Slaan oor na inhoud

ART 152: 2021-04-04 Groeiende openbare teenkanting in Nederland teen die NWO.

2021/04/05

http://www.sienervanrensburg.co.za

F.H. Pretorius,

Swartruggens,

Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

——————————————————————————————————–

Daar is mense wat die neus optrek en lag oor wat ek rondom ‘n moontlike opstand in Nederland sê, en daar is ook mense wat my selfs beledig daaroor.  Maar dan is daar natuurlik ook die dinge wat Nederlanders sélf hieroor te sê het, en ons kyk vandag spesifiek na twee jong Nederlanders se mening in hierdie verband.  En laat ek dit sommer hier al hard en duidelik sê dat ek absoluut aan hul kant staan hiermee!    

Hierdie stemme gaan net al hoe harder en meer dringend word soos hul owerheid homself teen hulle verhard.  Kom ons hoop en bid dat hulle wel die nodige veranderinge sal kan aanbring vóór die monster van marxistiese sosialisme volledig daar kan toeslaan, want Europa is op hierdie stadium miskien die wêreld se laaste hoop op bevryding. 

Daar is ‘n ander uitweg, en dit is waaroor hierdie artikel gaan, maar dit word tans nog beskou as bloot ‘n onmoontlike konserwatiewe godsdienstige Suid-Afrikaanse droompie.

Amerika is vir praktiese doeleindes nou heeltemal deur die sosialisame ingesluk en dit is eintlik nog net sekere groepe in Europa wat ‘n verandering kan bring.  Ek hoop in elk geval dat hierdie twee jongmense se woorde ‘n vuur in Nederland sal aansteek wat vir hulle die einde van die onderdrukking van die EU sal bring!  Hulle praat al harder van NEXIT in daardie land, so kom ons hoop vir hul onthalwe dit gebeur spoedig so!

Daar is baie stories in omloop oor hoe die militêre mense in Amerika net vir die regte oomblik sit en wag om ‘n staatsgreep teen die verloopte Biden-administrasie uit te voer.  Hmmmmm! Is dit maar net Amerikaanse selfbedrog, of steek daar tóg ‘n bietjie waarheid daarin?  Maar dan moet dit darem begin gebeur ook, né! Hoekom kry mens die indruk dat die tipiese Amerikaanse generaal en patriot toe al die tyd nie regtig veel werd was teen die vyand se organisasie en teenwoordigheid nie?  Almal weet daardie verkiesing is gesteel, en nou het die kongres dit ook nog moontlik gemaak dat die verlinkse sosialiste nooit weer ‘n verkiesing in die VSA sal verloor nie.  Al wat oorbly is ‘n staatsgreep, maar die tyd, redes en geleenthede vir so ‘n ingryping is besig om baie vinnig krag te verloor en verby te gaan.  En die hele wêreld staan oneindig baie te verloor hierdeur!

Maar nou ja, ons kan darem seker nie té hard teenoor hulle wil praat nie, want het ons nie maar in dieselfde strik getrap nie … verskillende volke, in ons geval reeds twintig jaar terug, maar nog steeds dieselfde basiese voetstrik? 

Ons is ook oor ‘n lang periode  stukkie vir stukkie mislei en aan die slaap gesus deur korrupte politieke leiers wat ons einde ten laaste met een enkele handtekening verraai het.   En ek praat nie hier net van De Klerk nie, sy handtekening was in 1994 die finale spyker in die doodskis, maar ook van ‘n lang ry leiers voor hom soos genls. Louis Botha, Jan Smuts, Piet Joubert, selfs Hertzog, Vorster, en, en ,en….  En ja, die onderliggende demoniese boosheid teenoor ons gaan baie verder terug as die agteraf gekonkel van die Broederbond, maar dit is die organisasie wat destyds spesifiek deur die vyand geskep is om ons volk van binne ten gronde te rig. 

Ek het al baie gepraat oor die “derde boek” wat ek wil skryf en miskien het die tyd daarvoor nou eers ryp geword.  Dit was ‘n openbaring wat ek in die eerste dae van Januarie 2004 ontvang het.  Ek het iets totaal anders verwag as wat ek ontvang het, want ek het iets heel anders in gedagte gehad, maar in terme van my roeping vanuit Es. 33:7 moet ek praat oor wat onder my aandag gebring word.  Ek wou eerlikwaar nie hieroor praat nie, maar so lief as wat ek vir my volk en my geestelike soort is, so min sien ek kans om die houe te vat vir mense wat weier om na ons Vader se stem van uitkoms te WIL luister.  Dit is hoekom ek begin sê het: Laat die mense dan gaan wat deel wil wees van die “uitkoms” wat organisasies soos Afriforum, Suidlanders, Boere Legioen, en wie weet wat nog, aan hulle voorhou.  Hulle gáán hulle koppe baie hard stamp. Maar dit is al manier hoe hulle gaan leer waar die waarheid regtig lê.

Ons vyand weet oneindig baie meer as ek van wat in 2004 onder my aandag gebring is.  Hulle het ook die geld en die organisasie wat nodig is om die wêreld vir die Teenstaander te kon oorwin, maar weet dan nou dat alles hiervan maar net skyn is.  Hul “oorwinning” staan op baie wankelrige bene van valsheid en bedrog, en dit kan op geen manier staande bly nie.  Ek weet baie minder van hierdie dinge af as hulle, en my gewig tel nie eers teen hulle nie, maar ek weet genoeg om te kan sê dat hulle hulself gaan vasloop teen ‘n oorweldigende groot oormag.  Siener se visioenêre verhaal spel dit uit hoe en hoekom hulle nie gaan wen nie, en wie dit nie wil glo nie sal maar tevrede moet wees wat na sy of haar kant toe kom.  Dit geld vir almal in die wêreld, hier én oorsee.

Maar ja, dit wat in die eerste week van Januarie 2007 onder my aandag gebring is gee aan ons die totale groot prentjie, en stel al hierdie dinge wat met ons gebeur, en nog gáán gebeur, in hul regte perspektief.  Dit verduidelik aan ons, in die eerste plek, waarom die globalistiese NWO nie die wêreld sal kán oorwin nie, en tweedens dat die mense van Nederland op die regte pad is.  Dit sê ook vir my dat organisasies soos hierdie ONGEHOORD NEDERLAND, wat die video opgeneem het wat die basis van vandag se artikel vorm, besig is met presies die regte aksie!  Ek wens regtig ek kon hulle ondersteun met ‘n finansiële bydrae! 

Maar glo my, hierdie “derde boek” sal nie maklik kom nie.  Dit sal uiteindelik maar net ‘n bykomende deel van my tweede boek wees, Wat Kom Ná Siener?  Dit was juis hoekom ek hierdie spesifieke titel gekies het in 2008 toe ek die boek geskryf en gepubliseer het.  Die openbaring wat ek ontvang het is relatief gesproke baie makliker om mondelings oor te dra as om dit op skrif te kan doen.  ‘n Mens kan kortpaaie met die mond neem wat jy nie op skrif kan doen nie, want so ‘n gesprek sluit ook lyftaal in en dit maak die proses van oordrag soveel makliker en korter. 

Een van die probleme waarmee ek worstel is ook dat die inhoud en strekking van wat ek moet sê absoluut skokkende inligting bevat.  ‘n Baie groot deel van ons mense gaan nie eers bevatlik wees hiervoor nie, wat nog van gereed wees vir so iets.  Ek kan minstens aanvaar dat baie mense summier ‘n streep gaan trek deur my naam, en outomaties ook my bydrae rondom Siener van Rensburg se visioenêre verhaal.  Ek stoei nog al die jare sedert Januarie 2004 met die Gees oor die absolute teenstelling wat so onverwags voor my neergesit is, want dit weerspreek die kern van die dinge waarmee ons grootgeword het.  Al wat ek hier by kan sê is dat die westerling eerder geïndoktrineer is as wat ons opgevoed is, en daar is inderdaad ‘n reuse groot verskil tussen die twee.  Maar nou ja, die basis van die roeping wat ek ten opsigte van Siener ontvang het kom vanuit Esegiël 33:7 en ek moet dus ook oor hierdie geweldige teenstelling praat.  Ek het eers laat in 2017 begin vra wat dit met Siener te doen het, en ek was verstom oor wat uitgekom het! Gelukkig is hulle wat sal verstaan dat hierdie uitbreiding die boodskap van hoop en uitkoms nóg duideliker, groter en belangriker maak!

Ek het al baie oor hierdie saak probeer skryf, maar dit wou op geen stadium regtig werk nie. Ek het dit wel met net ‘n paar vertrouelinge gedeel oor die jare, seker ‘n stuk of twintig dalk (wat Elsa Muller insluit), en ek weet dit neem sowat ‘n uur as ek nie onderbreek word nie.  Ek wil dit om bepaalde persoonlike redes nie op YouTube met ‘n klankgreep doen nie, maar om dit te skryf gaan nie so maklik wees nie. YouTube sal dit in elk geval baie gou verwyder.

Nou, as die aanslag van die Godlose Globalisme teen ons by De Klerk en sy groep gestop het sou ons almal rede gehad het om in sak en as te gaan sit en soos die profete te sê: Wee my, ons is verlore!  En alles in ag genome word ons situasie al hoe donkerder.  Maar hou moed, die geskiedenis is soos ‘n wiel wat stadig draai, en soos ek op 31 Maart 2021 in Artikel 151 gesê het kan Ace Mogashule se komende opstandigheid teen Ramaphosa dalk die begin wees van die einde vir die Globalisme wêreldwyd.  En ek wil hier weereens sê dat ons volk volledig deel is van dieselfde genetiese basis as dié van die onderskeie nederlande van Wes-Europa.  Sekerlik wag daar nog swaar dae op almal van ons, maar minstens sal ons dan weet dat die uitkoms op pad is as die ANC-regering in Suid-Afrika verdwyn.  (Daar is ander aanwysings vir Europa in die visioenêre verhaal, maar dit het ek reeds op ander plekke aangetoon.)

Ek dink net dit is kritiek-belangrik om óók hier te verstaan dat De Klerk se handtekening uiteindelik eerder ‘n spyker in sy groep se eie doodskis gaan wees, want daar is nie ‘n manier hoe hulle uiteindelik kan wen nie!  Ons Vader se leërmag lyk ‘n bietjie anders as wat die deursnee gelowige verwag, maar dit is waarteen die Globalisme regtig veg.  Dit is nie “spoke” teen wie hulle hulself verset en probeer veg nie, maar wel ‘n fisiese iets en glad nie ‘n “geestelike” een nie.

U sien, Siener van Rensburg was óók ‘n profeet, en dan beslis ook die belangrikste een van almal.  Dit is so omdat die boodskap van uitkoms wat hy vanaf ons Vader ontvang het presies en perfek inpas by die situasie wat tans besig is om wêreldwyd te ontwikkel.  Die ou profete het tot ‘n groot mate bloot die komende finale konflik aan ons adverteer, met relatief min spesifieke inligting daarin.  Siener van Rensburg se visioenêre vooruitskouing van ons toekoms bevat daarenteen geweldig baie detail oor die konflik as sulks en ook die omstandighede waarin dit afspeel.  En alles daarvan pas in by die “nou”.

Die punt is, Europa is vinnig besig om al meer onrustig te word oor die greep van die bose een op hulle, en die mense van Nederland is dalk besig om die voortou te neem hierin.  Die verskil is dat almal in Europa protesteer teen COVID19, maar die Nederlandse politici is ook aktief besig om hul land se politieke leier uit te gooi.  Sover ek weet gebeur dit nêrens anders nie. Op hierdie stadium is daar ‘n groot poging in Nederland se Volksraad (“Tweede Kamer”) om van hul eerste minister en sy sleutelpersoneel in die kabinet ontslae te raak.  Die aandrang word al sterker dat Rutte moet bedank en padgee en dit lyk of dit net ‘n kwessie van tyd is voor dit kan gebeur.   

Wat die groeiende onrustigheid onder die jeug van Nederland betref wil ek graag twee spesifieke aanhalings uit die video hierby plaas.  Ek kry die gevoel hierbinne dat hierdie twee pragtige jong Nederlanders namens ‘n groeiende meerderheid Nederlanders spreek.  [Ek het hierdie keer die video afgelaai vir ingeval dit ook oornag “verdwyn”.]

Jongman:

00:19 [Vraag aan die jongman:] … Wat brengt

00:22 je hier?

00:23 [Antwoord] Ja, de vecht voor vrijheid eigenlijk en

00:26 ik kan niet meer zo [bleek als?] [ge]voel [dat] ik

00:28 echt helemaal niks aan [kan] doen

En verderaan:

00:58 … er wordt alleen

00:59 maar tracht te dramatisch er dus helaas

01:02 de echte vreugde is bij mensen weg en

01:05 het optimisme met zin in de toekomst

01:07 en zo dat is al een beetje weg mensen in

01:10 het steeds somberder in voor mijn gevoel

01:11 en vooral in mijn directe omgeving

Hy sê verder dat hy selfs ‘n vriend gehad het wat selfmoord gepleeg het uit depressie oor die situasie!

En ook ‘n jong dame:

04:09 … Ik denk dat er

04:15 een massale opstand nodig is om dit

04:17 beleid te stoppen, deze therapie, want is

04:19 gewoon onhoudbaar

Die “therapie” verwys na die dra van mondkappies en die absoluut drakoniese Nederlandse owerheidsreëls ten opsigte van sosiale verkeer tussen die inwoners.  Dit is heelwat erger daar as hier, en die polisie tree baie streng op teen “oortreders” in Nederland.  Daar is van hierdie videos wat duidelik wys hoe die polisie Nederlanders (en Duitsers) openlik met knuppels, vuiste en skoppe teen die lyf en kop aanrand en dan wegsleep selle toe.  Die kommentator noem aan die einde in die video dat:

05:10 … [dat] ieder geval

05:14 goed verlopen, geen politieoptreden, en

05:17 demonstranten bouwen nog een feestje … 

Dit gee ons hoop dat die Rutte-skrikbewind dalk soveel teenstand in die parlementêre stelsel begin ondervind dat hy opdrag gegee het om polisie-optrede drasties af te skaal.  Dit gaan onafwendbaar lei tot ‘n groter poging op die herstel van vryhede van die bevolking se kant af, wat op sy beurt waarskynlik weer tot ‘n skerper hervatting van polisiegeweld teen hulle sal lei, want Rutte sal nie maar net gaan lê nie.  Maar dit kan dalk die revolusie bring wat Nederland uiteindelik van die Rutte-EU juk gaan bevry. 

Ek weet nie wanneer en wat eerste gaan gebeur nie, NEXIT of Engeland se onverwagse visioenêre aanval op Duitsland nie, maar dit is eintlik nog net ‘n volskaalse oorlog wat die EU se bose strewe van totale beheer kan stop.  Dit is al manier hoe die sogenaamde “financial reset” gestop kan word, en dit sal waarskynlik lank voor die jong dame in die video se 2030 wees.  

Die vraag is of enige opstandigheid en pogings van ons kant hierdie golf van bose onderdrukking nog kan stop?  Die antwoord is ongelukkig: Nee, ons kan nie en ons Vader sal dit ook nie toelaat nie, want alles hiervan vorm deel van sy plan om sy vyand eenmaal koud te sit en te vernietig.  Dit is die hoofrede waarom ek nie kan saampraat met die mense wat so lustig raad uitdeel van hoe ons onsself in die huidige moordaanslg teen ons volk moet verdedig nie.  Om te wil vlug na die een of ander “veilige plek” in Suid-Afrika is ‘n onhaalbare pypdroompie.  Daar is geen, maar geen veilige plek in Suid-Afrika meer nie, en die pad daarheen sal in elk geval een lang hinderlaag wees vir die hoopvolle “vlugtelinge”.  Ons kan ook nie nou meer die wapen opneem om onsself te verdedig nie, want De Klerk se verraad rondom die generaals wat hy destyds so vinnig en so onnodig afgedank het, het daarvoor gesorg.  Ek glo nog steeds die oplossing lê daarin om mekaar met ons teenwoordigheid en getalle te beskerm, en om inbrekers, aanvallers en ander booswigte op daardie manier te stop.  Moet nooit alleen rondbeweeg nie en vermy stil en afgeleë plekke as jy wel alleen is.  Dit is letterlik al wat ons kan doen, want ons weet baie goed as ‘n blanke ‘n swart inbreker of moordenaar doodmaak gaan hy of sy tronk toe.  Ons sien dit so gereeld gebeur, so kom ons begin mekaar dan maar liewers op te pas.

Nou, as ons al hierdie dinge in ag begin neem kom ons ook uit by die punt waar Siener se visioenêre verhaal van uitkoms inpas, want dit verduidelik in baie groot detail hoe die huidige gebeure einde ten laaste in Suid-Afrika en Europa gaan uitspeel.  Dit is hoekom ek by herhaling vra dat my lesers asseblief hierdie goeie nuus aan u buitelandse familie, vriende en korrespondente sal oordra. 

Ons het nie visioenêre inligting as sulks van wat in die VSA gaan gebeur nie.  Ek is egter besig om ‘n artikel hieroor saam te stel waarin ek die inligting wat ons wel het sal probeer korreleer met wat tans besig is om te gebeur in daardie land.  Ek kan wel op hierdie stadium sê dat die uitslag van die komende oorlog in die VSA ‘n heel ander invloed op die wêreldgeskiedenis sal hê as wat die Amerikaners op hierdie stadium graag sal wil hoor.  Hulle wil graag die groot helde wees, want hulle glo mos hulle is hierdie ‘greatest nation” wat die wêreld ooit gesien het, maar ware heldedom lyk soms anders as wat ons dalk verwag.  Ek sien Amerika op hierdie stadium eerder as ‘n finale offer wat aan veiligheid en wêreldvrede gebring sal word.  Dit sal tot ons almal se voordeel wees, die werklike konserwatiewe deel van die VSA ingesluit, maar ook hulle sal eers die geleentheid kry om te treur oor wat van hulle weggesteel is.

Groete,

Frik Pretorius

———————————————————————————–

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: