Slaan oor na inhoud

ART 111 2018-05-26: Militêre voertuie in Botswana…en NVDLM.

2018/05/26

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ek sit Donderdag 24 Mei met ‘n vriend oor die telefoon en gesels, en hy vra iets oor die Suidlandersbeweging en die NVDLM, en toe, net skielik, val al die stukke van die legkaart meteens in hul regte plekke en gaan die hele storie rondom dit vir my oop.  Ons begin hier, vir die doeleindes van hierdie artikel, by Artikel 7 van die Vrede van Vereeniging van 1902. Dit wat ek daarvandaan wil verduidelik eindig vlak voor die visioenêre waarskuwing dat die Engelse, saam met ‘n klomp verraaiers, die Boervolk in die afsienbare toekoms in twee Volkstate wil vaskeer en uitwis.

Die kort “voorskou” hierby is belangrik, want ons het die eerste praktiese poging van die Britte om ons volk te probeer uitwis tydens die Tweede Vryheidsoorlog oorlog tussen 1899 en 1902 beleef.  Nie maar net beset en onderwerp soos vóór dit nie, maar doelgerig fisies probeer uitmoor met die verskroeide aarde beleid, saam met die konsentrasie-moordkampe wat hulle opgerig het.

Hierdie nagmerrie vir die Boervolk het tydelik tot ‘n einde gekom toe die politieke gety in Engeland teen die poging begin draai het.  Maar dit was inderdaad bloot tydelik van aard, want hulle het selfs nog voor die einde van die oorlog reeds begin beplan aan die uiteindelike vernietiging van ons volk.  En verraaiers soos genls. Louis Botha en Jan Smuts het deel gevorm van hierdie beplanning, want dit was onder andere deur hul toegewyde bemiddeling dat die Boere die vernederende Vrede van Vereeniging aanvaar het.  Hierdie “vredesooreenkoms” het ons effektief slawe van die Britse Ryk gemaak, en ek is op rekord op hierdie artikelblad dat ek glo dat ons moontlik in Februarie tot Maart 2019 vrygemaak gaan word van hierdie juk!

Ek kom later hierby, maar die gees van Botha en Smuts leef vandag nog voort onder ‘n klomp Afrikaanssprekende blankes, en die basis hiervan word gevorm deur die liegstorie van die NVDLM.  Die mense wat hierdie storie so ywerig promoveer is besig om ‘n mes in die Boervolk se rug in te druk!  En die absolute verskrikking hiervan is dat die SL-beweging hulself nogal as die konserwatiewe redders van die blanke beskawing beskou deur as ‘n para-militêre mag rondom hierdie bose stuk valsheid te organiseer.  Hoe gaan die lede van hierdie groep vorentoe met hul gewetens saamleef as hulle begin verstaan dat hulle misbruik is om die dood van honderde duisende medeblankes te veroorsaak?  Dat die jongste Engelse moordpoging op die Boervolk juis by hul idee van konserwatisme begin het?

Die beginpunt vir hierdie komende poging tot ‘n volksmoord op die Boervolk begin in werklikheid by artikel 7 van die Vrede van Vereeeniging, en vind sy finale beslag in die Volkstate in Siener se visioenêre verhaal.  Hierdie artikel 7 het reeds in 1902 voorsiening gemaak vir ‘n “comeback” poging van die Engelse om die Boervolk later in twee Volkstate te kom vaskeer en uit te moor.  Dit word dan ook so in groot detail aangedui in die visioenêre verhaal, en ons ken die kern daarvan as die smeltkroes waarvan Siener gepraat het.

  1. MILITARY ADMINISTRATION in the TRANSVAAL and ORANGE RIVER COLONY will at the earliest possible date be succeeded by CIVIL GOVERNMENT, and, as soon as circumstances permit, Representative Institutions, leading up to Self-Government, will be introduced.

Nou, ek het in ‘n vorige artikel, ART 109 van 13 Mei 2018, verduidelik dat die doel met die NVDLM is om ‘n rassekonflik in Suid-Afrika aan die brand te steek.  Die SL beweging is op grond van hierdie vals visioen gestig en uitgebou, en ek glo die uiteindelike doel daarmee is om die Engelse soldate in Siener se verhaal weer terug na Suid-Afrika te bring.  Ek het in hierdie verband in ‘n vorige artikel daarop gewys dat die ANC regering en die Britse owerhede ‘n amptelike ooreenkoms voor die vorige algemene verkiesing aangegaan het dat die Britse leër die ANC sal kom help in geval daar wel ‘n poging tot ‘n staatsgreep sal plaasvind.  (Sien my ART 089 van 17 Mei 2016 – Siener se Engelse soldate is op pad na Pretoria.)  Hierdie ooreenkoms bestaan nog en is dus steeds van krag.  Die ironie hiervan is egter dat die Engelse nie in die oorlewing van die ANC belangstel nie, maar slegs die regeringsfunksie wil oorneem.

Maar voor ons verder gaan wil ek eers kortliks terugverwys na ander vroeëre artikels waarin ek na die voorkoms van selfvervullende profesieë en ook  “beplande profesieë” verwys het.  Daardie afleidinge van my het net skielik op hierdie stadium van die geskiedenis verskriklik belangrik geword vir ons volk se algemene welsyn.  Die klem hieronder val op die begrip “beplande profesie” en die inligting wat nou na vore gekom het vorm volledig deel daarvan.

Art 011: 2008-04-12 Beginpunte van die visioenêre verhaal.

“…Ek het tydens die skryf van die twee boeke op dinge afgekom wat ek net as ‘verstommend’ kan beskryf. Een hiervan is dat die komende aanslag teen ons sy beslag reeds aan die einde van die Tweede Vryheidsoorlog gekry het. Die Engelse vorstehuis wou ons toe al uitgewis het. Ons kan ongelukkig nie nou daarna kyk nie, maar die redes hiervoor gaan selfs nóg ‘n paar honderd jaar verder terug as 1899. Dit impliseer egter langtermyn beplanning aan die vyand se kant wat die oë soms laat rek. Ons sal later weer hierna kyk, maar die huidige reeks kragonderbrekings is nie so ‘toevallig’ as wat dit lyk nie, want dit vorm wel deeglik deel van hul beplanning. Die skielike verskyning van al die ‘Siener-profesieë’ rondom ‘Koeberg wat gaan ontplof’ is dan ook meer as net ‘n duimsuig storie. Ek wil myself nie vooruitloop nie, maar dit vorm deel van wat ek ‘beplande profesie’ noem. Diegene wat die nuwe boek reeds gelees het sal presies verstaan wat ek hiermee bedoel…”

Art 012: 2008-04-18  Die bose doelwitte agter die liegstorie van die ‘nag van die lang messe’.

“…Die leser moenie die verwysing na ‘suggestie’ hierbo miskyk nie, want dit is die sleutel-aspek waarom hierdie poging teen die Boervolk draai. Dit is dan ook, na my mening, die basis waaruit die formele klag teen die lede van die Boeremag voortgespruit het. Ek glo hulle is deur hierdie soort ‘spekulatiewe oorreding’ in die situasie ingelok waarin hulle vandag sit. Dit het sedertdien vir my duidelik geword dat dit in werklikheid deel vorm van ‘n vooraf uitgewerkte plan om die Boervolk te vernietig. Hoekom is dit so dat ‘n mens al hoe meer die indruk kry dat die verskillende fasette hiervan bloot uittreksels uit ‘n uitgewerkte meesterplan is, en dat dit aan ons opgedis word as ‘Siener se profesieë’?

Die algemene begrip wat ek wil tuisbring is dat ons hier in werklikheid van ‘beplande profesie’ moet praat.  Dit is nie moeilik om ‘verstommend akkuraat te kan voorspel’ wat Siener sou gesê het as die ‘ontleder’ vooraf weet wat vir ons beplan is nie.  Dit is nie meer ‘akkurate uitleg’ nie, maar in werklikheid vooraf-kondisionering van wat ons te wagte kan wees.  Siener se naam word bloot gebruik om hierdie vooraf beplande propaganda geloofwaardig te laat klink!

Siener het gesê dat die oorlog in Europa ver gevorder sal wees voordat ons daarvan hoor.  Hoe is dit prakties moontlik?  Die enigste manier waarop dit hoegenaamd kán gebeur is as ‘n landwye kragonderbreking onverwags vir ‘n paar dae sal voorkom.  Alle rekenaars, selfone en telefoonlyne werk met elektrisiteit en so ‘n groot kragonderbreking sal ook alle kontak met die buiteland vir ‘n paar dae afsny!  Die vyand het nie meer as drie of vier dae nodig om hul verskuilde plan in Europa en in die RSA uit te voer nie, en voor ons ons oë kan uitvee is ons burgers van die Ryk van die Antichris.

Die skielike ‘openbaring’ so twee of drie jaar gelede van visioene wat Siener sou gesien het rondom ‘Koeberg wat ontplof’ vorm na my mening volledig deel van die vyand se beplanning.  Die doel met hierdie ‘visioene’ (wat Siener baie beslis nié gesien het nie) was om ons vooraf te kondisioneer om met toegebinde oë in ‘n beplande situasie in te stap.  Die huidige vlaag van ‘kragonderbrekings’ sluit hierby aan, en die doel daarmee is om ons vooraf te kondisioneer dat daar ‘probleme’ met die kragvoorsiening is.  Die destydse afstel van uitbreidings aan EVKOM se infrastruktuur was dus nie werklik so ‘onbeholpe’ as wat ons gelei word om te glo nie, want dit vorm deel van hierdie langer-termyn beplanning.  Ons word tans bietjie vir bietjie gewoond gemaak aan die idee van ‘n grootskaalse en langdurige kragonderbreking.  Ons sal dus nie weet wat in Europa aangaan tot op die dag wat die Engelse ‘vredestaakmag’ hier aankom nie.  Dit spreek natuurlik ook vanself dat so ‘n langdurige kragonderbreking die perfekte dekmantel vir iets soos die ‘nag van die lang messe ‘ kan wees.  Wees daarom wakker en wees waaksaam!…”  Einde van aanhalings.

Maar so het ons die afgelope paar dae baie gehoor van ‘n groot aantal militêre voertuie wat vanaf Walvisbaai na Botswana vertrek het.  Daar is wyd bespiegel oor die doel met hierdie voertuie, en ‘n persoon wat gesê het dat hy Snyman se boek Boodskapper van God in Engels vertaal het, het in ‘n openbare klankgreep gesê dat ‘n visioen van “oupa Siener” in hierdie boek opgeneem is wat aandui dat “ons nog eendag vanuit Botswana aangeval gaan word”.  Nou, soos die NVDLM is hierdie ook uit en uit ‘n leuen, want Siener het dit nooit gesê nie!  Die persepsie dat Siener dit wel gesê het word dus op ‘n uiters slu manier geskep, en almal glo dit, want niemand weet van beter nie.  Dit is presies hoe Snyman en Kie se liegmasjien te werk gaan: hy/hulle skep vals persepsies en bou dit op tot ‘n illusie wat nie in die openbaar staande kan bly nie.  Ek wil hier as voorbeeld noem dat Elsa Mulller, eienares van die FB blad OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, sekere vrae rondom NVDLM op haar blad aan Snyman persoonlik gestel het.  Sy het gevra dat hy haar voor of op 5 Mei 2018 sal antwoord, maar sover ek weet het sy nou nog nie ‘n antwoord terug ontvang nie. Sy sal ook nie, want hulle kan dit nie in die openbaar doen nie…omdat dit inderdaad ‘n reuse groot stuk bedrog is.

Daar is verder ook op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, berig dat die (Amerikaanse) lugmagbasie in Botswana óf groter gemaak word, óf na Lobatse geskuif word, en dat die voertuie daarmee koppel. Iets wat egter baie vreemd op die oor val hier is dat die voertuie almal Brits van oorsprong is, soos byvoorbeeld Landrovers, en nou is dit so dat die Amerikaners geen buitelandse voertuie in hul militêre opset gebruik nie.  Hulle gebruik nét Amerikaanse voertuie. Daar is ook geen rede waarom hulle ‘n nuwe lugmagbasis by Lobatse hoef te gaan bou nie, hulle kan die bestaande een net eenvoudig groter maak as dit vir hulle nodig word.  Ek self was van mening dat die voertuie bloot vir die Botswana weermag bedoel is, maar ek het Donderdag skielik verstaan waarvoor dit regtig geoormerk is.

Ek het in ‘n paar artikels verwys na die visioenêre feit dat daar ‘n groot klomp Engelse soldate by Pretoria gestasioneer is as die komende oorlog begin.  Ek het ook gesê dat Botswana omtrent die enigste plek in Suider-Afrika is waar hierdie soldate ongesiens kán wegkruip.  Botswana en Engeland is baie goeie vriende, en die Khama familie, wat tradisioneel die leierselement in die Botswanaregering is, is verder ook nog deur die adelike bloedlyn van lady Ruth Williams (Khama) deel van die Britse aristokrasie. Sy was getroud met (Sir) Seretse Khama, in lewe hoofleier van Botswana, en hul kleinseun, genl. Ian Khama, het (eers) verlede jaar uitgetree as president van Botswana. En dit is presies hier waar die “beplande profesieë” van mnr. Snyman en Kie inkom, want, soos ek gesê het is dit maklik om elke keer reg te wees as hulle die beplanning van hul hanteerders in Engeland begin voorhou as “Siener se profesieë”! En die leser moet hier geen fout maak nie, die berugte Sorros is deel van die topleiding van hierdie groep.

Ek verstaan nou dat die voertuie bedoel is om die Engelse soldate binne ‘n kwessie van minder as vier ure tot in Pretoria en Johannesburg aan te ry en die regeringsfunksie daar te gaan oorneem.  Daar loop ‘n pragtige breë snelweg van minstens Zeerust af, deur Rustenburg tot in Pretoria en Johannesburg.  Lobatse lê feitlik op die grens met Suid-Afrika en is ongeveer 320 km van Pretoria af geleë.  Die lughawe, wat al meer na ‘n Engelse sterkpunt begin klink, is weer bedoel om ook die ver plekke, soos Bloemfontein, Durban, Kaapstad en Upington vinnig te gaan beset.  Kaapstad is die verste punt en kan nie meer as 2:30 ure vliegtyd ver van Lobatse af wees nie. Ek weet nie hoeveel tyd ons gaan hê tussen die plofpunt tussen die SL en die massas en hierdie (mees moontlike) Engelse optrede nie, maar die virusse sal saam met die Engelse soldate kom en alles hiervan sal baie onverwags en vinnig gebeur.  Bly maar op die uitkyk vir die datums waarop veral plaasboere en/of die SL opgekommandeer word vir “protesaksies” teen die onteiening van blanke eiendomme.  Dit is die mees moontlike datums vir ‘n groot rassekonflik om in Suid-Afrika los te bars.

Ons kan selfs een van twee moontlike gevolge onderskei hier.  Die eerste is dat die massas op ons sal wil aanval, maar dat die poging juis deur snelle Britse optrede gestop sal word, en die virusse dan baie gou sal volg. Die mees moontlike rede vir so iets kan wees dat die Engelse ons “maklike” steun vir die Volkstate op hierdie manier sal probeer werf.  Die ander moontlikheid is dat die Engelse die massas sal toelaat om eers hul aanval te loods voordat hulle self teen die massas begin optree….met wapens en met virusse. Hierdie laaste moontlikheid maak nie baie sin vanuit ‘n taktiese oogpunt beskou nie, maar dit is tog ‘n moontlikheid.  Ons kan in elk geval nie nou al sê nie, so bly op die uitkyk, loop maar wakker en bly veilig en moenie vlug nie, want dan gaan u verseker uitgehaal word.

Groete,

Frik Pretorius.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: