Slaan oor na inhoud

ART 171 2022-06-07: Probeer die Britse vorstehuis ‘n visioenêre “kortsluiting” veroorsaak om die verhaal tot hul voordeel te verander?

2022/06/07

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

———————————————————————-

Goeiedag,

Ek het al baie daarop gewys dat die visioenêre verhaal eers begin by die punt waar die (huidige) regering val en tot niet gaan.  Dit het nog nie gebeur nie en ons is dus nog in die aanloop tot daardie punt.  Die probleem vir die “slim voorspellers” is dat daar geen visioene is wat na hierdie tydperk verwys nie. Die afgryslikhede waarmee hulle ‘n onseker blanke groep probeer bangpraat is dus alles duimsuig stories.  Dit berus geheel en al op vreesaanjaende subjektiewe vertolkings van sekere visioene wat na iets heel anders verwys as wat hulle daarvan maak.   

Maar, soos ek ook in my boeke en vorige artikels uitgewys het, lê die beginpunt en die gang van die verhaal sekere rigiede parameters vas wat die aanloop tot ‘n groot mate bepaal. Met ander woorde, die aanloop tot die verhaal kan net langs sekere lyne ontwikkel en ons kan dit gebruik om die tydsaspek binne die aanloop tot ‘n mate af te lei.

Hierdie aanwysers is oor die algemeen redelik subtiel van aard en ek wil vandag een van hulle uitwys.  Nou, subtiel beteken hier nie regtig “weggesteek” nie, want dit lê eintlik oop en bloot voor ons.  Ons sien dit egter nie raak nie omdat ons dit nie op hierdie manier verwag nie.  Ons moet seker maar leer om dieper na te dink oor wat ons lees, né!

Niemand kan sê presies waar ons onsself in terme van tyd in hierdie aanloop tot die verhaal bevind nie, maar hierdie insig wat ek so onverwags gevind het kan dalk hiermee help.  Dit sê in elk geval vir my dat die boonste deel van die uurglas besig is om vinniger leeg te loop as wat ons dalk verwag. 

Wat ek saam met dit óók wil sê is dat ek nie hier is om oor die aard en diepgang van ander mense se geloofslewe te oordeel nie.  Maar ek wil minstens hierdie artikel ook aanbied as ‘n verdere bewys dat Siener se visioene inderdaad Godspraak is en in alle opsigte betroubaar, waar en eg is.  Nie almal wat van Siener se visioenêre verhaal gehoor het glo dit noodwendig nie.  En dit is nie net waar van nie-Christene nie, maar ongelukkig ook van baie, baie belydende Christene wat weier om die visioene te wil aanvaar. 

Die punt wat ek dadelik hier wil maak is dat ek tot ‘n mate nogal empatie vir hul probleem kan vind. U sien, as ons Siener se visioenêre verhaal stroop van die “Christelikheid” waarin dit ingebed lê verskraal dit onmiddellik tot ‘n doodgewone fiktiewe futuristiese soort storietjie (En fiksie is iets waaraan ek sommer twee broertjies dood het, want dit skep ‘n kamma-kamma wêreld wat nie bestaan nie!  Kyk byvoorbeeld maar net hoeveel skade Mills&Boons se ongebalanseerde soetsappighede aan tienerdogters se emosionele ontwikkeling gedoen het! En nog steeds doen!) 

Die probleem is hoe bewys ek my argument dat God Almagtig inderdaad die outeur van Siener se visioene is en dat dit nié fiksie is nié.  Die werksmetode wat ek gevolg het in my ontledings is een van die bewyse hiervoor, en daar is letterlik niemand in die wêreld wat my in daardie opsig verkeerd kan bewys nie.  Maar daar is nog sulke bewyse wat tot dusver nie die aandag ontvang het wat dit verdien nie, en dit gaan hier spesifiek oor die koppeling tussen die aanloop tot die verhaal en die gebeure binne die verhaal self.

Daar vind sekere gebeure binne die verhaal plaas waarvan die praktiese beginpunte daarvan reeds binne die aanloop tot die verhaal sigbaar word.  Ons gaan hier kortliks na een hiervan kyk wat op hierdie presiese tydstip besig is om oop en bloot voor ons werklikheid te word.  Ek gaan ‘n bietjie dieper daaraan krap as wat Elizabeth II en die adderbroeisel rondom haar dalk wil hê.

Dit is op rekord dat Siener gesê het dat die Britse monarg aan die begin van die oorlog te sterwe kom, en dat daar dan groot onmin tussen die twee prinse ontstaan oor wie die kroon moet dra.  Ons kan duidelik in die verhaal sien hoe die twis tussen hierdie twee broers ontstaan en oplaai totdat dit in ‘n volskaalse rebellie binne die Britse militêre mag ontaard.  Die leser moet hier verstaan dat die Duitse geallieërde magte ook maar net die Britse Ryk uiteindelik relatief maklik kan oorwin omdat dit van binne deur hierdie rebellie vernietig word en dus eintlik van binne tot ‘n val kom! 

As die oorlog lank genoeg duur sal die Britte waarskynlik deur die Duitsers verslaan word, maar dit is nie wat die verhaal aan ons oordra nie.  Hierdie Britse rebellie is volgens alle aanduidinge die werklike belangrike rede waarom die Britse Ryk in Europa tot ‘n val kom! 

Hier by ons is dit bietjie van ‘n ander saak, want die Britse hoofmag is in Europa ontplooi en die Duitsers stuur einde ten laaste hul reserwe militêre mag om die kleiner groep Britte, Indiërs en verraaiers hier te kom verslaan.  Dit gebeur sodra dit duidelik word dat die Duitse magte die oormag oor die Britse alliansie in Europa verkry het.

Wat die twee Britse prinse betref wil ek ten eerste daarop wys dat dit dalk nie so maklik gaan wees om hulle uit te ken nie.  Die rede hiervoor is natuurlik dat daar twee stelle broers is.  Daar is die huidige kroonprins Charles en sy jonger broer Andrew.  Charles is reeds amptelik aangewys as die volgende koning, maar daar is blykbaar ernstige kommer oor sy gesondheid.  Hy kan dalk afstaan sodat sy seun William die pos kan oorneem. 

Die ander stel broers bestaan uit Charles se twee seuns, William en Harry.  William is op sy beurt ook reeds “nie-amptelik” deur Elizabeth II goedgekeur om by Charles oor te neem as sy gesondheid hom verhoed om koning te kan word.  Ek dink egter hierdie is oëverblindery om iets anders weg te steek.  Ek het lank terug in ‘n artikel uitgewys dat Charles nie in die Britse kroon belangstel nie omdat hy planne het om “koning oor die hele aarde” te word. In so ‘n geval sal sy seun outomaties die koning van Brittanje word.     

Maar dit is ook net hier waar die Britse vorstehuis se voetwerk aan die lig kom om te keer dat die Britse Ryk tot ‘n val kom in die oorlog waaroor Siener geprofeteer het en wat die hele wêreld in elk geval nou verwag.

Moenie my probeer wysmaak dat die Britse owerhede nie van Siener weet en verskriklik bang is vir die betekenis daarvan nie.  En dit is so verskriklik ironies vir my dat so baie “diep gelowige” Christene in die Boervolk Siener so maklik en so summier sonder enige grondige rede afwys, maar die onheilige bose Britse vorstehuis aanvaar die visoenêre verhaal voetstoots en in absolute terme!

Maar so het ons gesien dat hulle eers van Harry ontslae geraak het met die Amerikaanse vrou by wie hy betrokke geraak het.  Nou, hy verdien dit seker van hul kant af gesien, maar hy is werklik op ‘n vernietigende manier in die openbaar verneder en deur sy ouma van al sy voorregte en militêre pligte as ‘n koninklike gestroop.  Hou hier in gedagte dat hy iets soos vyfde in die ry is om die kroon te kan dra!  En toe hulle hom uitgewerk het, het hulle begin fokus op Andrew se vriendskap met Epstein en Ghislaine Maxwell. 

Hulle het heeltyd presies geweet wat agter die skerms met die minderjariges aangaan en het bloot vir die regte geleentheid gewag om hom ook uit sy status en posisie uit te werk.   Wyle Prinses Dianne se onthullings het in elk geval aangetoon dat meeste van Britse royalty satanistiese pedofiele is, en dit sluit selfs Charles en sy ouers in óók. 

Ek weet dit klink dalk of ek na strooihalms gryp om my saak te bewys, maar let dan minstens eers op die volgende:  Die Britse regstelsel onderskryf die beginsel dat die beskuldigde in enige saak as onskuldig beskou word tot hy of sy deur ‘n hof skuldig bevind word.  Toe ek hierdie artikel begin skryf het op die oggend van 12-01-2022 moes Andrew se hofsaak nog voorkom, maar tog het sy eie moeder hom reeds voor dit al skuldig bevind en van al sy amptelike titels en militêre gesag gestroop.  Sy is hoof van die Britse Ryk, maar selfs sy beskik nie oor die mag en/of mandaat om sulke drastiese stappe voortydig teen enigiemand te kan neem nie.  Sy moes gewag het vir die amptelike hofuitspraak en dit sê vir my dat haar raadgewers bang was dat die hofsaak dalk kon sloer en sodoende hul planne in die wiele ry.  Of erger nog, dat hy dalk selfs onskuldig bevind kan word, want dit sal hul planne heeltemal laat platval. 

Ons sien in hierdie verband dat daar reeds ‘n poging in die “Andrew-vriendelike” media is om aan te dui dat hy eintlik homoseksueel is en dus nie in jong meisies sou belang gestel het nie.  Hy en sy gewese vrou, Fergie, woon blykbaar nou weer saam en die media gaan so ver om te sê dat sy hiervan geweet het en hom al die jare probeer beskerm het.

Ek glo nou dat Andrew deur sy moeder en broer Charles diskrediteer is om te keer dat hy by “sy” militêre groep betrokke kan raak.  Die enigste motivering wat ek hiervoor kan vind, gesien in die lig van Siener se moontlike invloed op hul beplanning, is om te probeer keer dat hy enige invloed op daardie soldate kan uitoefen wat lojaal aan hom is.  Hy sal dan nie meer enige amptelike sê oor hulle hê nie en hy sal dus ook nie teen sy ouer broer kan rebeleer nie.

Ons sien dan ook op hierdie stadium dat die media hom op ’n daaglikse basis meer en meer aanval en slegmaak, en ek dink ons gaan sien dat dit erger word soos sy hofsaak nader kom.  Ons moet hier verstaan dat sy uiteindelike lot deur ‘n jurie beslis sal word.  So ‘n jurie, in Engeland sowel as die VSA, bestaan uit lede van die algemene publiek.  Die jurie moet natuurlik nog aangestel word, maar ek dink ons kan duidelik sien dat die algemene publiek beslis reeds nou al teen hom ingestel word.  Hierdie vooraf skuldigbevinding deur die “media-verhoor” moet noodwendig deurslaan in enige jurie se bevindinge.

Die media, soos sy eie moeder, het hom dus klaar verhoor en skuldig bevind en hy kan dit nie meer verander nie.  Asof dit hom sal keer om fisies betrokke te raak né, want hulle sal hom minstens in die tronk moet laat toesluit om dit te kan doen. 

En ek dink dit is presies wat hulle wil doen, want hulle weet hy wil die kroon hê en sal alles in sy vermoë doen om dit reg te kry ook!  As die hofsaak te lank sloer kan hul poging gedwarsboom word, en dit beteken dat sy hofdatums en vonnisoplegging ‘n aanduiding kan gee van hoe die Britte se beplanning loop.

Haar probleem is egter dat soldate oor die algemeen baie lojaal teenoor hul bevelvoerders is, en Andrew sal geen uitsondering op hierdie reël wees nie.  Dit kan net hy wees, want die jonger Harry het nog nie die tyd en geleentheid gehad om ‘n militêre gevolg op daardie vlak op te bou nie.  Wel, nie tensy hy deur invloedryke mense hiervoor gebruik sal word nie.  Hy het ook nog nie die nodige opleiding ontvang en die blootstelling gehad om soldate op daardie hoë vlak aan te voer en aan te wend nie.   

Groete,

Frik Pretorius.

——————————————————–

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: