Skip to content

ART 096: 2017-05-16 In aansluiting by: Staan Antichris al nader…?

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek was vir ‘n lang tyd stil gewees en ek weet nou dat sommige lesers al begin dink het dat ek belangstelling verloor het. Dit was egter nie regtig so gewees nie. Ek is nie so seker dat ek persoonlik verantwoordelik was hiervoor nie, maar ek vra nietemin om verskoning vir die stiltes. Weet dan net dat ek dit self nie altyd kan verduidelik nie. Hoe sal ons in elk geval regtig weet wat ons motiveer om te doen wat ons doen? Is dit iets uit die verlede wat ‘n mens dryf, of dalk ‘n droom wat ‘n mens in wording probeer werk? Dit is nie altyd so makllik om te kan sê nie, maar ek skryf in elk geval nie om sommer maar net ‘iets’ te skryf nie. Hierdie artikels, saam met my boeke, is nie ’n soort gewildheidskompetisie vir my nie en ek skryf slegs as ek daardie sekere ‘drang’ daartoe voel. Die leser kan egter aanvaar dat wat ek hier te sê het opreg bedoel word, wáárom ek dit dan ookal doen, of selfs wáárom die stiltes tussen artikels dan ook soms lank word.

Die tye waarin ons leef is baie, baie moeilik vir ons. Ek kwalifiseer ook al om as ‘n oudste van die volk gereken te kan word, en al wat ek maar in daardie hoedanigheid kán sê is: Hou moed en hou uit! Die einde van die gemors rondom ons is al soveel nader as toe ek ‘amptelik’ in 2004 daaroor begin skryf het. Daar is nog ‘n opdraande of twee aan die kom voordat die tyd vir ons vrywording by Prieska gekom het, maar ons het nie meer oneindig ver om te gaan tot dáár nie! AS my vooruitskatting korrek is, en ek erken dat daar geen waarborg is hiervoor nie, behoort ons ons nuwe (en finale) leier so teen middel Maart 2019 by Prieska aan te stel. Op daardie punt sal al die fisieke aanslae op ons, al die swaarkry, en al die vernederings wat op ons afgedwing word, vir altyd verby wees! Die kragte wat ons volk al soveel honderde jare vervolg en probeer uitwis sal dan binne ‘n week of twee daarna finaal vernietig word, en ons sál as ‘n gelowige Verbondsvolk oorleef! Die Bybel het NIE verniet deur Bileam in Num 23, deur Dawid in Ps 22:32 en Ps 102:19 en ook in Jes 43:21 geprofeteer oor die ‘volk wat nog gebore moet word’ NIE, en die Gelofte wat daardie volk uiteindelik in 1838 afgelê het, het ook NIE in isolasie plaasgevind NIE! Ons sal heeltemal vry word: Glo dit gerus en lewe voluit elke dag!

Hou moed, ons is amper daar…en beskerm en ondersteun mekaar asseblief langs hierdie pad. Ons het mekaar nodig in hierdie dae van erge verdrukking en gerugte van uitwissing en die enigste manier om lewend anderkant uit te kom is om mekaar in opregte naasteliefde te ondersteun op die stuk pad wat ons nog tot by Prieska moet loop. Ons kan in elk geval tog nêrens anders gelukkig wees as nét bymekaar binne die intieme omhelsing en beskerming van ons volkwees nie! Ons kan tog ook nêrens anders oorleef nie!

Maar kom ons gaan nou aan met vandag se artikel, want ek glo die inhoud daarvan dui ‘n vêrdere mylpaal aan op ons pad na daardie toekoms. Hierdie kennis sal ons oënskynlik nie juis baat op ‘n onmiddellike basis nie, dit is so, maar verwerkte inligting is altyd die basis van kennis, wat nie net sinvolle vooruitbeplanning moontlik maak nie, maar wat ook insig in die ontwikkelende situasie bring. Al hierdie dinge saam gee die begrip, wysheid en die lydsaamheid waarsonder ons nie sal kan oorleef nie. Vandag se artikel streef dan ook daarna om juis hierdie punt te bereik.

Dit gaan nie help om ons huidige en komende probleme te wil wegpraat nie, want dan gaan die ontnugtering en die chaos vorentoe soveel groter wees. Die saak rondom die Antichris is een van hierdie ‘baie werklike’ komende situasies, en vandag se artikel wil hierdie spesifieke saak nog verder oopmaak. Die verskil tussen hierdie artikelblad en ander mense se bloedstollende idees oor Siener is natuurlik dat hierdie een minstens oplossings vir ons probleme wil voorstel en nie wil vassteek en bly hamer op die bloedlating en doodslag wat ‘enige oomblik op die blanke kan losbars nie’. Ek kan nie eers begin dink hoeveel sulke leidrade ek reeds voor my volk neergelê het nie, en die leser moet weet dat daar nog meer daarvan sal kom soos die tyd daarvoor aanbreek! Geweegde kennis en insig dryf altyd kunsmatig-geskepte vrees uit, en dit is veral waar ten opsigte van die bloedstollende stories wat oor Siener se visioene versprei word!

Nou, ek is op grond van sekere inligting in die Skrif van mening dat die Antichris nie werklik ‘n probleem vir ons volk en ons deel van die wêreld sal inhou nie. Maar sy bestaan en sy openbaarmaking is wel baie belangrik vir enige poging om ‘n tydskaal van gebeure af te lei. En asseblief, moenie die teologiese nonsens glo dat ons nie hierdie inligting mag probeer oopkrap nie. Dit was, en is nog steeds, satanies bose lering en voorskrifte wat aanvanklik by die verloopte bose Farisitiese ‘priesters’ van die Judaïsme begin het, en wat later deur die ewe bose Rooms-Katolieke kerk voortgesit is. Die doel hiermee is nog steeds om die gelowiges te ondergrawe met vals inligting en deur vrees te manipuleer met die uiteindelike doel om hulle uit te wis! Ek glo, inteendeel, dat ons juis hierdie aanwysers vanaf ons Vader ontvang het sodat ons voorbereid kan wees vir wat kom. Siener word byvoorbeeld óf grotendeels verdraai, óf doodgeswyg, maar sy visioenêre verhaal dui baie duidelik aan hoe ons aan die smeltkroes kan ontsnap…as ons mense maar net bereid sal wees om te begin krap daaraan, of dan minstens wil begin hoor wat die uwe daaroor te sê het! Dit kan só baie lewens spaar as dit reg gebruik word! Dit is trouens na my mening juis waarom ons hierdie verhaal ontvang het!

Maar nou goed, daar is ‘n ou spreekwoord wat sê: Praat van die die duiwel dan trap jy op sy stert, en ek dink dit het nogal so gebeur tussen ART 095 van 2017-05-11 en vandag s’n. Die twee koppel vir my direk aanmekaar en daarom het ek vandag se artikel gemerk as Art 095b

Dit gaan nog steeds oor Baron K-T zu Guttenberg. Ek wil nie sê dat hy sónder enige twyfel daardie pylstert is nie, dit kan nog steeds verkeerd wees, maar juis hy het vanoggend onverwags wéér onder my voet beland. En ja, dit begin al meer lyk of hy inderdaad dié man is waarna ons soek. Hy sal, volgens alle aanduidinge minstens baie intiem te doen hê met die organisasie wat die Antichris gaan voortbring. Die video van sy geliefkoosde musiekgroep spreek in hierdie opsig boekdele van die man se karakter, sy belangstellings, sy binnewerke en inderdaad sy volledige geloofstelsel. Besluit maar vir uself wat om daarmee te maak…

Ek het in die vorige artikel gesê dat ek ‘n ‘Google alert’ oor hom aangeskakel het, en toe ek vanoggend my rekenaar aansit was hy skielik weer voor my. Hierdie keer het dit gewys dat hy ook heeltemal stilweg besig was om op ander maniere in te grawe as bloot net op die internasionale politieke terrein. Die gedagte is egter glad nie vreemd nie, want politiek en ekonomie loop tog saam soos twee bene aan dieselfde lyf. Vandag se (blits-) artikel vra onder andere dan ook die vrae óf die inligting in die mediaberig hieronder inpas by die strekking van Art 088 van 2016-05-13, en indien wel, hóé dit inpas. En dan natuurlik ook saam met al die ander artikels wat ek oor hierdie man én die onderwerp gedoen het. Ek dink nie ons moet die twee sake as onafhanklike voorkomste beskou nie en dit lyk nogal of Zu Guttenberg met albei te doen kan hê.

Hier is die betrokke berig oor sy stille doen en late en hoe dit die wêreld ‘tussen die lyne’ kan raak. Die res daarvan sal ons maar moet identifiseer en bespreek soos ons gaan. Ek het, om die waarheid te sê, reeds in my binnekamer begin wonder oor waarheen hy en sy span met die wêreld op pad is met hierdie stille poging. Ek dink ek weet, en dit sal waarskynlik ‘n soort ‘Bill Gates-plan’ wees om die wêreld se monetêre stelsel te kaap. Ek vermoed dit kan dalk dieselfde soort beheer wees wat Gates met sy Microsoft oor die wêreld se rekenaarstelsels verkry het. Ons sal seker maar moet wag om te sien wat uit hierdie basiliskeier gaan uitbroei, maar ek verwag dat dit op die totale beheer van die wêreld se geldstelsel gaan uitloop: ek vermoed hy gaan alle geld en verwante rekenaarstelsels onverwags vervang met iets soos ‘bitcoin’ en dat hy die uitreiking en aanwending daarvan baie streng gaan beheer.

Groete,
Frik Pretorius.
—————————————————————————————————

Met die nodige erkenning aan:
http://www.coindesk.com/meet-the-german-baron-who-thinks-blockchain-will-beat-the-middlemen/

Meet the German Baron Who Thinks Blockchain Will Beat the Middlemen
May 15, 2017 by Michael del Castillo

The former head of Germany’s armed forces is now helping to bring blockchain tech to some of the world’s largest financial institutions.

An early advisor to distributed financial technology firm Ripple, not to mention a bonafide German baron, Karl-Theodor zu Guttenberg today plays a key role in enabling the heavily funded startup to make inroads in the banking sector. But as co-founder of consultancy Spitzberg Partners, he is setting his sights beyond finance.
Over the course of his time at both the Ministry of Defense and Minister of Economics & Technology, zu Guttenberg built up an extensive network of global politicians, technologists and bankers.

Long rumored to be a potential candidate to replace his former boss, German Chancellor Angela Merkel, zu Guttenberg last month revealed exclusively to CoinDesk that his firm had partnered with the State of Delaware’s blockchain initiative to help bring a global tech cohort to the tiny US state. Now, he says his firm has taken on a “significant portion” of blockchain companies as clients and is consolidating those resources to focus on a concerted push to bring the technology to the world.

At Spitzberg’s New York City headquarters, zu Guttenberg explained how the work he’s conducting in Delaware, with Ripple and with other blockchain firms, is part of a larger plan.

Zu Guttenberg told CoinDesk:
“I always tell the dreamers in the bitcoin community and the blockchain community, don’t expect that this will happen at one point and everyone is enlightened. It will be a bumpy process.”

Seeking disruptors

Zu Guttenberg founded New York City-based Spitzerg Partners in August 2013 in reaction to requests he said he received from leaders in the US tech sector for advice on navigating complicated geopolitical issues.

After commissioning a study on the leading causes of failed companies, he narrowed the reasons to inadequate geopolitical and cross-cultural knowledge, as well as an inability to properly understand the regulatory implications of both.
“I was interested in the fact that they were burning billions [of dollars] in their attempt to roll out by entirely misunderstanding a few core elements,” he said.

Currently, Spitzerg focuses on revenue generating firms in four main industries – Internet of Things, artificial intelligence, big data analytics and blockchain – with a rapidly growing cohort of blockchain startups, though the co-founder didn’t share the exact number.

Zu Guttenberg defines his typical client as a company that could become the subject of either a “fiercely led political debate, a harsh counter-reaction by old industry or a combination of both.”

He added:
“And there are many.”

The first pebble

Zu Guttenberg first caught the blockchain bug in 2012 at a conference where he met the co-founder of San Francisco-based Ripple, Chris Larsen and New York-based Digital Currency Group founder and CEO, Barry Silbert.
Following a conversation with the two, zu Guttenberg said his interest was piqued, mostly about the idea of a shared ledger with the power to let counterparties do business without a middleman.
He bought about $30 worth of bitcoin and began a dialogue with Larsen that culminated in July 2014 when he formally joined Ripple’s advisory board.

At the time, he had been working on a series of unpublished articles about international capital flows and the history of correspondent banking, and discussed the role that Ripple’s cryptocurrency, XRP, could potentially play in freeing up dormant money in banks around the world.

With XRP in the midst of an explosive growth cycle that has seen it become the second-largest cryptocurrency by market cap, zu Guttenberg and his team have continued to work behind the scenes to help build out Ripple’s network.

Most recently, Ripple has added 10 new financial firms to its network, including MUFG in Japan, BBVA in Spain and SEB in Sweden, and has completed a pilot with 47 global banks.

Though Ripple has set legacy financial technology firm Swift square in its sights, zu Guttenberg said that Ripple’s secret to widespread adoption has been recognizing when to play nice with other legacy platforms.

“Many of these players, although they are sitting on already rotten instruments or structures, will be in place, and in power,” he said. “[They will be] dramatically empowered by political circles for quite a while and they’re still extremely influential.”

Global vision

To help modernize those legacy systems, though, Ripple will require more than just a willingness to play nice with banks. Government support is crucial.

Zu Guttenberg cited smaller nations such as Estonia and Singapore, and jurisdictions including the Zug region of Switzerland and Delaware, as fundamental testing grounds for the types of legislation that might one day underpin a new financial infrastructure.

Specifically, he said the “charm” of Delaware’s increasing openness to blockchain should serve as a template for jurisdictions around the world.

Most recently, Delaware state senators introduced a bill that would explicitly name blockchain as a recognized technology to support the owning and trading of corporate stocks.

“Why don’t we translate the Delaware experience to another state or city in Germany?” zu Guttenberg asked. “Why don’t we try to do the same in the Middle East? Why don’t we try to do the same in Latin America somewhere?”

The ex-minister added that he’s already had conversations with his former boss, German Chancellor Angela Merkel, in which she expressed a “general” interest in the technology.

“The question is, will every department be adopted, or will it just be two or three departments doing it?” he said.

While he said the topic of how blockchain is being adopted by governments comes up organically in his meetings with leaders around the world, zu Guttenberg argued that the push to bring blockchain into widespread adoption will require a more concerted effort.

“People [need to] deliver the experiences from these test runs to other governments, to old industry and back to the blockchain industry.”

He concluded:

“That doesn’t happen by itself and we’re delighted to be at that intersection.”

Disclosure: CoinDesk is a subsidiary of Digital Currency Group.
Karl-Theodore zu Guttenberg image via Wikipedia
RippleDelawareSpitzberg Partners

Advertisements

ART 095: 2017-05-11 Staan Antichris al nader…?

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het in die verlede heelwat geskryf oor die moontlikheid dat baron K-T zu Guttenberg (uiteindelik) die leierskap van Duitsland sal oorneem. Die gedagte wat saam met dit loop is dat hierdie man, wat ‘n toegewyde Rooms Katolieke Christen blyk te wees, dan ook die komende Antichris sal wees. Ek het baie moeite gedoen om te probeer bewys dat die aanklag inderdaad gewig dra. Maar die groot vraag hier is natuurlik nog steeds hoe geregverdig hierdie stelling werklik kán wees, want dit is per slot van sake ‘n baie ernstige klag teen enige man wat homself ‘n Christen noem. Maar meer as dit, die gedagte as sulks lê natuurlik dan ook nog vierkantig ingebed in die teen-aanklag dat hierdie sommer net ‘n storie is wat deel vorm van die sogenaamde ‘conspiracy theory’. Hierdie konsep van ‘n ‘samesweringsteorie’ is, interessant genoeg, oorspronklik geformuleer en uitgedra deur die Illuminati (lees as: Globaliste) as ‘n rookskerm om hul eie bedrywighede mee weg te steek. Vandag word dit natuurlik vrylik teen enige ‘fluitjieblaser’ oor hul bedrywighede gebruik.

Maar so sal ek eers ‘n bietjie agtergrond moet vaslê om vandag se artikel beter te kan plaas en meer verstaanbaar te maak. Die leser sal uiteindelik sien dat Zu Guttenberg self die antwoord op ons vraag verskaf het deur sekere van sy persoonlike voorkeure wat deur almal in die openbaar gesien kan word.

Op hierdie punt moet ek egter eers ‘n wyle stilstaan by die begrip ‘Antichris’ as sulks om een of twee dinge uit te wys wat baie min mense van weet, of selfs van wil weet. Hierdie begrip beteken eintlik iets anders as wat ons geleer is. Die ‘kerklike establishment’ het dit oor tyd aangepas en verdraai om iets baie boos te beteken. Hulle het dit gedoen om ons ‘bang te praat’ met die doel om ons ‘in die Naam van Jesus’ na hul smaak te kan manipuleer en te gebruik.

In hierdie verband wil ek dit ten eerste stel dat daar na my mening nog altyd, van baie kort na Christus af, nog net een kerk in die wêreld was, en nog steeds is, en dit is die Rooms Katolieke kerk. Alle ander kerkverbande en/of organisasies wat die naam van Jesus Christus bely is sedert Martin Luther bloot die Rooms Katolieke Kerk In Protes! Die rede hiervoor is dat Luther absoluut niks wesentlik ‘hervorm’ het nie, behalwe om die aflaat van sondes weg te neem, die beelde uit die kerkgeboue te gooi, en om die aanbidding van sekere ‘buitepersone’ te verander na slegs Vader, Seun en Heilige Gees. Die absolute kern van die ‘hervormde’ Protestantse geloof, die teologiese basis en agtergrond, het dieselfde gebly as dié van die oorspronklike moederkerk.

Nou, of die Protestantse kerk en die Charismatiese groepe dit wil weet of nie, die teologiese basis waarop die Rooms Katolieke kerk gebou was, was die Mithra-godsdiens van die ou Romeinse Ryk. Hulle het bloot bekende name in die geloofservaring van die mense van die tyd oorgeplaas na sekere figure in die Mithra-godsdiens om die ‘nuwe’ teologiese konkoksie algemeen aanvaarbaar te maak. Die geestelike leierselement wat op daardie stadium nie wou saamstem nie, die werklike protesteerders, is die een na die ander gerieflik onverwags oorlede…en die wat later in opstand gekom het teen die idee is bloot as ‘hekse en ketters’ afgemaak en lewendig in die openbaar op houtstapels verbrand. My klagte is dat hierdie teologiese basis net so na ons oorgedra is en dat die ‘kerk’ in sy geheel op afdreiging en vrees gebou is, en nié op Vader se Liefde nie! Almal van hulle, sonder uitsondering, stuur die mense wat nie aan hul mensgemaakte definisies en voorskrifte van daardie Liefde voldoen nie summier hel toe.

Ek spring nou oor baie eeue van ontwikkeling, maar hierdie nuwe teologie van Rome was ‘n verwerking van die Romeinse staatsgeloof, wat afgestem was op die (ou) son-god kultus van Babilon, wat ontstaan het vanuit die aanbidding van Marduk, die oorspronklike god van Babilon. Ons praat in hierdie opsig van ‘n tydvak wat so min of meer 3,000 VC sigbaar na vore begin tree het, en wat ‘n soort ‘amptelike’ beginpunt gehad het in ongeveer 2,200 tot 2,100 VC. Dit is juis om hierdie rede waarom die Goddelike stryd teen Babel (Babilon) die absolute fokuspunt vorm in die profete in die Bybel en ook in laaste boek in die Bybel, die Openbaringe aan Johannes. En dit is ook die rede waarom die kerk van ons tyd die profete én Openbaring heeltemal links laat en nooit daaroor praat nie. Die kerk vorm na my mening dus absoluut en ten volle deel van hierdie ‘samesweringteorie’ teen die gelowiges wat na ons Vader roep om hulp – want Hy is ook die Messias wat die Ou Testament belowe het eendag sal kom om ons te bevry van die koning van die wêreld, oftewel dan die ‘god van hierdie wêreld’, soos wat Jesus hom beskryf het. Ons praat dus nog steeds van ‘n stryd teen Marduk van Babilon in die Bybelse ‘laaste dae’, wat volgens alle aanduidinge besig is om in sy laaste stadiums in te gaan.

Die Bybelverhaal sê dat die Romeinse owerhede ‘n naambord op Jesus se kruis geplaas het wat gelees het: Die Koning van die Jode. Die groep Christusgelowiges besef dit nie altyd nie, want hulle is geleer om nie op hierdie onafhanklike manier te dink nie, maar hierdie naambord het in werklikheid twee betekenisse aan ons oorgedra. Die eerste was dat Hy inderdaad die Koning van die Jode, oftewel Juda was, want Hy was in die bloedlyn van Dawid uit die stam van Juda gewees. Ons verstaan hieruit dat Hy dus die hele Israel se Koning was. (Ek sal in my volgende boek aandui waar die sogenaamde verlore stamme was, want hulle was nie regtig verlore gewees nie. Dit is maar net deel van hierdie ‘Mardukaanse sameswering’ om ons aandag weg te lei van die werklikhede van die geskiedenis, maar ook van ons toekoms af.) Die ander rede vir die naambord, wat dan ook die werklike een was, was dat die benaming ‘n fyn en subtiele stukkie spot was met Israel (én hul God) omdat Rome hul staatsgod Mithra, oftewel die songod van Babilon, as die Koning van die Wêreld beskou het! Rome het Jesus gekruisig suiwer en alleen omdat hulle Hom as ‘n rebel beskou het wat ‘n gevaar vir die staat ingehou het. Dit het absoluut niks te doen gehad met die redes wat die Roomse kerk vir ons in ‘hul weergawe’ van die Nuwe Testament aangeteken het nie.

Hier is dan ook nog iets wat relatief min mense van weet: Die kruisiging van misdadigers was ‘n doodstraf wat destyds uitsluitlik vir hoogverraad en rebellie gereserveer was. (Die Judeërs het sulke mense lewendig begrawe, soos byvoorbeeld Lazarus wat ‘uit die dood opgewek is’.) Koning Jesus wou in opstand kom teen Rome en dit word onder andere bewys deur sy eie verklaring dat Hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar die swaard! Hierdie inligting is baie versigtig en ‘strategies’, maar nog steeds baie doelbewus deur die oorspronklike kerkvaders uit die Bybel weggelaat! Die kerk praat nooit hieroor nie, want dit is van hul kant af gesien beter om nie slapende honde wakker te maak nie.

Die begrip ‘Antichris’ beteken letterlik om ‘in die plek van Christus as Koning’ te wil optree, en dit is presies wat Marduk van Babilon duisende jare voor Christus reeds met ons Vader probeer doen het. En ja, hierdie is ‘n lang storie, maar hy het inderdaad beheer oor die wêreld gekry, want juis Jesus het dit erken! Ek gaan nie nou hieroor uitbrei nie, dit is nie die plek of die tyd om dit te doen nie, maar die Persoon wat ons ‘Vader’ noem is in werklikheid die Persoon wat die Ou Testament ‘die Messias’ noem. Hierdie begrip verwys na ‘n ‘gesalfde Koning’, en dit is presies die persepsie wat die Rooms Katolieke kerk probeer skep met die aanstelling van een van hul eie mense as die sogenaamde ‘Antichris’. Die Britse Vrymesselary het op hul beurt óók ‘n kandidaat vir hierdie aanstelling, en dit sal op hierdie stadium waarskynlik iemand soos Charles van Engeland wees. Dit is myns insiens presies waarom juis Engeland ‘n aanval deur die Turk en drie ander Indiër-terroristegroepe in die visioenêre verhaal juis op Duitsland loods. Dit is niks meer as bloot ‘n Engelse poging tot ‘n staatsgreep op die Europa Regering met die doel om die Vatikaan se keuse vir die nuwe wêreldleier uit te haal nie. Dit is die enigste haalbare manier waarop die Illuminati (deur die Britse Vrymesselary) se keuse as Antichris aan bewind kan kom, want Brexit het ook meegebring dat alle moontlike politieke roetes na so ‘n aanstelling summier afgesny is. Hulle kan dit dus nog net deur ‘n militêre staatsgreep op Duitsland doen.

Ek het in my eerste boek, Wat is die Waarheid?, gesê dat ons hierdie komende stryd ook kan sien as een tussen twee geestelike groepe, naamlik die Lutherse kerk versus die Episkopaalse Anglikaanse kerk, en hoe naby aan reg was dit nie gewees nie! Wat ek toe nie geweet het nie was dat die Vatikaan net die geestelike dryfkrag ager Duitsland sal wees aan die begin van die oorlog. Ek verstaan nou dat die Vatikaan op die stadium waar ek hierdie spesifieke waarneming gemaak het reeds vervang sal wees deur ‘n nuwe ontwikkeling in die geestelike siening in Duitsland. Dit loop saam met die feit dat ‘n vierkantige geel steen (‘n Britse militêre mag) onverwags stamp-stamp deur Duitsland loop en hul parlement platloop (hul regering dus). Die kleursamestelling van die Duitse generaal se kleredrag wat op hierdie punt na vore kom verwys na ‘n geestelike beweging wat ons kan aandui as iets soortgelyk aan die bekende Lutherse kerk. Die Duitsers groei deur vier stadiums van geestelike ontwikkeling en dra uiteindelik die wit klere wat ons Vader-God se staatkundige ideologie aandui, en hierdie generaal kom tydens die tweede stadium in hierdie volgorde na vore. Die belangrike punt hier is dat die oorlog op daardie stadium reeds volledig aan die gang is en dat Duitsland hier vir oorlewing moet veg, en dan natuurlik ook dat die Engelse se bose plan op wêreldoorheersing duidelik openbaar is. Die Duitsers kan op hierdie stadium nie meer stop nie, al is die Roomse invloed weg, want hulle veg op daardie stadium teen ‘n uiters bose vyand vir hul oorlewing!

Frau Merkel se tyd as leier van Duitsland is duidelik verby, maar sal die man wat die leisels by haar oorneem dan werklik so boos wees dat ons hom selfs as ‘Antichris’ kan sien? Ek het in die verlede heelwat beredeneerde stawende argumente hiervoor op die tafel geplaas en vandag se artikel sal daarop voortbou. Ek gaan dit wys aan die einde van hierdie artikel, maar die jongste inligting wat ek hieroor ontvang het maak dit moontlik om relatiewe vaste afleidings te kan maak en ek is maar net eerlik as ek sê dat dit my inderdaad laat gril hierbinne…!

Die basiese gedagte dat Baron zu Guttenberg die komende leier van Duitsland (en daarom ook Europa) sal word kom van ‘n Amerikaanse ‘kerkgenootskap’ met die naam The Worldwide Church of God in Philadelphia. Hulle publiseer hul sieninge onder andere op ‘n internetblad met die naam The Trumpet en ek het daarop ingeteken om gereeld kwaliteit inligting oor Zu Guttenberg te bekom. (Ek het ook ‘n ‘Google alert’ opgestel om alle inligting op die internet oor hom onder oë te kan kry, so ek mis niks van hom nie.)

Nou, ek het geen respek vir The Trumpet se spesifieke idees oor ‘God’ nie, maar dit is ‘n heel ander storie wat dalk later aandag kan kry. Vir die rekord wil ek nou net sê dat hul geestelike sieninge volgens my oortuigings uiters polities-subjektief en heeltemal verdraaid van aard is. Hulle vertoon egter een negatiewe karaktertrek wat in hierdie spesifieke geval baie positief in ons guns tel. Hierdie mense is oënskynlik deel van die sogenaamde Brits-Israel Visie en hulle haat Duitsland en die Vatikaan met ‘n absolute passie. Daar is goeie redes hiervoor, wat almal teruggaan na die vervolging van die ou-Tempeliers, waaruit die moderne Vrymesselary uiteindelik ontwikkel het.

Die belangrike punt hier is dat hulle hulself ook voordoen as die énigste kerkgenootskap in die wêreld wat die volle Waarheid het en daarom ook die alleenreg het om die Woord van Jesus aan die wêreld te kan bring. Hulle moet dus baie seker wees dat enigiets wat hulle van Duitsland of die Vatikaan (en Antichris) sê in alle opsigte korrek moet wees. Hul navorsing is daarom uitstekend, want hulle kan gewoon nie bekostig om veral oor hierdie twee groepe te lieg nie en daarom kan ons hierdie beweringe geredelik aanvaar. Die leser moet egter hier ook verstaan dat die Bybelverhaal heeltemal staatkundig van aard is en eers daarna moontlik as ‘n ‘godsdienshandboek’ vertolk kan word.

Die krities belangrike vraag wat uit hierdie beweringe ontstaan is: Kan ons werklik met gesag wil beweer dat hierdie hoog-gebore edelman, en absoluut toegewyde Katoliek, inderdaad ‘die man van sonde’ kan wees? Ek dink die antwoord kom voor in ‘n e-pos wat ek vanoggend van The Trumpet ontvang het. Ek gaan niks verder hieroor sê nie en gaan bloot hierdie brief publiseer, asook die youtube-adres van ‘n toepaslike video waarna u beslis moet gaan kyk. Hierdie video is ‘n opname van ‘n musiekgroep wat The Trumpet beskryf as zu Guttenberg se mees gewilde musiekgroep. Sy voorkeur word baie duidelik onderstreep deur die feit dat hy in die verlede saam met hulle op een verhoog verskyn het, en dat dit binnekort wéér gaan gebeur. Dit alleen sê vir my dat die baron ‘n baie spesifieke teikengehoor in die oog het, en die soort mens wat in die video aan die voete van hierdie musiekgroep kniel en (saam met) hulle aanbid maak my sidder van walging! Ons kan dit alleenlik oorkom in die Krag van ons Vader, maar pasop nietemin vir die energie wat in hierdie mense opgesluit lê!

Hierdie musiekgroep se naam is AC/DC en hulle is duidelik betrokke by die musiekgenre bekend as ‘Heavy Metal’. Dit is dan ook na my beskeie mening VERY heavy metal hierdie! Die titel van die video is vir die doeleindes van hierdie artikel nogal baie toepaslik ook, in ‘n dubbele sin van die woord, want dit heet: The Way to Hell. Wat se soort mense is dit wat voorkeur gee aan hierdie soort musikale gemors, en u sal ‘n groot massa van hulle op die video sien, want dit kom duidelik reguit uit die hel uit! En DIT is nogal die voorkeur-musiek van ‘n toegewyde Rooms Katolieke Christen wat ‘n plek en rol in die wêreldleierskap vir homself oopgekerf het! U kan hierdie spektakel gaan bekyk by: https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI.

Maar lees asseblief nou eers die verkorte brief wat ek vanoggend ontvang het en gaan kyk dan na die video van die musiekgroep waarna ek hierbo verwys het…en gaan dan asseblief in u binnekamer en vra om ons Vader se beskerming teen die kragte, die magte en die energie wat teen ons losgelaat word! Ek sal later my mening oor Angus Buchan lug, maar u moet nou al duidelik verstaan dat hy ons nie in hierdie saak kan help nie, inteendeel…

Die beklemtoning in swart kursief hieronder is deurgaans myne.

Groete,
Frik Pretorius
=====================================================================================================

May 10, 2017

Dear Frik,

Regular Trumpet readers will be well acquainted with the name Karl-Theodor zu Guttenberg. We’ve closely monitored KT now for more than seven years. He’s the man Trumpet editor in chief Gerald Flurry has repeatedly identified as the likely candidate to become the prophesied strongman of Europe.

We’ve maintained this view despite the fact that Guttenberg resigned as Germany’s defense minister, left German politics, and relocated to America. Six years have passed, and today it is widely reported that KT is planning his political resurrection.

This week it was announced that KT will be the keynote speaker at the Gillamoos Fair in Abensberg on September 4. More than 250,000 people visit Gillamoos each year; it’s one of Germany’s oldest and most popular fairs, where a politician or two traditionally addresses the crowd on the last day. Guttenberg has spoken at Gillamoos before, in 2009, when he was Germany’s most popular politician. Following the address, he took the stage with his favorite band, AC/DC.

The address at Gillamoos is a big deal. It’s a job reserved for star politicians, for individuals capable of exploiting the opportunity. The Gillamoos speech will be a litmus test for KT. If he’s received well in Abensberg, he will be received well across Bavaria.

Already it’s obvious that Guttenberg is likely to be received positively. He is liked and valued by Christian Social Union politicians, and especially Horst Seehofer, Bavaria’s president and the chairman of the party. Most of the CSU’s top leaders have been calling for Guttenberg’s return for months. It seems Germany’s media has already accepted his return.

I was in Austria over the weekend, and a friend mentioned this short sketch, which aired last week on ZDF, one of Germany’s most popular television stations. The skit is satirical, but like most satire it reveals a basic truth. The skit makes fun of the aging Seehofer, depicting him as hauling a heavy cross across the stage. The reporter explains that the burden of leading Bavaria and the Christian Social Union weighs heavily on Seehofer, but there is no one else to do the job. But then, descending from the heavens, his face radiating brightly like a god, and coming to relieve Seehofer of his heavy burdens is Karl-Theodor zu Guttenberg.

It might only be satire, but the message is obvious: Guttenberg will return as a savior to relieve Seehofer, the Christian Social Union, and perhaps even Germany of its burdens.

You can watch the video here. (It’s in German, but you will get the point).

…….

Kind regards,

Brad Macdonald
Managing Editor, theTrumpet.com

————————————————————————————————————————————

ART 094: 2016-11-08 Siener, Trump en Obama…

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.
Ek is haastig om by vandag se artikel as sulks te kom, maar ek moet noodwendig eers die (huidige) agtergrond verduidelik waarteen dit verstaan moet word. Die toneeltjie uit Siener se visioenêre verhaal waarna vandag se artikel wil kyk lê nog iewers in die toekoms en wag, maar die agtergrond daarvan is nóú besig om te ontwikkel en vorm daaraan te gee.
Daar is ‘n vêrdere groot interessantheid wat na vore gekom het hier, en ek kan nie wag om ook dit met die leser te deel nie. Ek het net skielik, en eintlik heeltemal onverwags, iets van die visioenêre verhaal verstaan wat my nog al die jare ontwyk, en dit is waarom die Britse magte aan die einde van die oorlog vanaf die suid-oostelike deel van Europa juis na Pole se kant toe vlug. Hulle word deur ‘n blou steen (Duitse militêre mag) agtervolg, maar die storie loop summier dood daar. Of, eintlik moet ek eerder sê die visioenêre inligting wat ons nodig het om die res hiervan te kan volg stop daar. U moet hier verstaan dat die Britse magte in Suid-Afrika op daardie punt van die verhaal reeds totaal en al verslaan is. Hulle het ook nie meer skepe nie, want dié het hulle gebruik om in Suid-Afrika te kom, en aan die einde van die Suid-Afrikaanse verhaal vlug diegene wat kan wegkom in elk geval daarmee van Durban na Indië se kant toe. Hulle kan dus nog net in Europa oor die land na Pole vlug en daarvandaan deur Rusland na Amerika toe.
Maar nou het hier ook iets anders skielik sinvol vir my geraak, en dit is die plek en manier waarop twee afsonderlike dele van Siener se erflating aan ons bymekaar inpas. Ons het nie visioene hiervoor nie, maar Siener het die kaarte agter in sy Bybel gebruik om aan Boy Mussmann te verduidelik hoe ‘n ander deel van die oorlog sal verloop, maar sonder om ook die visioene te gee wat dit ondersteun. Hy het gesê dat die oorlog ‘oor die Noordpool sal aanrol tot bo in Amerika, en daarvandaan af na die suide toe’. Die basiese rede hiervoor het maar eers onlangs aan die lig gekom en eintlik is dit baie eenvoudig. Die Britse magte vlug op daardie finale punt deur Rusland oor Siberië na Amerika (via Alaska) omdat die Obama regering hul bondgenote is in die stryd om hul eie kandidaat in die ‘pos’ van die Antichris te kry. Hierdie kandidaat is ongetwyfeld prins Charles, want Senator La Rouche het aangedui dat hy effektief die mag agter die Obamaregering is!
Maar nou ja, dit skep vir my ‘n probleem in dié sin dat hierdie artikel baie lank kan word as ek in diepte na die volledige prentjie probeer kyk. Ons sal daarom eers so kort moontlik na die agtergrond kyk, en dan sal ek volstaan met ‘n puntsgewyse opsomming van die visioenêre verhaaltjie as sulks. Die feit van die saak is dat daar geslagte lank ‘n reeks bose idees en beginsels in die wêreldpolitiek ingesmokkel is om die Ryk van die Antichris op te rig, en dat die gevolge daarvan wel deeglik neerslag vind in Siener se visioenêre verhaal. Ek wil daarom vandag begin met ‘n aanhaling uit ART 088 van 13 Mei 2016. Dit het daar gegaan oor Trump se moontlike verkiesing as nuwe president van die VSA. Ek het aan die einde van daardie artikel gesê:

Die enigste manier waarop hierdie bose plan volledig kan slaag, veral in die VSA, sal natuurlik wees as die Demokratiese Party se presidentskandidaat by Obama kan oorneem. Hillary Clinton blyk die aangewese persoon te wees om dit te doen, en alles wat ons van haar weet sê: Slegte nuus! en ons kan verwag dat sy dalk nog vêrder as Obama sal gaan om konserwatiewe Amerika te vernietig. Haar oorwinning by die stembus staan egter nog besien te word, want die Republikeinse kandidaat, Donald Trump, se kanse word skynbaar ook by die dag beter om die presidentskap op homself te vestig.
Ek het my tot en met laat vanmiddag glad nie aan die huidige verkiesing-sirkus in Amerika gesteur nie, maar dit het nou ingrypend verander. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek kan iets baie lelik vir Trump sien aankom hier, want gesien in die lig van die uiters vêrlinkse rigting waarin die Amerikaanse Demokratiese Party reeds beweeg het wonder ‘n mens wat alles met hom kan gebeur tot en met die verkiesing. En hierdie moontlikhede wissel van bloot op ‘n manier moreel gediskrediteer te word tot selfs dat hy vermoor kan word. Ek kan met die beste wil in die wêreld nie (meer) sien dat die mense wat die Nuwe Wêreldorde wil oprig sal toelaat dat hy hul planne dwarsboom nie, en die enigste manier om dit te verhoed is om van hom ontslae te raak. Ek kan na dese maklik glo dat hulle selfs kan probeer om hom permanent uit te haal!

Dit word nou al duideliker vir my dat die bose plan waarna daardie artikel verwys heelwat groter kan wees as wat aanvanklik sigbaar geword het. Daar het intussen ‘n hele paar versteekte dingetjies aan die lig gekom wat neig om ‘n baie donker toekomsprentjie vir die wêreld in sy geheel te skilder.
Een van hierdie teorieë is dat Hillary Clinton Amerika se vryheid in Desember 2015 by die Beraad van Parys aan die VVO weggeteken het[*]. Daar word gesê dat tussen 30 tot 50 ander lande dieselfde fout begaan het. Daar word nog heelwat méér hieroor gesê, maar die weergawes hiervan wissel ongelukkig ook ‘n bietjie. Maar die inligting wat wel al duideliker na vore kom is dat sekere versteekte pogings in hierdie rigting wel die VVO instaat stel om die finale Een-Wêreldregering fisies te kan begin implementeer direk nadat die presidentsverkiesing in die VSA afgehandel is. Hierdie is egter eintlik ‘n ietwat relatiewe begrip omdat die verkiesing, wat op 8 November 2016 plaasvind, eers in Januarie 2017 finaal afgehandel sal wees. Dit maak nie saak watter kandidaat die verkiesing wen nie, die mag en gesag word eers in Januarie amptelik aan hom of haar oorhandig. Die magte van die bose het dus nog speling van ongeveer 90-dae om hul planne in die VSA uit te voer. Hulle kan Trump dus nog blok om amptelik die volgende president te word, selfs al wen hy die verkiesing met ‘n baie groot meerderheid.
[*Ek kan nie vir die waarheid hiervan instaan nie, maar dit versterk minstens my argument dat die Antichris se sewe jaar begin het tussen 24 tot 26 September 2015 (ART 079). Ek het ook in ART 080 verwys na die Beraad van Parys waar dit onder andere gegaan het oor die probleem van oorbevolking en hoe die wêreldleiers dit wil hanteer.]
Hierdie moontlikhede is dus nog steeds afhanklik van die meer ‘plaaslike’ gebeure in die VSA, soos dat die Demokratiese Party wel die presidentsverkiesing sal wen. En ja, ons weet nou dat niks hulle sal stuit om te keer dat Trump die verkiesing wen nie, en dit sluit selfs die moontlikheid in van ‘n sluipmoord op hom. Soos dit is was daar ‘n dag of twee gelede so ‘n poging gewees, wat miskien meer van ‘n intiminerende dreigement was as iets anders, maar darem. Hier is dit egter ook kritiek-belangrik om te verstaan dat die skuldige geblyk het ‘n betaalde agent van die Hillary-kamp te wees: hy is spesifiek gehuur om Trump se vergaderings te ontwrig!
Die beste moontlike oplossing vir die Obama-kamp is in elk geval om ‘n groot genoeg krisis te skep wat hom instaat sal stel om ‘n nasionale noodtoestand te kan uitroep. U kan maar lag hieroor as u wil, maar die mees duidelike rookskerm wat hulle met alle erns en oortuiging hiervoor geskep het is die moontlikheid van ‘n dreigende inval vanuit die buitenste ruimte! Dit is ‘n rookskerm wat deur die Illuminati geskep is en die rasionaal agter dit is dat die wêreld ‘n enkele regering sal nodig hê om hierdie gevaar op ‘n gekoördineerde wyse te kan afweer. Miskien sal al die baie YouTube stories oor die afgelope klompie jare oor Nibiru, ET’s, Reptilians, Contactees, Abductees, UFO’s, Area 51, Atlantis en so meer, sin vir u begin maak. Die oorgrote meerderheid hiervan was oor die jare bedoel as propaganda om mense stadigaan aan hierdie dinge gewoond te maak. (Hier is dit belangrik om te weet dat Eisenhower, en nog twee top amptenare, blykbaar regtig in die middel 1950’s ‘n baie amptelike vergadering met sulke buite-aardse wesens gehad het!)
Maar nietemin, ek het iewers in die verlede hieroor geskryf en daarop gewys dat die sogenaamde wegrapingteorie spesifiek en juis vir so ‘n kunsmatige geleentheid geskep is. Ek glo dit is waarom Koning Jesus gesê het dat ons weg moet bly van die plekke waar ‘hulle’ sal sê dat die wederkoms gaan plaasvind en Hy weer gaan verskyn. Mense wat weens basiese onkunde en ongelooflike naïewe goedgelowigheid na sulke plekke sal stroom gaan eerder nét daar in massas doodgeskiet word as wat hulle die wederkoms gaan sien plaasvind! Nibiru is die uitsondering, want dit is ‘n fisiese werklikheid, en ons sal vinnig gewoond moet raak aan die idee dat ons son deel vorm van ‘n binêre stelel wat Nibiru as ‘n ‘tiende planeet’ insluit. Hierdie stelsel is inderdaad op pad, en dit hou sekere onaangename implikasies vir ons in, maar die belangrike punt hier is dat meeste van die massas stories wat op YouTube oor Nibiru kwytgeraak word bloot misleidende sensasie is en niks meer nie.
Maar so ‘n (kunsmatige) probleem sal Obama wel instaat stel om die verkiesing en/of die uitslag daarvan onbepaald te kan uitstel en om sy termyn as president vir ‘n onbepaalde tydperk te kan verleng. U sien, die Amerikaners glo hierdie dinge vas en hulle sal wel aanvaar wat aan hulle opgedis word. Obama sal dus ook al die magte wat hy nodig mag ag aan homself kan toeken om die noodsituasie te kan bestuur. Dit sal hom as absolute heerser in die VSA vestig en dan sal hy kan maak soos hy wil om ‘n Nuwe Wêreldorde in die VSA in te stel. Dit sal ook die beginpunt wees van die instel van ‘n Een-Wêreld Regering in Europa en om dit dan stelselmatig deur oorlog uit te brei na die res van die wêreld. (Putin van Rusland word natuurlik as ‘n rebel teen die NWO beskou, want hy wil niks hiervan weet nie en is selfs bereid om oorlog te maak teen hulle!)
Daar word baie ontkennend en beledigend gepraat hieroor, maar Amerika IS egter nog steeds die magtigste staat wat die wêreld ooit gesien het! Daar is geen ander land wat ekonomies en/of militêr teen hulle sal kan standhou as hulle regtig WIL optree nie! Duitsland is vinnig besig om op te vang, maar hulle is nie op hierdie stadium so direk in die VSA se visiere nie.
Rusland is in elk geval tans die naaste volgende moondheid wat kán terugveg, met sowat 5% van die Amerikaanse/Europese vermoë, maar dit is ook maar net omdat die Russse so ‘n groot voorraad kernmissiele uit die koue oorlog-tydperk oorgehou het. Die wanbalans in mag word na my mening juis onderstreep deur die feit dat Putin hierdie kernmissiele reeds as ‘n eerste en finale verdedigingslyn ontplooi het om sy land teen ‘enige’ buitelandse aggressie te beskerm. Hierdie wapens is nie speelgoedjies nie en geen gebalanseerde staatshoof sal willens en wetens dreig om sy land met sulke wapens te verdedig nie, en dan veral nie in só ‘n eenmalige en finale hoedanigheid nie. Hillary Clinton het een van die VSA se belangrikste militêre geheime heeltemal onnadenkend tydens ‘n openbare toespraak uitgelap. Sy het gesê dat dit Amerika vier minute neem om ‘n kernmissiel te lanseer vandat die opdrag daarvoor gegee is. Ons weet nie of daar ‘n verband tussen hierdie idiotiese glips en Putin se optrede was nie, toeval speel seker soms ‘n rol in gebeure, maar hy het in hierdie tyd skielik en onverwags ‘n klomp kernmissiele in Siberië na ‘n posisie verskuif direk teenaan Alaska. Hierdie missiele is nou maar net 50 myl (80km) vanaf Amerika se naaste militêre basis in Alaska ontplooi, en wat meer is, Putin het daarna openlik gewaarsku dat hulle die VSA deur Alaska sal binnedring sou daar militêre konflik tussen hulle ontstaan. En ja, al wat sal gebeur as Amerika nou meer troepe in Alaska stasioneer is dat soveel meer Amerikaners daar sal omkom! En teen die tyd wat Amerika se vier minute reaksietyd verstreke is sal omtrent die hele Amerika ook reeds platgeskiet wees!
Putin word as ‘n monster voorgestel deur Amerika se propagandamasjien, maar soos dit is, is hy miskien die heel beste staatshoof in die wêreld vandag. Dit sal byvoorbeeld vir my glad nie eers moeilik wees om myself aan Putin se kant te skaar om wêreldvrede en ook ons nasionale vryheid en volks-individualiteit te help beskerm nie: Putin is alles behalwe die Godloënaar en monster wat Amerika aan ons voorhou!
Met hierdie basiese agtergrond kan ons nou na die visioenêre voorskou in Siener se visioene oorgaan.
Tydlyn vir Siener se verhaal:
Ek wil eerstens herhaal wat ek al ‘n paar keer gesê het: Ek mag dalk verkeerd wees hiermee, maar ek glo nog steeds Siener se oorlog sal in die laaste deel van Maart 2019 uitbreek, en die tydperk tussen nou en dit is meer as genoeg vir die Illuminati om die NWO te probeer vestig. Dit is trouens juis waaroor Siener se derde Wêreldoorlog gaan, want dit is niks minder, of meer, as ‘n gesamentlike poging van Engeland en die leierselement van die VSA om Duitsland en die Vatikaan uit te skakel om die NWO te vestig nie! En, anders as wat ek in my eerste boek gedink het, dat hierdie essensieël ‘n geestelike stryd tussen die Lutherse en die Anglikaanse kerke is, kom dit uiteindelik na vore as ‘n stryd tussen die Roomse kerk en die Episkopaalse Anglikaanse kerk om die geestelike heerskappy van die wêreld. Albei is ongelooflik demonies boos, en dit was waar selfs nog vóór albei gestig is, maar u moet Nibiru verstaan om ook te kan verstaan wat die verskil tussen die twee strydpunte is. Hierdie verskil gaan juis terug na ‘n stryd wat oorspronklik van Nibiru af gekom het. Ek kan ongelukkig nie hier in diepte daarop ingaan nie, want dit is só omvangryk dat dit die onderwerp van ‘n boek in eie reg is. Dit is op hierdie punt goed genoeg om net te verstaan dat elkeen van die twee kerke sy eie kandidaat vir die idee van die Antichris het, en dat elkeen sy kandidaat aan die hoof van ‘n NWO wil aanstel.
Op hierdie punt moet ons egter eers ook vir ‘n oomblik by die rolverdeling in Siener se verhaal stilstaan, maar dan ook by die mees basiese (en geverifeerde huidige) agtergrond wat ‘n rol speel hier.
Die lande en groepe wat deelneem is Engeland, Frankryk en België wat te staan kom teen ‘n koalisie van Duitsland, VSA, Italië, Ierland, die konserwatiewe (eintlik vêrregse) Boervolk en ook ‘n staatshoof van ‘Indië se koers’. Hy bring sy land se leërmag na Europa om aan die kant van Duitsland te kom veg. Daar is vêrder ook vier terroristegroepe bedrywig in die verhaal, wat bestaan uit ‘n groep wat vir Siener soos Boesmans gelyk het met ‘n Turk as leier, en dan ook nog drie ander groepe wat onder die aanvoering van drie Indiërs staan. Die ‘Turk’ staan dus bes moontlik in beheer van ‘n groep Mongole, en ons kan vêrder aflei dat die Turk en die drie Indiërs volgens alle aanduidinge, prakties sowel as visioenêr, militante Moslems sal wees. Dit is glad nie so onmoontlik om selfs te wil sê dat hulle deel van ISIS is nie! En ISIS, soos ons nou weet, is deur Hillary Clinton gestig in samewerking met Saudi-Arabië. Min mense weet dit blykbaar, maar albei die Clintons en ook die Bush familie is direk verwant aan die Briste vorstehuis.
Die gang van die verhaal, gesien teen die agtergrond van die immer teenwoordige wrywing tussen verskillende geestelike groepe, bring aan die lig dat die Indiërstaatshoof wat by die Duitsers kom aansluit na alle waarskynlikheid ‘n Hindu sal wees wat homself teenoor die militante Islam kom stel. Dit is die geestelike kamp waarin die Turk en die drie Indiër terroristegroepe hulself bevind. Ons weet ook uit die geskiedenis dat daar erge wrywing tussen die Roomse, Anglikaanse en Lutherse kerke bestaan.
Daar is egter ook ‘n bykomende stukkie agtergrond wat ‘n kritiek-belangrike rol speel in die huidige en komende (visioenêre) gebeure. Dit is in werklikheid die sleutel wat die visioenêre voorskou vir ons volledig ontsluit. Die leser kan in hierdie verband gerus eers terugblaai na my Art 039: 2009-11-27 Wat sou Hendrik die Agste tog hiervan gesê het?
Daardie artikel bevat ’n paar verwysings wat van toepassing geword het in vandag s’n en ek haal graag ’n stukkie daaruit aan:

‘…Ek het ook al verskeie bronne raakgelees dat prins Charles ‘n sterk ondersteuner van allerhande okkultiese bedrywighede is, asook die Boeddhisme. (Daar is selfs ‘n boek deur ene Tim Cohen geskryf met die titel, ‘Antichrist and a Cup of Tea’, waarin die skrywer beweer dat prins Charles die Antichris is!)
Dit blyk verder ook dat hy veral baie simpatiek teenoor die Islam staan. Die kenners van Nostradamus sê juis dat hy gesê het dat die Islam Europa amper heeltemal gaan oorneem voordat Engeland uiteindelik wakker sal word vir die gevaar. Hulle sal die res van die Europese vasteland eers hierna begin help om die Islam te verdryf. Ek weet nie veel van Nostradamus se kwatryne nie, maar dit maak nogal sin as die Islam een van die huidige Britse troonopvolger se voorkeure is.
Die Britse vorstehuis se invloed strek natuurlik baie wyer as wat ons miskien altyd van weet. Die bekende Amerikaanse senator, Lyndon H. La Rouche, sê baie reguit dat pres. Obama vanuit Londen beheer word, en dat die Britse monargie die toutjies trek! Hierdie La Rouche is al ‘n ou man met baie dekades se ondervinding in die Amerikaanse wetgewer agter hom, en hy weet dus baie goed waarvan hy praat…’

Ek dink dit is belangrik dat ons hierdie sal saamlees met ’n paar baie belangrike ‘nuwe’ feite. Die eerste is dat Obama reeds amptelik erken het dat hy ’n Moslem is, en dat daar dus wel ’n duidelike lyn tussen sy regering en die Britse vorstehuis sigbaar is. Die tweede is dat George W Bush (snr én jnr) se oorloë in Koeweit, Irak en Afghanistan by nabetragting daarop gemik was om die bestaande regerings te vernietig om ’n regeringsvakuum daar te skep. Dit, saam met Bill Clinton se (samewerkende) beleid om eerder af te skaal en Amerika se stabiliserende teenwoordigheid te onttrek, het ’n gaping gelaat vir die Islamietiese terroristegroepe om ’n houvas op daardie lande te verkry. Hillary se betrokkenheid, as Obama se Secretary of State, het gelei tot die stigting van ISIS om die wêreld aan te kan vat met ’n uiters gevaarlike groep terroriste!
Siener se verhaal het aan die lig gebring hoe slu hierdie aanslag werklik is, maar ook hoe gevaarlik naby ons aan hierdie mense se heerskappy gaan kom! Ek dink hierdie verhaal dui inderdaad aan hoe en waar Vader gaan ingryp om ons van ’n afgryslike katastrofe te red!
Die mees moontlike tydlyn van gebeure van hier tot daar lyk soos volg:
(01) Die regeringsboom hier by ons behoort baie binnekort te pluiens. Zuma se diktatorskap staan op sy laaste bene en daardie bene wankel en swig al vinniger en al meer. Die probleem vir die ANC is dat ook hul ondergang by hom sal begin. Hy sal eerste val en dan sal die hele grote ou kolos hom in ‘n gat in die grond in volg. (En dit sluit die swart kryger met die dreigende skaduwee in, wat volgens alle aanduidinge Julius Malema kan wees.)
(02) Die nuwe regering wat in die ANC se plek sal kom sal dadelik besig raak met die toekenning en uitsny van twee Volkstate vir die konserwatiewe groepe in Suid-Afrika. Ons mense verstaan dit nie, of dalk wil hulle dit nie verstaan nie, maar dit is eintlik bedoel as ‘n doodsakker waarin ons gemaklik uitgewis kan word. (Die Britte is nog steeds besig om volksmoord op ons te pleeg, want hulle sit agter die moordveldtog op die Boervolk. En soos dit is kom die Volkstaatgedgte in elk geval oorspronklik van hulle af, want dit vorm deel van die 1902 Vredesooreenkoms van Vereeniging.)
(03) In Europa sal die lede van NAVO bewus word van ‘n dreigende terroriste aanslag op ‘n teiken ‘iewers’ in Wes-Europa. Ons kan in hierdie verband ‘n baie duidelike noord-suid grenslyn onderskei tussen ‘ou-Rusland’ en Wes-Europa. Die komende oorlog speel in alle opsigte in Wes-Europa af, en dit beweeg eers heel aan die einde daarvan oor die Noordpool tot in die VSA.
(04) Die verhaal in Europa begin op ‘n punt waar die lede van NAVO besig is om Europa te patrolleer op soek na so ‘n terroristegroep. Ons sien dit in die feit dat die bewegings van die patrollies op ‘stofgeryde paaie’ plaasvind. Die verkiesing in Noordwes vind min of meer in hierdie tydvak plaas.
(05) Die geallieerde magte, dit is NAVO, se hoofkwartier is volgens alle aanduidinge by die VVO se hoofkwartier in Geneve.
(06) Die Turk kom onverwags na vore en loods skynbaar ‘n (skyn)aanval op Duitsland. Sy doel is dalk eerder om Duitsland se militêre mag uit Duitsland weg te lok na Pole se kant toe. Dit gee natuurlik ook ‘n idee van hoe groot hierdie terroristegroepe werklik sal wees! Dit is te verstane dat die Duitsers alles sal ingooi wat hulle het, dit is hul hele staandemag, want hulle sal die Turk wil verpletter en soos dit is weet hulle nie van die res van die komplot teen hulle nie. Dit is ‘n uiters sekulêre groep mense hierdie en ek kan nie dink dat hulle hul veel aan Goddelike profesieë sal steur nie. Soos dit is hardloop hulle dan ook agter die vlugtende Turk aan na Pole se suid-oostelike deel.
(07) Die Indiërstaatshoof sluit op hierdie stadium by die Duitsers aan en hulle hoor van die komplot teen hulle en dat hulle in ‘n Engelse lokval sal inloop in Pole. Hulle lig die Amerikaanse militêre mag in daardie deel van Europa in hiervan, en dan ontstaan die spesifieke reeks van gebeure waaroor vandag se artikel handel. Ek gaan dit hier bloot verduidelik, sonder die visioenêre verwysings, anders gaan dit ‘n baie lang artikel word.
Die verhaal dui aan dat die Amerikaners en Duitsers iewers naby Pole in die veld bymekaar kom. Ons kan aflei dat die Duitsers op hierdie punt die inligting aan die Amerikaners oordra dat Engeland agter die komplot teen Duitsland sit en dat die Amerikaanse regering inderdaad deel vorm van daardie komplot. Op hierdie punt wil ek ook daarop wys dat daar reeds nou al groot onrustigheid binne die Amerikaanse militêre heers oor wat in Amerika gebeur. Dit is so erg dat hul topgeneraal so onlangs as ‘n week gelede die ongehoorde ding gedoen het om ‘n openbare beroep op die soldate te doen om nie in opstand te kom en te rebelleer as hulle nie van die uitslag van vandag se verkiesing hou nie! Daardie sentiment van onrustigheid is dus nog steeds aan die werk in die visioenêre voorskou, want dit kom daar tot ‘n finale uitbarsting. Dit hou egter sekere implikasies in rondom die uitslag van vandag se verkiesing in Amerika, en een daarvan is dat Trump dalk die verkiesing by die stembus kan wen, maar dat hy nie toegelaat sal word om in die Withuis te kom óók nie. Dit kom baie duidelik na vore in die spesifieke toneeltjie waarna ons nou gaan kyk.
Nou, ons weet aanvanklik nie waarom dit so is nie, want dit is nie regtig wat normaalweg in die praktyk gebeur nie, maar ons sien dat daar ‘n politieke leier by hulle teenwoordig is, en selfs dat hy hulle lei. Vir my is dit ‘n baie duidelike aanduiding dat die Amerikaanse regering van die dag presies weet wat gaan gebeur en dat die politieke leier juis daar is om te keer dat die Turk aangeval word! Die simboliek wat hier gebruik word beskryf die soldate as ‘n span ingespande osse wat deur ‘n touleiertjie gelei word. So ‘n touleiertjie was tradisioneel ‘n klein seuntjie gewees, en nou is dit ook so dat ‘n seuntjie telkens ‘n simbool vir ‘n politieke leier is in die visioenêre opset.
Ons moet uit die gang van die verhaal aflei wat hier gebeur, en dit is dat die Duitsers skynbaar vir die Amerikaners vra om na die Turk om te sien terwyl hulle op hul beurt die Britse militêre mag in Pole sal aanvat. Ons sien dan dat die Amerikaanse politieke leier by hulle dit egter nie wil doen nie, want hy dring daarop aan dat die hele Amerikaaanse mag omdraai en terugkeer na Geneve toe. Die enigste rede hiervoor kan natuurlik net wees dat hy nie wil nie omdat hy aan dieselfde kant is as die Turk, die Engelse en die ander terroristegroepe! En nee! Dit is nie maar net wat ek dink nie, want die gang van die res van die verhaal dui aan dat my afleiding korrek is.
In elk geval, die Amerikaanse beeste ‘draai (dan) in die rondte’, en dan verdeel die Amerikaanse soldate in twee teenoorstaande groepe. Nou, so ‘n ‘stoeiery’ dui telkens op die simboliese vlak na ‘n onderlinge bakleiery. Een van die groepe trek hierna weg na Geneve se kant toe, terwyl die ander een die Turk gaan aanval. Dit word voorgestel as ‘n (Amerikaanse) Mes wat ‘n swart vark oopsny en die nat pensmis aan die brand steek. Dit is hierdie misvuur wat die donker rokerige toestand skep waarin die Derde Wêreldoorlog in Pole begin.
Ons gaan hier stop, want al wat ek eintlik wou sê is dat dit volgens hierdie visioenêre basis lyk of Obama aan bewind gaan bly, maar dat die onderliggende en onderdrukte onrus in die VSA wel later tot volle fisiese uitbarsting gaan kom. Ek kan dalk net op hierdie punt byvoeg dat die Duitsers aanvanklik as ‘n neo-Nazi soort groep begin, maar dat hulle algaande geestelik verander en uiteindelik tot volle bekering kom. Hulle word op daardie punt ‘n werktuig in Vader se Hande en Hy gebruik hulle (en die ander groepe wat saam met hulle is) om die bose Britte en hul meelopers vanaf die suid-ooste van Europa tot in Amerika te agtervolg en daar finaal te vernietig.
Groete,
Frik Pretorius.

ART 093: 2016-08-02 ‘n Eerlike vraag vóór môre se verkiesing

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het grootgeword met die idee dat eerlikheid op die lang duur elke keer die eerste prys wen. Daar is in hierdie verband dan ook op hierdie stadium ‘n eerlike vraag in my gemoed wat om ‘n eerlike antwoord roep. Ek sal hopelik dalk nie langer as Saterdag 6 Augustus hoef te wag vir ‘n antwoord daarop nie.

Daar kan geen twyfel meer wees dat die munisipale verkiesing van môre, 3 Augustus 2016, ‘n absolute en finale waterskeiding in ons staatkundige bestel gaan bring nie. Ek het in die verlede in ‘n paar artikels op hierdie blad gewys op die politieke verskille wat sedert 1994 tussen die verskillende (swart) faksies ontstaan het. Ons almal het daarna gesien hoe hierdie verskille verander het in erge geskille, en ons almal weet dan ook nou dat dit uiteindelik in ‘n openlike geweldadige politieke magstryd ontaard het.

Die gemiddelde blanke weet dit dalk nie, want ons lees of hoor nooit hiervan nie, maar as ‘n mens kan glo wat huis- en tuinwerkers hiervan te sê het, het hierdie magstryd reeds ‘n paar jaar gelede begin uitloop op openlike geweldadige intimidasie en selfs gereelde doodslag in die Townships! Die basis hiervan is die magstryd wat sedert 1994 op politieke vlak ontwikkel het en die kern hiervan is korrupsie en politieke boewery.

Die tyd vir ‘n geweldadige politieke revolusie in Suid-Afrika was nog nooit só ryp as juis in die week wat môre op 3 Augustus sal begin nie.  Die land se kiesers gaan môre na die stembus en ek verwag dat die eerste tekens van sulke probleme drie dae later sigbaar na vore sal begin kom.  Die finale verkiesingsuitslae behoort nie later as 6 Augustus uit te wees nie, en dan kan die poppe dalk begin dans!

‘n Mens kan nie help om te wonder óf, en ja, selfs om te hoop en te bid dát hierdie swart broederstryd die huidige staatshoof uiteindelik gaan dwing, na soveel amper-amper geleenthede, om ‘n staatsgreep uit te voer nie. So iets sal beslis die vonk in ‘n kruitvat wees wat die politieke landskap in Suid-Afrika vir altyd gaan verander. Ek weet nie of die Engelse soldate al in die land is nie, maar ek is seker daarvan hulle sal baie haastig kom as Zuma gedwing word om einde ten laaste sy vuis te bal.

Ek hou niks van die gedagte van ‘n staatsgreep nie, geen gebalanseerde demokraat kán die idee hoegenaamd duld nie, maar dit sal die beginpunt wees van ‘n onafwendbare proses wat uiteindelik tot ons staatkundige en geestelike vryheid gaan lei. Dit sal inderdaad die beginpunt wees van Siener se visoenêre verhaal!

Ek kan nog steeds nie sien dat Zuma ‘n ander keuse oor het as om ‘n staatsgreep uit te voer nie, want die tyd en geleenthede vir ‘n moontlike vreedsame oplossing van sy probleme het lankal terug uitgeloop.  En ons praat nie hier nét van die openlike stroping van staatsbates nie, ons praat ook van (wie weet hoeveel) onskuldige swartmense wat skynbaar selfs hul lewens verloor het as deel van hierdie magstryd tussen die verskillende groepe.  Ek dink daardie bloed is inderdaad besig om al harder om wraak te roep!

As Zuma môre die wind op enige manier van voor kry, en sy magsposisie onder nóg meer druk kom as gevolg daarvan, sal hy verseker ‘n desperate poging moet aanwend om te keer dat hy toegesluit en vervolg word vir sy lang lys wandade! Ek wil nie uit my beurt praat nie, maar ons weet ook nou dat tot die Nasionale Vervolgingsgesag hieroor met hom wil praat, maar al wat blykbaar keer dat hulle by hom kan uitkom is die kordon sekuriteitsmense rondom hom.  Dit klink patymaal kompleet of hy ‘n hele brigade rondom hom ontplooi het! Ek wil nie hieroor begin spekuleer nie, maar ek dink nogal ons sal teen Saterdag, 6 Augustus 2016 beter weet waar ons in hierdie opsig staan.

Maar nou ja, vir my is hierdie water wat reeds onder die brug deur is, en soos dit is het ek ‘n baie meer dringende vraag wat al meer vir my begin uitstaan. Ek het in ‘n onlangse artikel daarop gewys dat die ANC die raad en hulp van die Britse militêre ingeroep het om hulle met beplanning te help om aan bewind te bly ná môre se verkiesing. Dit, het ek gesê, beteken dat die ANC weet hulle gaan die verkiesing verloor en hulle beplan om met militêre mag aan die bewind te bly, Máár dit verklaar natuurlik ook die teenwoordigheid van ‘n groot groep Engelse soldate in Pretoria as die visioenêre verhaal begin.

Maar hierdie saak bring egter ook die moontlike tydlyn van gebeure wat ek voorsien het in gedrang, en ek weet nie mooi wat ek hiervan moet maak nie.  Die vraag is nie soseer OF die dinge wat ek in my artikels uitgewys het gaan gebeur nie, maar eerder WANNEER dit gaan (begin) gebeur en hoe die presiese ineenskakeling en oorvleueling daarvan gaan lyk.

Hier wil ek eerstens daarop wys dat ek in ‘n onlangse artikel gesê het dat die afleiding van my tydskaal daarop berus dat die typerk van die Antichris op 25 September 2015 begin het. Ek het vêrder aangevoer dat Siener se oorlog, aan die hand van sekere inligting in die visioenêre verhaal, waarskynlik in Maart 2019 sal uitbreek.  Maar saam met dit is daar ook die baie groot moontlikheid dat iemand, waarskynlik die ‘Eugenics’ van die NWO, die een of ander dodelike biologiese agent gaan loslaat om ‘n sluipmoord-aanval op die swart ras uit te voer.  Die beste geleentheid hiervoor is natuurlik tydens die chaos wat baie waarskynlik sal losbars ná môre se verkiesing. Die EFF het byvoorbeeld, na wat ek gehoor het, in hierdie opsig gesê dat hulle Rustenburg ‘…by die stembus gaan oes…’, en dit sal onafwendbaar lei tot grootskaalse onrus daar. Ek dink egter nie ons moet glo dat hierdie ‘oes-proses’ net tot Rustenburg beperk sal word nie. Hierdie moontlikheid moet natuurlik saamgelees word met die feit dat ons nou diep binne ons jaarlikse griepseisoen is en dat miljoene mense reeds (vark) griep onder lede het. Ek weet nie van sterfgevalle nie, maar sommige van hierdie mense is inderdaad baie siek.

Drink maar gerus elke dag ‘n halwe teelepel koeksoda in ‘n glas water, want dit is al natuurlike en goedkoop verweer wat ons in elk geval teen enige virus of bakterie het. Ek kan vêrder maar net hoop en bid dat die blanke plakkerskampe van hierdie ‘medisyne’ weet en dit gebruik!

Die probleem wat nou vir my ontstaan is dit:

As Zuma sy lojale volgelinge in die SAPD en die SAW gebruik om ‘n staatsgreep uit te voer, en as die Britse soldate daarna hierheen kom om te help, en as iemand dan in daardie tydvak dodelike virusse begin rondstrooi en die swart bevolking drasties uitdun, waarom sal die Britse soldate drie jaar langer aanbly as wat dalk regtig nodig is? Die swartes verdwyn skynbaar in hierdie tydvak heeltemal van die visioenêre toneel af, so waarom bly die Engelse hier?

Lank terug het ek geskryf dat daar dalk ‘n moontlikheid kan wees dat die Britse owerhede beplan om die swart massas te gebruik om ons aan te val op die punt waar Siener se oorlog uitbreek. Die sogenaamde Nag Van Die Lang Messe is juis hiervoor uitgedink en hier deur hul plaaslike agente ontwikkel en versprei. My argument dáár was dat die Engelse nie oor genoeg soldate en Suid-Afrikaanse verraaiers beskik om orals in Suid-Afrika te kan ontplooi nie. Hulle sal met groot dankbaarheid van die massas gebruik wil maak om die nie-gewapende blankes uit te roei terwyl hul soldate ons krygsmanne aandurf.

Ek het dit nie opgevolg nie, want daar is té veel ander inligting wat op die teendeel wys en toe ek vir myself kon bewys dat die NVDLM, so lomp soos dit aangebied is, inderdaad ‘n bedrogspul was het ek die leidraad as ‘n ‘doodloopstraat’ laat vaar. (Ek vind dit net moeilik om te glo dat die Suidlanders se leierselement so waaragtig hierdie storie weer laat herleef het én veral dat die Suidlanders dit so kinderlik geredelik en maklik glo. Ek het hierteen gewaarsku in ‘n artikel, maar nou ja….)

Dit kan dus wees dat die virusse nié gegooi sal word nie en dat die Britse soldate bloot hier sal bly om seker te maak dat die ANC regering nie deur ander swartes omver gewerp sal word nie. Maar dit gaan selfs op hierdie stadium geweldige onderdrukking beteken, en as dit eers bekend word dat Noordwes (veral) ‘n onafhanklike Boererepubliek gaan word sal hulle sowaar hul hande vol hê met ‘n opstandige Tswanavolk en moontlik ook die Pedivolk.  En daar is niks hiervan sigbaar in die visioenêre inligting nie.

Maar dit is in elk geval baie onwaarskynlik, juis omdat Noordwes een van die twee komende republieke sal wees. Hierdie provinsie word tans deur die Tswanavolk beheer, en ek het al vantevore uitgewys dat daar geen swart groep in Suid-Afrika is wat meer haat teenoor die Boervolk openbaar as juis hierdie groep nie. En tog kom daar in die visioenêre verhaal ook geen geraas van hulle kant af teen hierdie komende Volkstaat nie. Hoekom nie? Waar is hulle dan? Of ‘n bietjie anders gestel: Waarom bly die Britse soldate hier nadat alles vir die ANC, en/of enige ander swart regering, heeltemal verby is?

Ek kan nie hierdie jaar wag vir 6 Augustus om te kom nie, want dit is die dag, dink ek, waarop ek minstens die begin van ‘n antwoord sal kry!

Groete,
Frik Pretorius.

ART 092: 2016-07-30 Dramaties-belangrike skuiwe in Europa!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Vandag se artikel bevat twee lekker dinge:

Die eerste is dat dit dien as ‘n onomstootbare ‘bewys-verslag’ dat ek die tekens van die tye tot op datum nié verkeerd gelees en verstaan het nié. Die voorskou van die toekoms wat Vader aan ons deur Siener se visioene gegee het is inderdaad korrek, en alles daarvan is nog steeds mooi op koers. Kom ons gee aan Hom die krediet en eer hiervoor wat Hom toekom!

Die tweede lekker is dat ek nie vandag veel hoef te sê nie. Die berig wat ek hieronder plaas sê dit alles, en dan nogal baie beter as wat ek dit kan doen óók! Dit bewys in elk geval dat alles wat ek jare lank al oor praat stadig maar seker besig is om na ‘n logiese eindpunt te ontwikkel En hierdie jongste nuus is vars, baie vars, want dit is pas gister gepubliseer.

Lekker lees,
Frik Pretorius

NS: Hier is nóg iets wat u saam met die berig hieronder kan lees, sommer net om op datum te bly……
https://www.thetrumpet.com/article/14080.2.0.0/world/terrorism/german-terrorist-attacks-we-are-not-at-war
——————————————————————————————————

https://www.thetrumpet.com/article/14081.2.0.0/world/military/new-german-paper-signals-dramatic-military-shift

New German Paper Signals Dramatic Military Shift

July 29, 2016  •  From theTrumpet.com
Germany officially casts off postwar military restraint and promises to help ‘in shaping the global order.’
BY RICHARD PALMER

Germany has gone through a radical transformation in how it views its military. In May 2010, German President Horst Köhler said that “a country of our size needs to be aware that … military deployment, too, is necessary if we are to protect our interests such as ensuring free-trade routes or preventing regional instabilities.” At that time, the idea that Germany would use its army to protect economic interests was so controversial that he was forced to resign.

Just six years later, Germany using its army to protect its interests abroad is official government policy, and there is no outcry. Germany’s defense white paper published on July 13 shows how dramatically the nation’s attitude toward its military has changed. The paper lists “countering security threats … to our free and safe world trade and supply routes” as being part of the mission of the German military, almost exactly the same statement that brought down a German president six years ago. The paper is filled with such calls—and they’re not even considered controversial.

This white paper is the latest in a series of important statements from a newly self-confident Germany.

“This is the time of a new Germany,” said Jan Techau, director of the Carnegie Europe think tank, in response to a leaked draft of the paper. “This is probably the first time a German defense white paper is something like important.”

“The 2016 white paper marks a major shift for the country,” wrote Deutsche Welle July 13.

The paper paints a sober picture of the state of the world. “Germany is facing challenges that are unprecedented in their nature and scope,” it states. “The international order, which was established after World War II … is undergoing profound changes.”

“The renaissance of traditional power politics, which involves the use of military means to pursue national interests and entails considerable armaments efforts, elevates the risk of violent interstate conflict—even in Europe and its neighborhood,” it says.

In this environment, Berlin is coming around to the idea that Germany needs to start projecting its power.

“Germany’s economic and political weight means that it is our duty to take on responsibility for Europe’s security in association with our European and transatlantic partners,” writes German Chancellor Angela Merkel at the start of the paper. “Germany has shown that it is willing to take responsibility in security policy,” writes Defense Minister Ursula von der Leyen in the paper. “We have also shown that we are prepared to take the lead.”

Germany “has a responsibility to actively participate in shaping the global order,” the paper states. It also repeats Germany’s request for a permanent seat on the United Nations Security Council, indicating the importance of the role Germany sees itself playing.

To play this role, Germany needs to spend more on its military. The paper called on Germany to increase its annual defense spending, that is from €36 billion to €60 billion (US$40 billion to $66 billion). Of course calling for more spending is much easier than actually spending more, but Germany’s defense budget is already rising for the first time since the end of the Cold War.

The paper calls for a removal of the cap on the number of soldiers, noting that “the Bundeswehr must have the personnel it needs to perform national and collective defense as well as international crisis management missions in an agile, robust and sustainable manner.”

The paper also says that the army will be more active in the future. The military will help the UN by “increasing our contributions of equipment and personnel to and assuming leadership responsibility in UN missions (civilian, police and military).” It states that the German military is prepared to deploy overseas “from observer missions and humanitarian operations to robust peace enforcement” (emphasis added throughout).

The paper calls for a European military. Germany “is striving to achieve the long-term goal of a common European Security and Defense Union,” it sates. “We are aiming to establish a permanent civil-military operational headquarters in the medium term.”

When presenting the paper, von der Leyen noted that Britain had “paralyzed” these kinds of efforts in the past. The paper had initially been scheduled for publication ahead of the Brexit referendum. It was delayed until after the vote. Few things could turn Brits against the EU faster than calls for military union, and the timing suggests the paper was deliberately withheld until after the vote to prevent this.

The paper calls for Germany to allow European citizens to join the German Army. It notes that this “would not only offer potential for wide-ranging integration and regeneration and thus strengthen the personnel base of the Bundeswehr, it would also send out a strong signal for a European approach.”

The paper also emphasizes the need for “strengthening the Bundeswehr’s place in society.”

“National security is not only a task of the state, but increasingly a joint task of the state, industry, the scientific community and society,” it states. It notes that German soldiers will need “not only a rational but also an emotional foundation for their demanding mission.”

In 1945, Franklin Roosevelt, Joseph Stalin and Winston Churchill declared, “It is our inflexible purpose to destroy German militarism .…” They warned of the repeated “resurgence of German militarism.” This was a problem that went back further than Nazism. Even before World War I, Germany was a highly militarized state. The army played a central role in society.

This was supposed to have been destroyed for all time. But now the German military will play a great role on the world scene and within German society itself. Most are convinced that enough time has gone by that there is no cause for alarm.

After World War II, Germany was placed in a special category. Though America encouraged West Germany to rearm just a few years after the war, the nation’s legacy of igniting two world wars and ravaging entire nations demanded that certain limits be placed on it.

Those limits have now been cast off. Two years ago, German President Joachim Guack declared, “The postwar generations had reasons to be distrustful—of the German state and of German society. But the time for such categorical distrust is past.”

Germany’s defense paper also makes clear that Germany’s restraints should go. “Germany’s role in Europe and the world changed when Germany regained full national sovereignty,” it states. “It became clear that Germany now had the same rights, obligations and responsibilities as every other state in the international arena.”

A new Germany is now emerging—a Germany that is willing to lead, willing to deploy its forces around the world. A Germany that, for the first time since World War II, is willing to be proud of its armed forces and to instill them with “an emotional foundation” for future battles.

This is uncharted territory for postwar Germany.

Many within Germany are opposed to the steps their leaders are taking, because of their nation’s history. That history shows that a militarily powerful, united Germany, sitting in the center of Europe, naturally dominates the Continent. Every time Germany has attained this position, it has shaken the world. A militarily powerful Germany will be world-changing.
EINDE VAN BERIG.

ART 091: 2016-07-01 Is hierdie ‘n aankondiging van die boom wat pluiens se begrafnis?

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het gisteroggend, op Donderdag 30 Junie 2016, ‘n baie kort, maar tog ook ‘n baie interessante e-pos ontvang. Dit het gekom van mnr. Daniël Bezuidenhout, oftewel ‘Dan Bez van PE’ soos ek hom ken. Hy is ‘n ou korrespondent wat al jare lank saam met my boeke en artikels kom, maar wat hierdie jongste brief van hom so besonders maak, afgesien van die inligting daarin, is dat ek baie lanklaas van hom gehoor het. Ek het, om die waarheid te sê, laas op 26 Junie 2014 ‘n brief van hom gehad en hierdie een was dus heeltemal onverwags gewees. Maar hy sê:

Hi FH
Ek onthou jy het iets hieroor geskryf en hier is dit nou.
Groete
Daniel

Nou, die ‘iets’ waarna hy hier verwys het my sommer baie regop laat sit, want ‘dit’ kom voor in ‘n toespraak wat die hoof van die CIA, Direkteur John Brennan op Woensdag 29-06-2016 by die Council on Foreign Relations gelewer het. Ons moet hier aanvaar dat hy noodwendig ‘n lid van hierdie uiters bose organisasie moet wees, anders sou hy nie toegelaat gewees het om enigiets daar te sê nie, wat nog van uitsprake te maak soos hierdie.

Die berig is kort, en ek sal dit aan die einde van die artikel volledig plaas, maar die leser moet verstaan dat hierdie toespraak in die eerste plek bedoel is as ‘n ‘kennisgewing’ aan almal wat met die Council koppel dat hulle gereed is om ‘n volgende stap in hul beplanning uit te voer. Ek sal hieronder aantoon waarom ek dit sê, maar dit is in werklikheid ‘n verklaring van voorneme dat die strekking van die toespraak in die afsienbare toekoms uitgevoer gaan word.

Maar ek sien dit in die tweede plek ook as objektiewe bevestiging aan my dat ek waarskynlik reg was met my afleiding dat die swartmense rondom ons met ‘n geen-gerigte biologiese agent aangeval en uitgeroei gaan word. Dit moet noodwendig so wees, want die blanke groep gaan heelhuids in die komende oorlog in, en hierdie oorlog breek eers geruime tyd uit nadat die boom gepluiens het. Ek is reeds in die 1990’s gelei om te kon verstaan dat die HIV virus spesiaal vooraf in Afrika geplant is om ‘n dodelike pakdonkie te verskaf waarop so ‘n biologiese agent later kan ry.  Die HIV probleem wat so ontstaan het sal dus gebruik word om die teiken soveel meer doeltreffend te kan binnedring. Wat die moontlikheid van ‘n geen-gerigte virale aanslag teen die swart ras betref het ek die voorbeeld genoem van voëlgriep wat wêreldwyd as ‘n ‘skrikwekkende gevaarlike siekte’ bestempel word…maar dit het tot dusver net ‘n handvol Sjinese doodgemaak! Ek is destyds nogal dawerend uitgelag hieroor, en al wat ek kon sê was dat die tyd maar sal leer wat sal gebeur … en dit gebeur dalk oor so kort as een tot twee maande van nou af.

My afleiding, gegrond op inligting in Siener se visioenêre verhaal sáám met die ontwikkeling van sekere internasionale tendense en versteekte agendas, is dat die ANC regering tot ‘n val gaan kom as gevolg van Malema (en ander vyande) se poging om die staatsgesag oor te neem.  Die mees moontlike tyd ooit hiervoor, en ook vir ‘n hele paar jaar vorentoe, sal die komende munisipale verkiesing in Augustus 2016 wees.  Hierdie gedagte word bevestig deur die feit dat daar reeds sowat ‘n jaar gelede ‘n amptelike reëling tussen die ANC en die Britse militêre tot stand gekom het om die ANC met mag aan bewind te (kom) hou ná die verkiesing. Die ANC verwag dus self dat hulle die verkiesing gaan verloor, en hul poging om aan die mag te probeer klou kan nie anders as om in ‘n revolusie te ontaard nie! Dit sal hul aandag vir ‘n ruk van ons wegtrek, wat aan ons die kans gaan gee om as ‘n groep te kan oorleef, maar die chaos rondom dit sal ook ‘n geleentheid skep vir die Eugenics om ongesiens toe te kan slaan.

Die kanse is uitstekend goed dat ‘iemand’ ‘n massa-aanslag op die swart groep gaan loods met die een of ander onbeheerbare geneties-gerigte virale siekte. Die basiese rede vir my siening kom dan ook in Siener se verhaal na vore, want daar is geen swartes teenwoordig daarin nie. Die enigste direkte verwysing na ‘n swartman in die visioene (en nie ‘n Indiër nie) word gevind nog voor die verhaal as sulks begin. Dit bestaan uit ‘n swart kryger wat ‘n dreigende skaduwee oor die land gooi, maar net voor hy ons kan aanval verdwyn hy agter ‘n misnewel. Die tweede been van die verhaal begin met ‘n blanke verkiesing in Noordwes, maar daar is reeds op hierdie punt nie meer swartes in die verhaal nie. Hulle verdwyn dus tussen die punt waar die regeringsboom pluiens en die verkiesing in Noordwes plaasvind.  Die visioen waarin die boom pluiens sê dat die boom en takke meteens in ‘n gat in die grond wegsak (dit is ‘n graf) voordat daar twee blou [druiwe]bome in die groot boom se plek opkom (twee Boererepublieke). Dit wil voorkom asof die gat, of graf dan, onmiddellik oopgaan sodra die boom klaar gepluiens het, asof dit deel van ‘n aaneenlopende reeks gebeure sal wees. Dit is presies wat ek verwag gaan gebeur. En ja, die verkiesing vind natuurlik plaas  in een van die twee Volkstate wat ons gaan kry.

In elk geval, die mees moontlike kandidaat vir hierdie biologiese agent is varkgriep, wat waarskynlik op ‘n in situ genetiese paringsproses met die HIV virus sal kombineer om die maksimum effek op die gasheer te kan bereik. Dit sal egter waarskynlik ook die blanke groep wat HIV positief is swaar tref, want hulle sal uit die aard van die saak erg blootgestel wees.

Ek het kundige raad gaan inwin oor hoe ons so ‘n moontlike probleem kan oorkom, want griep is griep, en dit kan daarom in elk geval ‘n groot deel van ons mense baie siek maak. En ja, die swakker mense soos die oues, kindertjies en siek mense staan ongelukkig ‘n kans om ook uitgehaal te word.  Daar is net een moontlike verweer teen so ‘n griepepidemie vir almal van ons en dit is om die immuniteitstelsel betyds vooraf op te bou en in stand te hou. En die antwoord hierop is om genoeg (natuurlike) vitamine C en ook koeksoda op ‘n gereelde basis in te neem! Vermy kunsmatige farmaseutiese produkte soos die pes, want dit is spesifiek bedoel om u bloot te stel en sieker te maak! Dit is hoe en hoekom ons allergies geraak het vir antibiotika.

Rasper so driekeer ‘n week ‘n normale-grootte suurlemoen met skil en al, voeg ‘n halwe teelepel koeksoda saam met ‘n bietjie water daarby en eet alles op. U sal baie gou die positiewe verskil agterkom wat dit aan u algemene gesondheid maak! Die ander baie goeie raat is om minstens elke tweede dag ‘n halwe teelepel koeksoda in ‘n glas water te drink. Dit maak die liggaam meer alkalies en dan kan die peste en plae nie in die liggaam oorleef nie.  Nog so ‘n middel is olyfblaarekstrak, want dit versterk die liggaam se immuniteitstelsel sommer baie goed.

Probeer hierdie rate gerus, want daar is in elk geval niks anders wat beter sal help as nét dit nie.  En ja, bly weg van die griepinspuiting af, want dit gaan u dalk net sieker maak as wat u graag sou wou gewees het. Die antwoord lê in alle gevalle in die gebruik van eenvoudige natuurlike middels!

Die siektes wat ons so erg pla, wat kankers insluit, het ‘n suur omgewing sonder suurstof nodig om in die menslike liggaam te kan oorleef en te floreer.  Die truuk om gesond te bly lê dus daarin om die suur-alkaliese verhouding in die liggaam te balanseer en om ook meer suurstof in die liggaamselle in te kry.  Hierdie verhouding word bepaal deur wat ons eet en drink, terwyl die mees gebalanseerde manier om genoeg suurstof in te kry lekker outydse oefening is! Dit is hoekom Oupa Baard nog steeds elke tweede dag van sy lewe gaan draf!

Die ph-waarde word gemeet op ‘n skaal van 0 to 14, waar 0 gelyk is aan baie suur en 7 aan neutraal. Die alkaliese vlakke begin by 7 en kan hiervandaan opgaan na 14, wat baie alkalies is. Te veel van albei is natuurlik glad nie gesond nie en dit kan net erge gesondheidsprobleme veroorsaak.

Nou, verskillende dele van die liggaam het elk sy eie spesifieke ph-vlak waarby daardie orgaan of stelsel optimaal funksioneer. Dit is dus moeilik om van ‘n ‘goeie gemiddeld’ te kan praat, want hoe meet ‘n mens elkeen hiervan op sy eie, en hoe ‘behandel’ ‘n ongeskoolde persoon so ‘n tekort of oorskot?  Die maklikste manier, minstens wat die gewone man op straat betref, is om elke dag ‘n ‘litmus-toetsie’ op die speeksel en/of urine te doen.  Die normale ph-waarde van speeksel is blykbaar tussen 6.5 tot 7.5, en dit lê dus direk weerskante van 7, oftewel die neutrale punt.

Ek het die litmus-toets hierbo in aanhalingstekens geplaas om uit te wys dat daar twee soorte papier is om die toets mee te kan doen. Albei kan by apteke gekry word. Ons het die normale ‘blou’ litmus papier, maar daar is ook ‘n ander een beskikbaar wat bekend staan as Universal Indicator Paper. Hierdie een is dalk die beter keuse, want dit het kleurbande op wat dit makliker maak om te sien wat in jou liggaam aangaan.

Dit blyk in elk geval, soos ek dit verstaan, dat solank die bloed se ph-waarde op 7.45, en die speeksel op 6.5 tot 7.5 gehou kan word behoort die individu redelik gemaklik deur so ‘n griepepidemie te kan kom.

Varkgriep is na my mening die mees moontlike siekte vir die aanslag wat ek verwag, omdat my navorsing getoon het dat die swartmense van Suider-Afrika die enigste groep mense in die wêreld is wat 100% weerstandig is teen die medisyne wat hierteen gebruik word (Tamiflu). Ek moet hier ‘n regstelling maak van wat ek vroeër van Tamiflu gesê het. Die inligting wat ek oor hierdie medisyne gehad het was dat dit antibioties van aard is en daarom waardeloos is, want antibiotika kan nie ‘n virus bestry nie. Ons was egter vanoggend (Saterdag 02-07-2016) by ons familiedokter, wat ook ‘n vriend is, en hy het my meegedeel dat dit ‘n fout is, want Tamiflu is inderdaad ‘n antivirale medisyne.  Maar daar is wel twee ernstige probleme rondom Tamiflu as ‘n middel teen varkgriep, maar ook as ‘n medisyne in die algemeen. Ons het geen waarborg dat die staat genoeg hiervan in hul stoorkamers het om die hele bevolking te kan help nie. Dit word natuurlik uitgekanselleer deur die feit dat die swart bevolking in elk geval 100% weerstandig teen die medisyne is.  Dit blyk verder ook dat Tamiflu ‘n baie groot rol speel in die groeiende voorkoms van selfmoord, so die voorskryf en gebruik daarvan is in elk geval verdag.

Maar kom ons kyk ook kortliks na die berig om te sien hoekom ek dit as so belangrik beskou.

Nou, ek is die eerste persoon wat sal sê dat hier niks van ‘geneties-gerigte virusse’ gepraat word nie. Ek kan dus nie hierdie berig summier as bewys van my stelling wil aanbied nie.  Ek kan egter wel met reg sê dat hierdie berig ‘n heel-uit-die-koers waarskuwing is van ‘n biologiese aanslag wat die VSA kan bedreig. Maar so ‘n bedreiging, gesien in die lig van waarmee die Council of Foreign Affairs regtig in die agtergrond besig is, wáár dit ookal mag wees, sal uit die aard van die saak geneties-gerig moét wees om hul planne te laat slaag.

Die VSA se swart inwoners is maar ‘n kleinerige deeltjie gemeet teen die blanke deel van die totale bevolking. Die blankes is self vinnig besig om ‘n minderheid te word in Amerika as gevolg van die instroming van nie-blanke rasse, maar dit is oorwegend juis die blanke groep wat op hierdie stadium nog die Amerikaanse sekuriteitsagentskappe beman. En hierdie blanke groep kan verder onderverdeel word in twee basiese groepe, naamlik die behoudendes en die verloopte liberaliste wat die Een-Wêreldregering sal omhels die dag as dit ingestel word. Dit sê vir my, alles in ag genome, dat dit juis die behoudende (blanke) Amerikaners is wat deur die Eugenics geteiken sal word omdat hulle die ernstige Christusgelowiges is wat die konsep van ‘n Een-Wêreldregering verwerp. Om dit te kan doen moet hulle noodwendig ‘n geen-gerigte agent hé, maar dan ook ‘n entstof om die ander deel van die groep te beskerm. En selfs al is hierdie blanke groep nie hul teiken nie sal hulle nog steeds ‘n biologiese agent moet hê wat ‘n bepaalde groep sal kan aanval en uitwis, want hulle sal nie maar net voor die voet doodmaak nie. Een van die redes hiervoor is dat hulle uit die aard van hul behoeftes ‘n geteikende intelligente groep wil hê om as hul slawe te kan dien. (Hulle praat ook openlik van hierdie doelwit!)

Daar word egter wel van mensgemaakte patogene gepraat wat geskep kan word aan die hand van ‘nuwe deurbrake’ in die prosedures om organismes geneties te manipuleer. Daar word nêrens enigiets van geen-gerigte patogene gesê nie, maar hulle het presies dit al ‘n goeie 17 jaar of so gelede met voëlgriep reggekry, en ek glo dit gaan ook die geval met varkgriep wees in die komende aanslag teen ons swartmense.  Wat meer is, ek vermoed hulle gaan ook in Meksiko (en sy buurlande) en Suid-Amerika met ‘n geneties aangepaste varkgriep toeslaan om getalle dáár te verminder. Wat in lande soos Indië en in die Midde-Ooste gaan gebeur kan ek egter nie sê nie. Die Indiërs is natuurlik getallegewys net ‘n kortkoppie agter die Sjinese, so hulle kwalifiseer ook omtrent heelbo aan die lys om ‘gesnoei’ te word soos prins Phillip van Brittanje dit by geleentheid gestel het.

Wat die berig as sulks betref moet ek in die eerste plek noem dat Henry Kissinger, en ook Baron zu Guttenberg albei lede van die Council on Foreign Affairs is. Kissinger het zu Guttenberg as lid ingelyf nadat hy as gevolg van sy plagiaat-skandaal uit Duitsland weg is Amerika toe. (Ek begin al meer te dink dat hierdie storie opgemaak was om hom in ‘n beter posisie te kon plaas om later sy taak beter te kan verrig.) Ek dink dit sê al klaar alles van die geselskap waarin hierdie Brennan homself bevind, want enigiets waar Kissinger by betrokke is sal uit die aard van sy karakter net so boos wees as wat hy self is. Die Council on Foreign Relations is dan ook by uitstek dié mense wat hulself beywer vir die instel van ‘n Een-Wêreldregering. Maar behalwe dit assosieer hulle verder ook baie direk met die organisasie wat ons ken as die Eugenics, waarvan Kissinger, sover ek weet, ook ‘n lid is. Dit is hierdie laaste groep wat openlik sê dat hulle so gou moontlik minstens 5.5miljard mense wil uitwis om die wêreld se oorbevolkingsprobleem meteens die hoof te bied.

Dit bring outomaties mee dat hulle ook gekoppel is aan die Wêreldraad van Gesondheid, wat in samewerking met die groot name in die farmaseutiese bedryf al jare lank besig is om juis die ‘medisyne’ te skep wat hierdie groot massa mense moet siek maak en uitwis. Die medisyne help oor die algemeen vir die siektes waarvoor dit ontwikkel word, dit is so, maar dit word ook gelaai met ander peste en plae wat die mensdom stilweg vergiftig en stadig doodmaak. Ek vermoed ons swartmense is juis op hierdie manier oor ‘n lang tydperk stilweg weerstandig gemaak teen Tamiflu, sonder dat enigiemand dit ooit agtergekom het.

Die berig wat my vriend aan my gestuur het sê kortliks dat nuwe ontwikkelinge in die manipulering van genetiese materiaal ‘n direkte probleem skep vir die VSA se nasionale sekuriteit. Die nuwe prosedures wat ontwikkel word om deurbrake ten opsigte van nasionale gesondheid te bewerkstellig kan in die verkeerde hande gebruik word om ook dodelike biologiese aanvalsagente te skep. Die berig verduidelik op hierdie punt dat ‘n waarnemende direkteur van die een of ander Amerikaanse  Departement van Volksgesondheid, ene Aaron Firoved, reeds in April [2016] gewaarsku het dat hierdie prosedures dit moontlik maak om organismes [geneties] te kan modifiseer…om mensgemaakte patogenes te skep wat siektes baie vinnig kan laat ontstaan en uitbreek. Brennan waarsku dat daar terroriste-organisasies is wat nie sal huiwer om so ‘n wapen aan te wend nie. Hy noem selfs die naam van so ‘n organisasie en hy doen dan ‘n beroep op die internasionale gemeenskap om strategieë te bedink en te implementeer om hierdie soort aanslag die hoof te kan bied. Die implikasie hiervan is natuurlik dat enigiemand hierdie prosedures kan ontwikkel en vir eie doeleindes kan aanwend.

Hierdie berig het egter ook ‘n paar vrae by my wakker gemaak:

Ek kan in die eerste plek nie glo dat hierdie oënskynlik strategiese soort inligting so geredelik openbaar gemaak sal word nie. Dit is net eenvoudig nie die soort inligting wat die hoof van die CIA, van alle mense! aan die openbare klok behoort te hang nie. ‘n Mens sal eerder verwag dat die CIA deur diplomatieke kanale sal werk om ander regerings stilweg te werf om so ‘n gevaar vroegtydig agter die skerms te stop. Hoekom is hy so blatant hieroor?

Biologiese oorlogvoering is sekerlik nie ‘n nuwe verskynsel en/of gevaar nie en dit was dus eintlik nie regtig nodig om op so ‘n plek en geleentheid oor hierdie soort probleem te praat nie.  Logika wil dit in elk geval hê dat die grootmoondhede almal labarotoriums sal hê waar alle bekende virusse en sulke goeters lewend gehou word ten einde vinnig entstowwe teen dit te kan vervaardig as daar ‘n skielike krisis sou ontstaan. Dit is presies wat nodig sal wees in die geval van die soort aanval waarna Brennan verwys. Die bietjie inligting wat ons hiéroor het onderskraag hierdie gedagte dan ook ten volle, want hierdie labarotoriums bestaan wel.

Ek kry ook die indruk dat nie eers hierdie Aaron Firoved se vrese tot en met 26-06-2016 bekend was nie, maar as dit so was weet die vyand ook nou dat die tegnologie beskikbaar is, en dáárvoor moet ons natuurlik hierdie Direkteur Brennan bedank!

So die vraag ontstaan nou wat Brennan eintlik besig was om te doen hier. Was hy besig om sy land se wapens verniet aan hul vyande uit te deel, of was hy dalk eerder stilweg besig met iets heel anders, iets wat niks met Amerika se gesondheid en sekurititeit te doen het nie? Ek glo hy is, in lyn met hierdie Council on Foreign Relations se gewone agteraf manier van doen, besig om voorbrand te maak vir hul eie poging om die wêreldbevolking drasties te begin verminder. Hy het ook sommer nou, soos Bush destyds met El Kaeda rondom die Twin Towers gedoen het, ‘n ‘openbare vyand’ geskep na wie hulle gerieflikheidshalwe die blaam vir hul poging tot etniese suiwering kan verskuif. Ons weet nie eers of daar regtig so ‘n terroriste-organisasie is soos wat Brennan hier noem nie.

Nou, ek wil ook nie met hierdie artikel probeer sê dat Brennan spesifiek na Suid-Afrika verwys het nie, maar wat wel waar is, is dat sy toespraak enigeen wat sulke gedagtes koester én oor die nodige infrastruktuur en virusse beskik, se saak en taak baie makliker gemaak het. Ons sal seker maar tot dieperig in Augustus 2016 moet wag om te sien wat regtig gebeur, nie waar nie?

Groete,

Frik Pretorius

———————————————————————————

http://www.infowars.com/cia-chief-genome-editing-may-be-used-for-biological-warfare/

[INFOWARS:]  CIA CHIEF: GENOME-EDITING MAY BE USED FOR BIOLOGICAL WARFARE

Brennan claims advances in genome editing pose a threat to national security

Sputnik  JUNE 29, 2016

Advances in genome editing pose a threat to national security and may be used to create biological weapons, Central Intelligence Agency Director John Brennan said at the Council on Foreign Relations on Wednesday.

“Nowhere are the stakes higher for our national security than in the field of biotechnology,” Brennan stated. “Recent advances in genome editing that offer great potential for breakthroughs in public health are also a cause for concern because the same methods can be used to create genetically engineered biological warfare agents.”

In April, the Department of Homeland Security’s Office of Health Affairs Acting Director Aaron Firoved testified in Congress that synthetic biology and gene editing offer terrorist organizations potential to modify organisms for malicious purposes such as manmade pathogens that can rapidly cause disease outbreaks.

Moreover, subnational terrorist entities such as Daesh “would have few compunctions in wielding such a weapon,” Brennan noted.

Brennan called on the international community to create national and global strategies to counter such threats, along with the consensus of laws, standards and authorities that needed to counter the threat.

ART 090: 2016-06-28 BREXIT en Siener se profesieë.

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die referendum in Brittanje en Noord-Ierland oor verdere deelname aan die EU is nou verby en ‘n paar mense wou heel gou weet hoe dit Siener se verhaal raak. Die meer spesifieke vraag was dan ook of Siener na hierdie aangeleentheid verwys het in sy visioene en/of privaatgesprekke.

Die baie kort antwoord in albei hierdie gevalle is: Nee, en weer ‘n keer nee. En ja, dit is inderdaad ‘n dubbele ‘nee’, want ook hier, soos met alles rondom die visioene, is daar heeltyd ook ‘n wiel binne ‘n wiel binne ‘n wiel wat ons moet verstaan.  En ek moet dit noodwendig op hierdie basis verduidelik, anders kan ons die aangeleentheid oorvereenvoudig en op daardie manier koers verloor. Die enigste manier om koers te kán hou met Siener se verhaal is natuurlik om te alle tye die eindpunte van die verhaal in gedagte te hou!

Nou, voor ons by die impak van BREXIT op die visioenêre verhaal kan kom moet ons eers kortliks na BREXIT as sulks kyk. Daar is baie bepaalde dwalinge oor BREXIT in omloop wat die uiteindelike betekenis daarvan heeltemal kan verwring, wat natuurlik ook meebring dat die huidige bespiegelinge hieroor nooit meer as net dit sal wees nie. Daar is ‘n paar redes waarom ek so kan sê en ek dink die beste manier om verder te gaan is om eers die belangrikste feite rondom BREXIT uit te lig. Die kern van die eerste deel van die bespreking hieronder berus op feite wat uit drie Britse aanlynkoerante kom, naamlik Wales Online, Irish Central, die Irish Times asook die Europese The Parliament Magazine.

Deel A:

Die kiesers van die Verenigde Koninkryk het in die pas afgelope referendum aangetoon dat die meerderheid verkies om uit die EU te onttrek.  Hierdie uitslag sluit egter nie noodwendig die hele VK summier in nie, want Noord-Ierland en Skotland het baie bepaald aangedui dat hulle binne die EU wil aanbly.  Noord-Ierland is natuurlik deel van die VK terwyl die suidelike en noordwestelike dele van Ierland ‘n onafhanklike republiek is. Die Republiek van Ierland is in eie reg deel van die EU, maar omdat hulle staatkundig gesproke nie deel van die VK is nie het hulle nie aan die referendum deelgeneem nie. Die Iere het, volgens Irish Times, egter al klaar, en dan ook al jubelende, uitgewerk dat Dublin nou die hoof-ontvanger kan word van die grootste deel van finansiële bystand van die EU omdat hulle nou die enigste Engelssprekende land is wat nog aan die EU onderdanig is!

Die uitslag ten opsigte van Noord-Ierland en Skotland hou egter ook verreikende implikasies in vir die voortbestaan vir die VK as sulks, want die Skotse leiers dring nou weer aan op ‘n referendum rondom Skotse onafhanklikheid.  Die huidige Skotse regering word gevorm deur die Arbeidersparty en hulle wil nie by die EU uitgaan nie, want hulle besef dat hul ekonomie nie sonder die EU se bystand kan voortbestaan nie.

Daar was baie onlangs, so kort gelede as 18 September 2014, ‘n referendum in Skotland rondom afskeiding van die VK wat deur die ‘nee-stem’ met ‘n marge van 55.3% teenoor 44.7% gewen is, maar hierdie keer kan dit dalk ‘n perd van ‘n heel ander kleur wees. Die kanse het skielik radikaal verbeter dat Skotland onafhanklik van Engeland sal wil voortgaan, want dit was juis hul afhanklikheid van Engeland se ekonomie wat hulle tot nou toe binne die VK gehou het. Daardie houvas het egter nou weg geval, want die EU se geldkraantjie gaan beslis toegedraai word!  Maar hierdie afskeiding sal sommer baie gou moet gebeur, want as dit nog iets vir hulle kán beteken rondom voortgesette lidmaatskap van die EU sal dit beslis moet gebeur voordat die Britse parlement oor hierdie BREXIT kan praat en stem in Oktober-November hierdie jaar…ás die EU dit so ten opsigte van Skotland sal aanvaar, natuurlik!

Ons moet hierdie Skotse werklikheid saamlees met die feit dat daar ook al meer stemme vanuit albei dele van Ierland opgaan dat hierdie die ideale tyd en geleentheid is dat die twee Ierlande in ‘n enkele onafhanklike staatkundige eenheid verenig word. Die spreekwoordelike wortel voor die neus in hierdie geval is dat die mense van Noord-Ierland nog steeds bystand vanaf die EU sal kan ontvang as Ierland ‘n eenheid word. Daar is dan ook bespiegelinge in Ierland dat die EU-bydrae nou groter gaan word, wat beteken dat die ekonomiese koek in Ierland groter gaan word en dat ook Noord-Ierland in hierdie groter voorspoed sal kan deel.  Dit is ‘n aansporing wat waarskynlik sal meebring dat ook Noord-Ierland baie binnekort en baie vinnig uit die VK kan onttrek.

Ek kan egter nog ‘n verdere moontlikheid onderskei hier wat Skotland dalk kan help, al sou die EU nie hul beoogde onttreking uit die VK wil aanvaar nie. Dit is so dat daar ‘n baie besonderse historiese eenheidsband tussen Noord-Ierland en Skotland bestaan, want die Skotte het hul oorsprong (en oorspronklike koninkryk) tot ‘n groot mate aan die Noord-Iere te danke. Daar is dus definitiewe bande van bloed wat hulle aanmekaar verbind.  ‘n Mens wonder of dit sal kan gebeur dat die Republiek van Ierland, Noord-Ierland en Skotland saamsmelt in ‘n staatkundige eenheid sonder dat enigeen deur die ander oorheers word.

Maar, enige voorkoms of kombinasie van hierdie moontlikhede sal natuurlik beteken dat die Britse koninkryk ook tot ‘n einde sal kom. Wat van Wallis sal word in so ‘n geval weet ek nie en ‘n mens soos ek, wat ‘n Walliese wortel het, kan maar net hoop en bid vir uitkoms vir hulle.  Dit is goeie mense hierdie, maar hulle is ongelukkig in absolute terme blootgestel aan die Engelse (ekonomie) en hulle, dalk meer as enige ander volk, het oor die eeue afgryslik erg deurgeloop onder die Engelse se demonies-bose imperialisme.  Ek het ‘n bietjie na hul geskiedenis gaan kyk, en omdat hulle dieselfde basiese grondgebied beset is daar werklik vieslik met hulle as volk en met hul taal deur die Engelse gemors. Die ander Keltiese groep wat net so erg deurgeloop het is die mense van Cornwall (oos van Suid-Wallis en oorkant die Bristolkanaal).

Daar is tans ‘n geweldige sterk reaksie vanaf liberale kant in die VK om ‘n tweede referendum te reël in ‘n poging om die uitslag van die afgelope referendum om te keer na ‘n ‘bly’ stem. Die ontledings wat gedoen is direk ná die referendum dui aan dat dit veral die arbeidersklasse in Wallis en die Britse middellande was wat op ‘n emosionele basis gestem het vir ‘uit’. Hulle kom egter nou agter wat dit hulle gaan kos in terme van direkte finansiële bystand vanaf die EU, en hulle gaan beslis erg verarm!

Op hierdie punt ontstaan daar egter twee probleme vir die VK waarna ons ook moet kyk.

Die eerste is dat die mense wat ‘n tweede referendum in die VK probeer reël heeltemal buite koers is. Die spesifieke bepaling wat in Artikel 50 deur die Europa Parlement rondom onttrekking van ‘n lidland neergelê is het die finale sê in die saak, en daar is ‘n ingeboude beheermaatreël hierin wat sê dat die onttrekking van ‘n lidland op ‘n tweebenige wyse moét geskied. Die kieserskorps moet ten eerste hul voorkeur by wyse van ‘n referendum aantoon, en die lidland se parlement moet dit daarna op grond van die uitslag amptelik goedkeur of afkeur.  Ek vermoed dat laasgenoemde gaan gebeur, want die ‘bly’ groep maak baie sterk voorbrand vir so ‘n moontlikheid.  Daar kan egter, ongelukkig vir hulle, nie ‘n tweede referendum wees nie, want die reëls maak nie voorsiening daarvoor nie en juis die ekstra bepaling rondom die parlement wat finaal daaroor moet besluit negeer in elk geval die nodigheid vir ‘n tweede referendum.

Die tweede probleem het eintlik reeds gebeur, en dit is dan ook die spreekwoordelike strooihalm wat die kameel se rug uiteindelik finaal gaan breek. Hierdie probleem lê daarin dat die EU parlement natuurlik die absoluut finale sê in die saak het en dat hulle hierdie bepalings kan toepas soos hulle dit wil doen. En dit het hulle reeds vóór die referendum gedoen!

Sommige van die lidlande van die EU, en by name veral Duitsland, dreig al van die 1980’s af om die VK uit die EU te skop.  Daar is verskillende redes hiervoor, waarvan een die feit is dat Engeland nog al die jare voete sleep om hul staatkundige onfahanklikheid heeltemal prys te gee en hulself volledig ondergeskik aan die gesag van die Europa Parlement te maak.  Nog so ‘n rede is dat Engeland volgens hulle ‘n welsynstaat was wat self ‘n kroniese welsynsgeval geword het.  Hulle beskou Engeland as ‘n finansiële las wat nooit ‘n positiewe bydrae tot die EU sal kan maak nie.

Die feit van die saak is dat die VK heeltemal uitgebak is by die ander lede van die EU, en dat hulle die Britte graag uit wíl hê!  En so het die Europa Parlement reeds op 22 Junie, ‘n dag vóór die referendum, gewaarsku dat die VK geen verdere spesiale behandeling sal ontvang as die kieserskorps sou besluit om te onttrek nie. Die woorde wat Jean-Claude Juncker, huidige president van die Europa Kommissie, hiervoor gebruik het was baie skerp en veral baie finaal gewees, en dit het aan die Engelse géén ruimte gelaat om agterna enigsins aan die uitslag te kán verander nie.

‘…European Commission President Jean-Claude Juncker has warned that Brussels will be in no mood to offer Britain gracious exit terms if it opts to leave the EU on Thursday.

Quashing the view of some senior members of the Vote Leave campaign that there would be no need to automatically trigger the EU’s Article 50 exit mechanism in the event of a Leave victory, Juncker said on Wednesday that a vote to pull out would negate all other options. (my beklemtoning)

“British policy makers and British voters have to know that there will not be any kind of renegotiation,” he said. “Out is out.” …’ (my beklemtoning) [ parliamentmagazine.eu/articles/news/out-out-no-further-negotiations-if-uk-votes-leave-eu-says-juncker]

Dit lyk dus of Engeland maar moet aanvaar dat hulle sedert 23 Junie 2016 nie meer deel van die EU is nie.

Hierdie is baie belangrik vir die verdere ontplooiing van die aanloop tot Siener se visioenêre verhaal, want dit bevredig ook meteens die visioenêre ‘voorvereiste’ dat Engeland alleen en geïsoleerd saam met Frankryk sal staan as die oorlog uitbreek.  Ons kan nie sê presies hoe Frankryk uit die EU uitgewerk gaan word nie, maar dit gaan die Franse beslis in Engeland se arms indryf. Hou hier in gedagte dat Engeland en Frankryk saam met België in die komende oorlog te staan sal kom teen ‘n koalisie van Duitsland, Italië, die Boervolk en ook Ierland.  Frankryk en Duitsland sal uit die aard van die saak nie teen mekaar optree solank albei lid van die EU is nie, so Frankryk se uitwerping sal nog op die een of ander manier plaasvind.  Soos dit is weet ons in elk geval jare lank al dat Duitsland stadig maar seker besig is om Frankryk se invloed in die EU al meer na die kantlyn uit te werk. Ek het selfs lank gelede in vorige artikels hierna verwys en net soos toe sê ek ook nou dat hierdie net ‘n kwessie van tyd en/of geleentheid is voor dit gebeur.

Ek het ook reeds in die tydperk 1995 tot 2004 daarop gewys dat Engeland en Frankryk ‘n eensydige militêre verdrag met mekaar gesluit het binne die EU, en ek het daarop gewys dat dit eerder op ‘n breekspul binne die EU dui as bloot op ‘goeie samewerking tussen twee lidlande’ soos Volksblad destyds daaroor berig het.

Deel B:

En nou kan ons begin kyk na die vraag of BREXIT in Siener se visioene beskryf word, al dan nie, en ook hier is die antwoord: Nee, dit word nie.  Dit kan ook nie, want ons het nog ‘n entjie om te gaan vóórdat ons by die amptelike beginpunt van die verhaal as sulks kan kom. Hierdie gebeure is, met ander woorde, maar nog deel van die aanloop tot die visioenêre verhaal. Dit is op hierdie stadium van die ontwikkeling van die politieke situasie in Suid-Afrika meer as baie moontlik dat die regeringsboom tussen 3 en 31 Augustus 2016 kan pluiens, maar selfs dan sal ons nog so stuk of drie jaar moet wag voordat die visioenêre verhaal sy volledige praktiese beslag sal kry.  Die gebeure wat op ons wag tussen 3 en 31 Augustus is trouens in hierdie verband miskien ‘n soort hoofaanwyser van waar ons onsself tans in die aanloop tot die visioenêre verhaal bevind.

Die visioenêre verhaal begin, in terme van volgorde van gebeure en tydsberekening, met die regeringsboom wat so spontaan van bo af in Suid-Afrika begin pluiens. Dit kan so gou as Augustus 2016 gebeur, en dan verskuif die fokuspunt sowat drie jaar aan na Europa waar ‘n Turkse terroristeleier ‘n gewapende aanval op Duitsland sal probeer loods.  Dit lei tot die ontstaan van Siener se Derde Wêreldoorlog, want die Duitsers kom op hierdie punt agter dat Engeland eintlik agter die Turkse terroris se poging sit.  Die toneel verskuif egter ook onmiddellik na hierdie gebeure terug na Suid-Afrika waar ‘n algemene verkiesing in Noordwes as ‘n onafhanklike Volkstaat sal plaasvind.

Die Turk se optrede lei daartoe dat die oorlog in Europa uitbars baie kort voor die verkiesing in Noordwes by ons plaasvind. Ons praat hier dalk selfs van enkele dae, want die Britse soldate in Pretoria ontplooi onmiddelik nadat die uitslag van die verkiesing bekend gemaak word.  ‘n Afdeling van hierdie mag beweeg dadelik vanaf Pretoria na Kimberley, terwyl ‘n verdere groep Britse valskermsoldate kort hierna baie haastig op Warmbad in Namibië neergelaat word.  Hulle gaan duidelik soontoe om ‘n verwagte Duitse inval vanaf Lüderitzbaai na Noordwes en Gauteng af te sny en te stop.  (Die spoed waarteen die oorlog ontwikkel en afspeel is verbysterend, om die minste daarvan te sê!)

Maar die periode wat belangrik is vir vandag se bespreking val op die tydstip tussen nou en 2019 in Europa, want dit is per slot van sake die tydperk waarin die aanloop tot die oorlog in Europa sal ontwikkel. Ek verwag dat die volgende hiervandaan verder gaan gebeur.

Engeland sal al meer deur die lede van die EU geïsoleer word met die doel om daardie land te straf en uiteindelik te vernietig. Die doel hiermee is om Engeland weer volledig onder die beheer van die Rooms Katolieke kerk en die sewende Heilige Romeinse Ryk in te dwing. Ons kan nie hier en nou daarna kyk nie, maar die basis hiervan word gevind in die haat en stryd tussen die Vatikaan en die Vrymesselary, maar dan ook die voortdurende ‘rebellie’ van die Britse vorstehuis teen die Vatikaan. Dit het begin by Hendrik VIII wat die Rooms Katolieke kerk in die 1530’s verban het en die Anglikaanse kerk in sy plek ingestel het.

Hierdie mense, soos ook die Vatikaan, het hul eie idees oor wie die wêreldheerser van die toekoms moet wees en sal dus uit hul pad gaan om hul eie kandidaat daarvoor voor te stoot en te vestig. Prins Charles het baie jare gelede, ag ons was sommer nog jonk gewees, ‘n baie interessante opmerking in hierdie verband gemaak. Hy het gesê: Ás ek ooit koning van Engeland word sal ek die laaste een wees, want die konsep is uitgedien. Gesien in die lig van wat ons vandag hiervan weet was dit ‘n duidelike uitspraak dat hulle glo dat ‘n komende wêreldheerser vanuit Brittanje sal kom en nie vanuit die Europese vasteland nie.  Vir diegene wat in hierdie soort onderwerp belangstel wil ek sê dat dit oënskynlik na King Arthur verwys, maar dat dit in werklikheid eintlik op die koms van die Antichris gemik is. (Albei kante werk dus in dieselfde basiese rigting hier, maar die absolute ironie van die saak is dat die Engelse se aspirasies in hierdie verband op Suid-Afrika se slagvelde gaan sneuwel, want dit is juis hier waar Engeland einde ten laaste verpletterend en ‘vir altyd’ verslaan gaan word!)

Die werklike probleem het dalk by koningin Anne begin. Sy het in 1702 die vors van Engeland geword en het geheers tot haar dood op 1 Augustus 1714.  Sy het nie ‘n troonopvolger nagelaat nie en omdat die Britse wet bepaal het dat geen Rooms Katolieke persoon op die troon mag sit nie het die Britse parlement haar naaste Protestantse familielid as koning in haar plek aangestel. Hy was George I van die Huis van Hanover en is op 1 Augusus 1714 aangestel as koning van Groot Brittanje. Die Britse vorstehuis het hulself hierna nooit weer deel gemaak van die Rooms Katolieke kerk en sy bedrywighede nie. Die huidige vorstehuis van die VK staan bekend as die Huis van Windsor, maar hulle was tot en met die Eerste Wêreldoorlog nog bekend as die Huis van Saxe-Coburg and Gotha. Hierdie Duitse naam het saam met Victoria se eggenoot, prins Albert, na Engeland gekom.

Nou, in ons tydvak het dit duidelik begin word dat alles nie so ‘protestants-wel’ met prins Charles is nie, want dit het aan die lig gekom dat hy volgens alle aanduidinge ‘n versteekte Moslem kan wees. Daar was dan ook ‘n klag op hoë vlak vanuit Amerika se senaat teen hom uitgespreek dat hy sy invloed gebruik het om sy mede-Moslem Barak Obama in die Amerikaanse Wit Huis in te werk.  Die persoon verantwoordelik hiervoor is Senator Lyndon la Rouche wat langer in die Amrikaanse politiek bedrywig is as wat ek jare het!   Die doel hiermee sou bes moontlik wees om die VSA se (kleiner wordende) Christusgelowige groep te disassosieer en te vernietig, maar ook om Amerika oop te gooi vir invloed en aanvalle vanaf militante Moslem-kant. En vandag word die groepie topleiers van Amerika jou werklikwaar openlik en amptelik deur Moslemraadgewers bedien! Dit is natuurlik ook tot Charles se  beste selfsugtige beswil dat die vriendelike betrekkinge tussen Amerika en Engeland vernietig word, want dan hoef hy niks verder met Amerika te deel nie.

En dit is presies net hier waar die visioenêre vriendskap en samewerking tussen die Britse troonopvolger en die Turkse terroristeleier in die verhaal betekenisvol begin word. Wat meer is, daar is ook nog drie verdere Indiër terroristegroepe betrokke by hierdie sluipaanval op Duitsland, en almal van hulle is in die verhaal onder die beheer van die Britse troonopvolger!

Die visioenêre simboliek beskryf hom as ‘n Engelsman met ‘n swart hoed (simbool vir bose regering) en swart motorbande wat by hom lê (verteenwoordigend van sy beheer oor die VVO ‘regering’ in Europa). Sy beheer oor die bose Indiërs in die verhaal (want daar is ‘goeie’ Indiërs ook) sien ons in hul kleredrag, wat mens aan die priesters/leraars in die Anglikaanse kerk dink. Dit word aangetoon as vrouens (volke) wat swart rokke aan het met wit kant om die nekke (wit boordjies). Hierdie simbool van die vrouens stel die Statebond voor waarvan Engeland natuurlik die leierland is.  Hierdie beeld verwys spesifiek na die Indiërterroriste in die verhaal.  Ons sien later dat die troonopvolger dood op sy rug lê in die suid-ooste van Europa met blink (‘koning’) sterre op sy baadjie. Dit dui op die finale ondergang van die Britse Ryk in Europa.

Hierdie ontwikkelinge sal stilweg in die agtergrond in Europa oor die volgende paar jaar groei tot op die punt waar dit in ‘n oorlog uitbars. Die leser moet nou nog net in gedagte hou dat die oorlog wat kom nie ‘n uitgerekte gebeurtenis sal wees wat in loopgrawe geveg word nie. Dit sal eintlik niks meer wees as ‘n Engelse poging om ‘n staatsgreep met die samewerking van Moslem terroristegroepe op Duitsland en die EU uit te voer nie. Dit is die rede waarom die oorlog so kort en hewig gaan wees, want dit word gevoer tussen groot gevegsgroepe wat oor geweldige slaankrag en spoed van beweging beskik.

Ek weet dit is nog lank om te wag hiervoor, maar hou moed, hierdie dinge sál kom en dit sál gebeur, maar dit sál ook verbygaan en dan is ons volk vir altyd vry!

Groete,
Frik Pretorius.