Slaan oor na inhoud

ART 106 2018-04-24: Nag Van Die Lang Messe lewe al weer: wat is Waarheid hier?

2018/04/24

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Vandag se artikel is eintlik geskryf in reaksie op ‘n stelling wat gemaak is op die Facebook (FB) blad  OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD .  Ek het egter besluit om dit (ook) hier te plaas om hierdie saak na ‘n wyer gehoor uit te kan dra.  Die Suidlander beweging, tot wie hierdie pleitstuk gerig word, is per slot van sake groter as hierdie FB webblad, wat die prikkel vir hierdie artikel verskaf het.  Dit is dan ook die gebed in my hart dat hierdie artikel die skitterende werk van Elsa Muller, om absolute Waarheid op hierdie FB blad van haar na vore te bring, sal ondersteun en uitbou.  Hierdie webblad, en ook haar ander een, “Elsa Muller unite against the killing of our children and families. Let us unite as one”, is besig om teen ‘n fenomenale koers te groei, en ek vind dit baie, baie bemoedigend.  Dit sê vir my dat al meer van ons mense na Waarheid en balans begin soek soos hulle agterkom hoe groot die leuens en bedrog is wat ons so stilweg en agteraf probeer verswelg.  Ek wil dan ook aanbeveel dat die leser dit baie sterk sal oorweeg om daar te gaan aansluit.  Hierdie grootse poging verdien almal van ons se onvoorwaardelike ondersteuning, want dit streef juis daarna om ons bymekaar te bring rondom gedeeelde belange.  (Dit is ‘n geslote groep en u sal moet aansluit om daar te kan lees).  Dit is ‘n besprekingsblad en die doel daarmee is om te lees, te verstaan en ook om met almal daar te deel wat u voel en weet.  Ek kan dit miskien oorhoofs opsom deur te sê dat die dieper doel daarmee is dat ons mekaar sal bemoedig met wat ons het, en dit is…net onsself!  Dit, en ons gemeenskaplike geloof in ons Vader, is tog in elk geval al wat ons aan ons kant het, nie so nie?

Elsa, baie sterkte met wat u doen, hierdie skrywer het in alle opsigte nét respek daarvoor!

———————————————————————————————————————————–

Met verwysing na Kobus du Plesis se plasing op 9 April om 05:54 VM.

Na aanleiding van siener se voorspellings van die groot stakings en karre en treine wat op die bulte staan ens, luister ek vanaand na ‘n opname van die ontruimings planne van sekere organisasies.
Dadelik tref dit my dat die mense heeltemal die omvang van alles onderskat. Ek glo die voorspelling gaan hand aan hand met die voorspelling van Johanna Brandt wat dit omtrent net so gesien het maar net in meer detail.
Volgens die organisasies is hulle in groepe verdeel en alle lede is elektronies met mekaar verbind. Net daar begin die probleme klaar.
Wat gaan gebeur as die land heeltemal lamgele word deur stakings. As hulle die kragvoorsiening afskakel soos wat voorspel word?
Eerstens gaan hierdie dinge skielik gebeur. Mense gan nog le en slaap en bars alle hel los. Jy gaan probeer vlug, maar waarheen. Die paaie gaan toe wees. Dit gaan BRAND. Hoe gaan jy dan elektronies kommunikeer?
As die kragnetwerk vou, gaan jy nie meer elektronies kan kommunikeer nie. Selfone gaan nie kan werk nie. Internet gaan af wees, tensy jy gebruik maak van satteliet internet. Jy gaan op jou eie wees.
As daardie dag aanbreek, gaan die paaie onbegaanbaar wees. Kyk maar wat hulle die afgelope tyd met paaie maak. As jou brandstoftenk nie vol is nie, kan jy maar vergeet want jy gaan nerens brandstof kan ingooi nie. Jy sal ook nie geld kan trek nie. Jou bank kaarte sal nutteloos wees. Dis hoekom daar volgens die voorspellings so baie gaan sterf in Johannesburg. Want hulle is vasgekeer en kan nerens dan vlug nie.
Kyk bietjie na jou dorp of stad. Waar is die swart woonbuurte gelee? Reg langs die hoofroete in en uit die dorp of stad. Sou hulle daardie pad toemaak, het jy nog ‘n ander ontsnappings roete? Het jou voertuig genoeg brandstof in? Het jy genoeg kos om saam te neem? Weet jy waarheen om te gaan waar jy veiliger kan wees?
As jy nie nou al begin beplan en die tekens dophou nie, gaan jy oorval word.

My antwoord:

Hierdie afgryslikhede kan natuurlik nét waar word ás die probleme uitbars soos Johanna Brandt dit sou voorsien het, en sy het nie.  Dit wat mnr. Adriaan Snyman van die sogenaamde vyfde visioen te sê gehad het was blatante leuens en bedrog gewees, en hierdie skrywer het dit dubbel en dwars bewys in twee boeke en ‘n klompie artikels oor ‘n tydperk van ‘n paar jaar.  My teenvraag hier is dus nog steeds: Maar wat as al hierdie net voorspooksels is en as niks daarvan kán realiseer nie?

Die stakings en die groot vlug waarna Siener verwys het handel oor iets heel anders en dit speel ook eers teen die middel van die verhaal af.  Dit is dan ook op ‘n uiters kunsmatige en bedrieglike wyse aan die NVDLM gekoppel.  Die leser moet egter die groot prentjie in die visioenêre verhaal verstaan om hierdie gebeure sinvol te kan plaas.  Maar dit is nie waar ek nou wil gaan nie, want die antwoord wat ons soek lê reeds in die beginpunt van die verhaal.  As ons die betrokke visoen ontleed, die een waarin die groot regeringsboom so spontaan pluiens, dan vind ons dat die boom se reuse groot stam dan ook nog in ‘n gat in die grond wegsak.  Dit verwys na minstens die ANC, maar die mees moontlike scenario wat deur onbetwisbare feite aan die lig gekom het impliseer dat dit die hele ras gaan raak, dwarsoor die lengte en breedte van Afrika.

‘n Gat in die grond is in Siener se simboliese terme ‘n graf, so ons kan hier begin aanvaar dat minstens die hele ANC, en waarskynkik die hele ras, op ‘n stadium in ‘n graf gaan wegsak.  Dit is dan ook absoluut in lyn met die “onaangetekende visioen” van die swart kryger wat ‘n dreigende skaduwee oor die land gooi, maar net voor hy kan aanval verdwyn hy agter ‘n misnewel.  Dit sê vir ons, en ek stem heeltemal hiermee saam, dat ons Vader onverwags gaan ingryp om die gevaar van ons af te wend.  Die baie interessante ironie van hierdie beeld is dat dit juis mnr. Snyman was wat hierdie “onaangetekende visioen” aan ons bekend gestel het.  Niemand wat sy vertolkings van Siener se visioene aanvaar en glo kan dus beswaar aanteken teen die afleidings wat ek hier maak nie.   En die kern hiervan is dat allerhande bedrieglike en skeefgetrekte vertolkings van sekere visoene gebruik word om die die Suidlanders te mislei, en op grond van angsgevoelens aan hul neuse rondgelei te word.  Die SL se onverstaanbare vrees oor die “swart gevaar” word gebruik om hulle sielloos uit te buit en selfs op die korttermyn te beroof.  Hulle betaal ledegeld om die leiers se salarisse ta kan betaal, dan nie, en wie is die handelaars wat voordeel trek uit die “aankope” wat hulle moet maak om te kan “oorleef in die veld”?  Hierdie pragtige groep Boeremense besef dit nie, maar hulle word in werklikheid gelok en opgelei vir ‘n latere slagpale wat deur hierdie agente en hul Britse base juis vir hulle aangelê is.  Siener se visioenêre verhaal spel vir ons uit hoe dit gedoen gaan word, maar my volk ignoreer hierdie vroeë waarskuwings asof die partytjie en die pret nooit gaan ophou nie!  Die punt wat ek egter nou wil maak is dat hulle op hol gejaag word met ‘n “visioenêre dreigement” wat absoluut geen visioenêre bestaansreg het nie.

Hoe sou dit kan gebeur dat die sogenaamde “swart gevaar” nie juis ‘n kans staan om te realiseer nie?  Ek glo die antwoord lê in die strewe van die sogenaamde Eugenics, wat ‘n onderafdeling van die Illuminati is.  En die Britse vorstehuis is een van twee groepe wat so ‘n oorname probeer uitvoer.

Hierdie mense, onder leiding van die Europese Elite, wat gelei word deur die Britse adelstand, wat almal “Jode” oftewel Askenaziers is, se strewe is om die oorbevolkingsprobleem van die wêreld “reg te stel” sodat hulle gerieflik kan lewe nadat hulle beheer oor die wêreld oorgeneem het.  Hulle verklaar openlik en in soveel woorde dat hulle 5.5 miljard mense wil “uithaal”, en die mees moontlik manier hiervoor is om hul DNA te gebruik om ‘n geen-gerigte biologiese aanslag teen hulle te loods.  Miskien sal die leser nou verstaan waarom daar so ‘n geweldige groot poging in die middel 1990’s tot ongeveer 2005 plaasgevind het om die menslike DNA volledig te karteer.  Hulle het tot die gewone man op straat (se rekenaarspasie) ingetrek in hierdie poging om dit so gou moontlik te kon voltooi.  Die organisasies wat hierdie poging gedryf het, het in die proses vasgestel presies waar elke geen in elke liggaamsel sit, en wat dit doen. Ek glo die baie verskillende griepvirusse wat so skielik na vore begin tree het word juis vervaardig om die een of ander genetiese groep van hul keuse selektief te kan aanval en uit te wis. Dit, glo ek, is waarom daar absoluut geen teken van enige swartmense in Siener se visioenêre verhaal is nie.

Ons sal (baie versigtig) moet wag om te sien wat in die praktyk gebeur, maar as die swart groep dan wel so kan verdwyn, hoe sal die verwagtinge van die SL dan waar kan word?  Is ons nie dalk besig om onsself oor te gee aan die afgryslikhede van ‘n selfvervullende profesie nie? Want dit, glo ek, is wat ons hier mee te doene het.  Hierdie is nie meer God se plan wat deur erkende profete soos Siener oorgedra word nie, maar eerder die Illuminatie se beplanning vir ons wat onder dekmantel van Siener en Johannah Brandt se name aan ons afgesmeer word.

Groete,

Frik Pretorius

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: