Slaan oor na inhoud

ART 148 2020-10-19 Misbruik van die Bybel en Siener se visoene om politieke strewes te regverdig.

2020/10/19

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle besprekings van my artikels vind op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

Elsa Muller kontak my met ‘n plasing op haar FB blad en vra wat ek daarvan dink. Ek gaan nie die hele plasing hier aanhaal nie, maar dit gaan oor ‘n dame wat ‘n stuk uit die Bybelboek Nahum 2 aanhaal en dit blykbaar herlei na die gevaar van Julius Malema en sy EFF beweging. Dit is in elk geval die enigste logiese afleiding wat ek hiervan kan maak, gesien in die lig en konteks van die pas afgelope gebeure by Senekal.

Ek dink ons moet baie versigtig daarteen waak dat ons nie die Bybel probeer gebruik om politieke uitsprake te ondersteun nie. Dit is ‘n fout waarvoor baie duur betaal gaan word! Ek meen, ons speel nie nou maar net met die buurman se klein seuntjie nie, ons vroetel in werklikheid aan ons Vader se waardigheid en outoriteit as ons Koning!

Die baie belangrike punt hier is dat die mense in rooi in die Skrifgedeelte nie noodwendig iets met die EFF te doen kan hê nie. Dit is inderdaad profesie wat van komende gebeure spreek wat op soortgelyke gebeure in die geskiedenis gebaseer sal wees. Dit is per slot van sake hoe profesie in die praktyk “werk”.

Hierdie sal egter eerder met ‘n groot en sterk land te doen hê, juis omdat die destydse magtige Assiriese Ryk die basistipe daarvan was. Behou u balans hier en hou in gedagte dat Assirië een van die twee supermoondhede van die tyd was en dat Malema se EFF baie beslis nie by hierdie groep ingereken kan word nie. (Egipte was die ander supermoondheid). Malema en sy EFF is ‘n raserige, maar absoluut minderwaardige piep-piep-klein politieke splintergroepie in ‘n baie groter bose opset. Hulle is beslis nie noembaar op die staatkundige skaal en strekking wat ons in hierdie Skrifgedeelte raakloop nie.

Een van die manne wat die Boere so spontaan vanuit Kaapstad by Senekal kom bystaan het, mnr. Tanny Grainger, het ‘n baie interessante en toepaslike opmerking in hierdie verband gemaak. Hy het letterlik by die Boervolk kom pleit om nie enige ongevraagde gesagstatus aan die EFF toe te ken deur hulle nie te wil konfronteer nie. Ai, hoe waar is dit tog nie!
U kan Tanny Grainger se absoluut positiewe bydrae sien by: https://www.facebook.com/tanny.grainger.353/videos/362204841693531/?sfnsn=scwspmo

As ek kan glo wat ek al gehoor het, het die Assiriese Ryk uiteindelik die huidige Duitsland geword, so op die heel minste verwys die profesie in Nahum 2 dalk eerder na iets wat moontlik met Duitsland in die visioenêre verhaal kan gebeur. En dit gebeur dan ook so, hoor! Dit is trouens een van die drie militêre hoofstrominge waaroor die visioenêre verhaal gaan. Ek kan die dame op Elsa se blad byvoorbeeld vir ‘n beter prys daarop wys dat die kleur rooi in hierdie groter visioenêre opset eintlik met die Britse Ryk sal koppel, en dat hulle Duitsland baie, baie amper vernietig in die oorlog wat kom! Ek wil haar dus vra, in aansluiting by Tanny Grainger se pleit, om nie die Skrif, van alle bronne, onbewustelik te wil gebruik om die EFF te verhef tot ‘n statusvlak waar hulle glad nie hoort nie! Niemand van ons het tyd of respek vir hierdie raserige klomp terroriste nie, maar ons moenie ons wrewel en minagting té ver na die verkeerde kant toe wil dryf nie. Die EFF is dit tog sekerlik nie werd nie?

Daar is vir my geen verskil tussen die Bybelse profesieë en Siener se visioene nie, want letterlik alles hiervan ontspring vanuit ons Vader se beplanning. Onse Siener was maar net één van ‘n lang ry profete en rolspelers in hierdie verband en die waarskuwing hierbo teen die misbruik van die Woord geld dus net so sterk vir diegene wat die visioene wil laat buikspreek tot voordeel van hul spesifieke politieke sieninge. Ek sien dan ook dat hierdie selfde misbruik al meer ten opsigte van Siener se visioene gebeur. Kyk, Adriaan Snyman het met hierdie groot leuen en bedrog begin met sy Britse base se beplanning van die Nag van die Lang Messe, maar van toe tot nou het hierdie siniese boosheid hand oor hand toegeneem.

Die jongste wat ek in hierdie verband gesien het was dan ook sy skoonseun, mnr. Gustav Muller, se “preek” oor die smeltkroes waarvan Siener se visioene praat. Die doel hiermee is duidelik om lede vir die Suidlanders en hul selfaangestelde regering te werf. Hierdie mense het werklik geen idee van wat regtig in die visoenêre verhaal beskryf word nie en die hartseer is dat so baie van ons mense klakkeloos agter hulle aan WIL verdwaal. Maar ja, ons mag nie die Bybel en/of Siener se visioene wil gebruik om enige politieke en/of selfverrykende agenda te dien nie. Veral nie as ons die inligting daarin strategies te begin aanpas om ‘n tydelike agenda te dien nie. Siener se smeltkroes beteken iets heel anders as wat hiér na vore kom!

Ek het in vorige artikels uitgewys dat die leiers en regering wat in Noordwes gaan kom op ‘n natuurlike wyse na vore sal kom en dat die gang van die gebeure dit gaan bewerkstellig. Dit word met ander woorde deur Vader aangelê en tot stand gebring en nie deur die een of ander organisasie nie. Enige poging om ‘n regering vóór dit in eie krag te wil vorm is gedoem tot mislukking, want dit is totaal en al vals en téén ons Vader se wil (want dan sou die visoenêre verhaal nie nodig gewees het in die vorm waarin ons dit ontvang het nie).

Maar dit sluit ook die mense in wat hulself hiermee besig hou. Ons mag nie vloeke uitspreek nie, dit is nie ons funksie nie en ek doen dit beslis ook nie nou nie, maar in hierdie geval doen die deelnemers aan hierdie valsheid dit sommer self. En ek kan dit wel sê, en as oudste en ouderling moét ek dit doen, want ek moet hier uitwys dat die Bybel nie net daarteen waarsku nie, maar dit ook onomwonde en ronduit veroordeel. (Dit is nogal een van my groot klagtes teen die Christendom. Man, man, hulle staan so baie vas en absoluut sterk op die Bybel … totdat hulle moet begin glo wat daarin staan óók, en dan raak hulle maar net stilweg weg….)

Iets wat byvoorbeeld van buite my (weerstand) teen hierdie pogings gekom het is die volgende, vir wat dit dan ook vir ons almal werd mag wees. Ek het op 10 Oktober 2020 ‘n soort “noodroep” van ‘n dame op my FB “messenger” ontvang. Sy het gevra om anoniem te bly, maar hier is wat sy gestuur het:

… Hi, my naam is C… en ek wil graag met jou deel die woord van VADER ontvang vanoggend 2h30. Ek weet nie of jy betrokke is by die samekoms vandag nie.

EZEG; 17:9 So se die Here my God. Sal dit goed gaan met die wingerdstok? Gaan die eerste arend dan nie sy wortels uittrek en sy vrugte vernietig sodat al sy druiwe verdroog wat aan die ryp word was nie. Daar is nie ‘n groot mag, nie baie mense nodig om hom met wortel en al uit te trek nie.

Ek vertrou dat dit op die regte plek sal uitkom.
C … …

Nou, dit het hier gegaan oor Boere Krisis Aksie se “verkiesing” van die “leier in die bruin klere” by Lichtenburg. Ek weet nie wat regtig daarvan geword het nie, ek het niks verder gehoor nie, maar ek dink nie dit was baie suksesvol nie. Die leierskapstryd en die tweespalt tussen die regse splintergroepies is dalk net té groot daarvoor.

In elk geval, die beginsel en strewe na leierskap (lees as: baasskap) oor die Boervolk kan ook deurgetrek word na al die ander regse politieke groepies, en dan natuurlik ook die Broederbond se poging om deur Afriforum ‘n voortydige regering in die plek van die ANC op te rig. Hulle het nogal met die eerste poging gekom so ‘n paar jaar gelede.

Ons het in Volksverraad van Adv. Piet Pretorius gesien dat die verraad van 1994 doelbewus gedoen was met die versteekte doel om die regering later weer terug te neem. So, wat dan ookal kom rondom my observasie dat die swart groep volgens alle aanduidinge met ‘n virus uitgewis gaan word, sal die verraaiers in die Broederbond, wat dit moontlik gemaak het, uiteindelik óók antwoord hiervoor aan ‘n Hoër Gesag moet gee.

Die slegte nuus vir hulle, en dit sê ek al lankal, is dat hulle nie gaan slaag nie en nou het hierdie dame dit met haar “Skrif ontvang” kom bevestig. Daar het ander dinge na vore gekom in ons opvolg gesprek en ek gaan nie na alles daarvan in detail (kan) kyk nie. Maar ek gee in elk geval ons volledige gesprek hieroor om reg aan haar ongemak en angs te laat geskied. (En ek stel dit so omdat ek weet wat “Skrif ontvang” soos hierdie en onder hierdie omstandighede aan ‘n mens doen! Dit is iets skrikwekkend en dit “brand” ‘n mens nogal, om die minste daarvan te sê.)

Daar is veral vier aspekte van haar briewe wat vir my uitstaan.

(a) Sy stuur ‘n blindelingse noodroep uit oor die Skrif wat sy ontvang het. Dit beteken in werklikheid dat sy in alle opregtheid, selfs in ‘n sekere kinderlike naïwiteit, vanuit haar gees profeteer!

(b) Dit wat sy spreek koppel direk met die verkiesing van die sogenaamde “leier in bruin klere” wat op daardie dag by Lichtenburg verkies sou word. In my taal beteken dit bloot die onregmatige voortydige verkiesing van ‘n Boereleier en sy “regering” wat absoluut geen bestaansreg het nie. En ek dink ons kan Vader net só ver uittart en nie verder nie, want Hy stel leiers en regerings aan op die manier en geleentheid wat Hy wil. En daardie “wil” verskil volgens Siener se visoene radikaal van wat die fundamentalistiese regse mense in eie krag wil hê en probeer doen! Hulle verdraai Siener se visoene, of suig selfs nuwes van hul eie uit hul duime om ons volk vir hul eie doeleindes te verwar en te mislei. En ja, hulle het die Bybel en die gebeure daarin maar op dieselfde manier verdraai om mense se koppe te draai en stil en agteraf ‘n verskuilde agenda vir ons land en volk te vestig en voor te stoot.

(c) As ons die Skrif wat sy ontvang het lees binne die volle konteks waarin dit staan, sien ons dat enige poging om leiers en regerings in ons eie krag en slimmigheid te wil aanstel tot mislukking gedoem is. Die vyand gaan nie eers ‘n sterk mag nodig hê om daardie aanplantings wortel en tak uit te ruk nie, want dit is vals en heeltemal oppervlakkig sonder enige krag of diepte!

En asseblief, dit is nie ek wat so sê nie, dit is die Woord self, en dit bring ons vol sirkel terug by die punt waarmee hierdie artikel begin het: Moenie die Woord wil gebruik om die een of ander politieke ambisie te bevorder nie, want dit is ‘n swaar meulsteen wat sulke mense gaan verpletter!

(d) Ons sien hieronder dat sy haarself posisioneer téén die boewe wat tans oor ons heers, wat goed en reg is, maar dat sy dan bid dat Vader vir ons die regte Dawid sal gee om ons in ons menslike stryd te lei. En let wel, nié ‘n Dawid van óns keuse nie, maar Vader s’n, want dit is tog sekerlik die enigste regte Dawid wat daar vir enige opregte Godgelowige mens kán wees! Dit is ‘n reuse groot verskil van wat die valse profete en politieke bedrieërs al hoe dringender probeer doen.

En ja, ek dink nog iets wat sy hier probeer sê is dat die verkeerde Dawid, wat ons in ons menslike swakheid probeer aanstel, net soveel skade teen ons sal aanrig as die donker Goliat wat ons nou het.

**Bygevoeg:
Ek het die artikel hierbo aan die dame voorgelê vir haar kennisname en goedkeuring, soos my gebruik met al my korrespondente is, en ek haal ter afsluiting heelonder aan uit haar finale antwoord.

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————

Hi Frik.

Ek is baie dankbaar dat jy terugvoer gee en vra. “Onbekend [bly]” klink goed vir my want die lof en eer kom Hom toe.

Esegiël gaan oor profesie oor die volk Israel. Vandag se geestelike Israel, ons as gentiles, is deel van God se plan. Elkeen wat Jesus as weg en waarheid in sy/haar lewe het en wandel in die leiding en teenwoordigheid van die Gees het die outoriteit om seun van God genoem te word.

Sy Woord sê so en ek glo so.

Vanoggend teen half-drie het die Heilige Gees my wakker gemaak, en ek het ‘n las ervaar om vir die die land te bid, vir die heerskappy wat deur boosheid in ons land regeer.

Terwyl ek bid lei die Gees my om te bid vir ‘n Dawid wat vir Goliat gesê het: Wie is hierdie onbesnede man wat God nie dien nie – wat die volk van God wil aandurf ?

En later vat die Heer my na Esegiel 17 waar Hy sê dat al is die volk klein, (Isreal was verslaan en beroof), as ons by Sy Voete bly, vas en bid, sal Hy Sy glorie weer in die land laat skyn.

Wees bewus dat ek praat in wat in die gees gebeur. Soos dit in die hemele is sal dit op die aarde wees. My gebed is net dat die Heer n Dawid sal rig wat na Sy Stem sal luister. Want ek stel regtig nie belang in politiek nie. Ek weet net as kinders van God gee ons in gees ons grondgebied weg. Ons erken en aanvaar hierdie evil en soos Israel staan ons in bewing en vrees vir die miere van goliats voor ons.

My vraag aan Jesus is: hoekom moet die Boere alleen fight, waar is ons jong manne om hul te beskerm, waar is ons sg christelike sakemanne, prokureurs, advokate, en mense met invloed om die boere wat so gemoor word te beskerm en te ondersteun.
Soms wens ek die boere wil saamstaan en een jubeljaar uitroep en niks produseer nie. Dat winkels [sal] voorsien, soos hul [ministers] glo. Ek is kwaad oor die draak wat stadig maar seker besig is om die land te verwurg en te verwoes.

Hierdie Woord gaan so saam met wat in Amerika gebeur met Pres Trump. Dit is ‘n geveg wat deur die liggaam van Christus geveg moet word, terwyl die politikusse en leiers moet saamstaan in eenheid ongeag kleur en geur. Jesus is besig om die skape en bokke te skei. Jesus het ons die outoriteit gegee om hierdie evil te vertrap. Jesus huil oor elke een wat HY so liefhet maar ‘n ander pad van verderf kies.

Ek is nie goed met woorde nie, tipiese kunstenaar, so dit sal vir my lekker wees om te kommunikeer waaroor ek nou geskryf het.

Blessings,

C… … …

—————————————————————————————————

** En hier is die belangrikste dele van my korrespondent se finale antwoord aan my.

“… Wat ek gesien en gehoor het op sosiale media, en jy en ek weet hoe hulle kan lieg en verdraai, was die wêreld-pers [“media”] daar en is die slogan “kill the boer” glo goed gechant.

Ek glo dit is die werking van Heilige Gees om die bose in ons land bloot te lê…

Israel was omring deur die vyand …… “En Elísa het gebid en gesê: Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa….”
II KONINGS 6:17 (AFR vertaling 1953)

Ek glo dit is wat daar gebeur het.

Daar is een ding wat hierdie mensdom vergeet omdat hul God nie ken nie,. Ek veralgemeen ..?? …? …..

Hy het Malema net so lief as vir jou en my. Jesus huil, glo my die Gees is bedroef oor die weë wat hulle kies.

Sy Wil is redding en Hy sal wraak neem op bloed wat soos Abel se bloed roep om vergelding en die bose wat nie terug keer na God sal gestraf word oor onskuldige bloed wat vloei.
[Die] Woord sê: Want ons ken Hom wat gesê het: My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Here;

en weer:

Die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.
HEBREËRS 10:30‭-‬31 (AFR vertaling 1953)

Daar was n onderhoud gevoer en die vrou het nie n cooking clue [gehad] waaroor als gegaan het nie. So word onskuldige eenvoudige mense ingesleep in die evil plan. Satan is en bly ‘n mensemoordenaar en hy gebruik so lekker ons Christene se monde om te moor en vernietig.

Mense vat geskiedenis en koppel dit aan gebeure soos nou in die wêreld. Vergete is die woorde van God:
AS JY JY LIEF HET SAL DIE PLAE NIE OOR JOU KOM NIE, en dit vrywaar jou nie van pyn en leed, maar HY beskerm jou.

Ons is gees in ‘n liggaam, ek glo jy weet dat die geestelike realm meer realisties is as ons gebroke wêreld. Wees ‘n skaap en nie ‘n bok [nie] want Jesus is besig om [die twee soorte] te skei. Die liggaam van Jesus, ons Messiah, moet met mekaar funksioneer en veg in gees, terwyl God die Dawid rig.

Ek het in liefde ‘n heilige vrees vir God en wil nie ‘n woord spreek wat Hy nie op my hart lê nie. Hy waarsku genoeg in Sy woord oor veroordelende “so sê die Here” [uitsprake] en dit kom nie Hom af nie.

Ek persoonlik dink dat Siener van Rensburg het visioene gesien, wat my soms aan die konteks van Henog laat dink. Wat my verskriklik hartseer maak is dat mense liewer sal sê Siener sê so en nie Jesus nie.

Ons het al die outoriteit gekry om als by Jesus te hoor, maar ons vermy dit liewer.

**Einde van aanhalings.

—————————————————————————————————

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: