Slaan oor na inhoud

ART 140 2020-07-23: Begeleiers om ‘n vlugtog te beheer – so help ons onsself om lewend by Prieska uit te kom.

2020/07/22

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Goeiedag,

Ek het op 20 Julie 2020 ‘n e-pos vanaf Elsa Muller ontvang waarin sy die volgende namens ‘n lid, mnr. Adriaan Bredenkamp, gevra het. (https://www.facebook.com/groups/427103870673448 ).

Goeie dag julle!
Ek vind Siener baie interessant. … Dit vat ‘n buitengewone mense om die puzzle te sit en uitpluis tot die stukkies pas. Ek het al so hier en daar gelees … ek weet dit is seker die verkeerde ding om te doen. Dit saai meer verwarring.
Ek dink tog God het dit so gedoen dat dit nooit ‘n voorspelbare ding sal wees, die mag is in God se hand.
(1) Al weet ons nie wanneer die storie begin, sou daar nie genoeg rede wees om te glo dat dit nie ver in die toekoms is nie?
(2.) Wonder soms of daar aangedui word hoe lank dit sal neem vandat Duitsland hier aanland tot dit ‘n land van vrede is.
(3) Is ek verkeerd om te dink dat daar voor Duitsland intree ‘n donker tyd vir ons gaan wees? Suid-Afrika is basies ‘n bom wat wag om te ontplof … die wêreld eintlik. Is dit die tyd wanneer ons sal leer om weer saam te staan of eers nadat Duitsland opdaag?

My antwoord hierop was:

(1) Niemand kan sê wanneer die gebeure sal begin nie, maar ek dink tog ons kan aanvaar dat dit naby moét wees. Ek koppel my verwagtinge aan die stand van die ekonomie, want alles gaan radikaal verander as die massas agterkom dat daar regtig nie meer geld in die staatskas is nie.

(2) Nee, ons is ten volle aangewese op twee dinge hiervoor. Siener het gesê dit sal bloedig, maar genadiglik kort wees. Dit is egter nog steeds baie vaag, en daarom het ek ook gekyk na die soort oorlogvoering wat ons kan verwag. Ek het byvoorbeeld die mening van ‘n voormalige kolonel in die pantsergroep hieroor ingewin, want dit blyk dat pantserkarre en gemeganiseerde infanterie ‘n groot rol in die gebeure sal speel. Dit blyk dat die spoed, die aanwendingsmoontlikhede en die slaankrag van moderne wapentuig sal meebring dat die oorlog baie vinnig sal afspeel.

Ek moet egter ook hier noem dat dit nie regtig ‘n oorlog is soos ons dit miskien verstaan nie. Die hele operasie is ‘n gepoogde Engelse staatsgreep op die EU, waarin Duitsland die basiese teiken sal wees. (want Duitsland is die EU se “staande mag”, oftewel hul hoof-leërmag). Hierdie poging draai egter op ‘n stadium téén Engeland en hulle word dan verpletterend verslaan. Ek mag verkeerd wees, maar ek glo nie die hele militêre gedeelte sal langer as drie weke duur nie, en dalk selfs korter.

(3) Interessant genoeg, nee, darem nie heeltemal so erg [donker] nie. Hy het byvoorbeeld gesê dat daar ‘n tyd sal kom dat dit so donker word dat hy nie sy perd se maanhare sal kan sien nie, MAAR dat dit nie vir ons wat weet donker sal wees nie, maar vir ons teenstaanders (veral die verraaiers oftewel die Sappe). En ja, Siener het ook gesê dat die smeltkroes wat kom ons volk sal saamdruk in ‘n hegte eenheid sonder die verdelings wat ons vandag ken.

Maar hoekom sê u: Ek dink tog God het dit so gedoen dat dit nooit ‘n voorspelbare ding sal wees, die mag is in God se hand?

Die feit van die saak is dat die visioene ‘n baie lang verhaal met ongelooflik baie detail daarin weggesteek. Ons het dit juis ontvang om te weet wat aan die kom is, want vooraf gewaarsku is tog vooraf bemagtiging om die onverwagse skok van die komende gebeure te kan hanteer. Paniek is iets wat massas mense op een slag kan uitwis, en omdat ons weet wat kom word dit tot ‘n sekere mate geneutraliseer.

My bekommernis is dat daar groot groepe is wat te laat gaan wakkerskrik en dan reddeloos en paniekbevange gaan begin rondhardloop as die dinge begin gebeur. En dit is waar Elsa se groep van 22.7k lede ‘n deurslaggewende rol kan speel om die res van die volk voor te gaan na veiligheid toe. Praat met u families en vriende en verduidelik wat God se doel met Siener se visioene is, en wat dit vir ons gaan beteken. Bring hulle dat hulle kan aansluit en ons almal saam kan leer en voorbereid word. Ek is op rekord dat ek gesê het dat die lesers my artikels vrylik kan aftrek en versprei, dat u dit selfs kan uitdruk en aan mense gee wat nie toegang tot die internet het nie. Doen dit gerus, en al wat ek vra is dat u erkenning aan Elsa en ook my webblaaie as bronne van die inligting sal gee.

[Dit is nodig om allerhande wanpraktyke soos verdraaiings, wanvoorstellings en selfs vervalsings te ontmoedig. Die inligting kan altyd nagevors word as die bron daarvan bekend is om by die werklike waarheid daarvan uit te kom. U hoef maar net weer hier te gaan lees om te verstaan wat ek probeer sê. [https://fhpretorius.wordpress.com/2018/05/11/art-107-2018-05-11-nvdlm-a-snyman-trap-uiteindelik-in-sy-eie-strik/]

Daar wag ‘n baie mooi toekoms vir diegene wat bereid is om hierdie bietjie moeite te doen, om hierdie ekstra myl vir ons volk en anderstalige vriende te loop!

Tot hier toe my antwoord aan Adriaan Bredenkamp op Elsa Muller se FB blad.

Hierdie briefwisseling het egter twee verdere opeenvolgende vrae ontlok, en dit is wat ek eintlik vandag in hierdie artikel wil aanspreek.

(a) Marelize Pieterse reageer aanvanklik soos volg hierop:

Baie dankie oom Frik.
‘n Vinnige vraag uit u antwoord: Waar moet ons nié wees nie? Is daar spesifieke brandpunte en kan u dit miskien uitlig asb?

En hier is my antwoord aan haar:

Ek sou graag wil, maar dan moet ek die hele storie uitpak hier en dit sal ‘n bietjie moeilik gaan. Die punt is dat die oorlog in sekere gebiede begin en dan [baie] vinnig uitbrei na ander aangrensende gebiede. Maar moenie onnodiglik bekommerd wees nie, want ek het op iets baie interessant afgekom toe ek die verhaal ontleed en die eerste boek geskryf het.

Siener het gesê daar kom ‘n gees van verskrikking oor ons vyande, maar weet jy, daar kom so ‘n Gees van verskrikking oor ons óók. Die verskil is dat die gelowige groep deur die Gees opgejaag word om gelyktydig in ‘n paar hoofgroepe vanaf verskillende plekke na veiligheid te vlug. En weet jy, die Gees se tydsberekening is absoluut perfek hier. As dit te vroeg gebeur sal almal in ‘n hinderlaag inhardloop, en as dit te laat is sal almal wat vlug in ‘n massiewe groot militêre offensief onder kruisvuur kom. Ek wil nie nou daarop uitbrei nie, maar die hele volk hardloop (relatief) veilig tussen hierdie twee uiterstes deur na die veiligheid van Prieska toe.

Die vyand vlug natuurlik al dieper in die moeilikheid in en slegs ‘n klein groepie ontsnap uiteindelik by Durban op die Indiër-skepe wat daar lê en wag. Hierdie skepe bring ‘n groep Indiërsoldate na Suid-Afrika om die Engelse en die verraaiers te kom help om ons uit te wis.

Einde van my antwoord aan Marelize Pieterse.

(b) En toe kom daar ‘n vraag van ‘n ander lid wat ek nie verwag het nie, maar wat wel ‘n absolute fokuspunt geword het in my werksveld rondom Siener se visioenêre verhaal. Ek moet wat ek van Siener weet met my volk en ons anderstalige vriende deel, dit is die roeping wat ek in 1994 ontvang het, maar dit moet darem ook nou daarop gerig word om soveel mense moontlik lewend by Prieska uit te kry. U is absoluut niks werd vir u geliefdes en ons volk se toekoms en oorlewing as u iewers langs die pad bly lê nie. Wat dit verskriklik erg vir my maak is dat so baie mense hul neuse optrek vir Siener en die visioene, en dan natuurlik ook dat so baie “regse” mense agter allerhande valse politieke interpretasies van die visioene aandwaal. In die eerste geval word God in werklikheid deur die super-christene verwerp, want of hulle dit wil weet of nie, ons Vader is die bron van hierdie visioene. Hulle doen dit dus óf uit onkunde, óf uit blote geestelike snobisme. Die tweede groep se dwaling is maar net so erg, maar die verskil is dat hulle God ernstig minag en beledig deur toe te laat dat hul regse politieke fundamentalistiese idees sy Waarhede verander, of selfs verdring. My boodskap en waarskuwing hierop vir albei groepe kom uit Eseg. 18:31-32 en is eintlik baie eenvoudig om te verstaan: Waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Asseblief, u loop regtig die gevaar om uself te vernietig as u hiermee volhou!

Kom asseblief terug na u volk toe, want die Waarheid wat u tans in eie krag of wysheid probeer bewerkstellig is vrylik by die stille meerderheid te vinde. Ons is nóg super-verlig, nóg super-konserwatief in enige opsig, ons is bloot net Vader se nederige en gelowige kinders wat openlik bely dat ons hulp nét op die een of ander manier van Hom af sal kom. Siener van Rensburg se visoene verduidelik aan ons hoe Vader dit gaan doen. Ons hoor so baie van “bonatuurlike Goddelike wonderwerke”, maar hoor asseblief dan ook wat ek in hierdie verband vir u wil sê: Siener was ‘n eenvoudige en sondegebroke mens, maar hy was ook die belangrikste profeet van God wat ooit geleef het! Sy visioene bevat een van die wonderbaarste wonderwerke wat Vader God ooit met die mensdom gedeel het! Niklaas Siener van Rensburg is uitgesoek om die vleis en vel op die geraamte te kom pak wat Vader se Bybelse profete oor die groot stryd van die Bybel se Laaste Dae gegee het. Hierdie skrywer sien met reikhalsende verlange uit na die wonderlike mooi toekoms wat ons Vader deur Siener se visioene aan ons openbaar het! …. en dan nogal in Afrikaans ook ….!

En weet u, ek kan weens verskeie redes ongelukkig nog nie sê wat ek wil nie, maar wat ek hierbo sê is nie al nie. Daar sit ver meer agter Siener se visioenêre verhaal as wat u nou kan, of selfs wil dink! Ek kan verder ongelukkig ook net soveel inligting in ‘n artikel of ‘n boek inkry en niks meer nie, en dan is daar veral ook nog die probleem van die geestelike indoktrinasie en skaamtelose uitbuiting waaraan die mensdom veral sedert ongeveer 325 NC blootgestel is. Dit veral is iets wat my tans nog blok om heeltemal oop te maak. Weet dan minstens net dit: Ons sal nie net veilig anderkant Siener se oorlog by Prieska uitkom nie, dieselfde Krag en Ingryping wat dit moontlik gaan maak sal ons ook veilig anderkant Armageddon uitbring! En dan sal die lewe net een groot fees van vryheid en vrede wees!

Maar hier is die vraag waarop ek eintlik vandag wil reageer:

Jackie Bezuidenhout vra op Elsa Muller se blad:
Hoe sal ons weet wanneer om te vlug? Is daar groepe wat begeleiding sal doen in die tyd wat ons moet vlug? Want het al n paar groepe gevra vir aansluiting maar niemand kom terug na my toe nie.

My antwoord hierop:

Ai Jackie, u weet maar net nie hoé welkom u vraag en klagte regtig is nie! U moet in die eerste plek verstaan dat daar geen visioene is wat na die huidige gebeure verwys nie. Daar is wel baie bespiegelinge en stories wat die rondte doen en dit is natuurlik die perfekte teelaarde vir die ontstaan van die groepe waarna u verwys. U kan maar ophou probeer om by hulle aan te sluit, want hulle kan u nie help nie omdat hulle self nie weet wat om te verwag of te doen nie.

As u, en ander mense met dieselfde vraag en probleem, graag sulke groepe wil sien sal u moet kom help om hulle op te rig en aan die gang te kry! Ons sal dit self moet doen as ons dit wil hê, want die sogenaamde “gelowige konserwatiewe nasionalistiese” groepe van wie u dit eis, of dan minstens verwag, gaan u NIE help nie. Hulle kan nie omdat hulle self nie weet nie, en dan ook nog omdat hulle net daar is vir hul eie politieke en/of persoonlike doeleindes en gewin. Glo my, ek ken hierdie paadjie baie goed, want ek is darem al ’n hele paar maal oor hom.

Hulle gebruik bloot die situasie om onsekere mense te lok om aan te sluit, en die bepaalde voorwaarde wat almal van hulle stel is dat u in absolute terme onderdanig en gehoorsaam aan die besluite van die leierskap sal wees. U mag deelneem, maar dan as ‘n ondergeskikte en streng volgens sekere maatstawwe. Een daarvan, en miskien die belangrikste, is dat u nooit ‘n gevaar mag word vir die leierskap se selfaangestelde outoriteit nie. U mag ook nie so ‘n groep se definisies van die Godheid bevraagteken nie, al is dit dan ook so sigbaar vals en skeefgetrek as wat maar kan kom. Ek weet hierdie is baie relatief van aard, want elkeen van ons het sy eie idees hieroor, maar dit behoort nie te gebeur dat die gesprek oor Siener en die toekoms telkens in ‘n godsdiensgetwis ontaard en vasval nie. Baie van hierdie mense is jou werklikwaar heiliger as die heiligheid self!

Ek het in hierdie verband onlangs hier op Elsa se blad gesê dat godsdiens glad nie die norm op enige wyse behoort te wees nie, want godsdiens is vals. Dit verskil dan van groep tot groep, en selfs van individu tot individu binne so ‘n groep. Hulle vloek en skel dan soos demone op mekaar oor hierdie dogmatiese verskille! Ek weet van sulke mense wat mekaar wil doodslaan net oor wie die presiese korrekte spelling het van die naam Yashua! En die verskriklike ironie van die saak is dat selfs nie eers die Hebreeuse geleerdes in Israel dit weet nie! Dit is hoekom ek vroeër hierdie week vir een van hulle op Elsa se blad gesê het: Klim jy dan liewers op jou besem en vlieg iewers anders heen, man! Wat se verskil kan my oortuigings tog aan joune maak? Of is jy dalk bang dat joune nie bykom nie? Fluit julle dalk in die donker hier?

Sommige van hierdie groepe vra ledegeld, sommige nie, maar almal van hulle het nie regtig ‘n administratiewe onderbou wat hulle aan die gang kan hou nie. Dit is een van die redes waarom u nooit ‘n antwoord kry nie. Ek dink dit berus meestal maar by die leierselement self, gewoonlik seker maar hul eggenotes of kinders, en nie een van hulle is dalk regtig opgelei en opgewasse vir die eise van so ‘n sekretariële taak nie. Die enigste uitsondering hier is waarskynlik Afriforum en die Suidlanders, maar hulle word deur sekere staatsagentskappe en/of die Broederbond gedra. Solidariteit en Afriforum is vanweë hul affiliasie met die FW de Klerk Stigting in elk geval uit en uit Broederbond sub-organisasies. Hulle sal dus toegang hê tot die (professionele) administratiewe vermoëns van die sake-organisasie wat deel van hul groep vorm. Dit kan bestaan uit ‘n tikster of twee hier, ‘n skakelbeampte of so van ‘n ander organisiasie in die stal, en ‘n dalk ook ‘n paar IT spesialiste wat databasisse vrywillig kan bou en onderhou, ensovoorts.

In die geval van die Broederbond praat ek dan ook baie spesifiek van sekere nasionale koerante en internasionale uitsenders soos Pretoria FM, vroeër bekend as Radio Pretoria. Ek weet nie hoe die situasie nou lyk nie, ek is al meer as ‘n jaar weg uit Pretoria, maar hierdie spesifieke uitsaaistasie speel ‘n geweldige groot rol in die bemarking van Afriforum as “helpende redder” van die blanke groep. Hier moet ons ook verstaan dat Afriforum homself probeer verkoop as ons volgende “logiese” regering ná die ANC. (SL het onlangs óók sulke geluide begin maak.)

Ek het sowat ‘n jaar gelede, net nadat ek in Swartruggens aangekom het, ook ‘n sitkamer gesprek (saam met getuies) met die leier van die Boere Krisis Aksie gehad oor juis die spesifieke “begeleiding” wat u aanroer. Ek het egter ook nooit weer van hom gehoor nie. My idee is nog steeds om sleutelpersone met inligting te bemagtig om as “begeleiers” te dien, maar ek staan elke keer verslae voor die apatiese houding van ons selfaangestelde “leiers”. Hulle wil duidelik nie regtig betrokke raak nie omdat hulle net so duidelik voorkom as bang vir mense wat dalk hul posisies en statusvlakke as “leiers” in gevaar kan stel. Ek wil in hierdie verband herhaal wat ek al so baie kere gesê het: Ek stel nie belang in leierskap van enige organisasie nie en ek is gelukkig al verby die rakleeftyd wat Siener aan ons komende leier toegeken het.

Ek het oor die jare met ‘n paar sulke leiers kontak probeer maak, maar is elke keer met dawerende stilte beloon. So het ek onder andere persoonlik aan wyle ET se voordeur op Ventersdorp gaan klop en ‘n pamflet van wat ek probeer bereik aan sy vrou oorhandig. Ek wou met hom praat, maar hy was op daardie stadium nie tuis nie en ons was op pad Bethlehem toe. Maar ek het ook nooit weer daarvan gehoor nie. Ek het ook op ‘n stadium jare gelede inligting per e-pos aan dr. Pieter Muller van die VF+ gestuur, maar het ook nooit weer van hom of hulle gehoor nie. Ek het ook op ‘n stadium deur ‘n baie goeie vriend probeer werk om by Boere Legioen se leierskap uit te kom, maar dit het ook stilweg doodgeloop.

Nou goed dan, wat is dit wat ek so graag van die grond af wil kry? Die vraag kan ook op ‘n ander manier gestel word, en wel só:

Ek wil in die eerste plek sê dat ek op geen manier besig is om ‘n gewapende opstand van die grond af te probeer kry nie. Die situasie wat ek hoop om te beredder kom in elk geval eers na vore tydens die Engelse en die verraaiers se fisiese aanslag op ons volk. Die huidige regering en die groepe anderskleuriges in Afrika het absoluut niks hiermee te doen nie.

En nou Jackie, belangrik vir u vraag, ek kan ongelukkig nie hier en nou in detail verduidelik hoé ons gaan weet en wanneer dit gaan gebeur nie, want u moet die hele verhaal verstaan dáárvoor. Ek kan op hierdie stadium net sê dat die verhaal aandui dat alles sommer baie haastig sal gebeur, maar dat dit darem ook georganiseerd en ordelik sal wees. En ek wil glo wat ek hier probeer doen sal op die een of ander manier ‘n rol daarin speel. Wel, ek hoop en bid in elk geval so!

My doel is om orde en doelgerigtheid te bring in die chaos wat kan heers wanneer ‘n volk skielik op ‘n vlugtog moet gaan wat dalk ‘n paar honderd kilometer ver kan wees. Die probleem is dat chaos skrikwekkend maklik na paniek kan oorgaan, en dan het ‘n mens net probleme! Daar is niks so gevaarlik soos onbevange paniek binne ‘n groot groep mense nie, want ‘n onbeheersde stormloop na nêrens kan baie mense noodlottig seermaak.

Ek kan ‘n voorval onthou, jare gelede, toe een van die tydelike paviljoene vol toeskouers by Loftus Versfeld op die punt gestaan het om inmekaar te begin sak. Een van die toeskouers het dit raakgesien en hy het voor die paviljoen gaan staan en kalm en rustig met die mense begin praat. Hy het aan hulle verduidelik wat die probleem is en het die toeskouers gevra om die paviljoen ordelik en so stil moontlik in opeenvolgende rye te verlaat. Die idee was om so min as moontlik vibrasie in die struktuur te veroorsaak, en dit het gewerk! Hulle het saamgewerk en het rustig en kalm onder sy leiding afgeklim.

Ek kan nie onthou wie hy was nie, maar daardie persoon verdien ‘n standbeeld! Die kalm manier waarop hy die toeskouers op daardie dag begelei het om die regte dinge op die regte manier te doen, het baie definitief dosyne lewens gered en nog meer ernstige beserings verhoed! Sover ek kan onthou was daar slegs ‘n paar mense wat einde ten laaste ligte beserings en skok opgedoen het, maar dit was al.

Ek soek sulke mense om “opgelei” te word as begeleiers as die dag vir die groot vlug kom. Ek is nog steeds bereid, soos ek destyds vir my gas vanaf BKB gesê het, om selfs te reis om belangstellendes toe te spreek en die visioenêre verhaal aan hulle te verduidelik totdat hulle dit ten volle verstaan. Daardie persone moet dan noodwendig ook uitgaan in hul gemeenskappe en gaan praat oor wat hulle geleer het. Dit is die enigste manier hoe hulle voortydig bekend sal kan word as sulke begeleiers. Daar is sekerlik baie sulke mense op Elsa se FB blad, maar hoe wyd is hulle aan ander mense bekend op hierdie stadium? Op hierdie punt weet ek van net twee mense wat dit semi-voltyds op “groot skaal” doen, en dit is Elsa Muller en die uwe. Daar moét asseblief nuwe bloed bykom, want ek staan ook al oukant toe en sy is heeltemal oorwerk, want sy behartig ‘n paar sulke webwerwe …

Nou goed, ons sit tans met hierdie reuse klugspel van ‘n sogenaamde virus wat niemand regtig iets van weet nie, gesigmaskers wat jou liggaaam met jou eie koolsuurgas vergiftig en ongelukkig ook interprovinsiale reisbeperkinge. Dit maak enige idee van byeenkomste heeltemal onmoontlik. Maar mense wat regtig belangstel kan nog steeds in ‘n groep bymekaarkom op die internet en ons kan dan ‘n videoprogram soos Jitsi gebruik om met mekaar te gesels. Dit moet net behoorlik gereël word onder iemand se leiding en organisasie. Ons kan miskien eenmaal elke twee weke of so bymekaarkom? Ek kan dit asseblief darem ook nie aldag en heeldag op ‘n individuele basis “met almal” doen nie, en ek weet Elsa óók nie. Sy het ‘n voltydse beroep saam met haar ander webblaaie en die vrag raak ook vir haar baie groot. Ek het nou wel nie op hierdie stadium ‘n voltydse werk nie, maar daar is ‘n goeie moontlikhed dat dit gaan verander. Soos dit is neem Siener darem ook jare lank al die grootste deel van my dag in beslag en dit raak ‘n bietjie baie. Jitsi is sekerlik ook nie die enigste of selfs die beste program wat ons hiervoor kan gebruik nie, en ek is seker daarvan dat die IT mense onder ons van beter programme of maniere weet as net dit. (Net nie skype nie asseblief, want dit is gemors!)

Groete,

Frik Pretorius.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: