Slaan oor na inhoud

ART 143 2020-08-16 Begeleiers – Hoe bring ons sulke groepe tot stand?

2020/08/16

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GODhttps://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier!]

Goeiedag,

Ek het vanoggend ‘n brief ontvang van mnr. Andries Bezuidenhout van Rustenburg waarin hy onder andere die volgende sê-vra (en hy is duidelik ernstig, want hy het hierdie e-pos om 03h49 aan my afgestuur):

Goeie more Frik,
… Ek spartel om‘n leiergroep te vind om by aan te sluit vir leiding en plan te gee waarheen en watter rigting.
Ons moet een of ander tyd spoedig groepeer, daar is baie voorbereiding om te doen om te vlug en elders te vestig om ‘n nuwe bestaansreg verdien.
Waar sluit ek aan om my bydrae tel lewer om ander en myself te beveilig en te oorleef?

Andries Bezuidenhout
Rustenburg

My antwoord aan mnr. Bezuidenhout is om bepaalde redes spesifiek op Rustenburg en omgewing afgestem, maar dit is wel van toepassing op alle gebiede in ons land. Dit is selfs van toepassing op Namibië aan ons westekant.

Ek kan verder maar net sê ek hoop dat hierdie artikel die beginpunt sal wees van die spontane vorming van ‘n klomp sulke groepe oor die lengte en breedte van ons land, en dat daardie groepe mekaar gou sal vind om uiteindelik ‘n groter nasionale geheel te kan vorm.
———————————————————————————————–

Hallo Andries,

Daar is nie op hierdie stadium so ‘n formele groep nie, en soos ek in ‘n vorige artikel gesê het sal ons dit self moet oprig en voorbereidings tref as ons dit wil hê. Niemand gaan dit vir ons doen nie en ons is absoluut op onsself aangewese om na ons eie veiligheid om te sien. En laat ek dit sommer hard en duidelik sê, ek het volle vertroue in ons volk se vermoëns om juis dit te doen en te oorleef. Ons doen dit dan al reeds van Jan Van Riebeeck se tyd af, dan nie?

Daar is ‘n paar (politieke) groepies, en selfs een of twee bekende individue, wat in hierdie rigting werk, maar al hierdie pogings moet saamgesnoer word. Wat dit betref wil ek vir u sê dat ons in elk geval nou reeds aan die idee gewoond sal moet begin raak dat alle pogings van hierdie aard uiteindelik in die komende Boereregering van Noordwes saamgevoeg sal word. Die situasie sal van so ‘n dringende aard wees dat enige groepe en/of indivdue wat dit dan nog steeds nie wil doen nie hulself in werklikheid aan verraad skuldig sal maak!

Alle individuele groepe sal dus uiteindelik hul onafhanklike bestaan moet opgee en in hierdie groter geheel opgaan vir ons almal se beste welsyn. Maar intussen sal ons minstens na mekaar moet begin uitreik en saamwerk hieraan, want ons het ook nou ‘n probleem wat ons dringend gesamentlik moet begin hanteer. Ons oorlewing as volk hang in albei hierdie situasies daarvan af.

Elke gebied in ons land sal dus noodwendig hul eie groepe moet begin stig, want op hierdie stadium is daar geen nasionale leiding hiervoor nie. Maar ek dink nie ons moet dit ons onmiddellike mikpunt maak nie. Ek dink die klem moet aanvanklik dalk eerder daarop val om mekaar eers weer as vriende en volksgenote op plaaslike vlak te vind. Ek dink ons behoort mekaar eers te begin vind bo oor die kunsmatige grense heen wat die politieke en teologiese misleiers tussen volksgenote en vriende kom skep het. Enige poging om ‘n oorhoofse soort “beheersentrum” te skep sal spontaan op ‘n natuurlike wyse daaruit moet ontwikkel. Ek glo die natuurlike leiers sal wel uit die groter groep na vore kom. (“Cometh the hour, cometh the man” is ‘n tydlose begrip wat altyd na vore sal kom.)

(Ek beplan om in ‘n volgende artikel meer oor die jongste voorbeeld van hierdie misleiding te sê, spesifiek soos dit Siener raak, want die twispunte wat hulle baie doelbewus tussen ons saai moet ontbloot word vir wat dit werklik is. Moenie dink dat almal wat na u toe kom met die Naam van die Heilige Gees op hul lippe ook goeie bedoelinge met u het nie. Die sleutel wat hul bedrog ontbloot lê gewoonlik daarin dat dit wat hulle daarna te sê het alle opregte moontlikhede van die Gees se Liefde uitkanselleer. Maar dit sal ek uitwys sodra ons daarby kom.)

Hier moet elke Afrikaanssprekende blanke egter óók verstaan dat alle pogings om mekaar te vind en harmonie tussen ons te herstel baie beslis ons anderstalige vriende sal moet insluit. In u spesifieke geval sal dit veral die Duitsers van Kroondal net buitekant Rustenburg moet insluit. Dit is lieflike mense en kosbare vriende as jy hulle eers gevind en leer ken het! Rustenburg het ‘n baie groot rol in my lewe gespeel, en ek het selfs ‘n kleinhoewe gehad op Arnoldistad, vlak langs Kroondal. En weet u, ek was al 38 jr oud gewees voordat ek daar vir die eerste keer bewustelik besef het dat:

(a) die Duitsers van Kroondal ‘n unieke groep van Duitse herkoms is en dat hulle nie maar net Afrikaners is wat ‘n ander taal praat nie.

(b) dat daar ook een of twee van hulle is wat glad nie van ons hou nie en selfs voorkeur aan die ANC gegee het.

Glo my, dit was ‘n erge traumatiese ondervinding gewees! Maar dit het my gehelp om op ‘n latere stadium, net voor Siener in my lewe gekom het, my volk te vergewe vir wat met my en my kafeetjie in Bethlehem gebeur het.

Ek en my tydgenote het dié voordeel gehad dat ons in ‘n baie kleiner Rustenburg saam met die Duitsers en Engelse van Rustenburg grootgeword en skoolgegaan het. Daar was selfs ‘n paar Hollandertjies tussen ons gewees. Ons het toe nie geweet van die verskille tussen ons nie en almal was maar net maats gewees wat verskillende tale by die huis gepraat het. Ons het baie respek gehad daarvoor, maar ons het nietemin nog steeds sommer ‘n paar honde uit die bos gespeel elke dag!

Ek het intussen ook heelwat Engelssprekendse vriende bygekry, en selfs ook ‘n pragtige Nederlandse penvriendin. Nie alle mense wat Engels praat is werklik “Engelse” soos party mense dit wil verstaan nie; meeste van hulle is in werklikheid Kelte wat afkoms-gewyse eintlik niks met (Hoër) Sakse in Duitsland te doen het nie. Die Nederlandse vriendin het weer op haar stil manier ‘n baie groot liefde vir ons stamgebied en oertaal by my laat herleef. Ek sê dan selfs onbeskroomd hiervan dat Nederland my moederland geword het! Dit is ons bloedfamilie wat in hierdie lande woon, en weet u, ek vind dat ons nou, nou dat ons volwasse is en wyer en dieper kan dink, nóg lekkerder met mekaar saamspeel as toe ons kinders was. Hulle moet net eenvoudig saam met ons Prieska toe gaan!

Maar ja, die skepping van die soort groep waarna u op soek is, en die vorming van natuurlike leierskap daaruit, sal vanself ontstaan as ons mekaar eers weer leer ken het en verstaan dat ons as blankes presies dieselfde uitdagings in die gesig staar. Die probleem is dat ons nie regtig baie tyd oor het hiervoor nie! Ons sal maniere moet bedink om nader met mekaar om te gaan. In Rustenburg is dit nie so moeilik nie, u kan dalk met die Kroondallers gaan gesels om weer (of meer) Oempa-kermisse te hou. Ek weet nie of dit nog gebeur nie, ek is lankal al daar weg, maar dit was iets wat sommer baie gewild was en baie, baie mense bymekaar gebring het.

Ek dink een van die eerste plekke om prakties te begin hiermee (en sekerlik het hierdie spesifieke een uiters dringend geword!) is om die verskillende buurtwagte en die omringende plaaswagte bymekaar te bring en formele radio kontak tussen hulle te bewerkstellig. Ek het al baie hieroor geskryf en gepraat, maar die situasie het intussen tot so ‘n mate versleg dat ons baie vinnig sal moet wakker word en dit begin doen ook! Ons moet mekaar kan waarsku en/of hulp vra as dit nodig word.

Maar dan moet die manne in die dorpe en stede natuurlik bereid wees om die plaaswagte in tyd van nood te gaan bystaan óók. Hulle is baie dunner op die grond as ons in die woonbuurte. Dit vra opoffering, maar dit sal die soort bande tussen mense smee wat ons hele groep veilig by Prieska gaan uitbring.

Ek het ‘n goeie vriend wat op Marikana woon en ek weet hulle het ‘n baie aktiewe en parate plaaswagstelsel daar. Hulle het sterk kontak met ander groepe na Kroondal en Brits se kant toe, maar hoekom kan dit nie ook verby Rustenburg na Swartruggens en Thabazimbi se kant toe uitgebrei word nie? En hoekom kan ons nie alles hiervan uitbrei en uiteindelik die hele land onder een enkele kontak-sambreel saamsnoer nie? Al wat dit vra is om buite die boksie te begin dink en ‘n bietjie opoffering in te sit. Ons het ook nie enige reuse groot infrastruktuur soos duur radiostasies hiervoor nodig nie. As net die leiers van elke plaas en buurtwag oop kontak met mekaar kan hou sal dit al klaar baie help om inligting baie vinnig vanaf Kaapstad tot by Beitbrug, en van oos na wes, te versprei.

En asseblief, moenie verloor nog voor u begin het nie! Ek probeer regtig nie sarkasties wees hiermee nie, maar ek wonder of ons nie sommer van meet af aan die sustersverenigings van die verskillende kerkgemeentes óók hierby betrek nie? Die rede waarom ek vra is of u al ooit die voorreg gehad het om te sien hoe hard en doelgerig die susters van so ‘n gemeente werk om hul jaarlikse kerkbasaar ‘n sukses te maak! Ek dink die ou weermag kon by hulle gaan leer het wat saam plan, saam werk en opoffer regtig beteken! In die weermag het die hoër range jou gedwing om dinge te doen, maar hier verdeel en doen die vrouens die werk spontaan onder hulself vanuit innerlike oortuiging en dryfkrag! En elkeen dra haar deeltjie ywerig en met lus by! Ai manne, moet ons vrouens en dogters dan altyd die voorbeeld stel en selfs die donkiewerk doen voordat ons ophou om maar net te praat en te begin werk ook?

Maar Andries, ja, enigets wat ons nou wil doen sal van binne moet kom en dit sal by elkeen van ons moet begin. Begin met u vriende te praat en troetel die idee van samewerking met mekaar. Net ons kan dit maak groei tot iets groter as net ‘n goeie idee. Die beste wat ek van my kant af kan doen is om wat ek weet aan u deur te gee, en so kan ons almal ook baat vind by wat Siener aan ons nagelaat het. Ek is byvoorbeeld tans besig om ‘n basiese stuk te beplan wat die dames sal help om die nodige roetes te identifiseer waarlangs hulle na Prieska sal kan beweeg. Dit sal wel op die regte tyd op die artikelblad verskyn, en natuurlik ook Elsa Muller se FB blad.

Daar sit reeds ‘n klomp toegewyde mense bymekaar om daardie vuurtjie en hulle word by die dag meer. Hoekom sluit meer mense nie ook daar aan nie? Daar verskyn baie inligting oor Siener se visioene wat u nie op ander plekke sal kry nie. Daar is meer inligting daar as wat u selfs op hierdie artikelblad gaan kry, want ek antwoord ook allerhande los vragies daar wat nooit hier gepubliseer word nie. Ek kan nie al die vrae hier antwoord wat ek direk ontvang nie, so sluit aan by haar adres hieronder en kom praat eerlik en konstruktief saam. So leer en groei ons makliker en meer doelgerig saam tot waar ons moet wees.
https://www.facebook.com/groups/427103870673448/
Groete,

Frik Pretorius

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: