Skip to content

ART 090: 2016-06-28 BREXIT en Siener se profesieë.

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die referendum in Brittanje en Noord-Ierland oor verdere deelname aan die EU is nou verby en ‘n paar mense wou heel gou weet hoe dit Siener se verhaal raak. Die meer spesifieke vraag was dan ook of Siener na hierdie aangeleentheid verwys het in sy visioene en/of privaatgesprekke.

Die baie kort antwoord in albei hierdie gevalle is: Nee, en weer ‘n keer nee. En ja, dit is inderdaad ‘n dubbele ‘nee’, want ook hier, soos met alles rondom die visioene, is daar heeltyd ook ‘n wiel binne ‘n wiel binne ‘n wiel wat ons moet verstaan.  En ek moet dit noodwendig op hierdie basis verduidelik, anders kan ons die aangeleentheid oorvereenvoudig en op daardie manier koers verloor. Die enigste manier om koers te kán hou met Siener se verhaal is natuurlik om te alle tye die eindpunte van die verhaal in gedagte te hou!

Nou, voor ons by die impak van BREXIT op die visioenêre verhaal kan kom moet ons eers kortliks na BREXIT as sulks kyk. Daar is baie bepaalde dwalinge oor BREXIT in omloop wat die uiteindelike betekenis daarvan heeltemal kan verwring, wat natuurlik ook meebring dat die huidige bespiegelinge hieroor nooit meer as net dit sal wees nie. Daar is ‘n paar redes waarom ek so kan sê en ek dink die beste manier om verder te gaan is om eers die belangrikste feite rondom BREXIT uit te lig. Die kern van die eerste deel van die bespreking hieronder berus op feite wat uit drie Britse aanlynkoerante kom, naamlik Wales Online, Irish Central, die Irish Times asook die Europese The Parliament Magazine.

Deel A:

Die kiesers van die Verenigde Koninkryk het in die pas afgelope referendum aangetoon dat die meerderheid verkies om uit die EU te onttrek.  Hierdie uitslag sluit egter nie noodwendig die hele VK summier in nie, want Noord-Ierland en Skotland het baie bepaald aangedui dat hulle binne die EU wil aanbly.  Noord-Ierland is natuurlik deel van die VK terwyl die suidelike en noordwestelike dele van Ierland ‘n onafhanklike republiek is. Die Republiek van Ierland is in eie reg deel van die EU, maar omdat hulle staatkundig gesproke nie deel van die VK is nie het hulle nie aan die referendum deelgeneem nie. Die Iere het, volgens Irish Times, egter al klaar, en dan ook al jubelende, uitgewerk dat Dublin nou die hoof-ontvanger kan word van die grootste deel van finansiële bystand van die EU omdat hulle nou die enigste Engelssprekende land is wat nog aan die EU onderdanig is!

Die uitslag ten opsigte van Noord-Ierland en Skotland hou egter ook verreikende implikasies in vir die voortbestaan vir die VK as sulks, want die Skotse leiers dring nou weer aan op ‘n referendum rondom Skotse onafhanklikheid.  Die huidige Skotse regering word gevorm deur die Arbeidersparty en hulle wil nie by die EU uitgaan nie, want hulle besef dat hul ekonomie nie sonder die EU se bystand kan voortbestaan nie.

Daar was baie onlangs, so kort gelede as 18 September 2014, ‘n referendum in Skotland rondom afskeiding van die VK wat deur die ‘nee-stem’ met ‘n marge van 55.3% teenoor 44.7% gewen is, maar hierdie keer kan dit dalk ‘n perd van ‘n heel ander kleur wees. Die kanse het skielik radikaal verbeter dat Skotland onafhanklik van Engeland sal wil voortgaan, want dit was juis hul afhanklikheid van Engeland se ekonomie wat hulle tot nou toe binne die VK gehou het. Daardie houvas het egter nou weg geval, want die EU se geldkraantjie gaan beslis toegedraai word!  Maar hierdie afskeiding sal sommer baie gou moet gebeur, want as dit nog iets vir hulle kán beteken rondom voortgesette lidmaatskap van die EU sal dit beslis moet gebeur voordat die Britse parlement oor hierdie BREXIT kan praat en stem in Oktober-November hierdie jaar…ás die EU dit so ten opsigte van Skotland sal aanvaar, natuurlik!

Ons moet hierdie Skotse werklikheid saamlees met die feit dat daar ook al meer stemme vanuit albei dele van Ierland opgaan dat hierdie die ideale tyd en geleentheid is dat die twee Ierlande in ‘n enkele onafhanklike staatkundige eenheid verenig word. Die spreekwoordelike wortel voor die neus in hierdie geval is dat die mense van Noord-Ierland nog steeds bystand vanaf die EU sal kan ontvang as Ierland ‘n eenheid word. Daar is dan ook bespiegelinge in Ierland dat die EU-bydrae nou groter gaan word, wat beteken dat die ekonomiese koek in Ierland groter gaan word en dat ook Noord-Ierland in hierdie groter voorspoed sal kan deel.  Dit is ‘n aansporing wat waarskynlik sal meebring dat ook Noord-Ierland baie binnekort en baie vinnig uit die VK kan onttrek.

Ek kan egter nog ‘n verdere moontlikheid onderskei hier wat Skotland dalk kan help, al sou die EU nie hul beoogde onttreking uit die VK wil aanvaar nie. Dit is so dat daar ‘n baie besonderse historiese eenheidsband tussen Noord-Ierland en Skotland bestaan, want die Skotte het hul oorsprong (en oorspronklike koninkryk) tot ‘n groot mate aan die Noord-Iere te danke. Daar is dus definitiewe bande van bloed wat hulle aanmekaar verbind.  ‘n Mens wonder of dit sal kan gebeur dat die Republiek van Ierland, Noord-Ierland en Skotland saamsmelt in ‘n staatkundige eenheid sonder dat enigeen deur die ander oorheers word.

Maar, enige voorkoms of kombinasie van hierdie moontlikhede sal natuurlik beteken dat die Britse koninkryk ook tot ‘n einde sal kom. Wat van Wallis sal word in so ‘n geval weet ek nie en ‘n mens soos ek, wat ‘n Walliese wortel het, kan maar net hoop en bid vir uitkoms vir hulle.  Dit is goeie mense hierdie, maar hulle is ongelukkig in absolute terme blootgestel aan die Engelse (ekonomie) en hulle, dalk meer as enige ander volk, het oor die eeue afgryslik erg deurgeloop onder die Engelse se demonies-bose imperialisme.  Ek het ‘n bietjie na hul geskiedenis gaan kyk, en omdat hulle dieselfde basiese grondgebied beset is daar werklik vieslik met hulle as volk en met hul taal deur die Engelse gemors. Die ander Keltiese groep wat net so erg deurgeloop het is die mense van Cornwall (oos van Suid-Wallis en oorkant die Bristolkanaal).

Daar is tans ‘n geweldige sterk reaksie vanaf liberale kant in die VK om ‘n tweede referendum te reël in ‘n poging om die uitslag van die afgelope referendum om te keer na ‘n ‘bly’ stem. Die ontledings wat gedoen is direk ná die referendum dui aan dat dit veral die arbeidersklasse in Wallis en die Britse middellande was wat op ‘n emosionele basis gestem het vir ‘uit’. Hulle kom egter nou agter wat dit hulle gaan kos in terme van direkte finansiële bystand vanaf die EU, en hulle gaan beslis erg verarm!

Op hierdie punt ontstaan daar egter twee probleme vir die VK waarna ons ook moet kyk.

Die eerste is dat die mense wat ‘n tweede referendum in die VK probeer reël heeltemal buite koers is. Die spesifieke bepaling wat in Artikel 50 deur die Europa Parlement rondom onttrekking van ‘n lidland neergelê is het die finale sê in die saak, en daar is ‘n ingeboude beheermaatreël hierin wat sê dat die onttrekking van ‘n lidland op ‘n tweebenige wyse moét geskied. Die kieserskorps moet ten eerste hul voorkeur by wyse van ‘n referendum aantoon, en die lidland se parlement moet dit daarna op grond van die uitslag amptelik goedkeur of afkeur.  Ek vermoed dat laasgenoemde gaan gebeur, want die ‘bly’ groep maak baie sterk voorbrand vir so ‘n moontlikheid.  Daar kan egter, ongelukkig vir hulle, nie ‘n tweede referendum wees nie, want die reëls maak nie voorsiening daarvoor nie en juis die ekstra bepaling rondom die parlement wat finaal daaroor moet besluit negeer in elk geval die nodigheid vir ‘n tweede referendum.

Die tweede probleem het eintlik reeds gebeur, en dit is dan ook die spreekwoordelike strooihalm wat die kameel se rug uiteindelik finaal gaan breek. Hierdie probleem lê daarin dat die EU parlement natuurlik die absoluut finale sê in die saak het en dat hulle hierdie bepalings kan toepas soos hulle dit wil doen. En dit het hulle reeds vóór die referendum gedoen!

Sommige van die lidlande van die EU, en by name veral Duitsland, dreig al van die 1980’s af om die VK uit die EU te skop.  Daar is verskillende redes hiervoor, waarvan een die feit is dat Engeland nog al die jare voete sleep om hul staatkundige onfahanklikheid heeltemal prys te gee en hulself volledig ondergeskik aan die gesag van die Europa Parlement te maak.  Nog so ‘n rede is dat Engeland volgens hulle ‘n welsynstaat was wat self ‘n kroniese welsynsgeval geword het.  Hulle beskou Engeland as ‘n finansiële las wat nooit ‘n positiewe bydrae tot die EU sal kan maak nie.

Die feit van die saak is dat die VK heeltemal uitgebak is by die ander lede van die EU, en dat hulle die Britte graag uit wíl hê!  En so het die Europa Parlement reeds op 22 Junie, ‘n dag vóór die referendum, gewaarsku dat die VK geen verdere spesiale behandeling sal ontvang as die kieserskorps sou besluit om te onttrek nie. Die woorde wat Jean-Claude Juncker, huidige president van die Europa Kommissie, hiervoor gebruik het was baie skerp en veral baie finaal gewees, en dit het aan die Engelse géén ruimte gelaat om agterna enigsins aan die uitslag te kán verander nie.

‘…European Commission President Jean-Claude Juncker has warned that Brussels will be in no mood to offer Britain gracious exit terms if it opts to leave the EU on Thursday.

Quashing the view of some senior members of the Vote Leave campaign that there would be no need to automatically trigger the EU’s Article 50 exit mechanism in the event of a Leave victory, Juncker said on Wednesday that a vote to pull out would negate all other options. (my beklemtoning)

“British policy makers and British voters have to know that there will not be any kind of renegotiation,” he said. “Out is out.” …’ (my beklemtoning) [ parliamentmagazine.eu/articles/news/out-out-no-further-negotiations-if-uk-votes-leave-eu-says-juncker]

Dit lyk dus of Engeland maar moet aanvaar dat hulle sedert 23 Junie 2016 nie meer deel van die EU is nie.

Hierdie is baie belangrik vir die verdere ontplooiing van die aanloop tot Siener se visioenêre verhaal, want dit bevredig ook meteens die visioenêre ‘voorvereiste’ dat Engeland alleen en geïsoleerd saam met Frankryk sal staan as die oorlog uitbreek.  Ons kan nie sê presies hoe Frankryk uit die EU uitgewerk gaan word nie, maar dit gaan die Franse beslis in Engeland se arms indryf. Hou hier in gedagte dat Engeland en Frankryk saam met België in die komende oorlog te staan sal kom teen ‘n koalisie van Duitsland, Italië, die Boervolk en ook Ierland.  Frankryk en Duitsland sal uit die aard van die saak nie teen mekaar optree solank albei lid van die EU is nie, so Frankryk se uitwerping sal nog op die een of ander manier plaasvind.  Soos dit is weet ons in elk geval jare lank al dat Duitsland stadig maar seker besig is om Frankryk se invloed in die EU al meer na die kantlyn uit te werk. Ek het selfs lank gelede in vorige artikels hierna verwys en net soos toe sê ek ook nou dat hierdie net ‘n kwessie van tyd en/of geleentheid is voor dit gebeur.

Ek het ook reeds in die tydperk 1995 tot 2004 daarop gewys dat Engeland en Frankryk ‘n eensydige militêre verdrag met mekaar gesluit het binne die EU, en ek het daarop gewys dat dit eerder op ‘n breekspul binne die EU dui as bloot op ‘goeie samewerking tussen twee lidlande’ soos Volksblad destyds daaroor berig het.

Deel B:

En nou kan ons begin kyk na die vraag of BREXIT in Siener se visioene beskryf word, al dan nie, en ook hier is die antwoord: Nee, dit word nie.  Dit kan ook nie, want ons het nog ‘n entjie om te gaan vóórdat ons by die amptelike beginpunt van die verhaal as sulks kan kom. Hierdie gebeure is, met ander woorde, maar nog deel van die aanloop tot die visioenêre verhaal. Dit is op hierdie stadium van die ontwikkeling van die politieke situasie in Suid-Afrika meer as baie moontlik dat die regeringsboom tussen 3 en 31 Augustus 2016 kan pluiens, maar selfs dan sal ons nog so stuk of drie jaar moet wag voordat die visioenêre verhaal sy volledige praktiese beslag sal kry.  Die gebeure wat op ons wag tussen 3 en 31 Augustus is trouens in hierdie verband miskien ‘n soort hoofaanwyser van waar ons onsself tans in die aanloop tot die visioenêre verhaal bevind.

Die visioenêre verhaal begin, in terme van volgorde van gebeure en tydsberekening, met die regeringsboom wat so spontaan van bo af in Suid-Afrika begin pluiens. Dit kan so gou as Augustus 2016 gebeur, en dan verskuif die fokuspunt sowat drie jaar aan na Europa waar ‘n Turkse terroristeleier ‘n gewapende aanval op Duitsland sal probeer loods.  Dit lei tot die ontstaan van Siener se Derde Wêreldoorlog, want die Duitsers kom op hierdie punt agter dat Engeland eintlik agter die Turkse terroris se poging sit.  Die toneel verskuif egter ook onmiddellik na hierdie gebeure terug na Suid-Afrika waar ‘n algemene verkiesing in Noordwes as ‘n onafhanklike Volkstaat sal plaasvind.

Die Turk se optrede lei daartoe dat die oorlog in Europa uitbars baie kort voor die verkiesing in Noordwes by ons plaasvind. Ons praat hier dalk selfs van enkele dae, want die Britse soldate in Pretoria ontplooi onmiddelik nadat die uitslag van die verkiesing bekend gemaak word.  ‘n Afdeling van hierdie mag beweeg dadelik vanaf Pretoria na Kimberley, terwyl ‘n verdere groep Britse valskermsoldate kort hierna baie haastig op Warmbad in Namibië neergelaat word.  Hulle gaan duidelik soontoe om ‘n verwagte Duitse inval vanaf Lüderitzbaai na Noordwes en Gauteng af te sny en te stop.  (Die spoed waarteen die oorlog ontwikkel en afspeel is verbysterend, om die minste daarvan te sê!)

Maar die periode wat belangrik is vir vandag se bespreking val op die tydstip tussen nou en 2019 in Europa, want dit is per slot van sake die tydperk waarin die aanloop tot die oorlog in Europa sal ontwikkel. Ek verwag dat die volgende hiervandaan verder gaan gebeur.

Engeland sal al meer deur die lede van die EU geïsoleer word met die doel om daardie land te straf en uiteindelik te vernietig. Die doel hiermee is om Engeland weer volledig onder die beheer van die Rooms Katolieke kerk en die sewende Heilige Romeinse Ryk in te dwing. Ons kan nie hier en nou daarna kyk nie, maar die basis hiervan word gevind in die haat en stryd tussen die Vatikaan en die Vrymesselary, maar dan ook die voortdurende ‘rebellie’ van die Britse vorstehuis teen die Vatikaan. Dit het begin by Hendrik VIII wat die Rooms Katolieke kerk in die 1530’s verban het en die Anglikaanse kerk in sy plek ingestel het.

Hierdie mense, soos ook die Vatikaan, het hul eie idees oor wie die wêreldheerser van die toekoms moet wees en sal dus uit hul pad gaan om hul eie kandidaat daarvoor voor te stoot en te vestig. Prins Charles het baie jare gelede, ag ons was sommer nog jonk gewees, ‘n baie interessante opmerking in hierdie verband gemaak. Hy het gesê: Ás ek ooit koning van Engeland word sal ek die laaste een wees, want die konsep is uitgedien. Gesien in die lig van wat ons vandag hiervan weet was dit ‘n duidelike uitspraak dat hulle glo dat ‘n komende wêreldheerser vanuit Brittanje sal kom en nie vanuit die Europese vasteland nie.  Vir diegene wat in hierdie soort onderwerp belangstel wil ek sê dat dit oënskynlik na King Arthur verwys, maar dat dit in werklikheid eintlik op die koms van die Antichris gemik is. (Albei kante werk dus in dieselfde basiese rigting hier, maar die absolute ironie van die saak is dat die Engelse se aspirasies in hierdie verband op Suid-Afrika se slagvelde gaan sneuwel, want dit is juis hier waar Engeland einde ten laaste verpletterend en ‘vir altyd’ verslaan gaan word!)

Die werklike probleem het dalk by koningin Anne begin. Sy het in 1702 die vors van Engeland geword en het geheers tot haar dood op 1 Augustus 1714.  Sy het nie ‘n troonopvolger nagelaat nie en omdat die Britse wet bepaal het dat geen Rooms Katolieke persoon op die troon mag sit nie het die Britse parlement haar naaste Protestantse familielid as koning in haar plek aangestel. Hy was George I van die Huis van Hanover en is op 1 Augusus 1714 aangestel as koning van Groot Brittanje. Die Britse vorstehuis het hulself hierna nooit weer deel gemaak van die Rooms Katolieke kerk en sy bedrywighede nie. Die huidige vorstehuis van die VK staan bekend as die Huis van Windsor, maar hulle was tot en met die Eerste Wêreldoorlog nog bekend as die Huis van Saxe-Coburg and Gotha. Hierdie Duitse naam het saam met Victoria se eggenoot, prins Albert, na Engeland gekom.

Nou, in ons tydvak het dit duidelik begin word dat alles nie so ‘protestants-wel’ met prins Charles is nie, want dit het aan die lig gekom dat hy volgens alle aanduidinge ‘n versteekte Moslem kan wees. Daar was dan ook ‘n klag op hoë vlak vanuit Amerika se senaat teen hom uitgespreek dat hy sy invloed gebruik het om sy mede-Moslem Barak Obama in die Amerikaanse Wit Huis in te werk.  Die persoon verantwoordelik hiervoor is Senator Lyndon la Rouche wat langer in die Amrikaanse politiek bedrywig is as wat ek jare het!   Die doel hiermee sou bes moontlik wees om die VSA se (kleiner wordende) Christusgelowige groep te disassosieer en te vernietig, maar ook om Amerika oop te gooi vir invloed en aanvalle vanaf militante Moslem-kant. En vandag word die groepie topleiers van Amerika jou werklikwaar openlik en amptelik deur Moslemraadgewers bedien! Dit is natuurlik ook tot Charles se  beste selfsugtige beswil dat die vriendelike betrekkinge tussen Amerika en Engeland vernietig word, want dan hoef hy niks verder met Amerika te deel nie.

En dit is presies net hier waar die visioenêre vriendskap en samewerking tussen die Britse troonopvolger en die Turkse terroristeleier in die verhaal betekenisvol begin word. Wat meer is, daar is ook nog drie verdere Indiër terroristegroepe betrokke by hierdie sluipaanval op Duitsland, en almal van hulle is in die verhaal onder die beheer van die Britse troonopvolger!

Die visioenêre simboliek beskryf hom as ‘n Engelsman met ‘n swart hoed (simbool vir bose regering) en swart motorbande wat by hom lê (verteenwoordigend van sy beheer oor die VVO ‘regering’ in Europa). Sy beheer oor die bose Indiërs in die verhaal (want daar is ‘goeie’ Indiërs ook) sien ons in hul kleredrag, wat mens aan die priesters/leraars in die Anglikaanse kerk dink. Dit word aangetoon as vrouens (volke) wat swart rokke aan het met wit kant om die nekke (wit boordjies). Hierdie simbool van die vrouens stel die Statebond voor waarvan Engeland natuurlik die leierland is.  Hierdie beeld verwys spesifiek na die Indiërterroriste in die verhaal.  Ons sien later dat die troonopvolger dood op sy rug lê in die suid-ooste van Europa met blink (‘koning’) sterre op sy baadjie. Dit dui op die finale ondergang van die Britse Ryk in Europa.

Hierdie ontwikkelinge sal stilweg in die agtergrond in Europa oor die volgende paar jaar groei tot op die punt waar dit in ‘n oorlog uitbars. Die leser moet nou nog net in gedagte hou dat die oorlog wat kom nie ‘n uitgerekte gebeurtenis sal wees wat in loopgrawe geveg word nie. Dit sal eintlik niks meer wees as ‘n Engelse poging om ‘n staatsgreep met die samewerking van Moslem terroristegroepe op Duitsland en die EU uit te voer nie. Dit is die rede waarom die oorlog so kort en hewig gaan wees, want dit word gevoer tussen groot gevegsgroepe wat oor geweldige slaankrag en spoed van beweging beskik.

Ek weet dit is nog lank om te wag hiervoor, maar hou moed, hierdie dinge sál kom en dit sál gebeur, maar dit sál ook verbygaan en dan is ons volk vir altyd vry!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

ART 089 2016-05-17 Siener se Engelse soldate is op pad na Pretoria!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het in my twee boeke en vorige artikels baie daarop gewys dat daar ‘n groot Engelse militêre teenwoordigheid in Pretoria is op die punt waar Siener se visioenêre verhaal begin.  Ek het ook in 2004, toe my eerste boek verskyn het, gesê dat die ANC-kolos net tot ‘n val kan kom as gevolg van (interne) swart op swart geweld.

Wat die Engelse teenwoordigheid in Pretoria betref het ek aanvanklik gesê ek weet nie wanneer en waarom hulle sal kom nie, en dat hulle maar net hier sal wees as die verhaal begin. Hierdie gebeure het eers vir my begin koers kry toe Cope van die ANC weggebreek het onder Lekota, en toe weer nadat Malema teen Zuma begin draai het.  Cope het homself intussen bewys as heeltemal tandeloos, maar Malema het na vore getree as ‘n fanatieke en roekelose soort teenstander.

Malema is die eerste keer as leier van die ANC Jeugliga gekies in die dae kort voor ons in Augustus 2008 van Bloemfontein na Pretoria verhuis het. Dit was destyds ‘n groot lawaai in Bloemfontein gewees, want hy en sy ondersteuners het groot skade aan die twee universiteitskampusse in Bloemfontein aangerig soos hulle om baasskap baklei het. Hy het, met ander woorde, baie openlike geweld ingespan om die leier van die jeugliga te kon word, en daar het duidelik nog niks hiervan verander nie!

Nou, ek sien hiérdie mannetjie as ‘n baie belangrike pion in ons Vader se beplanning, en ek het, vandat sy probleme met Zuma sigbaar geword het, gesê dat hy waarskynlik die man is wat Zuma gaan laat val. Ek het later, soos hierdie raaisel vêrder vir my begin oopgaan het, kon skryf dat die Engelse soldate hierheen sal kom om die swart op swart revolusie, wat waarskynlik deur Malema begin sal word, te beheer om Engelse belange in Suid-Afrika te beskerm. En die grootste onmiddellike bron vir hul bekommernisse is nogal Malema (deur AMCU) en Putin se platinum-grypsug.

En nou vir die nuutste kinkel in hierdie uiters interessante sage:

Radio Pretoria, deesdae bekend as Pretoria FM, het gisteraand (16 Mei 2016) ‘n uiters interessante nuusberig uitgesaai.  Dit blyk dat ‘n organisasie in Engeland, bekend as www.vice.com, inligting op die internet gepubliseer het dat ‘n groep Engelse militêre offisiere Suid-Afrika laasjaar besoek het om ‘n baie besonderse taak uit te voer. Hulle verwag duidelik baie groot probleme vir die ANC by die stembus later vanjaar, want volgens hierdie nuusbron was hul missie om planne op te trek hoe om die ANC aan bewind te hou ná die komende verkiesing. Ons het geen rede om te twyfel aan die egtheid van die berig nie, en as ons dit begin pas op die gang van Siener se visoenêre verhaal is dit presies in die kol! Dit bewys meteens ook dat die ANC regering bloot ‘n strooipop-verlengstuk van die Engelse regering is.

Dit is baie, baie interessante inligting hierdie, maar dit is egter nie vir my die belangrikste deel van die berig nie. Iets wat vir my van baie groter waarde is hier is die volgende:

Despite the concern surrounding the ANC’s activities, the military officers were required to, “devise a medium term strategy, with concrete deliverables, for the party to retain power at the next general election.”

Die verwysing na ‘…medium term…’ staan vir my om bepaalde redes soos ‘n seer duim uit. Daar is nie ‘n presiese definisie vir so ‘n tydperk nie, veral nie in die politieke sin van die woord nie, maar dit word skynbaar aanvaar as ‘n tydperk wat langer as ‘n jaar van nou af sal begin, maar darem ook korter as vyf jaar van nou af sal aanhou. Dit word skynbaar egter algemeen aanvaar dat die begrip na ‘n tydperk van min of meer drie jaar verwys.

Ek verstaan twee verskillende dinge hier.  Die eerste een raak die ANC en die tweede ons toekomstige staatkundige posisie.

Hoe raak hierdie verwikkelinge die ANC?

Ek is in die eerste plek geruime tyd al openlik van mening dat ons in die geval van die ANC nie juis veel vêrder hoef te kyk as die verkiesing in Augustus 2016 nie, want die kanse is baie goed dat hulle nog voor dit tot ‘n val kan kom.  Dit is nou as daar hoegenaamd ‘n verkiesing gaan wees. Ek is in elk geval dan ook op rekord dat ek nie kan verstaan wat die ANC nog steeds in die kussings hou nie, want hulle moes eintlik lankal terug ondergegaan het.

Ek verwag ook nog steeds ‘n Zuma-staatsgreep om te keer dat hy uitgeskop word en tronk toe gaan vir sy vergrype. Die ANC topleiding praat van maniere om van hom te laat uittree nadat die verkiesing verby is, maar hy moet verseker tog by homself wonder wat daarná van hom gaan word.  Hy sal waarborge wil hê dat hy nie vervolg gaan word nie en niemand kan regtig so iets vir hom gee nie. Sy opponente sal dit in elk geval op geen manier toelaat nie. Hy sal dus beslis vervolg word, maak nie saak wát gebeur nie en ‘n staatsgreep sal sy enigste haalbare uitweg wees. Hy kan seker ook asiel in die buiteland gaan soek, maar ek dink hy weet dat dit hom nie veel sal help nie. Hy sal ten volle aangewese wees op die ondersteuning van mense soos die Gupta’s en die (Schabir) Shaik’s, en ek kan nie sien dat hulle hom gáán help nie! Miskien tot hulle hom óók kaal gestroop het van die geld wat hy gesteel het ja, maar daarna sal hulle hom vir die wolwe gooi.

Die kanse is natuurlik uitstekend goed dat Malema óók ‘n staatsgreep kan probeer uitvoer, maar die SAPD (wat Zuma se gekose stormtroepe is) sal waarskynlik té goed georganiseer wees daarvoor.  Daar is slegs enkele weermagbasisse in die hele land terwyl elke beboude gebied ‘n polisiestasie het.  Hulle is dus orals teenwoordig en kan daarom baie gemaklik en vinnig op enige plek toeslaan.  Malema mag die weermag en AMCU aan sy kant hê, maar die weermag veral het regtig niks werd geword: ons eens trotse SAW het ‘n belaglike bespotting geword!

Maar dit maak ook nie regtig saak wie so ‘n staatsgreep probeer uitvoer nie, want Zuma gaan die ANC laat val en dit sal na alle kante toe ‘n swart op swart revolusie veroorsaak.

Die Engelse militêre mag waarna die nuusberig verwys sal natuurlik na dese openlik en sonder slag of stoot kan kom, want hulle en die ANC werk duidelik saam. Die ANC is in werklikheid besig om hulle op ‘n vrywillige basis van buite in te nooi, en as die lawaai verby is en die regeringsboom klaar in sy graf in verdwyn het sal hulle nog steeds hier wees.  En so sal hulle ook in Pretoria teenwoordig kan wees as Siener se verhaal by die verkiesing in Noordwes begin.

Ek kan nie sê wat in lande soos Zimbabwe en Zambië gaan gebeur nie, maar Zimbabwe veral sal seker ook so in die stilligheid weer aan die Engelse kroon onderwerp word. Die verhaal toon aan dat die Engelse op ‘n laterige stadium in die verhaal vanaf Upington na ‘n militêre basis by Buluwayo sal vlug as die Duitse magte van Lüderitzbaai af inbeweeg. Die implikasie hiervan is natuurlik dat die Engelse waarskynlik reeds ‘n basis daar sal hê nog voor die verhaal begin. Maar ons weet nie wanneer dit gebeur nie en ook nie wat daar gebeur nie.

Hierdie nuusberig laat natuurlik ‘n paar interessante vrae na vore kom.

  • Hoe gaan die Engelse militêre mag enige geweldadige onrus beheer in die tydperk tydens en direk ná die verkiesing? Ons moet noodwendig hier aanvaar dat hulle grootskaalse swart op swart gewapende geweld teen die ANC verwag, daarom word die beplanning deur militêre offisiere gedoen en nie deur diplomate of ekonome nie.
  • Ons weet nie hoe groot hierdie groep offisiere was nie, maar hulle sal beslis meer as net ‘n paar soldate nodig hê om orde tussen 50miljoen werklose swartes af te dwing in ‘n Suid-Afrika wat WIL brand! Hulle gaan sommer ‘n hele paar duisend soldate nodig hê, wat waarskynlik die verwysing na ‘concrete deliverables’ in die berig verduidelik. Daar is baie plek vir hulle in die militêre basisse in en rondom Pretoria.
  • Wat gebeur die dag as daardie medium-tydperk verby is? Hul beplanning en hulp is duidelik nie bedoel om voorsiening te maak vir langer as ‘n paar maande nie. Hulle kan dus nie regtig langer, of selfs onbepaald hier bly nie. Dit loop saam met die baie groot moontlikheid dat die bedreiging teen die ANC regering erger gaan word, en dat ons mettertyd selfs ‘n soort Vietnam vir die Engelse en hul ANC handperdjies hier kan verwag! Miskien hoop die Engelse om die belhamels uit te haal en sodoende die ANC te ondersteun?
  • Die feit dat die Engelse offisiere se beplanning slegs oor die medium-termyn strek sê dus in werklikheid dat hulle beplan om nie langer as ‘een tot vyf jaar’ hier te wees nie. Waarom hierdie rigiede afsnydatum inbou in ‘n plan wat bedoel is om die ANC se bewind oor die langer termyn te bestendig as hulle weet dat die opstandigheid nie so gou gaan bedaar nie? Of het hulle dalk iets anders in gedagte, want die bedreiging teen die ANC se bewind is definitief groter as waarvoor die beplanning voorsiening maak. Dit gaan beslis nie vanself en skielik na hierdie beplande tydperk ophou nie.
  • Dan is daar natuurlik ook (nog) die baie sterk moontlikheid dat die eintlike doel agter die beplanning is om etniese suiwering hier te kom toepas. Dit beteken dat die (varkgriep?) virus waarskynlik óók saam met hierdie Engelse besettingsmag sal kom. Ek kan nie sê presies wie die virusse aan die massas gaan uitdeel nie, maar ek aanvaar wel dat iemand dit gaan doen tydens die ‘geraas’ van die onrus en bakleiery.  Ek het in detail hierna gekyk in Art031 en ook Art032. (Ek het dit vantevore verkeerd verstaan, soos in Art 057, maar 31 Augustus kan dalk tog uiteindelik in die kol wees. Daardie datum staan nog, want dit is deur die Gees vanuit die Bybel aan my gegee, maar ek weet net nie presies wanneer dit van toepassing gaan word nie.)

Dit is bekend dat invloedryke mense soos Prins Phillip die sogenaamde Derde-Wêreld ‘modderrasse’ wil uitwis en ‘n revolusionêre situasie soos hierdie is die ideale geleentheid om dit te doen. Ek dink ons moet dit saam met die feit verstaan  dat daar nie swartmense in die visioenêre verhaal optree nie. Die enigste spoor van swartmense in die verhaal is die regeringsboom wat so spontaan begin pluiens en die swart kryger wie se skaduwee so dreigend oor die land val, maar net voor hy teen ons kan optree verdwyn hy agter ‘n misnewel.  Hierdie twee visioene is in werklikheid twee verskillende beskrywings van dieselfde gebeurtenis, en dit gebeur nog voor die visioenêre verhaal as sulks by die verkiesing in Noordwes begin.  En soos dit is val hierdie verkiesingstyd nogal binne Suid-Afrika se griepseisoen óók, en ons huidige nasionale demografiese situasie kan dalk heel anders lyk as dit weer Krismis word in Suid-Afrika. Die skuld hiervoor, soos ek in die artikels oor varkgriep gesê het, sal op die Boervolk gepak word, maar die wêreld moet weet dat die werklike Christusgelowige Boervolk nie hul hande op hierdie manier sal vuil maak nie. Ons was nog nooit moordenaars nie en ons sal dit ook nie nou wees nie. Ons is onskuldig aan die sluipaanslag wat teen die swart ras in Afrika kom! (Onthou, daar is ook Engelse magte in die voormalige Duits-Oos in die verhaal, maar daar is ook in daardie deel van die verhaal geen teken van swartmense nie!)

Hoe raak hierdie verwikkelinge ons staatkundige posisie?

‘n Mens kan dalk wil dink dit is nog ‘n bietjie gou om nou al oor moontlike datums en tydskale te begin praat, want daar moet nog ‘n paar dinge gebeur en daar is nog nie regtig ‘genoeg bewyse’ om beweringe soos myne onomstootlik te staaf nie. Ek weet egter nie of ons regtig nog so kan redeneer nie, want die aanloop tot Siener se verhaal is besig om vlak voor ons oë vorm aan te neem! Wat hierdie moontlike tydperk van drie jaar vir die Engelse se ‘medium term’ betref wil ek dan ook ter afsluiting kortliks die volgende sê:

So ‘n tydperk van drie jaar pas uitstekend by my argumente en stellinge oor die gebeure wat op ons wag.  Ek het op 13 Mei 2016, pas ‘n paar dae gelede, in ART 088 weereens nuwe inligting oor die regering van die Antichris uitgewys. Die baie belangrike afleiding wat ons uit stukkies inligting soos hierdie kan maak is dat ons ‘n moontlike tydskaal kan aflei waarin hy gaan optree. En die oomblik as ons DIT het, het ons natuurlik ook die res daarvan. Dan kan ons mos sinvol begin beplan om die toekoms te beveilig….diegene wat daarin belangstel in elk geval. Ek het dan ook, soos ek hierbo sê, reeds my gedagtes en verwagtinge hieroor in verskeie artikels op hierdie blad en in my boeke gepubliseer. En ja, dit is die feitelike inligting wat in die media verskyn wat hierdie afleidings nou baie sterk begin ondersteun en daadwerklik versterk. Dit is ook waarom ek telkens die volledige berigte saam met my artikels publiseer.

Maar so is ek op rekord dat die Antichris se tydperk volgens alle aanduidinge op 25 September 2015 begin het, en dat dit sal eindig op 24 September 2022. Die inligting wat saam met dit vir my oopgegaan het is dus dat Siener se Derde Wêreldoorlog baie moontlik oor sowat (nog) drie jaar sal uitbreek. Ek mag nog steeds verkeerd wees hiermee, ek het nie regtig klinkklare bewyse op hierdie stadium hiervoor nie, maar ek verwag volgens wat ek aanvoel, en wat ek sien en verstaan, dat die oorlog in ongeveer Maart 2019 sal uitbreek.  As ek verkeerd is sal dit nie meer as met ‘n paar maande wees nie.

Drie jaar is in elk geval ‘n baie haalbare tydperk vir die regering wat ná die ANC sal kom om twee Volkstate af te baken, te proklameer en uit die landkaart te sny.  Daar is verskeie en verskillende staatkundige prosesse en handelsooreenkomste wat eers afgehandel sal moet word, en dit sal nie sommer in ‘n korter tydperk as drie jaar ingepas kan word nie.  Iets wat miskien kan help om die proses sonder haakplekke te laat verloop is dat die Engelse militêre offisiere wat na Pretoria sal kom waarskynlik ook deel van die post-ANC regering sal vorm. Die verraaierselement onder ons sal hulle nie vinnig genoeg in so ‘n regering kan intrek nie.  Daar sal dus nie veel politieke bespreking hieroor nodig wees nie en hulle sal die twee Volkstate bloot op ons kan afdwing. En hulle sál dit doen, want die visioenêre verhaal stel dit baie duidelik dat die Engelse ons volk op ‘n hoop bymekaar wil hê om ons finaal uit te wis.

Ek en my vrou het oor hierdie nuwe verwikkelinge gesels terwyl ek hierdie artikel geskryf het, en een van die dinge wat ek met ‘n groot blydskap in my hart vir haar kon sê was:

‘Dit is hierdie soort nuus, soos ook die berig wat tot Art 088 gelei het, wat die dinge wat ek in die verlede gesê het as waar en eg bewys. Ek was nie verkeerd nie, ek was reg, en die bewyse hiervoor kom al duideliker na vore soos tyd verbygaan.  Maar die baie groot lekker hiervan is dat daar geen gevoel van persoonlike genoegdoening in my binneste is hieroor nie! Daar is werklik absoluut geen ‘ek’ of self-prysing hierin nie, net maar ‘n tevrede soort dankbaarheid dat die toekomstige gebeure reeds tot op hierdie punt van duidelikheid ontwikkel het.  Ek is baie dankbaar hiervoor, want dit is ons Vader se storie hierdie en ek gee Hom al die krediet en eer daarvoor!’

Groete,
Frik Pretorius.

——————————————————————————————————

http://www.vice.com/read/exclusive-the-british-armys-secret-plan-to-prop-up-south-africas-ruling-party

The British Army’s Secret Plan to Keep South Africa’s Ruling Party in Power

By Phil Miller

May 16, 2016

Britain’s Ministry of Defence has drawn up a secret report about how to keep South Africa’s ruling party in power in the next election, VICE has discovered.

Freedom of Information Requests reveal that last year, a group of military officers from Britain’s Royal College of Defence Studies visited South Africa. Their assignment was to “assess the political threats to continuing ANC rule in South Africa.” I sent a further FoI request, asking to see the contents of the report compiled during that trip. The request was denied. The report remains classified, with the MoD claiming that “the information contained in the report was provided in confidence and should it be released has the potential to adversely affect relations with the South African government.”

The ANC, or African National Congress, has ruled South Africa since the end of Apartheid. Once the party of Nelson Mandela and the national liberation struggle, its current leader Jacob Zuma is marred by corruption allegationsand accused of running a repressive security apparatus against his political opponents.

Despite the concern surrounding the ANC’s activities, the military officers were required to, “devise a medium term strategy, with concrete deliverables, for the party to retain power at the next general election.”

The ANC did not respond to our request for comment. The UK Ministry of Defence told VICE that this was “a purely academic exercise, strictly for internal college study purposes, designed to develop course members’ skills in strategic analysis and their ability to understand others’ perspectives.”

The MoD claim that “It had, and will have, no implication of partisanship in that tasking, and no implications for UK policy.”

However, the officers took part in numerous activities outside of a normal military role, including meetings with a UK mining company. Campaigners are alarmed at British military interest in the political and economic affairs of a foreign power.

“It is outrageous if the UK Ministry of Defence is getting involved in planning how to ensure that one particular party retains power in South Africa,” said campaigner Richard Solly, co-ordinator of the London Mining Network. “It is another example of the UK government’s policy of supporting British mining companies and lobbying overseas governments for favors for those companies, even when there are huge concerns about their impacts on communities, the environment, and human rights.”

VICE obtained the itinerary for the South Africa visit, which revealed numerous business meetings. The military officers received a briefing at the Johannesburg Stock Exchange, and called in at HSBC for a working lunch about the “economic outlook for the region.” The military delegation also attended an event at the offices of controversial British platinum mining company Lonmin in Johannesburg.

The topic of discussion at Lonmin was titled: “An Insider View on the Extractive Industry & Future Prospects.” They spent an afternoon with senior staff from the company, including its head of marketing and vice president of refining.

Lonmin’s operation in South Africa has hit the headlines because of workers staging strikes against poor conditions. It was during one strike in 2012 at the Lonmin site in Marikana, near Johannesburg, where police opened fire, killing 34 workers and injuring 78 more. The ANC and Lonmin have close connections, with one former company director at the time of the massacre, Cyril Ramaphosa, later becoming the ANC’s Deputy President and right-hand man of President Jacob Zuma.

In the run up to the massacre, Ramaphosa emailed politicians and police urging them to take tougher action against the striking miners, who he said were “plainly dastardly criminals and must be characterized as such.” Ramaphosa wanted the police “to act in a more pointed way.” A subsequent inquiry cleared Ramaphosa of inciting the killing, although victims’ families are trying to pursue him through the courts.

“The Marikana massacre in 2012 and the recent murder of Bazooka Rhadebe are examples of British-linked mining projects in South Africa associated with appalling violence, including violence on the part of the state,” Solly from the London Mining Network said. “The British government should put its efforts into supporting the workers and communities struggling to get justice from British-linked companies.”

Despite international condemnation of South Africa’s police for the Marikana massacre, the MoD delegation was scheduled to visit a police station in Alexandra Township for a briefing from the South African Police Service. However, the MoD claims not to have any minutes or notes from the officers’ meetings with the South African police and the mining company Lonmin. In response to a Freedom of Information request, it said, “No information is held on the organization of the Lonmin Office and Alexandra Police station elements of the visit program.”

A shadow still hangs over South Africa’s police, years after the Marikana massacre. A report last year claimed that South Africa’s police were twice as likely to kill someone as the US police . Allegations of torture by police have also emerged.

The visit to South Africa was organized by the MoD’s prestigious Royal College of Defence Studies (formerly the Imperial Defence College), which runs courses for officers “who have the potential to reach the highest ranks.”

The itinerary included lectures from senior military figures and diplomats in addition to the business meetings. The 16-strong delegation also visited other African countries, with flights costings £100,000 [$144,000] and the accommodation bill for nights in top hotels surpassing £40,000 [$57,000].

The college says its mission is: “To prepare selected senior military officers and government officials as well as appropriate individuals from the private sector, from the United Kingdom, and elsewhere for senior leadership and management roles.”

However, campaigners argue that the defense college’s visit to South Africa smacks of neo-colonialism. “Britain’s military involvement in South Africa’s political and economic affairs spans centuries,” said Adam Elliot Cooper from the Rhodes Must Fall campaign. “It is clear that Britain has as little interest in the sovereignty of the South African people today as they did when they first invaded the region centuries ago.”

Follow Phil Miller on Twitter.
————————————————————————–

ART 088 – 2016-05-13 Beplande ekonomiese samesmelting tussen die EU en VSA – die Antichris se regering sluip stilweg nader!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het laat vanmiddag op die nuusberig onderaan vandag se artikel afgekom. Dit is baie, baie belangrik om kennis te neem van die inhoud van die berig, maar dit is verál belangrik om die dieper betekenis agter dit te verstaan ook! As die strewe in die berig suksesvol deurgevoer kan word sal dit ‘n baie donker tyd vir die wêreld inlui. Behalwe natuurlik vir diegene van ons wat wéét dat dit eintlik nóg ‘n stappie nader aan ons uiteindelike volmaakte vryheid sal wees. Hou daarom moed en behou die geloof, ons is onherroeplik op pad daarheen!

Hou moed, ons Koning Jesus die Christus is in beheer!

Hierdie soort inligting bevestig al meer en ook al duideliker dat ek reg was in Artikels 079 – 081(b) dat die finale Shemita, oftewel die sewe jaar van die Antichris, op 25 September 2015 begin het. Ek het vanaf Art 065 van 19 Augustus 2012 tot op datum heelwat oor die Antichris en ook hierdie Shemita geskryf, en alles hiervan het begin by die vreemde droom wat ek op 26 Februarie 2012 gehad het. Daar het sekere intiem-persoonlike simboliese betekenisse sáám met die droom uit my verlede gekom wat, in terme van my roeping rondom Siener van Rensburg, ook geblyk het profeties van aard te kan wees.  Ek is egter nie volmaak nie en ek kan daarom maar net hoop en bid dat ek alles reg gehoor en ook reg verstaan het.

En ja, daar is nog heelwat wat na vore moet kom, maar meer daaroor later

Maar so vertoon die berig hieronder een of twee van die agtergrondskuiwe wat op ‘n slinkse en agteraf wyse op die skaakbord van die wêreldpolitiek gemaak word om die Antichris stilweg in beheer van die wêreldekonomie te kry. ‘n Samesmelting van hierdie aard op hierdie vlak, en dan ook juis tussen hierdie twee super-groot ekonomiese rolspelers, sal ‘n internasionale polities-ekonomiese mag skep wat die wêreld nog nooit geken het nie! Die persoon wat in beheer hiervan gestel word sal met reg kan aanspraak maak daarop om die ‘koning oor die ganse aarde’ genoem te word! Niks of niemand sal menslikerwys kan standhou teen hierdie mag en gesag nie!

En ja, dit is wel ‘stille agtergrondskuiwe’ wat hier aangewend word, want die algemene publiek is salig onbewus van hierdie agteraf gekonkel van ‘n klein groepie mense om die wêreldekonomie in absolute terme onder hul beheer te verkry.

Dit is vir my persoonlik ook baie interessant én betekenisvol om te sien dat juis Baron Karl-Theodor zu Guttenberg se naam so direk betrokke is hierby! Ons kan seker nie sê dat die plan by hom ontstaan het nie, maar hy is beslis besig om ywerig te help om dit te implementeer! Hy is amptelik weg uit die Duitse politiek, maar hy is natuurlik nog steeds deel van die CSU van Bavaria.  En ja, mense luister as hy praat, want hy is nog steeds geweldig invloedryk en wat hy sê dra groot gesag in Europa en die VSA!

Dit is baie duidelik dat dit nie in die VSA se beste belang gaan wees om vir hierdie nuutste (politieke) skuif te val nie.  Obama (en Merkel in Europa) blyk heel entoesiasties te wees om hierdie samesmelting te laat plaasvind en ‘n mens kan maar net wonder wat vêrder sal gebeur nadat hy binne enkele maande uittree as president van die VSA. Hier moet ons ook in gedagte hou dat ook Frau Merkel se politieke rakleeftydperk reeds verby is en dat sy eintlik nog net op geleende tyd in Duitsland regeer. Die ironie hiervan is dat hierdie tyd juis aan haar gegun word deur die ultra-konserwatiewe politieke groepering wat haar nog in die kussings hou!

Hulle is op rekord deur hul leier, Herr Horst Seehofer, dat sy glad nie meer gewild by die CSU (met hoofkwartier in Bavaria) is nie, en hulle kan dus die politieke mat op enige gegewe punt met gemak onder haar voete uitruk! Maar, alles in ag genome rondom politieke bymotiewe sal dit waarskynlik eers gebeur sodra hierdie nuwe ekonomiese plan amptelik in plek is en nie meer verander kan word nie. Dan sal haar politieke diensbaarheid waarskynlik ook verby wees.

Die enigste manier waarop hierdie bose plan volledig kan slaag, veral in die VSA, sal natuurlik wees as die Demokratiese Party se presidentskandidaat by Obama kan oorneem. Hillary Clinton blyk die aangewese persoon te wees om dit te doen, en alles wat ons van haar weet sê: Slegte nuus! en ons kan verwag dat sy dalk nog vêrder as Obama sal gaan om konserwatiewe Amerika te vernietig. Haar oorwinning by die stembus staan egter nog besien te word, want die Republikeinse kandidaat, Donald Trump, se kanse word skynbaar ook by die dag beter om die presidentskap op homself te vestig.

Ek het my tot en met laat vanmiddag glad nie aan die huidige verkiesing-sirkus in Amerika gesteur nie, maar dit het nou ingrypend verander. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek kan iets baie lelik vir Trump sien aankom hier, want gesien in die lig van die uiters vêrlinkse rigting waarin die Amerikaanse Demokratiese Party reeds beweeg het wonder ‘n mens wat alles met hom kan gebeur tot en met die verkiesing. En hierdie moontlikhede wissel van bloot op ‘n manier moreel gediskrediteer te word tot selfs dat hy vermoor kan word.  Ek kan met die beste wil in die wêreld nie (meer) sien dat die mense wat die Nuwe Wêreldorde wil oprig sal toelaat dat hy hul planne dwarsboom nie, en die enigste manier om dit te verhoed is om van hom ontslae te raak. Ek kan na dese maklik glo dat hulle selfs kan probeer om hom permanent uit te haal!

Groete,
Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————-

https://www.thetrumpet.com/article/11248.19.0.0/world/nato/transatlantic-trade-agreement-threatens-us-sovereignty

Transatlantic Trade Agreement Threatens U.S. Sovereignty

May 12, 2016  •  From theTrumpet.com

A little-known pact being negotiated between Washington and Brussels concerns the transfer of American sovereignty to globalist bodies outside the United States.

BY ANDREW MIILLER

Remember the referendum in America about whether or not European corporations should be able to strike down our laws, subvert our rights, and circumvent our national sovereignty? No? That’s understandable. In fact, we never had such a referendum. All current negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) are being conducted by unelected Washington technocrats—away from the eyes and ears of the general public.

The TTIP is a plan to create a single economic market encompassing the United States and the European Union. Some have described it as an economic counterpart to the North Atlantic Treaty Organization military alliance.

The agreement isn’t just another free-trade pact. In addition to establishing a transatlantic free-trade area, it would harmonize U.S. and EU regulations governing industrial standards, labor laws and intellectual property rights. To enforce these harmonized regulations, the European Commission is insisting on an Investor-State Dispute Settlement Mechanism. As reported by George Monbiot at Guardian Unlimited, these mechanisms would allow megacorporations “to sue governments before secretive arbitration panels composed of corporate lawyers.”

Such arbitration panels would bypass domestic courts and override the will of national legislatures. They would subject the United States to the same type of antidemocratic, technocratic regulation that member states of the European Union already have to endure. If Congress passed a law in violation of the new transatlantic regulations, the U.S. government would have to use taxpayer funds to compensate foreign corporations for their loss.

According to a leak published in December 2013, former EU Trade Commissioner Karel de Gucht proposed that a Regulatory Cooperation Council meet twice a year and prepare a regulatory program. This council would be composed of senior level representatives from the European Commission’s General Secretariat of the Council and the United States Office for Information and Regulatory Affairs.

Whether the Regulatory Cooperation Council is established or not, this much is sure: The implementation of the TTIP agreement would transfer some level of U.S sovereignty to regulatory bodies outside the United States!

Regulatory Imperialism

U.S. President Barack Obama met German Chancellor Angela Merkel last month to encourage the passage of this controversial trade union. While some 70 percent of the German people oppose the TTIP, both Mr. Obama and Ms. Merkel announced that they hope for a deal by the end of this year.

During a recent address at a German-American Cultural Foundation luncheon, former German Defense Minister Karl-Theodor zu Guttenberg also touted the TTIP as vital to transatlantic security, though he said an agreement before the end of 2016 is unlikely.

In a New York Times op-ed written three years ago by Guttenberg and Pierpaolo Barbieri, the authors likened the TTIP to the 1957 Treaty of Rome—the agreement that established the European Economic Community and laid the foundation for the current European superstate.

“Given the complexity of the deal, it may be best to seek what Commissioner De Gucht called a ‘living agreement,’ one that can be furthered if and when the politics allow,” wrote Guttenberg and Barbieri. “The open-ended nature of the groundbreaking 1957 Treaty of Rome, which enshrined the concept of an ‘ever closer union’ in Europe, should be used as a template.”

What Guttenberg, De Gucht and their allies are advocating is really the economic—and eventually political—merger of the United States with the European Union!

It’s significant that most of the press coverage about the dangers of the TTIP seem to be generated in Britain. While Americans seem to regard the TTIP as just another trade deal, the British know from experience where such trade deals lead. In the 43 years since Britain joined the European Economic Community in 1973, London’s sovereignty has been eroded to the point where Britain isn’t much more than a province in an emerging European superstate.

The bureaucratic cabal that runs the EU now wants to engulf the United States into its corporatist empire!

Transatlantic Empire

Ironically, America is responsible for creating so many of the globalist movements that threaten it today. The Trumpet has long reported on how the U.S. government cooperated with the Catholic Church and former member of the Nazi Party to build a European superstate capable of helping Washington oppose the Soviet Union.

In 1948, influential New York Times journalist Clarence Streit laid out his idea for theeventual merger of the United States and Europe in testimony before the U.S. Congress House Committee on Foreign Affairs. “Whatever power they can achieve as two separate unions—a United States of Europe and a United States of America—they can achieve far better by forming one union,” he explained.

A year after this testimony, Streit joined forces with former Supreme Court Justice Owen J. Roberts to start a political-action unit called the Atlantic Union Committee. A key supporter of this Atlantic Union Committee was former Belgian Prime Minister Henri Spaak—a founding father of both NATO and the European Economic Community.

Karl-Theodor zu Guttenberg’s grandfather, Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg, cosigned the Declaration of Atlantic Unity with Clarence Streit and 240 other leaders from across Europe and the United States. The purpose of this 1963 declaration was to create a transatlantic economic zone similar to the TTIP agreement currently being negotiated.

The 1963 agreement never came to fruition because Americans were reluctant to surrender national sovereignty to globalist bodies and Europeans feared being swallowed up by a much more powerful United States.

These fears persist to this day. For this reason, it’s unlikely the Transatlantic Trade and Investment Partnership will be passed into law through peaceful diplomatic negotiation. Bible prophecy does foretell a corporatist empire that will straddle the Atlantic Ocean in the time just before Jesus Christ’s return. This resurrected Holy Roman Empire will be led by Germany and the Vatican, and it will cause the “merchants of the earth” to wax “rich through the abundance of her delicacies” (Revelation 18:3).

Neither America nor Britain will join this empire willingly. Instead, both nations will be forcibly annexed into this German-led empire via a blitzkrieg-style invasion. Building up the European Union and Germany is one of the most foolish decisions America has made. America and Britain have forsaken God and have instead put their trust in foreign allies. They will soon find out the hard way that these foreign allies do not have their best interests at heart.

—————————————————————————————————————-

ART 087: 2016-03-10 Is Merkel se son besig om finaal te sak?

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ons sal binne enkele weke weet of Frau Merkel nog in beheer van die Duitse regering is, en indien wel hoe sterk sy anderkant die komende streeksverkiesings gaan uitkom. En miskien is dit nader aan die waarheid om te wonder wie haar agter die skerms gaan beheer en hoe dit gedoen gaan word.  Die koerantberig hieronder raak-raak daaraan, maar skets dalk ‘n meer rooskleurige prentjie as wat werklik bestaan, want die regse effek word nie juis daarin verreken nie.

Merkel se party, die CDU, werk op die praktiese vlak baie nou saam met die CSU van Bavaria.  Hierdie (Rooms Katolieke) groep staan onder leiding van Horst Seehofer en hulle word beskou as eng behoudend, en selfs as verregs.  ‘n Mens hoor nogal dikwels dat Merkel juis in die kussings gehou word deur die CSU se ondersteuning, maar hierdie verhouding is vinnig besig om hoe langer hoe meer te versuur.  Die leier, Horst Seehofer wat ‘n hele paar jaar lank ‘n kabinetslid in Merkel se federale regering was, het haar onlangs skerp aangespreek oor haar beleid ten opsigte van die Moslem immigrante.  Hy waarsku haar nie eers meer nie, want hy het haar openlik in die openbaar gedreig dat die CSU (spesifiek) haar van binne af sal dwing om haar beleid te verander. En soos dit is het hulle daarin geslaag om haar te dwing om beleid rondom die omstrede kontantbetaling aan sulke immigrante afwaarts aan te pas.

Dit kan dalk interessant word om te sien wat gebeur as die konserwatiewe element die oorhand oor Merkel kry en sy haar pos moet verloor.  Hierdie Seehofer het voor die verkiesing van 2013 by baron Zu Guttenberg gepleit om na die Duitse politiek terug te keer. Hy het selfs gesê dat die baron nie eers aan die verkiesing hoef deel te neem nie, want hulle sal hom direk in ‘n senior pos aanstel! Gaan dit nou gebeur, want die tyd is eintlik al oorryp daarvoor.

Iets wat natuurlik hier ‘n belangrike rol kan speel is die feit dat Zu Guttenberg baie onlangs voorgestel het dat Duitsland die ‘Islam immigrante probleem’ by sy bron moet gaan aanspreek en oplos.  Hy het in soveel woorde ‘n aanslag op Sirië en ISIS voorgestaan en vir die teenstanders van Merkel se beleid moes dit soos musiek in die ore geklink het.

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————-

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/09/german-voters-to-give-verdict-on-merkels-refugee-policies

‘Super Sunday’ elections could see CDU lose votes to anti-immigrant AfD, but chancellor may still increase grip on power

As Angela Merkel complained to a packed town hall in rural Swabia about Germans “who forever see the risks and not the opportunities”, her party faithful did not quite know whether to applaud or jeer.

Notionally, the German chancellor had flown in to deepest Baden-Württemberg in order to support the local conservative candidate ahead of Sunday’s regional election.

But half a year after Germany opened its doors to the thousands of refugees stranded at Budapest station, the political landscape in the country has been turned so dramatically upside down that it was hard to tell if she was attacking the Christian Democrats’ political opponents in the region – the Social Democrats and the Greens – or reprimanding her own party.

“Many people around the country are unhappy and may think now is the time to teach the government a lesson,” Merkel said, pointing at the audience. “But this is about you and your choices.”

This week’s “Super Sunday” elections in three German states present 12 million voters with a first chance to cast their verdict on Merkel’s management of the refugee crisis. In Baden-Württemberg, where the chancellor’s CDU still polled at 40% in September, her party faces a catastrophic drubbing: for the first time since the second world war the conservatives look set to lose their status as the biggest party in the region.

A humiliating defeat in its former stronghold, paired with a sceptical domestic reaction to Monday’s migrant deal with Turkey, could galvanise the critics inside Merkel’s party to topple their leader, some commentators speculate.

Anti-refugee party Alternative für Deutschland, meanwhile, is polling at double digits in all three states – a historic achievement for a party that was only founded three years ago and looked close to collapse when its founder left last July.

“We’ll lose 8-10% of our votes to the AfD”, said Hans-Günther Knaupp, a lawyer and CDU member, at Tuesday night’s rally. “Her course on the refugee crisis is the right one for the world, but it’s the wrong one for her party here in Baden-Württemberg”. If he had the chance, Knaupp said, he would like to ask Merkel why she couldn’t take a step towards her critics on the right.

Over the last seven months, Merkel has repeatedly resisted calls for caps on immigration, insisting on a quota system for distributing refugees that has been widely snubbed by most other EU member states. “It’s a complete catastrophe,” said another party member, who preferred to remain anonymous.

Yet the topsy-turvy logic of the current political situation in Germany is such that a defeat for Merkel’s party could also be interpreted as a sign of support for her leadership. Winfried Kretschmann, the incumbent Green party state premier of Baden-Württemberg who is expected be Sunday’s big winner, has been such a vocal supporter of the chancellor’s open-border stance that conservatives have labelled him her “stalker”.

CDU candidate Guido Wolf, meanwhile, has repeatedly distanced himself from Merkel’s refugee policy, refusing on Tuesday to support her description of the Turkey deal as a “breakthrough”.

Outside the rally in Nürtingen on Tuesday, a group of about 30 Left party and Green party supporters who had gathered to protest against the TTIP trade deal between the EU and the US admitted that they were torn in their feelings towards Germany’s leader.

“She has made so many mistakes in the past,” said Peter Meisel, a pensioner carrying a placard recycled from the height of the Greek debt crisis, “but last summer she was right. Merkel is the only woman who understood that the right for asylum is a fundamental right.”

Far from being certain to unseat the German chancellor, Sunday’s election could easily end up tightening her grip on power. There are likely to be big losses for the Social Democrats in Saxony-Anhalt – and stunning gains for the AfD of up to 19% – but Merkel’s party looks certain to remain the biggest in the eastern German state.

In Rhineland-Palatinate, the incumbent Social Democrat state premier is head-to-head in the polls with CDU candidate Julia Klöckner, who has been touted as a potential successor to Merkel in the event of a party coup. A narrow win would register as a gain for Merkel’s party, while a narrow loss would clip the potential rebel leader’s wings.

While Merkel’s course during the refugee crisis has lost her many traditional supporters on the right, it has also gained her new admirers in the centre and on the left. “Merkel is growing out of being a workaday politician,” eulogised Heribert Prantl in centre-left daily Süddeutsche Zeitung. “She comes across as statesmanlike; she is becoming Germany’s first stateswoman.”

In a Forsa poll published on Wednesday, the chancellor’s approval ratings havesoared to 50%, their highest this year..

Not everyone agrees that the chancellor has deserted her pragmatism of old. “The secret to Merkel’s success is still that she is incredibly flexible,” said Hajo Schumacher, a journalist who a decade ago wrote his PhD on her party management. “She is able to operate on a wide scale of political methodologies, from brutal and principled revenge to chequebook diplomacy, as we are seeing it in her treatment of Turkey at the moment, or in her dealings with David Cameron last month – it’s unimaginable that she would have made concessions like that to someone in her own party.”

With her latest management of the refugee crisis, the German chancellor had already performed a U-turn on her open-borders stance from last summer, Schumacher said. “She is a master of timing, especially in times of crisis. She tends to turn when the polls turn, but not a minute before.”

ART 086: 2016-01-00 Zuma en die Guptas – onrein, onheilig en skrikwekkend gevaarlik – STOP DIE BUS ONMIDDELLIK!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

My goeie vriend Beyers het vanoggend hierdie inligting aangestuur.  Sy versoek hierby was: Frik, Ons moet hierdie storie oral verkondig. Groete.

Ek voldoen graag hieraan, veral omdat ek voel dat 2016 ‘n waterskeidingsjaar vir Suid-Afrika gaan wees.  Ek dink ons gaan groot (staatkundige) veranderinge in ons land sien gebeur hierdie jaar, maar dan ook in die buiteland. Hier dink ek bepaald aan sake soos ‘n baie waarskynlike, en verreikende, verandering in regering hier, en dan waarskynlik in Duitsland ook.

Daar is belangrike verkiesings in Brittanje aan die kom, maar ek dink nie daar sal vreeslik baie verrassings dáár voorkom nie.  Obama kan miskien baie slegte nuus binne die VSA word, maar wat die internasionale arena betref dink ek dat hy dalk al ‘n bietjie ‘ou nuus’ geword het.  In elk geval nie tensy hy ‘n aanval op Rusland beveel nie, en ek dink sy eie generaals sal dit baie vinnig stop. Kan dit wees dat iemand hom dalk gaan uithaal om so ‘n oorlog te verhoed?

Die huidige gebeure sal maar voortsleep teen hul gewone trant, en ek dink die enigste vonk wat alles eensklaps sal kan verander is die ondergang van Merkel se regering in Duitsland.  En ek dink dit is so omdat al die moontlike ontwikkelinge wat in Europa kan voorkom juis afgestem is op so ‘n verandering in daardie land.

Frau Merkel word hoog aangeprys in Europa oor haar sagte houding teenoor die Moslemvlugtelinge, maar die gewone Duitse kieser is besig om al hoe meer in opstand te kom teen haar beleid.  ‘n Meer konserwatiewe regering in Duitsland sal beslis die wêreldpolitiek radikaal polariseer en verander!

Maar in elk geval, daar is min dinge wat ek so graag sal wil sien as die totale verdwyning van hierdie demonies-bose ANC regering wat in 1994 deur die Satan in ons kele afgetrap is. Maar ek gaan niks verder hieroor sê nie, want die opskrif hierbo en die internet koerantartikel hieronder doen meer as wat ek moontlik kan bybring.

Nou goed dan, ek plaas hierdie artikel met volle erkenning aan die belanghebbendes.  Die artikel is geskryf deur FLOYD SHIVAMBU, die vise-president van die EFF, wat natuurlik Julius Malema se groep is.  Hulle staan nader aan die vloei van ‘weggesteekte staatsinligting’ as ons en ek dink ons kan beslis meer aandag aan hierdie feit begin gee.

En JA! dankie natuurlik aan vriend Beyers óók!

http://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2015-12-17-south-africa-is-under-the-management-of-guptas/#.VoeUSfl97yE

South Africa is under the management of Guptas

FLOYD SHIVAMBU – 17 DEC 2015 10:08 (SOUTH AFRICA)

We should never agree to be puppet-mastered as if there are no rules and principles that govern this country. We call on all South Africans to stand up against the Gupta syndicate because we will soon be left with no country.

Many people in South Africa, including the country’s senior leaders in the ruling party, in government and the private sector are still wondering why Nhlahla Nene was abruptly removed as Minister of Finance without any sound explanation by Mr Jacob Zuma, who has foregone the right to be called President.

Yet, the evidence for Nene’s dismissal is there for anyone to see: Nene was removed to open space for the Gupta-led syndicate to loot State resources for private enrichment. The reality is that for some time now, South Africa has been under the management of a criminal syndicate masquerading as genuine business people, headquartered in Saxonwold. The Guptas are not a figment of our imagination. They have de facto colonised South Africa, with Zuma being the chief colonial administrator.

The Guptas have established a solid network inside the ANC, and have disproportionate and decisive influence in what happens in the ruling party and the State. The Guptas have lots of cash, and run South Africa’s state machinery in a manner that benefit them, and the soldiers they have in the national and provincial levels of government. In their network of influence, they have premiers of the Free State and North West provinces, ministers, chairpersons and Chief Executive Offices of state-owned companies. They also have control over many critical decisions that will financially benefit them and the puppets they control.

The first and last time anyone spoke about the disproportionate influence of the Guptas in the ANC was during the 2011 launch of the ANC local government election manifesto. At the time, the ANC Youth League president, Julius Malema said, right in front of Mr Zuma that South Africa’s democracy was “not a democracy of families; this is a democracy of the people of the country. When families are exploiting the resources of this country and are enriching themselves in the name of freedom, when those in political office abuse their power to benefit friends, the youth must rise in defence of the ANC”.

That call is as relevant today, and the call is to all South Africans to rise in defence of South Africa.

From there on, the attitude of Mr Zuma, the colonial administrator of the Gupta empire, took a dramatic turn, such that he never addressed even one meeting of the ANC Youth League national executive committee under the leadership of Malema. As Youth League Leader, Malema was privy to the reality that the Guptas would call individual members of the ANC National Executive Committee to tell them which ministerial position has been given to them, prior to the official announcement by Mr Zuma.

Fikile Mbalula was told by Atul Gupta that he was going to be Minister of Sports before Zuma announced the decision. We all know what happened to the leadership of the Youth League. This is not a point to decry because it led to the dialectical and necessary formation of the Economic Freedom Fighters, which fearlessly fights against all forms of corruption.

Since the dissolution of the Youth League and replacement with a desk which has no sense of what is happening in South Africa, the Gupta family was left to operate freely with no real internal opposition. They took over the ruling party’s real decisions, including bankrolling the re-election of Mr Zuma as president in the 2012 National Conference. In that way, the Gupta empire tightened the screws on their control of the ANC and the state.

In the Free State Province, the Guptas introduced programmes through Mosebenzi Zwane, which amount to millions of Rands, influenced Ace Magashule, partnered with his son on a business in a same way they did with Zuma’s son. They took charge of South African Airways, and even decided on basic things such as a subscription, so that their lousy newspaper, the New Age, is the most distributed and paid for newspaper in SAA platforms, including their check-in counters, lounges and flights. They opened offshore accounts for their beneficiaries, including that of a minister, the one who thoughtlessly displays the fact that he has additional income from no additional work.

In 2010, the Guptas managed to appropriate the mining licence of Kumba iron ore, effectively hijacking the mining rights of a company which was supposed to convert the licence from old order mining rights to new order mining rights. Imperial Crown Trading (ICT), an entity which is partly owned by Duduzane Zuma, the son of Mr Zuma, and the Guptas, tried to frustrate Kumba iron ore through a court case, which they lost at the Supreme Court of Appeals in 2013. (Of course the Guptas lost the court case because they have no respect of the law.)

The decision to replace Minister Ngoako Ramatlhodi was taken in Saxonwold, and as a matter of fact, the presidential convoy was in Saxonwold the day before Zwane was announced as a Minister of Mineral Resources. Zwane was appointed to allow the Gupta empire to have control over mineral rights and policy in a manner which will benefit the family. In his previous role as MEC in the Free State, Zwane had excellently served Gupta interests through a dairy project which the provincial government paid millions for, but never materialised, and is subject of investigation by the Public Protector.

The Gupta entrance into the media space through The New Age, ANN7, and SABC is also an attempt to colonise the minds of all South Africans. The New Age and ANN7 are bankrolled by government departments and entities, with the Free State government spending millions of rands on Gupta media platforms. The SABC has been pushed into an unexplained cooperation with The New Age for a television breakfast show, which in terms of basic media business laws cannot be co-hosted with owners of a rival television station. The compromised and semi-literate SABC Chief Operations Officer, Hlaudi Motsoeneng, even appears on the rival ANN7 Awards ceremonies alongside Mr Zuma because Saxonwold said they should be there.

In a recent blog writing, Alec Hogg tells a story of how Atul Gupta instructed Mr Zuma around. Hogg says:

“While in Davos, I met an Indian newspaper editor who proudly informed me he had interviewed my country’s president. After smiling at my surprise, he told about recently accompanying an Indian Business delegation to SA. At one of the cocktail functions he made small talk with Atul Gupta, head of Sahara Computers, proprietor of The New Age newspaper and, via his shell ICT, attempted hijacker of the Sishen iron ore mine’s mineral rights.

The way my new acquaintance told the story, he mentioned to Gupta how he would love to interview Zuma (wouldn’t we all?). No problem, said The New Age boss man, and a few minutes later the surprised editor heard the South African president being instructed to make time for this interview. The astonished Indian newspaperman duly got his face-time with Zuma. But wondered privately to me at the influence of Atul Gupta who was able to swing something so difficult with such ease”.

This is just one of the many illustrations of how influential and controlling the Guptas are on Mr Zuma and everything he does. The Guptas are the only ones who recurrently transport the President in private cars to their compound to instruct government ministers and SOCs officials to take decisions in their favour.

Now, the reason why Nene was removed and replaced with Des van Rooyen is because Saxonwold said so. Van Rooyen is not an elected leader of any organisation; he is a political extension of North West Premier, Supra Mahumapelo, who is as rapacious as Ace Magashule and Mr Zuma, and part of the Guptas’s sphere of influence. Geographically, the paltry political contributions of Van Rooyen happened in Gauteng where he was a mayor in Merafong, yet the person who introduced Van Rooyen to Zuma is Mahumapelo, Premier of the North West, because like Magashule with Mosebenzi Zwane, and David Mabuza with Intelligence Minister David Mahlobo, Mahumapelo also needed his political extension in a senior cabinet position.

But why did the Gupta empire use Mr Zuma to take over National Treasury? There are three fundamental reasons, and they are:

The Nuclear Deal
Mr Zuma has since announced that the SA government intends to construct a nuclear power station, which will cost the State more than R1 trillion to finalise. In September 2015, the Financial Mail reported that:

This week, Oakbay released its annual report, in which chairman Atul Gupta argued that nuclear energy is the way to go. A hike in nuclear demand would boost Oakbay, whose main asset is Shiva Uranium, 165km southwest of Johannesburg, which it bought in 2010 and revived. Gupta said even though uranium isn’t well understood in SA, countries like China, Russia and Brazil are powering ahead with nuclear plans.

Nuclear energy is the key to meeting the exponentially increasing [global] energy demand over the next 20 years with clean power,” he said.

Gupta said Oakbay was “in the ideal growth market and uranium is the place to be”.

The reality is that Nene argued, correctly, that South Africa cannot afford nuclear power stations as such will cause a massive fiscal crisis. For that, Nene was removed and replaced with a powerless Van Rooyen, whose role would be to ask how high whenever instructed to jump.

The R4 billion Jet
Mr Zuma wants to purchase a R4 billion jet, not because he wants to fly in an expensive and safe jet, but because the actual cost of the jet is far less, and the supplier of the jet was going to be companies associated with the Guptas. They are already leasing jets to the Presidency like the one used by Mr. Ramaphosa in the recent past visit to Japan. National Treasury under Nene correctly illustrated that such a purchase is not necessary, and will add to a fiscal crisis.

SAA

The Gupta family has shown plenty of interest in the South African Airways and their intentions go beyond the contracts they intend to have with the airways. The ultimate intention is to cause huge debt for the airways, and ultimately buy it and turn into a private Gupta airways. As part of National Treasury interventions in SAA, Nene and the ministry has set key targets for SAA to achieve as part of its recovery plans and a vast majority of those were not reached. As a matter of fact, Treasury had drafted a Cabinet memorandum in which change of leadership was recommended and this meant that Dudu Myeni would no longer continue to misguide SAA. This was going to disrupt the looting intentions and aspirations of the Guptas and their puppets.

These, and many other private criminal syndicate intentions, are the major sources of the financial crisis caused by Mr Zuma. Any person with a brain knows beyond any doubt it was Mr Zuma (then introduced as Number One) who gave a go ahead for the Gupta plane to land at the Waterkloof airbase. That is why the person who was blamed for the landing was later promoted by Zuma to an ambassadorial post in the Netherlands.

When Van Rooyen was made Minister, he immediately appointed ministerial advisors, whom he had introduced to the senior management of National Treasury. It is a fact that majority of senior managers in National Treasury indicated that they will leave if such goes ahead, and that is the main reason why the decision to re-appoint Pravin Gordhan came about, because Mr Zuma was made to understand that if National Treasury senior management resign in huge numbers, the financial crisis was going to deepen to unmanageable levels. The bank executives who met Zuma feel like they influenced him to change the decision, but the fact is that the patriotic staff members in National Treasury coiled Zuma’s intentions.

These are hard core and open facts, and we challenge the Presidency and anyone who is mentioned here to factually dispute what we have said. The reality, dear South Africa, is that our country has been hijacked by a criminal syndicate which works with Mr Zuma to maximise private financial interests. The ruling party is incapable of resolving this crisis because most of their senior leaders are compromised and cannot do or say anything.

We have to stand up and close down the Gupta colonialists, whose greed will bring about a massive crisis. South Africans must stand up against rapacious looting of state resources. It is impossible to explain actions of a leader who cuts his nose to spite his fate, expect to say it was foolishness. How do you explain someone who destroys his organisation, and trust among his senior colleagues on the altar of looting state money?

We should never agree, as this generation have, to be puppet-mastered as if there are no rules and principles that govern this country. We call on all South Africans to stand up against the Gupta syndicate because we will soon be left with no country. Now that their National Treasury capture has failed, they will resort to other means of looting. They still control the majority faction in the ANC, and they have already said who their person of the year is through some bogus awards ceremony. We should not be afraid, we should fight to decolonise South Africa from Guptas.

ART 085: 2015-12-17 Ai tog, Uhuru word sowaar weer uit die dood opgewek! Dalk met die oog op Maart 2016?

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Een van my gereelde korrespondente, wat ook op die webblad van AKSKA bedrywig is, het my onlangs gevra om kommentaar te lewer op ‘n bespreking op daardie blad.  Ek het dit gedoen so goed ek kon, maar het later besef dat die probleem wat by hierdie vraag aanhaak baie wyer strek as wat regtig in my antwoord na vore gekom het.  En ek dink hierdie probleem is belangrik genoeg vir ‘almal’ om van kennis te neem.

Nou, my artikelblad bereik sekerlik nie daardie ‘almal’ nie, só voortvarend is ek darem ook nie, maar minstens verbreed dit die uiteindelike gehoor so ‘n bietjie.  Dit kan dalk net help om die impak van ‘n poging tot ‘n nuwe stuk valsheid vanaf die verlinkse flank te versag en dalk ook uit te kanselleer.

Ek wil in hierdie verband reeds op hierdie vroeë punt sê ek hoop dat hierdie artikel veral onder die aandag van die lede van die Suidlanderbeweging sal kom. Hulle (beweging) is per slot van sake die natuurlike teiken van die vraag wat hier na vore gekom het, en die rede hiervoor is dat die agente wat hierdie koue en vergane bord kos, bekend as die NVDLM, weer probeer opwarm juis onder hulle bedrywig is.  Ek ken ‘n paar van hierdie Suidlanders en ek kan met groot oortuiging sê dat hulle pragtige mense is wat ‘n belangrike bydrae tot ons volkslewe lewer.

Maar hulle het een baie groot probleem, en dit is dat hulle toegelaat het dat hul vertroebelinge oor hul veiligheid en staatkundige toekoms alle ander oortuigings begin oorheers het.  Dit het die deur oopgemaak om op sleeptou geneem te kan word deur ‘n klein groepie agitators wat dit ten doel het om die groep Boere in die Suidlanderbeweging uiteindelik te vernietig. Die lede van die Suidlanders het hulself onbedoeld die ‘ondergeskiktes’ van hierdie leiersgroep gemaak, en hulle strompel tans blindweg agter hierdie leiers aan.  En maak geen fout nie, as ek praat van vernietig, dan bedoel ek presies dit, soos in ‘hulle word voorberei om eers finansieël uitgesuig, en dan fisies uitgewis te word’!  Ons lees so baie van kapmesse wat Boere se bloederige ledemate sal verstrooi, en ek dink dit is net billik dat die Suidlanders sal verstaan dat hierdie bloedstollende propaganda spesifiek op hulle gemik word…deur hul eie leierselement en dié se meelopers!

Ons, die ‘res’ van die volk, beleef natuurlik ook soms hierdie vertroebeling oor ons persoonlike veiligheid en oorlewing, maar ons laat nie toe dat opgeleide spesialiste in oorreding hierdie angsgevoelens verander in ‘n allesverterende vlam van vrees en angs nie.  Ek kan nie aan u voorskryf hoe om te wees nie, en ek weier om daaroor te ‘preek’, maar al wat eintlik nodig is om tot ‘n beter persoonlike balans te kom is om hierdie poging te ontbloot vir wat dit werklik is.  En die sekerste manier vir die Suidlanders hiervoor is om te begin DINK en te redeneer oor wat hulle van hul leiers se kant af hoor!  En, natuurlik, om veral van nuuts af aan weer te begin aanvaar dat ons ‘n Vader het wat oor ons waak! Die res daarvan is doodgewone versigtigheid en paraatheid, en daar kom reeds iets hiervan na vore in die antwoord aan my korrespondent.

Ek is om bepaalde redes nie ‘n lid van AKSKA, of enige ander organisasie nie, maar JA! ‘n organisasie soos AKSKA kan dalk net die deurslag gee vir mense om daardie paraatheid te ontwikkel!  Die groot voordeel van so ‘n organsiasie is dat dit nie net sy lede bemagtig met kennis en insig oor wat rondom ons gebeur nie, maar dat dit ook die nodige selfvertroue by hulle kweek en uitbou om daardie probleme in die oë te kyk en dit te oorkom! Maar dan moet dit darem ook ‘n betroubare organisasie wees, en meeste van hulle val nie in dieselfde klas as hierdie AKSKA nie.  ‘n Mens hoef nie noodwendig by hulle aan te sluit nie, maar ek dink nogal hulle is ernstig genoeg oor ons gesamentlike toekoms om so ‘n persoon na ‘n betroubare organisasie te verwys.

Ek wil ‘n voorbeeld hier gee van wat ek probeer sê en wat ek met hierdie opmerkings probeer bereik.

My oupa Frik Botha is in 1896 gebore en hy was ‘n Boer deur en deur gewees. Sy vader was ‘n Kolonierebel wat drie plase naby Vryburg verloor het as gevolg van sy deelname aan die ZAR se kant tydens die Tweede Vryheidsoorlog.  My oupa Botha, soos so baie ander van sy tydgenote, is ná die oorlog deur sy omstandighede gedwing om ‘n gewone arbeider in die Engelse se myne te gaan word.  Hy het nie daar gehoort nie, maar hy het geen ander keuse gehad nie.

Nou, my oupa het ook maar met die Engels gesukkel, dit het baie krom en skeef uitgekom, en dan het hy boonop ook nog hierdie erge walging vir die Engelse in hom omgedra.  Maar hy, van alle mense, het my geleer om Engels vlot te praat, te lees en te skryf!  En hy het dit gedoen, so ver ek terug kan onthou, deur oor en oor, sonder ophou, daarop aan te dring dat ek Engels moet leer praat soos ‘n Engelsman. Die gevolg hiervan was dat ek Engels uiteindelik inderdaad gemaklik en vlot leer gebruik het, want ek was baie lief vir hierdie oupa van my!  Maar, soos dit is het ek uiteindelik veel meer hieruit geleer as om bloot Engels vlot te kan praat en ook instinktief op ‘n dieper vlak te kan verstaan…

Ek het hom eendag, toe ek oud genoeg was om vir myself te kon begin dink, gevra waarom hy so sterk hierop aandring, want ek het as ‘n laerskoolkind net mooi niks van hierdie moeilike taal gehou nie.  Ek sal sy antwoord nooit vergeet nie, en ek dink die voorbeeld wat dit vir my gestel het is tot ‘n groot mate ook van toepassing op die Suidlanders se grootste probleem. Hy het herhaal wat hy so baie kere met trane in sy helder blou oë aan my gesê het: My seun, ek bid God elke dag dat Hy Engeland sal straf vir wat hulle aan ons gedoen het!  Julle weet maar net nie wat hulle alles aan ons gedoen het nie en hoe swaar ons onder hul juk gekry het nie!  Ek wil hê jy moet leer Engels praat soos ‘n Engelsman, sodat jy kan verstaan wat in sy kop en sy hart aangaan, sodat jy sy planne kan verstaan, sodat jy dan ‘n nuwe en beter plan kan maak om hulle te wen en uit ons land te verdryf!

Die punt wat ek met hierdie grepie uit my lewe wil maak is dat my oupa so stilweg ‘n kosbare bykomende les aan my oorgedra het.  Ek het hierdeur geleer dat die oplossing van die probleem wat my konfronteer gewoonlik in die probleem self opgesluit lê, en die enigste manier om dit te bowe te kom is om dit soos ‘n man in die oë te kyk, en om dit dan op ‘n objektiewe wyse uit te sorteer sodat ek dit op ‘n gebalanseerde wyse kan verstaan ook.  En as ‘n mens eers dáár is kan jy begin om ‘n suksesvolle teenvoeter vir die probleem uit te werk.  En dit stel jou natuurlik instaat om uiteindelik die probleem te kan oorkom ook!

Ek dink die dag as die Suidlanders begin om hul probleem op hierdie manier te benader, eerder as om daarvan te wil wegvlug, sal tót die engele in die hemel ‘n jubellied daaroor aanhef. JA! wil ek vir hulle sê, daar is bepaalde probleme en daar is spesifieke gevare, ons kan dit nie ontken nie, maar al wat u moet begin doen is om ook te aanvaar dat daar veral uitkoms vir ons is.  En hierdie uitkoms lê nie in blindelingse wegvlug nie, want ons Vader het ander planne vir ons, en met ons, as wat tans met soveel bloederige smaak deur u leiers aan u opgedis word!  Hou moed, ons sal wel lewend en met al ons ledemate ongeskonde anderkant die huidige bedreiginge uitkom…maar Goddank sonder daardie misleiers!

Miskien weet my oupa, daar waar hy nou is, wat intussen met my gebeur het en dat ek op hierdie stadium besig is om ‘n derde boek in my kop aanmekaar te sit wat ‘n groot deel van hierdie dinge sal verduidelik: waarom dit so is en wat Vader beplan het om ons van hierdie gevare los te maak en dit te laat verdwyn. Ek wil nogal glo dat dit baie vrese sal kan besweer, en dan ook in die besonder dié van die Suidlanders.

Kennis is mag, en in hierdie geval gee daardie kennis ‘n vergesig aan ons van die vrede, veiligheid en vryheid wat vir ons wag, en wat Hy vir ons beskik het.  Dit wat ek tot op hierdie stadium in my geskrifte probeer sê het alleen is reeds genoeg vir selfs die Suidlanders om moed te skep en aan te hou stry.  Om weg te hardloop deur na die een of ander ‘veilige hawe’ te probeer trek gaan niemand help nie!  Dit gaan, inteendeel, die deure wyd oopmaak vir ‘n ongenaakbare en dodelike aanval op ‘n groep weerlose mense wat hulpeloos iewers langs ‘n snelweg of grootpad vasgekeer sit.  Kyk, daar is lankal nie meer iets soos ‘n veilige plek in Suid-Afrika nie, en die enigste plek waar ons nog enige beskerming sal kan vind is binne die boesem van ons volksgenote in die woonbuurte waar ons woon.  Daar is tog iets soos veiligheid in getalle ook, en ons sal dit al hoe meer moet begin ontwikkel en toepas om ons oorlewing te verseker! Ek dink dit het regtig tyd geword om van ons kunsmatige snobisme af te sien en die hand van vriendskap na mekaar te begin uitsteek!  Ek is nie ‘n vyand omdat ek nie ‘n Suidlander is nie, so wil u nie maar ‘n slag gaan sit en eerlik nadink en die hand van opregte vriendskap raaksien in wat ek sê nie?

Ons gaan mekaar nét vind as ons mekaar begin soek ook, en op hierdie stadium loop ons paaie ver uitmekaar uit.  Ons, die Boervolk, is in die jare tussen 1899 tot 1902 deur die Engelse uitmekaar gejaag, en van toe af het hulle elke poging moontlik aangewend om ons uitmekaar te hou ook.  En hulle is ywerig hierin gehelp deur die verraaiers onder ons.  Kan u verstaan dat dit vandag nóg gebeur, en dat die mense wat u as leiers beskou dit vandag nog doen?  Kyk maar hoe maklik u eie leiers ander mense en groepe verdag maak, en ook doelbewus tweespalt veroorsaak deur onnodige twispunte te skep.  U hoef byvoorbeeld maar net my naam te gaan Google om te sien wat alles van my gesê word….en alles daarvan bloot om u weg te hou van my vrae en my argumente af!  Ek weet nie wie regtig verantwoordelik is hiervoor nie, maar dit word baie gerieflik ook deur ander persone teen my en my werk gebruik.

Maar in elk geval, die plan van hoe om hierdie vryheid en veiligheid te bereik is nie myne nie, want die krediet daarvoor moet noodwendig aan ons Vader gaan.  Hy is die argitek daarvan en Hy het ‘n belangrike deel hiervan deur Siener van Rensburg aan ons bekend gemaak. Maar Siener se verhaal beskryf ook maar net ‘n deel hiervan, want die prentjie wat Vader my laat verstaan het is baie groter as net dit.  En ek probeer nie hier sê dat ek ‘n superwese is en daarom alles weet nie, maar wel dat Hy my genoeg laat verstaan het om my te oortuig dat daardie deel van ons mense wat hierdie dinge ‘weet’ wel lewendig anderkant Armageddon sal uitkom.  Ek het dit reeds volledig, net vir ‘ingeval’, met ‘n paar mense gedeel om die inligting te beveilig. En NEE! nie een van hulle is ‘nabye’ vriende nie.  Almal van hulle is relatiewe vreemdelinge wat op die een of ander ‘vreemde’ manier oor my pad gestuur is, maar die maniere waarop dit gebeur het waarborg hul betroubaarheid vir my.

Maar hier moet ek ook ‘n woord van waarskuwing laat val. Pasop, daar is baie lokvalle ingebou in sommige pogings om ons volk met kennis en paraatheid teenoor ons vyande te bemagtig, en hierdie strikke word fyn agter ons nasionalisme weggesteek. Die Suidlanderbeweging is ‘n sprekende voorbeeld hiervan, want die wêreld se snert en bloederige duimsuigstories word aan hulle spesifiek opgedis agter ‘n rookskerm van ‘blanke-Boervolk-nasionalisme’!

Nou, vandag se artikel sal noodgedwonge uit drie afdelings bestaan, want daar is derde stuk wat nie deel gevorm het van laasweek se antwoord aan my vriend by AKSKA nie.  Maar ek gaan dit nie volledig beskryf nie, want dit bestaan reeds as ‘n onderafdeling van ‘n ou artikel wat reeds in 2008 verskyn het.  Hierdie artikel het ook oor sekere vrae vanaf AKSKA gehandel en die volledige titel daarvan was: ART 012 2008-04-18: Die bose doelwitte agter die liegstorie van die Nag van Die Lang Messe.

Die spesifieke koppelvlak tussen daardie ou artikel en vandag s’n handel oor die storie van UHURU en ‘n sokkerbal wat jaarliks deur die swart toordokters in die see ingeskop word.  Ek sal ‘n toepaslike uittreksel daaruit hieronder aanheg om vandag se artikel in ‘n samehangende geheel af te rond, en die leser sal onmiddellik een plus een bymekaar kan kry om die liegstorie te verstaan waarmee ons volksvyande nou weer begin het.

Maar kom ons kyk nou eers kortliks wie en wat hierdie AKSKA is.

Wie en wat is AKSKA?

Die afkorting ‘AKSKA’ staan vir Afrika Kriminele Sosiale Kode Analiste, en dit verwys na die bedrywighede van ‘n groep mense wat sê dat hulle sekere waarskuwende vooraf-tekens rondom dreigende swart kriminele optrede kan uitken. Ek moet hier bysê dat hulle blykbaar ‘n hoë slaagsyfer het en op hul manier al ‘n hele klomp aanvalle op blankes vooraf kon fnuik.  Hierdie vooraf-tekens verwys na die ‘seine en tekens’ wat die kriminele se verkenners en informante by ‘n geteikende huis of plaas opstel om so ‘n plek te identifiseer en te katagoriseer.  Daar is skynbaar ‘n hele ‘alfabet’ van tekens wat hulle gebruik om aan te dui hoeveel mense in so ‘n huis woon, hoe oud en paraat hulle is, of daar honde is, ensovoorts. Die kern van hul vraag kom na vore in ‘n bespreking van ‘… dinge wat Siener NIE gesien het nie…’  Dit is ‘n baie interessante, maar tog ook baie geslaagde manier om die aandag te fokus op wat hy regtig gesê het!  Dit is amper iets soos die gesegde wat lui: Jy kan nie nie aan ‘n olifant dink as daar van ‘n olifant gepraat word nie!

Nou, die gesprek het in die rigting begin beweeg van die storie dat Siener van Rensburg ‘n Suid-Afrikaanse staatsleier vir sewe dae in staatsie sou gesien lê het.  En saam met dit het die sogenaamde Nag Van Die Lang Messe ook weer sy kop uitgesteek. Dit het die eienaar van die webblad, mnr. Lukas Swart, genoop om hardop te wonder wat mense soos AWG Raath en ek van hierdie sewe dae kan sê.  My vriend het sy opmerkings hierby gevoeg, maar hy het my toe ook gekontak oor hierdie vrae.  Ek kan nie alles hier weergee nie, maar ek plaas wel die meer tersaaklike dele daarvan hier. Die betrokke webblad kan gevind word by: http://www.akskagroep.com/showthread.php?393-Wat-het-Siener-van-Rensburg-nie-gesien-nie/page10, maar ek plaas die volledige e-pos soos ek dit ontvang en geantwoord het.

Moenie u steur aan die ‘brutale platvloersheid’ van die styl wat in die eerste brief hieronder voorkom nie, en ook nie aan die swak spelling hier en daar nie.  Die persoon wat hierdie brief geskryf het probeer die indruk skep dat hy/sy ‘n half ongeletterde lummel is, maar ondervinding het my al geleer dat dit selde, indien ooit, regtig so is.  Ek dink hierdie is ‘n baie intelligente persoon wat bloot ‘dom speel’ om stilweg ‘n bepaalde gedagte te kan plant, en die hoë intelligensievlak agter die brief lek wel kort-kort deur. Vergelyk byvoorbeeld die rukkerigheid en die swak spelling in sekere dele van die brief met die meer gladde vloei van komplekse gedagtes wat op ander plekke in die brief voorkom.  En kyk veral ook na die absolute gemak waarmee die skrywer die duimsuigstorie oor die Nag Van Die Lang Messe vanaf Mandela na Malema oorplaas. Dit word meesterlik weggesteek agter die chaos van die ietwat brutale aanslag en styl!  Hierdie is na my mening ‘n baie ervare operateur wat hierdie keer oënskynlik sy gehoor ‘n bietjie onderskat het, want my korrespondent, wat op sigselwers ‘n hoogs intelligente persoon is, het dit dadelik raakgesien. En dit is dalk een van die redes waarom hy my oor hierdie nuwe verwikkeling gekontak het.

‘n Mens kan nou dink dat hierdie skrywer dalk beter kon gedoen het op ‘n ander webblad, maar dit is ook nie regtig waaroor dit hier vir hom/haar gaan nie.  Die doel is duidelik om bloot ‘n gedagte of twee, vir latere verwysing, op ‘n erkende ‘betroubare’ publikasie soos AKSKA s’n te plaas.  (Hoekom dink u laat ek nie ‘vriende’ toe op my webblaaie nie?)

Die normale modus operandi is dat die volgende ‘ou dommie’, wat iets oor Siener op ‘n ander webblad te sê het, na hierdie anonieme skrywer se geplante idee OP AKSKA SE BETROUBARE BLAD sal verwys asof dit  ‘n onomstootbare feit is.  En dan sal die tonge daarna in ‘n georkestreerde samesang begin wikkel om die nuwe wending in hierdie storie aan te blaas en te versprei. En Lukas Swart en sy opregte vriende op AKSKA kan maar walgooi teen dit soos hulle wil, dit gaan geen verskil maak nie, want die regse mense wat verder hieroor gesels gaan dit nie op AKSKA se webblad doen nie!

Die doel met wat ek nou wil sê sal eers teen die einde van die artikel na vore kom, en dan baie bepaald in die aangehegde uittreksel uit ART 012, maar ons moet natuurlik ook versigtig wees om nie die gevaar in hierdie ‘dom’ skrywer se opmerkings te onderskat nie!  Soos dit vir my is, verraai die spesifieke tydsberekening van hierdie brief dalk meer as waarvoor die skrywer voorsiening gemaak het.  Dit is vir my baie interessant dat hierdie brief juis so kort voor Maart 2016 moet verskyn!  Onthou hierdie datum, want u gaan dit later in die artikel weer te siene kry.

My vriend skryf vir my:

Beste Frik,

Jy is maar stil? Ek loop die volgende vannaand op AKSKA raak.

anoniem skryf. [op AKSKA se webblad]

Ek het van julle plasings gelees en ek is n aanhanger van profesiee veral die boek van Openbaring,baie mense skroom weg van Openbaring omrede hulle dit nie verstaan nie en dis ook nie vir almal bedoel om te verstaan nie, maar wat ek wil noem is dat die grootste fout wat almal maak is om Datums en tye te probeer voorspel, dis dieselfde met Snyman, hy het aangeneem dat uhuru sal plaasvind met mandela se dood (dit kon maklik wees omrede hy die swart nasie en talle witmense se god is wat hom amper fisies aanbid)maar dit was nie met mandela se dood nie en dis duidelik want mandela het net 3 dae in staatsie gele waar siener uitdruklik se… 7 DAE! Dit beteken daardie gebeurtenis le nog voor, en ek sal al my geld verwed en plaas op malema, hy het groter aansien en aanhangers as wat die “anc beheerde media” sal erken of bekend maak sodat hulle lede nie moet oorloop eff toe nie, malema se wat hy wil en doen wat hy wil,veral voor die media, die gevolg is dat sy volgelinge glo dat hy “alles gaan uitdeel vir die armes (hulle) en hulle gaan almal deel in die land se rykdom ens. Kom ons kyk ook wie is malema se volgelinge die armlastige,onopgevoede,ongelleterde en half gelleterde mense….m.a.w die mederheid van die swart bevolking. Die grootste gevaar is die half geleerdes want n “dom” mens aanvaar of weier net, n slim mens deur dink en realiseer…..maar n halfgeleerde dink hy is die slimste (daar is regtig ironie hierin). Om tot die punt te kom – malema is nou die massas se god, en as hy sterf aan die hand van n blanke (dis n moontlikheid) kan dit massiewe opstande en geweld veroorsaak (moontlik uhuru) en hy gaan heelmoonttlik 7dae in staatsie le want hys n “ikoon” n “martyr” en n “god” die geheim hierin le in die “7dae staatsie” dit sal bepaal van wie siener gepraat het en bevestig dat uhuru we’ll gaan gebeur uit weer wraak. Ek sien hier is baie aanhangers van prof Raath, maar wat van die dinge wat Raath nie genoem en publiseer het nie….als wat hy gese het in sy boek (siener) vind aanklank by die linkses en regering, waar al die profesiee hulle eintlik moet onstel…dis van so aard geskryf dat niemand hulle moet “bekommer” oor gebeure wat kom nie en so geskryf dat sit is “wat baie graag wil hoor”. Dis maar net my opinie.

Lukas antwoord. [Lukas Swart is die eienaar van die webblad]

Baie van die profesieë in die Bybel wat vir hierdie tyd geskryf is, sal nou duideliker word. ’n Profesie is nie iets wat vrees inboesem nie. Wanneer Raath dit regkry om die vertolkings van Snyman se gesigte so te interpreteer dat dit nie vrees veroorsaak nie, is hy volgens die Bybel se riglyne in die kol.
Wanneer ons van profesieë praat, is dit goed wat in die Bybel bevestig moet word. Die Suidland waarvan die Bybel n paar keer praat, is volgens my Suid-Afrika omdat ons die enigste land in Afrika is wat aan die vereistes voldoen.
Volgens Openbaring 6 as ek reg onthou, sal die vyand, wit en swart hier in die Suid-Land aan peste en roofdiere tot n einde kom. Die Bybel noem tye en Walter Veith se vertolkings van die tye is vir my geloofwaardig.
Praat ons van n staatsman wat in staatsie gelê het en ons noem dit 7 dae, sal ons seker die Bybelse 7 dae moet gebruik? Waarom? Omdat die insig dan van God sal kom en Hy verander nooit. Hy sal nie nou anders wees en praat as wat Hy in die verlede gepraat het nie.
Daarom sal ek graag wil weet of Pretorius en Raath ook die 7 dae raakgelees het.

Ek antwoord. [d.i, my korrespondent wat op AKSKA skryf]

Ek sal ook graag wil hoor waar, wanneer en hoe Siener die sewe dae ding gesê het. Ek is deur so baie vertolkings dat ek nou al deurmekaar is met wie het wat gesê oor wat Siener gesê het. Dit klink eerder vir my of iemand nou weer lewe in die dooie Uhuru wil blaas, ‘n Uhuru wat Siener nooit van gepraat of voorspel het nie. Moet ons nou weer begin verduidelik dat nie eers Johanna Brandt ‘n nag van die lang messe gesien het nie en dat dit alles AS se versinsels is.

En hier is my antwoord aan hom, wat hy daarna op AKSKA geplaas het.
[ek moes dit ‘n klein bietjie verander om in die breër omgewing van die artikel in te pas]

Goed om weer van jou te hoor! En JA! ek dink jy is heeltemal in die kol, ek verstaan hierdie ook as ‘n nuwe poging om uhuru weer aan die lewe te kry. Dit is tog baie duidelik dat die doelwit met hierdie skrywe is om die voortgang van die storie van Mandela na Malema oor te dra. Verstommend, is dit nie!

Malema is inderdaad in die nuus as ‘n swart vuurvreter wat alles wat blank is wil oorneem en verswart, maar hoeveel mense wat hierdie soort propaganda opslurp as enigste waarheid verstaan waaroor dit regtig vir hom gaan? Kyk, hy is ‘n baie gevaarlike adder onder die voet, maar hy maak eintlik hierdie wilde uitsprake in ‘n poging om sy groep by die kiesers te vestig as ‘n alternatief vir die ANC. As ons dan die nuusberigte in die media so onvoorwaardelik wil glo, waarom neem niemand dan ook Malema se pogings ter harte om ‘n koalisie met die DA te wil vorm nie?

Kan jy jouself ‘n meer ‘lop-sided’ koalisie voorstel as juis hierdie een? Maar kan jy ook sien wat regtig hier aangaan as jy ‘n bietjie dieper begin kyk? Kan jy sien hoe desperaat Malema is om vordering te maak? Gaan ons dus uiteindelik ook ‘n soort samewerking sien tussen hom en Snyman rondom ‘n nuwe NVDLM? Dit is al hoe hy kan vorder, want dit is al wat hy EN Snyman kan aanbied!

Die ANC maak al van die vroeë 1980’s af dieselfde geluide, maar baie min daarvan het tot dusver tot wasdom gekom. Dit sal waarskynlik ook nie gebeur nie, en in elk geval nie so lank as Britse MI en die CIA in die RSA betrokke is nie. Hulle het 1994 georkestreer en hulle swaai nog steeds die dirigentstokkie!

En, moenie vir FW vergeet nie, want hy was en hy is nog steeds volledig deel hiervan (saam met Solidariteit). Die FW de Klerk Stigting en Solidariteit is die laaste oorblyfsels van die ‘ou’ Broederbond. ‘n Goeie vriend het my op die aand van Solidariteit se beraad gebel om te sê hy dink dat hulle presies dieselfde funksie verrig as die OB in die 1930’s en 1940’s. Daardie organisasie is deur Jan Smuts onder kmdt. Laas gestig om die regse politieke toneel te kontroleer en te beheer, maar veral ook om Smuts se heroorname van die regering te fasiliteer.  [Solidariteit het Radio Pretoria uitgekoop en oorgeneem om juis De Klerk se terugkeer te fasiliteer…én om die afstigting van ‘n Volkstaat (of twee) aan te blaas!]

Ons het verder saamgestem dat die stigting van die AWB presies dieselfde doelwit gehad het. Daardie beweging het misluk toe ET ontmasker is as ‘n staatsagent. Iets wat egter baie interessant en verblydend vir my is hier, is dat dit uiteindelik ook tot sy bekering gelei het en dat DIT ‘n blanke bloedbad gekeer het toe hy deur die SAKP vermoor is. Hulle wou ‘n regse blanke opstand bewerkstellig, wat van oorsee platgeslaan SAL word, maar die poging het misluk omdat ET intussen die AWB verander het in ‘n werklike Christelike organisasie. Ek het nogal ‘n artikel in hierdie trant gedoen nadat hy vermoor is.

Die 7dae-storie was insgelyks ook nooit meer as een van Snyman se talle duimsuigstories gewees nie, want Siener se aangetekende visioene ken dit glad nie! Die lomp manier waarop die skrywer van hierdie brief die 7-dae probeer aanhaak as ‘bewys’ sê vir my dat Snyman waarskynlik self agter hierdie skrywe sit.

Snyman het in elk geval net oor sowat die helfte van Siener se aangetekende visioene beskik, en hy bly daarby, so hoe kan hy met soveel gesag oor die geheel wil praat? Hy het destyds, met die publikasie van sy eerste klomp nonsens, nie eers geweet van die visioene wat kapt. Kerneels Nieuwenhuizen aangeteken het nie! Hy kan dit egter nie (nou meer) bekostig om erkenning daaraan te gee nie, want dan moet hy ook erkenning aan Raath gee, en dit kan nie vir hom werk in die gemeenskap waarin hy optree nie. Jy sien mos wat die ou hierbo van Raath dink, en jy kan van Snyman sê wat jy wil, hy verstaan daardie mense baie goed en hy praat dus inderdaad hier namens hulle.

Snyman se stories floreer in daardie omgewing, want daardie mense het sy ‘bevestigende inligting’ nodig om hul ontsettende groot angs en vrees vir die swartes mee te regverdig. Hy is in hierdie opsig ‘n kruk wat nie net hul angste bevestig nie, maar dit ook bevredig. Dit is, vanuit ‘n sielkundige hoek gesien, presies soos ‘n vrou wat ‘n man trou wat haar slaan. As jy dieper gaan krap sal jy vind dat haar pa haar ma óók so aangerand het, en dat sy dit dus nodig het om ‘n sekere balans in haar lewe te kan handhaaf. Sy moet dit so doen, want tot tyd en wyl sy anders geleer word is dit haar volledige verwysingsraamwerk, want dit is al wat sy ken en verstaan.

En JA!, ek het nogal eerstehandse kennis van die bestaan van hierdie angs opgedoen, want een van die Suidlanders se agente het my ‘n paar jaar terug letterlik doodgekuier en -gebel om kamstig haar vrese en angste oor NVDLM tot ruste te probeer bring. Ek het saamgespeel, maar het ook gou agtergekom dat sy eintlik inligting kom soek het. Sy wou weet waar kom ek aan my ‘goeie inligting’ maar in die proses kon ek ook optel hoeveel swart vrees daar werklik by die Suidlanders teenwoordig is. Trouens, as jy daardie vrees wegneem verval alle redes vir die bestaan van die beweging. Ek het haar gebel nadat Snyman die NVDLM ‘afgestel’ het, om vir haar te sê: Sien jy, ek het jou mos gesê dit is sommer ‘n storie, en sy het darem die grasie gehad om baie verleë te klink. (Ek het agtergekom sy beweeg in die baie persoonlike geselskap van een of twee blanke vroulike kolonelle in die polisiediens, in Pretoria-Wes waar sy gewoon het.)

Soos dit is, is Raath natuurlik geen ‘kenner’ van die visioene as sulks nie, anders as dat dit deur Siener gegee is nie. Hy is ‘n kenner van Siener se persoon en sy tydvak, dit is baie waar, maar van die visioene weet hy absoluut niks nie! Hy het geweldig baie kritiek teen enige poging tot enige uitleg van die visioene en hy skiet dit links en regs af, maar soos dit is het hy nog nie eers een enkele ou woordjie bygedra tot die algemene opheldering van die visioene nie.

Ek kan maar net herhaal dat daar geen waarheid in hierdie bloedstollende uhuru-storie is nie! Dit is iets wat destyds al na vore gekom het as GEHEIME Illuminati-BEPLANNING teen die Boervolk, so hoe en waar het Snyman in elk geval regtig hieraan gekom?

Maar daar is dalk ook ‘n ‘positiewe aspek’ verbonde aan hierdie nuutste duimsuigstorie oor uhuru. Ek glo dat Snyman self agter hierdie nuwe wending sit, en dit laat my nogal dink dat sy baie stories oor Siener dalk reeds inmekaar gesak het. Hierdie nuwe poging moet dus net eenvoudig vir hom slaag of hy sal moet ‘aftree’ en ek glo nie hy sal toegelaat word om dit te doen nie. Die mense wat hom beheer wil die blanke groep in ‘n voortdurende staat van vrees hou, want dan kan hulle emosies kanaliseer en die groep beheer soos dit hulle pas.

Ek glo nog steeds dat Snyman vir die een of ander intelligensie agentskap werk, en dan baie waarskynlik bepaald die Britse Militêre Intelligensie onderstroming in ons eie (‘voormalige’) Militêre Intelligensie. Die Britse invloed hier bring mee dat hierdie bepaalde groep baie, baie ver links van die middel sal wees en dat hulle baie negatief teenoor ons ingestel sal wees.  Maar hulle is duidelik ook in beheer van die Suidlanderbeweging, want van die Suidlanders het al vir my gesê dat hul leier, mnr. Gustav Müller, van die verhoog af verkondig dat hy deel van MI is.

Ek wil nie nou té wyd met hierdie dinge gaan nie, want ons het eintlik geen manier om die ‘inligting’ oor die stigting van die Suidlanders 100% te kontroleer nie. Ons kan egter wel sekere geweegde afleidings hieroor maak wat waarskynlik baie naby aan die kol sal wees en die artikel wat ek oor Die Kruispad Voor Ons wil doen sal dalk ‘n bietjie meer besonderhede hieroor kan bevat. My gevoel oor hierdie artikel is egter nog nie heeltemal reg nie en dit is so al of ek nog ‘n bietjie ‘vasgehou’ word daaroor. Die tyd is seker nog nie heeltemal reg hiervoor nie, alhoewel ek in myself al hoe haastiger word om dit nou klaar te kry.  Die tyd daarvoor sal natuurlik ryp word tussen die tydstip wat die huidige regering ondergaan en die afkondiging van sy plaasvervanger kom dat ons ‘n verkiesing in Noordwes gaan hou, so daar is darem nog tyd vir die artikel om betyds klaar te kom.

Groete,
Frik Pretorius.

 

AANHANGSEL:

ART 012 2008-04-18: Die bose doelwitte agter die liegstorie van die Nag van Die Lang Messe.

‘n Kort uittreksel hieruit om die artikel hierbo mee af te rond en in sy regte perspektief te plaas. Ek dink ons moet maar liewers die moeite doen om ekstra versigtig te wees in die nuwe jaar met veral die onrustigheid en woede wat onder die studente verwag word.  Dit kan dalk net in die ideale rookskerm ontwikkel om die blanke ook by te kom in veral Maart 2016.

BEGIN VAN DIE UITTREKSEL:

‘…Die drukgroepie bekend as die Suidlanders het vroeg verlede jaar wye paniek gesaai met die storie dat mnr. Mandela dood is en dat ‘uhuru’ enige tyd kan uitbars. Almal weet nou dat die storie platgeval het, maar hoeveel mense het gaan sit en dink oor wat regtig hier gebeur het? Ek kon nie anders as om dit te ontleed nie, want sommer baie, baie mense het angsbevange na my toe gekom met hierdie storie. Dit het my gedwing om dieper te begin kyk en ek glo ek het die eintlike doel agter dit tot ‘n groot mate uitgesorteer en vasgepen. Ek glo daar is ‘n baie sinistere en bose doel met hierdie storie en dit raak ons voortbestaan as Verbondsvolk ten nouste.

Die feit dat die Suidlanders se riemtelegram juis in Februarie verlede jaar uitgegaan het bring ‘n ander baie belangrike saak na vore. Dit wil voorkom asof dit dalk selfs deel kan vorm van ‘n groter poging om die politieke klimaat in die land te destabiliseer. Wat dit betref wil dit lyk asof ‘n sekere herhalende patroon van gebeure na vore begin kom. Dit lyk asof die laaste helfte van Januarie [tot] Februarie en Maart dié maande blyk te wees waarin onrus onder werkers, studente en skoliere die ergste voorkom. Dit hou skynbaar verband met iets wat ons amper ‘n legende kan noem, was dit nie vir die feit dat hierdie onrustigheid so werklik is nie. ‘n Mens neig om so onderlangs te wil glimlag hieroor, maar dit kan dalk baie ernstiger wees as wat ons dink. Hierdie storie wil dit hê dat die toordokters al van koning Shaka se tyd af poog om van die witman ontslae te raak. Hulle, soos enige ander geestelike, kan egter nie maak soos hulle wil nie. Hulle moet die nodige sanksie en ondersteuning van die voorvadergeeste kry om die blanke suksesvol in die see in terug te jaag, want dit is waar hy sigbaar vandaan gekom het. Hulle voer daarom jaarliks ‘n sekere ritueel elke Maart uit om vas te stel of die tyd vir optrede gekom het al dan nie. Dit het behels dat hulle ‘n opgeblaasde beesblaas in die see inskop en dan bepaal wat met die drywende beesblaas gebeur. Die beesblaas is sedertdien vervang met ‘n sokkerbal. As die see hierdie sokkerbal terugspoel strand toe beteken dit dat die tyd vir optrede nog nie gekom het nie. Hulle gaan dan huis toe om die ritueel die volgende Maart te herhaal. Die teken vir optrede sal wees as die seestrome die sokkerbal intrek na die diepsee toe. Dit sal die teken van die geeste se kant af wees dat hulle die witman moet verdelg en in die see injaag. Die onrus wat so gereeld in Januarie tot Maart aangevuur word kan dus voorbereiding wees vir massa-optrede as die bal daardie spesifieke jaar deur die seestrome ingetrek word. Dit wil dus voorkom asof die ‘nag van die lang messe’ tans gesinchroniseer word met die gedrag van die sokkerbal in die seestrome. Ons het tot dusvêr in 2008 nog nie weer ‘n herhaling van die Suidlanders se poging gesien nie, maar sommige van my lesers het iets anders onder my aandag gebring. Dit blyk dat daar wel ‘n georganiseerde poging is om die ‘uhuru-storie’ met e-posse onder mense se aandag te bring. Hoe sal ons weet wie en wat die bron daarvan is?

‘n Mens sidder om te dink wat kan gebeur as die massas moet hoor dat die bal wel in die see ingetrek is, of dit dan waar is of nie. Die geheime organisasies sal nie huiwer om daaroor te lieg as dit hul saak die beste op ‘n gegewe oomblik pas nie.

EINDE VAN DIE UITTREKSEL EN DIE ARTIKEL.

ART 084: 2015-12-17 Geloftefees by die Pioniersmuseum in Pretoria-Oos – en wat ‘n liberalistiese verwringing was dit nie!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek en my vrou het Woensdagoggend die Geloftefees by die Pioniersmuseum in Silverton, in die ooste van Pretoria gaan bywoon.  Dit wat ek daar raakgeloop het, het my egter só erg geskok dat ek vas besluit het om nooit weer ‘n Geloftefees by te woon waar ‘n predikant optree nie.  Die slotsom waartoe ek gekom het is dat die ‘liberale kerk’ jou werklikwaar daarin geslaag het om die belangrikste dag in die Boervolk se bestaan te kaap en vir hul eie misleidende doeleindes te misbruik.  Hierdie is die dag waarop ons Vader ‘n klein en nietige volkie-in-wording raakgesien en van uitdelging gered het, en as sulks is dit ook die amptelike geboortedag van die Boervolk.  Dit is dan ook die dag waarop die finale skeiding tussen die Afrikanervolk en die Boervolk ontstaan het.

Nou, ons vermy al jare lank die meer ‘regse’ feeste om nie deel te wees van hul politieke preke en toesprake en hul leë, niksseggende ‘militêre parades’ en vlaghysings nie, maar gister se liberale gemors was ook meer as genoeg van die ander sy van die saak, dankie!  Ek is baie dankbaar om te kan sê dat die stukkie van Vader se Plan wat aan my geopenbaar is ook hierdie vieslike soort kansel-liberalisme van die aarde af gaan uitdelg!

En miskien sal die werklike belangrike punt wat ek hier wil maak as uiters voor op die wa en egosentries aan baie mense voorkom, maar dit moet nogtans op die een of ander tydstip openbaar gemaak word.

Ek is al lank besig om ‘n nuwe boek in my kop aanmekaar te sit, maar ek het tot en met gisteroggend nog nooit regtig die motivering kon opwek om te gaan sit en dit te begin skryf ook nie. Maar so het ek, terwyl ek aandagtig na die predikant se stories gesit en luister het, diep onder die besef gekom dat die tyd nou gekom het vir daardie boek om ook op papier gesit te word.  Ek weet wat ek moet sê, maar nog nie mooi hoe nie, maar ek sal nou kan gaan sit en ernstig daaraan begin werk.  Soos met die vorige twee boeke en ook hierdie artikels, brand die gedagte my binnemens dat my volk, en ook ons medegelowiges moet weet hoe vals en leeg ‘geestelike boodskappe’ soos die een van gister regtig is.  Maar hulle moet ook weet hoe gevaarlik dit is, want soos met die regses se eiemagtige kragdadigheid gaan hierdie liberale leuens en bedrog óók miljoene goeie mense hul lewens kos.  Die doderyk is inderdaad soos ‘n gapende afgrond waarin mensesiele in die komende gebeure soos ‘n waterval gaan afstort!

Maar hierdie mense moet ook weet dat daar ‘n ontsnaproete is uit hierdie doolhof waarin ons verkeer, maar ook dat slegs diegene wat bereid is om te luister na wat die Gees hieroor wil sê lewendig anderkant gaan uitkom.  Want dit is die kern van die ‘redding en uitkoms’ waarna die Bybelverhaal verwys, dat net sekere mense wat op die regte tyd op die regte plek is die Koninkryk wat van die Hemele af kom lewend sal kan binnegaan.  Daar is nie ‘n teoretiese plek soos ‘die Hemel’ iewers tussen die sterre nie, en die praktiese waarheid rondom dit is dat ‘die hemel’ juis hierheen kom saam met Koning Jesus.  Die kerk lieg openlik vir u in hierdie verband, en die teologie weet dit baie goed!  En ‘n duisend jaar later sal Vader ook hierheen kom, saam met die Nuwe Jerusalem en sal hy persoonlik oor Sy Koninkryk kom heers. En dan sal die lewendes onder ons nog steeds hier wees, en sal ons nog steeds doen wat ons nou doen, maar nie meer in ‘n republiek nie, maar wel in ‘n Goddelike Koninkryk hier op aarde.

Maar nou ja, die kansel-liberalisme wat ek gisteroggend raakgeloop het, het my tot in my siel geskok.  So moes ons by implikasie hoor dat die gees waarin ons hierdie fees moet benader nie een van ‘nasionalistiese dankbaarheid’ moet wees nie.  Die rede hiervoor lê in die predikant se afsluitingswoorde, en ons sal daarby kom, maar ons volk kan volgens hom op geen manier aanspraak maak op enige ‘spesiale status’ nie.  Ons is maar soos ander mense en het nie die reg om hierdie fees vanuit ‘n Afrikaner oogpunt as ‘n eg Afrikaner-erfposie te beskou nie.

Maar so het hy uit drie plekke uit die Bybel aangehaal om sy punt te ondersteun.  Die  eerste een het oor Yawheh se Verbond met Noag gehandel.  Hy het gesê die mens het niks gehad om aan te bied behalwe sy sonde nie, en dit was só erg dat God die mens daarvoor uitgedelg het.  Maar Yahweh het Noag en nog ‘n paar mense uit genade gered, en het hom toe ook as deel van ‘n Verbond belowe dat dit nie weer sal gebeur nie.  Was Noag en die ander paar mense saam met hom se sonde dan net bolangs op die vel dat dit bloot afgewas kon word?  Of was die paar mense wat wel gered is dan heeltemal sonder sonde sodat hulle gered MOES word?  (Nou kyk, ek weet hoekom dit gedoen word, maar nie altyd so mooi hoe die predikante by hierdie storie uitkom nie, want as ons lees wat regtig daar staan sien ons dat die mens nie vanweë sy ‘sonde’ uitgedelg is nie, maar wel omdat die engele neergedaal het en van hulle kant omgang gehad het met die dogters van die konings van die aarde! Die mens word dus volgens die priesters uitgedelg oor iets waarvoor hulle nie verantwoordelik was nie!  Gaan kyk gerus weer daarna, maar lees hierdie keer asseblief wat regtig daar opgeteken staan! En begin vir u eie onthalwe te DINK asseblief!)

Die tweede punt het gegaan oor God se Verbond met Abraham rondom ‘n nageslag.  Hierdie arme swerwer het niks gehad om aan te bied nie, en hy was boonop nog kinderloos ook.  Al wat hy kon doen in sy gebrokenheid was om te vra dat hy asseblief tog net ‘n nasaat mag hê.  Die inligting wat die Bybel rondom hierdie saak gee vertel iets heel anders as wat die predikant hier probeer oordra, maar nietemin, kom ons gaan aan.  Die onmiddellike vraag wat onstaan is: Hoe onbelangrik kan so ‘n stokou man en swerwer wees wat so ‘n versoek rig tot ‘n Almagtige God wat sonde genadeloos straf…en dan word dit bewaarheid? Was dit dalk eerder omdat God hierdie man sy (menslike) vriend noem, en hom en sy ewe stokou vrou gebruik om as die menslike beginpunt van Israel te wees?  En was dit dalk eerder omdat Israel God se volk was wat Hy letterlik uit Abraham en Sara geteel en saamgestel het om Sy plan vir sy Koninkryk eendag tot uitvoering te kan bring?  Maar as dit so was, waarom verdraai die predikant dan hierdie Bybelse waarhede dan op so ‘n blatante manier?  Wie het regtig die versteekte agenda hier?

Die derde een het uit die boek Romeine gekom, en wat volgens die predikant die vorige twee ou Verbonde vervang het met die Nuwe Testament van Verlossing.  Die eerste twee Verbonde, wat Israel onder andere as ‘n selfstandige volk gevestig het, word met ander woorde hierdeur summier deur die predikant by die venster uitgegooi!  Die implikasie wat hier deurgekom het is dat dit hier slegs om Christus se oorwinning sal gaan en dat ras en nasionaliteit op hierdie punt heeltemal onbelangrik geword het.  Ek kan ‘n ver pad saam met hierdie argument loop, maar dit was ook net hier waar die man se storie regtig begin platval het.

Ons moes hierna by implikasie, en soms selfs redelik direk, hoor dat die Geloftefees minder belangrik (vir ons) is as wat ons as volk dink en graag wil hê.  Nou, die predikant het nie alternatiewe gegee nie, wat my nogal laat dink hy was suiwer daar om ons Afrikanerskap af te breek, want volgens hom het Andries Pretorius byvoorbeeld nooit op ‘n wa geklim en gesê dat hy ‘n Afrikaner is nie.  Hy het eerder te kenne gegee dat hy ‘n afhanklike kind van God is.  Albei hierdie dinge is baie waar, maar dit word ook baie doelbewus valslik in die verkeerde konteks aangebied.  En volgens hom het Gerrit Maritz ook nooit van sy verhogie af gesê dat hy ‘n blanke is nie, maar hy het wel te kenne gegee dat hy ‘n gelowige is.  Albei hierdie dinge is ook baie waar, maar ook dit word doelbewus gedraai om die geskiedenis te laat buikspreek. Ons kan volgens hom ook nie die Afrikaner/Boervolk verhef tot ‘n groep mense wat trots op die Gelofte kan wees omdat God op so ‘n unieke wyse met ons gehandel het nie.  En toe stoot hy die gedagte deur dat ons nie die Gelofte mag wil gebruik as ‘n buffer teen ‘n sameswering om ons van buite uit te wis nie.  Hy sê in hierdie verband dat dit onnodig is omdat daar nie regtig so iets soos ‘n bedreiging van buite teen ons bestaan nie; dit is net eenvoudig nie so nie.  Ek kon vanuit die konteks van die geheel aanvoel dat hy dalk hier op ‘n bedekte wyse van die sogenaamde swart gevaar praat, maar sonder om ook openlik erkenning te gee aan die talle moorde en ander kriminele dade wat so vrylik elke dag deur swartes teen die blanke gepleeg word nie.  Maar so sluit hy uiteindelik af deur vanuit sy teksvers uit Romeine te sê dat ons redding en ons verlossing vanuit Sion sal kom, waar Sion na God verwys.  En ek neem aan dat hy hier na ‘n onbekende groep mense verwys wat om die een of ander rede ‘genade’ sal ontvang.  U sien, hy gee nêrens alternatiewe, of selfs net spesifieke hoop vir ons volk vir die toekoms nie, en hy breek ons volk en ons geloofs-hoop net eenvoudig af!

En so, terwyl ek na hierdie man se aanval op my volk en ons geestelike erfporsie sit en luister, het ‘n paar vrae by my begin opkom.  Die belangrikste hiervan was of hy besef hoe hy homself om elke hoek en draai weerspreek. Kyk, ek kan op minstens twee punte met hom saamstem, en nie net omdat dit waar is nie, maar juis omdat hierdie twee punte ook sy storie as liberalisties en uiters gevaarlik ontbloot.  En dit is werklik gevaarlik vir die lui en misleide mense wat hy met hom wil saamvoer; en hulle is inderdaad lui omdat hulle iemand anders toelaat om vir hulle te dink en om sodoende maar net willoos saamgesleep te word.

Die eerste punt waarmee ek saamstem is dat die werklike betekenis van die Gelofte (en die gebeure by Bloedrivier) daarin lê om om die eer en die krediet vir die oorwinning aan God Almagtig te gee.  Die tweede punt is natuurlik dat Koning Jesus die redding en verlossing vir ons sal bring.  Maar die ewe belangrike vraag wat hiermee saamgaan is natuurlik: Redding vir WIE en verlossing van WAT?

Om hierdie vraag te kan antwoord moet ons noodwendig na die heersende situasie in Desember 1838 EN nou aan die einde van 2015 kyk.  Die feit van die saak is dat ons voorvadere by Bloedrivier die enigste groep (volk) in die geskiedenis van die mensdom was wat ook hul nasate by hul belofte aan God Almagtig ingesluit het.  En JA! dit was inderdaad by Bloedrivier slegs ‘n belofte van die Voortrekkers se kant af, want God Almagtig het dit aanvaar en erken, en het dit eers van Sy kant af in ‘n Gelofte verander toe Hy die oorwinning gegee het.  Die baie belangrike punt hier is egter om óók, in terme van gister se prekie, te verstaan waaroor hierdie belofte van die Trekkers gegaan het.

Die Voortrekkers het op daardie punt in die geskiedenis voor ‘n situasie te staan gekom waarin hul fisiese voortbestaan in absolute finale terme bedreig is.  Maar, dit was nie al nie, want daar was ook iets groter as selfs dit besig om in Suider-Afrika te ontwikkel.  As die Voortrekkers by Bloedrivier sou verloor het sou die vlam van die Christendom in Afrika ook onherroeplik uitgewis gewees het.  Die Afrikaners en ander mense in die Kaap was miskien ‘Christene’ in naam gewees, want hulle het per slot van sake nog die ‘kerk’ by hulle gehad, maar hulle was dit beslis nie in daad nie.  Hulle het selfs so ver gegaan om die Trekkers van die kansel, en ook in die koerasnte van die dag, plegtig in die naam van Jesus as rebelle te veroordeel omdat hulle nie voor die Engelse regering van die dag wou buig nie.

Maar wat was die ware feite?  Die Voortrekkers het slegs om twee redes van die Kaap weggetrek.  Die eerste, en belangrikste, was om godsdiensvryheid te verkry, want die voorskriftelike liberalisme van daardie tyd het hul geloofsleer heeltemal verdring en het dit probeer vernietig.  Die Engelse het boonop ook nog die enigste Christelike kerk in Afrika, die Nederlandse Hervormde kerk, genasionaliseer en die naam verander na die Nederduits Gereformeerde kerk. Die kerk is genasionaliseer en die naam is verander om die staat se politieke ideologie as ‘suiwer kerkleer’ op die mense in die Kaap af te dwing.  Daardie kerk is dus oneervol in skande ontvang en gebore en nie een enkele predikant het hom ooit hierteen uitgespreek nie.  Hulle moes dus heel in hul noppies gewees het met die gemak en gerief wat ‘n skielike, maar ook gereelde staatsalaris vir hulle gebring het. Die tweede oorsaak van die groot Trek was om onder die juk van Engeland uit te kom en staatkundige vryheid te bereik.

Maar, te oordeel aan gisteroggend, en dan ook die lewensondervinding wat 66 jaar vir my gebring het, het die kerk van destyds nog glad nie verander nie en het die kerk van vandag duidelik die Gelofte van Bloedrivier vir hul eie liberalistiese doelwitte gekaap. Want nog ‘n aspek van die Groot Trek EN die Gelofte van Bloedrivier was dat daar nie eers een enkele predikant van enige kerkverband óók op die Trek was nie.  Die ouderlinge wat alles gereël het, het uit die groep Voortrekkers gekom, maar dit was juis die manne en vroue van hierdie groep wat die vlam van geloof in Jesus brandend gehou het!  En wat die Gelofte as sulks betref moet ons ook duidelik verstaan dat dit sewe dae namekaar tydens ‘boekevat’ na ete deur ‘n paar ouderlinge saam met die burgers afgelê is.  Daar was geen predikant naby nie, en tog het die kerk daarin geslaag om die Gelofte in ‘n ekstra preekdag te verander waarop net ‘n predikant die verrigtinge mag lei.

En Andries Pretorius en Gerrit Maritz?  Wat dan van die feit dat albei van hulle op hierdie kritieke tydstip spesifiek as blanke manne namens ‘n klompie blanke mense in die bresse getree het?  En die taal waarin hulle hierdie Belofte afgelê het is juis die een wat net minder as ‘n honderd jaar later amptelik as Afrikaans bekend geword het. En kom ons kyk weer baie mooi na die spesifieke formulering van die Belofte wat WOORDELIKS, net soos dit opgestel is, deur God Almagtig erken en aanvaar is, en toe daarna in ‘n Verbond verander is.  Andries Pretorius was die blanke volksman wat by die Trekkers aangedring het om hierdie Belofte af te lê, en deur dit te doen biddend te vra vir Redding en Verlossing van hul groep.  Hierdie belofte sê baie spesifiek dat die Trekkers onderneem om dit aan hul nasate oor te dra en tot in die verste geslagte daarby te betrek. Daar staan absoluut niks hierin van anderskleuriges, of selfs net van mense van ander blanke volke wat hierby aangehaak kan word nie!  Dit gaan hier slegs om die fisiese oorlewing van ‘n groepie blanke Christusgelowige mense wat hierna ontwikkel het in die Afrikaanssprekende Boervolk wat kort hierna twee Boererepublieke in die Vrystaat en Transvaal opgerig het.

Nee wat, die kritici en ander volkshaters kan maar hiervan sê net wat hulle wil, maar die Gelofte van Bloedrivier is ‘n ooreenkoms van God Almagtig se kant af met die Afrikaanssprekende blanke Boervolk van Suid-Afrika alleenlik, en 16 Desember 1838 was baie bepaald die geboortedag van hierdie volk! Ons kan dit so aanvaar, en dan ook as absoluut en onherroeplik korrek, juis omdat die ‘huis’ wat die Trekkers belowe het om tot Sy eer op te rig in Bybelse terme baie bepaald en spesifiek na ‘n volk verwys. In hierdie geval verwys dit dus na ons, wat hul nasate is, en wat natuurlik die Boervolk van vandag is.

En dit maak ook nie regtig saak wat predikante soos hierdie een deur Paulus hiervan sal probeer sê nie, want hierdie volk is ook die nasate van Abraham wat vanuit daardie Goddelike Verbond met hom ontstaan het, en ons sal ook die eerste groep uit daardie Verbond wees wat in die komende paar jaar weer sigbaar vir die wêreld sal word.  Die liberalisme weet jare lank al presies wie ons is, naamlik die moderne Juda, en dit is waarom hulle alles in die stryd werp om ons uit te wis.  Die Engelse adel, wat oorspronklik van Normandiese en Romeinse afkoms was, en later ‘n reuse inspuiting van die Europese adel gekry het, probeer al sedert die 1700’s om ons as ‘n groep uit te wis, maar Vader se reddende Hand het ons nog heeltyd tussen al die slaggate voor ons deur gestuur. En so sal dit wees totdat Hy uiteindelik ons vyande sal vernietig in die komende oorlog waarvan Siener van Rensburg gepraat het.  En dan sal die vrede en veiligheid kom wat net Hy kan gee!

Maar dit is nie al wat ek wil sê nie, want daar is ook nog die rede waarom juis ons volk hierdie groot genade by Bloedrivier ontvang het.  Ons is die moderne Juda, en die Gelofte wat Vader by Bloedrivier met ons gesluit het bevestig dit, en die redding en verlossing waarna die predikant verwys het toe hy sy tirade afgesluit het, sal juis deur ons volk na die res van die wêreld deurvloei.  En JA! die bedreiging(s) teen ons volk is ‘n feit wat hierdie predikant, ongelukkig vir hom, nie so maklik en summier eenkant toe kan stoot soos hy gisteroggend probeer doen het nie.  Dit kom nie net van die swartes se kant af nie, maar ook vanaf ander blankes, maar ons sal inderdaad ook daaruit gered en daarvan verlos word – en dan nogal, soos hy tereg gesê het, ‘…vanuit Sion sal dit kom…!’

Groete,

Frik Pretorius.