Slaan oor na inhoud

Art 101: 2017-11-26 Hersiening van Boek 1 en ‘n nuwe inleiding tot die Unieverhaal.

2017/11/26

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek is tans besig om die eerste boek, Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid? te hersien.  Ek weet nie hoe lank hierdie oefening gaan duur nie, maar ek spook om dit so gou moontlik te voltooi. Ek moet egter in alle eerlikheid erken dat ek nie gedink het dat dit só baie werk gaan wees nie!

Hierdie boek is meer as dertien jaar gelede gepubliseer en die politieke en staatkundige agtergrond waarteen dit vorm aangeneem het, het intussen heeltemal verander.  Niks daarvan is regtig nog geldig nie, want alles daarvan het stilweg verouderd geraak.  Die gang van die visioenêre verhaal sal nie verander nie, maar die aanloop tot die verhaal het wel.

Daar het egter ook sekere insigte die afgelope jaar of twee vir my oopgegaan wat my afleidings en idees in die boek reggestel het.  Daar is nie regtig iets wesenlik verkeerd nie en die grootse fout wat ek gemaak het was om die Wit Groep se oorsprong en plek van optrede verkeerd te verstaan. Die regmaak daarvan vra egter fyn voetwerk om die balans in die boek reg te hou, want dit slaan deur na groot dele van die res van die boek. Dit is nie maar sommer net vir “oorskryf” nie!

Hierdie wit groep ontstaan nie in die Vrystaat nie, maar wel in die tronkverhaal by Johannesburg. Daar is eintlik skokkend min van die Vrystaat as sulks in hierdie verhaal!  Iets wat ek maar eers ’n paar dae gelede gesnap het, is waar hierdie “bandiete” se verhaal begin en waaroor dit gaan.  Dit verander niks aan die gang van die verhaal nie, maar dit knoop wel ’n hele paar los drade aanmekaar vas, en ook dit vra heelwat aanpassings in die res van die boek.

Nog ‘n fout wat ek agtergekom het, het te doen met die tydsberekening van sekere gebeure.  Ook dit het nie juis enige skade aangerig nie, want dit gaan in die boek oor die algemene gang van die visioenêre verhaal en nie soseer oor die fyn detail daarvan nie.

Ek het tot dusvêr die inleiding tot die Suid-Afrikaanse deel van die visioenêre verhaal verander, en het ‘n baie groot deel van die oorspronklike inleiding tot Deel 5 heeltemal uitgegooi en vervang met die stuk wat ek hier as artikel 100 aanbied.

Daar is veral twee raakpunte met vorige artikels hierin wat ek onder die aandag van die gereelde leser wil bring. Albei hiervan is nogal belangrik, dink ek. Een hiervan handel oor die aanloop tot die verhaal. Daar het sekere inligting bygekom wat my insig en begrip aangepas en verbreed het. Hier was egter ook nóg ‘n helder oomblik waarin ek gesnap het wat hier kortgekom het. Dit raak die aard van die oorgangstydperk en oorgangsregering vanaf die ANC-regering se ondergang tot en met die verkiesing wat daarna in Noordwes sal plaasvind.  Dit kan dalk net wees dat hierdie tydperk baie korter gaan wees as wat ek tot dusver gedink het.

Daar het verder ook nuwe inligting bygekom oor ’n moontlike biologiese aanslag op die grootste deel van die bevolking tydens die harwar van ‘n swart op swart revolusie.  Hierdie saak is soos ‘n slegte gewete wat maar net heeltyd iewers in die agtergrond op ‘n lastige wyse bly draai en draai. Die feite wat tans aan die lig kom, en nogal deur die Wêreld Gesondheidsorganisasie gepropageer word, hou niks goed vir baie Suid-Afrikaners in nie. Ek hoop ek is verkeerd hiermee, maar ek dink ons sit en kyk na ‘n reuse katastrofe wat op pad is om te tref en ons kan eintlik niks daaraan doen nie.

Hierdie twee dinge kan albei moontlik binne die volgende maand of twee toeslaan, en as ek dan reg is met my argumente sal minstens ’n klompie van ons gereed wees daarvoor. Net die tyd sal leer, maar ek verwag heeelwat woelinge in Suider-Afrika tussen begin Desember 2017 tot min of meer middel Februarie 2018.

——————————————————————————————————————————————–

Nuwe Inleiding tot Deel 5: Die Unieverhaal

Ek wil dit ter inleiding stel dat hierdie opsomming nie naastenby so omvangryk soos die Europaverhaal kan wees nie, want ons het net eenvoudig nie genoeg plek daarvoor nie. Die verhaal bevat verskriklik baie detail, verál as ons die verskillende stelle gebeure met mekaar begin sinchroniseer ook, en ‘n mens word maklik verswelg daardeur.

Wat dit betref wil ek die leser ‘n idee gee van hoe groot dit regtig kán word as ons alles daarvan klaar uitgesorteer het.  Ek gaan nie die spesifieke uitgangspunt hiervan hier bespreek nie, dit vorm die basis van ‘n nuwe boek wat ek besig is om te beplan, maar die leser kan aanvaar dat Siener van Rensburg se visioene bloot die punt van ‘n reuse groot ysberg is.  Hierdie eenvoudige en half ongeletterde ou Boer en plaasboer was lag-lag die belangrikste profeet wat ooit geleef het.  Hy was alles behalwe die flentergat profeet wat hy op ‘n keer op ‘n neerhalende en smalende wyse tydens ‘n TV program genoem is.

Ek het daarom die aangetekende visioene op dieselfde manier as die profete in die Bybel geformateer om ‘n praktiese vergelyking in volume te kon maak.  Die boek van Jesaja is bietjie meer as 49 x A4 bladsye lank, en dié van Jeremia 56 x A4 bladsye.  Siener se aangetekende visioene beslaan bietjie meer as 32 x A4 bladsye, maar die verskil is natuurlik dat Jesaja en Jeremia in hul volledige voltooide vorm aangeteken is, terwyl Siener se visoene nog in hul rou en onuitgesorteerde vorm daar staan.  Onthou hier dat my boeke in A5 grootte gedruk word en dat twee A5 bladsye een A4 bladsy vol maak.

Die opsomming van die Europese en Suid-Afrikaanse dele van die visoenêre verhaal in hierdie boek beslaan rofweg 87 x A4 bladsye, en dit bevat bloot die nodigste inligting om die geheel van die verhaal verstaanbaar te maak. Die Europa verhaal in Deel 4 is redelik volledig, maar Deel 5, wat oor die Unieverhaal handel, bevat net ‘n deel van wat ek regtig kón gesê het.  Die verskillende verhaaltjies waaruit die groter geheel bestaan word in ruime mate in ander vooorkomste en simbole gedupliseer en ek weet nie of dit op hierdie stadium regtig nodig is om alles te publiseer nie.

Soos dit is, is die oorspronklike uitgawe van hierdie boek, sonder die inhoudsopgawe, die inleidings en die aangetekende visioene, sowat 135x A4 bladsye lank. Ek kan op hierdie stadium nog nie eers begin om te sê hoe “lank” die volledige uiteensetting sal kan wees nie.  Dit is in elk geval nie regtig so belangrik vir my nie, want ons weet nou reeds genoeg om die komende aanslag as volk te kan oorleef.  Ons moet net dóén wat Vader aan ons te kenne gegee het deur hierdie visioene!

Ek het daarom die verduideliking so kompak en eenvoudig moontlik probeer hou om te verhoed dat die leser in ‘n moeras van oordadige detail wegsink.  Ons gaan dan ook onmiddellik na hierdie verkorte inleiding begin met ‘n algemene oorsig van die aanloop tot die verhaal om die leser ‘n idee te gee van waaroor die visioenêre verhaal in sy geheel gaan.  Ek het klagtes ontvang dat die simbole in die boek moeilik is om te verstaan en het daarom probeer om dit op ‘n meer verstaanbare manier vir die leser voor te stel.  Dit neem hoofsaaklik die vorm aan van in situ verduidelikings van wat enige gegewe simbool beteken.

5.2.1. Aanloop tot die visioenêre verhaal.

Die gang van die verhaal word uit die aard van die saak voorafgegaan deur ‘n aanloop vóór die fisiese beginpunt daarvan.  Hierdie aanloop begin by die omstandighede wat sal bestaan kort voor ‘n algemene verkiesing in die hedendaagse Noordwes Provinsie sal plaasvind.  Daar is ‘n tweede gebied wat op ‘n simpatiese wyse hiermee sal saamloop, naamlik een wat as die Noord-Vrystaat aangedui word.  Die verhaal dui aan dat hierdie twee gebiede as Volkstate aan die Boervolk toegeken gaan word, dit wil sê, die twee gebiede word onafhanklike republieke.  Die absolute (staatspolitieke) fokus in die visioenêre verhaal val egter op wat in Noordwes gebeur.  Noordwes is Siener se “Transvaal” in die verhaal.

Die grondgebied van elkeen is baie kleiner as wat was tot en met 1902, maar albei word minstens weer onafhanklike republieke.  En die aggressors teen albei is weereens Groot Brittanje en die Kaapse Afrikaners (Cape Dutch, oftewel die moderne Broederbond).  Kan u verstaan hoekom ek sê dat die komende gebeure ‘n herhaling gaan wees van die Tweede Vryheidsoorlog?

Ek glo ons het nié daardie oorlog verloor nie, dit was ‘n stuk bedrog wat deur verraaier-leiers soos genls. Louis Botha en Jan Smuts aan die burgers afgesmeer is, maar hierdie keer gaan die Boervolk se vyande totaal en al vernietig word.  Die interessante hiervan is dat dit nie soseer deur ons gedoen gaan word nie, maar deur ons vriende van oorsee.  Ons volk is nie gereed vir ‘n oorlog nie en ons sal dan ook deur ‘n geweldige warm smeltkroes gaan, maar ons vriende se militêre bystand haak die knoop uiteindelik vir ons deur.

Ons sal daarby kom, maar hierdie ”kort voor ‘n algemene verkiesing in Noordwes” begin vir die doeleindes van hierdie boek by die aanloop tot die algemene verkiesing van Augustus 2016 in Suid-Afrika.  Ek het ‘n artikel op my webblad gepubliseer hieroor en ek heg ‘n verkorte weergawe daarvan aan as Aanhangsel 2 tot hierdie boek. Die leser sal meer agtergrond oor hierdie aangeleentheid daar kry.

Nou, ons het geen visioene wat die aanloop as sulks beskryf nie en ons is bloot op twee voorkomste aangewese om te kan aflei wat in daardie tyd gebeur.  Die eerste kom vanuit die visioenêre verhaal self en bestaan uit sekere suggestiewe aanduidings dat daar ‘n groot klomp Britse soldate in Pretoria aanwesig sal wees nog voor die verkiesing in Noordwes plaasvind.  Dit is die eerste van vier groepe Engelse soldate wat in Suider-Afrika sal kom optree, maar anders as met die ander drie het ons geen aanduiding van hoe en wanneer hierdie groep hierheen kom nie.  Ons sien bloot dat hulle baie kort ná die verkiesing asof uit die bloute teen die Boervolk in Noordwes begin optree.  Die liberale globaliste (Sappe) verloor die verkiesing en dan poog hulle om ‘n staatsgreep in Noordwes uit te voer.  Dit misluk egter en dan slaan die Engelse soldate toe vanuit Pretoria en voltooi die staatsgreep namens die liberaliste.  Hulle tree driemaal op, en wel in die simbool van (geel) mielies, as Engelse (soldate) wat met die geweer op die skouer marsjeer, as ‘n vierkantige blok springbokke wat teen die Boere kom optree, en dan die ergste van alles, kanonne wat die volk aanval en ‘n klomp doodskiet.

Die algemene simbool vir hierdie mense was die Sappe, wat die politieke party was wat die pro-Britse regering in Siener se tyd gevorm het.  Hierdie party, die voormalige Suid-Afrikaanse Party (SAP) wat deur genls. Louis Botha en Jan Smuts gestig is, het in 1977 ontbind.  Dit het grootliks in die voormalige Progressiewe Party opgegaan, wat uiteindelik later die DA geword het.  Ons moet dus, in die tweede plek, vanuit die huidige situasie probeer projekteer hoe en hoekom die soldate voortydig hierheen sal kom.

Die sleutel tot hierdie saak lê na my mening bes moontlik in die ooreenkoms tussen die ANC en die Britse offisiere wat in aanhangsel 2 as Art 089 bespreek word.  Die Britte sou hiervolgens ingestem het om die ANC-regering in die kussings te kom help hou indien die ANC die verkiesing van 2016 sou verloor.  Dit is baie belangrik om te verstaan dat hierdie ooreenkoms nog steeds van krag sal wees, want dit is volgens alle aanduidinge nog nie gekanselleer nie.  Ek kan ook nie sien dat dit sou gebeur het nie, want die Zuma-regering is uiters wankelrig en steier letterlik daagliks van krisis tot nuwe krisis, en hul finale ondergang moet baie naby wees.  Dit is my oortuiging dat hulle nie verby die komende ANC leiersverkiesing sal oorleef nie en dat hulle teen ongeveer einde Januarie tot Februarie ou nuus sal wees.  Ek mag seker verkeerd wees hiermee, maar ek dink dat die hele swart groep nie baie ver het om te gaan voordat hul Britse vriende en ondersteuners ‘n dolk in hul rug gaan steek nie.

Hoe dit ookal sy, die basis van hierdie ooreenkoms moet dan noodwendig wees dat die Britse owerhede die ANC-regering se voortbestaan waarborg, wat dan ookal mag gebeur, want hulle was selfs bereid om ‘n staatsgreep te kom uitvoer indien die ANC die verkiesing in Augustus 2016 sou verloor het.  En ek begin glo dat ons waarskynlik presies dit gaan sien gebeur ook.

Ek word dikwels daarvan beskuldig dat ek een van die lastige mense is wat ‘n samesweringsteorie onderskryf, maar die werklikheid hiervan is dat ons nie verkeerd is nie!  As die swartes van Suider-Afrika moet weet wat Engeland teen hulle doen, en ook nog in die mou teen hulle voer, sal hulle Engeland dadelik gaan afbrand!   Maar nie net dit nie, daar is ook ‘n ander saak wat ons hier in die oë moet kyk en dit het óók alles met hierdie Britse-Broederbond sameswering teen die Boervolk te doen.  En ja, die swartes se verwagte ondergang speel wel deeglik ‘n rol hierin, want dit is bloot ‘n gerieflike treeplank op ons vyande se beplanning om ook die gelowige Boervolk uit te wis.  Hul god en vader is die Satan en hulle wil ‘n wêreldwye koninkryk vir hom oprig, en die hoofbasis daarvan moet in Suid-Afrika wees.

‘Is ook alweer ‘n lang storie hierdie, maar ongelukkig deel van die nuwe boek…

5.2.2. Twee Volkstate.

Daar bestaan ‘n persepsie dat die Volkstaatgedagte in die aanloop tot die uitverkoping van 1994 by die regse politieke front ontstaan het.  Dit is egter nie waar nie, want dit het oorspronklik reeds in 1902 deel gevorm van die sogenaamde Vredesooreenkoms van Vereeniging tussen die Boereverraaiers en Groot Brittanje. Daardie “onderhandelinge” is namens ons volk deur ‘n klompie Royaliste en verraaiers hanteer.  Dit wat nou met ons moet gebeur is daardie tyd al voorsien, want daar is onder andere ‘n “troos klousule” ingeskryf dat die twee voormalige Boererepublieke so gou moontlik onafhanklikheid sou ontvang, maar onder Britse toesig.  Dit is iets wat tot op hede deur regering na regering aan die Boervolk geweier is, want die regte tyd daarvoor het nou eers gekom.

Artikel 7 van daardie dokument sê:

  1. MILITARY ADMINISTRATION in the TRANSVAAL and ORANGE RIVER COLONY will at the earliest possible date be succeeded by CIVIL GOVERNMENT, and, as soon as circumstances permit, Representative Institutions, leading up to Self-Government, will be introduced. (My beklemtoning)

Daar was in die onlangse verlede, so kort gelede soos ongeveer 2000 tot 2009 baie vanaf regse flank op ‘n Volkstaat aangedring.  Meeste hiervan was egter maar net saampratery gewees.  Daar is gebiede voorgestel en allerhande kaarte daarvan geteken, en ook allerhande ekonomiese groeiplanne met bruisende entoesiasme opgestel, maar van alles het daar toe al die tyd niks gekom nie!  Daar sal ook nie, want die manne wat hierdie gedagte so gereeld laat herleef is agente wat die diepte van die water wil toets vir hul toekomsbeplanning vir ons.  Dit hou ook sommer die regse manne besig en kanaliseer al daardie vurige energie in ander rigtings. Ons sien dieselfde soort ding met stories oor wat Siener kwansuis sou gesê het en wat nie, en in die proses word daar matelose verwarring oor hierdie twee onderwerpe gesaai.

Nou, ek het nog nooit in ‘n Volkstaat belang gestel nie, want dit impliseer dat ek maar ewe gelate aanvaar dat my land weggevat en vir ander mense gegee is.  Daar is nie ‘n manier wat ek dit kan of gaan doen nie, en solank net een van ons weier om dit te aanvaar bly die klagstaat teen die verraaiers oop!

Wat laat u in elk geval dink dat ons werklik “vry en onafhanklik” op so ‘n ou stukkie grond sal wees?  Mense wat so dink leef regtig in ‘n droomwêreld van hul eie, want dit sal nog steeds onder oorhoofse toesig van die regering van die RSA wees, net soos die Vrede van Vereeniging in 1902 in beginsel bepaal het! Ons sal inteendeel dan heeltemal uitgelewer wees aan die globalisme, wat in Suid-Afrika bestaan uit die Broederbond en die Britse vorstehuis. Verstaan asseblief baie mooi: Die verhaal dui aan dat die Britse soldate wat hulle hierheen wil bring bedoel is om ons binne die Volkstate vas te keer en aan hulle onderdanig te maak.  Daar is egter ook ander buite-inligting beskikbaar wat daarop dui dat die globalisme ons as slawe wil gebruik in die Utopia wat hulle wil oprig.  En dit is nie maar net wat ek dink nie, dit is wat hul voorste leiersfigure openlik sê!  U moet maar net begin oplet en regtig luister na wat hulle sê!  Ek het nie ‘n TV nie, maar ek is seker daarvan dat ‘n mens nie sulke goed op Sewende Laan hoor nie, verstaan!

Ek is nie van plan om by enige rebellies en sulke onnodige dinge betrokke te raak om my volk se vryheid te herwin nie.  Siener se visioenêre verhaal spel dit uit dat so iets nie nodig sal wees nie, want ons Vader gaan ons vry maak sonder dat ons in gewapende opstand hoef te kom. Ons Vader gaan dit op sy eie unieke manier weer regmaak!  Wat hulle nie kan dink nie, en ook nie wil weet nie, is dat die opregte gelowige Boervolk, die volk wat deur Bloedrivier se Gelofte op 16 Desember 1838 in die lewe geroep is, ‘n vaste belofte vanaf Vader deur Siener se visioene ontvang het dat ons weer volkome vry gaan word.

As die leser op hierdie stadium die idee begin kry dat die Volkstaatgedagte hierdie skrywer naar maak sal u reg wees.  Daar is dan ook net één enkele rede waarom ek wel die pad van ‘n Volkstaat sal loop, en dit is dat die visioenêre verhaal aan my getoon het dat dit die pad is wat ons Vader wil hê ons moet loop.  Dit is ons vyande se roete om ons uit te wis, dit is baie waar, maar Hy wil juis hê dat ons dit moet volg omdat dit die roete is wat Hy wil gebruik om sy Wil te laat geskied.  Hy wil dit so doen om sy beplanning te laat seëvier om die globalisme te vernietig. En ja, moenie teen De Klerk en 1994 bly vaskyk nie, want die boosheid wat dit moontlik gemaak het was lank voor 1910 al aan die werk gewees in ons volk en ons land.

Ek gaan nie hier in ‘n gesanik verval oor die onderhandelde oorgawe van 1994 nie. Ons het omtrent alles wat ons dink vir ons belangrik was verloor hierdeur, maar daar is net té veel positiewe uitsigte en verwagtinge vir die opregte Boervolk nog om oor gedane sake te wil huil.  Ons mag dit trouens nie doen nie, en die negatiewe gejammer van sommige van ons mense hieroor is in werklikheid ‘n klap in Vader se gesig. As hulle die Skrif werklik geken het, en ás hulle Vader werklik vertrou het sou hulle óók geweet het dat die oue verby móét gaan voordat die nuwe kan kom. Die God en Vader voor wie ons veronderstel is om te kniel is toekomsgerig, en wie nie by Hom wil bybly nie gaan agtergelaat word. Hy spreek duidelik tot ons deur Sy Woord, as ons maar net van ons selfsugtige eise wil afsien en eerder na Hom wil begin luister en begin doen ook.  En wat vra Hy van ons?  Lof en diensbaarheid is die offer wat Ek vra, sê Hy vir ons!

Ek sal nie verder aan hierdie saak torring nie, maar die verkryging van ‘n Volkstaat  is ‘n moontlikheid wat veral op hierdie stadium skynbaar nog heeltemal onmoontlik voorkom. Hierdie situasie kan egter baie skielik en baie vinnig verander.

5.2.3. Buitelandse rolspelers.

Daar kom verskillende groepe soldate na Suid-Afrika soos die verhaal ontwikkel.  Ons het reeds hierbo gesien dat die eerste groep Engelse soldate reeds vóór die verkiesing hierheen sal kom.  Die vraag van hoekom  is ook reeds ten dele geantwoord hierbo.  Ons weet nie of daar wel sulke soldate in afwagting op Augustus 2016 gekom het nie, en as dit wel gebeur het kan ek nie dink dat dit uitgeblaker sou gewees het nie.  Daar was sprake gewees dat hulle moontlik in Botswana kon weggekruip het, maar niks daarvan is ooit bewys nie.

Die skielike wending rondom die regering van Mugabe in Zimbabwe maak egter nóg ‘n deurtjie oop om Britse soldate in Suider-Afrika in te bring.  Suid-Afrika het na 1994 weer deel geword van die Britse Statebond, en daar is nou ook reeds (feitlik onmiddellik) toestemming gegee dat ook Zimbabwe wéér deel kan word van daardie organsisasie.  Dit is bekend dat Britse MI6, erger nog as die Amerikaanse CIA, orals in die wêreld besig is om onrus en oproer te stook, en hulle het dan ook nou van Grace en Robert Mugabe ontslae geraak.  Die kiesers in Zimbabwe is in die wolke hieroor en glo dat dit nou beter met hulle sal gaan, maar sal dit regtig? Wat gaan hulle doen as ondervinding én MI6 hulle daarvan oortuig dat hulle nou eintlik slegter daaraan toe is as voorheen?  Dit gaan grootskaalse onrus veroorsaak wat die Britte instaat kan stel om voor te stel dat hulle soldate stuur om die probleme te kom beheer totdat genoeg kalmte intree om ‘n nuwe regering saam te stel. En dan is daar sommer skielik ‘n klomp Britse soldate openlik teenwoordig in Suider-Afrika.

En nou begin dit interessant te raak, want die Volkstate kan op een van twee maniere in die lewe geroep word, en dalk selfs deur die twee te kombineer.  Ek is in hierdie verband op rekord dat ek glo:

(a) Dat ons ‘n swart op swart revolusie gaan beleef as gevolg van ‘n verkiesing waarin die ANC-regering inmekaar gaan val.  Hoe sal ‘n mens dit stel sonder om onnodig neerhalend-sarkasties te klink?  Ek wil nie op daardie vlak begin saampraat nie, want ek het te veel respek vir my en my volk se waardigheid om tot dáár af te gaan.  Kom ons sê dan maar dat daar geweldig baie ontnugtering en polarisasie by die anderskleurige kieserskorps ingetree het oor die ongebreidelde korrupsie en hebsug van hul leiers.  En ons moenie die rol van ene Lord Renwick in hierdie opsig geringskat nie.  Hy is ‘n agent provocateur par exelance wat bekend is daarvoor dat hy die Britse Ryk wil laat herleef om weer dié leierland in die wêreld te word.  Hy is ook die man wat Julius Malema beheer en omskep het in wat hy geword het.  Daar kan nie meer twyfel wees oor wat Renwick en die Britse owerhede wil bereik nie, en dit is die totale uitwissing van eers die swart groep, en dan die gelowige Boervolk na hulle.

Die ANC kies hul nuwe leiers in Desember 2017, en dit maak nou regtig nie meer saak wie as die top-leier gekies word nie, dit kan nét probleme veroorsaak tussen die nie-blanke groep in sy geheel.  Soos dit is, is Zuma se regering in elk geval verrot en ontman genoeg om inmekaar te stort sónder ‘n revolusie!  Dit sal ‘n vakuum laat ontstaan wat op sigselwers tot ‘n burgeroorlog tussen die verskillende groepe sal lei om die regeringsmag te probeer gryp.

(b) Dat “iemand” hierdie deurmekaar revolusionêre situasie gaan gebruik om stilweg sekere dodelike virusse vry te laat om die anderskleuriges en masse uit te wis. Ek het in hierdie verband in ‘n artikel, wat ek aanheg as Aanhangsel 1, uitgewys dat daar ‘n groep globaliste is wat bekendstaan as die “Eugenics”, wat aanvoer dat oorbevolking die wêreld se grootste enkele probleem is, en wat daarom meer as 5 miljard mense fisies wil uitwis. Ek het daar gesê dat toetse bewys het dat die swartes by ons 100% allergies is vir die medisyne wat vir varkgriep gebruik word (Tamiflu), en dat varkgriep baie moontlik aangepas sal word om uitsluitlik op die swart geen te fokus. Daar het egter ‘n verdere moontlikheid na vore gekom hier. Iemand wat ek goed ken, en wat betrokke is by alternatiewe medisyne, sê vir my ‘n interessante ding.  Die swart genetiese stelsel skei blykbaar sekere ensiemes af wat die blanke se stelsel nié doen nie, en wat veroorsaak dat die swart groep allergies vir sekere (blanke) medisynes is.  Kan so iets dalk ook ‘n rol speel in die aanslag wat kom?  Kan u dink wat sal gebeur as die medisyne vir die nuwe siekte (ook) só geskep is dat dit dieselfde allergiese toestand by die swartes skep as Tamiflu?

(c) Dat die een of ander eietydse verlenging van die De Klerk bewind wéér die beheer oor die land gaan neem in die chaos van die revolusie.  Daar sal geen verrassing wees hierin nie, want dit sal in lyn wees met wat die boek Volksverraad in 1998 openbaar het oor die beplanning van die blanke leierselement van daardie tyd. Die regering van die land is volgens hierdie boek in 1994 weggegee met die doel om dit later weer terug te neem, en die Broederbond, wat na 1994 in die FW de Klerk Stigting en in Solidariteit skuilplek gevind het, het volgens alle aanduidinge reeds die regeringstruktuur daarvoor geskep. Die frontorganisasie hiervoor is Afriforum, ‘n filiaal van Solidariteit.

(d) Dat die (geskepte en kumsmatige) wrywing tussen die regse groepe en die Broederbond as verskoning gebruik sal word om die twee visioenêre Volkstate aan die konserwatiewe groep toe te ken. Die verskoning hiervoor sal wees om die regses eenkant en tevrede te kry om sodoende die vrede te kan bewaar. Pasop! Ek glo die aandrang op ‘n Volkstaat sal vals wees, want dit sal eintlik vanuit verlinkse oorde kom, en dan ook deur mense wat huleself as aggressief regs voordoen.  Wie sou byvoorbeeld destyds kon glo dat kmdt. Laas van die Ossewa Brandwag, en ook Eugené Terre’Blanche van die AWB daarna, staatsagente was wat in direkte opdrag van die politieke leier van die tyd opgetree het?  Wyle Eugené Terre’Blanche het uiteindelik tot inkeer gekom en die AWB positief verander, en daarvoor moet ons respek hê, maar die skade was nogtans klaar gedoen en ons weet nou wat daaruit voortgespruit het.

(e) Ek glo verder dat die globaliste se doel met ‘n Volkstaat sal wees om die konserwatiewes op ‘n hoop bymekaar te kry, en om hulle dan gemaklik met behulp van die Britse soldate uit te wis.  Alles wat ek in hierdie visioenêre verhaal raakgeloop en uitgesorteer het sê vir my dat die komende gebeure bloot ‘n voortsetting is van die Tweede Vryheidsoorlog, en dat die doel daarmee is om ons as ‘n volk uit te wis!

En nou, op hierdie punt kom die ooreenkoms wat die ANC met die Britse militêre offisiere ten opsigte van die verkiesing van Augustus 2016 aangegaan het weer sterk op die voorgrond.  Die Britte kan hierdie ooreenkoms baie maklik as ‘n verskoning gebruik om die regerinsfunksie “tydelik” oor te neem as die ANC nie meer sy mandaat kan nakom om die land verder te kan regeer nie.  Hulle sal oorneem terwyl die revolusie woed, en dan sal die virusse stilweg op die massas gegooi word.

Hulle moet die regering in Suid-Afrika onverwags en vinnig oorneem, want dan kan hulle meteens ook Artikel 7 van die Vrede van Vereeniging van 1902 in werking stel én op ons afdwing.  En dan het hulle ons presies waar hulle dink hulle ons wil hê, want dan word hul beplande uitwissinggsoorlog in die twee Volkstate meteens ook ‘n werklikheid!  As ons eers daardie punt bereik het word dit dan ook ‘n blote formaliteit om die regering van die RSA stilweg en met verdrag aan Afriforum oor te dra. (Niemand sal kan kla nie, want dan is die swartes uit die pad uit, en dan is daar mos ook nog die twee Volkstate waarin die ongelukkiges kan gaan bly as hulle nie tevrede is nie!)

Wat die moontliheid van so ‘n biologiese aanslag betref moet ons noodwendig hier na die nuwe wending in die voorkoms van dodelike pessiektes in Afrika kyk.  Dit het duidelik geword dat die sogenaamde “Swart Dood”, wat so “spontaan” in Madagaskar ontstaan en omtrent dadelik na Mosambiek versprei het ongetwyfeld ‘n groot rol sal speel in hul beplanning vir Suider-Afrika. Die WGO het dan ook reeds amptelik gewaarsku dat hierdie pessiekte absoluut dodelik is, en dat dit op pad is na Suid-Afrika.  Tussen pessiektes soos varkgriep, ebola en marburg siekte sal hierdie swart dood Afrika sommer vinnig leeg maak!

Maar om terug te kom na waar ons begin het, die ander rolspelers in Suid-Afrika kom op ‘n meer formele ‘aangetekende’ manier en tye hierheen.

——————————————————————————————————————————————–

Die inleiding gaan op hierdie punt oor na ‘n kort beskrywing van die ander groepe soldate wat hier sal kom optree.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: