Slaan oor na inhoud

ART 162 2021-12-14 Godsdiens en Siener van Rensburg: Oorsprong en invloed van die verlinkse liberalisme (neo-sosialisme).

2021/12/14

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

———————————————————————————-

Goeiedag,

Die verskil tussen die fundamentalisme en die linkse liberalisme (Fariseërs versus Saduseërs) is dat die linkse groep skelm en agteraf optree.  En ek dink die basiese vertrekpunt hiervan word duidelik in die onderstaande Skrifgedeeltes aangetoon.

Ons lees in Es 8 van minstens twee sake wat God as “gruwels” aan die profeet voorhou. En let op dat alles hiervan diep in die tempel geskied, letterlik stilweg in die geheim, waar die “gewone” mense nie geredelik sal kan kom nie. Hierdie was duidelik net vir ‘n klein groepie uitverkore ingewydes beskore gewees en die verskrikking hiervan is dat dit juis die leiersgroep was wat so opgetree het.  En ons moenie ‘n fout maak nie, ervaring wys dat dit nou nog so is.

ES 8:10  Ek gaan toe in en kyk — en daar was allerhande afbeeldinge van afskuwelike kruipende en viervoetige diere, en allerhande drekgode van die huis van Israel wat al rondom op die muur uitgesny was.

EZE 8:11  En sewentig manne uit  die oudstes van die huis van Israel het daarvoor gestaan, en Jaäsánja, die seun van Safan, onder hulle; en elkeen het sy wierookpan in sy hand gehad, en die geur van die wolk van reukwerk het opgegaan.

En dan die een wat ek spesiaal wil uitlig hier:

EZE 8:16  Toe bring Hy my na  die binneste voorhof van die huis van die HERE; en kyk, by die ingang van die tempel van die HERE, tussen  die voorportaal en die altaar, was omtrent vyf-en-twintig man, met hulle rug na die tempel van die HERE en hulle gesig na die ooste, en hulle het hul voor die son neergebuig na die ooste.

Hier moet ons noodwendig aflei dat die sonaanbidding waarvan ons hier lees net ter ere van Marduk die god van Babilon kon wees.  Hy was in die mitologie ook bekend as Ra, die Songod van Egipte, en was die enigste figuur in die geskiedenis wat op hierdie wyse uitgesonder word. En die enigste manier waarop hierdie gruwel Israel binne kon dring was deur die invloed van die priesterorde van Yahweh van Kanaän, oftewel Marduk, oftewel Ra.  Die gebeure in die Skrifgedeeltes hierbo speel in die tyd van Juda se ballingskap af en die manne in hierdie Skrifgedeeltes was nogal die leierselement van Juda gewees! Wat die leser egter ook nog moet weet is dat hierdie Marduk ook in Babilon, Konstantinopel en Rome bekend was as Sol Invictus, die Songod van Rome (Beide die staat en later ook die kerk.  En weet u, daar het skynbaar nog niks hiervan verander nie, want die totale simboliek van Rome het net so oorgegaan na die Protestantse kerke toe.)

Die vraag is wie hierdie NWO eintlik is, want ons hoor baie van hulle maar daar word geweldig bont gepraat oor hulle.  Omtrent al wat waar is, is dat niemand ooit regtig sal weet wie die mense is wat om daardie tafel sit en ons ondergang beplan nie, want dit sal op geen manier vooraf bekend gemaak word nie.  Ons hoor van die Illuminatie, van die “Learned Elders of Zion”, die Vrymesselaars, Round Table (van Cecil John Rhodes faam), die Rockefellers en veral van die Rothschilds, die adelikes van Europa, veral die Britte, en daar is baie vingers wat na hulle wys, maar niemand weet regtig nie.  Dit is werklik vreesaanjaend en baie demoraliserend, want die mens het nou maar eenmaal hierdie versugting om “te wil weet” wat vir hom wag.  Dit verskaf minstens ‘n mate van sekerheid en selfs troos, al is dit soms heeltemal negatief van aard.

Ons volk het egter nie nodig om depressief te raak hieroor nie, want ons is die enigste volk in die wêreld wat weet wat om te verwag.  Dit is dan presies waaroor Siener se visoenêre vooruitskouing handel. Die vyand teen ons is basies gesigloos en al wat ons van hulle weet is wat gesigte soos Biden, Merkel, Soros, Kissinger en so meer sê en doen (die sogenaamde “talking heads”).  Maar hulle is net die uitvoerders van die gesiglose leiers se beplanning, hulle is nie die werklike mag agter die skerms nie.  Die visioenêre verhaal spel dit egter uit dat die twee groot vyande, die EU en die Britse Ryk mekaar gaan vernietig in ‘n militêre konflik wat tussen hulle gaan opvlam.  En in die proses gaan die bose stelsel agter die skerms gelukkig óók vernietig word.

Al wat ons op hierdie stadium verseker weet is:

(a) Dat die EU se leiers beplan om die wêreld vir hul god en koning in te palm.  En al die “mitologiese vingers” wys na hierdie Marduk toe.  Ons weet nie presies wie agter hulle sit nie, maar dit lyk asof hul magsbasis te doen kan hê met die sogenaamde Askanaziese Jodedom.  Ons het inligting wat aandui dat die sogenaamde Illuminati al honderde jare terug begin beplan het hiervoor.  Die Rotschildfamilie is baie diep betrokke hierby en hulle gebruik die twaalf (of so) rykste families in die wêreld se finansiële bronne om hul projekte te finansier.  Mense soos Soros, Bill Gates en Zuckerberg se baie geld behoort aan hierdie kollektief en nie aan hulself nie.  Die NWO het hulle gestoot tot waar hulle nou is en hul geld behoort dus eintlik aan die NWO base.

Ons sal in elk geval in die volgende artikel na die meer praktiese sy van die EU se poging tot wêreldoorname kyk, want hul fokus op die COVID19 pandemie word nie om dowe neute gedoen nie.

(b) Ons is nog in die aanloop tot die visioenêre verhaal, maar as ons die beginpunt daarvan terugwerk tot nou toe sien ons dat die Britse vorstehuis tans besig is met voorbereidings om hul Ryk uit te brei tot ‘n wêreldwye een. Hulle beplan ‘n verrassingsaanval op Duitsland, wat die EU se huidige magsbasis is, en die belangrike punt hier is dat hulle gebruik gaan maak van ‘n soort internasionale komplot om hul doel te bereik.  Wat ek hiermee bedoel is dat hulle ‘n paar heeltemal uiteenlopende internasionale militêre groepe hiervoor gaan gebruik.  Dit bestaan uit Engeland, Frankryk, België en dan ook uit vier reuse groot groepe militante Islamitiese terroriste. Een van hulle word gebruik as ‘n lokvink om Duitsland in die konfilk in te trek. Die aanvanklike doel met die vier groepe terroriste is om (veral) Duitsland agteraf en stilweg in ‘n hinderlaag te lok en uit te wis.  Hierdie plan word egter (visioenêr gesien) gekortwiek deur ‘n Indiërleier wat sy land se militêre mag na Europa bring om Duitsland te kom help.

Hierdie groepe kom ook hier optree teen ons eie volk, die Duitsers wat ons sal kom help en ‘n hulpmag bestaande uit Britse rebelle en ‘n groep Indiërs.  Hierdie sal volgens alle huidige aanduidinge Indië wees, wat ‘n baie sterk Hindoeregering het. Hulle is absoluut gekant teen Sjina en ook die militante Islam.  Sjina is in elk geval na my mening eintlik niks meer as ‘n NWO-skoothondjie nie.  ‘n Mens mag hulle seker nie onderskat nie, maar Sjina word deur die NWO gebruik as ‘n monsterfiguur wat almal bang moet maak en die aandag aftrek van die werklike gevaar. Maar Sjina is in alle opsigte heeltemal bankrot en selfs besig om van die honger te sterf.  Hul ekonomie is glad nie so sterk nie, hul infrastruktuur sak orals in hul land inmekaar en hul landbouvermoë is grootliks verwoes.  Die oeste het nie net versuip in die onlangse baie reën wat hulle gehad het nie, dit het ook kosbare landbougrond vir altyd weg gespoel.

Nou, soos ek in die vorige artikel gesê het, het ek oor die jare op baie stukkies los inligting afgekom wat later saam ‘n uitkenbare en samehangende storie begin vertel het.  En ja, ek dink die belangrikste inligting het gekom van mense wat as skrywers, joernaliste en so meer binne, of dan minstens naby aan daardie binneste dampkringe beweeg het. Dit is byvoorbeeld ‘n erkende feit dat voormalige “geheime agente” dikwels hul wedervaringe as ‘n fiktiewe storie te boek stel om minstens die inligting waaroor hulle beskik te laat uitkom.  Ons kan nie na almal kyk nie en daarom gaan ek hier net op drie boeke fokus wat die grootste impak en invloed op my gehad het.  Hulle het die mees basiese fasette aangeraak van dit wat ek hier wil uitlig. 

Die eerste skrywer wat ek hier wil aanhaal was die baie bekende Askanaziese “Jood”, Arthur Koestler gewees.  Hy het in sy boekie The Thirteenth Tribe laat uitlek dat die sogenaamde Jode van Oos-Europa glad nie van Hebreeuse afkoms was nie, maar eintlik Askanaziers wat hulself as Jode voordoen.  Hul doel is om die wêreld op ‘n skelm wyse te oorheers. Hy en sy vrou is saam vermoor vir sy moeite.  ‘n Mens kan nie help om hier onwillekeurig te dink aan die woorde van Op. 2:9 en 3:9 nie.

OP 2:9  Ek ken jou werke en verdrukking en  armoede — maar jy is ryk — en die lastering van  die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar  ’n sinagoge van die Satan.

OP 3:9  Kyk, Ek gee jou uit  die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg —  Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.

Die tweede boek was eintlik net ‘n hoofstuk wat in 1897 uit die pen van ‘n Russiese skrywer gekom het en ons ken dit as The Protocols Of The Learned Elders Of Zion.  Die naam van die skrywer kan nie regtig bepaal word nie, want daar word erg gestry oor wie dit kon wees. Dit was blykbaar ‘n “fout” van die vertaler, ene Victor Marsden, want die boek as sulks is kort hierna uit die biblioteek waar dit was verwyder en alle afskrifte daarvan is vernietig. Die hoofstuk is later deur Marsden in Engeland gepubliseer.  Die boekie was lank (in Suid-Afrika) verbied gewees en mens is tronk toe gestuur as dit in jou besit gevind is. Ek het dit in ongeveer 1976 by ‘n baie betroubare kennis gekry om te lees, maar moes dit binne ‘n sekere tyd terugbesorg. Ek wou nie tronk toe gaan nie, sien.

Die hooftrekke van die boek is dat die Wêreldraad van die Jode (Sionistebeweging) beplan om die wêreld oor te neem om ‘n Joodse paradys te kan vestig.  Die stigting van die staat Israel in 1948 was een van die vooraf stappe van hul beplanning gewees.  Die hele oefening reduseer na my mening eintlik maar net tot die kunsmatige rypdruk van ‘n Bybelse profesie om die wêreld te oortuig dat die Askenaziese “Jode” die uitverkore ras is.  Maar dit beteken wel dat die NWO op die Joodse geloof gebaseer is, dat dit deur “Jode” gedryf word en dat hulle dus die Ryk van die Antichris wil oprig.  Ek het egter ook in daardie dae nie die geld gehad om afskrifte te kon maak van die boeke wat ek so interessant gevind het nie.

Die derde skrywer is iemand wie se bydrae net so sterk onderdruk word as die van Koestler. Hy was die voormalige Britse joernalis en skrywer Douglas Reed gewees.  Hy het verskeie boeke die lig laat sien, maar die een enkele boek wat hom regtig laat uitstaan dra die titel The Controversy of Zion

Hierdie man was (as ek reg onthou) die London Times se hoofkorrrespondent in Nazi Duitsland tydens WO II gewees. Hy het afgekom op bewyse, dat die Nazi’s en die Joodse Raad op verskeie en verskillende terreine saamwerk aan sekere projekte.  Hy het dit aan sy redakteur gestuur, maar die het toe onverwags geweier om dit te publiseer.  Hy was uit die aard van die saak baie omgekrap hieroor, en toe ‘n tweede soortgelyke berig van hom óók afgekeur word het hy besef dat daar ‘n slang in die gras was.  Hy het kort hierna bedank en die saak in eie krag en spoed begin navors.  Hy was natuurlik ideaal geposisioneer om dit te kon doen, want as joernalis het hy geweet waar en hoe om die inligting wat hy wou hê te vind.

Hierdie skrywer het onder andere bewyse begin neerlê wat daarop gedui het dat Hitler nie die 6 miljoen doodgemaak het soos die propaganda teen hom beweer nie.  Ek wil nie nou dáár gaan nie, dit het niks te doen met die strekking van hierdie artikel nie, en daar is in elk geval genoeg bekend hieroor.  Maar ek wil sê dat hy baie gekant was teen wat ons ken as die Sionisme se poging tot wêreldoorheersing.  Dit moet egter óók gesê word dat hy net so erg teen Hitler se Nasionaal-Sosialisme gekant was. Hy het skynbaar op ‘n keer minagtend daarna verwys as “… n rookskerm om die onderliggende Joodse kommunisme agter dit te verberg …”

Maar so het een van die top saakgelastigdes van die Joodse Wêreldraad twee dae voor die 1948 verkiesing in Suid-Afrika by genl. Jan Smuts aangeland.  Smuts se seun het by hom aangedring om nie die besoeker te ontvang nie, want die algemene gevoel was op daardie stadium blykbaar sterk teen die Jode gekant.  Sy seun het hom gewaarsku dat hy die verkiesing gaan verloor as hy dit doen.  Smuts se baie vreemde antwoord hierop, vir hom in elk geval, was: Ek weet, maar as ek dit nie doen nie gaan DF Malan dit doen. Die res is geskiedenis soos hulle sê. Vir my beteken dit, ás hierdie waar is, dat Smuts einde ten laaste sy dwalinge erken het en op hierdie manier wou regmaak wat hy verraai en verbrou het.  Hy het blykbaar óók hiervan gesê: Die Christendom het ‘n afgrond geskep met hierdie Sionisme waarteen die hele wêreld gaan afstort en homself vernietig.    

Maar dit is hoe die NWO moontlik lyk.  Hulle is gesigloos maar tog probeer hulle al baie eeue lank om die ontwikkeling van die geskiedenis tot hul voordeel te beheer en te bestuur.  Hulle het inderdaad magtig geword, maar gelukkig weet ons ook dat hulle nie magtig genoeg is om te kan wen ook nie. En Siener se verhaal verduidelik hoe dit gaan gebeur.  Ons mag nie toelaat dat dit deur siellose agente met bymotiewe op die sosiale media afgewater word nie.

Ek wil ter afsluiting ook hier uitwys dat die Roomse kerk skynbaar ‘n baie vreemde en sterk rol in al hierdie dinge en beplanning speel. Daar kan geen twyfel meer wees dat die Pous die valse profeet kan wees wat saam met die Antichris sal optree nie.  Daar is egter ook ‘n hardnekkige gerug wat die rondte doen dat die destydse Pous ‘n swaer van Mohammed was toe die Islam geloof geskep is.  Dit sou dus kon beteken dat die Roomse kerk, wat na my mening ‘n sterk kandidaat is om die sinagoge van die Satan te wees, ‘n soort samebindende pleister is tussen die “Judaïsme” van die NWO en die fundamentalistiese militante Islam.  Het Jakob, wat ‘n blanke Kelt was, se seun Dan dan só ver afgedwaal en vermeng dat hy die hooffiguur in die stryd teen Juda geword het? En is die Britse troonopvolger dalk die Dan waarvan ons lees toe Jakob sy seuns geseën het?  Net die tyd kan leer.

Groete,

Frik Pretorius

———————————————————————————-

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: