Slaan oor na inhoud

ART 166 2022-01-04: SL Reaksie op my laaste klompie artikels. SIES! Eet hulle ook met daardie vuil bekke?

2022/01/04

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.

—————————————————————–

Goeiedag,

Ek het die onderstaande opmerkings vanaf Riaan Nigrini ontvang.  Dit gaan oor kwessies wat na aanleiding van my Artikels 162 en 164 op sy FB blad oor Siener van Rensburg geopper is.  Die fokus in hierdie artikel val egter grotendeels op ART 164 en ek sal op hierdie stadium bloot in die verbygaan na die reaksie op ART 162 verwys.

Die rede hiervoor is dat hier al weer ‘n “indrukkery” in die ry artikels plaasgevind het.  Ek het probeer om ‘n aanvullende artikel oor hierdie godsdiensgesprek ná Geloftedag te skryf, maar ons ondervind geweldige probleme hier met kragonderbrekings.  Die krag gaan vir die geringste rede af en bly dan af vir dae aanmekaar.  Ek kon dus nie die artikel klaar kry nie en intussen het hierdie skrywe van Riaan Nigrini by my aangekom en het ek dit maar eers gou aangespreek.  

Maar ja, die lastigheid en irritasie van die liewe kragonderbrekings tog!  Soos dit is moes ek die ses artikels vanaf ART160 tot ART165 uiteindelik met die hand skryf en oortik soos ek kon.  Die oplaai na die internet toe is gedoen met die hulp van ’n kragopwekker.  Maar dit was hoekom ek vier artikels gelyk op die veertiende opgelaai het en toe nog twee die volgende dag.

—————————————————————–

Hallo Oom Frik,

Hier is so bietjie terugvoer ten opsigte van die laaste twee artikels.

ART 164 2021-12-15 Die Doringbosregering geskep vir die Suidlanders om die gematigde Boervolk uit te kan moor

(a) Phillip Labuschagne Ou frikkie ek lees jou opstelle , al wat ek sien is n swart smeer veldtog . Verder se jy niks . Ons volk het hoop en n droom nodig . Se my wie betaal jou om die opstelle te skryf . Ek kan nie agterkom wat jy se nie . Is net swart smeer stories .

ANTWOORD: Ek aanvaar u sê eintlik hier dat ek niks skryf wat u kan (of dalk eerder wil) verstaan nie, en daarom dus ook nie mee kan saamstem nie.  Nou, dit is nie so vreemd nie en ek dink dit is in elk geval ‘n goeie en gesonde ding om te gebeur.  Dit lok introspeksie en debat uit wat hopelik tot groter duidelikheid en helderheid kan lei.  Maar dit is natuurlik net moontlik as alle deelnemers konsekwent eerlik rondom hul argumente en gevolgtrekkings sal wees. 

Die feit dat u my argument so summier as blote “swartsmeerdery” afmaak skep egter ernstige twyfel oor die soort benadering wat ‘n mens van u kan verwag.  Ek kom aan die eenkant uit die trant van u opmerkings agter dat u alles wat ek sê probeer afbreek tot op ‘n vlak waar u dalk kan begin bykom om dit te verstaan.  Sê dan asseblief vir my wat u so sukkel om te verstaan, dan skryf ek ‘n meer eenvoudige soort opstel wat by u begripsvermoë sal pas.  Dit is die beste wat ek kan doen om u te help om te verstaan.  Die werklike sy van hierdie saak lyk egter vir my na iets wat ek net as ‘n pikswart donker agenda kan beskryf.

Waarom lees u in elk geval my “opstelle” (lees as: artikels) as u nie hou van wat ek sê nie?  Is dit nie dan maar beter om liewers die gras te gaan sny of dalk u vrou te gaan help met die skottelgoed, of so iets nie?  

U sê ons het ‘n droom en hoop nodig, in plaas van my “swartsmeerdery” (Van wie nogal? Die SL en hul Brits-Cape Dutch leierskap?)   Maar mens, as u u oë vir die werklikheid rondom u sal begin oopmaak sal u sien die droom en hoop bestaan eintlik al eeue lank.  Dit begin maar nou eers binne ons bereik te kom, want daar is iets soos Goddelike tydsberekening aan die werk óók wat in voleindiging moet gaan.  Dit gáán gebeur en die opregte en gelowige Boervolk gáán haar vryheid uit ons Vader se Hand ontvang. 

Dit is juis waarom ek so erg gekant is teen enige poging om hierdie hoop waaraan my volk vasklou te verydel.  Kyk, ek krap baie dinge oop oor die agteraf beplanning en organisasie, die leuens en bedrog om my volk te vernietig.  En as dit dan skeiding bring tussen die opregte Boervolk en daardie volksgenote wat verkies om agter ‘n god aan te dwaal wat ons vadere nie geken het nie, is dit dan maar tot daarna toe!  Dink maar van my en my medewerkers wat julle wil, maar weet een ding verseker: Daar gaan ‘n dag kom, en dit is nie meer so ver nie, waarin julle die koppe in skaamte gaan laat sak en sê: Ek is jammer, ek het spyt, vergewe my!  Bid dan dat die Gees dit sal laat gebeur vóór die komende visioenêre oorlog begin! U sal vind dat ons dit tot dan toe nog verwelkom, maar daarna raak dit natuurlik ‘n heel ander saak.

Ek is daarom ook opreg dankbaar om te kan sê dat Siener se visioenêre vooruitskouiing dit uitspel dat die verraaierselement saam met ons Britse en Islamitiese vyande tot niet sal gaan.  Man, kyk net hoe goed is ons Vader vir ons!  Maar dit is ook hoekom ek soveel minagting kan hê vir jul poging om ons volk agteraf as ‘n soort “doringbosregering” uit te moor.  Daar is nie ‘n manier hoe julle dit gaan regkry nie, want die visioene dui aan dat julle direk teen God Almagtig self sal moet baklei in jul poging!  Sterkte daarmee pêl!  (Of bietjie anders gestel, waarom los julle nie liewers hierdie volksvreemde nonsens waarby julle ingelok is en kom eerder terug huis toe nie?  Want as die eerste skoot teen die opregte Boervolk geklap het is dit neusie verby vir die hedendaagse Sappe!)

Ons volk het reeds ‘n droom van vryheid wat in absolute terme op hoop en geloof in God Almagtig gevestig is.  Of ken u ons volk se geskiedenis óók nie, want u weet duidelik nie dat ons reeds honderde jare lank besig is om aan ons vryheidstrewe te bou nie.  Dit maak my selfs wonder of ons regtig aan dieselfde volk behoort!  Siener se visioenêre verhaal spel dit uit dat hierdie droom en ideaal waar gemaak gaan word, en dat politiek en donker agenda’s van enige aard geen rol daarin gaan speel nie.  Dit sluit ook hierdie Britse poging in om SL te gebruik om God se Plan vir ons bevryding te kaap en vir hul eie doeleindes te probeer dwarsboom.  

(b) Adaliza Catharina Smit Ek dink jy weet nie waarvan jy praat nie so bly eerder stil

ANTWOORD: Wat u dink is nie wesenlik of belangrik vir hierdie gesprek nie, wat u kan bewys is egter wel.  Sê asseblief dan tog ook wat dit is wat ek nie weet nie.  Met ander woorde, los hierdie verspotte poging om baas vanuit die hoogte te probeer speel.  Gee eerder ‘n geskrewe stuk van u eie waarin u die dinge wat ek sê op ‘n feitelike basis uitkanselleer.  Tot dan toe moet u dalk self nie té veel té hard wil sê nie!

Dit is presies dieselfde as met my ontleding van Siener se visioene.   Julle, as ‘n groep, neig om my daarvan te beskuldig dat ek “nie weet waarvan ek praat nie”, maar sonder om my verkeerd te probeer bewys ook.  Weet u Adaliza, julle maak my lag kry met al hierdie desperate poginkies om my te probeer diskrediteer en stil te maak. My werksmetode is die enigste een wat kán werk om die visioene op’n objektiewe wetenskaplike basis te verduidelik, maar julle ignoreer dit soos die swart taxis met ‘n rooi robotlig doen.  Ek het hierdie werksmetode in 2004 in my eerste boek gepubliseer, en ek het selfs só ver gegaan om voorbeelde daarvan by te sit.  Maar van daardie tyd af beskinder en beswadder julle my net, en het niemand my nog ooit verkeerd probeer bewys nie.  Daar is ook nie ‘n manier hoe enigiemand dit kán doen nie en daarom word my persoon eerder aangeval, net soos u hier doen.  En ook hierdie poging van u om vanuit ‘n vals hoogte na my “af te praat” is ongelukkig nie goed genoeg om u aantygings te bewys nie. 

(c) Pieter Du Toit Frik. Dis die grootste bog wat ek die week gelees het.

Veels geluk

jy wen freek van die week. GEEN jongmens lid van die suidlanders kry militere opleiding nie. Waar kom jy aan die **k??? Gustav muller is die leier van die suidlanders. En die mense wat nou in beheer is was NOOIT eers deel van die awb nie. Ek praat uit ondervinding want dis my familie. Ek wens so julle wil ophou om hierdie plein str*nt (sonder bewyse) vir mense deur te gee.

Julle is deel van die probleem mense wat die volk wil verdeel.

As ek verby die bakarm grootdoenerigheid en openlike lieg van hierdie SL-brandslaner kyk kan ons dalk meer waarde en (my) plesier in die werklike feite van die saak kry.  Ek voel half jammer vir hierdie persoon, want dit is leuens en bedrog soos hierdie wat veroorsaak dat hulle elke keer deur ongemaklike waarhede stilgemaak word en stil-stil met die stert tussen die bene wegraak.  Om maar net ‘n dag of twee later weer onder ‘n nuwe vals naam namens SL op die sosiale media teen die Waarheid te kom vloek.  (Anders as wat mense dalk mag dink het ek nie ‘n probleem met SL se gewone lede nie.  Inteendeel, ek dink hulle is pragtige mense wat mislei en uitgebuit word deur ‘n klomp siellose Jingo’s en verraaiers.)

Ek wil in die eerste plek beswaar aanteken teen u vulgêre taalgebruik.  Ek het dit ietwat gesensor, want kinders en ander opgevoede mense lees ook hierdie artikels van my.  Maar ek moet vra: Sies man, eet u ook met daardie mond?  Pasop tog net dat u uself nie raakbyt nie, want u sal uself vergiftig en verseker aan erge bloedvergifting sterwe! 

Dan wil ek in die tweede plek daarop wys dat ek glad nie na die AWB verwys het in die verband wat u hier probeer voorhou nie.  Dit is ‘n betekenis wat baie definitief nét in u kop leef, want u verbind kolletjies hier met lyne wat geen bestaansreg het nie!  Wat probeer u stilpraat?

Wat die militêre opleiding van SL se jongmense betref wil ek eers die volgende sê voor ons verder gaan:  Niemand hou daarvan om as ‘n leuenaar uitgekryt te word deur iemand wat skaamteloos staan en lieg oor die werklike feite van die saak nie.  Dit IS onnodig en absoluut onsmaaklik, maar dit sê darem ook alles van die werklike karakter en inbors van so ‘n persoon.  Dit sê natuurlik ook alles van die organisasie wat hy verteenwoordig, want ons is almal per slot van sake ook ambassadeurs van die verbande waarvan ons deel is.

Dit is dan ook my oortuiging dat die vieslike smerigheid in hierdie persoon se taalgebruik,  en ook by so baie van sy genote, aanduidend is van die werklike gees wat die SL-beweging van bo af aandryf.  As dit nie so was nie sou die topleiding mos aangedring het op skoon taalgebruik by hul lede!   En as dit nou net ‘n individuele voorkoms was sou ‘n mens miskien nog kon gesê het: O wel, dit is onsmaaklik, maar daar sal sekerlik sulke individue in enige organisasie wees.  Maar so het ek oor die jare agtergekom dat dit eintlik die norm in die regse soort organisasies is.  En nee meneer, dit is nie hoe kragdadige dapperheid weerspieël word nie, dit is eintlik niks meer as blote vulgêre bravade nie.  En bravade weerspieël natuurlik ook meer as net vrees, dit spreek veral van onsekerheid en onbekwaamheid om daadwerklik, beheersd en met werklike manlike gesag te kan optree.   

Maar ja, hy sê met groot gedruis: GEEN jongmens lid van die suidlanders kry militere opleiding nie. … En ook: Ek wens so julle wil ophou om hierdie plein str*nt (sonder bewyse) vir mense deur te gee.

Nou, ek kan onthou dat daar nie lank gelede ‘n video op YouTube geplaas is waarin kol. Wynand Du Toit sy dank teenoor SL uitgespreek het omdat hy aangestel is om die militêre opleiding van SL rekrute te beheer en te bestuur.  Hierdie video was onder andere duidelik ook bedoel om deel te wees van  ‘n werwingsveldtog om nuwe rekrute te lok. 

Ek kry dit nie nou meer nie, en dit kan natuurlik wees omdat ek verkeerd daarna soek.  Dit kan egter ook wees dat die video(s) intussen verwyder is.  Dit is jammer, maar ek het darem op die onderstaande  stawende inligting vir my beweringe afgekom en ek plaas die adres daarvan hierby.

Ek het die hele berig/artikel afgetrek en op my rekenaar gestoor vir ingeval hierdie soort inligting regtig tussen oë en mond “verdwyn”.  Ons weet mos nie wat se onheilige soort spoke op die internet rondloop en inligting “sommer net so” laat verwyn nie.  Dit is in elk geval in die openbare domain en kan dus vrylik aangestuur word as dit nodig word.

Let asseblief daarop dat die spasies tussen die drie w’s hieronder eers uitgehaal moet word voordat die betrokke blad vir u sal oopmaak.  Ek het dit so gedoen om te verhoed dat die berig as deel van my artikel se opskrif sal verskyn.

https://w w w.suidlanders.co.za/argief/feed/

U sal in hierdie artikel sien dat dit ‘n soort dagboek is wat deur ‘n duidelik trotse SL rekruut gehou is wat sulke militêre opleiding ondergaan het.  Daar is heel handig genoeg foto’s by waarop ‘n groot aantal personeel en kursusgangers verskyn wat maklik identifiseer kan word.  Kol. Du Toit se naam word nogal twaalf keer genoem in die stuk en elkeen daarvan koppel met sy rol as hoof van SL se militêre afdeling.  Sluk dan maar u woorde en aantygings  Pieter Du Toit, en stik ook maar daaraan as u wil.  As almal in SL so slim en ontwikkeld as u is kan ek nogal sien waarom julle nie die komende oorlog gaan oorleef nie!

Maar ja, u bewys uself per definisie dus as ‘n leuenaar en ‘n bedrieër met u smerige en onwelriekende ontkenning van sodanige militêre opleiding.   Moenie sleg voel oor wat ek hier oopgekrap het nie, minstens bevind u uself in “goeie” geselskap.  Ek dink ek het minstens dit bewys en u sommer ook ‘n SL-guns in die proses bewys.  Gaan kyk gerus in my ART108 hoe die uwe en Elsa Muller  u geestelike touleiertjie op ‘n soortgelyke wyse uitgevang het as ‘n agteraf leuenaar en bedrieër.  Daar is ‘n esoteriese beginsel wat sê: As above, so below, en as ek dit so ‘n bietjie mag aanpas sê dit in hierdie geval as Snyman dit kan doen kan u, en sommer al die lede van SL, dit mos ook doen.   

Dit plaas natuurlik ook u storie oor die AWB in ‘n beter perspektief, want teen die agtergrond van u stink lieg hierbo sê dit eintlik dat u die “familie” probeer beskerm.  Die probleem wat dit egter vir hulle skep is dat u die onderliggende AWB invloed op hulle juis duideliker uitlig en beklemtoon.  Briljantheid is ‘n wonderbare vermoë, weet u, maar as u dit verkeerd aanwend neig dit om onbedoelde katastrofiese resultate te skep!  Pieter Du Toit, kom ons drink dus almal saam ‘n heildronk op u AWB familie! (en laat hy val waar hy wil, né!)

 (d) Japie Lotz de Villiers Watse **k rook Die skrywer.

ANTWOORD: Ek dink die ou spreekwoord is baie waar hier: Wat die hart van vol is loop die mond van oor!  Of, as ek dit ‘n bietjie mag aanpas:  Wat die mond van oorloop gaan ook na die longe toe?

Jislaaik kêrels, ek sal julle een ding toegee, julle gee regtig nie om om te wys hoe vuil julle bekke, en daarom jul harte, regtig is nie.  ‘n Mens is wat jy dink, jy is dit wat in jou siel leef, en ongelukkig is dit nou eenmaal so dat jou tong dit wat in jou siel leef in woorde uitdruk.   Ek ken julle nie, maar ek is regtig nie spyt daaroor nie!

—————————————————————–

Ek sal eers in die volgende artikel hierop reageer, maar ek wil ter afsluiting ook nog een van die reaksies op ART 162 hier aantoon.  Dit bly maar vir my ‘n bron van verwondering hoe die Gees ons planne soms herrangskik om uiteindelik ‘n beter geheel te kan bewerkstellig.  Ek begin nou in te sien dat die waarde van die artikel wat ek oorspronklik vir hierdie nommer beplan het skielik verhoog is.  Die opmerking van ene Peet Venter, wat ek hieronder aantoon, vorm in hierdie opsig ‘n handige brug na die volgende artikel toe.  Dit skep ‘n bykomende gaping om die waarde daarvan soveel ryker te kan maak.

ART 162 2021-12-14 Godsdiens en Siener van Rensburg: Oorsprong en invloed van die verlinkse liberalisme (neo-sosialisme). 

Peet Venter  F. Pretorius, jou ellelange uitleggings, tesame met dié wat saam jou gesels, het nie één verlore siel na Christus toe gelei nieAs jy WEDERGEBORE is moet jou doel wees om siele na God te wys.

—————————————————————–

Riaan Nigrini, my raad aan u is: Gooi hierdie gevaarlike hansworse van u blad af!  Hulle misbruik u vertroue en u geriewe om hul bose agenda te verkondig, en daardie agenda het ten doel om ons volk te vernietig.  Kap hul koppe af, maar wees bedag daarop dat hulle weer en weer sal kom probeer.  Elsa Muller het in hierdie opsig ‘n baie handige nuwe voorwaarde op haar blad ingebou:  Enige persoon wat by haar blad wil aansluit se FB blad moet minstens ‘n jaar oud wees en daar moes ook normale beweging op daardie blad gewees het gedurende daardie jaar.  Enigiets anders as dit word as ‘n vals naam en adres beskou en word afgewys (Tensy so ‘n persoon deur ‘n lid aanbeveel word, maar dan sal albei afgegooi word as die nuwe een as vals bevind word.  Ons wil graag groei, maar dan moet dit darem ook gesonde groei wees!)

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————–

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: