Slaan oor na inhoud

ART 095: 2017-05-11 Staan Antichris al nader…?

2017/05/11

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het in die verlede heelwat geskryf oor die moontlikheid dat baron K-T zu Guttenberg (uiteindelik) die leierskap van Duitsland sal oorneem. Die gedagte wat saam met dit loop is dat hierdie man, wat ‘n toegewyde Rooms Katolieke Christen blyk te wees, dan ook die komende Antichris sal wees. Ek het baie moeite gedoen om te probeer bewys dat die aanklag inderdaad gewig dra. Maar die groot vraag hier is natuurlik nog steeds hoe geregverdig hierdie stelling werklik kán wees, want dit is per slot van sake ‘n baie ernstige klag teen enige man wat homself ‘n Christen noem. Maar meer as dit, die gedagte as sulks lê natuurlik dan ook nog vierkantig ingebed in die teen-aanklag dat hierdie sommer net ‘n storie is wat deel vorm van die sogenaamde ‘conspiracy theory’. Hierdie konsep van ‘n ‘samesweringsteorie’ is, interessant genoeg, oorspronklik geformuleer en uitgedra deur die Illuminati (lees as: Globaliste) as ‘n rookskerm om hul eie bedrywighede mee weg te steek. Vandag word dit natuurlik vrylik teen enige ‘fluitjieblaser’ oor hul bedrywighede gebruik.

Maar so sal ek eers ‘n bietjie agtergrond moet vaslê om vandag se artikel beter te kan plaas en meer verstaanbaar te maak. Die leser sal uiteindelik sien dat Zu Guttenberg self die antwoord op ons vraag verskaf het deur sekere van sy persoonlike voorkeure wat deur almal in die openbaar gesien kan word.

Op hierdie punt moet ek egter eers ‘n wyle stilstaan by die begrip ‘Antichris’ as sulks om een of twee dinge uit te wys wat baie min mense van weet, of selfs van wil weet. Hierdie begrip beteken eintlik iets anders as wat ons geleer is. Die ‘kerklike establishment’ het dit oor tyd aangepas en verdraai om iets baie boos te beteken. Hulle het dit gedoen om ons ‘bang te praat’ met die doel om ons ‘in die Naam van Jesus’ na hul smaak te kan manipuleer en te gebruik.

In hierdie verband wil ek dit ten eerste stel dat daar na my mening nog altyd, van baie kort na Christus af, nog net een kerk in die wêreld was, en nog steeds is, en dit is die Rooms Katolieke kerk. Alle ander kerkverbande en/of organisasies wat die naam van Jesus Christus bely is sedert Martin Luther bloot die Rooms Katolieke Kerk In Protes! Die rede hiervoor is dat Luther absoluut niks wesentlik ‘hervorm’ het nie, behalwe om die aflaat van sondes weg te neem, die beelde uit die kerkgeboue te gooi, en om die aanbidding van sekere ‘buitepersone’ te verander na slegs Vader, Seun en Heilige Gees. Die absolute kern van die ‘hervormde’ Protestantse geloof, die teologiese basis en agtergrond, het dieselfde gebly as dié van die oorspronklike moederkerk.

Nou, of die Protestantse kerk en die Charismatiese groepe dit wil weet of nie, die teologiese basis waarop die Rooms Katolieke kerk gebou was, was die Mithra-godsdiens van die ou Romeinse Ryk. Hulle het bloot bekende name in die geloofservaring van die mense van die tyd oorgeplaas na sekere figure in die Mithra-godsdiens om die ‘nuwe’ teologiese konkoksie algemeen aanvaarbaar te maak. Die geestelike leierselement wat op daardie stadium nie wou saamstem nie, die werklike protesteerders, is die een na die ander gerieflik onverwags oorlede…en die wat later in opstand gekom het teen die idee is bloot as ‘hekse en ketters’ afgemaak en lewendig in die openbaar op houtstapels verbrand. My klagte is dat hierdie teologiese basis net so na ons oorgedra is en dat die ‘kerk’ in sy geheel op afdreiging en vrees gebou is, en nié op Vader se Liefde nie! Almal van hulle, sonder uitsondering, stuur die mense wat nie aan hul mensgemaakte definisies en voorskrifte van daardie Liefde voldoen nie summier hel toe.

Ek spring nou oor baie eeue van ontwikkeling, maar hierdie nuwe teologie van Rome was ‘n verwerking van die Romeinse staatsgeloof, wat afgestem was op die (ou) son-god kultus van Babilon, wat ontstaan het vanuit die aanbidding van Marduk, die oorspronklike god van Babilon. Ons praat in hierdie opsig van ‘n tydvak wat so min of meer 3,000 VC sigbaar na vore begin tree het, en wat ‘n soort ‘amptelike’ beginpunt gehad het in ongeveer 2,200 tot 2,100 VC. Dit is juis om hierdie rede waarom die Goddelike stryd teen Babel (Babilon) die absolute fokuspunt vorm in die profete in die Bybel en ook in laaste boek in die Bybel, die Openbaringe aan Johannes. En dit is ook die rede waarom die kerk van ons tyd die profete én Openbaring heeltemal links laat en nooit daaroor praat nie. Die kerk vorm na my mening dus absoluut en ten volle deel van hierdie ‘samesweringteorie’ teen die gelowiges wat na ons Vader roep om hulp – want Hy is ook die Messias wat die Ou Testament belowe het eendag sal kom om ons te bevry van die koning van die wêreld, oftewel dan die ‘god van hierdie wêreld’, soos wat Jesus hom beskryf het. Ons praat dus nog steeds van ‘n stryd teen Marduk van Babilon in die Bybelse ‘laaste dae’, wat volgens alle aanduidinge besig is om in sy laaste stadiums in te gaan.

Die Bybelverhaal sê dat die Romeinse owerhede ‘n naambord op Jesus se kruis geplaas het wat gelees het: Die Koning van die Jode. Die groep Christusgelowiges besef dit nie altyd nie, want hulle is geleer om nie op hierdie onafhanklike manier te dink nie, maar hierdie naambord het in werklikheid twee betekenisse aan ons oorgedra. Die eerste was dat Hy inderdaad die Koning van die Jode, oftewel Juda was, want Hy was in die bloedlyn van Dawid uit die stam van Juda gewees. Ons verstaan hieruit dat Hy dus die hele Israel se Koning was. (Ek sal in my volgende boek aandui waar die sogenaamde verlore stamme was, want hulle was nie regtig verlore gewees nie. Dit is maar net deel van hierdie ‘Mardukaanse sameswering’ om ons aandag weg te lei van die werklikhede van die geskiedenis, maar ook van ons toekoms af.) Die ander rede vir die naambord, wat dan ook die werklike een was, was dat die benaming ‘n fyn en subtiele stukkie spot was met Israel (én hul God) omdat Rome hul staatsgod Mithra, oftewel die songod van Babilon, as die Koning van die Wêreld beskou het! Rome het Jesus gekruisig suiwer en alleen omdat hulle Hom as ‘n rebel beskou het wat ‘n gevaar vir die staat ingehou het. Dit het absoluut niks te doen gehad met die redes wat die Roomse kerk vir ons in ‘hul weergawe’ van die Nuwe Testament aangeteken het nie.

Hier is dan ook nog iets wat relatief min mense van weet: Die kruisiging van misdadigers was ‘n doodstraf wat destyds uitsluitlik vir hoogverraad en rebellie gereserveer was. (Die Judeërs het sulke mense lewendig begrawe, soos byvoorbeeld Lazarus wat ‘uit die dood opgewek is’.) Koning Jesus wou in opstand kom teen Rome en dit word onder andere bewys deur sy eie verklaring dat Hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar die swaard! Hierdie inligting is baie versigtig en ‘strategies’, maar nog steeds baie doelbewus deur die oorspronklike kerkvaders uit die Bybel weggelaat! Die kerk praat nooit hieroor nie, want dit is van hul kant af gesien beter om nie slapende honde wakker te maak nie.

Die begrip ‘Antichris’ beteken letterlik om ‘in die plek van Christus as Koning’ te wil optree, en dit is presies wat Marduk van Babilon duisende jare voor Christus reeds met ons Vader probeer doen het. En ja, hierdie is ‘n lang storie, maar hy het inderdaad beheer oor die wêreld gekry, want juis Jesus het dit erken! Ek gaan nie nou hieroor uitbrei nie, dit is nie die plek of die tyd om dit te doen nie, maar die Persoon wat ons ‘Vader’ noem is in werklikheid die Persoon wat die Ou Testament ‘die Messias’ noem. Hierdie begrip verwys na ‘n ‘gesalfde Koning’, en dit is presies die persepsie wat die Rooms Katolieke kerk probeer skep met die aanstelling van een van hul eie mense as die sogenaamde ‘Antichris’. Die Britse Vrymesselary het op hul beurt óók ‘n kandidaat vir hierdie aanstelling, en dit sal op hierdie stadium waarskynlik iemand soos Charles van Engeland wees. Dit is myns insiens presies waarom juis Engeland ‘n aanval deur die Turk en drie ander Indiër-terroristegroepe in die visioenêre verhaal juis op Duitsland loods. Dit is niks meer as bloot ‘n Engelse poging tot ‘n staatsgreep op die Europa Regering met die doel om die Vatikaan se keuse vir die nuwe wêreldleier uit te haal nie. Dit is die enigste haalbare manier waarop die Illuminati (deur die Britse Vrymesselary) se keuse as Antichris aan bewind kan kom, want Brexit het ook meegebring dat alle moontlike politieke roetes na so ‘n aanstelling summier afgesny is. Hulle kan dit dus nog net deur ‘n militêre staatsgreep op Duitsland doen.

Ek het in my eerste boek, Wat is die Waarheid?, gesê dat ons hierdie komende stryd ook kan sien as een tussen twee geestelike groepe, naamlik die Lutherse kerk versus die Episkopaalse Anglikaanse kerk, en hoe naby aan reg was dit nie gewees nie! Wat ek toe nie geweet het nie was dat die Vatikaan net die geestelike dryfkrag ager Duitsland sal wees aan die begin van die oorlog. Ek verstaan nou dat die Vatikaan op die stadium waar ek hierdie spesifieke waarneming gemaak het reeds vervang sal wees deur ‘n nuwe ontwikkeling in die geestelike siening in Duitsland. Dit loop saam met die feit dat ‘n vierkantige geel steen (‘n Britse militêre mag) onverwags stamp-stamp deur Duitsland loop en hul parlement platloop (hul regering dus). Die kleursamestelling van die Duitse generaal se kleredrag wat op hierdie punt na vore kom verwys na ‘n geestelike beweging wat ons kan aandui as iets soortgelyk aan die bekende Lutherse kerk. Die Duitsers groei deur vier stadiums van geestelike ontwikkeling en dra uiteindelik die wit klere wat ons Vader-God se staatkundige ideologie aandui, en hierdie generaal kom tydens die tweede stadium in hierdie volgorde na vore. Die belangrike punt hier is dat die oorlog op daardie stadium reeds volledig aan die gang is en dat Duitsland hier vir oorlewing moet veg, en dan natuurlik ook dat die Engelse se bose plan op wêreldoorheersing duidelik openbaar is. Die Duitsers kan op hierdie stadium nie meer stop nie, al is die Roomse invloed weg, want hulle veg op daardie stadium teen ‘n uiters bose vyand vir hul oorlewing!

Frau Merkel se tyd as leier van Duitsland is duidelik verby, maar sal die man wat die leisels by haar oorneem dan werklik so boos wees dat ons hom selfs as ‘Antichris’ kan sien? Ek het in die verlede heelwat beredeneerde stawende argumente hiervoor op die tafel geplaas en vandag se artikel sal daarop voortbou. Ek gaan dit wys aan die einde van hierdie artikel, maar die jongste inligting wat ek hieroor ontvang het maak dit moontlik om relatiewe vaste afleidings te kan maak en ek is maar net eerlik as ek sê dat dit my inderdaad laat gril hierbinne…!

Die basiese gedagte dat Baron zu Guttenberg die komende leier van Duitsland (en daarom ook Europa) sal word kom van ‘n Amerikaanse ‘kerkgenootskap’ met die naam The Worldwide Church of God in Philadelphia. Hulle publiseer hul sieninge onder andere op ‘n internetblad met die naam The Trumpet en ek het daarop ingeteken om gereeld kwaliteit inligting oor Zu Guttenberg te bekom. (Ek het ook ‘n ‘Google alert’ opgestel om alle inligting op die internet oor hom onder oë te kan kry, so ek mis niks van hom nie.)

Nou, ek het geen respek vir The Trumpet se spesifieke idees oor ‘God’ nie, maar dit is ‘n heel ander storie wat dalk later aandag kan kry. Vir die rekord wil ek nou net sê dat hul geestelike sieninge volgens my oortuigings uiters polities-subjektief en heeltemal verdraaid van aard is. Hulle vertoon egter een negatiewe karaktertrek wat in hierdie spesifieke geval baie positief in ons guns tel. Hierdie mense is oënskynlik deel van die sogenaamde Brits-Israel Visie en hulle haat Duitsland en die Vatikaan met ‘n absolute passie. Daar is goeie redes hiervoor, wat almal teruggaan na die vervolging van die ou-Tempeliers, waaruit die moderne Vrymesselary uiteindelik ontwikkel het.

Die belangrike punt hier is dat hulle hulself ook voordoen as die énigste kerkgenootskap in die wêreld wat die volle Waarheid het en daarom ook die alleenreg het om die Woord van Jesus aan die wêreld te kan bring. Hulle moet dus baie seker wees dat enigiets wat hulle van Duitsland of die Vatikaan (en Antichris) sê in alle opsigte korrek moet wees. Hul navorsing is daarom uitstekend, want hulle kan gewoon nie bekostig om veral oor hierdie twee groepe te lieg nie en daarom kan ons hierdie beweringe geredelik aanvaar. Die leser moet egter hier ook verstaan dat die Bybelverhaal heeltemal staatkundig van aard is en eers daarna moontlik as ‘n ‘godsdienshandboek’ vertolk kan word.

Die krities belangrike vraag wat uit hierdie beweringe ontstaan is: Kan ons werklik met gesag wil beweer dat hierdie hoog-gebore edelman, en absoluut toegewyde Katoliek, inderdaad ‘die man van sonde’ kan wees? Ek dink die antwoord kom voor in ‘n e-pos wat ek vanoggend van The Trumpet ontvang het. Ek gaan niks verder hieroor sê nie en gaan bloot hierdie brief publiseer, asook die youtube-adres van ‘n toepaslike video waarna u beslis moet gaan kyk. Hierdie video is ‘n opname van ‘n musiekgroep wat The Trumpet beskryf as zu Guttenberg se mees gewilde musiekgroep. Sy voorkeur word baie duidelik onderstreep deur die feit dat hy in die verlede saam met hulle op een verhoog verskyn het, en dat dit binnekort wéér gaan gebeur. Dit alleen sê vir my dat die baron ‘n baie spesifieke teikengehoor in die oog het, en die soort mens wat in die video aan die voete van hierdie musiekgroep kniel en (saam met) hulle aanbid maak my sidder van walging! Ons kan dit alleenlik oorkom in die Krag van ons Vader, maar pasop nietemin vir die energie wat in hierdie mense opgesluit lê!

Hierdie musiekgroep se naam is AC/DC en hulle is duidelik betrokke by die musiekgenre bekend as ‘Heavy Metal’. Dit is dan ook na my beskeie mening VERY heavy metal hierdie! Die titel van die video is vir die doeleindes van hierdie artikel nogal baie toepaslik ook, in ‘n dubbele sin van die woord, want dit heet: The Way to Hell. Wat se soort mense is dit wat voorkeur gee aan hierdie soort musikale gemors, en u sal ‘n groot massa van hulle op die video sien, want dit kom duidelik reguit uit die hel uit! En DIT is nogal die voorkeur-musiek van ‘n toegewyde Rooms Katolieke Christen wat ‘n plek en rol in die wêreldleierskap vir homself oopgekerf het! U kan hierdie spektakel gaan bekyk by: https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI.

Maar lees asseblief nou eers die verkorte brief wat ek vanoggend ontvang het en gaan kyk dan na die video van die musiekgroep waarna ek hierbo verwys het…en gaan dan asseblief in u binnekamer en vra om ons Vader se beskerming teen die kragte, die magte en die energie wat teen ons losgelaat word! Ek sal later my mening oor Angus Buchan lug, maar u moet nou al duidelik verstaan dat hy ons nie in hierdie saak kan help nie, inteendeel…

Die beklemtoning in swart kursief hieronder is deurgaans myne.

Groete,
Frik Pretorius
=====================================================================================================

May 10, 2017

Dear Frik,

Regular Trumpet readers will be well acquainted with the name Karl-Theodor zu Guttenberg. We’ve closely monitored KT now for more than seven years. He’s the man Trumpet editor in chief Gerald Flurry has repeatedly identified as the likely candidate to become the prophesied strongman of Europe.

We’ve maintained this view despite the fact that Guttenberg resigned as Germany’s defense minister, left German politics, and relocated to America. Six years have passed, and today it is widely reported that KT is planning his political resurrection.

This week it was announced that KT will be the keynote speaker at the Gillamoos Fair in Abensberg on September 4. More than 250,000 people visit Gillamoos each year; it’s one of Germany’s oldest and most popular fairs, where a politician or two traditionally addresses the crowd on the last day. Guttenberg has spoken at Gillamoos before, in 2009, when he was Germany’s most popular politician. Following the address, he took the stage with his favorite band, AC/DC.

The address at Gillamoos is a big deal. It’s a job reserved for star politicians, for individuals capable of exploiting the opportunity. The Gillamoos speech will be a litmus test for KT. If he’s received well in Abensberg, he will be received well across Bavaria.

Already it’s obvious that Guttenberg is likely to be received positively. He is liked and valued by Christian Social Union politicians, and especially Horst Seehofer, Bavaria’s president and the chairman of the party. Most of the CSU’s top leaders have been calling for Guttenberg’s return for months. It seems Germany’s media has already accepted his return.

I was in Austria over the weekend, and a friend mentioned this short sketch, which aired last week on ZDF, one of Germany’s most popular television stations. The skit is satirical, but like most satire it reveals a basic truth. The skit makes fun of the aging Seehofer, depicting him as hauling a heavy cross across the stage. The reporter explains that the burden of leading Bavaria and the Christian Social Union weighs heavily on Seehofer, but there is no one else to do the job. But then, descending from the heavens, his face radiating brightly like a god, and coming to relieve Seehofer of his heavy burdens is Karl-Theodor zu Guttenberg.

It might only be satire, but the message is obvious: Guttenberg will return as a savior to relieve Seehofer, the Christian Social Union, and perhaps even Germany of its burdens.

You can watch the video here. (It’s in German, but you will get the point).

…….

Kind regards,

Brad Macdonald
Managing Editor, theTrumpet.com

————————————————————————————————————————————

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: