Slaan oor na inhoud

ART 123 2019-12-23: Is daar ‘n tydtafel vir Siener se verhaal om te begin?

2019/12/23

www.sienervanrensburg.com

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Elsa Muller van Nikaas Siener van Rensburg – Boodskapper van God(*) het vir my ‘n interessante vraag aangestuur van ‘n egpaar wat lede is van haar blad.

Elsa Muller weet jy of daar n tyd tafel vir hierdie gebeure is en waar ons huidiglik in daardie tyd tafel is?Die rede vir my vraag is omdat die Arikaner alles reeds verloor het buiten grond en met die verandering in artikel 25 van die grondwet le die Afrikaner nou in die laaste loopgraaf en is my opinie dat die huidige regering net voor die die vlg verkiesing die grond op grootskaal gaan onteien/steel en dan het [ons] niks meer nie

Kort vragies vra soms ‘n lang antwoord, en hierdie spesifieke vraag vra selfs nog meer as dit, want dit eis absolute eerlikheid en volwasse balans van elkeen van ons!  En die kern van wat ek vandag aan ons volk en vriende deur hierdie twee mense wil vra is dit: Glo u regtig in ‘n Groter Krag as die mens, een wat die situasie rondom ons tot ons beste voordeel kan manipuleer, en glo u dat daardie Krag ons beste belang op sy hart dra?  Kortom, en hierdie is verskriklik belangrik vir u eie gemoedsrus: Hoe ernstig glo u as u wel op hierdie manier glo?  En waarop baseer u u spesifieke siening?

U sien, hierdie saak het twee kante en ek gaan hieronder eers na die donker kant kyk voor ons verder gaan.  Daar is ‘n baie groot kontras aan die werk hier, en die graad en kwaliteit van lig versus donker in hierdie saak word streng bepaal deur hoe u daaroor WIL voel.  En dit is juis hierdie gewilligheid, óf die gebrek daaraan, wat tot ‘n bepaalde uitkoms gaan lei vir ons mense. Kom ons begin dan by die donker kant van die vraag.

Die Bybel sê in hierdie verband, Let op die tekens van die tye, (en pas daarvolgens aan), maar weet u, dit skep eintlik meer probleme as wat die vraag hierbo impliseer.  Siener se visioenêre verhaal begin eers as die regeringsboom pluiens, en dit moet nog gebeur.  Die probleem is dat niemand op enige manier met sekerheid kan sê waar ons op ‘n gegewe oomblik staan totdat die boom wel gepluiens het nie.  Niemand kan dus regtig enige beplanning doen om ‘n onmiddellike en/of korttermyn probleem soos hierbo op te los nie.  Niemand kan dus op enige wyse met sekerheid sê presies wanneer Siener se verhaal gaan begin nie, selfs nie eers ek nie.  Maar ja, om ‘n lang storie kort te maak, dit is ook so dat die gees van die tyd heeltemal teen ons gekant is.  Daar is baie redes hiervoor, maar op hierdie stadium raak die probleem die gematigde deel van ons volk al meer “van binne af”. Hierdie het alles te doen met vyandige verraad en verdagmakery wat soos ‘n waterval oor ons uitgegooi word.

Ons het inligting nodig om te kan bepaal waar ons onsself op enige gegewe stadium in enige situasie bevind, maar ons het dit nie, want dit word op ‘n slinkse wyse van ons weggehou.  En ek dink ons moet ook begin aanvaar dat ons nooit sál weet tot op daardie oomblik waar die vyand finaal begin toeslaan nie.  En hier kan ek dit nie genoeg beklemtoon dat Siener se verhaal van ons uitkoms eers begin waar die regeringsboom pluiens.  Ek wil nie koue water op enigiemand gooi nie, maar ons het absoluut geen visioenêre inligting van wat voor dit gebeur nie!  Al wat ek verder nog vir u kan sê is dat u ook moet verstaan dat ons werklike vyande ook nie soseer die swartes is nie, maar eintlik die Engelse en die verraaiers tussen ons.  Ek noem dit hier juis omdat die “swart gevaar” die instrument geword het waarmee die vrees-drywers hul veldtog dryf.  Pasop vir onnodige angs en paniek, want dit kan u ook baie seer laat kry!

Die militante swartes skep ‘n bepaalde gevaar, dit is so, maar dan een wat ons op ‘n bepaalde praktiese manier nog tot op ‘n sekere stadium sal moét hanteer.  Ons doen dit in elk geval nog al die jare so lank ek terug kan onthou.  Ons werklike vyand bestaan spesifiek uit die sogenaamde Elite van Europa, by name Kweenie en haar rojale broeisels, en dan ook die sogenaamde Cape Dutch hier by ons.  Hierdie groep het dit egter ook reggekry om ‘n sekere deel van ons konserwatiewe groep teen ons te draai.  Hierdie laaste groep bestaan uit meer as nét die Suidlanders, want dit betrek alle konserwatiewes wat ons kan beskryf as ondersteuners van die vals NVDLM-storie.  Hulle gebruik bloot die “swart gevaar” as ‘n instrument om angs en vrees te skep en tot hul voordeel aan te wend.

Die feit van die saak, van die kant van die visioene af gesien, is dat die swartes op hierdie stadium nog maar net tot ‘n tydelike tussen-in gevaar teruggesak het, en al wat DIT van u vra is dat u versigtig sal wees en heeltyd veilig sal optree en bly.  Moenie vir moeilikheid gaan soek wat nie regtig vir u en u familie bestaan nie. Ek sal later in ‘n volgende artikel (weer) hierna kyk, maar ek glo vaster as ooit tevore dat hulle onverwags gaan “verdwyn” en dan sal ons werklike vyand duideliker na vore kom.

Wat die egpaar hierbo se probleem rondom ‘n tydskaal betref het ek dus ongelukkig nie goeie nuus vir hulle nie.  Ons vyand is in hierdie opsig in die posisie van ‘n militêre guerillamag en ons is aangewese op hul tydsberekening om te kan sien waar ons onsself op enige gegewe tydstip mag bevind.  Die guerilla besluit tipies wanneer, waar en hoe hy sal aanval en die verdediging moet maar sit en wag daarvoor.  Die verdediging kan wel pro-aktief optree en die guerilla gaan uitsnuffel, maar ons kan dit lankal nie meer doen nie.  Ons is in hierdie opsig dus heeltemal aan ons vyande se beplanning en moontlike (onverwagse) optrede teen ons uitgelewer.

Hulle krap inligting deurmekaar en val op miljoene verskillende manier op ons aan en ons verdrink letterlik in ‘n see van waninligting en valsheid wat doelbewyus deur hulle geskep en aangevuur word.  Kyk gerus maar wat op Elsa Muller se FB blad gebeur.  Daar is ‘n onophoudelike stroom van allerhande gekibbel en retoriese ou vragies en opmerkings rondom die leuens en bedrog wat uit hul geestelike mentor se pen gestroom het.  Die NVDLM is maar net die puntjie van ‘n ysberg wat bokant die regse stormsee uitsteek in ons klein deeltjie van die groter wêreldtoneel.  En dit is belangrik, vir wat dit probeer bereik, want die gematigde Boervolk van Suid-Afrika is die absolute fokuspunt van die vyand wat die wêreld aan hul oorheersing wil onderwerp.

Wat ‘n moontlike algemene tydreeks van vooraf gebeure betref kan ek egter iets aanbied wat dalk van waarde kan wees.  Ek weet dit gaan nie die egpaar hierbo se vraag bevredigend beantwoord nie, want hul probleem lê dalk eerder op ‘n ander vlak as waarvoor Siener en ons geloofsbasis voorsiening maak.  (Dit sal in elk geval in die heel laaste deel van die artikel aangespreek word.)  Maar die (a) tot (d) hieronder is in elk geval die beste wat ek op hierdie stadium vir hulle kan doen.  En ja, ek praat nou vanuit ‘n baie breër agtergrond waarvan net ‘n klein handjievol van my intiemse vriende weet, maar alles rondom hierdie komende oorlog is daarop gemik om ons uit te wis en ons land vir die sogenaamde Europese Elite se eie “oorlewingsgebruik” oor te neem.  Dit is ‘n baie lang storie hierdie, en iets waaroor ek glad nie praat nie, maar dit is waaroor alles regtig gaan.

(a) Hier is dit belangrik om ten eerste te verstaan dat die beginpunt van die gebeure van die Bybelse laaste dae juis in Suid-Afrika lê, en dit is by die regeringsboom wat sal pluiens.  Daar het maar bittermin regering van enige graad van doeltreffendheid in Suid-Afrika oorgebly (behalwe die Ontvanger en die spietkops natuurlik!), en die finale asemteug kom sodra die ding spontaan van bo af inmekaar begin sak.  En ek dink ons praat hier baie bepaald van die staatshoof en sy kabinet, want dit is waar die inploffing begin.  Die basiese grondwerke vir die komende oorlogsgebeure is weliswaar reeds wêreldwyd opgerig, maar die gebeure wat uiteindelik tot die Antichris se nederlaag gaan lei begin hier.  Die ondergang van die regering van die dag sal saamval met ‘n Britse oorname van die regeringsfunksie in ons land.  Dit sal ons in dieselfde staatkundige posisie plaas as wat in 1902 geheers het en ek verwag dat die Britte se virusse op daardie stadium sal begin werk.

(b) Die volgende stap sal logieserwys bestaan uit die afkondiging van ‘n verkiesingsdatum om ‘n Volkstaatregering in Noordwes Provinise aan te stel.  Dit sal vir die eerste keer ‘n presiese aanduiding aan ons gee van wanneer Siener se visioenêre verhaal amptelik gaan begin.

(c) Die ander prominente gebeure wat ook in hierdie tyd na vore sal kom is die identifisering van ‘n definitiewe groot terroristebedreiging in Europa.  Dit sal uiteindelik uitkristaliseer as die Turk wat op die toneel verskyn, en die optrede teen hom (en die Engelse garingboom in Pole) sal hoogstens ‘n paar dae voor die verkiesing in Noordwes plaasvind.  Dit sal vir ons weggesteek word in die opgewondenheid wat tydens die verkiesing sal heers.

(d) Die volgende reeks hoogtepunte wat hierna plaasvind is dat die verraaiers in die verhaal (die Sappe) onmiddellik ná die verkiesing ‘n staatsgreep teen die pasverkose regering in Noordwes sal probeer uitvoer.  Hierdie is (volgens die visioene) ‘n sameswering tussen die verraaiers en die Engelse om volle beheer oor Suid-Afrika te verkry.  Die donkies (Boerekrygsmanne) wat die Duitsers in Europa sal gaan help vertrek tydens hierdie gebeure na Europa. Ek kan nie sê presies wanneer nie, maar dit gebeur kort nadat die Engelse regering in Pretoria deur die verraad van die Sappe se leier by die burgeroorlog ingetrek word.

Dit is ongelukkig die beste wat ek kan doen, en al wat ek verder kan sê is dat die werklike gebeure tussen nou en dan absoluut die produk van die (NWO) vyand se beplanning is, en ons sal moet wag en sien presies hoe dit ontplooi. Dit is hoekom ek aanhou probeer om ‘n gematigde groep bymekaar te kry wat die situasie heeltyd namens almal kan monitor.  Daar is wel bepaalde dinge wat moét plaasvind om die komende gebeure moontlik te maak en dit sal goed wees as ons dit betyds kan identifiseer om die hele volk voortydig te waarsku.

Al wat ek nog verder vir die egpaar hierbo kan sê is dat alles wat nog deur die ANC regering teen ons beplan word afhanklik is van die toestand waarin die landsekonomie verkeer.  Wat dit betref is daar duidelik ‘n soort eindpunt in sig, want die gate kan nie meer langer toegesmeer word nie.  Die land is bankrot bestuur (lees as: gesteel) en daar is geen manier waarop die ANC regering die saak meer kan bereddder nie.  Die paar regeringstrukture wat nog nie inmekaar geval het nie kan nie meer vir lank op blote beloftes staande gehou word nie.  Tot die ANC as ‘n politieke party sukkel dan om hul kantoorpersoneel se Desember 2019 salarisse en lone te kan betaal.  ‘n Mens moet versigtig wees met koerantberigte, maar ‘n mens kry nogal die indruk dat hierdie personeel se feestyd nie so lekker-lekker gaan wees nie!    (https://www.iol.co.za/sunday-tribune/black-christmas-for-anc-staff-as-salaries-yet-to-be-paid-39621707)

En op hierdie punt wil ek begin oorgaan na die positiwe kant van die vraag waarmee ons begin het.  Hoe oorkom ons hierdie onsekerheid, en selfs vrees, vir wat rondom ons en met ons gebeur?  Daar is net een manier: Wees baie versigtig en bly veilig, maar dink positief, dink Prieska.  Moenie u steur aan die baie stories en stertjies wat sekere bosluise op Elsa se blad, en ook ander plekke uitbasuin oor die gevare wat ons in die gesig staar nie.  Glo my, ons sál lewend by Prieska uitkom, ons Vader sal ons nié in die steek laat nié!  Ek het baie empatie met mense wat opreg sukkel om dit te glo, maar dit is ongelukkig ‘n toets waaraan almal van ons blootgestel is.  Hoe kan jy verwag om te wen as jy nie ook wil glo nie?

Die enigste manier om hierdie probleem te kan oorkom is om te verstaan waaroor alles gaan, en al die antwoorde wat u soek lê in Siener se visioenêre verhaal opgesluit.  Nou, Siener is reeds oorlede en die visioene is, soos dit daar staan, ongelukkig ook ‘n geslote boek vir die ganse mensdom.  Die uwe staan ook al oukant toe, maar ek is darem nog hier en ek het die Genade ontvang om hierdie visioene te kon uitsorteer.  Ek is nog steeds tot u beskikking om te verduidelik, maar die res daarvan is absoluut u keuse!

Ons Vader het geweldig baie moeite gedoen om hierdie visioenêre voorskou van Sy beplanning en oorwinning aan ons oor te dra, waarom wil so baie van ons volk en medegelowiges Hom dan nie glo nie?  Waarom kan ons mense nie maar net aanvaar dat ons niks aan die huidige kan verander nie, maar dat die Gees ons betyds sal waarsku om pad te gee en ook presies waarheen ons dit moet doen?  Waarom wil mense Vader dan nie op Sy Woord neem dat Hy ons veilig by Prieska sal uitbring nie?  Waarom klou mense so vas aan aardse dinge en eiendomsregte wat hulle uiteindelik noodgedwonge sal moet agterlaat, of dit nou na Prieska is óf na die Ewigheid self?  Die vraag is dus eintlik of ons ‘n oorlewingskrisis of dalk eerder ‘n geloofskrisis beleef.  (En moenie nou te gou aan byvoeglike naamwoorde begin dink om my mee uit te skel nie.  Lees asseblief eers klaar tot aan die einde van hierdie artikel, want dit wat ek eintlik wil sê kom dáár na vore.  En ja, daar lê ongelukkig ‘n geweldige streng geloofstoets vir baie mense opgesluit daarin!)

Ontspan en wees tevrede met die bietjie wat ons nog ons eie kan noem, terwyl ons dit nog kán doen.  Daar is reeds baie van ons weggeneem, en die kanse is uitstekend goed dat daar nóg meer weggeneem gaan word, en dan miskien selfs ook “alles” behalwe ons lewens.  En tog dink ek nie dit sal op dieselfde vlak wees as wat met ou-Juda gebeur het nie.  Ou-Juda, die stam waarvan ons volk die nasate is, is uiteindelik weggevoer in bannelingskap, presies net soos God deur die diens van Jeremia gesê het gaan gebeur.  Maar Jeremia het darem óók geprofeteer dat hulle uiteindelik sal terugkeer en hul land weer in besit sal neem. Die bewys wat Vader hiervoor gegee het was dat die profeet grond moes koop en die koopbrief moes laat verseël tot die volk weer teruggekeer het.

Ek haal daarom vir u gerief hier aan uit Jeremia 32, want ek wil so baie, baie graag hê u moet die diepte van die profesie hierin verstaan en absoluut volledig u eie maak!  Gebruik dit om die vertwyfeling en die onsekerheid in die hart mee uit te ban, want dit is juis as Skrif vir ons bemoediging in hierdie dae gegee!  En nee, die profesie kan nie hierdie keer tot nét ou-Juda beperk word nie, want ons eie profeet, wat duidelik aangaan waar Jeremia opgehou het, het daardie boodskap bloot na die logiese eindpunt daarvan in ons tyd geneem.  As hierdie u nie kan vertroos en versterk nie sal niks dit ooit kan doen nie.  Dit is in elk geval al wat ons het, en sonder hierdie Goddelike uitkoms en redding maak die ontstaan en die lang en moeilike trek van ons volk tot hier absoluut geen sin meer nie.  Hou moed en dink Prieska, want dit is waar ons weer vry en onafhanklik gaan word!  Dit is waar ons nuwe Godgegewe RSA uiteindelik uitgeroep gaan word!

JER 32:5  en hy sal Sedekía na Babel bring, en daar sal hy wees totdat Ek op hom ag gee, spreek die HERE.  Alhoewel julle teen die Chaldeërs veg, sal julle tog geen voorspoed hê nie.)
JER 32:6  En Jeremia het gesê: Die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:
JER 32:7  Kyk, Hanámeël, die seun van Sallum, jou oom, kom na jou toe met die woorde: Koop vir jou my stuk grond wat in Ánatot lê,  want jy het die reg van lossing om te koop.
JER 32:8  En Hanámeël, die seun van my oom, het na my gekom volgens die woord van die HERE in die voorhof van bewaking en vir my gesê: Koop tog my stuk grond wat in Ánatot in die land Benjamin lê, want jy het die reg van besit en jy het die lossing; koop dit vir jou. Toe het ek gemerk dat dit die woord van die HERE was.
JER 32:9  Daarop het ek van Hanámeël, die seun van my oom, die stuk grond gekoop wat in Ánatot lê,  en vir hom die geld afgeweeg: sewentien sikkels silwer.
JER 32:10  En ek het dit in die brief geskrywe en dit verseël en getuies geneem en die geld afgeweeg op ’n weegskaal.
JER 32:11  Toe het ek die koopbrief geneem,  die verseëlde een — volgens voorskrif en wetlike bepalinge — en die oop een,
JER 32:12  en die koopbrief aan  Barug, die seun van Nería, die seun van Magséja, gegee voor die oë van Hanámeël, die seun van my oom, en voor die oë van die getuies wat die koopbrief onderteken het; voor die oë van al die Jode wat in die voorhof van bewaking gesit het;
JER 32:13  en ek het aan Barug voor hulle oë bevel gegee en gesê:
JER 32:14  So spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Neem hierdie briewe, hierdie koopbrief, die verseëlde een sowel as hierdie oop brief, en sit hulle in ’n erdepot, dat hulle baie dae kan bly bestaan.
JER 32:15  Want so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Daar sal weer huise en  gronde en wingerde in hierdie land gekoop word.

En dan ‘n paar verse verderaan:

JER 32:37  kyk,  Ek laat hulle bymekaarkom uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap; en Ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon.
JER 32:38  En  hulle sal vir My ’n volk wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees.
JER 32:39  En  Ek sal hulle een hart en een weg gee  om My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle.
JER 32:40  En  Ek sal ’n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie; en  Ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van My nie afwyk nie.
JER 32:41  En Ek sal My oor hulle verheug om aan hulle goed te doen;  en Ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele siel.
JER 32:42  Want so sê die HERE: Soos Ek oor hierdie volk gebring het al hierdie groot onheile,  so bring Ek oor hulle al die goeie wat Ek oor hulle spreek.
JER 32:43  En  daar sal grond gekoop word in hierdie land  waarvan julle sê: Dit is ’n wildernis, sonder mens of dier; dit is in die hand van die Chaldeërs oorgegee.
JER 32:44  Gronde sal hulle vir geld koop en  die briewe onderteken en verseël en getuies neem,  in die land Benjamin en in die omstreke van Jerusalem en in die stede van Juda en in die stede van die Gebergte en in die stede van die Laeveld en in die stede van die Suidland; want Ek sal hulle lot verander, spreek die HERE.

En op hierdie punt wil ek herhaal dat ons eie profeet bloot aangegaan het met hierdie Godspraak wat destyds deur die profeet Jeremia gekom het.  Die profetiese verhaal wat Vader deur Siener aan ons openbaar het dui aan dat ons, die hedendaagse Juda, nie weer in bannelingskap sal gaan nie.  Hy gaan ons wel op ‘n baie besonderse manier uit die gevaargebiede uitlei en ons by Prieska versamel.  Hierdie inligting staan sentraal in my eerste boek, Wat is die Waarheid?, want dit is die absolute spilpunt van Siener se visioenêre verhaal.  Dit spreek van ons oorlewing en die mooi toekoms wat op ons wag.

Ons sal ook nie grond hoef te koop nadat die onheilige sameswering teen die Boervolk hierdie finale keer misluk het nie. Die Nuwe RSA wat ná die oorlog herrys sal, soos Siener dit gestel het, gelykop “tussen die burgers verdeel word”.

NASKRIF:

Daar is egter ook ‘n verdere Goddelike waarborg vir ons uiteindelike oorlewing ingebou in ons verlede.  Besef u dat ons waarskynlik die enigste volk in die geskiedenis is wat ‘n amptelike geboortedag het?  Maar besef u ook dat die Gelofte van 16 Desember 1838 nie net ons amptelike volksverjaarsdag is nie, dit waarborg ook ons oorlewing as ‘n volk.  Selfs ons volk se geboortedag wys dus direk na Prieska toe!

Asseblief, hou moed, dinge sál algaande in ons guns verander.  Dit lyk nou baie donker vir ons en dit is kompleet soos ‘n stywe en dig-gebreide trui wat om ons gehang is.  Maar is dit regtig so erg as wat dit lyk, want wat gebeur as u enige deel van enige trui tussen u twee hande neem en dit na die kante toe ooprek?  Ja, daar verskyn onmiddellik “gate” in die trui en u hoef nie eers mooi te kyk om te sien dat daar skielik meer gate voor u is as wat daar trui is nie!  En so gaan die Gees die gate in ons vyand se bose omsingeling op die regte oomblik oopmaak waardeur ons volk in ‘n stuk of vyf basiese groepe na Prieska en ‘n nuwe toekoms sal kan ontsnap.  En dit is nie ek wat so sê nie, die Gees het dit so vir ons uitgespel in die visioenêre verhaal wat God deur Siener aan ons gegee het.

Hou moed, dink Prieska, en sien u daar!

—————————————————————————————————————

(*) Kom sluit gerus hier aan, want daar is iets opwindend aan die kom vir Elsa se lede.  https://www.facebook.com/groups/427103870673448/?ref=bookmarks

Daar is vier van ons wat besig is met beplanning om ‘n groter geheel tussen twee, of selfs meer, verskillende webblaaie te vestig.   Wat ons onder andere hier beoog is om ‘n geïndekseerde verwysingsbron te skep vir die lede van Elsa se FB blad.  Enigiemand wat byvoorbeeld meer wil weet van die “geelperskereën” waarvan Siener sou gepraat het sal dit kan gaan opsoek op die beplande nuwe blad.  Ons het lankal al agtergekom dat dit, saam met die blou briewe, een van die tipiese eerste vrae is van die NWO se versteekte agente wat op haar FB blad betrokke kom raak. Ons aanvaar dat daar bona fide nuwelinge sal wees wat juis hieroor kan wonder, maar hulle sal dan rustig en sonder enige ophef kan gaan kyk wat dit regtig beteken.

—————————————————————————————————————-

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: