Slaan oor na inhoud

ART 164 2021-12-15 Die Doringbosregering geskep vir die Suidlanders om die gematigde Boervolk uit te kan moor

2021/12/15

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

———————————————————————-

Goeiedag,

Ek het oor tyd baie beskuldigings ontvang dat ek onnodig skerp teen mnr Snyman en die Suidlanders optree.  Daar is baie kere vir my gesê dat ek nie weet waarvan ek praat nie, maar kom ons kyk hoe “toevallig” sekere dinge bymekaar inpas om ‘n “toevallige” bloederige geheel te vorm  En daardie geheel sê vir my net een ding:  Die Suidlanders is op grond van die duimsuigvisioene oor die NVDLM deur mnr Adriaan Snyman gestig, en hulle besef dit dalk nie (en dalk wil hulle nie) maar hulle word gebreinspoel om die gematigde Boervolk uit te moor.  En miskien is dit meer toepaslik om te sê dat die idee is om ons letterlik soos doringbosse uit te roei.

Dit is miskien sinvol om eers ‘n paar verbandhoudende sake uit die verlede op te haal voor ek by my tema in hierdie artikel kom.  Ek sal so kort moontlik wees.

Wie weet wat van die lede van die AWB geword het nadat daardie organisasie uitmekaar gespat het?  En ek praat hier spesifiek van die geharde kern by wie ‘n allesverterende haat in die voormalige Nasionale Party en sy opeenvolgende regerings gekweek is.  En eintlik gaan dit wyer as dit, want hulle het ook die gematigde groep in absolute terme verpes.  Dit was per slot van sake die “liberalistiese gespuis” wat volgens hul manier van dink verantwoordelik vir die bestaan van die NP was.  Die AWB was na my mening die perfekte voorbeeld van die militante fundamentalisme en hoe haatdraend ‘n organisasie kán wees.  Dit was ‘n organisasie wat by uitstek gebou was op haat en nyd, en dit was niemand anders as hul leierskap wat daarvoor verantwoordelik was nie.

Ek kan nie sê wat van almal van hulle geword het nie, maar soos dit is het ek ‘n hele paar van hulle tussen 1990 en 1999 in Bethlehem, OVS raakgeloop.  Ek het per slot van sake ‘n kafee daar bedryf tussen 1990 en 1994 en het met baie mense te doen gekry in die proses. Ek het daarna, nadat ek die kafee verkoop het, tussen 1995 en 1999 as ‘n drywer vir ‘n koerierdiens moes werk om pakkies in die Noord-Oos Vrystaat af te lewer.  Ek het op my roete van 700 km+ daagliks nog meer van hulle raakgeloop.  Die roeping rondom Siener het in 1994 gekom en toe het daar ook nóg meer mense in my lewe ingestap.  Meeste van hulle, soos die uwe en baie ander gematigdes wat ek óók geken het, het maar erg gesukkel om kop bo water te hou in daardie dae.    

In elk geval, ek kan duidelik onthou dat die oud-AWB’s almal een ding in gemeen gehad het.  Almal van hulle, ryk of arm, was tot in hul siele verbitterd oor wat met hul organisasie gebeur het.  Almal, letterlik almal, het hierdie verskriklike diep weersin in alles NP in hulle gehad.  Die feit dat hul leier ontbloot is as ‘n staatsagent het dit soveel erger gemaak, want toe kon hulle die NP leierskap vir net mooi elke ding onder die son blameer.

In 2000 is ek na Bloemfontein verplaas, en daar het ek nog meer sulke mense leer ken.  Nie almal van hulle was AWB nie, en baie was bloot maar net “fundamentalistiese regse mense”. Maar ek het ook daar in 2002 die eerste keer met die Israel Visie te doen gekry, soos hulle hulself genoem het.  Ek het daardie tyd die indruk gekry dat hierdie organisasie toe nog besig was om te vestig en uit te brei.  Iemand wat ek by ‘n skoolfunksie leer ken het, het van hul advertensie materiaal aan my gegee om deur te kyk.  Hy het dit by sy buurman gekry wat ‘n baie ernstige en kwaai lid van die AWB was.  My jongste en die nuwe vriend se twee oudstes was saam in dieselfde skool gewees, en ek met hom begin praat oor Siener. 

Hierdie gesprek het intussen ontwikkel tot ‘n baie sterk vriendskap wat nog al die jare ver kom.  Ek het die advertensie in elk geval terug gegee en gesê dat ek nie belangstel nie.  My presiese woorde aan hom was dat ek myself as ‘n eersteklas Boer beskou en dat ek nie ‘n halwe Jood wil wees nie.  Ek het ook gewoon geen sin in so baie aggressie en blindelingse haat as wat in die werkstukkie na vore gekom het nie.   

Maar so het mnr Adriaan Snyman ook in daardie jare begin met sy liegstorie oor die NVDLM.  Ek dink almal het gewonder waarheen hy op pad was daarmee totdat die uwe besef het dat hy al die jare stilweg besig was om die Suidlanders bymekaar te maak. 

Nou, voor ek by die klaarblyklike doel met die SL kom wil ek eers die tydlyn in die gebeure op datum kry.

Ek het uiteindelik die idee gevorm dat die geharde kerngroep van die voormalige AWB gebruik is om die IW godsdiens in Suid-Afrika te vestig.  Hierdie beweging het sy beslag gekry binne die verregse groepe in die VSA.  Hier moet ons verstaan dat ook daardie groepe deur linkse mense van agter die skerms beheer en bestuur word.  Ons kan die bekende Bush familie as voorbeeld gebruik hier. Hulle was amptelik deel van die Republikeinse Party, maar dit het intussen aan die lig gekom dat hulle in werklikheid RINO’s is.  Dit staan vir “Republicans In Name Only”.  Hierdie familie is so korrup en links (sosialisties) as wat maar kan kom en dit is mense wat in hul privaatlewens geen of bitter min morele waardes het nie.  Hulle leef net vir hulself. 

Maar ja, hierdie oud-AWB’s is verder ook gebruik om die aanvanklike fondasie van die Suidlanderbeweging te vestig.  Die jonger oud-lede is vandag in hul middel-veertigs, maar die ouer garde is almal nou in hul vyftigs en ouer en nie regtig meer geskik vir ‘n oorlog nie.  En dit geld ook vir die mense wat oorspronklik by die SL aangesluit het. 

Maar dit gaan in elk geval nie oor hulle nie, maar oor hul kinders.  Hulle is die mense wat die kinders moes produseer wat op hierdie stadium deur die SL as soldate opgelei word.  U sien, niemand kan sommer maar net ‘n klomp jongmanne bymekaar maak om ‘n leër uit hulle op te bou nie.  Jy het ‘n bevolking nodig om die voetspoor getallegewys so groot moontlik te maak, en jy het die ouers en hul vriendekringe nodig om die kinders finansieël te ondersteun en van kleins af te kondisioneer om effektiewe soldate te word.  Dit is hoe dit lank terug in Sparta gedoen is, en ons weet vandag dat dit baie, baie suksesvol was.

En toe het die linkse beheergroep, wat ek glo uit die Engelse owerhede en die Broederbond bestaan, die opleiding van hierdie jongmense nog ‘n stappie verder geneem.  Kyk, hierdie mense weet baie van Siener, maar hulle weet natuurlik nog meer van hul eie beplanning.  En hulle het al in 1902 met die Vrede van Vereeniging geweet daar gaan eendag ‘n situasie kom waar hulle ‘n manier sal moet vind om hierdie klomp halstarrige Boere finaal te oorwin en uit te haal.  En ek suig nie nou ook aan my duime nie, want daardie vredesooreenkoms het duidelik voorsiening gemaak vir twee Boere Volkstate! Ek glo ek weet presies hoe hulle dit geweet het, maar dit is ‘n ander storie vir ‘n ander dag wat nie hier en nou belangrik nie.  

Ek het oor die jare keer op keer gekla dat mnr Snyman verskriklik fokus op geweld en geweld, en op bloed en bloed, maar dat hy nooit enige oplossings gee nie.  Tot hy met daardie absoluut belaglike onttrekkkingsplan van hom vir die SL na vore gekom het.  Hy het selfs so ver gegaan om te waarsku dat ons by ‘n tweede Bloedrivier gekom het en dat daar baie bloed gaan vloei.  Ek haal in hierdie opsig die volgende aan uit my ART 109:

“… (As die leser Snyman se “Antwoord aan Frik Pretorius” by die vorige artikel deurgaan sal u sien hoe “slim” hy die idee oordra dat ons voor ‘n tweede Bloedrivier te staan gekom het en hoe hy sy lesers op ‘n baie subtiele manier kondisioneer om te aanvaar dat hulle (die SL met ander woorde) gewoond moet raak daaraan dat daar weer Boerebloed gaan vloei tot by daardie punt. Sie! altyd die bloed en bloed en bloed! Ek dink dit is siek!) …”

Maar kom ons bly by die werklike belangrike groep in hierdie artikel, en dit is die jongmense van die SL wat tans as soldate opgelei word.  Ek het in hierdie opsig in ‘n vorige artikel verwys na die “profesie” van die verspotte Amerikaner met die lang bokbaard.  Gaan kyk maar weer hoe hy by die jongmense aandring dat hul tyd gekom het om wraak te neem vir wat van hulle weggesteel is deur die verkiesing van 1994.  Gaan luister weer hoe hy hulle aanmoedig om die ouer garde se aanmaninge te ignoreer en na die “man in bruin” te luister as hy kom, want hy kom om hulle na vryheid te lei.  (Dit kan seker net Snyman wees? Sjoe, né!)     

En so het ons nou by die grootste liegstorie van almal gekom, en dit is die een van die doringbosregering.  Ek gaan nou verduidelik hoe dit gedoen word, maar ek wil eers uitwys dat hierdie storie gebaseer is op halwe waarhede en dat dit daarop gemik is om veral die jongmense te kondisioneer om die Boereregering wat vorentoe in Noordwes verkies gaan word, én hul ondersteuners soos vuilgoed-doringbosse uit te roei.  Hulle vertel die Suidlanders dat die regering wat verkies gaan word deur tipiese NP skelmstreke en deur bemiddeling van die Engelse aan bewind gaan kom.  Die wettig verkose Boeregering word dus deur hulle aangetoon as die Sappe in Siener se verhaal en dat hulle uitgehaal sal moet word.  Dit is waarna Snyman se storie van ‘n tweede Bloedrivier verwys en die strome boed wat noodwendig daaruit sal voortvloei sal die bloed van die gematigde groep wees.  En dit is ook wat die Amerikaner bedoel as hy sê die jongmense moet wraak neem.  So, die laaste deel van ons vyande se plan om ons uit te wis was die skep van die doringbosregering en die aanmoediging van die jongmense om dit uit te kap.

Een van die interessante punte om hier in gedagte te hou is dat niemand ooit sal kan sê dat Snyman amptelik vir die skep van hierdie doringbosregering verantwoordelik is nie.  Hierdie storie is gepubliseer onder die naam van ‘n persoon met die naam van Francois Richter.  Ek het gehoor dat dit Snyman se skuilnaam kan wees, maar ek kan dit natuurlik met geen sekerheid sê nie.  Wat ek wel weet is dat mev. Snyman dit in ‘n artikel herhaal het en as die waarheid voorgestel het. 

In elk geval, ek wil haar nie ook hier intrek nie, maar wat regtig in die verhaal beskryf word is die volgende:

Die visioenêre verhaal dui aan dat (genl) Jan Smuts en sy Sappe (volgelinge en ondersteuningsbasis) die opposisie sal wees in die komende visioenêre verkiesing in Noordwes.  Hulle verloor egter die verkiesing en Jan Smuts loop dan oor na die Engelse toe.  Ons vind later dat hy ‘n wedersydse ooreenkoms van ondersteuning met hulle sluit.  Hy kom dan terug vanaf Pretoria na Rustenburg, wat die nuwe republiek se hoofstad sal wees, en stig ‘n rebellie teen die wettig verkose Boereregering aan.  Die Boereregering verjaag hierdie Sappe en hulle vlug na Johannesburg.  Jan Smuts sal uit die aard van die saak saam met hulle na Johannesburg vlug. 

Die Sape se nuwe Engelse vennote gebruik hierdie gebeure as ‘n handige geleentheid om die Boereregering met kanonne te verjaag en skiet ‘n klomp van ons mense dood in die proses.  Dit is op hierdie punt dat ‘n groot klomp van Suidlanders se oë vir die waarheid oopgaan en hulle na ons terugkom en huil-huil om vergifnis kom vra.

Jan Smuts word op hierdie punt skynbaar deur die Engelse as staatshoof van die nuwe republiek aangestel, want hy word hierna as ‘n half-droë doringboom voorgestel.  Die feit dat hy half-droog is dui daarop dat daar ‘n broedertwis onder die Sappe ontstaan het en dit koppel dus met die klomp Sappe wat wegbreek en terugkom na ons toe. 

Op hierdie stadium van die verhaal loods ‘n sekere groep Boere ‘n aanval op die Engelse en die Sappe in Johannesburg.  Hul tree op vanaf ‘n basis wat in die Vrystaat geleë is regoor Vereeniging.  Hulle loop hulself egter in ‘n hinderlaag vas en vlug terug na hul basis.  Hulle word agtervolg deur ‘n rooi Engelse bul en ook Jan Smuts wat op hierdie punt as die half-droë doringboom beskryf word.  Die Boeremagte word gedwing om te vlug in die simboliese vorm van die Vaalrivier wat afkom. 

Daar is egter ook ‘n groot klomp vrouens bymekaar in daardie omgewing, en as die Boere (wat blou hemde dra) vlug fokus die rooi bul en Smuts hul militêre aandag op die vroue.  Hulle vlug óók ylings na die weste en slaag daarin om weg te kom. Die rooi Engelse bul en Jan Smuts draai hierop by ongeveer Klerksdorp, of dalk Bloemhof, weg en gaan Noordwes daar binne.  Daar is egter ‘n tweede groep Boere wat die Jan Smuts doringboom later suksesvol afkap in die Noordweste.

Hierdie Richter kêrel het dus die simbole en gebeure bloot omgeruil om ‘n liegstorie te skep wat ons vyande die beste pas.        

Ek vra ten slotte weer of die Suidlanders regtig verstaan waarmee hulle deurmekaar is en waarby hulle ingelok is.  Hulle sal dit nou glad nie wil weet nie, maar hulle is enige tyd net so gevaarlik as enige militante Islamitiese terroristegroep in die wêreld.  Hulle is tans net so gevaarlik vir vrede as Al Kaeda, ISIS, die Taliban, die Turk en ook die drie Islamitiese Indiër terroristegroepe in die verhaal.  Hoe dan anders, want hulle is geskep deur ‘n gefabriseerde visioen wat van die Engelse militêre owerhede af gekom het, hulle word aangevuur deur ‘n Amerikaanse “profeet”wat vir my maar baie, wel, vreemd lyk, en hulle word les bes gebreinspoel met hierdie doringbos liegstorie.  En net om alles te kroon is hul opperbevelvoerder niemand minder as die huidige Britse troonopvolger nie.  En dan is hul Suid-Afrikaanse skepper en mentor baie lief vir bloed en bloed en hope geweld.  Wanneer gaan u eendag wakker word vir die Waarheid in Siener se visioene?

Maar ja, u moet asseblief net een ding onthou hier.  U het tyd om terug te kom totdat die eerste skote geklap het.  Darna kan dit nie meer gebeur nie en sal u met een van drie moontlikhede tevrede moet wees.  U gaan óf op die slagveld sneuwel, óf op ‘n latere stadium gevang en tereggestel word, óf u sal tevrede moet wees om die res van u lerwe in die vreemde deur te bring waar ons regstelsel u nie in die hande kan kry nie.  Dit is ongelukkig die prys wat ‘n mens betaal vir sedisie, hoogverraad en volksmoord.

Groete,

Frik Pretorius

———————————————————————-

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: