Skip to content

ART 094: 2016-11-08 Siener, Trump en Obama…

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.
Ek is haastig om by vandag se artikel as sulks te kom, maar ek moet noodwendig eers die (huidige) agtergrond verduidelik waarteen dit verstaan moet word. Die toneeltjie uit Siener se visioenêre verhaal waarna vandag se artikel wil kyk lê nog iewers in die toekoms en wag, maar die agtergrond daarvan is nóú besig om te ontwikkel en vorm daaraan te gee.
Daar is ‘n vêrdere groot interessantheid wat na vore gekom het hier, en ek kan nie wag om ook dit met die leser te deel nie. Ek het net skielik, en eintlik heeltemal onverwags, iets van die visioenêre verhaal verstaan wat my nog al die jare ontwyk, en dit is waarom die Britse magte aan die einde van die oorlog vanaf die suid-oostelike deel van Europa juis na Pole se kant toe vlug. Hulle word deur ‘n blou steen (Duitse militêre mag) agtervolg, maar die storie loop summier dood daar. Of, eintlik moet ek eerder sê die visioenêre inligting wat ons nodig het om die res hiervan te kan volg stop daar. U moet hier verstaan dat die Britse magte in Suid-Afrika op daardie punt van die verhaal reeds totaal en al verslaan is. Hulle het ook nie meer skepe nie, want dié het hulle gebruik om in Suid-Afrika te kom, en aan die einde van die Suid-Afrikaanse verhaal vlug diegene wat kan wegkom in elk geval daarmee van Durban na Indië se kant toe. Hulle kan dus nog net in Europa oor die land na Pole vlug en daarvandaan deur Rusland na Amerika toe.
Maar nou het hier ook iets anders skielik sinvol vir my geraak, en dit is die plek en manier waarop twee afsonderlike dele van Siener se erflating aan ons bymekaar inpas. Ons het nie visioene hiervoor nie, maar Siener het die kaarte agter in sy Bybel gebruik om aan Boy Mussmann te verduidelik hoe ‘n ander deel van die oorlog sal verloop, maar sonder om ook die visioene te gee wat dit ondersteun. Hy het gesê dat die oorlog ‘oor die Noordpool sal aanrol tot bo in Amerika, en daarvandaan af na die suide toe’. Die basiese rede hiervoor het maar eers onlangs aan die lig gekom en eintlik is dit baie eenvoudig. Die Britse magte vlug op daardie finale punt deur Rusland oor Siberië na Amerika (via Alaska) omdat die Obama regering hul bondgenote is in die stryd om hul eie kandidaat in die ‘pos’ van die Antichris te kry. Hierdie kandidaat is ongetwyfeld prins Charles, want Senator La Rouche het aangedui dat hy effektief die mag agter die Obamaregering is!
Maar nou ja, dit skep vir my ‘n probleem in dié sin dat hierdie artikel baie lank kan word as ek in diepte na die volledige prentjie probeer kyk. Ons sal daarom eers so kort moontlik na die agtergrond kyk, en dan sal ek volstaan met ‘n puntsgewyse opsomming van die visioenêre verhaaltjie as sulks. Die feit van die saak is dat daar geslagte lank ‘n reeks bose idees en beginsels in die wêreldpolitiek ingesmokkel is om die Ryk van die Antichris op te rig, en dat die gevolge daarvan wel deeglik neerslag vind in Siener se visioenêre verhaal. Ek wil daarom vandag begin met ‘n aanhaling uit ART 088 van 13 Mei 2016. Dit het daar gegaan oor Trump se moontlike verkiesing as nuwe president van die VSA. Ek het aan die einde van daardie artikel gesê:

Die enigste manier waarop hierdie bose plan volledig kan slaag, veral in die VSA, sal natuurlik wees as die Demokratiese Party se presidentskandidaat by Obama kan oorneem. Hillary Clinton blyk die aangewese persoon te wees om dit te doen, en alles wat ons van haar weet sê: Slegte nuus! en ons kan verwag dat sy dalk nog vêrder as Obama sal gaan om konserwatiewe Amerika te vernietig. Haar oorwinning by die stembus staan egter nog besien te word, want die Republikeinse kandidaat, Donald Trump, se kanse word skynbaar ook by die dag beter om die presidentskap op homself te vestig.
Ek het my tot en met laat vanmiddag glad nie aan die huidige verkiesing-sirkus in Amerika gesteur nie, maar dit het nou ingrypend verander. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek kan iets baie lelik vir Trump sien aankom hier, want gesien in die lig van die uiters vêrlinkse rigting waarin die Amerikaanse Demokratiese Party reeds beweeg het wonder ‘n mens wat alles met hom kan gebeur tot en met die verkiesing. En hierdie moontlikhede wissel van bloot op ‘n manier moreel gediskrediteer te word tot selfs dat hy vermoor kan word. Ek kan met die beste wil in die wêreld nie (meer) sien dat die mense wat die Nuwe Wêreldorde wil oprig sal toelaat dat hy hul planne dwarsboom nie, en die enigste manier om dit te verhoed is om van hom ontslae te raak. Ek kan na dese maklik glo dat hulle selfs kan probeer om hom permanent uit te haal!

Dit word nou al duideliker vir my dat die bose plan waarna daardie artikel verwys heelwat groter kan wees as wat aanvanklik sigbaar geword het. Daar het intussen ‘n hele paar versteekte dingetjies aan die lig gekom wat neig om ‘n baie donker toekomsprentjie vir die wêreld in sy geheel te skilder.
Een van hierdie teorieë is dat Hillary Clinton Amerika se vryheid in Desember 2015 by die Beraad van Parys aan die VVO weggeteken het[*]. Daar word gesê dat tussen 30 tot 50 ander lande dieselfde fout begaan het. Daar word nog heelwat méér hieroor gesê, maar die weergawes hiervan wissel ongelukkig ook ‘n bietjie. Maar die inligting wat wel al duideliker na vore kom is dat sekere versteekte pogings in hierdie rigting wel die VVO instaat stel om die finale Een-Wêreldregering fisies te kan begin implementeer direk nadat die presidentsverkiesing in die VSA afgehandel is. Hierdie is egter eintlik ‘n ietwat relatiewe begrip omdat die verkiesing, wat op 8 November 2016 plaasvind, eers in Januarie 2017 finaal afgehandel sal wees. Dit maak nie saak watter kandidaat die verkiesing wen nie, die mag en gesag word eers in Januarie amptelik aan hom of haar oorhandig. Die magte van die bose het dus nog speling van ongeveer 90-dae om hul planne in die VSA uit te voer. Hulle kan Trump dus nog blok om amptelik die volgende president te word, selfs al wen hy die verkiesing met ‘n baie groot meerderheid.
[*Ek kan nie vir die waarheid hiervan instaan nie, maar dit versterk minstens my argument dat die Antichris se sewe jaar begin het tussen 24 tot 26 September 2015 (ART 079). Ek het ook in ART 080 verwys na die Beraad van Parys waar dit onder andere gegaan het oor die probleem van oorbevolking en hoe die wêreldleiers dit wil hanteer.]
Hierdie moontlikhede is dus nog steeds afhanklik van die meer ‘plaaslike’ gebeure in die VSA, soos dat die Demokratiese Party wel die presidentsverkiesing sal wen. En ja, ons weet nou dat niks hulle sal stuit om te keer dat Trump die verkiesing wen nie, en dit sluit selfs die moontlikheid in van ‘n sluipmoord op hom. Soos dit is was daar ‘n dag of twee gelede so ‘n poging gewees, wat miskien meer van ‘n intiminerende dreigement was as iets anders, maar darem. Hier is dit egter ook kritiek-belangrik om te verstaan dat die skuldige geblyk het ‘n betaalde agent van die Hillary-kamp te wees: hy is spesifiek gehuur om Trump se vergaderings te ontwrig!
Die beste moontlike oplossing vir die Obama-kamp is in elk geval om ‘n groot genoeg krisis te skep wat hom instaat sal stel om ‘n nasionale noodtoestand te kan uitroep. U kan maar lag hieroor as u wil, maar die mees duidelike rookskerm wat hulle met alle erns en oortuiging hiervoor geskep het is die moontlikheid van ‘n dreigende inval vanuit die buitenste ruimte! Dit is ‘n rookskerm wat deur die Illuminati geskep is en die rasionaal agter dit is dat die wêreld ‘n enkele regering sal nodig hê om hierdie gevaar op ‘n gekoördineerde wyse te kan afweer. Miskien sal al die baie YouTube stories oor die afgelope klompie jare oor Nibiru, ET’s, Reptilians, Contactees, Abductees, UFO’s, Area 51, Atlantis en so meer, sin vir u begin maak. Die oorgrote meerderheid hiervan was oor die jare bedoel as propaganda om mense stadigaan aan hierdie dinge gewoond te maak. (Hier is dit belangrik om te weet dat Eisenhower, en nog twee top amptenare, blykbaar regtig in die middel 1950’s ‘n baie amptelike vergadering met sulke buite-aardse wesens gehad het!)
Maar nietemin, ek het iewers in die verlede hieroor geskryf en daarop gewys dat die sogenaamde wegrapingteorie spesifiek en juis vir so ‘n kunsmatige geleentheid geskep is. Ek glo dit is waarom Koning Jesus gesê het dat ons weg moet bly van die plekke waar ‘hulle’ sal sê dat die wederkoms gaan plaasvind en Hy weer gaan verskyn. Mense wat weens basiese onkunde en ongelooflike naïewe goedgelowigheid na sulke plekke sal stroom gaan eerder nét daar in massas doodgeskiet word as wat hulle die wederkoms gaan sien plaasvind! Nibiru is die uitsondering, want dit is ‘n fisiese werklikheid, en ons sal vinnig gewoond moet raak aan die idee dat ons son deel vorm van ‘n binêre stelel wat Nibiru as ‘n ‘tiende planeet’ insluit. Hierdie stelsel is inderdaad op pad, en dit hou sekere onaangename implikasies vir ons in, maar die belangrike punt hier is dat meeste van die massas stories wat op YouTube oor Nibiru kwytgeraak word bloot misleidende sensasie is en niks meer nie.
Maar so ‘n (kunsmatige) probleem sal Obama wel instaat stel om die verkiesing en/of die uitslag daarvan onbepaald te kan uitstel en om sy termyn as president vir ‘n onbepaalde tydperk te kan verleng. U sien, die Amerikaners glo hierdie dinge vas en hulle sal wel aanvaar wat aan hulle opgedis word. Obama sal dus ook al die magte wat hy nodig mag ag aan homself kan toeken om die noodsituasie te kan bestuur. Dit sal hom as absolute heerser in die VSA vestig en dan sal hy kan maak soos hy wil om ‘n Nuwe Wêreldorde in die VSA in te stel. Dit sal ook die beginpunt wees van die instel van ‘n Een-Wêreld Regering in Europa en om dit dan stelselmatig deur oorlog uit te brei na die res van die wêreld. (Putin van Rusland word natuurlik as ‘n rebel teen die NWO beskou, want hy wil niks hiervan weet nie en is selfs bereid om oorlog te maak teen hulle!)
Daar word baie ontkennend en beledigend gepraat hieroor, maar Amerika IS egter nog steeds die magtigste staat wat die wêreld ooit gesien het! Daar is geen ander land wat ekonomies en/of militêr teen hulle sal kan standhou as hulle regtig WIL optree nie! Duitsland is vinnig besig om op te vang, maar hulle is nie op hierdie stadium so direk in die VSA se visiere nie.
Rusland is in elk geval tans die naaste volgende moondheid wat kán terugveg, met sowat 5% van die Amerikaanse/Europese vermoë, maar dit is ook maar net omdat die Russse so ‘n groot voorraad kernmissiele uit die koue oorlog-tydperk oorgehou het. Die wanbalans in mag word na my mening juis onderstreep deur die feit dat Putin hierdie kernmissiele reeds as ‘n eerste en finale verdedigingslyn ontplooi het om sy land teen ‘enige’ buitelandse aggressie te beskerm. Hierdie wapens is nie speelgoedjies nie en geen gebalanseerde staatshoof sal willens en wetens dreig om sy land met sulke wapens te verdedig nie, en dan veral nie in só ‘n eenmalige en finale hoedanigheid nie. Hillary Clinton het een van die VSA se belangrikste militêre geheime heeltemal onnadenkend tydens ‘n openbare toespraak uitgelap. Sy het gesê dat dit Amerika vier minute neem om ‘n kernmissiel te lanseer vandat die opdrag daarvoor gegee is. Ons weet nie of daar ‘n verband tussen hierdie idiotiese glips en Putin se optrede was nie, toeval speel seker soms ‘n rol in gebeure, maar hy het in hierdie tyd skielik en onverwags ‘n klomp kernmissiele in Siberië na ‘n posisie verskuif direk teenaan Alaska. Hierdie missiele is nou maar net 50 myl (80km) vanaf Amerika se naaste militêre basis in Alaska ontplooi, en wat meer is, Putin het daarna openlik gewaarsku dat hulle die VSA deur Alaska sal binnedring sou daar militêre konflik tussen hulle ontstaan. En ja, al wat sal gebeur as Amerika nou meer troepe in Alaska stasioneer is dat soveel meer Amerikaners daar sal omkom! En teen die tyd wat Amerika se vier minute reaksietyd verstreke is sal omtrent die hele Amerika ook reeds platgeskiet wees!
Putin word as ‘n monster voorgestel deur Amerika se propagandamasjien, maar soos dit is, is hy miskien die heel beste staatshoof in die wêreld vandag. Dit sal byvoorbeeld vir my glad nie eers moeilik wees om myself aan Putin se kant te skaar om wêreldvrede en ook ons nasionale vryheid en volks-individualiteit te help beskerm nie: Putin is alles behalwe die Godloënaar en monster wat Amerika aan ons voorhou!
Met hierdie basiese agtergrond kan ons nou na die visioenêre voorskou in Siener se visioene oorgaan.
Tydlyn vir Siener se verhaal:
Ek wil eerstens herhaal wat ek al ‘n paar keer gesê het: Ek mag dalk verkeerd wees hiermee, maar ek glo nog steeds Siener se oorlog sal in die laaste deel van Maart 2019 uitbreek, en die tydperk tussen nou en dit is meer as genoeg vir die Illuminati om die NWO te probeer vestig. Dit is trouens juis waaroor Siener se derde Wêreldoorlog gaan, want dit is niks minder, of meer, as ‘n gesamentlike poging van Engeland en die leierselement van die VSA om Duitsland en die Vatikaan uit te skakel om die NWO te vestig nie! En, anders as wat ek in my eerste boek gedink het, dat hierdie essensieël ‘n geestelike stryd tussen die Lutherse en die Anglikaanse kerke is, kom dit uiteindelik na vore as ‘n stryd tussen die Roomse kerk en die Episkopaalse Anglikaanse kerk om die geestelike heerskappy van die wêreld. Albei is ongelooflik demonies boos, en dit was waar selfs nog vóór albei gestig is, maar u moet Nibiru verstaan om ook te kan verstaan wat die verskil tussen die twee strydpunte is. Hierdie verskil gaan juis terug na ‘n stryd wat oorspronklik van Nibiru af gekom het. Ek kan ongelukkig nie hier in diepte daarop ingaan nie, want dit is só omvangryk dat dit die onderwerp van ‘n boek in eie reg is. Dit is op hierdie punt goed genoeg om net te verstaan dat elkeen van die twee kerke sy eie kandidaat vir die idee van die Antichris het, en dat elkeen sy kandidaat aan die hoof van ‘n NWO wil aanstel.
Op hierdie punt moet ons egter eers ook vir ‘n oomblik by die rolverdeling in Siener se verhaal stilstaan, maar dan ook by die mees basiese (en geverifeerde huidige) agtergrond wat ‘n rol speel hier.
Die lande en groepe wat deelneem is Engeland, Frankryk en België wat te staan kom teen ‘n koalisie van Duitsland, VSA, Italië, Ierland, die konserwatiewe (eintlik vêrregse) Boervolk en ook ‘n staatshoof van ‘Indië se koers’. Hy bring sy land se leërmag na Europa om aan die kant van Duitsland te kom veg. Daar is vêrder ook vier terroristegroepe bedrywig in die verhaal, wat bestaan uit ‘n groep wat vir Siener soos Boesmans gelyk het met ‘n Turk as leier, en dan ook nog drie ander groepe wat onder die aanvoering van drie Indiërs staan. Die ‘Turk’ staan dus bes moontlik in beheer van ‘n groep Mongole, en ons kan vêrder aflei dat die Turk en die drie Indiërs volgens alle aanduidinge, prakties sowel as visioenêr, militante Moslems sal wees. Dit is glad nie so onmoontlik om selfs te wil sê dat hulle deel van ISIS is nie! En ISIS, soos ons nou weet, is deur Hillary Clinton gestig in samewerking met Saudi-Arabië. Min mense weet dit blykbaar, maar albei die Clintons en ook die Bush familie is direk verwant aan die Briste vorstehuis.
Die gang van die verhaal, gesien teen die agtergrond van die immer teenwoordige wrywing tussen verskillende geestelike groepe, bring aan die lig dat die Indiërstaatshoof wat by die Duitsers kom aansluit na alle waarskynlikheid ‘n Hindu sal wees wat homself teenoor die militante Islam kom stel. Dit is die geestelike kamp waarin die Turk en die drie Indiër terroristegroepe hulself bevind. Ons weet ook uit die geskiedenis dat daar erge wrywing tussen die Roomse, Anglikaanse en Lutherse kerke bestaan.
Daar is egter ook ‘n bykomende stukkie agtergrond wat ‘n kritiek-belangrike rol speel in die huidige en komende (visioenêre) gebeure. Dit is in werklikheid die sleutel wat die visioenêre voorskou vir ons volledig ontsluit. Die leser kan in hierdie verband gerus eers terugblaai na my Art 039: 2009-11-27 Wat sou Hendrik die Agste tog hiervan gesê het?
Daardie artikel bevat ’n paar verwysings wat van toepassing geword het in vandag s’n en ek haal graag ’n stukkie daaruit aan:

‘…Ek het ook al verskeie bronne raakgelees dat prins Charles ‘n sterk ondersteuner van allerhande okkultiese bedrywighede is, asook die Boeddhisme. (Daar is selfs ‘n boek deur ene Tim Cohen geskryf met die titel, ‘Antichrist and a Cup of Tea’, waarin die skrywer beweer dat prins Charles die Antichris is!)
Dit blyk verder ook dat hy veral baie simpatiek teenoor die Islam staan. Die kenners van Nostradamus sê juis dat hy gesê het dat die Islam Europa amper heeltemal gaan oorneem voordat Engeland uiteindelik wakker sal word vir die gevaar. Hulle sal die res van die Europese vasteland eers hierna begin help om die Islam te verdryf. Ek weet nie veel van Nostradamus se kwatryne nie, maar dit maak nogal sin as die Islam een van die huidige Britse troonopvolger se voorkeure is.
Die Britse vorstehuis se invloed strek natuurlik baie wyer as wat ons miskien altyd van weet. Die bekende Amerikaanse senator, Lyndon H. La Rouche, sê baie reguit dat pres. Obama vanuit Londen beheer word, en dat die Britse monargie die toutjies trek! Hierdie La Rouche is al ‘n ou man met baie dekades se ondervinding in die Amerikaanse wetgewer agter hom, en hy weet dus baie goed waarvan hy praat…’

Ek dink dit is belangrik dat ons hierdie sal saamlees met ’n paar baie belangrike ‘nuwe’ feite. Die eerste is dat Obama reeds amptelik erken het dat hy ’n Moslem is, en dat daar dus wel ’n duidelike lyn tussen sy regering en die Britse vorstehuis sigbaar is. Die tweede is dat George W Bush (snr én jnr) se oorloë in Koeweit, Irak en Afghanistan by nabetragting daarop gemik was om die bestaande regerings te vernietig om ’n regeringsvakuum daar te skep. Dit, saam met Bill Clinton se (samewerkende) beleid om eerder af te skaal en Amerika se stabiliserende teenwoordigheid te onttrek, het ’n gaping gelaat vir die Islamietiese terroristegroepe om ’n houvas op daardie lande te verkry. Hillary se betrokkenheid, as Obama se Secretary of State, het gelei tot die stigting van ISIS om die wêreld aan te kan vat met ’n uiters gevaarlike groep terroriste!
Siener se verhaal het aan die lig gebring hoe slu hierdie aanslag werklik is, maar ook hoe gevaarlik naby ons aan hierdie mense se heerskappy gaan kom! Ek dink hierdie verhaal dui inderdaad aan hoe en waar Vader gaan ingryp om ons van ’n afgryslike katastrofe te red!
Die mees moontlike tydlyn van gebeure van hier tot daar lyk soos volg:
(01) Die regeringsboom hier by ons behoort baie binnekort te pluiens. Zuma se diktatorskap staan op sy laaste bene en daardie bene wankel en swig al vinniger en al meer. Die probleem vir die ANC is dat ook hul ondergang by hom sal begin. Hy sal eerste val en dan sal die hele grote ou kolos hom in ‘n gat in die grond in volg. (En dit sluit die swart kryger met die dreigende skaduwee in, wat volgens alle aanduidinge Julius Malema kan wees.)
(02) Die nuwe regering wat in die ANC se plek sal kom sal dadelik besig raak met die toekenning en uitsny van twee Volkstate vir die konserwatiewe groepe in Suid-Afrika. Ons mense verstaan dit nie, of dalk wil hulle dit nie verstaan nie, maar dit is eintlik bedoel as ‘n doodsakker waarin ons gemaklik uitgewis kan word. (Die Britte is nog steeds besig om volksmoord op ons te pleeg, want hulle sit agter die moordveldtog op die Boervolk. En soos dit is kom die Volkstaatgedgte in elk geval oorspronklik van hulle af, want dit vorm deel van die 1902 Vredesooreenkoms van Vereeniging.)
(03) In Europa sal die lede van NAVO bewus word van ‘n dreigende terroriste aanslag op ‘n teiken ‘iewers’ in Wes-Europa. Ons kan in hierdie verband ‘n baie duidelike noord-suid grenslyn onderskei tussen ‘ou-Rusland’ en Wes-Europa. Die komende oorlog speel in alle opsigte in Wes-Europa af, en dit beweeg eers heel aan die einde daarvan oor die Noordpool tot in die VSA.
(04) Die verhaal in Europa begin op ‘n punt waar die lede van NAVO besig is om Europa te patrolleer op soek na so ‘n terroristegroep. Ons sien dit in die feit dat die bewegings van die patrollies op ‘stofgeryde paaie’ plaasvind. Die verkiesing in Noordwes vind min of meer in hierdie tydvak plaas.
(05) Die geallieerde magte, dit is NAVO, se hoofkwartier is volgens alle aanduidinge by die VVO se hoofkwartier in Geneve.
(06) Die Turk kom onverwags na vore en loods skynbaar ‘n (skyn)aanval op Duitsland. Sy doel is dalk eerder om Duitsland se militêre mag uit Duitsland weg te lok na Pole se kant toe. Dit gee natuurlik ook ‘n idee van hoe groot hierdie terroristegroepe werklik sal wees! Dit is te verstane dat die Duitsers alles sal ingooi wat hulle het, dit is hul hele staandemag, want hulle sal die Turk wil verpletter en soos dit is weet hulle nie van die res van die komplot teen hulle nie. Dit is ‘n uiters sekulêre groep mense hierdie en ek kan nie dink dat hulle hul veel aan Goddelike profesieë sal steur nie. Soos dit is hardloop hulle dan ook agter die vlugtende Turk aan na Pole se suid-oostelike deel.
(07) Die Indiërstaatshoof sluit op hierdie stadium by die Duitsers aan en hulle hoor van die komplot teen hulle en dat hulle in ‘n Engelse lokval sal inloop in Pole. Hulle lig die Amerikaanse militêre mag in daardie deel van Europa in hiervan, en dan ontstaan die spesifieke reeks van gebeure waaroor vandag se artikel handel. Ek gaan dit hier bloot verduidelik, sonder die visioenêre verwysings, anders gaan dit ‘n baie lang artikel word.
Die verhaal dui aan dat die Amerikaners en Duitsers iewers naby Pole in die veld bymekaar kom. Ons kan aflei dat die Duitsers op hierdie punt die inligting aan die Amerikaners oordra dat Engeland agter die komplot teen Duitsland sit en dat die Amerikaanse regering inderdaad deel vorm van daardie komplot. Op hierdie punt wil ek ook daarop wys dat daar reeds nou al groot onrustigheid binne die Amerikaanse militêre heers oor wat in Amerika gebeur. Dit is so erg dat hul topgeneraal so onlangs as ‘n week gelede die ongehoorde ding gedoen het om ‘n openbare beroep op die soldate te doen om nie in opstand te kom en te rebelleer as hulle nie van die uitslag van vandag se verkiesing hou nie! Daardie sentiment van onrustigheid is dus nog steeds aan die werk in die visioenêre voorskou, want dit kom daar tot ‘n finale uitbarsting. Dit hou egter sekere implikasies in rondom die uitslag van vandag se verkiesing in Amerika, en een daarvan is dat Trump dalk die verkiesing by die stembus kan wen, maar dat hy nie toegelaat sal word om in die Withuis te kom óók nie. Dit kom baie duidelik na vore in die spesifieke toneeltjie waarna ons nou gaan kyk.
Nou, ons weet aanvanklik nie waarom dit so is nie, want dit is nie regtig wat normaalweg in die praktyk gebeur nie, maar ons sien dat daar ‘n politieke leier by hulle teenwoordig is, en selfs dat hy hulle lei. Vir my is dit ‘n baie duidelike aanduiding dat die Amerikaanse regering van die dag presies weet wat gaan gebeur en dat die politieke leier juis daar is om te keer dat die Turk aangeval word! Die simboliek wat hier gebruik word beskryf die soldate as ‘n span ingespande osse wat deur ‘n touleiertjie gelei word. So ‘n touleiertjie was tradisioneel ‘n klein seuntjie gewees, en nou is dit ook so dat ‘n seuntjie telkens ‘n simbool vir ‘n politieke leier is in die visioenêre opset.
Ons moet uit die gang van die verhaal aflei wat hier gebeur, en dit is dat die Duitsers skynbaar vir die Amerikaners vra om na die Turk om te sien terwyl hulle op hul beurt die Britse militêre mag in Pole sal aanvat. Ons sien dan dat die Amerikaanse politieke leier by hulle dit egter nie wil doen nie, want hy dring daarop aan dat die hele Amerikaaanse mag omdraai en terugkeer na Geneve toe. Die enigste rede hiervoor kan natuurlik net wees dat hy nie wil nie omdat hy aan dieselfde kant is as die Turk, die Engelse en die ander terroristegroepe! En nee! Dit is nie maar net wat ek dink nie, want die gang van die res van die verhaal dui aan dat my afleiding korrek is.
In elk geval, die Amerikaanse beeste ‘draai (dan) in die rondte’, en dan verdeel die Amerikaanse soldate in twee teenoorstaande groepe. Nou, so ‘n ‘stoeiery’ dui telkens op die simboliese vlak na ‘n onderlinge bakleiery. Een van die groepe trek hierna weg na Geneve se kant toe, terwyl die ander een die Turk gaan aanval. Dit word voorgestel as ‘n (Amerikaanse) Mes wat ‘n swart vark oopsny en die nat pensmis aan die brand steek. Dit is hierdie misvuur wat die donker rokerige toestand skep waarin die Derde Wêreldoorlog in Pole begin.
Ons gaan hier stop, want al wat ek eintlik wou sê is dat dit volgens hierdie visioenêre basis lyk of Obama aan bewind gaan bly, maar dat die onderliggende en onderdrukte onrus in die VSA wel later tot volle fisiese uitbarsting gaan kom. Ek kan dalk net op hierdie punt byvoeg dat die Duitsers aanvanklik as ‘n neo-Nazi soort groep begin, maar dat hulle algaande geestelik verander en uiteindelik tot volle bekering kom. Hulle word op daardie punt ‘n werktuig in Vader se Hande en Hy gebruik hulle (en die ander groepe wat saam met hulle is) om die bose Britte en hul meelopers vanaf die suid-ooste van Europa tot in Amerika te agtervolg en daar finaal te vernietig.
Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

ART 093: 2016-08-02 ‘n Eerlike vraag vóór môre se verkiesing

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het grootgeword met die idee dat eerlikheid op die lang duur elke keer die eerste prys wen. Daar is in hierdie verband dan ook op hierdie stadium ‘n eerlike vraag in my gemoed wat om ‘n eerlike antwoord roep. Ek sal hopelik dalk nie langer as Saterdag 6 Augustus hoef te wag vir ‘n antwoord daarop nie.

Daar kan geen twyfel meer wees dat die munisipale verkiesing van môre, 3 Augustus 2016, ‘n absolute en finale waterskeiding in ons staatkundige bestel gaan bring nie. Ek het in die verlede in ‘n paar artikels op hierdie blad gewys op die politieke verskille wat sedert 1994 tussen die verskillende (swart) faksies ontstaan het. Ons almal het daarna gesien hoe hierdie verskille verander het in erge geskille, en ons almal weet dan ook nou dat dit uiteindelik in ‘n openlike geweldadige politieke magstryd ontaard het.

Die gemiddelde blanke weet dit dalk nie, want ons lees of hoor nooit hiervan nie, maar as ‘n mens kan glo wat huis- en tuinwerkers hiervan te sê het, het hierdie magstryd reeds ‘n paar jaar gelede begin uitloop op openlike geweldadige intimidasie en selfs gereelde doodslag in die Townships! Die basis hiervan is die magstryd wat sedert 1994 op politieke vlak ontwikkel het en die kern hiervan is korrupsie en politieke boewery.

Die tyd vir ‘n geweldadige politieke revolusie in Suid-Afrika was nog nooit só ryp as juis in die week wat môre op 3 Augustus sal begin nie.  Die land se kiesers gaan môre na die stembus en ek verwag dat die eerste tekens van sulke probleme drie dae later sigbaar na vore sal begin kom.  Die finale verkiesingsuitslae behoort nie later as 6 Augustus uit te wees nie, en dan kan die poppe dalk begin dans!

‘n Mens kan nie help om te wonder óf, en ja, selfs om te hoop en te bid dát hierdie swart broederstryd die huidige staatshoof uiteindelik gaan dwing, na soveel amper-amper geleenthede, om ‘n staatsgreep uit te voer nie. So iets sal beslis die vonk in ‘n kruitvat wees wat die politieke landskap in Suid-Afrika vir altyd gaan verander. Ek weet nie of die Engelse soldate al in die land is nie, maar ek is seker daarvan hulle sal baie haastig kom as Zuma gedwing word om einde ten laaste sy vuis te bal.

Ek hou niks van die gedagte van ‘n staatsgreep nie, geen gebalanseerde demokraat kán die idee hoegenaamd duld nie, maar dit sal die beginpunt wees van ‘n onafwendbare proses wat uiteindelik tot ons staatkundige en geestelike vryheid gaan lei. Dit sal inderdaad die beginpunt wees van Siener se visoenêre verhaal!

Ek kan nog steeds nie sien dat Zuma ‘n ander keuse oor het as om ‘n staatsgreep uit te voer nie, want die tyd en geleenthede vir ‘n moontlike vreedsame oplossing van sy probleme het lankal terug uitgeloop.  En ons praat nie hier nét van die openlike stroping van staatsbates nie, ons praat ook van (wie weet hoeveel) onskuldige swartmense wat skynbaar selfs hul lewens verloor het as deel van hierdie magstryd tussen die verskillende groepe.  Ek dink daardie bloed is inderdaad besig om al harder om wraak te roep!

As Zuma môre die wind op enige manier van voor kry, en sy magsposisie onder nóg meer druk kom as gevolg daarvan, sal hy verseker ‘n desperate poging moet aanwend om te keer dat hy toegesluit en vervolg word vir sy lang lys wandade! Ek wil nie uit my beurt praat nie, maar ons weet ook nou dat tot die Nasionale Vervolgingsgesag hieroor met hom wil praat, maar al wat blykbaar keer dat hulle by hom kan uitkom is die kordon sekuriteitsmense rondom hom.  Dit klink patymaal kompleet of hy ‘n hele brigade rondom hom ontplooi het! Ek wil nie hieroor begin spekuleer nie, maar ek dink nogal ons sal teen Saterdag, 6 Augustus 2016 beter weet waar ons in hierdie opsig staan.

Maar nou ja, vir my is hierdie water wat reeds onder die brug deur is, en soos dit is het ek ‘n baie meer dringende vraag wat al meer vir my begin uitstaan. Ek het in ‘n onlangse artikel daarop gewys dat die ANC die raad en hulp van die Britse militêre ingeroep het om hulle met beplanning te help om aan bewind te bly ná môre se verkiesing. Dit, het ek gesê, beteken dat die ANC weet hulle gaan die verkiesing verloor en hulle beplan om met militêre mag aan die bewind te bly, Máár dit verklaar natuurlik ook die teenwoordigheid van ‘n groot groep Engelse soldate in Pretoria as die visioenêre verhaal begin.

Maar hierdie saak bring egter ook die moontlike tydlyn van gebeure wat ek voorsien het in gedrang, en ek weet nie mooi wat ek hiervan moet maak nie.  Die vraag is nie soseer OF die dinge wat ek in my artikels uitgewys het gaan gebeur nie, maar eerder WANNEER dit gaan (begin) gebeur en hoe die presiese ineenskakeling en oorvleueling daarvan gaan lyk.

Hier wil ek eerstens daarop wys dat ek in ‘n onlangse artikel gesê het dat die afleiding van my tydskaal daarop berus dat die typerk van die Antichris op 25 September 2015 begin het. Ek het vêrder aangevoer dat Siener se oorlog, aan die hand van sekere inligting in die visioenêre verhaal, waarskynlik in Maart 2019 sal uitbreek.  Maar saam met dit is daar ook die baie groot moontlikheid dat iemand, waarskynlik die ‘Eugenics’ van die NWO, die een of ander dodelike biologiese agent gaan loslaat om ‘n sluipmoord-aanval op die swart ras uit te voer.  Die beste geleentheid hiervoor is natuurlik tydens die chaos wat baie waarskynlik sal losbars ná môre se verkiesing. Die EFF het byvoorbeeld, na wat ek gehoor het, in hierdie opsig gesê dat hulle Rustenburg ‘…by die stembus gaan oes…’, en dit sal onafwendbaar lei tot grootskaalse onrus daar. Ek dink egter nie ons moet glo dat hierdie ‘oes-proses’ net tot Rustenburg beperk sal word nie. Hierdie moontlikheid moet natuurlik saamgelees word met die feit dat ons nou diep binne ons jaarlikse griepseisoen is en dat miljoene mense reeds (vark) griep onder lede het. Ek weet nie van sterfgevalle nie, maar sommige van hierdie mense is inderdaad baie siek.

Drink maar gerus elke dag ‘n halwe teelepel koeksoda in ‘n glas water, want dit is al natuurlike en goedkoop verweer wat ons in elk geval teen enige virus of bakterie het. Ek kan vêrder maar net hoop en bid dat die blanke plakkerskampe van hierdie ‘medisyne’ weet en dit gebruik!

Die probleem wat nou vir my ontstaan is dit:

As Zuma sy lojale volgelinge in die SAPD en die SAW gebruik om ‘n staatsgreep uit te voer, en as die Britse soldate daarna hierheen kom om te help, en as iemand dan in daardie tydvak dodelike virusse begin rondstrooi en die swart bevolking drasties uitdun, waarom sal die Britse soldate drie jaar langer aanbly as wat dalk regtig nodig is? Die swartes verdwyn skynbaar in hierdie tydvak heeltemal van die visioenêre toneel af, so waarom bly die Engelse hier?

Lank terug het ek geskryf dat daar dalk ‘n moontlikheid kan wees dat die Britse owerhede beplan om die swart massas te gebruik om ons aan te val op die punt waar Siener se oorlog uitbreek. Die sogenaamde Nag Van Die Lang Messe is juis hiervoor uitgedink en hier deur hul plaaslike agente ontwikkel en versprei. My argument dáár was dat die Engelse nie oor genoeg soldate en Suid-Afrikaanse verraaiers beskik om orals in Suid-Afrika te kan ontplooi nie. Hulle sal met groot dankbaarheid van die massas gebruik wil maak om die nie-gewapende blankes uit te roei terwyl hul soldate ons krygsmanne aandurf.

Ek het dit nie opgevolg nie, want daar is té veel ander inligting wat op die teendeel wys en toe ek vir myself kon bewys dat die NVDLM, so lomp soos dit aangebied is, inderdaad ‘n bedrogspul was het ek die leidraad as ‘n ‘doodloopstraat’ laat vaar. (Ek vind dit net moeilik om te glo dat die Suidlanders se leierselement so waaragtig hierdie storie weer laat herleef het én veral dat die Suidlanders dit so kinderlik geredelik en maklik glo. Ek het hierteen gewaarsku in ‘n artikel, maar nou ja….)

Dit kan dus wees dat die virusse nié gegooi sal word nie en dat die Britse soldate bloot hier sal bly om seker te maak dat die ANC regering nie deur ander swartes omver gewerp sal word nie. Maar dit gaan selfs op hierdie stadium geweldige onderdrukking beteken, en as dit eers bekend word dat Noordwes (veral) ‘n onafhanklike Boererepubliek gaan word sal hulle sowaar hul hande vol hê met ‘n opstandige Tswanavolk en moontlik ook die Pedivolk.  En daar is niks hiervan sigbaar in die visioenêre inligting nie.

Maar dit is in elk geval baie onwaarskynlik, juis omdat Noordwes een van die twee komende republieke sal wees. Hierdie provinsie word tans deur die Tswanavolk beheer, en ek het al vantevore uitgewys dat daar geen swart groep in Suid-Afrika is wat meer haat teenoor die Boervolk openbaar as juis hierdie groep nie. En tog kom daar in die visioenêre verhaal ook geen geraas van hulle kant af teen hierdie komende Volkstaat nie. Hoekom nie? Waar is hulle dan? Of ‘n bietjie anders gestel: Waarom bly die Britse soldate hier nadat alles vir die ANC, en/of enige ander swart regering, heeltemal verby is?

Ek kan nie hierdie jaar wag vir 6 Augustus om te kom nie, want dit is die dag, dink ek, waarop ek minstens die begin van ‘n antwoord sal kry!

Groete,
Frik Pretorius.

ART 092: 2016-07-30 Dramaties-belangrike skuiwe in Europa!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Vandag se artikel bevat twee lekker dinge:

Die eerste is dat dit dien as ‘n onomstootbare ‘bewys-verslag’ dat ek die tekens van die tye tot op datum nié verkeerd gelees en verstaan het nié. Die voorskou van die toekoms wat Vader aan ons deur Siener se visioene gegee het is inderdaad korrek, en alles daarvan is nog steeds mooi op koers. Kom ons gee aan Hom die krediet en eer hiervoor wat Hom toekom!

Die tweede lekker is dat ek nie vandag veel hoef te sê nie. Die berig wat ek hieronder plaas sê dit alles, en dan nogal baie beter as wat ek dit kan doen óók! Dit bewys in elk geval dat alles wat ek jare lank al oor praat stadig maar seker besig is om na ‘n logiese eindpunt te ontwikkel En hierdie jongste nuus is vars, baie vars, want dit is pas gister gepubliseer.

Lekker lees,
Frik Pretorius

NS: Hier is nóg iets wat u saam met die berig hieronder kan lees, sommer net om op datum te bly……
https://www.thetrumpet.com/article/14080.2.0.0/world/terrorism/german-terrorist-attacks-we-are-not-at-war
——————————————————————————————————

https://www.thetrumpet.com/article/14081.2.0.0/world/military/new-german-paper-signals-dramatic-military-shift

New German Paper Signals Dramatic Military Shift

July 29, 2016  •  From theTrumpet.com
Germany officially casts off postwar military restraint and promises to help ‘in shaping the global order.’
BY RICHARD PALMER

Germany has gone through a radical transformation in how it views its military. In May 2010, German President Horst Köhler said that “a country of our size needs to be aware that … military deployment, too, is necessary if we are to protect our interests such as ensuring free-trade routes or preventing regional instabilities.” At that time, the idea that Germany would use its army to protect economic interests was so controversial that he was forced to resign.

Just six years later, Germany using its army to protect its interests abroad is official government policy, and there is no outcry. Germany’s defense white paper published on July 13 shows how dramatically the nation’s attitude toward its military has changed. The paper lists “countering security threats … to our free and safe world trade and supply routes” as being part of the mission of the German military, almost exactly the same statement that brought down a German president six years ago. The paper is filled with such calls—and they’re not even considered controversial.

This white paper is the latest in a series of important statements from a newly self-confident Germany.

“This is the time of a new Germany,” said Jan Techau, director of the Carnegie Europe think tank, in response to a leaked draft of the paper. “This is probably the first time a German defense white paper is something like important.”

“The 2016 white paper marks a major shift for the country,” wrote Deutsche Welle July 13.

The paper paints a sober picture of the state of the world. “Germany is facing challenges that are unprecedented in their nature and scope,” it states. “The international order, which was established after World War II … is undergoing profound changes.”

“The renaissance of traditional power politics, which involves the use of military means to pursue national interests and entails considerable armaments efforts, elevates the risk of violent interstate conflict—even in Europe and its neighborhood,” it says.

In this environment, Berlin is coming around to the idea that Germany needs to start projecting its power.

“Germany’s economic and political weight means that it is our duty to take on responsibility for Europe’s security in association with our European and transatlantic partners,” writes German Chancellor Angela Merkel at the start of the paper. “Germany has shown that it is willing to take responsibility in security policy,” writes Defense Minister Ursula von der Leyen in the paper. “We have also shown that we are prepared to take the lead.”

Germany “has a responsibility to actively participate in shaping the global order,” the paper states. It also repeats Germany’s request for a permanent seat on the United Nations Security Council, indicating the importance of the role Germany sees itself playing.

To play this role, Germany needs to spend more on its military. The paper called on Germany to increase its annual defense spending, that is from €36 billion to €60 billion (US$40 billion to $66 billion). Of course calling for more spending is much easier than actually spending more, but Germany’s defense budget is already rising for the first time since the end of the Cold War.

The paper calls for a removal of the cap on the number of soldiers, noting that “the Bundeswehr must have the personnel it needs to perform national and collective defense as well as international crisis management missions in an agile, robust and sustainable manner.”

The paper also says that the army will be more active in the future. The military will help the UN by “increasing our contributions of equipment and personnel to and assuming leadership responsibility in UN missions (civilian, police and military).” It states that the German military is prepared to deploy overseas “from observer missions and humanitarian operations to robust peace enforcement” (emphasis added throughout).

The paper calls for a European military. Germany “is striving to achieve the long-term goal of a common European Security and Defense Union,” it sates. “We are aiming to establish a permanent civil-military operational headquarters in the medium term.”

When presenting the paper, von der Leyen noted that Britain had “paralyzed” these kinds of efforts in the past. The paper had initially been scheduled for publication ahead of the Brexit referendum. It was delayed until after the vote. Few things could turn Brits against the EU faster than calls for military union, and the timing suggests the paper was deliberately withheld until after the vote to prevent this.

The paper calls for Germany to allow European citizens to join the German Army. It notes that this “would not only offer potential for wide-ranging integration and regeneration and thus strengthen the personnel base of the Bundeswehr, it would also send out a strong signal for a European approach.”

The paper also emphasizes the need for “strengthening the Bundeswehr’s place in society.”

“National security is not only a task of the state, but increasingly a joint task of the state, industry, the scientific community and society,” it states. It notes that German soldiers will need “not only a rational but also an emotional foundation for their demanding mission.”

In 1945, Franklin Roosevelt, Joseph Stalin and Winston Churchill declared, “It is our inflexible purpose to destroy German militarism .…” They warned of the repeated “resurgence of German militarism.” This was a problem that went back further than Nazism. Even before World War I, Germany was a highly militarized state. The army played a central role in society.

This was supposed to have been destroyed for all time. But now the German military will play a great role on the world scene and within German society itself. Most are convinced that enough time has gone by that there is no cause for alarm.

After World War II, Germany was placed in a special category. Though America encouraged West Germany to rearm just a few years after the war, the nation’s legacy of igniting two world wars and ravaging entire nations demanded that certain limits be placed on it.

Those limits have now been cast off. Two years ago, German President Joachim Guack declared, “The postwar generations had reasons to be distrustful—of the German state and of German society. But the time for such categorical distrust is past.”

Germany’s defense paper also makes clear that Germany’s restraints should go. “Germany’s role in Europe and the world changed when Germany regained full national sovereignty,” it states. “It became clear that Germany now had the same rights, obligations and responsibilities as every other state in the international arena.”

A new Germany is now emerging—a Germany that is willing to lead, willing to deploy its forces around the world. A Germany that, for the first time since World War II, is willing to be proud of its armed forces and to instill them with “an emotional foundation” for future battles.

This is uncharted territory for postwar Germany.

Many within Germany are opposed to the steps their leaders are taking, because of their nation’s history. That history shows that a militarily powerful, united Germany, sitting in the center of Europe, naturally dominates the Continent. Every time Germany has attained this position, it has shaken the world. A militarily powerful Germany will be world-changing.
EINDE VAN BERIG.

ART 091: 2016-07-01 Is hierdie ‘n aankondiging van die boom wat pluiens se begrafnis?

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het gisteroggend, op Donderdag 30 Junie 2016, ‘n baie kort, maar tog ook ‘n baie interessante e-pos ontvang. Dit het gekom van mnr. Daniël Bezuidenhout, oftewel ‘Dan Bez van PE’ soos ek hom ken. Hy is ‘n ou korrespondent wat al jare lank saam met my boeke en artikels kom, maar wat hierdie jongste brief van hom so besonders maak, afgesien van die inligting daarin, is dat ek baie lanklaas van hom gehoor het. Ek het, om die waarheid te sê, laas op 26 Junie 2014 ‘n brief van hom gehad en hierdie een was dus heeltemal onverwags gewees. Maar hy sê:

Hi FH
Ek onthou jy het iets hieroor geskryf en hier is dit nou.
Groete
Daniel

Nou, die ‘iets’ waarna hy hier verwys het my sommer baie regop laat sit, want ‘dit’ kom voor in ‘n toespraak wat die hoof van die CIA, Direkteur John Brennan op Woensdag 29-06-2016 by die Council on Foreign Relations gelewer het. Ons moet hier aanvaar dat hy noodwendig ‘n lid van hierdie uiters bose organisasie moet wees, anders sou hy nie toegelaat gewees het om enigiets daar te sê nie, wat nog van uitsprake te maak soos hierdie.

Die berig is kort, en ek sal dit aan die einde van die artikel volledig plaas, maar die leser moet verstaan dat hierdie toespraak in die eerste plek bedoel is as ‘n ‘kennisgewing’ aan almal wat met die Council koppel dat hulle gereed is om ‘n volgende stap in hul beplanning uit te voer. Ek sal hieronder aantoon waarom ek dit sê, maar dit is in werklikheid ‘n verklaring van voorneme dat die strekking van die toespraak in die afsienbare toekoms uitgevoer gaan word.

Maar ek sien dit in die tweede plek ook as objektiewe bevestiging aan my dat ek waarskynlik reg was met my afleiding dat die swartmense rondom ons met ‘n geen-gerigte biologiese agent aangeval en uitgeroei gaan word. Dit moet noodwendig so wees, want die blanke groep gaan heelhuids in die komende oorlog in, en hierdie oorlog breek eers geruime tyd uit nadat die boom gepluiens het. Ek is reeds in die 1990’s gelei om te kon verstaan dat die HIV virus spesiaal vooraf in Afrika geplant is om ‘n dodelike pakdonkie te verskaf waarop so ‘n biologiese agent later kan ry.  Die HIV probleem wat so ontstaan het sal dus gebruik word om die teiken soveel meer doeltreffend te kan binnedring. Wat die moontlikheid van ‘n geen-gerigte virale aanslag teen die swart ras betref het ek die voorbeeld genoem van voëlgriep wat wêreldwyd as ‘n ‘skrikwekkende gevaarlike siekte’ bestempel word…maar dit het tot dusver net ‘n handvol Sjinese doodgemaak! Ek is destyds nogal dawerend uitgelag hieroor, en al wat ek kon sê was dat die tyd maar sal leer wat sal gebeur … en dit gebeur dalk oor so kort as een tot twee maande van nou af.

My afleiding, gegrond op inligting in Siener se visioenêre verhaal sáám met die ontwikkeling van sekere internasionale tendense en versteekte agendas, is dat die ANC regering tot ‘n val gaan kom as gevolg van Malema (en ander vyande) se poging om die staatsgesag oor te neem.  Die mees moontlike tyd ooit hiervoor, en ook vir ‘n hele paar jaar vorentoe, sal die komende munisipale verkiesing in Augustus 2016 wees.  Hierdie gedagte word bevestig deur die feit dat daar reeds sowat ‘n jaar gelede ‘n amptelike reëling tussen die ANC en die Britse militêre tot stand gekom het om die ANC met mag aan bewind te (kom) hou ná die verkiesing. Die ANC verwag dus self dat hulle die verkiesing gaan verloor, en hul poging om aan die mag te probeer klou kan nie anders as om in ‘n revolusie te ontaard nie! Dit sal hul aandag vir ‘n ruk van ons wegtrek, wat aan ons die kans gaan gee om as ‘n groep te kan oorleef, maar die chaos rondom dit sal ook ‘n geleentheid skep vir die Eugenics om ongesiens toe te kan slaan.

Die kanse is uitstekend goed dat ‘iemand’ ‘n massa-aanslag op die swart groep gaan loods met die een of ander onbeheerbare geneties-gerigte virale siekte. Die basiese rede vir my siening kom dan ook in Siener se verhaal na vore, want daar is geen swartes teenwoordig daarin nie. Die enigste direkte verwysing na ‘n swartman in die visioene (en nie ‘n Indiër nie) word gevind nog voor die verhaal as sulks begin. Dit bestaan uit ‘n swart kryger wat ‘n dreigende skaduwee oor die land gooi, maar net voor hy ons kan aanval verdwyn hy agter ‘n misnewel. Die tweede been van die verhaal begin met ‘n blanke verkiesing in Noordwes, maar daar is reeds op hierdie punt nie meer swartes in die verhaal nie. Hulle verdwyn dus tussen die punt waar die regeringsboom pluiens en die verkiesing in Noordwes plaasvind.  Die visioen waarin die boom pluiens sê dat die boom en takke meteens in ‘n gat in die grond wegsak (dit is ‘n graf) voordat daar twee blou [druiwe]bome in die groot boom se plek opkom (twee Boererepublieke). Dit wil voorkom asof die gat, of graf dan, onmiddellik oopgaan sodra die boom klaar gepluiens het, asof dit deel van ‘n aaneenlopende reeks gebeure sal wees. Dit is presies wat ek verwag gaan gebeur. En ja, die verkiesing vind natuurlik plaas  in een van die twee Volkstate wat ons gaan kry.

In elk geval, die mees moontlike kandidaat vir hierdie biologiese agent is varkgriep, wat waarskynlik op ‘n in situ genetiese paringsproses met die HIV virus sal kombineer om die maksimum effek op die gasheer te kan bereik. Dit sal egter waarskynlik ook die blanke groep wat HIV positief is swaar tref, want hulle sal uit die aard van die saak erg blootgestel wees.

Ek het kundige raad gaan inwin oor hoe ons so ‘n moontlike probleem kan oorkom, want griep is griep, en dit kan daarom in elk geval ‘n groot deel van ons mense baie siek maak. En ja, die swakker mense soos die oues, kindertjies en siek mense staan ongelukkig ‘n kans om ook uitgehaal te word.  Daar is net een moontlike verweer teen so ‘n griepepidemie vir almal van ons en dit is om die immuniteitstelsel betyds vooraf op te bou en in stand te hou. En die antwoord hierop is om genoeg (natuurlike) vitamine C en ook koeksoda op ‘n gereelde basis in te neem! Vermy kunsmatige farmaseutiese produkte soos die pes, want dit is spesifiek bedoel om u bloot te stel en sieker te maak! Dit is hoe en hoekom ons allergies geraak het vir antibiotika.

Rasper so driekeer ‘n week ‘n normale-grootte suurlemoen met skil en al, voeg ‘n halwe teelepel koeksoda saam met ‘n bietjie water daarby en eet alles op. U sal baie gou die positiewe verskil agterkom wat dit aan u algemene gesondheid maak! Die ander baie goeie raat is om minstens elke tweede dag ‘n halwe teelepel koeksoda in ‘n glas water te drink. Dit maak die liggaam meer alkalies en dan kan die peste en plae nie in die liggaam oorleef nie.  Nog so ‘n middel is olyfblaarekstrak, want dit versterk die liggaam se immuniteitstelsel sommer baie goed.

Probeer hierdie rate gerus, want daar is in elk geval niks anders wat beter sal help as nét dit nie.  En ja, bly weg van die griepinspuiting af, want dit gaan u dalk net sieker maak as wat u graag sou wou gewees het. Die antwoord lê in alle gevalle in die gebruik van eenvoudige natuurlike middels!

Die siektes wat ons so erg pla, wat kankers insluit, het ‘n suur omgewing sonder suurstof nodig om in die menslike liggaam te kan oorleef en te floreer.  Die truuk om gesond te bly lê dus daarin om die suur-alkaliese verhouding in die liggaam te balanseer en om ook meer suurstof in die liggaamselle in te kry.  Hierdie verhouding word bepaal deur wat ons eet en drink, terwyl die mees gebalanseerde manier om genoeg suurstof in te kry lekker outydse oefening is! Dit is hoekom Oupa Baard nog steeds elke tweede dag van sy lewe gaan draf!

Die ph-waarde word gemeet op ‘n skaal van 0 to 14, waar 0 gelyk is aan baie suur en 7 aan neutraal. Die alkaliese vlakke begin by 7 en kan hiervandaan opgaan na 14, wat baie alkalies is. Te veel van albei is natuurlik glad nie gesond nie en dit kan net erge gesondheidsprobleme veroorsaak.

Nou, verskillende dele van die liggaam het elk sy eie spesifieke ph-vlak waarby daardie orgaan of stelsel optimaal funksioneer. Dit is dus moeilik om van ‘n ‘goeie gemiddeld’ te kan praat, want hoe meet ‘n mens elkeen hiervan op sy eie, en hoe ‘behandel’ ‘n ongeskoolde persoon so ‘n tekort of oorskot?  Die maklikste manier, minstens wat die gewone man op straat betref, is om elke dag ‘n ‘litmus-toetsie’ op die speeksel en/of urine te doen.  Die normale ph-waarde van speeksel is blykbaar tussen 6.5 tot 7.5, en dit lê dus direk weerskante van 7, oftewel die neutrale punt.

Ek het die litmus-toets hierbo in aanhalingstekens geplaas om uit te wys dat daar twee soorte papier is om die toets mee te kan doen. Albei kan by apteke gekry word. Ons het die normale ‘blou’ litmus papier, maar daar is ook ‘n ander een beskikbaar wat bekend staan as Universal Indicator Paper. Hierdie een is dalk die beter keuse, want dit het kleurbande op wat dit makliker maak om te sien wat in jou liggaam aangaan.

Dit blyk in elk geval, soos ek dit verstaan, dat solank die bloed se ph-waarde op 7.45, en die speeksel op 6.5 tot 7.5 gehou kan word behoort die individu redelik gemaklik deur so ‘n griepepidemie te kan kom.

Varkgriep is na my mening die mees moontlike siekte vir die aanslag wat ek verwag, omdat my navorsing getoon het dat die swartmense van Suider-Afrika die enigste groep mense in die wêreld is wat 100% weerstandig is teen die medisyne wat hierteen gebruik word (Tamiflu). Ek moet hier ‘n regstelling maak van wat ek vroeër van Tamiflu gesê het. Die inligting wat ek oor hierdie medisyne gehad het was dat dit antibioties van aard is en daarom waardeloos is, want antibiotika kan nie ‘n virus bestry nie. Ons was egter vanoggend (Saterdag 02-07-2016) by ons familiedokter, wat ook ‘n vriend is, en hy het my meegedeel dat dit ‘n fout is, want Tamiflu is inderdaad ‘n antivirale medisyne.  Maar daar is wel twee ernstige probleme rondom Tamiflu as ‘n middel teen varkgriep, maar ook as ‘n medisyne in die algemeen. Ons het geen waarborg dat die staat genoeg hiervan in hul stoorkamers het om die hele bevolking te kan help nie. Dit word natuurlik uitgekanselleer deur die feit dat die swart bevolking in elk geval 100% weerstandig teen die medisyne is.  Dit blyk verder ook dat Tamiflu ‘n baie groot rol speel in die groeiende voorkoms van selfmoord, so die voorskryf en gebruik daarvan is in elk geval verdag.

Maar kom ons kyk ook kortliks na die berig om te sien hoekom ek dit as so belangrik beskou.

Nou, ek is die eerste persoon wat sal sê dat hier niks van ‘geneties-gerigte virusse’ gepraat word nie. Ek kan dus nie hierdie berig summier as bewys van my stelling wil aanbied nie.  Ek kan egter wel met reg sê dat hierdie berig ‘n heel-uit-die-koers waarskuwing is van ‘n biologiese aanslag wat die VSA kan bedreig. Maar so ‘n bedreiging, gesien in die lig van waarmee die Council of Foreign Affairs regtig in die agtergrond besig is, wáár dit ookal mag wees, sal uit die aard van die saak geneties-gerig moét wees om hul planne te laat slaag.

Die VSA se swart inwoners is maar ‘n kleinerige deeltjie gemeet teen die blanke deel van die totale bevolking. Die blankes is self vinnig besig om ‘n minderheid te word in Amerika as gevolg van die instroming van nie-blanke rasse, maar dit is oorwegend juis die blanke groep wat op hierdie stadium nog die Amerikaanse sekuriteitsagentskappe beman. En hierdie blanke groep kan verder onderverdeel word in twee basiese groepe, naamlik die behoudendes en die verloopte liberaliste wat die Een-Wêreldregering sal omhels die dag as dit ingestel word. Dit sê vir my, alles in ag genome, dat dit juis die behoudende (blanke) Amerikaners is wat deur die Eugenics geteiken sal word omdat hulle die ernstige Christusgelowiges is wat die konsep van ‘n Een-Wêreldregering verwerp. Om dit te kan doen moet hulle noodwendig ‘n geen-gerigte agent hé, maar dan ook ‘n entstof om die ander deel van die groep te beskerm. En selfs al is hierdie blanke groep nie hul teiken nie sal hulle nog steeds ‘n biologiese agent moet hê wat ‘n bepaalde groep sal kan aanval en uitwis, want hulle sal nie maar net voor die voet doodmaak nie. Een van die redes hiervoor is dat hulle uit die aard van hul behoeftes ‘n geteikende intelligente groep wil hê om as hul slawe te kan dien. (Hulle praat ook openlik van hierdie doelwit!)

Daar word egter wel van mensgemaakte patogene gepraat wat geskep kan word aan die hand van ‘nuwe deurbrake’ in die prosedures om organismes geneties te manipuleer. Daar word nêrens enigiets van geen-gerigte patogene gesê nie, maar hulle het presies dit al ‘n goeie 17 jaar of so gelede met voëlgriep reggekry, en ek glo dit gaan ook die geval met varkgriep wees in die komende aanslag teen ons swartmense.  Wat meer is, ek vermoed hulle gaan ook in Meksiko (en sy buurlande) en Suid-Amerika met ‘n geneties aangepaste varkgriep toeslaan om getalle dáár te verminder. Wat in lande soos Indië en in die Midde-Ooste gaan gebeur kan ek egter nie sê nie. Die Indiërs is natuurlik getallegewys net ‘n kortkoppie agter die Sjinese, so hulle kwalifiseer ook omtrent heelbo aan die lys om ‘gesnoei’ te word soos prins Phillip van Brittanje dit by geleentheid gestel het.

Wat die berig as sulks betref moet ek in die eerste plek noem dat Henry Kissinger, en ook Baron zu Guttenberg albei lede van die Council on Foreign Affairs is. Kissinger het zu Guttenberg as lid ingelyf nadat hy as gevolg van sy plagiaat-skandaal uit Duitsland weg is Amerika toe. (Ek begin al meer te dink dat hierdie storie opgemaak was om hom in ‘n beter posisie te kon plaas om later sy taak beter te kan verrig.) Ek dink dit sê al klaar alles van die geselskap waarin hierdie Brennan homself bevind, want enigiets waar Kissinger by betrokke is sal uit die aard van sy karakter net so boos wees as wat hy self is. Die Council on Foreign Relations is dan ook by uitstek dié mense wat hulself beywer vir die instel van ‘n Een-Wêreldregering. Maar behalwe dit assosieer hulle verder ook baie direk met die organisasie wat ons ken as die Eugenics, waarvan Kissinger, sover ek weet, ook ‘n lid is. Dit is hierdie laaste groep wat openlik sê dat hulle so gou moontlik minstens 5.5miljard mense wil uitwis om die wêreld se oorbevolkingsprobleem meteens die hoof te bied.

Dit bring outomaties mee dat hulle ook gekoppel is aan die Wêreldraad van Gesondheid, wat in samewerking met die groot name in die farmaseutiese bedryf al jare lank besig is om juis die ‘medisyne’ te skep wat hierdie groot massa mense moet siek maak en uitwis. Die medisyne help oor die algemeen vir die siektes waarvoor dit ontwikkel word, dit is so, maar dit word ook gelaai met ander peste en plae wat die mensdom stilweg vergiftig en stadig doodmaak. Ek vermoed ons swartmense is juis op hierdie manier oor ‘n lang tydperk stilweg weerstandig gemaak teen Tamiflu, sonder dat enigiemand dit ooit agtergekom het.

Die berig wat my vriend aan my gestuur het sê kortliks dat nuwe ontwikkelinge in die manipulering van genetiese materiaal ‘n direkte probleem skep vir die VSA se nasionale sekuriteit. Die nuwe prosedures wat ontwikkel word om deurbrake ten opsigte van nasionale gesondheid te bewerkstellig kan in die verkeerde hande gebruik word om ook dodelike biologiese aanvalsagente te skep. Die berig verduidelik op hierdie punt dat ‘n waarnemende direkteur van die een of ander Amerikaanse  Departement van Volksgesondheid, ene Aaron Firoved, reeds in April [2016] gewaarsku het dat hierdie prosedures dit moontlik maak om organismes [geneties] te kan modifiseer…om mensgemaakte patogenes te skep wat siektes baie vinnig kan laat ontstaan en uitbreek. Brennan waarsku dat daar terroriste-organisasies is wat nie sal huiwer om so ‘n wapen aan te wend nie. Hy noem selfs die naam van so ‘n organisasie en hy doen dan ‘n beroep op die internasionale gemeenskap om strategieë te bedink en te implementeer om hierdie soort aanslag die hoof te kan bied. Die implikasie hiervan is natuurlik dat enigiemand hierdie prosedures kan ontwikkel en vir eie doeleindes kan aanwend.

Hierdie berig het egter ook ‘n paar vrae by my wakker gemaak:

Ek kan in die eerste plek nie glo dat hierdie oënskynlik strategiese soort inligting so geredelik openbaar gemaak sal word nie. Dit is net eenvoudig nie die soort inligting wat die hoof van die CIA, van alle mense! aan die openbare klok behoort te hang nie. ‘n Mens sal eerder verwag dat die CIA deur diplomatieke kanale sal werk om ander regerings stilweg te werf om so ‘n gevaar vroegtydig agter die skerms te stop. Hoekom is hy so blatant hieroor?

Biologiese oorlogvoering is sekerlik nie ‘n nuwe verskynsel en/of gevaar nie en dit was dus eintlik nie regtig nodig om op so ‘n plek en geleentheid oor hierdie soort probleem te praat nie.  Logika wil dit in elk geval hê dat die grootmoondhede almal labarotoriums sal hê waar alle bekende virusse en sulke goeters lewend gehou word ten einde vinnig entstowwe teen dit te kan vervaardig as daar ‘n skielike krisis sou ontstaan. Dit is presies wat nodig sal wees in die geval van die soort aanval waarna Brennan verwys. Die bietjie inligting wat ons hiéroor het onderskraag hierdie gedagte dan ook ten volle, want hierdie labarotoriums bestaan wel.

Ek kry ook die indruk dat nie eers hierdie Aaron Firoved se vrese tot en met 26-06-2016 bekend was nie, maar as dit so was weet die vyand ook nou dat die tegnologie beskikbaar is, en dáárvoor moet ons natuurlik hierdie Direkteur Brennan bedank!

So die vraag ontstaan nou wat Brennan eintlik besig was om te doen hier. Was hy besig om sy land se wapens verniet aan hul vyande uit te deel, of was hy dalk eerder stilweg besig met iets heel anders, iets wat niks met Amerika se gesondheid en sekurititeit te doen het nie? Ek glo hy is, in lyn met hierdie Council on Foreign Relations se gewone agteraf manier van doen, besig om voorbrand te maak vir hul eie poging om die wêreldbevolking drasties te begin verminder. Hy het ook sommer nou, soos Bush destyds met El Kaeda rondom die Twin Towers gedoen het, ‘n ‘openbare vyand’ geskep na wie hulle gerieflikheidshalwe die blaam vir hul poging tot etniese suiwering kan verskuif. Ons weet nie eers of daar regtig so ‘n terroriste-organisasie is soos wat Brennan hier noem nie.

Nou, ek wil ook nie met hierdie artikel probeer sê dat Brennan spesifiek na Suid-Afrika verwys het nie, maar wat wel waar is, is dat sy toespraak enigeen wat sulke gedagtes koester én oor die nodige infrastruktuur en virusse beskik, se saak en taak baie makliker gemaak het. Ons sal seker maar tot dieperig in Augustus 2016 moet wag om te sien wat regtig gebeur, nie waar nie?

Groete,

Frik Pretorius

———————————————————————————

http://www.infowars.com/cia-chief-genome-editing-may-be-used-for-biological-warfare/

[INFOWARS:]  CIA CHIEF: GENOME-EDITING MAY BE USED FOR BIOLOGICAL WARFARE

Brennan claims advances in genome editing pose a threat to national security

Sputnik  JUNE 29, 2016

Advances in genome editing pose a threat to national security and may be used to create biological weapons, Central Intelligence Agency Director John Brennan said at the Council on Foreign Relations on Wednesday.

“Nowhere are the stakes higher for our national security than in the field of biotechnology,” Brennan stated. “Recent advances in genome editing that offer great potential for breakthroughs in public health are also a cause for concern because the same methods can be used to create genetically engineered biological warfare agents.”

In April, the Department of Homeland Security’s Office of Health Affairs Acting Director Aaron Firoved testified in Congress that synthetic biology and gene editing offer terrorist organizations potential to modify organisms for malicious purposes such as manmade pathogens that can rapidly cause disease outbreaks.

Moreover, subnational terrorist entities such as Daesh “would have few compunctions in wielding such a weapon,” Brennan noted.

Brennan called on the international community to create national and global strategies to counter such threats, along with the consensus of laws, standards and authorities that needed to counter the threat.

ART 090: 2016-06-28 BREXIT en Siener se profesieë.

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die referendum in Brittanje en Noord-Ierland oor verdere deelname aan die EU is nou verby en ‘n paar mense wou heel gou weet hoe dit Siener se verhaal raak. Die meer spesifieke vraag was dan ook of Siener na hierdie aangeleentheid verwys het in sy visioene en/of privaatgesprekke.

Die baie kort antwoord in albei hierdie gevalle is: Nee, en weer ‘n keer nee. En ja, dit is inderdaad ‘n dubbele ‘nee’, want ook hier, soos met alles rondom die visioene, is daar heeltyd ook ‘n wiel binne ‘n wiel binne ‘n wiel wat ons moet verstaan.  En ek moet dit noodwendig op hierdie basis verduidelik, anders kan ons die aangeleentheid oorvereenvoudig en op daardie manier koers verloor. Die enigste manier om koers te kán hou met Siener se verhaal is natuurlik om te alle tye die eindpunte van die verhaal in gedagte te hou!

Nou, voor ons by die impak van BREXIT op die visioenêre verhaal kan kom moet ons eers kortliks na BREXIT as sulks kyk. Daar is baie bepaalde dwalinge oor BREXIT in omloop wat die uiteindelike betekenis daarvan heeltemal kan verwring, wat natuurlik ook meebring dat die huidige bespiegelinge hieroor nooit meer as net dit sal wees nie. Daar is ‘n paar redes waarom ek so kan sê en ek dink die beste manier om verder te gaan is om eers die belangrikste feite rondom BREXIT uit te lig. Die kern van die eerste deel van die bespreking hieronder berus op feite wat uit drie Britse aanlynkoerante kom, naamlik Wales Online, Irish Central, die Irish Times asook die Europese The Parliament Magazine.

Deel A:

Die kiesers van die Verenigde Koninkryk het in die pas afgelope referendum aangetoon dat die meerderheid verkies om uit die EU te onttrek.  Hierdie uitslag sluit egter nie noodwendig die hele VK summier in nie, want Noord-Ierland en Skotland het baie bepaald aangedui dat hulle binne die EU wil aanbly.  Noord-Ierland is natuurlik deel van die VK terwyl die suidelike en noordwestelike dele van Ierland ‘n onafhanklike republiek is. Die Republiek van Ierland is in eie reg deel van die EU, maar omdat hulle staatkundig gesproke nie deel van die VK is nie het hulle nie aan die referendum deelgeneem nie. Die Iere het, volgens Irish Times, egter al klaar, en dan ook al jubelende, uitgewerk dat Dublin nou die hoof-ontvanger kan word van die grootste deel van finansiële bystand van die EU omdat hulle nou die enigste Engelssprekende land is wat nog aan die EU onderdanig is!

Die uitslag ten opsigte van Noord-Ierland en Skotland hou egter ook verreikende implikasies in vir die voortbestaan vir die VK as sulks, want die Skotse leiers dring nou weer aan op ‘n referendum rondom Skotse onafhanklikheid.  Die huidige Skotse regering word gevorm deur die Arbeidersparty en hulle wil nie by die EU uitgaan nie, want hulle besef dat hul ekonomie nie sonder die EU se bystand kan voortbestaan nie.

Daar was baie onlangs, so kort gelede as 18 September 2014, ‘n referendum in Skotland rondom afskeiding van die VK wat deur die ‘nee-stem’ met ‘n marge van 55.3% teenoor 44.7% gewen is, maar hierdie keer kan dit dalk ‘n perd van ‘n heel ander kleur wees. Die kanse het skielik radikaal verbeter dat Skotland onafhanklik van Engeland sal wil voortgaan, want dit was juis hul afhanklikheid van Engeland se ekonomie wat hulle tot nou toe binne die VK gehou het. Daardie houvas het egter nou weg geval, want die EU se geldkraantjie gaan beslis toegedraai word!  Maar hierdie afskeiding sal sommer baie gou moet gebeur, want as dit nog iets vir hulle kán beteken rondom voortgesette lidmaatskap van die EU sal dit beslis moet gebeur voordat die Britse parlement oor hierdie BREXIT kan praat en stem in Oktober-November hierdie jaar…ás die EU dit so ten opsigte van Skotland sal aanvaar, natuurlik!

Ons moet hierdie Skotse werklikheid saamlees met die feit dat daar ook al meer stemme vanuit albei dele van Ierland opgaan dat hierdie die ideale tyd en geleentheid is dat die twee Ierlande in ‘n enkele onafhanklike staatkundige eenheid verenig word. Die spreekwoordelike wortel voor die neus in hierdie geval is dat die mense van Noord-Ierland nog steeds bystand vanaf die EU sal kan ontvang as Ierland ‘n eenheid word. Daar is dan ook bespiegelinge in Ierland dat die EU-bydrae nou groter gaan word, wat beteken dat die ekonomiese koek in Ierland groter gaan word en dat ook Noord-Ierland in hierdie groter voorspoed sal kan deel.  Dit is ‘n aansporing wat waarskynlik sal meebring dat ook Noord-Ierland baie binnekort en baie vinnig uit die VK kan onttrek.

Ek kan egter nog ‘n verdere moontlikheid onderskei hier wat Skotland dalk kan help, al sou die EU nie hul beoogde onttreking uit die VK wil aanvaar nie. Dit is so dat daar ‘n baie besonderse historiese eenheidsband tussen Noord-Ierland en Skotland bestaan, want die Skotte het hul oorsprong (en oorspronklike koninkryk) tot ‘n groot mate aan die Noord-Iere te danke. Daar is dus definitiewe bande van bloed wat hulle aanmekaar verbind.  ‘n Mens wonder of dit sal kan gebeur dat die Republiek van Ierland, Noord-Ierland en Skotland saamsmelt in ‘n staatkundige eenheid sonder dat enigeen deur die ander oorheers word.

Maar, enige voorkoms of kombinasie van hierdie moontlikhede sal natuurlik beteken dat die Britse koninkryk ook tot ‘n einde sal kom. Wat van Wallis sal word in so ‘n geval weet ek nie en ‘n mens soos ek, wat ‘n Walliese wortel het, kan maar net hoop en bid vir uitkoms vir hulle.  Dit is goeie mense hierdie, maar hulle is ongelukkig in absolute terme blootgestel aan die Engelse (ekonomie) en hulle, dalk meer as enige ander volk, het oor die eeue afgryslik erg deurgeloop onder die Engelse se demonies-bose imperialisme.  Ek het ‘n bietjie na hul geskiedenis gaan kyk, en omdat hulle dieselfde basiese grondgebied beset is daar werklik vieslik met hulle as volk en met hul taal deur die Engelse gemors. Die ander Keltiese groep wat net so erg deurgeloop het is die mense van Cornwall (oos van Suid-Wallis en oorkant die Bristolkanaal).

Daar is tans ‘n geweldige sterk reaksie vanaf liberale kant in die VK om ‘n tweede referendum te reël in ‘n poging om die uitslag van die afgelope referendum om te keer na ‘n ‘bly’ stem. Die ontledings wat gedoen is direk ná die referendum dui aan dat dit veral die arbeidersklasse in Wallis en die Britse middellande was wat op ‘n emosionele basis gestem het vir ‘uit’. Hulle kom egter nou agter wat dit hulle gaan kos in terme van direkte finansiële bystand vanaf die EU, en hulle gaan beslis erg verarm!

Op hierdie punt ontstaan daar egter twee probleme vir die VK waarna ons ook moet kyk.

Die eerste is dat die mense wat ‘n tweede referendum in die VK probeer reël heeltemal buite koers is. Die spesifieke bepaling wat in Artikel 50 deur die Europa Parlement rondom onttrekking van ‘n lidland neergelê is het die finale sê in die saak, en daar is ‘n ingeboude beheermaatreël hierin wat sê dat die onttrekking van ‘n lidland op ‘n tweebenige wyse moét geskied. Die kieserskorps moet ten eerste hul voorkeur by wyse van ‘n referendum aantoon, en die lidland se parlement moet dit daarna op grond van die uitslag amptelik goedkeur of afkeur.  Ek vermoed dat laasgenoemde gaan gebeur, want die ‘bly’ groep maak baie sterk voorbrand vir so ‘n moontlikheid.  Daar kan egter, ongelukkig vir hulle, nie ‘n tweede referendum wees nie, want die reëls maak nie voorsiening daarvoor nie en juis die ekstra bepaling rondom die parlement wat finaal daaroor moet besluit negeer in elk geval die nodigheid vir ‘n tweede referendum.

Die tweede probleem het eintlik reeds gebeur, en dit is dan ook die spreekwoordelike strooihalm wat die kameel se rug uiteindelik finaal gaan breek. Hierdie probleem lê daarin dat die EU parlement natuurlik die absoluut finale sê in die saak het en dat hulle hierdie bepalings kan toepas soos hulle dit wil doen. En dit het hulle reeds vóór die referendum gedoen!

Sommige van die lidlande van die EU, en by name veral Duitsland, dreig al van die 1980’s af om die VK uit die EU te skop.  Daar is verskillende redes hiervoor, waarvan een die feit is dat Engeland nog al die jare voete sleep om hul staatkundige onfahanklikheid heeltemal prys te gee en hulself volledig ondergeskik aan die gesag van die Europa Parlement te maak.  Nog so ‘n rede is dat Engeland volgens hulle ‘n welsynstaat was wat self ‘n kroniese welsynsgeval geword het.  Hulle beskou Engeland as ‘n finansiële las wat nooit ‘n positiewe bydrae tot die EU sal kan maak nie.

Die feit van die saak is dat die VK heeltemal uitgebak is by die ander lede van die EU, en dat hulle die Britte graag uit wíl hê!  En so het die Europa Parlement reeds op 22 Junie, ‘n dag vóór die referendum, gewaarsku dat die VK geen verdere spesiale behandeling sal ontvang as die kieserskorps sou besluit om te onttrek nie. Die woorde wat Jean-Claude Juncker, huidige president van die Europa Kommissie, hiervoor gebruik het was baie skerp en veral baie finaal gewees, en dit het aan die Engelse géén ruimte gelaat om agterna enigsins aan die uitslag te kán verander nie.

‘…European Commission President Jean-Claude Juncker has warned that Brussels will be in no mood to offer Britain gracious exit terms if it opts to leave the EU on Thursday.

Quashing the view of some senior members of the Vote Leave campaign that there would be no need to automatically trigger the EU’s Article 50 exit mechanism in the event of a Leave victory, Juncker said on Wednesday that a vote to pull out would negate all other options. (my beklemtoning)

“British policy makers and British voters have to know that there will not be any kind of renegotiation,” he said. “Out is out.” …’ (my beklemtoning) [ parliamentmagazine.eu/articles/news/out-out-no-further-negotiations-if-uk-votes-leave-eu-says-juncker]

Dit lyk dus of Engeland maar moet aanvaar dat hulle sedert 23 Junie 2016 nie meer deel van die EU is nie.

Hierdie is baie belangrik vir die verdere ontplooiing van die aanloop tot Siener se visioenêre verhaal, want dit bevredig ook meteens die visioenêre ‘voorvereiste’ dat Engeland alleen en geïsoleerd saam met Frankryk sal staan as die oorlog uitbreek.  Ons kan nie sê presies hoe Frankryk uit die EU uitgewerk gaan word nie, maar dit gaan die Franse beslis in Engeland se arms indryf. Hou hier in gedagte dat Engeland en Frankryk saam met België in die komende oorlog te staan sal kom teen ‘n koalisie van Duitsland, Italië, die Boervolk en ook Ierland.  Frankryk en Duitsland sal uit die aard van die saak nie teen mekaar optree solank albei lid van die EU is nie, so Frankryk se uitwerping sal nog op die een of ander manier plaasvind.  Soos dit is weet ons in elk geval jare lank al dat Duitsland stadig maar seker besig is om Frankryk se invloed in die EU al meer na die kantlyn uit te werk. Ek het selfs lank gelede in vorige artikels hierna verwys en net soos toe sê ek ook nou dat hierdie net ‘n kwessie van tyd en/of geleentheid is voor dit gebeur.

Ek het ook reeds in die tydperk 1995 tot 2004 daarop gewys dat Engeland en Frankryk ‘n eensydige militêre verdrag met mekaar gesluit het binne die EU, en ek het daarop gewys dat dit eerder op ‘n breekspul binne die EU dui as bloot op ‘goeie samewerking tussen twee lidlande’ soos Volksblad destyds daaroor berig het.

Deel B:

En nou kan ons begin kyk na die vraag of BREXIT in Siener se visioene beskryf word, al dan nie, en ook hier is die antwoord: Nee, dit word nie.  Dit kan ook nie, want ons het nog ‘n entjie om te gaan vóórdat ons by die amptelike beginpunt van die verhaal as sulks kan kom. Hierdie gebeure is, met ander woorde, maar nog deel van die aanloop tot die visioenêre verhaal. Dit is op hierdie stadium van die ontwikkeling van die politieke situasie in Suid-Afrika meer as baie moontlik dat die regeringsboom tussen 3 en 31 Augustus 2016 kan pluiens, maar selfs dan sal ons nog so stuk of drie jaar moet wag voordat die visioenêre verhaal sy volledige praktiese beslag sal kry.  Die gebeure wat op ons wag tussen 3 en 31 Augustus is trouens in hierdie verband miskien ‘n soort hoofaanwyser van waar ons onsself tans in die aanloop tot die visioenêre verhaal bevind.

Die visioenêre verhaal begin, in terme van volgorde van gebeure en tydsberekening, met die regeringsboom wat so spontaan van bo af in Suid-Afrika begin pluiens. Dit kan so gou as Augustus 2016 gebeur, en dan verskuif die fokuspunt sowat drie jaar aan na Europa waar ‘n Turkse terroristeleier ‘n gewapende aanval op Duitsland sal probeer loods.  Dit lei tot die ontstaan van Siener se Derde Wêreldoorlog, want die Duitsers kom op hierdie punt agter dat Engeland eintlik agter die Turkse terroris se poging sit.  Die toneel verskuif egter ook onmiddellik na hierdie gebeure terug na Suid-Afrika waar ‘n algemene verkiesing in Noordwes as ‘n onafhanklike Volkstaat sal plaasvind.

Die Turk se optrede lei daartoe dat die oorlog in Europa uitbars baie kort voor die verkiesing in Noordwes by ons plaasvind. Ons praat hier dalk selfs van enkele dae, want die Britse soldate in Pretoria ontplooi onmiddelik nadat die uitslag van die verkiesing bekend gemaak word.  ‘n Afdeling van hierdie mag beweeg dadelik vanaf Pretoria na Kimberley, terwyl ‘n verdere groep Britse valskermsoldate kort hierna baie haastig op Warmbad in Namibië neergelaat word.  Hulle gaan duidelik soontoe om ‘n verwagte Duitse inval vanaf Lüderitzbaai na Noordwes en Gauteng af te sny en te stop.  (Die spoed waarteen die oorlog ontwikkel en afspeel is verbysterend, om die minste daarvan te sê!)

Maar die periode wat belangrik is vir vandag se bespreking val op die tydstip tussen nou en 2019 in Europa, want dit is per slot van sake die tydperk waarin die aanloop tot die oorlog in Europa sal ontwikkel. Ek verwag dat die volgende hiervandaan verder gaan gebeur.

Engeland sal al meer deur die lede van die EU geïsoleer word met die doel om daardie land te straf en uiteindelik te vernietig. Die doel hiermee is om Engeland weer volledig onder die beheer van die Rooms Katolieke kerk en die sewende Heilige Romeinse Ryk in te dwing. Ons kan nie hier en nou daarna kyk nie, maar die basis hiervan word gevind in die haat en stryd tussen die Vatikaan en die Vrymesselary, maar dan ook die voortdurende ‘rebellie’ van die Britse vorstehuis teen die Vatikaan. Dit het begin by Hendrik VIII wat die Rooms Katolieke kerk in die 1530’s verban het en die Anglikaanse kerk in sy plek ingestel het.

Hierdie mense, soos ook die Vatikaan, het hul eie idees oor wie die wêreldheerser van die toekoms moet wees en sal dus uit hul pad gaan om hul eie kandidaat daarvoor voor te stoot en te vestig. Prins Charles het baie jare gelede, ag ons was sommer nog jonk gewees, ‘n baie interessante opmerking in hierdie verband gemaak. Hy het gesê: Ás ek ooit koning van Engeland word sal ek die laaste een wees, want die konsep is uitgedien. Gesien in die lig van wat ons vandag hiervan weet was dit ‘n duidelike uitspraak dat hulle glo dat ‘n komende wêreldheerser vanuit Brittanje sal kom en nie vanuit die Europese vasteland nie.  Vir diegene wat in hierdie soort onderwerp belangstel wil ek sê dat dit oënskynlik na King Arthur verwys, maar dat dit in werklikheid eintlik op die koms van die Antichris gemik is. (Albei kante werk dus in dieselfde basiese rigting hier, maar die absolute ironie van die saak is dat die Engelse se aspirasies in hierdie verband op Suid-Afrika se slagvelde gaan sneuwel, want dit is juis hier waar Engeland einde ten laaste verpletterend en ‘vir altyd’ verslaan gaan word!)

Die werklike probleem het dalk by koningin Anne begin. Sy het in 1702 die vors van Engeland geword en het geheers tot haar dood op 1 Augustus 1714.  Sy het nie ‘n troonopvolger nagelaat nie en omdat die Britse wet bepaal het dat geen Rooms Katolieke persoon op die troon mag sit nie het die Britse parlement haar naaste Protestantse familielid as koning in haar plek aangestel. Hy was George I van die Huis van Hanover en is op 1 Augusus 1714 aangestel as koning van Groot Brittanje. Die Britse vorstehuis het hulself hierna nooit weer deel gemaak van die Rooms Katolieke kerk en sy bedrywighede nie. Die huidige vorstehuis van die VK staan bekend as die Huis van Windsor, maar hulle was tot en met die Eerste Wêreldoorlog nog bekend as die Huis van Saxe-Coburg and Gotha. Hierdie Duitse naam het saam met Victoria se eggenoot, prins Albert, na Engeland gekom.

Nou, in ons tydvak het dit duidelik begin word dat alles nie so ‘protestants-wel’ met prins Charles is nie, want dit het aan die lig gekom dat hy volgens alle aanduidinge ‘n versteekte Moslem kan wees. Daar was dan ook ‘n klag op hoë vlak vanuit Amerika se senaat teen hom uitgespreek dat hy sy invloed gebruik het om sy mede-Moslem Barak Obama in die Amerikaanse Wit Huis in te werk.  Die persoon verantwoordelik hiervoor is Senator Lyndon la Rouche wat langer in die Amrikaanse politiek bedrywig is as wat ek jare het!   Die doel hiermee sou bes moontlik wees om die VSA se (kleiner wordende) Christusgelowige groep te disassosieer en te vernietig, maar ook om Amerika oop te gooi vir invloed en aanvalle vanaf militante Moslem-kant. En vandag word die groepie topleiers van Amerika jou werklikwaar openlik en amptelik deur Moslemraadgewers bedien! Dit is natuurlik ook tot Charles se  beste selfsugtige beswil dat die vriendelike betrekkinge tussen Amerika en Engeland vernietig word, want dan hoef hy niks verder met Amerika te deel nie.

En dit is presies net hier waar die visioenêre vriendskap en samewerking tussen die Britse troonopvolger en die Turkse terroristeleier in die verhaal betekenisvol begin word. Wat meer is, daar is ook nog drie verdere Indiër terroristegroepe betrokke by hierdie sluipaanval op Duitsland, en almal van hulle is in die verhaal onder die beheer van die Britse troonopvolger!

Die visioenêre simboliek beskryf hom as ‘n Engelsman met ‘n swart hoed (simbool vir bose regering) en swart motorbande wat by hom lê (verteenwoordigend van sy beheer oor die VVO ‘regering’ in Europa). Sy beheer oor die bose Indiërs in die verhaal (want daar is ‘goeie’ Indiërs ook) sien ons in hul kleredrag, wat mens aan die priesters/leraars in die Anglikaanse kerk dink. Dit word aangetoon as vrouens (volke) wat swart rokke aan het met wit kant om die nekke (wit boordjies). Hierdie simbool van die vrouens stel die Statebond voor waarvan Engeland natuurlik die leierland is.  Hierdie beeld verwys spesifiek na die Indiërterroriste in die verhaal.  Ons sien later dat die troonopvolger dood op sy rug lê in die suid-ooste van Europa met blink (‘koning’) sterre op sy baadjie. Dit dui op die finale ondergang van die Britse Ryk in Europa.

Hierdie ontwikkelinge sal stilweg in die agtergrond in Europa oor die volgende paar jaar groei tot op die punt waar dit in ‘n oorlog uitbars. Die leser moet nou nog net in gedagte hou dat die oorlog wat kom nie ‘n uitgerekte gebeurtenis sal wees wat in loopgrawe geveg word nie. Dit sal eintlik niks meer wees as ‘n Engelse poging om ‘n staatsgreep met die samewerking van Moslem terroristegroepe op Duitsland en die EU uit te voer nie. Dit is die rede waarom die oorlog so kort en hewig gaan wees, want dit word gevoer tussen groot gevegsgroepe wat oor geweldige slaankrag en spoed van beweging beskik.

Ek weet dit is nog lank om te wag hiervoor, maar hou moed, hierdie dinge sál kom en dit sál gebeur, maar dit sál ook verbygaan en dan is ons volk vir altyd vry!

Groete,
Frik Pretorius.

ART 089 2016-05-17 Siener se Engelse soldate is op pad na Pretoria!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het in my twee boeke en vorige artikels baie daarop gewys dat daar ‘n groot Engelse militêre teenwoordigheid in Pretoria is op die punt waar Siener se visioenêre verhaal begin.  Ek het ook in 2004, toe my eerste boek verskyn het, gesê dat die ANC-kolos net tot ‘n val kan kom as gevolg van (interne) swart op swart geweld.

Wat die Engelse teenwoordigheid in Pretoria betref het ek aanvanklik gesê ek weet nie wanneer en waarom hulle sal kom nie, en dat hulle maar net hier sal wees as die verhaal begin. Hierdie gebeure het eers vir my begin koers kry toe Cope van die ANC weggebreek het onder Lekota, en toe weer nadat Malema teen Zuma begin draai het.  Cope het homself intussen bewys as heeltemal tandeloos, maar Malema het na vore getree as ‘n fanatieke en roekelose soort teenstander.

Malema is die eerste keer as leier van die ANC Jeugliga gekies in die dae kort voor ons in Augustus 2008 van Bloemfontein na Pretoria verhuis het. Dit was destyds ‘n groot lawaai in Bloemfontein gewees, want hy en sy ondersteuners het groot skade aan die twee universiteitskampusse in Bloemfontein aangerig soos hulle om baasskap baklei het. Hy het, met ander woorde, baie openlike geweld ingespan om die leier van die jeugliga te kon word, en daar het duidelik nog niks hiervan verander nie!

Nou, ek sien hiérdie mannetjie as ‘n baie belangrike pion in ons Vader se beplanning, en ek het, vandat sy probleme met Zuma sigbaar geword het, gesê dat hy waarskynlik die man is wat Zuma gaan laat val. Ek het later, soos hierdie raaisel vêrder vir my begin oopgaan het, kon skryf dat die Engelse soldate hierheen sal kom om die swart op swart revolusie, wat waarskynlik deur Malema begin sal word, te beheer om Engelse belange in Suid-Afrika te beskerm. En die grootste onmiddellike bron vir hul bekommernisse is nogal Malema (deur AMCU) en Putin se platinum-grypsug.

En nou vir die nuutste kinkel in hierdie uiters interessante sage:

Radio Pretoria, deesdae bekend as Pretoria FM, het gisteraand (16 Mei 2016) ‘n uiters interessante nuusberig uitgesaai.  Dit blyk dat ‘n organisasie in Engeland, bekend as www.vice.com, inligting op die internet gepubliseer het dat ‘n groep Engelse militêre offisiere Suid-Afrika laasjaar besoek het om ‘n baie besonderse taak uit te voer. Hulle verwag duidelik baie groot probleme vir die ANC by die stembus later vanjaar, want volgens hierdie nuusbron was hul missie om planne op te trek hoe om die ANC aan bewind te hou ná die komende verkiesing. Ons het geen rede om te twyfel aan die egtheid van die berig nie, en as ons dit begin pas op die gang van Siener se visoenêre verhaal is dit presies in die kol! Dit bewys meteens ook dat die ANC regering bloot ‘n strooipop-verlengstuk van die Engelse regering is.

Dit is baie, baie interessante inligting hierdie, maar dit is egter nie vir my die belangrikste deel van die berig nie. Iets wat vir my van baie groter waarde is hier is die volgende:

Despite the concern surrounding the ANC’s activities, the military officers were required to, “devise a medium term strategy, with concrete deliverables, for the party to retain power at the next general election.”

Die verwysing na ‘…medium term…’ staan vir my om bepaalde redes soos ‘n seer duim uit. Daar is nie ‘n presiese definisie vir so ‘n tydperk nie, veral nie in die politieke sin van die woord nie, maar dit word skynbaar aanvaar as ‘n tydperk wat langer as ‘n jaar van nou af sal begin, maar darem ook korter as vyf jaar van nou af sal aanhou. Dit word skynbaar egter algemeen aanvaar dat die begrip na ‘n tydperk van min of meer drie jaar verwys.

Ek verstaan twee verskillende dinge hier.  Die eerste een raak die ANC en die tweede ons toekomstige staatkundige posisie.

Hoe raak hierdie verwikkelinge die ANC?

Ek is in die eerste plek geruime tyd al openlik van mening dat ons in die geval van die ANC nie juis veel vêrder hoef te kyk as die verkiesing in Augustus 2016 nie, want die kanse is baie goed dat hulle nog voor dit tot ‘n val kan kom.  Dit is nou as daar hoegenaamd ‘n verkiesing gaan wees. Ek is in elk geval dan ook op rekord dat ek nie kan verstaan wat die ANC nog steeds in die kussings hou nie, want hulle moes eintlik lankal terug ondergegaan het.

Ek verwag ook nog steeds ‘n Zuma-staatsgreep om te keer dat hy uitgeskop word en tronk toe gaan vir sy vergrype. Die ANC topleiding praat van maniere om van hom te laat uittree nadat die verkiesing verby is, maar hy moet verseker tog by homself wonder wat daarná van hom gaan word.  Hy sal waarborge wil hê dat hy nie vervolg gaan word nie en niemand kan regtig so iets vir hom gee nie. Sy opponente sal dit in elk geval op geen manier toelaat nie. Hy sal dus beslis vervolg word, maak nie saak wát gebeur nie en ‘n staatsgreep sal sy enigste haalbare uitweg wees. Hy kan seker ook asiel in die buiteland gaan soek, maar ek dink hy weet dat dit hom nie veel sal help nie. Hy sal ten volle aangewese wees op die ondersteuning van mense soos die Gupta’s en die (Schabir) Shaik’s, en ek kan nie sien dat hulle hom gáán help nie! Miskien tot hulle hom óók kaal gestroop het van die geld wat hy gesteel het ja, maar daarna sal hulle hom vir die wolwe gooi.

Die kanse is natuurlik uitstekend goed dat Malema óók ‘n staatsgreep kan probeer uitvoer, maar die SAPD (wat Zuma se gekose stormtroepe is) sal waarskynlik té goed georganiseer wees daarvoor.  Daar is slegs enkele weermagbasisse in die hele land terwyl elke beboude gebied ‘n polisiestasie het.  Hulle is dus orals teenwoordig en kan daarom baie gemaklik en vinnig op enige plek toeslaan.  Malema mag die weermag en AMCU aan sy kant hê, maar die weermag veral het regtig niks werd geword: ons eens trotse SAW het ‘n belaglike bespotting geword!

Maar dit maak ook nie regtig saak wie so ‘n staatsgreep probeer uitvoer nie, want Zuma gaan die ANC laat val en dit sal na alle kante toe ‘n swart op swart revolusie veroorsaak.

Die Engelse militêre mag waarna die nuusberig verwys sal natuurlik na dese openlik en sonder slag of stoot kan kom, want hulle en die ANC werk duidelik saam. Die ANC is in werklikheid besig om hulle op ‘n vrywillige basis van buite in te nooi, en as die lawaai verby is en die regeringsboom klaar in sy graf in verdwyn het sal hulle nog steeds hier wees.  En so sal hulle ook in Pretoria teenwoordig kan wees as Siener se verhaal by die verkiesing in Noordwes begin.

Ek kan nie sê wat in lande soos Zimbabwe en Zambië gaan gebeur nie, maar Zimbabwe veral sal seker ook so in die stilligheid weer aan die Engelse kroon onderwerp word. Die verhaal toon aan dat die Engelse op ‘n laterige stadium in die verhaal vanaf Upington na ‘n militêre basis by Buluwayo sal vlug as die Duitse magte van Lüderitzbaai af inbeweeg. Die implikasie hiervan is natuurlik dat die Engelse waarskynlik reeds ‘n basis daar sal hê nog voor die verhaal begin. Maar ons weet nie wanneer dit gebeur nie en ook nie wat daar gebeur nie.

Hierdie nuusberig laat natuurlik ‘n paar interessante vrae na vore kom.

  • Hoe gaan die Engelse militêre mag enige geweldadige onrus beheer in die tydperk tydens en direk ná die verkiesing? Ons moet noodwendig hier aanvaar dat hulle grootskaalse swart op swart gewapende geweld teen die ANC verwag, daarom word die beplanning deur militêre offisiere gedoen en nie deur diplomate of ekonome nie.
  • Ons weet nie hoe groot hierdie groep offisiere was nie, maar hulle sal beslis meer as net ‘n paar soldate nodig hê om orde tussen 50miljoen werklose swartes af te dwing in ‘n Suid-Afrika wat WIL brand! Hulle gaan sommer ‘n hele paar duisend soldate nodig hê, wat waarskynlik die verwysing na ‘concrete deliverables’ in die berig verduidelik. Daar is baie plek vir hulle in die militêre basisse in en rondom Pretoria.
  • Wat gebeur die dag as daardie medium-tydperk verby is? Hul beplanning en hulp is duidelik nie bedoel om voorsiening te maak vir langer as ‘n paar maande nie. Hulle kan dus nie regtig langer, of selfs onbepaald hier bly nie. Dit loop saam met die baie groot moontlikheid dat die bedreiging teen die ANC regering erger gaan word, en dat ons mettertyd selfs ‘n soort Vietnam vir die Engelse en hul ANC handperdjies hier kan verwag! Miskien hoop die Engelse om die belhamels uit te haal en sodoende die ANC te ondersteun?
  • Die feit dat die Engelse offisiere se beplanning slegs oor die medium-termyn strek sê dus in werklikheid dat hulle beplan om nie langer as ‘een tot vyf jaar’ hier te wees nie. Waarom hierdie rigiede afsnydatum inbou in ‘n plan wat bedoel is om die ANC se bewind oor die langer termyn te bestendig as hulle weet dat die opstandigheid nie so gou gaan bedaar nie? Of het hulle dalk iets anders in gedagte, want die bedreiging teen die ANC se bewind is definitief groter as waarvoor die beplanning voorsiening maak. Dit gaan beslis nie vanself en skielik na hierdie beplande tydperk ophou nie.
  • Dan is daar natuurlik ook (nog) die baie sterk moontlikheid dat die eintlike doel agter die beplanning is om etniese suiwering hier te kom toepas. Dit beteken dat die (varkgriep?) virus waarskynlik óók saam met hierdie Engelse besettingsmag sal kom. Ek kan nie sê presies wie die virusse aan die massas gaan uitdeel nie, maar ek aanvaar wel dat iemand dit gaan doen tydens die ‘geraas’ van die onrus en bakleiery.  Ek het in detail hierna gekyk in Art031 en ook Art032. (Ek het dit vantevore verkeerd verstaan, soos in Art 057, maar 31 Augustus kan dalk tog uiteindelik in die kol wees. Daardie datum staan nog, want dit is deur die Gees vanuit die Bybel aan my gegee, maar ek weet net nie presies wanneer dit van toepassing gaan word nie.)

Dit is bekend dat invloedryke mense soos Prins Phillip die sogenaamde Derde-Wêreld ‘modderrasse’ wil uitwis en ‘n revolusionêre situasie soos hierdie is die ideale geleentheid om dit te doen. Ek dink ons moet dit saam met die feit verstaan  dat daar nie swartmense in die visioenêre verhaal optree nie. Die enigste spoor van swartmense in die verhaal is die regeringsboom wat so spontaan begin pluiens en die swart kryger wie se skaduwee so dreigend oor die land val, maar net voor hy teen ons kan optree verdwyn hy agter ‘n misnewel.  Hierdie twee visioene is in werklikheid twee verskillende beskrywings van dieselfde gebeurtenis, en dit gebeur nog voor die visioenêre verhaal as sulks by die verkiesing in Noordwes begin.  En soos dit is val hierdie verkiesingstyd nogal binne Suid-Afrika se griepseisoen óók, en ons huidige nasionale demografiese situasie kan dalk heel anders lyk as dit weer Krismis word in Suid-Afrika. Die skuld hiervoor, soos ek in die artikels oor varkgriep gesê het, sal op die Boervolk gepak word, maar die wêreld moet weet dat die werklike Christusgelowige Boervolk nie hul hande op hierdie manier sal vuil maak nie. Ons was nog nooit moordenaars nie en ons sal dit ook nie nou wees nie. Ons is onskuldig aan die sluipaanslag wat teen die swart ras in Afrika kom! (Onthou, daar is ook Engelse magte in die voormalige Duits-Oos in die verhaal, maar daar is ook in daardie deel van die verhaal geen teken van swartmense nie!)

Hoe raak hierdie verwikkelinge ons staatkundige posisie?

‘n Mens kan dalk wil dink dit is nog ‘n bietjie gou om nou al oor moontlike datums en tydskale te begin praat, want daar moet nog ‘n paar dinge gebeur en daar is nog nie regtig ‘genoeg bewyse’ om beweringe soos myne onomstootlik te staaf nie. Ek weet egter nie of ons regtig nog so kan redeneer nie, want die aanloop tot Siener se verhaal is besig om vlak voor ons oë vorm aan te neem! Wat hierdie moontlike tydperk van drie jaar vir die Engelse se ‘medium term’ betref wil ek dan ook ter afsluiting kortliks die volgende sê:

So ‘n tydperk van drie jaar pas uitstekend by my argumente en stellinge oor die gebeure wat op ons wag.  Ek het op 13 Mei 2016, pas ‘n paar dae gelede, in ART 088 weereens nuwe inligting oor die regering van die Antichris uitgewys. Die baie belangrike afleiding wat ons uit stukkies inligting soos hierdie kan maak is dat ons ‘n moontlike tydskaal kan aflei waarin hy gaan optree. En die oomblik as ons DIT het, het ons natuurlik ook die res daarvan. Dan kan ons mos sinvol begin beplan om die toekoms te beveilig….diegene wat daarin belangstel in elk geval. Ek het dan ook, soos ek hierbo sê, reeds my gedagtes en verwagtinge hieroor in verskeie artikels op hierdie blad en in my boeke gepubliseer. En ja, dit is die feitelike inligting wat in die media verskyn wat hierdie afleidings nou baie sterk begin ondersteun en daadwerklik versterk. Dit is ook waarom ek telkens die volledige berigte saam met my artikels publiseer.

Maar so is ek op rekord dat die Antichris se tydperk volgens alle aanduidinge op 25 September 2015 begin het, en dat dit sal eindig op 24 September 2022. Die inligting wat saam met dit vir my oopgegaan het is dus dat Siener se Derde Wêreldoorlog baie moontlik oor sowat (nog) drie jaar sal uitbreek. Ek mag nog steeds verkeerd wees hiermee, ek het nie regtig klinkklare bewyse op hierdie stadium hiervoor nie, maar ek verwag volgens wat ek aanvoel, en wat ek sien en verstaan, dat die oorlog in ongeveer Maart 2019 sal uitbreek.  As ek verkeerd is sal dit nie meer as met ‘n paar maande wees nie.

Drie jaar is in elk geval ‘n baie haalbare tydperk vir die regering wat ná die ANC sal kom om twee Volkstate af te baken, te proklameer en uit die landkaart te sny.  Daar is verskeie en verskillende staatkundige prosesse en handelsooreenkomste wat eers afgehandel sal moet word, en dit sal nie sommer in ‘n korter tydperk as drie jaar ingepas kan word nie.  Iets wat miskien kan help om die proses sonder haakplekke te laat verloop is dat die Engelse militêre offisiere wat na Pretoria sal kom waarskynlik ook deel van die post-ANC regering sal vorm. Die verraaierselement onder ons sal hulle nie vinnig genoeg in so ‘n regering kan intrek nie.  Daar sal dus nie veel politieke bespreking hieroor nodig wees nie en hulle sal die twee Volkstate bloot op ons kan afdwing. En hulle sál dit doen, want die visioenêre verhaal stel dit baie duidelik dat die Engelse ons volk op ‘n hoop bymekaar wil hê om ons finaal uit te wis.

Ek en my vrou het oor hierdie nuwe verwikkelinge gesels terwyl ek hierdie artikel geskryf het, en een van die dinge wat ek met ‘n groot blydskap in my hart vir haar kon sê was:

‘Dit is hierdie soort nuus, soos ook die berig wat tot Art 088 gelei het, wat die dinge wat ek in die verlede gesê het as waar en eg bewys. Ek was nie verkeerd nie, ek was reg, en die bewyse hiervoor kom al duideliker na vore soos tyd verbygaan.  Maar die baie groot lekker hiervan is dat daar geen gevoel van persoonlike genoegdoening in my binneste is hieroor nie! Daar is werklik absoluut geen ‘ek’ of self-prysing hierin nie, net maar ‘n tevrede soort dankbaarheid dat die toekomstige gebeure reeds tot op hierdie punt van duidelikheid ontwikkel het.  Ek is baie dankbaar hiervoor, want dit is ons Vader se storie hierdie en ek gee Hom al die krediet en eer daarvoor!’

Groete,
Frik Pretorius.

——————————————————————————————————

http://www.vice.com/read/exclusive-the-british-armys-secret-plan-to-prop-up-south-africas-ruling-party

The British Army’s Secret Plan to Keep South Africa’s Ruling Party in Power

By Phil Miller

May 16, 2016

Britain’s Ministry of Defence has drawn up a secret report about how to keep South Africa’s ruling party in power in the next election, VICE has discovered.

Freedom of Information Requests reveal that last year, a group of military officers from Britain’s Royal College of Defence Studies visited South Africa. Their assignment was to “assess the political threats to continuing ANC rule in South Africa.” I sent a further FoI request, asking to see the contents of the report compiled during that trip. The request was denied. The report remains classified, with the MoD claiming that “the information contained in the report was provided in confidence and should it be released has the potential to adversely affect relations with the South African government.”

The ANC, or African National Congress, has ruled South Africa since the end of Apartheid. Once the party of Nelson Mandela and the national liberation struggle, its current leader Jacob Zuma is marred by corruption allegationsand accused of running a repressive security apparatus against his political opponents.

Despite the concern surrounding the ANC’s activities, the military officers were required to, “devise a medium term strategy, with concrete deliverables, for the party to retain power at the next general election.”

The ANC did not respond to our request for comment. The UK Ministry of Defence told VICE that this was “a purely academic exercise, strictly for internal college study purposes, designed to develop course members’ skills in strategic analysis and their ability to understand others’ perspectives.”

The MoD claim that “It had, and will have, no implication of partisanship in that tasking, and no implications for UK policy.”

However, the officers took part in numerous activities outside of a normal military role, including meetings with a UK mining company. Campaigners are alarmed at British military interest in the political and economic affairs of a foreign power.

“It is outrageous if the UK Ministry of Defence is getting involved in planning how to ensure that one particular party retains power in South Africa,” said campaigner Richard Solly, co-ordinator of the London Mining Network. “It is another example of the UK government’s policy of supporting British mining companies and lobbying overseas governments for favors for those companies, even when there are huge concerns about their impacts on communities, the environment, and human rights.”

VICE obtained the itinerary for the South Africa visit, which revealed numerous business meetings. The military officers received a briefing at the Johannesburg Stock Exchange, and called in at HSBC for a working lunch about the “economic outlook for the region.” The military delegation also attended an event at the offices of controversial British platinum mining company Lonmin in Johannesburg.

The topic of discussion at Lonmin was titled: “An Insider View on the Extractive Industry & Future Prospects.” They spent an afternoon with senior staff from the company, including its head of marketing and vice president of refining.

Lonmin’s operation in South Africa has hit the headlines because of workers staging strikes against poor conditions. It was during one strike in 2012 at the Lonmin site in Marikana, near Johannesburg, where police opened fire, killing 34 workers and injuring 78 more. The ANC and Lonmin have close connections, with one former company director at the time of the massacre, Cyril Ramaphosa, later becoming the ANC’s Deputy President and right-hand man of President Jacob Zuma.

In the run up to the massacre, Ramaphosa emailed politicians and police urging them to take tougher action against the striking miners, who he said were “plainly dastardly criminals and must be characterized as such.” Ramaphosa wanted the police “to act in a more pointed way.” A subsequent inquiry cleared Ramaphosa of inciting the killing, although victims’ families are trying to pursue him through the courts.

“The Marikana massacre in 2012 and the recent murder of Bazooka Rhadebe are examples of British-linked mining projects in South Africa associated with appalling violence, including violence on the part of the state,” Solly from the London Mining Network said. “The British government should put its efforts into supporting the workers and communities struggling to get justice from British-linked companies.”

Despite international condemnation of South Africa’s police for the Marikana massacre, the MoD delegation was scheduled to visit a police station in Alexandra Township for a briefing from the South African Police Service. However, the MoD claims not to have any minutes or notes from the officers’ meetings with the South African police and the mining company Lonmin. In response to a Freedom of Information request, it said, “No information is held on the organization of the Lonmin Office and Alexandra Police station elements of the visit program.”

A shadow still hangs over South Africa’s police, years after the Marikana massacre. A report last year claimed that South Africa’s police were twice as likely to kill someone as the US police . Allegations of torture by police have also emerged.

The visit to South Africa was organized by the MoD’s prestigious Royal College of Defence Studies (formerly the Imperial Defence College), which runs courses for officers “who have the potential to reach the highest ranks.”

The itinerary included lectures from senior military figures and diplomats in addition to the business meetings. The 16-strong delegation also visited other African countries, with flights costings £100,000 [$144,000] and the accommodation bill for nights in top hotels surpassing £40,000 [$57,000].

The college says its mission is: “To prepare selected senior military officers and government officials as well as appropriate individuals from the private sector, from the United Kingdom, and elsewhere for senior leadership and management roles.”

However, campaigners argue that the defense college’s visit to South Africa smacks of neo-colonialism. “Britain’s military involvement in South Africa’s political and economic affairs spans centuries,” said Adam Elliot Cooper from the Rhodes Must Fall campaign. “It is clear that Britain has as little interest in the sovereignty of the South African people today as they did when they first invaded the region centuries ago.”

Follow Phil Miller on Twitter.
————————————————————————–

ART 088 – 2016-05-13 Beplande ekonomiese samesmelting tussen die EU en VSA – die Antichris se regering sluip stilweg nader!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het laat vanmiddag op die nuusberig onderaan vandag se artikel afgekom. Dit is baie, baie belangrik om kennis te neem van die inhoud van die berig, maar dit is verál belangrik om die dieper betekenis agter dit te verstaan ook! As die strewe in die berig suksesvol deurgevoer kan word sal dit ‘n baie donker tyd vir die wêreld inlui. Behalwe natuurlik vir diegene van ons wat wéét dat dit eintlik nóg ‘n stappie nader aan ons uiteindelike volmaakte vryheid sal wees. Hou daarom moed en behou die geloof, ons is onherroeplik op pad daarheen!

Hou moed, ons Koning Jesus die Christus is in beheer!

Hierdie soort inligting bevestig al meer en ook al duideliker dat ek reg was in Artikels 079 – 081(b) dat die finale Shemita, oftewel die sewe jaar van die Antichris, op 25 September 2015 begin het. Ek het vanaf Art 065 van 19 Augustus 2012 tot op datum heelwat oor die Antichris en ook hierdie Shemita geskryf, en alles hiervan het begin by die vreemde droom wat ek op 26 Februarie 2012 gehad het. Daar het sekere intiem-persoonlike simboliese betekenisse sáám met die droom uit my verlede gekom wat, in terme van my roeping rondom Siener van Rensburg, ook geblyk het profeties van aard te kan wees.  Ek is egter nie volmaak nie en ek kan daarom maar net hoop en bid dat ek alles reg gehoor en ook reg verstaan het.

En ja, daar is nog heelwat wat na vore moet kom, maar meer daaroor later

Maar so vertoon die berig hieronder een of twee van die agtergrondskuiwe wat op ‘n slinkse en agteraf wyse op die skaakbord van die wêreldpolitiek gemaak word om die Antichris stilweg in beheer van die wêreldekonomie te kry. ‘n Samesmelting van hierdie aard op hierdie vlak, en dan ook juis tussen hierdie twee super-groot ekonomiese rolspelers, sal ‘n internasionale polities-ekonomiese mag skep wat die wêreld nog nooit geken het nie! Die persoon wat in beheer hiervan gestel word sal met reg kan aanspraak maak daarop om die ‘koning oor die ganse aarde’ genoem te word! Niks of niemand sal menslikerwys kan standhou teen hierdie mag en gesag nie!

En ja, dit is wel ‘stille agtergrondskuiwe’ wat hier aangewend word, want die algemene publiek is salig onbewus van hierdie agteraf gekonkel van ‘n klein groepie mense om die wêreldekonomie in absolute terme onder hul beheer te verkry.

Dit is vir my persoonlik ook baie interessant én betekenisvol om te sien dat juis Baron Karl-Theodor zu Guttenberg se naam so direk betrokke is hierby! Ons kan seker nie sê dat die plan by hom ontstaan het nie, maar hy is beslis besig om ywerig te help om dit te implementeer! Hy is amptelik weg uit die Duitse politiek, maar hy is natuurlik nog steeds deel van die CSU van Bavaria.  En ja, mense luister as hy praat, want hy is nog steeds geweldig invloedryk en wat hy sê dra groot gesag in Europa en die VSA!

Dit is baie duidelik dat dit nie in die VSA se beste belang gaan wees om vir hierdie nuutste (politieke) skuif te val nie.  Obama (en Merkel in Europa) blyk heel entoesiasties te wees om hierdie samesmelting te laat plaasvind en ‘n mens kan maar net wonder wat vêrder sal gebeur nadat hy binne enkele maande uittree as president van die VSA. Hier moet ons ook in gedagte hou dat ook Frau Merkel se politieke rakleeftydperk reeds verby is en dat sy eintlik nog net op geleende tyd in Duitsland regeer. Die ironie hiervan is dat hierdie tyd juis aan haar gegun word deur die ultra-konserwatiewe politieke groepering wat haar nog in die kussings hou!

Hulle is op rekord deur hul leier, Herr Horst Seehofer, dat sy glad nie meer gewild by die CSU (met hoofkwartier in Bavaria) is nie, en hulle kan dus die politieke mat op enige gegewe punt met gemak onder haar voete uitruk! Maar, alles in ag genome rondom politieke bymotiewe sal dit waarskynlik eers gebeur sodra hierdie nuwe ekonomiese plan amptelik in plek is en nie meer verander kan word nie. Dan sal haar politieke diensbaarheid waarskynlik ook verby wees.

Die enigste manier waarop hierdie bose plan volledig kan slaag, veral in die VSA, sal natuurlik wees as die Demokratiese Party se presidentskandidaat by Obama kan oorneem. Hillary Clinton blyk die aangewese persoon te wees om dit te doen, en alles wat ons van haar weet sê: Slegte nuus! en ons kan verwag dat sy dalk nog vêrder as Obama sal gaan om konserwatiewe Amerika te vernietig. Haar oorwinning by die stembus staan egter nog besien te word, want die Republikeinse kandidaat, Donald Trump, se kanse word skynbaar ook by die dag beter om die presidentskap op homself te vestig.

Ek het my tot en met laat vanmiddag glad nie aan die huidige verkiesing-sirkus in Amerika gesteur nie, maar dit het nou ingrypend verander. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek kan iets baie lelik vir Trump sien aankom hier, want gesien in die lig van die uiters vêrlinkse rigting waarin die Amerikaanse Demokratiese Party reeds beweeg het wonder ‘n mens wat alles met hom kan gebeur tot en met die verkiesing. En hierdie moontlikhede wissel van bloot op ‘n manier moreel gediskrediteer te word tot selfs dat hy vermoor kan word.  Ek kan met die beste wil in die wêreld nie (meer) sien dat die mense wat die Nuwe Wêreldorde wil oprig sal toelaat dat hy hul planne dwarsboom nie, en die enigste manier om dit te verhoed is om van hom ontslae te raak. Ek kan na dese maklik glo dat hulle selfs kan probeer om hom permanent uit te haal!

Groete,
Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————-

https://www.thetrumpet.com/article/11248.19.0.0/world/nato/transatlantic-trade-agreement-threatens-us-sovereignty

Transatlantic Trade Agreement Threatens U.S. Sovereignty

May 12, 2016  •  From theTrumpet.com

A little-known pact being negotiated between Washington and Brussels concerns the transfer of American sovereignty to globalist bodies outside the United States.

BY ANDREW MIILLER

Remember the referendum in America about whether or not European corporations should be able to strike down our laws, subvert our rights, and circumvent our national sovereignty? No? That’s understandable. In fact, we never had such a referendum. All current negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) are being conducted by unelected Washington technocrats—away from the eyes and ears of the general public.

The TTIP is a plan to create a single economic market encompassing the United States and the European Union. Some have described it as an economic counterpart to the North Atlantic Treaty Organization military alliance.

The agreement isn’t just another free-trade pact. In addition to establishing a transatlantic free-trade area, it would harmonize U.S. and EU regulations governing industrial standards, labor laws and intellectual property rights. To enforce these harmonized regulations, the European Commission is insisting on an Investor-State Dispute Settlement Mechanism. As reported by George Monbiot at Guardian Unlimited, these mechanisms would allow megacorporations “to sue governments before secretive arbitration panels composed of corporate lawyers.”

Such arbitration panels would bypass domestic courts and override the will of national legislatures. They would subject the United States to the same type of antidemocratic, technocratic regulation that member states of the European Union already have to endure. If Congress passed a law in violation of the new transatlantic regulations, the U.S. government would have to use taxpayer funds to compensate foreign corporations for their loss.

According to a leak published in December 2013, former EU Trade Commissioner Karel de Gucht proposed that a Regulatory Cooperation Council meet twice a year and prepare a regulatory program. This council would be composed of senior level representatives from the European Commission’s General Secretariat of the Council and the United States Office for Information and Regulatory Affairs.

Whether the Regulatory Cooperation Council is established or not, this much is sure: The implementation of the TTIP agreement would transfer some level of U.S sovereignty to regulatory bodies outside the United States!

Regulatory Imperialism

U.S. President Barack Obama met German Chancellor Angela Merkel last month to encourage the passage of this controversial trade union. While some 70 percent of the German people oppose the TTIP, both Mr. Obama and Ms. Merkel announced that they hope for a deal by the end of this year.

During a recent address at a German-American Cultural Foundation luncheon, former German Defense Minister Karl-Theodor zu Guttenberg also touted the TTIP as vital to transatlantic security, though he said an agreement before the end of 2016 is unlikely.

In a New York Times op-ed written three years ago by Guttenberg and Pierpaolo Barbieri, the authors likened the TTIP to the 1957 Treaty of Rome—the agreement that established the European Economic Community and laid the foundation for the current European superstate.

“Given the complexity of the deal, it may be best to seek what Commissioner De Gucht called a ‘living agreement,’ one that can be furthered if and when the politics allow,” wrote Guttenberg and Barbieri. “The open-ended nature of the groundbreaking 1957 Treaty of Rome, which enshrined the concept of an ‘ever closer union’ in Europe, should be used as a template.”

What Guttenberg, De Gucht and their allies are advocating is really the economic—and eventually political—merger of the United States with the European Union!

It’s significant that most of the press coverage about the dangers of the TTIP seem to be generated in Britain. While Americans seem to regard the TTIP as just another trade deal, the British know from experience where such trade deals lead. In the 43 years since Britain joined the European Economic Community in 1973, London’s sovereignty has been eroded to the point where Britain isn’t much more than a province in an emerging European superstate.

The bureaucratic cabal that runs the EU now wants to engulf the United States into its corporatist empire!

Transatlantic Empire

Ironically, America is responsible for creating so many of the globalist movements that threaten it today. The Trumpet has long reported on how the U.S. government cooperated with the Catholic Church and former member of the Nazi Party to build a European superstate capable of helping Washington oppose the Soviet Union.

In 1948, influential New York Times journalist Clarence Streit laid out his idea for theeventual merger of the United States and Europe in testimony before the U.S. Congress House Committee on Foreign Affairs. “Whatever power they can achieve as two separate unions—a United States of Europe and a United States of America—they can achieve far better by forming one union,” he explained.

A year after this testimony, Streit joined forces with former Supreme Court Justice Owen J. Roberts to start a political-action unit called the Atlantic Union Committee. A key supporter of this Atlantic Union Committee was former Belgian Prime Minister Henri Spaak—a founding father of both NATO and the European Economic Community.

Karl-Theodor zu Guttenberg’s grandfather, Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg, cosigned the Declaration of Atlantic Unity with Clarence Streit and 240 other leaders from across Europe and the United States. The purpose of this 1963 declaration was to create a transatlantic economic zone similar to the TTIP agreement currently being negotiated.

The 1963 agreement never came to fruition because Americans were reluctant to surrender national sovereignty to globalist bodies and Europeans feared being swallowed up by a much more powerful United States.

These fears persist to this day. For this reason, it’s unlikely the Transatlantic Trade and Investment Partnership will be passed into law through peaceful diplomatic negotiation. Bible prophecy does foretell a corporatist empire that will straddle the Atlantic Ocean in the time just before Jesus Christ’s return. This resurrected Holy Roman Empire will be led by Germany and the Vatican, and it will cause the “merchants of the earth” to wax “rich through the abundance of her delicacies” (Revelation 18:3).

Neither America nor Britain will join this empire willingly. Instead, both nations will be forcibly annexed into this German-led empire via a blitzkrieg-style invasion. Building up the European Union and Germany is one of the most foolish decisions America has made. America and Britain have forsaken God and have instead put their trust in foreign allies. They will soon find out the hard way that these foreign allies do not have their best interests at heart.

—————————————————————————————————————-