Slaan oor na inhoud

ART 128 2020-03-30 Is Covid-19 die ANC se Trojaanse Perd om die media te muilband?

www.sienervanrensburg.com (Artikels)

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Ek sien die staat is baie ver gevorder met planne om totale beheer oor alle vorme van die media in te palm.  Die basis van hierdie “kaping” word stilweg ingesmokkel onder dekking van die stryd teen die Covid-19 virus, en is reeds in die Staatskoerant gepubliseer (Volume 657 van 26-03-2020 Nr. 43164 – Sien by:  http://www.griquas.com/isp.pdf).  Dit sal uit die aard van die saak ook elke geregistreerde .co.za webwerf insluit.

Hierdie manier van dekrete uitvaardig is die ekwivalent van die VSA se bekende “Executive Orders“, en die feit dat dit in die Staatskoerant gepubliseer is sê dat dit nou ‘n volwaardige wet is.  Dit het baie stilweg en agteraf gebeur, maar dit is nou gedoen.

Dit gaan op hierdie stadium (skynbaar) nog om die stryd teen die covid-19 virus, en dit laat die staat toe om alle media te kan verplig om die materiaal wat hulle hieroor (sal) voorsien in die amptelike tale te laat vertaal en te publiseer, en/of oor die lug te stuur, en/of op enige ander elektroniese manier te versend.  Die oënskynlike onskuldige verskoning hiervoor is om een enkele “betroubare” bron van nuus oor die virus te skep, en om enige “fake news” oor die virus as sulks uit te skakel.  Die definisies van enige sodanige “fake news” word natuurlik deur die staat neergelê.

Nou, dit as sulks is nie noodwendig ‘n slegte iets nie, ás dit kan werk natuurlik, want ons sal eintlik baie goed af wees sonder al die wilde bespiegelinge en nonsens op veral die internet.  Maar dit is net hier waar die “fake” in die ANC regering se poging duidelik sigbaar word.  Die wilde stories waaraan ons op die internet blootgestel word (oor enige onderwerp) verskyn hoofsaaklik op YouTube en sekere ander soorte webblaaie, en veral YouTube gaan maar net vir die ANC se poging lag.  Die ANC regering se gewaande mag en krag is bloot beperk tot co.za webblaaie, want oor die res het hulle absoluut geen sê nie.

Die belangrike punt hier is egter dat hierdie nuwe reëling nou op die wetboek is en dat dit ook in die algemeen in ander velde toegepas sal kan word soos hulle wil.  Hierdie is inderdaad ‘n versteekte muilband wat ons regtig nie ligtelik moet opneem nie.

Ek dink ons kan, om die waarheid te sê, nou begin totsiens sê aan alle oorblywende vorme van mediavryheid, ook wat die gewone man op straat se demokratiese regte in hierdie opsig betref.  Die nuwe wet sal uit die aard van die saak alle co.za webwerwe raak, waar hulle sulke huurders sal kan verplig om niks anti-staat of anti-ANC te sê nie.  Die doel is duidelik dat alles en almal uiteindelik verplig sal word om pappegaaie vir die ANC se sentralistiese staatsgedagte te word.  Hierdie is Stalinisme wat ou Stalin baie tevrede sal laat voel wáár hy homself ookal nou mag bevind.

Ek dink daarom dat dit dalk wys sal wees om alle co.za. webwerwe sommer dadelik as .com webblaaie te registreer en met mekaar te konnekteer óók.  Hierdie konneksie kan baie maklik weggeneem word as dit nodig word.  Dit is ‘n bietjie duurder as .co.za blaaie, maar dit verseker minstens dat so ‘n persoon nog steeds sy sê vrylik op die internet sal kan publiseer.  Die staat kan ons nie verplig om nét .co.za webblaaie te lees nie, wel, nie tensy hulle die hele land se toegang tot die internet afsny nie.  Dit kan hulle wel baie maklik doen, maar sal hulle die storm kan oorleef wat so iets sal ontketen?

Ek hoop hulle verstaan in hierdie opsig dat Suid-Afrika se algemene deelname aan die internet nie net tot individuele blankes beperk is nie.  En ook dat nie alles daarvan tot die publiek se ontspanning beperk is nie.  Ek dink ons sal verstom staan om te sien tot welke oorheersende mate die staatsadministrasie reeds via die internet bedryf word.  ‘n Mens dink hier aan voorbeelde soos die registrasie van motorvoertuie, FICA registrasies, SARS se insameling van fondse vir die voordeel van die kriminele element in die staatsbestel, SASSA se maatskaplike uitbetalings aan die massas, die uitruil van e-posse, ensovoorts, ensovoorts.  Hulle kan seker die internet afsny, dit is so, maar ek dink hulle gaan dalk meer administratewe probleme vir hulself skep as wat hulle sal kan hanteer.

Die punt is, hulle het geen beheer oor .com en YouTube webwerwe nie en hulle gaan dus geen invloed dáár kan uitoefen nie.  Hierdie organisasies sal beslis nie toelaat dat die ANC bewind aan hulle begin voorskryf wat mag en wat nie.

Soos dit is, is ek in 2019 deur omstandighede buite my beheer gedwing om my webblad as ‘n .com uitgawe te herregistreer.  Dit was hoekom ek nie my boeke vir ‘n paar maande lank op die internet kon adverteer nie.  Dit het later reggekom, maar ek is tans geregistreer as beide www.sienervanrensburg.co.za en www.sienervanrensburg.com, en dit hou inderdaad bepaalde voordele vir my in.  Wat meer is, ek het ook ‘n kontakpersoon oorsee wat dalk sal kan help om my poging lewend te hou.  Daardie persoon het albei my boeke in elektroniese vorm, plus ook al my artikels, en sal dit vanuit daardie land kan herpubliseer. (Op hierdie stadium begin ek juis al meer op die buiteland te fokus.)

In elk geval, die huidige bewind sal nie vryheid van spraak op sulke “buitelandse” .com blaaie kan inperk nie, anders as om Suid-Afrikaners openlik te begin arresteer ook.  Dit is outomaties ‘n bewys dat daardie mense reg in hul kritiek is en daarom as slagoffers behandel word.  En dit kan dalk repurkussies veroorsaak wat hulle óók nie nou graag sal wil hanteer nie.  Moody’s se finansiële graderings is maar net een van ‘n hele paar pyle in hul buitelandse teenstaanders se koker.  Die begrip “sanksies” dek ‘n baie wye veld en as dit staatsleiers soos Trump of Merkel pas, of selfs kweenie se regering, sal hulle dit wel teen die ANC begin toepas.  Kom ons hoop dit werk in die praktyk ook so.

Niemand van ons kan seker die ANC-staat afdreig met die krag en gesag van ander staatshoofde nie, u weet, soos in: … pasop, ek sal my ouboet op jou sit en hy sal jou dik tik ou perd!, maar kom ons hoop minstens dit gebeur op ander maniere.  Hierdie staatkundige gemors kan nie langer so aanhou nie, dit moet positief begin verander, en die enigste manier hoe DIT kan gebeur sal wees as dit heeltemal inmekaarsak sodat ons dit van vooraf kan oordoen.

Maar onthou hier dat die boom spontaan vanself begin pluiens sonder enige fisiese ingryping van ons kant af.  Modder het ‘n manier om te spat as dit gegooi word en ek kan nie dink dat die opregte Boervolk hulself op daardie manier sal wil besmeer nie. Staan maar eenkant toe, die huidige regering se inherente swakhede en verrotheid sal self sy eie ondergang veroorsaak; Covid-19 kan maar net help dat dit vinniger gebeur.  Oupa Baard se sin vir humor gaan draai partymaal ‘n bietjie ver na die pikswart donker kant toe, maar die afgryslike ironie hiervan is dat die ANC nogal deel vorm van BRICS, en nou is dit so dat hierdie virus juis vanuit Sjina gekom het.

Groete,

FH Pretorius

ART 127 2020-03-08 Die Coronavirus en Siener se visioenêre verhaal.

www.sienervanrensburg.com (Artikels)

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Ek wil vandag ‘n kwessie opper wat presies inpas by wat ek in die vorige artikel oor die verskil tussen my boeke en my artikels gesê het.  Ek wil in hierdie opsig dan ook iets van lank gelede daaraan vashaak en weereens onder my lesers se aandag bring.

Die vraag spruit voort uit die skielike voorkoms van “nuwe” dodelike virusse wat skynbaar al meer en al vinniger na vore begin kom. Die moontlike effek van elke nuwe virus op die mensdom word geweldig dramaties voorgestel, maar dan pfffft die hele ding uit en sak dit stilweg inmekaar.  Die tyd sal natuurlik moet leer wat gaan gebeur, maar hierdie Coronavirus kan dalk net ‘n onverwagse keerpunt bring in die gang van ons daaglikse wel en weë.

Die vraag is: Wat moet ons (hierdie keer) van hierdie nuwe Coronavirus maak?  Hoe gevaarlik is dit werklik vir ons hier in Suid-Afrika, en wat se effek kan dit in terme van die visioenêre verhaal hier hê?

Die agtergrond tot hierdie vraag gaan terug tot die dag waarop my eerste boek verskyn het.  U sal onthou dat ek reeds in 2004 in my eerste boek daarop gewys het dat daar geen swartes in die visioenêre verhaal teenwoordig is nie.   Dit het my ‘n ruk geneem om die visoenêre begronding hiervoor raak te sien, maar dit word gevind in die visioen van die boom wat pluiens.  Dit is die absolute beginpunt van die visioenêre verhaal en ek het daarin raakgesien dat die totale swart bevolking saam met hul (ANC) regeringsstruktuur in ‘n gat in die grond wegsak.  Die gat verwys op die simboliese vlak natuurlik na ‘n graf, né!  Hierdie gebeure kom laaste aan die beurt in hierdie dramatiese gebeure, maar dit gebeur nog steeds as deel van die aaneenlopende proses van die ondergang van die regering.

My waarneming dat daar nie swartes in die verhaal is nie is verder ook op ‘n ietwat bisare wyse bevestig deur niemand anders as Adriaaan Snyman self nie.  Hy het op ‘n stadium ‘n “onaangetekende visioen” opgehaal van ‘n dreigende swart krygsman wat agter ‘n misnewel verdwyn net voor hy op ons kan aanval.  Die simboliek in hierdie onaangetekende visioen resoneer baie direk en sterk met dié in die blok aangetekende visioene, en ek kan dit dus aanvaar as waar en korrek, want dit pas wel in by die geheel.

Die swart groep gaan na my mening saam met die ANC regering onder, en daar het nog niks van my siening hieroor verander nie.  Ek glo nog steeds dat daar ‘n massamoord op die swartes gaan plaasvind en dat dit deur die een of ander biologiese agent gedoen sal word.  Daar is nie ‘n ander manier waarop so iets kán gebeur nie.  Die opregte Boervolk is nie verantwoordelik hiervoor nie, maar ons kan aanvaar dat ons die skuld hiervoor gaan kry.

Maar so het ek begin navorsing doen oor die moontlike bestaan van so ‘n virus, en die praktiese situasie van die tyd het varkgriep dadelik onder my aandag gebring.  En saam met dit by die absoluut verstommende inligting dat die swart groep feitlik 100% weerstandig is teen die medisyne wat vir die behandeling teen varkgriep gebruik word.  Ek praat nou onder korreksie, maar die beste wat ek sedertdien hieroor kon uitvind is dat die swartman se liggame sekere ensiemes vrystel wat hulle allergies maak vir sekere “blanke” medisyne.  Dit werk dus soos slangteëgif: as jy iemand daarmee inspuit sonder dat ‘n slang hom gebyt het is dit so goed of ‘n slang hom wel gebyt het.  Hy sal effektief sterf aan slangbyt!

Die belangrike punt om hier in gedagte te begin hou is dat hierdie coronavirus skynbaar “baie dieselfde” is as die een wat varkgriep veroorsaak, máár dat albei ook aan voëlgriep verwant is.  Ek het juis vandag gesien dat daar die afgelope dag of twee ook weer ‘n uitbarsting van voëlgriep sáám met hierdie coronavirus in Sjina plaasgevind het.  Dit het in twee provinsies uitgebreek wat langs die een geleë is waarin die coronavirus begin het. (*sien berig heelonder)

Kan ons dus nog van drie verskillende virusse praat, of is dit een virus met drie voorkomste wat ook op die een of ander manier negatief reageer op drie verskillende groepe mense se genetiese stelsels?  Ek sal hieronder aandui dat hierdie laaste moontlikheid nie noodwendig meer van deurslaggewende belang is nie, veral nie in Afrika nie.

Daar is blykbaar minstens twee dodelike elemente van die Spaanse griep van 1918 teenwoordig in aldrie hierdie siektes.  Ons het nog steeds geen inligting oor wie die mense is wat reeds aan die coronavirus dood is nie, maar gesien in die lig van waar dit ontstaan het, en ook hoe dit daarvandaan versprei het, kan ons aflei dat dit oorwegend Sjinese sal wees.  Ek het tydens my ondersoek na varkgriep met ‘n kenner hieroor gesels, en hy het my op een of twee belangrike sydelingse probleme met alle aansteeklike siektes gewys.  Die belangrikste hiervan is dat die gemiddelde gesonde mens enige verkoue of griep-siekte maklik te bowe sal kan kom, maar dit kan dodelik wees vir mense wie se immuniteitsvlakke om die een of ander rede laag is.  Dit geld veral vir die ouer groep en ook klein kindertjies.

En dit bring my by ‘n stelling wat ek reeds in 2004 rondom enige virus-aanval gemaak het, waarin ek gesê het dat dit katastrofiese gevolge hier in Suid-Afrika sal hê as so’n virus “op die rug van HIV gelaai kan word”.  En dit geld natuurlik vir die res van die kontinent óók, want die hele Afrika is letterlik vrot van HIV, malaria, ebola, en, en, en …  Ek kan nie help om te wonder of dit is hoe Neandertalmens destyds uitgesterf het nie, want ons is skynbaar nou reeds op weg daarheen met die derde-wêreld groepe!

Die baie belangrike feit wat ek hierby wil voeg, en dit is eintlik wat hierdie artikel wil uitlig, is dat ek ook in vorige artikels daarop gewys het dat die ANC regering ‘n sekere amptelike ooreenkoms met die Britse militêre owerhede gesluit het.  Hierdie ooreenkoms waarborg die ANC dat die Engelse sal intree en hulle in die kussings sal hou as die voortbestaan van die ANC regering (op enige wyse) bedreig word.   Die punt wat ek wil maak lê juis opgesluit in hierdie “enige wyse” waarna ek hierbo verwys.  Wat se verskil gaan dit maak hoe die Britte die regeringsmag by die ANC oorneem?, net solank dit gebeur, want dit is ‘n voorvereiste vir die verhaal om te kan begin dat die Britte eers beheer oor die regeringsmag moet verkry.  Dit hoef mos nie noodwendig ‘n revolusie of selfs net ‘n ernstige rassekonflik te wees wat hierdie “hulp en bystand” sal laat inskop nie, of hoe?  Ek vra maar net, want ek wonder ook maar net baie oor hierdie dinge.  (En ek vra ook maar: Hoe lank nog Vader, hoe lank nog……)

Moenie uself vergeet nie, maar sorg asseblief dat veral die oumense en die kleintjies baie vitamine C sal inneem in hierdie dae!  Die pille wat u oor die toonbank kan koop is nie veel werd nie, daar is te veel kunsmatige chemiese gemors daarin.  ‘n Gerasperde suurlemoen (skil en al) met ‘n halwe teelepel koeksoda elke tweede dag sal beslis beter wees om u deur hierdie moeilike komende griepseisoen te help kom.  Ek wil ook aanbeveel dat u by u huisdokter sal uitvind of hy/sy weet wat ‘n “vitamine C cocktail-drip” is, en dit sal gaan soek as hulle nie (wil) weet nie.  Pasop vir die mediese beroep se griep inspuitings, hóór! Dit is gif daardie!

Ek mag seker nie haar naam noem nie, maar daar is ‘n mediese dokter in Wierdapark, Centurion wat nog hierdie drup gebruik.  Ek was baie lanklaas by haar gewees, ek dink amper in 2012 dalk, maar daardie behandeling werk skitterend uitstekend!  Dit is in elk geval wat die mediese beroep gebruik het voordat antibiotika die mensdom se weerstand teen siektes kom vernietig het.  En ja, ek kan hierdie behandeling met groot vrymoedigheid aanbeveel, want dit het my lewe gered in 2009 toe ek swaar brongitus opgedoen het!  Ek het letterlik binne daardie poorte omgedraai en dit was juis hierdie drup wat dit vir my gedoen het!

Groete,

Frik Pretorius.

———————————————————————————————————-

Coronavirus EN Voëlgriep saam!

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7987009/Bird-flu-breaks-two-Chinese-provinces-near-coronaviruss-epicentre.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR1AWXr6NX0MY5iDYqulZybUo2p3tHQMNpKMDShAMa_9xuZdmwicr_L_ADs

China now has to fight coronavirus AND bird flu: ‘Highly pathogenic’ avian influenza hits two Chinese provinces near Hubei.

———————————————————————————————————-

 

 

ART 126 2020-02-24 BREXIT is verby … wat nou?

www.sienervanrensburg.com (Artikels)

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Ek het navraag gekry oor ‘n onlangse artikel wat oor BREXIT gehandel het, naamlik ART 120 2019-08-06 Die moontlike plek en rol van BREXIT in Siener se visoenêre verhaal.  Die kern van wat ek hier gesê het is soos volg:

‘…Die Engelse loods ‘n agteraf staatsgreep-poging teen die Europa Regering, en dit is “tegnies” slégs moontlik solank Engeland nog deel van die Europa Unie is…’

BREXIT het toe plaasgevind en die moontlike aanslag teen die EU (Europa Regering) as die beginpunt van die Derde Wêreldoorlog het toe nie plaasgevind nie, en dit het ons dus gelaat met my afsluitingswoorde in daardie artikel:

… dit laat ons miskien met meer vrae as antwoorde, maar minstens wil dit lyk of die komende gebeure al hoe meer sigbaar begin word.  Hou moed, want of ek reg of verkeerd is met wat ek sê, ons weet minstens dat die Boervolk en ons oorsese familie veilig anderkant sal uitkom…

Die vraag het enkele dae vóór Brexit by my uitgekom en dit lyk so:

Indien Brexit sonder voorval plaasvind hoe verander dit dan aan die visioenêre verhaal? Baie kan nog binne die volgende 6 dae gebeur, maar indien niks gebeur hoe lyk die prentjie dan vir ons?

Die antwoord hierop is eintlik heel eenvoudig, maar dit kan dalk stomp en ontwykend klink, en ek sal dit juis daarom graag in ‘n bietjie meer diepte wil bespreek.  Maar ek wil op hierdie punt eers twee sydelingse opmerkings maak wat ‘n rol in die agtergrond speel in wat ek in hierdie artikel wil sê.

(a)  Siener het nooit van ‘n derde wêreldoorlog gepraat nie.  Hy het, om die waarheid te sê nie eers van ‘n eerste óf ‘n tweede een gepraat nie. Ek het nie al my bronne hier waar ek nou woon nie, dit is nog by vriende in Pretoria, maar as ek reg onthou het hy reeds tydens die Tweede Vryheidsoorlog gesê dat daar ‘n oorlog tussen Engeland en Duitsland sal kom en dat ons vryheid direk daaraan gekoppel is. Genl. de La Rey het maar eers nadat die onmin tussen daardie twee lande openlik na vore gekom het opdrag aan kapt. Kerneels Nieuwenhuizen gegee om Siener se visioene neer te (begin) skryf en vir hom te bring.  Hy het baie belang gestel in wat Siener hieroor gesien het, want hy wou duidelik die situasie uitbuit om die vryheid te herwin.  Hy was bereid om in opstand te kom teen die Britse owerhede om dit te bereik, maar die burgers wou uiteindelik niks daarvan weet nie.  Mense soos Boy Mussmann het in elk geval die moontlikheid van ‘n eerste wêreldoorlog oorgedra na WO II, en toe dit óók nie prakties wou uitwerk nie is dit daarna aangepas na ‘n “Derde Wêreldoorlog” toe.

Siener het ook nooit in terme van ‘n Britse aanslag teen die EU gepraat nie, maar wel van ‘n konflik met Duitsland.  En selfs die Engelse se onverwagse aanslag teen Duitsland moet vanuit die gang van die verhaal afgelei word, want dit is tog waaroor die Europaverhaal handel.  Daar is ook iets vreemd aan die visioenêre begrip Europa Regering, maar meer daaroor later in die artikel.

(b) Ek wil ook graag weer die verskil tussen (spesifiek) my eerste boek en my artikels oor die visioenêre verhaal uitlig hier.

Die visioene is Godspraak wat by monde van Niklaas (Siener) van Rensburg as tussenganger aan ons oorgedra is.  Maar dit is egter onmoontlik om dit te kan verstaan soos dit daar staan, want die betekenisse wat God aan ons wou oordra word versteek binne die manier waarop die Gees die verhaal saamgestel het.  Die simboliek is baie maklik om te verstaan, maar dan ook eers as God se “skryfstyl” uitgesorteer is.  My boek dien dus as ‘n verdere tussenstap (“interface”) tussen Siener en die leser daarbuite, want ek is van Bowe gelei om die enigste regte werkwyse te kon raaksien om hierdie “vertaling” moontlik te maak. En hier moet die leser asseblief baie mooi verstaan dat ek ten volle aanvaar dat dit van Bowe vir my gegee is, want geen mens se normale vermoëns is opgewasse hiervoor nie.  Die feit van die saak is dat niemand nog ooit hierdie visioene kon uitsorteer nie, selfs nie eers hoogs ontwikkelde mense kon dit op enige stadium regkry nie.  Ons het maar eers begin verstaan wat die verhaal sê nadat my eerste boek met my werksmetode en my bevindinge verskyn het.  Ek is regtig nie ‘n baie slim en/of spesiale mens nie, ek was in hierdie opsig om die een of ander rede maar net baie, baie gelukkig gewees. (Of ongelukkig, afhangende van hoe ‘n mens dit van tyd tot tyd wil verstaan.)

Hierdie prentjie lyk egter heeltemal anders as ons by my artikels kom.  Die visioenêre verhaal begin by die punt waar die regeringsboom onverwags pluiens en tot niet gaan. Dit beteken dat alles wat binne die visioene opgeteken staan eers kán begin plaasvind nádat die boom gepluiens het en in sy graf weggesak het. Dit beteken egter ook dat ons geen visioenêre inligting het oor wat tussen nou en die beginpunt van die verhaal gebeur nie.  Hierdie is só belangrik dat ek amper lus voel om dit te herhaal, want ons mense vergeet dit baie maklik en dit lei tot allerhande verkeerde afleidings van wat rondom ons gebeur.  Baie van ons mense hardloop soos skape rond agter allerhande “slim interpretasies” van gebeure rondom ons omdat hulle hierdie feit nie in ag neem nie.  Raak rustig mense, ons Vader is ten volle in beheer van ons situasie.

Alles waaroor daar so vreeslik baie gespekuleer word, soos byvoorbeeld die blou briewe, die man in die bruin pak, die man in die grys pak (vaal klere), ensovoorts, hoort binne die verhaal en dit moet tog nog begin.  Dit is dus baie verkeerd om sekere voorkomste in die verhaal selektief en subjektief te wil verskuif na ‘n tydperk voor dit kán plaasvind.  Is dit só moeilik om te verstaan?  ‘n Groot deel hiervan word deur satansagente gedoen met die spesifieke oogmerk om verwarring en frustrasie te saai, want niks hiervan kán tog uitwerk nie, want die tydsaspek word totaal en al verwring.  U sien daar is wel iets soos “Divine timing” aan die werk hier óók, en deur die visioenêre gebeure willekeurig te wil rondskuif om eie smaak of “slimheid” te probeer pas, probeer mense dalk onwillekeurig om God se werk vir Hom te wil doen, óf om sy besluite om te wil keer.  Mense, dit is God ons Vader se verhaal hierdie en ons KAN nie sy beplanning wil oorneem en verbeter nie.  Dit stel op die heel minste die visoenêre verhaal bloot aan miljoene verskillende uitkomste in plaas van wat ons Vader wil hê.  Wil u dit nie maar begin verstaan nie, want die vuur waarmee u hier probeer speel gaan u verseker baie seermaak!

Vir my is dit dalk ‘n bietjie makliker, want omdat ek die verhaal verstaan, en daarom (“voortydig”) van die eindpunt daarvan kan terugkyk tot hier, kan ek die pad tussen nou en die beginpunt van die verhaal dalk makliker identifiseer.  En ek sê “dalk”, want hierdie paadjie is ook maar vol dorings, presies net soos hierdie artikel probeer uitwys.  Die kritiek-belangrike punt wat ek egter hier gáán maak is dat ons basies op twee samelopende metodes aangewese is om ons pad vorentoe te probeer vind.

Die eerste is dat ons ernstig navorsing (sal) moet begin doen oor wat op die internasionale vlak gebeur wat die Turk se verskyning en aanval op Duitsland moontlik kan maak.  Dit kom kortom neer op ‘n doelgerigte studie van wat die EU en spesifiek Duitsland doen, of kan doen, wat die militante internasionale Islam kan affronteer. (En asseblief, Trump en die VSA figureer glad nie hierin nie!)  En ek dink ons het ‘n betroubare en erkende “dinkskrum” nodig hiervoor, want die baie bontpratery hieroor skep net onnodige verwarring. Op hierdie punt is dit miskien belangrik, en ook nodig, om te verstaan dat die migranteprobleem in Europa doelbewus deur die politieke leierskap van die Europa regering geskep is.  Die doel hiermee is duidelik om die blanke ras in Europa uit te wis.  “Hulle”, wat die Europa Regering insluit, probeer dit ook hier in Suid-Afrika bereik met die NVDLM.  Soros se diensknegte en agente is inderdaad die wêreld vol, maar gelukkig gaan die komende gebeure hulle permanent uithaal! (en goed so ook!)

Die tweede metode is baie gevaarlik as ‘n mens dit verkeerd hanteer, en dit is om wild en wakker op ‘n subjektiewe wyse te wil spekuleer oor wat die gebeure rondom ons kan beteken, en hoe dit by die visioenêre verhaal kan inpas.  In hierdie opsig wil ek sê dat daar sekerlik nie ‘n ander manier is as om juis te moét spekuleer nie, maar dat daar ‘n baie groot verskil is tussen subjektiewe spekulasie en geweegde spekulasie.  Die verskil tussen my manier van doen en die meer algemene ongebreidelde een is dat elke artikel uit my pen minstens oor die “mees moontlike redes” handel, maar sonder om dit ook tot ‘n absolute waarheid te probeer verhef.  Dit word nooit meer as nét moontlikhede binne ‘n groter geheel beskou nie.

En so sal u nie een artikel op hierdie blad kan uitwys wat beweringe maak sonder dat daar ook ondersteunende feite by is nie.  Dit is hoekom ek ‘n punt daarvan maak om veral ook volledige koerantartikels aan elkeen van my artikels vas te maak.  Die voordeel van geweegde spekulasie in my artikels is dat dit ‘n sekere gegewe voorkoms as ‘n bousteen in die groter prentjie kan identifiseer, óf dat dit so ‘n voorkoms kan elimineer om ons by die beginpunt van die verhaal te kry. My artikels oor varkgriep hang byvoorbeeld nog steeds in die lug, dit het jare gelede al “stil” geraak, maar sonder om ook “weg te gaan”.  Varkgriep is nog steeds ‘n baie sterk moontlikheid om op ‘n massa-grondslag 100% derde-wêreld lewensverlies te laat plaasvind.  BREXIT was op sy beurt egter die perfekte voorbeeld van die eliminasieproses gewees, want dit is nou volledig afgesluit sonder dat “iets” gebeur het.  Maar voor ek dáár kan verduidelik moet ons nog ‘n verdere dieper punt verstaan.

Die leser moet óók verstaan dat daar inderdaad wiele binne wiele is wat ons hier in gedagte moet hou. Die begrip BREXIT handel oor die bepaalde verhouding tussen Groot Brittanje en die EU.  Maar dit versteek eintlik ook ‘n baie groter probleem bínne die EU self, en dan ook een wat selfs ‘n bedreiging vir die voortbestaan van die EU kan inhou.  Dit sal ‘n fout wees om dit nié in ag te wil neem nie, en wel om ‘n “begripsrede” waarby ek hieronder sal kom.

Soos dit is, is daar minstens vier ander lande binne die EU wat al harder dreig om óók te onttrek en as onafhanklike nasiestate buite die organisasie voort te leef.  Van hierdie vier is Nederland en Pole op hierdie stadium dalk die verste gevorder op hierdie pad.  In drie van hierdie lande is dit kleiner politieke groepe wat wil wegbreek, maar in Pole is dit skynbaar die regering self wat dreig om weg te breek.  Die (politieke) voorlopers in Nederland wat uit die EU wil wegbreek groei geweldig vinnig, en vertoon tans die grootse groei in ingeskrewe lede in daardie land.  Met ‘n bietjie geluk kan hulle binne die afsienbare toekoms ‘n Nederlandse uittog uit die EU deur middel van ‘n referendum afdwing (“NEXIT”).  Kom ons hou duim vas vir hulle en ons help daarmee waar ons kan!

Ons hoor verder maar min daarvan, maar in Duitsland (soos ook in Frankryk) is daar ernstige binnelandse onrus, en meeste daarvan is teen die regerings gemik, wat die EU ondersteun natuurlik. Daar vind byvoorbeeld al meer “regse” aanvalle en moorde in Duitsland op migrante en Jode plaas, maar ek dink dit is dalk Merkel se linkse mense self wat dit doen om die aandag af te lei van hul bose oogmerke met die migrante.  Ek glo hierdie leiers is om die een of ander versteekte rede besig om vir tyd te speel.  Die Duitse regering is baie ernstig besig om die regse element te identifiseer en uit te haal. Die vraag is hoekom, want die migrante skep ‘n baie groter politieke en maatskaplike probleem vir Duitsland as wat die regses ooit kan wees.

Kan dit wees dat die huidige Duitse regering besig is om ‘n klimaat te skep wat ‘n migrante-aanslag van binne hul eie grense teen Duitsland moontlik sal maak, maar dat die Britse aanval dit dalk kan voorspring? Hou hier in gedagte dat die Turk saam met die Engelse werk en niks met die migrante in Europa te doen sal hê nie.

En hoeveel gaan die Pous se komende kerke-beraad in September 2020 te doen hê met die haat wat teen die tradisionele Protestantse groepe hier en in Europa gaan losbars? Die (visioenêre) verraad teen die Boervolk word baie duidelik in die verhaal verteenwoordig deur die valse storie van die Nag Van Die Lang Messe (NVDLM).  Iets wat my erg omkrap is dat van ons mense wat so heerlik saam met die regse groepe in Europa koukus om ons van die “swart gevaar” te “red” in terme van die NVDLM as regses bekendstaan, maar dit baie waarskynlik nie is nie.  Van hierdie topleiers werk baie beslis met ons vyande saam teen ons.  Die mense in die buiteland val vir hierdie berdrog en wanvoorstellinge, want hulle weet nie van beter nie.

Nog so ‘n “stille probleem” is dat die EU al vinniger al groter ekonomiese teëspoed begin ervaar. Die las val al meer op die noordelike lande om die EU se staatskas vol te hou en daardie lande kan net eenvoudig nie meer hierdie gewig dra nie.  Daar was pas laasweek weer ‘n massiewe groot verhoging in die noordelike belastinglas en daardie lande kan dit net nie meer volhou nie.  Dit klink vir my of die EU stilweg besig is om deur korrupsie en wanbestuur inmekaar te sak, net soos die ANC regering hier in Suid-Afrika.

Ek is baie bly vir die VK se onthalwe oor BREXIT, want ek het absoluut ‘n broertjie dood aan die boosheid van die EU!  En ja, nie alle Engelse is noodwendig sleg en dekadent nie, né!  Ek dink ek kan dan ook nou maar uit die kas kom en sê dat ek ‘n “stille lid” van UKIP was vanaf vroeg in 2013 tot net nadat Nigel Farage in 2016 uitgetree het as leier.  Ek kon nie ‘n volwaardige lid met stemreg word nie, want ek is nie ‘n Britse burger nie, maar ek kon as “medeganger” aansluit en  nuus (inligting) direk van binne die organisasie kry in die proses.  Dit help ‘n mens om baie dinge beter te kan verstaan.

Ek het onlangs dieselfde met die Forum voor Demokratie (FvD) in Nederland gedoen, want ek stel deesdae besonder baie belang in wat daar gebeur.  Ek is nie skaam om dit te sê nie, maar soos Suid-Afrika my Vaderland is, so het Nederland (weer) my Moederland geword! Hul voormalige Eerste Minister Joop den Uyl het in die 1970’s ‘n politieke wig tussen ons volk en die Nederlanders ingeforseer wat ‘n baie mooi en spesiale verhouding op ‘n growwe wyse verbreek het. Hy was dan ook een van die mense wat werk daarvan gemaak het om die huidige EU op te rig.  Ek was gelukkig genoeg om in 2011 iemand oor my pad te kry wat my uiteindelik weer terug getrek het om my ou liefde vir die Nederlandse taal te laat herleef. (En die taal is die mense én die land, nie so nie?)

Ek het in ‘n vorige artikel gesê ek gaan ‘n artikel (of twee) oor hierdie land en sy besonderse mense doen, en ek sal dáár meer sê, maar ek is deur ‘n goeie penvriendin aan hierdie groep en hul doelstellinge bekendgestel.  Hul leier is Dr. T. Baudet, en hy het byvoorbeeld onlangs sy vinger op ‘n ernstige seerplek in die noordelike streke van die EU geplaas.  Dit blyk dat die “ryker” noordelike deel baie swaar belas word om die “armer” suide te kan finansier, en dit is te verstane dat niemand in die noorde verlief hiermee wil neem nie.  Die Poolse regering het hulself dan ook baie prominent en ernstig uitgespreek hierteen.  (“ryker en armer” verwys maar net na die verskil tussen hardwerkendheid en gewone luiheid en ongedissiplineerde verkwisting!)  Ek kon miskien ook nie ‘n volwaardige lid van FvD word nie, want ek is nie ‘n Nederlandse burger nie, maar ek kan hulle wel ondersteun van hier af!  (He-he-he, dubbele burgerskap is bietjie moeilik om te bereik in so ‘n kort tydjie, anders … wel, wie sal weet …)

So, wat ek probeer sê met my betoog oor die eliminasie van BREXIT as ‘n moontlike bousteen in die begin van die verhaal, is dat dit ons heenwys na ‘n volgende groep moontlikhede in die aanloop tot die beginpunt van die visioenêre verhaal, ensovoorts, ensovoorts.  Iets wat ek ook hier rondom die voortbestaan van die EU wil sê is dat ek soms nogal wonder, gesien in die lig van die ontledings van sekere profesieë, of dit nie dalk óók waar is dat die EU besig is om homself kleiner te maak todat dit net uit die tien lande bestaan wat die voormalige Romeinse Ryk gevorm het nie.  As dit waar is, is ons definitief baie naby aan die Derde Wêreldoorlog!  Maar nou ja, dit is ook alweer ‘n onderwerp wat nie regtig hier hoort nie, en wat selfs ook tot ‘n groot mate met die visioenêre verhaal bots.

Die (visioenêre) feit van die saak, en hierdie kan ‘n groot probleem wees vir die mense wat van die oprigting van die Sewende Heilige Romeinse Ryk praat, is dat die visioene glad nie oor die ondergang van die huidige Europa Regering op enige stadium van sy bestaan praat nie.  Daar is wel ‘n Europa regering in die verhaal, maar dit is eintlik iets heeltemal anders as wat ons tans op die grond het.

Duitsland is duidelik die leierland in die EU, maar hulle word erg gekarnuffel deur die Engelse in die konflik wat kom.  Dit bereik selfs ‘n punt waar ons hulle in terme van die Traktate van 1914 moet gaan help om te keer dat hulle heeltemal ondergaan. Die Britse aanslag verander hulle binne ‘n baie kort tydjie op die geestelike vlak vanaf ultra-ver regs na onderdanige kinders van ons Vader, en dit impliseer ook dat die Godlose EU stilweg tot niet sal gaan. Dit moet noodwendig so wees, want Duitsland vorm absoluut die kern en ruggraat van die huidige EU.  Dit kan dalk nog in die agtergrond bestaan as die verhaal begin, maar dit is reeds weg as die donkies na Europa hardloop om die Duitsers teen die Britte te gaan help. Dit val saam met die verkiesing in Noordwes en gebeur binne ‘n dag of twee nadat die oorlog uitbreek.

Die baie groot interessantheid hier is dat die “Europa regering” in die visioene uit Engeland, Frankryk en België bestaan. (Waar België seker maar na die Franssprekende Wallonië verwys.  Ek is ‘n baie groot voorstaander daarvan dat Vlaandere by die Koninkryk van Nederland hoort, en dat dit as ‘n provinsie by daardie land geïnkorporeer moet word.  Ek is nie ‘n Nederlander nie, maar ek glo baie sterk in die sogenaamde “groter Nederland” en as ek kan help dat dit tot stand kom sal ek dit met blymoedigheid doen!

Groete,

Frik Pretorius.

 

ART 125 2020-02-16 Terug by die virus … en Henry Kissinger.

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

‘n Baie goeie vriendin van my, Annatjie Venter,  het onderstaande FB berig oor Henry Kissinger vir my aangestuur.  Ek heg haar kommentaar hierop aan, want dit het aanleiding gegee tot die skryf van hierdie artikel, en dit het gebeur omdat dit so gerieflik aanpas by die vorige artikel wat ook oor ‘n verwagte virus aanslag gehandel het.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1423063721200884&id=100004918095682&sfnsn=scwspmo&extid=YEq8mmsDCAcoDNAv

Hierdie berig bestaan uit ‘n foto van Henry Kissinger met ‘n byskrif daarby, maar ek kry dit egter nie afgetrek om dit hier te kan publiseer nie, so ek plaas dan maar wat ek wel op ‘n ander webblad opgespoor het hieroor.

https://www.politifact.com/factchecks/2019/jun/25/facebook-posts/henry-kissinger-never-said-once-herd-accepts-manda/

By Samantha PuttermanJune 25, 2019

Henry Kissinger never said ‘once the herd accepts mandatory forcible vaccination, it’s game over’

Former Secretary of State and National Security Adviser Henry Kissinger, who influenced U.S. foreign policy from 1969 to 1976 under Presidents Richard Nixon and Gerald Ford, has delivered his fair share of speeches over the years. 

But now a post recently shared on Facebook shares an alarming excerpt of a speech Kissinger allegedly gave about mandatory forcible vaccination, sterilization and extermination services. 

Here is the full quote attributed to Kissinger:

“Once the herd accepts mandatory forcible vaccination, it’s game over! They will accept anything – forcible blood or organ donation – for the “greater good.” We can genetically modify children and sterilize them – for the “greater good.” Control sheep minds and you control the herd. Vaccine makers stand to make billions, and many of you in this room today are investors. It’s a big win-win! We thin out the herd and the herd pays us for providing extermination services. Now, what’s for lunch, huh?”

The post was flagged as part of Facebook’s efforts to combat false news and misinformation on its News Feed. (Read more about our partnership with Facebook.)

Let’s cut to the chase: This is misinformation. There is no evidence that Kissinger ever said or wrote this.

Hier is my vriendin Annatjie Venter se kommentaar aan my oor die berig in FB.

Weet jy die ou kloss dink nie as hulle die spul wat die ‘vaccines’ nodig het so uitgewis het, wie gaan dan hulle melkkoeie wees. Nes die swartes wat die boere uitwis maar kos koop by winkels. Shame nè

En hier is my antwoord daarop.

Annatjie, jy weet baie goed ek is NIE aan hierdie skurk se kant nie, maar ek dink ons moet baie versigtig wees hoe ons hierdie berig benader en veral daarop reageer.  Die punt is, ek weet billikheidshalwe nie of hy dit regtig gesê het nie.  Of dan liewers, ek weet nie of ons dit kan of moet glo nie.  Hierdie saak het twee kante en ons weet gewoon nie hoe waar of vals albei hiervan is nie, en ek dink nie ons moet toelaat dat fake news ons hier op sleeptou neem nie.  So iets skep onrustigheid wat ons nou kwalik kan bekostig.

En ek sê dit bloot omdat ek glo ons kan nie ons verwagtinge en beplanning op die valshede van fake news bou nie, en ek dink hier is definitief sprake van vals nuus na weerskante toe.  Hierdie val vir my presies in dieselfde klas as die NVDLM liegstorie.  Dit is baie waarskynlik óók ‘n agent provocateur se liegstorie om die persepsie te skep dat Kissinger so gesê het, om steun te werf vir “iets” wat eintlik in die rioolstelsel hoort. Daar is mense wat dit probeer naspoor het en hulle kon geen konkrete bewyse hiervan vind nie.  Nou goed, dit kan natuurlik óók ‘n poging van die NWO koerante wees om ‘n bietjie moedersalfies op die seerplek te smeer en die konserwatiewe/regse oproer stilweg te laat verdwyn, so kom ons bly maar versigtig.

Ek dink egter daar steek meer hierin as wat die algemene publiek dalk (wil) besef, en soos dit is het ek oor die jare heelwat hieroor gepubliseer. Ek kan maklik glo hy het dit gesê, maar dan nie op die manier waarop die FB berig dit probeer voorstel nie.  Dit is ‘n baie gevaarlike en opruiende berig hierdie, want dit probeer die persepsie skep van tipiese “opruiende regse reaksie” op die NWO.  Ek glo egter nie dit is die geval nie, want die blote kru blatantheid daarvan sê vir my dat dit deur die NWO self geskep is en bloot as “regs”voorgestel word.   Hulle probeer met ander woorde om kontroversie te skep, maar hier moet ons óók verstaan dat “regse” en “linkse” agente nog altyd saam om dieselfde tafel gesit en beplan het.  Glo wat u wil, maar dit is presies wat tot dusver as ‘n reël met ons “regse” organisasies gebeur het.  Dit is hoe hulle gestig word en dit is hoe hulle agter die skerms bestuur word.

Maar om terug te keer na jou opmerking toe, die punt is, “hulle” het wel voorsiening gemaak vir die “slawe” waarna jy verwys.  Kyk, hulle het openlik deur hoë-profiel mense verklaar dat hulle die sogenaamde “modderrasse” gaan uitwis.  Hierdie kan eintlik net deur middel van die agteraf aanwending van die een of ander biologiese agent gebeur.  Dit is iets wat heeltemal onverwags en stilweg sal moét gebeur, want die res van die wêreld gaan dit onmiddellik probeer keer.  Hier by ons praat ons dus van ‘n beplande massamoord op die swart bevolking in die ganse Afrika, want dit is die enigste moontlike manier waarop ‘n ganse rasgroep aan die suidpunt van die kontinent kán verdwyn!  Daar is regtig nêrens enige verwysing na swart optrede in die visioenêre verhaal nie! (Ek het al baie gewonder of die Neandertal mens nie op ‘n soortgelyke wyse “uitgesterf” het nie.)

Ek staan in elk geval by my bewering dat juis die Britse owerhede daardie virusse in Suider-Afrika gaan gooi, en dat die hele swart groep wêreldwyd gaan uitwis.  Ek het in die aanvanklike artikel hieroor gesê dat die Boervolk die skuld hiervoor gaan kry, maar dat ons nooit so iets sal doen nie.  Ons weet nou dat die Groot Griep (oftewel Spaanse Griep) van 1918 “spontaan gelyktydig op verskillende plekke op die aarde uitgebreek het”.  My vraag is hoe dit prakties moontlik kan wees dat dieselfde virus so “spontaan” op verskillende plekke kon ontwikkel én toeslaan. Hierdie plekke was so ver uitmekaar gewees dat elke groepie virusse heeltemal geïsoleerd van die ander was, en dit klink dus vir my na ‘n tipiese “Eugenics” liegstorie.  Dit klink vir my eerder of hierdie siekte doelbewus op verskillende plekke geplant was, en dit plaas natuurlik Bill Gates se inentingsveldtogte in Afrika en Indië in ‘n heel ander lig.  Hy, soos ook Zuckerberg van FB, het massas geld gemaak uit die produkte wat hulle geskep het, en raai net wie het hulle aanvanklik gefinansier… en Microsoft en FB letterlik in ons kele afgeforseer?  Ja, Soros is die naam wat u soek, en hy is skynbaar huidjie en muidjie deel van Kissinger se bose groep.

Hierdie uitgesproke doelwit van die NWO (lees as: Eugenics, oftewel Nazi’s) is oorspronklik deur prins Phillip van Brittanje bekendgemaak.  Hy en sy groep “elites” werk nou saam met die Amerikaans-gedrewe Council on Foreign Relations, waarvan hierdie Kissinger ‘n baie prominente senior lid is.  Maar dit wat hierdie bose Britse prins gesê het (hy self is ‘n Griek) was dus bloot bevestiging van wat ek in die visioene raakgesien het, net maar op ‘n groter skaal.  (En eintlik moet ek eerder hier sê: Wat van buite my aan my uitgewys is, want dit is wat my bydrae tot die boek regtig was.  Ek is nie rêrig so slim en/of belangrik nie, hóór!)

Maar hierdie is nie regtig die punt wat ek wil maak nie.  Wat belangrik is rondom Annatjie Venter se opmerking is dat hulle wél voorsiening gemaak het vir “slawe” om hulle te versorg, en daaroor het ek óók reeds ‘n paar jaar gelede geskryf.  Hierdie inligting kom na vore in ‘n boek met die titel: The Committee  of 300 deur Dr. John Coleman.  Hy was ‘n sogenaamde whistle blower en hy waarsku dat hierdie bose mense die wêreldbevolking wil uitdun tot so min of meer 500 miljoen ontwikkelde mense, en dat hulle hierdie groep onder beheer sal hou met verdowingsmiddels. En hierdie groep sal blankes wees, want die vyand kan nie die virus in ‘n algemene sin teen die blanke ras gebruik nie, hulle gaan hulself uitwis as hulle dit wil doen.

Mense wil nie hierdie dinge weet nie, maar die Britse monarg staan tradisioneel aan die hoof van die wêreld se dwelmhandel, ‘n posisie en situasie wat hulle met die Britse vloot op die Sjinese afgedwing het tydens die sogenaamde Opium Wars in 1839 tot 1842.  Daar was nogal twee sulke oorloë teen Sjina gewees om Britse adelike beheer oor die opiumhandel te beskerm!  En ja, die enigste persoon wat die Britse vloot nou nog in enige oorlog kan instuur is nog steeds net die monarg.

En dit is hoe hul plan meesterplan veronderstel is om in die westerse gemeenskap te werk: Hulle het die migranteprobleem in Europa en die VSA geskep, en ook in plekke soos Australië en NZ, en die doel daarmee is om die blanke ras in daardie gebiede uit te wis.  Dit geld egter ook baie bepaald vir ons volk hier in Suid-Afrika, en die voorkoms van “onwettige immigrante” hier het dieselfde ten doel as die migrante in Europa en die VSA.  Die idee met NVDLM hier by ons was om die konserwatiewe blanke, en spesifiek die Boervolk, deur die swartes te laat uitwis.  Dit het egter skynbaar verander om die swartes die eerste slagoffers te maak, en daarna die Boervolk.  Maar hierdie planne loop heeltemal skeef hier en in Europa, en dit is eerder die donker magte van die bose wat uitgehaal gaan word.

Dit was die werklike motivering agter die ontstaan van die sogenaamde NVDLM gewees.  Die Britse owerhede, wat hierdie “visioen” geskep het, het egter heel gou besef dat hulle netsowel twee vlieë met dieselfde plak kan doodslaan.  Hierdie “visoen” sou gebruik kon word om ‘n rassekonflik in Suid-Afrika aan te help, wat hulle sal toelaat om die regering hier oor te neem, die swart groep met dodelike virusse aan te val, en om dan die konserwatiewe Boervolk in ‘n Volkstaat vas te druk en te beheer en/of uit te wis soos hulle wil.  Ons weet nou dat hierdie vieslike stuk valsheid van die NVDLM gebruik is om die stigting van die SL te bewerkstellig, en dat hulle volgens alle huidige aanduidinge juis in hierdie proses gebruik gaan word.

Ons kan maar net hoop en bid dat hierdie volksgenote se oë betyds sal oopgaan en dat hulle sal verstaan waarmee hulle regtig deurmekaar geraak het.  Die visoenêre verhaal sê dit gaan nie gebeur nie, maar wat gaan van hulle word as hulle en hul Engelse base dit wel kan regkry om ons uit te wis?  En met wat se middels gaan hulle gevoer word om hulle, en dan veral hul vrouens en dogters, volledig onder die Britse juk in te forseer?  Want u sien, dit maak nie saak wie van daardie bose groep die woorde gesê het wat in hierdie FB berig aan Kissinger toegedig word nie.  Dit kom inderdaad van daardie groep af, en die betekenis daarvan is net soveel van toepassing op SL, Boere Legioen, en watter splintergroepie ookal, as wat dit op die opregte Boervolk en alle ander blankes in Suid-Afrika is.  Hulle moenie dink dat hulle hierdie vyandelike planne gaan vryspring omdat hulle saam met daardie vyande teen ons “Protestantse liberalisme” werk nie!

Groete,

Frik Pretorius.

ART 124: 2020-01-09 Terug by die virus…..

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Ek ontvang nog steeds kritiek oor my siening dat daar skynbaar ook ‘n virus-aanslag sal plaasvind op dieselfde tydstip wanneer die regeringsboom sal pluiens.  Ek glo dit nog steeds, want die getuienis dat ek reg kan wees word maar net al hoe sterker.  Dit is dan ook die doel met hierdie artikel om die nuwe inligting hieroor wyer te versprei.

Onderstaande inligting word geplaas met die nodige erkenning aan die bronne waar ek dit raakgeloop het.  Die eerste een kom van Theunis Rossouw, ‘n ou vriend van Sasolburg se wêreld.  Hy was die heel eerste persoon wat in 1995 kennis kom maak het rondom my betrokkenheid by Siener van Rensburg en ons gesels nog steeds met mekaar.  Die drie ander berigte onder dit het ek die afgelope tyd in die internetpublikasie Deutsche Welle raakgeloop.

Wat dit betref dink ek ons kan aanvaar dat al hierdie VVO pogings rondom inentings teen sekere dodelike siektes dalk eerder daarop gemik kan wees om dit stilweg te versprei en te vestig.  Dit kan dan, as die regte tyd daarvoor gekom het, bloot aangeskakel word deur iets soos die gewone (gedokterde) jaarlikse griep.  En ja, ek is vas oortuig daarvan dat die jaarlikse griepepidemies in elk geval doelbewus deur die medisyne-vervaardigers geskep en versprei word. Dit stimuleer hul finansiële omset geweldig, maar dit dien ook as toetslopies om die regte kombinasies van geskepte siektes vooraf te kan vestig.  Al wat dan kortkom is die “regte medikasie” om die massas mee uit te moor, en die jaarlikse griepepidemies kan dalk net die regte kandidaat daarvoor wees. (Dink net, as een griepinspuiting R100 kos (plus besoekkoste!) en net een miljoen mense kry griep, beteken dit ‘n omset van R100-miljoen binne enkele dae!  En ja, die inspuitings maak jou waaragtig ook nie gesond nie!)

Soos dit is, was daar dan ook geweldadige pogings in die onlangse verlede om so ‘n veldtog van die VVO in die Kongo te stop.  Daardie mense het waarskynlik ook al op die hartseer manier geleer dat dit juis die VVO se spuitnaalde is wat jou siek maak: (https://www.dw.com/en/dr-congo-ebola-responders-killed-in-armed-attacks/a-51447375

DR Congo: Ebola responders killed in armed attacks

The attacks killed an unknown number of health workers working to combat an Ebola epidemic in the Democratic Republic of Congo. Dozens of workers have been evacuated due to deadly unrest near a UN peacekeeping base. (28.11.2019)

Ek wil vandag met ‘n interessante probleempie van ‘n ander korrespondent van my begin, want dit sluit aan by die onderwerp hier.  Hennie Kotze van Pretoria vra my hierdie interessante vraag op 6 Januarie 2020:

Hi Frik

Soms wonder ek of die lesers werklik verstaan wat jy sê. 

Virusse, al die modder rasse. As hulle almal uitgewis word, ek gebruik dalk verkeerdelik die ergste opsie, wie gaan hierdie mense begrawe? Ons praat van ‘n motor ongeluk met 6 of so mense dood dan kan mense dit skaars op die TV hanteer. Jy praat van 4 tot 6 biljoen mense. Mens kan bykans nie dit eers verwerk of verstaan nie. 

Ook in ons land praat jy van 50 miljoen mense. (Ongeveer) Ons sal letterlik ‘n gevaar loop om aan allerlei siektes dood te gaan as gevolg van die besmettings, ensovoorts, wat gepaard gaan met ontbindende lyke. Die totale werkerskorps is weg, as ons eerlik met mekaar is. Wie gaan die lyke optel, begrawe, ensovoorts. (jammer as ek melodramaties klink) 

Alle dienste, Polisie, brandweer, algemene staatsdepartemente, winkels, restourante, noem dit maar, gaan ophou funksioneer. Kos, brandstof, water, elektrisiteit, alles sal tot stilstand kom. Dan kom vrees om te oorleef en annargie, diefstal, wetteloosheid, en die ware kleure van die mensdom na vore. 

Dit klink nie soos ‘n verlossing nie, maar na ‘n totale ramp! Dit laat ‘n massa staking soos ‘n kindertee lyk. 

Soms besef mens nie die totale impak nie. Maar as ek mooi dink aan wat kan gebeur, besef mens hoe kwesbaar ons werklik gaan wees. Dit laat selfs die huidige “swart gevaar” soos kinderspeletjies lyk. 

Frik, jammer om so te klink, dit laat my net (die) uitkoms van wat jy sê besef. Die omvang van die oplossing, die onmiddellike gevolge van die oplossing en die ontsettende groot wonder wat werklik hier gaan gebeur. 

Groete 

Ek het net die onmiddellike hoofpunt in sy vraag beantwoord, want ‘n uitgebreide antwoord sal ‘n bietjie lank word as mens daarop begin fokus.

Hallo Hennie,

Ja, dit is so, die beginsel in die saak vergelyk onder andere ook met ons bymekaarkom by Prieska.  Kom ons wees negatief en sê daar kom net een miljoen mense by Prieska uit.  Kan jy jou die organisasie hiervoor indink? Ons benodig min of meer 25 liter skoon drinkwater vir menslike gebruik per persoon per dag.  Prieska is ‘n baie klein dorpie met waarskynlik minder as drie duisend inwoners.  Die infrastruktuur daar sal sukkel om vier of vyf duisend mense se daaglikse water, ablusie en kosvoorsiening te kan hanteer, wat nog van 1 miljoen plus?  Dink maar net hoeveel toiletpapier moet aangery en gestoor word…. 

Wat die miljarde lyke betref sal daar ook vinnig ‘n plan mee gemaak kan word. ‘n Klompie jare gelede gelede, omtrent 2003 as ek reg onthou, het die Vrystaat provinsiale regering probeer om ‘n paar mobiele krematoriums aan die gang te kry.  Dit het egter misluk omdat die plaaslikes nie van die idee van verassing gehou het nie.  Die ander provinsies het toe óók van die idee afgesien.

Die idee was om vragmotors met die nodige oonde en gas toe te rus en dan van lykshuis tot lykshuis te beweeg.  Dit klink naar, maar die minimum wat ons sal benodig is vure wat groot en warm genoeg is om die vleis van die lyk weg te brand.  Die geraamte word dan bloot eenkant gestoor (gesteriliseer as gevolg van die hitte) om later verder verwerk te kan word.  Die geraamte word normaalweg fyn gebreek en weer die oond gesit.  Dit kan in elk geval gestoor word totdat al die (miljoene) lyke se vleisgedeeltes weggebrand is.

Wat die polisie en ander beheer betref is ek juis besig om ‘n verdere artikel hieroor te beplan. Ek het in die verlede al hieroor geskryf en gaan dit nou weer opvolg.  Ek moet nog net met sekere mense hieroor gesels om my feite reg te kry.

Interessante tye wat kom, hóór!

FHP

Nou, op hierdie stadium wil ek my antwoord aan Hennie soos volg vir algemene inligting uitbrei:

Die minimum wat ons sal nodig hê is sulke gasvure wat groot en warm genoeg is om aanvanklik minstens die vleis van ‘n lyk weg te brand.  Dit sal die pessiekte as sulks vernietig en die gesteriliseerde bene word dan bloot eenkant gestoor om later verder verwerk te word.  Dit kan later vergruis, verder gesteriliseer en in die diepsee weggegooi word.

Daar is egter ‘n tussentydse kitsoplossing óók. Ons het vroeër jare vlamwerpers gebruik in die weermag, en ek het nogal so ‘n kursus gedoen in 1973 as deel van my Deel 1 kursus.  Die brandmiddel wat dit spuit, en dan aan die brand steek, sal so ‘n lyk baie vinnig verbrand en steriliseer sonder dat die soldaat eers naby aan die lyk hoef te kom, wat nog van daaraan te raak.  Ek weet nie of daar nog sulke toerusting bestaan nie, maar die brandmiddel sal wel baie vinnig vervaardig kan word.

Wat instellings soos die polisie, en ook ander soortgelyke beheer-instansies betref is ek juis besig om ‘n verdere artikel hieroor te beplan. Ek het in die verlede al hieroor geskryf en gaan dit nou verder opvolg, ek moet nog net met sekere mense hieroor gesels om my feite finaal reg te kry.  Die absolute kernpunt hiervan is dat ons mense asseblief, asseblief in groot getalle by hul plaaslike buurt- of plaaswag moet begin aansluit.  Maar dan wil ek ook reeds hier waarsku, pasop vir die sogenaamde “regse organisasies” se werwingsveldtogte, want elke groepie van hierdie mense het hul eie ego-agenda’s wat maak dat hulle teen mekaar stoei vir “leierskap”, maar dat hul geestelike sieninge ook die gematigde groep as blote verdoembare slagvee beskou.  Ek kan nie belowe dat ek almal van hulle sal kan identifiseer nie, maar hou hierdie artikelblad dop vir verdere verwikkelinge.

Maar goed, kom ons keer terug na die peste en plae wat ek glo die uitkoms vir ons gaan bring. Op die stadium waar die boom pluiens sal dit nog net ontsnapping uit ‘n slegte situasie wees, want ons finale verlossing kom eers later as kweenie se last stand in Suid-Afrika ook platgeval het en almal van hulle begrawe of verbrand is.  Siener het gesê hulle sal ons nooit weer verpes nie (as die finale slag verby is), so miskien sal dit goed wees as ons hul oorblyfsels óók in die diepsee gaan gooi.  Dan sal hulle ons regtig nooit weer kán pla nie, want die seestrome anderkant Durban loop almal weg van ons af na Indië se kant toe!

Kom ons begin dan by Theunis Rossouw se bydrae.  Die koerantberig wat hy aangestuur het is gebaseer op ‘n berig wat deur Sarah Knapton, science editor op 13 Augustus 2019 in die Daily Telegraph gepubliseer is. En op hierdie punt wil ek uitwys dat hierdie spesifieke berig ‘n ongelooflike interessante én belangrike vraag vra, iets wat ons almal tot diepe nadenke behoort te stem!  Lees hierdie berig baie aandagtig deur!  Dit kom van ons aartsvyande af en dit onderstreep in dubbellyne wat Oupa Baard lankal terug reeds gesê het!

————————————————————————————————————————-

https://futurism.com/the-byte/bioweapons-kill-people-specific-dna

“…. More on bioweapons: Congress to DoD: Are Disease-Carrying Insects Escaped Bioweapons? …”   

DNA GUN – FUTURE BIOWEAPONS COULD KILL PEOPLE WITH SPECIFIC DNA

AUGUST 14TH 19__DAN ROBITZSKI__FILED UNDER: HARD SCIENCE

Future Weapons

In the future, we may have to deal with biological weapons that target specific groups of people, passing over everyone else.

That’s according to a new report out of Cambridge University’s Centre for the Study of Existential Risk reviewed by The Telegraph. In it, the Cambridge researchers argue that world governments have failed to prepare for futuristic weapons based on advanced technology like artificial intelligence and genetic manipulation — or even a killer pathogen designed to kill only people of a particular race. (my beklemtoning)

Proactive Action

The report specifically called for the creation of independent groups to assess the risks of various future technologies and sort out whatever protocols are already in place to protect people from them, per The Telegraph.

“The technology is becoming increasingly sophisticated at ever cheaper prices, democratising the ability to harm more quickly and lethally,” write the authors of the report. “In a particularly bad case, a bio-weapon could be built to target a specific ethnic group based on its genomic profile.”

Ultimately, the researchers conclude, we can’t afford to wait for those weapons to become reality before doing something about them.

READ MORE: World must prepare for biological weapons that target ethnic groups based on genetics, says Cambridge University [The Telegraph]

More on bioweapons: Congress to DoD: Are Disease-Carrying Insects Escaped Bioweapons?

Met erkenning aan The Daily Telegraph:

https://www.telegraph.co.uk/science/2019/08/12/world-must-prepare-biological-weapons-target-ethnic-groups-based/

World must prepare for biological weapons that target ethnic groups based on genetics, says Cambridge University

By  Sarah Knapton, science editor, 13 AUGUST 2019, 12:01AM

———————————————————————————————————————-

En hier is ook die drie artikels wat deur Deutsche Welle onder my aandag gebring is.

BERIG 1: https://www.dw.com/en/is-medicine-for-the-flu-coming/a-50982178?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-html-newsletter

[Deutsche Welle]

Date 25.10.2019

Author Fabian Schmidt

Is medicine for the flu coming?

For now, the only protection we have against influenza viruses is a vacccine. When that doesn’t work, we must rely on resting, tea drinking and sweating. But we could soon be fighting the flu with an effective drug, too.

According to estimates by the World Health Organization (WHO), about one billion people worldwide fall ill with influenza every year. In three to five million cases, the disease takes a severe course. Between 290,000 and 650,000 die as a result of the associated respiratory diseases.

A team of researchers led by the biomedical scientist Richard Plemper from Atlanta has now successfully tested an antiviral drug against influenza — but so far only in animal experiments on ferrets and in the laboratory on human airway tissue.

The compound EIDD-2801 blocks an enzyme called RNA polymerase, which plays an important role in the proliferation of viruses. As a result, the molecule triggers mutations in the genome of the virus. If enough mutations occur, the genome becomes ineffective and the virus can no longer reproduce. The physicians published their research results on October 23 in the journal Science Translational Medicine.

Read more: Next flu pandemic ‘a matter of when, not if,’ says WHO [my beklemtoning, die artikel word hieronder getoon.]

Effective against many virus strains

“The compound is highly effecatious against influenza,” said Dr. Plemper, who teaches biomedicine at Georgia State University and developed EIDD-2801 in collaboration with colleagues at Emory University.

“It’s orally available, it’s [been tested for] a broad spectrum [of] all influenza virus strains… and most importantly, it establishes a high barrier against viral escape from inhibition.”

Among other things, the compound was also tested against the swine flu virus, which broke out worldwide in 2009.

Ferrets are very similar to humans in their reaction to influenza viruses. After treatment with the drug, they showed significantly shorter duration of fever than the animals in the control group.

No resistance observed

With previous antiviral drugs, there was always the problem that the viruses succeeded in developing resistance to the drugs through mutation. Dr. Mart Toots, one of the main authors of the study, said that it will be very difficult for the virus to escape the new medicine.

“We have not identified specific resistance mutations yet,” Dr. Plemper added. He pointed out that he was confident that “the genetic barrier against viral resistance is high”. The compound has a “high clinical potential as a next generation influenza drug,” he said.

The physicians plan to test the drug on humans for the first time next year.

————————————————————————————————————————-

BERIG 2: https://www.dw.com/en/next-flu-pandemic-a-matter-of-when-not-if-says-who/a-47853367

[Deutsche Welle]

Date 11.03.2019

Author Timothy Jones

Next flu pandemic ‘a matter of when, not if,’ says WHO

The World Health Organization has released a global plan to fight influenza, describing it as its most comprehensive to date. One goal is to prepare for an inevitable next flu pandemic.

The World Health Organization (WHO) on Monday outlined a global plan for fighting influenza and trying to prevent or slow any worldwide outbreak of the viral disease, warning that the danger of a pandemic was “ever-present.”

“The question is not if we will have another pandemic, but when,” said WHO Director-General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus in a statement on the WHO website. “We must be vigilant and prepared —  the cost of a major influenza outbreak will far outweigh the price of prevention.”

Among other things, Dr. Tedros warned of the risk that a new influenza virus could transmit from animals to humans to trigger such a pandemic.

“With the partnerships and country-specific work we have been doing over the years, the world is better prepared than ever before for the next big outbreak, but we are still not prepared enough,” he said. “This strategy aims to get us to that point.”

Read more: Do I have the flu or the common cold?

The WHO said there were an estimated 1 billion cases of flu each year, resulting in 290,000 to 650,000 respiratory deaths.

Strengthening national capacities

The United Nations agency recommends annual vaccinations to combat the disease, particularly for people working in health care and high-risk groups such as the old, the very young and those suffering from underlying illnesses.

The plan aims to build stronger national capacities to fight the disease, calling on countries to each have a special influenza program. It also wants to develop better tools for preventing, detecting, controlling and treating the disease and make these tools accessible for all countries. The anti-flu measures include vaccines and antiviral drugs.

Read more: WHO publishes list of 12 pathogens that pose greatest risk to human health

The world’s last flu pandemic was in 2009 and 2010 and was caused by the H1N1 virus. At least one in five people across the world is thought to have been infected, with a mortality rate of around 0.02 percent, amounting to 18,500 deaths in 214 countries.

————————————————————————————————————————-

BERIG 3: https://www.dw.com/en/worlds-biggest-measles-outbreak-in-dr-congo-kills-thousands/a-51924224?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-html-newsletter

[Deutsche Welle]

Date 08.01.2020

Author (word nie genoem nie)

World’s biggest measles outbreak in DR Congo kills thousands

The deadly virus has killed nearly three times as many people in the Democratic Republic of Congo as any Ebola outbreak. It’s preventable with a vaccine.

The World Health Organization announced that the death toll from the Democratic Republic of Congo’s measles epidemic has surpassed 6,000, making it the world’s worst outbreak of the highly contagious disease.

The United Nations agency said that a lack of funds and low routine vaccination coverage, as well as malnutrition, were inhibiting the response to save lives and control the outbreak in the country.

They also said that weak public health systems and problems accessing vulnerable populations in the country have also “aggravated” the measles crisis.

“Lack of funding remains a huge impediment to successfully curbing the outbreak,” the WHO said in the statement.

Read moreWhy measles is so deadly and vaccination so important 

Worsening crisis

Some 310,000 suspected cases of the measles have been reported in the central African country since the beginning of 2019. The WHO has worked with local authorities to vaccinate more than 18 million children there under the age of five.

However, in some parts of the country, particularly in remote areas, routine vaccination coverage remains low and 25% of the reported measles cases are in children over the age of five.

Vaccination rates also remain low in areas where armed groups operate.

About $28 million (€25 million) has been gathered to fight the disease, but the WHO said $40 million was needed for a six-month plan to vaccinate older children between the ages of 6 and 14.

“We are doing our utmost to bring this epidemic under control. Yet to be truly successful we must ensure that no child faces the unnecessary risk of death from a disease that is easily preventable by a vaccine,” said Dr Matshidiso Moeti, WHO Regional Director for Africa.

Contracting the deadly disease can lead to pneumonia, brain swelling and long-term disabilities.

Read moreAnti-vaxxer mentality is better tackled through empathy, not facts

More eyes on Ebola

The measles virus has killed almost three times as many people in DR Congo as any Ebola outbreak.

However, Ebola has gained far more international attention, especially after armed militias attacked health workers in November.

Much of the country’s health resources have been designated to handle the simultaneous outbreak of Ebola, which has become the second worst in history after the 2014-2016 West Africa epidemic.

Around 2,231 people have died of Ebola since its outbreak was first identified in August 2018.

But Dr Amedee Prosper Djiguimde, director of the WHO office in DR Congo, said the country “still needs to do more” to deal with the measles epidemic.

“Thousands of Congolese families need our help to lift the burden of this prolonged epidemic from their backs. We cannot achieve this without adequate finances.”

————————————————————————————————————————-

 

ART 123 2019-12-23: Is daar ‘n tydtafel vir Siener se verhaal om te begin?

www.sienervanrensburg.com

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Elsa Muller van Nikaas Siener van Rensburg – Boodskapper van God(*) het vir my ‘n interessante vraag aangestuur van ‘n egpaar wat lede is van haar blad.

Elsa Muller weet jy of daar n tyd tafel vir hierdie gebeure is en waar ons huidiglik in daardie tyd tafel is?Die rede vir my vraag is omdat die Arikaner alles reeds verloor het buiten grond en met die verandering in artikel 25 van die grondwet le die Afrikaner nou in die laaste loopgraaf en is my opinie dat die huidige regering net voor die die vlg verkiesing die grond op grootskaal gaan onteien/steel en dan het [ons] niks meer nie

Kort vragies vra soms ‘n lang antwoord, en hierdie spesifieke vraag vra selfs nog meer as dit, want dit eis absolute eerlikheid en volwasse balans van elkeen van ons!  En die kern van wat ek vandag aan ons volk en vriende deur hierdie twee mense wil vra is dit: Glo u regtig in ‘n Groter Krag as die mens, een wat die situasie rondom ons tot ons beste voordeel kan manipuleer, en glo u dat daardie Krag ons beste belang op sy hart dra?  Kortom, en hierdie is verskriklik belangrik vir u eie gemoedsrus: Hoe ernstig glo u as u wel op hierdie manier glo?  En waarop baseer u u spesifieke siening?

U sien, hierdie saak het twee kante en ek gaan hieronder eers na die donker kant kyk voor ons verder gaan.  Daar is ‘n baie groot kontras aan die werk hier, en die graad en kwaliteit van lig versus donker in hierdie saak word streng bepaal deur hoe u daaroor WIL voel.  En dit is juis hierdie gewilligheid, óf die gebrek daaraan, wat tot ‘n bepaalde uitkoms gaan lei vir ons mense. Kom ons begin dan by die donker kant van die vraag.

Die Bybel sê in hierdie verband, Let op die tekens van die tye, (en pas daarvolgens aan), maar weet u, dit skep eintlik meer probleme as wat die vraag hierbo impliseer.  Siener se visioenêre verhaal begin eers as die regeringsboom pluiens, en dit moet nog gebeur.  Die probleem is dat niemand op enige manier met sekerheid kan sê waar ons op ‘n gegewe oomblik staan totdat die boom wel gepluiens het nie.  Niemand kan dus regtig enige beplanning doen om ‘n onmiddellike en/of korttermyn probleem soos hierbo op te los nie.  Niemand kan dus op enige wyse met sekerheid sê presies wanneer Siener se verhaal gaan begin nie, selfs nie eers ek nie.  Maar ja, om ‘n lang storie kort te maak, dit is ook so dat die gees van die tyd heeltemal teen ons gekant is.  Daar is baie redes hiervoor, maar op hierdie stadium raak die probleem die gematigde deel van ons volk al meer “van binne af”. Hierdie het alles te doen met vyandige verraad en verdagmakery wat soos ‘n waterval oor ons uitgegooi word.

Ons het inligting nodig om te kan bepaal waar ons onsself op enige gegewe stadium in enige situasie bevind, maar ons het dit nie, want dit word op ‘n slinkse wyse van ons weggehou.  En ek dink ons moet ook begin aanvaar dat ons nooit sál weet tot op daardie oomblik waar die vyand finaal begin toeslaan nie.  En hier kan ek dit nie genoeg beklemtoon dat Siener se verhaal van ons uitkoms eers begin waar die regeringsboom pluiens.  Ek wil nie koue water op enigiemand gooi nie, maar ons het absoluut geen visioenêre inligting van wat voor dit gebeur nie!  Al wat ek verder nog vir u kan sê is dat u ook moet verstaan dat ons werklike vyande ook nie soseer die swartes is nie, maar eintlik die Engelse en die verraaiers tussen ons.  Ek noem dit hier juis omdat die “swart gevaar” die instrument geword het waarmee die vrees-drywers hul veldtog dryf.  Pasop vir onnodige angs en paniek, want dit kan u ook baie seer laat kry!

Die militante swartes skep ‘n bepaalde gevaar, dit is so, maar dan een wat ons op ‘n bepaalde praktiese manier nog tot op ‘n sekere stadium sal moét hanteer.  Ons doen dit in elk geval nog al die jare so lank ek terug kan onthou.  Ons werklike vyand bestaan spesifiek uit die sogenaamde Elite van Europa, by name Kweenie en haar rojale broeisels, en dan ook die sogenaamde Cape Dutch hier by ons.  Hierdie groep het dit egter ook reggekry om ‘n sekere deel van ons konserwatiewe groep teen ons te draai.  Hierdie laaste groep bestaan uit meer as nét die Suidlanders, want dit betrek alle konserwatiewes wat ons kan beskryf as ondersteuners van die vals NVDLM-storie.  Hulle gebruik bloot die “swart gevaar” as ‘n instrument om angs en vrees te skep en tot hul voordeel aan te wend.

Die feit van die saak, van die kant van die visioene af gesien, is dat die swartes op hierdie stadium nog maar net tot ‘n tydelike tussen-in gevaar teruggesak het, en al wat DIT van u vra is dat u versigtig sal wees en heeltyd veilig sal optree en bly.  Moenie vir moeilikheid gaan soek wat nie regtig vir u en u familie bestaan nie. Ek sal later in ‘n volgende artikel (weer) hierna kyk, maar ek glo vaster as ooit tevore dat hulle onverwags gaan “verdwyn” en dan sal ons werklike vyand duideliker na vore kom.

Wat die egpaar hierbo se probleem rondom ‘n tydskaal betref het ek dus ongelukkig nie goeie nuus vir hulle nie.  Ons vyand is in hierdie opsig in die posisie van ‘n militêre guerillamag en ons is aangewese op hul tydsberekening om te kan sien waar ons onsself op enige gegewe tydstip mag bevind.  Die guerilla besluit tipies wanneer, waar en hoe hy sal aanval en die verdediging moet maar sit en wag daarvoor.  Die verdediging kan wel pro-aktief optree en die guerilla gaan uitsnuffel, maar ons kan dit lankal nie meer doen nie.  Ons is in hierdie opsig dus heeltemal aan ons vyande se beplanning en moontlike (onverwagse) optrede teen ons uitgelewer.

Hulle krap inligting deurmekaar en val op miljoene verskillende manier op ons aan en ons verdrink letterlik in ‘n see van waninligting en valsheid wat doelbewyus deur hulle geskep en aangevuur word.  Kyk gerus maar wat op Elsa Muller se FB blad gebeur.  Daar is ‘n onophoudelike stroom van allerhande gekibbel en retoriese ou vragies en opmerkings rondom die leuens en bedrog wat uit hul geestelike mentor se pen gestroom het.  Die NVDLM is maar net die puntjie van ‘n ysberg wat bokant die regse stormsee uitsteek in ons klein deeltjie van die groter wêreldtoneel.  En dit is belangrik, vir wat dit probeer bereik, want die gematigde Boervolk van Suid-Afrika is die absolute fokuspunt van die vyand wat die wêreld aan hul oorheersing wil onderwerp.

Wat ‘n moontlike algemene tydreeks van vooraf gebeure betref kan ek egter iets aanbied wat dalk van waarde kan wees.  Ek weet dit gaan nie die egpaar hierbo se vraag bevredigend beantwoord nie, want hul probleem lê dalk eerder op ‘n ander vlak as waarvoor Siener en ons geloofsbasis voorsiening maak.  (Dit sal in elk geval in die heel laaste deel van die artikel aangespreek word.)  Maar die (a) tot (d) hieronder is in elk geval die beste wat ek op hierdie stadium vir hulle kan doen.  En ja, ek praat nou vanuit ‘n baie breër agtergrond waarvan net ‘n klein handjievol van my intiemse vriende weet, maar alles rondom hierdie komende oorlog is daarop gemik om ons uit te wis en ons land vir die sogenaamde Europese Elite se eie “oorlewingsgebruik” oor te neem.  Dit is ‘n baie lang storie hierdie, en iets waaroor ek glad nie praat nie, maar dit is waaroor alles regtig gaan.

(a) Hier is dit belangrik om ten eerste te verstaan dat die beginpunt van die gebeure van die Bybelse laaste dae juis in Suid-Afrika lê, en dit is by die regeringsboom wat sal pluiens.  Daar het maar bittermin regering van enige graad van doeltreffendheid in Suid-Afrika oorgebly (behalwe die Ontvanger en die spietkops natuurlik!), en die finale asemteug kom sodra die ding spontaan van bo af inmekaar begin sak.  En ek dink ons praat hier baie bepaald van die staatshoof en sy kabinet, want dit is waar die inploffing begin.  Die basiese grondwerke vir die komende oorlogsgebeure is weliswaar reeds wêreldwyd opgerig, maar die gebeure wat uiteindelik tot die Antichris se nederlaag gaan lei begin hier.  Die ondergang van die regering van die dag sal saamval met ‘n Britse oorname van die regeringsfunksie in ons land.  Dit sal ons in dieselfde staatkundige posisie plaas as wat in 1902 geheers het en ek verwag dat die Britte se virusse op daardie stadium sal begin werk.

(b) Die volgende stap sal logieserwys bestaan uit die afkondiging van ‘n verkiesingsdatum om ‘n Volkstaatregering in Noordwes Provinise aan te stel.  Dit sal vir die eerste keer ‘n presiese aanduiding aan ons gee van wanneer Siener se visioenêre verhaal amptelik gaan begin.

(c) Die ander prominente gebeure wat ook in hierdie tyd na vore sal kom is die identifisering van ‘n definitiewe groot terroristebedreiging in Europa.  Dit sal uiteindelik uitkristaliseer as die Turk wat op die toneel verskyn, en die optrede teen hom (en die Engelse garingboom in Pole) sal hoogstens ‘n paar dae voor die verkiesing in Noordwes plaasvind.  Dit sal vir ons weggesteek word in die opgewondenheid wat tydens die verkiesing sal heers.

(d) Die volgende reeks hoogtepunte wat hierna plaasvind is dat die verraaiers in die verhaal (die Sappe) onmiddellik ná die verkiesing ‘n staatsgreep teen die pasverkose regering in Noordwes sal probeer uitvoer.  Hierdie is (volgens die visioene) ‘n sameswering tussen die verraaiers en die Engelse om volle beheer oor Suid-Afrika te verkry.  Die donkies (Boerekrygsmanne) wat die Duitsers in Europa sal gaan help vertrek tydens hierdie gebeure na Europa. Ek kan nie sê presies wanneer nie, maar dit gebeur kort nadat die Engelse regering in Pretoria deur die verraad van die Sappe se leier by die burgeroorlog ingetrek word.

Dit is ongelukkig die beste wat ek kan doen, en al wat ek verder kan sê is dat die werklike gebeure tussen nou en dan absoluut die produk van die (NWO) vyand se beplanning is, en ons sal moet wag en sien presies hoe dit ontplooi. Dit is hoekom ek aanhou probeer om ‘n gematigde groep bymekaar te kry wat die situasie heeltyd namens almal kan monitor.  Daar is wel bepaalde dinge wat moét plaasvind om die komende gebeure moontlik te maak en dit sal goed wees as ons dit betyds kan identifiseer om die hele volk voortydig te waarsku.

Al wat ek nog verder vir die egpaar hierbo kan sê is dat alles wat nog deur die ANC regering teen ons beplan word afhanklik is van die toestand waarin die landsekonomie verkeer.  Wat dit betref is daar duidelik ‘n soort eindpunt in sig, want die gate kan nie meer langer toegesmeer word nie.  Die land is bankrot bestuur (lees as: gesteel) en daar is geen manier waarop die ANC regering die saak meer kan bereddder nie.  Die paar regeringstrukture wat nog nie inmekaar geval het nie kan nie meer vir lank op blote beloftes staande gehou word nie.  Tot die ANC as ‘n politieke party sukkel dan om hul kantoorpersoneel se Desember 2019 salarisse en lone te kan betaal.  ‘n Mens moet versigtig wees met koerantberigte, maar ‘n mens kry nogal die indruk dat hierdie personeel se feestyd nie so lekker-lekker gaan wees nie!    (https://www.iol.co.za/sunday-tribune/black-christmas-for-anc-staff-as-salaries-yet-to-be-paid-39621707)

En op hierdie punt wil ek begin oorgaan na die positiwe kant van die vraag waarmee ons begin het.  Hoe oorkom ons hierdie onsekerheid, en selfs vrees, vir wat rondom ons en met ons gebeur?  Daar is net een manier: Wees baie versigtig en bly veilig, maar dink positief, dink Prieska.  Moenie u steur aan die baie stories en stertjies wat sekere bosluise op Elsa se blad, en ook ander plekke uitbasuin oor die gevare wat ons in die gesig staar nie.  Glo my, ons sál lewend by Prieska uitkom, ons Vader sal ons nié in die steek laat nié!  Ek het baie empatie met mense wat opreg sukkel om dit te glo, maar dit is ongelukkig ‘n toets waaraan almal van ons blootgestel is.  Hoe kan jy verwag om te wen as jy nie ook wil glo nie?

Die enigste manier om hierdie probleem te kan oorkom is om te verstaan waaroor alles gaan, en al die antwoorde wat u soek lê in Siener se visioenêre verhaal opgesluit.  Nou, Siener is reeds oorlede en die visioene is, soos dit daar staan, ongelukkig ook ‘n geslote boek vir die ganse mensdom.  Die uwe staan ook al oukant toe, maar ek is darem nog hier en ek het die Genade ontvang om hierdie visioene te kon uitsorteer.  Ek is nog steeds tot u beskikking om te verduidelik, maar die res daarvan is absoluut u keuse!

Ons Vader het geweldig baie moeite gedoen om hierdie visioenêre voorskou van Sy beplanning en oorwinning aan ons oor te dra, waarom wil so baie van ons volk en medegelowiges Hom dan nie glo nie?  Waarom kan ons mense nie maar net aanvaar dat ons niks aan die huidige kan verander nie, maar dat die Gees ons betyds sal waarsku om pad te gee en ook presies waarheen ons dit moet doen?  Waarom wil mense Vader dan nie op Sy Woord neem dat Hy ons veilig by Prieska sal uitbring nie?  Waarom klou mense so vas aan aardse dinge en eiendomsregte wat hulle uiteindelik noodgedwonge sal moet agterlaat, of dit nou na Prieska is óf na die Ewigheid self?  Die vraag is dus eintlik of ons ‘n oorlewingskrisis of dalk eerder ‘n geloofskrisis beleef.  (En moenie nou te gou aan byvoeglike naamwoorde begin dink om my mee uit te skel nie.  Lees asseblief eers klaar tot aan die einde van hierdie artikel, want dit wat ek eintlik wil sê kom dáár na vore.  En ja, daar lê ongelukkig ‘n geweldige streng geloofstoets vir baie mense opgesluit daarin!)

Ontspan en wees tevrede met die bietjie wat ons nog ons eie kan noem, terwyl ons dit nog kán doen.  Daar is reeds baie van ons weggeneem, en die kanse is uitstekend goed dat daar nóg meer weggeneem gaan word, en dan miskien selfs ook “alles” behalwe ons lewens.  En tog dink ek nie dit sal op dieselfde vlak wees as wat met ou-Juda gebeur het nie.  Ou-Juda, die stam waarvan ons volk die nasate is, is uiteindelik weggevoer in bannelingskap, presies net soos God deur die diens van Jeremia gesê het gaan gebeur.  Maar Jeremia het darem óók geprofeteer dat hulle uiteindelik sal terugkeer en hul land weer in besit sal neem. Die bewys wat Vader hiervoor gegee het was dat die profeet grond moes koop en die koopbrief moes laat verseël tot die volk weer teruggekeer het.

Ek haal daarom vir u gerief hier aan uit Jeremia 32, want ek wil so baie, baie graag hê u moet die diepte van die profesie hierin verstaan en absoluut volledig u eie maak!  Gebruik dit om die vertwyfeling en die onsekerheid in die hart mee uit te ban, want dit is juis as Skrif vir ons bemoediging in hierdie dae gegee!  En nee, die profesie kan nie hierdie keer tot nét ou-Juda beperk word nie, want ons eie profeet, wat duidelik aangaan waar Jeremia opgehou het, het daardie boodskap bloot na die logiese eindpunt daarvan in ons tyd geneem.  As hierdie u nie kan vertroos en versterk nie sal niks dit ooit kan doen nie.  Dit is in elk geval al wat ons het, en sonder hierdie Goddelike uitkoms en redding maak die ontstaan en die lang en moeilike trek van ons volk tot hier absoluut geen sin meer nie.  Hou moed en dink Prieska, want dit is waar ons weer vry en onafhanklik gaan word!  Dit is waar ons nuwe Godgegewe RSA uiteindelik uitgeroep gaan word!

JER 32:5  en hy sal Sedekía na Babel bring, en daar sal hy wees totdat Ek op hom ag gee, spreek die HERE.  Alhoewel julle teen die Chaldeërs veg, sal julle tog geen voorspoed hê nie.)
JER 32:6  En Jeremia het gesê: Die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:
JER 32:7  Kyk, Hanámeël, die seun van Sallum, jou oom, kom na jou toe met die woorde: Koop vir jou my stuk grond wat in Ánatot lê,  want jy het die reg van lossing om te koop.
JER 32:8  En Hanámeël, die seun van my oom, het na my gekom volgens die woord van die HERE in die voorhof van bewaking en vir my gesê: Koop tog my stuk grond wat in Ánatot in die land Benjamin lê, want jy het die reg van besit en jy het die lossing; koop dit vir jou. Toe het ek gemerk dat dit die woord van die HERE was.
JER 32:9  Daarop het ek van Hanámeël, die seun van my oom, die stuk grond gekoop wat in Ánatot lê,  en vir hom die geld afgeweeg: sewentien sikkels silwer.
JER 32:10  En ek het dit in die brief geskrywe en dit verseël en getuies geneem en die geld afgeweeg op ’n weegskaal.
JER 32:11  Toe het ek die koopbrief geneem,  die verseëlde een — volgens voorskrif en wetlike bepalinge — en die oop een,
JER 32:12  en die koopbrief aan  Barug, die seun van Nería, die seun van Magséja, gegee voor die oë van Hanámeël, die seun van my oom, en voor die oë van die getuies wat die koopbrief onderteken het; voor die oë van al die Jode wat in die voorhof van bewaking gesit het;
JER 32:13  en ek het aan Barug voor hulle oë bevel gegee en gesê:
JER 32:14  So spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Neem hierdie briewe, hierdie koopbrief, die verseëlde een sowel as hierdie oop brief, en sit hulle in ’n erdepot, dat hulle baie dae kan bly bestaan.
JER 32:15  Want so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Daar sal weer huise en  gronde en wingerde in hierdie land gekoop word.

En dan ‘n paar verse verderaan:

JER 32:37  kyk,  Ek laat hulle bymekaarkom uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap; en Ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon.
JER 32:38  En  hulle sal vir My ’n volk wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees.
JER 32:39  En  Ek sal hulle een hart en een weg gee  om My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle.
JER 32:40  En  Ek sal ’n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie; en  Ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van My nie afwyk nie.
JER 32:41  En Ek sal My oor hulle verheug om aan hulle goed te doen;  en Ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele siel.
JER 32:42  Want so sê die HERE: Soos Ek oor hierdie volk gebring het al hierdie groot onheile,  so bring Ek oor hulle al die goeie wat Ek oor hulle spreek.
JER 32:43  En  daar sal grond gekoop word in hierdie land  waarvan julle sê: Dit is ’n wildernis, sonder mens of dier; dit is in die hand van die Chaldeërs oorgegee.
JER 32:44  Gronde sal hulle vir geld koop en  die briewe onderteken en verseël en getuies neem,  in die land Benjamin en in die omstreke van Jerusalem en in die stede van Juda en in die stede van die Gebergte en in die stede van die Laeveld en in die stede van die Suidland; want Ek sal hulle lot verander, spreek die HERE.

En op hierdie punt wil ek herhaal dat ons eie profeet bloot aangegaan het met hierdie Godspraak wat destyds deur die profeet Jeremia gekom het.  Die profetiese verhaal wat Vader deur Siener aan ons openbaar het dui aan dat ons, die hedendaagse Juda, nie weer in bannelingskap sal gaan nie.  Hy gaan ons wel op ‘n baie besonderse manier uit die gevaargebiede uitlei en ons by Prieska versamel.  Hierdie inligting staan sentraal in my eerste boek, Wat is die Waarheid?, want dit is die absolute spilpunt van Siener se visioenêre verhaal.  Dit spreek van ons oorlewing en die mooi toekoms wat op ons wag.

Ons sal ook nie grond hoef te koop nadat die onheilige sameswering teen die Boervolk hierdie finale keer misluk het nie. Die Nuwe RSA wat ná die oorlog herrys sal, soos Siener dit gestel het, gelykop “tussen die burgers verdeel word”.

NASKRIF:

Daar is egter ook ‘n verdere Goddelike waarborg vir ons uiteindelike oorlewing ingebou in ons verlede.  Besef u dat ons waarskynlik die enigste volk in die geskiedenis is wat ‘n amptelike geboortedag het?  Maar besef u ook dat die Gelofte van 16 Desember 1838 nie net ons amptelike volksverjaarsdag is nie, dit waarborg ook ons oorlewing as ‘n volk.  Selfs ons volk se geboortedag wys dus direk na Prieska toe!

Asseblief, hou moed, dinge sál algaande in ons guns verander.  Dit lyk nou baie donker vir ons en dit is kompleet soos ‘n stywe en dig-gebreide trui wat om ons gehang is.  Maar is dit regtig so erg as wat dit lyk, want wat gebeur as u enige deel van enige trui tussen u twee hande neem en dit na die kante toe ooprek?  Ja, daar verskyn onmiddellik “gate” in die trui en u hoef nie eers mooi te kyk om te sien dat daar skielik meer gate voor u is as wat daar trui is nie!  En so gaan die Gees die gate in ons vyand se bose omsingeling op die regte oomblik oopmaak waardeur ons volk in ‘n stuk of vyf basiese groepe na Prieska en ‘n nuwe toekoms sal kan ontsnap.  En dit is nie ek wat so sê nie, die Gees het dit so vir ons uitgespel in die visioenêre verhaal wat God deur Siener aan ons gegee het.

Hou moed, dink Prieska, en sien u daar!

—————————————————————————————————————

(*) Kom sluit gerus hier aan, want daar is iets opwindend aan die kom vir Elsa se lede.  https://www.facebook.com/groups/427103870673448/?ref=bookmarks

Daar is vier van ons wat besig is met beplanning om ‘n groter geheel tussen twee, of selfs meer, verskillende webblaaie te vestig.   Wat ons onder andere hier beoog is om ‘n geïndekseerde verwysingsbron te skep vir die lede van Elsa se FB blad.  Enigiemand wat byvoorbeeld meer wil weet van die “geelperskereën” waarvan Siener sou gepraat het sal dit kan gaan opsoek op die beplande nuwe blad.  Ons het lankal al agtergekom dat dit, saam met die blou briewe, een van die tipiese eerste vrae is van die NWO se versteekte agente wat op haar FB blad betrokke kom raak. Ons aanvaar dat daar bona fide nuwelinge sal wees wat juis hieroor kan wonder, maar hulle sal dan rustig en sonder enige ophef kan gaan kyk wat dit regtig beteken.

—————————————————————————————————————-

ART 122: 2019-11-29 Harry Knoessen van die National Christian Resistance Movement in hegtenis geneem.

www.sienervanrensburg.com

F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Eintlik moes die opskrif hierbo gelees het: The proof of the pudding lies in the eating…, want net skielik het ons by ‘n kruispad gekom waaroor hierdie skrywer al baie jare lank waarsku.

Ek het donker-vroeg vanoggend per SMS verneem dat bogenoemde persoon saam met ‘n paar lede van hierdie beweging in hegtenis geneem is.  Die inligting wat ek ontvang het dui daarop dat hulle ‘n militêre tipe aanval op sekere swart woongebiede vir vandag, 29 November 2019 beplan het.  Ek het verneem dat die BLF-organsisasie die klag by die SAPD gaan lê het wat tot die inhegtenisnames gelei het.

Op hierdie punt wil ek die leser dringend vra om kalm te bly!  Dit is kritiek-belangrik vir ons fisiese oorlewing om nie nou paniekerig te raak nie, want dit is presies wat ons vyande wil hê!  Dit is juis een van die doelwitte van die demoniese boosheid agter die plan om paniek te saai, want dan kan “hulle” die situasie uitbuit tot hul voordeel. Hierdie mense doen hul beplanning baie deeglik en sou voorsiening gemaak het vir die moontlikheid dat hul plan sou uitlek en Knoessen ek Kie gearresteer sal word.  Vir al wat ons weet was dit dan ook juis hulle wat die inligting van die beplande optrede aan die BLF gelek het.

Bly kalm, en moenie wil optree nie, u gáán seerkry en u gaan óók die mense rondom u in gevaar stel!

Ek wil, om die waarheid te sê, dit selfs stel dat die gebeure van gister tot vandag waarskynlik reeds beplan was toe die vals “visoen” van Die Nag Van Die Lang Messe sy kop destyds begin uitsteek het. Want hierdie stuk bedrog is die basis van al die “regse probleme” en rumoer wat ons weer al meer begin ondervind.  En ek plaas dit in aanhalingstekens omdat die geestelike dryfkrag agter dit alles behalwe “regs” is.  Dit bestaan uit ‘n ultra verlinkse groep wat die ultra-konserwatiewe se geestelike onsekerhede en angste vir ‘n swart gevaar  uitgebuit het en hulle op sleeptou geneem het daarmee.

Nou, die moontlikheid van hierdie soort optrede is nie iets nuut op hierdie blad nie, want ek waarsku al jare lank teen dit.  Elke keer wat ek oor die vals visioen van die Nag Van Die Lang Messe geskryf of gepraat het, het ek gewaarsku dat die doel daarmee is om ‘n rassekonflik in Suid- Afrika te ontketen en die opregte Boervolk te laat uitmoor.  Hierdie artikelblad het dan ook aangesluit by my eerste boek in 2004, en ook die tweede een in 2008, om die bose doelwitte agter die vals visioen van die Nag Van Die Lang Messe te ontbloot vir wat dit werklik is.  En net skielik het hierdie monster finaal voor ons deur kom staan.  Sommige lede van die sogenaamde Boeremag is beskuldig daarvan dat hulle pypbomme in Soweto gaan plant het, maar die skok daarvan het relatief gou oorgewaai. Dit is egter anders vandag, want die spanningslyn tussen die verskillende rassegroepe is intussen uiters gevaarlik hoog opgeblaas. Knoessen se poging kan dus nog steeds die vonk wees wat die land aan die brand steek, al word hy tans aangehou.

Maar ja, die leser kan gerus weer gaan lees wat hierdie blad pas nege maande gelede oor hierdie dreigende situasie gesê het, en die rol wat die Suidlanders daarin kan speel. (ART 119 2019-03-06 Snyman en SL se onttrekkingsplan t.o.v. NVDLM kán werk – teen ‘n afgryslike prys vir die res van die volk.)

Ek wil egter die volgende in daardie artikel hier aanhaal om die ontwikkelende drama rondom hierdie Harry Knoessen in die mees moontlike regte perspektief te kan plaas.

Stap 1:

Die eerste been is die werklike bose deel van hul plan, want dit is daarop gemik om die res van die volk, dit wil sê alle nie-SL lede, vir die swart massas te gooi om uitgemoor te word.  U sien daar is nie plek vir ons in die yahwistiese utopia wat hulle najaag nie, en hulle sal in hul oorywerigheid uit hul pad gaan om Yahweh so ‘n bietjie te “help” hiermee! 

Ek begin nou te verstaan dat hulle óf ‘n datum vir optrede sal bepaal as hulle beplan om die saak te inisieer, óf dat hulle vooraf kennis sal ontvang wanneer die een of ander swart groep beplan om ‘n staatsgreep of iets uit te voer. Dit sal hulle in albei gevalle instaat stel om hul gewone lede betyds te mobiliseer en op te roep om openlik, rustig, en in alle veiligheid tot by sekere versamelpunte te ry en daar bymekaar te kom (kleurkodes per SMS?).  Dit sal darem seker minstens twee tot drie dae moet wees voor die finale datum aanbreek om almal kans te gee om by die regte plekke te kan kom sodat Stap 2 in werking gestel kan word.

Mense soos die “profetes” Deborah Richter, en nou ook hierdie “generaal” Knoessen, is duidelik reeds besig met die vooraf opswepery wat tot hierdie optrede sal lei.  Maar nie net hierdie twee nie, daar is baie ander ook besig daarmee.  Elsa Muller se FB blad, Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God, wemel byvoorbeeld van hierdie SL agente.  Hulle is só arrogant dat een van hulle selfs haar FB blad onlangs openlik probeer gebruik het om boodskappe en kontakbesonderhede vir mekaar te stuur. Ek het haar gevra om nie teen hulle op te tree nie, want hulle gee darem ook inligting weg met hul onsinnige vrae en stories.  Ek is bly ek het dit gedoen, want nou sal almal van hulle tog ook hierdie boodskap te siene kan kry. (Die jongste hiervan is dat hulle sowaar op die blad onder mekaar bespreek dat hulle dalk eerder ‘n whatsapp goep moet stig waar hulle kan sê wat hulle wil en soos hulle.  Dit sal baie goed wees, dan word ons minstens verder hul vieslike taalgebruik gespaar, want dié kom in baie gevalle direk uit ‘n outydse riool-verteerput uit!  En ja, hulle eet sowaar met daardie monde óók…)

Stap 2:

Die tweede been sal moontlik ‘n poging wees om ‘n staatsgreep uit te voer, en dan baie spesifiek met die doel om die SAPD en die weermag vas te pen en te verlam.  Die ander moontlikheid is dat hulle op verskeie plekke op die swart groep sal aanval om gevoelens tot uitbarsting toe op te sweep.  En natuurlik om ook die Engelse militêre magte hierby in te trek.  Ons weet ook nou dat daar bes moontlik reeds ‘n groot klomp van hulle in Botswana gestasioneer is, juis hiervoor.

Ons weet nie wat volgende gaan kom nie, die regse leiers waarsku nou hul volgelinge om op gereedstaan te bly en hul motorkarre vol petrol te hou.  En dit klink nogal of hulle iets weet wat óns nie weet nie, want hulle bespreek dit net in die geheim met hul betalende volgelinge. (moet tog nie dink dat jy kosteloos en verniet aan so ‘n organisasie kan behoort nie!)

Die liewe Heer alleen weet waarheen hulle sal vlug as daar ‘n swart teenreaksie kom, maar dit is nou maar hul probleem, hierdie skrywer gaan nie verder daaroor kerm nie.  Die regse ouens, met hul geweldige intense openbare godsdienstigheid en al, glo nie eers Vader se beloftes van uitkoms aan ons nie, hoe sal hulle tog hierdie skrywer glo?   Los hulle dan maar, laat hulle gaan waar hul profeet Snyman hulle ookal heen wil neem.

Bly kalm en bly by u huis ás daar moeilikheid na ons woonbuurte toe kom.  Ek wil nie sinies klink nie, die hartseer oor die moontlike gevolge hiervan is te groot dáárvoor, maar die tuisblyers sal logieserwys veiliger wees as diegene wat wil vlug.  Laat hierdie tawwe ouens en die militantes mekaar dan maar op die oop pad uitsorteer, dit sal minstens die donderweer en weerlig van ons aflei.  Dit is verskriklik om so hieroor te dink, maar dan is dit ook so dat niemand sy probleme kan oplos deur weg te hardloop daarvan nie.  Wat hierdie gedagte regtig erg maak is dat die res van die volk ongevoelig en sielloos vir die wolwe gegooi word in hul selfdsugtige eiegeregtige optrede teen ons.

Bly kalm en bly veilig asseblief! En skep moed, hierdie dinge moét gebeur, want sonder dit kan Vader se Plan vir ons en ons geesgenote nie in werking kom nie.  Die verraaierselement gaan nog moeilike dae oor die gelowige deel van die volk bring, maar dit troos darem ‘n bietjie om te weet dat die grootste gros van hulle uiteindelik weer sal terugkeer en om vergifnis en aanvaarding sal kom vra.  Ons sal dan weer een volk wees, miskien selfs vir die eerste keer ooit, maar dit sál kom: Ons Vader het dit belowe, ons moet net kalm bly en die roete volg wat Hy deur Siener aan ons uitgestippel het!  Ons is veilig solank ons in hierdie Waarheid bly!

Groete,

FH Pretorius.