Slaan oor na inhoud

ART 158: 2021-09-01 SL se verskuilde rol in die Britse agenda teen die Boervolk.

2021/09/01

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

——————————————————————————————————–

Goeiedag,

Ek moet vandag aansluit by my versugting in die vorige artikel dat ek al meer uitgelewer begin voel aan die spoed waarteen dinge deesdae gebeur.  In die geval van vandag se artikel kom daar selfs nóg so ‘n element by, en dit is nie net die manier waarop dit gebeur nie, maar ook hoe hierdie spesifieke onderwerp na vore gekom en duidelik geword het. 

Soos dit is moet ek die artikel wat ek eintlik wou publiseer weereens aanskuif na ‘n latere datum toe, want die waarskuwing in vandag se artikel is té belangrik om te kan wag.  Die probleem is dat die artikel wat ek wou plaas se toepaslikheid besig is om verby te gaan.  Dit moet maar wag, want ek weet nie hoeveel tyd ons nog oor het nie, so ek praat maar terwyl dit nog moontlik is om iets aan die saak te kan doen.  Ons kan dit sekerlik nie meer stop nie, die momentum daarvan is dalk reeds te groot, maar ons kan dit dalk nog wegswaai van ons af. Vandag se artikel word tot ‘n baie spesifieke groepie mense gerig, en hulle moet dan ook weet dat hulle nie baie tyd gaan hê om te besluit wat hulle van hulle kant af moet doen nie. Ek kan maar net saam met my onskuldige volksgenote hoop en bid dat hulle tot inkeer sal kom en betyds na ons terug sal keer – voordat hulle hul hande met onskuldige Boerebloed besmeer!

Nou, ek het op hierdie stadium geen bewyse vir wat ek hier sê nie.  Al wat ek het is ‘n string omstandigheidsgetuienis wat saam ‘n baie logiese uiteinde aandui.  Die bewys van wat ek sê lê dus in die mees moontlike komende gebeure self.  Al wat ek op hierdie stadium kan aanbied is om sekere losstaande dinge bymekaar te sit wat na vore gekom het sedert mnr. A Snyman die valse Britse “visioen” van die NVDLM so ywerig en entoesiasties begin propageer het.  Maar ás dit dan gebeur soos wat ek hier sê, wil ek dringend by die betrokke groep mense pleit om alles waarmee u op daardie stadium besig mag wees te los, om te draai en na u volk terug te keer.  Ons vyande is besig om ‘n finale moordaanslag teen ons op te rig en die verskrikking hiervan is dat hierdie groepie mense volgens alle aanduidinge geoormerk is om die laksmanne te wees.

Daar is wêreldwyd ‘n sekere onrustige energie aan die oplaai, en die gesamentlike intensiteit daarvan impliseer dat ons baie binnekort die een of ander globale uitbarsting daarvan kan verwag. Ek mag verkeerd wees hiermee, dit is uit die aard van die saak nie in klip uitgekap nie, maar dit wil al meer begin lyk of dit dalk nog in September tot einde Oktober hierdie jaar kan gebeur.  Wie sal weet behalwe daardie bose, bose mense wat hierdie soort agteraf beplanning teen God Almagtig se kinders in die geheim doen?

Ek wil dit egter ten eerste weereens baie duidelik stel dat ek NIE ‘n profeet is, óf een probeer wees nie.  Ek glo nie ek is die regte materiaal daarvoor nie en om baie eerlik te wees wil ek ook nie een wees nie. Dit kan daarom dalk ‘n bietjie voorbarig van my kant af klink om te wil sê dat die toekoms besig is om homself voor ons te ontbloot, maar ek moet vandag in daardie rigting begin waarsku.  Die roeping wat ek in 1994 vanuit die Skrif ontvang het, het vanuit Esegiël 33:1-20 gekom, met die klem op vers 7.  Ek moet gehoorsaam wees daaraan, want ek wil darem ook nie aandadig word aan die vyand se bose planne met my volk nie!  Ek wil my volk juis beskerm en ek wil beslis ook nie die prys betaal vir die vyand se booshede nie.  En ja, dan gaan dit nogal ook oor die gevaar van die vyand se swaard teen ons!   

ES 33:7  En jy, o mensekind, Ek het jou  as wag oor die huis van Israel aangestel; en as jy ’n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.

Daar rus inderdaad ‘n verpligting op my om te praat oor die dinge wat die Gees onder my aandag bring, en hierdie een is dalk een van die die belangrikstes wat ek tot nou toe nog by die Gees gehoor het. Hierdie keer het dit deur ‘n terloopse vraag en opmerking van ‘n vriend af gekom, maar dit was een wat my aan die dink gesit het en tot hierdie artikel gelei het.

Maar hier moet die leser ook verstaan dat die waarskuwing in hierdie artikel tot ‘n baie spesifieke groep mense gerig is, en dat hierdie Skrifgedeelte dan ook baie bepaald op hulle van toepassing word!  Ek praat hier spesifiek met die jongmense wat tans deur die Suidlanderbeweging as soldate opgelei word om “hul volk” te beskerm.  Pasop, u word vieslik en afgryslik erg mislei om gebruik te word om die “ander” deel van u volk uit te wis, en dit is daardie deel van die blanke Afrikaanssprekende groep wat die Britse owerhede al sedert die laat 1700’s probeer uitdelg!  En dit help u nie eers om te probeer sê dat u dit nie kan aanvaar nie, dat dit nie op u van toepassing is nie omdat u leierselement nie hierdie skrywer wil erken nie.  Ons moet elkeen verantwoordelikheid aanvaar vir sy of haar doen en late en hierdie is geen uitsondering nie.  As u moord gaan pleeg gaan u self die prys daarvoor betaal saam met die aanstigters daarvan!  As u dan die valshede wat aan u voorgehou word wil glo en navolg moet u verstaan dat u dit op eie risiko doen!

En let asseblief baie deeglik hierop: Dit is NIE ‘n vloek wat ek oor u uitspreek nie.  Ek mag nie sulke dinge doen nie, want ek het nóg die mandaat, nóg die wens om dit te wil doen.  Dit is per slot van sake waarom ek u betyds waarsku!  Ek moet daarom aan u uitwys dat die implikasie van hierdie Skrifgedeelte aandui dat u dalk so ‘n vloek oor uself trek as u enigiets sal doen wat die Boervolk te na kan kom.  U sien, die volk waarvan ons hier praat is net soos u die nasate, die “verre nageslag” van die mense wat die Gelofte afgelê het, en die fynskrif van daardie kontrak met God Almagtig waarborg dat so ‘n aanslag teen ons in elk geval sal misluk. 

So, kom ons benader maar die saak in ‘n min of meer chronologiese volgorde, en ons begin heel voor by hierdie eerste punt.

Dit is bekend dat ek myself reeds in 2004 amptelik in die openbaar teen die sogenaamde visioen van die Nag Van Die Lang Messe uitgespreek het.  Ek het in ongeveer 2006 gesien dat dit skynbaar aanvanklik deel was van ‘n Britse Intel poging om die swartmense in Suid-Afrika op te stook teen die blankes.  Ek vermoed dat dit bes moontlik selfs deel gevorm het van die reeks gebeure wat tot die destydse Rivonia verhoor gelei het.  Ek weet nie wie dit verwerk het en as ‘n vals Siener-visioen begin voorstel het nie, maar ons weet wel dat mnr. A. Snyman dit met groot toewyding as sulks gevestig het en met groot entoesiasme begin bemark het.  Dit het uiteindelik geblyk dat hy dit gebruik het om vrees en weersin by ‘n sekere groep regses te skep met die doel om hulle bymekaar te bring om die Suidlanderbeweging te kon stig.  Mnr. Snyman se skoonseun is dadelik as die hoofleier aangestel, waarskynlik om as ‘n soort rookskerm te dien vir Snyman om stilweg van die toneel te kon verdwyn.  Hierdie is maar net my mening, maar ek dink nogal albei van hulle is eintlik maar net rubberstempels vir sekere onbekende militêre offisiere wat vanuit Mil Intel namens die Britte optree.

Die Suidlanders is in die tweede plek al geruime tyd besig met ‘n baie intensiewe veldtog om blanke jongmense vir militêre opleiding te werf en op te lei.  En alles daarvan is nog steeds gebaseer op die verskriklike vrees van ‘n sekere deel van ons volk vir die sogenaamde “swart gevaar”.  Maar hulle het hierdie poging onlangs ook begin versterk op “godsdienstige” gronde.  En ek praat nie hier van “Loving Life” se opruiende “politieke” pogings om Snyman se veldtog vanuit Australië aan te help nie.  Ek praat hier spesifiek van die Amerikaner met die lang kenbaard soos ‘n bok wat homself aan ons as ‘n “profeet van God” kom voorhou het (Nathan Humbyrd).

Ek het pas in die vorige artikel na hierdie melodramatiese hanswors se bydrae verwys.  Dit het op daardie stadium bloot vir my gegaan oor die moontlikheid dat hy ‘n beoogde sluipmoord op CR aan ons kom bevestig het.  Daar was ‘n ander “profeterende agent” voor hom wat die aanvanklike aankondiging hieroor gedoen het, en hierdie melodramaturg het bloot kom sê dat die tyd daarvoor nou gekom het.  Die tyd sal maar leer of dit regtig so is, maar ek wil op hierdie punt liewer fokus op sy gehamer op Siener van Rensburg se gees wat (nogal) deur God na hom gestuur is.  Daar lê ‘n ewigheid van ongeregtigheid, valsheid en bedrog daarin weggesteek en dit moet oopgemaak en ontbloot word! 

Ek het in daardie artikel gesê dat die inleidende deel in sy video bloot bedoel was om as ‘n dunnerige rookskerm te dien vir die aankondiging van die sluipmoord op CR.  Iemand het my egter vroeër hierdie week gevra of dit nie dalk andersom kan wees nie, en dit het uiteindelik gelei tot die ontstaan van hierdie artikel.  U sien, CR is glad nie gewild by sy eie mense nie en sy dood sal nie noodwendig aanleiding gee tot ‘n totale swart aanslag teen die blanke groep nie.  Dit sal, inteendeel, dalk selfs toegejuig word deur die meerderheid van sy eie mense.   

Ek besef nou dat die werklike doel met hierdie Nathan Humbyrd se patetiese oordrewe toneelspel eerder by iets anders gelê het.  Ons sal daarby kom, maar daar is iets weggesteek hier wat my toelaat om te sê dat hy gewerf is om te “profeteer” oor ‘n aangeleentheid wat Snyman lankal reeds aangevoor het. Hy word duidelik gebruik om mense te werf vir die Suidlanders se militêre poging teen hul eie volk!  Maar ja, die man sê ‘n paar baie interessante dinge oor Siener van Rensburg, en op hierdie punt raak dit kritiek belangrik om te verstaan dat Snyman deur sy groep beskou word as die enigste ware geroepe kenner van Siener se visioene. Die leser sal aanstons verstaan hoekom ek dit sê.

Hy praat erg deurmekaar, soos wat ‘n mens seker maar van so ‘n spesiale soort profeet as hy kan verwag, maar kortliks opgesom sê hy die volgende:

God sê deur Siener se “gees” vir hom daar sal ‘n nuwe Boervolk tot stand kom wat op dieselfde kragtige manier as hy (Siener) met die Gees (van profesie) gevul sal wees. Dit sal gebeur omdat die huidige Boervolk geestelik dood en kragteloos geword het.  Die nuwe volk se kenmerk sal die gees van profesie wees.  Dit is onduidelik presies wat hy hiermee bedoel, maar ek dink nogal mnr. Snyman sal iets hiervan kan maak en groot waarde daaruit kan put. Ek dink, om die waarheid te sê, dat hy dit reeds gedoen het, maar kom ons gaan eers aan met wat voor ons is.

Maar so bly hy fokus op hoe swak, sleg en geestelik waardeloos die huidige Boervolk geword het, en dat dit deur die nuwe Boervolk vervang sal (moet) word.  Die gees van Jesus se profesie en fisiese oorwinning oor vyande sal daarenteen oorvloediglik op die nuwe Boervolk uitgestort word.  En dan praat hy van die opwekking van die nuwe Boervolk, wat baie bepaald uit die “post-apartheid” groep sal bestaan, en hy sê hulle sal in die krag van ‘n geweldige groot opbruising gevorm word.  (Maar dan verleng hy hierdie groep se ouderdomme na 20 jaar vóór 1994 om homself darem in te kan sluit ook.)

Hulle is die groep wat deur die probleme moes worstel wat 1994 gebring het.  Hulle is verneder en verklein deur wat daarna gebeur het. Dit is per implikasie die ouer geslag wat hierdie probleme veroorsaak het en daarom moet daar ‘n nuwe Geesvervulde Boervolk in hul plek ontstaan en gevestig word. Die nuwe volk sal, anders as die ouer garde, die Gees bokant die swaard stel, MAAR dan sal hulle nogtans tog ‘n magtige leërmag oprig ook.  En ek weet nog steeds nie regtig hoekom nie, want volgens hom sal die ANC dan die koppe in skaamte laat sak en by implikasie soort van verdwyn. Die swart gevaar sal dus volgens hom maar net wegraak.  Maar weet u, dit is dan presies wat ek al van 2004 af in my eerste boek gesê het?  Hoe klink dit dan asof mnr. Snyman se eie profeet besig is om hom en die absolute rede vir Suidlanders se bestaan te ondergrawe?

En dan kom hierdie ongelooflike stelling dat die man in die bruin pak klere hierdie nuwe volk tegemoet sal kom, en dat die ouer garde hierdie man sal verwerp soos wat Israel die Messias verwerp en gekruisig het.  Die jonger mense sal hom egter met ope arms verwelkom en aanvaar!  Nou wie sal die Suidlanders se man in bruin wees? want hierdie ou loop sowaar as waaragtig ligvoets op water!  Hy kan net die Messias wees wat sal terugkeer!  Verbeel jou, né!  En hier moet ek weereens uitwys dat die man in bruin in die visioene NIE die leier is wat by Prieska aangestel sal word nie.  Hy tree vir ‘n baie kort rukkie op as die militêre leier totdat die man in wit klere by Prieska aangestel word.

En nou kan ons by die voorlaaste punt kom wat dalk die interessantste deel van die artikel kan wees.  Dit gaan hier oor die sogenaamde doringbosregering waarvan mev. Snyman geskryf het.  Ek het na hierdie skrywe van haar in my ART 109 van 2018-05-13 verwys.  Op daardie stadium het ek eintlik maar net in die verbygaan daarna verwys, want dit was nie duidelik waaroor dit regtig gegaan het nie.  Hierdie probleem is versterk deur die feit dat dit onder mev. Snyman se naam gepubliseer is, want dit het die inligting daarin effektief losgemaak van haar eggenoot se baie stories.  Dit het egter skielik in sy regte plek geval toe my vriend aan my gevra het of die Amerikaanse profeetjie se stuk valsheid nie dalk eerder omgedraai moet word nie.  Dit was dan ook hy wat my op die spoor van die doringbosregering gesit het. Die idee dat die nuwe regering wat in Noordwes verkies gaan word boos en anti-Boer gaan wees word in hierdie artikel van hulle gevestig, en die voortdurende giftige aanvalle op die “liberale” deel van die volk het dit uitgebou tot iets baie groot.  Die jongmense wat tans deur hulle bearbei word, word gebreinspoel om dit so te aanvaar en hulle sal ons as die vyand sien en ons dan ook baie gemaklik kan help uitwis.  Ek glo en aanvaar nou dat die Amerikaanse “profeet” gewerf is om hierdie duimsuigstorie te “bevestig” sodat die jongklomp dit makliker kan glo. Ek het die stuk destyds by my eie artikel aangeheg vir diegene wat dit van nader wou beskou.

Nou, hierdie doringbosregering-storie, soos meeste duimsuigstories, is ook gebaseer op halwe waarhede. Die visioene praat in hierdie verband baie duidelik van Jan Smuts en sy Sappe (volgelinge), en dui aan dat hulle die amptelike opposisie in die verkiesing in Noordwes sal wees.  Hulle verloor egter die verkiesing en dan word Jan Smuts voorgestel as ‘n halfdroog doringboom wat op ‘n stadium heeltemal verdroog.  Droogte verwys na ‘n broedertwis in die visioene en dit is wat gebeur nadat hulle die verkiesing verloor.  Hierdie droë doringboom word op ‘n stadium daarna met ‘n handbyltjie deur die (opregte) Boere afgekap en omgestoot.  ‘n Handbyltjie verwys na ‘n militêre groep. 

Ek het dan ook in my artikels en boeke aangedui dat die Suidlanders die enigste groep in die land is wat hoegenaamd as die Sappe kan kwalifiseer. Hulle tree as die opposisie op in die verkiesing in Noordwes, wel wetende dat hulle getallegewys geen kans op oorwinning staan nie.  Maar dit is ook nie waaroor dit vir hul leierskap gaan nie.  Die idee is om ‘n verskoning te kan kry om die Britse militêre regering in Pretoria agteraf by die gebeure in te trek.  Hulle verloor en gaan sluit dan ‘n militêre ooreenkoms met die Engelse, en dan kom hulle terug en stig ‘n rebellie aan.  Die nuwe Boereregering verjaag hulle, maar dit gee dan die nodige verskoning aan die Britte om militêr teen die nuwe regering op te kan tree.  Snyman (of iemand in sy organissasie) het hierdie storie bloot omgedraai vir eie gewin, en ek glo en aanvaar nou dat dit gedoen is om erge weersin by sy volgelinge teen die gematigde groep te begin kweek.  Ek het lank gelede op ‘n stadium heelwat met ‘n paar van hulle te doen gehad en ek weet uit persoonlike ondervinding dat hulle baie giftig teen ons gekant is.  

Op hierdie punt moet ons eers weer terugkeer na die Amerikaner se storie, en wel vanaf 12:45 op die video se horlosie, waar hy sê dat die kern van hierdie nuwe Boervolk in die Vrystaat geleë sal wees.  Ons sal hieronder sien wat dit kan beteken, want die paar kere wat die Vrystaat in die verhaal genoem word gaan dit glad nie oor so ‘n super pro-Boer groep nie.  Die enigste moontlik gelykwaardige groep verwys na die Sappe wat vanuit die Vrystaat sal beweeg om ‘n “draadheining” aan die westekant van die land te gaan oprig.  Dit bestaan uit ‘n linie soldate wat minstens vanaf Bloemhof tot by Zeerust ontplooi sal word om die vlugtende volk voor te keer sodat die Britte hulle van die oostekant af kan vasdruk en uitwis.  Dit kan egter netsowel by  Hopetown begin en daarvandaan uitstrek tot by Zeerust.  So ‘n militêre groep sal ook vee operasies kan uitvoer om seker te maak dat niemand deur die veld na die westekant kan vlug nie. Die totale afstand vanaf Hopetrown tot by Zeerust is ongeveer 610 km, maar die werklike deurgange na die weste bestaan uit enkele paaie en plaaspaadjies. Die gebied sal dus redelik maklik toegemaak kan word met slegs ‘n brigade of twee (ongeveer 600 tot 2,000 mense). Ek sluit die volgende aanhaling uit Wat is die Waarheid? hierby in vir u kennisname:

(5.4.38.) Die Sappe span ‘n valstrik in die Vrystaat.

Ek het heel aan die begin gesê dat die Sappe se (militêre) hoofkwartier in Bloemfontein geleë is, en ons moet eers kyk hoe hierdie mense, én hul HK, by die oorhoofse komplot teen die konserwatiewe Boervolk inpas.  Hul aandeel in die komplot lyk soos volg:

[518.02] In die Vrijstaat leg ‘n bruin slang opgerol hij lyk lank maar nie dik nie.

[002d08] Die slang onder die voet.

[003a08] ‘n Misvuur brand in Johannesburg.

(Die nakende Sappe is besig om die komplot te bespreek en te verfyn.)

[003a09] Aan Bloemfontein se kant is ‘n swart wolk vol mense.

(en dan)

[002e01 06/03/14] Baie mense by Bloemfontein. Hulle maak ‘n heining aan die westekant.

[279.01 29/05/17] In Vrij trek waans van die Ooste naar Weste. Bruin waans teen hulle is geskrijf maar dof. (zonder osse).

(Die woord dof beteken hier “verborge”, en kontrasteer met begrippe soos helder, blink, duidelik en openlik.)

[573.01 23/09/22] Bruin waans trek met groot rooi osse naar die weste.

[002e01 06/03/14] Baie mense by Bloemfontein. Hulle maak ‘n heining aan die Westekant.

(wat lei tot)

[001e02] Die draadheining hier onder in die Noorde.

(‘n Linie soldate in statiese stellings.)

[001e03] Die Rooi Bul onder die klomp beeste hier onder in die Noorde

[001e04] en dan die twee putte wat aanmekaar kom.

(Die heining word van Bloemhof tot by Zeerust in die noorde gespan en dit omsluit ook die twee putte wat die vierkantige blok springbokke daar gegrawe het (Engelse basisse).  Dit beteken dat hulle die hele Boervolk van die ou Transvaal effektiewelik in ‘n kamp vaskeer, want alle roetes vanuit die ou Transvaal na Prieska word deur hierdie “heining” afgesny (linie soldate met militêre pantserkarre en tenks).  En ja, ons kan van sulke militêre voertuie praat, want die soldate vanaf Bloemfontein (Tempé) se pantserkarre en troepedraers lyk inderdaad soos “waans zonder osse”.

Ons kan dus uit die samehang van gebeure aflei dat die Sappe en die Engelse aan die hand van ‘n gesamentlike plan optree om die Konserwatiewes binne ‘n bepaalde gebied vas te keer en te vernietig. Dit kom veral na vore in die wyse waarop veral die vrouens en kinders nie ontsien word nie, maar baie doelbewus aangeval word. In die Vrystaat, regoor Vereeniging,  poog die onthoringde rooi Engelse bul om hulle uit te wis, terwyl die jong doringbome in die Transvaal op ‘n stadium ook op die vrouens en kinders konsentreer. Hierdie poging word aangevul deur die toetrede van die Indiërtroepe tot die gebeure, en kort na hul aankoms ook die rooi Engelse koei wat hierheen kom. Alles hiervan teen die vroiuens en kinders gemik!

Einde van aanhaling.

Ek wil dit onomwonde stel dat die jongmense wat tans deur die Suidlanders as soldate opgelei word net geoormerk kan wees om hierdie linie te gaan help oprig om die vlugtende Boervolk teen vas te druk.  Ek het ‘n vraag hier aan hulle, en dit pas aan by een wat ek én Elsa Muller albei al aan die Suidlanders gevra het.  Daardie vraag was: Wat gebeur met jul sogenaamde onttrekkingsplan as daar dan ‘n virus vrygestel word soos wat FH Pretorius glo die “swart gevaar” gaan uitwis?  Ek wil daardie vraag hier aanpas en dan vra: Wat gaan julle met jul leërmag maak as die swart gevaar dalk nie realiseer soos wat julle verwag nie?  En ek glo dit gaan werklik gebeur, want dit staan implisiet so opgeteken in die heel eerste visioen in die visioenêre verhaal.  En ja, selfs hul Amerikaanse profeet bevestig dit nogal op sy eiesoortige manier óók!   

Op hierdie stadium kan ek nie fout vind met die redes wat vir hierdie opleiding aangebied word nie, want dit maak sin in terme van ‘n moontlike onmiddellike “swart gevaar” wat voor ons volk se oorlewing staan.  Hulle sê dit gaan om moontlike geweld rondom die komende SA verkiesing in Oktober hierdie jaar, en dan ook die feit dat SASSA nie meer staande kan bly nie. Die staatskas is leeg en as SASSA platval gaan dit beslis tot ‘n algemene hongersnood lei.  Die blanke groep (“apartheid”) gaan die skuld kry hiervoor en ons gaan deur die honger massas verswelg word. 

Dit was vir my baie interessant om te moes hoor dat Noordwes Provinsie spesifiek uitgesonder word in hierdie opsig.  Ek meen, Noordwes is nie die enigste provinsie wat reuse groot plakkerskampe het nie.  Dit was egter Siener se Transvaal in die visoenêre voorskou wat hy oor ons toekoms ontvang het, en ek dink dit word uitgebuit deur die Suidlanders se aandrywers.  Dit sou ‘n fout wees om te wil dink dat Siener se toekoms nie skielik en onverwags reg voor ons deur kom staan het nie en hulle buit dit wel deeglik uit!  

As dit nie was dat die verskuilde donker kant hiervan óók na vore gekom het nie sou ek my dienste hiervoor absoluut seker gaan aanbied het.  Skrywer hiervan is ‘n opgeleide en gekwalifiseerde valskermsoldaat, wat ook ‘n Staandemag Deel 1 kursus gedoen het. Hierdie kursus het ‘n jaar lank geduur en die uwe was dus ‘n professioneel opgeleide regimentsinstrukteur op sy dag gewees.  Ek het egter intussen ouer geword, en as dit nie van my verwag word om aan iets so intensief soos seksie aanvalle, of selfs vee operasies in die veld, deel te neem nie, kon ek nog ‘n groot bydrae tot die opleidingspoging as sulks gelewer het.  Nou stel ek egter nie meer belang nie, want ek het uitgesorteer dat daar ‘n versteekte agenda agter hierdie opleiding is wat my laat gril van afgryse.  Die verskriklike ironie hiervan is dat die mense wat direk betrokke is daarby nie weet wat regtig vir hulle beplan word nie.  Hulle kyk vas teen die ooglopende “gevaar”, en omdat hulle besiel word met entoesiasme vir die saak glo hulle blindelings wat hul verloopte (politieke) leiers aan hulle voorhou.

Die vraag wat ek aan hierdie jongmense wil stel is dus dit:  Is julle bereid om jul eie volksgenote blindelings uit te wis omdat hulle volgens jul leierselement kamstig liberaal en verrot is?  Selfs al sluit dit jul eie familie en vriende in wat nie lede van Suidlanders is nie?  Selfs nadat julle gelees het wat in hierdie artikel staan? Sien julle regtig kans daarvoor om onskuldige kinders en moeders summier soos diere dood te skiet!  Dink mooi vóór julle blindelings begin doen, asseblief!

Maar ja, aan almal wat hier lees wil ek in elk geval sê: Hou moed en behou die geloof in ons Vader se beloftes, en weet dat ons veilig en lewendig anderkant die drif by Prieska sál uitkom, net soos Hy dit wil hê!

Groete en seën vir u,

Frik Pretorius.

————————————————————————

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: