Slaan oor na inhoud

ART 096: 2017-05-16 In aansluiting by: Staan Antichris al nader…?

2017/05/16

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek was vir ‘n lang tyd stil gewees en ek weet nou dat sommige lesers al begin dink het dat ek belangstelling verloor het. Dit was egter nie regtig so gewees nie. Ek is nie so seker dat ek persoonlik verantwoordelik was hiervoor nie, maar ek vra nietemin om verskoning vir die stiltes. Weet dan net dat ek dit self nie altyd kan verduidelik nie. Hoe sal ons in elk geval regtig weet wat ons motiveer om te doen wat ons doen? Is dit iets uit die verlede wat ‘n mens dryf, of dalk ‘n droom wat ‘n mens in wording probeer werk? Dit is nie altyd so makllik om te kan sê nie, maar ek skryf in elk geval nie om sommer maar net ‘iets’ te skryf nie. Hierdie artikels, saam met my boeke, is nie ’n soort gewildheidskompetisie vir my nie en ek skryf slegs as ek daardie sekere ‘drang’ daartoe voel. Die leser kan egter aanvaar dat wat ek hier te sê het opreg bedoel word, wáárom ek dit dan ookal doen, of selfs wáárom die stiltes tussen artikels dan ook soms lank word.

Die tye waarin ons leef is baie, baie moeilik vir ons. Ek kwalifiseer ook al om as ‘n oudste van die volk gereken te kan word, en al wat ek maar in daardie hoedanigheid kán sê is: Hou moed en hou uit! Die einde van die gemors rondom ons is al soveel nader as toe ek ‘amptelik’ in 2004 daaroor begin skryf het. Daar is nog ‘n opdraande of twee aan die kom voordat die tyd vir ons vrywording by Prieska gekom het, maar ons het nie meer oneindig ver om te gaan tot dáár nie! AS my vooruitskatting korrek is, en ek erken dat daar geen waarborg is hiervoor nie, behoort ons ons nuwe (en finale) leier so teen middel Maart 2019 by Prieska aan te stel. Op daardie punt sal al die fisieke aanslae op ons, al die swaarkry, en al die vernederings wat op ons afgedwing word, vir altyd verby wees! Die kragte wat ons volk al soveel honderde jare vervolg en probeer uitwis sal dan binne ‘n week of twee daarna finaal vernietig word, en ons sál as ‘n gelowige Verbondsvolk oorleef! Die Bybel het NIE verniet deur Bileam in Num 23, deur Dawid in Ps 22:32 en Ps 102:19 en ook in Jes 43:21 geprofeteer oor die ‘volk wat nog gebore moet word’ NIE, en die Gelofte wat daardie volk uiteindelik in 1838 afgelê het, het ook NIE in isolasie plaasgevind NIE! Ons sal heeltemal vry word: Glo dit gerus en lewe voluit elke dag!

Hou moed, ons is amper daar…en beskerm en ondersteun mekaar asseblief langs hierdie pad. Ons het mekaar nodig in hierdie dae van erge verdrukking en gerugte van uitwissing en die enigste manier om lewend anderkant uit te kom is om mekaar in opregte naasteliefde te ondersteun op die stuk pad wat ons nog tot by Prieska moet loop. Ons kan in elk geval tog nêrens anders gelukkig wees as nét bymekaar binne die intieme omhelsing en beskerming van ons volkwees nie! Ons kan tog ook nêrens anders oorleef nie!

Maar kom ons gaan nou aan met vandag se artikel, want ek glo die inhoud daarvan dui ‘n vêrdere mylpaal aan op ons pad na daardie toekoms. Hierdie kennis sal ons oënskynlik nie juis baat op ‘n onmiddellike basis nie, dit is so, maar verwerkte inligting is altyd die basis van kennis, wat nie net sinvolle vooruitbeplanning moontlik maak nie, maar wat ook insig in die ontwikkelende situasie bring. Al hierdie dinge saam gee die begrip, wysheid en die lydsaamheid waarsonder ons nie sal kan oorleef nie. Vandag se artikel streef dan ook daarna om juis hierdie punt te bereik.

Dit gaan nie help om ons huidige en komende probleme te wil wegpraat nie, want dan gaan die ontnugtering en die chaos vorentoe soveel groter wees. Die saak rondom die Antichris is een van hierdie ‘baie werklike’ komende situasies, en vandag se artikel wil hierdie spesifieke saak nog verder oopmaak. Die verskil tussen hierdie artikelblad en ander mense se bloedstollende idees oor Siener is natuurlik dat hierdie een minstens oplossings vir ons probleme wil voorstel en nie wil vassteek en bly hamer op die bloedlating en doodslag wat ‘enige oomblik op die blanke kan losbars nie’. Ek kan nie eers begin dink hoeveel sulke leidrade ek reeds voor my volk neergelê het nie, en die leser moet weet dat daar nog meer daarvan sal kom soos die tyd daarvoor aanbreek! Geweegde kennis en insig dryf altyd kunsmatig-geskepte vrees uit, en dit is veral waar ten opsigte van die bloedstollende stories wat oor Siener se visioene versprei word!

Nou, ek is op grond van sekere inligting in die Skrif van mening dat die Antichris nie werklik ‘n probleem vir ons volk en ons deel van die wêreld sal inhou nie. Maar sy bestaan en sy openbaarmaking is wel baie belangrik vir enige poging om ‘n tydskaal van gebeure af te lei. En asseblief, moenie die teologiese nonsens glo dat ons nie hierdie inligting mag probeer oopkrap nie. Dit was, en is nog steeds, satanies bose lering en voorskrifte wat aanvanklik by die verloopte bose Farisitiese ‘priesters’ van die Judaïsme begin het, en wat later deur die ewe bose Rooms-Katolieke kerk voortgesit is. Die doel hiermee is nog steeds om die gelowiges te ondergrawe met vals inligting en deur vrees te manipuleer met die uiteindelike doel om hulle uit te wis! Ek glo, inteendeel, dat ons juis hierdie aanwysers vanaf ons Vader ontvang het sodat ons voorbereid kan wees vir wat kom. Siener word byvoorbeeld óf grotendeels verdraai, óf doodgeswyg, maar sy visioenêre verhaal dui baie duidelik aan hoe ons aan die smeltkroes kan ontsnap…as ons mense maar net bereid sal wees om te begin krap daaraan, of dan minstens wil begin hoor wat die uwe daaroor te sê het! Dit kan só baie lewens spaar as dit reg gebruik word! Dit is trouens na my mening juis waarom ons hierdie verhaal ontvang het!

Maar nou goed, daar is ‘n ou spreekwoord wat sê: Praat van die die duiwel dan trap jy op sy stert, en ek dink dit het nogal so gebeur tussen ART 095 van 2017-05-11 en vandag s’n. Die twee koppel vir my direk aanmekaar en daarom het ek vandag se artikel gemerk as Art 095b

Dit gaan nog steeds oor Baron K-T zu Guttenberg. Ek wil nie sê dat hy sónder enige twyfel daardie pylstert is nie, dit kan nog steeds verkeerd wees, maar juis hy het vanoggend onverwags wéér onder my voet beland. En ja, dit begin al meer lyk of hy inderdaad dié man is waarna ons soek. Hy sal, volgens alle aanduidinge minstens baie intiem te doen hê met die organisasie wat die Antichris gaan voortbring. Die video van sy geliefkoosde musiekgroep spreek in hierdie opsig boekdele van die man se karakter, sy belangstellings, sy binnewerke en inderdaad sy volledige geloofstelsel. Besluit maar vir uself wat om daarmee te maak…

Ek het in die vorige artikel gesê dat ek ‘n ‘Google alert’ oor hom aangeskakel het, en toe ek vanoggend my rekenaar aansit was hy skielik weer voor my. Hierdie keer het dit gewys dat hy ook heeltemal stilweg besig was om op ander maniere in te grawe as bloot net op die internasionale politieke terrein. Die gedagte is egter glad nie vreemd nie, want politiek en ekonomie loop tog saam soos twee bene aan dieselfde lyf. Vandag se (blits-) artikel vra onder andere dan ook die vrae óf die inligting in die mediaberig hieronder inpas by die strekking van Art 088 van 2016-05-13, en indien wel, hóé dit inpas. En dan natuurlik ook saam met al die ander artikels wat ek oor hierdie man én die onderwerp gedoen het. Ek dink nie ons moet die twee sake as onafhanklike voorkomste beskou nie en dit lyk nogal of Zu Guttenberg met albei te doen kan hê.

Hier is die betrokke berig oor sy stille doen en late en hoe dit die wêreld ‘tussen die lyne’ kan raak. Die res daarvan sal ons maar moet identifiseer en bespreek soos ons gaan. Ek het, om die waarheid te sê, reeds in my binnekamer begin wonder oor waarheen hy en sy span met die wêreld op pad is met hierdie stille poging. Ek dink ek weet, en dit sal waarskynlik ‘n soort ‘Bill Gates-plan’ wees om die wêreld se monetêre stelsel te kaap. Ek vermoed dit kan dalk dieselfde soort beheer wees wat Gates met sy Microsoft oor die wêreld se rekenaarstelsels verkry het. Ons sal seker maar moet wag om te sien wat uit hierdie basiliskeier gaan uitbroei, maar ek verwag dat dit op die totale beheer van die wêreld se geldstelsel gaan uitloop: ek vermoed hy gaan alle geld en verwante rekenaarstelsels onverwags vervang met iets soos ‘bitcoin’ en dat hy die uitreiking en aanwending daarvan baie streng gaan beheer.

Groete,
Frik Pretorius.
—————————————————————————————————

Met die nodige erkenning aan:
http://www.coindesk.com/meet-the-german-baron-who-thinks-blockchain-will-beat-the-middlemen/

Meet the German Baron Who Thinks Blockchain Will Beat the Middlemen
May 15, 2017 by Michael del Castillo

The former head of Germany’s armed forces is now helping to bring blockchain tech to some of the world’s largest financial institutions.

An early advisor to distributed financial technology firm Ripple, not to mention a bonafide German baron, Karl-Theodor zu Guttenberg today plays a key role in enabling the heavily funded startup to make inroads in the banking sector. But as co-founder of consultancy Spitzberg Partners, he is setting his sights beyond finance.
Over the course of his time at both the Ministry of Defense and Minister of Economics & Technology, zu Guttenberg built up an extensive network of global politicians, technologists and bankers.

Long rumored to be a potential candidate to replace his former boss, German Chancellor Angela Merkel, zu Guttenberg last month revealed exclusively to CoinDesk that his firm had partnered with the State of Delaware’s blockchain initiative to help bring a global tech cohort to the tiny US state. Now, he says his firm has taken on a “significant portion” of blockchain companies as clients and is consolidating those resources to focus on a concerted push to bring the technology to the world.

At Spitzberg’s New York City headquarters, zu Guttenberg explained how the work he’s conducting in Delaware, with Ripple and with other blockchain firms, is part of a larger plan.

Zu Guttenberg told CoinDesk:
“I always tell the dreamers in the bitcoin community and the blockchain community, don’t expect that this will happen at one point and everyone is enlightened. It will be a bumpy process.”

Seeking disruptors

Zu Guttenberg founded New York City-based Spitzerg Partners in August 2013 in reaction to requests he said he received from leaders in the US tech sector for advice on navigating complicated geopolitical issues.

After commissioning a study on the leading causes of failed companies, he narrowed the reasons to inadequate geopolitical and cross-cultural knowledge, as well as an inability to properly understand the regulatory implications of both.
“I was interested in the fact that they were burning billions [of dollars] in their attempt to roll out by entirely misunderstanding a few core elements,” he said.

Currently, Spitzerg focuses on revenue generating firms in four main industries – Internet of Things, artificial intelligence, big data analytics and blockchain – with a rapidly growing cohort of blockchain startups, though the co-founder didn’t share the exact number.

Zu Guttenberg defines his typical client as a company that could become the subject of either a “fiercely led political debate, a harsh counter-reaction by old industry or a combination of both.”

He added:
“And there are many.”

The first pebble

Zu Guttenberg first caught the blockchain bug in 2012 at a conference where he met the co-founder of San Francisco-based Ripple, Chris Larsen and New York-based Digital Currency Group founder and CEO, Barry Silbert.
Following a conversation with the two, zu Guttenberg said his interest was piqued, mostly about the idea of a shared ledger with the power to let counterparties do business without a middleman.
He bought about $30 worth of bitcoin and began a dialogue with Larsen that culminated in July 2014 when he formally joined Ripple’s advisory board.

At the time, he had been working on a series of unpublished articles about international capital flows and the history of correspondent banking, and discussed the role that Ripple’s cryptocurrency, XRP, could potentially play in freeing up dormant money in banks around the world.

With XRP in the midst of an explosive growth cycle that has seen it become the second-largest cryptocurrency by market cap, zu Guttenberg and his team have continued to work behind the scenes to help build out Ripple’s network.

Most recently, Ripple has added 10 new financial firms to its network, including MUFG in Japan, BBVA in Spain and SEB in Sweden, and has completed a pilot with 47 global banks.

Though Ripple has set legacy financial technology firm Swift square in its sights, zu Guttenberg said that Ripple’s secret to widespread adoption has been recognizing when to play nice with other legacy platforms.

“Many of these players, although they are sitting on already rotten instruments or structures, will be in place, and in power,” he said. “[They will be] dramatically empowered by political circles for quite a while and they’re still extremely influential.”

Global vision

To help modernize those legacy systems, though, Ripple will require more than just a willingness to play nice with banks. Government support is crucial.

Zu Guttenberg cited smaller nations such as Estonia and Singapore, and jurisdictions including the Zug region of Switzerland and Delaware, as fundamental testing grounds for the types of legislation that might one day underpin a new financial infrastructure.

Specifically, he said the “charm” of Delaware’s increasing openness to blockchain should serve as a template for jurisdictions around the world.

Most recently, Delaware state senators introduced a bill that would explicitly name blockchain as a recognized technology to support the owning and trading of corporate stocks.

“Why don’t we translate the Delaware experience to another state or city in Germany?” zu Guttenberg asked. “Why don’t we try to do the same in the Middle East? Why don’t we try to do the same in Latin America somewhere?”

The ex-minister added that he’s already had conversations with his former boss, German Chancellor Angela Merkel, in which she expressed a “general” interest in the technology.

“The question is, will every department be adopted, or will it just be two or three departments doing it?” he said.

While he said the topic of how blockchain is being adopted by governments comes up organically in his meetings with leaders around the world, zu Guttenberg argued that the push to bring blockchain into widespread adoption will require a more concerted effort.

“People [need to] deliver the experiences from these test runs to other governments, to old industry and back to the blockchain industry.”

He concluded:

“That doesn’t happen by itself and we’re delighted to be at that intersection.”

Disclosure: CoinDesk is a subsidiary of Digital Currency Group.
Karl-Theodore zu Guttenberg image via Wikipedia
RippleDelawareSpitzberg Partners

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: