Slaan oor na inhoud

ART 117 2018-09-16 Eskatologie konferensie te Centurion 9-10 Aug 2018 – Siener se plek in die ry van profete

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die konferensie hierbo is deur mnr. Bill Meyer van Centurion gereël vir die twee dae soos aangetoon.   Die doel daarmee was om hierdie uiters belangrike onderwerp aan die lewe te hou, want die moderne teologie gaan om bepaalde on-Bybelse redes uit sy pad om dit dood te smoor.  Die Bybelse gegewe hieroor spreek hard en duidelik téén die rigting waarin die filosofiese benadering van die sogenaamde “Christelike teologie” sedert (veral) die einde van die 1700’s weggesak het.  Hierdie benadering is jare lank al besig om die doodsklok vir die opregte, maar goedgelowige lidmate van die kerk te lui.  Nou, behalwe vir die feit dat die kerk se Hoof stilweg vervang is met iets en iemand anders het dit ook ‘n groot fisiese probleem vir die mensdom gebring.  Die grootse onmiddellike gevaar vir die groep gelowiges is dan ook die sluwe manier waarop hul naïewe goedgelowigheid op die weg van die globalisme meegeneem is.  Die globalisme is natuurlik die oorhoofse instrument waarmee die Ryk van die Antichris baie stil en ageraf opgerig word. Hierdie goedgelowigheid is letterlik gekaap sonder dat die lidmaat dit besef het.  Die onderwerp as sulks is baie stilweg deur die kerke se hierargieë van die kansel af verban en die lidmate is dus nooit in enige diepte daaraan blootgestel nie.  Mense soos die Europese adelikes (“elite”), George Sorros, Henry Kissinger, ensovoorts, jubel en juig oor die manier waarop hul doelwitte namens hulle bereik word, en die kerk sê maar net halleluja en amen daarop.  Daar kom waaragtig géén waarskuwing van die kansels af teen dit nie!

Daar was aanvanklik  vier sprekers genooi om elk die onderwerp vanuit sy bepaalde hoek te benader, wat uit die aard van die saak tot vrae en verdere bespreking moes lei.  Een van die deelnemers het op die tweede dag onttrek, maar die konferensie het oor die algemeen wél die reaksie ontlok wat mnr. Meyer en sy vriende in gedagte gehad het.  Daar was so om en by een honderd mense teenwoordig op Donderdag die negende, wat ‘n openbare vakansiedag was, en sowat dertig op die Vrydag.  Dit was lewendig, en soms selfs báie lewendig, maar oor die algemeen baie interessant en leersaam.  En ek dink die heel interessantste bydrae, sekerlik vir my, was dié van mnr. Johan van Rooyen. Sy verhandeling het gegaan oor die manier waarop die Bybelvertalers sekere woordbetekenisse in die oorspronklike tekste vermink het om uiteindelik iets heel anders te sê as wat bedoel was.  En hierdie was nie maar net swak vertaal as gevolg van basiese onkunde nie, dit klink vir my of baie daarvan eintlik baie doelbewus gedoen is.  Lesers wat daarin belangstel om die video’s en klankopnames van die verrigtinge aan te koop kan dit deur my bestel.  U kan my kontak by  fhpretorius@gmail.com

Hier volg dan nou ‘n effens geredigeerde weergawe van wat die uwe op die konferensie voorgedra het.

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————-

2018-08-09 Eerste dag – agtergrond vir Vrydag se gesprek.

Goeiedag,
Ons kan ongelukkig nie vandag aandag aan die verhaal as sulks gee nie, want ‘n mens het baie tyd nodig daarvoor. Ek wil bloot verduidelik hoe ek by Siener betrokke geraak het en hoe ek te werk gegaan het om sy visioene uit te sorteer.  Dit is belangrik om te verstaan vir more se gesprek, want dit sal Siener se bona fides weereens as profeet van God bevestig.  More se gesprek handel oor sy plek in die ry van profete wat oor die laaste dae geprofeteer het en waarom ek met soveel sekerheid kan sê dat hy waarskynlik die belangrikste profeet is wat ooit geleef het

U moet asseblief op hierdie punt eers verstaan dat ek glad nie arrogant of vermetel wil klink met wat ek vandag hier oor myself en my werk aan Siener wil sê nie.  Ek is ‘n baie privaat soort mens en ek hou glad nie van die kalklig of enige ophef oor my nie. Maar ek hét ‘n roeping van Bowe ontvang om Siener uit te sorteer en die waarheid in die visioene bekend te maak, en ek beskou dit as ‘n baie groot verantwoordelikheid wat ek nie op ‘n ongeërgde wyse mág benader nie.

Maar weet u, as die oorlewing van ons volk belangrik vir u is het u natuurlik óók ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van die wisselwerking van hierdie visioene met die werklikheid waarin ons vandag leef.  U sien, ons Vader het hierdie visioenêre inligting aan ons gegee om te verstaan wat met ons as volk in hierdie dae sal gebeur, en wat ook nog moet gebeur in die oorlog wat Siener van gepraat het.  Ons het dit nodig om heelhuids anderkant hierdie bedreiginge by Prieska uit te kom.  More se praatjie sal daaroor gaan dat Siener se visioene die Godgegewe bloudruk bevat wat die hele gelowige groep in ‘n sekere sin veilig tot selfs naby Armageddon sal uitbring.

Siener het gesê dat ons volk teen die einde van die oorlog by Prieska bymekaar sal kom om ‘n nuwe republiek uit te roep en ‘n nuwe leier aan te stel.  Vir ons volk begin die sigbare deel van die wêreld se verlossing dus reeds by Prieska, ‘n paar jaar vóór die Ryk van die Antichris oorsee finaal ondergaan. [Nota bygevoeg vir hierdie artikel: En as my tydlyn korrek is sal Armageddon 42 maande later gebeur.]

Dames en here, Prieska is ‘n absolute hoogtepunt in ons volk se bestaan, want op daardie stadium is die oorlog hier vir praktiese doeleindes reeds gewen en is ons volkome vry en onafhanklik.  Ons ontvang die werklike nuwe Suid-Afrika by Prieska.  Die nuwe SA van 1994 was nooit meer as ‘n verraaierspoging om die gedagte van die Godgegewe nuwe Suid-Afrika voortydig te kaap vir die Antichris se eie doeleindes nie.  En Vader se doel hiermee is om ons instaat te stel om plek te berei vir ons medegelowiges wat van oorsee hierheen gaan vlug.  Word nou asseblief rustig oor die vele bedreiginge teen ons, want ek het oorweldigende bewyse hier dat hulle nie gaan wen nie en dat niks volgens hul plan voltooi gaan word nie.  Wees intussen asseblief geduldig met my en hoor eers wat ek sê, en veral hoekom ek dit sê, voordat u besluit wat u met my en my getuienis wil maak.

Ek wil in die eerste plek so vermetel en arrogant wees om te sê dat hierdie boek van my die enigste en mees volledige waarheid oor Siener se visioene bevat wat beskikbaar is.  Alle ander uitlegte of verduidelikings van Siener is blote bespiegeling, duimsuigstories en in sekere gevalle selfs openlike leuens en bedrog.  En as ek hierdie dinge sê moet u asseblief verstaan dat dit nie my opgeblase ego is wat hier praat nie, maar dat die manier waarop ek hierdie visioene ontsluit het my die reg gee om dit te kán sê.  Alles wat ek rondom Siener sê en doen draai in absolute terme om hierdie werksmetode.  Hierdie manier van doen is heeltemal objektief van aard en inslag en maak dit onmoontlik om die visioene volgens eie smaak en raad te kan uitlê.  Ek sal aanstons verduidelik hoe dit werk, maar hierdie werksmetode kom vanuit die sogenaamde Eskatologiese werkswyse.  Dit is dan ook die aansluitingspunt tussen my bydrae en hierdie Eskatologiese konferensie.

Nou goed dan, ek wil begin deur te sê dat my betrokkenheid by Siener se visioene op ‘n roeping berus wat vroeg in 1994 vanuit twee Skrifgedeeltes in die Bybel gekom het. Ek het voor 1994 nog nooit van hom gehoor nie, maar so het ek uiteindelik op 12 November 1994 by die skrywer AWG Raath uitgekom, en het ek ‘n boek by hom gekoop wat al die aangetekende visioene van Siener bevat het.  Die titel hiervan was Die Vierkleur Wapper Weer.  Hy en wyle mev. Nellie van Zyl het al die aangetekende visioene met groot moeite bymekaar gemaak en geverifieer as waar en eg, en in hierdie boek opgeneem.  Let asseblief daarop dat ek nét met hierdie stel visioene werk.  Ek steur my glad nie aan al die ander “voorheen onaangetekende” visioene wat in omloop is nie, want alles daarvan blyk by nadere ondersoek om blote vervalsings en duimsuigstories te wees.

Die werksmetode wat ek gebruik om die visioene uit te sorteer en te verstaan kom so reg uit die eskatologiese kraal uit.  Dit sê in die eerste plek dat die Bybel die volle verklaring van God Almagtig bevat, en dat dit dus verkeerd is om die Bybel vanuit bronne buite die Bybel te probeer verstaan.  Die teologie het ons geleer dat alles wat ons van Vader moet weet in die Bybel aangeteken staan, so waarom gaan soek hulle dan nou skielik inligting en uitklaring oor Hom by bronne BUITE die Bybel?  En dan kom druk hulle sowaar nog die filosofiese beredeneringe wat hulle onder mekaar uitdink in ons kele af ook én dan moet ons deur ons tiendes nogal daarvoor betaal óók!  Die Woord verklaar Homself genoegsaam, wat beteken dat enige onderwerp in die Bybel op ander plekke binne die Bybel verduidelik word, en ons moet dit maar net gaan soek om die geheel daarvan bymekaar te kry en dit ten volle te kan verstaan.  Die belangrike punt hier is dat die Gees u sal help om dit so te doen as u Hom sal vra, en enigiets anders as net dit gee u in werklikheid maar net tweedehandse inligting!  Die praktiese sleutel tot sukses hierin lê in die voorkoms van kruisverwysings, en die oomblik as ek dit sê kom die begrip “konkordansie” dan ook meteens na vore.

Toe ek in November 1994 fisies met hierdie werk begin het, het ek niks van die visioene af geweet nie. Die massas en massas deurmekaar inligting wat my gekonfronteer het, het my probleem ook nie makliker gemaak nie, want ek kon nie dink wat om met soveel chaos te doen nie. Maar meer as dit het ek selfs ook nie eers geweet presies wat van my verwag word nie. Hier is dit belangrik om te verstaan dat niemand, maar niemand my op enige wyse kon help nie. Selfs nie eers prof. AWG Raath kon my hiermee help nie, en die enigste ander bron wat ek oor Siener gehad het, het ek toe reeds verwerp as geestelik en moreel onbetroubaar en ook as polities uiters bedrieglik.  En tog het ek telkens, asof instinktief, die “regte dinge” gedoen om die algemene verhaal binne die relatiewe kort tydperk van ‘n paar jaar oop te breek. Ek het byvoorbeeld reeds aan die einde van 1998 volledig geweet waaroor die verhaal gaan, en die oorwig van my navorsing daarna het daaroor gegaan om ‘n praktiese metode te ontwikkel om die verhaal sinvol op papier voor te stel. Dit moet vergelyk word met die vrugtelose pogings van hoogs ontwikkelde mense die afgelope honderd jaar.  Niemand het nog ooit hond haaraf kon maak met Siener se visioene tot en met die verskyning van my boek op 31 Mei 2004 nie.  Die leerproses het weliswaar sukkel-sukkel plaasgevind, en die nodige insig het maar stukkie vir stukkie gekom, maar dit het uiteindelik gelei tot die publikasie van hierdie boek. En natuurlik hierdie gesprek van vandag.

Ek het in hierdie verband heeltemal instinktief teruggegryp na sekere beginsels wat ons in die eskatologiese manier van doen aantref. Die onderliggende argument hier was: ás die Siener ‘n profeet was, en ás die visioene werklik van God af gekom het, dan behoort hulle mos ook dieselfde kenmerke en eienskappe te vertoon as die visioene in die Bybel. Die mees basiese grondbeginsel van die eskatologiese werkswyse sê dat ons die Bybel alleenlik vanuit die Bybel self mag verklaar, en ons mag nie ons eie verklarings daarvan deur middel van die menslike rede probeer saamstel nie. Dit beteken dat ‘n mens ‘n goeie en betroubare konkordansie met groot vrug kan aanwend om die Bybel te bestudeer. Dit impliseer natuurlik ook dat ons ‘n soortgelyke instrument goed kan gebruik om die visioene sinvol te bestudeer. In hierdie opsig was ek aanvanklik op die woordelys aangewese wat die skrywer AWG Raath met die hand saamgestel het en wat in Die Vierkleur Wapper Weer verskyn. Dit was egter nie heeltemal geskik vir my doeleindes nie, omdat ek so min van die visioene geweet het. My spesifieke behoefte was ‘n indeks wat al die simbole gelyktydig alfabeties kon lys, die visioen waarin dit voorkom kon aantoon, asook ‘n baie kort visioenêre beskrywing van die simbool én die handeling wat dit uitvoer. Die idee was om die naslaanproses te vergemaklik, omdat al die tersaaklike inligting dan gelyktydig oop voor my kon lê.  Die maklikste en mees effektiewe manier om dit te bereik is natuurlik om enige gegewe visioenreël te neem, ‘n toepaslike beskrywende voorvoegsel daaraan te gee en dit as ‘n unieke stukkie inligting in die geheel in te sorteer.  Op daardie manier skuif en verskuif ‘n mens visioenêre inligting soos jy wil.

Hieruit het vier belangrike ontwikkelinge voortgevloei. Dit is belangrik om te weet wie of wat die ander simbool is wat met enige bepaalde simbool saamgaan, waarom die simbool en/of simbole op ‘n bepaalde manier optree, en ook waar en wanneer die optrede plaasvind.  En so kan ons die optrede en bewegings van ‘n bepaalde simbool selfs op ‘n lankaart plot en volg.  Dit het uiteindelik ‘n indeks opgelewer waarmee ek die opeenvolgende optredes van enige enkele simbool in ‘n logiese volgorde agtermekaar kon plaas saam met die ander simbole wat daarmee saamwerk. Dit het weer tot die identifisering van die verskillende verhaaltjies in die visioene gelei, en dit het my uiteindelik gebring waar ek die verhale bymekaar kon begin inpas om ‘n groot samehangende geheel te vorm.  My oorspronklike mikpunt in 1994 was om dit wat Siener vertel het in die visioenêre vorm na te speur en uit te lig, maar ek was baie gou by dit verby gewees.

Maar so het ek die begrip “konkordansie” gebruik om ‘n standvastige en betroubare werksmetode vir my ontleding van die visioene te ontwikkel.  Ek en my twee oudste seuns het al die aangetekende visioene vroeg in 1995 in my rekenaar ingetik, en toe het ek daardie inligting gebruik om ‘n konkordansie op te stel wat my instaat gestel het om die visioenêre verhaal uit te sorteer.  Die resultate hiervan is in my eerste boek opgeneem onder die titel: Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?  Dit wat ek in hierdie boek sê is gebaseer op ‘n werksmetode wat só wetenskaplik-objektief van aard is dat dit heeltemal los van my persoon staan.  Hierdie visioene dra ‘n massiewe groot emosionele impak met hulle saam, maar tog het my werksmetode ‘n absolute skeiding tussen my en die visioene verseker.  Daar is dus geen emosionele koppeling tussen hierdie boek en my persoon nie.  Die enigste rol wat my persoonlikheid hierin gespeel het was om die basiese dryfkrag te verskaf om my opdrag uit te voer en die taak klaar te kry.  Die feit dat alles hiervan op ‘n rekenaar gedoen is waarborg dan ook dat emosie geen rol in my bevindinge kón gespeel het nie, en dat daar dus ook geen sprake van subjektiewe vertolking van my kant af kán wees nie.

Die praktiese aanmekaarsit van ‘n verhaaltjie vereis dat ons letterlik ‘n stukkie inligting van híér en ‘n flentertjie suggestie van dáár bymekaar moet voeg om ‘n klein samehangende deel van die verhaal op te kan bou.  Die proses begin by enige reël van ‘n visioen, waar die inligting in so ‘n reël tipies na inligting in ‘n ander visioenreël verwys.  Ons praat maar kortweg hiervan as kruisverwysings tussen visioene.

Die posisie van die kruisverwysings in die konkordansie kan op hierdie manier na willekeur verskuif word deur bloot ‘n unieke kode (“vlaggie”) daaraan toe te ken. Dit kan dan met behulp van die sorteerfunksie van die rekenaar saam met al die ander kruisverwysings heen en weer geskuif word totdat ‘n mens die basiese feite van ‘n verhaal min of meer agtermekaar geplaas het. Dit lewer ‘n rou verhaal wat dan verder verfyn kan word. Dit word gedoen deur die inligting wat kortkom in die indeks te gaan soek, en hierby in te trek deur weereens vlaggies daarvoor te gebruik. Enige skoolkind wat al ‘n begripstoets moes doen, of ‘n leesboek moes ontleed, sal verstaan hoe dit werk. Die werksmetode verhoed baie bepaald dat ons nie maar net ‘n duimsuigstorie kan saamflans soos ons wil nie. Daar is per slot van sake sekere opeenvolgende feite in enige verhaal, en dit moet minstens met mekaar en die ander inligting rondom dit balanseer.

Ek wil afsluit met ‘n ope uitnodiging aan almal wat belangstel daarin om Siener vir hulself te leer uitsorteer.  Hierdie boek se eerste uitgawe het op 31 Mei 2004 verskyn, en ek vra al van daardie tyd af dat mense nie summier sal glo wat ek sê nie, maar dat hulle eers sal toets dat wát ek sê wel korrek is.  Alles wat u nodig het om dit te doen is bymekaar gesit in hierdie boek.  Al die aangetekende visoene verskyn agter in die boek, my volledige werskmetode is uitgespel in die boek en dan is my bevindinge natuurlik ook nog in die boek aangeteken.  Ek het hierdie uitnodiging onlangs uitgebrei vir die lede van Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, en dit neem die vorm aan van ‘n “tuis-poging” om ‘n eie konkordansie van die visioene op te bou.  Hierdie FB bad van Elsa Muller is ‘n geslote een, maar ek wil vra dat u daar sal gaan aansluit en hierdie dapper dame sal ondersteun met haar poging om die waarheid rondom Siener te laat seëvier.  Sy is ‘n yster in hierdie opsig!  Maar ek het intussen ook begin om die poging wyer te laat uitkring.  Kontak my gerus op my e-posadres by fhpretorius@gmail.com, dan stuur ek alles wat u nodig het gratis aan sodat u ook u eie konkordansie kan begin bou.  Die inligting bestaan uit my volledige werksmetoede en ook al die aangetekende visioene in hul elektroniese formaat sodat u dadelik daarmee kan begin.

————————————————————————————————————————————-

2018-08-09 – Tweede dag  – Ons Siener was die belangrikste profeet van alle tye.

Ek het gister ‘n ongelooflike mooi uitdrukking hier raakgeloop wat my werksmetode perfek opsom vir my.  My werksmetode waarna ons gister gekyk het was in werklikheid my “map of reality” om Siener te kon uitsorteer!  Maar nou ja, dit was die tweede van drie mikpunte wat ek wou bereik, maar die laaste een het ongelukkig agterweë gebly.  Ek wil dit asseblief eers afhandel voor ons verder gaan.  U was gister geduldig met my oor my openbare dankbetuiging teenoor my vrou, nou vra ek dat u ook geduld sal hê met nog so ‘n versoek.  Ek wil graag ‘n geskenk aan u gee en dit kom van ons Vader af.

Ek is ‘n lid van ‘n geslote FB blad met die naam OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD.  Die blad behoort aan ‘n dame met die naam Elsa Muller en ek wil by u aanbeveel om te gaan aansluit daar, want daar vind ‘n baie opbouende gesprek oor Siener plaas.  Hier is ‘n vegter van ‘n Boervrou vir wie ek net respek het, hóór!  Nou, ek het daar met ‘n ding begin wat ek verder wil uitbrei na die algemene publiek ook.  Ek het net al meer begin verstaan dat dit lankal tyd geword het om die ware Siener terug te bring na waar hy hoort, en dit is by die Boervolk. En ek praat nie nou van my boek nie.  Ek wil vandag hierdie geskenk van Bowe aan u oordra ook.

Stuur vir my ‘n e-pos waarin u bevestig dat u belangstel dan stuur ek drie lêers terug aan u.  Een hiervan is ‘n begeleidende brief met ‘n paar praktiese voorstelle in, nog een is my volledige werksmetode met voorbeelde by, en die derde een is die grootste geskenk wat ek maar aan u kán gee, en dit is al die aangetekende visioene in elektroniese formaat, op MS WORD.  U kan dan in u eie tyd begin om u eie konkordansie van die visioene te bou, en die visioenêre verhaal vir uself uit te haal.  Ek kan u nie op ‘n beter manier toerus en bemagtig om Siener te verstaan as dit nie.

En nou kan ons  oorgaan na die boodskap wat die Gees so kunstiglik vir die hele mensdom in hierdie visioene weggesteek het.  U sien, dit gaan ons Vader om meer as nét die Boervolk se oorlewing in die tye wat kom, dit gaan eintlik oor die welsyn van die hele wêreld, want Hy is per slot van sake Koning van die hele wêreld.  Maar hier moet u asseblief ook verstaan dat ek nie ‘n rassis is nie, of selfs een probeer wees nie, maar ek kan in terme van my roeping nie namens of selfs óór ander rasse as net die blanke praat nie.   Ek weet nie wat Vader oor die ander rasse, of individue binne daardie groepe, besluit het nie, dit het niks met my te doen nie, maar my roeping is bloot gemik op die bymekaarmaak van my eie mense, en dit sluit baie bepaald anderstalige medeblankes in, want ons is almal deel van dieselfde Keltiese genetiese basis.  (Terloops mnr. Johan van Rooyen, ek het ‘n druppel of twee Walliese Butler bloed in my are en het na hul geskiedenis gaan kyk.  Het jy geweet dat die oorspronklike Walliese en Ierse tale blykbaar antieke Hebreeus was?)  As ek dan ander rasse kan of moet help sal ek dit doen, en ek het al, maar soos dit is val my fokus op my eie soort.  En hier kan u aanvaar dat ek ook met baie Engelssprekende mense oor Siener gesels….in Engels nogal.  Maar kom ons gaan aan met dit waarvoor ons regtig hier is.

Meeste mense wat iets van Siener weet, weet ook dat hy van ‘n komende oorlog tussen Duitsland en Engeland gepraat het, en dat ons ons vryheid gaan kry as gevolg daarvan.  Maar daardie oorlog moet nog kom, want die Tweede Wêreldoorlog het ons toe nie so vry gemaak as wat die mense destyds verwag het nie.  Ons sal dus moet sien wat kom, maar volgens die visioenêre verhaal gaan ons nie net vry word in die komende oorlog nie, maar gaan die Britse Empaaier ook heeltemal in duie stort en verdwyn.

En op hierdie punt wil ek eers volstaan met die stelling dat die komende visioenêre Derde Wéreldoorlog glad nie ‘n oorlog is soos ons dit verstaan nie.  Dit is eintlik niks meer as ‘n Engelse poging om ‘n onverwagse staatsgreep saam met sy vennote op die Europa Regering uit te voer nie.  Ek sal verduidelik, maar dit is iets heel anders, en alles daarvan het met die finale vestiging van die Ryk van die Antichris te doen.  Die doel daarmee sal uitgelig word sodra ons die regte punt daarvoor bereik het, maar nou moet  ons eers na ‘n paar aanverwante begrippe kyk voor ons kan aangaan tot daar.

Ek wil hier begin deur te vra wat profesie in die algemeen is.  Ek dink ons kan met veiligheid sê dat ‘n profeet oor die algemeen die toekomsbeplanning van ‘n Hoër Wese aan die mens oordra.  Hier is dit belangrik om te onthou dat die Satan óók profete het wat in sy diens staan en sy beplanning propageer.  Die baie belangrike menslike aspek hiervan is natuurlik dat die boodskap binne die verwysingsraamwerk van die profeet én sy gehoor moet val, anders gaan hulle nie die boodskap verstaan nie. Ek het my gister uitgespreek teen die spreek in tale en hier kom dit nou weer.   As ‘n profesie nie verstaan kan word nie is dit nie meer profesie nie, maar ‘n onsamehangende gebrabbel wat niemand kán stig nie.  En die kritiek-belangrike vereiste hier is dat die simboliek daarin uitgelê en verstaan moet kan word, want profesie is oor die algemeen baie allegories van aard.

Hier raak dit nou belangrik vir ons doeleindes rondom Siener om ook te verstaan dat ‘n profetiese boodskap na weerskante toe óf subjektief, óf objektief oorgedra en verstaan kan word.  Ons kry so ‘n geval in Israel tydens die finale wegvoering van Juda na Babel, waar Jeremia die oorblywende deel van die volk waarsku om nie na Egipte te gaan nie.   Die volk verkies egter om hul eie kop te volg en agter die Hemelkoningin aan na Egipte weg te loop.  Ons sien dan later dat juis die Babiloniërs Egipte oorwin en al die Judeërs wat daarheen gegaan het sterf in die gevegte wat daar plaasvind.  Die prys vir eiesinnige subjektiewe sieninge kan partymaal ‘n bietjie hoog word, nie so nie?  En weet u, dit skeur iets hier in my bors uitmekaar om dit te moet sê, maar presies dieselfde gaan met ‘n deel van ons volk gebeur as gevolg van hardkoppige subjektiewe sieninge.  En die valse storie van die nag van die lang messe vorm die kern daarvan, nê!

Een van die vrae wat nou ontstaan is wat die verskil tussen ‘n Jona en ‘n Jeremia was.   Ek dink dit gaan hier oor die feit dat Jeremia ontwikkeld en genoeg deur Vader verlig was om die groot internasionale prentjie raak te sien en te verstaan.  Anders as Jona sou hy dus kon verstaan dat Vader nie ‘n fout gemaak het met sy vreemde boodskap aan sy volk se aartsvyand nie.  Jeremia (soos Jesaja ook) was ‘n kenner van die toenmalige internasionale politieke toneel, en hy sou dadelik verstaan het dat Vader dit so wou doen om die een of ander internasionale staatspolitieke rede.  Die feit van die saak is dat hy, anders as Jona, dit met entoesiasme sou gaan doen het.   Hy sou nie slimmer as Vader wou probeer wees nie.

Die volgende belangrike saak waarna ons moet kyk is die Bybelse leer van die laaste dae.

Daar word baie dinge hieroor gesê, maar kom ons bly by die algemene beeld en verwagting hiervan, en ek stel dit vir u soos ek dit verstaan en kan plaas binne ons tydsgewrig. Die Bybelverhaal leer dat daar iewers in die toekoms (vir hulle) twee persone na vore sal tree wat die grootste deel van die wêreld aan hul gesag sal onderwerp. Hierdie twee sal namens die Satan optrree, want hulle staan in sy diens, en hulle sal wreed optree. Een is die Antichris, en as ek die Skrif reg verstaan sal hy ‘n erkende staatsman wees en nie die Pous nie.  Die Pous kwailifiseer absoluut om die Valse Profeet te wees. Die Antichris sal deel van Europa se senior royalty wees wat ook baie direk met die staatkunde te doen sal hê.

Wat die moontlikheid van veilige plekke op die aarde betref spel Openbaring 12: 6 dit vir ons uit dat daar wel ‘n plek sal wees buite sig van die slang waar die gelowige vlugtelinge heen sal kan vlug.  Hierdie gebeure speel in Europa af, so logika sê vir my dat die vlugtelinge dus ook vanuit Europa sal kom. Tot die Bybelse taal werk hier saam, want sover ek weet kom die begrip Tyd, Tye en ‘n Halwe Tyd slegs net by Daniël voor ook.  En Daniël weet ons het spesifiek in hierdie terme oor hierdie komende tydperk geprofeteer.  Daar is nie regtig visioene hiervoor nie, maar Siener het blykbaar verduidelik dat daar baie vlugtelinge hier in wit tente sal kom woon.   Die vrou in Openbaring 12:6 is ‘n simbool vir ‘n volk of ‘n groep, en in hierdie geval bes moontlik vir die Keltiese ras van Europa in sy geheel.

Daar word in hierdie opsig baie geargumenteer oor die begrip Jood, en hier is nog een om in die hoed te gooi.

Die Askenaziese skrywer Arthur Koestler sê in sy studiestuk, The Thirteenth Tribe, dat UNESCO op grond van genetiese toetse bevind het dat ‘n Duitse Jood niks meer as ‘n rasegte Duitser is wat die Joodse geloof aangeneem het nie. En dieselfde beginsel geld vir ‘n Engelse Jood, vir ‘n Franse Jood, en, en, en.  Hierdie toetse is tweemaal gedoen op Sephardiese Jode in Europa en die VK, en op die heel minste sê dit dat daardie mense en die blankes van Europa geneties dieselfde is. Die feit van die saak is egter dat Koestler ook die Weste openlik uitlag oor hul idee dat die Jode wat vandag in Israel woon ware Israel is.  Die mense wat vandag daar woon is Askenaziërs, wat ‘n baster Turkse volk is wat in die suidwestelike deel van die huidige Rusland ontstaan het.

[Op hierdie punt wil ek byvoeg dat mnre Bill Meyer en Johan van Rooyen gesê het dat daar intussen verdere toetse gedoen is, en dat Koestler verkeerd bewys is.  Ek het dit op daardie stadium nie bevraagteken nie, maar het by nabetragting by een kritiek-belangrike vraag hieroor vasgesteeek: Wie het hierdie derde stel toetse gedoen? As dit deur lede van die globalisme gedoen is kan ek dit op geen manier aanvaar nie, en die Israeli’s val absoluut binne die grense van hierdie groep. Hulle het hul eie agenda binne hierdie mense se agenda, maar oppervlakkig gesien is hulle deel van die groter groep!  Wie, in alle eerlikheid gevra  kan dus sulke toetse en die uitslae darvan vertrou? ]

Maar nou goed, ek het gister gesê dat Siener die belangrikste profeet was wat ooit geleef het en ek het dit soos volg verduidelik:  Die profete in die Bybel het slegs ‘n raamwerk aan ons nagelaat van hoe hierdie laaste dae gaan lyk.  Dit was heelwat langer as twee duisend jaar gelede en die totale verwysingsraamwerk waarbinne hulle die teokoms verstaan het, het sedertdien heeltemal verander. Siener se visioenêre verhaal het die detail kom verskaf wat daardie raamwerk in iets verander wat ons direk kan herken. Al wat dit vra is om die internasionale politieke toneel te bestudeer en hierdie raamwerk daarop te probeer pas totdat Bybelse bloudruk en fisiese werklikheid foutloos ooreenstem. En dit lyk of ons vinnig besig is om daarby uit te kom.

Nou, hierdie stelling van my word baie gemaklik afgeskiet met die vraag: Is jy mal: hoe kan Siener dan ‘n belangriker profeet as Jesus gewees het? My teenvraag hierop is: Ek is nie besig om Siener bokant Jesus te probeer stel nie, maar luister asseblief eers klaar wat ek wil sê voordat enigiemand my met klippe begin doodgooi.  En sê dan asseblief sommer ook vir my presies hoeveel Jesus ons van die detail van hierdie laaste dae vertel het.

Wat ek hiermee wil uitwys is dat ook Jesus as profeet in terme van tyd bloot in die ry van profete gestaan het en Hyt het eintlik bitter min detail hiervan nagelaat.  [Ek is glad nie belangrik in hierdie saak nie, maar soos dit is het ek…] minstens ses tot agt ure nodig om jou te vertel wat in Siener se visioenêre verhaal oor hierdie laaste dae aan ons oorgedra is. En moenie vir my probeer sê dat Jesus God is en dat alles wat die profete gesê het daarom ook van Hom af kom nie, want hier moet u asseblief twee verdere dinge in gedagte hou.

Die eerste is dat Siener die eer en krediet vir die visioene aan God Almagtig gegee het.  Hy het daardeur vir ons gesê dat hierdie visioene deur Vader aan hom getoon is.  En ek wens so dat mense sal ophou om hierdie diep gelowige ou man se kinderlike geloofsbelydenis in God Almagtig so summier van die tafel te wil vee.  Dit sê vir my dat sulke mense ego probleme het omdat hulle heeltemal onseker is van hul eie geestelike diepte en krag.  Hulle fluit bloot in die donker.

Die tweede ding wat u hier in gedagte moet hou is dat juis my werksmetode bewys dat Siener inderdaad ‘n geloofwaardige profeet van God was.  As ons die feite in die verhaaltjies deur middel van my konkordansie bymekaar gebring het vind ons keer op keer dat die samehangende feite as ‘n reël lang tydperke uitmekaar lê, en dat dit nie noodwendig in opeenvolgende orde voorkom nie, maar dat hulle nogtans perfek bymekaar inpas om die verhaal op ‘n logiese en samehangende wyse te kán vertel.  Wat meer is, hy het geen beheer gehad oor die beelde wat voor hom verkyn het nie.  Hy kon niks meer doen as om net hierdie beelde te beskryf nie.  Dit sê vir my op ‘n feitlike logiese basis dat hy beslis nie ‘n leuenagtige waarsêer was nie.

Maar kom ons kyk nou hoe die werklikheid van die komende Antichris in Siener se visioenêre verhaal beskryf word.  Ek gaan eers die toepaslike dele van die visioenêre verhaal verduidelik en dan kan ons dit vergelyk met die werklikheid.

Siener se verhaal begin fisies met ‘n terroristegroep wat ‘n aanval op Duitsland loods, en hierdie groep staan kortweg bekend as Die Turk.  Daar kruip nog drie sulke terroristegroepe weg in die omgewing, maar hulle is almal Indiërs.  Op daardie stadium is die hele Europa reeds bewus van ‘n dreigende terroriste aanslag iewers in Wes-Europa, want hulle patrolleer Europa op “stofgeryde paaie”.

Ons vind verder dat die lande groot konsentrasies militêre personeel op sekere plekke in Europa ontplooi het. Daar is ook ‘n groot groep Amerikaanse soldate teenwoordig in Europa en ons kan aanvaar dat hulle deel is van NAVO se magte in Europa.  Die gesamentlike Westerse magte, wat hoofsaaklik uit Engelse en Amerikaners bestaan, se hoofkwartier is by die VVO in Europa, dit wil sê waarskynlik by Geneve.  Die Amerikaners patroleer skynbaar die strook land tussen Geneve en Duitsland.  Engeland het verder ook ‘n baie groot militêre teenwoordigheid in die suidelike en sentrale deel van Pole.  Hierdie basis is so groot dat dit op drie flanke deur drie Britse generaals en hul gevegsgroepe beskerm word.  Die Duitse leër is in hul eie land gestasioneer.  Wat die Turk betref moet ek dadelik sê dat dit nie ‘n groep Turke is nie, maar ‘n klomp militante Islamitiese terroriste waarvan die leier vir Siener soos ‘n Turk gelyk het en sy manskappe soos Boesmans.

En nou kom die eerste verrassing.

Ons vind dat die drie groepe Indiërterroriste in die direkte omgewing van die drie Britse generaals rondom die Britse hoofmag in Pole wegkruip.  Die verhaal begin as die Turk implisiet ‘n aanval op Duitsland loods, en die gang van die verhaal dui aan dat hulle poog om die Duitse weermag uit die land weg te lok.  Die doel hiermee is duidelik om die Duitse leër in ‘n hinderlaag in Pole in te lok en die Duitse militêre mag daar te breek.  En hier moet u geen fout maak nie, die Turk is groot genoeg om dit reg te kry om die Duitsers weg te lok óók.  Die groot skok hierin is dat die Britse kroonprins, Charles, in beheer is van al vier die terroristegroepe, en dat hulle in werklikheid saamwerk in die komplot teen Duitsland.

Maar dan kom daar nog ‘n groot verrassing.  Ons sien dat ‘n Indiërstaatshoof met sy land se hele militêre mag in Europa aankom om die Duitsers te kom help. Hy bereik een van die Britse generaals in Pole en vertel hom van ‘n Engelse komplot teen Duitsland om daardie land aan te val en oor te neem.  Dit is per slot van sake waarom die Indiër sy land se militêre mag gebring het, want hy wil kom help teen hierdie onheilige ongeregtigheid.  Die Britse generaal en die Indiër smelt hierop hul magte met mekaar saam en rebelleer teen die Britse owerheid.  Die Indiërstaatshoof stel die Duitsers net betyds in kennis van die Britse hinderlaag wat in Pole op hulle wag. Die Duitsers vertel die Amerikaners hiervan en die twee lande vorm dan ‘n koalisie met mekaar en val die Engelse mag in Pole onverwags aan. Die Britte by Geneve stuur nou versterkings na Pole, maar hulle kom te laat daar aan om te kan help.  Hierdie Engelse soldate storm egter deur Duitsland, wie se grense nou oop lê omdat die hoofmag in Pole besig is, en hulle loop die Duitse parlement plat soos hulle verbygaan.  Dit beteken minstens in beginsel dat die Duitse regering tot niet gaan omdat die leierselement van die land almal uitgewis word.  Hierdie is net in beginsel waar, dit is nie noodwendig so in die praktyk ook nie, maar dit beteken wel dat die Duitse staatshoof moontlik doodgemaak kan word tydens die gebeure. Dit kan belangrik wees, want hy is huidiglik een van die twee mees moontlike kandidate om die Antichris te kan wees.

Ons kan nie na die hele storie kyk nie, so ons spring ‘n ent verder daarmee aan, en so sien ons uiteindelik dat die Britse kroonprins in die suidoostelike deel van Europa doodgeskiet word.  Die praktiese probleem wat dit skep is dat Charles die ander kandidaat vir die pos van Antichris kan wees.  Die oorlog verskuif op hierdie stadium vanaf Europa na Kanada en Amerika toe.

So hoe lyk hierdie situasie in die praktyk. Prins Charles is amptelik aangewys as kweenie se opvolger.  Wat vreemd is in hul koninklike huishouding is dat hy self nie meer ‘n opvolger het nie.  Albei sy seuns is met gewone vrouens getroud, die jongste een nogal met ‘n geskeide Amerikaanse kleurling.  Die koninklike reëls sê dat hulle nie meer op die troon sal mag sit nie, nie tensy hulle van hul vrouens skei en met ‘n lid van die adelstand in die huwelik tree nie.  Prins Charles het in ongeveer 1976 die volgende gesê:  As ek ooit koning van Groot Brittanje word sal ek waarskynlik die laaste een wees, want die konsep is uitgedien.  En so sal dit wees, hy sal die laaste een wees, want sy opvolgers het asof vanself uit die prentjie verdwyn.  My afleiding is dat hy sy oog op ‘n hoër pos het, want u weet, om koning van Groot Brittanje te wees is een ding, maar om koning van die hele wêreld te wees met al daardie mag en rykdom moet ‘n baie meer aanloklike proposisie wees.  Daar het in elk geval binne-inligting na vore gekom dat hy inderdaad voorberei word om die pos van Antichris te kan vul.

Wat Duitsland betref sien ons die volgende. Merkel se regering ondervind al meer probleme om aan die gang te bly.  Ek wil ‘n lang storie kort maak deur bloot te sê dat sy dalk baie binnekort sal moet bedank en loop, want die  migranteprobleem, saam met die verswakkende ekonomie is besig om haar uit te druk.  Dit het bekend geword dat die Globaliste, waarvan Merkel deel is, dit ten doel het om die blanke ras uit te wis en dat hulle juis die migrante daarvoor in Europa wil inspan.  [Mense wat vir hulself kan dink sal besef dat daar so stilweg ‘n Islamitiese terroristemag van miljoene mense in Europa opgebou is!  En ja, kan u verstaan dat dieselfde hier by ons gebeur het en dat dit een van die redes is vir Trump se al hoe groter wordende militêre voetspoor in ons deel van die wêreld?   En die enigste manier hoe hierdie probleem by ons kortgeknip kan word is as die een of ander groot konflik uitbars wat die ANC regering genoegsaam bedreig, sodat Engeland kan ingryp soos wat ek dit in die vorige paar artikels gestel het.]

Dit kan uiteindelik die deur oopmaak vir ene Baron KT zu Guttenberg om die nuwe Duitse kanselier te word. Hy is ‘n baie gewilde man en was ‘n paar jaar gelede Duitsland se uiters suksesvolle minister van verdediging gewees.  Hy het die Duitse weermag hervorm en die leierselement daarvan eet letterlik uit sy hand uit.   Hy is ook een van die drie mees betitelde royals in Europa en hy kwalifiseer ook om ‘n kandidaat vir die pos van Antichris te wees. Daar is net eenvoudig niemand anders op die staatspolitieke en ook adelike radar wat dieselfde kwalifikasies as Charles en hierdie Duitser het nie. Ek kan ongelukkig nie nou vir sê waarom ek dit sê nie, die tyd is nog nie reg daarvoor nie, maar die Antichris sal van adelike afkoms wees, en dan ook vanuit die absolute top laag daarvan.

Dames en here, die gang van die visioenêre verhaal dui aan dat die komende oorlog tussen Engeland en Duitsland in werklikheid niks meer as ‘n Britse poging is om ‘n staatsgreep teen die Europa Regering uit te voer nie. Die doel hiermee is om die Duitse kandidaat vir die pos van Antichris uit te haal, want Charles wil die joppie hê.  Maar ons het ook ‘n probleem hier, want ons weet nie wie dit gaan kry nie omdat albei te sterwe gaan kom.  Ons lees nêrens in die verhaal van enige Duitse of Britse politieke leiers nie, so die Duitser sterf waarskynlik ook, maar jhel aan die begin van die verhaal.  Ons gewone mense verstaan uit die Bybelverhaal dat die Antichris na 42 maande te sterwe sal kom, maar dat hy dan uit die dood opgewek sal word. en dan word hy ‘n monster soos die Satan self.

So ons sal maar moet wag om te sien wat presies gebeur, maar dit is in hooftrekke wat Siener se visioene ons vertel van die komende laaste dae.  [Maar dit, soos ek dit verstaan is egter nie die volle tydperk van die “laaste dae” nie.  Die visioenêre verhaal stop by Durban sodra ons vyande vanaf Vereeniging daar aankom.  Ons is vry daarna, maar die Antichris se finale tydperk van absolute verskrikking gaan dan nog aan in minstens Noord-Amerika.  En as ek reg is met my tydlyn sal die Antichris se terreurveldtog nog vir ‘n verdere 42 maande aanhou in minstens Noord-Amerika.  Ons weet ook nie wat gebeur in die Oos-Europa, die Midde en ook Verre Ooste nie.  Maar ons sal vry en veilig wees, want die “vrou” in Op 12:6 vlug hierheen buite gesig van die slang (Siener se vlugtelinge van oorsee).  Die slang sal haar agtervolg maar hy sal wel sy rieme op ‘n manier styfloop iewers tussen daar en hier.]

Dankie vir u geduld.

 

Advertisements

ART 116 2018-07-17: Van AWB en Mangope in 1994 na SL en “Koning” Calvin Cornelius III van die Khoisan in 2018?

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Daar doen op hierdie stadium baie gerugte die rondte oor die “sesessie-aksie” van die Khoisan in die Kaap.  Ek is nie ‘n soort mens wat spoke opjaag nie, en ek wil baie beslis nie ‘n ongegronde riemtelegram hieroor aan die gang sit nie, maar daar kan dalk net meer in hierdie saak steek as wat ons dink.  (http://sovereignstateofgoodhope.org/)

Die Broederbond se nuwe “nasionale uitsaaier”, Pretoria FM (Radio Pretoria), het vanmiddag (2018-07-17) berig dat hierdie “koning” ‘n ultimatum aan die ANC regering uitgereik het om die Kaap binne vyf dae te ontruim.  Dit is dalk ‘n bietjie lagwekkend om te dink dat hy met sy dertig of so manne, wat die nuwe staat se vlag gehys het, die RSA se militêre vermoë kan uitdaag.  Hulle staan normaalweg nie ‘n kans teen so ‘n oormag nie, maar dan ook weer, hoe normaal ís hierdie situasie werklik?

Die joernaliste wou by hom weet wat hy beplan om teen Ramaphosa se regering te doen as hy nie wil saamwerk nie, en al wat Cornelius III blykbaar wou sê is (dat): “…daar planne in plek is om op te tree (as dit nodig mag word)…”  Nou wat op aarde beteken dit?  Die VVO gaan hom beslis nie op diplomatieke vlak bystaan nie, wat nog van militêr, so wat se planne kan hy in die mou voer om dit sélf te doen?  Sy “land” se sogenaamde soewereiniteit sal baie beslis nie op diplomatieke staatsvlak deur die ANC erken word nie, so al opsie wat vir hom oorbly is om militêr teen die RSA op te tree.  En dit is net hier waar hierdie saak sommer baie interessant raak, maar al die lag-in-die-vuis daaroor sommer vinnig verdwyn óók!  Hierdie mense is baie ernstig met wat hulle sê, so waar gaan hierdie weggesteekte militêre vermoë so vinnig vandaan kom, en wie gaan dit wees?

Daar is baie gerugte oor allerhande moontlike VVO militêre bedrywighede in ons land, maar daar is geen manier hoe die VVO op hierdie manier by ons betrokke kan raak nie, en veral nie om Cornelius III ter wille te wees nie.  Ek glo nou meer as ooit dat dit bloot “fake news” is om die aandag weg te lei van wat dalk werklik besig is om te ontwikkel.  Die feit van die saak is dat die VVO op grond van sy mandaat op geen manier direk in enige land se sake kán ingryp nie, tensy dit nie eers deur die VVO se Veiligheidsraad goedgekeur word nie.  Hierdie is ‘n openbare debat en ons sou dus geweet het of so iets vir Suid-Afrika beplan word, en daar is geen teken van so iets nie!

As wat ons hoor waar is, dan het die Khoisan ‘n wettige proses van afskeiding gevolg.  Maar dit kan vir dieselfde prys netsowel wees dat iemand bloot die persepsie geskep het dat hierdie prosedure gevolg is om ‘n sekere punt van “verdere optrede” te kan bewerkstellig. Die vyande van die opregte Boervolk is meesters op hierdie gebied, en iewers in my agterkop leef ‘n gedagte dat dit presies dieselfde is wat in die aanloop tot 1994 gebeur het … en nogal deur dieselfde rolspelers as wat ons toé belieg en bedrieg het.

Nou, op hierdie stadium maak dit seker nie meer saak of die Khoisan die “regte” prosedure gevolg het of nie, die gedagte is nou gevestig dat hulle ‘n wettige rede het om op ‘n eie stuk grond te kan aandring, en om te kan “optree” as dit nie gebeur nie.  En die een ding wat die situasie baie gevaarliker maak is dat die Khoisan baie sterk deur ‘n groot klomp Afrikaanssprekende blankes ondersteun word.  Hierdie blankes wil sáám met die Khoisan van die RSA afskei.  Die teenwoordigheid van hierdie groep blankes verander die situasie egter meteens in ‘n baie moontlike en gevaarlike swart-wit plofpunt!  En ja, al die vingers wys in hierdie opsig baie direk na die Suidlanderbeweging en hul stigters, die Broederbond en die intelligensie agentskappe wat deur hulle beheer word.  Ons praat hier waarskynlik baie bepaald van minstens ‘n onderafdeling van Militêre Intelligensie.

So, wat is dalk besig om hier so stilweg agter die skerms te gebeur?  Is dít die punt waar die finale konflik wat ek verwag tussen wit en swart gaan uitbreek?  In Maart 1994 het daar ‘n baie ernstige vlampunt uitgebars rondom die AWB se para-militêre steun aan pres. Lucas Mangope van Bophuthatswana.  Die Suidlanderbeweging van vandag is maar net ‘n herlewing van die AWB onder ‘n ander naam, so gaan ons ‘n basiese herhaling sien van die gebeure van 1994 óók?  Hierdie keer om die “regering” van Calvin Cornelius III van die Khoisan militêr by te staan en daardeur ‘n reuse groot rassekonflik aan die brand te steek? ‘n Konflik wat volgens alle aanduidinge deel gevorm het van die beplanning wat tot 1994 gelei het?  Ons kan maar net asem ophou terwyl ons wag om te sien wat hier gaan uitbroei.

Ek hoop ek is verkeerd, maar dit kan dalk net so gebeur soos ek hierbo oor wonder, en dan sal die Engelse owerhede waarskynlik genoeg rede vind om die ANC regering “te hulp te snel teen die vreeslike Boere”, en in die proses ‘n bloedlose staatsgreep teen die ANC uit te voer. Ek glo nie ons moet hierdie situasie verder wil onderskat en net maar wil weglag nie!  Ek het ook gelag hieroor, tot laterig vanmiddag toe, maar skielik dink ek nie meer dit is so snaaks nie…

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————–

ART 115 2018-07-06: Alternatiewe Afrikaanse Onderwys – Dringende hulp van opgeleide persone gevra.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Hierdie artikel word gewy aan ‘n baie groot behoefte by ons medeblankes wat weens omstandighede buite hul beheer in die een of ander informele blanke nedersetting ingedwing is.

Ek het vriende wat al jare lank baie nou betrokke is by so ‘n nedersetting naby Hartebeespoortdam.  My een vriend is ‘n advokaat wat hom nou voltyds toespits op die verbetering van kwaliteit onderwys onder kinders by blanke informele nedersettings.

Hierdie artikel poog om hulle te help deur hul plan aan ‘n wyer gehoor bloot te stel.  My punt is net dit: As ons hierdie mense kan help om hul plan aan die werk te kry kan dit net so gedupliseer en oorgedra word na die dosyne ander blanke informele nedersettings.  Ek glo hulle sal bereid wees om ook so ‘n poging aan die gang te sit.  Ek heg in elk geval hul brief aan my oor hierdie onderwerp aan vir die leser se kennisname.

Dan is daar ook ‘n verdere versoek wat ek hier wil opper.  Een van die groot behoeftes by hierdie nedersettings is rekenaartoerusting om klasse in ‘n netwerkstelsel te kan aanbied. Miskien weet u van ‘n instansie wat hul ou toerusting wil opgradeer en/of vervang met iets meer modern.  Die ou toerusting sal verseker nog baie goed kan werk in so ‘n nedersetiing, so groot asseblief, as u te hore kom hiervan, en as ons ‘n plan kan sien met die prys daarvan sal dit geweldig baie waardeer word.  Inderdaad uit die volk vir die volk, né…!

Help asseblief met hierdie baie verdienstelike saak, want niemand weet beter as juis ons onderwysers dat geestelike verval slegs positief gekeer kan word deur die ontwikkeling van mense. Kom help ons asseblief!  Kom help ons om ‘n hoër standaard van onderwys by hierdie volksgenote te hervestig!  Is dit nie uiteindelik maar in ons eie beste belang nie?

Groete,

Frik Pretorius.

———————————————————————————————————————————-

AANHANGSEL:

ALTERNATIEF VIR AFRIKAANSE ONDERWYS

Geagte Vriend(in)

Ons is ‘n groep ouers, vriende en leerkagte wat bekommerd is oor die toekoms van Afrikaans as medium van onderrig. Ons het geen illusies dat sekere ongewensde elemente nie sal rus voordat ons dierbare taal geheel en al uit alle onderwys instellings verdwyn het nie.

Skrywer koördineer ‘n projek om bekostigbare gehalte tuisonderrig aan Afrikaanse leerders te bied. Ons ideaal is om ‘n matriek sillabus aan te bied wat elke leerder uiteindelik in staat sal stel om in Duits net so vaardig te wees as in Afrikaans of Engels sodat ‘n naskoolse loopbaan of studies in Duits onderneem kan word.

Uiteraard sal so ‘n diens op dieselfde en selfs ‘n hoër standaard moet wees as die standaard van die huidige Departement van Nasionale Onderwys.

Om hierdie doel te verwesenlik benodig ons opvoedkundiges en administrateurs wat hulle by hierdie saak wil skaar.   Ons nooi u daarom uit om u kundigheid as leerkrag of vakkundige aan ‘n verdienstelike saak beskikbaar te stel.

Ons kan op hierdie stadium geen vaste onderneming verskaf wat betref die vergoeding van leerkragte en ander kundiges by hierdie projek nie. Ons kan wel verklaar dat ‘n arbeider sy loon werd is en dat enige inkomste wat deur die projek gegeneer gaan word ten eerste aangewend sal word om kundige persone se volhoubare betrokkendheid te verseker.

Stuur gerus u verkorte resumé aan my as die koördineerder van hierdie projek. U besonderhede sal vertroulik gehou word en slegs mee gehandel word met u vooraf skriftelike kennisgewing.

Indien u bewus is van ‘n afgetrede, rustende of werklose opvoedkundige, deel dan asseblief hierdie versoek met sodanige persoon.

Skrywer as koördineerder benodig slegs u besonderhede in die volgende formaat:

Michael Schmidt
Regspraktisyn Pretoria
Vakrigting Arbeidsreg en Duits
Epos adres: advprodeo@gmail.com]
WhatsApp: 0810134083

Ons vernaam graag van u.

Dienswillig, die uwe

Michael Schmidt

ART 114 2018-06-24: Waarom is dit so moeilik om Siener te verstaan?

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Daar is drie basiese redes waarom dit so is, naamlik tegniese redes, geestelike redes en dan ook die massas en massas inligting wat in die visioene voorkom.

Tegniese redes.

Ek wil kortliks hier sê dat ek minstens 34 sulke direkte voorkomste en probleme geïdentifiseer het, en in my boek verduidelik.  Daar is veral twee van hierdie tegniese probleme wat die leser heeltemal verwar, en dit is vertakking en versnippering.  Die visioenêre verhaal bestaan uit vier hoofverhale wat inmekaar vleg om ‘n geheel te vorm, en elkeen van hierdie hoofverhale bestaan uit sub-hoofverhale wat opgebou is uit kleiner verhale.  Die indruk wat dit skep is dat die verhaal opgebou is uit ‘n baie groot aantal vertakkinge, en dat dit onmoontlik is om ‘n geheelbeeld daarvan bloot op sigwaarde te kan vorm.

Die wortel van hierdie probleem lê in die wyse waarop die inligting in die visioene versnipper is.  Die eenvoudigste voorbeeld wat ek hiervan kan gee is om dit te vergelyk met die bou van ‘n baie groot en gesofistikeerde legkaart met sagte kleure daarop, wat baie na aan mekaar is in voorkoms.  So ‘n legkaart se “prentjie” word gevorm deur verskillende “stukke agtergrond” wat saamwerk om ‘n geheelbeeld te vorm, maar die skeidslyne tussen die stukke is soms baie moeilik om uit te ken, want dit vloei heeltemal onopsigtelik inmekaar in.

Die versnippering in die inligting in die visiene kan insgelyks voorgestel word deur die manier waarop die geheel van die legkaart in klein-klein passtukkies verdeel is.  Hierdie stukkies pas soms op ‘n baie suggestiewe wyse bymekaar in en die “regte een” kan partymaal net by wyse van eliminasie uitgelig word.  Ek kan daarvan getuig dat hierdie visioenêre verhaal die moelikste legkaart is wat ek ooit moes bou, maar dan darem ook die grootste en mooiste woordbou is waarvan ek weet!

Geestelike redes.

Ons het veral met twee probleme te doen hier, maar die leser moet op hierdie punt eers verstaan dat hierdie skrywer ‘n baie diep gelowige mens is.  En ek kán so wees omdat ek deur ons Vader se Gees van genade gelei is om te verstaan waaroor al hierdie dinge en ook ons swaarkry gaan. Ek wil dan onmiddellik hiervan sê dat die kerk in hierdie opsig ongelukkig jammerlik in haar taak gefaal het!  Die rede hiervoor is bloot dat ons totaal en al mislei is deur ‘n klomp verloopte teoloë wat hul eie bose stempel van allerhande godsdienstige vervalsings en bedrog op ons afgedruk het.  Hierdie geestelike gemors kom al baie ver, maar dit het veral in die vroeë 1970’s duidelik en sterk na vore begin tree as skynbaar die teologiese ondersteuning vir John Vorster se detente-poging.  Hierdie lelike woord beteken in die praktyk: doelbewuste gestruktureerde toegewings aan die vyand tot en met volledige oorgawe (en wat uiteindelik deur De Klerk en sy spannetjie doelbewus-verloor-onderhandelaars in 1994 voltooi is.)

Die eerste geestelike rede is dat die teologie, wat veronderstel is om die profetiese sy van die Bybel vir ons oop te maak, in werklikheid presies die teenoorgestelde gedoen het.  Die “kerk” het byvoorbeeld die stem van die Bybelse profete reeds teen die einde van die 1800’s heeltemal stilgemaak in Suid-Afrika.  Die leser wat met my wil verskil hieroor moet asseblief eers vir my uitwys watter predikante die afgelope veertig jaar (en meer) één enkele preek gelewer het oor die verwagte gebeure waaróór die profete in die Bybel geprofeteer het.  Die praktiese Bybelverhaal draai in absolute terme om die gebeure van “die laaste dae”, maar die werklikheid en die waarheid hieroor word baie doelbewus van die kansel se kant af doodgeswyg. Die leser moet hier verstaan dat die Bybelse leer van die laaste dae nie meer gehoor word nie omdat die kerk ‘n ander agenda nastreef as wat ons dink.  Ek weet eerlikwaar nie wat ons mense nóg in die kerk soek nie, want selfs die Bybel erken in Openbaring dat die kerk se Hoof buitekant staan en op die deur hamer om binnegelaat te word daar.  (Diegene wat nog daar is sê dat dit nie regtig saakmaak nie, want Jesus leef mos in hul harte sien!  So, hulle sit binne met al hierdie “warmte’ in die hart vir mekaar en Hy staan buite in die koue?  Dit is inderdaad ‘n vreemde soort logika hierdie…en ‘n nóg vreemder soort teologie!)

Maar nietemin, u is baie welkom om my te wil kom aanval hieroor, maar kom dan asseblief met ‘n amptelike en gesertifiseerde afskrif van só ‘n preek in u hand na my toe.  Sonder dit gaan ek u nie ontvang nie en gaan ek nie eers met u praat nie. (Ek kan dalk hier help deur te sê dat u dalk in net twee kerkgemeenskappe gaan regkom hiermee, en dit is (miskien nog) in die Evangelies Gereformeerde kerk, en dan definitief ook die sogenaaamde “Van Rensburg kerk” van Frankfort in die goeie ou Vrystaat.  U kan my op u beurt dalk help deur vir my nóg sulke kerkgemeenskappe uit te wys, ás daar dan nog is.  Maar bring in elk geval u bewyse saam asseblief!)

Die tweede geestelike probleem lê in die verwagtinge van ons mense rondom Siener se visioene.  Mense verwag iets anders as wat werklik daar staan, en dit lei onafwendbaar tot allerhande subjektiewe interpretasie wat die ontleder nie baie lank tevrede kan hou nie. Dit is veral waar van die meer polities-georiënteerde persoon, veral diegene wat ‘n fundamentalistiese siening uitleef.  Ons moet hier óók verstaan dat doodgewone ongelowigheid by die gematigde groep ook ‘n baie groot rol speel in die vraag bo aan hierdie artikel.  As hierdie mense nie eers die profete in die Bybel wil glo nie, hoe moet hulle dan ook nog oortuig word om die belangrikste profeet wat ooit geleef het te glo?

En dit is hoe die oes lyk wat ons kerke vir God Almagtig ingebring het…wonder wat Hy hiervan gaan sê?

Massas inligting.

En dan is daar laastens ook nog die massas en massas inligting in die visioene.  Die leser moet asseblief hier verstaan dat ek nie probeer spog nie, maar dat ek bloot ‘n baie praktiese feit hier wil stel.  Ek is nou al 24 jaar lank feitlik daagliks op ‘n baie intieme en absoluut gefokusde wyse met hierdie visoene deurmekaar, en ek weet self nie eers meer hoeveel ek werklik daarvan weet nie.  Ek kan ure lank vrylik aanmekaar uit die kop praat oor die verhaal, en ek kan op enige punt daarin begin en van daar af aangaan met ‘n volledige en gedetaileerde verduideliking, maar daar dryf tog stukkies inligting in my geheue rond wat nét kan uitkom as iemand my ‘n toepaslike vraag vra.   Die punt wat ek hiermee wil onderstreep is dat ‘n oningewyde persoon, wat onmoontlik nie die geheel sal kán verstaan nie, heeltemal deurmekaar sal raak as hy of sy skielik met hierdie geweldige vloedgolf inligting gekonfronteer word.  En as hulle nie hulp en leiding het nie val die hele poging om te verstaan vir sulke mense plat.

Oplossing van die probleem.

Die vraag ontstaan nou wat om te doen om hierdie probleme te oorkom, en anders as die mense wat byvoorbeeld die NVDLM, met sy uitsiglose negatiwiteit, so ernstig en toegewyd promoveer kan hierdie skrywer wel ‘n plan aan die hand doen.  Ek is minstens al van Mei 2004 af op rekord dat ek bereid is om studiegroepe te help om Siener se visioene intiem te leer ken.  Maar dan moet daar darem ook mense wees wat bereid is om deel te word van sulke studiegroepe, en dit het ongelukkig nooit gebeur nie.  Daarom het ek einde ten laaste op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD die volgende gesê:

Hierdie gespreksgroep is dalk die ideale plek om so iets te begin, want ek kom agter dat die entoesiasme vir Siener se visioene baie positief is hier.  Al wat u nodig het is ‘n rekenaar, ‘n e-posadres, ‘n strewe om die waaragtige Waarheid te soek, en dan ook die wil om te verstaan. En ek dink daar is genoeg hiervan op hierdie FB blad om so ‘n poging te laat werk.  Al wat ek vra, en eintlik vermaan ek ook hier, is dat die leser wat hieraan deel wil hê dit op die regte manier en veral om die regte redes sal wil doen.  En nie een van die “regte redes” het iets met die politiek en/of eie belang te doen nie.

Ons vyande sal uit die aard van die saak ook misbruik van hierdie geleentheid wil maak om verdere verwarring te skep en te saai.  Hulle gaan dalk nou nog wegkom hiermee, maar vir hoe lank nog?  Hulle planne is klaar gemaak en reeds in werking gestel om die opregte gelowige Boervolk te vernietig, maar daar is wel een of twee dinge waarvoor hulle nie voorsiening gemaak het nie.  Die belangrikste een hiervan is dat die ware God, die Een wat nie ‘n bloedsuipende mensemoordenaar is nie, en Wie ook die Boervolk se Borg is, altyd die finale skuif op die skaakbord sal oorhê.  Hy het óók planne gemaak en daar is niks wat die Engelse en hul meelopers, die Boere bekend as die Sappe, teen dit kan vermag nie.

Maar weet u, ons het  twee baie sterk hulpmiddels in ons hand om lewendig by Prieska uit te kom en die land te beërwe.  Die belangrikste een is geloof in ons Vader se beplanning hiervoor, want geloof sal ons laat aanhou totdat die oorwinning ons s’n is.  Die ander een lê opgesluit in die plan wat ek hier wil voorstel.  Kennis is ver meer as mag, dit is ook oorlewing vir ons!  Kom leer uself om hierdie visioenêre verhaal eerstehands te ken sodat u kan verstaan waaroor dit gaan!  Kom neem deel aan die “kursus” wat ons hier aanbied; kom bemagtig uself om vorentoe selfstandig die besluite te kan neem wat dalk net u en u geliefdes se lewens gaan red!

En dan wil ek laastens nog ‘n geheimpie van Siener se visoene uitwys. Hierdie visioene het ‘n manier om ‘n mens tot voor ons Vader in te bring en die opregte gelowige nederig voor Sy Wysheid te laat kniel.  Dit is Sy storie hierdie en ons moet baie versigtig wees hoe ons daarmee omgaan!  Ons vyande gáán dit probeer bederf, want hulle wil ons onderploeg.  As u die visioenêre verhaal kan leer verstaan sal u ook verstaan waarom hierdie skrywer net minagting en walging vir hierdie NVDLM kan hê, maar dan ook vir die mense wat dit so sterk promoveer!  Hierdie stuk bedrog is iets wat uit die hel uit kom en wat daarop gemik is om die ware God se gelowige kinders in hierdie wêreld te probeer vernietig!  Bly weg hiervan, want dit dra die kiem van selfvernietiging in dit om!

Groete,

Frik Pretorius.

ART 113 2018-06-08: Suidlanders se leier verklaar burgeroorlog.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Iemand stuur gister die onderstaande skrywe aan my.  Dit blyk ‘n omsendbrief te wees wat die leier van die Suidlanderbeweging aan die lede van sy groep op hul webblad gepubliseer het.

Ek kon nie glo wat ek dáár gelees het nie!

Ek het van 11 Mei 2018 tot pas eergister vyf artikels gepubliseer waarin ek die werklike doel met die vals “visioen” van die nag van die lang messe uiteengesit het.  Die strekking hiervan is gebaseer op die gang van die visioenêre verhaal wat ons van Siener van Rensburg ontvang het, saam met gebalanseerde kennisname van wat in die wêreld rondom ons aangaan, plus doodgewone logika waar een plus een altyd twee is, en nie partymaal dalk elf nie.

In hierdie artikels het ek gesê dat die werklike doel met die NVDL uit sekere opeenvolgende hoofpunte bestaan.  Die eerste was dat dit ‘n lokmiddel was om ‘n sekere teikengroep binne die blanke groep in Suid-Afrika as die Suidlanderbeweging te vestig.

Hierdie beweging is een groot raaisel vir alle buitestaanders, want niemand van ons kon nog ooit regtig verstaan waaroor hierdie “onttrekkingsplanne” werklik gaan nie.  Dit maak geen praktiese sin nie, behalwe natuurlik as die lede doelbewus plan om in allerhande dodelike hinderlae in te wil stap.

Ek het dit ook gestel dat die doel daarmee nie regtig iets met die swart gevaar te doen het nie, maar wel om hierdie gevaar uit te lok tot op ‘n punt waar dit die Engelse owerhede kan toelaat om die regeringsfunksie in Suid-Afrika te kom oorneem.  En dat alles rondom hierdie visioene daarop dui dat die Engelse dan moontlik eers die nie-blanke bevolking met biologiese agente gaan uitwis, en die gematigde Boervolk daarna in ‘n aangestigte oorlog.  En in hierdie oorlog sal die Suidlanders die gematigde deel van die Boervolk saam met die Engelse aanval en probeer uitwis!

Die manier waarop die beginpunt van hierdie beplanning geloods gaan word, het ek aanvaar en beskryf, is om ‘n massa-protesaksie deur die SL te loods op ‘n plek (of plekke) waar dit tot ‘n gewapende konflik met die swart groep sal lei.  Die mees logiese tydperk hiervoor lê tussen nou en 30 Augustus as die Grondwet na verwagting gewysig gaan word om grondonteiening sonder vergoeding moontlik te maak.  So ‘n protesaksie kan nét tot gewelddadige konflik lei omdat sekere swart drukgroepe reeds stelling ingeneem het teen die blanke se besware hierteen.  Die tafel is reeds gedek en word by die dag meer en meer gereedgemaak vir ‘n bloedbad om plaas te vind.  En die Suidlanders is duidelik die skakelaar deur wie dit gaan kom.

Dit is presies wat die Engelse hanteerders van die SL wil hê om militêr hier te kan kom ingryp.  Alles is skynbaar reeds aangelê hiervoor, en tot die voertuie waarmee hulle vinnig in Pretoria en Johannesburg kan kom staan reeds gereed daarvoor in Botswana.  Ek praat onder korreksie nou, maar daar is blykbaar ook reeds ‘n Britse lughawe by Lobatse ontwikkel hiervoor.  Die moontlike doel hiermee sal duidelik wees om vinnig per vliegtuig by die ver plekke in Suid-Afrika uit te kom.

Ek het my vermoedens in hierdie opsig met Elsa Muller van die FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD so onlangs soos 6 Junie 2018 gedeel, waarin ek vir haar gesê het die mees moontlike datum vir so ‘n konfrontasie kan dalk die volgende langnaweek wees.  Dit sal SL se lede wat ver moet ry natuurlik beter pas so.  En raai wat? die volgende langnaweek op die kalender is ‘n nuwe een wat tot nou toe nog nooit bestaan het nie, naamlik van 9 tot 14 Augustus 2018!  ‘n Mens kan net wonder wie en wat hierdie langnaweek geskep en op ons kalender geplaas het.

Gaan die finale aanloop tot Siener van Rensburg se visioenêre verhaal op een van die twee middelste dae van die vier in Augustus begin?  Ons weet nie, ons sal maar moet wag en sien wat hier gaan uitbroei, maar as wat ek hieronder verstaan reg is, sal dit waarskynlik so wees.  Soos dit is spook die datum van 31 Augustus juis reeds van 31 Augustus 2008 af by my, en nou wonder ek nogal of dit sowaar dalk kan realiseer…

Die kennisgewing hieronder aan die SL is niks meer as ‘n onbedekte oproep tot pro-aktiewe gewelddadige optrede teen die swart groep nie.  As die gewone soort lid van SL sulke dinge kwytgeraak het sou ‘n mens dalk nog meewarig hieroor kon geglimlag het.  Hierdie oproep tot aksie is egter nie deur ‘n gewone soort lid gedoen nie, maar deur die stigter en hoofleier van die SL self, en dit maak ‘n baie groot verskil aan die saak!  Hou maar dop en ás ek reg is met so ‘n protesaksie moet die leser maar daardie paar dae, en dalk die hele week daarna, liewers by die huis wees.  Dit kan dalk ‘n bietjie rof raak daarbuite.

Groete,

Frik Pretorius.

=========================================

https://www.suidlanders.co.za/het-die-tyd-aangebreek-2/

Het Dié Tyd Aangebreek?

Wanneer die massas uitlatings soos hierdie begin uiter: “We are not apologetic for occupying the land. We believe it belongs to us. It was stolen by the whites…” het dié tyd aangebreek waar Suid-Afrika in anargie, rewolusie, burgeroorlog, volksmoord, en ‘n bloedbad sal verval…!

Het dié tyd aangebreek vir nuwe helde om gebore te word… Het dié tyd aangebreek waar elkeen`n keuse sal moet maak… Het dié tyd aangebreek vir die moderne Dawids, Jeftas, Simsons, Gideons, Benajas om elkeen sy deel vir God aan die Suidpunt van Afrika te doen… Het dié tyd aangebreek waar elkeen sy kant sal moet bring om`n volk teen ‘uitwissing’ te red en as dit Sy Wil is, God se eer en koninkryk te herstel…

Het dié tyd aangebreek vir elke opregte om nou tree vir tree hierdie pad saam met my te loop en, as ek in hierdie stryd ter oorlewing van my volk aan die Suidpunt van Afrika sneuwel (en dit sal wees met `n glimlag op my gesig, want soet is die stryd, vir my God en volk), die stryd voort te sit – die oorwinning IS julle s’n!!!

Dié stryd is edel, dié stryd is regverdig, dieselfde stryd wat ons voorvaders gestry het. Dié stryd om vryheid, want ons het dit [vryheid] reeds tot `n mate, en is vinnig oppad (met die onteiening van eiendom) om dit in totaliteit te verloor…

Seën vir elke opregte volksgenoot, mag die vreesloosheid van ons hemelse Vader u vergesel in dié toekoms… U vriend, broer, en mede-volksgenoot. Gustav

 

ART 112 2018-06-06: Wie is die Sappe in Siener se visioenêre verhaal?

F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Die opskrif hierbo moes eintlik gelees het: Is die Suidlanderbeweging Suid-Afrika se eie ANTIFAS?  Ek dink die antwoord is ‘n klinkende ja.

Die Sappe in Siener se verhaal is ‘n groep baie goed georganiseerde en opgeleide para-militêre blanke mans wat vanuit politieke oorwegings teen die nuwe konserwatiewe regering in Noordwes sal optree. Hulle is dus in werklikheid rebelle wat ‘n wettig verkose regering met gewapende geweld omver wil werp. Daar is op hierdie stadium net een groep mense wat hiervoor kwalifiseer en dit is die Suidlanders. Die blanke komponent van die DA is nie groot en sterk genoeg hiervoor nie, en die kanse is in elk geval baie skraal om soveel militante militêre aggressie by hulle te kan vind. Op hierdie punt sal dit goed wees as ons dalk ‘n oomblik by sekere visioenêre feite sal stilstaan.

Die verhaal dui aan dat Noordwes Provinsie en die noordelike deel van die Vrystaat as Volkstate aan die Boervolk toegeken gaan word, dit wil sê, die twee gebiede word onafhanklike republieke.  En die aggressors teen albei is weereens Groot Brittanje en die Kaapse Afrikaners (Cape Dutch, oftewel die moderne Broederbond).  Die sigbare betekenis van die visioenêre verhaal spel dit uit dat die komende gebeure in Suid-Afrika bloot ‘n herhaling van die Tweede Vryheidsoorlog sal wees.  En so sien ons in die verhaal dat die stryd teen die nuwe Boereregering in Noordwes deur die Engelse gevoer sal word, maar met die samewerking van ‘n groep manne na wie Siener verwys het as die Sappe (“Joiners”).  Hulle was die Liberaliste van Siener se tyd, en ons sal in ons huidige tydsgewrig van die Globaliste kan praat, die mense wat ‘n EenWêreldregering sal help oprig. Ek weet nie of die Suidlanders mooi verstaan waarmee hulle regtig deurmekaar is nie, maar dit is eintlik waarvoor hulle teen hul gematigde volksgenote gebruik gaan word.

Die vraag is nou wie en wat ANTIFAS is.  Die begrip staan vir Anti Fascisme (anti diktatuur), en dit is deur Sorros geskep om as agitators in die Ukraïne op te tree om die Russe uit daardie gebied te probeer verdryf.  Die diktator in hierdie geval was volgens hulle die Russiese leier Putin gewees, en die doel was om ‘n revolusie te stook wat hom sou dwing om militêr in te gryp in daardie gebied. Die ironie hiervan was dat die Ukraïne se parlement gevra het dat hul land (weer) deel van die Russiese Federasie sal word.  Die drukgroep ANTIFAS was dus niks meer as rebelle gewees nie. Die uiteindelik doel met hul optrede was om Obama toe te laat om in ‘n kernoorlog teen Rusland op te tree.  Putin moes op hierdie manier uitgehaal word omdat hy in die pad van die Globalisme staan om hul Utopia op te rig.  En toe word Trump verkies as die president van die VSA, en toe hy ook ‘n stokkie voor hul planne steek het Sorros en kie hom as die nuwe diktator van liberale vrye regte in die wêreld verklaar. Die leser wat toegang tot YouTube het kan gerus gaan kyk na die skade wat hierdie ANTIFA drukgroep in die VSA teen Trump aangerig het.  Die groep bestaan uit jonger mense vanuit die links-liberale groepering

Die ironie van die saak is dat die Globaliste die bose plan bekend as die NVDLM in Suid-Afrika gebruik het om konserwatiewe (“regse”) mense se koppe en harte teen die gematigde groep te draai.  Ons word verkeerdelik deur hulle verkwalik dat ons die blanke uitverkoop deur “hand om die blaas” met die anderskleuriges in die land om te gaan, en dit het oor ‘n tydperk van meer as dertig jaar die bron van ‘n erge venyn teenoor ons geword…deur mense wat sê dat hulle deel van die Boervolk is!  As ek aan hul leierselement op alle vlakke dink kom die begrippe “Cape Dutch” en Broederbond onwillekeurig by my op.  As hulle dan wel Boere is, is die dwaling natuurlik soveel groter, want dan brandmerk hulle hulself ook as verraaiers en daarvoor betaal ‘n mens uiteindelik ’n baie hoë prys!

‘n Mens wil eintlik wéér vra of die Suidlanders móói verstaan waarmee hulle regtig deurmekaar is…

Groete,

Frik Pretorius.

 

ART 111 2018-05-26: Militêre voertuie in Botswana…en NVDLM.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ek sit Donderdag 24 Mei met ‘n vriend oor die telefoon en gesels, en hy vra iets oor die Suidlandersbeweging en die NVDLM, en toe, net skielik, val al die stukke van die legkaart meteens in hul regte plekke en gaan die hele storie rondom dit vir my oop.  Ons begin hier, vir die doeleindes van hierdie artikel, by Artikel 7 van die Vrede van Vereeniging van 1902. Dit wat ek daarvandaan wil verduidelik eindig vlak voor die visioenêre waarskuwing dat die Engelse, saam met ‘n klomp verraaiers, die Boervolk in die afsienbare toekoms in twee Volkstate wil vaskeer en uitwis.

Die kort “voorskou” hierby is belangrik, want ons het die eerste praktiese poging van die Britte om ons volk te probeer uitwis tydens die Tweede Vryheidsoorlog oorlog tussen 1899 en 1902 beleef.  Nie maar net beset en onderwerp soos vóór dit nie, maar doelgerig fisies probeer uitmoor met die verskroeide aarde beleid, saam met die konsentrasie-moordkampe wat hulle opgerig het.

Hierdie nagmerrie vir die Boervolk het tydelik tot ‘n einde gekom toe die politieke gety in Engeland teen die poging begin draai het.  Maar dit was inderdaad bloot tydelik van aard, want hulle het selfs nog voor die einde van die oorlog reeds begin beplan aan die uiteindelike vernietiging van ons volk.  En verraaiers soos genls. Louis Botha en Jan Smuts het deel gevorm van hierdie beplanning, want dit was onder andere deur hul toegewyde bemiddeling dat die Boere die vernederende Vrede van Vereeniging aanvaar het.  Hierdie “vredesooreenkoms” het ons effektief slawe van die Britse Ryk gemaak, en ek is op rekord op hierdie artikelblad dat ek glo dat ons moontlik in Februarie tot Maart 2019 vrygemaak gaan word van hierdie juk!

Ek kom later hierby, maar die gees van Botha en Smuts leef vandag nog voort onder ‘n klomp Afrikaanssprekende blankes, en die basis hiervan word gevorm deur die liegstorie van die NVDLM.  Die mense wat hierdie storie so ywerig promoveer is besig om ‘n mes in die Boervolk se rug in te druk!  En die absolute verskrikking hiervan is dat die SL-beweging hulself nogal as die konserwatiewe redders van die blanke beskawing beskou deur as ‘n para-militêre mag rondom hierdie bose stuk valsheid te organiseer.  Hoe gaan die lede van hierdie groep vorentoe met hul gewetens saamleef as hulle begin verstaan dat hulle misbruik is om die dood van honderde duisende medeblankes te veroorsaak?  Dat die jongste Engelse moordpoging op die Boervolk juis by hul idee van konserwatisme begin het?

Die beginpunt vir hierdie komende poging tot ‘n volksmoord op die Boervolk begin in werklikheid by artikel 7 van die Vrede van Vereeeniging, en vind sy finale beslag in die Volkstate in Siener se visioenêre verhaal.  Hierdie artikel 7 het reeds in 1902 voorsiening gemaak vir ‘n “comeback” poging van die Engelse om die Boervolk later in twee Volkstate te kom vaskeer en uit te moor.  Dit word dan ook so in groot detail aangedui in die visioenêre verhaal, en ons ken die kern daarvan as die smeltkroes waarvan Siener gepraat het.

  1. MILITARY ADMINISTRATION in the TRANSVAAL and ORANGE RIVER COLONY will at the earliest possible date be succeeded by CIVIL GOVERNMENT, and, as soon as circumstances permit, Representative Institutions, leading up to Self-Government, will be introduced.

Nou, ek het in ‘n vorige artikel, ART 109 van 13 Mei 2018, verduidelik dat die doel met die NVDLM is om ‘n rassekonflik in Suid-Afrika aan die brand te steek.  Die SL beweging is op grond van hierdie vals visioen gestig en uitgebou, en ek glo die uiteindelike doel daarmee is om die Engelse soldate in Siener se verhaal weer terug na Suid-Afrika te bring.  Ek het in hierdie verband in ‘n vorige artikel daarop gewys dat die ANC regering en die Britse owerhede ‘n amptelike ooreenkoms voor die vorige algemene verkiesing aangegaan het dat die Britse leër die ANC sal kom help in geval daar wel ‘n poging tot ‘n staatsgreep sal plaasvind.  (Sien my ART 089 van 17 Mei 2016 – Siener se Engelse soldate is op pad na Pretoria.)  Hierdie ooreenkoms bestaan nog en is dus steeds van krag.  Die ironie hiervan is egter dat die Engelse nie in die oorlewing van die ANC belangstel nie, maar slegs die regeringsfunksie wil oorneem.

Maar voor ons verder gaan wil ek eers kortliks terugverwys na ander vroeëre artikels waarin ek na die voorkoms van selfvervullende profesieë en ook  “beplande profesieë” verwys het.  Daardie afleidinge van my het net skielik op hierdie stadium van die geskiedenis verskriklik belangrik geword vir ons volk se algemene welsyn.  Die klem hieronder val op die begrip “beplande profesie” en die inligting wat nou na vore gekom het vorm volledig deel daarvan.

Art 011: 2008-04-12 Beginpunte van die visioenêre verhaal.

“…Ek het tydens die skryf van die twee boeke op dinge afgekom wat ek net as ‘verstommend’ kan beskryf. Een hiervan is dat die komende aanslag teen ons sy beslag reeds aan die einde van die Tweede Vryheidsoorlog gekry het. Die Engelse vorstehuis wou ons toe al uitgewis het. Ons kan ongelukkig nie nou daarna kyk nie, maar die redes hiervoor gaan selfs nóg ‘n paar honderd jaar verder terug as 1899. Dit impliseer egter langtermyn beplanning aan die vyand se kant wat die oë soms laat rek. Ons sal later weer hierna kyk, maar die huidige reeks kragonderbrekings is nie so ‘toevallig’ as wat dit lyk nie, want dit vorm wel deeglik deel van hul beplanning. Die skielike verskyning van al die ‘Siener-profesieë’ rondom ‘Koeberg wat gaan ontplof’ is dan ook meer as net ‘n duimsuig storie. Ek wil myself nie vooruitloop nie, maar dit vorm deel van wat ek ‘beplande profesie’ noem. Diegene wat die nuwe boek reeds gelees het sal presies verstaan wat ek hiermee bedoel…”

Art 012: 2008-04-18  Die bose doelwitte agter die liegstorie van die ‘nag van die lang messe’.

“…Die leser moenie die verwysing na ‘suggestie’ hierbo miskyk nie, want dit is die sleutel-aspek waarom hierdie poging teen die Boervolk draai. Dit is dan ook, na my mening, die basis waaruit die formele klag teen die lede van die Boeremag voortgespruit het. Ek glo hulle is deur hierdie soort ‘spekulatiewe oorreding’ in die situasie ingelok waarin hulle vandag sit. Dit het sedertdien vir my duidelik geword dat dit in werklikheid deel vorm van ‘n vooraf uitgewerkte plan om die Boervolk te vernietig. Hoekom is dit so dat ‘n mens al hoe meer die indruk kry dat die verskillende fasette hiervan bloot uittreksels uit ‘n uitgewerkte meesterplan is, en dat dit aan ons opgedis word as ‘Siener se profesieë’?

Die algemene begrip wat ek wil tuisbring is dat ons hier in werklikheid van ‘beplande profesie’ moet praat.  Dit is nie moeilik om ‘verstommend akkuraat te kan voorspel’ wat Siener sou gesê het as die ‘ontleder’ vooraf weet wat vir ons beplan is nie.  Dit is nie meer ‘akkurate uitleg’ nie, maar in werklikheid vooraf-kondisionering van wat ons te wagte kan wees.  Siener se naam word bloot gebruik om hierdie vooraf beplande propaganda geloofwaardig te laat klink!

Siener het gesê dat die oorlog in Europa ver gevorder sal wees voordat ons daarvan hoor.  Hoe is dit prakties moontlik?  Die enigste manier waarop dit hoegenaamd kán gebeur is as ‘n landwye kragonderbreking onverwags vir ‘n paar dae sal voorkom.  Alle rekenaars, selfone en telefoonlyne werk met elektrisiteit en so ‘n groot kragonderbreking sal ook alle kontak met die buiteland vir ‘n paar dae afsny!  Die vyand het nie meer as drie of vier dae nodig om hul verskuilde plan in Europa en in die RSA uit te voer nie, en voor ons ons oë kan uitvee is ons burgers van die Ryk van die Antichris.

Die skielike ‘openbaring’ so twee of drie jaar gelede van visioene wat Siener sou gesien het rondom ‘Koeberg wat ontplof’ vorm na my mening volledig deel van die vyand se beplanning.  Die doel met hierdie ‘visioene’ (wat Siener baie beslis nié gesien het nie) was om ons vooraf te kondisioneer om met toegebinde oë in ‘n beplande situasie in te stap.  Die huidige vlaag van ‘kragonderbrekings’ sluit hierby aan, en die doel daarmee is om ons vooraf te kondisioneer dat daar ‘probleme’ met die kragvoorsiening is.  Die destydse afstel van uitbreidings aan EVKOM se infrastruktuur was dus nie werklik so ‘onbeholpe’ as wat ons gelei word om te glo nie, want dit vorm deel van hierdie langer-termyn beplanning.  Ons word tans bietjie vir bietjie gewoond gemaak aan die idee van ‘n grootskaalse en langdurige kragonderbreking.  Ons sal dus nie weet wat in Europa aangaan tot op die dag wat die Engelse ‘vredestaakmag’ hier aankom nie.  Dit spreek natuurlik ook vanself dat so ‘n langdurige kragonderbreking die perfekte dekmantel vir iets soos die ‘nag van die lang messe ‘ kan wees.  Wees daarom wakker en wees waaksaam!…”  Einde van aanhalings.

Maar so het ons die afgelope paar dae baie gehoor van ‘n groot aantal militêre voertuie wat vanaf Walvisbaai na Botswana vertrek het.  Daar is wyd bespiegel oor die doel met hierdie voertuie, en ‘n persoon wat gesê het dat hy Snyman se boek Boodskapper van God in Engels vertaal het, het in ‘n openbare klankgreep gesê dat ‘n visioen van “oupa Siener” in hierdie boek opgeneem is wat aandui dat “ons nog eendag vanuit Botswana aangeval gaan word”.  Nou, soos die NVDLM is hierdie ook uit en uit ‘n leuen, want Siener het dit nooit gesê nie!  Die persepsie dat Siener dit wel gesê het word dus op ‘n uiters slu manier geskep, en almal glo dit, want niemand weet van beter nie.  Dit is presies hoe Snyman en Kie se liegmasjien te werk gaan: hy/hulle skep vals persepsies en bou dit op tot ‘n illusie wat nie in die openbaar staande kan bly nie.  Ek wil hier as voorbeeld noem dat Elsa Mulller, eienares van die FB blad OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, sekere vrae rondom NVDLM op haar blad aan Snyman persoonlik gestel het.  Sy het gevra dat hy haar voor of op 5 Mei 2018 sal antwoord, maar sover ek weet het sy nou nog nie ‘n antwoord terug ontvang nie. Sy sal ook nie, want hulle kan dit nie in die openbaar doen nie…omdat dit inderdaad ‘n reuse groot stuk bedrog is.

Daar is verder ook op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, berig dat die (Amerikaanse) lugmagbasie in Botswana óf groter gemaak word, óf na Lobatse geskuif word, en dat die voertuie daarmee koppel. Iets wat egter baie vreemd op die oor val hier is dat die voertuie almal Brits van oorsprong is, soos byvoorbeeld Landrovers, en nou is dit so dat die Amerikaners geen buitelandse voertuie in hul militêre opset gebruik nie.  Hulle gebruik nét Amerikaanse voertuie. Daar is ook geen rede waarom hulle ‘n nuwe lugmagbasis by Lobatse hoef te gaan bou nie, hulle kan die bestaande een net eenvoudig groter maak as dit vir hulle nodig word.  Ek self was van mening dat die voertuie bloot vir die Botswana weermag bedoel is, maar ek het Donderdag skielik verstaan waarvoor dit regtig geoormerk is.

Ek het in ‘n paar artikels verwys na die visioenêre feit dat daar ‘n groot klomp Engelse soldate by Pretoria gestasioneer is as die komende oorlog begin.  Ek het ook gesê dat Botswana omtrent die enigste plek in Suider-Afrika is waar hierdie soldate ongesiens kán wegkruip.  Botswana en Engeland is baie goeie vriende, en die Khama familie, wat tradisioneel die leierselement in die Botswanaregering is, is verder ook nog deur die adelike bloedlyn van lady Ruth Williams (Khama) deel van die Britse aristokrasie. Sy was getroud met (Sir) Seretse Khama, in lewe hoofleier van Botswana, en hul kleinseun, genl. Ian Khama, het (eers) verlede jaar uitgetree as president van Botswana. En dit is presies hier waar die “beplande profesieë” van mnr. Snyman en Kie inkom, want, soos ek gesê het is dit maklik om elke keer reg te wees as hulle die beplanning van hul hanteerders in Engeland begin voorhou as “Siener se profesieë”! En die leser moet hier geen fout maak nie, die berugte Sorros is deel van die topleiding van hierdie groep.

Ek verstaan nou dat die voertuie bedoel is om die Engelse soldate binne ‘n kwessie van minder as vier ure tot in Pretoria en Johannesburg aan te ry en die regeringsfunksie daar te gaan oorneem.  Daar loop ‘n pragtige breë snelweg van minstens Zeerust af, deur Rustenburg tot in Pretoria en Johannesburg.  Lobatse lê feitlik op die grens met Suid-Afrika en is ongeveer 320 km van Pretoria af geleë.  Die lughawe, wat al meer na ‘n Engelse sterkpunt begin klink, is weer bedoel om ook die ver plekke, soos Bloemfontein, Durban, Kaapstad en Upington vinnig te gaan beset.  Kaapstad is die verste punt en kan nie meer as 2:30 ure vliegtyd ver van Lobatse af wees nie. Ek weet nie hoeveel tyd ons gaan hê tussen die plofpunt tussen die SL en die massas en hierdie (mees moontlike) Engelse optrede nie, maar die virusse sal saam met die Engelse soldate kom en alles hiervan sal baie onverwags en vinnig gebeur.  Bly maar op die uitkyk vir die datums waarop veral plaasboere en/of die SL opgekommandeer word vir “protesaksies” teen die onteiening van blanke eiendomme.  Dit is die mees moontlike datums vir ‘n groot rassekonflik om in Suid-Afrika los te bars.

Ons kan selfs een van twee moontlike gevolge onderskei hier.  Die eerste is dat die massas op ons sal wil aanval, maar dat die poging juis deur snelle Britse optrede gestop sal word, en die virusse dan baie gou sal volg. Die mees moontlike rede vir so iets kan wees dat die Engelse ons “maklike” steun vir die Volkstate op hierdie manier sal probeer werf.  Die ander moontlikheid is dat die Engelse die massas sal toelaat om eers hul aanval te loods voordat hulle self teen die massas begin optree….met wapens en met virusse. Hierdie laaste moontlikheid maak nie baie sin vanuit ‘n taktiese oogpunt beskou nie, maar dit is tog ‘n moontlikheid.  Ons kan in elk geval nie nou al sê nie, so bly op die uitkyk, loop maar wakker en bly veilig en moenie vlug nie, want dan gaan u verseker uitgehaal word.

Groete,

Frik Pretorius.