Slaan oor na inhoud

ART 157: 2021-08-15 Die “profeet” met die lang bokbaard skreeu alweer wolf-wolf …

2021/08/15

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

——————————————————————————————————–

Goeiedag,

Miskien is ek besig om oud te word, maar ek kan nie help om ‘n bietjie uitgelewer te voel aan die spoed waarteen dinge deesdae gebeur nie. Ek probeer byvoorbeeld my bes om op datum te bly met die artikels wat ek wil skryf, want hulle vorm soort van ‘n temalyn, máár dan kom gebeure soos hieronder na vore en krap my poging deurmekaar.  Maar nou ja, hierdie een is dalk belangrik genoeg om as ‘n soort insetsel by my reeks beplande artikels in te druk.  Dit pas in elk geval heel gemaklik in by die groter geheel, so kom ek skuif dan maar net die artikels se nommers aan en ons gaan maar verder saam met die stroom hier. 

Die basis van vandag se artikel word gevind in ‘n YouTube video wat ‘n paar mense aangestuur het om te hoor wat ek daarvan dink. 

My aanvanklike reaksie was: Ag, asseblief, tog nie wéér hierdie ou mannetjie nie, en dan ook nog saam met die man in die bruin pak klere! 

Dit is duidelik dat hierdie “profeetjie” dit probeer gebruik om ‘n regse blanke opstand aan te vuur wat na my mening nie regtig nodig en/of haalbaar is nie.  Maar ek het nogal die vermoede dat die Broederbond besluit het om weereens sy “regse arm” stil te maak omdat hulle besluit het om hul doelwit met die Boervolk met hul linkerflank deur te voer.  Ek sal dit in die volgende artikel motiveer, maar dit lyk of die Suidlanders (as gewapende stormtroepe) om die een of ander politieke rede dieselfde stille dood sal sterf as die voormalige AWB, en ook die OB vóór hulle.  Dit lyk vir my dat die Broeders se Afriforum, as selfaangestelde skaduregering, die gunsteling sal wees.  Die Suidlanders sal natuurlik maklik as die “nuwe SANW” in so ‘n staatsbestel opgeneem kan word.

Dit sal in elk geval die beskrywing van die “Sappe” as amptelike opposisie in die komende verkiesing in Noordwes meer geloofwaardig maak.  Die leser sal dalk onthou dat die De Klerk regime in die tyd van die verraad van 1994 daarvan beskuldig is dat hulle die voormalige VP se beleid oorgeneem het.  Die jonger lesers moet hier verstaan dat genls. Louis Botha en Jan Smuts se oorspronklike pro-Royalistiese Suid-Afrikaanse Party van 1910 (SAP) in die vroeë 1930’s deur genls. JBM Hertzog en Jan Smuts verander is na die Verenigde Party (VP).  Hierdie onheilige samesmelting is dan ook deur die volksmond gedoop as die “smeltersregering”.  Hertzog het sy volk na my mening verraai deur die oorspronklike Nasionale Party saam te smelt met Smuts se Engelse royalistiese SAP.  Die VP se lede het daarna in ons politiek voortgeleef as die Sappe.

Nou, ek het vantevore al uitgewys dat hierdie spesifieke “profeet” in die video deel is van ‘n internasionale netwerk waarvan ‘n plaaslike groep óók deel vorm. Hierdie persoon word spesifiek gebruik om “profesieë” vanuit die buiteland oor Suid-Afrika aan te kondig.  Dit beteken maar net dat hy veilig in die buiteland sit terwyl hy ons vyande se beplanning vir ons volk en land aankondig.  Niemand kan die vinger na ons eie mense wys nie, en ek dink dit is hoekom hy ook by herhaling in die video sê dat die gees van wie hy praat by hom aan huis in die VSA kom “kuier” het. 

My aanvanklike reaksie is egter baie gou gevolg deur een van: Pasop nou, nie te vinnig wil doodslaan nie!  Hierdie patetiese ou mannetjie is eintlik besig om deur sy ietwat histeriese en oorywerige emosionele optrede ‘n baie belangrike aankondiging te maak. Hy sê eintlik maar vir ons dat die video die finale aankondiging bevat dat CR dalk binnekort uitgehaal gaan word.

My finale gewaarwording hieroor was een van danksegging en lofprysing waarin ek gesê het (en dit het niks met daardie persoonlikheid se moontlike dood as sulks te doen nie): Prys die Heer, het ek vir myself gesê, die bose een is sowaar besig om inligting oor te dra oor iets waarna alle opregte gelowiges met reikhalsende verlange uitsien.  Ons almal sien uit na Goddelike ingryping in die onaanvaarbare situasie waarin die bose een se menslike werktuie ons ingeforseer het.  Meeste mense doen dit miskien onwetend, maar alle gelowiges sug inderdaad na hierdie en ingryping en uitkoms!  Ek wens net dat mense sal begin verstaan dat ons Vader ons van ‘n volledige plan van oorlewing deur Siener voorsien het.  Ek sidder van angs en hartseer as ek sien en ervaar hoe klakkeloos so baie van ons mense agter die ongebreidelde spekulasie oor sy visioene aanloop.  En hoe maklik en gedweë hulle selfs saampraat! Hulle gáán hul idees verander, dit is so, maar ongelukkig vir hulle op die harde manier!

Die punt is, ek wonder of hierdie verspotte ou mannetjie weet en verstaan dat hy nie regtig die volgende been van sy organisasie se beplanning aangekondig het nie, maar eintlik die beginpunt van die einde van die bose een se gewaande heerskappy.  En u moet asseblief nie die ironie in hierdie saak miskyk nie.  Hy weet dit nie, maar daar is ‘n “hoër” rede waarom hy juis so ernstig en indringend na die Boervolk verwys en Siener se naam so sterk beklemtoon. 

U sien, Siener se visioenêre verhaal begin hier in Suid-Afrika en die beplanners van ons volk se ondergang weet dit baie goed. Die volgende been van hul poging begin by die ondergang van die ANC-regime, by die leier daarvan se dood, maar hul fokus stop gelukkig vir ons by die Britse oorname van sy regering.  Hierdie mense is só oorstelp deur hul eie wysheid en beplanning dat hulle nie kan of wil aanvaar dat ons Vader se manier van doen dalk groter kan wees as hul verbeeldingsvlugte nie.

Die takke wat so spontaan van die stam afval as die boom pluiens verwys na die regering wat tot niet gaan, en dit word gevolg deur die stomp wat self wegraak in ‘n gat in die grond.  (Dit is die punt waar ek glo die virus gaan kom wat die hele swart ras in Afrika gaan uitwis – Bill Gates het die voorbereidingswerk hiervoor baie goed gedoen!)  Een van die twee of drie moontlikhede wat homself voordoen hier is dat die regering van die dag inplof, en dit kan maklik gebeur as die hoofman uitgehaal word.  Sy regering is só saamgestel dat daar nie een enkle sterk leier na vore sal kan kom om die leisels oor te neem nie.  Trouens, ek dink die samestelling daarvan is juis daarop gemik om in ‘n tyd van krisis te moét misluk.  Ek glo wat gaan gebeur is dat hulle net eenvoudig gaan padgee en die skip laat dryf na waarheen die wind dit ookal wil druk.  Ons sal relatief veilig wees omdat die verskillende faksies mekaar  eers sal moet uitsorteer voordat hulle na ons kant toe kan begin kyk.  Ek sal meer hieroor sê in die volgende artikel maar die Broederbond het blykbaar voorsiening gemaak daarvoor dat ons veilig sal wees, selfs al wil van hulle op ons woonbuurte aanval.

Ek dink dus dat die tweede boodskap wat hy oordra die regtige belangrike een is en dat die blanke revolusie en die talle verwysings na die man in die bruin pak klere bloot die rookskermpie is waarmee hy dit probeer wegsteek.  Ek glo verder ook dat hierdie die finale bevestiging is dat die ANC se uiters ongewilde hoofman binnekort met ‘n sluipmoord uitgehaal gaan word.  Die profeterende agent, Francois de Wet, het dit reeds ‘n paar maande gelede bekend gemaak.  Hierdie “profete” is natuurlik nooit verkeerd nie, want hulle profeteer die een of ander organisasie se beplanning en/of drome vir Suid-Afrika se toekoms.  U hoor dan dat hierdie een met die bokbaard selfs praat van mense wat ook deur sy “gees van waarheid” ingelig sal word om sy eie profetiese ontvangste te kom bevestig.  Ek het nooit geweet dat die HG so ‘n gerieflike netwerk van profete aan die gang het om profesie te ondersteun nie!

Die punt is, as CR uitgehaal word sal alle swart organisasies teen mekaar inklim om die mag te gryp en dan sal die Engelse natuurlik nog makliker kan ingryp om die regering oor te neem.  Ek kan dit miskien nie nou (of ooit) bewys nie, maar ek is oortuig daarvan dat minstens een of twee sulke militante leiers meer hiervan weet as ons, sodat hulle gereed kan maak vir die gevegte wat saam met dit sal kom.  Was die onlangse opstande rondom Zuma se tronk toe gaan deel hiervan?  Was dit dalk ‘n oefenlopie? Hoe sal ons weet? want niemand gaan daaroor praat nie!  

En ja, dit is natuurlik presies net hier, in die middel van die chaos wat sal losbars, waar ons volk se onmiddellike uitkoms lê.  Die Voorsienigheid sal die Engelse en die verraaiers later uitsorteer en verdelg deur die Duitsers in die prentjie in te bring.  Ons Vader het dit reeds in 1914 aangelê met die doel om die fynskrif in die Gelofte waar te laat word.  Ons volk sal Hom inderdaad dien tot in die verste geslagte wat sal kom, want soos in 1838 sal ons ook die komende aanslag teen ons suksesvol oorleef!  En dit is nie ek wat so sê nie, dit staan so opgeteken in die Gelofte, wat per slot van sake deur die Heilige Gees geïnspireer én geïmplimenteer is!

Ons kan seker baie dinge van die visioenêre verhaal sê as ons wil, maar ek dink die Goddelike doel daarmee staan op net twee bene.  Dit is in die eerste plek bedoel om as bemoediging vir ons te dien want dit verduidelik wat kom en sê ook hard en duidelik dat die uitslag daarvan positief en verlossend vir ons gaan wees.  Die tweede been gaan oor fisiese oorlewing in dié sin dat dit ons waarsku waar om nié op sekere tye te wees nie. Die klem in die verhaal val dan ook op vermyding van konfrontasie, want die Britse vyand wat teen ons sal kom optree bestaan uit professionele mense wat almal onlangse oorlogsondervinding in Irak en Afghanistan opgedoen het. Ons is op geen manier instaat om weerstand te bied teen hierdie soldate, die verraaiers en die Indiërterroriste wat sal inkom nie.  Ons beste kan hulle ten beste besig hou om die aandag van die vrouens en kinders af te trek totdat die Duitse magte begin inkom.  Die uitsondering is die man in die bruin pak klere, want hy staan aan die hoof van ‘n groep professionele soldate.  Maar ook hy word in ‘n hoek vasgedruk en as die Duitsers hom nie net betyds te hulp snel nie sal hy en sy hele bevel ook uitgewis word! 

Sommige mense mag dalk oor my oriëntasie wonder rondom die volgende.  Ek is nie neerhalend en minagtend as ek god met ‘n kleinletter spel nie, want hierdie is na my mening ‘n ander god as die God wat ons leier by Prieska sal aanstel!  Daar is nogal ‘n baie groot verskil tussen die twee!  Die Een wat die gelowige en opregte Boervolk vereer het nie ‘n stert nie, Hy het nie horings nie en Hy het ook nie kloue soos ‘n bok nie.  Wat dalk ook baie interessant kan wees hier is dat die gelowiges Hom nooit in die geskiedenis as ‘n manspersoon met ‘n lang kenbaard en skoon wange voorgestel het nie.  Ons dink eerder in terme van ‘n Man met ‘n volbaard.  Die ander ou, die bose een, is byvoorbeeld in die Middeleeue spesifiek voorgestel as ‘n lelike mannetjie met ‘n lang kenbaard, presies soos ‘n bok!  Ek praat ook nie neerhalend van die Heilige Gees nie, maar wel van die leuengees wat ons volk se vyande mobiliseer en van raad bedien.  En ek probeer ook nie hiermee om hierdie twee booshede direk aan te vat nie, dit is Goddank gelukkig nie my funksie nie, maar ek moet my uitspreek teen die doelwitte en pogings van hul bose volgelinge, want hulle wil my volk vernietig; hulle is my en my volk se vyande!  Hierdie mense moet ontbloot en wortel en tak saam uitgeroei word!  Moenie u steur aan die mensgemaakte slimmighede van hierdie selfaangestelde profete en uitlêers van visioene nie!  Dit is daarop gemik om u te verwar en te mislei!

Hou moed en behou die geloof in ons Vader se beloftes, en weet dat ons veilig en lewendig anderkant die drif by Prieska sál uitkom, net soos Hy dit wil hê!

Groete en seën vir u,

Frik Pretorius.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: