Slaan oor na inhoud

ART 129 2020-04-16 ‘n Vraag – Wat gebeur by Lüderitzbaai en hoe lyk Duitsland se optrede hier?

2020/04/16

www.sienervanrensburg.com (Artikels)

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Elsa Muller van die FB-blad NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD het laat weet dat een van die lede inligting soek oor Siener se “vooruit-gesigte” rondom Lüderitz en die Duitsers wat ons kom help.  Ek help graag, maar moet darem ook sê dat daar ongelukkig te veel inligting hieroor is om selfs in ‘n artikel te kan beskryf, wat nog van ‘n briefie.

Ek gee daarom twee uittreksels uit my boek Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid? as basis om die gebeure by Lüderitzbaai, asook die Duitsers se toetrede tot ons stryd kortliks te verduidelik.  Hierdie is ‘n bietjie lank, maar ek hoop dit help!

Ek wil nie Elsa se blad van my kant af misbruik vir advertensiedoeleindes nie, maar mnr Badenhorst sal die boek self moet bestudeer om te kan sien hoe die Duitsers hier kom, wat hulle hier doen en wat dit vir ons beteken.  Die probleem is dat ‘n mens die hele verhaal moet deurgaan hiervoor, en ek kan darem nie die hele verhaal hier publiseer nie.  ‘n Mens kan net behoorlik verstaan wat hier gebeur as jy ook verstaan wat in Europa gebeur, want die een se “hoekom” loop saam met die ander een s’n.  (En dit sluit die hele vrye westerse wêreld in).  Ek kan hom egter ‘n baie kort aanduiding gee van die basis waarop hul betrokkenheid hier sal werk. Die menslike oorsprong hiervan is natuurlik die Traktate wat die “rebelle” in 1914 met die Duitse owerhede in Duitswes gesluit het. Hier is die uittreksels dan:

(5.2.5.1.) Duitsers

Die Duitsers kom hierheen in vier golwe van hulp teen ons vyande.  Ek gaan hier net die hoofgroepe uitwys, want die detail kom voor in die opsomming van die verhaal in die volgende hoofstuk.

(a) Die eerste klomp staan by wyse van suggestiewe implikasie bekend as twee wit-skimmelperde, ‘n kar met twee liggies en ook ‘n vaal vlag (ook in sy wisselvorme van ‘n tent en koerant).   Die kleurskema van hierdie Duitse simbole ontstaan by die mantel wat ‘n Duitse vrou (volk) aan het, want dit is wit aan die een kant en blou aan die ander.  Die gesamentlike effek hiervan is ewe veel wit as blou, dit wil sê wit-skimmel.  Dit sal as vaal sal voorkom in die sterk skemerdonker waarin die eerste deel van die verhaal afspeel. Hierdie kleur is wat ons ‘n ultra-konserwatiewe kleur kan noem. So ‘n perd is na alle waarskynlikheid ‘n veggeneraal (brigadier-generaal), of selfs ‘n majoor-generaal met sy gevegsgroep onder hom.

Bygevoeg vir hierdie artikel:
[427.02] Toe kom in die Noorde een vrouw mens uit zij het blauw oge en haar kleed is tussen wit en blauw. Net toe zij weg raak, gaan ek naar die Westen.
[015.01 11/01/15] Kort mense in Europa met blink rooi bande om die lywe. Hulle het blou mantels aan wat aan die een kant wit is.

‘n Mantel is die vroulike vorm van ‘n baadjie, wat aandui dat die draer daarvan die een of ander organisasie se beginsels onderskryf.  Dit is egter ook ‘n simbool vir leierskap, want alle volgelinge in die verhaal dra hemde en/of broeke.  Die generaals, wat die leiers in die verhaal is, is die enigste mense wat pakke klere of ‘n baadjie dra.

Die mantel wat die vrou dra impliseer sulke formele kleredrag, wat hier beteken dat die Duitse volk in werklikheid in beheer van die regering is.  Die implikasie hiervan, gesien in die lig van wat tans besig is om in Duitsland op die politieke front te gebeur, is dat daardie volk uiteindelik ‘n verregse regeringsleier gaan aanstel.  Mense wat my artikels volg sal weet dat ek glo dat Baron KT zu Guttenberg die mees waarskynlike kandidaat is om hierdie Duitse leier te word.  Hy is nie ‘n uitgesproke neo-Nazi nie, inteendeel, maar hy is inderdaad baie diep betrokke by ‘n Nazi-gebaseerde organisasie soos die Council on Foreign Relations.  Klink dit vreemd? Ek wil baie sterk aanbeveel dat die leser op YouTube sal gaan kyk na die inligting wat (prof.) Joseph P. Farrell in sy video’s oor die Naziisme gee.  Daar is ‘n paar dinge daar wat ‘n mens sommer vinnig regop laat sit!

(b) Die tweede groep Duitsers staan bekend as twee donkerblou skimmelperde en twee mausers wat met ‘n skuit hierheen kom.

Bygevoeg vir hierdie artikel:
[467.01 21/12/19] Toe loop in Europa ‘n duitser, hij het ‘n wit boordje om en blauw klere aan. Toe trek waans zonder tente. [467.02] Toe is daar weer duitsers en dis net of hulle achter uit kom. [467.03] Toe hulle wegraak kom ‘n groot man met blauw klere en hij kijk naar die Zuide.
(Opmerking: Hy kyk hierheen, wat beteken hy is op pad hierheen.)
[397.01 16/12/18] Op die Zee kom een schuit op die Zee naar die land, en toe hij aan die land kom, toe staan daar perziken bome in die Weste, eers was daar net blare, maar naderhand zit hulle vol vruchte.
[492.01 13/09/20] In die Kolonie kom twee mausers bij mekaar uit.

(c) Die derde groep koppel met ‘n blou tent wat in Europa te voorskyn kom op die stadium waar ‘n (wit-skimmel) Duitse generaal, wat deur genl. De la Rey getipeer word, in sy kar deur vliegtuie (makoue) doodgeskiet word.  Die Duitsers se kleur verander egter nou na ‘n meer nasionalistiese blou en hulle kom dan hierheen as mense wat in blou aangetrek is en ook as ‘n blou doek of vlag.  Daar word ook na hulle verwys as ‘n Blou Boek wat na Pretoria kom om met die  vyand oor vrede te onderhandel.

Bygevoeg vir hierdie artikel:
[004b01 02/07/14] Hy sien iets soos ‘n groot motorkar met ‘n groot tent en wit rose op die tent. Toe kom genl. De la Rey daaruit. Toe hoor hy sê: “Daar is genl. De la Rey met die motor.” [004b02] Toe volg daar makoue. [004b03] Toe staan daar ‘n sak mielies wat oop is [004b04] en ook ‘n sak droë gras. [004b05] Genl. de la Rey se dood.
(Opmerking: Die wit rose op die (blou Duitse) tent gee die kleur wit-skimmel.  Die makoue verwys na Britse vliegtuie wat hom doodskiet in die kar, en ook die tent op die grond laat beland. Die mielies en die gras verwys na sekere gebeure hier by ons.)
[007c05] Blou-skimmel perde kom uit. [007c06] Mense met blou klere kom te voorskyn in ‘n tent in Europa.

(d) Die vierde groep Duitsers bestaan uit twee afdelings.  Die grootste deel van hierdie groep bestaan uit die Duitse reserwemag wat met die vragskepe na Lüderitzbaai kom.  Die grootste enkele kenmerk van hierdie groep is dat hulle almal wit klere dra en net die blou oë wys dat hulle Duitsers is.  Die blou oë verwys egter meteens ook na blou steentjies wat na Suid-Afrika kom as ‘n verwoestende blou haelstorm. Die oorsprong is ‘n blou Duitse ploegwiel wat in Europa in stukke breek.  Die steentjies wat daar gevorm word hergroepeer met ons hulp, en kom slaan ons vyande flenters in die vorm van ‘n verwoestende blou Duitse haelstorm.

Bygevoeg vir hierdie artikel:
Sien dit so, die vyand hier bestaan uit ‘n paar duisend man terwyl die hele Duitse reserwemag skynbaar hierheen kom om teen hulle te veg.  Hulle is natuurlik ook ‘n bietjie kwaad-kwaad vir die Engelse né…
[374.01 15/10/18] In die Noord Weste van Europa is een schewwe blauw steen en hy verander in een ploeg wiel en breek aan stuk.
[372.02] In Europa is een growwe blauw steen die steen verander in een wiel en toe die wiel begin rol, toe val die wiel in duie.
[225.08] Ek sien blou steentjies en hulle verander aan mense. Daar kom groot onweer aan.
[055.03] Toe kom daar ‘n kinderskare uit van tienderjarige leeftyd en almal is wit gekleed en almal het blou oë. [055.04] Van die voorste drie was twee my eie kinders en die derde was my oudste suster se kind. Haar oë is nou ook blou, terwyl sy bruin oë gehad het, toe sy nog geleef het. Toe sê die kinders: “Deze zyn het die hun leven tot een prooi gegeven het en sy komen om te delen in die vreugde van hunne medebroeders en suster”.
[531.03] In die Noorde kant in die lucht is een galery en op die galery is zoos die beschrijving van die tabernakel met die goude kandelaren en achter die galery kom een menige kinders uit en kom af naar die Zuide. [531.04] Die kinners is almal wit aangetrek met blauw oge en voor aan was 2 zusters en nicht en uit die schaar kom (leeftijd van 10 jare) “Deze is het, die hun leven gegegen heb tot een prooi. En ze komen om te delen in die vreugde van hun mede broers en zusters.”
SAAM MET:
[580.01 06/01/23] In die Unie is draad en eenkant ‘n ou damwal en tussen damwal en draad is ‘n sloot, die sloot word ‘n put, die put ‘n tonnel en uit die tonnel kom twee tien jarige seuns.
(Hierdie twee Duitse seuns (van 10 jaar oud) bring ‘n silwer tang vir ons manne, dit is Duitse wapens en militêre hulp om die vyand by Wolmaransstad te gaan verdryf).
[408.01 22/02/19] Toe kom van die Weste een helder stroom water en Nicolaas is in die water met een zilwertang in sij hand.
[499.01 21/11/20] Ek gaan naar die Noorde en oor die pad is draad gespan en een vrouw ze hand maak die draad los [499.02] en ek gaan verder toe staan die brand prachtig groen en enkele mense hardloop om ‘n kop. [499.03] Toe kom my ou Bijbel voor my in gezicht.
(En dan, volgens dr. S.H. Rossouw, soos by (1.2.2.2.) aangehaal, “As hulle in Durban op skeep is, skiet hulle terug na ons en toe slaan die Bybel voor mij oop en ek lees. ‘Deze Uwe Vijand sal u in der Eeuwigheid nooit weer sien’ (Ex. 14:13). Dus nooit solank die Afrikanersnasie bestaan, sal hy ooit weer van Engelse gepla word nie.”)

(5.4.62.) Die gebeure in Duitswes.

Die visioene beskryf drie verskillende toneeltjies wat in Duitswes afspeel. Die eerste twee beelde verwys na die skepe wat in die hawe lê en ook die waens wat gereedstaan om die wapens na Prieska te vervoer.
[328×01 18/02/18] Groot mandjes leg aan die kant van die zee in die water. Die Blauw steen van Europa draai hierheen.
(saam met)
[227.03] Baddens wat so agtermekaar is en een ding lyk soos ‘n pont, die water slaan so deur.

Bygevoeg vir hierdie artikel:
[397.01 16/12/18] Op die Zee kom een schuit op die Zee naar die land, en toe hij aan die land kom, toe staan daar perziken bome in die Weste, eers was daar net blare, maar naderhand zit hulle vol vruchte.

(en terug na die uittreksel)
[356.01 27/07/18] In Zuidwes staan bruin waans met die dissel boom naar die Zuid Weste.
(Dit is die waens wat die wapens aanry en hulle “kyk” na Prieska toe, wat beteken dat hulle daarheen op pad is.  Hierdie is die waens wat iemand soos genl. Maritz en die donkies van Europa af terugbring.  Hulle kom saam met die Duitse vragskepe na Lüderitzbaai en word gebruik om wapentuig na Prieska te help aanry.)
[114×02] ‘n Ry ou waens kom te voorskyn waarvan die wiele so uit die water uit kom en op die voorste wa lê ‘n man wat kaal is.
(Die man verwys simbolies na genl. Maritz, en ons kan die lang ry waens naspoor tot net voor die veldslag by Coligny, waar die bloedvlag ontstaan.)

Die Engelse wend op hierdie stadium ‘n desperate poging aan om die Duitsers te keer deur valskermsoldate op hul pad te ontplooi. Die Duitsers loop egter bo-oor hulle en die vyand word gedwing om te vlug. Hulle trap mekaar eintlik dood op die brug by Upington soos hulle probeer wegkom voor die Duitsers (sien by (1.2.3.)). Die Duitsers se opmars word reeds op hierdie stadium voorgestel as ‘n reuse haelstorm wat alles voor hom wegslaan. Die valskermoperasie lyk so:
[280.03] In die Kaap is baie kaf. Die kaf beweeg na ons en achter hulle kom fluitjies riet uit en die trek na die weste.
[256×02] In het Westen vlieg asvogels en agter hen wilde makauwen en toe draai hulle terug en toe is die makauwen mensen. Toe kom hulle na die Noorde na ons toe.
(Die Hercules C130 en C160 vliegtuie wat ons valskermeenhede gebruik lyk kompleet soos ‘n groot aasvoël as dit laag oor die grond van voor af kom.)
[227.04] Voëltjies wat gaan sit en toe word hulle springbokke.
(Springbokke is regeringsoldate en dit is duidelik dat ons hier van valskermtroepe praat.)
[293.03] In D.W. is ‘n garing kraal. Toe gee die kraal ‘n draai en is toe waans wat daar na die zuide ry.
[293×03] In Duits Oost is een garen kraal toe is dit net of die garens draai en toe is dit waans wat naar na die zuide ry.
(Die horlosie dui dalk hier aan aan dat die Duitsers op hierdie tydstip ook in die ou Duitsoos toeslaan. Dit vind plaas nog voordat die mofbul op Johannesburg toeslaan, want die wit bokke wat uit Duitsoos vlug, vlug tot by Johannesburg.  Die leser moet hier ook in gedagte hou dat die Duitse skepe maar sopas in Lüderitzbaai aangekom het. Dit is nie net báie ver daarvandaan na Kimberley en Lichtenburg toe nie, dit sal noodwendig ook tyd neem om so ‘n groot militêre mag te ontskeep, te ontplooi en aan die gang te kry. Ons kan nie ‘n rit van sowat een duisend kilometer in ‘n gerieflike motorkar oor ‘n geteerde pad vergelyk met die opmars van duisende soldate in volle gevegsmondering oor ruwe terrein nie. Ons sien ook dat hulle opgehou word deur ‘n afdeling Britse valskermsoldate tussen Lüderitzbaai en Upington, en dat dit hulle ook sal ophou.  Die tydsduur word dalk meer sinvol as ons in ag neem dat die skepe intussen na Kaapstad vaar en die vyand daar in drie veldslae tot by Vereeniging verjaag.  Al die vyandelike elemente kom so min of meer op dieselfde tydstip by Vereeniging bymekaar. Ons sien in hierdie verband dat die Britse valskermsoldate vanaf Upington na Buluwayo vlug, en dat die verweelbroeke [Boeresoldate] en Duitsers hulle daar gaan uitrook.  Die Engelse vlug dan as ‘n geel slang na Vereeniging, en die ou geel wiel wat van Kaapstad af vlug kom by Vereeniging aan kort nadat die geel slang daar aangekom het.)
(saam met)
[014.08] Die springbokke trek na die haakbosse. (Engelse troepe wat wegkruip).
[511.02] Die Engelse waans trek weer die groot Rivier terug.
[604.01 25/08/23] Kom Fluitjies riet uit wat lewe en trek na die zuide en toe is dit spring bokke wat vlug.
[002d12] Troepe wat afkom na die Groot-rivier.
[415.02] Toe kom die Springbokke uit D.W.Z.A. en trek naar die Ooste.
(en in Duitsoos in Oos-Afrika op daardie stadium)
[415.03] Duits Oost ze beeste en wit bokke raak weg dat daar niks oorblij. (skoon land).
(Die springbokke wat uit Duitswes vlug draai dan iewers tussen Upington en Kimberley weg in ‘n noordoostelike rigting, en die kaart toon aan dat dit hulle tot in Zimbabwe sal neem. Ons sal aanstons daarby kom, maar die groot water waaruit hulle kom hou verband met die pan water naby Kimberley. Dit beteken dat die springbokke in ‘n situasie invlug wat hulle na die noordooste tot by Buluwayo sal deflekteer.)
[319×03] Die spring bokke gaat uit een groot water in die richting naar Noord Oost.

Die makoue wat in [256.03] agter die aasvoëls vlieg verwys na Duitse vegvliegtuie (vanaf die vliegdekskip) wat probeer keer dat die Engelse vragvliegtuie die valskermsoldate afgooi. Die Duitse vliegtuie snel hierna die blou hemde te hulp wat in die pan naby Kimberley vasgekeer is, en hulle deflekteer in elk geval ook die springbokke wat van Upington af vlug na die noordooste toe.
[256×02] In het Westen vlieg asvogels en agter hen wilde makauwen en toe draai hulle terug en toe is die makauwen mensen. Toe kom hulle na die Noorde na ons toe.
(wat lei tot)
[501.01 12/12/20] In die Zuid Weste is een dam wal wat laag is en daar is bietjie water in en gras en die makouw vools hardloop daar in en die water word al meer en meer.
(Die springbokke sal op geen manier na Johannesburg kan deurbreek nie. ‘n Deel van die Duitse troepe wat in Kaapstad aan wal gegaan het sal van die suide via Kimberley na Vereeniging kom en die blouhemde (in die waterpan) en die Duitse vliegtuie by hulle lê in elk geval reg voor hierdie springbokke. Die Amerikaanse mes is ook na die noordoostelike kant voor hulle al langs die Vaalrivier op besig met die swart vark, terwyl die rooi bles bul in die noordweste besig is met ‘n rooi Engelse bul.  Hulle kan dus nog nét agter die rooiblesbul verby, aan sy westekant, na Buluwayo toe vlug.)

Ek wil ten slotte net hier noem dat die makoue wat so in die water inhardloop ‘n silwertang vir ons mense bring.  Dit word ook voorgestel as twee Duitse seuns (soldate) van 10 jaar oud wat by daardie pan water uit ‘n tonnel te voorskyn kom.  Silwer is ‘n kleur wat net aan Duitsland toegeken word.  Die Boeremag (wat deur die water in die pan voorgestel word) ontvang die tang en trek dan saam met die Duitser van Kimberley se kant af na Wolmaransstad.  Hulle knip ‘n draadheining daar oop en maak sodoende ‘n gat daarin waardeur die vrouens en kinders by Wolmaransstad na veiligheid kan vlug. Die “draadheining” verwys na ‘n lang linie vyandelike soldate en verraaiers wat ‘n reuse groot hinderlaag opstel tussen Hopetown in die suide en Zeerust in die noorde.  Die idee is om ons hele volk teen die heining vas te druk as ons begin vlug, en daar uit te moor.  Ons Vader gebruik die Duitsers, saam met ‘n klompie Britse rebelle om dit te verhoed.

Groete

Frik Pretorius.

 

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: