Slaan oor na inhoud

ART 114 2018-06-24: Waarom is dit so moeilik om Siener te verstaan?

2018/06/24

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Daar is drie basiese redes waarom dit so is, naamlik tegniese redes, geestelike redes en dan ook die massas en massas inligting wat in die visioene voorkom.

Tegniese redes.

Ek wil kortliks hier sê dat ek minstens 34 sulke direkte voorkomste en probleme geïdentifiseer het, en in my boek verduidelik.  Daar is veral twee van hierdie tegniese probleme wat die leser heeltemal verwar, en dit is vertakking en versnippering.  Die visioenêre verhaal bestaan uit vier hoofverhale wat inmekaar vleg om ‘n geheel te vorm, en elkeen van hierdie hoofverhale bestaan uit sub-hoofverhale wat opgebou is uit kleiner verhale.  Die indruk wat dit skep is dat die verhaal opgebou is uit ‘n baie groot aantal vertakkinge, en dat dit onmoontlik is om ‘n geheelbeeld daarvan bloot op sigwaarde te kan vorm.

Die wortel van hierdie probleem lê in die wyse waarop die inligting in die visioene versnipper is.  Die eenvoudigste voorbeeld wat ek hiervan kan gee is om dit te vergelyk met die bou van ‘n baie groot en gesofistikeerde legkaart met sagte kleure daarop, wat baie na aan mekaar is in voorkoms.  So ‘n legkaart se “prentjie” word gevorm deur verskillende “stukke agtergrond” wat saamwerk om ‘n geheelbeeld te vorm, maar die skeidslyne tussen die stukke is soms baie moeilik om uit te ken, want dit vloei heeltemal onopsigtelik inmekaar in.

Die versnippering in die inligting in die visiene kan insgelyks voorgestel word deur die manier waarop die geheel van die legkaart in klein-klein passtukkies verdeel is.  Hierdie stukkies pas soms op ‘n baie suggestiewe wyse bymekaar in en die “regte een” kan partymaal net by wyse van eliminasie uitgelig word.  Ek kan daarvan getuig dat hierdie visioenêre verhaal die moelikste legkaart is wat ek ooit moes bou, maar dan darem ook die grootste en mooiste woordbou is waarvan ek weet!

Geestelike redes.

Ons het veral met twee probleme te doen hier, maar die leser moet op hierdie punt eers verstaan dat hierdie skrywer ‘n baie diep gelowige mens is.  En ek kán so wees omdat ek deur ons Vader se Gees van genade gelei is om te verstaan waaroor al hierdie dinge en ook ons swaarkry gaan. Ek wil dan onmiddellik hiervan sê dat die kerk in hierdie opsig ongelukkig jammerlik in haar taak gefaal het!  Die rede hiervoor is bloot dat ons totaal en al mislei is deur ‘n klomp verloopte teoloë wat hul eie bose stempel van allerhande godsdienstige vervalsings en bedrog op ons afgedruk het.  Hierdie geestelike gemors kom al baie ver, maar dit het veral in die vroeë 1970’s duidelik en sterk na vore begin tree as skynbaar die teologiese ondersteuning vir John Vorster se detente-poging.  Hierdie lelike woord beteken in die praktyk: doelbewuste gestruktureerde toegewings aan die vyand tot en met volledige oorgawe (en wat uiteindelik deur De Klerk en sy spannetjie doelbewus-verloor-onderhandelaars in 1994 voltooi is.)

Die eerste geestelike rede is dat die teologie, wat veronderstel is om die profetiese sy van die Bybel vir ons oop te maak, in werklikheid presies die teenoorgestelde gedoen het.  Die “kerk” het byvoorbeeld die stem van die Bybelse profete reeds teen die einde van die 1800’s heeltemal stilgemaak in Suid-Afrika.  Die leser wat met my wil verskil hieroor moet asseblief eers vir my uitwys watter predikante die afgelope veertig jaar (en meer) één enkele preek gelewer het oor die verwagte gebeure waaróór die profete in die Bybel geprofeteer het.  Die praktiese Bybelverhaal draai in absolute terme om die gebeure van “die laaste dae”, maar die werklikheid en die waarheid hieroor word baie doelbewus van die kansel se kant af doodgeswyg. Die leser moet hier verstaan dat die Bybelse leer van die laaste dae nie meer gehoor word nie omdat die kerk ‘n ander agenda nastreef as wat ons dink.  Ek weet eerlikwaar nie wat ons mense nóg in die kerk soek nie, want selfs die Bybel erken in Openbaring dat die kerk se Hoof buitekant staan en op die deur hamer om binnegelaat te word daar.  (Diegene wat nog daar is sê dat dit nie regtig saakmaak nie, want Jesus leef mos in hul harte sien!  So, hulle sit binne met al hierdie “warmte’ in die hart vir mekaar en Hy staan buite in die koue?  Dit is inderdaad ‘n vreemde soort logika hierdie…en ‘n nóg vreemder soort teologie!)

Maar nietemin, u is baie welkom om my te wil kom aanval hieroor, maar kom dan asseblief met ‘n amptelike en gesertifiseerde afskrif van só ‘n preek in u hand na my toe.  Sonder dit gaan ek u nie ontvang nie en gaan ek nie eers met u praat nie. (Ek kan dalk hier help deur te sê dat u dalk in net twee kerkgemeenskappe gaan regkom hiermee, en dit is (miskien nog) in die Evangelies Gereformeerde kerk, en dan definitief ook die sogenaaamde “Van Rensburg kerk” van Frankfort in die goeie ou Vrystaat.  U kan my op u beurt dalk help deur vir my nóg sulke kerkgemeenskappe uit te wys, ás daar dan nog is.  Maar bring in elk geval u bewyse saam asseblief!)

Die tweede geestelike probleem lê in die verwagtinge van ons mense rondom Siener se visioene.  Mense verwag iets anders as wat werklik daar staan, en dit lei onafwendbaar tot allerhande subjektiewe interpretasie wat die ontleder nie baie lank tevrede kan hou nie. Dit is veral waar van die meer polities-georiënteerde persoon, veral diegene wat ‘n fundamentalistiese siening uitleef.  Ons moet hier óók verstaan dat doodgewone ongelowigheid by die gematigde groep ook ‘n baie groot rol speel in die vraag bo aan hierdie artikel.  As hierdie mense nie eers die profete in die Bybel wil glo nie, hoe moet hulle dan ook nog oortuig word om die belangrikste profeet wat ooit geleef het te glo?

En dit is hoe die oes lyk wat ons kerke vir God Almagtig ingebring het…wonder wat Hy hiervan gaan sê?

Massas inligting.

En dan is daar laastens ook nog die massas en massas inligting in die visioene.  Die leser moet asseblief hier verstaan dat ek nie probeer spog nie, maar dat ek bloot ‘n baie praktiese feit hier wil stel.  Ek is nou al 24 jaar lank feitlik daagliks op ‘n baie intieme en absoluut gefokusde wyse met hierdie visoene deurmekaar, en ek weet self nie eers meer hoeveel ek werklik daarvan weet nie.  Ek kan ure lank vrylik aanmekaar uit die kop praat oor die verhaal, en ek kan op enige punt daarin begin en van daar af aangaan met ‘n volledige en gedetaileerde verduideliking, maar daar dryf tog stukkies inligting in my geheue rond wat nét kan uitkom as iemand my ‘n toepaslike vraag vra.   Die punt wat ek hiermee wil onderstreep is dat ‘n oningewyde persoon, wat onmoontlik nie die geheel sal kán verstaan nie, heeltemal deurmekaar sal raak as hy of sy skielik met hierdie geweldige vloedgolf inligting gekonfronteer word.  En as hulle nie hulp en leiding het nie val die hele poging om te verstaan vir sulke mense plat.

Oplossing van die probleem.

Die vraag ontstaan nou wat om te doen om hierdie probleme te oorkom, en anders as die mense wat byvoorbeeld die NVDLM, met sy uitsiglose negatiwiteit, so ernstig en toegewyd promoveer kan hierdie skrywer wel ‘n plan aan die hand doen.  Ek is minstens al van Mei 2004 af op rekord dat ek bereid is om studiegroepe te help om Siener se visioene intiem te leer ken.  Maar dan moet daar darem ook mense wees wat bereid is om deel te word van sulke studiegroepe, en dit het ongelukkig nooit gebeur nie.  Daarom het ek einde ten laaste op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD die volgende gesê:

Hierdie gespreksgroep is dalk die ideale plek om so iets te begin, want ek kom agter dat die entoesiasme vir Siener se visioene baie positief is hier.  Al wat u nodig het is ‘n rekenaar, ‘n e-posadres, ‘n strewe om die waaragtige Waarheid te soek, en dan ook die wil om te verstaan. En ek dink daar is genoeg hiervan op hierdie FB blad om so ‘n poging te laat werk.  Al wat ek vra, en eintlik vermaan ek ook hier, is dat die leser wat hieraan deel wil hê dit op die regte manier en veral om die regte redes sal wil doen.  En nie een van die “regte redes” het iets met die politiek en/of eie belang te doen nie.

Ons vyande sal uit die aard van die saak ook misbruik van hierdie geleentheid wil maak om verdere verwarring te skep en te saai.  Hulle gaan dalk nou nog wegkom hiermee, maar vir hoe lank nog?  Hulle planne is klaar gemaak en reeds in werking gestel om die opregte gelowige Boervolk te vernietig, maar daar is wel een of twee dinge waarvoor hulle nie voorsiening gemaak het nie.  Die belangrikste een hiervan is dat die ware God, die Een wat nie ‘n bloedsuipende mensemoordenaar is nie, en Wie ook die Boervolk se Borg is, altyd die finale skuif op die skaakbord sal oorhê.  Hy het óók planne gemaak en daar is niks wat die Engelse en hul meelopers, die Boere bekend as die Sappe, teen dit kan vermag nie.

Maar weet u, ons het  twee baie sterk hulpmiddels in ons hand om lewendig by Prieska uit te kom en die land te beërwe.  Die belangrikste een is geloof in ons Vader se beplanning hiervoor, want geloof sal ons laat aanhou totdat die oorwinning ons s’n is.  Die ander een lê opgesluit in die plan wat ek hier wil voorstel.  Kennis is ver meer as mag, dit is ook oorlewing vir ons!  Kom leer uself om hierdie visioenêre verhaal eerstehands te ken sodat u kan verstaan waaroor dit gaan!  Kom neem deel aan die “kursus” wat ons hier aanbied; kom bemagtig uself om vorentoe selfstandig die besluite te kan neem wat dalk net u en u geliefdes se lewens gaan red!

En dan wil ek laastens nog ‘n geheimpie van Siener se visoene uitwys. Hierdie visioene het ‘n manier om ‘n mens tot voor ons Vader in te bring en die opregte gelowige nederig voor Sy Wysheid te laat kniel.  Dit is Sy storie hierdie en ons moet baie versigtig wees hoe ons daarmee omgaan!  Ons vyande gáán dit probeer bederf, want hulle wil ons onderploeg.  As u die visioenêre verhaal kan leer verstaan sal u ook verstaan waarom hierdie skrywer net minagting en walging vir hierdie NVDLM kan hê, maar dan ook vir die mense wat dit so sterk promoveer!  Hierdie stuk bedrog is iets wat uit die hel uit kom en wat daarop gemik is om die ware God se gelowige kinders in hierdie wêreld te probeer vernietig!  Bly weg hiervan, want dit dra die kiem van selfvernietiging in dit om!

Groete,

Frik Pretorius.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: