Slaan oor na inhoud

ART 167 2022-03-27 Die Godsdiens gesprek en Siener: “… Maar die  slang was  listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het …”

2022/03/27

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

————————————————————————–

Goeiedag,

Hierdie artikel word gegee om die leser ‘n beter idee te gee waaroor die godsdiensgesprekke rondom Siener ten diepste gaan, en hoe subtiel negatief en afbrekend dit regtig is.  En op hierdie punt wil ek sê dat die hele ou storie hier my so sterk aan die woorde in Gen 3:1 laat dink: MAAR die  slang was  listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het.

Ek hou niks van waaroor ek hier skryf nie, en ek hoop hierdie is die laaste daarvan, maar vandag wil ek aan die leser toon hoe die stem van die bose klink as dit so saggies en amper oortuigend vanuit die Bybel in u oor kom fluister.  Sy doel is om ‘n een-wêreldregering op te rig, en hy gebruik stemme soos hieronder om dit te probeer regkry.  Maar weet u wat, dit is juis hierdie selfde Siener van Rensburg se visoenêre verhaal en ons volk se plek in die Skepping wat in sy pad staan.  Hierdie verhaal verduidelik in groot detail tussen die reëls deur dat die NWO se poging wêreldwyd gaan platval. Dit is hoekom ek geen vrees vir die toekoms het nie en eintlik net minagting het vir die vyand se pogings.  Ek kan nie angs en vrees hê nie, want omdat ek verstaan wat hierdie verhaal vir die mensdom beteken sou ek teen God Almagtig laster as ek dit sou laat gebeur, en dit sal ek nie doen of toelaat nie!

Die belangrike punt in hierdie artikel is dat dit op Elsa se blad gaan om ‘n bespreking van Siener se visoenêre verhaal en nié hoe dit vanuit ‘n subjektiewe verpolitiseerde geestelike oogpunt gesien wil word nie. Dit is per slot van sake die enigste en volledige rede vir die bestaan van haar webblad, dan nie?  Die Goddelike doel met Siener se visoene lyk dan ook heeltemal anders as wat hierdie deelnemers met hul argumente en kritiek probeer bereik.

Hierdie verhaal is heeltemal konkreet van aard en spreek van ‘n oorlog wat kom, ‘n oorlog waarin baie, baie mense hul lewens gaan verloor en nog meer gaan seerkry.  Ons hoef nie allerhande filosofiese en godsdienstige beredeneringe hieroor te probeer aanvoer nie, want die (visioenêre) feite daarin verduidelik dit in absoluut verstaanbare praktiese terme.  Ons is nog in die aanloopfase tot hierdie oorlog, maar wat hierdie verhaal ekstra interessant maak is dat ons reeds nou al die beginpunte daarvan in die huidige gebeure rondom ons kan begin onderskei. Maar ook hier is dit totaal en al onvanpas om die ontwikkeling van hierdie aanloop te plooi soos ons dit wil hê.  Dit is veral waar van ons volk se vyande wat elke moontlike geleentheid aangryp om ons te mislei en in ‘n doodslokval in te lok.  En soos u vir u self kan sien hier praat hulle Afrikaans soos ons!

Hier moet die leser verstaan dat die gebeure in die aanloop tot die verhaal net soveel deel uitmaak van die tydlyn waarin die verhaal afspeel as die gebeure in die verhaal self. Ons het maar net nie enige visioene wat hierna verwys nie, want die eerste visoen wat ons het is die een wat praat van die boom wat pluiens, en dit noet nog gebeur.  Wat die vyand probeer doen is om hierdie tydlyn om te krap om ons te verwar sodat ons onverwags en onvoorbereid uitgevang kan word.  

Die Suidlanders se leiers is byvoorbeeld tans besig om die gebied in die Noord-Kaap weerskante van die Oranjerivier as ‘n “derde Boererepubliek” te probeer vestig. (Siener se verhaal impliseer NET twee sulke republieke en nie drie nie.  Een beslaan die huidige Noordwes Provinsie en die ander een die Noord-Vrystaat.  Hierdie derde een is dus maar net nóg ‘n verdere ontwikkeling van die Groot Leuen om ons volk te vernietig.)  Die motivering hiervoor, lyk dit vir my, is die angs wat die NVDLM geskep het en ook die wens om weg te kom van die “doringbosregering” wat hy kunsmatiglik geskep het.  En om ‘n lekker vet wins vir die familie te maak, natuurlik!

Nou, behalwe dat hierdie ‘n ooglopende duplisering van die Orania-gedagte is, waar slegs een enkele familie wins gemaak het, is daar ‘n baie gevaarlike aspek verbonde hieraan waaroor niemand in die SL behoorlik nagedink het nie: ‘n groot deel van die komende oorlog beweeg juis op en af langs die Oranjerivier.  Die riviere hier en in Europa vorm deel van die simboliese padnetwerk in die verhaal en die visioene praat in hierdie opsig van stofgeryde paaie.  Niemand wat daar koop en woon gaan dus baie lank veilig wees nie. 

Dames en here, vergeet van hierdie Volkstaat gedagtes.  Dit kan op hierdie stadium glad nie werk nie en as Siener se komende oorlog verby is sal dit ook nie meer nodig wees nie. Die Engelse het hierdie onding al in 1902 bedink om ons saam te druk op ‘n stukkie van ons eie land waar ons gemaklik uitgeroei kan word.  Die visioenêre verhaal handel dan juis hieroor!

Maar nou ja, dit gaan in hierdie klompie artikels oor die godsdiensgesprek en Siener van Rensburg se visioene en alles wat ek daarvan sien waarsku my teen hierdie mense.  Hulle is alles behalwe die gelowiges wat hulle voorgee om te wees, maar omdat hulle sulke dubbelsinnige argumente uitpak klink hulle geloofwaardig en word baie mense verwar deur die listige gelispel van hul gesplete tonge!  Wees geduldig mense, ons sál kom waar God ons wil hê sonder hul skeefgetrekte bydraes.

Ek het die eerste bydrae hieronder vanaf Riaan Nigrini ontvang.  Dit is die verwysing waarmee ek die vorige artikel afgesluit het en dit gaan oor die ietwat giftige opmerking wat ene Peet Venter oor my ART 162 gemaak het.  Hierdie vriend weet dit maar net nie, maar hy onderstreep al my afleidinge en argumente in lekker dik vet lyne!  Ek sal dit dan opvolg en afsluit met die poging van ene mnr. Leon du Plessis op Elsa Muller se FB blad.

Nou, op hierdie punt wil ek aanvoer dat hierdie aksies om bepaalde redes teen my spesifiek gemik word.  Die rede hiervoor, en ek sê dit sonder skroom, is dat ek die enigste persoon is wat aan die volk kon verduidelik wat regtig in die visioene staan.  En dit is nie omdat ek besonder slim of intelligent is nie, ek probeer nie nou my eie beeld poets nie, maar omdat die Gees, wie my tot hierdie taak geroep het, my ook bedag gemaak het op die presiese en enigste werkmetode wat dit moontlik kón gemaak het.  Daar is net eenvoudig nie ‘n ander manier wat kán werk nie en ek kan dus die eer en krediet hiervoor nét so onbeskroomd soos Siener aan God Almagtig toeken.  Dit is God se storie hierdie en Hy moet die krediet daarvoor kry! 

Die praktiese punt is egter dat my werk sekere waarhede na vore gebring het wat ons vyande se leuens en bedrog ontbloot. Hulle hou nie van my nie, want my bydrae wys hulle uit vir die leuenaars, bedrieërs en gewillige volksmoordenaars wat hulle regtig is.  Dit is waarom my persoon gediskrediteer moét word, want hulle hoop dat dit ook my vertolking van die visioene sal diskrediteer.  Siestog, asof God se beplanning en uitsprake op die werk en strewe van ‘n sondegebroke mens soos hierdie skrywer kan berus!  Dit is sekerlik die maklikste ding in die wêreld om my op hierdie manier uit te kanselleer, maar ek is rustig in die wete dat selfs dit nie God se werke meer sal kan keer nie.  Ek kan nou maar in ‘n plek so 100km anderkant Calvinia in die berge gaan aftree ook as ek wil, want ek het reeds gedoen wat ek moes en niemand kan dit meer verander nie!

Maar goed, kom ons begin dan waar ons by die vorige artikel opgehou het en dit is by die opmerkings en besware wat ene Peet Venter op Riaan Nigrini se FB blad teen my artikel 162 gemaak het.  Hy impliseer hieronder dat hy ‘n (charismatiese?) wedergeborene is.  Kom ons aanvaar dit so, maar kom ons weeg ook sy stellinge as deel van hierdie veldtog teen my persoon.  (En die feit dat hy my by my naam noem is sekerlik voldoende bewys hiervan?  Selfs sonder dat ek van enige ongefundeerde kleinserigheid beskuldig kan word?)

ART 162 2021-12-14 Godsdiens en Siener van Rensburg: Oorsprong en invloed van die verlinkse liberalisme (neo-sosialisme).

Peet Venter:

F. Pretorius, jou ellelange uitleggings, tesame met dié wat saam jou gesels, het nie één verlore siel na Christus toe gelei nie.  As jy WEDERGEBORE is moet jou doel wees om siele na God te wys.

ANTWOORD:  Ai Peet, ek verstaan nie, is dit u doel om my te veroordeel of verstaan u bloot nie wat my funksie is in terme van Siener se visioenêre verhaal nie.  Ek wil daarom graag dieper na u opmerking kyk om te sien of ons nie by ‘n sinvolle antwoord kan uitkom nie.  Sinvol beteken hier vir my, soos met alles wat ek skryf, dat dit óók sin moet maak ten opsigte van my roeping rondom Siener se visioene. 

Die agtergrond hiervan is dat die roeping deur die Gees gekom het toe ek as gelowige in die profete van die Bybel gaan soek het vir die antwoorde op my vrae rondom Siener.  Ek kon nie vrede maak met die gemors wat Snyman aan my probeer afsmeer het nie en het toe die saak in die gees mét die Heilige Gees opgeneem.  En toe het die roeping gekom, en saam met dit ook die antwoorde waarna ek gesoek het.  En ook waarmee so baie van my volksgenote vrede en rus kon verkry.

(i) Ek weet nie of u uself maar net verkeerd uitdruk nie, maar die lyftaal in u opmerking sê dat u ‘n ernstige en baie gevaarlike oordeel oor my uitspreek hier.  En die saak is inderdaad ernstig want dit skep ‘n baie groot gevaar vir u!  U oordeel nie maar net nie, u veroordeel ook en daarom moet ek u vra vanuit wie of wat se gesag u so doen?   Die kritiek-belangrike punt wat u hier moet verstaan is dat u summiere en ongefundeerde aanname oor my op ‘n absolute valsheid berus.  Kyk, ek is nie ‘n predikant of sendeling of selfs ‘n apostel in enige opsig  nie en dit is darem ook nie my funksie om mense deur middel van Siener se visioene tot bekering te moet lei nie.  Dit is glad nie waaroor my roeping oor Siener gaan nie! Gaan kyk gerus eers wat Es 33:7 in hierdie verband sê voordat u allerhande bykomende take op my skouers probeer opstapel.    

(ii) Die visioene van Siener is direkte Godspraak, dit moet almal baie mooi verstaan en ons moet respek hê daarvoor.  Maar die Godheid se doel daarmee lê op ‘n gans ander vlak as om ‘n rits bekeringspreke (tot u smaak) daarvan te probeer maak.  Dit gaan in elk geval nie in hierdie visioene oor die geestelike gereddenheid van individue nie, maar wel oor die fisiese oorlewing van ons hele volk en ons anderstalige vriende hier en ook oorsee.

Die verhaal wat die Gees daarin weggesteek het handel dan ook uitsluitlik oor die fisiese aspekte van ‘n komende oorlog.  En natuurlik hoe om lewendig anderkant die oorlog by Prieska uit te kom, want dit waarsku teen sekere gevare wat op ons wag langs daardie pad.  En die bose stuk valsheid van die doringbosregering is maar net ‘n deel daarvan. 

(iii) En in elk geval, Peet, bekering en redding is op geen manier ‘n funksie van enige mens se vleeslike poging nie.  As u die Bybel so goed ken as wat u hier so stilweg probeer impliseer sou u geweet het dat die Woord duidelik aandui dat dit suiwer en alleen die werking van die HG is om mense tot bekering te lei en tot redding te bring.  En ja, toegegee, die Gees werk deur mense ook, maar dan gebeur dit minstens op die regte manier en met die regte instrumente wat tot so ‘n voorganger se beskikking gegee word.  Ek het dit nie ontvang nie en Siener se visioene leen hulself in elk geval ook nie tot so iets nie.

Maar sê my, hoeveel mense het u self in elk geval dan tot op datum in u verhewe staat van wedergeborenheid na Christus gelei?  En kan u bewys lewer dat u dit suksesvol gedoen het? 

En weet u, iets in die atmosfeer hier vertel my dat God dalk ook graag sal wil weet!

Vriend, opregte gelowiges, en selfs net goeie, gemiddelde  gelowiges, pomp nie gif teen iemand omdat hulle dink so ‘n persoon is ‘n prediker of sendeling wat nie sy werk doen nie.  Hulle bid eerder dat sulke voorgangers net daardie wonderbare ietsie sal sê wat ‘n vonk in ‘n verlore siel sal aansteek om die hande smekend na God uit te steek en Hom om hulp en redding te vra.  Die verskuilde waarskuwing hierin vir u lê in die beginsel dat mense wat sulke oordele en veroordelings wil vel sélf volledig soos Christus moet wees om dit te kán doen.  Kwalifiseer u daarvoor? Pasop vriend, die ys is baie dun hier en ek dink u moet dalk liewers op die wal gaan sit en baie diep gaan nadink oor wat u vandag hier lees.

Die laaste voorbeeld wat ek hier wil aanroer is die opmerkings van ene Leon du Plessis op Elsa se blad.  Hierdie is ‘n voorbeeld van hoe die aanstig van so ‘n godsdiens gesprek in die sosiale media plaasvind. 

Die aanstigters van die gesprek koppel dit nooit direk aan die teiken as sulks nie.  Hulle gebruik die inligting oor die teiken soos dit in daardie omgewing voorkom en lok en lei die “gullible fools” deur suggestie om ‘n gesprek op te jaag tot ‘n groot geveg.  Die voorbeeld wat ek hieronder gee wys dit duidelik uit, maar dan ook die manier waarop suggestie gebruik word om hierdie “vertolker” van Siener stilweg te probeer diskrediteer. (Sterkte vriend, want as jy by my verby is sal jy vind dat jy dan ook nog by die Gewer van die visioene verby moet kom.  En wat gaan jy Hom antwoord as Hy jou sou vra: Waarom misbruik jy my Bybelwoorde om my Sienerwoorde mee te benadeel?)

Ek het laataand op Geloftedag op Elsa se FB blad rondgeblaai en het toe op ‘n stuk van die godsdiensgesprek afgekom wat ek tot op daardie punt nie van geweet het nie.  Hierdie artikel spruit direk daaruit voort, want ek het toe besef dat die laaste woord oor hierdie soort gesprek nog lank nie klaar gespreek was nie.  Die persoon wat ek hier wil aanhaal is ene mnr. Leon du Toit.  Hy het ‘n vreemde manier om sy saak te stel, dit klink byna of hy by homself sit en binnesmonds mompel oor iets.

Leon du Toit

Elsa ,artikel het 2 kante,waarom net 1 kant wys?

Anderkant=Bybel word gebruik om’vertolkers’tereg te wys(nie oom siener.

Leon du Toit het op sy eie opmerking geantwoord: 

“Wel Elsa ,2Pet.1:20-21.=wat Heilige Gees se. Wie dit bestry, veg teen God. Het hierdie’tolk’die Heilige Gees?al wat tel”

Leon du Toit

Wel Elsa, Woord=waarheid.

As ‘vertolker’ woorde nie met waarheid=Bybel ooreenstem, sal jy se:AMEN?

verkeerd= REG noem?

Leon du Toit

Bv. Elsa

,ek vertolk’amandeltak’as:wapen.

Jy se nee Leon,Bybel se’amandeltak’=God staan gereed.

Jy’t my reggehelp.Sien?

Leon du Toit

Nou dis tog die doel v.d groep:bespreek oom siener visioene.

M.aw. Kom deur interaksie tot waarheid.

volwasse redenering

Dit gaan nog steeds oor my uitleg en verduidelikinge van die visoene, maar die vorm en fokuspunt verskil van mnr. Peet Venter hierbo.  Mnr. Du Toit is duidelik ook teen my as persoon gekant, maar hy het blykbaar maar net nie die ruggraat om my direk aan te spreek nie. Of so nie is dit maar net deel van sy plan en taktiek.  Hy het sekere vrae rondom die “vertolker” (van Siener se visioene) en wil hom reghelp, maar hy gebruik die woord “vertolker” om met ‘n draai na my te verwys. Die punt is, daar is tog net een “vertolker” van Siener buite die Snyman Liegbrigade en AWG Raath se verwarde filosofiese dwalinge, en dit is die uwe.

Maar mnr Du Toit maak egter ‘n verdere basiese fout wat ek óók moet uitwys.  Hy erken dat die werklike doel met Elsa se blad is om Siener te bespreek, maar hy lewer absoluut geen bydrae in hierdie verband nie.  Hy suggereer bloot op ‘n snipperige soort manier dat die “vertolker” verkeerd is. maar hy sê nie wat die werklike vertolking moet wees nie.  Ek kan nie respek hê vir mense wat maar net klakkeloos saampraat om tog ook ‘n eiertjie te probeer lê nie.  Hierdie soort optrede lyk vir my al te veel na iemand se nie-te-sterk poging om ‘n staanplekkie vir homself in SL en/of die Israeliete se leierskorps uit te trap. 

My onmiddellike beswaar teen mnr Leon du Toit se argumente is dat sy basiese vertrekpunt nie net verkeerd is nie, maar doelbewus vals ook.  Die fout wat hy maak is om sy appels met my perskes te wil vergelyk om by die resultate uit te kom wat hy wil sien, en dit uiteindelik as die enigste en volle waarheid te verklaar.  Mnr Du Toit, as u my verkeerd wil bewys moet u dit asseblief vanuit Siener se visioene doen en nie die Bybel nie, want dit is twee heeltemal verskillende stelle inligting wat as sulks niks direk met mekaar te doen het nie. 

Dit werk in elk geval net uit as jy die saak van die visioenêre verhaal se kant af benader, want die visioenêre verhaal verduidelik ‘n baie belangrike deel van die Bybel in groot detail.  En dit is net hier waar die probleem inkom, want elke fundamentalistiese splintergroepie dring daarop aan dat God/Yahweh die profesieë oor die “laaste dae” sal laat gebeur soos hulle dit wil hê, en verder basta!  (“God is getrou broers, Hy sál doen presies soos ons verwag!”  … en daarom moet ook Siener en sy visioene voor hul sieninge buig).

Hulle het nie tyd vir mense wat hierin van hulle verskil nie en, soos ons kan verstaan uit die stigting van SL en die skepping van die doringbosregering liegstorie sal hulle ook nie huiwer om ons dood te skiet hiervoor nie.  En hulle kan of wil nie ver genoeg vooruit dink om te kan sien wat die Engelse met hulle gaan maak daarna nie!  Daar is in elk geval ‘n boek beskikbaar met die titel The Committee of 300 waarin dit vir hulle uitgespel word as hulle belangstel om te weet.  Ek weet vir ‘n feit dat baie van hulle die oorspronklike afskrif van hierdie boek ernstig bestudeer het, maar dit lyk of hulle nog steeds nie verstaan dat die strekking van die boek spesifiek na hulle verwys nie.  Die Learned Elders (of Zion) verwys onder andere ook na hulle en die verloopte liberalisme as gullible fools

Groete,

Frik Pretorius.

————————————————————————–

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: