Slaan oor na inhoud
Tags

ART 147 2020-10-12 Die Turk en Senekal – een of albei kan die visioenêre verhaal aanskakel!

2020/10/12

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle besprekings van my artikels vind op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

Ek het myself nog nooit voorgedoen as ‘n profeet nie, en ek gaan dit ook nie nou doen nie. Ek hou verder ook nie van “voorspellings” maak nie, want dit berus te alle tye op ‘n absoluut subjektiewe basis en daarom lewer dit onafwendbaar altyd blote spekulatiewe nonsens. Ek moet egter my nek ‘n bietjie verder as gewoonlik uitsteek vandag. Hier is twee baie interessante verwikkelinge wat moontlik ‘n eenheid kan vorm waarvan almal kennis behoort te neem.

Dit gaan ten eerste oor die moontlikheid dat Turkye die volgende wêreldoorlog aan die brand kan steek. Dit is natuurlik juis ‘n Turk wat hierdie oorlog in die visoenêre opset ontketen. Ons moet tweedens egter ook die tragiese gebeure rondom die sogenaamde Senekal-saak saam met dit in oënskou neem hier, omdat die moontlike uitvloeisel van albei hierdie aangeleenthede op hierdie stadium baie goeie sleutels verskaf wat die verhaal kan aanskakel.

Ek kan nie sê of hierdie nuwe inligting oor Turkye soos dit hier na vore kom by die visioenêre verhaal inpas of nie, want die “onderliggende groothede” betrokke hier is dalk té groot vir wat in die verhaal voorkom. Die Turk in die verhaal is die aanvoerder van ‘n baie groot groep krygers, maar dit lyk of hy niks meer as ‘n gewone terroristeleier kan wees nie. Sy manskappe lyk in elk geval soos Boesmans (Mongole?) en nie soos Turke nie. Die implikasie hiervan is dat die visioenêre Turk nie die land Turkye kan wees nie. Die Turk in die verhaal kan egter wel ‘n rasegte Turk wees wat ‘n uiters militante groep Mongoolse Islamitiese terroriste aanvoer. Wat egter wel waar kan wees is dat die huidige militante Turkse houding die bron kan wees vir die terroriste se latere aanslag op Duitsland.

Maar gaan dit uiteindelik saak maak? Ek glo nie en ek gee regtig ook nie juis om nie. Ek gaan nie huil oor so ‘n fout nie, want dit gaan nou regtig niks aan my ontleding en verwagtinge as sulks verander nie. U kan die video wat hieroor handel onder oë kry by die adres wat ek hier gee. Ek het dit in elk geval ook afgelaai vir ingeval dit skielik sou “verdwyn”: https://www.youtube.com/watch?v=lYKtt7nBOIg

Nou goed, dit is die rol en invloed wat Turkye op hierdie stadium op wêreldvrede in Europa en die Moslemwêreld kan uitoefen. Ons sit egter ook met baie dieselfde probleem opgeskeep in die uitdagende houding van Malema en sy EFF. Kyk, ek dink ons kan aanvaar dat CR en die ANC die Satan baie dankbaar moet wees vir iemand soos Malema en die tragiese gebeure rondom Senekal, want dit gee aan hulle die geleentheid om miljoene swart stemme terug te lok vir die verkiesing wat kom. Hulle is absoluut desperaat in hierdie opsig, want tot op hierdie stadium het hulle die komende verkiesing reeds verloor.

Maar nou het die storie ‘n bietjie hande uitgeruk en het Senekal skielik ook ‘n warm patat vir die ANC regering geword. Dit lyk of hulle meer gekry het as waarop hulle gereken het, want die spontane negatiewe blanke reaksie op daardie saak het groot en helder rooi ligte vir hulle laat aanskakel. Die nuusberigte wat ek hieroor gesien het dui aan dat die hofsaak nou skielik na ‘n ander plek as Senekal of selfs die buurdorp Paul Roux verskuif gaan word. Plekke wat hiervoor genoem word is onder andere Bloemfontein of selfs Standerton, maar hulle hou dit blykbaar maar stil en geheimsinnig uit vrees vir ‘n konsentrasie van Boere versus die EFF. Ek kan nie dink dat dit juis gaan saak maak nie, want hulle moet die saak in die hof verder neem en die plek daarvan sal wel aan die lig kom. En dan gaan daar bes moontlik, wel, moelikheid wees met ‘n baie groot M!

Die punt is dat hulle baie goed weet wat hieruit kan voortvloei en ek sê nog steeds dat hulle baie, baie lugtig vir ons militêre vermoëns is. Dit is een ding om ons hartseer op ‘n gevoellose wyse te wil gebruik om swart stemme te probeer werf, maar wat nou aangaan dryf die saak darem net té ver! ‘n Mens wil nie dreig nie, dit is na my mening bloot die teken van ‘n gevoel van swakheid en minderwaardigheid, maar die laaste ding wat hierdie ANC regering nou kan bekostig is ‘n soort Marikanaslagting op ‘n groep blanke mans. Soos dit is staan Suid-Afrika reeds op ‘n punt om maklik aan die brand te kan raak, maar so iets sal die land meteens laat ontplof en die ANC wéét dit. Of is dit hoekom die SAW opgeroep is? As DIT hierdie regering se deel van die onderliggende beplanning vir hierdie COVID19 klug was gaan hulle verseker iets kry wat hulle eintlik nie regtig wou gehad het nie..

En dit is net hier waar die storie baie interessant kan word, want so ‘n konfrontasie sal beslis die Engelse instaat kan stel om die ANC tot hulp te snel. Die huidige ontwikkeling in hierdie sage kon nie beplan gewees het nie, dit is seker moontlik maar dalk ook’n bietjie vergesog, maar dit is op die heel minste ‘n baie opportunistiese uitbuiting van ‘n tragiese moord op nóg ‘n blanke man. Ek gaan nie nou uitbrei hierop nie, want ek het al baie hieroor geskryf in vorige artikels, maar ek sal volstaan deur bloot te sê dat die Engelse owerhede so ‘n konfrontasie in terme van die visoenêre verhaal sal verwelkom. Dit sal hulle instaat stel om die ANC regering by te kan staan, wat effektief sal beteken dat hulle die regering tydelik fisies kan oorneem ook.

Maar alles is darem nie so goed en wel vir die ANC in hierdie ooreenkoms nie. Hulle het destyds duidelik nie wakker genoeg geloop nie, want hulle het geen waarborg ontvang dat die Engelse die regering weer vir hulle gaan teruggee as die probleme verby is nie! En die verhaal dui dan ook aan dat dit inderdaad nie gaan gebeur nie! Ek dink, inteendeel, dat hulle dalk ‘n virus of iets gaan bykry as ‘n bonus wat hulle nie verwag het nie. As dit so gaan werk dat die Engelse hulle kom help is dit sommer ghoebaai ook vir die ANC regering! Is dit dalk die komende katastrofe waarvan kweenie se oudste die wêreld onlangs mee gedreig het? Die een waarvan hy sê dat dit baie, baie erger as COVID19 gaan wees? Ons moet maar wag en sien, né! Toemaar, kom sal dit kom, en dit sal sekerlik en gewis nie uitbly nie…

Ons weet nie wat regtig kan, of gaan gebeur nie, maar die baie belangrike saak om raak te sien hier is dat die moontlikheid nog nooit so goed was soos nou dat die visioenêre verhaal ‘n werklikheid kan word nie. Die gebeure rondom Senekal het ‘n verandering in die skaakmat situasie ingebring wat dalk net die pendulum in ons guns kan begin swaai. Kom ons hoop dit gebeur gou sodat die gemors waarin De Klerk se verraad ons gedruk het kan verbygaan en ons kan begin leef en weer positief kan groei ook.

Groete,

Frik Pretorius.
===========

AANHANGSEL

Ek wil net vir die rekord weer noem dat:

(a) Dit is ‘n voorvereiste dat die Engelse die regeringsmag in Suid-Afrika moet hê vir die visoenêre verhaal om te kán begin. Sonder dit kan daar nie ‘n verkiesing in Noordwes wees nie, en sonder dit kan daar nie ‘n verhaal wees nie.

(b) Daar is geen swartmense wat enige rol van enige aard in die verhaal speel nie. Dit verklaar myns insiens waarom daar geen swart teenspraak van enige aard is dat Noordwes ‘n onafhanklike Boererepubliek word nie.

(c) Die Engelse militêre owerhede het ‘n amptelike ooreenkoms met die ANC aangegaan dat hulle die ANC teen ‘n staatsgreep sal beskerm en in die kussings sal hou as dit nodig word. Dit beteken dat die Engelse noodwendig die regeringsfunksie vir minstens ‘n rukkie sal oorneem, en dit is presies net hier waar die probleem vir die ANC sal inkom: hulle het géén waarborg dat die Engelse die regeringsmag weer aan hulle gaan teruggee nie, en die gang van die verhaal dui dan ook aan dat dit nie sal gebeur nie! Al wat ons hiervan het is dat die heel eerste visioen aandui dat die HELE regeringsboom, leiers én kiesers, in ‘n gat in die grond wegsak en dat daar geen swartes in die verhaal optree nie. Daar is nog ‘n begrafnis in die verhaal, dié van die “Statebond”, maar daardie een word darem duideliker beskryf.

(d) Die toekoms lyk nou baie donker vir baie van ons mense, maar hou moed en hou die geloof in ons Vader en Majesteit. Hy sal ons nie versaak en reddeloos laat nie. Dink positief, dink Prieska, want dit is waar ons volk volkome vry en onafhanklik gaan word. En u kán dit glo, want ons Vader en God het dit belowe!

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: