Slaan oor na inhoud

ART 119 2019-03-06: Snyman en SL se onttrekkingsplan t.o.v. NVDLM kán werk – teen ‘n afgryslike prys vir die res van die volk.

2019/03/06

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek sit Sondagaand 20 Januarie 2019 aan Snyman en SL se onhaalbare plan van onttrekking en dink, en net skielik kom daar toe ‘n gedagte in my op wat my baie vinnig regop laat sit het.  Ek het net skielik besef dat dit kán werk, maar dan ook op nét een manier, en dat dit teen ‘n afgryslike prys vir die res van die volk sal wees. Hierdie plan sal sommer ook die toppunt van die Engelse en Snyman se selfvervullende profesieë wees, die absolute siniese en siellose rypdruk van ‘n bose selfgeskepte profesie wat téén die opregte Godgelowige Boervolk gemik is.

Ek het Elsa Muller van die FB blad Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God dadelik gebel en hierdie gedagtes met haar gedeel.  Ek het dit daarna ook in die vorm van ‘n persoonlike brief aan haar aangestuur en ek het haar belowe dat ek dit meer volledig sal voltooi en publiseer.  Hierdie voorneme het egter om die een of ander rede bly draai en draai.  Maar so het ek later “Skrif” ontvang dat ek eers moet terughou en wag vir ‘n “teken” om die artikel te kán publiseer.  Die klem het hier geval op die “regte tyd”.  Daar was geen verduideliking van wanneer of wat nie, en ek het bloot die indruk gekry dat ek sal weet wat dit is sodra ek dit sien.

Ek glo die sneller hiervoor het gekom in die vorm van ‘n video van ene mnr. Harry Knoesen wat ek vroeg verlede week van iemand ontvang het.  Ek sien sy ondersteuners noem hom “generaal” in die kommentare onderaan die video, maar ek kan nie dink dat hy regtig een is nie.  As hy regtig ‘n bona fide opgeleide SAW generaal was sou hy nie sulke opruiende snert kwytgeraak het nie.  Almal van hierdie mense hamer op die gevaar waarin ons verkeer, en al wat hulle eintlik doen is om die beloftes van ons Vader te negeer. Waar is hierdie mense se opregte geloof dan? Ek sien ook nie juis dat hulle haalbare planne gee nie, behalwe hierdie uiters swak enetjie van Snyman en Kie.

Die video se inhoud was maar dieselfde pro-SL/Snyman/NVDLM propaganda en gejammer wat al meer op die sosiale media verskyn.  Ai tog, hierdie mense kan maar net nie ophou om tydig en ontydig opruiende oorlogspraatjies en ander bangmaakstories te versprei nie.  Ek glo die sielkundige rede hiervoor is om ons tot satwordens af te stomp tot op ‘n punt waar ons ons nie meer aan enige waarskuwings sál steur nie, en dus heeltemal onverhoeds betrap sal word.

U kan dalk wil vra of ek nie dalk té skerp reageer nie, maar die leser sal later sien waarom ek so doen.  Hierdie soort optrede is nie net vals en heeltemal onverantwoordelik nie, dit is ook uiters gevaarlik … vir die res van die volk, dit wil sê die mense vir wie ek hier skryf.

Nou, ek wil in die eerste plek sê dit lyk vir my of SL se godsdienstige basis duidelik hiermee te doen kan hê, maar ek sal hieronder verder verduidelik hoekom ek so sê.  Wat dit betref wil ek egter ook onmiddellik sê dat hierdie artikel nie bedoel is om ‘n in-diepte ontleding van die beweging, sy lede en sy bepaalde godsdiens te wees nie.  Ons moet egter minstens ‘n bietjie agtergrond vestig hier om te verstaan wat ek in die artikel wil sê.  Die IW en SL sal uit die aard van die saak nie met my wil saamstem nie, maar hulle sal hopelik hier ‘n geleentheid vind om dalk ‘n bietjie selfondersoek te kan doen.

Ek wil billikheidshalwe egter óók hier bysê dat ek nie die IW hiermee alleen wil uitsonder vir kritiek nie.  Ek het reeds in 2004 in my eerste boek gesê dat ek in 1998 uit die “algemene kerk” gestap het as gevolg van die verlinkse en liberale politieke teologie wat so sterk gedy daar.  Een van my besware was, en is nog steeds, dat dit aanleiding gegee het tot die ontstaan van afwykinge soos onder andere die charismatiese kerke en ook die IW.  Ek het nog nooit weer wou teruggegaan nie, want dit word net erger, nie beter nie!  Ek glo ons Vader sal die saak regstel tydens die smeltkroes wat kom, en dat Hy uiteindelik ‘n heel andersoortige groep Godgelowiges bymekaar sal bring by Prieska.  En ek kan nie wag dáárvoor nie, want dit is die groep waar ek voel ek tuishoort, en saam met wie ek uitsien om die res van die toekoms te kan deel!

Ek kry in elk geval al meer die indruk dat die lede van SL oorwegend ook lede van die IW is.  Ek praat onder korreksie nou, maar dit kan selfs wees dat lidmaatskap van die IW ‘n voorvereiste is om ‘n volwaardige lid van SL te kán word.

Op hierdie punt wil ek dit vir die rekord duidelik stel dat ek nie aan die IW behoort nie, en dat ek ook nog nooit die drang gevoel om daar te wil aansluit nie. Die interessantheid in hierdie saak (vir my in elk geval) is dat verreweg die grootste deel van my naaste vriendekring bestaan uit mense wat aan die IW behoort hét. Dit pla egter nie een van ons nie, want die basis wat hierdie klein kringetjie van ons aanmekaar bind is gebalanseerde nasionalisme, persoonlike betroubaarheid en eerbaarheid.

Die punt wat ek hiermee wil maak is dat ek ‘n buitestaander is wat tog ook ‘n redelike intieme insig in minstens ‘n sekere onderstroming van die IW beweging het.  Ek wil in hierdie opsig aanvoer dat ek minstens drie sulke onderstrominge kan onderskei.  Ek ken ‘n klompie van hulle wat deel van IW is, en as hulle verteenwoordigend is van die geheel kan ek onomwonde sê ek glo dat die oorgrote meerderheid lede van IW werklik Skrifgebonde en diep gelowige mense is.  Hulle is regtig die sout van die aarde hóór, en ek het net die hoogste respek vir hulle!

Die groep in sy geheel is baie streng wetties ingestel en daar is selfs ‘n onderstroming onder hulle wat niemand verdra wat van hulle verskil nie.  Hierdie mense sal selfs gewelddadig raak as ‘n gewone sterfling van hulle sou verskil.  My goeie vriend Lukas Swart van AKSKA is juis op rekord dat ‘n sekere onderafdeling van hierdie groepie selfs by geleentheid beplan het om ‘n aanslag op sy lewe te maak!

Die uitstaande kenmerk van die groep is dat hulle hulself as Israeliete beskou en daarom die “Joodse heilige Name” vir die Godheid gebruik.  Hulle beskou Yahweh dan ook as die ware en enigste God van Israel.  Nou, ons kan miskien later hierna kyk, maar is dit werklik so?  Of is ons nie maar almal deur ‘n bose Oud Testamentiese politieke drukgroep gebreinspoel om te gló dat dit so is nie?  Die Ou Testament is deur ‘n groep priesters opgeteken in die tyd toe Juda in bannelingskap in Babilon was, en ons kan op grond van inligting in veral Esegiël 8 aflei dat die priesterdom en die belangrikste oudstes van Juda reeds sonaanbidders was nog voor daardie bannelingskap begin het.  Hierdie mense het vrypas gehad om ons ware Vader uit die ou oorleweringe te probeer uitskryf en met die songod van Babilon te vervang (RA van Egipte, of ook Sol Invictus van die latere Roomse kerk), en daar was niemand om dit te weerlê en te korrigeer nie.  Die punt is net dat daar sekere sleutelinligting in die Bybel na vore kom dat Yahweh dit nié is nie, maar bloot ‘n geskepte skuilnaam is om iets anders mee weg te steek.

Die lede van IW se grootste enkele probleem is miskien dat hulle deur die omstandighede van agtergrond en opvoeding gekondisioneer is om nederig, baie goedgelowig en selfs absoluut onderdanig aan hul “voorgangers” te wees.  My geslag het so grootgeword, en ons is geleer dat daar drie soorte mense was met wie jy net eenvoudig nooit argumenteer het nie, naamlik ‘n onderwyser, ‘n magistraat en ‘n predikant!  Maar dit beteken dat hulle hoogs beïnvloedbaar is deur hul voorgangers, en hierdie voorkoms lê volledig aan die kern van wat ek in hierdie artikel wil sê. Die probleem begin, na my mening, by die huidige politieke omstandighede, want dit is gebruik as ‘n sambok om die IW/SL te laat glo dat hulle Israeliete is wat hulself tans in “verdrukking in die slawehuis van Egipte” bevind, net soos wat destyds met ou-Israel die geval was.  En net soos met ou-Israel sal Yahweh hulle uit die moderne slawehuis kom uitlei, en sal hulle hierdie nuwe Beloofde Land van Suid-Afrika beërwe.  Yahweh sal dan sommer ook al die heidene en ongelowiges op die een of ander wonderbare manier uitwis, sodat nét hulle oorbly.  En ja, u moet tog geen fout maak nie, die IW se leierselement praat van die res van die Boervolk as liberaliste, heidene en verlore Godloënaars wat verdien om uitgedelg te word (omdat ons nie wil glo soos hulle dit wil hê nie!).

Daar is verder ook ‘n baie kleiner groep wat as aggressief en afsydig in houding teenoor buitestaanders beskryf kan word.  Dit val glad nie vreemd op dat hierdie groep die leierselement vorm nie, want dit is juis hulle wat rigting gee aan die beweging en wat dan ook die kuddetjie bymekaar trek en tussen die spore hou.  En u moet geen fout maak nie, die groter groep word baie streng dáár gehou!  Een van die grootste hefbome hieroor is vrees vir die “swart gevaar”, wat op sigselwers ‘n growwe belediging vir ons volk se inherente vermoëns en geestelike krag is.  Ons moet hierdie verskriklike angs van die IW noodwendig vergelyk met ons Vader se uitgesproke beloftes dat Hy ons sál uitred, want:  “…op die regte tyd sal die Here doen wat Hy belowe het….”  (Jes. 60:22).  (En hier moet u natuurlik óók verstaan dat Jesaja, soos Jeremia en nog ‘n paar ander profete van die ware God en Vader van Israel gespreek het, en nie van die een wat so behep is met jaloesie, haat, slagoffers, massamoord, ongebreidelde straf, en bloed en nogmaals bloed nie.  Gaan lees byvoorbeeld vir uself wat in Jer. 7:21-23 opgeteken staan, want dit is die ware God van Israel wat aan die woord is daar…die een wat die tien gebooie óók vir ons gegee het!  Yahweh pas nêrens in by hierdie morele kode van Hom nie!  Ek het iewers ‘n boekie gehad waarin hierdie saak van Yahweh se bloeddorstigheid vanuit die Bybel self uitgesorteer is.  Ek dink ek moet dit dalk soek en hier herpubliseer sodat hierdie kosbare Bybelverwysings behoue kan bly. Hou gerus hierdie spasie dop, want as ek die boekie kan vind is dit op!  Ek sal dit ook skandeer en verniet beskikbaar stel sodra ek kan.)

Maar daar is ook ‘n derde groep wat ek net as uiters boos kan beskryf.  Hierdie groepie het geen belang by die begrip van Liefde en Genade soos ons almal dit verstaan nie, en gebruik bloot die naam Yahweh as ‘n hefboom om die geheel te manipuleer om sekere versteekte doelwitte te bereik. Dit is hierdie bose groepie wat ‘n afkeer, en selfs haat, in die naam van Yahweh by die beweging téén die res van die volk geskep het.

Ek glo niks van wat die “amptelike” teologie aan ons opdis nie, maar hulle praat in hierdie verband baie negatief van die Yahwisme, en noem die mense wat dit onderhou “Yahwiste”.  Maar ja, as ‘n mens dit ontleed en bedink in die skerp lig van die klein bietjie wat in die Bybel teregkom van die werklike Ware God en Vader van Israel, dan leef hierdie Yahwiste inderdaad in ‘n baie groot illusie.  Enige mens wat die Bybel met aandag lees, en net ‘n bietjie van die antieke geskiedenis af weet, sal ook vir homself kan insien dat daar ‘n ewigheid se verskil is tussen Yahweh en ons werklike God en Vader.  Yahweh is nié die ware god van Israel nie, maar die vrees wat van hom af uitgaan is slim gebruik om onder andere hierdie verskriklike skeuring tussen ons en die IW te bewerkstellig. En die doel daarmee is om uiteindelik die “gewone” Godgelowige deel van hul eie volk:

(a) eers vir die swart massas te gooi om uitgemoor te word, en

(b) om daarna diegene wat oorbly aan die Engelse uit te verkoop in die komende oorlog waarna Siener se visioenêre verhaal verwys.  (Die “Engelse” sal volgens alle aanduidinge ook die Antichris oplewer, so hierdie poging sal dus wees om sy Koninkryk in Suider-Afrika te help vestig en uit te brei.)

Kom ons kyk nou hoe SL se plan werklik lyk, en hier wil ek beklemtoon dat dit absoluut die enigste haalbare manier is waarop Snyman en kie se onttrekkingsplan kán werk.  Enigiets anders as dit gaan op groep-selfmoord neerkom, en dit sal hulle sekerlik tog nie wil doen nie.

SL se plan behels dat hul lede na veilige gebiede uitgelei sal word, letterlik soos wat ou-Israel uit Egipteland uitgelei is.  Ek sal hieronder uitbrei hierop, maar hier moet ons in gedagte hou dat SL almal ook lede van IW is, en dalk selfs moét wees om te kan kwalifiseer vir lidmaatskap.  Die sleutelbegrip hier is die God wat hulle aanbid, naamlik Yahweh se reëls vir Israel.  Die IW glo hulle is Israel, (en ja, eintlik is hulle deel van Juda) maar hulle maak die fout om te glo dat hierdie tweede een die ware en enige god van Israel is, want hy is nie, en ek kan dit bewys…en dan vanuit die Bybel, nogal.  En dit is nie asof ek glo dat die Bybel verkeerd is nie, dit is eerder ‘n geval dat ons maar net moet lees wat régtig daar staan, dit binne die korrekte konteks met mekaar verbind, en ons verder nie blind moet staar teen wat ‘n verloopte priesterdom verdraai het en vir ons sê daar staan nie!    Die belangrike praktiese punt hier is egter dat die IW hulle aan die res van die volk onttrek het omdat hul geloof hulle lei om te glo dat ons”heidene” en “uitvaagsels” is wat voor die voet uitgeroei moet word.  Ek het al hieroor geskryf in ‘n vorige artikel.

Die onttrekkingsplan soos ons dit nou het is beslis onhaalbaar, maar daar is wel ‘n manier waarop dit kan werk, en dit is dan ook die enigste manier waarop dit hoegenaamd kán werk.  Almal van ons het hulself blindgestaar teen die “onmoontlikheid” van die plan, en daarom het ons nie die werklike plan agter dit raakgesien nie. My vroeëre afleiding dat SL se leiers saam met die Engelse teen ons (sal) werk bly van krag hier, en ons kan op hierdie stadium vier moontlike agtergrond-gebeure onderskei wat hiermee sal saamwerk om as afspringplek vir Britse ingryping in ons land te dien.

(a) Die eerste moontlikheid is reeds in ‘n vroeëre artikel behandel, maar dit bestaan uit die skep van ‘n rassekonflik tussen SL en die een of ander groep millitante swartmense.  Dit kan dalk self bestaan uit swart teen swart groepe om SL se deel van die oorhoofse plan toe te hou tot die visioenêre verkiesing in Noordwes plaasvind.  Dit sal in elk geval in alle gevalle die Britte toelaat om ‘n stille staatsgreep te kan uitvoer, watter roete dan ookal gekies word.

(b)  Die gebeure in Zimbabwe is duidelik deur die Britte geskep en aan die brand gesteek.  Sover is dit bloot ‘n geval van swart op swart geweld daar, maar die kanse is 100% dat daardie onrus sal oorspoel hierheen.  Die kanse is selfs goed dat dit juis aan die brand gesteek is om te kon meebring dat duisende vlugtelinge na ons land toe gestroom het.  Die ANC regering het baie interne probleme, veral rondom Zuma se moontlike terugkeer, en die kanse is baie goed dat hulle by die stembus kan verloor in die komende nasionale verkiesing.  Daar is van hul verteenwoordigers wat openlik sê dat die grense oopgegooi moet word, en dat almal wat in die land is aan die verkiesing moet kan deelneem, ongeag of hulle stemgeregtig is of nie.  Sou dit wees waarom daar hierdie jaar geen ANC verkiesingsplakkate sigbaar is nie?  Ek sien dit as ‘n teken dat hulle besig is met iets onderduims, iets wat hulle maak glo dat hulle die verkiesing van Mei 2019 reeds gewen het, so wees maar versigtig waar en wanneer u rondbeweeg.

(c) Nou, behalwe hierdie moontlikhede is daar ook nog ander moontlikhede wat ons in gedagte moet hou.  Dit kan in die eerste plek natuurlik ook beteken dat die ANC regering weet hulle gaan verloor en daarom self ‘n staatsgreep beplan om die mag te behou.  Wie gaan geld op verkiesingsplakkate mors as dit die geval is? Daar is ook ‘n ander moontlkheid wat onverwags na vore kan kom hier.  Ek het ‘n voëltjie hoor fluit dat die Top Ses in die ANC planne het om kort voor die verkiesing te bedank en na die nuwe Zuma party oor te stap.  Dit sal natuurlik absolute chaos meebring en die huidige leierskap sal in so ‘n geval waarskynlik ‘n staatsgreep moet uitvoer om in die kussings te kan bly. Hy is natuurlik die Engelse se man en hulle sal waarskynlik daarmee help ook.

(d) Maar in elk geval, een of meer van hierdie moontlikhede sal aan SL die geleentheid bied om teen die swart gevaar “in te gryp” om hul lede te beskerm.  En ja, ek glo hulle sal die geleentheid uitbuit om die res van die volk deur die swart massas te laat uitmoor.  Hulle sal in twee samelopende stappe moet optree om dit so veilig moontlik vir hulself uit te kan voer.

Die eerste been van die plan sal logieserwys ‘n paar dae voor die tweede stap moet begin, want daar sal nie tyd verspil kan word as die tweede been eers in werking gestel is nie.  Dit sal ‘n baie finale stap wees en op daardie stadium sal SL se lede reeds veilig in beskermde gebiede moet wees.

Stap 1:

Die eerste been is die werklike bose deel van hul plan, want dit is daarop gemik om die res van die volk, dit wil sê alle nie-SL lede, vir die swart massas te gooi om uitgemoor te word.  U sien daar is nie plek vir ons in die yahwistiese utopia wat hulle najaag nie, en hulle sal in hul oorywerigheid uit hul pad gaan om Yahweh so ‘n bietjie te “help” hiermee!

Ek begin nou te verstaan dat hulle óf ‘n datum vir optrede sal bepaal as hulle beplan om die saak te inisieer, óf dat hulle vooraf kennis sal ontvang wanneer die een of ander swart groep beplan om ‘n staatsgreep of iets uit te voer. Dit sal hulle in albei gevalle instaat stel om hul gewone lede betyds te mobiliseer en op te roep om openlik, rustig, en in alle veiligheid tot by sekere versamelpunte te ry en daar bymekaar te kom (kleurkodes per SMS?).  Dit sal darem seker minstens twee tot drie dae moet wees voor die finale datum aanbreek om almal kans te gee om by die regte plekke te kan kom sodat Stap 2 in werking gestel kan word.

Mense soos die “profetes” Deborah Richter, en nou ook hierdie “generaal” Knoesen, is duidelik reeds besig met die vooraf opswepery wat tot hierdie optrede sal lei.  Maar nie net hierdie twee nie, daar is baie ander ook besig daarmee.  Elsa Muller se FB blad, Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God, wemel byvoorbeeld van hierdie SL agente.  Hulle is só arrogant dat een van hulle selfs haar FB blad onlangs openlik probeer gebruik het om boodskappe en kontakbesonderhede vir mekaar te stuur. Ek het haar gevra om nie teen hulle op te tree nie, want hulle gee darem ook inligting weg met hul onsinnige vrae en stories.  Ek is bly ek het dit gedoen, want nou sal almal van hulle tog ook hierdie boodskap te siene kan kry.

Stap 2:

Die tweede been sal moontlik ‘n poging wees om ‘n staatsgreep uit te voer, en dan baie spesifiek met die doel om die SAPD en die weermag vas te pen en te verlam.  Die ander moontlikheid is dat hulle op verskeie plekke op die swart groep sal aanval om gevoelens tot uitbarsting toe op te sweep.  En natuurlik om ook die Engelse militêre magte hierby in te trek.  Ons weet ook nou dat daar bes moontlik reeds ‘n groot klomp van hulle in Botswana gestasioneer is, juis hiervoor.

Stap 1 se finale deel:

Die volgende logiese deel van Stap 1 gaan wees dat groepe gewapende manne dan sekere uitgesoekte gebiede naby aan hierdie versamelpunte begin skoonskiet sodat hul lede in absolute veiligheid, onder gewapende begeleiding, daar kan inbeweeg en in beskutte laers gaan lê.  Dit is geen wonder dat Snyman soveel aandag aan Bloedrivier en die uiteindelike veiligheid van sy selfgemaakte “bloedlaer” gegee het nie.  En ja, niemand kan meer sy spesifieke beheptheid met massas bloed en bloed en bloed betwis nie, kan hulle?

Stap 2 se finale deel:

Hulle gaan dan probeer om die kragtoevoer landwyd af te sny sodat ons mekaar nie kan waarsku nie.  Die swart massas op ander plekke gaan net eenvoudig alle blankes beskuldig van hierdie aanvalle en sal dan onverwags op die res van die volk toesak.  Niemand van ons sal op daardie stadium weerstand kan bied nie, want almal sal salig onbewus wees van enige gevaar.  Die SL sal veilig in hul “Bloedrivier laers” lê, en so sal hierdie bose NVDLM van hulle op ons afgedwing word!

Die IW/SL sal dus drie vlieë in een enkele klap kan doodslaan: Die res van die volk, wat hulle so diep, diep minag, sal uitgewis word, die swartes sal daarna aan die beurt kom, en IW/SL sal ‘n Bybels-gefundeerde utopia in die nuwe Beloofde Land kan oprig onder beskerming van Yahweh, wat eintlik vir die bose klein groepie ‘n skuilnaam vir Satan is.  Hulle sal dit waarskynlik as ‘n soort poetic justice beskou, want hulle aanbid dieselfde Babiloniese god as hul Engelse base, en hierdie stuk verraad sal as ‘n oorwinningsoffer aan hom gebring kan word.

U sien, die afgryslike ironie van die saak is dat hulle baie goed weet dat nie al die blankes uitgemoor gaan word nie, en dat hulle ook nie genoeg lede het om die komende (visioenêre) verkiesing in Noordwes te kán wen nie.  Hulle verloor dan ook daardie verkiesing, en dan stap hul leierselement bloot oor na die Engelse toe en sluit ‘n verraaiers-ooreenkoms met hulle.  Die SL begin dan ‘n rebellie teen die verkose regering van Noordwes, en as hulle slae kry tree die Engelse outomaties toe tot die stryd om hul SL bondgenoot te help.

Ek dank ons Vader, die Ware God van die Boervolk, wie se regte naam Juda is, dat Hy die sogenaamde Rebellie van 1914 gebruik het om Duitsland in te trek by die redding van ons volk in die komende tye.  Want dit is juis die ooreenkomste (“Traktate”) met daardie land wat hierdie verraad teen ons volk gaan kelder en wat ons gaan bevry van alle verdere inmenging in ons vryheid, vrede en oorlewing. En dan gaan ons volk sommer skoongemaak word van hierdie ongewenste elemente óók!

Vooraf waarskuwings?

Op hierdie stadium kan ek net drie moontlike vooraf waarskuwings onderskei rondom moontlike optrede van SL se kant af.

(a) Die eerste is dat die lede van SL skielik in groot getalle sal begin “verdwyn”.  Dit is egter nie ‘n goeie “algemene” barometer nie, want ons weet nie wie almal lede is nie.

(b) Hul grootste onmiddellike prioriteit sal ongelukkig ook by ons verbygaan sonder dat ons dit sal agterkom, of selfs iets daaraan kan doen.  Ek glo hulle sal die elektriese kragtoevoer landwyd (probeer) afsny, want dan sal niemand enige waarskuwing kán uitkry nie.  Dit sal ons onmiddellik in ‘n “bly-by-die-huis” maatreël indwing, maar die vraag is of ons dit betyds sal kan identifiseer as “D Dag”, want hoe sal die mense in enige plek weet wat op ander plekke gebeur?

Ek het in my Artikel 12 van 2008-04-18 die volgende rondom kragonderbrekings gesê, en ek glo al meer ek was heeltemal in die kol gewees met daardie afleiding.

Die skielike ‘openbaring’ so twee of drie jaar gelede van visioene wat Siener sou gesien het rondom ‘Koeberg wat ontplof’ vorm na my mening volledig deel van die vyand se beplanning.  Die doel met hierdie ‘visioene’ (wat Siener baie beslis nie gesien het nie) was om ons vooraf te kondisioneer om met toegebinde oë in ‘n beplande situasie in te stap.  Die huidige vlaag van ‘kragonderbrekings’ sluit hierby aan, en die doel daarmee is om ons vooraf te kondisioneer dat daar ‘probleme’ met die kragvoorsiening is.  Die destydse afstel van uitbreidings aan EVKOM se infrastruktuur was dus nie werklik so ‘onbeholpe’ as wat ons gelei word om te glo nie, want dit vorm deel van hierdie langer termyn beplanning.  Ons word tans bietjie vir bietjie gewoond gemaak aan die idee van ‘n grootskaalse en langdurige kragonderbreking.  Ons sal dus nie weet wat in Europa aangaan tot op die dag wat die Engelse ‘vredestaakmag’ hier aankom nie.  Dit spreek natuurlik ook vanself dat so ‘n langdurige kragonderbreking die perfekte dekmantel vir iets soos die ‘nag van die lang messe ‘ kan wees.  Wees daarom wakker en wees waaksaam!

(c) Daar is nog een moontlike vroeë waarskuwing oor, maar dit sal almal se oplettendheid en samewerking verg om dit behoorlik te kan gebruik.

Hou maar dop vir skielike konvooie en veral “saamtrekke” van groot groepe blankes!  Die konvooie sal langs enige en alle paaie kan reis, maar die saamtrekke behoort in relatief stil plekke buite algemene sig te wees.  Meeste hiervan moet egter einde ten laaste swaar verkeer deur minstens ‘n paar plattelandse dorpe meebring, en dit is moontlik waar ons hulle die maklikste sal raaksien en mekaar kan waarsku.  Hierdie is letterlik ál vooraf waarskuwing wat ons sal kry, en dan sal elkeen van ons maar ‘n paar dae by die huis moet bly om onsself dáár saam met ons bure en die buurtwagte te kan beskerm.

Elsa Muller het ‘n paar maande gelede gevra dat haar lede hul e-pos adresse moet instuur vir ingeval die blad skielik verdwyn.  Sy het ook gevra vir vrywilligers om te help om hierdie adresse op spreiblaaie te plaas en in streke in te deel.  Daar was baie beloftes van hulp, maar ek wet nie hoe ver dit gekom het nie.  Diegene wat nog nie hul adresse ingestuur het nie moet dit asseblief sonder verwyl doen, dan kan ons baie vinnig ‘n algemene waarskuwing van moontlike probleme uitstuur as dit nodig word.  Ons het darem nog tyd om so ‘n noodmaatreël van die grond af te kry en te vestig.  Ek kan aanvaar dat sekere webblaaie onverwags sal “verdwyn” om ons poging te blok, maar as ons dan so ‘n netwerk van adresse kan vestig, kan ons enige boodskap direk van ander rekenaars as myne en Elsa Muller s’n na ander rekenaars versprei. En ja, die versoek vir helpers met internet verbinding staan nog steeds, want so ‘n skielike noodtoestand kan dalk net ontstaan, en dan is ons gereed daarvoor.  As ek reg is gaan ons net ‘n internet venstertydperk van hoogstens twee dae hê, so asseblief…

Dit is ongelukkig al betroubare vooraf waarskuwing wat ons sal hê, behalwe as daar tóg waarskuwings van binne die organisasie self sal kom.  En as ek dit sê praat ek natuurlik van betroubare inligting! (Kom ek wed u ons gaan nou ‘n skielike stroom van sulke waarskuwings op die sosiale media begin ontvang!)

En op op hierdie punt kan ek ten slotte nie help om te wonder of daar dan nie mense in die IW is wat die boek “The Committee of 300” gelees het nie?  Hierdie boek gaan ‘n klompie jare terug, maar daarin word die Britse Vorstehuis se planne vir die “oorlewendes” in alle lande uitgespel: Die lede van die IW/SL wat so uitsien na hul “utopia” gaan met ‘n skok agterkom dat hulle deur die gedwonge inname van verdowingsmiddels die slawe van die sogenaamde elite sal word.  Is dit die prys wat hulle uiteindelik sal moet betaal vir hul verraad?  Ek glo darem nie, want die visoenêre verhaal sê iets anders, maar nou is in elk geval die tyd om wakker te begin loop! En om terug te kom na u volk toe, want die tyd daarvoor is ook besig om al vinniger uit te loop …

Groete,

Frik Pretorius.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: