Slaan oor na inhoud

ART 117 2018-09-16 Eskatologie konferensie te Centurion 9-10 Aug 2018 – Siener se plek in die ry van profete

2018/09/16

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die konferensie hierbo is deur mnr. Bill Meyer van Centurion gereël vir die twee dae soos aangetoon.   Die doel daarmee was om hierdie uiters belangrike onderwerp aan die lewe te hou, want die moderne teologie gaan om bepaalde on-Bybelse redes uit sy pad om dit dood te smoor.  Die Bybelse gegewe hieroor spreek hard en duidelik téén die rigting waarin die filosofiese benadering van die sogenaamde “Christelike teologie” sedert (veral) die einde van die 1700’s weggesak het.  Hierdie benadering is jare lank al besig om die doodsklok vir die opregte, maar goedgelowige lidmate van die kerk te lui.  Nou, behalwe vir die feit dat die kerk se Hoof stilweg vervang is met iets en iemand anders het dit ook ‘n groot fisiese probleem vir die mensdom gebring.  Die grootse onmiddellike gevaar vir die groep gelowiges is dan ook die sluwe manier waarop hul naïewe goedgelowigheid op die weg van die globalisme meegeneem is.  Die globalisme is natuurlik die oorhoofse instrument waarmee die Ryk van die Antichris baie stil en ageraf opgerig word. Hierdie goedgelowigheid is letterlik gekaap sonder dat die lidmaat dit besef het.  Die onderwerp as sulks is baie stilweg deur die kerke se hierargieë van die kansel af verban en die lidmate is dus nooit in enige diepte daaraan blootgestel nie.  Mense soos die Europese adelikes (“elite”), George Sorros, Henry Kissinger, ensovoorts, jubel en juig oor die manier waarop hul doelwitte namens hulle bereik word, en die kerk sê maar net halleluja en amen daarop.  Daar kom waaragtig géén waarskuwing van die kansels af teen dit nie!

Daar was aanvanklik  vier sprekers genooi om elk die onderwerp vanuit sy bepaalde hoek te benader, wat uit die aard van die saak tot vrae en verdere bespreking moes lei.  Een van die deelnemers het op die tweede dag onttrek, maar die konferensie het oor die algemeen wél die reaksie ontlok wat mnr. Meyer en sy vriende in gedagte gehad het.  Daar was so om en by een honderd mense teenwoordig op Donderdag die negende, wat ‘n openbare vakansiedag was, en sowat dertig op die Vrydag.  Dit was lewendig, en soms selfs báie lewendig, maar oor die algemeen baie interessant en leersaam.  En ek dink die heel interessantste bydrae, sekerlik vir my, was dié van mnr. Johan van Rooyen. Sy verhandeling het gegaan oor die manier waarop die Bybelvertalers sekere woordbetekenisse in die oorspronklike tekste vermink het om uiteindelik iets heel anders te sê as wat bedoel was.  En hierdie was nie maar net swak vertaal as gevolg van basiese onkunde nie, dit klink vir my of baie daarvan eintlik baie doelbewus gedoen is.  Lesers wat daarin belangstel om die video’s en klankopnames van die verrigtinge aan te koop kan dit deur my bestel.  U kan my kontak by  fhpretorius@gmail.com

Hier volg dan nou ‘n effens geredigeerde weergawe van wat die uwe op die konferensie voorgedra het.

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————-

2018-08-09 Eerste dag – agtergrond vir Vrydag se gesprek.

Goeiedag,
Ons kan ongelukkig nie vandag aandag aan die verhaal as sulks gee nie, want ‘n mens het baie tyd nodig daarvoor. Ek wil bloot verduidelik hoe ek by Siener betrokke geraak het en hoe ek te werk gegaan het om sy visioene uit te sorteer.  Dit is belangrik om te verstaan vir more se gesprek, want dit sal Siener se bona fides weereens as profeet van God bevestig.  More se gesprek handel oor sy plek in die ry van profete wat oor die laaste dae geprofeteer het en waarom ek met soveel sekerheid kan sê dat hy waarskynlik die belangrikste profeet is wat ooit geleef het

U moet asseblief op hierdie punt eers verstaan dat ek glad nie arrogant of vermetel wil klink met wat ek vandag hier oor myself en my werk aan Siener wil sê nie.  Ek is ‘n baie privaat soort mens en ek hou glad nie van die kalklig of enige ophef oor my nie. Maar ek hét ‘n roeping van Bowe ontvang om Siener uit te sorteer en die waarheid in die visioene bekend te maak, en ek beskou dit as ‘n baie groot verantwoordelikheid wat ek nie op ‘n ongeërgde wyse mág benader nie.

Maar weet u, as die oorlewing van ons volk belangrik vir u is het u natuurlik óók ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van die wisselwerking van hierdie visioene met die werklikheid waarin ons vandag leef.  U sien, ons Vader het hierdie visioenêre inligting aan ons gegee om te verstaan wat met ons as volk in hierdie dae sal gebeur, en wat ook nog moet gebeur in die oorlog wat Siener van gepraat het.  Ons het dit nodig om heelhuids anderkant hierdie bedreiginge by Prieska uit te kom.  More se praatjie sal daaroor gaan dat Siener se visioene die Godgegewe bloudruk bevat wat die hele gelowige groep in ‘n sekere sin veilig tot selfs naby Armageddon sal uitbring.

Siener het gesê dat ons volk teen die einde van die oorlog by Prieska bymekaar sal kom om ‘n nuwe republiek uit te roep en ‘n nuwe leier aan te stel.  Vir ons volk begin die sigbare deel van die wêreld se verlossing dus reeds by Prieska, ‘n paar jaar vóór die Ryk van die Antichris oorsee finaal ondergaan. [Nota bygevoeg vir hierdie artikel: En as my tydlyn korrek is sal Armageddon 42 maande later gebeur.]

Dames en here, Prieska is ‘n absolute hoogtepunt in ons volk se bestaan, want op daardie stadium is die oorlog hier vir praktiese doeleindes reeds gewen en is ons volkome vry en onafhanklik.  Ons ontvang die werklike nuwe Suid-Afrika by Prieska.  Die nuwe SA van 1994 was nooit meer as ‘n verraaierspoging om die gedagte van die Godgegewe nuwe Suid-Afrika voortydig te kaap vir die Antichris se eie doeleindes nie.  En Vader se doel hiermee is om ons instaat te stel om plek te berei vir ons medegelowiges wat van oorsee hierheen gaan vlug.  Word nou asseblief rustig oor die vele bedreiginge teen ons, want ek het oorweldigende bewyse hier dat hulle nie gaan wen nie en dat niks volgens hul plan voltooi gaan word nie.  Wees intussen asseblief geduldig met my en hoor eers wat ek sê, en veral hoekom ek dit sê, voordat u besluit wat u met my en my getuienis wil maak.

Ek wil in die eerste plek so vermetel en arrogant wees om te sê dat hierdie boek van my die enigste en mees volledige waarheid oor Siener se visioene bevat wat beskikbaar is.  Alle ander uitlegte of verduidelikings van Siener is blote bespiegeling, duimsuigstories en in sekere gevalle selfs openlike leuens en bedrog.  En as ek hierdie dinge sê moet u asseblief verstaan dat dit nie my opgeblase ego is wat hier praat nie, maar dat die manier waarop ek hierdie visioene ontsluit het my die reg gee om dit te kán sê.  Alles wat ek rondom Siener sê en doen draai in absolute terme om hierdie werksmetode.  Hierdie manier van doen is heeltemal objektief van aard en inslag en maak dit onmoontlik om die visioene volgens eie smaak en raad te kan uitlê.  Ek sal aanstons verduidelik hoe dit werk, maar hierdie werksmetode kom vanuit die sogenaamde Eskatologiese werkswyse.  Dit is dan ook die aansluitingspunt tussen my bydrae en hierdie Eskatologiese konferensie.

Nou goed dan, ek wil begin deur te sê dat my betrokkenheid by Siener se visioene op ‘n roeping berus wat vroeg in 1994 vanuit twee Skrifgedeeltes in die Bybel gekom het. Ek het voor 1994 nog nooit van hom gehoor nie, maar so het ek uiteindelik op 12 November 1994 by die skrywer AWG Raath uitgekom, en het ek ‘n boek by hom gekoop wat al die aangetekende visioene van Siener bevat het.  Die titel hiervan was Die Vierkleur Wapper Weer.  Hy en wyle mev. Nellie van Zyl het al die aangetekende visioene met groot moeite bymekaar gemaak en geverifieer as waar en eg, en in hierdie boek opgeneem.  Let asseblief daarop dat ek nét met hierdie stel visioene werk.  Ek steur my glad nie aan al die ander “voorheen onaangetekende” visioene wat in omloop is nie, want alles daarvan blyk by nadere ondersoek om blote vervalsings en duimsuigstories te wees.

Die werksmetode wat ek gebruik om die visioene uit te sorteer en te verstaan kom so reg uit die eskatologiese kraal uit.  Dit sê in die eerste plek dat die Bybel die volle verklaring van God Almagtig bevat, en dat dit dus verkeerd is om die Bybel vanuit bronne buite die Bybel te probeer verstaan.  Die teologie het ons geleer dat alles wat ons van Vader moet weet in die Bybel aangeteken staan, so waarom gaan soek hulle dan nou skielik inligting en uitklaring oor Hom by bronne BUITE die Bybel?  En dan kom druk hulle sowaar nog die filosofiese beredeneringe wat hulle onder mekaar uitdink in ons kele af ook én dan moet ons deur ons tiendes nogal daarvoor betaal óók!  Die Woord verklaar Homself genoegsaam, wat beteken dat enige onderwerp in die Bybel op ander plekke binne die Bybel verduidelik word, en ons moet dit maar net gaan soek om die geheel daarvan bymekaar te kry en dit ten volle te kan verstaan.  Die belangrike punt hier is dat die Gees u sal help om dit so te doen as u Hom sal vra, en enigiets anders as net dit gee u in werklikheid maar net tweedehandse inligting!  Die praktiese sleutel tot sukses hierin lê in die voorkoms van kruisverwysings, en die oomblik as ek dit sê kom die begrip “konkordansie” dan ook meteens na vore.

Toe ek in November 1994 fisies met hierdie werk begin het, het ek niks van die visioene af geweet nie. Die massas en massas deurmekaar inligting wat my gekonfronteer het, het my probleem ook nie makliker gemaak nie, want ek kon nie dink wat om met soveel chaos te doen nie. Maar meer as dit het ek selfs ook nie eers geweet presies wat van my verwag word nie. Hier is dit belangrik om te verstaan dat niemand, maar niemand my op enige wyse kon help nie. Selfs nie eers prof. AWG Raath kon my hiermee help nie, en die enigste ander bron wat ek oor Siener gehad het, het ek toe reeds verwerp as geestelik en moreel onbetroubaar en ook as polities uiters bedrieglik.  En tog het ek telkens, asof instinktief, die “regte dinge” gedoen om die algemene verhaal binne die relatiewe kort tydperk van ‘n paar jaar oop te breek. Ek het byvoorbeeld reeds aan die einde van 1998 volledig geweet waaroor die verhaal gaan, en die oorwig van my navorsing daarna het daaroor gegaan om ‘n praktiese metode te ontwikkel om die verhaal sinvol op papier voor te stel. Dit moet vergelyk word met die vrugtelose pogings van hoogs ontwikkelde mense die afgelope honderd jaar.  Niemand het nog ooit hond haaraf kon maak met Siener se visioene tot en met die verskyning van my boek op 31 Mei 2004 nie.  Die leerproses het weliswaar sukkel-sukkel plaasgevind, en die nodige insig het maar stukkie vir stukkie gekom, maar dit het uiteindelik gelei tot die publikasie van hierdie boek. En natuurlik hierdie gesprek van vandag.

Ek het in hierdie verband heeltemal instinktief teruggegryp na sekere beginsels wat ons in die eskatologiese manier van doen aantref. Die onderliggende argument hier was: ás die Siener ‘n profeet was, en ás die visioene werklik van God af gekom het, dan behoort hulle mos ook dieselfde kenmerke en eienskappe te vertoon as die visioene in die Bybel. Die mees basiese grondbeginsel van die eskatologiese werkswyse sê dat ons die Bybel alleenlik vanuit die Bybel self mag verklaar, en ons mag nie ons eie verklarings daarvan deur middel van die menslike rede probeer saamstel nie. Dit beteken dat ‘n mens ‘n goeie en betroubare konkordansie met groot vrug kan aanwend om die Bybel te bestudeer. Dit impliseer natuurlik ook dat ons ‘n soortgelyke instrument goed kan gebruik om die visioene sinvol te bestudeer. In hierdie opsig was ek aanvanklik op die woordelys aangewese wat die skrywer AWG Raath met die hand saamgestel het en wat in Die Vierkleur Wapper Weer verskyn. Dit was egter nie heeltemal geskik vir my doeleindes nie, omdat ek so min van die visioene geweet het. My spesifieke behoefte was ‘n indeks wat al die simbole gelyktydig alfabeties kon lys, die visioen waarin dit voorkom kon aantoon, asook ‘n baie kort visioenêre beskrywing van die simbool én die handeling wat dit uitvoer. Die idee was om die naslaanproses te vergemaklik, omdat al die tersaaklike inligting dan gelyktydig oop voor my kon lê.  Die maklikste en mees effektiewe manier om dit te bereik is natuurlik om enige gegewe visioenreël te neem, ‘n toepaslike beskrywende voorvoegsel daaraan te gee en dit as ‘n unieke stukkie inligting in die geheel in te sorteer.  Op daardie manier skuif en verskuif ‘n mens visioenêre inligting soos jy wil.

Hieruit het vier belangrike ontwikkelinge voortgevloei. Dit is belangrik om te weet wie of wat die ander simbool is wat met enige bepaalde simbool saamgaan, waarom die simbool en/of simbole op ‘n bepaalde manier optree, en ook waar en wanneer die optrede plaasvind.  En so kan ons die optrede en bewegings van ‘n bepaalde simbool selfs op ‘n lankaart plot en volg.  Dit het uiteindelik ‘n indeks opgelewer waarmee ek die opeenvolgende optredes van enige enkele simbool in ‘n logiese volgorde agtermekaar kon plaas saam met die ander simbole wat daarmee saamwerk. Dit het weer tot die identifisering van die verskillende verhaaltjies in die visioene gelei, en dit het my uiteindelik gebring waar ek die verhale bymekaar kon begin inpas om ‘n groot samehangende geheel te vorm.  My oorspronklike mikpunt in 1994 was om dit wat Siener vertel het in die visioenêre vorm na te speur en uit te lig, maar ek was baie gou by dit verby gewees.

Maar so het ek die begrip “konkordansie” gebruik om ‘n standvastige en betroubare werksmetode vir my ontleding van die visioene te ontwikkel.  Ek en my twee oudste seuns het al die aangetekende visioene vroeg in 1995 in my rekenaar ingetik, en toe het ek daardie inligting gebruik om ‘n konkordansie op te stel wat my instaat gestel het om die visioenêre verhaal uit te sorteer.  Die resultate hiervan is in my eerste boek opgeneem onder die titel: Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?  Dit wat ek in hierdie boek sê is gebaseer op ‘n werksmetode wat só wetenskaplik-objektief van aard is dat dit heeltemal los van my persoon staan.  Hierdie visioene dra ‘n massiewe groot emosionele impak met hulle saam, maar tog het my werksmetode ‘n absolute skeiding tussen my en die visioene verseker.  Daar is dus geen emosionele koppeling tussen hierdie boek en my persoon nie.  Die enigste rol wat my persoonlikheid hierin gespeel het was om die basiese dryfkrag te verskaf om my opdrag uit te voer en die taak klaar te kry.  Die feit dat alles hiervan op ‘n rekenaar gedoen is waarborg dan ook dat emosie geen rol in my bevindinge kón gespeel het nie, en dat daar dus ook geen sprake van subjektiewe vertolking van my kant af kán wees nie.

Die praktiese aanmekaarsit van ‘n verhaaltjie vereis dat ons letterlik ‘n stukkie inligting van híér en ‘n flentertjie suggestie van dáár bymekaar moet voeg om ‘n klein samehangende deel van die verhaal op te kan bou.  Die proses begin by enige reël van ‘n visioen, waar die inligting in so ‘n reël tipies na inligting in ‘n ander visioenreël verwys.  Ons praat maar kortweg hiervan as kruisverwysings tussen visioene.

Die posisie van die kruisverwysings in die konkordansie kan op hierdie manier na willekeur verskuif word deur bloot ‘n unieke kode (“vlaggie”) daaraan toe te ken. Dit kan dan met behulp van die sorteerfunksie van die rekenaar saam met al die ander kruisverwysings heen en weer geskuif word totdat ‘n mens die basiese feite van ‘n verhaal min of meer agtermekaar geplaas het. Dit lewer ‘n rou verhaal wat dan verder verfyn kan word. Dit word gedoen deur die inligting wat kortkom in die indeks te gaan soek, en hierby in te trek deur weereens vlaggies daarvoor te gebruik. Enige skoolkind wat al ‘n begripstoets moes doen, of ‘n leesboek moes ontleed, sal verstaan hoe dit werk. Die werksmetode verhoed baie bepaald dat ons nie maar net ‘n duimsuigstorie kan saamflans soos ons wil nie. Daar is per slot van sake sekere opeenvolgende feite in enige verhaal, en dit moet minstens met mekaar en die ander inligting rondom dit balanseer.

Ek wil afsluit met ‘n ope uitnodiging aan almal wat belangstel daarin om Siener vir hulself te leer uitsorteer.  Hierdie boek se eerste uitgawe het op 31 Mei 2004 verskyn, en ek vra al van daardie tyd af dat mense nie summier sal glo wat ek sê nie, maar dat hulle eers sal toets dat wát ek sê wel korrek is.  Alles wat u nodig het om dit te doen is bymekaar gesit in hierdie boek.  Al die aangetekende visoene verskyn agter in die boek, my volledige werskmetode is uitgespel in die boek en dan is my bevindinge natuurlik ook nog in die boek aangeteken.  Ek het hierdie uitnodiging onlangs uitgebrei vir die lede van Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, en dit neem die vorm aan van ‘n “tuis-poging” om ‘n eie konkordansie van die visioene op te bou.  Hierdie FB bad van Elsa Muller is ‘n geslote een, maar ek wil vra dat u daar sal gaan aansluit en hierdie dapper dame sal ondersteun met haar poging om die waarheid rondom Siener te laat seëvier.  Sy is ‘n yster in hierdie opsig!  Maar ek het intussen ook begin om die poging wyer te laat uitkring.  Kontak my gerus op my e-posadres by fhpretorius@gmail.com, dan stuur ek alles wat u nodig het gratis aan sodat u ook u eie konkordansie kan begin bou.  Die inligting bestaan uit my volledige werksmetoede en ook al die aangetekende visioene in hul elektroniese formaat sodat u dadelik daarmee kan begin.

————————————————————————————————————————————-

2018-08-09 – Tweede dag  – Ons Siener was die belangrikste profeet van alle tye.

Ek het gister ‘n ongelooflike mooi uitdrukking hier raakgeloop wat my werksmetode perfek opsom vir my.  My werksmetode waarna ons gister gekyk het was in werklikheid my “map of reality” om Siener te kon uitsorteer!  Maar nou ja, dit was die tweede van drie mikpunte wat ek wou bereik, maar die laaste een het ongelukkig agterweë gebly.  Ek wil dit asseblief eers afhandel voor ons verder gaan.  U was gister geduldig met my oor my openbare dankbetuiging teenoor my vrou, nou vra ek dat u ook geduld sal hê met nog so ‘n versoek.  Ek wil graag ‘n geskenk aan u gee en dit kom van ons Vader af.

Ek is ‘n lid van ‘n geslote FB blad met die naam OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD.  Die blad behoort aan ‘n dame met die naam Elsa Muller en ek wil by u aanbeveel om te gaan aansluit daar, want daar vind ‘n baie opbouende gesprek oor Siener plaas.  Hier is ‘n vegter van ‘n Boervrou vir wie ek net respek het, hóór!  Nou, ek het daar met ‘n ding begin wat ek verder wil uitbrei na die algemene publiek ook.  Ek het net al meer begin verstaan dat dit lankal tyd geword het om die ware Siener terug te bring na waar hy hoort, en dit is by die Boervolk. En ek praat nie nou van my boek nie.  Ek wil vandag hierdie geskenk van Bowe aan u oordra ook.

Stuur vir my ‘n e-pos waarin u bevestig dat u belangstel dan stuur ek drie lêers terug aan u.  Een hiervan is ‘n begeleidende brief met ‘n paar praktiese voorstelle in, nog een is my volledige werksmetode met voorbeelde by, en die derde een is die grootste geskenk wat ek maar aan u kán gee, en dit is al die aangetekende visioene in elektroniese formaat, op MS WORD.  U kan dan in u eie tyd begin om u eie konkordansie van die visioene te bou, en die visioenêre verhaal vir uself uit te haal.  Ek kan u nie op ‘n beter manier toerus en bemagtig om Siener te verstaan as dit nie.

En nou kan ons  oorgaan na die boodskap wat die Gees so kunstiglik vir die hele mensdom in hierdie visioene weggesteek het.  U sien, dit gaan ons Vader om meer as nét die Boervolk se oorlewing in die tye wat kom, dit gaan eintlik oor die welsyn van die hele wêreld, want Hy is per slot van sake Koning van die hele wêreld.  Maar hier moet u asseblief ook verstaan dat ek nie ‘n rassis is nie, of selfs een probeer wees nie, maar ek kan in terme van my roeping nie namens of selfs óór ander rasse as net die blanke praat nie.   Ek weet nie wat Vader oor die ander rasse, of individue binne daardie groepe, besluit het nie, dit het niks met my te doen nie, maar my roeping is bloot gemik op die bymekaarmaak van my eie mense, en dit sluit baie bepaald anderstalige medeblankes in, want ons is almal deel van dieselfde Keltiese genetiese basis.  (Terloops mnr. Johan van Rooyen, ek het ‘n druppel of twee Walliese Butler bloed in my are en het na hul geskiedenis gaan kyk.  Het jy geweet dat die oorspronklike Walliese en Ierse tale blykbaar antieke Hebreeus was?)  As ek dan ander rasse kan of moet help sal ek dit doen, en ek het al, maar soos dit is val my fokus op my eie soort.  En hier kan u aanvaar dat ek ook met baie Engelssprekende mense oor Siener gesels….in Engels nogal.  Maar kom ons gaan aan met dit waarvoor ons regtig hier is.

Meeste mense wat iets van Siener weet, weet ook dat hy van ‘n komende oorlog tussen Duitsland en Engeland gepraat het, en dat ons ons vryheid gaan kry as gevolg daarvan.  Maar daardie oorlog moet nog kom, want die Tweede Wêreldoorlog het ons toe nie so vry gemaak as wat die mense destyds verwag het nie.  Ons sal dus moet sien wat kom, maar volgens die visioenêre verhaal gaan ons nie net vry word in die komende oorlog nie, maar gaan die Britse Empaaier ook heeltemal in duie stort en verdwyn.

En op hierdie punt wil ek eers volstaan met die stelling dat die komende visioenêre Derde Wéreldoorlog glad nie ‘n oorlog is soos ons dit verstaan nie.  Dit is eintlik niks meer as ‘n Engelse poging om ‘n onverwagse staatsgreep saam met sy vennote op die Europa Regering uit te voer nie.  Ek sal verduidelik, maar dit is iets heel anders, en alles daarvan het met die finale vestiging van die Ryk van die Antichris te doen.  Die doel daarmee sal uitgelig word sodra ons die regte punt daarvoor bereik het, maar nou moet  ons eers na ‘n paar aanverwante begrippe kyk voor ons kan aangaan tot daar.

Ek wil hier begin deur te vra wat profesie in die algemeen is.  Ek dink ons kan met veiligheid sê dat ‘n profeet oor die algemeen die toekomsbeplanning van ‘n Hoër Wese aan die mens oordra.  Hier is dit belangrik om te onthou dat die Satan óók profete het wat in sy diens staan en sy beplanning propageer.  Die baie belangrike menslike aspek hiervan is natuurlik dat die boodskap binne die verwysingsraamwerk van die profeet én sy gehoor moet val, anders gaan hulle nie die boodskap verstaan nie. Ek het my gister uitgespreek teen die spreek in tale en hier kom dit nou weer.   As ‘n profesie nie verstaan kan word nie is dit nie meer profesie nie, maar ‘n onsamehangende gebrabbel wat niemand kán stig nie.  En die kritiek-belangrike vereiste hier is dat die simboliek daarin uitgelê en verstaan moet kan word, want profesie is oor die algemeen baie allegories van aard.

Hier raak dit nou belangrik vir ons doeleindes rondom Siener om ook te verstaan dat ‘n profetiese boodskap na weerskante toe óf subjektief, óf objektief oorgedra en verstaan kan word.  Ons kry so ‘n geval in Israel tydens die finale wegvoering van Juda na Babel, waar Jeremia die oorblywende deel van die volk waarsku om nie na Egipte te gaan nie.   Die volk verkies egter om hul eie kop te volg en agter die Hemelkoningin aan na Egipte weg te loop.  Ons sien dan later dat juis die Babiloniërs Egipte oorwin en al die Judeërs wat daarheen gegaan het sterf in die gevegte wat daar plaasvind.  Die prys vir eiesinnige subjektiewe sieninge kan partymaal ‘n bietjie hoog word, nie so nie?  En weet u, dit skeur iets hier in my bors uitmekaar om dit te moet sê, maar presies dieselfde gaan met ‘n deel van ons volk gebeur as gevolg van hardkoppige subjektiewe sieninge.  En die valse storie van die nag van die lang messe vorm die kern daarvan, nê!

Een van die vrae wat nou ontstaan is wat die verskil tussen ‘n Jona en ‘n Jeremia was.   Ek dink dit gaan hier oor die feit dat Jeremia ontwikkeld en genoeg deur Vader verlig was om die groot internasionale prentjie raak te sien en te verstaan.  Anders as Jona sou hy dus kon verstaan dat Vader nie ‘n fout gemaak het met sy vreemde boodskap aan sy volk se aartsvyand nie.  Jeremia (soos Jesaja ook) was ‘n kenner van die toenmalige internasionale politieke toneel, en hy sou dadelik verstaan het dat Vader dit so wou doen om die een of ander internasionale staatspolitieke rede.  Die feit van die saak is dat hy, anders as Jona, dit met entoesiasme sou gaan doen het.   Hy sou nie slimmer as Vader wou probeer wees nie.

Die volgende belangrike saak waarna ons moet kyk is die Bybelse leer van die laaste dae.

Daar word baie dinge hieroor gesê, maar kom ons bly by die algemene beeld en verwagting hiervan, en ek stel dit vir u soos ek dit verstaan en kan plaas binne ons tydsgewrig. Die Bybelverhaal leer dat daar iewers in die toekoms (vir hulle) twee persone na vore sal tree wat die grootste deel van die wêreld aan hul gesag sal onderwerp. Hierdie twee sal namens die Satan optrree, want hulle staan in sy diens, en hulle sal wreed optree. Een is die Antichris, en as ek die Skrif reg verstaan sal hy ‘n erkende staatsman wees en nie die Pous nie.  Die Pous kwailifiseer absoluut om die Valse Profeet te wees. Die Antichris sal deel van Europa se senior royalty wees wat ook baie direk met die staatkunde te doen sal hê.

Wat die moontlikheid van veilige plekke op die aarde betref spel Openbaring 12: 6 dit vir ons uit dat daar wel ‘n plek sal wees buite sig van die slang waar die gelowige vlugtelinge heen sal kan vlug.  Hierdie gebeure speel in Europa af, so logika sê vir my dat die vlugtelinge dus ook vanuit Europa sal kom. Tot die Bybelse taal werk hier saam, want sover ek weet kom die begrip Tyd, Tye en ‘n Halwe Tyd slegs net by Daniël voor ook.  En Daniël weet ons het spesifiek in hierdie terme oor hierdie komende tydperk geprofeteer.  Daar is nie regtig visioene hiervoor nie, maar Siener het blykbaar verduidelik dat daar baie vlugtelinge hier in wit tente sal kom woon.   Die vrou in Openbaring 12:6 is ‘n simbool vir ‘n volk of ‘n groep, en in hierdie geval bes moontlik vir die Keltiese ras van Europa in sy geheel.

Daar word in hierdie opsig baie geargumenteer oor die begrip Jood, en hier is nog een om in die hoed te gooi.

Die Askenaziese skrywer Arthur Koestler sê in sy studiestuk, The Thirteenth Tribe, dat UNESCO op grond van genetiese toetse bevind het dat ‘n Duitse Jood niks meer as ‘n rasegte Duitser is wat die Joodse geloof aangeneem het nie. En dieselfde beginsel geld vir ‘n Engelse Jood, vir ‘n Franse Jood, en, en, en.  Hierdie toetse is tweemaal gedoen op Sephardiese Jode in Europa en die VK, en op die heel minste sê dit dat daardie mense en die blankes van Europa geneties dieselfde is. Die feit van die saak is egter dat Koestler ook die Weste openlik uitlag oor hul idee dat die Jode wat vandag in Israel woon ware Israel is.  Die mense wat vandag daar woon is Askenaziërs, wat ‘n baster Turkse volk is wat in die suidwestelike deel van die huidige Rusland ontstaan het.

[Op hierdie punt wil ek byvoeg dat mnre Bill Meyer en Johan van Rooyen gesê het dat daar intussen verdere toetse gedoen is, en dat Koestler verkeerd bewys is.  Ek het dit op daardie stadium nie bevraagteken nie, maar het by nabetragting by een kritiek-belangrike vraag hieroor vasgesteeek: Wie het hierdie derde stel toetse gedoen? As dit deur lede van die globalisme gedoen is kan ek dit op geen manier aanvaar nie, en die Israeli’s val absoluut binne die grense van hierdie groep. Hulle het hul eie agenda binne hierdie mense se agenda, maar oppervlakkig gesien is hulle deel van die groter groep!  Wie, in alle eerlikheid gevra  kan dus sulke toetse en die uitslae darvan vertrou? ]

Maar nou goed, ek het gister gesê dat Siener die belangrikste profeet was wat ooit geleef het en ek het dit soos volg verduidelik:  Die profete in die Bybel het slegs ‘n raamwerk aan ons nagelaat van hoe hierdie laaste dae gaan lyk.  Dit was heelwat langer as twee duisend jaar gelede en die totale verwysingsraamwerk waarbinne hulle die teokoms verstaan het, het sedertdien heeltemal verander. Siener se visioenêre verhaal het die detail kom verskaf wat daardie raamwerk in iets verander wat ons direk kan herken. Al wat dit vra is om die internasionale politieke toneel te bestudeer en hierdie raamwerk daarop te probeer pas totdat Bybelse bloudruk en fisiese werklikheid foutloos ooreenstem. En dit lyk of ons vinnig besig is om daarby uit te kom.

Nou, hierdie stelling van my word baie gemaklik afgeskiet met die vraag: Is jy mal: hoe kan Siener dan ‘n belangriker profeet as Jesus gewees het? My teenvraag hierop is: Ek is nie besig om Siener bokant Jesus te probeer stel nie, maar luister asseblief eers klaar wat ek wil sê voordat enigiemand my met klippe begin doodgooi.  En sê dan asseblief sommer ook vir my presies hoeveel Jesus ons van die detail van hierdie laaste dae vertel het.

Wat ek hiermee wil uitwys is dat ook Jesus as profeet in terme van tyd bloot in die ry van profete gestaan het en Hyt het eintlik bitter min detail hiervan nagelaat.  [Ek is glad nie belangrik in hierdie saak nie, maar soos dit is het ek…] minstens ses tot agt ure nodig om jou te vertel wat in Siener se visioenêre verhaal oor hierdie laaste dae aan ons oorgedra is. En moenie vir my probeer sê dat Jesus God is en dat alles wat die profete gesê het daarom ook van Hom af kom nie, want hier moet u asseblief twee verdere dinge in gedagte hou.

Die eerste is dat Siener die eer en krediet vir die visioene aan God Almagtig gegee het.  Hy het daardeur vir ons gesê dat hierdie visioene deur Vader aan hom getoon is.  En ek wens so dat mense sal ophou om hierdie diep gelowige ou man se kinderlike geloofsbelydenis in God Almagtig so summier van die tafel te wil vee.  Dit sê vir my dat sulke mense ego probleme het omdat hulle heeltemal onseker is van hul eie geestelike diepte en krag.  Hulle fluit bloot in die donker.

Die tweede ding wat u hier in gedagte moet hou is dat juis my werksmetode bewys dat Siener inderdaad ‘n geloofwaardige profeet van God was.  As ons die feite in die verhaaltjies deur middel van my konkordansie bymekaar gebring het vind ons keer op keer dat die samehangende feite as ‘n reël lang tydperke uitmekaar lê, en dat dit nie noodwendig in opeenvolgende orde voorkom nie, maar dat hulle nogtans perfek bymekaar inpas om die verhaal op ‘n logiese en samehangende wyse te kán vertel.  Wat meer is, hy het geen beheer gehad oor die beelde wat voor hom verkyn het nie.  Hy kon niks meer doen as om net hierdie beelde te beskryf nie.  Dit sê vir my op ‘n feitlike logiese basis dat hy beslis nie ‘n leuenagtige waarsêer was nie.

Maar kom ons kyk nou hoe die werklikheid van die komende Antichris in Siener se visioenêre verhaal beskryf word.  Ek gaan eers die toepaslike dele van die visioenêre verhaal verduidelik en dan kan ons dit vergelyk met die werklikheid.

Siener se verhaal begin fisies met ‘n terroristegroep wat ‘n aanval op Duitsland loods, en hierdie groep staan kortweg bekend as Die Turk.  Daar kruip nog drie sulke terroristegroepe weg in die omgewing, maar hulle is almal Indiërs.  Op daardie stadium is die hele Europa reeds bewus van ‘n dreigende terroriste aanslag iewers in Wes-Europa, want hulle patrolleer Europa op “stofgeryde paaie”.

Ons vind verder dat die lande groot konsentrasies militêre personeel op sekere plekke in Europa ontplooi het. Daar is ook ‘n groot groep Amerikaanse soldate teenwoordig in Europa en ons kan aanvaar dat hulle deel is van NAVO se magte in Europa.  Die gesamentlike Westerse magte, wat hoofsaaklik uit Engelse en Amerikaners bestaan, se hoofkwartier is by die VVO in Europa, dit wil sê waarskynlik by Geneve.  Die Amerikaners patroleer skynbaar die strook land tussen Geneve en Duitsland.  Engeland het verder ook ‘n baie groot militêre teenwoordigheid in die suidelike en sentrale deel van Pole.  Hierdie basis is so groot dat dit op drie flanke deur drie Britse generaals en hul gevegsgroepe beskerm word.  Die Duitse leër is in hul eie land gestasioneer.  Wat die Turk betref moet ek dadelik sê dat dit nie ‘n groep Turke is nie, maar ‘n klomp militante Islamitiese terroriste waarvan die leier vir Siener soos ‘n Turk gelyk het en sy manskappe soos Boesmans.

En nou kom die eerste verrassing.

Ons vind dat die drie groepe Indiërterroriste in die direkte omgewing van die drie Britse generaals rondom die Britse hoofmag in Pole wegkruip.  Die verhaal begin as die Turk implisiet ‘n aanval op Duitsland loods, en die gang van die verhaal dui aan dat hulle poog om die Duitse weermag uit die land weg te lok.  Die doel hiermee is duidelik om die Duitse leër in ‘n hinderlaag in Pole in te lok en die Duitse militêre mag daar te breek.  En hier moet u geen fout maak nie, die Turk is groot genoeg om dit reg te kry om die Duitsers weg te lok óók.  Die groot skok hierin is dat die Britse kroonprins, Charles, in beheer is van al vier die terroristegroepe, en dat hulle in werklikheid saamwerk in die komplot teen Duitsland.

Maar dan kom daar nog ‘n groot verrassing.  Ons sien dat ‘n Indiërstaatshoof met sy land se hele militêre mag in Europa aankom om die Duitsers te kom help. Hy bereik een van die Britse generaals in Pole en vertel hom van ‘n Engelse komplot teen Duitsland om daardie land aan te val en oor te neem.  Dit is per slot van sake waarom die Indiër sy land se militêre mag gebring het, want hy wil kom help teen hierdie onheilige ongeregtigheid.  Die Britse generaal en die Indiër smelt hierop hul magte met mekaar saam en rebelleer teen die Britse owerheid.  Die Indiërstaatshoof stel die Duitsers net betyds in kennis van die Britse hinderlaag wat in Pole op hulle wag. Die Duitsers vertel die Amerikaners hiervan en die twee lande vorm dan ‘n koalisie met mekaar en val die Engelse mag in Pole onverwags aan. Die Britte by Geneve stuur nou versterkings na Pole, maar hulle kom te laat daar aan om te kan help.  Hierdie Engelse soldate storm egter deur Duitsland, wie se grense nou oop lê omdat die hoofmag in Pole besig is, en hulle loop die Duitse parlement plat soos hulle verbygaan.  Dit beteken minstens in beginsel dat die Duitse regering tot niet gaan omdat die leierselement van die land almal uitgewis word.  Hierdie is net in beginsel waar, dit is nie noodwendig so in die praktyk ook nie, maar dit beteken wel dat die Duitse staatshoof moontlik doodgemaak kan word tydens die gebeure. Dit kan belangrik wees, want hy is huidiglik een van die twee mees moontlike kandidate om die Antichris te kan wees.

Ons kan nie na die hele storie kyk nie, so ons spring ‘n ent verder daarmee aan, en so sien ons uiteindelik dat die Britse kroonprins in die suidoostelike deel van Europa doodgeskiet word.  Die praktiese probleem wat dit skep is dat Charles die ander kandidaat vir die pos van Antichris kan wees.  Die oorlog verskuif op hierdie stadium vanaf Europa na Kanada en Amerika toe.

So hoe lyk hierdie situasie in die praktyk. Prins Charles is amptelik aangewys as kweenie se opvolger.  Wat vreemd is in hul koninklike huishouding is dat hy self nie meer ‘n opvolger het nie.  Albei sy seuns is met gewone vrouens getroud, die jongste een nogal met ‘n geskeide Amerikaanse kleurling.  Die koninklike reëls sê dat hulle nie meer op die troon sal mag sit nie, nie tensy hulle van hul vrouens skei en met ‘n lid van die adelstand in die huwelik tree nie.  Prins Charles het in ongeveer 1976 die volgende gesê:  As ek ooit koning van Groot Brittanje word sal ek waarskynlik die laaste een wees, want die konsep is uitgedien.  En so sal dit wees, hy sal die laaste een wees, want sy opvolgers het asof vanself uit die prentjie verdwyn.  My afleiding is dat hy sy oog op ‘n hoër pos het, want u weet, om koning van Groot Brittanje te wees is een ding, maar om koning van die hele wêreld te wees met al daardie mag en rykdom moet ‘n baie meer aanloklike proposisie wees.  Daar het in elk geval binne-inligting na vore gekom dat hy inderdaad voorberei word om die pos van Antichris te kan vul.

Wat Duitsland betref sien ons die volgende. Merkel se regering ondervind al meer probleme om aan die gang te bly.  Ek wil ‘n lang storie kort maak deur bloot te sê dat sy dalk baie binnekort sal moet bedank en loop, want die  migranteprobleem, saam met die verswakkende ekonomie is besig om haar uit te druk.  Dit het bekend geword dat die Globaliste, waarvan Merkel deel is, dit ten doel het om die blanke ras uit te wis en dat hulle juis die migrante daarvoor in Europa wil inspan.  [Mense wat vir hulself kan dink sal besef dat daar so stilweg ‘n Islamitiese terroristemag van miljoene mense in Europa opgebou is!  En ja, kan u verstaan dat dieselfde hier by ons gebeur het en dat dit een van die redes is vir Trump se al hoe groter wordende militêre voetspoor in ons deel van die wêreld?   En die enigste manier hoe hierdie probleem by ons kortgeknip kan word is as die een of ander groot konflik uitbars wat die ANC regering genoegsaam bedreig, sodat Engeland kan ingryp soos wat ek dit in die vorige paar artikels gestel het.]

Dit kan uiteindelik die deur oopmaak vir ene Baron KT zu Guttenberg om die nuwe Duitse kanselier te word. Hy is ‘n baie gewilde man en was ‘n paar jaar gelede Duitsland se uiters suksesvolle minister van verdediging gewees.  Hy het die Duitse weermag hervorm en die leierselement daarvan eet letterlik uit sy hand uit.   Hy is ook een van die drie mees betitelde royals in Europa en hy kwalifiseer ook om ‘n kandidaat vir die pos van Antichris te wees. Daar is net eenvoudig niemand anders op die staatspolitieke en ook adelike radar wat dieselfde kwalifikasies as Charles en hierdie Duitser het nie. Ek kan ongelukkig nie nou vir sê waarom ek dit sê nie, die tyd is nog nie reg daarvoor nie, maar die Antichris sal van adelike afkoms wees, en dan ook vanuit die absolute top laag daarvan.

Dames en here, die gang van die visioenêre verhaal dui aan dat die komende oorlog tussen Engeland en Duitsland in werklikheid niks meer as ‘n Britse poging is om ‘n staatsgreep teen die Europa Regering uit te voer nie. Die doel hiermee is om die Duitse kandidaat vir die pos van Antichris uit te haal, want Charles wil die joppie hê.  Maar ons het ook ‘n probleem hier, want ons weet nie wie dit gaan kry nie omdat albei te sterwe gaan kom.  Ons lees nêrens in die verhaal van enige Duitse of Britse politieke leiers nie, so die Duitser sterf waarskynlik ook, maar jhel aan die begin van die verhaal.  Ons gewone mense verstaan uit die Bybelverhaal dat die Antichris na 42 maande te sterwe sal kom, maar dat hy dan uit die dood opgewek sal word. en dan word hy ‘n monster soos die Satan self.

So ons sal maar moet wag om te sien wat presies gebeur, maar dit is in hooftrekke wat Siener se visioene ons vertel van die komende laaste dae.  [Maar dit, soos ek dit verstaan is egter nie die volle tydperk van die “laaste dae” nie.  Die visioenêre verhaal stop by Durban sodra ons vyande vanaf Vereeniging daar aankom.  Ons is vry daarna, maar die Antichris se finale tydperk van absolute verskrikking gaan dan nog aan in minstens Noord-Amerika.  En as ek reg is met my tydlyn sal die Antichris se terreurveldtog nog vir ‘n verdere 42 maande aanhou in minstens Noord-Amerika.  Ons weet ook nie wat gebeur in die Oos-Europa, die Midde en ook Verre Ooste nie.  Maar ons sal vry en veilig wees, want die “vrou” in Op 12:6 vlug hierheen buite gesig van die slang (Siener se vlugtelinge van oorsee).  Die slang sal haar agtervolg maar hy sal wel sy rieme op ‘n manier styfloop iewers tussen daar en hier.]

Dankie vir u geduld.

 

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: