Slaan oor na inhoud

ART 165 2021-12-15 ‘n Geloftefees boodskap uit ons Vader se hart: So lyk ons komende leier regtig!

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD. https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus hier aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle verdere besprekings van my artikels en ook Siener se visioene vind met my medewerking op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

———————————————————————————-

Goeiedag,

Ek is nie wat ‘n mens ‘n erkende openbare spreker kan noem nie.  Ek het dan ook nog nooit ‘n Geloftefeesrede in my lewe gehou nie.  Maar vandag wil ek ‘n baie spesiale boodskap reg uit ons Vader se hart aan u oordra wat u nog nooit by enige Geloftefees gehoor het nie!  Hou aan met lees, u sal aan die einde van hierdie artikel verstaan hoe ek iets met soveel voortvarendheid kan sê.

Ons is al so gewoond daaraan om elke jaar by elke fees dieselfde ou selfde te hoor van die roemryke verlede van ons dapper voorvadere en die wonderwerk wat by Bloedrivier plaasgevind het dat ek dink ons gaan maar nog net uit gewoonte na ons gereelde feesplek toe.  Meeste van ons gaan ook maar net vir die herhaling van die gelofte self en luister maar met ‘n halwe oor na die res wat daar van voor af gesê word. 

Ons hoor net so nou en dan van die wonderlike toekoms wat die Gelofte belowe vir ons wag.  En as dit hoegenaamd genoem word is dit gewoonlik maar net so ‘n terloopse verwysing as ‘n noodsaaklike deel van die wonderlike verlede, letterlik as ‘n soort balanserende ekstensie om die toespraak mooi en netjies mee af te rond.   Daarna is dit feestyd en kan ons ‘n bietjie lekker gesellig met mekaar verkeer.

Vandag wil ek egter iets aan u oordra wat u nog nooit in enige feesrede gehoor het nie, en dit is iets oor die leier wat ons by daardie wonderlike toekoms moet in neem.  U sal hierna verstaan waarom ek kan sê dat hy inderdaad ‘n baie, baie spesiale mens sal wees, ‘n man deur God Almagtig uitgesoek, spesiaal uitgelig en voorberei om die hele wêreld voor te gaan as leier. Maar om dit te kan doen moet ek bietjie van ‘n draai deur my verlede loop en teruggaan na die dae toe Siener so totaal en al onverwags in my lewe ingedruk is, want dit is waar vandag se boodskap sy beslag gekry het.  Dit het oor ‘n tydperk van net mooi 15 jaar en 5 maande gestrek.

Maar goed, kom ons kyk eers wat Siener en ook die visioene van ons komende leier sê.  Ek sal dit daarna aanvul met wat die Gees van hom aan my te kenne gegee het.

Siener het blykbaar van hom gesê hy sal nie groot gebou wees nie en sal van middelmatige lengte wees.  Hy is nie meer jonk nie, maar darem ook nog nie oud nie.  Hy het helder, deurdringende blou oë, swaar wenkbroue, en hy sal min hare hê. Hy sal ‘n Godvresende man wees wat niks met die partypolitiek te doen sal wil hê nie. Hy sal regverdig en opreg wees en ‘n goeie leier wat ver in die toekoms sal kan insien en beplan. Hy sal hom ook nie aan kleinlikhede steur nie, maar bo oor dit kyk om aan te kan gaan met die werklike belangrike dinge.  

Siener het blykbaar op ‘n stadium voor ‘n groep mense na ‘n sekere minister verwys wat op daardie stadium met ‘n voertuig daar naby verby gery het, en gesê Siener lyk na hierdie man.  Dit was toe oud-Minister Piet Grobler gewees van wie Siener gepraat het.

Hierdie is ongelukkig ‘n redelike vae beskrywing van hoe hy fisies lyk, want daar is letterlik honderde manne in ons volk wat so kan lyk.  Die verwysing na Piet Grobler gee egter ‘n baie beter idee van hoe hy kan lyk.

Die visioene gee baie meer detail van hom as Siener, maar darem ook op ‘n heel ander, meer simboliese vlak.  Die belangrikste hiervan is eerstens dat hy die eerste persoon in die verhaal is wat wit klere dra.  Hy dra byvoorbeeld ‘n wit baadjie, waar die baadjie aantoon dat hy ‘n leier is, want net die leiers dra baadjies in die verhaal.  Die kleur van die klere wat ‘n karakter dra verteenwoodig die ideologie van die saak wat hy aanhang en dit beteken dus hier dat hy letterlik ‘n leier is wat God Almagtig se ideologie verteenwoordig en uitleef. 

So sien ons ook dat hy en die man in bruin saam uitgesonder word, en dat selfs sy naam ook aan ons genoem word.  Hier moet die leser egter onmiddellik verstaan dat die man wie genoem word bloot ‘n tipe is vir die leier wat kom.  Sy naam is Jan Pretorius en hy was ‘n relatiewe onbekende rebel gewees.  Die betekenis van Pretorius is egter belangrik, want dit speel ook ‘n sterk rol in wat aan my getoon is. Die naam Pretorius pas in elk geval perfek aan by die feit dat hy ‘n leier is wat deur God uitgekies is om ‘n baie spesiale taak uit te voer, want direk vertaal beteken dit: Hy wat op die mure wagstaan terwyl die stad slaap. Hou in gedagte hier dat dit nogal Andries Pretorius was wat daarop aangedring het dat die Trekkers die Gelofte moes aflê. 

Ek kan nou oorgaan na wat die Gees van hierdie man aan my gewys het deur middel van Skrif wat ek van “buitestaanders” oor ‘n periode van 15 jaar en 5 maande ontvang het.  Dit het dus heeltemal onafhanklik van my na vore gekom, en die interessantheid hiervan is dat dit 6 jaar en twee dae uitmekaar deur twee verskillende dames met dieselfde name aan my gegee is.

My betrokkenheid by Siener van Rensburg het in die eerste helfte van 1994 begin toe ek onverwags Skrif uit die bloute ontvang het wat hom so intiem deel van my lewe kom maak het.  Daar was ‘n hele paar oomblikke van daardie tyd af wat wat vir my uitstaan, maar wat hierdie artikel betref was daar twee of drie datums wat bokant al die ander uitstaan. Die Skrif wat ek ontvang het, het aangetoon dat die (Goddelike) tipe vir die komende leier Israel se troonopvolger van sy tyd was, naamlik Serubbábel.

Ek het die eerste keer Skrif oor hom ontvang op 2006-07-19.  My eggenote, Anna Elizabeth, het vroegaand na my toe gekom waar ek gesit en werk het, en het vir my kom sê dat sy tydens haar stiltetydjie by Hag 2:20-23 gelees het en toe die sterk gevoel gekry het dat sy vir my moet kom sê dat ek die Serubbábel is waarna hierdie Skrif verwys.  Ek was stom geslaan, want ek meen, dit is tog ooglopend onmoontlik dat dit na my kon verwys.  Maar omdat ek nie kon verstaan waaroor dit gaan nie het ek dit maar net aangeteken vir latere aandag.

Die leser moet egter op hierdie punt verstaan dat ek nie regtig ‘n hedendagse weergawe van Serubbábel is, of kan wees nie.  Ek kwalifiseer ook nie om die leier te wees wat sal kom nie, want behalwe vir my baie tekortkominge is ek ook al te oud daarvoor.  Ek is bloot ‘n adres waarheen die Gees die boodskap in die visioene en nou ook hierdie artikel gestuur het om gepubliseer te kan word. Dit koppel hoogstens met die feit dat my van ook Pretorius is. 

Die volgende keer wat Hag 2:20-23 en Serubbábel se naam weer saam opgeduik het was op 2012-07-21, en hierdie keer  vanaf my telefoonvriendin Anna Elizabeth Venter van Koster.  Dit was presies ses jaar en twee dae nadat Anna Elizabeth Pretorius dieselfde Skrif met dieselfde opmerking as mev Venter aan my gegee het.  Sy het ook vir my gesê dat sy voel die Serubbábel verwys na my.

Die finale aanmaning in hierdie verband het op die oggend van 2021-12-06 gekom.  Ons het ‘n langdurige kragonderbreking ondervind, iets wat glad nie meer vreemd is hier nie.  Ons sit partymaal vir dae lank sonder krag en uiteindelik water ook. Ek was reeds om 5 vm wakker en het maar bly lê, want wat doen jy tog daardie tyd op ‘n Sondagoggend, veral as daar nie krag is nie? Ek kan nie  onthou waaraan ek lê en dink het nie, maar net na 6vm kom daar toe skielik ‘n paar woorde sommer so dwarsweg uit die niet in my kop op: Ek sien ‘n ster kom …  Net dit, en niks meer nie.

Ek het dadelik aan Bileam se profesie oor Israel gedink en ek het net eenvoudig “geweet” dit verwys na die leier wat by Prieska sal kom en dat ek daaroor moet skryf.  Ek was absoluut stomgeslaan, want toe het alles wat ek in die verlede van Serubbábel ontvang en uitgesorteer het skielik in hul regte plekkies geval.  Dit was een van daardie WOW! oomblikke waar mens net skielik ten volle verstaan wat iets beteken en dat jy keer op keer in die Gees se teenwoordigheid was, maar te blind en dom-onnosel was om dit te kon raaksien of verstaan! 

NUM 24:17  Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie:  ’n ster kom te voorskyn uit Jakob, en  ’n septer kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsugtiges omver.

Nou, wat Serubbábel betref het ek ‘n bietjie navorsing oor hom begin doen nadat ek sy naam die tweede keer ontvang het. Ek het besef dat daar iets meer as net die normale aan hierdie stukkie Skrif verbonde moet wees, en het toe tyd gemaak om Serubbábel van nader te beskou.  Hier is wat toe daarna aan die lig gekom het.

Sy naam, net om te begin, beteken: saad van(uit) Babel.  Hy was volgens alle aanduidinge die troonopvolger van Israel op daardie stadium van die geskiedenis gewees.  Hy was dan ook die kleinseun van Jegónja, wat volgens die Bybelverklaarders die laaste gesalfde koning van Israel en Juda was.

Daar is ‘n paar direkte verwysings na hierdie man en ek gee hulle hier om aan te toon presies hoe spesiaal hy sal wees.  Ek begin met die Skrif wat ek tweemaal ontvang het.

HAG 2:20  Vir die tweede maal het die woord van die HERE tot Haggai gekom  op die vier-en-twintigste van die maand en gesê:

HAG 2:21  Spreek met Serubbábel, die goewerneur van Juda, en sê:  Ek sal die hemel en die aarde laat bewe.

HAG 2:22  En  Ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg; en  Ek sal die strydwaens en die wat daarop ry, omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val,  die een deur die swaard van die ander.

HAG 2:23  In dié dag, spreek die HERE van die leërskare, sal Ek jou neem, Serubbábel, seun van Seáltiël, my kneg, spreek die HERE, en jou maak tot  ’n seëlring, want  jou het Ek verkies, spreek die HERE van die leërskare.

Gevolg deur:

SAG 4:2  En hy het vir my gesê: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien daar  ’n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo-oor hom en  sy sewe lampe op hom; telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo-oor hom is.

SAG 4:3  Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan.

SAG 4:4  Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het, gesê: Wat beteken dit, my heer?

SAG 4:5  En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer.

SAG 4:6  Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik:  Nie deur krag of deur geweld nie,  maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

SAG 4:7  Wie is jy,  groot berg? Voor Serubbábel sal jy  tot ’n gelykte word! En hy sal  die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: Genade, genade oor hom!

SAG 4:8  En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:

SAG 4:9  Die hande van Serubbábel  het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi; dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na julle gestuur het.

SAG 4:10  Want wie verag die dag van  klein dinge, terwyl daardie sewe —  die oë van die HERE wat die ganse aarde deurloop — met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubbábel?

SAG 4:11  Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan?

SAG 4:12  En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê: Wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom?

SAG 4:13  Toe antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer.

SAG 4:14  En hy sê: Dit is die twee gesalfdes  wat by die Here van die ganse aarde staan.

Let nou op hierdie skietlood, want dit verwys na my mening na die Wet van God, wat natuurlik absolute regverdigheid aandui. Dit is waarteen die man enige en alle waarde gaan meet, presies soos wat Siener van hom gesê het.

JES 28:17  En Ek sal die reg tot ’n riglyn maak, en die geregtigheid tot ’n skietlood; en die hael sal die leuendak wegruk en die water die skuilplek wegspoel.

SAG 1:16  Daarom, so sê die HERE: Ek wend My met ontferming tot Jerusalem;  my huis sal daarin gebou word, spreek die HERE van die leërskare, en  ’n meetsnoer oor Jerusalem gespan word.

SAG 2:1  EN ek het my oë opgehef en gekyk — daar was  ’n man  met ’n meetsnoer in sy hand.

SAG 2:2  Toe sê ek: Waar gaan u heen? En hy antwoord my: Om Jerusalem te meet, om te sien wat sy breedte en wat sy lengte is.

SAG 2:3  En meteens kom  die engel wat met my gespreek het, vorentoe; en ’n ander engel het te voorskyn gekom, hom tegemoet,

SAG 2:4  aan wie hy sê: Loop gou, spreek met hierdie jongman en sê: Jerusalem sal lê soos  ’n oop land  weens die menigte van mense en vee daar binne-in.

Ek dink ons kan aanvaar dat Serubbábel en sy “tweeling”, die hoëpriester Joshua, ook die twee olyfbome en twee olyftakkies sal wees waarvan ons hierbo lees.  Hierdie twee manne het saam geloop en opgetree soos ‘n tweeling sou doen.

Maar hy word ook geassosieer met die naam “spruit”, en ek voel die spruit hieronder in SAG 3:8 koppel met Serubbábel in Hag 2:23.  Daar is baie verwysings na “spruit”, iets soos 124 van hulle, maar ek gaan net hierdie twee plaas.  Ek kan nie dink dat almal van hulle gaan pas nie.

SAG 3:8  Luister tog, o Josua, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit — ja, wondertekens is hulle. Want kyk, Ek sal  my Kneg,  die Spruit, laat kom!

sag 3:9  Want kyk, die steen wat Ek voor  Josua neergelê het — op die een steen is daar  sewe oë; kyk, Ek sal  sy graveersel graveer, spreek die HERE van die leërskare, en Ek sal die skuld van hierdie land  op een dag uitdelg.

JER 33:15  In dié dae en in dié tyd sal Ek vir Dawid ’n Spruit van geregtigheid laat uitspruit, en Hy sal reg en geregtigheid doen in die land.

JER 33:16  In dié dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon; en dit sal die naam daarvan wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

Die skuld wat in een dag uitgedelg word klop ook presies met wat Siener van die komende leier gesê het.  Een van die eerste dinge wat hy sal doen op die verhoog by Prieska is om alle bates en laste in die land te nasionaliseer om alle skuld wat vorige regerings opgebou het uit te kan wis.  Ons kry dus ons nuwe en baie groter land sonder ‘n pennie skuld.

Dit is hoe die man regtig gaan wees en lyk.  Ek voel my werklik geroepe om op hierdie punt uit te roep: 

Staan op vir ons komende leier, staan op, want God sê hy is ‘n koning in die Dawidiese bloedlyn, die belangrikste koninklike bloedlyn op aarde!

Groete,

Frik Pretorius.

———————————————————————————-