Slaan oor na inhoud

ART 156: 2021-08-06 Jan van Riebeeck kom spook by my.

2021/08/06

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

—————————————————————————————————

Goeiedag,

Ek dink die heel bekendste mens in ons volk se geskiedenis was ongetwyfeld Jan van Riebeeck gewees.  Ek meen, ons bestaan hier in Suid-Afrika het per slot van sake op 6 April 1652 by hom begin.  Daar is in die verlede soms snaakse dinge van hom gesê, soos onder andere Zuma se lagwekkende aanspraak dat hy die skuld moet kry vir “apartheid”.  Maar so het hy ook ‘n ietwat vreemde, maar tog ook baie interessante invloed gehad op die ontstaan en gang van die gebeure wat tot vandag se artikel gelei het. Sy naam kom sommer drie keer na vore in die tydlyn in die artikel. 

Nou, die “bestanddele” in die artikel is iets heel anders as “toevallighede”, en die bekende sielkundige Carl Jung het ‘n baie gangbare beskrywing en definisie hiervan gegee.  Hy het hierdie soort sameloop van gebeure beskryf as sinchronisasie, of dan “synchronicity” in Engels.  Hierdie begrip verwys na die voorkoms van gebeure wat lyk of dit met mekaar verband kan hou, maar sonder dat daar enige kausale konneksie tussen hulle bestaan (“begronding rondom oorsprong”).  In gewone taal, maar nog steeds getrou aan Jung se definisie, kom dit daarop neer dat die maniere en tye waarop Jan van Riebeeck se naam in die tydlyn in my artikel voorkom heeltemal los van mekaar staan, maar dat juis dit ‘n dieper betekenis aan my beweringe gee.  Dit skep as’t ware die ketting wat die sake in hierdie artikel aanmekaar verbind en my betoog geloofwaardig maak.

Maar nou goed, ek het vandag se artikel in die vorige een (Art 155) aangekondig, en daar het ek vir geduld gevra, want hierdie een se samestelling is nogal kompleks van aard.  Daar kom ‘n hele paar heeltemal losstaande dinge bymekaar hierin, waarvan ‘n sekere deel selfs persoonlik van aard is.  Dit is dinge waaroor ek nie normaalweg sou gepraat nie, maar hier kan ek sekere dele daarvan ongelukkig nie weglaat nie.  En ek hou regtig niks daarvan nie!  Maar ja, die individuele rolle wat elkeen daarvan in hierdie artikel speel voldoen in alle opsigte aan Jung se definisie van sinchronisasie om saam iets baie interessant oor te dra. 

Op hierdie punt wil ek dit egter beklemtoon dat die artikel NIE bedoel is om die toekoms te probeer voorspel NIE!  Maar dit kan dalk waar wees en die basiese deel daarvan wat ek hier ophaal kan sekerlik so gebeur, maar niemand sal kan sê tot ons by daardie spesifieke punt in die toekoms kom nie.  Hou dit in elk geval maar in die agterkop, want dit kan dalk belangrik word.  Dit kan dalk hierdie jaar wees, dalk volgende jaar, of dalk eers oor tien jaar, maar ek dink hier word iets besonder van Bowe aan ons uitgewys.

Twee drome van 2012.

Die eerste saak wat ek hier wil ophaal is die twee drome waaroor ek in ART 065 op 19 Aug 2012 geskryf het.  Die eerste droom was myne en die tweede een ‘n droom wat my Nederlandse penvriendin kort daarna gehad het.  Ek som albei baie kortliks hier op om die nodige agtergrond te kan skep vir vandag se artikel.  Die interessantheid van vandag se artikel is dat dit hierdie twee drome nege jaar later  uiteindelik volledig verklaar.  (Wel, vir wat DIT werd mag wees, want die droom wat ék gehad het, het ‘n lastige manier om aanhoudend terug te kom met bykomende betekenisse wat ek nie voorheen raakgesien het nie.  En nou wil dit sowaar lyk of haar droom dieselfde begin doen!)

Ek sal later in die artikel weer hierna verwys, maar ek wil ook daarop wys dat die datum van 22 en/of 24 September ‘n baie groot rol gespeel het in my ontleding van hierdie droom. En dit vorm vandag nog die basis van my argument oor wanneer om die komende oorlog te verwag.  Hierdie is gebaseer op Skrif wat ek by twee verskillende dames met dieselfde name ontvang het, en dit kom uit Hagai 2:20-23.  Hierdie twee boodskappe het as Skrif ontvang heeltemal onafhanklik van mekaar ses jaar en twee dae uitmekaar gekom.

Wat die syfer nege betref wil ek ook sê, en hierdie is beslis meer as “sommer maar net” interessant, want vir my vorm dit ook deel van wat Carl Jung as “sinchronisasie” beskryf het.  Ek glo nie in die toeval nie en hierdie syfer bevestig vir my dat hier iets dieper en sterker aan die werk is as wat ons as mense kan bewerk. Die syfer kom ook op ander plekke en maniere na vore in die reeks gebeure wat in die artikel staan en volgens Rev. Bullinger dra nege twee betekenisse in die Bybel.  Dit sê in die eerste plek dat God sy wraak sonder genade op sy vyand(e) gaan uitstort, maar dit verwys ook na die uitstorting van die nege Gawes van die HG oor Vader se gelowige kinders.  Albei hierdie betekenise is van kritieke belang vir ons wat in Vader se ingryping in die huidige gang van die wêreld glo!

My vreemde droom van 26 Februarie 2012.

Hier dan is ‘n kort opsomming van die ietwat vreemde droom wat ek op 26 Februarie 2012 gehad het en wat ek in ART 065, en ook in ‘n paar artikels ná dit beskryf het.  Hierdie droom het dag en datum presies 42 jaar gekom nadat ek die tweede dame in die droom laas gesien het.  Die droom het uit drie onderskeibare stadiums bestaan, en vandag kan ek met ‘n baie groter mate van wysheid en insig na hierdie droom kyk.  En ja, ek beskou dit darem nie meer as ‘n nagmerrie nie, maar ek wil darem ook nie weer so ‘n soort droom hê nie!  Ek is ook maar net ‘n gewone mens wat nie altyd kan verstaan hoekom hierdie ontstellende soort ervaring met my gebeur nie.

Ek en my eggenote loop in die eerste deel van die droom op ‘n soort loopweg tussen groot wit geboue.  Op ‘n stadium wil ek iets vir haar sê, maar as ek dan na haar toe draai is sy sommer net weg.  Ek soek naarstigtelik na haar, maar sy is net eenvoudig weg. In die tweede fase van die droom ry ek in ‘n bus vanaf Johannesburg na die westekant toe.  Ek moet ‘n geweer aan ‘n ou jeugvriendin gaan aflewer, maar dit verander ongesiens in ‘n soort “draadkontrepsie” wat nie meer as ‘n geweer gebruik kan word nie.  In die derde fase ontmoet ek haar heel onverwags net buite Rustenburg en maak ek ‘n ernstige liefdesbetuiging aan haar.  Sy sê niks nie, maar ek kan duidelik sien dat sy dit ook nie regtig aanvaar nie.

Die drie mense in die droom se doopname bring my uiteindelik by die besef dat ek ‘n tipe vir ons Vader in die droom is, my eggenote vir die Tien-stamme Ryk en my jeugvriendin vir die Boervolk.  Die dieper betekenis hiervan beklemtoon vir my dat ons volk in werklikheid Juda is.  Die plek waar ek haar ontmoet is baie belangrik, want dit sal die hoofstad wees van die komende republiek in Noordwes Provinsie.

Maar so luister sy aandagtig na my liefdesverklaring, maar ek kan in die droom duidelik in haar oë en lyftaal sien dat sy nie weet wat om daarmee te maak nie.  Ek besef later dat sy hiermee vir my (ons Vader) wys dat sy Hom graag in haar lewe wil hê, maar dan op haar voorwaardes en nie Syne nie.  Dit kan natuurlik nie werk nie, en omdat sy haar eie hardkoppige weg wil gaan, gaan sy deur die smeltkroes waarvan Siener gepraat het. 

Ek wou haar aanvanklik (in die droom) gaan help om oorlog te maak, maar dit verander na God se liefdesboodskap dat sy eerder na Hom moet begin luister om lewend anderkant die oorlog uit te kom.  En dit is werklik so, hoor!  Daar gáán mense seerkry en doodgeskiet word, dit is so want dit sal oorlog wees, maar ons kan minstens die ongevalle tot die minimum beperk as ons maar net wil doen wat die visioenêre verhaal wys ons moet doen.  

Al wat verder regtig belangrik is aan hierdie droom is dat dit twee baie definitiewe tydperke van 42 jaar in my lewe na vore gebring het, wat saam na die 84 maande van die Antichris se heerskappy verwys.

My Nederlandse vriendin se droom.

Hierdie droom het daaroor gegaan dat ‘n pragtige dogtertjie van so tien jaar oud onverwags en asof uit die niet in haar slaapkamer te voorskyn gekom het.  (Die jongmense in Siener se visioene is almal van hierdie ouderdom.)  Die vriendin lê op ‘n bed wat tussen twee ander beddens staan, en die kind verskyn dan skielik vanuit ‘n hopie klere wat eenkant onder een van die ander beddens lê.  Dit klink seker ‘n bietjie vreemd, maar nou ja in ‘n droom is enigiets natuurlik moontlik en haalbaar om die dromer die een of ander iets te laat verstaan.  Die dogter het skouerlengte blonde hare en mooi blou oë.  Sy nooi dan die dogter om by haar op die bed te kom lê, en die kind doen so.  Sy sê dan in die droom: 

Ik zeg zachtjes tegen haar: ‘Jij bent mijn lieve meisje, hè? en zij zegt zachtjes, ‘Ja’. Dan zeg ik zachtjes: ‘hoe lang nog, liefje?’ en zij antwoordt zachtjes: ‘ergens in September’  

Hierdie antwoord onstel egter my vriendin om die een of ander rede geweldig en die volgende gebeur dan in die droom:

Dan raak ik in paniek, ik schrik zo daarvan, want ik had niet verwacht dat zij mij antwoord zou geven op die vraag. Ik grijp haar vast en zeg: ‘WAT?? Wat zeg jij, mijn kind? Wat gebeurt er in September? ZEG HET MIJ!! Zeg mij wat er gebeurt!!’  Maar ik maak haar helemaal van slag en zij zegt niets, dan wordt ik wakker.

En dan skryf my vriendin die volgende vir my hieroor, en dit sê vir my dat die droom ‘n skokkende ervaring vir haar moes gewees het: 

Ik ben echt zo van slag van deze droom, want ik weet zeker dat dit meisje mijn eigen dochter was, zij was mijn kind, dat weet ik gewoon, ik heb dat gevoeld toen ik haar zo in mijn armen had en zij heeft mij dit zelf bevestigd, en ik voel me zo bitter slecht dat ik haar van slag heb gemaakt en zo stom gereageerd heb op wat zij zei!!  … Maar ik schrok zo van wat zij mij zei, we lagen daar zo rustig en dit was zo mooi, maar toen zij dat zei raakte ik in paniek en ik was bang…

Nou, ons gesprek kom al van middel Julie 2011 af en ons het dan ook heelwat gedagtes uitgeruil oor haar droom.  En toe het sy my later daarop gewys dat sy haar droom presies 42 dae gehad het nadat myne gekom het.  Ons kon nie regtig ‘n antwoord vind hierop nie en ons moes toe maar aanvaar dat dit minstens ‘n baie direkte koppeling tussen die twee drome geskep het.  En dat dat dit baie bepaald met die Antichris “implikasie” in my droom te doen gehad het.

Maar so kan ons die horlosie hiervandaan vinnig vorentoe skuif tot waar Jan van Riebeeck se vreemde teenwoordigheid in my verhaal na vore begin kom het.

Van Riebeeckdag 2019 bring ‘n wrede ontnugtering en verandering in my lewe.

Die eerste deel van my droom het op 6 April 2019 skokkend waar vir my geword.  Ek het op hierdie dag heeltemal onverwags letterlik haweloos op straat beland, en net die welwillenheid van twee mense het my hier deurgehelp.  My ou telefoonvriendin Annatjie Venter moes baie skielik spesiaal van Koster af kom om my in Pretoria te gaan haal, terwyl my jonger suster my onbaatsugtelik van ‘n blyplek voorsien het.  Die baie, baie groot verrassing hier was egter dat my vorige straatadres in Pretoria op 6 April 2019 heeltemal onverwags en onbedoeld verander het na Jan van Riebeeckstraat 15, waar die 15 natuurlik ook optel na 1+5=6 toe!  Dit was op daardie stadium al ‘n bietjie dik vir ‘n daalder om te verstaan (“no pun intended” met die daalder), maar toemaar, ek was dankbaar dat die Voorsienigheid my darem van ‘n baie goeie heenkome voorsien het.

‘n Verdere simpele ou droompie!

Ek het in ongeveer 2000 die gewoonte aangeleer om my drome en vreemde gebeure wat ‘n moontlike versteekte betekenis kan hê aan te teken.  En so het die tyd na 6 April 2019 stadig maar seker aangestap en toe, op 14 April 2021, het ek ‘n baie simpel ou droompie gehad, maar dan ook een wat my uiteindelik geskud het toe ek eers begin verstaan het wat dit alles na vore gebring het!  Dit het oor Jan van Riebeeck gegaan en omdat hy van Nederland was het dit my ook asof outomaties terug geneem na die droom van my Nederlandse penvriendin in 2012. Maar goed, kom ons kyk eers na hierdie droompie.

Ek droom iemand wys ‘n foto van Jan van Riebeeck aan my.  Dit lyk nie regtig soos die skildery wat ons van hom het nie, maar nou ja, dit is ‘n droom so dit is dus inderdaad Jan van Riebeeck soos vir my gesê word.  Maar dan word daar nóg drie foto’s namekaar aan my gewys en ek hoor dat dit sy drie seuns is.  Elkeen het egter sy eie van, en elkeen daarvan klink of dit adelik kan wees. 

Ek het later daardie dag op google gaan kyk, en sien toe dat Jan se vrou wel van Franse adelike afkoms was, maar dat sy nakomelinge aldrie hul pa se van gehad het.  Jan het net een seun gehad wat volwasse geword het (Abraham), en hy het net een seun gehad (Johannes), wat óók net een seun gehad het (Gerard Cornelis).  Hierdie laaste een het egter kinderloos gesterf en so het die familienaam saam met hom doodgeloop. Maar ja, onse Jan het in Bybelse terme dus inderdaad drie seuns gehad.       

Wat beteken hierdie dinge?

Die vraag ontstaan nou wat ek met hierdie artikel probeer sê.  En die antwoord is dat dit moontlik die begin en die einde van die komende smeltkroes aan ons bekend maak, en dat hierdie twee spesifieke punte na vore kom in die twee drome wat ek en my Nederlandse vriendin 42 dae uitmekaar gehad het.  Ek glo dat dit nie net na die smeltkroes verwys wat Siener aan ons volk gekoppel het nie, maar na die hele Christendom.  (Siener se komende “wêreldoorlog” vind net binne hierdie gebied plaas.  Die uitsondering sal die “korridor” deur Rusland en Siberië wees waardeur die vyand na Amerika toe sal beweeg.  Rusland is vandag in elk geval die enigste land waarvan die regering amptelik nog as opreg Christelik bestempel kan word!)

En nou moet ons weer begin kyk na moontlike gebeure waarna ek in vorige artikels verwys het, saam met sekere profetiese stellings wat ons in die Bybel aantref.

Die Antichris se toegekende tyd.

Ons kan uit die profesieë in die Bybel verstaan dat die Antichris se tyd uit twee groepe van 42 maande elk sal bestaan.  Die eerste deel sal eintlik half ongesiens verbygaan, want hy tree nie so direk in die openbaar op nie.  Die tweede deel is egter ‘n heel ander storie, want dit staan bekend as die tyd van die Groot Verdrukking. Maar, die Bybel sê egter ook van hierdie tydperk dat die tyd verkort sal word, anders sal geen mens dit kan oorleef nie.  Nou, wat beteken dit en hoe is dit moontlik, want niemand kan tyd verander nie.  Ek wil nie Godslasterlik klink nie, maar ons Vader is ‘n baie praktiese Wese en ek glo Hy is die laaste een wat so iets sal doen of selfs net sal toelaat.

Kyk, tyd soos ons dit ken, word op twee totaal verskillende maniere bepaal.  Die eerste een staan bekend as ‘n ‘n dag-tydperk, terwyl die tweede een ‘n jaar-tydperk is.  Die dag-tydperk word gevorm deur die draai van die aarde om sy eie as terwyl die die jaar-typerk veroorsaak word deur die draai van die aarde om die son.  Wie ookal die tyd wil verander sal dus die aarde se draai in albei rigtings dood moet stop. Velikovsky se teorie sê dat nie net ons sonnestelsel nie, maar selfs die hele Skepping uit ‘n elekto-magnetiese veld bestaan waarin alles in absolute balans met mekaar verkeer. Enigiemand wat hierdie uiters fyn balans tussen die hemelliggame versteur sal dus die totale stelsel uitmekaar ruk en alles vernietig.  Daar moet dus ‘n ander manier wees om die tweede deel van die Antichris se tyd te verkort, en ek glo dat Siener se visioenêre verhaal aan ons verduidelik hoe dit kan gebeur.

Die leser moet op hierdie punt verstaan dat ek reg van die begin af, reeds in my eerste boek (2004) gesê het dat Siener se oorlog nie ‘n “wêreldoorlog” is soos ons dit verkeerdelik wil verstaan nie.  Dit gaan verskriklik baie skade aanrig en daar gaan baie, baie mense sterf, maar dit is in werklikheid bloot ‘n onverwagse poging van Brittanje om ‘n staatsgreep teen die Europa Regering uit te voer.  En dit is net hier waar die saak interessant begin word.

Die verhaal praat van ‘n Duitse vrou wat na ons om hulp roep omdat die Britte se aanval hulle heeltemal oorweldig en hul parlement in Berlyn tot ‘n val kom.  Duitsland is die EU se ekonomiese en militêre ruggraat, en as hulle tot ‘n val kom sal die Europa Regering (soos ons hom nou ken) óók ondergaan.  Die Duitse volk begin as ‘n super verregse moondheid, maar aan die einde van die verhaal is daardie volk in alle opsigte totaal aan God Almagtig toegewy.  Daar is nie ‘n manier hoe die sataniese boosheid agter die huidige Europa Regering sal kan voortleef onder daardie omstandighede nie.  Die Britse aanslag word verder ook hoofsaaklik as gevolg van ‘n (Godgerigte) rebellie onder die Britse soldate gestuit, en ook daardie vier lande, saam met Frankryk en België kom tot inkeer en word gelowige mense. 

Die vyand wat oorbly trek hierna deur Rusland na Amerika waar hulle klaarblyklik hul  aanslag voortsit teen die konserwatiewes in die VSA.  Ons het heelwat inligting oor die Amerikaners se komende optrede in Europa en hier by ons, maar ons weet eintlik baie min van wat daar sal gebeur. Siener het bloot aan Boy Mussmann gesê die oorlog verskuif daarheen, en oud-pres George Washington het in die bekende Valley Forge-visioen gesien dat daar eendag ‘n geweldige oorlog in Amerika sal plaasvind.  Ek dink ons kan aanvaar dat die “goeie kant” sal wen, maar ons weet nie of Biden nog die Wit Huis onwettig sal beset as die oorlog uitbreek nie.  Die optrede van die Amerikaanse touleiertjie in Europa maak my dink dit sal die geval wees, wat beteken dat die oorlog moontlik binne die volgende paar maande sal kan uitbreek. Die touleier is ‘n Amerikaanse politieke leier wat die militêre mense in Europa beheer, en die Trump-groep sal nie sommer toelaat dat die “verkeerde” mense daardie beheer verkry nie. (Die grootste deel van hierdie Amerikaanse soldate rebelleer teen hierdie leier se besluit en tree dan fisies op teen die Turkse terroris.)

En dan wil ek einde ten laaste herhaal wat ek op ander plekke van Frau Merkel se regering gesê het.  Daar is ‘n paar voorbeelde van simbole wat na spesifieke persone verwys, en die verwysings na die Duitse vrou kan haar dus netsowel hierby insluit. Die visioene verwys egter hoofsaaklik na militêre persoonlikhede, want hierdie is ‘n oorlog van die generaals en nie die politieke leiers nie. Daar is nie sulke politieke leiers in die verhaal nie, en ons sien in hierdie verband byvoorbeeld selfs dat die Duitse parlementsgebou vernietig word tot op die punt waar net die sement vloer daarvan oorbly. 

Frau Merkel tree uit op pensioen met die volgende verkiesing in Duitsland, en haar opvolger is selfs reeds aangewys.  As die Duitse vrou wat na ons om hulp roep dus na Merkel verwys dink ek dit is logies dat die oorlog sal uitbreek voor sy uittree, maar dat dit ook sal stop voordat die Duitse verkiesing plaasvind. Die volgende Algemene Federale verkiesing in Duitsland is geskeduleer om op 26 September 2021 plaas te vind en ek persoonlik sien baie uit daarna om te sien wat gebeur.  Ek sê nie ek is reg nie, maar ek sê ook dit sal dwaas wees om nie alle logiese moontlikhede hieroor in ag te neem nie.

Maar ja, nou wil ek eers hokaai roep met my rede, en ek wil die artikel afsluit met ‘n laaste stukkie inligting wat ek nog nie met u gedeel het nie.  Ek het hierbo gesê dat Jan van Riebeeck se naam my terug geneem het na my Nederlandse vriendin se droom.  Daar kort iets hier wat my maak glo dat ek minstens baie naby aan reg gekom het met my afleiding dat die dogtertjie in haar droom die einde van die smeltkroes aangekondig het.  En ek glo daardie tyd sal verkort word deurdat die hoofrolspelers om die Antichris se rol te vervul almal te sterwe sal kom in die blitsoorlog wat kom.  Die Antichris se mag sal dus gebreek word en sy poging sal heeltemal platval vir minstens die volgende duisend jaar.

Nou goed, ek mag verkeerd wees met my afleiding dat hierdie rolspelers almal uitgeskakel sal word.  Dit kan selfs wees dat die ware Antichris iemand heel anders sal wees as baron Zu Guttenberg of Prins Charles van Engeland.  Ek kan nie regtig sê nie, maar op die heel minste sal die uitslag van die oorlog ons genoeg tyd en geleentheid gee om soveel moontlik vlugtelinge vanaf ons stamlande hierheen te kan bring.  Dit is iets wat ek reeds in my ART 065 bepleit het, en dit is wat ek bedoel het toe ek in die vorige artikel gesê het ek is selfs bereid om ‘n ruk lank in Europa te gaan woon en werk om hierdie boodskap van hoop en uitkoms aan hulle te gaan verduidelik.  Wie weet, ek kry dalk net die kans om dit te gaan doen ook.

Die ontbrekende deel waarvan ek hierbo praat is in elk geval dat my Nederlandse vriendin haar droom vroeg op Sondag oggend 8 April 2012 gehad het.  Iets het my gepla hier en toe ek die saak van nader beskou het ek gevind dat sy die droom vroeg die oggend van Paassondag gehad het.  Dit is natuurlik Opstandingsdag in die Christelike geloofsleer, of dan die dag waarop die dood oorwin en verslaan is.  En in terme van die mens se posisie en situasie IS die Antichris die verpersoonliking van die dood. Die dogtertjie se woorde verwys na my mening dus duidelik na die tydperk nadat Antichris uitgehaal en gestop is.

Ons sal seker maar moet wag om te sien wat gebeur, want ons gaan nie nou die antwoorde op ons vrae kry nie. Geduld en geloof in ons Vader se Krag is al wat ons aan ons kant het!

Groete,

Frik Pretorius

——————————————————————————————————-

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: