Slaan oor na inhoud

ART 176 2022-08-06 Nibiru – ‘n persoonlike openbaring aan my.

www.sienervanrensburg.com

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB bladsye van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD by https://www.facebook.com/groups/427103870673448/

asook op die blad van Riaan Nigrini – POLITIEK – ALGEMEEN – SIENER VAN RENSBURG by https://www.facebook.com/groups/336778181055958

Ondersteun gerus hierdie twee medewerkers en hul kosbare poging om die waarheid in Siener se visioene te laat seëvier.  Dit is God Almagtig se Waarheid hierdie en Hy verduidelik daarin hoe ons volk se fisiese oorlewing vorentoe sal plaasvind.  Al die baie politieke duimsuigstories en agteraf geskinder oor hierdie visoene, na links en na regs, poog om God se gesag oor die toekoms te ondergrawe en ons volk te vernietig.]

———————————————————————-

Goeiedag,

Ek het in my ART 174 verduidelik wat my roeping rondom Siener in 1994 vir my beteken.  Daar het ek gesê, en ek staan of val daarby:

God het ‘n baie direkte opdrag aan my in (Esegiël 33) vers 7 gegee, en daardie opdrag lui só:

En jy, o mensekind, Ek het jou  as wag oor die huis van Israel aangestel; en as jy ’n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.

Dit is baie belangrik om te verstaan dat ek die opdrag ontvang het om eerstens te LUISTER na wat God aan my sê om oor te dra, en om dit dan IN ALLE GEHOORSAAMHEID aan my volk bekend te maak.  (En of u dit so wil aanvaar of nie, hierdie “my volk” is eintlik baie groter as wat ons amptelike getalle wys. Ons en die verskillende groepe Friese van Noordwes-Europa is eintlik maar een volk wat uit verskillende dele bestaan, elkeen met sy eie spesifieke groepstaal.)

Die rede waarom ek hiermee begin is dat die opdrag aan my eintlik baie wyer strek as nét Siener, want dit sluit per slot van sake enigiets in wat God aan my mag deurgee.  Dit sluit dus ook die onderwerpe in hierdie artikel en die een ná dit in, want ook hier het Hy baie openlik en direk met my gepraat.  En glo my, hierdie onderwerp is baie groter as wat Siener se visioenêre verhaal op sy eie ooit kan wees. Die twee saam is egter die absolute doodstyding vir Klaus Schwabe se NWO.    

En miskien is een van die faktore wat hierdie artikel uiteindelik ryp laat word het die absolute en totale veragting wat ek vir die NWO en die mense agter dit het. 

Die feit van die saak hier is dat ek in 2004 vir hulp en ook vir sekere openbaring gevra het, en dan ook baie ernstig en pleitend om genade,  En sonder dat ek hoegenaamd iets soos hierdie verwag het, het die Gees hierdie baie vreemde onderwerp as antwoord aan my gegee.  Ek het blindweg en in groot afhanklikheid gevra vir openbaring en dit is wat ek gekry het.  En soos dit nou blyk, 18 jaar later, is dit inderdaad nie goeie nuus vir die NWO nie!

Hierdie is egter ‘n baie kontroversiële onderwerp en ek het dit tot nou toe probeer vermy.  Maar so word ek nou deur die Gees gedring om te verstaan dat ek ook ten opsigte van hierdie onderwerp moet LUISTER na wat God vir my gegee het en dan in alle gehoorsaamheid daaroor moet praat.  Die tyd het nou gekom dat ek hieroor moét praat, want dit vorm die onderbou van die baie belangrike artikel wat op hierdie een volg. 

En ja, die diepte en strekwydte van hierdie onderwerp sluit meer in as net die Friesiese groep volke waarna ek hierbo verwys het.  Ons is geneig om die gebeure op die internasionale politieke toneel net op ons eie westerse belange en oortuigings te wil projekteer, maar daar is ander volke en gebiede buite dit wat dalk nog erger daardeur beïnvloed word as ons.   

Ek het al baie in die rigting geskimp dat ek hieroor wil skryf, en hier is dit dan nou.  Ek wil op hierdie punt ook sê dat hierdie artikel eintlik daarop gemik is om die volgende een ná dit meer verstaanbaar te maak en as hierdie artikel sommige lesers gaan skok weet ek nie wat hulle van die volgende een gaan sê nie.  Maar ja, ons het hierdie inligting in elk geval in die algemeen nodig ook.

Nou goed, hoekom hierdie baie vreemde onderwerp van Nibiru en waar kom dit vandaan? 

Ek en my gesin het onsself in ‘n uiters benarde situasie bevind teen die einde van 2003.  Ons het op daardie stadium in Bloemfontein gewoon en ons het uit die aard van die saak ook ‘n huis daar gekoop.  Maar toe word ek in Februarie 2003 afgelê by die plek waar ek gewerk het.  Daardie onderneming is verkoop en die uwe was een van die senior mense wat in die slag gebly het. 

So, daar was skielik van einde Februarie 2003 af nie meer ‘n inkomste nie, want my eggenote was ook werkloos.  Ons oudste seun se werk kon hom ook nie gereeld betaal nie en hy was tot ‘n baie groot mate van ons afhanklik.  Ons middelste seun was op universiteit en die jongste seun nog op skool.  En die bank was teen die einde van 2003 reeds besig om te waarsku dat hulle die agterstallige verband op die huis gaan oproep.  Nou ja, dit was seker nie ‘n unieke situasie nie, want baie gesinne in ons land het op presies hierdie manier gesukkel as gevolg van De Klerk se uitverkopery aan die NWO, maar dit was nie maklik nie!

Op daardie stadium was my eerste boek heeltemal voltooi behalwe vir een bewys wat ek nog gekort het.  Ek het dit gehad, … iewers, maar ek kon dit net eenvoudig nie kry nie.  En so het ek in die eerste paar dae van Januarie 2004 op die voorstoep se trappies gaan sit en my kop baie moedeloos laat sak en baie diep en ernstig gebid oor hierdie saak.  Ek het gevra dat die Here my oë sal oopmaak vir die ding wat ek soek, want dan kan ek die boek klaarmaak en dan kan daar dalk ‘n geldjie inkom om minstens kos te koop en die huis te behou. 

En toe, op die punt toe ek amen wou sê het die spontane gedagte by my opgekom om vir nóg iets te vra.  My versoek was: En Here ja, terwyl ek nou hier besig is, sê asseblief vir my wie is U? Waar is U? Hoe lyk U? Waarmee is U besig?  Hoekom het U my by hierdie Siener ding ingelok?  Wat is so belangrik aan hom dat ek deur soveel probleme moes worstel en soveel straf moes verduur tot hier?  Wat is die doel daarmee, want nou kan ek in elk geval nog nie die boek klaarmaak nie? Hoekom moes ek deur Siener op ‘n punt kom waar ek nou my huis gaan verloor ook?  Kom my tegemoet asseblief, want ek en my gesin is op pad sypaadjie toe en ek kan dit nie meer keer nie!  En toe het afgesluit deur te sê:  Ek pleit hiervoor in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees … Amen!  Toe het ek opgestaan en maar aangegaan met my lewe.

‘n Paar dae later het my eggenote van die biblioteek af gekom met ‘n boek in haar hand.  Ek het ‘n boek van ‘n sekere skrywer bestel wat oor die chaos teorie as oorsprong van lewe op die aarde geskryf het.  Die dame by die biblioteek het aan haar gesê hulle kry nie boek nie, maar hulle kon darem hierdie ander boek deur dieselfde skrywer opspoor.  Haar woorde was: Gee dit maar vir hom, dalk hou hy daarvan.  En ek wonder tot vandag toe of daardie vrou ooit sal weet en verstaan hoe diepgaande daardie boek my lewe verander het!  Ek het hierdie onderwerp baie ernstig tot in die diepste dieptes moontlik bestudeer en het letterlik elke woord wat ek daaroor kon vind opgesuig.  Dit het my só besig gehou dat ek eers diep in 2017, bykans dertien jaar later, begin wonder het hoekom ek juis hierdie onderwerp as openbaring ontvang het en wat dit moontlik met Siener te doen kon hê.  Die antwoorde wat gekom het, het my heeltemal verwonderd gelaat, want dit het my maak verstaan hoe ons Vader se Raadsplan lyk.  Hierdie en die volgende artikel handel juis oor ‘n deel daarvan soos dit ons prakties raak.

Die titel van hierdie boek is: Gods of The New Millenium deur Alan A Alford.  Ek gaan nie die hele boek hier bespreek nie, dit is in elk geval onmoontlik, en ek gaan net genoeg daarvan uithaal om die volgende artikel na hierdie een sinvol te kan maak.  Ek weet nie wat die boek (nou) kos nie, en ek weet ook nie of daar ‘strategies’ aan die boek gepeuter is nie, maar dit is beskikbaar op die internet. 

Hier volg dan ‘n baie kort opsomming van daardie dele wat ek nodig het vir die artikel na hierdie een.

Hierdie boek is deur ‘n geoktrooide rekenmeester geskryf, wat nogal baie sê van die nugter wetenskaplike aanslag daarin, en dit is op sigselwers ‘n opsomming van die werk van wyle Zecharia Sitchin.  Ek het al Sitchin se boeke gekoop oor die jare en het hulle eers diep in 2017 begin neersit.  Ek wil dit absoluut beklemtoon dat Sitchin se boeke oor Nibiru een van net twee werklike betroubare bronne is wat ons het.  Moenie na die ander goed hieroor kyk nie, veral nie op YouTube nie, want alles daarvan is ‘n klomp sensasionele nonsens! 

Alford se opsomming was presies korrek gewees as ons dit teen Sitchin se boeke meet. Hy het egter een ding bygevoeg wat Sitchin nie gehad het nie, en dit was hoe die ouderdomme van mense soos Metusalag op ‘n genetiese basis afgeskaal is tot op die ouderdom waarvan die Bybel sê: Sewentig jaar as jy sterk is en tagtig as jy baie sterk is.  Metusalag het baie, baie ouer geword as wat die rekord van hom sê.  Die ander bron waarna ek verwys is Planet X and the Kolbrin Bible Connection.  U kan dit verniet aflaai by  https://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/kolbrin_08.htm

Ek wil ook ‘n ander boek aanbeveel wat tot ‘n mate parallel aan Sitchin loop en dit is The Hidden Records deur Wayne Herschell (‘n Suid-Afrikaner!) en Birgitt Lederer.   Ek weet ook nie wat dit nou kos nie, maar hierdie is ‘n ongelooflike interessante en leersame boek!  Dit is eintlik ‘n moet-hê boek hierdie en as dit nie reeds ‘n versamelstuk is nie gaan dit wel een word!

Maar ja, kom ons bekyk Nibiru ‘n bietjie van nader.

Sitchin se beskrywing van Nibiru berus op die kleitablette wat deur die antieke bewoners van Mesopotamië aan ons nagelaat is.  Dit is dus alles behalwe mites en/of legendes, want dit is in werklikheid keiharde aangetekende geskiedenis.  Die wetenskaplikes wil dit nie aanvaar nie, Soros en andere se geld sorg dáárvoor, maar dit is hoe dit is. 

Volgens Sitchin dui hierdie kleitablette aan dat ons sonnestelsel ‘n tiende planeet het waarvan feitlik niks aan ons bekend was nie.  Ons het, om die waarheid te sê, eers hiervan bewus geword nadat die eerste klomp kleitablette wat gevind is suksesvol in die laat 1800’s vertaal is.  Die wetenskaplikes (wat teoloë ingesluit het) kon byvoorbeeld aflei dat die inligting oor die sewe ‘skeppingsdae’ in die Bybel afgestem was op die sogenaamde Eluma Elish wat uit sewe kleitablette bestaan het.  Nibiru het die oorheersende rol gespeel hierin.  Sien ook by: https://en.wikipedia.org/wiki/En%C5%ABma_Eli%C5%A1

Die planeet is skynbaar minstens 5 maal groter as die aarde en dit word bewoon deur superontwikkelde mense wat bekend geword het as die Anunnaki (Dit beteken ‘hulle wat van bo gekom het’).  Dit is ‘n lang storie hoekom hulle hierheen gekom het, maar hulle het gebly toe hulle agtergekom het dat daar goud op die aarde te vinde is.  Nibiru se atmosfeer het ‘n gat in en hulle kan geen manier vind om dit permanent op ‘n natuurlike wyse toe te maak nie.  Die planeet se atmosfeer lek as gevolg hiervan uit na buite, maar die planeet is veral ook blootgestel aan bestraling van buite deur hierdie gat.  Hulle atomiseer die goud en gebruik dit as ‘n soort pleister om die gat mee toe te plak.  Die planeet beweeg egter heeltyd vorentoe op sy baan, so dit neem nie lank voor die gat weer oop is nie.  Dit beteken dus dat hulle ‘n konstante toevoer van die aarde se goud nodig het. 

Hierdie is kritiek-belangrike inligting, want dit verskaf die rede vir al die probleme wat die mensdom van Adam se tyd af hier op die aarde ondervind het.  

Ons lees in hierdie verband in Hag. 2:8 Aan My behoort die silwer en aan My die goud, spreek die HERE van die leërskare.  Hierdie ietwat losstaande en uit-sy-plek opmerking in daardie Skrifgedeelte lê aan die wortel van ‘n magstryd tussen partye wat baie, baie ver bokant ons ontwikkel is, maar dan ook een waarin die mensdom nog heeltyd die spit moes afbyt daarvoor.    

Dit is juis hierdie situasie wat ons Vader vir ons wil kom verander deur Sy vyand te kom vernietig en ons te verhef tot op ‘n vlak bokant die Engele.  En Hy is werklik ons Vader, die baie geslagsregisters in die Bybel bewys juis dit, en dan veral die twee in die Nuwe Testament.  Niemand kan hierdie registers as praktiese bewys wil gebruik om terugwerkende vaderskap te bewys en dan by die laaste twee inskrywings, … Adam. Seun van God …,  skielik filosofies te wil raak in hul argument nie.  Dit help nie om dit van daardie laaste punt af aan die ‘misterie en wonder’ van God toe te skryf nie, want dit werk net eenvoudig nie in die praktyk so nie.  Ek het op ‘n keer in ‘n groot boekwinkel in Pretoria-Oos in die voorwoord van ‘n boek van ‘n predikant gesien dat hy die volgende sê (en dit het my baie diep getref, want dit is skreiend waar):  Die fout in die kerk is dat die misterie van God verkondig word, maar die wonder van sy werklikheid word doodswyg.     

Hierdie vers koppel egter ook met die sentrale tema in die laaste deel van Hag 2.  Ons sien hierin dat Serubbabel die een is wat God geroep het om ‘n situasie te skep waarin die tempel wat hy moes kom herbou wéér so mooi soos die eerste een sal wees.  En daardie tempel sal gevul wees met die goud en silwer wat Vader hier sê syne is!  Die Skrif wat ek hieroor van verskillende mense ontvang het, het aan my uitgewys dat Serubbabel ‘n tipe was vir ons leier wat sal kom.  Onse Jan Pretorius sal hiervolgens op dieselfde vlak as Serubbabel optree.

Maar hier moet ons darem ook verstaan dat daar ‘n baie goeie praktiese rede is waarom Hy ons so wil verhef, want ons is letterlik deur kloning geskape om daardie goud vir Nibiru uit te haal.  Dit was een van die redes waarom ons volk in 1652 vanaf Noordwes-Europa hierheen oorgeplant is, want ons manne het die beste myners in die wêreld geword op alle vlakke van daardie beroep.  En weet u, na al die jare waarin goud in Suid-Afrika gemyn is het ons nog nie eers regtig aan Suid-Afrika se totale goudvoorraad geraak nie, daar is so baie daarvan!  ‘n Deel van ons toekomstige roeping sal dus wees om hierdie goud vir Hom en Nibiru uit te haal, want niemand is beter opgelei en geposisioneer as juis ons om dit te kan doen nie.

Die kinkel in die kabel vir Nibiru én die mensdom het gekom toe daar ‘n magstryd tussen die hooffigure op aarde ontstaan het.  Die opperkoning op Nibiru se naam is Anu (of ook An) en hy het sy twee seuns hierheen gestuur om te sorg dat die goud uitgehaal en na Nibiru gestuur word.  Die oudste een se naam is Enki en hy was veronderstel om die troonopvolger te word.  Hy het egter ‘n jonger halfbroer gehad met die naam Enlil en hy is op grond van ‘n bepaalde rede oor Enki se kop as Opperbevelvoerder op die aarde aangestel.  Dit het tot groot onmin tussen hulle gelei.

Die reëls vir troonopvolging op Nibiru sê dat die koning se oudste seun sy opvolger word, behalwe as hy ‘n seun by sy halfsuster kon verwek (dieselfde vader, maar nooit dieselfde moeder nie!)  So ‘n seun het outomaties die oudste een uit sy plek as troonopvolger uitgedruk.  Dit het met Enki gebeur nadat Enlil as troonopvolger gebore is, want sy moeder en vader is halfbroer en suster.  Hierdie saak het geweldig baie onmin tussen die twee halfbroers verwek, want Enki het gevoel dat hy te na gekom is, en dit het oorgespoel na hul nasate en ontwikkel in ‘n geweldige groot magstryd tussen die twee bloedlyne.  Daar is altesaam elf sulke senior prinse en een senior prinses wat mekaar aflos in die koningskap oor die aarde.  Hierdie groep vorm die ‘regeringskabinet’ van die aarde en hulle het gereeld vergader om die ontwikkeling van die aarde te bestuur.  Hulle staan ook in die populêre pers bekend as die ‘majestic twelve’ en hulle het dan ook as die sogenaamde panteon van gode van die antieke tye bekend gestaan. Die Bybel verwys op minstens drie plekke na hierdie ‘vergadering van God se seuns’, oftewel die ‘gode’ soos die Bybel hulle ook noem, en ons lees hiervan in Job 1:1, Ps.82:1 en Jes. 14:13. 

Die eerste en oorspronklike prinses was Enki en Enlil se halfsuster en sy was Enki behulpsaam om die mens te kloon.  Sy het daarom as die moeder koningin of moedergodin bekend geword.  Haar naam in Mesopotamië was Ninharsag gewees, terwyl sy in Egipte as Isis bekend gestaan het.  Egipte was Enki (Ptah) en sy seuns se domain.  Sy is mettertyd vervang deur Enlil se kleindogter Inanna toe sy ouer begin word het.  Hierdie is natuurlik ‘n baie relatiewe begrip vir ons, want een jaar op Nibiru is gelykstaande aan 3,600 jaar op die aarde!  (Ons sal later weer met Inanna te doen kry).

Die vereiste vir troonopvolging was egter dat hulle dieselfde vader moes hê maar nie dieselfde moeder nie.  Dit het te doen gehad met die moeder se oordrag van Mitachondria na haar nasate, en dan veral haar dogters.  Moenie hiervoor gril nie, want die mens het hierdie gebruik vrylik nageboots, en so was Sarah Abraham  se halfsuster gewees. Tehra was albei se gesamentlike vader, maar elkeen sou ‘n eie moeder gehad het. 

Dit is ‘n onderwerp vir ‘n ander dag, maar Abraham en Sarah was ‘n Prins en Prinses gewees.  Hul vader, Tehra, was as Orakelpriester ook ‘n koning in eie reg, en dan ook een wat ons vandag ‘n Keiser sou noem.  In antieke tye kon slegs ‘n menslike koninklike ‘n hoëpriester of ‘n orakelpriester word.  Tehra was as orakelpriester egter al die ander priesters en konings se senior, want hulle het hul Anunnaki prins se opdragte van Tehra af gekry.  Hy was as orakel die tussenganger gewees.  Abraham was dus in werklikheid ‘n keiserlike troonopvolger sonder ‘n koninkryk, maar hy was beslis die top adelike van sy tyd gewees.  Tot die magtige Farao van Egipte het aan hom gegee wat hy ookal gevra het.

Die vlieg in die salf in hierdie gebeure was Enki se oudste seun, ‘n verbitterde sosiopaat met die naam Marduk, die god (koning) van Babilon.  Hierdie stad was saam met die gebied van Egipte sy hoofbasis gewees.  Ons hoef nie eers die Bybelverhaal baie objektief te bekyk om raak te sien dat dit in die Bybel eintlik om net twee sake gaan nie.  Dit gaan oor ‘n stryd om die heroprigting van God se Koninkryk hier op aarde en die oplossing tot die probleem lê in die totale vernietiging van Babilon.  Dit is dus essensieël ‘n stryd tussen ons Vader en hierdie Marduk van Babilon.  Die verskil hier is dat ons Vader die totale mag en samewerking van Nibiru agter Hom het, terwyl Marduk alleen met sy rug teen die muur staan.  Almal daar weet wat sy planne is en hy sál gestop word.

Ons lees net in die Ou Testament hiervan, want die NT praat glad nie hieroor nie, en dan kom ons eers weer in Openbaring by die val en vernietiging van Babilon.  Die rede hiervoor is dat die NT in totaliteit deur die Vatikaan geskryf is en dat hulle hierdie inligting sover moontlik probeer onderdruk omdat Marduk ook die hoof van die Roomse kerk is.  Hy het dit deur sy getroue volgeling Konstantyn die Grote laat stig en hulle beskerm sy planne met alle mag en mening.

Daar is twee sake van belang wat na vore kom hier. Die eerste is dat Openbaring blykbaar nie werklik deur die Apostel Johannes geskryf is nie, maar deur die profeteskool waarvan Johannes die Doper die hoof was.  Die Vatikaan het die naam van die outeur ‘strategies’ aangepas om hul bose saak te ondersteun.

Die ander belangrike saak wat hiermee saamgaan is dat die Roomse kerk onder die gesag van Marduk geskep en gestig is.  Hy was in Egipte bekend as die songod RA en in Babilon as die songod Sol Invictus.  Dit was ook die ‘hoofgod’ van Konstantyn die Grote, en dus ook van die Romeinse Ryk.  Hierdie ‘god’ het dus ook die hoof van die Roomse kerk geword en hulle het dadelik begin om die rituele en simbole van die Babiloniese Satansdiens aan Marduk in die kerk te vestig.  Eerwaarde J. Hislop het hierdie afwykings reeds in groot detail in die middel 1800’s in sy boek The Two Babylons uitgewys en baie skerp teen dit gewaarsku.  Die verskrikking vir my in hierdie saak is dat baie van hierdie booshede net so deur die Protestantse kerke oorgeneem is.  Weet u wat ‘Christenfeeste’ soos Kersfees en Paasfees regtig beteken?   Hislop se boek is verniet beskikbaar op die internet: kry dit, lees dit en word wys!

Marduk het geglo dat sy vader Enki onregverdiglik van sy erfporsie as uiteindelike Koning van Nibiru ontneem is, en boonop toe nog verder verneder is toe Enlil ook nog oor sy kop aangestel is as heerser op die aarde.  Wat hierdie saak nóg erger gemaak het was dat Enlil ‘n seun, Ninurta, by sy (en Enki) se halfsuster Ninharsag/Isis verwek het en dat daardie seun dus later Enlil se troonopvolger op Nibiru én op die aarde sou word.  Dit het op Nibiru gebeur nog voordat hulle na die aarde gekom het.  Marduk het dus geen kans gestaan om ooit die koning te word nie en hy sou dit net met agteraf lis kon regkry. 

Nou, elkeen van die twaalf lede van die ‘vergadering van die gode’ het ‘n beurt gekry om as voorsitter van die vergadering op te tree. Die twaalf sterretekens van die bekende diereriem (van die horoskoop) was die ‘horlosie’ wat elkeen se beurt aangedui het.  Die buitenste ruimte om die aarde is deur 12 gedeel om elkeen se beurt te bepaal, wat beteken dat elke sodanige sterreteken presies 300 breed was.  Elkeen van die 12 sterretekens was dus ‘dominant en geldig’ vir ‘n periode van ongeveer 2,160 aardse jare.  (Nibiru se baan om die son is ‘n baie lang een, want dit duur 3,600 aardse jare vir daardie planeet om een omwenteling te voltooi.)

Een van die kopskuiwe wat ons dus hier moet maak is om te aanvaar dat die aarde in werklikheid ‘n kolonie van Nibiru is.  Hulle het ons nie net gekloon om arbeiders vir hulle te wees nie, hulle was ook duisende jare voor ons reeds hier gevestig.  Laat ons dus nie vergeet dat ons eintlik bedoel is om maar net die diensknegte of selfs slawe van super ontwikkelde mense te wees nie.  Dit is waarom ons Vader se doelstelling om ons te ontwikkel en tot selfs bokant die Engele te verhef vir my so kosbaar belangrik is! 

Elkeen van hierdie ‘majestic twelve’ het as opsigter oor ‘n bepaalde gebied geheers, wat beteken dat die mense wat daar gewoon het hul onderdane was.  Die mens is aanvanklik deur Enki en sy halfsuster Isis gekloon, maar elkeen van die twaalf maghebbers het veranderinge in hul onderdane se DNA aangebring om ‘n eie en unieke groep vir hul eie doeleindes te skep.  Die geskiedenis wys dat dit hoofsaaklik om militêre redes gedoen is, want hierdie twaalf het geweldige oorloë teen mekaar gevoer en die mense in hul diens moes hiervoor met hul lewens en gesondheid betaal.  Vir doeleindes van die volgende artikel is dit belangrik om ook hieruit te verstaan dat groot groepe mense as gevolg hiervan heen en weer deur die maghebbers rondgeskuif is.    

Nou, daar ontstaan baie uitgangspunte uit die voorgaande, maar ek wil op hierdie stadium net twee daarvan hier uitlig.

Die eerste is Marduk se pogings om mag oor die aarde te verkry en dit te behou.  Wat kan sy motivering hiervoor wees, want as ‘n senior Anunnaki prins het hy toegang gehad tot absoluut alles wat hy kon begeer.  Dit kom egter duidelik na vore dat hy meer as net die aarde in sy magsgreep wil kry, en die enigste manier om dit reg te kry is om Nibiru se swakste punt uit te buit. 

Hierdie plan is baie eenvoudig en werk só:  Sy eerste mikpunt is om die aarde te beheer, want wie die aarde beheer, beheer ook die produksie van goud, en wie die toevoer van goud na Nibiru beheer, beheer dus ook die planeet Nibiru.  Dit is hoe eenvoudig dit is! 

Ons Vader se stelling in Hag. 2:8 sê dus baie meer as wat bloot daar staan, en Siener se visioenêre verhaal spel in groot detail uit hoe Hy seker gaan maak dat Marduk nie eers in beheer van die aarde gaan kom nie, wat nog van Nibiru óók!  En ons klein en nietige ou volkie staan sentraal daarin.  Ons soldate sal nie net die Duitsers bystaan en letterlik optel op ‘n uiters kritieke oomblik vir hulle nie, ons taal dra ook hierdie boodskap van hoop en uitkoms oor na ‘n vreesbevange en desperate wêreld toe.

Die tweede saak wat ek hier wil uitlig is spesifiek ten bate van die artikel ná hierdie een en dit handel oor wat Sitchin van die Bybelverhaal oor die Toring van Babel gesê het.  Soos dit is het hy eintlik twee dinge hiervan gesê.  Volgens hom was dit ‘n lanseertoring wat Marduk by sy paleis opgerig het.  Hy wou dit gebruik om na Nibiru te reis om ‘n staatsgreep teen Koning Anu te organiseer.  En hy kon dit regkry, want sy oupa aan moederskant was Opperkoning op Nibiru vóór Anu en hy sou dus baie ondersteuning kon kry.  Enlil, Anu se opvolger op Nibiru en die opperbevelvoerder op aarde het dit egter te hore gekom en het dit toe laat verwoes.  (Die kerktorings by kerke en die minarette by moskees is nie ‘bose afgodelike phalliese simbole’ soos sommige oorywerige mense wil glo nie, maar is afgestem op hierdie voorbeelde).  

Ek weet nie hoekom dit gebeur het nie, maar daar het in die tweede plek ook ‘n baie groot klomp mense op daardie stadium na die ooste oor die berge weggetrek.  Volgens Sitchin het niemand ooit weer van hulle gehoor nie.  ‘n Mens kan nie help om te wonder of dit dalk die oorsprong kan wees van die blankes wat drie of vier duisend jaar gelede in Sjina te lande gekom het nie (Tarim Mummies  https://en.wikipedia.org/wiki/Tarim_mummies)  Ons sal in die volgende artikel weer hierby kom, maar ek dink ek het op iets afgekom wat dalk hierdie geheim heeltemal sal kan opklaar.

Ek wil afsluit deur daarop te wys dat alle oorloë en alle oorlewings probleme wat die mensdom van Adam se tyd af beleef het plaasgevind het as gevolg van hierdie Marduk se sug na mag en oorheersing.   Dit wat ons tans beleef as die vestiging van Klaus Schwabe en Kie se NWO is die jongste voorbeeld van hoe agteraf en skelm Marduk te werk gaan.  En dit is waaroor die volgende artikel handel, om uit te wys hoe die optrede van ‘n sekere groep mense gaan help dat dit misluk, en die baie spesiale rol wat Siener se visioenêre verhaal daarin sal speel.  Die oorwinning sal met groot lewensverlies gepaard gaan, maar minstens sal ons vrede kan beleef vir die volgende duisend jaar.

Kom ek verduidelik ten slotte kortliks wat ek hiermee bedoel, want dit gaan ten diepste hier ook oor die ontstaan van die Duisendjarige Vredesryk.  Niemand kon dit nog ooit bevredigend verduidelik nie, so kyk maar of u dalk met my kan saamstem hier. 

My uiteensetting hieronder van die Duisendjarige Vredesryk maak vir my baie meer sin as die filosofiese snert wat sommige teoloë van die verloopte kerk oor die jare aan ons probeer afsmeer het.  Ek wil regtig nie skok en ontwortel nie, maar hierdie kom nie eers naby wat hulle regtig aangevang en losgelaat het nie!

Sitchin het gesê dat Nibiru laas in sowat 650 VC by ons verby is.  Koning Anu op Nibiru het op daardie stadium al die senior Anunnaki terug geroep na Nibiru omdat hul probleme met mekaar die toevoer van goud na Nibiru nadelig begin beïnvloed het.  Dit sal beteken dat ook die ‘majestic twelve’ hulself tans op Nibiru bevind, wat dus ook beteken dat Marduk saam met hulle daar is.  

Ons is nou reeds bietjie meer as 2, 000 jaar verby Christus se geboorte.  As Sitchin dus reg was, en ons het geen rede om daaraan te kan twyfel nie, en ons trek (650+2000 = 2650) af van die 3,600 jaar wat Nibiru se baan lank is beteken dit dat daar nog sowat 1,000 jaar oor is voor Nibiru weer verbykom.  Die Antichris en die Valse Profeet gaan omkom in die oorlog waaroor Siener profeteer het, en omdat Marduk nie hier is om verdere probleme te kan skep nie sal ons groot vrede beleef vir die oorblywende tydperk. 

Die Bybel sê egter ook dat die kettings waarmee die Satan in die ‘afgrond” vasgebind is sal aan die einde van die duisend jaar losgemaak word en dat hy dan weer baie mense sal opwek teen God en die kinders van God.  En dan sal ons Vader se oomblik aanbreek om teen hom op te tree om hom ook te vernietig.  Dit sal gebeur as Nibiru weer verbykom, wanneer dit dan ookal mag wees.

Groete en ons Vader se seën oor u,

Frik Pretorius

———————————————————————-