Slaan oor na inhoud

ART 133 2020-05-03 Moord bly moord, maak nie saak wie die slagoffers is nie.

2020/05/03

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Wat die opskrif hierbo betref wil ek begin deur te sê dat die “profete” in die video wat ek hierby aanheg in ongeveer 2015 begin bevestig wat die visioene van Siener van Rensburg reeds in 1996 aan my uitgewys het. Dit is dat daar geen swartmense in die visioenêre verhaal optree nie. Dit het oor tyd deur navorsing en oordenking uitgekristaliseer tot die besef dat swartes deur die een of ander dodelike virus uitgewis gaan word, en dit is wat in onder andere nou hierdie video bevestig word. Maar dit is ook waar die COVID-19 “pandemie” in die prentjie kom, en dan baie bepaald wat die onmiddellike doel daarmee is. Of dan minstens ‘n belangrike deel daarvan.

Ek is oor die jare erg deur sekere van ons eie mense en groepe aangeval en beledig oor my stelling dat die “swart gevaar” gaan verdwyn voor dit ons kan oorweldig en verswelg. Dit het natuurlik direk gebots met veral Snyman se duimsuigstories rondom die sogenaamde nag van die lang messe, want dit het sy poging totaal en al uitgekanselleer. Hierdie mense het hulself, interessant genoeg, almal as “regs” voorgehou om by ‘n sekere deel van die verregse groep te kon aanklank vind. Hul teikengroep was die Israelvisie gewees, want hulle is baie fundamentalisties ingestel en word baie styf aanmekaar verbind deur hul godsdiensverband. (Dit is een van ‘n paar dinge van hulle waarvoor ek baie respek het: hulle staan absoluut bymekaar!)

Hierdie artikelblad het in die verlede ook uitgewys dat “profete” soos dié in die video hierby bloot die beplanning van die NWO moeder-organisasies bekend maak. Daar is in werklikheid ‘n paar van hierdie organisasies, maar die eerste doelwit van almal van hulle was nog altyd om totale beheer oor die wêreld te verkry, en om dan, in die tweede plek, die Derde-Wêreld nasies uit die weg te ruim. Hierdie is die groep mense wat verantwoordelik is vir ons planeet se nommer een probleem, naamlik oorbevolking.

Ek het verder ook uitgewys dat die sogenaamde nag van die lang messe om bepaalde redes in dieselfde klas van “profesie” val. Dit het ek oor die strekwydte van ‘n hele paar artikels verduidelik, maar die idee agter dit is om uiteindelik ‘n situasie te kan skep wat die Engelse instaat sal stel om (onder andere) hierdie etniese suiweringsveldtog van hulle in Suider-Afrika (en verder noord) te kan laat begin. En, soos seker maar verwag kon word, is ek daarna nog erger beledig en agteraf beswadder hieroor. Ek moes op ‘n stadium selfs ‘n hele koor van hierdie agente gelyktydig hanteer op die voormalige http://www.boerevryheid.co.za Daar het gelukkig ‘n paar mense na vore getree wat my teen die agitators begin ondersteun het, mense wat tot vandag toe steeds goeie en gewaardeerde vriende is.

Hierdie agente wat so teen my bevindinge raas en blaas doen hulself nog steeds as “regs” voor, maar die einddoel van wat hulle doen is egter heeltemal “links” van aard. Maar dan is dit natuurlik ook weer so dat as ‘n mens ver genoeg na regs beweeg jy eintlik in ‘n sirkel beweeg tot waar verregs en verlinks agter die horison bymekaar kom. Die gewone lede ondertoe moet dit net nie agterkom nie, né! Al wat nou nóg kortkom is dat ‘n mens sal verstaan dat niks rondom ons regtig is soos dit lyk nie, veral op politieke gebied. En dan besef ‘n mens dat, soos ek vir Elsa Muller in Art 130 gesê het: “ … hier is nie regs of links nie Elsa, hier is nét boosheid, nét uiterste boosheid! …”. Dit is skokkend om te sien hoe maklik mense hul beginsels en geboortereg kan verkoop vir geld en status! En ja, hulle gee nie ‘n duit om om massamoord te pleeg en selfs hele rasse uit te wis in hierdie proses nie.

Maar dit is die basiese agtergrond waarteen ek hierdie artikel wil aanbied. Die video wat ek hierby aanheg verduidelik tot op ‘n sekere punt waar ons tans staan in terme van ons vyande se beplanning vir Afrika. Ek het pas ‘n paar dae gelede in Art 130 gesê dat COVID-19 na my mening bloot ‘n rookskerm is vir ‘n poging om die ganse wêreld onder die gesag van die NWO in te dwing. Ek het vrae hieroor ontvang, en hier is my antwoord daarop.

Die hele gedoente rondom hierdie COVID-19 is na my mening niks meer as ‘n reuse groot klug nie, want dit gaan glad nie oor die gevaar van hierdie virus nie. Ek sien dit as ‘n rookskerm wat ook ‘n geleentheid aan verskillende organisasies bied om hul eie doelwitte te kan bereik. Ek sien dit byvoorbeeld as die ideale geleentheid om ‘n virus in Afrika te versprei wat werklik dodelik vir anderskleuriges gaan wees. Almal is nou op hope vasgekeer in hul blyplekke, so dit sal relatief maklik wees om hele gemeenskappe baie vinnig 100% te besmet.

Hierdie COVID-19 is ‘n gewone, normale griepvirus wat ook nie eers besonder “sterk” is nie, want die normale soort jaarlikse griepepidemis is in werklikheid baie gevaarliker. COVID-19 is nét dodelik vir ‘n baie klein persentasie van die populasie terwyl “gewone griep” jaarliks baie meer lewens oor ‘n breër spektrum van die bevolking eis. Die WGO, wat ‘n EU-gebaseerde liggaaam is en duidelik met Sjina saamwerk, het dit egter doelbewus as ‘n “ernstige pandemie” verklaar wat die hele wêreld bedreig soos met die Spaanse Griep in 1918. Die feit dat die EU deel van hierdie klugspel is het groot stukrag verleen aan die bose plan, en hul voorbeeld het onmiddellik gelei tot ‘n wêreldwye staking van ekonomiese bedrywighede. Dit lyk verder ook of die Wit Huis doelbewus met verkeerde inligting gevoer kon gewees het, en toe Trump ook nog die VSA se ekonomiese bedrywighede begin toemaak het was die knoop oënskynlik vir die EU globaliste deurgehaak.

Die vraag wat hieruit vir my ontstaan het is waaroor hierdie skielike en onverwagse krisis gaan. Ek het uiteindelik tot die slotsom gekom dat COVID-19 bloot ‘n baie desperate plan van die NWO-groep was om hul grootste teenstaanders mee hok te slaan. Ek onderskei minstens twee globale groepe hier wat teen mekaar stryd voer om die absolute beheer van ons planeet. Die eerste groep bestaan uit die EU en die Vatikaan wat saam met Sjina, die WGO en die Demokratiese Party van die VSA werk teen Israel, die Britse royalty (met meelopers) en Trump se administrasie. ‘n Politieke dinkskrum soos ons plaaslike Broederbond staan blykbaar wydsbeen in albei kampe, want, soos ek in ‘n vorige artikel gesê het, weet ons dat minstens ‘n deel van die leierskorps deur die Vatikaan beïnvloed word. Wat ek nie daar bygesê het nie is wie die ander deel is. Die Broederbond is oorspronklik deur ‘n paar Engelse Vrymesselaars en Kaapse Afrikaners gestig, so die “ander deel” van die broeders is beslis Engels georiënteer. Die blote teenwoordigheid van die Cape Dutch in hierdie organisasie definieer hulle onmiddellik as vyande van ons volk, want hulle het in die Tweede Vryheidsoorlog, én in die jare daarna tot vandag toe, saam met kweenie en haar gebroedsel teen ons gewerk. En ons volk spierwit gebloei in die proses.

Die COVID-19 krisis vind sy ontstaan vir my in die nasleep van Groot Brittanje se afskeiding van die EU.

Die visioenêre verhaal bring dit na vore dat die Engelse hul eie NWO-plan het, en alles in die nuus dui vir my daarop dat Trump en Israel moontlik in dieselfde kamp saam met hulle kan wees. Sekerlik werk hulle saam in belangrike opsigte, soos byvoorbeeld Brittanje se suksesvolle Brexit. Trump het reuse groot ekonomiese ooreenkomste met die Engelse begin sluit lank voor Brexit ‘n feit geword het. Hulle het dit, om die waarheid te sê, openlik in hul propagandaveldtog gebruik om die Britse kiesers pro-Brexit te laat stem. Trump het dit dus letterlik moontlik gemaak vir Brittanje om met die EU te kon breek. Die EU wou Brittanje nie laat gaan nie, want hulle is bankrot en kan dit op geen manier bekostig nie. Hulle spook ook nog al die jare om die persepsie te vestig dat hulle die wêreld beheer, en nou kom breek die Engelse skielik weg! Maar nie net dit nie, Brexit het ‘n Pandora-kassie oopgemaak, want skielik het daar ook ander groepe en lande na vore begin kom wat óók nou ernstig wil onttrek en hul nasionalismes wil laat herleef.

Dit was dus ‘n geweldige terugslag vir die EU gewees, want dit is die beginpunt van die EU se ondergang. Dit sluit aan by wat ek onlangs in ‘n artikel gesê het dat die visioenêre verhaal nie ‘n EU ken nie, en dat die EU soos ons dit nou ken ook nie meer kan bestaan aan die einde van die verhaal nie. Dit is ‘n Godlose anti-nasionalistiese organisasie, maar ons sien in die verhaal hoe Duitsland deur vier fases van geestelike ontwikkeling gaan en tot bekering kom. Dit sluit ook in dat die Duitse nasionalisme tot sy volle glorie deur God self herstel word, maar hierdie keer in Sy diens. Daar is nie ‘n manier hoe die EU in so ‘n omgewing sal kan bestaan nie, so die visioenêre verhaal is ook die einde van daardie organisasie.

Die Brits-Israel-Trump groep het dus daardie rondte teen die EU gewen, maar nou het die EU-Sjina-Demokrate op hul beurt met mening teruggeslaan met hierdie COVID-19 krisis. En die idee agter die aanslag is duidelik om Amerika se houvas op die wêreldekonomie ongedaan te maak en Brittanje na die EU se beheer terug te dwing.

Dit is my oortuiging dat die eintlike doel met hierdie wêreldwye lockdown is om die weste se produksievermoëns te vernietig om die wêreld van Sjina afhanklik te maak vir die (noodsaaklike) medisyne en ander goedere wat hulle vervaardig. Die EU se leiers is dan ook die mense wat Europa verraai en aan Sjina se genade uitgelewer het. Ek is ook oortuig daarvan dat die migrante probleem nie net geskep is om die blanke ras in Europa uit te wis nie, maar tot op hierdie stadium veral om die aandag af te trek van hul geheul met Sjina agter die skerms. Hillary Clinton en Obama moet die skuld dra vir die migrante probleem in Europa, want hulle het ISIS geskep en gestig juis om die Midde-Ooste te destabiliseer om die migrante probleem moontlik te kon maak. Interessant hoe hierdie dinge skielik inmekaar begin pas, nie so nie?

Sjina is besig met ‘n poging om homself as die heerser van die wêreld te vestig, en hulle het dekades gelede al begin om invloedryke leiers in die weste te werf hiervoor. Dit kan natuurlik andersom werk ook né, waar die NWO-groep in die Weste Sjina deel gemaak het van hul plan. Maar nou ja, dit is waarom onlangse VSA leiers soos Bush senior én junior, albei die Clintons, Obama en ook tallose ander invloedryke politici in die VSA so ongelooflik baie van die produksievermoë van die VSA se sleutelnywerhede na Sjina oorgeplaas het. Hulle het dit weggesteek agter die idee van desentralisasie om werk aan almal te kan verskaf, maar dit was die uiteindelike doel daarmee gewees. Dit is die krisis wat Trump in die onlangse verlede begin (terug) verander het met sy befaamde “Chinese trade deal”.

Dan is daar natuurlik ook nog die broeiende twis tussen die VSA en Sjina in die Sjinese suid-see. Dáár is nou regtig ‘n baie ernstige internasionale krisis aan die ontwikkel hoor, want hulle dreig mekaar nou al met militêre ingryping. En ja, dit het nou aan die lig gekom dat die basis hiervan die ontdekking is van ongelooflike groot olie- en gasvelde in daardie omgewing! Albei lande kan natuurlik doen met hierdie inkomstebron om hul planne vir wêreldoorheersing deur te kan voer, so, … stryd!

Hier by ons kan die Engelse, of selfs die een of ander plaaslike organisasie, die histerie rondom COVID-19 as ‘n rookskerm gebruik om ‘n meer plaaslike dodelike virus teen die nie-blanke groep(e) vry te stel. Gates se duiwelswerk in Afrika is onder andere die ideale voertuig om hulle op hierdie manier aan te val en uit te wis. Dit vorm eintlik ‘n ideale eenheid met die voorkoms van HIV en allerhande dodelike tropiese siektes. Gates is volgens alle aanduidinge nie deel van Trump se span nie, maar sy moeitevolle arbeid in Afrika kan nogtans baie maklik vir eie doeleindes uitgebuit word. Ons weet natuurlik dat al die ander derde-wêreld gebiede, soos Suid-Amerika, Indië, Pakistan, Sjina, Iran, ensovoorts ook in die Britse Eugenics se visiere is. Maar dit moet dan ook waar wees van die EU-groep teenoor minstens Indië, want Gates was ook baie bedrywig gewees dáár.

En dit is een van die probleme met hierdie saak. Ons kan minstens twee teenoorstaande hoofgroepe onderskei hier, maar is daar dalk onderafdelings in albei die groepe wat stilweg met mekaar saamwerk? Of loop hul doelwitte maar net styf genoeg langsmekaar na dieselfde eindpunt toe dat dit so kan lyk?

Ons deel van die probleem is dat die ANC regering ‘n junior lid is van die BRICS groep van lande en daarom absoluut met Sjina sal saamwerk. Die probleem vir hulle hier is egter die tweespalt tussen die ANC se topleiers wat al hoe duideliker in die openbaar sigbaar begin word. Die onlangse “nikotien-geveg” tussen die SP en ‘n gewone kabinetsminister weerspieël hierdie tweespalt op ‘n dramatiese wyse. Die Staatspresident van die RSA het die beperkinge op die verkoop van nikotienprodukte gelig, maar sy het toe net eenvoudig bo oor hom geloop en sy opdragte in die openbaar omgekeer soos sy dit wil hê. Die (onskuldige en eerlike) vraag is nou: Wie is regtig in beheer van die land, hmmm? En hier wil ek veral daarop wys dat die SP baie waarskynlik die “Engelse se man” is, en waarskynlik deur hul invloed SP geword het, terwyl die dame ‘n lang rekord van kommunistiese radikalisme het.

Rusland is nie meer ‘n kommunistiese staat nie, wat beteken dat hul fokus eintlik net na Sjina kon verskuif het. Net die tyd kan leer of sy en haar gewese eggenoot nog steeds kop in een mus is om ‘n een-party kommunistiese staat hier te vestig, maar die praktiese verskil tussen Stalin en Mao Tse Tung se idees gaan regtig nie enige verskil aan ons maak nie, gaan dit? Maar hierdie onderonsie bewys wel dat die Sjina-faksie op hierdie stadium stewig in beheer van die ANC regering is. Die SP se gedweë stilswye en gebrek aan dissiplinêre optrede teen haar bewys dit. Ek stap baie vir oefening, elke dag so 6 tot 10 km, en toe ek op 25 Maart 2020 hier by die plaasklike SAPD gaan hoor of ek dit aanhou mag doen is ek redelik bars in kennis gestel dat ek liewers nie moet nie. Ek sal bloot gearresteer word op ‘n klag dat ek die gesag van die SP ondermyn. En kyk wat het ons nou hier, ‘n tandelose gesagsfiguur wat homself blykbaar nie eers kan handhaaf teen ‘n vrou wat sy sogenaamde gesag openlik in die openbaar ondermyn nie!

Ek dink dit pas die Engelse dalk baie goed, want nou kan hulle “die res” begin opstook om in opstand te kom. Soos dit is dink ek die SANW is waarskynlik opgeroep om veral die taxi-bedryf in bedwang te hou, want hulle is baie militant en het absoluut geen tyd vir die ANC regering nie. En hulle en hul vriende is tot die tande toe gewapen met AK47’s, die beste aanvalsgewere in die wêreld.

‘n Mens wonder ook hoeveel van die grond wat in die ANC se besit gekom het is nie al aan Sjina verpand nie. ‘n Mens hoef ook nie meer te wonder waarom die ANC regering reeds wetgewing ingevoer het om blanke grond te kan onteien nie, want dit kan net meer Sjinese geld en erkenning inbring vir die vet katte van die ANC. Hul waansinnige en siek grypsug na geld en mag word gefinansier deur die Boervolk se erfgrond! DIT is wat de Klerk en sy broeders ons in laat beland het, en ek glo al meer dit was doelbewus so om dieselfde tafel beplan deur hulle en die Britse owerhede. Ek glo nie hulle was deel van Sjina se planne nie, maar hulle het genoeg daarvan geweet om die situasie wat hulle hier geskep het tot hul eie voordeel te bestuur en uit te buit.

Maar dit lyk ook al meer of die Britte hul geld aan alle moontlike kante van die weddenskap geplaas het, want hulle het baie steun in Solidariteit plus die FW de Klerkstigting, maar ook in die Suidlanders vir hulself gereël. Dit lyk of eersgenoemde groepering se lojaliteite tussen die Vatikaan en die Britse Ryk verdeel kan wees, maar SL behoort skynbaar huidjie en muidjie aan Engeland. Albei hierdie groepe is tans besig om hulself te bemark as die mees aanvaarbare regering vir ons nadat die ANC regering tot ‘n val gekom het. Dit gaan volgens die beginpunt van die visioenêre verhaal egter nie so gebeur nie, en die SL sal miskien moet wag totdat die visioenêre verkiesing in Noordwes verby is voordat hulle by die Engelse kan gaan aansluit. My afleiding is in elk geval dat die Solidariteitgroep “deel van” die regeringstruktuur van die Engelse oorname van die ANC regering sal wees, terwyl die SL later as agent provocateurs gebruik sal word om ‘n rebellie in Noordwes aan die gang te sit nadat die visioenêre verkiesing daar verby is. Die visioenêre verhaal dui baie duidelik aan dat dit die skuiwergat is wat die Engelse sal gebruik om ons nuwe Boereregering oor te neem om ons volk te kan doodwurg.

Hierdie is die enigste twee organisasies wat tans hiervoor geïdentifiseer kan word. Die Boere Legioen was op ‘n stadium ook vir my verdag gewees, maar dit blyk nou dat SL hulle probeer vernietig. My vriend Dan Bezuidenhout het vir ‘n klankgreep aangestuur waarin BL se leier sê dat daar beskuldigings teen BL gemaak word dat dit ‘n terroriste organisasie sal wees. Hy sê ook hierin dat dit deur organisasie(s) gemaak word wat aandui dat hulle sal onttrek as daar probleme kom. Ek neem aan dit beteken daardie organisasies sal eerder “onttrek” as om fisies vir selfbeskerming en oorlewing te veg as dit daarop aankom. Ek het geluister Dan, en ek dink ons almal verstaan dat hy hier van SL praat. Ek kan minstens daarby voeg dat ek nog nooit enigiets anders as net dit van SL verwag het nie. Hulle is nie ons vriende nie, hoor!

Iets wat natuurlik absoluut in BL se guns tel is dat hulle kospakkies onvoorwaardelik aan blankes uitdeel wat dit nodig het. Dit spreek vanself dat BL se lede hierdie poging uit hul eie sakke finansier. ‘n Mens kan net respek hê hiervoor en jou hoed lig vir hulle! Dit is daarom soveel belangriker om te verstaan dat BL nasionaal sowel as internasionaal as ‘n wettige beskermings en hulporganisasie geregistreer is, en dat die internasionale reg aanvaar dat dit gewapende optrede moontlik maak as die lede (of die minderheidsgroep waaraan hulle behoort) op die een of ander wyse fisies bedreig word. Ons reg tot selfverdediging word dus “iewers” erken.

En dan is daar natuurlik ook nog die EFF en die BLF wat deur Renwick gestig is en opgestook word om die politieke toneel nóg meer om te krap. Dit lyk baie erg, alles lyk so dreigend teen ons, maar hou moed, dit gaan nie noodwendig so gebeur ook nie. Ons moet noodwendig voorbereid wees vir sulke dinge, maar ons ouer groep weet darem ook nou al dat die dinge waarvoor ons soms so bang is nooit regtig gebeur nie. Dit is soveel te meer waar omdat ons Vader reeds op 16 Desember 1838 belowe het dat Hy ons sal onderneem en nie sal toelaat dat ons soos ‘n graspol uit hierdie bodem uitgeruk word nie. Al wat nou nog kortkom is dat ons Hom op sy woord sal begin neem ook!

Maar nou ja, die beginpunt van die visioenêre verhaal sê egter vir my wie hierdie argument gaan wen, want as die boom klaar gepluiens het is dit nie Sjina of die ANC wat in beheer van die RSA is nie. Niemand kan sê presies wat en hoe nie, maar dit is wat vir ons wag.

Ons weet nie presies hoe en waarom die ANC regering sal ondergaan nie, maar dit lyk al meer of die basis daarvan ekonomies van aard sal wees. Die grendeltyd kan nie anders as om die land finansieël tot stilstand te dwing nie. Die staatsdiensamptenare sal nie verder betaal kan word nie en die SASSA uitbetalings sal ook tot ‘n halt kom. Tel dan ook nog die werkers in die privaatsektor by wat nie salarisse en lone sal kan kry nie, en siedaar, skielik het die regering meer probleme as wat hulle kan hanteer. Hierdie situasie kan (en sal beslis) baie maklik, baie vinnig oorkook om oornag in ‘n siedende swart op swart revolusie te ontwikkel, presies soos hierdie artikelblad jare gelede al gesê het.

Die huidige ANC leierselement gaan dus waarskynlik op ‘n stadium gedwing word om te vlug om weg te kom van die woedende gepeupel, want die vrae en die eise word al meer, en niemand kan of wil hulle meer in die oë kyk nie. Dit is ook hoe die idee van takke wat soos vrot klere van ‘n boom afval prakties waar kan word, want die boom se stam sak eers daarná weg in ‘n gat in die grond. Die fisiese aanslag teen die swartes wat ek verwag vind dus eers plaas in die chaos wat dááruit ontstaan.

‘n Verdere moontlikheid is dat die massas die blanke groep sal begin stroop om kos in die hande te kry, en dit kan ‘n organisasie soos BL noop om te begin skiet ook. Ek wil nogal glo dat daar meer van hulle is, maar ons weet dalk net nie van almal nie.

Ag, daar is so baie moontlikhede, en weet u, ons kan absoluut niks doen om dit te keer nie. En ons kon ook nog nooit nie. Ons kan veg vir oorlewing as dit moet, en ons sál ook, maar eintlik is dit net ons Vader wat so ‘n reuse groot aanslag teen ons kan afwend. En weet u, ek glo nie Hy gaan hier uitslaan met ‘n leërmag Engele in ‘n massa UFO’s nie, Hy gaan doen wat reeds in die Woord staan, en dit is dat Hy die vyand gaan verwar en teenmekaar opstel om mekaar uit te wis. Hy hoef niemand dood te maak nie, Hy los hulle maar net dat hulle dit self doen.

Hy het selfs ‘n voorbeeld daarvan gegee in die persoon van Gideon. Hy het met sy klein ou bendetjie veroorsaak dat ‘n magtige groot leërmag in hul verwardheid teen mekaar verdeeld geraak het, en hulself letterlik uitgemoor het. En weet u, sy manne het nie eers swaarde saam met hulle gehad nie, en as hulle dit gehad het sou hulle dit nie kon gebruik nie. Die bergagtige terrein waaruit hulle opgetree het, het die dra van swaarde onmoontlik gemaak, want dit sou teen die klippe gekap het soos hulle beweeg het. Hulle het verder ook albei hande nodig gehad om die kruike met die kole te kon dra. Die vyand het mekaar verpletter in die verwarring wat die paar brandende kole in elke kruik onder hulle geskep het, en so is die gevaar van die volk afgewend sonder dat enigeen ‘n vinger gelig het óf seergekry het. Al wat ons nou nog moet verstaan is dat ons gebede en smekinge om beskerming die enigste kole is wat ons tot ons beskikking het. En ek dink dit kan dalk net die ding vir ons doen. Wees gereed, maar moenie sommer net begin skiet nie! Kyk mooi voor u doen, want dit gaan dalk nie eers nodig wees nie.

Ons land is heeltemal bankrot en dit waarborg eintlik die ANC se komende ondergang, so hou moed, dit is werklik net ‘n kwessie van tyd voor dit gebeur en die huidige juk op ons nekke ‘n bietjie gelig word. Dit word vervang met die Britse juk, maar ook dit sal gou verbreek word en sal ons vir altyd vry wees daarna.

Maar ja, ons het nou ‘n punt in die opbou na die visioenêre verhaal bereik waar die vyandelike booshede al duideliker na vore begin kom. Ek wil nie sinies klink nie, maar iets wat my nogal vinnig regop laat sit het in hierdie video is die feit dat die swartmense sélf nou begin verstaan wat vir hulle beplan word. Ek kan nie aan ‘n beter bewys vir my sieninge van die afgelope sowat 24 jaar dink as juis dit nie. Die tyd sal leer wat verder gaan gebeur, maar dit kan dalk al net te laat in die dag wees vir Afrika om nog iets daaraan te kan doen. Ek dink ons moet maar regmaak vir ‘n verskriklike groot onreg om plaas te vind, want moord is moord, maak nie saak wie die slagoffers is nie.

Dit is sekerlik baie maklik vir ons om te kan sê: Goed so, boontjie kry uiteindelik sy loontjie, maar dan wil ek onmiddellik bysê dat ek dankbaar is dat my volk nie hiervoor verantwoordelik sal wees nie. Ons sal minstens met ‘n skoon en rein gewete kan aanstap na ‘n baie, baie mooi toekoms van vryheid en voorspoed.

Skep moed, ons sal anderkant uitkom!

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————
Die video kan gesien word by:

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: