Slaan oor na inhoud

ART 106 2018-04-24: Nag Van Die Lang Messe lewe al weer: wat is Waarheid hier?

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Vandag se artikel is eintlik geskryf in reaksie op ‘n stelling wat gemaak is op die Facebook (FB) blad  OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD .  Ek het egter besluit om dit (ook) hier te plaas om hierdie saak na ‘n wyer gehoor uit te kan dra.  Die Suidlander beweging, tot wie hierdie pleitstuk gerig word, is per slot van sake groter as hierdie FB webblad, wat die prikkel vir hierdie artikel verskaf het.  Dit is dan ook die gebed in my hart dat hierdie artikel die skitterende werk van Elsa Muller, om absolute Waarheid op hierdie FB blad van haar na vore te bring, sal ondersteun en uitbou.  Hierdie webblad, en ook haar ander een, “Elsa Muller unite against the killing of our children and families. Let us unite as one”, is besig om teen ‘n fenomenale koers te groei, en ek vind dit baie, baie bemoedigend.  Dit sê vir my dat al meer van ons mense na Waarheid en balans begin soek soos hulle agterkom hoe groot die leuens en bedrog is wat ons so stilweg en agteraf probeer verswelg.  Ek wil dan ook aanbeveel dat die leser dit baie sterk sal oorweeg om daar te gaan aansluit.  Hierdie grootse poging verdien almal van ons se onvoorwaardelike ondersteuning, want dit streef juis daarna om ons bymekaar te bring rondom gedeeelde belange.  (Dit is ‘n geslote groep en u sal moet aansluit om daar te kan lees).  Dit is ‘n besprekingsblad en die doel daarmee is om te lees, te verstaan en ook om met almal daar te deel wat u voel en weet.  Ek kan dit miskien oorhoofs opsom deur te sê dat die dieper doel daarmee is dat ons mekaar sal bemoedig met wat ons het, en dit is…net onsself!  Dit, en ons gemeenskaplike geloof in ons Vader, is tog in elk geval al wat ons aan ons kant het, nie so nie?

Elsa, baie sterkte met wat u doen, hierdie skrywer het in alle opsigte nét respek daarvoor!

———————————————————————————————————————————–

Met verwysing na Kobus du Plesis se plasing op 9 April om 05:54 VM.

Na aanleiding van siener se voorspellings van die groot stakings en karre en treine wat op die bulte staan ens, luister ek vanaand na ‘n opname van die ontruimings planne van sekere organisasies.
Dadelik tref dit my dat die mense heeltemal die omvang van alles onderskat. Ek glo die voorspelling gaan hand aan hand met die voorspelling van Johanna Brandt wat dit omtrent net so gesien het maar net in meer detail.
Volgens die organisasies is hulle in groepe verdeel en alle lede is elektronies met mekaar verbind. Net daar begin die probleme klaar.
Wat gaan gebeur as die land heeltemal lamgele word deur stakings. As hulle die kragvoorsiening afskakel soos wat voorspel word?
Eerstens gaan hierdie dinge skielik gebeur. Mense gan nog le en slaap en bars alle hel los. Jy gaan probeer vlug, maar waarheen. Die paaie gaan toe wees. Dit gaan BRAND. Hoe gaan jy dan elektronies kommunikeer?
As die kragnetwerk vou, gaan jy nie meer elektronies kan kommunikeer nie. Selfone gaan nie kan werk nie. Internet gaan af wees, tensy jy gebruik maak van satteliet internet. Jy gaan op jou eie wees.
As daardie dag aanbreek, gaan die paaie onbegaanbaar wees. Kyk maar wat hulle die afgelope tyd met paaie maak. As jou brandstoftenk nie vol is nie, kan jy maar vergeet want jy gaan nerens brandstof kan ingooi nie. Jy sal ook nie geld kan trek nie. Jou bank kaarte sal nutteloos wees. Dis hoekom daar volgens die voorspellings so baie gaan sterf in Johannesburg. Want hulle is vasgekeer en kan nerens dan vlug nie.
Kyk bietjie na jou dorp of stad. Waar is die swart woonbuurte gelee? Reg langs die hoofroete in en uit die dorp of stad. Sou hulle daardie pad toemaak, het jy nog ‘n ander ontsnappings roete? Het jou voertuig genoeg brandstof in? Het jy genoeg kos om saam te neem? Weet jy waarheen om te gaan waar jy veiliger kan wees?
As jy nie nou al begin beplan en die tekens dophou nie, gaan jy oorval word.

My antwoord:

Hierdie afgryslikhede kan natuurlik nét waar word ás die probleme uitbars soos Johanna Brandt dit sou voorsien het, en sy het nie.  Dit wat mnr. Adriaan Snyman van die sogenaamde vyfde visioen te sê gehad het was blatante leuens en bedrog gewees, en hierdie skrywer het dit dubbel en dwars bewys in twee boeke en ‘n klompie artikels oor ‘n tydperk van ‘n paar jaar.  My teenvraag hier is dus nog steeds: Maar wat as al hierdie net voorspooksels is en as niks daarvan kán realiseer nie?

Die stakings en die groot vlug waarna Siener verwys het handel oor iets heel anders en dit speel ook eers teen die middel van die verhaal af.  Dit is dan ook op ‘n uiters kunsmatige en bedrieglike wyse aan die NVDLM gekoppel.  Die leser moet egter die groot prentjie in die visioenêre verhaal verstaan om hierdie gebeure sinvol te kan plaas.  Maar dit is nie waar ek nou wil gaan nie, want die antwoord wat ons soek lê reeds in die beginpunt van die verhaal.  As ons die betrokke visoen ontleed, die een waarin die groot regeringsboom so spontaan pluiens, dan vind ons dat die boom se reuse groot stam dan ook nog in ‘n gat in die grond wegsak.  Dit verwys na minstens die ANC, maar die mees moontlike scenario wat deur onbetwisbare feite aan die lig gekom het impliseer dat dit die hele ras gaan raak, dwarsoor die lengte en breedte van Afrika.

‘n Gat in die grond is in Siener se simboliese terme ‘n graf, so ons kan hier begin aanvaar dat minstens die hele ANC, en waarskynkik die hele ras, op ‘n stadium in ‘n graf gaan wegsak.  Dit is dan ook absoluut in lyn met die “onaangetekende visioen” van die swart kryger wat ‘n dreigende skaduwee oor die land gooi, maar net voor hy kan aanval verdwyn hy agter ‘n misnewel.  Dit sê vir ons, en ek stem heeltemal hiermee saam, dat ons Vader onverwags gaan ingryp om die gevaar van ons af te wend.  Die baie interessante ironie van hierdie beeld is dat dit juis mnr. Snyman was wat hierdie “onaangetekende visioen” aan ons bekend gestel het.  Niemand wat sy vertolkings van Siener se visioene aanvaar en glo kan dus beswaar aanteken teen die afleidings wat ek hier maak nie.   En die kern hiervan is dat allerhande bedrieglike en skeefgetrekte vertolkings van sekere visoene gebruik word om die die Suidlanders te mislei, en op grond van angsgevoelens aan hul neuse rondgelei te word.  Die SL se onverstaanbare vrees oor die “swart gevaar” word gebruik om hulle sielloos uit te buit en selfs op die korttermyn te beroof.  Hulle betaal ledegeld om die leiers se salarisse ta kan betaal, dan nie, en wie is die handelaars wat voordeel trek uit die “aankope” wat hulle moet maak om te kan “oorleef in die veld”?  Hierdie pragtige groep Boeremense besef dit nie, maar hulle word in werklikheid gelok en opgelei vir ‘n latere slagpale wat deur hierdie agente en hul Britse base juis vir hulle aangelê is.  Siener se visioenêre verhaal spel vir ons uit hoe dit gedoen gaan word, maar my volk ignoreer hierdie vroeë waarskuwings asof die partytjie en die pret nooit gaan ophou nie!  Die punt wat ek egter nou wil maak is dat hulle op hol gejaag word met ‘n “visioenêre dreigement” wat absoluut geen visioenêre bestaansreg het nie.

Hoe sou dit kan gebeur dat die sogenaamde “swart gevaar” nie juis ‘n kans staan om te realiseer nie?  Ek glo die antwoord lê in die strewe van die sogenaamde Eugenics, wat ‘n onderafdeling van die Illuminati is.  En die Britse vorstehuis is een van twee groepe wat so ‘n oorname probeer uitvoer.

Hierdie mense, onder leiding van die Europese Elite, wat gelei word deur die Britse adelstand, wat almal “Jode” oftewel Askenaziers is, se strewe is om die oorbevolkingsprobleem van die wêreld “reg te stel” sodat hulle gerieflik kan lewe nadat hulle beheer oor die wêreld oorgeneem het.  Hulle verklaar openlik en in soveel woorde dat hulle 5.5 miljard mense wil “uithaal”, en die mees moontlik manier hiervoor is om hul DNA te gebruik om ‘n geen-gerigte biologiese aanslag teen hulle te loods.  Miskien sal die leser nou verstaan waarom daar so ‘n geweldige groot poging in die middel 1990’s tot ongeveer 2005 plaasgevind het om die menslike DNA volledig te karteer.  Hulle het tot die gewone man op straat (se rekenaarspasie) ingetrek in hierdie poging om dit so gou moontlik te kon voltooi.  Die organisasies wat hierdie poging gedryf het, het in die proses vasgestel presies waar elke geen in elke liggaamsel sit, en wat dit doen. Ek glo die baie verskillende griepvirusse wat so skielik na vore begin tree het word juis vervaardig om die een of ander genetiese groep van hul keuse selektief te kan aanval en uit te wis. Dit, glo ek, is waarom daar absoluut geen teken van enige swartmense in Siener se visioenêre verhaal is nie.

Ons sal (baie versigtig) moet wag om te sien wat in die praktyk gebeur, maar as die swart groep dan wel so kan verdwyn, hoe sal die verwagtinge van die SL dan waar kan word?  Is ons nie dalk besig om onsself oor te gee aan die afgryslikhede van ‘n selfvervullende profesie nie? Want dit, glo ek, is wat ons hier mee te doene het.  Hierdie is nie meer God se plan wat deur erkende profete soos Siener oorgedra word nie, maar eerder die Illuminatie se beplanning vir ons wat onder dekmantel van Siener en Johannah Brandt se name aan ons afgesmeer word.

Groete,

Frik Pretorius

ART 105: 2018-04-09 Onteiening van grond: die lig in die tonnel was nog altyd daar.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ons het die afgelope tyd weereens vreeslik baie riemtelegramme en ‘voice clips’ oor hierdie saak sien kom en gaan.  En ek dink nogal die mense wat ons in die see wil injaag het elke oomblik daarvan geniet…terwyl hulle besig was met (ook) hierdie poging om swart stemme te werf vir die volgende algemene verkiesing.  Want dit is al wat dit is, ‘n baie deursigtige politieke foefie om steun by die stembus te werf.  Dit is vir alle praktiese doeleindes onmoontlik vir enige regering om grond summier te onteien ‘…sonder billike kompensasie…’, selfs al word so ‘n land se grondwet aangepas om dit moontlik te maak.  Ek het dit nooit geweet nie, maar die gesag van enige land se grondwet word oorskrei deur die internasionale verdragte en ooreenkomste waaraan daardie land gebonde is.  Ek kan in hierdie geval ook maar net vra: Is dit wat die Engelse soldate uiteindelik na Suid-Afrika gaan bring? Die ANC se poging om die Engelse se belange hier te nasionaliseer? (Wat die nasionalisering van die Reserwebank insluit.)

Hierdie skrywer het sy keel hees gepraat om die nuwe vlaag van uiterste blanke pessimisme oor die toekoms te help hokslaan, maar sonder enige klaarblyklike sukses.  Die versteekte agente wat hierdie tipe bangmaakstorie so ywerig (help) promoveer is dalk net té diep ingegrawe en té goed georganiseer om deur blote rede uitgeknikker te kan word.  En nou beleef ons sowaar ook nog dat hulle besig is om die ou-ou duimsuigstorie van die Nag Van Die Lang Messe te laat herleef en al meer deel te maak van hierdie grondgryp-kwessie. Hierdie is nét so duidelik ‘n poging om steun vir die Suidlandersbeweging op ons volk af te dwing.  En die probleem lê nie by die groep as sulks nie, maar wel by die leierselement. Die volgelinge is pragtige mense, maar hulle word deur die uitbuiting van hul angsgevoelens oor die toekoms op sleeptou geneem deur ‘n leierselemnet wat die Boervolk glad nie vriendelik gesind is nie.

En die sleutel tot die probleem lê, na my oorwoë mening, by die voorkoms dat (veral) hierdie groep Godvresende mense geen, maar absoluut géén, geloof en vertroue in die Beloftes het wat ons Vader in Sy Woord aan ons gegee het nie.  Ek wonder partymaal of ons dieselfde Bybel gebruik, en as dit wel so is of hulle dit hoegenaamd ooit lees!  Hoe kan sulke mense nog Vader se Genade wil verwag?

Die een liggie wat egter al duideliker voor in die tonnel begin skyn is dat daar tog ‘konserwatiewe’ mense is wat stadig maar seker besig is om wakker te word vir die leuens en bedrog wat in (veral) Siener van Rensburg se naam aan die konserwatiewe deel van ons volk afgesmeer word.  Ek verwys hier spesifiek na ‘n groep wat deur ‘n sekere dame, wat hulle nogal voorgaan, gewaarsku word om nie alles te glo wat hulle vanuit ‘regse skrywerskringe’ hoor nie.  Ek probeer tans om haar te bereik om hierdie saak aan my te bevestig, en as sy bereid is om saam te werk sal ek op ‘n later stadium weer hieroor rapporteer.  Sy is meer as welkom om haar mening ook op hierdie blad te laat hoor. Maar selfs op hierdie stadium, of sy dan hier wil deelneem of nie, wil ek haar toejuig en sê: Bravo, ons kort meer sulke mense en ek vind dit baie interessant dat dit juis ons vrouens is wat besig om wakker te word en op te staan vir Reg en Waarheid.  Daar is sommer baie van die dapper en morrende regse ‘manne’ wat natuurlik glo dat die vrou so min by Vader tel dat hulle nie eers in die Hemel kan kom nie.  Moenie bekommerd wees hieroor nie Elsa, ek dink nogal dat hulle u werklik nie daar sal sien nie, want dit kan onmoontlik hul eindbestemming wees…nie met so ‘n siening en houding nie!

In elk geval, ek plaas, soos gewoonlik, die bewyse vir wat ek sê hieronder.

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————————————–

http://www.hinnews.com/za/metro-news/britain-warns-malema-land-expropriation-without-compensation-is-illegal-in-international-law-it-is-contrary-to-treaties-that-south-africa-signed-and-ratified-mark-philip/

Britain warns Malema: land expropriation without compensation is illegal in international law. It is contrary to treaties that South Africa signed and ratified- Mark Philip

by Prince in Metro News April 5, 2018 2018-04-05T07:18:37+00:00
THE LEADER OF THE ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS EFF JULIUS MALEMA MIGHT FIND THIS VERY DISTASTEFUL, AFTER A BRITISH LEGAL EXPERT’S EXPLICATED FURTHER  ON EXPROPRIATION OF LAND WITHOUT COMPENSATION

Response written by Mark Philip Malcolm Horn – London Barrister. * No one does business with a thief, and no one extends credit to a thief.

You can not have land expropriation without compensation. It is illegal in international law. It is contrary to a dozen treaties that South Africa has signed and ratified. As such, it is a principle that is also enshrined in South African domestic law. You can not change the Constitution therefore to make it legal – Treaty law is superior law, it always applies.

The proposal, if directed at land held by the white community, would also contravene half a dozen international treaties, notably those condemning apartheid, that South Africa since the ANC took power, has signed and ratified.

The same argument applies above, but now with the ironic twist that any such initiative would result in the ANC being condemned under international law for actions that the world would condemn as being racist.

So no, it can not be done. When Mugabe tried this, the point was litigated. These were the legal conclusions. Now, Mugabe pushed ahead, so what happened?

Well, the claims for illegal expropriation still are valid in law – at some point the Zimbabwean Government will need to pay them.

The consequence of their illegal policy is not forgotten with time. If they ever want to be re-integrated into the global community, they will need to pay.

As to the consequences of such a policy – Zimbabwe is a good example. There are no sanction on Zimbabwe. That is a myth. The only sanctions are those targeted on Mugabe and a few of his associates, and they are in place because of human rights abuses.

The economy has crashed, there is a 90% unemployment rate, for the very simple fact that Zimbabwe has shown itself to be a thief. No one does business with a thief, and no one extends credit to a thief.

You can not run a modern economy without access to the international market, and for that you need credit. The Zimbabwean economy has declined by 70% from what it was at independence simply because no one does business with a thief.

So what would be the consequence of a policy of expropriation without compensation in South Africa? Well, as noted, such a policy would be illegal.

The international community will immediately take note that South Africa has become a rogue state. That is not too much to worry, about, its just political. There are plenty of rogue states around the world.

What would happen, however, in terms of South Africa’s access to the international markets is of far more concern. South Africa would have signaled that property rights are insecure. That will mean that international investment in South Africa would come to a screeching halt.

This has been happening for many years in any event – that is why South Africa is now ranked no. 7 in gold mining, when it used to be no. 1.

It is why South Africa has a 27% unemployment rate, and a 50% youth unemployment rate. So the response could well be: “who cares, we do not need their investment”. That may well indeed be true.

But, that is not where the real crisis occurs. South Africa needs access to international financial markets because it has a trade and budget deficit. It needs access to international financial markets to pay for its bloated public sector, and to pay social grants to all those unemployed people.

To raise that money, it needs the banks. Now this is where the consequences of a policy of expropriation without compensation hits home.

Banks have, as is the nature of banking, highly leveraged Balance Sheets. They lend as multiples of the assets they actually have. They need to conform with the Basel ratio’s. If they have a rise in bad debt, they can easily wipe out their Balance Sheets – they then become bankrupt, and they collapse.

So what do you think will happen if land is expropriated without compensation to the Banks? The answer is, they will see a rise in bad debt, and they will collapse.

That is not the end of the story. South Africa has seen its black population rise from approximately 2.5 m in the mid 19th century, to its current level of 50 m. The 2.5 m may be taken as the sustainable level of the black population without the benefits of colonialism, and of modern agriculture.

That 2.5 m number is important, because only 13% of South Africa is suited for agriculture, and only 3% is high quality agricultural land. The vast majority of South African agricultural land requires the application of modern technology.

Farming in South Africa is highly capital intensive. Farmers depend on bank lending not only to buy their farms, but also to provide essential working capital.

So, what happens if the land is expropriated without compensation, if the banks then collapse? Well it means no one is able to provide the essential working capital. If the farms then collapse, then up to 95% of the existing black population is at risk of starvation.
The banks can not access international markets, international lenders will not lend, South Africa then descends into chaos. At point, the international community would probably intervene military to restore order. As such, South Africa would have become yet another Failed State in the traditional African mold.”

—————————————————————————————————————————————–

ART 104: 2018-01-06 Suid-Afrika se eie (amperse) skaakmeester.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria
Lank terug het ek ‘n artikel geskryf wat gehandel het oor ‘n skildery waarin die skilder aandui dat die Satan die Here in ‘n skaakmatposisie vasgetrek het.  Maar dan sê ‘n erkende skaakmeester wat hierdie toneel staan en bestudeer: Nee, dit kán nie wees nie, want die Here het dan nog een skuif oor voordat Hy moét kapituleer. Ons sien die onderliggeende beginsel in hierdie tafereel al meer praktiese werklikheid word soos die aanloop tot Siener se verhaal ontwikkel.  Hierdie ANC-een is ‘n skildery van mense en optredes wat om mekaar draai en swaai, wat teen mekaar beplan en opweeg en wat heen en weer skuif en voortdurend verander, maar wat net nie tot ‘n finale katarsispunt wil kom nie.  Daar sal natuurlik so ‘n punt kom, maar ons sal maar net geduldig moet wag tot dit gebeur. Weet in elk geval dat al die dinge hieronder al meer besig is om die situasie in ons guns te swaai: ons Vader het inderdaad nog ‘n paar skuiwe oor, wat nog van net een of twee!
Sê dan ook wat u wil, dit bly verstommend interessant om te sit en kyk hoe die aanloop tot Siener se verhaal aanhoudend verander soos dit ontwikkel.  Die ANC se leiersberaad het byvoorbeeld gekom en gegaan en die land brand nog steeds nie. Wel, darem nog nie, né!   Dit beteken egter nie dat daar niks in die agtergrond aangaan nie, want Rome is per slot van sake nie in een dag gebou nie.  Ek verwag dus dat dit steeds ‘n groot moontlikheid sal bly, maar die uitslag van die verkiesing, plus Zuma se jongste skuif het hierdie spesifieke potjie dalk ‘n bietjie na die agterste klein plaat op die stoof oorgeskuif.  Daar is tans iets anders besig om (ook) te ontwikkel, iets wat dalk ‘n kortpad vir Zuma kan beteken, so kom ons kyk vlugtig na waar ons  onsself tans in hierdie situasie bevind.  Dit kan ons ‘n idee gee van wat moontlik volgende kan kom.
Ramaphosa is nou die nuwe president van die ANC, maar in ‘n sekere sin het hy dalk minder mag as wat hy tot nou toe gehad het.  Sy meerderheid is byvoorbeeld net-net te klein om gewig rond te kan gooi om die veranderinge wat hy wil hê deur te voer.  Zuma weet dit, maar hy weet insgelyks ook dat sy magsbasis te klein geword het om direkte en openlike teenstand te kan bied.  En nou, om alles vir Zuma te kroon, het die vorige sekretaris-generaal, Mantashe, óók nou in die openbaar daarop aangedring dat hy as regeringshoof moet bedank. Hulle was nooit werklik vriende nie, maar nou is die messe openlik teen Zuma uitgehaal. Knoop hierdie laaste twee opmerkings iewers vas, want dit is baie belangrik vir die algemene strekking van hierdie artikel.
Die eintlike persoon met die mag in die ANC is die sekretaris-generaal en op hierdie stadium is daar nog die kwessie van die 68 of so stembriewe wat ‘weggeraak’ het.  Ons weet nie of Zuma dit daardie dag fisies uit die stelsel gaan uithaal het sodat sy keuse kon wen nie, maar ons kan seker maar daarvan dink wat ons wil. Ek kan in elk geval nie dink dat hierdie saak nié in die hof gaan beland nie, want die pos is té belangrik om die verlies daaraan net maar weg te lag. Dit is veral nou belangrik dat die ‘regte’ persoon hierdie pos sal vul, want uiteindelik gaan hy die verskil maak in die ANC se oorlewing.  Ons sal maar moet wag en sien hoeveel wurms uit dáárdie blik gaan uitkom, maar dit het wel die potensiaal om die ANC nog verder in sy binneste binnekringe op te vreet en te vernietig!  Ramaphosa kan die situasie dalk smoor, en hy het dit inderdaad probeer doen, maar dit gaan dalk net méér wrewel kweek as wat dit kan oplos.  Dit skep ‘n moontlike kettingreaksie wat die ANC uiteindelik die doodskoot kan gee. Zuma kan natuurlik niks van enige van hierdie dinge bekostig nie, want sy uurglas is inderdaad besig om baie vinnig leeg te loop.  Hierdie kêrel sal nou moet begin beweeg, hóór!
Soveel spelers, soveel versteekte agenda’s, soveel hoofde, soveel sinne. En op hierdie punt raak dit al belangriker om te verstaan wie die mense is wat hierdie marionette so lekker laat dans.  Hulle sit langs dieselfde tafel in Londen en pas hul beplanning aan soos hierdie danza macabre ontwikkel, en ons kan aanvaar dat hulle die uitkoms gaan verkry wat hulle die beste pas.  En ja, die eerste ‘onmiddellike’ tekens daarvan het reeds na vore begin kom en die kern daarvan lyk min of meer sooos hieronder.  En miskien is die beste manier om dit te stel deur te sê: Hier dan is Zuma se jongste skuif om sy teenstaanders skaakmat te probeer sit. Kyk net hoe briljant speel hierdie mense se Britse hanteerders hulle teen mekaar af, want ons kan die verskillende rolspelers en onderstrominge duidelik onderskei hier.
Zuma het weereens gratis tersiêre onderwys belowe en dit het dan ook reeds allerhande luidkeelse reaksie van alle kante ontlok.  Ons moet dit teen die klimaat en agtergrond lees wat rééds rondom tersiêre onderrig bestaan…en Zuma het by nabetragting alles daarvan baie doelbewus om strategiese redes geskep.  Die tersiêre inrigtings het lankal terug reeds daarop geantwoord deur te sê dat hulle dit gewoon nie kan bekostig nie. Dit het die EFF laat besef dat hulle dalk ‘n paar stemme kan werf, en hulle het toe die tersiêre inrigtings die teiken gemaak van ‘n baie fisiese ‘protesaksie’ teen die stelsel.  Dit het gelei tot die aanranding van ‘n paar (veral blanke) studente, asook groot skade aan die infrastruktuur van die universiteite. En so is hierdie instellings uiteindelik gedwing om slegs inskrywings oor die internet te aanvaar om konfliksituasies te vermy.
Zuma het beslis aanvaar dat dit gaan kom, want dit is waarom hy die Suid-Afrikaanse Weermag op roep geplaas het, en waarskynlik ook reeds begin ontplooi het.  Hier moet ons in gedagte hou dat die universiteite tans besig is met die registrasieproses vir 2018.   Die feit dat hy die SAW feitlik onmiddellik na sy aankondiging op bystand geplaas het, en dan selfs ook nog vóór die registrasieproses by die universiteite begin het, is na my mening die bewys dat hy hierdie dinge met voorbedagte rade gedoen het.
Die rede waarom hy dit gedoen het is voor die hand liggend.  Vriende, ek sê wéér dat Zuma dit nie kan bekostig om sy magsgreep te verloor nie.  Maar hy kan ook nie meer so direk by ‘n staatsgreep betrokke raak soos ‘n paar weke gelede nie, want die magsbalans in die regeringskringe het op hierdie stadium dalk net té fyn geword daarvoor.  Mantashe is nou wel ‘n uitgetrede leiersfiguur, maar hy geniet nog steeds wye steun in die ANC en sy onlangse beroep op Zuma om te bedank het dalk net die balans heeltemal na Ramaphosa se kant toe geswaai.  Die generaals sal gaan waar die mag, die salaris en die medaljes is, en dit is skynbaar besig om al meer in Ramaphosa gevestig te raak.  Zuma het dus ‘n soort van ‘n wonderwerk nodig wat enige hofaksie rondom die 68 stemme kan voorspring en uitkanselleer, want die kanse is 100% dat dit hom gaan kelder. En weet u, ek glo nogal dat Ramaphosa hierdie moontlike hofaksie probeer smoor juis omdat sy hanteerders die jongste Zuma-poging wil hê.  Ek glo hulle het juis hierdie situasie in ‘n veragdering aanmekaar gesit, want dit sal die onstabiliteit bring wat hulle nodig het om die mag permanent te kan gryp.
Zuma moet dus ‘n ander plan maak om minstens sy opsies oop te hou, en daarvoor het sy hanteerders ‘n ‘valse vlag’ operasie geskep.  Hulle het verwagtinge by die jeug laat aanvuur wat die universiteite op geen manier kan of wil bevredig nie, en wat hierdie onstabiele klomp jeugdiges in massas by die EFF sal laat aansluit. Die gestamp en gestoei en vandalisme wat hieruit sal voortvloei kan dalk net genoeg wees om die afkondiging van ‘n noodtoestand haalbaar te maak.  En as hierdie dan nie ‘n volwaardige staatsgreep is nie kan dit natuurlik maklik in een verander.  Niemand sal ‘n woord teen Zuma kan sê nie, want dit is die EFF wat die situsaie sal skep en nie hy nie.  Niemand sal ook iets teen hom kan doen nie, want dit is sy mense wat die gewere sal vashou, nie waar nie?
Groete,
Frik Pretorius.
———————————————————————————————————————

 

ART 103: 2017-12-24 Deja vu; Deja vu – al vinniger, al meer en meer…

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Goeiedag, waar u uself ookal in hierdie feesdae mag bevind.

Ek wil hierdie artikel begin met ‘n vraag en ‘n lekker laaaang gaap: hoekom klink die skielike ‘ontdekking en opheldering’ van die man in die koerantberig hieronder so baie bekend?  Hoekom klink dit soos die dinge waaroor die lys artikels heelonder praat? En hierdie is maar net die mees ooglopende daarvan, want daar is ander artikels op die blad wat minder pertinent, maar nog steeds dieselfde doen.   En ja, hierdie soort media berigte begin al meer en al vinniger deurkom.  Die rêrige groot ene is al in my eerste boek in 2004 uitgewys, en dit sal die verwagte aanslag op die swart ras wees.

Sou dit beteken dat ek dalk ‘n paar geldige eise van plagiaat kan begin oorweeg?  En sommer by voorbaat verdere eise oorweeg vir besprekings soos hierdie wat noodwendig nog sál kom?  Nee, darem nie regtig nie, want behalwe dat ek nie in kleinlikhede belangstel nie doen hierdie mense my eintlik ‘n groot guns.  Dit bewys dat ek reg was, maar dit bewys veral ook (weer) dat die magte van die donker solank moontlik dom sal speel om dan skielik soos klein kindertjies op te spring en triomfantelik uit te roep:  Wê-pê-pê, hoor die slim goed wat ons sê!

En ja, dit is ook nie asof die pad vorentoe dalk nou skielik rof kan begin raak soos hulle hieronder beweer nie, want ons ry darem ook al al geruime tyd reeds op die reserwe tussen die pad en die draad.  ‘Hulle’ wou ons maar net nie goedgunstelik daarvan vertel nie… En dan is daar natuurlik ook nog die brandpunt van vandag se artikel en dit is die al groter wordende moontlikheid dat Zuma nog net kan wegkom met ‘n staatsgreep, want dit is maar al wat die koerantopskrif se ‘…plans for implementing a state of emergency…’ in gewone taal beteken.

Deja vu – inderdaad!

Ek kan verder ook nie met hierdie professor se ‘reasons to be hopeful’ saamstem nie.  Dit het hom/hulle lank geneem om openlik in die openbaar by te kom, maar wat hy hier sê is nog steeds nie baie slim nie.  Ek beskou dit  inteendeel as krokodiltrane, want tensy hierdie hooggeleerde prof vrééslik en verskriklik naïef is sit hy en sy vriende waarskynlik lekker in die mou en lag oor die misleidende vals hoop wat hulle hier aan ons voorhou…want die beplanning vir die toekoms lyk eintlik ‘n bietjie anders, en hulle wéét dit. Dit is dan juis dié dinge wat hy so ligweg probeer afspeel wat die eintlike probleme gaan bring!

Verstaan my reg aseblief, daar is geen persoonlike satisfaksie vir my in die feit dat die koerantberig hieronder bewys dat ek reg was nie.  Daar is geen gevoel van selftevredenheid en genoegdoening dat hierdie artikelblad al in 2009 uitgespel het dat so iets met die ANC gaan gebeur nie.  Daar was soortgelyke artikels oor hierdie saak op hierdie artikelblad vóór dit, maar ook daarna(*), al was hulle nie so pertinent en uitgesproke nie.   Daar is wel groot, groot dankbaarheid teenoor ons Vader dat ons mense vooraf kennis ontvang het dat hierdie dinge gaan gebeur.  Die lekker hierin vir my is dat dit vertroue by minstens sommige mense skep dat Siener inderdaad geloofwaardig is, want Siener se visioene is die basis waarop ek my afleidings en beweringe maak.  Die aanloop tot die visioenêre verhaal is miskien in donkerte gehul, maar die verhaal self maak net een pad daarheen moontlik en dit wat nou binne die ANC gebeur vorm die kern daarvan.  Al wat nou nog moet gebeur is dat die vrotspul in die pot sal begin oorkook en dat die breë massas ook daar ingesuig sal word. (Sela?)

Dit is dus nie ek wat so slim en/of begaafd is nie, die leser sal verstom staan om te sien hoe gewoon skrywer hiervan regtig is.  Maar ek is dankbaar om te kan sê dat ek gelei is om Siener te verstaan tot op sy diepste vlakke van betekenis en dit maak dit relatief maklik om te kan voorsien wat vir ons wag.  Ek het nou al ‘n paar keer gesê dat daar ‘n derde boek in my kop vorm aanneem, en hierdie dieper begrip sal ten volle na vore kom daarin.

Ek voer maar net my opdrag uit om te praat oor wat aan my oopgemaak word.  Ek maak foute, dit is so en die kanse is goed dat ek vorentoe nóg sal maak, maar dit is nie omdat die profesieë as sulks foutief is nie.  Daar is ‘n sekere menslike element betrokke hierby wat veral foute rondom tydsberekening moontlik maak, maar oor die algemeen is ek darem nie té ver van die merk af nie.  Ek kan maar net herhaal wat ek al só baie gesê het: Bly asseblief weg daar, moenie daar gaan torring nie, want dan kan ons almal seerkry!  Hou moed en hou uit, ons Vader het reeds die oplossing vir ons aangelê en dit kom nou vinnig nader!

Daar is werklik geen genoegdoening vir my in die regverdiging van my werk wat van buite in hierdie berig deurkom nie, ek was gewoon lank voor die tyd reg gewees en dit is dit, maar daar is wel ‘n groot stuk hartseer daarin in dié sin dat so min van ons mense in die werklikheid en waarheid in Siener se visioene belangstel. My roeping kom uit Eseg. 33:7, en waar die eerste deel hiervan ‘n swaard oor my kop hang lê daar ‘n bepaalde seer vir my in die tweede deel van hierdie vers opgesluit:  “…en as jy ’n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku…”.   Die twee verse daarna verdeel my aangewese werksgebied in twee uitkenbare groepe, en dit ruk my elke keer onderstebo as ek in ‘n ander mens se oë kyk en kan sien dat daardie persoon dit nie sommer tot by Prieska gaan maak nie.  Wel, nie tensy daardie mens begin hoor wat Vader sê en sy idees radikaal verander nie.  Ek mag nie oordeel nie, dit is nie my funksie nie, maar die leser het geen idee hoe hartseer dit vir my is om ‘n ander mens in die oë te kyk en te weet dat hy of sy dit (op daardie punt) nie gaan maak nie.  Dit is vreeslik om ‘n ander mens se begrafnis voor die tyd met hom of haar te bespreek en te weet jy kan niks daaraan doen nie!

Groete,

Frik Pretorius.

(Wees versigtig in hierdie dae asseblief!  Ry versigtig, pas uself op, moenie alleen rondbeweeg nie en vermy stil en alleen-plekke! )

———————————————————————————————————————-

https://citizen.co.za/news/south-africa/1767572/the-anc-has-a-new-leader-but-sa-remains-on-a-political-precipice/

The ANC has a new leader: but SA remains on a political precipice.

Rumours that President Jacob Zuma has instructed the South African National Defence Force to draw up plans for implementing a state of emergency may or may not be true.

Rumours that President Jacob Zuma has instructed the South African National Defence Force to draw up plans for implementing a state of emergency may or may not be true. Nonetheless they are evidence of South Africa’s febrile political atmosphere.
sumption that the election of Cyril Ramaphosa as the new leader of the African National Congress (ANC), after winning the race against Nkosazana Dlamini-Zuma, will place South Africa on an even keel are misplaced. Indeed, the drama may only be beginning.
It’s useful to look back to 2007 when President Thabo Mbeki unwisely ran for a third term as ANC leader. His unpopularity among large segments of the party provided the platform for his defeat by Zuma at Polokwane. Within a few months the National Executive Committee of the ANC latched onto an excuse to ask Mbeki to stand down as president of the country before the end of his term of office. Being committed to the traditions of party loyalty he complied, resigning as president some eight months before the Constitution required him to do so.
The question this raises is whether South Africa should now expect a repeat performance following the election of a new leader of the ANC. Will this lead to a party instruction to Zuma to stand down as president of the country? And if it does, will he do what Mbeki did and meekly resign?
There’s a big difference between the two scenarios: Mbeki had no reason to fear the consequences of leaving office. Zuma, on the other hand, has numerous reasons to cling to power. This is what makes him, and the immediate future, dangerous for South Africa, and suggests the country faces instability.

Why Zuma won’t go

It is not out of the question that Zuma may say to himself, and to South Africa, that he is not going anywhere. He is losing court case after court case, and judicial decisions are increasingly narrowing his legal capacity to block official and independent investigations into the extent of state capture by business interests close to him.
With every passing day, the prospects of his finding himself in the dock, facing 783 charges, including of corruption and racketeering, also increase.
Zuma will have every constitutional right to defy an ANC instruction to stand down as state president until his term expires following the next general election in 2019, and the new parliament’s election of a new president. In terms of the South African Constitution, his term of office will be brought to an early end only if parliament passes a vote of no confidence in his presidency, or votes that, for one reason or another, he is unfit for office.
But today’s ANC is so divided that it cannot be assumed that a majority of ANC MPs would back a motion of no confidence, even following the election of Ramaphosa as the party’s new leader.
In other words, there is a very real prospect that South Africa will see itself ruled for at least another 18 months or so by what is termed “two centres of power”, with the authority and the legitimacy of the party (formally backing Ramaphosa) vying against that of the state (headed by Zuma).

Throwing caution to the wind

As if that is not a sufficient condition for political instability, we may expect that Zuma will continue to use his executive power to erect defences against his future prosecution. He will reckon to leave office only with guarantees of immunity. Until he gets them, Zuma will defy all blandishments to go. And if he does not get what he wants, he may throw caution to the wind and go for broke.
Hence, perhaps, the possibility that he is prepared to invoke a state of emergency.
The grounds for Zuma imposing a state of emergency would be specious, summoned up to defend his interests and those backing him. They would be likely to infer foreign interference in affairs of state, alongside suggestions that white monopoly capital, whites as a whole as well as nefarious others were conspiring to prevent much needed radical economic transformation. Present constitutional arrangements would be declared counter-revolutionary and those defending them doing so only to protect their material interests.
After a matter of time, such justifications would probably be declared unconstitutional by the judiciary. It is then that there would be a confrontation between raw power and the Constitution. If such a situation should arise, we cannot be sure which would be the winner.

South Africa’s army

It is remarkable how little the searchlight that has focused on state capture has rested on the Defence Force. Much attention has been given to how the executive has effectively co-opted the intelligence and prosecutorial service, as well has how the top ranks of the police have been selected for political rather than operational reasons.
It seems to have been assumed that South Africa’s military is simply sitting in the background, observing political events from afar. But is it? Where would its loyalties lie in the event of a major constitutional crisis?
The danger of the present situation is that South Africa might be about to find out.
Were the military to throw its weight behind Zuma the country would be in no-man’s land. Of course, there would be a massive popular reaction, with the further danger that the president himself would summon his popular cohorts to “defend the revolution”.
And South Africans should not assume that Zuma would be politically isolated. Those who backed Dlamini-Zuma did so to defend their present positions and capacity to use office for personal gain. If they were to rise up, the army would then be elevated to the status of defender of civil order.
What is certain is that in such a wholly uncertain situation the economy would spiral downwards quickly. Capital would take flight at a faster rate than ever before, employment would collapse even further, poverty would become even further entrenched.

Reasons to be hopeful

Is all this too extreme a scenario? Hopefully yes. There are numerous good reasons why such a fate will be averted.
Zuma’s control over the ANC is waning, as is his control over various state institutions, notably the National Prosecuting Authority. And the country has a checks and balances in place: there is a vigorous civil society, the judiciary has proved the Constitution’s main defence and trade unions and business remain influential.
Even so, it remains the case that what transpires now that the ANC’s national conference is over will determine the fate and future of our democracy. South Africa is approaching rough waters, and a Jacob Zuma facing an inglorious and humiliating end to his presidency will be a Jacob Zuma at his most dangerous.
Roger Southall, Professor of Sociology, University of the Witwatersrand
———————————————————————————————————————–

(*) VERWYSINGS:
(*)  Art 040: 2009-12-07 So lyk die situasie tans in Suid Afrika.
Die prentjie begin vir ander ook duideliker te word!
(*)  Art 041: 2012-01-17 So prut die politieke pot in Suid-Afrika maar aan, en aan ….
Hoe vêr is die oorkook punt nog?
(*)   Art 043: 2010-02-01 ‘n Streep in die stof – ‘n finale skeiding in die ANC-alliansie?
Motlanthe lays down the law – Deputy president tells leaders to refrain from infighting …..wat gebeur hierna?
(*) Art 044: 2010-02-12 Gaan Zuma die vonk in die kruitvat wees?
Ek glo die ANC se totale ondergang sal by Zuma begin.
(*)  Art 062: 2011-07-07 Revolusie in SA – Is die kaarte uiteindelik oop op die tafel?
(*)  Art 074: 2014-12-03 Zuma se staatsgreep…
(*)  Art 075: 2014-12-04 NUMSA se staatsgreep(?)
‘….Secret Regime Change Plot to Destabilise South Africa…’
———————————————————————————————————————–

Art 102: 2017-12-21 Moeilikheid van ‘n ander soort … die gróót soort!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Nou, hier is regtig, maar regtig, gróót moeilikheid aan die broei!  Daar doen die ANC dit sowaar, en hulle spring nogal met albei voete gelyk daarin óók!

Alle reserwebanke in die wêreld, met die moontlike uitsondering van Rusland, behoort aan die Bank van Engeland.  Hulle is gewoon takkantore van hierdie Engelse bank,  en hierdie bank behoort aan die Rotschilds.  Alle oorloë en burgeroorloë sedert die Rotschilds op die toneel verskyn het, tot vandag toe, is aangestig en geveg om hierdie eienaarskap uit te brei en in stand te hou.

Al die ander banke in die wêreld behoort oorwegend aan ‘n paar families, iets soos twaalf van hulle, en almal van hulle, soos die Rotschilds is Britse Askenaziers (“Britse Jode”).   Niemand, en ek herhaal, niemand vat hieraan nie!  Nie eers die ANC nie!  Daar is niks wat hierdie monsters nié sal doen om hul baasskap oor die wêreld se ekonomiese prosesse te behou nie.

Hierdie is onnodig, ondeurdag en absoluut roekeloos vir mense wat in die regeringskussings wil bly.  Ek het nooit só daaraan gedink nie, maar dit is dalk nog meer rede waarom die Britse regering soldate hierheen sal stuur. En natuurlik al die ander dinge wat hiermee saam kan gaan.  Doe so voort, ANC, doe asseblief so voort; ek kan nie wag om te sien wat hiér gaan uitkom nie!

Geniet die feesdae geagte lesers en wees veilig asseblief!

Groete,
Frik Pretorius

———————————————————————————————————————————————–

https://www.timeslive.co.za/sunday-times/business/2017-12-20-anc-instructs-government-to-start-nationalising-reserve-bank/

BUSINESS
ANC instructs government to start nationalising Reserve Bank
20 December 2017 – 20:21BY QAANITAH HUNTER

The ANC has instructed government to begin the process of nationalising the South African Reserve Bank.

The final decision on the matter was taken at the national conference of the governing party on Wednesday‚ which would see government owning 100% of the bank’s shares instead of the current arrangement where these are held by a number of private shareholders.

The party has now mandated government to develop a proposal to ensure full public ownership in a way that “does not benefit private shareholder speculators”.

Conference delegates repeated a view held at the policy conference that it was a historic anomaly that there were private shareholders of the Reserve Bank.

Earlier this year SARB spoke out against the proposal when it was discussed at the ANC’s policy conference in June‚ saying the bank’s private shareholding structure had no bearing on its monetary policy stance or the regulatory role it played in the banking sector and the broader economy.

The bank also suffered some political pressure when Public Protector Busisiwe Mkhwebane recommended that the Constitution be amended to change its mandate – a recommendation the bank has contested in court.

Turning to the roles of state owned firms in the economy‚ the ANC conference has resolved that only skilled and qualified people should be appointed to lead state owned enterprises.

Labour Minister Mildred Oliphant told the plenary that firm action was required to improve the governance and performance of parastatals by ensuring the appointment of skilled staff and qualified board members.

The party also resolved that SOCs must be protected from improper influence.

————————————————————————————————————————————————

Art 101: 2017-11-26 Hersiening van Boek 1 en ‘n nuwe inleiding tot die Unieverhaal.

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek is tans besig om die eerste boek, Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid? te hersien.  Ek weet nie hoe lank hierdie oefening gaan duur nie, maar ek spook om dit so gou moontlik te voltooi. Ek moet egter in alle eerlikheid erken dat ek nie gedink het dat dit só baie werk gaan wees nie!

Hierdie boek is meer as dertien jaar gelede gepubliseer en die politieke en staatkundige agtergrond waarteen dit vorm aangeneem het, het intussen heeltemal verander.  Niks daarvan is regtig nog geldig nie, want alles daarvan het stilweg verouderd geraak.  Die gang van die visioenêre verhaal sal nie verander nie, maar die aanloop tot die verhaal het wel.

Daar het egter ook sekere insigte die afgelope jaar of twee vir my oopgegaan wat my afleidings en idees in die boek reggestel het.  Daar is nie regtig iets wesenlik verkeerd nie en die grootse fout wat ek gemaak het was om die Wit Groep se oorsprong en plek van optrede verkeerd te verstaan. Die regmaak daarvan vra egter fyn voetwerk om die balans in die boek reg te hou, want dit slaan deur na groot dele van die res van die boek. Dit is nie maar sommer net vir “oorskryf” nie!

Hierdie wit groep ontstaan nie in die Vrystaat nie, maar wel in die tronkverhaal by Johannesburg. Daar is eintlik skokkend min van die Vrystaat as sulks in hierdie verhaal!  Iets wat ek maar eers ’n paar dae gelede gesnap het, is waar hierdie “bandiete” se verhaal begin en waaroor dit gaan.  Dit verander niks aan die gang van die verhaal nie, maar dit knoop wel ’n hele paar los drade aanmekaar vas, en ook dit vra heelwat aanpassings in die res van die boek.

Nog ‘n fout wat ek agtergekom het, het te doen met die tydsberekening van sekere gebeure.  Ook dit het nie juis enige skade aangerig nie, want dit gaan in die boek oor die algemene gang van die visioenêre verhaal en nie soseer oor die fyn detail daarvan nie.

Ek het tot dusvêr die inleiding tot die Suid-Afrikaanse deel van die visioenêre verhaal verander, en het ‘n baie groot deel van die oorspronklike inleiding tot Deel 5 heeltemal uitgegooi en vervang met die stuk wat ek hier as artikel 100 aanbied.

Daar is veral twee raakpunte met vorige artikels hierin wat ek onder die aandag van die gereelde leser wil bring. Albei hiervan is nogal belangrik, dink ek. Een hiervan handel oor die aanloop tot die verhaal. Daar het sekere inligting bygekom wat my insig en begrip aangepas en verbreed het. Hier was egter ook nóg ‘n helder oomblik waarin ek gesnap het wat hier kortgekom het. Dit raak die aard van die oorgangstydperk en oorgangsregering vanaf die ANC-regering se ondergang tot en met die verkiesing wat daarna in Noordwes sal plaasvind.  Dit kan dalk net wees dat hierdie tydperk baie korter gaan wees as wat ek tot dusver gedink het.

Daar het verder ook nuwe inligting bygekom oor ’n moontlike biologiese aanslag op die grootste deel van die bevolking tydens die harwar van ‘n swart op swart revolusie.  Hierdie saak is soos ‘n slegte gewete wat maar net heeltyd iewers in die agtergrond op ‘n lastige wyse bly draai en draai. Die feite wat tans aan die lig kom, en nogal deur die Wêreld Gesondheidsorganisasie gepropageer word, hou niks goed vir baie Suid-Afrikaners in nie. Ek hoop ek is verkeerd hiermee, maar ek dink ons sit en kyk na ‘n reuse katastrofe wat op pad is om te tref en ons kan eintlik niks daaraan doen nie.

Hierdie twee dinge kan albei moontlik binne die volgende maand of twee toeslaan, en as ek dan reg is met my argumente sal minstens ’n klompie van ons gereed wees daarvoor. Net die tyd sal leer, maar ek verwag heeelwat woelinge in Suider-Afrika tussen begin Desember 2017 tot min of meer middel Februarie 2018.

——————————————————————————————————————————————–

Nuwe Inleiding tot Deel 5: Die Unieverhaal

Ek wil dit ter inleiding stel dat hierdie opsomming nie naastenby so omvangryk soos die Europaverhaal kan wees nie, want ons het net eenvoudig nie genoeg plek daarvoor nie. Die verhaal bevat verskriklik baie detail, verál as ons die verskillende stelle gebeure met mekaar begin sinchroniseer ook, en ‘n mens word maklik verswelg daardeur.

Wat dit betref wil ek die leser ‘n idee gee van hoe groot dit regtig kán word as ons alles daarvan klaar uitgesorteer het.  Ek gaan nie die spesifieke uitgangspunt hiervan hier bespreek nie, dit vorm die basis van ‘n nuwe boek wat ek besig is om te beplan, maar die leser kan aanvaar dat Siener van Rensburg se visioene bloot die punt van ‘n reuse groot ysberg is.  Hierdie eenvoudige en half ongeletterde ou Boer en plaasboer was lag-lag die belangrikste profeet wat ooit geleef het.  Hy was alles behalwe die flentergat profeet wat hy op ‘n keer op ‘n neerhalende en smalende wyse tydens ‘n TV program genoem is.

Ek het daarom die aangetekende visioene op dieselfde manier as die profete in die Bybel geformateer om ‘n praktiese vergelyking in volume te kon maak.  Die boek van Jesaja is bietjie meer as 49 x A4 bladsye lank, en dié van Jeremia 56 x A4 bladsye.  Siener se aangetekende visioene beslaan bietjie meer as 32 x A4 bladsye, maar die verskil is natuurlik dat Jesaja en Jeremia in hul volledige voltooide vorm aangeteken is, terwyl Siener se visoene nog in hul rou en onuitgesorteerde vorm daar staan.  Onthou hier dat my boeke in A5 grootte gedruk word en dat twee A5 bladsye een A4 bladsy vol maak.

Die opsomming van die Europese en Suid-Afrikaanse dele van die visoenêre verhaal in hierdie boek beslaan rofweg 87 x A4 bladsye, en dit bevat bloot die nodigste inligting om die geheel van die verhaal verstaanbaar te maak. Die Europa verhaal in Deel 4 is redelik volledig, maar Deel 5, wat oor die Unieverhaal handel, bevat net ‘n deel van wat ek regtig kón gesê het.  Die verskillende verhaaltjies waaruit die groter geheel bestaan word in ruime mate in ander vooorkomste en simbole gedupliseer en ek weet nie of dit op hierdie stadium regtig nodig is om alles te publiseer nie.

Soos dit is, is die oorspronklike uitgawe van hierdie boek, sonder die inhoudsopgawe, die inleidings en die aangetekende visioene, sowat 135x A4 bladsye lank. Ek kan op hierdie stadium nog nie eers begin om te sê hoe “lank” die volledige uiteensetting sal kan wees nie.  Dit is in elk geval nie regtig so belangrik vir my nie, want ons weet nou reeds genoeg om die komende aanslag as volk te kan oorleef.  Ons moet net dóén wat Vader aan ons te kenne gegee het deur hierdie visioene!

Ek het daarom die verduideliking so kompak en eenvoudig moontlik probeer hou om te verhoed dat die leser in ‘n moeras van oordadige detail wegsink.  Ons gaan dan ook onmiddellik na hierdie verkorte inleiding begin met ‘n algemene oorsig van die aanloop tot die verhaal om die leser ‘n idee te gee van waaroor die visioenêre verhaal in sy geheel gaan.  Ek het klagtes ontvang dat die simbole in die boek moeilik is om te verstaan en het daarom probeer om dit op ‘n meer verstaanbare manier vir die leser voor te stel.  Dit neem hoofsaaklik die vorm aan van in situ verduidelikings van wat enige gegewe simbool beteken.

5.2.1. Aanloop tot die visioenêre verhaal.

Die gang van die verhaal word uit die aard van die saak voorafgegaan deur ‘n aanloop vóór die fisiese beginpunt daarvan.  Hierdie aanloop begin by die omstandighede wat sal bestaan kort voor ‘n algemene verkiesing in die hedendaagse Noordwes Provinsie sal plaasvind.  Daar is ‘n tweede gebied wat op ‘n simpatiese wyse hiermee sal saamloop, naamlik een wat as die Noord-Vrystaat aangedui word.  Die verhaal dui aan dat hierdie twee gebiede as Volkstate aan die Boervolk toegeken gaan word, dit wil sê, die twee gebiede word onafhanklike republieke.  Die absolute (staatspolitieke) fokus in die visioenêre verhaal val egter op wat in Noordwes gebeur.  Noordwes is Siener se “Transvaal” in die verhaal.

Die grondgebied van elkeen is baie kleiner as wat was tot en met 1902, maar albei word minstens weer onafhanklike republieke.  En die aggressors teen albei is weereens Groot Brittanje en die Kaapse Afrikaners (Cape Dutch, oftewel die moderne Broederbond).  Kan u verstaan hoekom ek sê dat die komende gebeure ‘n herhaling gaan wees van die Tweede Vryheidsoorlog?

Ek glo ons het nié daardie oorlog verloor nie, dit was ‘n stuk bedrog wat deur verraaier-leiers soos genls. Louis Botha en Jan Smuts aan die burgers afgesmeer is, maar hierdie keer gaan die Boervolk se vyande totaal en al vernietig word.  Die interessante hiervan is dat dit nie soseer deur ons gedoen gaan word nie, maar deur ons vriende van oorsee.  Ons volk is nie gereed vir ‘n oorlog nie en ons sal dan ook deur ‘n geweldige warm smeltkroes gaan, maar ons vriende se militêre bystand haak die knoop uiteindelik vir ons deur.

Ons sal daarby kom, maar hierdie ”kort voor ‘n algemene verkiesing in Noordwes” begin vir die doeleindes van hierdie boek by die aanloop tot die algemene verkiesing van Augustus 2016 in Suid-Afrika.  Ek het ‘n artikel op my webblad gepubliseer hieroor en ek heg ‘n verkorte weergawe daarvan aan as Aanhangsel 2 tot hierdie boek. Die leser sal meer agtergrond oor hierdie aangeleentheid daar kry.

Nou, ons het geen visioene wat die aanloop as sulks beskryf nie en ons is bloot op twee voorkomste aangewese om te kan aflei wat in daardie tyd gebeur.  Die eerste kom vanuit die visioenêre verhaal self en bestaan uit sekere suggestiewe aanduidings dat daar ‘n groot klomp Britse soldate in Pretoria aanwesig sal wees nog voor die verkiesing in Noordwes plaasvind.  Dit is die eerste van vier groepe Engelse soldate wat in Suider-Afrika sal kom optree, maar anders as met die ander drie het ons geen aanduiding van hoe en wanneer hierdie groep hierheen kom nie.  Ons sien bloot dat hulle baie kort ná die verkiesing asof uit die bloute teen die Boervolk in Noordwes begin optree.  Die liberale globaliste (Sappe) verloor die verkiesing en dan poog hulle om ‘n staatsgreep in Noordwes uit te voer.  Dit misluk egter en dan slaan die Engelse soldate toe vanuit Pretoria en voltooi die staatsgreep namens die liberaliste.  Hulle tree driemaal op, en wel in die simbool van (geel) mielies, as Engelse (soldate) wat met die geweer op die skouer marsjeer, as ‘n vierkantige blok springbokke wat teen die Boere kom optree, en dan die ergste van alles, kanonne wat die volk aanval en ‘n klomp doodskiet.

Die algemene simbool vir hierdie mense was die Sappe, wat die politieke party was wat die pro-Britse regering in Siener se tyd gevorm het.  Hierdie party, die voormalige Suid-Afrikaanse Party (SAP) wat deur genls. Louis Botha en Jan Smuts gestig is, het in 1977 ontbind.  Dit het grootliks in die voormalige Progressiewe Party opgegaan, wat uiteindelik later die DA geword het.  Ons moet dus, in die tweede plek, vanuit die huidige situasie probeer projekteer hoe en hoekom die soldate voortydig hierheen sal kom.

Die sleutel tot hierdie saak lê na my mening bes moontlik in die ooreenkoms tussen die ANC en die Britse offisiere wat in aanhangsel 2 as Art 089 bespreek word.  Die Britte sou hiervolgens ingestem het om die ANC-regering in die kussings te kom help hou indien die ANC die verkiesing van 2016 sou verloor.  Dit is baie belangrik om te verstaan dat hierdie ooreenkoms nog steeds van krag sal wees, want dit is volgens alle aanduidinge nog nie gekanselleer nie.  Ek kan ook nie sien dat dit sou gebeur het nie, want die Zuma-regering is uiters wankelrig en steier letterlik daagliks van krisis tot nuwe krisis, en hul finale ondergang moet baie naby wees.  Dit is my oortuiging dat hulle nie verby die komende ANC leiersverkiesing sal oorleef nie en dat hulle teen ongeveer einde Januarie tot Februarie ou nuus sal wees.  Ek mag seker verkeerd wees hiermee, maar ek dink dat die hele swart groep nie baie ver het om te gaan voordat hul Britse vriende en ondersteuners ‘n dolk in hul rug gaan steek nie.

Hoe dit ookal sy, die basis van hierdie ooreenkoms moet dan noodwendig wees dat die Britse owerhede die ANC-regering se voortbestaan waarborg, wat dan ookal mag gebeur, want hulle was selfs bereid om ‘n staatsgreep te kom uitvoer indien die ANC die verkiesing in Augustus 2016 sou verloor het.  En ek begin glo dat ons waarskynlik presies dit gaan sien gebeur ook.

Ek word dikwels daarvan beskuldig dat ek een van die lastige mense is wat ‘n samesweringsteorie onderskryf, maar die werklikheid hiervan is dat ons nie verkeerd is nie!  As die swartes van Suider-Afrika moet weet wat Engeland teen hulle doen, en ook nog in die mou teen hulle voer, sal hulle Engeland dadelik gaan afbrand!   Maar nie net dit nie, daar is ook ‘n ander saak wat ons hier in die oë moet kyk en dit het óók alles met hierdie Britse-Broederbond sameswering teen die Boervolk te doen.  En ja, die swartes se verwagte ondergang speel wel deeglik ‘n rol hierin, want dit is bloot ‘n gerieflike treeplank op ons vyande se beplanning om ook die gelowige Boervolk uit te wis.  Hul god en vader is die Satan en hulle wil ‘n wêreldwye koninkryk vir hom oprig, en die hoofbasis daarvan moet in Suid-Afrika wees.

‘Is ook alweer ‘n lang storie hierdie, maar ongelukkig deel van die nuwe boek…

5.2.2. Twee Volkstate.

Daar bestaan ‘n persepsie dat die Volkstaatgedagte in die aanloop tot die uitverkoping van 1994 by die regse politieke front ontstaan het.  Dit is egter nie waar nie, want dit het oorspronklik reeds in 1902 deel gevorm van die sogenaamde Vredesooreenkoms van Vereeniging tussen die Boereverraaiers en Groot Brittanje. Daardie “onderhandelinge” is namens ons volk deur ‘n klompie Royaliste en verraaiers hanteer.  Dit wat nou met ons moet gebeur is daardie tyd al voorsien, want daar is onder andere ‘n “troos klousule” ingeskryf dat die twee voormalige Boererepublieke so gou moontlik onafhanklikheid sou ontvang, maar onder Britse toesig.  Dit is iets wat tot op hede deur regering na regering aan die Boervolk geweier is, want die regte tyd daarvoor het nou eers gekom.

Artikel 7 van daardie dokument sê:

  1. MILITARY ADMINISTRATION in the TRANSVAAL and ORANGE RIVER COLONY will at the earliest possible date be succeeded by CIVIL GOVERNMENT, and, as soon as circumstances permit, Representative Institutions, leading up to Self-Government, will be introduced. (My beklemtoning)

Daar was in die onlangse verlede, so kort gelede soos ongeveer 2000 tot 2009 baie vanaf regse flank op ‘n Volkstaat aangedring.  Meeste hiervan was egter maar net saampratery gewees.  Daar is gebiede voorgestel en allerhande kaarte daarvan geteken, en ook allerhande ekonomiese groeiplanne met bruisende entoesiasme opgestel, maar van alles het daar toe al die tyd niks gekom nie!  Daar sal ook nie, want die manne wat hierdie gedagte so gereeld laat herleef is agente wat die diepte van die water wil toets vir hul toekomsbeplanning vir ons.  Dit hou ook sommer die regse manne besig en kanaliseer al daardie vurige energie in ander rigtings. Ons sien dieselfde soort ding met stories oor wat Siener kwansuis sou gesê het en wat nie, en in die proses word daar matelose verwarring oor hierdie twee onderwerpe gesaai.

Nou, ek het nog nooit in ‘n Volkstaat belang gestel nie, want dit impliseer dat ek maar ewe gelate aanvaar dat my land weggevat en vir ander mense gegee is.  Daar is nie ‘n manier wat ek dit kan of gaan doen nie, en solank net een van ons weier om dit te aanvaar bly die klagstaat teen die verraaiers oop!

Wat laat u in elk geval dink dat ons werklik “vry en onafhanklik” op so ‘n ou stukkie grond sal wees?  Mense wat so dink leef regtig in ‘n droomwêreld van hul eie, want dit sal nog steeds onder oorhoofse toesig van die regering van die RSA wees, net soos die Vrede van Vereeniging in 1902 in beginsel bepaal het! Ons sal inteendeel dan heeltemal uitgelewer wees aan die globalisme, wat in Suid-Afrika bestaan uit die Broederbond en die Britse vorstehuis. Verstaan asseblief baie mooi: Die verhaal dui aan dat die Britse soldate wat hulle hierheen wil bring bedoel is om ons binne die Volkstate vas te keer en aan hulle onderdanig te maak.  Daar is egter ook ander buite-inligting beskikbaar wat daarop dui dat die globalisme ons as slawe wil gebruik in die Utopia wat hulle wil oprig.  En dit is nie maar net wat ek dink nie, dit is wat hul voorste leiersfigure openlik sê!  U moet maar net begin oplet en regtig luister na wat hulle sê!  Ek het nie ‘n TV nie, maar ek is seker daarvan dat ‘n mens nie sulke goed op Sewende Laan hoor nie, verstaan!

Ek is nie van plan om by enige rebellies en sulke onnodige dinge betrokke te raak om my volk se vryheid te herwin nie.  Siener se visioenêre verhaal spel dit uit dat so iets nie nodig sal wees nie, want ons Vader gaan ons vry maak sonder dat ons in gewapende opstand hoef te kom. Ons Vader gaan dit op sy eie unieke manier weer regmaak!  Wat hulle nie kan dink nie, en ook nie wil weet nie, is dat die opregte gelowige Boervolk, die volk wat deur Bloedrivier se Gelofte op 16 Desember 1838 in die lewe geroep is, ‘n vaste belofte vanaf Vader deur Siener se visioene ontvang het dat ons weer volkome vry gaan word.

As die leser op hierdie stadium die idee begin kry dat die Volkstaatgedagte hierdie skrywer naar maak sal u reg wees.  Daar is dan ook net één enkele rede waarom ek wel die pad van ‘n Volkstaat sal loop, en dit is dat die visioenêre verhaal aan my getoon het dat dit die pad is wat ons Vader wil hê ons moet loop.  Dit is ons vyande se roete om ons uit te wis, dit is baie waar, maar Hy wil juis hê dat ons dit moet volg omdat dit die roete is wat Hy wil gebruik om sy Wil te laat geskied.  Hy wil dit so doen om sy beplanning te laat seëvier om die globalisme te vernietig. En ja, moenie teen De Klerk en 1994 bly vaskyk nie, want die boosheid wat dit moontlik gemaak het was lank voor 1910 al aan die werk gewees in ons volk en ons land.

Ek gaan nie hier in ‘n gesanik verval oor die onderhandelde oorgawe van 1994 nie. Ons het omtrent alles wat ons dink vir ons belangrik was verloor hierdeur, maar daar is net té veel positiewe uitsigte en verwagtinge vir die opregte Boervolk nog om oor gedane sake te wil huil.  Ons mag dit trouens nie doen nie, en die negatiewe gejammer van sommige van ons mense hieroor is in werklikheid ‘n klap in Vader se gesig. As hulle die Skrif werklik geken het, en ás hulle Vader werklik vertrou het sou hulle óók geweet het dat die oue verby móét gaan voordat die nuwe kan kom. Die God en Vader voor wie ons veronderstel is om te kniel is toekomsgerig, en wie nie by Hom wil bybly nie gaan agtergelaat word. Hy spreek duidelik tot ons deur Sy Woord, as ons maar net van ons selfsugtige eise wil afsien en eerder na Hom wil begin luister en begin doen ook.  En wat vra Hy van ons?  Lof en diensbaarheid is die offer wat Ek vra, sê Hy vir ons!

Ek sal nie verder aan hierdie saak torring nie, maar die verkryging van ‘n Volkstaat  is ‘n moontlikheid wat veral op hierdie stadium skynbaar nog heeltemal onmoontlik voorkom. Hierdie situasie kan egter baie skielik en baie vinnig verander.

5.2.3. Buitelandse rolspelers.

Daar kom verskillende groepe soldate na Suid-Afrika soos die verhaal ontwikkel.  Ons het reeds hierbo gesien dat die eerste groep Engelse soldate reeds vóór die verkiesing hierheen sal kom.  Die vraag van hoekom  is ook reeds ten dele geantwoord hierbo.  Ons weet nie of daar wel sulke soldate in afwagting op Augustus 2016 gekom het nie, en as dit wel gebeur het kan ek nie dink dat dit uitgeblaker sou gewees het nie.  Daar was sprake gewees dat hulle moontlik in Botswana kon weggekruip het, maar niks daarvan is ooit bewys nie.

Die skielike wending rondom die regering van Mugabe in Zimbabwe maak egter nóg ‘n deurtjie oop om Britse soldate in Suider-Afrika in te bring.  Suid-Afrika het na 1994 weer deel geword van die Britse Statebond, en daar is nou ook reeds (feitlik onmiddellik) toestemming gegee dat ook Zimbabwe wéér deel kan word van daardie organsisasie.  Dit is bekend dat Britse MI6, erger nog as die Amerikaanse CIA, orals in die wêreld besig is om onrus en oproer te stook, en hulle het dan ook nou van Grace en Robert Mugabe ontslae geraak.  Die kiesers in Zimbabwe is in die wolke hieroor en glo dat dit nou beter met hulle sal gaan, maar sal dit regtig? Wat gaan hulle doen as ondervinding én MI6 hulle daarvan oortuig dat hulle nou eintlik slegter daaraan toe is as voorheen?  Dit gaan grootskaalse onrus veroorsaak wat die Britte instaat kan stel om voor te stel dat hulle soldate stuur om die probleme te kom beheer totdat genoeg kalmte intree om ‘n nuwe regering saam te stel. En dan is daar sommer skielik ‘n klomp Britse soldate openlik teenwoordig in Suider-Afrika.

En nou begin dit interessant te raak, want die Volkstate kan op een van twee maniere in die lewe geroep word, en dalk selfs deur die twee te kombineer.  Ek is in hierdie verband op rekord dat ek glo:

(a) Dat ons ‘n swart op swart revolusie gaan beleef as gevolg van ‘n verkiesing waarin die ANC-regering inmekaar gaan val.  Hoe sal ‘n mens dit stel sonder om onnodig neerhalend-sarkasties te klink?  Ek wil nie op daardie vlak begin saampraat nie, want ek het te veel respek vir my en my volk se waardigheid om tot dáár af te gaan.  Kom ons sê dan maar dat daar geweldig baie ontnugtering en polarisasie by die anderskleurige kieserskorps ingetree het oor die ongebreidelde korrupsie en hebsug van hul leiers.  En ons moenie die rol van ene Lord Renwick in hierdie opsig geringskat nie.  Hy is ‘n agent provocateur par exelance wat bekend is daarvoor dat hy die Britse Ryk wil laat herleef om weer dié leierland in die wêreld te word.  Hy is ook die man wat Julius Malema beheer en omskep het in wat hy geword het.  Daar kan nie meer twyfel wees oor wat Renwick en die Britse owerhede wil bereik nie, en dit is die totale uitwissing van eers die swart groep, en dan die gelowige Boervolk na hulle.

Die ANC kies hul nuwe leiers in Desember 2017, en dit maak nou regtig nie meer saak wie as die top-leier gekies word nie, dit kan nét probleme veroorsaak tussen die nie-blanke groep in sy geheel.  Soos dit is, is Zuma se regering in elk geval verrot en ontman genoeg om inmekaar te stort sónder ‘n revolusie!  Dit sal ‘n vakuum laat ontstaan wat op sigselwers tot ‘n burgeroorlog tussen die verskillende groepe sal lei om die regeringsmag te probeer gryp.

(b) Dat “iemand” hierdie deurmekaar revolusionêre situasie gaan gebruik om stilweg sekere dodelike virusse vry te laat om die anderskleuriges en masse uit te wis. Ek het in hierdie verband in ‘n artikel, wat ek aanheg as Aanhangsel 1, uitgewys dat daar ‘n groep globaliste is wat bekendstaan as die “Eugenics”, wat aanvoer dat oorbevolking die wêreld se grootste enkele probleem is, en wat daarom meer as 5 miljard mense fisies wil uitwis. Ek het daar gesê dat toetse bewys het dat die swartes by ons 100% allergies is vir die medisyne wat vir varkgriep gebruik word (Tamiflu), en dat varkgriep baie moontlik aangepas sal word om uitsluitlik op die swart geen te fokus. Daar het egter ‘n verdere moontlikheid na vore gekom hier. Iemand wat ek goed ken, en wat betrokke is by alternatiewe medisyne, sê vir my ‘n interessante ding.  Die swart genetiese stelsel skei blykbaar sekere ensiemes af wat die blanke se stelsel nié doen nie, en wat veroorsaak dat die swart groep allergies vir sekere (blanke) medisynes is.  Kan so iets dalk ook ‘n rol speel in die aanslag wat kom?  Kan u dink wat sal gebeur as die medisyne vir die nuwe siekte (ook) só geskep is dat dit dieselfde allergiese toestand by die swartes skep as Tamiflu?

(c) Dat die een of ander eietydse verlenging van die De Klerk bewind wéér die beheer oor die land gaan neem in die chaos van die revolusie.  Daar sal geen verrassing wees hierin nie, want dit sal in lyn wees met wat die boek Volksverraad in 1998 openbaar het oor die beplanning van die blanke leierselement van daardie tyd. Die regering van die land is volgens hierdie boek in 1994 weggegee met die doel om dit later weer terug te neem, en die Broederbond, wat na 1994 in die FW de Klerk Stigting en in Solidariteit skuilplek gevind het, het volgens alle aanduidinge reeds die regeringstruktuur daarvoor geskep. Die frontorganisasie hiervoor is Afriforum, ‘n filiaal van Solidariteit.

(d) Dat die (geskepte en kumsmatige) wrywing tussen die regse groepe en die Broederbond as verskoning gebruik sal word om die twee visioenêre Volkstate aan die konserwatiewe groep toe te ken. Die verskoning hiervoor sal wees om die regses eenkant en tevrede te kry om sodoende die vrede te kan bewaar. Pasop! Ek glo die aandrang op ‘n Volkstaat sal vals wees, want dit sal eintlik vanuit verlinkse oorde kom, en dan ook deur mense wat huleself as aggressief regs voordoen.  Wie sou byvoorbeeld destyds kon glo dat kmdt. Laas van die Ossewa Brandwag, en ook Eugené Terre’Blanche van die AWB daarna, staatsagente was wat in direkte opdrag van die politieke leier van die tyd opgetree het?  Wyle Eugené Terre’Blanche het uiteindelik tot inkeer gekom en die AWB positief verander, en daarvoor moet ons respek hê, maar die skade was nogtans klaar gedoen en ons weet nou wat daaruit voortgespruit het.

(e) Ek glo verder dat die globaliste se doel met ‘n Volkstaat sal wees om die konserwatiewes op ‘n hoop bymekaar te kry, en om hulle dan gemaklik met behulp van die Britse soldate uit te wis.  Alles wat ek in hierdie visioenêre verhaal raakgeloop en uitgesorteer het sê vir my dat die komende gebeure bloot ‘n voortsetting is van die Tweede Vryheidsoorlog, en dat die doel daarmee is om ons as ‘n volk uit te wis!

En nou, op hierdie punt kom die ooreenkoms wat die ANC met die Britse militêre offisiere ten opsigte van die verkiesing van Augustus 2016 aangegaan het weer sterk op die voorgrond.  Die Britte kan hierdie ooreenkoms baie maklik as ‘n verskoning gebruik om die regerinsfunksie “tydelik” oor te neem as die ANC nie meer sy mandaat kan nakom om die land verder te kan regeer nie.  Hulle sal oorneem terwyl die revolusie woed, en dan sal die virusse stilweg op die massas gegooi word.

Hulle moet die regering in Suid-Afrika onverwags en vinnig oorneem, want dan kan hulle meteens ook Artikel 7 van die Vrede van Vereeniging van 1902 in werking stel én op ons afdwing.  En dan het hulle ons presies waar hulle dink hulle ons wil hê, want dan word hul beplande uitwissinggsoorlog in die twee Volkstate meteens ook ‘n werklikheid!  As ons eers daardie punt bereik het word dit dan ook ‘n blote formaliteit om die regering van die RSA stilweg en met verdrag aan Afriforum oor te dra. (Niemand sal kan kla nie, want dan is die swartes uit die pad uit, en dan is daar mos ook nog die twee Volkstate waarin die ongelukkiges kan gaan bly as hulle nie tevrede is nie!)

Wat die moontliheid van so ‘n biologiese aanslag betref moet ons noodwendig hier na die nuwe wending in die voorkoms van dodelike pessiektes in Afrika kyk.  Dit het duidelik geword dat die sogenaamde “Swart Dood”, wat so “spontaan” in Madagaskar ontstaan en omtrent dadelik na Mosambiek versprei het ongetwyfeld ‘n groot rol sal speel in hul beplanning vir Suider-Afrika. Die WGO het dan ook reeds amptelik gewaarsku dat hierdie pessiekte absoluut dodelik is, en dat dit op pad is na Suid-Afrika.  Tussen pessiektes soos varkgriep, ebola en marburg siekte sal hierdie swart dood Afrika sommer vinnig leeg maak!

Maar om terug te kom na waar ons begin het, die ander rolspelers in Suid-Afrika kom op ‘n meer formele ‘aangetekende’ manier en tye hierheen.

——————————————————————————————————————————————–

Die inleiding gaan op hierdie punt oor na ‘n kort beskrywing van die ander groepe soldate wat hier sal kom optree.

Groete,
Frik Pretorius.

ART 100: 2017-11-06 Wat ‘n vieslike misbruik van Swart Maandag!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ek het die volgende brief ontvang van mnr. Tobias Lombard.  Ek ken hom nie, ek weet nie waar hy woon nie, ek weet niks van hom af nie, maar ek het baie respek vir mense wat sinvolle vrae vra.

Goeie dag Oupa Baard

Na die geweldige dag wat ons in ons geliefde land Suid-Afrika beleef het gister, het ek vandag tyd geneem om bietjie rond te soek in die kuberruimte oor iets wat ek baie graag duidelikheid oor wil hê. …. Ek het net een vraag en dis as volg: Is die volgende geskrewe regtig dié van Siener van Rensburg?

….en dit sal reën en dit sal droogword (Kaap tans). Spierwit droog. En die parliment is in sitting gaan. En die Kaap sal swart raak en versprei soos ‘n veldbrand.( Gister kleredrag). En die rooi / slang (Kommuniste) sal soos ‘n slang bymekaarkom en sy kop sal gaan lê in Vereeniging waar hy vermorsel sal word – en ‘n nuwe leier sal opstaan uit die WesTransvaal vir die volk- mits ons volk na God uitroep (gister begin).

Met al die onwaar nuus berigte op Facebook in vandag se lewe, en diegene wat net aandag soek op facebook weet ’n mens nie.

Ek sal dit op hoogste prys stel as Oupa Baard my kan help hiermee!?

Groete vir nou

Tobias B. Lombard

—————————————————————————————————————

Hallo Tobias,

Dankie vir die belangstelling, maar die kort antwoord op u vrae is: NEE! en in elk geval baie beslis nie soos dit hier staan nie.  Die visioene verwys na sommige van hierdie dinge, maar dit staan in totaal ander verbande as wat hier voorgegee word.  Wat ons dus hier het is niks meer as ‘n blatante subjektiewe sameflansing van verskillende dinge, wat in terme van tyd en betekenis baie ver van mekaar verwyderd is.  Hierdie is meteens ook ‘n voorbeeld van die ou spreekwoord wat sê dat die beste leuen een is wat genoeg halwe waarhede bevat om dit geloofwaardig te láát klink!

Hierdie is ‘n tipiese poging om Siener te laat buikspreek om ‘n bepaalde misleidende boodskap tuis te bring.  Die skokkende hartseer hiervan is dat Swart Maandag so sinies misbruik word om ‘n pseudo-regse siening te ondersteun.  Dit kan nie anders as om ‘pseudo-regs’ te wees nie, want die manier waarop dit gedoen word spreek van ‘n absolute minagting van alles waarvoor die opregte Boervolk staan.  Dit is nie ‘regse’ mense wat in hierdie skrywe praat nie, maar wel mense wat hulself so voordoen, en die doel hiermee is om te mislei, op te rui en uiteindelik af te breek.

Kyk, ek kan voorsien dat Swart Maandag hiervandaan verder op ‘n jaarlikse grondslag herdenk sal word.  Die twee uitstaande kenmerke van hierdie dag is die rede waarom dit gereël is, asook die spontane wyse waarop die Boervolk op die voorstel gereageer het.  Ons volk het landwyd sonder enige sentrale organisasie verder daarmee gehardloop en ‘n groot sukses gemaak daarvan.  Hierdie is niks anders as ‘n dag van rou en ‘n volk se spontane verootmoediging voor God as deel daarvan nie!

Hierdie dag en geleentheid lê op ‘n geestelike vlak van sy eie, iets wat ons geslag nog nooit gesien het nie, behalwe natuurlik wat ons weet van die gebeure direk voor Bloedrivier.  Soos in 1838 is Swart Maandag in 2017 baie bepaald ‘n volk se spontane gebed tot hul Vader om in te gryp en te help teen die verskriklike vervolging waaraan hulle blootgestel word.  Destyds was dit ‘n massa impi’s onder die invloed van die Britse owerhede, en vandag is dit ‘n massa tsotsi’s wat nog steeds onder die invloed en misleiding van die Britse owerhede teen ons optree.  Ja inderdaad, soos in 1838 omvat Swart Maandag die dood van ‘n groot groep onskuldige blankes aan die hand van ‘n klomp bloeddorstige monsters.

Maar u moet hier darem óók verstaan dat die Here nie sélf wraak gaan neem nie.  Hy hoef ook nie; Hy hoef bloot net  terug te staan en ons (blanke) vyande hul bose gang te laat gaan, want ‘hulle’ het volgens alle aanduidinge reeds die virusse in Oos-Afrika begin plant wat die huidige moordaanslag teen ons meteens gaan stopsit.  Ek sal in die volgende artikel meer oor hierdie spesifieke onderwerp sê, maar ek gaan nie hier, of op enige ander plek, of op enige manier bid of pleit vir weerwraak nie.  Ons tyd om die wapen op te neem kom eers baie later, en dit sal dan ook teen blanke vyande wees.  Ek wil dan ook by die leser pleit om uself nie skuldig te maak hieraan nie.  Kom ons bedink dan eerder planne om mekaar fisies op te pas en te beskerm totdat die huidige gevaar opgelos is.  As hulle weet dat ons wakker geword het en fisies vir hulle sit en wag sal hulle ook nie sommer net instap en links en regs vermoor nie.

En ja, die verskrikking hiervan vir my is dat hulle nie eers hoef te probeer nie.  Hulle stap skynbaar net eenvoudig in en doen soos hulle wil, want daar is niemand wat die slgoffers kan of wil help nie! Ek dink die oorgrote meerderheid van hierdie moorde was voorkombaar gewees…as ons mense maar net hul trots en eiesinnigheid in die sak wou steek en begin saamwerk om hierdie duiwel se kop in te slaan!  Hoeveel maal het ek dit al voorgestel en gevra, en elke keer loop ek my vas teen die wantroue en diskreditering wat van ‘regs’ teen my (werk aan Siener) gevoer word?  Wil die mense wat Swart Maandag begin het dan nie maar eerder ook hierna begin kyk nie?  Hulle sal duidelik meer sukses kan behaal as hierdie skrywer!  Dit maak nie regtig vir my saak nie, kom ons kry dit maar net gedoen!

En asseblief, moenie op Trump staatmaak om ons te help nie.  Vergeet van hierdie petisie aan hom wat tans die rondte doen.  Ek vertrou hom glad nie, want dit word al duideliker dat hy en sy groep hul eie agenda het, en hy sal ons alleenlik help as hulle voordeel kan trek daaruit!  Kan ons nie dan maar eerder ons gewaande verskille eenkant sit en mekaar begin ondersteun en beskerm in plaas van alewig na Egipte of Assirië toe hardloop vir hulp nie?

Wat Swart Maandag betref wil ek laastens nog net die volgende sê.

Die Engelse taal gebruik ‘n woord, vir wat ek wil sê, wat dalk die dieper betekenis van die dag beter oordra as in Afrikaans.  Ons taal gebruik bloot die woord ‘heilig’ vir wat ek hier wil sê, terwyl die Engelse woord ‘sacred’ eintlik die dieper betekenis agter die dag baie mooi laat deurkom.  Ek voel baie sterk daarvoor dat hierdie dag elke jaar herdenk sal word, én dat ons ook mooi aan ons kinders sal verduidelik dat dit gebeur het as gevolg van die agteraf verraad wat ons leiers teenoor ons gepleeg het.  Ons Vader gaan natuurlik ook teen hulle optree as die tyd daarvoor reg is, en Hy gaan hulle totaal en al vernietig en verderf.  En Vereeniging is maar net ‘n kleiner deel daarvan.

Hierdie Swart Maandag is inderdaad ‘sacred’ vir ons, want my aanvoeling is dat dit die inleiding is tot hierdie toekomstige dinge!

‘n Ander persoon, mev Miki Rossouw van Pretoria-Noord, wat dadelik óók ‘n nuwe vriendin geword het, het Swart Maandag soos volg opgesom die Dinsdag daarna.  Ek weet ook nie waar en hoe sy my adres in die hande gekry het nie, ek ken haar ook glad nie, maar ek was nogtans baie dankbaar vir haar briefie.  Dit sê alles wat ek van hierdie dag wil sê!

Goeiedag mnr Pretorius

Ek het trane in my oë gehad om te sien hóé ons Boere kán saamstaan op Swart Maandag.  Ek het soveel meer vertroue dat ons die donker tyd wat ons ingaan, sal oorwin met God en die Boerevolk aan die sy.

Groete

Maar kom ons kyk ten laaste nou weer na Tobias se probleem hierbo.

Die groot vraag wat vir my uit sy vraag ontstaan is: Was Swart Maandag bloot ‘n blanke politieke protesaksie, of was dit eerder ‘n wanhopige praktiese gebed om uitkoms by ons Vader af te pleit uit ‘n uiters donker situasie?

Hier wil ek onmiddellik uitwys dat die mense by wie die gedagte ontstaan het dit vooraf duidelik gestel het dat daar nie politieke uitsprake daarby moet wees nie, geen vertoning van vlae nie, en dat daar ook geen ‘patriotiese’ gesingery sal wees nie.  Maar kyk net wat maak die mense hierbo van hierdie uiters sensitiewe saak.

Ek wil hierdie laaste deel van die artikel begin deur daarop te wys dat die aanhaling in Tobias se brief drie uitstaande kenmerke vertoon.  Dit is ‘n leunstoel-poging, wat duidelik daarop gemik is om vergelding vanuit wraakgedagtes aan te moedig, en wat deur ons komende leier gelei en uitgevoer sal (moet) word.  Die punt is net dat hierdie mense dit in alle opsigte totaal en al heeltemal mis het hier.

Die verwysing na ons komende leier pas byvoorbeeld glad nie in by die algemene trant van Swart Maandag nie.  Siener het van hom gesê dat hy ‘n onbekende man sal wees, dat hy niks met die politiek te doen sal hê nie, en belangrikste van alles, dat hy ‘n Godvresende man sal wees wat bo oor al die kleinlikhede van menswees sal (kan) kyk.  Maar as ek die aanhaling hierbo mooi bekyk kom ek agter dat hier ‘n verskuilde en baie subtiele poging is om die dag te kaap en vir eie voordeel te verpolitiseer. Die verwysing na die leier is dus belangriker as wat ‘n mens onmiddellik mag dink en ek sal hieronder weer hierna verwys.

‘n Droogte verwys in die visioene na ‘n broedertwis, waarvan daar op die geestelike vlak van Swart Maandag natuurlik geen sprake is nie.  Inteendeel…  Die Kaap het ook in alle opsigte niks te doen met die konteks waarin Swart Maandag geloods is nie.  Die komende visoenêre gebeure by Vereeniging handel ook nie oor enige weerwraak teen die swartes as sulks nie.  Die volgende artikel ná hierdie een sal wéér met nuwe inligting hierna kyk, maar daar is in elk geval geen swartes teenwoordig by Vereeniging in die verhaal nie.  Die regeringsboom met sy totale kieserskorps verdwyn heel aan die begin van die verhaal in ‘n graf in.  Die gebeure by Vereeniging speel ook eers heel aan die einde van die visioenêre verhaal as sulks af, en hierdie verhaal het natuurlik nog nie eers begin nie.

Die (geel) slang (vanaf Buluwayo in Rhodesië) wat by Vereeniging op sy herrie kry verwys na die Britse en Indiër soldate  wat teen ons kom optree.  Hulle en die verraaierselement, wat in die gewone (politieke) omgangstaal bekend staan as die Kaapse Afrikaners, oftewel die ‘Cape Dutch’, is ons werklike vyande.  Die visioenêre verhaal, en die optredes daarin, begin ook nie in die Kaap nie, want die gebeure in die visioenêre verhaal is uit en uit ‘n Transvaalse en Vrystaatse saak.

Maar dit bring ook mee dat ons hier ‘n bietjie meer aandag aan die komende leier sal moet gee, want sy persoon is duidelik die sleutel tot die motivering van die opstellers van hierdie stuk nonsens.  Dit lyk so al of hulle voorbrand wil maak vir ‘n persoon van hul keuse.

Ons weet nie wie hierdie man gaan wees nie, behalwe dat ‘n onbekende rebel met die naam Jan Pretorius die visioenêre tipe vir hom is.  Ek het so ‘n naam en persoonlikheid jare terug op die internet kon opspoor, maar kry dit op hierdie stadium nie meer nie.  Ek kan maar net verder van hom sê dat hy Vader se keuse sal wees en nie die een of ander (politieke) groepering sal verteenwoordig nie.

Iets wat nog baie belangrik van hom is, is dat hy ook nie die leier sal word op grond van ‘n (sekulêre) verkiesing by Prieska nie.  Ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar hy gaan daar bloot as leier aangestel word, want daar is geen visioenêre aanwysers van ‘n verkiesing by Prieska nie. Dit sal ook nie nodig wees nie omdat Vader hom reeds gekies en aangestel het.  Dit is iets wat baie duidelik na vore kom in die visioenêre verhaal as sulks, so die gebeure by Prieska sal bloot ‘n formaliteit wees.

Ons sal maar net moet wag en sien wie hy regtig is, maar hy sál vanuit die (ou) Transvaal afkomstig wees, want die ‘rebelle’ wat in 1914 kon deurbreek na Suidwes was vir alle praktiese doeleindes álmal Transvalers gewees.  Ek het in my eerste boek gesê dat hy waarskynlik ‘n Vrystater sal wees, maar dit was verkeerd.  Hy en die man met die bruin pak klere (soos in: goudkleurige, glansende bruin fluweel) ontmoet mekaar in die omgewing van vermoedelik die koppie noord van Lichtenburg, en die leier (Jan Pretorius in sy wit klere) kom bloot van die suidekant (Vrystaat se kant) na hom toe.  Die man in die bruin pak is ‘n liberale militêre offisier wat na ons kant toe oorloop en hy word aangestel as die bevelvoerder van die Boeremagte.  Klere verwys na ‘n regering en die kleur van die klere dui die ideologie van daardie regering aan.  Wit is natuurlik God se kleur in die verhaal.

Maar ek wil nog verder gaan met die agtergrond-betekenisse wat hier na vore kom, en ek wil dit prontuit stel dat ons mense ook heeltemal mislei en verwar is oor wat die Bybelverhaal werklik inhou.  Die mense wat die nonsens hierbo saamgestel het maak staat op hierdie gebrek aan praktiese insig in die Bybelverhaal, en gebruik dit tot hul eie voordeel, en uiteindelik hul Brits-CIA hanteerders se strategiese voordeel…want hulle wil die opregte Boervolk heeltemal uitwis omdat hulle ons land wil hê.

Ons is Vader-God se kinders, en net soos niks my eie kinders en kleinkinders van my kan vervreem nie, net so min kan ons ‘sondes’ skeiding tussen ons en Hom bring.  Wie of wat ookal anders vir u sê lieg prontuit in u gesig vir u!  Die Bybel sê egter wel dat ons (as Sy Verbondsvolk) onder die herderstaf sal moet deurgaan tot op die punt waar Hy sal ingryp en ons lot meteens ten goede sal verander.  Die baie belangrike punt hier is ons Vader hét Sy hand oor ons, en Hy gáán ons uitred van alle verdrukking, en nie net dié van die ANC nie, maar ook die moorddadige aanslag wat later van medeblankes af  teen ons in die twee Volkstate sal kom.  En Swart Maandag was die punt van verootmoediging wat hierdie toekomsverhaal kan laat begin!

Maar intussen probeer die ‘regse’ volksvyande om hul ‘leierskap’ stilweg tussen die lyne deur in te smokkel, soos in hierdie skrywe van hulle.  Hulle is duidelik besig om voorbrand te maak vir ‘n leier van hul keuse, en die kanse, na my mening, is 100% dat die ‘man uit Wes-Transvaal’ waarvan hulle hier praat  iemand van hul keuse sal wees.  En as ek hier ‘n raaiskoot mag waag sal hy waarskynlik ook ‘n persoon wees wat op die een of ander prominente wyse met die Suidlanderbeweging koppel…

‘n Verdere feit van die saak hier is dat ons daarop kan staatmaak dat ons Vader ons op die regte tyd op die regte manier uit al hierdie probleme sal uitlei.  Ons moet dit nog net begin glo ook en nie handewringend in allerhande depro’s wil versink oor ons probleme nie!  Ai tog! waar is ons volk se veelgeroemde geloof nou, nou dat ons dit só nodig het?  Hou moed en behou die geloof, want ons is naby aan die einde van hierdie rowwe stuk pad!  Ons Vader het ‘n werkbare plan gemaak en het daardie plan deur Siener bekend gemaak.

Ek hoop hierdie help om die onmiddellike verwarring ‘n bietjie op te klaar.

Groete,

Frik Pretorius

————————————————————————————————————-