Slaan oor na inhoud

ART 123 2019-12-23: Is daar ‘n tydtafel vir Siener se verhaal om te begin?

www.sienervanrensburg.com

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Elsa Muller van Nikaas Siener van Rensburg – Boodskapper van God(*) het vir my ‘n interessante vraag aangestuur van ‘n egpaar wat lede is van haar blad.

Elsa Muller weet jy of daar n tyd tafel vir hierdie gebeure is en waar ons huidiglik in daardie tyd tafel is?Die rede vir my vraag is omdat die Arikaner alles reeds verloor het buiten grond en met die verandering in artikel 25 van die grondwet le die Afrikaner nou in die laaste loopgraaf en is my opinie dat die huidige regering net voor die die vlg verkiesing die grond op grootskaal gaan onteien/steel en dan het [ons] niks meer nie

Kort vragies vra soms ‘n lang antwoord, en hierdie spesifieke vraag vra selfs nog meer as dit, want dit eis absolute eerlikheid en volwasse balans van elkeen van ons!  En die kern van wat ek vandag aan ons volk en vriende deur hierdie twee mense wil vra is dit: Glo u regtig in ‘n Groter Krag as die mens, een wat die situasie rondom ons tot ons beste voordeel kan manipuleer, en glo u dat daardie Krag ons beste belang op sy hart dra?  Kortom, en hierdie is verskriklik belangrik vir u eie gemoedsrus: Hoe ernstig glo u as u wel op hierdie manier glo?  En waarop baseer u u spesifieke siening?

U sien, hierdie saak het twee kante en ek gaan hieronder eers na die donker kant kyk voor ons verder gaan.  Daar is ‘n baie groot kontras aan die werk hier, en die graad en kwaliteit van lig versus donker in hierdie saak word streng bepaal deur hoe u daaroor WIL voel.  En dit is juis hierdie gewilligheid, óf die gebrek daaraan, wat tot ‘n bepaalde uitkoms gaan lei vir ons mense. Kom ons begin dan by die donker kant van die vraag.

Die Bybel sê in hierdie verband, Let op die tekens van die tye, (en pas daarvolgens aan), maar weet u, dit skep eintlik meer probleme as wat die vraag hierbo impliseer.  Siener se visioenêre verhaal begin eers as die regeringsboom pluiens, en dit moet nog gebeur.  Die probleem is dat niemand op enige manier met sekerheid kan sê waar ons op ‘n gegewe oomblik staan totdat die boom wel gepluiens het nie.  Niemand kan dus regtig enige beplanning doen om ‘n onmiddellike en/of korttermyn probleem soos hierbo op te los nie.  Niemand kan dus op enige wyse met sekerheid sê presies wanneer Siener se verhaal gaan begin nie, selfs nie eers ek nie.  Maar ja, om ‘n lang storie kort te maak, dit is ook so dat die gees van die tyd heeltemal teen ons gekant is.  Daar is baie redes hiervoor, maar op hierdie stadium raak die probleem die gematigde deel van ons volk al meer “van binne af”. Hierdie het alles te doen met vyandige verraad en verdagmakery wat soos ‘n waterval oor ons uitgegooi word.

Ons het inligting nodig om te kan bepaal waar ons onsself op enige gegewe stadium in enige situasie bevind, maar ons het dit nie, want dit word op ‘n slinkse wyse van ons weggehou.  En ek dink ons moet ook begin aanvaar dat ons nooit sál weet tot op daardie oomblik waar die vyand finaal begin toeslaan nie.  En hier kan ek dit nie genoeg beklemtoon dat Siener se verhaal van ons uitkoms eers begin waar die regeringsboom pluiens.  Ek wil nie koue water op enigiemand gooi nie, maar ons het absoluut geen visioenêre inligting van wat voor dit gebeur nie!  Al wat ek verder nog vir u kan sê is dat u ook moet verstaan dat ons werklike vyande ook nie soseer die swartes is nie, maar eintlik die Engelse en die verraaiers tussen ons.  Ek noem dit hier juis omdat die “swart gevaar” die instrument geword het waarmee die vrees-drywers hul veldtog dryf.  Pasop vir onnodige angs en paniek, want dit kan u ook baie seer laat kry!

Die militante swartes skep ‘n bepaalde gevaar, dit is so, maar dan een wat ons op ‘n bepaalde praktiese manier nog tot op ‘n sekere stadium sal moét hanteer.  Ons doen dit in elk geval nog al die jare so lank ek terug kan onthou.  Ons werklike vyand bestaan spesifiek uit die sogenaamde Elite van Europa, by name Kweenie en haar rojale broeisels, en dan ook die sogenaamde Cape Dutch hier by ons.  Hierdie groep het dit egter ook reggekry om ‘n sekere deel van ons konserwatiewe groep teen ons te draai.  Hierdie laaste groep bestaan uit meer as nét die Suidlanders, want dit betrek alle konserwatiewes wat ons kan beskryf as ondersteuners van die vals NVDLM-storie.  Hulle gebruik bloot die “swart gevaar” as ‘n instrument om angs en vrees te skep en tot hul voordeel aan te wend.

Die feit van die saak, van die kant van die visioene af gesien, is dat die swartes op hierdie stadium nog maar net tot ‘n tydelike tussen-in gevaar teruggesak het, en al wat DIT van u vra is dat u versigtig sal wees en heeltyd veilig sal optree en bly.  Moenie vir moeilikheid gaan soek wat nie regtig vir u en u familie bestaan nie. Ek sal later in ‘n volgende artikel (weer) hierna kyk, maar ek glo vaster as ooit tevore dat hulle onverwags gaan “verdwyn” en dan sal ons werklike vyand duideliker na vore kom.

Wat die egpaar hierbo se probleem rondom ‘n tydskaal betref het ek dus ongelukkig nie goeie nuus vir hulle nie.  Ons vyand is in hierdie opsig in die posisie van ‘n militêre guerillamag en ons is aangewese op hul tydsberekening om te kan sien waar ons onsself op enige gegewe tydstip mag bevind.  Die guerilla besluit tipies wanneer, waar en hoe hy sal aanval en die verdediging moet maar sit en wag daarvoor.  Die verdediging kan wel pro-aktief optree en die guerilla gaan uitsnuffel, maar ons kan dit lankal nie meer doen nie.  Ons is in hierdie opsig dus heeltemal aan ons vyande se beplanning en moontlike (onverwagse) optrede teen ons uitgelewer.

Hulle krap inligting deurmekaar en val op miljoene verskillende manier op ons aan en ons verdrink letterlik in ‘n see van waninligting en valsheid wat doelbewyus deur hulle geskep en aangevuur word.  Kyk gerus maar wat op Elsa Muller se FB blad gebeur.  Daar is ‘n onophoudelike stroom van allerhande gekibbel en retoriese ou vragies en opmerkings rondom die leuens en bedrog wat uit hul geestelike mentor se pen gestroom het.  Die NVDLM is maar net die puntjie van ‘n ysberg wat bokant die regse stormsee uitsteek in ons klein deeltjie van die groter wêreldtoneel.  En dit is belangrik, vir wat dit probeer bereik, want die gematigde Boervolk van Suid-Afrika is die absolute fokuspunt van die vyand wat die wêreld aan hul oorheersing wil onderwerp.

Wat ‘n moontlike algemene tydreeks van vooraf gebeure betref kan ek egter iets aanbied wat dalk van waarde kan wees.  Ek weet dit gaan nie die egpaar hierbo se vraag bevredigend beantwoord nie, want hul probleem lê dalk eerder op ‘n ander vlak as waarvoor Siener en ons geloofsbasis voorsiening maak.  (Dit sal in elk geval in die heel laaste deel van die artikel aangespreek word.)  Maar die (a) tot (d) hieronder is in elk geval die beste wat ek op hierdie stadium vir hulle kan doen.  En ja, ek praat nou vanuit ‘n baie breër agtergrond waarvan net ‘n klein handjievol van my intiemse vriende weet, maar alles rondom hierdie komende oorlog is daarop gemik om ons uit te wis en ons land vir die sogenaamde Europese Elite se eie “oorlewingsgebruik” oor te neem.  Dit is ‘n baie lang storie hierdie, en iets waaroor ek glad nie praat nie, maar dit is waaroor alles regtig gaan.

(a) Hier is dit belangrik om ten eerste te verstaan dat die beginpunt van die gebeure van die Bybelse laaste dae juis in Suid-Afrika lê, en dit is by die regeringsboom wat sal pluiens.  Daar het maar bittermin regering van enige graad van doeltreffendheid in Suid-Afrika oorgebly (behalwe die Ontvanger en die spietkops natuurlik!), en die finale asemteug kom sodra die ding spontaan van bo af inmekaar begin sak.  En ek dink ons praat hier baie bepaald van die staatshoof en sy kabinet, want dit is waar die inploffing begin.  Die basiese grondwerke vir die komende oorlogsgebeure is weliswaar reeds wêreldwyd opgerig, maar die gebeure wat uiteindelik tot die Antichris se nederlaag gaan lei begin hier.  Die ondergang van die regering van die dag sal saamval met ‘n Britse oorname van die regeringsfunksie in ons land.  Dit sal ons in dieselfde staatkundige posisie plaas as wat in 1902 geheers het en ek verwag dat die Britte se virusse op daardie stadium sal begin werk.

(b) Die volgende stap sal logieserwys bestaan uit die afkondiging van ‘n verkiesingsdatum om ‘n Volkstaatregering in Noordwes Provinise aan te stel.  Dit sal vir die eerste keer ‘n presiese aanduiding aan ons gee van wanneer Siener se visioenêre verhaal amptelik gaan begin.

(c) Die ander prominente gebeure wat ook in hierdie tyd na vore sal kom is die identifisering van ‘n definitiewe groot terroristebedreiging in Europa.  Dit sal uiteindelik uitkristaliseer as die Turk wat op die toneel verskyn, en die optrede teen hom (en die Engelse garingboom in Pole) sal hoogstens ‘n paar dae voor die verkiesing in Noordwes plaasvind.  Dit sal vir ons weggesteek word in die opgewondenheid wat tydens die verkiesing sal heers.

(d) Die volgende reeks hoogtepunte wat hierna plaasvind is dat die verraaiers in die verhaal (die Sappe) onmiddellik ná die verkiesing ‘n staatsgreep teen die pasverkose regering in Noordwes sal probeer uitvoer.  Hierdie is (volgens die visioene) ‘n sameswering tussen die verraaiers en die Engelse om volle beheer oor Suid-Afrika te verkry.  Die donkies (Boerekrygsmanne) wat die Duitsers in Europa sal gaan help vertrek tydens hierdie gebeure na Europa. Ek kan nie sê presies wanneer nie, maar dit gebeur kort nadat die Engelse regering in Pretoria deur die verraad van die Sappe se leier by die burgeroorlog ingetrek word.

Dit is ongelukkig die beste wat ek kan doen, en al wat ek verder kan sê is dat die werklike gebeure tussen nou en dan absoluut die produk van die (NWO) vyand se beplanning is, en ons sal moet wag en sien presies hoe dit ontplooi. Dit is hoekom ek aanhou probeer om ‘n gematigde groep bymekaar te kry wat die situasie heeltyd namens almal kan monitor.  Daar is wel bepaalde dinge wat moét plaasvind om die komende gebeure moontlik te maak en dit sal goed wees as ons dit betyds kan identifiseer om die hele volk voortydig te waarsku.

Al wat ek nog verder vir die egpaar hierbo kan sê is dat alles wat nog deur die ANC regering teen ons beplan word afhanklik is van die toestand waarin die landsekonomie verkeer.  Wat dit betref is daar duidelik ‘n soort eindpunt in sig, want die gate kan nie meer langer toegesmeer word nie.  Die land is bankrot bestuur (lees as: gesteel) en daar is geen manier waarop die ANC regering die saak meer kan bereddder nie.  Die paar regeringstrukture wat nog nie inmekaar geval het nie kan nie meer vir lank op blote beloftes staande gehou word nie.  Tot die ANC as ‘n politieke party sukkel dan om hul kantoorpersoneel se Desember 2019 salarisse en lone te kan betaal.  ‘n Mens moet versigtig wees met koerantberigte, maar ‘n mens kry nogal die indruk dat hierdie personeel se feestyd nie so lekker-lekker gaan wees nie!    (https://www.iol.co.za/sunday-tribune/black-christmas-for-anc-staff-as-salaries-yet-to-be-paid-39621707)

En op hierdie punt wil ek begin oorgaan na die positiwe kant van die vraag waarmee ons begin het.  Hoe oorkom ons hierdie onsekerheid, en selfs vrees, vir wat rondom ons en met ons gebeur?  Daar is net een manier: Wees baie versigtig en bly veilig, maar dink positief, dink Prieska.  Moenie u steur aan die baie stories en stertjies wat sekere bosluise op Elsa se blad, en ook ander plekke uitbasuin oor die gevare wat ons in die gesig staar nie.  Glo my, ons sál lewend by Prieska uitkom, ons Vader sal ons nié in die steek laat nié!  Ek het baie empatie met mense wat opreg sukkel om dit te glo, maar dit is ongelukkig ‘n toets waaraan almal van ons blootgestel is.  Hoe kan jy verwag om te wen as jy nie ook wil glo nie?

Die enigste manier om hierdie probleem te kan oorkom is om te verstaan waaroor alles gaan, en al die antwoorde wat u soek lê in Siener se visioenêre verhaal opgesluit.  Nou, Siener is reeds oorlede en die visioene is, soos dit daar staan, ongelukkig ook ‘n geslote boek vir die ganse mensdom.  Die uwe staan ook al oukant toe, maar ek is darem nog hier en ek het die Genade ontvang om hierdie visioene te kon uitsorteer.  Ek is nog steeds tot u beskikking om te verduidelik, maar die res daarvan is absoluut u keuse!

Ons Vader het geweldig baie moeite gedoen om hierdie visioenêre voorskou van Sy beplanning en oorwinning aan ons oor te dra, waarom wil so baie van ons volk en medegelowiges Hom dan nie glo nie?  Waarom kan ons mense nie maar net aanvaar dat ons niks aan die huidige kan verander nie, maar dat die Gees ons betyds sal waarsku om pad te gee en ook presies waarheen ons dit moet doen?  Waarom wil mense Vader dan nie op Sy Woord neem dat Hy ons veilig by Prieska sal uitbring nie?  Waarom klou mense so vas aan aardse dinge en eiendomsregte wat hulle uiteindelik noodgedwonge sal moet agterlaat, of dit nou na Prieska is óf na die Ewigheid self?  Die vraag is dus eintlik of ons ‘n oorlewingskrisis of dalk eerder ‘n geloofskrisis beleef.  (En moenie nou te gou aan byvoeglike naamwoorde begin dink om my mee uit te skel nie.  Lees asseblief eers klaar tot aan die einde van hierdie artikel, want dit wat ek eintlik wil sê kom dáár na vore.  En ja, daar lê ongelukkig ‘n geweldige streng geloofstoets vir baie mense opgesluit daarin!)

Ontspan en wees tevrede met die bietjie wat ons nog ons eie kan noem, terwyl ons dit nog kán doen.  Daar is reeds baie van ons weggeneem, en die kanse is uitstekend goed dat daar nóg meer weggeneem gaan word, en dan miskien selfs ook “alles” behalwe ons lewens.  En tog dink ek nie dit sal op dieselfde vlak wees as wat met ou-Juda gebeur het nie.  Ou-Juda, die stam waarvan ons volk die nasate is, is uiteindelik weggevoer in bannelingskap, presies net soos God deur die diens van Jeremia gesê het gaan gebeur.  Maar Jeremia het darem óók geprofeteer dat hulle uiteindelik sal terugkeer en hul land weer in besit sal neem. Die bewys wat Vader hiervoor gegee het was dat die profeet grond moes koop en die koopbrief moes laat verseël tot die volk weer teruggekeer het.

Ek haal daarom vir u gerief hier aan uit Jeremia 32, want ek wil so baie, baie graag hê u moet die diepte van die profesie hierin verstaan en absoluut volledig u eie maak!  Gebruik dit om die vertwyfeling en die onsekerheid in die hart mee uit te ban, want dit is juis as Skrif vir ons bemoediging in hierdie dae gegee!  En nee, die profesie kan nie hierdie keer tot nét ou-Juda beperk word nie, want ons eie profeet, wat duidelik aangaan waar Jeremia opgehou het, het daardie boodskap bloot na die logiese eindpunt daarvan in ons tyd geneem.  As hierdie u nie kan vertroos en versterk nie sal niks dit ooit kan doen nie.  Dit is in elk geval al wat ons het, en sonder hierdie Goddelike uitkoms en redding maak die ontstaan en die lang en moeilike trek van ons volk tot hier absoluut geen sin meer nie.  Hou moed en dink Prieska, want dit is waar ons weer vry en onafhanklik gaan word!  Dit is waar ons nuwe Godgegewe RSA uiteindelik uitgeroep gaan word!

JER 32:5  en hy sal Sedekía na Babel bring, en daar sal hy wees totdat Ek op hom ag gee, spreek die HERE.  Alhoewel julle teen die Chaldeërs veg, sal julle tog geen voorspoed hê nie.)
JER 32:6  En Jeremia het gesê: Die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:
JER 32:7  Kyk, Hanámeël, die seun van Sallum, jou oom, kom na jou toe met die woorde: Koop vir jou my stuk grond wat in Ánatot lê,  want jy het die reg van lossing om te koop.
JER 32:8  En Hanámeël, die seun van my oom, het na my gekom volgens die woord van die HERE in die voorhof van bewaking en vir my gesê: Koop tog my stuk grond wat in Ánatot in die land Benjamin lê, want jy het die reg van besit en jy het die lossing; koop dit vir jou. Toe het ek gemerk dat dit die woord van die HERE was.
JER 32:9  Daarop het ek van Hanámeël, die seun van my oom, die stuk grond gekoop wat in Ánatot lê,  en vir hom die geld afgeweeg: sewentien sikkels silwer.
JER 32:10  En ek het dit in die brief geskrywe en dit verseël en getuies geneem en die geld afgeweeg op ’n weegskaal.
JER 32:11  Toe het ek die koopbrief geneem,  die verseëlde een — volgens voorskrif en wetlike bepalinge — en die oop een,
JER 32:12  en die koopbrief aan  Barug, die seun van Nería, die seun van Magséja, gegee voor die oë van Hanámeël, die seun van my oom, en voor die oë van die getuies wat die koopbrief onderteken het; voor die oë van al die Jode wat in die voorhof van bewaking gesit het;
JER 32:13  en ek het aan Barug voor hulle oë bevel gegee en gesê:
JER 32:14  So spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Neem hierdie briewe, hierdie koopbrief, die verseëlde een sowel as hierdie oop brief, en sit hulle in ’n erdepot, dat hulle baie dae kan bly bestaan.
JER 32:15  Want so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Daar sal weer huise en  gronde en wingerde in hierdie land gekoop word.

En dan ‘n paar verse verderaan:

JER 32:37  kyk,  Ek laat hulle bymekaarkom uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap; en Ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon.
JER 32:38  En  hulle sal vir My ’n volk wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees.
JER 32:39  En  Ek sal hulle een hart en een weg gee  om My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle.
JER 32:40  En  Ek sal ’n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie; en  Ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van My nie afwyk nie.
JER 32:41  En Ek sal My oor hulle verheug om aan hulle goed te doen;  en Ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele siel.
JER 32:42  Want so sê die HERE: Soos Ek oor hierdie volk gebring het al hierdie groot onheile,  so bring Ek oor hulle al die goeie wat Ek oor hulle spreek.
JER 32:43  En  daar sal grond gekoop word in hierdie land  waarvan julle sê: Dit is ’n wildernis, sonder mens of dier; dit is in die hand van die Chaldeërs oorgegee.
JER 32:44  Gronde sal hulle vir geld koop en  die briewe onderteken en verseël en getuies neem,  in die land Benjamin en in die omstreke van Jerusalem en in die stede van Juda en in die stede van die Gebergte en in die stede van die Laeveld en in die stede van die Suidland; want Ek sal hulle lot verander, spreek die HERE.

En op hierdie punt wil ek herhaal dat ons eie profeet bloot aangegaan het met hierdie Godspraak wat destyds deur die profeet Jeremia gekom het.  Die profetiese verhaal wat Vader deur Siener aan ons openbaar het dui aan dat ons, die hedendaagse Juda, nie weer in bannelingskap sal gaan nie.  Hy gaan ons wel op ‘n baie besonderse manier uit die gevaargebiede uitlei en ons by Prieska versamel.  Hierdie inligting staan sentraal in my eerste boek, Wat is die Waarheid?, want dit is die absolute spilpunt van Siener se visioenêre verhaal.  Dit spreek van ons oorlewing en die mooi toekoms wat op ons wag.

Ons sal ook nie grond hoef te koop nadat die onheilige sameswering teen die Boervolk hierdie finale keer misluk het nie. Die Nuwe RSA wat ná die oorlog herrys sal, soos Siener dit gestel het, gelykop “tussen die burgers verdeel word”.

NASKRIF:

Daar is egter ook ‘n verdere Goddelike waarborg vir ons uiteindelike oorlewing ingebou in ons verlede.  Besef u dat ons waarskynlik die enigste volk in die geskiedenis is wat ‘n amptelike geboortedag het?  Maar besef u ook dat die Gelofte van 16 Desember 1838 nie net ons amptelike volksverjaarsdag is nie, dit waarborg ook ons oorlewing as ‘n volk.  Selfs ons volk se geboortedag wys dus direk na Prieska toe!

Asseblief, hou moed, dinge sál algaande in ons guns verander.  Dit lyk nou baie donker vir ons en dit is kompleet soos ‘n stywe en dig-gebreide trui wat om ons gehang is.  Maar is dit regtig so erg as wat dit lyk, want wat gebeur as u enige deel van enige trui tussen u twee hande neem en dit na die kante toe ooprek?  Ja, daar verskyn onmiddellik “gate” in die trui en u hoef nie eers mooi te kyk om te sien dat daar skielik meer gate voor u is as wat daar trui is nie!  En so gaan die Gees die gate in ons vyand se bose omsingeling op die regte oomblik oopmaak waardeur ons volk in ‘n stuk of vyf basiese groepe na Prieska en ‘n nuwe toekoms sal kan ontsnap.  En dit is nie ek wat so sê nie, die Gees het dit so vir ons uitgespel in die visioenêre verhaal wat God deur Siener aan ons gegee het.

Hou moed, dink Prieska, en sien u daar!

—————————————————————————————————————

(*) Kom sluit gerus hier aan, want daar is iets opwindend aan die kom vir Elsa se lede.  https://www.facebook.com/groups/427103870673448/?ref=bookmarks

Daar is vier van ons wat besig is met beplanning om ‘n groter geheel tussen twee, of selfs meer, verskillende webblaaie te vestig.   Wat ons onder andere hier beoog is om ‘n geïndekseerde verwysingsbron te skep vir die lede van Elsa se FB blad.  Enigiemand wat byvoorbeeld meer wil weet van die “geelperskereën” waarvan Siener sou gepraat het sal dit kan gaan opsoek op die beplande nuwe blad.  Ons het lankal al agtergekom dat dit, saam met die blou briewe, een van die tipiese eerste vrae is van die NWO se versteekte agente wat op haar FB blad betrokke kom raak. Ons aanvaar dat daar bona fide nuwelinge sal wees wat juis hieroor kan wonder, maar hulle sal dan rustig en sonder enige ophef kan gaan kyk wat dit regtig beteken.

—————————————————————————————————————-

ART 122: 2019-11-29 Harry Knoessen van die National Christian Resistance Movement in hegtenis geneem.

www.sienervanrensburg.com

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Eintlik moes die opskrif hierbo gelees het: The proof of the pudding lies in the eating…, want net skielik het ons by ‘n kruispad gekom waaroor hierdie skrywer al baie jare lank waarsku.

Ek het donker-vroeg vanoggend per SMS verneem dat bogenoemde persoon saam met ‘n paar lede van hierdie beweging in hegtenis geneem is.  Die inligting wat ek ontvang het dui daarop dat hulle ‘n militêre tipe aanval op sekere swart woongebiede vir vandag, 29 November 2019 beplan het.  Ek het verneem dat die BLF-organsisasie die klag by die SAPD gaan lê het wat tot die inhegtenisnames gelei het.

Op hierdie punt wil ek die leser dringend vra om kalm te bly!  Dit is kritiek-belangrik vir ons fisiese oorlewing om nie nou paniekerig te raak nie, want dit is presies wat ons vyande wil hê!  Dit is juis een van die doelwitte van die demoniese boosheid agter die plan om paniek te saai, want dan kan “hulle” die situasie uitbuit tot hul voordeel. Hierdie mense doen hul beplanning baie deeglik en sou voorsiening gemaak het vir die moontlikheid dat hul plan sou uitlek en Knoessen ek Kie gearresteer sal word.  Vir al wat ons weet was dit dan ook juis hulle wat die inligting van die beplande optrede aan die BLF gelek het.

Bly kalm, en moenie wil optree nie, u gáán seerkry en u gaan óók die mense rondom u in gevaar stel!

Ek wil, om die waarheid te sê, dit selfs stel dat die gebeure van gister tot vandag waarskynlik reeds beplan was toe die vals “visoen” van Die Nag Van Die Lang Messe sy kop destyds begin uitsteek het. Want hierdie stuk bedrog is die basis van al die “regse probleme” en rumoer wat ons weer al meer begin ondervind.  En ek plaas dit in aanhalingstekens omdat die geestelike dryfkrag agter dit alles behalwe “regs” is.  Dit bestaan uit ‘n ultra verlinkse groep wat die ultra-konserwatiewe se geestelike onsekerhede en angste vir ‘n swart gevaar  uitgebuit het en hulle op sleeptou geneem het daarmee.

Nou, die moontlikheid van hierdie soort optrede is nie iets nuut op hierdie blad nie, want ek waarsku al jare lank teen dit.  Elke keer wat ek oor die vals visioen van die Nag Van Die Lang Messe geskryf of gepraat het, het ek gewaarsku dat die doel daarmee is om ‘n rassekonflik in Suid- Afrika te ontketen en die opregte Boervolk te laat uitmoor.  Hierdie artikelblad het dan ook aangesluit by my eerste boek in 2004, en ook die tweede een in 2008, om die bose doelwitte agter die vals visioen van die Nag Van Die Lang Messe te ontbloot vir wat dit werklik is.  En net skielik het hierdie monster finaal voor ons deur kom staan.  Sommige lede van die sogenaamde Boeremag is beskuldig daarvan dat hulle pypbomme in Soweto gaan plant het, maar die skok daarvan het relatief gou oorgewaai. Dit is egter anders vandag, want die spanningslyn tussen die verskillende rassegroepe is intussen uiters gevaarlik hoog opgeblaas. Knoessen se poging kan dus nog steeds die vonk wees wat die land aan die brand steek, al word hy tans aangehou.

Maar ja, die leser kan gerus weer gaan lees wat hierdie blad pas nege maande gelede oor hierdie dreigende situasie gesê het, en die rol wat die Suidlanders daarin kan speel. (ART 119 2019-03-06 Snyman en SL se onttrekkingsplan t.o.v. NVDLM kán werk – teen ‘n afgryslike prys vir die res van die volk.)

Ek wil egter die volgende in daardie artikel hier aanhaal om die ontwikkelende drama rondom hierdie Harry Knoessen in die mees moontlike regte perspektief te kan plaas.

Stap 1:

Die eerste been is die werklike bose deel van hul plan, want dit is daarop gemik om die res van die volk, dit wil sê alle nie-SL lede, vir die swart massas te gooi om uitgemoor te word.  U sien daar is nie plek vir ons in die yahwistiese utopia wat hulle najaag nie, en hulle sal in hul oorywerigheid uit hul pad gaan om Yahweh so ‘n bietjie te “help” hiermee! 

Ek begin nou te verstaan dat hulle óf ‘n datum vir optrede sal bepaal as hulle beplan om die saak te inisieer, óf dat hulle vooraf kennis sal ontvang wanneer die een of ander swart groep beplan om ‘n staatsgreep of iets uit te voer. Dit sal hulle in albei gevalle instaat stel om hul gewone lede betyds te mobiliseer en op te roep om openlik, rustig, en in alle veiligheid tot by sekere versamelpunte te ry en daar bymekaar te kom (kleurkodes per SMS?).  Dit sal darem seker minstens twee tot drie dae moet wees voor die finale datum aanbreek om almal kans te gee om by die regte plekke te kan kom sodat Stap 2 in werking gestel kan word.

Mense soos die “profetes” Deborah Richter, en nou ook hierdie “generaal” Knoessen, is duidelik reeds besig met die vooraf opswepery wat tot hierdie optrede sal lei.  Maar nie net hierdie twee nie, daar is baie ander ook besig daarmee.  Elsa Muller se FB blad, Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God, wemel byvoorbeeld van hierdie SL agente.  Hulle is só arrogant dat een van hulle selfs haar FB blad onlangs openlik probeer gebruik het om boodskappe en kontakbesonderhede vir mekaar te stuur. Ek het haar gevra om nie teen hulle op te tree nie, want hulle gee darem ook inligting weg met hul onsinnige vrae en stories.  Ek is bly ek het dit gedoen, want nou sal almal van hulle tog ook hierdie boodskap te siene kan kry. (Die jongste hiervan is dat hulle sowaar op die blad onder mekaar bespreek dat hulle dalk eerder ‘n whatsapp goep moet stig waar hulle kan sê wat hulle wil en soos hulle.  Dit sal baie goed wees, dan word ons minstens verder hul vieslike taalgebruik gespaar, want dié kom in baie gevalle direk uit ‘n outydse riool-verteerput uit!  En ja, hulle eet sowaar met daardie monde óók…)

Stap 2:

Die tweede been sal moontlik ‘n poging wees om ‘n staatsgreep uit te voer, en dan baie spesifiek met die doel om die SAPD en die weermag vas te pen en te verlam.  Die ander moontlikheid is dat hulle op verskeie plekke op die swart groep sal aanval om gevoelens tot uitbarsting toe op te sweep.  En natuurlik om ook die Engelse militêre magte hierby in te trek.  Ons weet ook nou dat daar bes moontlik reeds ‘n groot klomp van hulle in Botswana gestasioneer is, juis hiervoor.

Ons weet nie wat volgende gaan kom nie, die regse leiers waarsku nou hul volgelinge om op gereedstaan te bly en hul motorkarre vol petrol te hou.  En dit klink nogal of hulle iets weet wat óns nie weet nie, want hulle bespreek dit net in die geheim met hul betalende volgelinge. (moet tog nie dink dat jy kosteloos en verniet aan so ‘n organisasie kan behoort nie!)

Die liewe Heer alleen weet waarheen hulle sal vlug as daar ‘n swart teenreaksie kom, maar dit is nou maar hul probleem, hierdie skrywer gaan nie verder daaroor kerm nie.  Die regse ouens, met hul geweldige intense openbare godsdienstigheid en al, glo nie eers Vader se beloftes van uitkoms aan ons nie, hoe sal hulle tog hierdie skrywer glo?   Los hulle dan maar, laat hulle gaan waar hul profeet Snyman hulle ookal heen wil neem.

Bly kalm en bly by u huis ás daar moeilikheid na ons woonbuurte toe kom.  Ek wil nie sinies klink nie, die hartseer oor die moontlike gevolge hiervan is te groot dáárvoor, maar die tuisblyers sal logieserwys veiliger wees as diegene wat wil vlug.  Laat hierdie tawwe ouens en die militantes mekaar dan maar op die oop pad uitsorteer, dit sal minstens die donderweer en weerlig van ons aflei.  Dit is verskriklik om so hieroor te dink, maar dan is dit ook so dat niemand sy probleme kan oplos deur weg te hardloop daarvan nie.  Wat hierdie gedagte regtig erg maak is dat die res van die volk ongevoelig en sielloos vir die wolwe gegooi word in hul selfdsugtige eiegeregtige optrede teen ons.

Bly kalm en bly veilig asseblief! En skep moed, hierdie dinge moét gebeur, want sonder dit kan Vader se Plan vir ons en ons geesgenote nie in werking kom nie.  Die verraaierselement gaan nog moeilike dae oor die gelowige deel van die volk bring, maar dit troos darem ‘n bietjie om te weet dat die grootste gros van hulle uiteindelik weer sal terugkeer en om vergifnis en aanvaarding sal kom vra.  Ons sal dan weer een volk wees, miskien selfs vir die eerste keer ooit, maar dit sál kom: Ons Vader het dit belowe, ons moet net kalm bly en die roete volg wat Hy deur Siener aan ons uitgestippel het!  Ons is veilig solank ons in hierdie Waarheid bly!

Groete,

FH Pretorius.

 

ART 121 2019-11-24 Skep moed Elsa Muller, skep moed Boervolk, die Here se Waarhede en Krag is nog steeds by ons!

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Dagsê Elsa Muller van die FB blad Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God!

Askies as ek jou so summier hier insleep, maar ek het ‘n bepaalde rede daarvoor.  Ek sien jou vandag hier as ‘n simbool vir die opregte Boervolk en ek wil graag deur jou vir ons volk sê:  Ek weet dit gaan moeilik, en meeste van die tyd bitterlik so, maar ons sal nie die stryd wat teen ons gevoer word verloor nie.  Ons kán nie, want ons Vader se Waarheid is aan ons kant en waarborg dat ons uiteindelik as oorwinnaars by Prieska sal uitkom; ons en al die anderstalige vriende hier en van oorsee wat Vader langs die pad tot ons sal byvoeg.  Kyk maar vir jouself hoeveel van jou lede is anderstalige vriende wat saam met ons grootgeword het – Duits, Engels, Nederlands en wie weet wat nog, en almal van hulle is kosbare vriende!  Ek beskou hulle in elk geval as ten volle “deel van ons”.

Maar kyk, die vrou is ‘n simbool vir ‘n volk en daar is letterlik honderde duisende vroue soos jy in ons volk; almal van julle simbole van wie en wat ons volk is.  Meeste van julle is in hierdie verband rotsvaste uitgesproke pro-Boervolk mense. Party is miskien ‘n bietjie meer ingetoë en stiller daaroor, maar almal van julle is ordentlike en betroubare vroue op wie hul mans, gesinne en geesgenote ten volle kan staatmaak.

Die geesgenote van wie ek praat bestaan natuurlik uit groot klompe anderstalige vriende hier en oorsee en weet jy, daar is baie meer van hulle as wat die volk kan dink!  Een van die komende artikels in die pyplyn gaan byvoorbeeld juis oor die Nederlandse volk.  Hierdie volk is een van ons stammoeders en daar heers ‘n baie onnodige gees van wedersydse wantroue tussen ons en hulle.  Hul Eerste Minister van die 1970’s, Joop den Uyl, het in daardie jare ‘n politieke wig tussen ons ingedryf wat selfs vandag nog ons verhoudinge met mekaar vertroebel.  Alles so onnodig!

Hierdie skrywer het intussen agtergekom hoe verkeerd hierdie wantroue werklik is, en dit moet dringend reggestel word.  En net ons kan dit doen deur hande van vriendskap na mekaar uit te reik.  Daar is sulke pogings van die regse politieke kant om steun vir ons land te werf, maar ek is bevrees dat hierdie pogings uiteindelik weer gekelder gaan word juis deur politieke verskille en selfsugtige bymotiewe aan beide kante.

Maar ja, die verskil tussen jou en hierdie ander pragtige dames is dat jy die enigste een is van wie ek weet wat ‘n webblad bedryf wat die waarheid in Siener se visioene openlik nastreef en uitdra.  Dit maak jou uit die aard van die saak ‘n voorkeurteiken vir ons volk se vyande, en dít is waarom Suidlanders se agente jou FB blad toepak soos die klomp dikvellige bosluise wat hulle regtig is.  Hulle kan nie ons argumente weerlê nie en daarom pak hulle jou blad toe om jou poging letterlik dood te skreeu en dood te sit, terwyl hulle ons energie uitsuig.  Dit is tot ‘n sekere mate die soort doodloopstraat waarin dr. Lets Pretorius se Boerevryheid.co.za uiteindelik vasgekeer en versmoor is.

Kyk, Facebook gaan jou nie help om van hierdie agente op jou blad ontslae te raak nie, want hulle is deel van dieselfde plan om ‘n sekere deel van die wêreldbevolking uit te wis.  Facebook behoort aan Sorros my vriendin en ons volk staan heelbo aan sy lysie hiervoor.  Hierdie hele storie, Elsa, is niks meer as ‘n poging om die ware God se gelowige kinders uit te moor om hul eie god en vader as koning van die wêreld te kan kroon nie.  Enigiemand wat vir jou probeer sê dat dit nie is waaroor die Bybelverhaal eintlik gaan nie lieg skaamteloos vir jou.  Dit breek my hart om dit te moet sê, maar die gewone lede van die Suidlanders, en dalk selfs ‘n deel van hul leierselement ook, het toegelaat dat hul topleiding hul op sleeptou neem hieroor en hulle gaan ‘n afgryslike duur prys betaal daarvoor.

Wat ek hiermee vir jou wil sê kom ondertoe aan die beurt, maar weet reeds nou al dat hierdie agente vanuit die leuen optree omdat ons Vader se Waarheid nie by hulle te vinde is nie. Hulle staan op ‘n vals en hol fondasie wat deur die Britse vorstehuis geskep is en wat namens hulle deur die Broederbond gevestig en uitgebou is.  Die skreiende ironie hiervan is dat die Suidlanders dalk deel hiervan gemaak is sonder dat hulle dit eers besef het. Die toets van die tyd sal leer of dit, soos met alles wat ek sê korrek is, maar hierdie is een van daardie vreemde blits-gedagtes wat die Stil Stemmetjie in my binne-oor gefluister het toe ek besig was om hierdie artikel te skryf.  Wees rustig, ek sal later uitbrei hierop, maar die tyd sal in alle gevalle leer of dit so is.

Die derde rede is meer persoonlik van aard, en hier moet ek die skindertonge dadelik stilmaak.  Ek en Elsa woon iets soos amper 1,000 km uitmekaar uit en het mekaar nog nooit persoonlik ontmoet nie.  Alles wat ons tot op datum met mekaar gedeel het gebeur dan ook per telefoon, teks of e-pos.  Maar ek dra hierdie artikel aan haar en haar FB blad op omdat ek so baie respek vir haar meelewing met ons volk het, maar dan ook omdat dit juis die Gees was wat ons rondom die Waarheid in Siener se visioene bymekaar uitgebring het.

Skep moed Elsa, skep moed Boervolk en ons anderstalige vriende, ons het God se Waarheid aan ons kant en dit dra en versterk ons.  Daar is nie ‘n manier hoe die Boervolk die stryd teen oorheersing en uitwissing gaan verloor nie, en in elk geval nie solank die Waarheid kragtig en lewend regop staan by ons nie.  Niks wat die Boosheid ookal probeer doen sal die Waarheid kan omstoot nie!  My doel met hierdie artikel is juis om ‘n deeltjie van hierdie waarheid aan die leser oor te dra.

Maar ek moet nou eers een of twee verdere dinge vooraf verduidelik, anders gaan ons heeltemal van koers af raak hier.  Ek wil begin deur te sê dat daar drie mense betrokke is by die argument in hierdie artikel, naamlik mnr. A Snyman, prof AWG Raath en dan ook die uwe, maar dat dit glad nie hier om die karakter en/of persoonlike lewens van enigeen van hierdie drie gaan nie.  Ek het niks te doen met die ander twee se persoonlike lewens nie, en dit is iets waaroor ek nie kán of gáán oordeel nie. Dit gaan egter wel hier om elkeen se spesifieke bydrae ten opsigte van Siener en sy visoene. Dit raak almal van ons op ‘n gelyke vlak en daarom dink ek dit is oop vir algemene bespreking.  Ek skinder oor niks nie en ek is ook nie besig om allerhande persepsies oor enigiets te skep nie, dit gaan slegs om Siener se belang vir ons volk en niks meer nie.

Die baie belangrike saak wat hiermee saamgaan is dat die leser baie goed moet verstaan dat ek ook nie besig is om my eie beeld hier te probeer poets nie.  Ek hoef dit regtig nie te doen nie, want ek het reeds by verskeie geleenthede gesê dat ek glad nie in enige vorm van leierskap belangstel nie.  Ek het ook nog nooit in enige finansiële voordeel rondom my bydrae belang gestel nie, óf selfs so iets geniet nie.  Mense wat my ken sal dit kan bevestig, want ek moet verseker die armste skrywer wees wat leef, want daar is niks wat ek kan wys vir al my moeite nie.

Ek doen dus nie wat ek doen om “raakgesien” te word en invloed te verwerf nie, maar omdat die Here my opdrag gegee het om oor hierdie dinge te praat en Sy Waarhede na vore te laat kom.  Hy sal die volksleier van Sy keuse by Prieska laat aanstel en niks of niemand gaan dááraan verander nie.  Dit wat in my boeke geskrywe staan is wat van Bowe aan my gegee is om te sê, en wat die hoorder ookal daarmee maak is sy eie saak, ek het gewoon niks dáármee te doen nie.   Moet dus nie na my persoon kyk nie, ek is ook maar net ‘n sondegebroke boodskapper wat doen wat hy aangesê is om te doen.

Nou, die eintlike saak wat ek hier wil ophaal koppel direk aan ‘n onderhoud wat Radio Orania op 26 Desember 2013 met hierdie drie persoonlikhede gevoer het oor Siener se waarde vir ons volk. Ek gaan nie die hele onderhoud hier aanhaal nie, maar ek kan dit aanstuur vir mense wat nog daarin belangstel.  Die onderhoud is te groot vir gewone e-pos, so u sal die verniet-program Dropbox moet aflaai en op u rekenaar opstel.  U kan dan bloot die onderhoud per e-pos by my aanvra by fhpretorius@gmail.com en dan sal ek dit per Dropbox kan aanstuur.

Maar goed, ons is by daardie geleentheid as die enigste drie erkende swaargewig skrywers oor Siener en sy visioene voorgestel.  Kyk nou mooi wat intussen gebeur het en hoe dit elkeen se bydrae tot die idee van Waarheid in die visioene geraak het.

Snyman het homself in die eerste plek gediskrediteer deurdat my Artikel 108 van 2019-05-11 hom uitgewys het as ‘n leunaar, want die NVDLM wat hy so ywerig promoveer is niks meer as ‘n vals stuk Britse bedrog nie.  Hy het homself verder ook bewys as ‘n agteraf bedrieër deur sekere lasterlike aantygings aan my toe te dig wat glad nie bestaan het nie.  Die duidelike doel met sy optrede was om my agteraf swart te smeer en te diskrediteer omdat ek uitgewys het dat hy besig is om die Boervolk tot vernietiging te wil mislei met sy gehamer op die NVDLM en al die nonsens van “veilige onttrekking” wat daarmee saamgaan.  ‘n Mens kan nie die geestelike waarde van die visioene versoen met soveel agterbaksheid nie, dit klop net eenvoudig nie met mekaar nie.

Jy (en ek) het Snyman ook op jou FB blad, Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God, uitgedaag om die bewyse te lewer dat Siener en/of Johanna Brandt inderdaad die visioen van die NVDLM gesien het.  En soos jy en ek wag die lede van jou blad nou nog op sy antwoord.  Wees rustig Elsa, hy sal dit nie gee nie.  Hy kan nie, want daar is gewoon nie so ‘n visioen nie.  Maar ja, hy kom al baie jare ver met hierdie storie en uiteindelik het dit gelei tot die totstandkoming van die “magtige” para-militêre mag van die Suidlanderbeweging.  Ek sal later in ‘n opvolg artikel aantoon hoe belangrik hierdie verwysing dalk nog kan word, want dit is nie net Trump en die VSA wat met ‘n bose versteekte burokratiese regering opgeskeep sit nie!  Sorros en sy kollegas van die Council on Foreign Relations en die sogenaamde Illuminati het hul vingers wêreldwyd in elke pastei ingedruk wat hulle op hul tafel wou hê, en ons land is juis die kersie op die koek vir hulle! En weet jy, as dit nie vir Putin en Trump se weerstand teen hulle was nie sou almal van ons vandag onder ‘n Een-Wêreldregering gestaan het!

Moet net nie op Trump staatmaak om ons te kom “uitred” nie, want daar is op hierdie stadium nog geen spoor van so iets in die visoene nie.  Later in die verhaal ja, maar selfs dan is daar geen verwysings van enige aard na ‘n Donald Trump as sulks nie.  Die verhaal begin in elk geval eers by die boom wat pluiens, en dit moet nog kom, so dit help nie om nou al in die visioene te wil rondkrap om Trump se hulp te probeer soek nie.  Dit is heeltemal voortydig en u gaan dit nie kry nie.  U gaan ook niks kry van die huidige regering se korrupsie en algemene onbeholpenheid nie.  Al wat daar is, is dat die regeringsboom spontaan van bo af op homself inmekaar sak as gevolg van ‘n sekere soort interne verrotheid.  En ek weet nie hoe ver dit nog is tot by daardie punt nie, maar dit moet in elk geval nog kom.

Die belangrike punt hier is dat Snyman homself oor en oor as swaargewig skrywer en kenner van Siener se visioene gediskrediteer het.  Sy gedurige rondvallery en veranderinge in sy aanslag vorm tot ‘n groot mate die basis daarvan.  My oopvlek in my Artikel 108 van die meer pesoonlike deel daarvan soos dit my karakter raak, vorm maar net ‘n verdere deel van die geheel, maar dit laat wel net twee swaargewig skrywers oor, naamlik Raath en myself.

Nou, wat Raath betref word ‘n opmerking van een van jou lede skielik absoluut belangrik.  Ek haal dit aan sonder om die lid se naam te noem, want ek het nie tyd gehad om hom te kontak en te bevestig dat ek sy naam mag publiseer nie.

[Naam] ”… Ek het Prof Raath se weergawe gelees. Ja, dit is baie akkuraat, maar hy het ‘n jaar terug op RSG omgeswaai en gesê Siener se visioene is n klomp bollie…”

Ek neem hier aan hy verwys na Die Vierkleur Wapper Weer. Hierdie boek bevat egter geen uitlegte van Raath self nie, hy het dit tot op daardie stadium nog nooit gedoen nie, maar dit bevat wel uitlegte van ‘n paar bekende mense, soos onder andere wyle Boy Mussmann en sy dogter wyle tant Nellie van Zyl.  Hierdie uitlegte het deel gevorm van die toetsing wat ek vir my eie werk gebruik het, maar ek kon nie een so ‘n uitleg kry wat ‘n betroubare verduideliking gegee het van wat regtig in enige spesifieke visioen gestaan het nie.

Ek het nie bewyse vir hierdie verwysing na Raath se radikale ommeswaai op RSG nie, so ek wil nie uitbrei daarop nie.  Wat ek wel bereid is om te doen is om uit te brei op wat ek in die onderhoud met Radio Orania gesê het.  Ek het nie genoeg tyd gehad om my saak volledig te kon stel nie, maar ek gaan dit nou doen om my argument in sy volledige perspektief te kan kry.

Ek het gesê dat hy nog nooit enige poging aangewend het om die visioene self te verduidelik nie, maar wat nie uitgekom het nie was dat ek geen respek het vir die neerhalende en sarkastiese manier waarop hy altyd nét kritiek te lewer het op mense wat die visioene probeer uitlê, terwyl hy dit self nie doen nie.  Daar is ‘n baie uitgesproke bombastiese soort akademiese paternalisme betrokke hierby wat Oupa Baard heeltemal naar maak. Ek weet gelukkig uit persoonlike ondervinding dat nie alle filosowe en akademici so hoogdrawend bombasties mislik is nie, so ek sal dit maar afvee vir wat dit werklik werd is.

Iets wat ek ook nie weens ‘n gebrek aan tyd kon verduidelik nie was die storie agter die storie waarom hy my juis ‘n waarsêer genoem het in die voorwoord van ‘n nuwe boek oor Siener.  Ek dink dit was nooit meer as ‘n doodgewone ego probleem aan sy kant nie.  Hy en ek het vroeg in 2000 een Sondagaand ‘n gesprek gehad waarin ek sy filosofiese benadering tot Siener se visioene aangeval het.  My woorde was:

… Die volk het ‘n praktiese probleem rondom die toekoms, gee vir hulle praktiese oplossings daarvoor.  Hou asseblief op om wollerige lugkastele oor Siener se visioene met allerhande hoogdrawende woorde rond te stoot. Die volk verstaan dit nie, dit verwar hulle net, want hulle weet niks van die visioene af nie…

Hy het niks terug gesê nie en ek is toe maar daar weg.  Ons paadjies het daardie aand uitmekaar geloop totdat iemand my aandag ‘n paar jaar later op die waarsêerstorie gevestig het.  My eerste gedagte was: Wat ‘n lafaard is hierdie kêrel tog nie, want hy gaan steek hierdie mes wat hy in my rug druk weg op ‘n obskure plek waar hy weet ek nie sommer sal kom nie.  En ek sou ook nie as dit nie was dat ek op ‘n punt saam met ‘n vriend in ‘n Duitse boekwinkel in Pretoria-Oos gestaan het nie.

Dit was in elk geval maar presies dieselfde soort werkswyse as wat Snyman gebruik het en wat sy blootlegging as leuenaar en agteraf knoeier in my Artikel 108 van 2018-05-11 tot gevolg gehad het.  As dit dan waar is van sy ommeswaai het Raath homself dus uiteindelik as ‘n waarsêer gebrandmerk én gekelder, want dan is daar geen verskil tussen hierdie twee “skrywers” se geestelike aanslag en werksmetodes nie.  Wat ek van sy uitleg van die visoene in ‘n latere boek gehoor het klink in elk geval ook nie goed genoeg om die paal te kan haal nie.  Die punt, soos wat ek in die onderhoud uitgewys het, is egter net dat dit die volk is wat die spit sal moet afbyt vir hierdie soort drogredenasies en die bedrog wat daarmee saamgaan.

Maar op hierdie punt wil ek egter ook by Dawie Wiesner en Tom Kriek se sieninge oor Raath op jou blad aansluit.  Ek ken hulle en Raath op die persoonlike vlak, en soos hulle wil ek ook graag hier sê dat dit ‘n groot skok vir my was om sulke dinge van Raath te hoor.  Dit is baie jammer, ás dit waar is, want die positiewe bydrae wat hy tot Siener as onderwerp gelewer het, saam met sy ander navorsing oor die Groot Trek, die Twee Vryheidsoorloë en die Britte se konsentrasie-moordkampe, kan op geen manier na waarde geskat word nie.  Dit is absoluut kosbaar en daarvoor verdien hy net ons hoogste waardering, wat hy ookal daarna aangevang het.  Maar ja, so jammer as wat dit is diskrediteer sy “ommeswaai” hom ongelukkig ook in totaliteit as geloofbare bron van waarheid oor Siener se visioene.  En natuurlik ongelukkig ook sy beeld rondom al die ander navorsing wat hy oor ons volk se geskiedenis gedoen het.  Wat ‘n ongelooflike duur prys is dit nie om te betaal vir ‘n moontlike ego probleempie nie, of wat dit dan ookal was!

Dit was dus bloot ‘n poging, soos in Snyman se geval, om my te diskrediteer deur eerder my persoon aan te val en te beswadder as om my werk as onwaar te bewys.  Elsa, ek dink jy het ‘n beter idee as die gemiddelde mens van wat al alles van my karakter en persoonlikheid gesê is, want jy het al dieselfde behandeling deurgegaan.  Ek praat nooit hieroor nie, maar my persoon word aangeval, want niemand kon tot op datum enigiets negatief teen my werk as sulks inbring nie.  Selfs die een enkele persoon wat perfek gekwalifiseer en geplaas was om my werk deeglik te kon sif vir foute kon maar net reageer deur my bloot sonder enige bewyse te beskuldig dat ek ‘n waarsêer is.  En ek wonder of prof. Raath besef dat sy opmerking, wat as kwetsende en diskrediterende belediging bedoel was, juis die finale en absolute bewys van die geloofwaardigheid van my werk was. Want dit bewys dat hy nie eers probeer het om te ondersoek en te weeg nie, omdat daar niks fout te vind was met my werk nie, en dit verander sy opmerking in iets leeg en selfveroordelend soos dit homself raak.  En ja, jy gaan nie maklik iemand kry wat meer van Sieenr se persoonlike lewe weet as juis Raath nie: hy is absoluut gesaghebbend wat dit betref, wat beteken ek beskou sy negatiewe opmerking teenoor my eintlik as ‘n pluimpie waarvoor ek hom eintlik moet bedank!

Maar dit beteken ook dat die uwe se werk die enigste van die drie swaargewigte s’n is wat geloofbaar regop bly staan het.  Dit sál ook nie verander nie, want die Waarheid kan tog nie verander nie, en dit beteken outomaties dat die visioen-gelowige groep hulself nog steeds op die regte pad en in die regte rigting bevind.  En Elsa, meer as enigiets anders wat ek vir jou wil sê is dat ál my kennis en insig nog steeds tot ons volk se voordeel en welsyn staan.  Dit is onder andere hoekom ek my werksmetode verlede jaar so geredelik vir almal wat belangstel kon oopgooi.  En dit sal so bly solank dit vir my moontlik is, en as ek op die een of ander manier gemuilband moet word is veral my eerste boek nog steeds daar om op terug te val. Maar dit plaas wel ‘n verantwoordelikheid op diegene wat reeds hierdie boek het om dit oor en oor deur te gaan totdat hulle dit ten volle verstaan, en met ander mense te begin deel.  Die punt is dat daar baie meer as net ‘n mooi storie in die boek opgeteken staan, dit is in werklikheid God se roete tot ons oorlewing as ‘n volk.  Ek hoop so ernstig dat mense sal ophou om so ligtelik met hierdie inligting om te gaan, en daaraan te begin werk ook!  Hoeveel van die mense wat my werksmetode aangevra het is byvoorbeeld nóg besig daarmee?  Ek wonder maar net…

Ek kon om bepaalde redes vir ‘n lang ruk nie deelneem nie, maar ek was dankbaar en bly om te sien dat dit ook nie regtig meer nodig is nie.  Jy het geen idee hoe bly ek was om te sien hoe sommige van die lede spontaan as sterk en gebalanseerde medevegters vir ons saak op jou blad na vore getree het.  Skep moed Elsa, ons volk staan nie alleen teen ‘n oormag nie, en as ek so voorbarig mag wees wil ek afsluit met ‘n aanhaling wat die Boervolk en ons anderstalige vriende nooit, nooit mag vergeet nie, want ons oorlewing hang in alle opsigte totaal en al af van wat hierin na vore kom …. en wat ons daarmee maak!  Dit is waar ons behoud lê, want die volle krag van Vader en sy Engele, sy volle Waarheid is met ons en dit sal ons deurtrek deur die driwwe wat nog voor ons lê tot ons by Prieska uitkom!

2 KON 6:15  En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar ’n leër met perde en strydwaens rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: Ag, my heer, hoe sal ons maak?

2 KON 6:16  Maar hy antwoord: Vrees nie; want  die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.

2 KON 6:17  En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol  perde en waens van vuur rondom Elísa.

Ek is nie Elisa nie, maar ek kán vanuit my posisie in hierdie saak vra dat die Here hierdie een groot sekerheid sterk en helder in elke hart sal laat wakker word!  Hou moed en hou vas aan die visioenêre beloftes wat God deur Siener aan ons openbaar het, ons sál anderkant die huidige gemors by Prieska uitkom en ons sál ook die wonderlike toekoms anderkant dit met mekaar deel!

Groete en seën vir almal wat hierin glo en daaraan vashou,

Frik Pretorius.

————————————————————————————————–

NS: Ek moet ook op hierdie punt sê dat daar ongelukkig nie boeke beskikbaar is op hierdie stadium nie.  My omstandighede het onlangs radikaal verander en ek het nie meer die toerusting óf die fondse om boeke te kán produseer nie.  Ek glo egter dit sal binnekort kan regkom, maar wees asseblief geduldig tot dan toe.  Ek sal die nodige aankondigings hieroor op my en Elsa se webblaaie doen sodra iets verander.

————————————————————————————————–

 

 

 

ART 120: 2019-08-06 Die moontlike plek en rol van BREXIT in Siener se visoenêre verhaal.

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

My goeie vriend Dawie Wiesner het ‘n manier om soms vrae te vra wat my dwing om mooi te dink voor ek antwoord.  Hy het my dan dan ook vroeër vanmiddag weereens betrek met so ‘n “moeilike” vraag, maar soos die ander voor dit óók ‘n baie interessante een.  En iets waarvoor sy vraag my oë ook weereens laat oopgaan het, is die absolute dodelike logika waarmee die Gees die verhaal saamgestel het.  Iets wat my ook baie bly maak hier is dat hierdie vraag en antwoord ook weereens meehelp om die subjektiewe manier van ontleding te openbaar vir wat dit werklik is.  Dit is blote duimsuig om ons volk op sleeptou te neem om ‘n uiters bose versteekte agenda te bevredig.

My vriend wou weet wat se rol BREXIT kan speel ten opsigte van die oorlog wat op pad is.  Hy het my tydens die gesprek onder andere daarop gewys dat die reëls van die Europa Unie die lidlande verbied om teen mekaar oorlog te verklaar, so hoe is hierdie oorlog moontlik? Ek het dadelik gesnap wat sy probleem is, maar dan ook wat regtig agter die skerms aan die werk is hier.  Die punt is dat ek om bepaalde redes nie genoeg aandag daaraan kon gee in my boeke nie, maar so het hierdie nuwe insig deur die Genade darem óók aan die lig gekom.  Die tyd sal natuurlik moet leer hoe naby aan reg ek gekom het.

Ek wil dit dan ook op hierdie punt stel dat my jongste afleiding rondom die moontlike begindatum van Siener se Derde Wêreldoorlog nie noodwendig absoluut korrek is nie.  Ek wil egter saam met dit sê dat hierdie afleiding baie stewig op praktiese feite in die verhaal én huidige internasionale tendense gegrond is, en dat dit wel ‘n sterk moontlikheid kán wees.  Dit is nie evangelie nie, maar ek glo nie ons moet dit heeltemal geringskat nie!

Ek wil begin glo dat die visioenêre Derde Wêreldoorlog dalk prakties kan manifesteer tussen nou en die voorlopige dtaum waarop BREXIT in werking sal tree.  Sover ek kon vasstel sal dit op 21 November 2019 plaasvind, en die Turk kan dalk net sy kop naby aan hierdie datum uitsteek.  Niemand sal dit verwag nie, behalwe miskien die militêre inligtingsdienste wat NAVO bedien, en hul inligting sal bloot dui op terroriste wat begin saamkom om ‘n militêre groep om die een of ander rede te vorm.

Maar, soos dit is het ek vir Dawie gesê: Hokaai, gee my ‘n kans dat ek eers ‘n bietjie kan dink hieroor, kom ons redeneer eers hieroor, want dit is inderdaad nie so eenvoudig as wat dit dalk lyk nie. Vir my is dit maklik genoeg, want ek werk per slot van sake heeltyd met die hele geheel voor my geestesoog, maar vir die leser wat nog besig is om hierdie legkaart stukkie vir stukkie aanmekaar te sit kán dit ‘n probleem skep.  Kom ons kyk dan eers na die visioenêre beginpunte van die verhaal soos dit in Europa afspeel.

Ons weet vanuit Siener se mond dat die oorlog by ‘n Turk se optrede in Europa sal begin.  My ontleding van die visioenêre verhaal bevestig dit nie net nie, maar bring ook ander belangrike versteekte aspekte van die gebeure aan die lig.  Die belangrikste hiervan is:

(a) Die verhaal begin op ‘n punt waar verskillende lande in Wes-Europa besig is om daardie gebied intensief met militêre voertuie te patrolleer.  Ons sien in die toepaslike visoen dat die pad eintlik stofgetrap is soos die voertuie heen en weer daarop ry.  Dit beteken in die praktyk dat die lede van NAVO bewus word van ‘n dreigende terroriste aanslag, en dat hulle daadwerklik besig is om na die terroriste te soek.  Dit gee ons in elk geval ‘n idee van hoe groot en ernstig hierdie gevaar werklik sal wees.  (Dit word bevestig deur die visioenêre inligting in die verhaal, want die Turk se groep is groot genoeg om Duitsland se leërmag uit hul land weg te lok!)

[464.01 01/12/19] In die Weste van Europa is ‘n stof gerijde pad en daar in gaan ‘n kar met vier perde, en die hot voor perd is zo ‘n ou vaale, [464.02] hij steek vas en kruip achter uit en uit, uit die tuig uit is hij en weg draf hy als ‘n vet blauw perd. [464.03] Toe kom bulle uit en kijk naar die Weste, en tussen hulle is ‘n vet groot rooi bul. Toe word hy maar en klein en raak weg.

(b)  Ons vind in die verhaal dat die Turk nie na die land Turkye verwys nie, maar eerder na ‘n persoon wat vir Siener soos ‘n Turk gelyk het.  Sy manskappe het vir Siener soos Boesmans gelyk, dit wil sê mense van Mongoolse afkoms.

(c) Die Turk werk egter nie alleen nie, hy word ondersteun deur drie ander Indiër-terroristegroepe wat in die oostelike deel van Sentraal-Europa wegkruip.  Ons sien later daar is een teenwoordig in die oostelike deel van Pole, nog een na die suide van hom, en dan ‘n derde een wat in ‘n driehoek na die westekant van die eerste twee gestasioneer is.  Hierdie drie groepe lê egter doodstil en wag vir die Turk se aanvanklike optrede om sy gang te gaan.

(d)  Ons het nie baie visioenêre inligting hieroor nie, maar die Turk loods volgens alle aanduidinge ‘n aanval op ‘n teiken in die suid-oostelike tot oostelike deel van Duitsland.  Ek het ‘n baie sterk vermoede dat dit dalk die Duitse parlement in Berlyn sal wees.  Die teiken is in elk geval belangrik en “groot” genoeg om die Duitsers te dwing om hul hele parate militêre mag teen die Turk te gebruik.  Paraat beteken almal wat op daardie stadium in uniform is en/of met opleiding besig is.

Dit gee ons egter ook ‘n idee van hoe groot die terroristegroepe kán wees.  As die minimum ideale verhouding drie soldate teen een terroris is beteken dit dat die Turk sowat een derde van die Duitsers se parate leërmag sal wees.  Die Duitsers se stelsel en behoeftes het intussen verander, maar die laaste wat ek kon uitsorteer was dat dit uit sowat 185,000 man bestaan het.  Die Turk se mag kan dus maklik uit 60,000 plus manskappe bestaan, en hy is maar net een van vier sulke groepe wat aktief optree in die verhaal!

(e) Ons sien ook dat ‘n Indiërleier vanuit “Indië se koers” die Duitsers kom waarsku teen so ‘n militante Islamitiese militêre aanslag. Hy bring selfs sy land se militêre vermoë met hom saam om Duitsland te kom help.  (Ek vermoed dat hy ‘n Hindu sal wees.)  Die inligting wat hy bring dui aan dat Engeland die Turk en drie ander Indiër-groepe gewerf het as ‘n front om hulle te help om Duitsland in ‘n hinderlaag in Pole te vernietig.  Dit is hoekom die Turk die Duitse leër moet weglok na Pole se suid-oostelike deel toe.

(f) Ons weet nog nie hoe die Engelse dit gaan bewimpel nie, maar hulle vestig ‘n baie groot militêre steunpunt in die suid-oostelike deel van Pole. Hierdie militêre mag word aan drie kante beskerm deur drie Britse gevegsgroepe, en die drie groepe Indiër-terroriste is elk by so ‘n Britse gevegsgroep gestasioneer. Die verhaal dui aan dat dit die hinderlaag is waarin die Turk die Duitsers moet inlok.

(g) Die Duitsers dra hierdie inligting oor aan die Amerikaanse generaals in die oostelike deel van Sentraal- Europa, wat uit die aard van die saak deel vorm van NAVO, en die twee lande sluit ‘n militêre ooreenkoms met mekaar.  Hulle loods dan ‘n aanval op die Brits-Indiër magte in Pole, en dan is Siener se verhaal meteens aan die gang.

Nou, hoe raak Dawie Wiesner se vraag hierdie gebeure.  Die eenvoudige antwoord is dat die visioenêre verhaal nié kan begin (soos dit doen in die visioene) as BREXIT reeds plaasgevind het en Engeland uit is nie!

Ek het ‘n hele paar kere vandat my eerste boek in 2004 verskyn het gesê dat die Turk bloot ‘n front is wat die Engelse sal gebruik om Duitsland in ‘n hinderlaag in te lok.  En, soos ek saam met dit gesê het, die Britse troonopvolger sal in beheer van die terroriste wees. Ons het nog nie daardie tyd van ‘n “amptelike” Europa Regering geweet nie, en dus ook nie van dinge soos BREXIT nie, so Dawie se vraag sou dus ook nie na vore kon kom nie.

Die Engelse loods ‘n agteraf staatsgreep-poging teen die Europa Regering, en dit is “tegnies” slégs moontlik solank Engeland nog deel van die Europa Unie is.  As die aanslag eers suksesvol uitgevoer is sal daar niemand wees wat vrae kán vra nie, want dan sal Engeland se Charles stewig op die wêreldtroon sit as Koning van die Wêreld, oftewel die Antichris soos ons dit ken.

Met ander woorde, as BREXIT eers plaasgevind het sal Engeland Duitsland direk moet aanval, maar daar is nie ‘n manier hoe hulle daarmee sal kan slaag nie.  Die Engelse kan alleenlik met agteraf lis daarin slaag om ‘n suksesvolle staatsgreep op die Europa Regering uit te voer.  Dit is in elk geval hoe hulle nog al hulle oorloë gevoer en gewen het tot op hierdie stadium.

Nou, dit laat ons miskien met meer vrae as antwoorde, maar minstens wil dit lyk of die komende gebeure al hoe meer sigbaar begin word.  Hou moed, want of ek reg of verkeerd is met wat ek sê, ons weet minstens dat die Boervolk en ons oorsese familie veilig anderkant sal uitkom.

Groete,

Frik Pretorius

 

ART 119 2019-03-06: Snyman en SL se onttrekkingsplan t.o.v. NVDLM kán werk – teen ‘n afgryslike prys vir die res van die volk.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek sit Sondagaand 20 Januarie 2019 aan Snyman en SL se onhaalbare plan van onttrekking en dink, en net skielik kom daar toe ‘n gedagte in my op wat my baie vinnig regop laat sit het.  Ek het net skielik besef dat dit kán werk, maar dan ook op nét een manier, en dat dit teen ‘n afgryslike prys vir die res van die volk sal wees. Hierdie plan sal sommer ook die toppunt van die Engelse en Snyman se selfvervullende profesieë wees, die absolute siniese en siellose rypdruk van ‘n bose selfgeskepte profesie wat téén die opregte Godgelowige Boervolk gemik is.

Ek het Elsa Muller van die FB blad Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God dadelik gebel en hierdie gedagtes met haar gedeel.  Ek het dit daarna ook in die vorm van ‘n persoonlike brief aan haar aangestuur en ek het haar belowe dat ek dit meer volledig sal voltooi en publiseer.  Hierdie voorneme het egter om die een of ander rede bly draai en draai.  Maar so het ek later “Skrif” ontvang dat ek eers moet terughou en wag vir ‘n “teken” om die artikel te kán publiseer.  Die klem het hier geval op die “regte tyd”.  Daar was geen verduideliking van wanneer of wat nie, en ek het bloot die indruk gekry dat ek sal weet wat dit is sodra ek dit sien.

Ek glo die sneller hiervoor het gekom in die vorm van ‘n video van ene mnr. Harry Knoesen wat ek vroeg verlede week van iemand ontvang het.  Ek sien sy ondersteuners noem hom “generaal” in die kommentare onderaan die video, maar ek kan nie dink dat hy regtig een is nie.  As hy regtig ‘n bona fide opgeleide SAW generaal was sou hy nie sulke opruiende snert kwytgeraak het nie.  Almal van hierdie mense hamer op die gevaar waarin ons verkeer, en al wat hulle eintlik doen is om die beloftes van ons Vader te negeer. Waar is hierdie mense se opregte geloof dan? Ek sien ook nie juis dat hulle haalbare planne gee nie, behalwe hierdie uiters swak enetjie van Snyman en Kie.

Die video se inhoud was maar dieselfde pro-SL/Snyman/NVDLM propaganda en gejammer wat al meer op die sosiale media verskyn.  Ai tog, hierdie mense kan maar net nie ophou om tydig en ontydig opruiende oorlogspraatjies en ander bangmaakstories te versprei nie.  Ek glo die sielkundige rede hiervoor is om ons tot satwordens af te stomp tot op ‘n punt waar ons ons nie meer aan enige waarskuwings sál steur nie, en dus heeltemal onverhoeds betrap sal word.

U kan dalk wil vra of ek nie dalk té skerp reageer nie, maar die leser sal later sien waarom ek so doen.  Hierdie soort optrede is nie net vals en heeltemal onverantwoordelik nie, dit is ook uiters gevaarlik … vir die res van die volk, dit wil sê die mense vir wie ek hier skryf.

Nou, ek wil in die eerste plek sê dit lyk vir my of SL se godsdienstige basis duidelik hiermee te doen kan hê, maar ek sal hieronder verder verduidelik hoekom ek so sê.  Wat dit betref wil ek egter ook onmiddellik sê dat hierdie artikel nie bedoel is om ‘n in-diepte ontleding van die beweging, sy lede en sy bepaalde godsdiens te wees nie.  Ons moet egter minstens ‘n bietjie agtergrond vestig hier om te verstaan wat ek in die artikel wil sê.  Die IW en SL sal uit die aard van die saak nie met my wil saamstem nie, maar hulle sal hopelik hier ‘n geleentheid vind om dalk ‘n bietjie selfondersoek te kan doen.

Ek wil billikheidshalwe egter óók hier bysê dat ek nie die IW hiermee alleen wil uitsonder vir kritiek nie.  Ek het reeds in 2004 in my eerste boek gesê dat ek in 1998 uit die “algemene kerk” gestap het as gevolg van die verlinkse en liberale politieke teologie wat so sterk gedy daar.  Een van my besware was, en is nog steeds, dat dit aanleiding gegee het tot die ontstaan van afwykinge soos onder andere die charismatiese kerke en ook die IW.  Ek het nog nooit weer wou teruggegaan nie, want dit word net erger, nie beter nie!  Ek glo ons Vader sal die saak regstel tydens die smeltkroes wat kom, en dat Hy uiteindelik ‘n heel andersoortige groep Godgelowiges bymekaar sal bring by Prieska.  En ek kan nie wag dáárvoor nie, want dit is die groep waar ek voel ek tuishoort, en saam met wie ek uitsien om die res van die toekoms te kan deel!

Ek kry in elk geval al meer die indruk dat die lede van SL oorwegend ook lede van die IW is.  Ek praat onder korreksie nou, maar dit kan selfs wees dat lidmaatskap van die IW ‘n voorvereiste is om ‘n volwaardige lid van SL te kán word.

Op hierdie punt wil ek dit vir die rekord duidelik stel dat ek nie aan die IW behoort nie, en dat ek ook nog nooit die drang gevoel om daar te wil aansluit nie. Die interessantheid in hierdie saak (vir my in elk geval) is dat verreweg die grootste deel van my naaste vriendekring bestaan uit mense wat aan die IW behoort hét. Dit pla egter nie een van ons nie, want die basis wat hierdie klein kringetjie van ons aanmekaar bind is gebalanseerde nasionalisme, persoonlike betroubaarheid en eerbaarheid.

Die punt wat ek hiermee wil maak is dat ek ‘n buitestaander is wat tog ook ‘n redelike intieme insig in minstens ‘n sekere onderstroming van die IW beweging het.  Ek wil in hierdie opsig aanvoer dat ek minstens drie sulke onderstrominge kan onderskei.  Ek ken ‘n klompie van hulle wat deel van IW is, en as hulle verteenwoordigend is van die geheel kan ek onomwonde sê ek glo dat die oorgrote meerderheid lede van IW werklik Skrifgebonde en diep gelowige mense is.  Hulle is regtig die sout van die aarde hóór, en ek het net die hoogste respek vir hulle!

Die groep in sy geheel is baie streng wetties ingestel en daar is selfs ‘n onderstroming onder hulle wat niemand verdra wat van hulle verskil nie.  Hierdie mense sal selfs gewelddadig raak as ‘n gewone sterfling van hulle sou verskil.  My goeie vriend Lukas Swart van AKSKA is juis op rekord dat ‘n sekere onderafdeling van hierdie groepie selfs by geleentheid beplan het om ‘n aanslag op sy lewe te maak!

Die uitstaande kenmerk van die groep is dat hulle hulself as Israeliete beskou en daarom die “Joodse heilige Name” vir die Godheid gebruik.  Hulle beskou Yahweh dan ook as die ware en enigste God van Israel.  Nou, ons kan miskien later hierna kyk, maar is dit werklik so?  Of is ons nie maar almal deur ‘n bose Oud Testamentiese politieke drukgroep gebreinspoel om te gló dat dit so is nie?  Die Ou Testament is deur ‘n groep priesters opgeteken in die tyd toe Juda in bannelingskap in Babilon was, en ons kan op grond van inligting in veral Esegiël 8 aflei dat die priesterdom en die belangrikste oudstes van Juda reeds sonaanbidders was nog voor daardie bannelingskap begin het.  Hierdie mense het vrypas gehad om ons ware Vader uit die ou oorleweringe te probeer uitskryf en met die songod van Babilon te vervang (RA van Egipte, of ook Sol Invictus van die latere Roomse kerk), en daar was niemand om dit te weerlê en te korrigeer nie.  Die punt is net dat daar sekere sleutelinligting in die Bybel na vore kom dat Yahweh dit nié is nie, maar bloot ‘n geskepte skuilnaam is om iets anders mee weg te steek.

Die lede van IW se grootste enkele probleem is miskien dat hulle deur die omstandighede van agtergrond en opvoeding gekondisioneer is om nederig, baie goedgelowig en selfs absoluut onderdanig aan hul “voorgangers” te wees.  My geslag het so grootgeword, en ons is geleer dat daar drie soorte mense was met wie jy net eenvoudig nooit argumenteer het nie, naamlik ‘n onderwyser, ‘n magistraat en ‘n predikant!  Maar dit beteken dat hulle hoogs beïnvloedbaar is deur hul voorgangers, en hierdie voorkoms lê volledig aan die kern van wat ek in hierdie artikel wil sê. Die probleem begin, na my mening, by die huidige politieke omstandighede, want dit is gebruik as ‘n sambok om die IW/SL te laat glo dat hulle Israeliete is wat hulself tans in “verdrukking in die slawehuis van Egipte” bevind, net soos wat destyds met ou-Israel die geval was.  En net soos met ou-Israel sal Yahweh hulle uit die moderne slawehuis kom uitlei, en sal hulle hierdie nuwe Beloofde Land van Suid-Afrika beërwe.  Yahweh sal dan sommer ook al die heidene en ongelowiges op die een of ander wonderbare manier uitwis, sodat nét hulle oorbly.  En ja, u moet tog geen fout maak nie, die IW se leierselement praat van die res van die Boervolk as liberaliste, heidene en verlore Godloënaars wat verdien om uitgedelg te word (omdat ons nie wil glo soos hulle dit wil hê nie!).

Daar is verder ook ‘n baie kleiner groep wat as aggressief en afsydig in houding teenoor buitestaanders beskryf kan word.  Dit val glad nie vreemd op dat hierdie groep die leierselement vorm nie, want dit is juis hulle wat rigting gee aan die beweging en wat dan ook die kuddetjie bymekaar trek en tussen die spore hou.  En u moet geen fout maak nie, die groter groep word baie streng dáár gehou!  Een van die grootste hefbome hieroor is vrees vir die “swart gevaar”, wat op sigselwers ‘n growwe belediging vir ons volk se inherente vermoëns en geestelike krag is.  Ons moet hierdie verskriklike angs van die IW noodwendig vergelyk met ons Vader se uitgesproke beloftes dat Hy ons sál uitred, want:  “…op die regte tyd sal die Here doen wat Hy belowe het….”  (Jes. 60:22).  (En hier moet u natuurlik óók verstaan dat Jesaja, soos Jeremia en nog ‘n paar ander profete van die ware God en Vader van Israel gespreek het, en nie van die een wat so behep is met jaloesie, haat, slagoffers, massamoord, ongebreidelde straf, en bloed en nogmaals bloed nie.  Gaan lees byvoorbeeld vir uself wat in Jer. 7:21-23 opgeteken staan, want dit is die ware God van Israel wat aan die woord is daar…die een wat die tien gebooie óók vir ons gegee het!  Yahweh pas nêrens in by hierdie morele kode van Hom nie!  Ek het iewers ‘n boekie gehad waarin hierdie saak van Yahweh se bloeddorstigheid vanuit die Bybel self uitgesorteer is.  Ek dink ek moet dit dalk soek en hier herpubliseer sodat hierdie kosbare Bybelverwysings behoue kan bly. Hou gerus hierdie spasie dop, want as ek die boekie kan vind is dit op!  Ek sal dit ook skandeer en verniet beskikbaar stel sodra ek kan.)

Maar daar is ook ‘n derde groep wat ek net as uiters boos kan beskryf.  Hierdie groepie het geen belang by die begrip van Liefde en Genade soos ons almal dit verstaan nie, en gebruik bloot die naam Yahweh as ‘n hefboom om die geheel te manipuleer om sekere versteekte doelwitte te bereik. Dit is hierdie bose groepie wat ‘n afkeer, en selfs haat, in die naam van Yahweh by die beweging téén die res van die volk geskep het.

Ek glo niks van wat die “amptelike” teologie aan ons opdis nie, maar hulle praat in hierdie verband baie negatief van die Yahwisme, en noem die mense wat dit onderhou “Yahwiste”.  Maar ja, as ‘n mens dit ontleed en bedink in die skerp lig van die klein bietjie wat in die Bybel teregkom van die werklike Ware God en Vader van Israel, dan leef hierdie Yahwiste inderdaad in ‘n baie groot illusie.  Enige mens wat die Bybel met aandag lees, en net ‘n bietjie van die antieke geskiedenis af weet, sal ook vir homself kan insien dat daar ‘n ewigheid se verskil is tussen Yahweh en ons werklike God en Vader.  Yahweh is nié die ware god van Israel nie, maar die vrees wat van hom af uitgaan is slim gebruik om onder andere hierdie verskriklike skeuring tussen ons en die IW te bewerkstellig. En die doel daarmee is om uiteindelik die “gewone” Godgelowige deel van hul eie volk:

(a) eers vir die swart massas te gooi om uitgemoor te word, en

(b) om daarna diegene wat oorbly aan die Engelse uit te verkoop in die komende oorlog waarna Siener se visioenêre verhaal verwys.  (Die “Engelse” sal volgens alle aanduidinge ook die Antichris oplewer, so hierdie poging sal dus wees om sy Koninkryk in Suider-Afrika te help vestig en uit te brei.)

Kom ons kyk nou hoe SL se plan werklik lyk, en hier wil ek beklemtoon dat dit absoluut die enigste haalbare manier is waarop Snyman en kie se onttrekkingsplan kán werk.  Enigiets anders as dit gaan op groep-selfmoord neerkom, en dit sal hulle sekerlik tog nie wil doen nie.

SL se plan behels dat hul lede na veilige gebiede uitgelei sal word, letterlik soos wat ou-Israel uit Egipteland uitgelei is.  Ek sal hieronder uitbrei hierop, maar hier moet ons in gedagte hou dat SL almal ook lede van IW is, en dalk selfs moét wees om te kan kwalifiseer vir lidmaatskap.  Die sleutelbegrip hier is die God wat hulle aanbid, naamlik Yahweh se reëls vir Israel.  Die IW glo hulle is Israel, (en ja, eintlik is hulle deel van Juda) maar hulle maak die fout om te glo dat hierdie tweede een die ware en enige god van Israel is, want hy is nie, en ek kan dit bewys…en dan vanuit die Bybel, nogal.  En dit is nie asof ek glo dat die Bybel verkeerd is nie, dit is eerder ‘n geval dat ons maar net moet lees wat régtig daar staan, dit binne die korrekte konteks met mekaar verbind, en ons verder nie blind moet staar teen wat ‘n verloopte priesterdom verdraai het en vir ons sê daar staan nie!    Die belangrike praktiese punt hier is egter dat die IW hulle aan die res van die volk onttrek het omdat hul geloof hulle lei om te glo dat ons”heidene” en “uitvaagsels” is wat voor die voet uitgeroei moet word.  Ek het al hieroor geskryf in ‘n vorige artikel.

Die onttrekkingsplan soos ons dit nou het is beslis onhaalbaar, maar daar is wel ‘n manier waarop dit kan werk, en dit is dan ook die enigste manier waarop dit hoegenaamd kán werk.  Almal van ons het hulself blindgestaar teen die “onmoontlikheid” van die plan, en daarom het ons nie die werklike plan agter dit raakgesien nie. My vroeëre afleiding dat SL se leiers saam met die Engelse teen ons (sal) werk bly van krag hier, en ons kan op hierdie stadium vier moontlike agtergrond-gebeure onderskei wat hiermee sal saamwerk om as afspringplek vir Britse ingryping in ons land te dien.

(a) Die eerste moontlikheid is reeds in ‘n vroeëre artikel behandel, maar dit bestaan uit die skep van ‘n rassekonflik tussen SL en die een of ander groep millitante swartmense.  Dit kan dalk self bestaan uit swart teen swart groepe om SL se deel van die oorhoofse plan toe te hou tot die visioenêre verkiesing in Noordwes plaasvind.  Dit sal in elk geval in alle gevalle die Britte toelaat om ‘n stille staatsgreep te kan uitvoer, watter roete dan ookal gekies word.

(b)  Die gebeure in Zimbabwe is duidelik deur die Britte geskep en aan die brand gesteek.  Sover is dit bloot ‘n geval van swart op swart geweld daar, maar die kanse is 100% dat daardie onrus sal oorspoel hierheen.  Die kanse is selfs goed dat dit juis aan die brand gesteek is om te kon meebring dat duisende vlugtelinge na ons land toe gestroom het.  Die ANC regering het baie interne probleme, veral rondom Zuma se moontlike terugkeer, en die kanse is baie goed dat hulle by die stembus kan verloor in die komende nasionale verkiesing.  Daar is van hul verteenwoordigers wat openlik sê dat die grense oopgegooi moet word, en dat almal wat in die land is aan die verkiesing moet kan deelneem, ongeag of hulle stemgeregtig is of nie.  Sou dit wees waarom daar hierdie jaar geen ANC verkiesingsplakkate sigbaar is nie?  Ek sien dit as ‘n teken dat hulle besig is met iets onderduims, iets wat hulle maak glo dat hulle die verkiesing van Mei 2019 reeds gewen het, so wees maar versigtig waar en wanneer u rondbeweeg.

(c) Nou, behalwe hierdie moontlikhede is daar ook nog ander moontlikhede wat ons in gedagte moet hou.  Dit kan in die eerste plek natuurlik ook beteken dat die ANC regering weet hulle gaan verloor en daarom self ‘n staatsgreep beplan om die mag te behou.  Wie gaan geld op verkiesingsplakkate mors as dit die geval is? Daar is ook ‘n ander moontlkheid wat onverwags na vore kan kom hier.  Ek het ‘n voëltjie hoor fluit dat die Top Ses in die ANC planne het om kort voor die verkiesing te bedank en na die nuwe Zuma party oor te stap.  Dit sal natuurlik absolute chaos meebring en die huidige leierskap sal in so ‘n geval waarskynlik ‘n staatsgreep moet uitvoer om in die kussings te kan bly. Hy is natuurlik die Engelse se man en hulle sal waarskynlik daarmee help ook.

(d) Maar in elk geval, een of meer van hierdie moontlikhede sal aan SL die geleentheid bied om teen die swart gevaar “in te gryp” om hul lede te beskerm.  En ja, ek glo hulle sal die geleentheid uitbuit om die res van die volk deur die swart massas te laat uitmoor.  Hulle sal in twee samelopende stappe moet optree om dit so veilig moontlik vir hulself uit te kan voer.

Die eerste been van die plan sal logieserwys ‘n paar dae voor die tweede stap moet begin, want daar sal nie tyd verspil kan word as die tweede been eers in werking gestel is nie.  Dit sal ‘n baie finale stap wees en op daardie stadium sal SL se lede reeds veilig in beskermde gebiede moet wees.

Stap 1:

Die eerste been is die werklike bose deel van hul plan, want dit is daarop gemik om die res van die volk, dit wil sê alle nie-SL lede, vir die swart massas te gooi om uitgemoor te word.  U sien daar is nie plek vir ons in die yahwistiese utopia wat hulle najaag nie, en hulle sal in hul oorywerigheid uit hul pad gaan om Yahweh so ‘n bietjie te “help” hiermee!

Ek begin nou te verstaan dat hulle óf ‘n datum vir optrede sal bepaal as hulle beplan om die saak te inisieer, óf dat hulle vooraf kennis sal ontvang wanneer die een of ander swart groep beplan om ‘n staatsgreep of iets uit te voer. Dit sal hulle in albei gevalle instaat stel om hul gewone lede betyds te mobiliseer en op te roep om openlik, rustig, en in alle veiligheid tot by sekere versamelpunte te ry en daar bymekaar te kom (kleurkodes per SMS?).  Dit sal darem seker minstens twee tot drie dae moet wees voor die finale datum aanbreek om almal kans te gee om by die regte plekke te kan kom sodat Stap 2 in werking gestel kan word.

Mense soos die “profetes” Deborah Richter, en nou ook hierdie “generaal” Knoesen, is duidelik reeds besig met die vooraf opswepery wat tot hierdie optrede sal lei.  Maar nie net hierdie twee nie, daar is baie ander ook besig daarmee.  Elsa Muller se FB blad, Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God, wemel byvoorbeeld van hierdie SL agente.  Hulle is só arrogant dat een van hulle selfs haar FB blad onlangs openlik probeer gebruik het om boodskappe en kontakbesonderhede vir mekaar te stuur. Ek het haar gevra om nie teen hulle op te tree nie, want hulle gee darem ook inligting weg met hul onsinnige vrae en stories.  Ek is bly ek het dit gedoen, want nou sal almal van hulle tog ook hierdie boodskap te siene kan kry.

Stap 2:

Die tweede been sal moontlik ‘n poging wees om ‘n staatsgreep uit te voer, en dan baie spesifiek met die doel om die SAPD en die weermag vas te pen en te verlam.  Die ander moontlikheid is dat hulle op verskeie plekke op die swart groep sal aanval om gevoelens tot uitbarsting toe op te sweep.  En natuurlik om ook die Engelse militêre magte hierby in te trek.  Ons weet ook nou dat daar bes moontlik reeds ‘n groot klomp van hulle in Botswana gestasioneer is, juis hiervoor.

Stap 1 se finale deel:

Die volgende logiese deel van Stap 1 gaan wees dat groepe gewapende manne dan sekere uitgesoekte gebiede naby aan hierdie versamelpunte begin skoonskiet sodat hul lede in absolute veiligheid, onder gewapende begeleiding, daar kan inbeweeg en in beskutte laers gaan lê.  Dit is geen wonder dat Snyman soveel aandag aan Bloedrivier en die uiteindelike veiligheid van sy selfgemaakte “bloedlaer” gegee het nie.  En ja, niemand kan meer sy spesifieke beheptheid met massas bloed en bloed en bloed betwis nie, kan hulle?

Stap 2 se finale deel:

Hulle gaan dan probeer om die kragtoevoer landwyd af te sny sodat ons mekaar nie kan waarsku nie.  Die swart massas op ander plekke gaan net eenvoudig alle blankes beskuldig van hierdie aanvalle en sal dan onverwags op die res van die volk toesak.  Niemand van ons sal op daardie stadium weerstand kan bied nie, want almal sal salig onbewus wees van enige gevaar.  Die SL sal veilig in hul “Bloedrivier laers” lê, en so sal hierdie bose NVDLM van hulle op ons afgedwing word!

Die IW/SL sal dus drie vlieë in een enkele klap kan doodslaan: Die res van die volk, wat hulle so diep, diep minag, sal uitgewis word, die swartes sal daarna aan die beurt kom, en IW/SL sal ‘n Bybels-gefundeerde utopia in die nuwe Beloofde Land kan oprig onder beskerming van Yahweh, wat eintlik vir die bose klein groepie ‘n skuilnaam vir Satan is.  Hulle sal dit waarskynlik as ‘n soort poetic justice beskou, want hulle aanbid dieselfde Babiloniese god as hul Engelse base, en hierdie stuk verraad sal as ‘n oorwinningsoffer aan hom gebring kan word.

U sien, die afgryslike ironie van die saak is dat hulle baie goed weet dat nie al die blankes uitgemoor gaan word nie, en dat hulle ook nie genoeg lede het om die komende (visioenêre) verkiesing in Noordwes te kán wen nie.  Hulle verloor dan ook daardie verkiesing, en dan stap hul leierselement bloot oor na die Engelse toe en sluit ‘n verraaiers-ooreenkoms met hulle.  Die SL begin dan ‘n rebellie teen die verkose regering van Noordwes, en as hulle slae kry tree die Engelse outomaties toe tot die stryd om hul SL bondgenoot te help.

Ek dank ons Vader, die Ware God van die Boervolk, wie se regte naam Juda is, dat Hy die sogenaamde Rebellie van 1914 gebruik het om Duitsland in te trek by die redding van ons volk in die komende tye.  Want dit is juis die ooreenkomste (“Traktate”) met daardie land wat hierdie verraad teen ons volk gaan kelder en wat ons gaan bevry van alle verdere inmenging in ons vryheid, vrede en oorlewing. En dan gaan ons volk sommer skoongemaak word van hierdie ongewenste elemente óók!

Vooraf waarskuwings?

Op hierdie stadium kan ek net drie moontlike vooraf waarskuwings onderskei rondom moontlike optrede van SL se kant af.

(a) Die eerste is dat die lede van SL skielik in groot getalle sal begin “verdwyn”.  Dit is egter nie ‘n goeie “algemene” barometer nie, want ons weet nie wie almal lede is nie.

(b) Hul grootste onmiddellike prioriteit sal ongelukkig ook by ons verbygaan sonder dat ons dit sal agterkom, of selfs iets daaraan kan doen.  Ek glo hulle sal die elektriese kragtoevoer landwyd (probeer) afsny, want dan sal niemand enige waarskuwing kán uitkry nie.  Dit sal ons onmiddellik in ‘n “bly-by-die-huis” maatreël indwing, maar die vraag is of ons dit betyds sal kan identifiseer as “D Dag”, want hoe sal die mense in enige plek weet wat op ander plekke gebeur?

Ek het in my Artikel 12 van 2008-04-18 die volgende rondom kragonderbrekings gesê, en ek glo al meer ek was heeltemal in die kol gewees met daardie afleiding.

Die skielike ‘openbaring’ so twee of drie jaar gelede van visioene wat Siener sou gesien het rondom ‘Koeberg wat ontplof’ vorm na my mening volledig deel van die vyand se beplanning.  Die doel met hierdie ‘visioene’ (wat Siener baie beslis nie gesien het nie) was om ons vooraf te kondisioneer om met toegebinde oë in ‘n beplande situasie in te stap.  Die huidige vlaag van ‘kragonderbrekings’ sluit hierby aan, en die doel daarmee is om ons vooraf te kondisioneer dat daar ‘probleme’ met die kragvoorsiening is.  Die destydse afstel van uitbreidings aan EVKOM se infrastruktuur was dus nie werklik so ‘onbeholpe’ as wat ons gelei word om te glo nie, want dit vorm deel van hierdie langer termyn beplanning.  Ons word tans bietjie vir bietjie gewoond gemaak aan die idee van ‘n grootskaalse en langdurige kragonderbreking.  Ons sal dus nie weet wat in Europa aangaan tot op die dag wat die Engelse ‘vredestaakmag’ hier aankom nie.  Dit spreek natuurlik ook vanself dat so ‘n langdurige kragonderbreking die perfekte dekmantel vir iets soos die ‘nag van die lang messe ‘ kan wees.  Wees daarom wakker en wees waaksaam!

(c) Daar is nog een moontlike vroeë waarskuwing oor, maar dit sal almal se oplettendheid en samewerking verg om dit behoorlik te kan gebruik.

Hou maar dop vir skielike konvooie en veral “saamtrekke” van groot groepe blankes!  Die konvooie sal langs enige en alle paaie kan reis, maar die saamtrekke behoort in relatief stil plekke buite algemene sig te wees.  Meeste hiervan moet egter einde ten laaste swaar verkeer deur minstens ‘n paar plattelandse dorpe meebring, en dit is moontlik waar ons hulle die maklikste sal raaksien en mekaar kan waarsku.  Hierdie is letterlik ál vooraf waarskuwing wat ons sal kry, en dan sal elkeen van ons maar ‘n paar dae by die huis moet bly om onsself dáár saam met ons bure en die buurtwagte te kan beskerm.

Elsa Muller het ‘n paar maande gelede gevra dat haar lede hul e-pos adresse moet instuur vir ingeval die blad skielik verdwyn.  Sy het ook gevra vir vrywilligers om te help om hierdie adresse op spreiblaaie te plaas en in streke in te deel.  Daar was baie beloftes van hulp, maar ek wet nie hoe ver dit gekom het nie.  Diegene wat nog nie hul adresse ingestuur het nie moet dit asseblief sonder verwyl doen, dan kan ons baie vinnig ‘n algemene waarskuwing van moontlike probleme uitstuur as dit nodig word.  Ons het darem nog tyd om so ‘n noodmaatreël van die grond af te kry en te vestig.  Ek kan aanvaar dat sekere webblaaie onverwags sal “verdwyn” om ons poging te blok, maar as ons dan so ‘n netwerk van adresse kan vestig, kan ons enige boodskap direk van ander rekenaars as myne en Elsa Muller s’n na ander rekenaars versprei. En ja, die versoek vir helpers met internet verbinding staan nog steeds, want so ‘n skielike noodtoestand kan dalk net ontstaan, en dan is ons gereed daarvoor.  As ek reg is gaan ons net ‘n internet venstertydperk van hoogstens twee dae hê, so asseblief…

Dit is ongelukkig al betroubare vooraf waarskuwing wat ons sal hê, behalwe as daar tóg waarskuwings van binne die organisasie self sal kom.  En as ek dit sê praat ek natuurlik van betroubare inligting! (Kom ek wed u ons gaan nou ‘n skielike stroom van sulke waarskuwings op die sosiale media begin ontvang!)

En op op hierdie punt kan ek ten slotte nie help om te wonder of daar dan nie mense in die IW is wat die boek “The Committee of 300” gelees het nie?  Hierdie boek gaan ‘n klompie jare terug, maar daarin word die Britse Vorstehuis se planne vir die “oorlewendes” in alle lande uitgespel: Die lede van die IW/SL wat so uitsien na hul “utopia” gaan met ‘n skok agterkom dat hulle deur die gedwonge inname van verdowingsmiddels die slawe van die sogenaamde elite sal word.  Is dit die prys wat hulle uiteindelik sal moet betaal vir hul verraad?  Ek glo darem nie, want die visoenêre verhaal sê iets anders, maar nou is in elk geval die tyd om wakker te begin loop! En om terug te kom na u volk toe, want die tyd daarvoor is ook besig om al vinniger uit te loop …

Groete,

Frik Pretorius.

ART 118 2018-11-09 Siener se swart en rooi skoene en swart en rooi vlae.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Elsa Muller van die FB blad, Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God, het sekere vrae en opmerkings aan my deurgestuur wat ek dink ‘n breër gehoor regverdig.  Ek begin by die vrae en opmerkings.

Op 7 November vra iemand: “…Siener het gesê hy trek rooi skoene aan.  Wat beteken dit?……”

Ek het op daardie stadium soos volg geantwoord: “…Skoene is ‘n simbool vir regering.  Daar vind twee staatsgrepe plaas teen ons in die verhaal.  Die simbole vir die eerste een is ‘n swart vlag en swart skoene.  Die tweede een word versimboliseer deur ‘n rooi hout wat gekerf word, ‘n rooi vlag en rooi skoene, gevolg deur die smeltkroes…”

Die volgende dag ontvang ek toe ‘n verdere vraag:  “…Elsa, brei uit asseblief…. ons [is] reeds in ‘n smeltkroes.  Wie is swart skoene met swart vlag? Rooi skoene met rooi vlag?…”

Ek wil ok hier ‘n vinnige regstelling vir iemand maak.  Een van die lede het ook die opmerking op die blad gemaak dat die Sjinese se vlag rooi is.  Nou, die Sjinese en hul vlag het geen betrekking nie, maar so word die opportunistiese duimsuigstories van ons interne vyande bevorder en verder versprei, onwetend hier en miskien as gevolg van’n gebrek aan kennis, maar nogtans.  Die punt is net dat die Sjinese absoluut geen rol in die visioenêre verhaal speel nie.  En ook nie die EFF nie, hóór….

My meer volledige antwoord op bogenoemde kwessies is soos volg.

(a) Die smeltkroes:

Dit wat tans met ons gebeur het niks met Siener se smeltkroes te doen nie, want die visoenêre verhaal moet per slot van sake nog iewers in die toekoms begin. Dit vorm egter wel deel van die Britte se beplanning om paniek te veroorsaak om die soort situasie te skep wat hul fisiese oorname van die regering moontlik kan maak.  Ek het hierdie saak in detail verduidelik in ‘n paar onlangse artikels op hierdie blad, maar die idee agter dit is om gewapende blanke optrede uit te lok sodat die Engelse ‘n staatsgreeep kán kom uitvoer.  Die uiteindelike volledige uitkoms van hul beplanning draai in absolute terme daarom dat hulle ons land in besit sal neem en dat hulle (eers) die anderskleuriges en (later) hierna die opregte Boervolk totaal en al moet uitwis.  Al wat hulle wil laat oorbly is hulself (wat die sogenaamde elite van die wêreld insluit)  en miskien, baie groot miskien, die verraaiers onder ons volk.  Wie wil in elk geval met sulke mense saamleef? want niemand kan hulle vertrou nie….nie eers hul vader die Satan self nie!

Wat Siener se smeltkroes betref is dit baie moeilik om ‘n presiese tydstip daaraan toe te ken.  Dit gebeur so min of meer in die middelste deel van die visioenêre verhaal en ons bevind ons op hierdie stadium nog maar in die aanloop tot die verhaal as sulks.  Dit begin by die ondergang van die regering van die dag (en sy tradisionele ondersteunersbasis), en ons moet natuurlik nog by daardie punt kom.  Die smeltkroes in die verhaal lyk ook heeltemal anders as dit wat nou so voortydig as “die smeltkroes” gesien word.  Die verskrikking hiervan is dat dit juis Afrikaanssprekendes is wat gewone, goeie Boere op hol jaag met hierdie afgryslike duimsuigstories wat hulle tydig en ontydig aan ons volk afsmeer.  Dit is juis hierdie verleiers wat ywerig meegewerk het om die huidige swart moordaanslag teen ons te skep en uit te brei, want soos hul pogings vorm dit deel van die oorhoofse beplanning teen die Boervolk.

Maar daar is darem hoop op verandering óók.  Die gebeure in die verhaal rondom die mense “wat blind is”* en wie se “oë oopgaan”, asook hulle wat die “geel klappies” op die brille oplig (sodat hulle die waarheid kan sien) dui aan dat die lede van die huidige SL (die Sappe in die verhaal), uiteindelik sal verstaan dat die NVDLM die basis hiervan is en dat hulle totaal en al daardeur mislei is.  Die wekroep om die SL se koppe so erg teen ons te draai was die skep van die valse persepsie dat ons heeltemal liberaal teenoor die “swart gevaar” staan, en selfs hand om die blaas met die swartmense loop hieroor.  Die gedagte is geskep dat ons saam met die swartes téén die SL-gees werk om hulle te vernietig.  Die persepsie is op hierdie manier gevestig dat die gematigde deel van die Boervolk eintlik “vyande” is en daarom met alle mag en mening teengestaan moet word, en sonder dat die gewone lede van SL dit enigsins verstaan, word hulle in werklikheid medewerkers van die Britse kroon om hul eie volk uit te wis.

Hierdie mense kom uiteindelik terug na ons toe, en kom staan letterlik op hul knieë voor ons en smeek met trane in die oë om vergifnis vir wat hulle aan hul eie volk gedoen het.  En ja, ons praat hier van die fisiese doodmaak van baie onskuldige mans, vrouens én kindertjies, en die moderne weergawe van Siener se Sappe help ywerig om hierdie onskuldige mense dood te maak.  En die ergste hiervan vir my is dat so min van SL se lede skynbaar op hierdie stadium bereid is om vir hulself te begin dink in hierdie opsig.  En ek sê nie hierdie dinge uit sarkasme, of selfs ‘n goedkoop soort leedvermaak, nie, maar wel om betyds te waarsku: Dink asseblief wéér, wie wil tog so iets op sy of haar gewete hê? Dink baie mooi voor u verder deel het aan hierdie afgryslike stuk bedrog en misleiding, want u gaan vir die res van u lewe met hierdie albatros om die nek bly sit, al kry u dan ook hoeveel vergifnis van ons kant af.  Dit is nou nog seker reg so, maar as die datum van die verkiesing afgekondig word moet u maar liewers terugkom na u volk toe.  Die dag van die verkiesing is die absolute keerpunt vir u!

(b) Swart skoene en ‘n swart vlag:

Albei hierdie is simbole vir regering, en die kleur van elkeen verwys hier eerder na die “ingesteldheid” van die Sap-Engelse regering as nét sy ideologie.  Dit geld vir die kleur rooi ook, want die betekenis gaan hier ver verby die blote definisie van “ideologie”.)

Die visioenêre verhaal begin by die ondergang van die regering van die dag van ons tyd, saam met sy ondersteuningsbasis. Daar is geen visioenêre inligting van presies hoe dit gebeur nie, die ding is maar net heeltemal verrot, want ons sien dit stort skielik van bo af inmekaar.  Dit word gevolg deur ‘n blanke algemene verkiesing om ‘n onafhanklike republiek (Volkstaat) in Noordwes in die lewe te roep.

Op hierdie punt moet ons egter eers ‘n bietjie agtergrond vestig, want die politieke omstandighede in Siener se tyd het die tipe gevorm waarop die visioenêre verhaal gebaseer is.  Hierdie politieke agtergrond word sedert die vroeë 1990’s deur ons vyande “rypgedruk” om vir praktiese redes dieselfde te lyk as destyds.  Wat ek hiermee bedoel is dat die voorkoms van vyandige “Boere” teenoor die gematigde en opregte Boervolk kunsmatiglik in ons tyd geskep is.  Die doel hiermee is om ‘n Brits-Sap komplot op te rig wat die Engelse ‘n “rede” sal gee om weer ‘n keer militêr teen ons volk te kan optree.  Hierdie optrede kulmineer uiteindelik in Siener se smeltkroes.

Dit is gedoen deur sekere vrese en angste by ‘n groep van ons mense uit te buit en daardie mense bymekaaar te trek in ‘n para-militêre groep, bekend as SL. Ons ken hierdie siek storie as die NVDLM en al die leuens en bedrog wat saam met dit gegaan het.  En ek plaas die begrip (Suidlander) Boere hierbo in aanhalingstekens om ‘n bepaalde rede: Geen Afrikaanssprekende blanke persoon wat op enige wyse twyfel aan God Almagtig se beloftes teenoor ons volk, en as gevolg daarvan na die krag van die vleeslike arm gryp, kán hom of haarself nog ‘n opregte Boer noem nié!  So ‘n mens kan nie meer aanspraak maak op sy of haar Kindskap nie, want dit is die SL se mees basiese “sonde”: hulle vertrou ons Vader nie meer nie, want hulle gooi dan hul gewig agter ‘n groepie verleiers in wat selfs nie eers huiwer om Vader te laat buikspeeek nie.  Die NVDLM is ‘n valse Engelse politieke bekooksel en dit kom nié van die Heilige Gees af nie!   Ons moet noodwendig organiseer, dit is so, maar dan onder Vader se Almag en Sy leiding, en nié die sogenaamde krag van ons eie menslike organisasies met hul menslike slimmighede nié!  Ons kan nie Sy werk vir Hom wil doen nie, en wie ookal deel het hieraan gaan duur betaal daarvoor!

Die Royaliste (anti-Nasionaliste, Joiners, Verraaiers) van Siener se tyd het bekend gestaan as die Sappe, en hulle het alles in hul vermoë gedoen om ons volk onder die gesag van die Britse troon te kry, en ons daar te hou.  Hul politieke leiers was destyds genls. Louis Botha en Jan Smuts gewees.   Die bepaalde bose gees wat hierdie mense verlei het om die Ryk van Antichris saam met die Engelse owerhede in ons land te help oprig is egter vandag nog werksaam.  Die jongste poging om ‘n globalistiese teenpool vir opregte (politiek-vrye) Boere Nasionalisme op te rig was die skepping van die SL beweging nadat die Broederbond die AWB, wat óók hul skepping was, tot niet laat gaan het.  Die basis hiervan is die uitbuiting van hierdie mense se vrese rondom die “swart gevaar”, en die basiese voertuig hiervoor was die NVDLM.

Nou goed, die volgende gebeur in die visioenêre verhaal, wat ‘n spieëlbeeld sal wees van wat prakties op die grond verwag kan word.  Die “Sappe” in die verhaal, wat ek as die SL geïdentifiseer het, staan in Noordwes as opposisie in die verhaal, maar hulle verloor die verkiesing.  Hul leier loop onmiddellik oor na die Engelse en die groep poog dan om ‘n skyn-staatsgreep teen die wettig-verkose Boereregering van Noordwes uit te voer.  Dit misluk as ‘n poging, want dit word afgeslaan, maar dit slaag wel in die werklike versteekte doel daarmee, en dit is om die Engelse ‘n rede te gee om die “arme Sappe” teen die Boere te beskerm.  Die gepoogde staatsgreep is dus bloot ‘n rookskerm om die Engelse toe te laat om die twee Volkstate militêr aan te val en oor te neem. Die Boervolk van Noordwes se bruin velskoene word na hierdie oorname vervang met swart skoene, want die Sappe dra swart skoene, nét soos hul Engelse base.

Die swart vlag hou verband met Sap-onluste in Johannesburg se strate, waar hulle onder andere ‘n swart vlag vertoon as simbool van waar hulle staatkundig hoort. (Ek gee net die mees direkte visioenêre verwysings hier.)

[553.02] ‘n Klomp mense trek in Johannesburg se strate af.
[022.02] ‘n Vuur brand in ‘n skerm.
[020.01 03/03/15] Baie mense loop vorentoe, met ‘n swart vlag en ‘n wit vlag voor, maar die witvlag is met ‘n skerm toegemaak
[020.02] en ‘n blou steen kom ook uit.
(Dit is die Duitsers wat reeds op pad is hierheen, soos byvoorbeeld ook in [328.02] gesien kan word.)
(en dan)
[538.05] en ‘n bul staan vas wat se hoorns afgezaag is en ek loop om hom los te maak. Alles raak weg.
(Hierdie optrede maak die spreekwoordelike Pandora se kassie oop.

Die swart kleur is kenmerkend van hierdie deel van die verhaal.  Dit verwys onder andere na die afgebrande veld, waar die vuur wat dit doen vanuit die Engelse in Europa uitgaan. Hierdie vuur koppel met ’n (bloed) rooi Engelse bul wat hierheen kom, een van twee sulke bulle.  Die kleur verwys ook na die agteraf boosheid waarmee die Engelse en die Sappe teen ons optree hier.  (En ek wil so ver gaan om te sê dat hierdie beplanning nou reeds gedoen word.  U moet nie die onderduimse boosheid van hierdie mense onderskat nie, hierdie planne sal reeds in plek wees die dag as die visioenêre verhaal begin.)  En ja, die Engelse slaan met alle mag toe en onderwerp die nuwe Boerestaat aan hul gesag.

Die optrede geskied nie bloedloos nie, want ons vind dat die ongevalle onder die mofskape (Boere) beduidende afmetings aanneem.
[468.01 22/12/19] Toe is daar ‘n skêr op ‘n skaap en die skêr skeer die skaap, maar die skaap loop
[468.02] en toe is die skêr op die skaap ze nek en toe veranderd dit in een engelse man ze hand en gezicht.
[573.02] In die Unie staan ‘n wa so half met skaap velle

Die eindresultaat hiervan is dat die Boervolk weereens deur agteraf skelmstreke aan Engelse gesag uitgelewer word.
[222.04] Ek trek my swart velskoene aan.
[270×03] Ik is by Wolmaransstad in (die weste) en ik trek nieuwe veld schoen aan zwart es.

(c)  Rooi skoene en ‘n rooi vlag.

Ek het hierbo verwys na ‘n bul met afgesaagde horings wat losgemaak word.  Hierdie rooi Engelse bul word deur die Sappe ondersteun en hy speel ‘n belangrike rol in die volgende (rooi) aanslag teen ons volk.  Wat hier gebeur (het) is dat die eerste golf Duitse hulp ingekom het en die militêre oorname van die Boervolk kom omkeer het.  Daar word dan ‘n wapenstilstand gereël sodat die verskillende partye met mekaar oor vrede kan beraadslaag.  Die Duitsers en Engelse praat met mekaar in Pretoria en die verskillende groepe Boere by die Noordwesparlement in Rustenburg.  Die rooi hout wat tydens hierdie vredesberaad in Rustenburg met ‘n messie met ‘n geel heffie gekerf word, (simbool vir Smuts en sy Sappe), dui op ‘n Sap-Engelse komplot wat stilweg agteraf teen die Boereregering gesmee word.  Die rooi Engelse bul in Johannesburg word onverwags losgemaak, terwyl ‘n Engelse kanon op dieselfde tydstip stilletjies vanaf Pretoria na Rustenburg vertrek om die Boereparlement aan te val.  Die Engelse en Sappe voer dan onverwags ‘n staatsgreep uit en trek ‘n rooi vlag op.  Die volk kry nou rooi skoene om aan te trek.  Die kleur rooi speel die oorheersende rol tydens hierdie fase, want dit is die kleur van twee (bloedbesmeerde) rooi Engelse bulle wat van Pole se omgewing hierheen kom. Dit is twee Britse generaals met hul gevegsgroepe wat hierheen kom om ons te kom uitmoor.

Ek gaan slegs een enkele visoen hier aanhaal om die lewensverlies onder die Boere tydens hierdie tweede (rooi) staatsgreep aan te toon.
[572×03] Toe verander die vark aan ‘n skaap wat die vel af getrek is.
[573.03] nader hand is die wa rondvol velle.

Almal vlug op hierdie punt halsoorkop na die Westekant toe (waar die Duitsers vanaf Lüderitzbaai in aantog is) en die Engelse en Sappe poog om die vlugtende Boervolk in ‘n hinderlaag tussen Bloemhof en Lichtenburg vas te druk en uit te wis.  Dit is die smeltkroes waarvan Siener gepraat het.  Die Duitsers is op hierdie stadium reeds by Kimberley besig om die Engelse in ‘n finale veldtog aan te val en te verjaag, en ons word kort hierna bevry van die Engelse en Sappe se poging teen ons.

Groete,

Frik Pretorius.

[*Lesers wat beter wil verstaan wat hierdie “blind-wees” en “geel klappies” op die brille beteken kan gerus die visioene in hul elektroniese formaat, asook my werksmetode aanvra en dit vir uself uitsorteer.  Dit is mos soveel beter as om bloot iemand anders se woord te moet aanvaar, dan nie?  Dit is gratis en verniet, en u kan my hiervoor kontak by:  fhpretorius@gmail.com
Ek wil net hier noem dat dit tog só interessant is om te sien hoe vinnig my kritici verdwyn as hulle hulself teen hierdie aanbod van my vasloop!  Man, hulle kry so ‘n snaakse gelerige kleur in die gesig en vlug weg met die hand styf oor die mond gedruk….]

ART 117 2018-09-16 Eskatologie konferensie te Centurion 9-10 Aug 2018 – Siener se plek in die ry van profete

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die konferensie hierbo is deur mnr. Bill Meyer van Centurion gereël vir die twee dae soos aangetoon.   Die doel daarmee was om hierdie uiters belangrike onderwerp aan die lewe te hou, want die moderne teologie gaan om bepaalde on-Bybelse redes uit sy pad om dit dood te smoor.  Die Bybelse gegewe hieroor spreek hard en duidelik téén die rigting waarin die filosofiese benadering van die sogenaamde “Christelike teologie” sedert (veral) die einde van die 1700’s weggesak het.  Hierdie benadering is jare lank al besig om die doodsklok vir die opregte, maar goedgelowige lidmate van die kerk te lui.  Nou, behalwe vir die feit dat die kerk se Hoof stilweg vervang is met iets en iemand anders het dit ook ‘n groot fisiese probleem vir die mensdom gebring.  Die grootse onmiddellike gevaar vir die groep gelowiges is dan ook die sluwe manier waarop hul naïewe goedgelowigheid op die weg van die globalisme meegeneem is.  Die globalisme is natuurlik die oorhoofse instrument waarmee die Ryk van die Antichris baie stil en ageraf opgerig word. Hierdie goedgelowigheid is letterlik gekaap sonder dat die lidmaat dit besef het.  Die onderwerp as sulks is baie stilweg deur die kerke se hierargieë van die kansel af verban en die lidmate is dus nooit in enige diepte daaraan blootgestel nie.  Mense soos die Europese adelikes (“elite”), George Sorros, Henry Kissinger, ensovoorts, jubel en juig oor die manier waarop hul doelwitte namens hulle bereik word, en die kerk sê maar net halleluja en amen daarop.  Daar kom waaragtig géén waarskuwing van die kansels af teen dit nie!

Daar was aanvanklik  vier sprekers genooi om elk die onderwerp vanuit sy bepaalde hoek te benader, wat uit die aard van die saak tot vrae en verdere bespreking moes lei.  Een van die deelnemers het op die tweede dag onttrek, maar die konferensie het oor die algemeen wél die reaksie ontlok wat mnr. Meyer en sy vriende in gedagte gehad het.  Daar was so om en by een honderd mense teenwoordig op Donderdag die negende, wat ‘n openbare vakansiedag was, en sowat dertig op die Vrydag.  Dit was lewendig, en soms selfs báie lewendig, maar oor die algemeen baie interessant en leersaam.  En ek dink die heel interessantste bydrae, sekerlik vir my, was dié van mnr. Johan van Rooyen. Sy verhandeling het gegaan oor die manier waarop die Bybelvertalers sekere woordbetekenisse in die oorspronklike tekste vermink het om uiteindelik iets heel anders te sê as wat bedoel was.  En hierdie was nie maar net swak vertaal as gevolg van basiese onkunde nie, dit klink vir my of baie daarvan eintlik baie doelbewus gedoen is.  Lesers wat daarin belangstel om die video’s en klankopnames van die verrigtinge aan te koop kan dit deur my bestel.  U kan my kontak by  fhpretorius@gmail.com

Hier volg dan nou ‘n effens geredigeerde weergawe van wat die uwe op die konferensie voorgedra het.

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————-

2018-08-09 Eerste dag – agtergrond vir Vrydag se gesprek.

Goeiedag,
Ons kan ongelukkig nie vandag aandag aan die verhaal as sulks gee nie, want ‘n mens het baie tyd nodig daarvoor. Ek wil bloot verduidelik hoe ek by Siener betrokke geraak het en hoe ek te werk gegaan het om sy visioene uit te sorteer.  Dit is belangrik om te verstaan vir more se gesprek, want dit sal Siener se bona fides weereens as profeet van God bevestig.  More se gesprek handel oor sy plek in die ry van profete wat oor die laaste dae geprofeteer het en waarom ek met soveel sekerheid kan sê dat hy waarskynlik die belangrikste profeet is wat ooit geleef het

U moet asseblief op hierdie punt eers verstaan dat ek glad nie arrogant of vermetel wil klink met wat ek vandag hier oor myself en my werk aan Siener wil sê nie.  Ek is ‘n baie privaat soort mens en ek hou glad nie van die kalklig of enige ophef oor my nie. Maar ek hét ‘n roeping van Bowe ontvang om Siener uit te sorteer en die waarheid in die visioene bekend te maak, en ek beskou dit as ‘n baie groot verantwoordelikheid wat ek nie op ‘n ongeërgde wyse mág benader nie.

Maar weet u, as die oorlewing van ons volk belangrik vir u is het u natuurlik óók ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van die wisselwerking van hierdie visioene met die werklikheid waarin ons vandag leef.  U sien, ons Vader het hierdie visioenêre inligting aan ons gegee om te verstaan wat met ons as volk in hierdie dae sal gebeur, en wat ook nog moet gebeur in die oorlog wat Siener van gepraat het.  Ons het dit nodig om heelhuids anderkant hierdie bedreiginge by Prieska uit te kom.  More se praatjie sal daaroor gaan dat Siener se visioene die Godgegewe bloudruk bevat wat die hele gelowige groep in ‘n sekere sin veilig tot selfs naby Armageddon sal uitbring.

Siener het gesê dat ons volk teen die einde van die oorlog by Prieska bymekaar sal kom om ‘n nuwe republiek uit te roep en ‘n nuwe leier aan te stel.  Vir ons volk begin die sigbare deel van die wêreld se verlossing dus reeds by Prieska, ‘n paar jaar vóór die Ryk van die Antichris oorsee finaal ondergaan. [Nota bygevoeg vir hierdie artikel: En as my tydlyn korrek is sal Armageddon 42 maande later gebeur.]

Dames en here, Prieska is ‘n absolute hoogtepunt in ons volk se bestaan, want op daardie stadium is die oorlog hier vir praktiese doeleindes reeds gewen en is ons volkome vry en onafhanklik.  Ons ontvang die werklike nuwe Suid-Afrika by Prieska.  Die nuwe SA van 1994 was nooit meer as ‘n verraaierspoging om die gedagte van die Godgegewe nuwe Suid-Afrika voortydig te kaap vir die Antichris se eie doeleindes nie.  En Vader se doel hiermee is om ons instaat te stel om plek te berei vir ons medegelowiges wat van oorsee hierheen gaan vlug.  Word nou asseblief rustig oor die vele bedreiginge teen ons, want ek het oorweldigende bewyse hier dat hulle nie gaan wen nie en dat niks volgens hul plan voltooi gaan word nie.  Wees intussen asseblief geduldig met my en hoor eers wat ek sê, en veral hoekom ek dit sê, voordat u besluit wat u met my en my getuienis wil maak.

Ek wil in die eerste plek so vermetel en arrogant wees om te sê dat hierdie boek van my die enigste en mees volledige waarheid oor Siener se visioene bevat wat beskikbaar is.  Alle ander uitlegte of verduidelikings van Siener is blote bespiegeling, duimsuigstories en in sekere gevalle selfs openlike leuens en bedrog.  En as ek hierdie dinge sê moet u asseblief verstaan dat dit nie my opgeblase ego is wat hier praat nie, maar dat die manier waarop ek hierdie visioene ontsluit het my die reg gee om dit te kán sê.  Alles wat ek rondom Siener sê en doen draai in absolute terme om hierdie werksmetode.  Hierdie manier van doen is heeltemal objektief van aard en inslag en maak dit onmoontlik om die visioene volgens eie smaak en raad te kan uitlê.  Ek sal aanstons verduidelik hoe dit werk, maar hierdie werksmetode kom vanuit die sogenaamde Eskatologiese werkswyse.  Dit is dan ook die aansluitingspunt tussen my bydrae en hierdie Eskatologiese konferensie.

Nou goed dan, ek wil begin deur te sê dat my betrokkenheid by Siener se visioene op ‘n roeping berus wat vroeg in 1994 vanuit twee Skrifgedeeltes in die Bybel gekom het. Ek het voor 1994 nog nooit van hom gehoor nie, maar so het ek uiteindelik op 12 November 1994 by die skrywer AWG Raath uitgekom, en het ek ‘n boek by hom gekoop wat al die aangetekende visioene van Siener bevat het.  Die titel hiervan was Die Vierkleur Wapper Weer.  Hy en wyle mev. Nellie van Zyl het al die aangetekende visioene met groot moeite bymekaar gemaak en geverifieer as waar en eg, en in hierdie boek opgeneem.  Let asseblief daarop dat ek nét met hierdie stel visioene werk.  Ek steur my glad nie aan al die ander “voorheen onaangetekende” visioene wat in omloop is nie, want alles daarvan blyk by nadere ondersoek om blote vervalsings en duimsuigstories te wees.

Die werksmetode wat ek gebruik om die visioene uit te sorteer en te verstaan kom so reg uit die eskatologiese kraal uit.  Dit sê in die eerste plek dat die Bybel die volle verklaring van God Almagtig bevat, en dat dit dus verkeerd is om die Bybel vanuit bronne buite die Bybel te probeer verstaan.  Die teologie het ons geleer dat alles wat ons van Vader moet weet in die Bybel aangeteken staan, so waarom gaan soek hulle dan nou skielik inligting en uitklaring oor Hom by bronne BUITE die Bybel?  En dan kom druk hulle sowaar nog die filosofiese beredeneringe wat hulle onder mekaar uitdink in ons kele af ook én dan moet ons deur ons tiendes nogal daarvoor betaal óók!  Die Woord verklaar Homself genoegsaam, wat beteken dat enige onderwerp in die Bybel op ander plekke binne die Bybel verduidelik word, en ons moet dit maar net gaan soek om die geheel daarvan bymekaar te kry en dit ten volle te kan verstaan.  Die belangrike punt hier is dat die Gees u sal help om dit so te doen as u Hom sal vra, en enigiets anders as net dit gee u in werklikheid maar net tweedehandse inligting!  Die praktiese sleutel tot sukses hierin lê in die voorkoms van kruisverwysings, en die oomblik as ek dit sê kom die begrip “konkordansie” dan ook meteens na vore.

Toe ek in November 1994 fisies met hierdie werk begin het, het ek niks van die visioene af geweet nie. Die massas en massas deurmekaar inligting wat my gekonfronteer het, het my probleem ook nie makliker gemaak nie, want ek kon nie dink wat om met soveel chaos te doen nie. Maar meer as dit het ek selfs ook nie eers geweet presies wat van my verwag word nie. Hier is dit belangrik om te verstaan dat niemand, maar niemand my op enige wyse kon help nie. Selfs nie eers prof. AWG Raath kon my hiermee help nie, en die enigste ander bron wat ek oor Siener gehad het, het ek toe reeds verwerp as geestelik en moreel onbetroubaar en ook as polities uiters bedrieglik.  En tog het ek telkens, asof instinktief, die “regte dinge” gedoen om die algemene verhaal binne die relatiewe kort tydperk van ‘n paar jaar oop te breek. Ek het byvoorbeeld reeds aan die einde van 1998 volledig geweet waaroor die verhaal gaan, en die oorwig van my navorsing daarna het daaroor gegaan om ‘n praktiese metode te ontwikkel om die verhaal sinvol op papier voor te stel. Dit moet vergelyk word met die vrugtelose pogings van hoogs ontwikkelde mense die afgelope honderd jaar.  Niemand het nog ooit hond haaraf kon maak met Siener se visioene tot en met die verskyning van my boek op 31 Mei 2004 nie.  Die leerproses het weliswaar sukkel-sukkel plaasgevind, en die nodige insig het maar stukkie vir stukkie gekom, maar dit het uiteindelik gelei tot die publikasie van hierdie boek. En natuurlik hierdie gesprek van vandag.

Ek het in hierdie verband heeltemal instinktief teruggegryp na sekere beginsels wat ons in die eskatologiese manier van doen aantref. Die onderliggende argument hier was: ás die Siener ‘n profeet was, en ás die visioene werklik van God af gekom het, dan behoort hulle mos ook dieselfde kenmerke en eienskappe te vertoon as die visioene in die Bybel. Die mees basiese grondbeginsel van die eskatologiese werkswyse sê dat ons die Bybel alleenlik vanuit die Bybel self mag verklaar, en ons mag nie ons eie verklarings daarvan deur middel van die menslike rede probeer saamstel nie. Dit beteken dat ‘n mens ‘n goeie en betroubare konkordansie met groot vrug kan aanwend om die Bybel te bestudeer. Dit impliseer natuurlik ook dat ons ‘n soortgelyke instrument goed kan gebruik om die visioene sinvol te bestudeer. In hierdie opsig was ek aanvanklik op die woordelys aangewese wat die skrywer AWG Raath met die hand saamgestel het en wat in Die Vierkleur Wapper Weer verskyn. Dit was egter nie heeltemal geskik vir my doeleindes nie, omdat ek so min van die visioene geweet het. My spesifieke behoefte was ‘n indeks wat al die simbole gelyktydig alfabeties kon lys, die visioen waarin dit voorkom kon aantoon, asook ‘n baie kort visioenêre beskrywing van die simbool én die handeling wat dit uitvoer. Die idee was om die naslaanproses te vergemaklik, omdat al die tersaaklike inligting dan gelyktydig oop voor my kon lê.  Die maklikste en mees effektiewe manier om dit te bereik is natuurlik om enige gegewe visioenreël te neem, ‘n toepaslike beskrywende voorvoegsel daaraan te gee en dit as ‘n unieke stukkie inligting in die geheel in te sorteer.  Op daardie manier skuif en verskuif ‘n mens visioenêre inligting soos jy wil.

Hieruit het vier belangrike ontwikkelinge voortgevloei. Dit is belangrik om te weet wie of wat die ander simbool is wat met enige bepaalde simbool saamgaan, waarom die simbool en/of simbole op ‘n bepaalde manier optree, en ook waar en wanneer die optrede plaasvind.  En so kan ons die optrede en bewegings van ‘n bepaalde simbool selfs op ‘n lankaart plot en volg.  Dit het uiteindelik ‘n indeks opgelewer waarmee ek die opeenvolgende optredes van enige enkele simbool in ‘n logiese volgorde agtermekaar kon plaas saam met die ander simbole wat daarmee saamwerk. Dit het weer tot die identifisering van die verskillende verhaaltjies in die visioene gelei, en dit het my uiteindelik gebring waar ek die verhale bymekaar kon begin inpas om ‘n groot samehangende geheel te vorm.  My oorspronklike mikpunt in 1994 was om dit wat Siener vertel het in die visioenêre vorm na te speur en uit te lig, maar ek was baie gou by dit verby gewees.

Maar so het ek die begrip “konkordansie” gebruik om ‘n standvastige en betroubare werksmetode vir my ontleding van die visioene te ontwikkel.  Ek en my twee oudste seuns het al die aangetekende visioene vroeg in 1995 in my rekenaar ingetik, en toe het ek daardie inligting gebruik om ‘n konkordansie op te stel wat my instaat gestel het om die visioenêre verhaal uit te sorteer.  Die resultate hiervan is in my eerste boek opgeneem onder die titel: Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?  Dit wat ek in hierdie boek sê is gebaseer op ‘n werksmetode wat só wetenskaplik-objektief van aard is dat dit heeltemal los van my persoon staan.  Hierdie visioene dra ‘n massiewe groot emosionele impak met hulle saam, maar tog het my werksmetode ‘n absolute skeiding tussen my en die visioene verseker.  Daar is dus geen emosionele koppeling tussen hierdie boek en my persoon nie.  Die enigste rol wat my persoonlikheid hierin gespeel het was om die basiese dryfkrag te verskaf om my opdrag uit te voer en die taak klaar te kry.  Die feit dat alles hiervan op ‘n rekenaar gedoen is waarborg dan ook dat emosie geen rol in my bevindinge kón gespeel het nie, en dat daar dus ook geen sprake van subjektiewe vertolking van my kant af kán wees nie.

Die praktiese aanmekaarsit van ‘n verhaaltjie vereis dat ons letterlik ‘n stukkie inligting van híér en ‘n flentertjie suggestie van dáár bymekaar moet voeg om ‘n klein samehangende deel van die verhaal op te kan bou.  Die proses begin by enige reël van ‘n visioen, waar die inligting in so ‘n reël tipies na inligting in ‘n ander visioenreël verwys.  Ons praat maar kortweg hiervan as kruisverwysings tussen visioene.

Die posisie van die kruisverwysings in die konkordansie kan op hierdie manier na willekeur verskuif word deur bloot ‘n unieke kode (“vlaggie”) daaraan toe te ken. Dit kan dan met behulp van die sorteerfunksie van die rekenaar saam met al die ander kruisverwysings heen en weer geskuif word totdat ‘n mens die basiese feite van ‘n verhaal min of meer agtermekaar geplaas het. Dit lewer ‘n rou verhaal wat dan verder verfyn kan word. Dit word gedoen deur die inligting wat kortkom in die indeks te gaan soek, en hierby in te trek deur weereens vlaggies daarvoor te gebruik. Enige skoolkind wat al ‘n begripstoets moes doen, of ‘n leesboek moes ontleed, sal verstaan hoe dit werk. Die werksmetode verhoed baie bepaald dat ons nie maar net ‘n duimsuigstorie kan saamflans soos ons wil nie. Daar is per slot van sake sekere opeenvolgende feite in enige verhaal, en dit moet minstens met mekaar en die ander inligting rondom dit balanseer.

Ek wil afsluit met ‘n ope uitnodiging aan almal wat belangstel daarin om Siener vir hulself te leer uitsorteer.  Hierdie boek se eerste uitgawe het op 31 Mei 2004 verskyn, en ek vra al van daardie tyd af dat mense nie summier sal glo wat ek sê nie, maar dat hulle eers sal toets dat wát ek sê wel korrek is.  Alles wat u nodig het om dit te doen is bymekaar gesit in hierdie boek.  Al die aangetekende visoene verskyn agter in die boek, my volledige werskmetode is uitgespel in die boek en dan is my bevindinge natuurlik ook nog in die boek aangeteken.  Ek het hierdie uitnodiging onlangs uitgebrei vir die lede van Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, en dit neem die vorm aan van ‘n “tuis-poging” om ‘n eie konkordansie van die visioene op te bou.  Hierdie FB bad van Elsa Muller is ‘n geslote een, maar ek wil vra dat u daar sal gaan aansluit en hierdie dapper dame sal ondersteun met haar poging om die waarheid rondom Siener te laat seëvier.  Sy is ‘n yster in hierdie opsig!  Maar ek het intussen ook begin om die poging wyer te laat uitkring.  Kontak my gerus op my e-posadres by fhpretorius@gmail.com, dan stuur ek alles wat u nodig het gratis aan sodat u ook u eie konkordansie kan begin bou.  Die inligting bestaan uit my volledige werksmetoede en ook al die aangetekende visioene in hul elektroniese formaat sodat u dadelik daarmee kan begin.

————————————————————————————————————————————-

2018-08-09 – Tweede dag  – Ons Siener was die belangrikste profeet van alle tye.

Ek het gister ‘n ongelooflike mooi uitdrukking hier raakgeloop wat my werksmetode perfek opsom vir my.  My werksmetode waarna ons gister gekyk het was in werklikheid my “map of reality” om Siener te kon uitsorteer!  Maar nou ja, dit was die tweede van drie mikpunte wat ek wou bereik, maar die laaste een het ongelukkig agterweë gebly.  Ek wil dit asseblief eers afhandel voor ons verder gaan.  U was gister geduldig met my oor my openbare dankbetuiging teenoor my vrou, nou vra ek dat u ook geduld sal hê met nog so ‘n versoek.  Ek wil graag ‘n geskenk aan u gee en dit kom van ons Vader af.

Ek is ‘n lid van ‘n geslote FB blad met die naam OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD.  Die blad behoort aan ‘n dame met die naam Elsa Muller en ek wil by u aanbeveel om te gaan aansluit daar, want daar vind ‘n baie opbouende gesprek oor Siener plaas.  Hier is ‘n vegter van ‘n Boervrou vir wie ek net respek het, hóór!  Nou, ek het daar met ‘n ding begin wat ek verder wil uitbrei na die algemene publiek ook.  Ek het net al meer begin verstaan dat dit lankal tyd geword het om die ware Siener terug te bring na waar hy hoort, en dit is by die Boervolk. En ek praat nie nou van my boek nie.  Ek wil vandag hierdie geskenk van Bowe aan u oordra ook.

Stuur vir my ‘n e-pos waarin u bevestig dat u belangstel dan stuur ek drie lêers terug aan u.  Een hiervan is ‘n begeleidende brief met ‘n paar praktiese voorstelle in, nog een is my volledige werksmetode met voorbeelde by, en die derde een is die grootste geskenk wat ek maar aan u kán gee, en dit is al die aangetekende visioene in elektroniese formaat, op MS WORD.  U kan dan in u eie tyd begin om u eie konkordansie van die visioene te bou, en die visioenêre verhaal vir uself uit te haal.  Ek kan u nie op ‘n beter manier toerus en bemagtig om Siener te verstaan as dit nie.

En nou kan ons  oorgaan na die boodskap wat die Gees so kunstiglik vir die hele mensdom in hierdie visioene weggesteek het.  U sien, dit gaan ons Vader om meer as nét die Boervolk se oorlewing in die tye wat kom, dit gaan eintlik oor die welsyn van die hele wêreld, want Hy is per slot van sake Koning van die hele wêreld.  Maar hier moet u asseblief ook verstaan dat ek nie ‘n rassis is nie, of selfs een probeer wees nie, maar ek kan in terme van my roeping nie namens of selfs óór ander rasse as net die blanke praat nie.   Ek weet nie wat Vader oor die ander rasse, of individue binne daardie groepe, besluit het nie, dit het niks met my te doen nie, maar my roeping is bloot gemik op die bymekaarmaak van my eie mense, en dit sluit baie bepaald anderstalige medeblankes in, want ons is almal deel van dieselfde Keltiese genetiese basis.  (Terloops mnr. Johan van Rooyen, ek het ‘n druppel of twee Walliese Butler bloed in my are en het na hul geskiedenis gaan kyk.  Het jy geweet dat die oorspronklike Walliese en Ierse tale blykbaar antieke Hebreeus was?)  As ek dan ander rasse kan of moet help sal ek dit doen, en ek het al, maar soos dit is val my fokus op my eie soort.  En hier kan u aanvaar dat ek ook met baie Engelssprekende mense oor Siener gesels….in Engels nogal.  Maar kom ons gaan aan met dit waarvoor ons regtig hier is.

Meeste mense wat iets van Siener weet, weet ook dat hy van ‘n komende oorlog tussen Duitsland en Engeland gepraat het, en dat ons ons vryheid gaan kry as gevolg daarvan.  Maar daardie oorlog moet nog kom, want die Tweede Wêreldoorlog het ons toe nie so vry gemaak as wat die mense destyds verwag het nie.  Ons sal dus moet sien wat kom, maar volgens die visioenêre verhaal gaan ons nie net vry word in die komende oorlog nie, maar gaan die Britse Empaaier ook heeltemal in duie stort en verdwyn.

En op hierdie punt wil ek eers volstaan met die stelling dat die komende visioenêre Derde Wéreldoorlog glad nie ‘n oorlog is soos ons dit verstaan nie.  Dit is eintlik niks meer as ‘n Engelse poging om ‘n onverwagse staatsgreep saam met sy vennote op die Europa Regering uit te voer nie.  Ek sal verduidelik, maar dit is iets heel anders, en alles daarvan het met die finale vestiging van die Ryk van die Antichris te doen.  Die doel daarmee sal uitgelig word sodra ons die regte punt daarvoor bereik het, maar nou moet  ons eers na ‘n paar aanverwante begrippe kyk voor ons kan aangaan tot daar.

Ek wil hier begin deur te vra wat profesie in die algemeen is.  Ek dink ons kan met veiligheid sê dat ‘n profeet oor die algemeen die toekomsbeplanning van ‘n Hoër Wese aan die mens oordra.  Hier is dit belangrik om te onthou dat die Satan óók profete het wat in sy diens staan en sy beplanning propageer.  Die baie belangrike menslike aspek hiervan is natuurlik dat die boodskap binne die verwysingsraamwerk van die profeet én sy gehoor moet val, anders gaan hulle nie die boodskap verstaan nie. Ek het my gister uitgespreek teen die spreek in tale en hier kom dit nou weer.   As ‘n profesie nie verstaan kan word nie is dit nie meer profesie nie, maar ‘n onsamehangende gebrabbel wat niemand kán stig nie.  En die kritiek-belangrike vereiste hier is dat die simboliek daarin uitgelê en verstaan moet kan word, want profesie is oor die algemeen baie allegories van aard.

Hier raak dit nou belangrik vir ons doeleindes rondom Siener om ook te verstaan dat ‘n profetiese boodskap na weerskante toe óf subjektief, óf objektief oorgedra en verstaan kan word.  Ons kry so ‘n geval in Israel tydens die finale wegvoering van Juda na Babel, waar Jeremia die oorblywende deel van die volk waarsku om nie na Egipte te gaan nie.   Die volk verkies egter om hul eie kop te volg en agter die Hemelkoningin aan na Egipte weg te loop.  Ons sien dan later dat juis die Babiloniërs Egipte oorwin en al die Judeërs wat daarheen gegaan het sterf in die gevegte wat daar plaasvind.  Die prys vir eiesinnige subjektiewe sieninge kan partymaal ‘n bietjie hoog word, nie so nie?  En weet u, dit skeur iets hier in my bors uitmekaar om dit te moet sê, maar presies dieselfde gaan met ‘n deel van ons volk gebeur as gevolg van hardkoppige subjektiewe sieninge.  En die valse storie van die nag van die lang messe vorm die kern daarvan, nê!

Een van die vrae wat nou ontstaan is wat die verskil tussen ‘n Jona en ‘n Jeremia was.   Ek dink dit gaan hier oor die feit dat Jeremia ontwikkeld en genoeg deur Vader verlig was om die groot internasionale prentjie raak te sien en te verstaan.  Anders as Jona sou hy dus kon verstaan dat Vader nie ‘n fout gemaak het met sy vreemde boodskap aan sy volk se aartsvyand nie.  Jeremia (soos Jesaja ook) was ‘n kenner van die toenmalige internasionale politieke toneel, en hy sou dadelik verstaan het dat Vader dit so wou doen om die een of ander internasionale staatspolitieke rede.  Die feit van die saak is dat hy, anders as Jona, dit met entoesiasme sou gaan doen het.   Hy sou nie slimmer as Vader wou probeer wees nie.

Die volgende belangrike saak waarna ons moet kyk is die Bybelse leer van die laaste dae.

Daar word baie dinge hieroor gesê, maar kom ons bly by die algemene beeld en verwagting hiervan, en ek stel dit vir u soos ek dit verstaan en kan plaas binne ons tydsgewrig. Die Bybelverhaal leer dat daar iewers in die toekoms (vir hulle) twee persone na vore sal tree wat die grootste deel van die wêreld aan hul gesag sal onderwerp. Hierdie twee sal namens die Satan optrree, want hulle staan in sy diens, en hulle sal wreed optree. Een is die Antichris, en as ek die Skrif reg verstaan sal hy ‘n erkende staatsman wees en nie die Pous nie.  Die Pous kwailifiseer absoluut om die Valse Profeet te wees. Die Antichris sal deel van Europa se senior royalty wees wat ook baie direk met die staatkunde te doen sal hê.

Wat die moontlikheid van veilige plekke op die aarde betref spel Openbaring 12: 6 dit vir ons uit dat daar wel ‘n plek sal wees buite sig van die slang waar die gelowige vlugtelinge heen sal kan vlug.  Hierdie gebeure speel in Europa af, so logika sê vir my dat die vlugtelinge dus ook vanuit Europa sal kom. Tot die Bybelse taal werk hier saam, want sover ek weet kom die begrip Tyd, Tye en ‘n Halwe Tyd slegs net by Daniël voor ook.  En Daniël weet ons het spesifiek in hierdie terme oor hierdie komende tydperk geprofeteer.  Daar is nie regtig visioene hiervoor nie, maar Siener het blykbaar verduidelik dat daar baie vlugtelinge hier in wit tente sal kom woon.   Die vrou in Openbaring 12:6 is ‘n simbool vir ‘n volk of ‘n groep, en in hierdie geval bes moontlik vir die Keltiese ras van Europa in sy geheel.

Daar word in hierdie opsig baie geargumenteer oor die begrip Jood, en hier is nog een om in die hoed te gooi.

Die Askenaziese skrywer Arthur Koestler sê in sy studiestuk, The Thirteenth Tribe, dat UNESCO op grond van genetiese toetse bevind het dat ‘n Duitse Jood niks meer as ‘n rasegte Duitser is wat die Joodse geloof aangeneem het nie. En dieselfde beginsel geld vir ‘n Engelse Jood, vir ‘n Franse Jood, en, en, en.  Hierdie toetse is tweemaal gedoen op Sephardiese Jode in Europa en die VK, en op die heel minste sê dit dat daardie mense en die blankes van Europa geneties dieselfde is. Die feit van die saak is egter dat Koestler ook die Weste openlik uitlag oor hul idee dat die Jode wat vandag in Israel woon ware Israel is.  Die mense wat vandag daar woon is Askenaziërs, wat ‘n baster Turkse volk is wat in die suidwestelike deel van die huidige Rusland ontstaan het.

[Op hierdie punt wil ek byvoeg dat mnre Bill Meyer en Johan van Rooyen gesê het dat daar intussen verdere toetse gedoen is, en dat Koestler verkeerd bewys is.  Ek het dit op daardie stadium nie bevraagteken nie, maar het by nabetragting by een kritiek-belangrike vraag hieroor vasgesteeek: Wie het hierdie derde stel toetse gedoen? As dit deur lede van die globalisme gedoen is kan ek dit op geen manier aanvaar nie, en die Israeli’s val absoluut binne die grense van hierdie groep. Hulle het hul eie agenda binne hierdie mense se agenda, maar oppervlakkig gesien is hulle deel van die groter groep!  Wie, in alle eerlikheid gevra  kan dus sulke toetse en die uitslae darvan vertrou? ]

Maar nou goed, ek het gister gesê dat Siener die belangrikste profeet was wat ooit geleef het en ek het dit soos volg verduidelik:  Die profete in die Bybel het slegs ‘n raamwerk aan ons nagelaat van hoe hierdie laaste dae gaan lyk.  Dit was heelwat langer as twee duisend jaar gelede en die totale verwysingsraamwerk waarbinne hulle die teokoms verstaan het, het sedertdien heeltemal verander. Siener se visioenêre verhaal het die detail kom verskaf wat daardie raamwerk in iets verander wat ons direk kan herken. Al wat dit vra is om die internasionale politieke toneel te bestudeer en hierdie raamwerk daarop te probeer pas totdat Bybelse bloudruk en fisiese werklikheid foutloos ooreenstem. En dit lyk of ons vinnig besig is om daarby uit te kom.

Nou, hierdie stelling van my word baie gemaklik afgeskiet met die vraag: Is jy mal: hoe kan Siener dan ‘n belangriker profeet as Jesus gewees het? My teenvraag hierop is: Ek is nie besig om Siener bokant Jesus te probeer stel nie, maar luister asseblief eers klaar wat ek wil sê voordat enigiemand my met klippe begin doodgooi.  En sê dan asseblief sommer ook vir my presies hoeveel Jesus ons van die detail van hierdie laaste dae vertel het.

Wat ek hiermee wil uitwys is dat ook Jesus as profeet in terme van tyd bloot in die ry van profete gestaan het en Hyt het eintlik bitter min detail hiervan nagelaat.  [Ek is glad nie belangrik in hierdie saak nie, maar soos dit is het ek…] minstens ses tot agt ure nodig om jou te vertel wat in Siener se visioenêre verhaal oor hierdie laaste dae aan ons oorgedra is. En moenie vir my probeer sê dat Jesus God is en dat alles wat die profete gesê het daarom ook van Hom af kom nie, want hier moet u asseblief twee verdere dinge in gedagte hou.

Die eerste is dat Siener die eer en krediet vir die visioene aan God Almagtig gegee het.  Hy het daardeur vir ons gesê dat hierdie visioene deur Vader aan hom getoon is.  En ek wens so dat mense sal ophou om hierdie diep gelowige ou man se kinderlike geloofsbelydenis in God Almagtig so summier van die tafel te wil vee.  Dit sê vir my dat sulke mense ego probleme het omdat hulle heeltemal onseker is van hul eie geestelike diepte en krag.  Hulle fluit bloot in die donker.

Die tweede ding wat u hier in gedagte moet hou is dat juis my werksmetode bewys dat Siener inderdaad ‘n geloofwaardige profeet van God was.  As ons die feite in die verhaaltjies deur middel van my konkordansie bymekaar gebring het vind ons keer op keer dat die samehangende feite as ‘n reël lang tydperke uitmekaar lê, en dat dit nie noodwendig in opeenvolgende orde voorkom nie, maar dat hulle nogtans perfek bymekaar inpas om die verhaal op ‘n logiese en samehangende wyse te kán vertel.  Wat meer is, hy het geen beheer gehad oor die beelde wat voor hom verkyn het nie.  Hy kon niks meer doen as om net hierdie beelde te beskryf nie.  Dit sê vir my op ‘n feitlike logiese basis dat hy beslis nie ‘n leuenagtige waarsêer was nie.

Maar kom ons kyk nou hoe die werklikheid van die komende Antichris in Siener se visioenêre verhaal beskryf word.  Ek gaan eers die toepaslike dele van die visioenêre verhaal verduidelik en dan kan ons dit vergelyk met die werklikheid.

Siener se verhaal begin fisies met ‘n terroristegroep wat ‘n aanval op Duitsland loods, en hierdie groep staan kortweg bekend as Die Turk.  Daar kruip nog drie sulke terroristegroepe weg in die omgewing, maar hulle is almal Indiërs.  Op daardie stadium is die hele Europa reeds bewus van ‘n dreigende terroriste aanslag iewers in Wes-Europa, want hulle patrolleer Europa op “stofgeryde paaie”.

Ons vind verder dat die lande groot konsentrasies militêre personeel op sekere plekke in Europa ontplooi het. Daar is ook ‘n groot groep Amerikaanse soldate teenwoordig in Europa en ons kan aanvaar dat hulle deel is van NAVO se magte in Europa.  Die gesamentlike Westerse magte, wat hoofsaaklik uit Engelse en Amerikaners bestaan, se hoofkwartier is by die VVO in Europa, dit wil sê waarskynlik by Geneve.  Die Amerikaners patroleer skynbaar die strook land tussen Geneve en Duitsland.  Engeland het verder ook ‘n baie groot militêre teenwoordigheid in die suidelike en sentrale deel van Pole.  Hierdie basis is so groot dat dit op drie flanke deur drie Britse generaals en hul gevegsgroepe beskerm word.  Die Duitse leër is in hul eie land gestasioneer.  Wat die Turk betref moet ek dadelik sê dat dit nie ‘n groep Turke is nie, maar ‘n klomp militante Islamitiese terroriste waarvan die leier vir Siener soos ‘n Turk gelyk het en sy manskappe soos Boesmans.

En nou kom die eerste verrassing.

Ons vind dat die drie groepe Indiërterroriste in die direkte omgewing van die drie Britse generaals rondom die Britse hoofmag in Pole wegkruip.  Die verhaal begin as die Turk implisiet ‘n aanval op Duitsland loods, en die gang van die verhaal dui aan dat hulle poog om die Duitse weermag uit die land weg te lok.  Die doel hiermee is duidelik om die Duitse leër in ‘n hinderlaag in Pole in te lok en die Duitse militêre mag daar te breek.  En hier moet u geen fout maak nie, die Turk is groot genoeg om dit reg te kry om die Duitsers weg te lok óók.  Die groot skok hierin is dat die Britse kroonprins, Charles, in beheer is van al vier die terroristegroepe, en dat hulle in werklikheid saamwerk in die komplot teen Duitsland.

Maar dan kom daar nog ‘n groot verrassing.  Ons sien dat ‘n Indiërstaatshoof met sy land se hele militêre mag in Europa aankom om die Duitsers te kom help. Hy bereik een van die Britse generaals in Pole en vertel hom van ‘n Engelse komplot teen Duitsland om daardie land aan te val en oor te neem.  Dit is per slot van sake waarom die Indiër sy land se militêre mag gebring het, want hy wil kom help teen hierdie onheilige ongeregtigheid.  Die Britse generaal en die Indiër smelt hierop hul magte met mekaar saam en rebelleer teen die Britse owerheid.  Die Indiërstaatshoof stel die Duitsers net betyds in kennis van die Britse hinderlaag wat in Pole op hulle wag. Die Duitsers vertel die Amerikaners hiervan en die twee lande vorm dan ‘n koalisie met mekaar en val die Engelse mag in Pole onverwags aan. Die Britte by Geneve stuur nou versterkings na Pole, maar hulle kom te laat daar aan om te kan help.  Hierdie Engelse soldate storm egter deur Duitsland, wie se grense nou oop lê omdat die hoofmag in Pole besig is, en hulle loop die Duitse parlement plat soos hulle verbygaan.  Dit beteken minstens in beginsel dat die Duitse regering tot niet gaan omdat die leierselement van die land almal uitgewis word.  Hierdie is net in beginsel waar, dit is nie noodwendig so in die praktyk ook nie, maar dit beteken wel dat die Duitse staatshoof moontlik doodgemaak kan word tydens die gebeure. Dit kan belangrik wees, want hy is huidiglik een van die twee mees moontlike kandidate om die Antichris te kan wees.

Ons kan nie na die hele storie kyk nie, so ons spring ‘n ent verder daarmee aan, en so sien ons uiteindelik dat die Britse kroonprins in die suidoostelike deel van Europa doodgeskiet word.  Die praktiese probleem wat dit skep is dat Charles die ander kandidaat vir die pos van Antichris kan wees.  Die oorlog verskuif op hierdie stadium vanaf Europa na Kanada en Amerika toe.

So hoe lyk hierdie situasie in die praktyk. Prins Charles is amptelik aangewys as kweenie se opvolger.  Wat vreemd is in hul koninklike huishouding is dat hy self nie meer ‘n opvolger het nie.  Albei sy seuns is met gewone vrouens getroud, die jongste een nogal met ‘n geskeide Amerikaanse kleurling.  Die koninklike reëls sê dat hulle nie meer op die troon sal mag sit nie, nie tensy hulle van hul vrouens skei en met ‘n lid van die adelstand in die huwelik tree nie.  Prins Charles het in ongeveer 1976 die volgende gesê:  As ek ooit koning van Groot Brittanje word sal ek waarskynlik die laaste een wees, want die konsep is uitgedien.  En so sal dit wees, hy sal die laaste een wees, want sy opvolgers het asof vanself uit die prentjie verdwyn.  My afleiding is dat hy sy oog op ‘n hoër pos het, want u weet, om koning van Groot Brittanje te wees is een ding, maar om koning van die hele wêreld te wees met al daardie mag en rykdom moet ‘n baie meer aanloklike proposisie wees.  Daar het in elk geval binne-inligting na vore gekom dat hy inderdaad voorberei word om die pos van Antichris te kan vul.

Wat Duitsland betref sien ons die volgende. Merkel se regering ondervind al meer probleme om aan die gang te bly.  Ek wil ‘n lang storie kort maak deur bloot te sê dat sy dalk baie binnekort sal moet bedank en loop, want die  migranteprobleem, saam met die verswakkende ekonomie is besig om haar uit te druk.  Dit het bekend geword dat die Globaliste, waarvan Merkel deel is, dit ten doel het om die blanke ras uit te wis en dat hulle juis die migrante daarvoor in Europa wil inspan.  [Mense wat vir hulself kan dink sal besef dat daar so stilweg ‘n Islamitiese terroristemag van miljoene mense in Europa opgebou is!  En ja, kan u verstaan dat dieselfde hier by ons gebeur het en dat dit een van die redes is vir Trump se al hoe groter wordende militêre voetspoor in ons deel van die wêreld?   En die enigste manier hoe hierdie probleem by ons kortgeknip kan word is as die een of ander groot konflik uitbars wat die ANC regering genoegsaam bedreig, sodat Engeland kan ingryp soos wat ek dit in die vorige paar artikels gestel het.]

Dit kan uiteindelik die deur oopmaak vir ene Baron KT zu Guttenberg om die nuwe Duitse kanselier te word. Hy is ‘n baie gewilde man en was ‘n paar jaar gelede Duitsland se uiters suksesvolle minister van verdediging gewees.  Hy het die Duitse weermag hervorm en die leierselement daarvan eet letterlik uit sy hand uit.   Hy is ook een van die drie mees betitelde royals in Europa en hy kwalifiseer ook om ‘n kandidaat vir die pos van Antichris te wees. Daar is net eenvoudig niemand anders op die staatspolitieke en ook adelike radar wat dieselfde kwalifikasies as Charles en hierdie Duitser het nie. Ek kan ongelukkig nie nou vir sê waarom ek dit sê nie, die tyd is nog nie reg daarvoor nie, maar die Antichris sal van adelike afkoms wees, en dan ook vanuit die absolute top laag daarvan.

Dames en here, die gang van die visioenêre verhaal dui aan dat die komende oorlog tussen Engeland en Duitsland in werklikheid niks meer as ‘n Britse poging is om ‘n staatsgreep teen die Europa Regering uit te voer nie. Die doel hiermee is om die Duitse kandidaat vir die pos van Antichris uit te haal, want Charles wil die joppie hê.  Maar ons het ook ‘n probleem hier, want ons weet nie wie dit gaan kry nie omdat albei te sterwe gaan kom.  Ons lees nêrens in die verhaal van enige Duitse of Britse politieke leiers nie, so die Duitser sterf waarskynlik ook, maar jhel aan die begin van die verhaal.  Ons gewone mense verstaan uit die Bybelverhaal dat die Antichris na 42 maande te sterwe sal kom, maar dat hy dan uit die dood opgewek sal word. en dan word hy ‘n monster soos die Satan self.

So ons sal maar moet wag om te sien wat presies gebeur, maar dit is in hooftrekke wat Siener se visioene ons vertel van die komende laaste dae.  [Maar dit, soos ek dit verstaan is egter nie die volle tydperk van die “laaste dae” nie.  Die visioenêre verhaal stop by Durban sodra ons vyande vanaf Vereeniging daar aankom.  Ons is vry daarna, maar die Antichris se finale tydperk van absolute verskrikking gaan dan nog aan in minstens Noord-Amerika.  En as ek reg is met my tydlyn sal die Antichris se terreurveldtog nog vir ‘n verdere 42 maande aanhou in minstens Noord-Amerika.  Ons weet ook nie wat gebeur in die Oos-Europa, die Midde en ook Verre Ooste nie.  Maar ons sal vry en veilig wees, want die “vrou” in Op 12:6 vlug hierheen buite gesig van die slang (Siener se vlugtelinge van oorsee).  Die slang sal haar agtervolg maar hy sal wel sy rieme op ‘n manier styfloop iewers tussen daar en hier.]

Dankie vir u geduld.