Slaan oor na inhoud

ART 136 2020-05-12 Hoe werklik is die huidige Sjinese gevaar vir ons in Suid-Afrika?

2020/05/12

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Elsa Muller van die FB blad Niklaas Siener van Rensburg – Profeet van God vra: (https://www.facebook.com/groups/427103870673448/)

Iemand het gese die Sjinese gaan ‘n rol speel in dit wat voorlê, ek het gesê nee, nou wil iemand weet wie gaan wel ‘n rol speel.

Ja, hierdie is nogal ‘n tameletjie, want oppervlakkig gesien lyk dit of die mees moontlike antwoord hierop (vanuit die visoenêre opset gesien) glad nie kan rym met die werklikheid rondom ons nie. Dit is daarom baie belangrik om te verstaan dat ons tussen twee tydperke moet onderskei hier, naamlik die een vóór die verhaal begin en dan die deel wat daarna binne die verhaal as sulks afspeel. Ons kan letterlik van twee totaal en al verskillende stelle gebeure praat hier, en die uitstaande kenmerk van die huidige deel is dat dit deur die vrees en angs van onsekerheid gedryf word.

En ja, dit is juis op hierdie punt waar die skade van die valshede en baie duimsuigstories oor Siener se visioene al duideliker na vore begin kom. Ek wil nie ‘n lang storie hiervan maak nie, maar die skrywer A. Snyman moet in hierdie verband vir baie meer pa staan as wat die leser kan dink. Die bedrieglike en gedramatiseerde snert wat hy oor die jare oor Siener se visioene verkondig het, het ‘n angsneurose geskep wat gemaak het dat diep gelowige mense verander het in stukke dryfhout wat willoos op die golwe van die huidige situasie ronddryf. As ons Vader se Genade en Liefde vir hierdie volk nie so groot was nie was almal van hulle verlore! God het uitkoms en vryheid aan ons belowe deur die visoene wat Hy by monde van Siener Niklaas van Rensburg aan ons gegee het, maar waarom kan mense wat sê dat hulle Sy gelowige kinders is dit dan nie glo nie? Dit word deur ‘n verlammende vrees veroorsaak, en wat die visoene van Siener van Rensburg betref lê ek die skuld hiervoor volledig voor die deur van mnr. Snyman en sy medewerkers.

Ek wyk miskien ‘n bietjie af, maar ek sien dat beide Solidariteit (wat sekerlik die De Kerk Stigting sal insluit) en die Suidlanders hulself adverteer as die enigste logiese keuse vir die volgende regering ná die ANC. Mag die Here self ons beskerm en bewaar teen só ‘n katastrofe, want dit sal die ergste ding wees wat ons kan tref sedert genl. Louis Botha deur die (destydse) NWO leiers aan bewind geplaas is in Suid-Afrika! Wil die kiesers nie maar eerder hierdie keer ons Vader begin kans gee om beheer oor hierdie situasie te neem nie?

Maar goed, ons bevind onsself tans nog in die aanloop tot die visioenêre verhaal. Daar is geen visioene wat hierdie tydperk beskryf nie, en om die huidige gebeure te kan interpreteer en te verstaan is ons absoluut afhanklik van die inligting in die aanvangsgedeelte van die verhaal. My argument hiervoor is dat die huidige gebeure ‘n sekere neerslag in minstens die eerste deel van die visioenêre verhaal moet wys. As die Sjinese dan “oorneem” hier vóór die visioenêre verhaal begin sal die blanke groep beslis ‘n teiken word, en dit moet noodwendig wys in die spesifieke manier hoe die verhaal begin. En dit doen net eenvoudig nie. Hulle kan wel ‘n rol speel in die ondergang van die ANC regering wat tot die begin van die verhaal lei, maar daar is geen teken van enige Sjinese daarvandaan verder in die verhaal nie. Nie hier nie, en ook nie in Europa nie.

Wat die huidige betref kan die Sjinese teoreties gesien dus ‘n rol speel, of hulle kan nie so ‘n rol speel nie. Die praktiese werklikheid is egter dat hulle wel ‘n baie groot invloed op huidige wêreldgebeure het, en dat dit Suider-Afrika wel deeglik insluit. Hulle wil die wêreld beheer en het die ekonomiese en militêre mag om baie ver met hierdie ambisie te kan kom. Wat dit erger vir ons maak is dat Suid-Afrika deel is van BRICS, en daarom direk blootgestel is aan hierdie Sjinese invloed. Ons regering is vir hulle bloot ‘n pion in hul poging, en hulle sal ons net eenvoudig plat trap as ons in hul pad kom. Hier diep binne glo en hoop ek dat die huidige krisis rondom COVID-19 en die dreigende konflik tussen Sjina en die VSA in die Sjinese Suidsee die skaal in die vrye wêreld se guns kan swaai. Die punt is dat Amerika, Groot Brittanje en Israel nie kan bekostig dat Sjina as die oorwinnaar daar wegstap nie. Dit is waarom Trump stilweg, en dan ook teen alle verwagtinge in, deur sy twee vennote in sy huidige amp ingehelp is. Hy is uitgesoek en “grootgemaak” om die VSA se mag te gebruik om die (Sjinese) NWO te stop en te verslaan. Daar is ander groepe wat dieselfde strewe najaag, waaronder Engeland self, maar kom ons laat dit eers daar.

Iets wat egter besig is om baie duidelik te word is dat Sjina se invloed in Suid-Afrika al meer ‘n situasie skep en regskaaf waarin die ANC sy regeringsmag gáán verloor. Hierdie lockdown situasie kom direk van Sjina af en dit kan eintlik nie anders as om die ANC-regering finaal tot ‘n val te bring nie. Die gewone swartmense begin miskien nou vir die eerste keer die effek van die ware kleure van die ANC-bewind aan die maag te voel, en ek dink hul geduld is vinnig besig om op te raak. Ramaphosa het verder erge militante teenstand van binne sy kabinet, en ek dink ons is lankal reeds verby ‘n punt waar die saak nog beredder kan word. Daar is natuurlik ander kragte wat ook ‘n rol speel hierin, waarvan die EFF, BLF, COSATU en die Taxi-beweging maar net ‘n paar is. Die belangrike punt wat hier verstaan moet word is dat die dinge wat nou gebeur lankal terug reeds deur die verskillende internasionale rolspelers beplan is, en dit sluit (iets soos) die COVID-19 rookskerm óók in. Dit kan op geen manier meer gestop word nie. Dit is byvoorbeeld jare lank al openbare kennis dat die reëling tussen Engeland en De Klerk in 1994 was dat die ANC uiteindelik tot ‘n val gebring en uitgeskakel sal word, en ons sien dalk een van die eerste openlike aanwysings hiervan in die koerantberig wat ek hieronder aanheg.

Ons kan sommer al in die opskrif daarvan sien dat hier nie net probleme op pad is nie, maar dat daar ook ‘n definitiewe skeiding tussen Ramaphosa as die sittende SP, en die ANC as regerende party gemaak word:

Coup rumours hit SA: Ramaphosa OR the ANC to be removed from power.

Wie gaan dit wees? Een van die twee, of uiteindelik dalk … albei?

Ramaphosa sit vasgekeer tussen BRICS en die grootste rolspeler in Suid-Afrika, naamlik Groot Brittanje. Mense neig om te sê dat die Engelse agter ons land se rykdomme aan is, maar dit kan net eenvoudig nie waar wees nie. Hulle wil ons land om ander redes hê, waaroor ek nie regtig nou kan praat nie, want hulle besit al hierdie rykdomme in elk geval reeds! Hulle besit verreweg die grootste deel van ons minerale rykdomme deur hul aandeelhouding in ons mynbedryf, en dan besit hulle ook nog die beherende aandele in die ander werklike belangrike sektore in ons ekonomie. En hier moet ons veral twee “Britse” rolspelers in Suid-Afrika identifiseeer, naamlik die Oppenheimer en Rupert families. Hulle is ver meer as nét goud, diamante en tabak hóór, en hul geld praat baie hard in die hoogste kringe van Suid-Afrika se regering. Dit is blykbaar juis die Oppenheimer-Ryk se geld en invloed wat Ramaphosa gehelp het om ‘n miljardêr te word!

Die rede waarom ek die internet koerantberig hieronder volledig gee is om die drie grootste struikelblokke voor Ramaphosa aan te toon (volgens die koerant in elk geval). Die leser sal daarin sien dat hierdie twee families spesifiek genoem word, en die manier waarop dit gedoen word suggereer ‘n invloed wat eintlik as ‘n eis gesien moet word. Hierdie is eintlik maar net voorbereiding, letterlik ‘n kennisgewing, dat daar “iets” aan die situasie gedoen sál word. Hierdie staan só skerp uit in die koerantartikel dat ek dit spesiaal wil aantoon:

These claims resurfaced in the past week, after initially being made in December. Sunday Independent reported that stakeholders including the Oppenheimers and Ruperts want to ‘elevate’ Ramaphosa above the ANC, so that if the party lost support, he could emerge as the undisputed leader of a centre-right coalition of opposition parties.
The agreement would, apparently, exclude the EFF.

Hierdie paragrafie sê vir my dat die ooreenkoms tussen Engeland en die ANC, waaroor ek al so baie geskryf het, nagekom sál word, al is dit dan ook eensydiglik van Engeland se kant af. Ek wil só ver gaan om te sê as die geleentheid hiertoe nie vanself opduik nie sal die Engelse dit skep, selfs al moet hulle ‘n regeringsleier of twee laat doodskiet. Hulle sal enigiets doen wat kan verhoed dat die Zuma-Sjinese faksie die inisiatief verkry, en ‘n poging tot ‘n staatsgreep, en selfs ‘n revolusie sal hulle perfek pas, want dan kan hulle ‘n teen-staatsgreep uitvoer om die direkte gesag te bekom. Dié wat oorbly sal daarna almal saam uit die weg geruim word.

U weet, een van die “amptelike” Britse redes vir die aanslag teen die destydse ZAR was die sogenaamde stemreg vir die uitlanders gewees. Daar is gesê dat daar groot ontevredenheid onder hulle geheers het oor hierdie stuk “ongeregtigheid” van Paul Kruger en sy regering. Ek het ‘n ruk gelede ‘n verslag gelees van konserwatiewe Britse joernaliste wat destyds ondersoek ingestel het hierna. Hulle het gevind dat die uitlanders deur die bank nie eers geweet het waarvan gepraat word nie. Die inligting oor die “ontevredenheid” was dus geplant deur ‘n klein groepie invloedryke mense om ‘n sekere persepsie te skep. Is dit wat besig is om weer ‘n keer hier te gebeur?

Ek wil egter ook nóg ‘n uittreksel uit die berig aantoon, want dit spel dalk vir ons uit hoe Ramaphosa tot ‘n val gaan kom. En let wel, in die heersende omstandighede waarborg hierdie eintlik ‘n revolusie na die een of ander kant toe.

Should Ramaphosa feel he is losing control of a runaway faction in his party, a rumoured reshuffle could be the last power move left in his armoury.

Dit sal ‘n baie groot fout wees, maar daar is geen manier (anders as om te vlug) waarop hy dit meer kan ontduik nie. Sy dilemma hier is dat hy probleme gaan kry, wat hy ookal besluit om te doen. As hy nié sy kabinet gaan verander nie gaan die Zuma-faksie hom beslis uithaal. Hulle is dan reeds besig daarmee! En as hy van die Zuma-faksie ontslae raak kan hy beslis ‘n revolusie teen hom verwag, want dan gaan hulle dit net eenvoudig teen hom stook. En ek glo hulle sit al klaar en wag daarmee. Dit, soos ek in die vorige artikel gesê het, kan dalk die werklike rede wees waarom hy die ekstra 73,000 soldate opgeroep het. Die voorbereidings om “baie” veldhospitale gereed te kry gaan dus uiteindelik dalk om ander redes gedoen word as wat gesê word. Die tyd sal maar leer wat gebeur, maar ek verwag dat hier ‘n slagting kan kom soos wat ons nog nooit gesien het nie. Ek kan net nie sê wanneer nie.

Die koerantartikel hierby benader Ramaphosa se probleem van verskillende kante af en baie van ons lesers weet dalk nie hiervan nie. Hierdie is kosbare binne-inligting wat na my mening baie gewig dra, en dan in elk geval ook baie meer as wat in ons eie media verskyn. Die berig is opgestel deur swart joernaliste van Zimbabwe wat sekerlik baie meer weet wat in ons land gebeur as ons self.

Die belangrikste punt wat ek egter in hierdie artikel wil maak is dat die gang van die visioenêre verhaal aandui dat dit Engeland is wat in beheer van Suid-Afrika is as die verhaal begin, en nie Sjina nie. Ek weet nie hoe hierdie Sjina-probleem opgelos gaan word nie, behalwe om te dink dat dit dalk iets met die dreigende konflik in die Sjinese Suidsee te doen kan hê. Ons moet hier ook in gedagte hou dat die hele wêreld besig is om op Sjina toe te sak oor COVID-19, en dat hulle beslis heeltemal geïsoleer gaan word. Soos dit is, is die internasionale vervaardigingssektor besig om met fabrieke en al uit Sjina te stroom. Dit sal waarskynlik die BRICS ooreenkoms ook tot niet laat gaan, want die ander lede daarvan ervaar reeds ook baie druk op hulle. Hierdie ooreenkoms sal in elk geval vir ons verdwyn as die ANC-regering tot ‘n val kom.

Maar ja, daar is geen teken van Sjina, of selfs Amerika in die openingsvisioen nie, en Sjina word, om die waarheid te sê, ook op geen stadium op enige wyse in die hele verhaal aangetoon nie. Die geel mense met die lang hare in die visioene verwys dan ook na iets heel anders as Sjinese. Daardie was maar net ‘n tipiese opportunistiese duimsuigstorie om die impak van die NVDLM te bevorder.

Iets waaroor ek baie wonder hier is waar Rusland inpas by hierdie dinge. Ek wil glo dat hulle ook maar net deel van BRICS is vir die olie en gas wat hulle aan Sjina verkoop. Hulle is deur die VSA gedwing om van die VSA dollar weg te breek en deel van ‘n geslote “BRICS geldstelsel” te word. Clinton en Obama was nogal direk verantwoordelik hiervoor. Die tyd sal leer waar Rusland inpas, maar dan moet ek darem ook uitwys dat hulle in elk geval ‘n baie stil rol in die visioenêre verhaal speel. Hulle tree ook hier op in die oorlog wat kom, maar ons kan nie uitmaak presies aan wie se kant nie. Hulle kan nie neutraal wees nie, want hulle stuur juis soldate met militêre toerusting hierheen. Hulle tree naby Wolmaransstad op naby die einde van die oorlog, net voor ons vrouens en kinders by Prieska begin aankom, maar dit lyk darem nie of hulle ons op enige wyse bedreig nie.
Groete,
Frik Pretorius
—————————————————————————————————————

https://zimbabwevoice.com/2020/05/10/coup-rumours-hit-sa-ramaphosa-or-the-anc-to-be-removed-from-power/amp/?fbclid=IwAR0UuWq25p2b-YVHy8WLaQOWbVk-8WQkBFZhAqsn4-xpV1YJwQFs7Uh0BVQ

Coup rumours hit SA: Ramaphosa or the ANC to be removed from power

The noises coming from inside the ANC camp suggest that all is not well behind closed doors, and the blood has been bad for months.
By Tom Head
Zimbabwevoice

SOUTH Africa’s President Cyril Ramaphosa’s authority has come in for some serious questioning since the beginning of Level 4 restrictions. Political gossip over the past few weeks has been rife, with some media in South Africa claiming that either Cyril Ramaphosa or the ANC itself will be removed from power.

Critics are upset with the amount of power held by the National Command Centre – a group effectively given the authority to establish lockdown laws and how they are governed.

Nkosazana Dlamini-Zuma leads the NCC, and as the person who went head to head with Cyril to replace Jacob Zuma, the struggle for power has seemingly continued.

The noises coming from inside the ANC camp suggest that all is not well behind closed doors, and the blood has been bad for months.

It’s a perfect storm of conspiracy, rumour, and political intrigue. The murmurs of discontent are being heard through cracks in the wall. Never mind keeping the country together during the global health crisis, the ANC – and its leadership – are having all on with keeping themselves in-line.

CLAIM #1: THE PLOT TO UNSEAT RAMAPHOSA
At the heart of this issue is Cyril Ramaphosa and the true extent of the power he holds as head of state. He may have won Nasrec in 2017, but his victory was fraught with compromise.

The so-called ‘Zuma faction’ of the party – which saw RET evangelist Ace Magashule nab the all-important Secretary-General role – occupy key positions within the ANC Top 6.

Since taking charge of the country in February 2018, Ramaphosa has been accused of failing to act on his policy promises. He prioritised job creation, but the unemployment rate worsened. He vowed to kickstart the economy, and we eventually ended up in a recession. But to what extent can these failures be attributed to others?

The whispers from inside the National Executive Committee suggest that the president has been left frustrated by a lack of cooperation from senior colleagues – and, according to one former party MP, the eventual goal is to push Cyril into an early resignation or boot him out of the door completely.

Vytjie Mentor has previously shared evidence with the State Capture Inquiry and posted this to social media on Saturday. This wouldn’t be the first time Ramaphosa has been the alleged target on an inside coup, either.
Don’t say I didn’t tell you. They are busy unseating Ramaphosa, holding virtual meetings to escalate his stepping down. We must pray for Ramaphosa and South Africa, hard and fast.”
Vytjie Mentor

CLAIM #2: COLLAPSE THE ANC
We’re talking ‘big picture’ in the extreme sense here. Select media reports have claimed that President Ramaphosa is trying to consolidate power by completely destroying the ANC – rendering his opponents toothless. Tshwane’s EFF leader shared his views on the matter earlier this week: [op die Twitter platform]

Obakeng Ramabodu@RamaboduObakeng
SOME senior ANC leaders have accused President Cyril Ramaphosa of working with external parties to collapse the governing party and replace it with a centre-right coalition led by him after the 2024 general elections.
12:53 PM – May 7, 2020

These claims resurfaced in the past week, after initially being made in December. Sunday Independent reported that stakeholders including the Oppenheimers and Ruperts want to ‘elevate’ Ramaphosa above the ANC, so that if the party lost support, he could emerge as the undisputed leader of a centre-right coalition of opposition parties.
The agreement would, apparently, exclude the EFF.

CLAIM #3: SHUFFLE THE CABINET
Even at a time like this, the potential of a Cabinet reshuffle is not completely off the table. In a week which has seen Tito Mboweni consider his position as finance minister live on Twitter, the agitators weren’t far behind in suggesting the party stalwart should be dismissed anyway.
Ekurhuleni Mayor Mzwandile Masina said: [op die Twitter platform]

Mzwandile Masina@mzwandileMasina
My imaginary wish is that the NEC should have put Tito on place like they do with us. Or alternatively ask Pres to replace him with Masondo to move the country forward
9:33 PM – May 7, 2020

We’ve already seen Ramaphosa make an enforced change during lockdown. When Stella Ndabeni-Abrahams got herself suspended for breaching Level 5 regulations, Jackson Mthembu was asked to step in as communications minister on a temporary basis.
She wasn’t the only Cabinet member to misbehave over the past six weeks or so. Bheki Cele and Fikile Mbalula have also had legal cases to answer to since the end of March.

Should Ramaphosa feel he is losing control of a runaway faction in his party, a rumoured reshuffle could be the last power move left in his armoury.
——————————————————————————————————

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: