Slaan oor na inhoud

ART 141 2020-07-26 Die konneksie tussen wit suiker (en melk) tussen Duitsland en ons stryd om vryheid.

2020/07/26

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD https://www.facebook.com/groups/427103870673448 Sluit gerus aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier!]

Goeiedag,

Elsa Muller het die volgende vraag aangestuur:

Wit… Is suiker…. Is Duits? Hoe kom jy by die konklusie uit? Suiker het niks met Duitsland te doen. Suiker is ingevoer vanaf SA na Duitsland tot Friedrich die Grote van Preußen suikerbeet begin gebruik het om suiker mee te maak.

Ek antwoord so kort, maar darem ook so volledig moontlik:

Wit is ons Vader se “kleur” in die visioene. Dit speel ‘n prominente rol op al die plekke in die verhaal waar Hy optree en/of implisiet betrokke is. Die komende leier, wat ‘n Godsman sal wees, is byvoorbeeld die eerste karakter in die verhaal wat by sy naam genoem word én in wit aangetrek is. Klere dui daarop dat die karakter ‘n regering oor hom het en die kleur daarvan dui die ideologie van die regering aan. Wit is dus Vader se “ideologie” en die baadjie (onder andere) wys die persoon wat dit dra uit as die leier van daardie regering.

Wat die konneksie tussen die suiker en die Duitsers betref wil ek eerstens uitwys dat suiker altyd wit is, tensy ons baie spesifiek sê dat dit bruin suiker is. Dit is ‘n kwessie van aangeleerde verwagting, want almal aanvaar outomaties dat suiker altyd wit sal wees. Die dieper dimensie rondom die kleure in die verhaal dui egter óók aan dat Vader stilweg betrokke is hier.

Die Boervok is op 16 Desember 1838 “amptelik” gebore, want dit was die dag waarop die Gelofte prakties in werking getree het. As ‘n mens die fynskrif van hierdie ooreenkoms, wat letterlik ‘n wedersydse kontrak is, ontleed vind jy dat die Voortrekkers onder andere onderneem het dat hulle hul kinders (en dié se kinders) sal leer om hierdie dag te gedenk. Op hierdie stadium weet ons dat albei partye hul kant van die kontrak nagekom het. Die oorwinning is wel aan die Voortrekkers gegee en meeste van die Trekkers se nasate onderhou vandag nog hul kant daarvan.

Ons het dus alle rede om met vaste sekerheid te kan glo dat Vader sal sorg dat ons volk behoue sal bly tot selfs ver verby daardie “opkomende geslagte”. Hy het Sy kant gebring in die direkte probleem daardie dag, maar die spesifieke artikel in die kontrak oor die “opkomende geslagte” is nog uitstaande. Die blote feit dat Hy die oorwinning gegee het sê egter dat Hy die res van Sy kant ten opsigte van daardie nageslag óók sal volbring. En dit is presies waaroor “Prieska” in die visioenêre verhaal gaan.

As ek vir mense sê, “Moenie bekommer of bang word oor wat nou met ons gebeur nie, dink liewers Prieska, dink uitkoms en veiligheid”, dan sê ek in werklikheid vir hulle: Dit is die belofte oor die nageslag wat ons Vader dáár in voleinding sal bring!

Dit is hierdie heldere sekerheid wat maak dat hierdie Boer nét minagting het vir die jammerjannies onder ons wat so bang is vir wat met ons “kán” gebeur en wat dit vir ons in die toekoms kan bring. Hulle treur letterlik voortydig oor ‘n sterfgeval wat nie sal plaasvind nie, want ons Vader het reeds sy mag en gesag oor ons volk se toekoms bewys. Niks van dit waarvoor hulle so bang is kan of sal dit verander nie … as dit hoegenaamd gaan gebeur!

Ons situasie is moeilik, ek stry nie, maar waar is die geloofsvertroue wat hulle in hierdie dae moet deursien? Hulle noem hulself gelowiges, maar verdomp of hulle glo wat in die Bybel staan, of wat die Gelofte bewys het, of die mooi toekoms wat Vader einde ten laaste in die visioenêre verhaal aan ons belowe het. Wie kan respek vir hulle hê? want hulle glo absoluut niks hiervan nie! Kyk dan net hoe word daar gekibbel en baklei oor dweperige godsdiens en ook hierdie visoene!

Die volgende punt van belang is dat Vader die “rebellie” van 1914 uitgebuit het om ‘n bykomende artikel van sy kant af by die Gelofte by te voeg. Die dreigende situasie teen die Duitsers in 1914 is deur die vyand aan die brand gesteek (die “Satan”), maar ons Vader het ook dit tot iets verander wat in ons tyd positief tot ons uitkoms sal lei. Die traktate (ooreenkomste) tussen die Boervolk en Duitsland maak voorsiening vir die Duitse hulp wat ons in Siener se oorlog gaan ontvang. Die rebelle van die tyd het openlik verklaar dat dit juis God was wat hulle deur die Siener gelei het om deur te kom met hul taak! Wie is ons om hierdie opregte belydenisse van die manne wat fisies daar was in twyfel te wil trek? Ek vind dit besonder walglik!

Ek het in 2000 ‘n riemtelegram gehoor dat wyle oom Manie Maritz (die stoeier van Brits, Noordwes) met die destydse Duitse Kanselier, Helmuth Kohl kontak gemaak het en dat die Duitser hom verseker het hulle gereedstaan om te kom help. Ek het oom Manie se telefoonnommer opgespoor en het hom hieroor gebel, want daardie soort hulp het op daardie stadium net nie moontlik gelyk nie. Kohl was ‘n verlinkse liberalis wat die NWO deur die te stigte EU probeer bevorder het en die EU is sekerlik een van ons grootste vyande in die wêreld!

Oom Manie het egter vir my gesê dat die storie nie heeltemal waar is nie. Hy het kontak gemaak, maar Kanselier Kohl het eintlik aan hom gesê hy dra nie kennis van hierdie ooreenkomste nie, maar hy sal navraag by die betrokke departement daaroor laat doen. Hy wil Herr Maritz egter daarvan verseker dat Duitsland nog nooit sulke ooreenkomste verontagsaam het nie. Hulle het dit nog altyd nagekom en hierdie een, as dit bestaan, sal ook geen uitsondering wees nie!

Ek haal volledig aan uit my boek Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid? om aan te toon hoe die gebeure rondom die wit suiker en die Duitse hulp lyk:

(5.2.5.2.) Britse rebelle.
Daar kom ‘n ekstra groep saam met die twee donkerblou skimmelperde wat ons óók in die Europaverhaal raakgeloop het. Dit is die Engelse Lord General Somebody, een van die drie wit bulle wat die garingboom in Pole moes verdedig, maar wat toe met die Indiërleier saamgesmelt het om ‘n rebellemag te vorm. Hulle staan ook bekend as ‘n mofbul, as ‘n swartbont bees, en selfs ‘n mofkoei by wie die Boere op ‘n stadium melk en suiker kry vir hul swart en bitter koffie(*). Daar word ook na hulle verwys as polisie met kepse op wat met haelgewere gewapen is. Hulle word ook op ‘n sekere stadium as klein vaal sprinkane aangedui nadat hulle naby die einde van die verhaal met ‘n groep Boerekrygers saamgesmelt het.

OPMERKING: Die situasie waarin hierdie toneel afspeel impliseer dat die koffie swart is, want dit is die kleur wat die atmosfeer op daardie stadium aandui. Daar is ook ‘n bietjie logika betrokke hierby, want waarom sou hy melk en suiker by koffie wil voeg wat dit reeds in het? Dit kan dus net swart en bitter wees.

Fase 2c(II) Die Engelse rebel (mofbul) kom saam met die tweede golf Duitse hulp:
Die Engelse rebel (mofbul) tree tot ‘n sekere mate onafhanklik van die Duitsers op in Suid-Afrika, maar hy kom skynbaar saam met die tweede golf Duitse hulp hierheen. Ons het hom in die Europaverhaal ontmoet waar hy en ‘n Indiërleier kragte saamgesmelt en teen die Britse owerhede rebelleer het. Die Engelse wit bul en die Indiër se swart beeste smelt saam om ‘n nuwe simbool te vorm, naamlik ‘n swartbont bul (op een plek ook ‘n Zoeloebees). Swartbont is die kleur van (enige) rebellie in die visioene. Hierdie mense word nou opgeneem in die Duitse militêre magte. Hulle word hierna deur die kwaai rooi Engelse bul aangeval en moet na die suide vlug, maar so kom hulle uiteindelik op ‘n suggestiewe wyse hierheen saam met die twee donkerblou-skimmel Duitse perde.

Die visioene dui bloot aan dat hy as ‘n “stampblok” uit ‘n put uitkom, wat met blikke (sink) uitgevoer is. Sy koms koppel suggestief met die Duitsers in dié sin dat hy onmiddellik na hul aankoms by Noordoewer verskyn om die handbyltjie-manne te help. Hy neem die (tydelike) vorm van ‘n mofkoei aan om die manne van melk te voorsien, terwyl ‘n Duitse vrou by dieselfde geleentheid na die manne toe kom met ‘n melkkommetjie en suiker om hul swart en bitter koffie meer drinkbaar te maak. Die ander sy hiervan is dat dit ook hy is wat die bruin perde wat bloots daar aankom van nuwe saals en tooms voorsien (wapens en toerusting).

(5.4.18.) Volk in groepe – skerp byltjie versus jong doringbome.
“…Die koppeling wat hierdie groep mofskape met die bruin perde kan hê kom nou baie sterk na vore. Op hierdie stadium het die tweede golf Duitse hulp, die twee donkerblou skimmelperde en die Engelse rebel (mofbul) reeds by Lüderitzbaai aangekom. Die Engelse mofbul gaan skynbaar direk vanaf Lüderitzbaai daarheen, want hy maak hierdie (handbyltjie) manne by Noordoewer bymekaar en hulle word deel van sy gevegsgroep. Een van die meer interessante beelde in die visioene kom hier voor, waar ons sien dat die verslae en vernederde Boere suiker by die Duitsers en melk by ‘n mofkoei kry om hul swart en bitter koffie meer smaaklik te maak. Die baie belangrike punt hier is egter dat die bruin perde wat hulle saals in die geveg onder die berg verloor het ook deur die Engelse rebel met nuwe saals en toom gehelp word en by hom opgeneem word.
[016.11] en bruin bles perde kom na ons met nuwe saals en tooms.
[543.03] ‘n Nieuw zaal kom na mij toe wat stibeuls oor die saal geslaan is.
Die Engelse rebel (mofbul) trek hiervandaan met sy gevegsgroep na Johannesburg. Hy loods ‘n aanval op die vyand daar en dit bring ook mee dat die “bandiete” in verskillende groepe en in opeenvolgende fases uit die tronk kan kom. …“

(5.4.31.) Die Engelse rebel (mofbul) arriveer.
“… Ek gaan nie nou weer die storie van die bruin perde herhaal nie, maar ek wil darem graag die baie pragtige verhaaltjie van die melk en suiker vir die leser wys.
[441.03] In die K.P. staan ‘n zeepot wat toe is, en ‘n hand vat ‘n pot en zet die bo op en toe is die koffie klaar gebrand wat daar in was.
(KP verwys na die Kaapprovinsie, en hier spesifiek na Noordoewer, wes van Upington. Iets wat baie interessant rondom hierdie persoon is, is dat sy aankoms saamval met ‘n erge broedertwis onder die Boere. Dit begin by die seeppot hierbo en verskuif dan na Noordwes toe, wat beteken dat die Boere wat hier optree die broeiende twis met hulle saamdra terug huis toe – die pot se deksel is toe. Hierdie groot pot is in elk geval só warm dat die koffie in die pot wat bo op die groot pot neergesit word klaar gebrand word sonder dat dit eers op die vuur self kom. Die Boere drink dan van hierdie koffie, maar dit troos nie regtig nie, want die melk en suiker wat hulle hierna by die mofbul se vrou kry suggereer dat die koffie swart en bitter is. Dit is ‘n baie goeie aanduiding van die moeilike situasie waarin hierdie groep manne hulself bevind.)
[165×02] Ek drink nog koffie met die beker.
[065.01 02/10/15] Die melk schottels es leeg.
En dan:
[122a08] Ik bekommer my nie oor die veg van die bulle, Ik loop naar my stal,
[454.03] Die ou vrouw is in een skaap kraal
(Let op die tydsberekening hier. Hierdie reël verwys na die nakende Sappe wat die mis in Johannesburg bymekaar krap om ‘n vuur te maak om hulself warm te maak. Dit is in wese ‘n komplot om die regering oor te neem, en dit vind dan ook kort hierna plaas. Ons het nou naby aan daardie punt in die verhaal gekom.)
[454.04] en van die kinders melk ‘n ou mof koei.
[065.02] Hulle gooi daar melk en.
[471.01 28/01/20] Toe kom ver in die Ooste een roer uit en hij kom zo nabij dat ek in zij bek kan zien.
(Die verhaal is nou baie ver gevorder, want hierdie verwys na die Indiërs wat hierheen kom. Hul aankoms val min of meer saam met die einde van die vredesberaad in Pretoria.)
[471.02] Toe kom een vrouw met een koppie en piering naar mij en in die koppie is wit lekkergoed.
[472.01 01/02/20] Toe kom van Weste een vrouw met melk kommikie op ‘n pjiering en die kommikie is vol zuiker, naar my.
[228.01 02/05/16] My mandjie is daar buite
[228.02] en ek drink ‘n beker melk.
(Hou in gedagte dat wit ons Vader se kleur is. Dit sê dat die hulp wat hulle kry eintlik van Hom af kom!)
Einde van aanhalings.

Ek hoop dit antwoord die vraag voldoende.

Groete en veilig bly!

Frik Pretorius

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: