Slaan oor na inhoud

ART 100: 2017-11-06 Wat ‘n vieslike misbruik van Swart Maandag!

2017/11/06

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ek het die volgende brief ontvang van mnr. Tobias Lombard.  Ek ken hom nie, ek weet nie waar hy woon nie, ek weet niks van hom af nie, maar ek het baie respek vir mense wat sinvolle vrae vra.

Goeie dag Oupa Baard

Na die geweldige dag wat ons in ons geliefde land Suid-Afrika beleef het gister, het ek vandag tyd geneem om bietjie rond te soek in die kuberruimte oor iets wat ek baie graag duidelikheid oor wil hê. …. Ek het net een vraag en dis as volg: Is die volgende geskrewe regtig dié van Siener van Rensburg?

….en dit sal reën en dit sal droogword (Kaap tans). Spierwit droog. En die parliment is in sitting gaan. En die Kaap sal swart raak en versprei soos ‘n veldbrand.( Gister kleredrag). En die rooi / slang (Kommuniste) sal soos ‘n slang bymekaarkom en sy kop sal gaan lê in Vereeniging waar hy vermorsel sal word – en ‘n nuwe leier sal opstaan uit die WesTransvaal vir die volk- mits ons volk na God uitroep (gister begin).

Met al die onwaar nuus berigte op Facebook in vandag se lewe, en diegene wat net aandag soek op facebook weet ’n mens nie.

Ek sal dit op hoogste prys stel as Oupa Baard my kan help hiermee!?

Groete vir nou

Tobias B. Lombard

—————————————————————————————————————

Hallo Tobias,

Dankie vir die belangstelling, maar die kort antwoord op u vrae is: NEE! en in elk geval baie beslis nie soos dit hier staan nie.  Die visioene verwys na sommige van hierdie dinge, maar dit staan in totaal ander verbande as wat hier voorgegee word.  Wat ons dus hier het is niks meer as ‘n blatante subjektiewe sameflansing van verskillende dinge, wat in terme van tyd en betekenis baie ver van mekaar verwyderd is.  Hierdie is meteens ook ‘n voorbeeld van die ou spreekwoord wat sê dat die beste leuen een is wat genoeg halwe waarhede bevat om dit geloofwaardig te láát klink!

Hierdie is ‘n tipiese poging om Siener te laat buikspreek om ‘n bepaalde misleidende boodskap tuis te bring.  Die skokkende hartseer hiervan is dat Swart Maandag so sinies misbruik word om ‘n pseudo-regse siening te ondersteun.  Dit kan nie anders as om ‘pseudo-regs’ te wees nie, want die manier waarop dit gedoen word spreek van ‘n absolute minagting van alles waarvoor die opregte Boervolk staan.  Dit is nie ‘regse’ mense wat in hierdie skrywe praat nie, maar wel mense wat hulself so voordoen, en die doel hiermee is om te mislei, op te rui en uiteindelik af te breek.

Kyk, ek kan voorsien dat Swart Maandag hiervandaan verder op ‘n jaarlikse grondslag herdenk sal word.  Die twee uitstaande kenmerke van hierdie dag is die rede waarom dit gereël is, asook die spontane wyse waarop die Boervolk op die voorstel gereageer het.  Ons volk het landwyd sonder enige sentrale organisasie verder daarmee gehardloop en ‘n groot sukses gemaak daarvan.  Hierdie is niks anders as ‘n dag van rou en ‘n volk se spontane verootmoediging voor God as deel daarvan nie!

Hierdie dag en geleentheid lê op ‘n geestelike vlak van sy eie, iets wat ons geslag nog nooit gesien het nie, behalwe natuurlik wat ons weet van die gebeure direk voor Bloedrivier.  Soos in 1838 is Swart Maandag in 2017 baie bepaald ‘n volk se spontane gebed tot hul Vader om in te gryp en te help teen die verskriklike vervolging waaraan hulle blootgestel word.  Destyds was dit ‘n massa impi’s onder die invloed van die Britse owerhede, en vandag is dit ‘n massa tsotsi’s wat nog steeds onder die invloed en misleiding van die Britse owerhede teen ons optree.  Ja inderdaad, soos in 1838 omvat Swart Maandag die dood van ‘n groot groep onskuldige blankes aan die hand van ‘n klomp bloeddorstige monsters.

Maar u moet hier darem óók verstaan dat die Here nie sélf wraak gaan neem nie.  Hy hoef ook nie; Hy hoef bloot net  terug te staan en ons (blanke) vyande hul bose gang te laat gaan, want ‘hulle’ het volgens alle aanduidinge reeds die virusse in Oos-Afrika begin plant wat die huidige moordaanslag teen ons meteens gaan stopsit.  Ek sal in die volgende artikel meer oor hierdie spesifieke onderwerp sê, maar ek gaan nie hier, of op enige ander plek, of op enige manier bid of pleit vir weerwraak nie.  Ons tyd om die wapen op te neem kom eers baie later, en dit sal dan ook teen blanke vyande wees.  Ek wil dan ook by die leser pleit om uself nie skuldig te maak hieraan nie.  Kom ons bedink dan eerder planne om mekaar fisies op te pas en te beskerm totdat die huidige gevaar opgelos is.  As hulle weet dat ons wakker geword het en fisies vir hulle sit en wag sal hulle ook nie sommer net instap en links en regs vermoor nie.

En ja, die verskrikking hiervan vir my is dat hulle nie eers hoef te probeer nie.  Hulle stap skynbaar net eenvoudig in en doen soos hulle wil, want daar is niemand wat die slgoffers kan of wil help nie! Ek dink die oorgrote meerderheid van hierdie moorde was voorkombaar gewees…as ons mense maar net hul trots en eiesinnigheid in die sak wou steek en begin saamwerk om hierdie duiwel se kop in te slaan!  Hoeveel maal het ek dit al voorgestel en gevra, en elke keer loop ek my vas teen die wantroue en diskreditering wat van ‘regs’ teen my (werk aan Siener) gevoer word?  Wil die mense wat Swart Maandag begin het dan nie maar eerder ook hierna begin kyk nie?  Hulle sal duidelik meer sukses kan behaal as hierdie skrywer!  Dit maak nie regtig vir my saak nie, kom ons kry dit maar net gedoen!

En asseblief, moenie op Trump staatmaak om ons te help nie.  Vergeet van hierdie petisie aan hom wat tans die rondte doen.  Ek vertrou hom glad nie, want dit word al duideliker dat hy en sy groep hul eie agenda het, en hy sal ons alleenlik help as hulle voordeel kan trek daaruit!  Kan ons nie dan maar eerder ons gewaande verskille eenkant sit en mekaar begin ondersteun en beskerm in plaas van alewig na Egipte of Assirië toe hardloop vir hulp nie?

Wat Swart Maandag betref wil ek laastens nog net die volgende sê.

Die Engelse taal gebruik ‘n woord, vir wat ek wil sê, wat dalk die dieper betekenis van die dag beter oordra as in Afrikaans.  Ons taal gebruik bloot die woord ‘heilig’ vir wat ek hier wil sê, terwyl die Engelse woord ‘sacred’ eintlik die dieper betekenis agter die dag baie mooi laat deurkom.  Ek voel baie sterk daarvoor dat hierdie dag elke jaar herdenk sal word, én dat ons ook mooi aan ons kinders sal verduidelik dat dit gebeur het as gevolg van die agteraf verraad wat ons leiers teenoor ons gepleeg het.  Ons Vader gaan natuurlik ook teen hulle optree as die tyd daarvoor reg is, en Hy gaan hulle totaal en al vernietig en verderf.  En Vereeniging is maar net ‘n kleiner deel daarvan.

Hierdie Swart Maandag is inderdaad ‘sacred’ vir ons, want my aanvoeling is dat dit die inleiding is tot hierdie toekomstige dinge!

‘n Ander persoon, mev Miki Rossouw van Pretoria-Noord, wat dadelik óók ‘n nuwe vriendin geword het, het Swart Maandag soos volg opgesom die Dinsdag daarna.  Ek weet ook nie waar en hoe sy my adres in die hande gekry het nie, ek ken haar ook glad nie, maar ek was nogtans baie dankbaar vir haar briefie.  Dit sê alles wat ek van hierdie dag wil sê!

Goeiedag mnr Pretorius

Ek het trane in my oë gehad om te sien hóé ons Boere kán saamstaan op Swart Maandag.  Ek het soveel meer vertroue dat ons die donker tyd wat ons ingaan, sal oorwin met God en die Boerevolk aan die sy.

Groete

Maar kom ons kyk ten laaste nou weer na Tobias se probleem hierbo.

Die groot vraag wat vir my uit sy vraag ontstaan is: Was Swart Maandag bloot ‘n blanke politieke protesaksie, of was dit eerder ‘n wanhopige praktiese gebed om uitkoms by ons Vader af te pleit uit ‘n uiters donker situasie?

Hier wil ek onmiddellik uitwys dat die mense by wie die gedagte ontstaan het dit vooraf duidelik gestel het dat daar nie politieke uitsprake daarby moet wees nie, geen vertoning van vlae nie, en dat daar ook geen ‘patriotiese’ gesingery sal wees nie.  Maar kyk net wat maak die mense hierbo van hierdie uiters sensitiewe saak.

Ek wil hierdie laaste deel van die artikel begin deur daarop te wys dat die aanhaling in Tobias se brief drie uitstaande kenmerke vertoon.  Dit is ‘n leunstoel-poging, wat duidelik daarop gemik is om vergelding vanuit wraakgedagtes aan te moedig, en wat deur ons komende leier gelei en uitgevoer sal (moet) word.  Die punt is net dat hierdie mense dit in alle opsigte totaal en al heeltemal mis het hier.

Die verwysing na ons komende leier pas byvoorbeeld glad nie in by die algemene trant van Swart Maandag nie.  Siener het van hom gesê dat hy ‘n onbekende man sal wees, dat hy niks met die politiek te doen sal hê nie, en belangrikste van alles, dat hy ‘n Godvresende man sal wees wat bo oor al die kleinlikhede van menswees sal (kan) kyk.  Maar as ek die aanhaling hierbo mooi bekyk kom ek agter dat hier ‘n verskuilde en baie subtiele poging is om die dag te kaap en vir eie voordeel te verpolitiseer. Die verwysing na die leier is dus belangriker as wat ‘n mens onmiddellik mag dink en ek sal hieronder weer hierna verwys.

‘n Droogte verwys in die visioene na ‘n broedertwis, waarvan daar op die geestelike vlak van Swart Maandag natuurlik geen sprake is nie.  Inteendeel…  Die Kaap het ook in alle opsigte niks te doen met die konteks waarin Swart Maandag geloods is nie.  Die komende visoenêre gebeure by Vereeniging handel ook nie oor enige weerwraak teen die swartes as sulks nie.  Die volgende artikel ná hierdie een sal wéér met nuwe inligting hierna kyk, maar daar is in elk geval geen swartes teenwoordig by Vereeniging in die verhaal nie.  Die regeringsboom met sy totale kieserskorps verdwyn heel aan die begin van die verhaal in ‘n graf in.  Die gebeure by Vereeniging speel ook eers heel aan die einde van die visioenêre verhaal as sulks af, en hierdie verhaal het natuurlik nog nie eers begin nie.

Die (geel) slang (vanaf Buluwayo in Rhodesië) wat by Vereeniging op sy herrie kry verwys na die Britse en Indiër soldate  wat teen ons kom optree.  Hulle en die verraaierselement, wat in die gewone (politieke) omgangstaal bekend staan as die Kaapse Afrikaners, oftewel die ‘Cape Dutch’, is ons werklike vyande.  Die visioenêre verhaal, en die optredes daarin, begin ook nie in die Kaap nie, want die gebeure in die visioenêre verhaal is uit en uit ‘n Transvaalse en Vrystaatse saak.

Maar dit bring ook mee dat ons hier ‘n bietjie meer aandag aan die komende leier sal moet gee, want sy persoon is duidelik die sleutel tot die motivering van die opstellers van hierdie stuk nonsens.  Dit lyk so al of hulle voorbrand wil maak vir ‘n persoon van hul keuse.

Ons weet nie wie hierdie man gaan wees nie, behalwe dat ‘n onbekende rebel met die naam Jan Pretorius die visioenêre tipe vir hom is.  Ek het so ‘n naam en persoonlikheid jare terug op die internet kon opspoor, maar kry dit op hierdie stadium nie meer nie.  Ek kan maar net verder van hom sê dat hy Vader se keuse sal wees en nie die een of ander (politieke) groepering sal verteenwoordig nie.

Iets wat nog baie belangrik van hom is, is dat hy ook nie die leier sal word op grond van ‘n (sekulêre) verkiesing by Prieska nie.  Ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar hy gaan daar bloot as leier aangestel word, want daar is geen visioenêre aanwysers van ‘n verkiesing by Prieska nie. Dit sal ook nie nodig wees nie omdat Vader hom reeds gekies en aangestel het.  Dit is iets wat baie duidelik na vore kom in die visioenêre verhaal as sulks, so die gebeure by Prieska sal bloot ‘n formaliteit wees.

Ons sal maar net moet wag en sien wie hy regtig is, maar hy sál vanuit die (ou) Transvaal afkomstig wees, want die ‘rebelle’ wat in 1914 kon deurbreek na Suidwes was vir alle praktiese doeleindes álmal Transvalers gewees.  Ek het in my eerste boek gesê dat hy waarskynlik ‘n Vrystater sal wees, maar dit was verkeerd.  Hy en die man met die bruin pak klere (soos in: goudkleurige, glansende bruin fluweel) ontmoet mekaar in die omgewing van vermoedelik die koppie noord van Lichtenburg, en die leier (Jan Pretorius in sy wit klere) kom bloot van die suidekant (Vrystaat se kant) na hom toe.  Die man in die bruin pak is ‘n liberale militêre offisier wat na ons kant toe oorloop en hy word aangestel as die bevelvoerder van die Boeremagte.  Klere verwys na ‘n regering en die kleur van die klere dui die ideologie van daardie regering aan.  Wit is natuurlik God se kleur in die verhaal.

Maar ek wil nog verder gaan met die agtergrond-betekenisse wat hier na vore kom, en ek wil dit prontuit stel dat ons mense ook heeltemal mislei en verwar is oor wat die Bybelverhaal werklik inhou.  Die mense wat die nonsens hierbo saamgestel het maak staat op hierdie gebrek aan praktiese insig in die Bybelverhaal, en gebruik dit tot hul eie voordeel, en uiteindelik hul Brits-CIA hanteerders se strategiese voordeel…want hulle wil die opregte Boervolk heeltemal uitwis omdat hulle ons land wil hê.

Ons is Vader-God se kinders, en net soos niks my eie kinders en kleinkinders van my kan vervreem nie, net so min kan ons ‘sondes’ skeiding tussen ons en Hom bring.  Wie of wat ookal anders vir u sê lieg prontuit in u gesig vir u!  Die Bybel sê egter wel dat ons (as Sy Verbondsvolk) onder die herderstaf sal moet deurgaan tot op die punt waar Hy sal ingryp en ons lot meteens ten goede sal verander.  Die baie belangrike punt hier is ons Vader hét Sy hand oor ons, en Hy gáán ons uitred van alle verdrukking, en nie net dié van die ANC nie, maar ook die moorddadige aanslag wat later van medeblankes af  teen ons in die twee Volkstate sal kom.  En Swart Maandag was die punt van verootmoediging wat hierdie toekomsverhaal kan laat begin!

Maar intussen probeer die ‘regse’ volksvyande om hul ‘leierskap’ stilweg tussen die lyne deur in te smokkel, soos in hierdie skrywe van hulle.  Hulle is duidelik besig om voorbrand te maak vir ‘n leier van hul keuse, en die kanse, na my mening, is 100% dat die ‘man uit Wes-Transvaal’ waarvan hulle hier praat  iemand van hul keuse sal wees.  En as ek hier ‘n raaiskoot mag waag sal hy waarskynlik ook ‘n persoon wees wat op die een of ander prominente wyse met die Suidlanderbeweging koppel…

‘n Verdere feit van die saak hier is dat ons daarop kan staatmaak dat ons Vader ons op die regte tyd op die regte manier uit al hierdie probleme sal uitlei.  Ons moet dit nog net begin glo ook en nie handewringend in allerhande depro’s wil versink oor ons probleme nie!  Ai tog! waar is ons volk se veelgeroemde geloof nou, nou dat ons dit só nodig het?  Hou moed en behou die geloof, want ons is naby aan die einde van hierdie rowwe stuk pad!  Ons Vader het ‘n werkbare plan gemaak en het daardie plan deur Siener bekend gemaak.

Ek hoop hierdie help om die onmiddellike verwarring ‘n bietjie op te klaar.

Groete,

Frik Pretorius

————————————————————————————————————-

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: