Slaan oor na inhoud

ART 126 2020-02-24 BREXIT is verby … wat nou?

2020/02/25

www.sienervanrensburg.com (Artikels)

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Ek het navraag gekry oor ‘n onlangse artikel wat oor BREXIT gehandel het, naamlik ART 120 2019-08-06 Die moontlike plek en rol van BREXIT in Siener se visoenêre verhaal.  Die kern van wat ek hier gesê het is soos volg:

‘…Die Engelse loods ‘n agteraf staatsgreep-poging teen die Europa Regering, en dit is “tegnies” slégs moontlik solank Engeland nog deel van die Europa Unie is…’

BREXIT het toe plaasgevind en die moontlike aanslag teen die EU (Europa Regering) as die beginpunt van die Derde Wêreldoorlog het toe nie plaasgevind nie, en dit het ons dus gelaat met my afsluitingswoorde in daardie artikel:

… dit laat ons miskien met meer vrae as antwoorde, maar minstens wil dit lyk of die komende gebeure al hoe meer sigbaar begin word.  Hou moed, want of ek reg of verkeerd is met wat ek sê, ons weet minstens dat die Boervolk en ons oorsese familie veilig anderkant sal uitkom…

Die vraag het enkele dae vóór Brexit by my uitgekom en dit lyk so:

Indien Brexit sonder voorval plaasvind hoe verander dit dan aan die visioenêre verhaal? Baie kan nog binne die volgende 6 dae gebeur, maar indien niks gebeur hoe lyk die prentjie dan vir ons?

Die antwoord hierop is eintlik heel eenvoudig, maar dit kan dalk stomp en ontwykend klink, en ek sal dit juis daarom graag in ‘n bietjie meer diepte wil bespreek.  Maar ek wil op hierdie punt eers twee sydelingse opmerkings maak wat ‘n rol in die agtergrond speel in wat ek in hierdie artikel wil sê.

(a)  Siener het nooit van ‘n derde wêreldoorlog gepraat nie.  Hy het, om die waarheid te sê nie eers van ‘n eerste óf ‘n tweede een gepraat nie. Ek het nie al my bronne hier waar ek nou woon nie, dit is nog by vriende in Pretoria, maar as ek reg onthou het hy reeds tydens die Tweede Vryheidsoorlog gesê dat daar ‘n oorlog tussen Engeland en Duitsland sal kom en dat ons vryheid direk daaraan gekoppel is. Genl. de La Rey het maar eers nadat die onmin tussen daardie twee lande openlik na vore gekom het opdrag aan kapt. Kerneels Nieuwenhuizen gegee om Siener se visioene neer te (begin) skryf en vir hom te bring.  Hy het baie belang gestel in wat Siener hieroor gesien het, want hy wou duidelik die situasie uitbuit om die vryheid te herwin.  Hy was bereid om in opstand te kom teen die Britse owerhede om dit te bereik, maar die burgers wou uiteindelik niks daarvan weet nie.  Mense soos Boy Mussmann het in elk geval die moontlikheid van ‘n eerste wêreldoorlog oorgedra na WO II, en toe dit óók nie prakties wou uitwerk nie is dit daarna aangepas na ‘n “Derde Wêreldoorlog” toe.

Siener het ook nooit in terme van ‘n Britse aanslag teen die EU gepraat nie, maar wel van ‘n konflik met Duitsland.  En selfs die Engelse se onverwagse aanslag teen Duitsland moet vanuit die gang van die verhaal afgelei word, want dit is tog waaroor die Europaverhaal handel.  Daar is ook iets vreemd aan die visioenêre begrip Europa Regering, maar meer daaroor later in die artikel.

(b) Ek wil ook graag weer die verskil tussen (spesifiek) my eerste boek en my artikels oor die visioenêre verhaal uitlig hier.

Die visioene is Godspraak wat by monde van Niklaas (Siener) van Rensburg as tussenganger aan ons oorgedra is.  Maar dit is egter onmoontlik om dit te kan verstaan soos dit daar staan, want die betekenisse wat God aan ons wou oordra word versteek binne die manier waarop die Gees die verhaal saamgestel het.  Die simboliek is baie maklik om te verstaan, maar dan ook eers as God se “skryfstyl” uitgesorteer is.  My boek dien dus as ‘n verdere tussenstap (“interface”) tussen Siener en die leser daarbuite, want ek is van Bowe gelei om die enigste regte werkwyse te kon raaksien om hierdie “vertaling” moontlik te maak. En hier moet die leser asseblief baie mooi verstaan dat ek ten volle aanvaar dat dit van Bowe vir my gegee is, want geen mens se normale vermoëns is opgewasse hiervoor nie.  Die feit van die saak is dat niemand nog ooit hierdie visioene kon uitsorteer nie, selfs nie eers hoogs ontwikkelde mense kon dit op enige stadium regkry nie.  Ons het maar eers begin verstaan wat die verhaal sê nadat my eerste boek met my werksmetode en my bevindinge verskyn het.  Ek is regtig nie ‘n baie slim en/of spesiale mens nie, ek was in hierdie opsig om die een of ander rede maar net baie, baie gelukkig gewees. (Of ongelukkig, afhangende van hoe ‘n mens dit van tyd tot tyd wil verstaan.)

Hierdie prentjie lyk egter heeltemal anders as ons by my artikels kom.  Die visioenêre verhaal begin by die punt waar die regeringsboom onverwags pluiens en tot niet gaan. Dit beteken dat alles wat binne die visioene opgeteken staan eers kán begin plaasvind nádat die boom gepluiens het en in sy graf weggesak het. Dit beteken egter ook dat ons geen visioenêre inligting het oor wat tussen nou en die beginpunt van die verhaal gebeur nie.  Hierdie is só belangrik dat ek amper lus voel om dit te herhaal, want ons mense vergeet dit baie maklik en dit lei tot allerhande verkeerde afleidings van wat rondom ons gebeur.  Baie van ons mense hardloop soos skape rond agter allerhande “slim interpretasies” van gebeure rondom ons omdat hulle hierdie feit nie in ag neem nie.  Raak rustig mense, ons Vader is ten volle in beheer van ons situasie.

Alles waaroor daar so vreeslik baie gespekuleer word, soos byvoorbeeld die blou briewe, die man in die bruin pak, die man in die grys pak (vaal klere), ensovoorts, hoort binne die verhaal en dit moet tog nog begin.  Dit is dus baie verkeerd om sekere voorkomste in die verhaal selektief en subjektief te wil verskuif na ‘n tydperk voor dit kán plaasvind.  Is dit só moeilik om te verstaan?  ‘n Groot deel hiervan word deur satansagente gedoen met die spesifieke oogmerk om verwarring en frustrasie te saai, want niks hiervan kán tog uitwerk nie, want die tydsaspek word totaal en al verwring.  U sien daar is wel iets soos “Divine timing” aan die werk hier óók, en deur die visioenêre gebeure willekeurig te wil rondskuif om eie smaak of “slimheid” te probeer pas, probeer mense dalk onwillekeurig om God se werk vir Hom te wil doen, óf om sy besluite om te wil keer.  Mense, dit is God ons Vader se verhaal hierdie en ons KAN nie sy beplanning wil oorneem en verbeter nie.  Dit stel op die heel minste die visoenêre verhaal bloot aan miljoene verskillende uitkomste in plaas van wat ons Vader wil hê.  Wil u dit nie maar begin verstaan nie, want die vuur waarmee u hier probeer speel gaan u verseker baie seermaak!

Vir my is dit dalk ‘n bietjie makliker, want omdat ek die verhaal verstaan, en daarom (“voortydig”) van die eindpunt daarvan kan terugkyk tot hier, kan ek die pad tussen nou en die beginpunt van die verhaal dalk makliker identifiseer.  En ek sê “dalk”, want hierdie paadjie is ook maar vol dorings, presies net soos hierdie artikel probeer uitwys.  Die kritiek-belangrike punt wat ek egter hier gáán maak is dat ons basies op twee samelopende metodes aangewese is om ons pad vorentoe te probeer vind.

Die eerste is dat ons ernstig navorsing (sal) moet begin doen oor wat op die internasionale vlak gebeur wat die Turk se verskyning en aanval op Duitsland moontlik kan maak.  Dit kom kortom neer op ‘n doelgerigte studie van wat die EU en spesifiek Duitsland doen, of kan doen, wat die militante internasionale Islam kan affronteer. (En asseblief, Trump en die VSA figureer glad nie hierin nie!)  En ek dink ons het ‘n betroubare en erkende “dinkskrum” nodig hiervoor, want die baie bontpratery hieroor skep net onnodige verwarring. Op hierdie punt is dit miskien belangrik, en ook nodig, om te verstaan dat die migranteprobleem in Europa doelbewus deur die politieke leierskap van die Europa regering geskep is.  Die doel hiermee is duidelik om die blanke ras in Europa uit te wis.  “Hulle”, wat die Europa Regering insluit, probeer dit ook hier in Suid-Afrika bereik met die NVDLM.  Soros se diensknegte en agente is inderdaad die wêreld vol, maar gelukkig gaan die komende gebeure hulle permanent uithaal! (en goed so ook!)

Die tweede metode is baie gevaarlik as ‘n mens dit verkeerd hanteer, en dit is om wild en wakker op ‘n subjektiewe wyse te wil spekuleer oor wat die gebeure rondom ons kan beteken, en hoe dit by die visioenêre verhaal kan inpas.  In hierdie opsig wil ek sê dat daar sekerlik nie ‘n ander manier is as om juis te moét spekuleer nie, maar dat daar ‘n baie groot verskil is tussen subjektiewe spekulasie en geweegde spekulasie.  Die verskil tussen my manier van doen en die meer algemene ongebreidelde een is dat elke artikel uit my pen minstens oor die “mees moontlike redes” handel, maar sonder om dit ook tot ‘n absolute waarheid te probeer verhef.  Dit word nooit meer as nét moontlikhede binne ‘n groter geheel beskou nie.

En so sal u nie een artikel op hierdie blad kan uitwys wat beweringe maak sonder dat daar ook ondersteunende feite by is nie.  Dit is hoekom ek ‘n punt daarvan maak om veral ook volledige koerantartikels aan elkeen van my artikels vas te maak.  Die voordeel van geweegde spekulasie in my artikels is dat dit ‘n sekere gegewe voorkoms as ‘n bousteen in die groter prentjie kan identifiseer, óf dat dit so ‘n voorkoms kan elimineer om ons by die beginpunt van die verhaal te kry. My artikels oor varkgriep hang byvoorbeeld nog steeds in die lug, dit het jare gelede al “stil” geraak, maar sonder om ook “weg te gaan”.  Varkgriep is nog steeds ‘n baie sterk moontlikheid om op ‘n massa-grondslag 100% derde-wêreld lewensverlies te laat plaasvind.  BREXIT was op sy beurt egter die perfekte voorbeeld van die eliminasieproses gewees, want dit is nou volledig afgesluit sonder dat “iets” gebeur het.  Maar voor ek dáár kan verduidelik moet ons nog ‘n verdere dieper punt verstaan.

Die leser moet óók verstaan dat daar inderdaad wiele binne wiele is wat ons hier in gedagte moet hou. Die begrip BREXIT handel oor die bepaalde verhouding tussen Groot Brittanje en die EU.  Maar dit versteek eintlik ook ‘n baie groter probleem bínne die EU self, en dan ook een wat selfs ‘n bedreiging vir die voortbestaan van die EU kan inhou.  Dit sal ‘n fout wees om dit nié in ag te wil neem nie, en wel om ‘n “begripsrede” waarby ek hieronder sal kom.

Soos dit is, is daar minstens vier ander lande binne die EU wat al harder dreig om óók te onttrek en as onafhanklike nasiestate buite die organisasie voort te leef.  Van hierdie vier is Nederland en Pole op hierdie stadium dalk die verste gevorder op hierdie pad.  In drie van hierdie lande is dit kleiner politieke groepe wat wil wegbreek, maar in Pole is dit skynbaar die regering self wat dreig om weg te breek.  Die (politieke) voorlopers in Nederland wat uit die EU wil wegbreek groei geweldig vinnig, en vertoon tans die grootse groei in ingeskrewe lede in daardie land.  Met ‘n bietjie geluk kan hulle binne die afsienbare toekoms ‘n Nederlandse uittog uit die EU deur middel van ‘n referendum afdwing (“NEXIT”).  Kom ons hou duim vas vir hulle en ons help daarmee waar ons kan!

Ons hoor verder maar min daarvan, maar in Duitsland (soos ook in Frankryk) is daar ernstige binnelandse onrus, en meeste daarvan is teen die regerings gemik, wat die EU ondersteun natuurlik. Daar vind byvoorbeeld al meer “regse” aanvalle en moorde in Duitsland op migrante en Jode plaas, maar ek dink dit is dalk Merkel se linkse mense self wat dit doen om die aandag af te lei van hul bose oogmerke met die migrante.  Ek glo hierdie leiers is om die een of ander versteekte rede besig om vir tyd te speel.  Die Duitse regering is baie ernstig besig om die regse element te identifiseer en uit te haal. Die vraag is hoekom, want die migrante skep ‘n baie groter politieke en maatskaplike probleem vir Duitsland as wat die regses ooit kan wees.

Kan dit wees dat die huidige Duitse regering besig is om ‘n klimaat te skep wat ‘n migrante-aanslag van binne hul eie grense teen Duitsland moontlik sal maak, maar dat die Britse aanval dit dalk kan voorspring? Hou hier in gedagte dat die Turk saam met die Engelse werk en niks met die migrante in Europa te doen sal hê nie.

En hoeveel gaan die Pous se komende kerke-beraad in September 2020 te doen hê met die haat wat teen die tradisionele Protestantse groepe hier en in Europa gaan losbars? Die (visioenêre) verraad teen die Boervolk word baie duidelik in die verhaal verteenwoordig deur die valse storie van die Nag Van Die Lang Messe (NVDLM).  Iets wat my erg omkrap is dat van ons mense wat so heerlik saam met die regse groepe in Europa koukus om ons van die “swart gevaar” te “red” in terme van die NVDLM as regses bekendstaan, maar dit baie waarskynlik nie is nie.  Van hierdie topleiers werk baie beslis met ons vyande saam teen ons.  Die mense in die buiteland val vir hierdie berdrog en wanvoorstellinge, want hulle weet nie van beter nie.

Nog so ‘n “stille probleem” is dat die EU al vinniger al groter ekonomiese teëspoed begin ervaar. Die las val al meer op die noordelike lande om die EU se staatskas vol te hou en daardie lande kan net eenvoudig nie meer hierdie gewig dra nie.  Daar was pas laasweek weer ‘n massiewe groot verhoging in die noordelike belastinglas en daardie lande kan dit net nie meer volhou nie.  Dit klink vir my of die EU stilweg besig is om deur korrupsie en wanbestuur inmekaar te sak, net soos die ANC regering hier in Suid-Afrika.

Ek is baie bly vir die VK se onthalwe oor BREXIT, want ek het absoluut ‘n broertjie dood aan die boosheid van die EU!  En ja, nie alle Engelse is noodwendig sleg en dekadent nie, né!  Ek dink ek kan dan ook nou maar uit die kas kom en sê dat ek ‘n “stille lid” van UKIP was vanaf vroeg in 2013 tot net nadat Nigel Farage in 2016 uitgetree het as leier.  Ek kon nie ‘n volwaardige lid met stemreg word nie, want ek is nie ‘n Britse burger nie, maar ek kon as “medeganger” aansluit en  nuus (inligting) direk van binne die organisasie kry in die proses.  Dit help ‘n mens om baie dinge beter te kan verstaan.

Ek het onlangs dieselfde met die Forum voor Demokratie (FvD) in Nederland gedoen, want ek stel deesdae besonder baie belang in wat daar gebeur.  Ek is nie skaam om dit te sê nie, maar soos Suid-Afrika my Vaderland is, so het Nederland (weer) my Moederland geword! Hul voormalige Eerste Minister Joop den Uyl het in die 1970’s ‘n politieke wig tussen ons volk en die Nederlanders ingeforseer wat ‘n baie mooi en spesiale verhouding op ‘n growwe wyse verbreek het. Hy was dan ook een van die mense wat werk daarvan gemaak het om die huidige EU op te rig.  Ek was gelukkig genoeg om in 2011 iemand oor my pad te kry wat my uiteindelik weer terug getrek het om my ou liefde vir die Nederlandse taal te laat herleef. (En die taal is die mense én die land, nie so nie?)

Ek het in ‘n vorige artikel gesê ek gaan ‘n artikel (of twee) oor hierdie land en sy besonderse mense doen, en ek sal dáár meer sê, maar ek is deur ‘n goeie penvriendin aan hierdie groep en hul doelstellinge bekendgestel.  Hul leier is Dr. T. Baudet, en hy het byvoorbeeld onlangs sy vinger op ‘n ernstige seerplek in die noordelike streke van die EU geplaas.  Dit blyk dat die “ryker” noordelike deel baie swaar belas word om die “armer” suide te kan finansier, en dit is te verstane dat niemand in die noorde verlief hiermee wil neem nie.  Die Poolse regering het hulself dan ook baie prominent en ernstig uitgespreek hierteen.  (“ryker en armer” verwys maar net na die verskil tussen hardwerkendheid en gewone luiheid en ongedissiplineerde verkwisting!)  Ek kon miskien ook nie ‘n volwaardige lid van FvD word nie, want ek is nie ‘n Nederlandse burger nie, maar ek kan hulle wel ondersteun van hier af!  (He-he-he, dubbele burgerskap is bietjie moeilik om te bereik in so ‘n kort tydjie, anders … wel, wie sal weet …)

So, wat ek probeer sê met my betoog oor die eliminasie van BREXIT as ‘n moontlike bousteen in die begin van die verhaal, is dat dit ons heenwys na ‘n volgende groep moontlikhede in die aanloop tot die beginpunt van die visioenêre verhaal, ensovoorts, ensovoorts.  Iets wat ek ook hier rondom die voortbestaan van die EU wil sê is dat ek soms nogal wonder, gesien in die lig van die ontledings van sekere profesieë, of dit nie dalk óók waar is dat die EU besig is om homself kleiner te maak todat dit net uit die tien lande bestaan wat die voormalige Romeinse Ryk gevorm het nie.  As dit waar is, is ons definitief baie naby aan die Derde Wêreldoorlog!  Maar nou ja, dit is ook alweer ‘n onderwerp wat nie regtig hier hoort nie, en wat selfs ook tot ‘n groot mate met die visioenêre verhaal bots.

Die (visioenêre) feit van die saak, en hierdie kan ‘n groot probleem wees vir die mense wat van die oprigting van die Sewende Heilige Romeinse Ryk praat, is dat die visioene glad nie oor die ondergang van die huidige Europa Regering op enige stadium van sy bestaan praat nie.  Daar is wel ‘n Europa regering in die verhaal, maar dit is eintlik iets heeltemal anders as wat ons tans op die grond het.

Duitsland is duidelik die leierland in die EU, maar hulle word erg gekarnuffel deur die Engelse in die konflik wat kom.  Dit bereik selfs ‘n punt waar ons hulle in terme van die Traktate van 1914 moet gaan help om te keer dat hulle heeltemal ondergaan. Die Britse aanslag verander hulle binne ‘n baie kort tydjie op die geestelike vlak vanaf ultra-ver regs na onderdanige kinders van ons Vader, en dit impliseer ook dat die Godlose EU stilweg tot niet sal gaan. Dit moet noodwendig so wees, want Duitsland vorm absoluut die kern en ruggraat van die huidige EU.  Dit kan dalk nog in die agtergrond bestaan as die verhaal begin, maar dit is reeds weg as die donkies na Europa hardloop om die Duitsers teen die Britte te gaan help. Dit val saam met die verkiesing in Noordwes en gebeur binne ‘n dag of twee nadat die oorlog uitbreek.

Die baie groot interessantheid hier is dat die “Europa regering” in die visioene uit Engeland, Frankryk en België bestaan. (Waar België seker maar na die Franssprekende Wallonië verwys.  Ek is ‘n baie groot voorstaander daarvan dat Vlaandere by die Koninkryk van Nederland hoort, en dat dit as ‘n provinsie by daardie land geïnkorporeer moet word.  Ek is nie ‘n Nederlander nie, maar ek glo baie sterk in die sogenaamde “groter Nederland” en as ek kan help dat dit tot stand kom sal ek dit met blymoedigheid doen!

Groete,

Frik Pretorius.

 

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: