Slaan oor na inhoud

ART 154 2021-04-28: ‘n Vraag oor ‘n horlosie met strepe daarop, saam met die Vierkleur ook met strepe daarop.

2021/04/28

http://www.sienervanrensburg.co.za

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

——————————————————————————————————–

Vandag se artikel handel oor ‘n baie interessante vraag wat Elsa Muller vanoggend aan my gestuur het.  Ek weet nie wie die vraag geopper het nie, maar baie dankie hiervoor, want dit is vrae soos hierdie wat mens dwing om dieper te kyk en sinvol te begin ondersoek.  Dit is per slot van sake die beste manier om by die volle waarheid uit te kan kom, dan nie?  Ek is baie bly hieroor, want dit sê ons mense begin dieper te dink, en dit is presies wat ek wou gehad het nadat ek my eerste boek in 2004 gepubliseer het.  Ek verwelkom sulke vrae, want ek weet saam sal ons by die regte antwoorde uitkom en dit sal natuurlik ons kanse op oorlewing soveel beter maak.  

Maar nie net dit nie, want dit bly maar verstommend om te beleef hoe dinge en gebeure soms op ‘n vreemde wyse saamwerk om ons in ‘n ander rigting te stuur as waarheen ons op pad was, om ons by ‘n bepaalde “destiny-punt” uit te bring waar die Voorsienigheid ons regtig wou gehad het. U sien, hierdie vraag het ook iets anders vir my opgelewer waarop ek glad nie bedag was nie, maar wat dalk net baie belangrik vir ons gemoedsrus kan wees. 

Ek sal hieronder weer verwys hierna, maar ek was besig om aan ‘n nuwe artikel te werk toe hierdie vraag gekom het.  En al wat ek hiervan kan sê is dat ek heeltemal verras was met die “stille” manier waarop dit aansluit by die nuwe artikel waarmee ek besig was.  Ek staan maar net keer op keer verwonderd oor die unieke maniere waarop die Gees soms met ons praat.  In hierdie geval het iets in die vraag, saam met ‘n  heeltemal losstaande en eintlik niksseggende onlangse droompie my weereens by twee vorige drome gebring wat baie belangrik is hier. Hierdie twee drome bestaan uit ‘n droom van my Nederlandse penvriendin wat op ‘n baie unieke wyse saam met myne van 26 Februarie 2012 werk om ‘n boodskap van uitkoms aan ons oor te dra.

Nou, die vraag wat ek vanoggend vanaf Elsa Muller ontvang het lyk só:

Ek weet nie of hierdie “visioen” al bespreek was nie? Verklaring asb.

10 Junie 1923 – Ek gaan na Europa en gaan oor berge.   Toe kom ek by ‘n plek en daar le nieuw mauser geweers onder planke.  Toe ‘n endje verder en daar is ‘n hoek van ‘n huis en daar le twee mense met n laken oor hulle en toe kom grond oor hulle.
Toe weer ‘n endje verder en toe ‘n ding soos n horlogie maar met strepe en daar kom die vierkleur uit met strepe.

Ek begin hieronder by die verwysing na die horlosie en ek haal soos volg daaroor aan uit my boek, Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?

(3.2.5.) Tydsbepaling, ‘n Ingeboude horlosie.

Daar is oorvloedige bewyse dat die visioene ‘n ingeboude horlosie bevat. Dit kom na vore as ‘n relatiewe kort termyn teenoor ‘n langer een, en die betekenis daarvan lê op twee vlakke. Die basiese gedagte is om aan te dui dat die verhaal oor ‘n sekere tydperk afspeel, maar ook dat die gebeure onderworpe is aan die veranderinge wat tydsverloop meebring. Ons kan ongelukkig nie ‘n “dag en datum afleiding” rondom hierdie horlosie maak nie, en niemand kan sê wanneer dit gaan begin en hoe lank dit sal duur nie.
[en dan verder]

(3.2.5.1.) Die langer termyn word aangedui deur die wisseling van die seisoene wat in die natuur en die landbou voorkom. Dit verwys tipies na langtermyn implikasies soos “die gras is nog kort” ([093] en [147], “die gras staan hoog en groen in die kamp” ([446.01]), saam met, “die gras (staan) ryp” ([334.01]).

(3.2.5.2.) Die korter termyn tydsverloop word op twee maniere beskryf. Die eerste word aangedui deur die stand van die son. Die verskillende dagbreke dien byvoorbeeld telkens as afspringplek vir spesifieke onderafdelings van die verhaal. Ons kan op grond van die verhaaltjies aflei dat een weergawe binne die bestek van een dag afspeel (dagbreek tot laatmiddag).

Daar is egter ook ‘n ander verhaalgroep binne hierdie kategorie wat oor ‘n tydperk van drie sulke dagbreke afspeel. ‘n Ander manier om hierdie soort tydsverloop aan te dui word gevind in die beskrywings, “dit is nog donker”, “dit word lig”, ensovoorts. Die voorkoms van lig en donker is nie net beperk tot dag en nag nie. Die dik, donker wolke in die lug speel ook ‘n belangrike rol hierin,  want hierdie wolke kom op spesifieke tye van hierdie visioenêre dag voor.

(3.2.5.3.) Daar is drie plekke waar ons ‘n direkte verwysing na ‘n horlosie of tyd aantref, naamlik in [649], [275] en ook [112x] saam met [588]. Ons lees in [649] dat die son omtrent twee uur hoog sit. Dan sien ons in [275] dat daar ‘n man is met ‘n horlosieketting wat blink in die son, en in [112x] dat die horlosie aandui dat dit drie uur is. (Blink en silwer is “goed” vir ons). Die reëls onmiddelik ná dit, saam met die horlosie in [588], dui aan dat die Duitsers ‘n groot dorp/stad op daardie tydstip inneem. Die horlosie dui hier aan dat ‘n baie groot deel van die verhaal binne die bestek van een uur afspeel, en dat die vyand totaal en al ondergaan in hierdie tydperk. Die beginsel sluit natuurlik aan by Openbaring 18 verse 10, 16 en 19.
[Einde van aanhaling]

Verdere verduideliking vir die doeleindes van hierdie artikel.

Die man met die horlosieketting is ‘n Boer wat in bruin aangetrek is.  Hy is dus ‘n generaal, want hulle is die enigste mense wat pakke klere dra. Hierdie is in werklikheid die befaamde Man in die bruin pak, en hierdie toneeltjie speel af op die punt waar hy en Jan Pretorius mekaar ontmoet.  Die finale veldslag by Coligny-Lichtenburg vind skynbaar ook direk hierna plaas.

Die vroulike ekwivalent van so ‘n deftige pak klere is ‘n mantel (ook “kleed” in die visoene), waar albei ‘n sekere formele leierskap en senioriteit aandui. Terloops, daar is geen politieke leiers in die verhaal nie, behalwe die Amerikaanse touleiertjie in Europa en moontlik die Duitse vrou wat ‘n mantel in visioen [427.02]** dra. Sy verskyn ook net baie kortliks aan die begin van die Europa verhaal.  Ek het in my boek gesê dit verwys na die Duitse volk en die mantel wat sy aan het is blou aan die een kant en wit aan die ander.  Dit lewer natuurlik die kleur vaal, oftewel wit-skimmel (perde) in die Duitse politieke konteks. Dit is in elk geval die kleur waarmee verregsheid in die visioene aangedui word.

(**[427.02] Toe kom in die Noorde een vrouw mens uit zij het blauw oge en haar kleed is tussen wit en blauw. Net toe zij weg raak, gaan ek naar die Westen.)

Ek haal ook hier aan vanuit my boek:

(5.2.5.1.) Duitsers.
“… ‘n Mantel is die vroulike vorm van ‘n baadjie, wat aandui dat die draer daarvan die een of ander organisasie se beginsels onderskryf.  Dit is egter ook ‘n simbool vir leierskap, want alle volgelinge in die verhaal dra hemde en/of broeke.  Die generaals, wat die leiers in die verhaal is, is die enigste mense wat pakke klere of ‘n baadjie dra.
[Einde van aanhaling]

Ek wil in hierdie verband baie kortliks uitwys dat die Duitse regering (amper) eerste ding in die verhaal deur die Engelse vernietig sal word.  Dit word voorgestel as die parlement in Berlyn wat platgedruk word totdat net die sementvloer daarvan oorbly, en dan ook as die blou Duitse staatswaentjie wat omgekeer word.  Dit dui daarop dat die Duitse leër verslaan word.  Die Duitse vrou roep na ons om hulp en ‘n groep van ons manne (donkies) gaan dadelik help en tel die waentjie weer terug op sy wiele.  Die Traktate van 1914 het spesifiek gelui dat ons en Duitsland mekaar militêr sal bystaan in tyd van nood.  Dit gebeur onmiddellik ná die visioenêre verkiesing hier in Noordwes verby is. Die Duitsers kan dan op ‘n georganiseerde wyse begin terugveg en ons gesamentlike vyand vernietigend verslaan in Europa.  Ek haal hier aan vanuit my boek om die basiese gebeure aan te toon:

(4.2.17.) In Rusland.
“… Die feit van die saak is dat ons saam met Duitsland sal ondergaan as ons nie gaan help nie. Die sleutel tot hierdie afleiding lê in die wyse waarop die Engelse waens wat na Johannesburg trek die twee visioene hierby aan mekaar verbind.
[367.01 11/09/18] In die Noorde banja ver kom een met ‘n skimmel paard naar die Zuide
[367.02] en toe raak hy weg en toe trek die Engelse waans naar Johannesburg.
(Let nou op wat gebeur as die waens hierheen kom.)
[427.02] Toe kom in die Noorde een vrouw mens uit zij het blauw oge en haar kleed is tussen wit en blauw. Net toe zij weg raak, gaan ek naar die Westen.
[325.01 01/02/18] My wit hef mes is baie skerp.
[045.01 04/08/15] Ek sny aan ‘n riem by my huis en ek sien my suster.
(Dit is net na die verkiesing in Noordwes, en die volk is hier besig om voorbereidings te tref vir ‘n oorlog.)
[458.01 21/10/19] Toe kijk ‘n vrouw met blauw ogen vir mij.
[Verduideliking vir hierdie artikel: Tant Nonnie, genl. de La Rey se vrou was die tipe vir die Duitse vrou.]
[427.01 15/05/19] Engelse waans trek van die Weste naar Johannesburg.
[427.02] Toe kom in die Noorde een vrouw mens uit zij het blauw oge en haar kleed is tussen wit en blauw. Net toe zij weg raak, gaan ek naar die Westen.
(Ewe veel wit as blou lewer Duitse wit-skimmel. Die ekwivalente kleure hiervoor in sterk skemer in Suid-Afrika  is vaal, d.i. die groen groep, en ook grys, oftewel die Britse rebel.)
[588.01 10/06/23] Ek gaan na Europa oor berge,
(Die berge verwys na twee groot probleme wat in die Unie op die pad van die donkies lê. Dit word ook as twee putte aangedui.) [Die “Unie” verwys na vandag se RSA]
[Einde van aanhaling]

Maar om terug te keer na Elsa se vraag wil ek afsluit met die kern daarvan.  Stukkies hiervan kom uit my boek wat ek dan hier aanvul met bykomende verduidelikings.

[588.01 10/06/23] Ek gaan na Europa oor berge,
(Die berge verwys na twee groot probleme wat in die Unie op die pad van die donkies lê.  Dit word ook as twee putte aangedui.) [Die “ek” en die donkies verwys na ons manne wat na Europa gaan om die Duitsers te help]
[588.02] ek kom by ‘n plek en daar lê nieuwe mausers gewere onder planke,
[Duitsland se voorbereiding in Europa om die vyand met n teenoffensief aan te val]
[588.03] endjie verder en daar in een hoek lê 2 mense met ‘n laken oor hulle en grond kom ook oor hulle.
[Duitsland se voorbereidings om hierheen te kom.  Ons sien later, hier by ons, dat alle jongmense ook as seuns en/of kinders beskryf word en dat almal van hulle tien jaar oud is.  Ek weet nie hoekom juis tien jaar oud nie.  Die syfer tien, volgens Eerw. Bullinger, verwys in die Bybel na “.. the perfection of Divine order, commencing, as it does, an altogether new series of numbers. …. It implies that nothing is wanting; that the number and order are perfect; that the whole cycle is complete. …”
Die wit laken verwys na die “nuwe” Duitse vlag, waar wit God se “kleur”  in die visioene is.  Die simboliek agter hierdie wit laken is dat dit later in ons land diens doen as ‘n wit tafeldoek by ons “feesmaal van vryheid” nadat die vyand verslaan en verjaag is.]
[588.04] Verder en daar kom ‘n horlosie maar met strepe en tussen die strepe kom die vierkleur met strepe uit.
[Verduideliking: Ek het nog nooit regtig ernstig na die betekenis van die strepe gekyk nie, want dit was nie wesentlik vir wat ek wou doen nie.  Daar is ander strepe, en ook verwysings na ‘n streep in die visioene, en ons kan dit dalk ook beskryf as “lyne”, soos in ‘n lyn osse, lyne soldate, ensovoorts. Daar is wel ‘n sekere mate van “disorganisasie”, en selfs wanorde betrokke by meeste hiervan.  Ek dink dit kan dalk verwys na die geweldige wanorde wat aan die orde van die dag sal wees as hierdie vlag uiteindelik uitkom.  Ons magte word vasgekeer in die verre weste (klaarblyklik in die omgewing van Coligny-Lichtenburg), en die Duitse bevelvoerder (rooibles bul) en sy gevegsgroep kom net betyds daar aan om te verhoed dat almal daar uitgewis word.  Dit is op hierdie stadium waar die emmer bloed omval en die vlag in die bloed gedoop word om die skoon nuwe republiekvlag op te lewer.  Hierdie vlag sal die ou republiekvlag wees sonder die klein vlaggies op die wit baan.  Dit het natuurlik oorspronklik bekend gestaan as die Nederlandse Prinsevlag.

Die eerste deel hieronder is nie regtig belangrik nie, maar ek plaas die aanhaling in sy geheel om samehang te kan behou.

(5.4.57.) Die volk trek na Prieska.

Die geografiese verwysings dui aan dat die mense wat deur die draadhek by Wolmaransstad trek sal aanbeweeg tot by Prieska.  Dit beteken dat hierdie mense, wat uit die aard van die saak sal bestaan uit vrouens, kinders en mans wat nie geskik is vir militêre diens nie, tot min of meer by Kuruman kan trek voordat hulle suidwaarts draai.
[278.01 14/05/17] Die Bokkie karne zo als van mij trek op ‘n streep af na die zuide.

Die mense in die Vrystaat wat nie by die militêre betrokke is nie trek ook op hierdie punt na Prieska toe.
[278.02] Die (Vrystaat) mofskape trek oor na die zuide.

Die Noordwes deel hiervan word soos volg uitgebrei:
[319×01 30/12/17] In die Zuide staat een spierwit perd en hij kyk naar die Ooste.
[319×02] Ek gaat af na die Zuid Weste ek het een wit perd in die kar en al die hekke staan oop. Die aarde lijk zoals in die zomer als dit banja gereent het dat die gras groen en mooi is; en dit het die nag banja gedauw. En die son kom op en skijn op die aarde dat dit blink.
[319×03] Die spring bokke gaat uit een groot water in die richting naar Noord Oost.
(Die spierwit perd verwys na die nuwe nasionale leier. Ons weet nie wie hy is nie, maar die visioenêre tipe vir hom is Jan Pretorius.  Siener word aangehaal dat hy sou gesê het dat hy ‘n Vrystater sal wees, maar ek dink hy is verkeerd verstaan.  Ons het hierbo gesien dat Jan Pretorius homself in die Vrystaat bevind as die bruin donkiekarre (blou hemde) optrek na Johannesburg om die onthoringde rooi bul te gaan aandurf.  Hy probeer keer, maar sonder enige sukses.  Die donkiekarre vlug daarna terug, en op daardie punt kom die bandiete uit die tronk uit.  Jan Pretorius beweeg dan aan die Vrystaatkant van die Vaalrivier saam met hulle na die weste toe.  Die man in die bruin pak beweeg aan hierdie groep bandiete se noordekant.  Jan Pretorius draai egter op ‘n punt weg in Noordwes in waar hy en die man in die bruin pak mekaar dan ontmoet (“om die lyf vat”). Hy kom dus inderdaad uit die Vrystaat, maar om heel ander redes as wat aanvaar word.
Die grond is deurweek as gevolg van die Duitse haelstorm wat ons vyande verjaag het. Hierdie toneeltjie moet egter ook saamgelees word met ‘n ander visioen waarin die verwerkliking van ons vryheid in meer eksplisiete terme beskryf word.)
[588.04] Verder en daar kom ‘n horlosie maar met strepe en tussen die strepe kom die vierkleur met strepe uit.
(saam met)
[001f02] Die diep wal met die rooi rand waarteen die riete staan.
[003a06] Die mense dra spaansrietbosse.
(wat die basis vorm van die mandjie waarin die halfryp perskes was)
[629.03] Toe kom ‘n seroet mandje in gezich, en ‘n vrouw met wit klere zit ‘n wit bos blomme in die mandje, en die mandje draai in rond, toe is dit die vierkleur wat in die boom van die seroet is.
(‘n Seroet mandjie is ‘n mandjie wat van riete gemaak is.)
Die vrou met die wit rok verwys na die volk in die algemeen, want al die vrouens is op hierdie stadium so aangetrek. Die beeld koppel op die geestelike vlak met God se ingryping in die gang van die gebeure, maar in die praktiese sin ook met die nuwe president, want Jan Pretorius is die enigste persoon wat by die naam genoem word dat hy wit klere dra.  Klere verwys na “staatkundige gekleedheid”, en hy dra dus Vader se ideologie uit. Die vyand is heeltemal verdryf en die volk kan dit nou bekostig om rustig ‘n vleisie, en selfs ‘n tydsame gereg soos ribbetjie op die kole te braai. Ons het nie visioenêre inligting oor wat by Prieska gebeur nie, behalwe wat oom Niklaas daarvan vertel het by (1.2.25.)
[Einde van aanhaling]

En nou vir die groot interessantheid waarvan ek die afgelope week bewus geword het.  Ons het ‘n kragonderbreking van bykans vier dae en nagte gehad wat my met baie tyd gelaat het om oor baie dinge te kon nadink, en hierdie het onder andere na vore gekom:

As hierdie Duitse vrou met die mantel wél na Bondskanselier Merkel verwys verander dit dalk ons verwagtinge en tydsbepaling oor Siener se oorlog soos met ‘n handomkeer.  Sy tree uit as leier van Duitsland met die volgende Duitse Algemene Verkiesing, wat op 26 September 2021 sal plaasvind. Dit sou dus kon beteken dat sy nog aan bewind sal wees as hierdie dinge gebeur!  Ek sal in die volgende artikel uitbrei hierop, maar die punt wat ek hier wil maak is dat dit skielik baie moontlik kan wees dat Siener se oorlog tussen die begin van September en die algemene verkiesing in Duitsland kan plaasvind!

Dit trek in elk geval net skielik weer my vreemde droom van 26 Februarie 2012 baie direk in by wat ek in ‘n nuwe artikel wou sê.   U kan gerus terugblaai na my ART 065 van 19 Augustus 2012 (en die paar daarna) om die geheue te verfris.  Ek het saam met daardie droom ook ‘n droom van my Nederlandse penvriendin geplaas waarin die maand van September die absoluut kritieke aandagpunt speel.  U sal daar sien dat ek rondom my droom op ‘n datum van 24 September uitgekom het, maar u sal ook in ART 070 sien dat daar ‘n soort “ingeboude fout” van twee dae in my geskiedenis voorgekom het wat my soos ‘n nagmerrie gery het!

Ek glo nog steeds die vlugtelinge gaan net ‘n venstertyd van sowat 12 tot 14 dae hê om relatief maklik te kan wegkom, maar dit het eintlik niks te doen met die kind se woorde aan my vriendin nie. Ek wil dit nie op hierdie stadium verhef tot evangelie nie, want die twee dae verskil sal uiteindelik nie belangrik wees vir wat sy in die droom bedoel het nie. Ek sal in die volgende artikel verduidelik, maar die dogtertjie Ilse praat bloot van “ergens in September”. Gesien in die lig van die spesiale belangrikheid van haar woorde maak dit egter my waarskuwing baie dringender: hierdie gebeure gaan baie onverwags en vinnig kom!

Hierdie twee drome is baie onlangs weer op ‘n ietwat vreemde manier, en met ‘n soort draai daarin, so “heel terloops”, onder my aandag gebring en dit het my gedring om wéér daarna te gaan kyk.  En ja, ek het op ‘n skokkende moontlikheid daarin afgekom wat ek voorheen nie raakgesien het nie.  Ek het wel die verskillende onderdele daarvan in 2012 al raakgesien, maar dit was tot nou toe maar net los stukke wat nie juis veel vir my beteken het nie.  Ek kan nie sê of dit dalk so bedoel was nie, maar die gang van tyd maak dat ‘n mens met ander oë na die wêreld om jou kyk en so het hierdie los stukke nou eers vir my bymekaar gekom om ‘n meer sinvolle geheel te vorm.  En die moontlike betekenis daarvan het behoorlik my asem weggeslaan toe ek besef het wat ek voor my gehad het!  Kom ons hoop ernstig dat ek reg verstaan het.

Die interessantheid hiervan was dat ek vanoggend besig was om aan ‘n nuwe artikel oor die dogtertjie Ilse se “ergens in September” te werk toe Elsa se versoek deurgekom het.  Ek wil nie die nuwe artikel vooruit loop nie, maar die maand September speel vanuit die hoek van albei drome saam gesien die sleutelrol in hierdie én die nuwe artikel. En natuurlik ook dat die boosheid wat ons omring (hopelik) dalk nog hierdie jaar tot ‘n einde kan kom.  Ek mag verkeerd wees, dit bly baie waar, maar my roeping vanuit Esegiël 33:7 dring my nogtans om te praat oor wat ek glo van Bowe vir my gesê word.  Hierdie was só duidelik dat ek dit nie mag ignoreer nie. 

Maar ek hoop in elk geval hierdie help om die betrokke visioen waaroor die vraag handel beter te verstaan.

Groete,

Frik Pretorius.

——————————————————————————————————-

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: