Slaan oor na inhoud

ART 120: 2019-08-06 Die moontlike plek en rol van BREXIT in Siener se visoenêre verhaal.

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

My goeie vriend Dawie Wiesner het ‘n manier om soms vrae te vra wat my dwing om mooi te dink voor ek antwoord.  Hy het my dan dan ook vroeër vanmiddag weereens betrek met so ‘n “moeilike” vraag, maar soos die ander voor dit óók ‘n baie interessante een.  En iets waarvoor sy vraag my oë ook weereens laat oopgaan het, is die absolute dodelike logika waarmee die Gees die verhaal saamgestel het.  Iets wat my ook baie bly maak hier is dat hierdie vraag en antwoord ook weereens meehelp om die subjektiewe manier van ontleding te openbaar vir wat dit werklik is.  Dit is blote duimsuig om ons volk op sleeptou te neem om ‘n uiters bose versteekte agenda te bevredig.

My vriend wou weet wat se rol BREXIT kan speel ten opsigte van die oorlog wat op pad is.  Hy het my tydens die gesprek onder andere daarop gewys dat die reëls van die Europa Unie die lidlande verbied om teen mekaar oorlog te verklaar, so hoe is hierdie oorlog moontlik? Ek het dadelik gesnap wat sy probleem is, maar dan ook wat regtig agter die skerms aan die werk is hier.  Die punt is dat ek om bepaalde redes nie genoeg aandag daaraan kon gee in my boeke nie, maar so het hierdie nuwe insig deur die Genade darem óók aan die lig gekom.  Die tyd sal natuurlik moet leer hoe naby aan reg ek gekom het.

Ek wil dit dan ook op hierdie punt stel dat my jongste afleiding rondom die moontlike begindatum van Siener se Derde Wêreldoorlog nie noodwendig absoluut korrek is nie.  Ek wil egter saam met dit sê dat hierdie afleiding baie stewig op praktiese feite in die verhaal én huidige internasionale tendense gegrond is, en dat dit wel ‘n sterk moontlikheid kán wees.  Dit is nie evangelie nie, maar ek glo nie ons moet dit heeltemal geringskat nie!

Ek wil begin glo dat die visioenêre Derde Wêreldoorlog dalk prakties kan manifesteer tussen nou en die voorlopige dtaum waarop BREXIT in werking sal tree.  Sover ek kon vasstel sal dit op 21 November 2019 plaasvind, en die Turk kan dalk net sy kop naby aan hierdie datum uitsteek.  Niemand sal dit verwag nie, behalwe miskien die militêre inligtingsdienste wat NAVO bedien, en hul inligting sal bloot dui op terroriste wat begin saamkom om ‘n militêre groep om die een of ander rede te vorm.

Maar, soos dit is het ek vir Dawie gesê: Hokaai, gee my ‘n kans dat ek eers ‘n bietjie kan dink hieroor, kom ons redeneer eers hieroor, want dit is inderdaad nie so eenvoudig as wat dit dalk lyk nie. Vir my is dit maklik genoeg, want ek werk per slot van sake heeltyd met die hele geheel voor my geestesoog, maar vir die leser wat nog besig is om hierdie legkaart stukkie vir stukkie aanmekaar te sit kán dit ‘n probleem skep.  Kom ons kyk dan eers na die visioenêre beginpunte van die verhaal soos dit in Europa afspeel.

Ons weet vanuit Siener se mond dat die oorlog by ‘n Turk se optrede in Europa sal begin.  My ontleding van die visioenêre verhaal bevestig dit nie net nie, maar bring ook ander belangrike versteekte aspekte van die gebeure aan die lig.  Die belangrikste hiervan is:

(a) Die verhaal begin op ‘n punt waar verskillende lande in Wes-Europa besig is om daardie gebied intensief met militêre voertuie te patrolleer.  Ons sien in die toepaslike visoen dat die pad eintlik stofgetrap is soos die voertuie heen en weer daarop ry.  Dit beteken in die praktyk dat die lede van NAVO bewus word van ‘n dreigende terroriste aanslag, en dat hulle daadwerklik besig is om na die terroriste te soek.  Dit gee ons in elk geval ‘n idee van hoe groot en ernstig hierdie gevaar werklik sal wees.  (Dit word bevestig deur die visioenêre inligting in die verhaal, want die Turk se groep is groot genoeg om Duitsland se leërmag uit hul land weg te lok!)

[464.01 01/12/19] In die Weste van Europa is ‘n stof gerijde pad en daar in gaan ‘n kar met vier perde, en die hot voor perd is zo ‘n ou vaale, [464.02] hij steek vas en kruip achter uit en uit, uit die tuig uit is hij en weg draf hy als ‘n vet blauw perd. [464.03] Toe kom bulle uit en kijk naar die Weste, en tussen hulle is ‘n vet groot rooi bul. Toe word hy maar en klein en raak weg.

(b)  Ons vind in die verhaal dat die Turk nie na die land Turkye verwys nie, maar eerder na ‘n persoon wat vir Siener soos ‘n Turk gelyk het.  Sy manskappe het vir Siener soos Boesmans gelyk, dit wil sê mense van Mongoolse afkoms.

(c) Die Turk werk egter nie alleen nie, hy word ondersteun deur drie ander Indiër-terroristegroepe wat in die oostelike deel van Sentraal-Europa wegkruip.  Ons sien later daar is een teenwoordig in die oostelike deel van Pole, nog een na die suide van hom, en dan ‘n derde een wat in ‘n driehoek na die westekant van die eerste twee gestasioneer is.  Hierdie drie groepe lê egter doodstil en wag vir die Turk se aanvanklike optrede om sy gang te gaan.

(d)  Ons het nie baie visioenêre inligting hieroor nie, maar die Turk loods volgens alle aanduidinge ‘n aanval op ‘n teiken in die suid-oostelike tot oostelike deel van Duitsland.  Ek het ‘n baie sterk vermoede dat dit dalk die Duitse parlement in Berlyn sal wees.  Die teiken is in elk geval belangrik en “groot” genoeg om die Duitsers te dwing om hul hele parate militêre mag teen die Turk te gebruik.  Paraat beteken almal wat op daardie stadium in uniform is en/of met opleiding besig is.

Dit gee ons egter ook ‘n idee van hoe groot die terroristegroepe kán wees.  As die minimum ideale verhouding drie soldate teen een terroris is beteken dit dat die Turk sowat een derde van die Duitsers se parate leërmag sal wees.  Die Duitsers se stelsel en behoeftes het intussen verander, maar die laaste wat ek kon uitsorteer was dat dit uit sowat 185,000 man bestaan het.  Die Turk se mag kan dus maklik uit 60,000 plus manskappe bestaan, en hy is maar net een van vier sulke groepe wat aktief optree in die verhaal!

(e) Ons sien ook dat ‘n Indiërleier vanuit “Indië se koers” die Duitsers kom waarsku teen so ‘n militante Islamitiese militêre aanslag. Hy bring selfs sy land se militêre vermoë met hom saam om Duitsland te kom help.  (Ek vermoed dat hy ‘n Hindu sal wees.)  Die inligting wat hy bring dui aan dat Engeland die Turk en drie ander Indiër-groepe gewerf het as ‘n front om hulle te help om Duitsland in ‘n hinderlaag in Pole te vernietig.  Dit is hoekom die Turk die Duitse leër moet weglok na Pole se suid-oostelike deel toe.

(f) Ons weet nog nie hoe die Engelse dit gaan bewimpel nie, maar hulle vestig ‘n baie groot militêre steunpunt in die suid-oostelike deel van Pole. Hierdie militêre mag word aan drie kante beskerm deur drie Britse gevegsgroepe, en die drie groepe Indiër-terroriste is elk by so ‘n Britse gevegsgroep gestasioneer. Die verhaal dui aan dat dit die hinderlaag is waarin die Turk die Duitsers moet inlok.

(g) Die Duitsers dra hierdie inligting oor aan die Amerikaanse generaals in die oostelike deel van Sentraal- Europa, wat uit die aard van die saak deel vorm van NAVO, en die twee lande sluit ‘n militêre ooreenkoms met mekaar.  Hulle loods dan ‘n aanval op die Brits-Indiër magte in Pole, en dan is Siener se verhaal meteens aan die gang.

Nou, hoe raak Dawie Wiesner se vraag hierdie gebeure.  Die eenvoudige antwoord is dat die visioenêre verhaal nié kan begin (soos dit doen in die visioene) as BREXIT reeds plaasgevind het en Engeland uit is nie!

Ek het ‘n hele paar kere vandat my eerste boek in 2004 verskyn het gesê dat die Turk bloot ‘n front is wat die Engelse sal gebruik om Duitsland in ‘n hinderlaag in te lok.  En, soos ek saam met dit gesê het, die Britse troonopvolger sal in beheer van die terroriste wees. Ons het nog nie daardie tyd van ‘n “amptelike” Europa Regering geweet nie, en dus ook nie van dinge soos BREXIT nie, so Dawie se vraag sou dus ook nie na vore kon kom nie.

Die Engelse loods ‘n agteraf staatsgreep-poging teen die Europa Regering, en dit is “tegnies” slégs moontlik solank Engeland nog deel van die Europa Unie is.  As die aanslag eers suksesvol uitgevoer is sal daar niemand wees wat vrae kán vra nie, want dan sal Engeland se Charles stewig op die wêreldtroon sit as Koning van die Wêreld, oftewel die Antichris soos ons dit ken.

Met ander woorde, as BREXIT eers plaasgevind het sal Engeland Duitsland direk moet aanval, maar daar is nie ‘n manier hoe hulle daarmee sal kan slaag nie.  Die Engelse kan alleenlik met agteraf lis daarin slaag om ‘n suksesvolle staatsgreep op die Europa Regering uit te voer.  Dit is in elk geval hoe hulle nog al hulle oorloë gevoer en gewen het tot op hierdie stadium.

Nou, dit laat ons miskien met meer vrae as antwoorde, maar minstens wil dit lyk of die komende gebeure al hoe meer sigbaar begin word.  Hou moed, want of ek reg of verkeerd is met wat ek sê, ons weet minstens dat die Boervolk en ons oorsese familie veilig anderkant sal uitkom.

Groete,

Frik Pretorius

 

ART 119 2019-03-06: Snyman en SL se onttrekkingsplan t.o.v. NVDLM kán werk – teen ‘n afgryslike prys vir die res van die volk.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek sit Sondagaand 20 Januarie 2019 aan Snyman en SL se onhaalbare plan van onttrekking en dink, en net skielik kom daar toe ‘n gedagte in my op wat my baie vinnig regop laat sit het.  Ek het net skielik besef dat dit kán werk, maar dan ook op nét een manier, en dat dit teen ‘n afgryslike prys vir die res van die volk sal wees. Hierdie plan sal sommer ook die toppunt van die Engelse en Snyman se selfvervullende profesieë wees, die absolute siniese en siellose rypdruk van ‘n bose selfgeskepte profesie wat téén die opregte Godgelowige Boervolk gemik is.

Ek het Elsa Muller van die FB blad Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God dadelik gebel en hierdie gedagtes met haar gedeel.  Ek het dit daarna ook in die vorm van ‘n persoonlike brief aan haar aangestuur en ek het haar belowe dat ek dit meer volledig sal voltooi en publiseer.  Hierdie voorneme het egter om die een of ander rede bly draai en draai.  Maar so het ek later “Skrif” ontvang dat ek eers moet terughou en wag vir ‘n “teken” om die artikel te kán publiseer.  Die klem het hier geval op die “regte tyd”.  Daar was geen verduideliking van wanneer of wat nie, en ek het bloot die indruk gekry dat ek sal weet wat dit is sodra ek dit sien.

Ek glo die sneller hiervoor het gekom in die vorm van ‘n video van ene mnr. Harry Knoesen wat ek vroeg verlede week van iemand ontvang het.  Ek sien sy ondersteuners noem hom “generaal” in die kommentare onderaan die video, maar ek kan nie dink dat hy regtig een is nie.  As hy regtig ‘n bona fide opgeleide SAW generaal was sou hy nie sulke opruiende snert kwytgeraak het nie.  Almal van hierdie mense hamer op die gevaar waarin ons verkeer, en al wat hulle eintlik doen is om die beloftes van ons Vader te negeer. Waar is hierdie mense se opregte geloof dan? Ek sien ook nie juis dat hulle haalbare planne gee nie, behalwe hierdie uiters swak enetjie van Snyman en Kie.

Die video se inhoud was maar dieselfde pro-SL/Snyman/NVDLM propaganda en gejammer wat al meer op die sosiale media verskyn.  Ai tog, hierdie mense kan maar net nie ophou om tydig en ontydig opruiende oorlogspraatjies en ander bangmaakstories te versprei nie.  Ek glo die sielkundige rede hiervoor is om ons tot satwordens af te stomp tot op ‘n punt waar ons ons nie meer aan enige waarskuwings sál steur nie, en dus heeltemal onverhoeds betrap sal word.

U kan dalk wil vra of ek nie dalk té skerp reageer nie, maar die leser sal later sien waarom ek so doen.  Hierdie soort optrede is nie net vals en heeltemal onverantwoordelik nie, dit is ook uiters gevaarlik … vir die res van die volk, dit wil sê die mense vir wie ek hier skryf.

Nou, ek wil in die eerste plek sê dit lyk vir my of SL se godsdienstige basis duidelik hiermee te doen kan hê, maar ek sal hieronder verder verduidelik hoekom ek so sê.  Wat dit betref wil ek egter ook onmiddellik sê dat hierdie artikel nie bedoel is om ‘n in-diepte ontleding van die beweging, sy lede en sy bepaalde godsdiens te wees nie.  Ons moet egter minstens ‘n bietjie agtergrond vestig hier om te verstaan wat ek in die artikel wil sê.  Die IW en SL sal uit die aard van die saak nie met my wil saamstem nie, maar hulle sal hopelik hier ‘n geleentheid vind om dalk ‘n bietjie selfondersoek te kan doen.

Ek wil billikheidshalwe egter óók hier bysê dat ek nie die IW hiermee alleen wil uitsonder vir kritiek nie.  Ek het reeds in 2004 in my eerste boek gesê dat ek in 1998 uit die “algemene kerk” gestap het as gevolg van die verlinkse en liberale politieke teologie wat so sterk gedy daar.  Een van my besware was, en is nog steeds, dat dit aanleiding gegee het tot die ontstaan van afwykinge soos onder andere die charismatiese kerke en ook die IW.  Ek het nog nooit weer wou teruggegaan nie, want dit word net erger, nie beter nie!  Ek glo ons Vader sal die saak regstel tydens die smeltkroes wat kom, en dat Hy uiteindelik ‘n heel andersoortige groep Godgelowiges bymekaar sal bring by Prieska.  En ek kan nie wag dáárvoor nie, want dit is die groep waar ek voel ek tuishoort, en saam met wie ek uitsien om die res van die toekoms te kan deel!

Ek kry in elk geval al meer die indruk dat die lede van SL oorwegend ook lede van die IW is.  Ek praat onder korreksie nou, maar dit kan selfs wees dat lidmaatskap van die IW ‘n voorvereiste is om ‘n volwaardige lid van SL te kán word.

Op hierdie punt wil ek dit vir die rekord duidelik stel dat ek nie aan die IW behoort nie, en dat ek ook nog nooit die drang gevoel om daar te wil aansluit nie. Die interessantheid in hierdie saak (vir my in elk geval) is dat verreweg die grootste deel van my naaste vriendekring bestaan uit mense wat aan die IW behoort hét. Dit pla egter nie een van ons nie, want die basis wat hierdie klein kringetjie van ons aanmekaar bind is gebalanseerde nasionalisme, persoonlike betroubaarheid en eerbaarheid.

Die punt wat ek hiermee wil maak is dat ek ‘n buitestaander is wat tog ook ‘n redelike intieme insig in minstens ‘n sekere onderstroming van die IW beweging het.  Ek wil in hierdie opsig aanvoer dat ek minstens drie sulke onderstrominge kan onderskei.  Ek ken ‘n klompie van hulle wat deel van IW is, en as hulle verteenwoordigend is van die geheel kan ek onomwonde sê ek glo dat die oorgrote meerderheid lede van IW werklik Skrifgebonde en diep gelowige mense is.  Hulle is regtig die sout van die aarde hóór, en ek het net die hoogste respek vir hulle!

Die groep in sy geheel is baie streng wetties ingestel en daar is selfs ‘n onderstroming onder hulle wat niemand verdra wat van hulle verskil nie.  Hierdie mense sal selfs gewelddadig raak as ‘n gewone sterfling van hulle sou verskil.  My goeie vriend Lukas Swart van AKSKA is juis op rekord dat ‘n sekere onderafdeling van hierdie groepie selfs by geleentheid beplan het om ‘n aanslag op sy lewe te maak!

Die uitstaande kenmerk van die groep is dat hulle hulself as Israeliete beskou en daarom die “Joodse heilige Name” vir die Godheid gebruik.  Hulle beskou Yahweh dan ook as die ware en enigste God van Israel.  Nou, ons kan miskien later hierna kyk, maar is dit werklik so?  Of is ons nie maar almal deur ‘n bose Oud Testamentiese politieke drukgroep gebreinspoel om te gló dat dit so is nie?  Die Ou Testament is deur ‘n groep priesters opgeteken in die tyd toe Juda in bannelingskap in Babilon was, en ons kan op grond van inligting in veral Esegiël 8 aflei dat die priesterdom en die belangrikste oudstes van Juda reeds sonaanbidders was nog voor daardie bannelingskap begin het.  Hierdie mense het vrypas gehad om ons ware Vader uit die ou oorleweringe te probeer uitskryf en met die songod van Babilon te vervang (RA van Egipte, of ook Sol Invictus van die latere Roomse kerk), en daar was niemand om dit te weerlê en te korrigeer nie.  Die punt is net dat daar sekere sleutelinligting in die Bybel na vore kom dat Yahweh dit nié is nie, maar bloot ‘n geskepte skuilnaam is om iets anders mee weg te steek.

Die lede van IW se grootste enkele probleem is miskien dat hulle deur die omstandighede van agtergrond en opvoeding gekondisioneer is om nederig, baie goedgelowig en selfs absoluut onderdanig aan hul “voorgangers” te wees.  My geslag het so grootgeword, en ons is geleer dat daar drie soorte mense was met wie jy net eenvoudig nooit argumenteer het nie, naamlik ‘n onderwyser, ‘n magistraat en ‘n predikant!  Maar dit beteken dat hulle hoogs beïnvloedbaar is deur hul voorgangers, en hierdie voorkoms lê volledig aan die kern van wat ek in hierdie artikel wil sê. Die probleem begin, na my mening, by die huidige politieke omstandighede, want dit is gebruik as ‘n sambok om die IW/SL te laat glo dat hulle Israeliete is wat hulself tans in “verdrukking in die slawehuis van Egipte” bevind, net soos wat destyds met ou-Israel die geval was.  En net soos met ou-Israel sal Yahweh hulle uit die moderne slawehuis kom uitlei, en sal hulle hierdie nuwe Beloofde Land van Suid-Afrika beërwe.  Yahweh sal dan sommer ook al die heidene en ongelowiges op die een of ander wonderbare manier uitwis, sodat nét hulle oorbly.  En ja, u moet tog geen fout maak nie, die IW se leierselement praat van die res van die Boervolk as liberaliste, heidene en verlore Godloënaars wat verdien om uitgedelg te word (omdat ons nie wil glo soos hulle dit wil hê nie!).

Daar is verder ook ‘n baie kleiner groep wat as aggressief en afsydig in houding teenoor buitestaanders beskryf kan word.  Dit val glad nie vreemd op dat hierdie groep die leierselement vorm nie, want dit is juis hulle wat rigting gee aan die beweging en wat dan ook die kuddetjie bymekaar trek en tussen die spore hou.  En u moet geen fout maak nie, die groter groep word baie streng dáár gehou!  Een van die grootste hefbome hieroor is vrees vir die “swart gevaar”, wat op sigselwers ‘n growwe belediging vir ons volk se inherente vermoëns en geestelike krag is.  Ons moet hierdie verskriklike angs van die IW noodwendig vergelyk met ons Vader se uitgesproke beloftes dat Hy ons sál uitred, want:  “…op die regte tyd sal die Here doen wat Hy belowe het….”  (Jes. 60:22).  (En hier moet u natuurlik óók verstaan dat Jesaja, soos Jeremia en nog ‘n paar ander profete van die ware God en Vader van Israel gespreek het, en nie van die een wat so behep is met jaloesie, haat, slagoffers, massamoord, ongebreidelde straf, en bloed en nogmaals bloed nie.  Gaan lees byvoorbeeld vir uself wat in Jer. 7:21-23 opgeteken staan, want dit is die ware God van Israel wat aan die woord is daar…die een wat die tien gebooie óók vir ons gegee het!  Yahweh pas nêrens in by hierdie morele kode van Hom nie!  Ek het iewers ‘n boekie gehad waarin hierdie saak van Yahweh se bloeddorstigheid vanuit die Bybel self uitgesorteer is.  Ek dink ek moet dit dalk soek en hier herpubliseer sodat hierdie kosbare Bybelverwysings behoue kan bly. Hou gerus hierdie spasie dop, want as ek die boekie kan vind is dit op!  Ek sal dit ook skandeer en verniet beskikbaar stel sodra ek kan.)

Maar daar is ook ‘n derde groep wat ek net as uiters boos kan beskryf.  Hierdie groepie het geen belang by die begrip van Liefde en Genade soos ons almal dit verstaan nie, en gebruik bloot die naam Yahweh as ‘n hefboom om die geheel te manipuleer om sekere versteekte doelwitte te bereik. Dit is hierdie bose groepie wat ‘n afkeer, en selfs haat, in die naam van Yahweh by die beweging téén die res van die volk geskep het.

Ek glo niks van wat die “amptelike” teologie aan ons opdis nie, maar hulle praat in hierdie verband baie negatief van die Yahwisme, en noem die mense wat dit onderhou “Yahwiste”.  Maar ja, as ‘n mens dit ontleed en bedink in die skerp lig van die klein bietjie wat in die Bybel teregkom van die werklike Ware God en Vader van Israel, dan leef hierdie Yahwiste inderdaad in ‘n baie groot illusie.  Enige mens wat die Bybel met aandag lees, en net ‘n bietjie van die antieke geskiedenis af weet, sal ook vir homself kan insien dat daar ‘n ewigheid se verskil is tussen Yahweh en ons werklike God en Vader.  Yahweh is nié die ware god van Israel nie, maar die vrees wat van hom af uitgaan is slim gebruik om onder andere hierdie verskriklike skeuring tussen ons en die IW te bewerkstellig. En die doel daarmee is om uiteindelik die “gewone” Godgelowige deel van hul eie volk:

(a) eers vir die swart massas te gooi om uitgemoor te word, en

(b) om daarna diegene wat oorbly aan die Engelse uit te verkoop in die komende oorlog waarna Siener se visioenêre verhaal verwys.  (Die “Engelse” sal volgens alle aanduidinge ook die Antichris oplewer, so hierdie poging sal dus wees om sy Koninkryk in Suider-Afrika te help vestig en uit te brei.)

Kom ons kyk nou hoe SL se plan werklik lyk, en hier wil ek beklemtoon dat dit absoluut die enigste haalbare manier is waarop Snyman en kie se onttrekkingsplan kán werk.  Enigiets anders as dit gaan op groep-selfmoord neerkom, en dit sal hulle sekerlik tog nie wil doen nie.

SL se plan behels dat hul lede na veilige gebiede uitgelei sal word, letterlik soos wat ou-Israel uit Egipteland uitgelei is.  Ek sal hieronder uitbrei hierop, maar hier moet ons in gedagte hou dat SL almal ook lede van IW is, en dalk selfs moét wees om te kan kwalifiseer vir lidmaatskap.  Die sleutelbegrip hier is die God wat hulle aanbid, naamlik Yahweh se reëls vir Israel.  Die IW glo hulle is Israel, (en ja, eintlik is hulle deel van Juda) maar hulle maak die fout om te glo dat hierdie tweede een die ware en enige god van Israel is, want hy is nie, en ek kan dit bewys…en dan vanuit die Bybel, nogal.  En dit is nie asof ek glo dat die Bybel verkeerd is nie, dit is eerder ‘n geval dat ons maar net moet lees wat régtig daar staan, dit binne die korrekte konteks met mekaar verbind, en ons verder nie blind moet staar teen wat ‘n verloopte priesterdom verdraai het en vir ons sê daar staan nie!    Die belangrike praktiese punt hier is egter dat die IW hulle aan die res van die volk onttrek het omdat hul geloof hulle lei om te glo dat ons”heidene” en “uitvaagsels” is wat voor die voet uitgeroei moet word.  Ek het al hieroor geskryf in ‘n vorige artikel.

Die onttrekkingsplan soos ons dit nou het is beslis onhaalbaar, maar daar is wel ‘n manier waarop dit kan werk, en dit is dan ook die enigste manier waarop dit hoegenaamd kán werk.  Almal van ons het hulself blindgestaar teen die “onmoontlikheid” van die plan, en daarom het ons nie die werklike plan agter dit raakgesien nie. My vroeëre afleiding dat SL se leiers saam met die Engelse teen ons (sal) werk bly van krag hier, en ons kan op hierdie stadium vier moontlike agtergrond-gebeure onderskei wat hiermee sal saamwerk om as afspringplek vir Britse ingryping in ons land te dien.

(a) Die eerste moontlikheid is reeds in ‘n vroeëre artikel behandel, maar dit bestaan uit die skep van ‘n rassekonflik tussen SL en die een of ander groep millitante swartmense.  Dit kan dalk self bestaan uit swart teen swart groepe om SL se deel van die oorhoofse plan toe te hou tot die visioenêre verkiesing in Noordwes plaasvind.  Dit sal in elk geval in alle gevalle die Britte toelaat om ‘n stille staatsgreep te kan uitvoer, watter roete dan ookal gekies word.

(b)  Die gebeure in Zimbabwe is duidelik deur die Britte geskep en aan die brand gesteek.  Sover is dit bloot ‘n geval van swart op swart geweld daar, maar die kanse is 100% dat daardie onrus sal oorspoel hierheen.  Die kanse is selfs goed dat dit juis aan die brand gesteek is om te kon meebring dat duisende vlugtelinge na ons land toe gestroom het.  Die ANC regering het baie interne probleme, veral rondom Zuma se moontlike terugkeer, en die kanse is baie goed dat hulle by die stembus kan verloor in die komende nasionale verkiesing.  Daar is van hul verteenwoordigers wat openlik sê dat die grense oopgegooi moet word, en dat almal wat in die land is aan die verkiesing moet kan deelneem, ongeag of hulle stemgeregtig is of nie.  Sou dit wees waarom daar hierdie jaar geen ANC verkiesingsplakkate sigbaar is nie?  Ek sien dit as ‘n teken dat hulle besig is met iets onderduims, iets wat hulle maak glo dat hulle die verkiesing van Mei 2019 reeds gewen het, so wees maar versigtig waar en wanneer u rondbeweeg.

(c) Nou, behalwe hierdie moontlikhede is daar ook nog ander moontlikhede wat ons in gedagte moet hou.  Dit kan in die eerste plek natuurlik ook beteken dat die ANC regering weet hulle gaan verloor en daarom self ‘n staatsgreep beplan om die mag te behou.  Wie gaan geld op verkiesingsplakkate mors as dit die geval is? Daar is ook ‘n ander moontlkheid wat onverwags na vore kan kom hier.  Ek het ‘n voëltjie hoor fluit dat die Top Ses in die ANC planne het om kort voor die verkiesing te bedank en na die nuwe Zuma party oor te stap.  Dit sal natuurlik absolute chaos meebring en die huidige leierskap sal in so ‘n geval waarskynlik ‘n staatsgreep moet uitvoer om in die kussings te kan bly. Hy is natuurlik die Engelse se man en hulle sal waarskynlik daarmee help ook.

(d) Maar in elk geval, een of meer van hierdie moontlikhede sal aan SL die geleentheid bied om teen die swart gevaar “in te gryp” om hul lede te beskerm.  En ja, ek glo hulle sal die geleentheid uitbuit om die res van die volk deur die swart massas te laat uitmoor.  Hulle sal in twee samelopende stappe moet optree om dit so veilig moontlik vir hulself uit te kan voer.

Die eerste been van die plan sal logieserwys ‘n paar dae voor die tweede stap moet begin, want daar sal nie tyd verspil kan word as die tweede been eers in werking gestel is nie.  Dit sal ‘n baie finale stap wees en op daardie stadium sal SL se lede reeds veilig in beskermde gebiede moet wees.

Stap 1:

Die eerste been is die werklike bose deel van hul plan, want dit is daarop gemik om die res van die volk, dit wil sê alle nie-SL lede, vir die swart massas te gooi om uitgemoor te word.  U sien daar is nie plek vir ons in die yahwistiese utopia wat hulle najaag nie, en hulle sal in hul oorywerigheid uit hul pad gaan om Yahweh so ‘n bietjie te “help” hiermee!

Ek begin nou te verstaan dat hulle óf ‘n datum vir optrede sal bepaal as hulle beplan om die saak te inisieer, óf dat hulle vooraf kennis sal ontvang wanneer die een of ander swart groep beplan om ‘n staatsgreep of iets uit te voer. Dit sal hulle in albei gevalle instaat stel om hul gewone lede betyds te mobiliseer en op te roep om openlik, rustig, en in alle veiligheid tot by sekere versamelpunte te ry en daar bymekaar te kom (kleurkodes per SMS?).  Dit sal darem seker minstens twee tot drie dae moet wees voor die finale datum aanbreek om almal kans te gee om by die regte plekke te kan kom sodat Stap 2 in werking gestel kan word.

Mense soos die “profetes” Deborah Richter, en nou ook hierdie “generaal” Knoesen, is duidelik reeds besig met die vooraf opswepery wat tot hierdie optrede sal lei.  Maar nie net hierdie twee nie, daar is baie ander ook besig daarmee.  Elsa Muller se FB blad, Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God, wemel byvoorbeeld van hierdie SL agente.  Hulle is só arrogant dat een van hulle selfs haar FB blad onlangs openlik probeer gebruik het om boodskappe en kontakbesonderhede vir mekaar te stuur. Ek het haar gevra om nie teen hulle op te tree nie, want hulle gee darem ook inligting weg met hul onsinnige vrae en stories.  Ek is bly ek het dit gedoen, want nou sal almal van hulle tog ook hierdie boodskap te siene kan kry.

Stap 2:

Die tweede been sal moontlik ‘n poging wees om ‘n staatsgreep uit te voer, en dan baie spesifiek met die doel om die SAPD en die weermag vas te pen en te verlam.  Die ander moontlikheid is dat hulle op verskeie plekke op die swart groep sal aanval om gevoelens tot uitbarsting toe op te sweep.  En natuurlik om ook die Engelse militêre magte hierby in te trek.  Ons weet ook nou dat daar bes moontlik reeds ‘n groot klomp van hulle in Botswana gestasioneer is, juis hiervoor.

Stap 1 se finale deel:

Die volgende logiese deel van Stap 1 gaan wees dat groepe gewapende manne dan sekere uitgesoekte gebiede naby aan hierdie versamelpunte begin skoonskiet sodat hul lede in absolute veiligheid, onder gewapende begeleiding, daar kan inbeweeg en in beskutte laers gaan lê.  Dit is geen wonder dat Snyman soveel aandag aan Bloedrivier en die uiteindelike veiligheid van sy selfgemaakte “bloedlaer” gegee het nie.  En ja, niemand kan meer sy spesifieke beheptheid met massas bloed en bloed en bloed betwis nie, kan hulle?

Stap 2 se finale deel:

Hulle gaan dan probeer om die kragtoevoer landwyd af te sny sodat ons mekaar nie kan waarsku nie.  Die swart massas op ander plekke gaan net eenvoudig alle blankes beskuldig van hierdie aanvalle en sal dan onverwags op die res van die volk toesak.  Niemand van ons sal op daardie stadium weerstand kan bied nie, want almal sal salig onbewus wees van enige gevaar.  Die SL sal veilig in hul “Bloedrivier laers” lê, en so sal hierdie bose NVDLM van hulle op ons afgedwing word!

Die IW/SL sal dus drie vlieë in een enkele klap kan doodslaan: Die res van die volk, wat hulle so diep, diep minag, sal uitgewis word, die swartes sal daarna aan die beurt kom, en IW/SL sal ‘n Bybels-gefundeerde utopia in die nuwe Beloofde Land kan oprig onder beskerming van Yahweh, wat eintlik vir die bose klein groepie ‘n skuilnaam vir Satan is.  Hulle sal dit waarskynlik as ‘n soort poetic justice beskou, want hulle aanbid dieselfde Babiloniese god as hul Engelse base, en hierdie stuk verraad sal as ‘n oorwinningsoffer aan hom gebring kan word.

U sien, die afgryslike ironie van die saak is dat hulle baie goed weet dat nie al die blankes uitgemoor gaan word nie, en dat hulle ook nie genoeg lede het om die komende (visioenêre) verkiesing in Noordwes te kán wen nie.  Hulle verloor dan ook daardie verkiesing, en dan stap hul leierselement bloot oor na die Engelse toe en sluit ‘n verraaiers-ooreenkoms met hulle.  Die SL begin dan ‘n rebellie teen die verkose regering van Noordwes, en as hulle slae kry tree die Engelse outomaties toe tot die stryd om hul SL bondgenoot te help.

Ek dank ons Vader, die Ware God van die Boervolk, wie se regte naam Juda is, dat Hy die sogenaamde Rebellie van 1914 gebruik het om Duitsland in te trek by die redding van ons volk in die komende tye.  Want dit is juis die ooreenkomste (“Traktate”) met daardie land wat hierdie verraad teen ons volk gaan kelder en wat ons gaan bevry van alle verdere inmenging in ons vryheid, vrede en oorlewing. En dan gaan ons volk sommer skoongemaak word van hierdie ongewenste elemente óók!

Vooraf waarskuwings?

Op hierdie stadium kan ek net drie moontlike vooraf waarskuwings onderskei rondom moontlike optrede van SL se kant af.

(a) Die eerste is dat die lede van SL skielik in groot getalle sal begin “verdwyn”.  Dit is egter nie ‘n goeie “algemene” barometer nie, want ons weet nie wie almal lede is nie.

(b) Hul grootste onmiddellike prioriteit sal ongelukkig ook by ons verbygaan sonder dat ons dit sal agterkom, of selfs iets daaraan kan doen.  Ek glo hulle sal die elektriese kragtoevoer landwyd (probeer) afsny, want dan sal niemand enige waarskuwing kán uitkry nie.  Dit sal ons onmiddellik in ‘n “bly-by-die-huis” maatreël indwing, maar die vraag is of ons dit betyds sal kan identifiseer as “D Dag”, want hoe sal die mense in enige plek weet wat op ander plekke gebeur?

Ek het in my Artikel 12 van 2008-04-18 die volgende rondom kragonderbrekings gesê, en ek glo al meer ek was heeltemal in die kol gewees met daardie afleiding.

Die skielike ‘openbaring’ so twee of drie jaar gelede van visioene wat Siener sou gesien het rondom ‘Koeberg wat ontplof’ vorm na my mening volledig deel van die vyand se beplanning.  Die doel met hierdie ‘visioene’ (wat Siener baie beslis nie gesien het nie) was om ons vooraf te kondisioneer om met toegebinde oë in ‘n beplande situasie in te stap.  Die huidige vlaag van ‘kragonderbrekings’ sluit hierby aan, en die doel daarmee is om ons vooraf te kondisioneer dat daar ‘probleme’ met die kragvoorsiening is.  Die destydse afstel van uitbreidings aan EVKOM se infrastruktuur was dus nie werklik so ‘onbeholpe’ as wat ons gelei word om te glo nie, want dit vorm deel van hierdie langer termyn beplanning.  Ons word tans bietjie vir bietjie gewoond gemaak aan die idee van ‘n grootskaalse en langdurige kragonderbreking.  Ons sal dus nie weet wat in Europa aangaan tot op die dag wat die Engelse ‘vredestaakmag’ hier aankom nie.  Dit spreek natuurlik ook vanself dat so ‘n langdurige kragonderbreking die perfekte dekmantel vir iets soos die ‘nag van die lang messe ‘ kan wees.  Wees daarom wakker en wees waaksaam!

(c) Daar is nog een moontlike vroeë waarskuwing oor, maar dit sal almal se oplettendheid en samewerking verg om dit behoorlik te kan gebruik.

Hou maar dop vir skielike konvooie en veral “saamtrekke” van groot groepe blankes!  Die konvooie sal langs enige en alle paaie kan reis, maar die saamtrekke behoort in relatief stil plekke buite algemene sig te wees.  Meeste hiervan moet egter einde ten laaste swaar verkeer deur minstens ‘n paar plattelandse dorpe meebring, en dit is moontlik waar ons hulle die maklikste sal raaksien en mekaar kan waarsku.  Hierdie is letterlik ál vooraf waarskuwing wat ons sal kry, en dan sal elkeen van ons maar ‘n paar dae by die huis moet bly om onsself dáár saam met ons bure en die buurtwagte te kan beskerm.

Elsa Muller het ‘n paar maande gelede gevra dat haar lede hul e-pos adresse moet instuur vir ingeval die blad skielik verdwyn.  Sy het ook gevra vir vrywilligers om te help om hierdie adresse op spreiblaaie te plaas en in streke in te deel.  Daar was baie beloftes van hulp, maar ek wet nie hoe ver dit gekom het nie.  Diegene wat nog nie hul adresse ingestuur het nie moet dit asseblief sonder verwyl doen, dan kan ons baie vinnig ‘n algemene waarskuwing van moontlike probleme uitstuur as dit nodig word.  Ons het darem nog tyd om so ‘n noodmaatreël van die grond af te kry en te vestig.  Ek kan aanvaar dat sekere webblaaie onverwags sal “verdwyn” om ons poging te blok, maar as ons dan so ‘n netwerk van adresse kan vestig, kan ons enige boodskap direk van ander rekenaars as myne en Elsa Muller s’n na ander rekenaars versprei. En ja, die versoek vir helpers met internet verbinding staan nog steeds, want so ‘n skielike noodtoestand kan dalk net ontstaan, en dan is ons gereed daarvoor.  As ek reg is gaan ons net ‘n internet venstertydperk van hoogstens twee dae hê, so asseblief…

Dit is ongelukkig al betroubare vooraf waarskuwing wat ons sal hê, behalwe as daar tóg waarskuwings van binne die organisasie self sal kom.  En as ek dit sê praat ek natuurlik van betroubare inligting! (Kom ek wed u ons gaan nou ‘n skielike stroom van sulke waarskuwings op die sosiale media begin ontvang!)

En op op hierdie punt kan ek ten slotte nie help om te wonder of daar dan nie mense in die IW is wat die boek “The Committee of 300” gelees het nie?  Hierdie boek gaan ‘n klompie jare terug, maar daarin word die Britse Vorstehuis se planne vir die “oorlewendes” in alle lande uitgespel: Die lede van die IW/SL wat so uitsien na hul “utopia” gaan met ‘n skok agterkom dat hulle deur die gedwonge inname van verdowingsmiddels die slawe van die sogenaamde elite sal word.  Is dit die prys wat hulle uiteindelik sal moet betaal vir hul verraad?  Ek glo darem nie, want die visoenêre verhaal sê iets anders, maar nou is in elk geval die tyd om wakker te begin loop! En om terug te kom na u volk toe, want die tyd daarvoor is ook besig om al vinniger uit te loop …

Groete,

Frik Pretorius.

ART 118 2018-11-09 Siener se swart en rooi skoene en swart en rooi vlae.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Elsa Muller van die FB blad, Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God, het sekere vrae en opmerkings aan my deurgestuur wat ek dink ‘n breër gehoor regverdig.  Ek begin by die vrae en opmerkings.

Op 7 November vra iemand: “…Siener het gesê hy trek rooi skoene aan.  Wat beteken dit?……”

Ek het op daardie stadium soos volg geantwoord: “…Skoene is ‘n simbool vir regering.  Daar vind twee staatsgrepe plaas teen ons in die verhaal.  Die simbole vir die eerste een is ‘n swart vlag en swart skoene.  Die tweede een word versimboliseer deur ‘n rooi hout wat gekerf word, ‘n rooi vlag en rooi skoene, gevolg deur die smeltkroes…”

Die volgende dag ontvang ek toe ‘n verdere vraag:  “…Elsa, brei uit asseblief…. ons [is] reeds in ‘n smeltkroes.  Wie is swart skoene met swart vlag? Rooi skoene met rooi vlag?…”

Ek wil ok hier ‘n vinnige regstelling vir iemand maak.  Een van die lede het ook die opmerking op die blad gemaak dat die Sjinese se vlag rooi is.  Nou, die Sjinese en hul vlag het geen betrekking nie, maar so word die opportunistiese duimsuigstories van ons interne vyande bevorder en verder versprei, onwetend hier en miskien as gevolg van’n gebrek aan kennis, maar nogtans.  Die punt is net dat die Sjinese absoluut geen rol in die visioenêre verhaal speel nie.  En ook nie die EFF nie, hóór….

My meer volledige antwoord op bogenoemde kwessies is soos volg.

(a) Die smeltkroes:

Dit wat tans met ons gebeur het niks met Siener se smeltkroes te doen nie, want die visoenêre verhaal moet per slot van sake nog iewers in die toekoms begin. Dit vorm egter wel deel van die Britte se beplanning om paniek te veroorsaak om die soort situasie te skep wat hul fisiese oorname van die regering moontlik kan maak.  Ek het hierdie saak in detail verduidelik in ‘n paar onlangse artikels op hierdie blad, maar die idee agter dit is om gewapende blanke optrede uit te lok sodat die Engelse ‘n staatsgreeep kán kom uitvoer.  Die uiteindelike volledige uitkoms van hul beplanning draai in absolute terme daarom dat hulle ons land in besit sal neem en dat hulle (eers) die anderskleuriges en (later) hierna die opregte Boervolk totaal en al moet uitwis.  Al wat hulle wil laat oorbly is hulself (wat die sogenaamde elite van die wêreld insluit)  en miskien, baie groot miskien, die verraaiers onder ons volk.  Wie wil in elk geval met sulke mense saamleef? want niemand kan hulle vertrou nie….nie eers hul vader die Satan self nie!

Wat Siener se smeltkroes betref is dit baie moeilik om ‘n presiese tydstip daaraan toe te ken.  Dit gebeur so min of meer in die middelste deel van die visioenêre verhaal en ons bevind ons op hierdie stadium nog maar in die aanloop tot die verhaal as sulks.  Dit begin by die ondergang van die regering van die dag (en sy tradisionele ondersteunersbasis), en ons moet natuurlik nog by daardie punt kom.  Die smeltkroes in die verhaal lyk ook heeltemal anders as dit wat nou so voortydig as “die smeltkroes” gesien word.  Die verskrikking hiervan is dat dit juis Afrikaanssprekendes is wat gewone, goeie Boere op hol jaag met hierdie afgryslike duimsuigstories wat hulle tydig en ontydig aan ons volk afsmeer.  Dit is juis hierdie verleiers wat ywerig meegewerk het om die huidige swart moordaanslag teen ons te skep en uit te brei, want soos hul pogings vorm dit deel van die oorhoofse beplanning teen die Boervolk.

Maar daar is darem hoop op verandering óók.  Die gebeure in die verhaal rondom die mense “wat blind is”* en wie se “oë oopgaan”, asook hulle wat die “geel klappies” op die brille oplig (sodat hulle die waarheid kan sien) dui aan dat die lede van die huidige SL (die Sappe in die verhaal), uiteindelik sal verstaan dat die NVDLM die basis hiervan is en dat hulle totaal en al daardeur mislei is.  Die wekroep om die SL se koppe so erg teen ons te draai was die skep van die valse persepsie dat ons heeltemal liberaal teenoor die “swart gevaar” staan, en selfs hand om die blaas met die swartmense loop hieroor.  Die gedagte is geskep dat ons saam met die swartes téén die SL-gees werk om hulle te vernietig.  Die persepsie is op hierdie manier gevestig dat die gematigde deel van die Boervolk eintlik “vyande” is en daarom met alle mag en mening teengestaan moet word, en sonder dat die gewone lede van SL dit enigsins verstaan, word hulle in werklikheid medewerkers van die Britse kroon om hul eie volk uit te wis.

Hierdie mense kom uiteindelik terug na ons toe, en kom staan letterlik op hul knieë voor ons en smeek met trane in die oë om vergifnis vir wat hulle aan hul eie volk gedoen het.  En ja, ons praat hier van die fisiese doodmaak van baie onskuldige mans, vrouens én kindertjies, en die moderne weergawe van Siener se Sappe help ywerig om hierdie onskuldige mense dood te maak.  En die ergste hiervan vir my is dat so min van SL se lede skynbaar op hierdie stadium bereid is om vir hulself te begin dink in hierdie opsig.  En ek sê nie hierdie dinge uit sarkasme, of selfs ‘n goedkoop soort leedvermaak, nie, maar wel om betyds te waarsku: Dink asseblief wéér, wie wil tog so iets op sy of haar gewete hê? Dink baie mooi voor u verder deel het aan hierdie afgryslike stuk bedrog en misleiding, want u gaan vir die res van u lewe met hierdie albatros om die nek bly sit, al kry u dan ook hoeveel vergifnis van ons kant af.  Dit is nou nog seker reg so, maar as die datum van die verkiesing afgekondig word moet u maar liewers terugkom na u volk toe.  Die dag van die verkiesing is die absolute keerpunt vir u!

(b) Swart skoene en ‘n swart vlag:

Albei hierdie is simbole vir regering, en die kleur van elkeen verwys hier eerder na die “ingesteldheid” van die Sap-Engelse regering as nét sy ideologie.  Dit geld vir die kleur rooi ook, want die betekenis gaan hier ver verby die blote definisie van “ideologie”.)

Die visioenêre verhaal begin by die ondergang van die regering van die dag van ons tyd, saam met sy ondersteuningsbasis. Daar is geen visioenêre inligting van presies hoe dit gebeur nie, die ding is maar net heeltemal verrot, want ons sien dit stort skielik van bo af inmekaar.  Dit word gevolg deur ‘n blanke algemene verkiesing om ‘n onafhanklike republiek (Volkstaat) in Noordwes in die lewe te roep.

Op hierdie punt moet ons egter eers ‘n bietjie agtergrond vestig, want die politieke omstandighede in Siener se tyd het die tipe gevorm waarop die visioenêre verhaal gebaseer is.  Hierdie politieke agtergrond word sedert die vroeë 1990’s deur ons vyande “rypgedruk” om vir praktiese redes dieselfde te lyk as destyds.  Wat ek hiermee bedoel is dat die voorkoms van vyandige “Boere” teenoor die gematigde en opregte Boervolk kunsmatiglik in ons tyd geskep is.  Die doel hiermee is om ‘n Brits-Sap komplot op te rig wat die Engelse ‘n “rede” sal gee om weer ‘n keer militêr teen ons volk te kan optree.  Hierdie optrede kulmineer uiteindelik in Siener se smeltkroes.

Dit is gedoen deur sekere vrese en angste by ‘n groep van ons mense uit te buit en daardie mense bymekaaar te trek in ‘n para-militêre groep, bekend as SL. Ons ken hierdie siek storie as die NVDLM en al die leuens en bedrog wat saam met dit gegaan het.  En ek plaas die begrip (Suidlander) Boere hierbo in aanhalingstekens om ‘n bepaalde rede: Geen Afrikaanssprekende blanke persoon wat op enige wyse twyfel aan God Almagtig se beloftes teenoor ons volk, en as gevolg daarvan na die krag van die vleeslike arm gryp, kán hom of haarself nog ‘n opregte Boer noem nié!  So ‘n mens kan nie meer aanspraak maak op sy of haar Kindskap nie, want dit is die SL se mees basiese “sonde”: hulle vertrou ons Vader nie meer nie, want hulle gooi dan hul gewig agter ‘n groepie verleiers in wat selfs nie eers huiwer om Vader te laat buikspeeek nie.  Die NVDLM is ‘n valse Engelse politieke bekooksel en dit kom nié van die Heilige Gees af nie!   Ons moet noodwendig organiseer, dit is so, maar dan onder Vader se Almag en Sy leiding, en nié die sogenaamde krag van ons eie menslike organisasies met hul menslike slimmighede nié!  Ons kan nie Sy werk vir Hom wil doen nie, en wie ookal deel het hieraan gaan duur betaal daarvoor!

Die Royaliste (anti-Nasionaliste, Joiners, Verraaiers) van Siener se tyd het bekend gestaan as die Sappe, en hulle het alles in hul vermoë gedoen om ons volk onder die gesag van die Britse troon te kry, en ons daar te hou.  Hul politieke leiers was destyds genls. Louis Botha en Jan Smuts gewees.   Die bepaalde bose gees wat hierdie mense verlei het om die Ryk van Antichris saam met die Engelse owerhede in ons land te help oprig is egter vandag nog werksaam.  Die jongste poging om ‘n globalistiese teenpool vir opregte (politiek-vrye) Boere Nasionalisme op te rig was die skepping van die SL beweging nadat die Broederbond die AWB, wat óók hul skepping was, tot niet laat gaan het.  Die basis hiervan is die uitbuiting van hierdie mense se vrese rondom die “swart gevaar”, en die basiese voertuig hiervoor was die NVDLM.

Nou goed, die volgende gebeur in die visioenêre verhaal, wat ‘n spieëlbeeld sal wees van wat prakties op die grond verwag kan word.  Die “Sappe” in die verhaal, wat ek as die SL geïdentifiseer het, staan in Noordwes as opposisie in die verhaal, maar hulle verloor die verkiesing.  Hul leier loop onmiddellik oor na die Engelse en die groep poog dan om ‘n skyn-staatsgreep teen die wettig-verkose Boereregering van Noordwes uit te voer.  Dit misluk as ‘n poging, want dit word afgeslaan, maar dit slaag wel in die werklike versteekte doel daarmee, en dit is om die Engelse ‘n rede te gee om die “arme Sappe” teen die Boere te beskerm.  Die gepoogde staatsgreep is dus bloot ‘n rookskerm om die Engelse toe te laat om die twee Volkstate militêr aan te val en oor te neem. Die Boervolk van Noordwes se bruin velskoene word na hierdie oorname vervang met swart skoene, want die Sappe dra swart skoene, nét soos hul Engelse base.

Die swart vlag hou verband met Sap-onluste in Johannesburg se strate, waar hulle onder andere ‘n swart vlag vertoon as simbool van waar hulle staatkundig hoort. (Ek gee net die mees direkte visioenêre verwysings hier.)

[553.02] ‘n Klomp mense trek in Johannesburg se strate af.
[022.02] ‘n Vuur brand in ‘n skerm.
[020.01 03/03/15] Baie mense loop vorentoe, met ‘n swart vlag en ‘n wit vlag voor, maar die witvlag is met ‘n skerm toegemaak
[020.02] en ‘n blou steen kom ook uit.
(Dit is die Duitsers wat reeds op pad is hierheen, soos byvoorbeeld ook in [328.02] gesien kan word.)
(en dan)
[538.05] en ‘n bul staan vas wat se hoorns afgezaag is en ek loop om hom los te maak. Alles raak weg.
(Hierdie optrede maak die spreekwoordelike Pandora se kassie oop.

Die swart kleur is kenmerkend van hierdie deel van die verhaal.  Dit verwys onder andere na die afgebrande veld, waar die vuur wat dit doen vanuit die Engelse in Europa uitgaan. Hierdie vuur koppel met ’n (bloed) rooi Engelse bul wat hierheen kom, een van twee sulke bulle.  Die kleur verwys ook na die agteraf boosheid waarmee die Engelse en die Sappe teen ons optree hier.  (En ek wil so ver gaan om te sê dat hierdie beplanning nou reeds gedoen word.  U moet nie die onderduimse boosheid van hierdie mense onderskat nie, hierdie planne sal reeds in plek wees die dag as die visioenêre verhaal begin.)  En ja, die Engelse slaan met alle mag toe en onderwerp die nuwe Boerestaat aan hul gesag.

Die optrede geskied nie bloedloos nie, want ons vind dat die ongevalle onder die mofskape (Boere) beduidende afmetings aanneem.
[468.01 22/12/19] Toe is daar ‘n skêr op ‘n skaap en die skêr skeer die skaap, maar die skaap loop
[468.02] en toe is die skêr op die skaap ze nek en toe veranderd dit in een engelse man ze hand en gezicht.
[573.02] In die Unie staan ‘n wa so half met skaap velle

Die eindresultaat hiervan is dat die Boervolk weereens deur agteraf skelmstreke aan Engelse gesag uitgelewer word.
[222.04] Ek trek my swart velskoene aan.
[270×03] Ik is by Wolmaransstad in (die weste) en ik trek nieuwe veld schoen aan zwart es.

(c)  Rooi skoene en ‘n rooi vlag.

Ek het hierbo verwys na ‘n bul met afgesaagde horings wat losgemaak word.  Hierdie rooi Engelse bul word deur die Sappe ondersteun en hy speel ‘n belangrike rol in die volgende (rooi) aanslag teen ons volk.  Wat hier gebeur (het) is dat die eerste golf Duitse hulp ingekom het en die militêre oorname van die Boervolk kom omkeer het.  Daar word dan ‘n wapenstilstand gereël sodat die verskillende partye met mekaar oor vrede kan beraadslaag.  Die Duitsers en Engelse praat met mekaar in Pretoria en die verskillende groepe Boere by die Noordwesparlement in Rustenburg.  Die rooi hout wat tydens hierdie vredesberaad in Rustenburg met ‘n messie met ‘n geel heffie gekerf word, (simbool vir Smuts en sy Sappe), dui op ‘n Sap-Engelse komplot wat stilweg agteraf teen die Boereregering gesmee word.  Die rooi Engelse bul in Johannesburg word onverwags losgemaak, terwyl ‘n Engelse kanon op dieselfde tydstip stilletjies vanaf Pretoria na Rustenburg vertrek om die Boereparlement aan te val.  Die Engelse en Sappe voer dan onverwags ‘n staatsgreep uit en trek ‘n rooi vlag op.  Die volk kry nou rooi skoene om aan te trek.  Die kleur rooi speel die oorheersende rol tydens hierdie fase, want dit is die kleur van twee (bloedbesmeerde) rooi Engelse bulle wat van Pole se omgewing hierheen kom. Dit is twee Britse generaals met hul gevegsgroepe wat hierheen kom om ons te kom uitmoor.

Ek gaan slegs een enkele visoen hier aanhaal om die lewensverlies onder die Boere tydens hierdie tweede (rooi) staatsgreep aan te toon.
[572×03] Toe verander die vark aan ‘n skaap wat die vel af getrek is.
[573.03] nader hand is die wa rondvol velle.

Almal vlug op hierdie punt halsoorkop na die Westekant toe (waar die Duitsers vanaf Lüderitzbaai in aantog is) en die Engelse en Sappe poog om die vlugtende Boervolk in ‘n hinderlaag tussen Bloemhof en Lichtenburg vas te druk en uit te wis.  Dit is die smeltkroes waarvan Siener gepraat het.  Die Duitsers is op hierdie stadium reeds by Kimberley besig om die Engelse in ‘n finale veldtog aan te val en te verjaag, en ons word kort hierna bevry van die Engelse en Sappe se poging teen ons.

Groete,

Frik Pretorius.

[*Lesers wat beter wil verstaan wat hierdie “blind-wees” en “geel klappies” op die brille beteken kan gerus die visioene in hul elektroniese formaat, asook my werksmetode aanvra en dit vir uself uitsorteer.  Dit is mos soveel beter as om bloot iemand anders se woord te moet aanvaar, dan nie?  Dit is gratis en verniet, en u kan my hiervoor kontak by:  fhpretorius@gmail.com
Ek wil net hier noem dat dit tog só interessant is om te sien hoe vinnig my kritici verdwyn as hulle hulself teen hierdie aanbod van my vasloop!  Man, hulle kry so ‘n snaakse gelerige kleur in die gesig en vlug weg met die hand styf oor die mond gedruk….]

ART 117 2018-09-16 Eskatologie konferensie te Centurion 9-10 Aug 2018 – Siener se plek in die ry van profete

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die konferensie hierbo is deur mnr. Bill Meyer van Centurion gereël vir die twee dae soos aangetoon.   Die doel daarmee was om hierdie uiters belangrike onderwerp aan die lewe te hou, want die moderne teologie gaan om bepaalde on-Bybelse redes uit sy pad om dit dood te smoor.  Die Bybelse gegewe hieroor spreek hard en duidelik téén die rigting waarin die filosofiese benadering van die sogenaamde “Christelike teologie” sedert (veral) die einde van die 1700’s weggesak het.  Hierdie benadering is jare lank al besig om die doodsklok vir die opregte, maar goedgelowige lidmate van die kerk te lui.  Nou, behalwe vir die feit dat die kerk se Hoof stilweg vervang is met iets en iemand anders het dit ook ‘n groot fisiese probleem vir die mensdom gebring.  Die grootse onmiddellike gevaar vir die groep gelowiges is dan ook die sluwe manier waarop hul naïewe goedgelowigheid op die weg van die globalisme meegeneem is.  Die globalisme is natuurlik die oorhoofse instrument waarmee die Ryk van die Antichris baie stil en ageraf opgerig word. Hierdie goedgelowigheid is letterlik gekaap sonder dat die lidmaat dit besef het.  Die onderwerp as sulks is baie stilweg deur die kerke se hierargieë van die kansel af verban en die lidmate is dus nooit in enige diepte daaraan blootgestel nie.  Mense soos die Europese adelikes (“elite”), George Sorros, Henry Kissinger, ensovoorts, jubel en juig oor die manier waarop hul doelwitte namens hulle bereik word, en die kerk sê maar net halleluja en amen daarop.  Daar kom waaragtig géén waarskuwing van die kansels af teen dit nie!

Daar was aanvanklik  vier sprekers genooi om elk die onderwerp vanuit sy bepaalde hoek te benader, wat uit die aard van die saak tot vrae en verdere bespreking moes lei.  Een van die deelnemers het op die tweede dag onttrek, maar die konferensie het oor die algemeen wél die reaksie ontlok wat mnr. Meyer en sy vriende in gedagte gehad het.  Daar was so om en by een honderd mense teenwoordig op Donderdag die negende, wat ‘n openbare vakansiedag was, en sowat dertig op die Vrydag.  Dit was lewendig, en soms selfs báie lewendig, maar oor die algemeen baie interessant en leersaam.  En ek dink die heel interessantste bydrae, sekerlik vir my, was dié van mnr. Johan van Rooyen. Sy verhandeling het gegaan oor die manier waarop die Bybelvertalers sekere woordbetekenisse in die oorspronklike tekste vermink het om uiteindelik iets heel anders te sê as wat bedoel was.  En hierdie was nie maar net swak vertaal as gevolg van basiese onkunde nie, dit klink vir my of baie daarvan eintlik baie doelbewus gedoen is.  Lesers wat daarin belangstel om die video’s en klankopnames van die verrigtinge aan te koop kan dit deur my bestel.  U kan my kontak by  fhpretorius@gmail.com

Hier volg dan nou ‘n effens geredigeerde weergawe van wat die uwe op die konferensie voorgedra het.

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————-

2018-08-09 Eerste dag – agtergrond vir Vrydag se gesprek.

Goeiedag,
Ons kan ongelukkig nie vandag aandag aan die verhaal as sulks gee nie, want ‘n mens het baie tyd nodig daarvoor. Ek wil bloot verduidelik hoe ek by Siener betrokke geraak het en hoe ek te werk gegaan het om sy visioene uit te sorteer.  Dit is belangrik om te verstaan vir more se gesprek, want dit sal Siener se bona fides weereens as profeet van God bevestig.  More se gesprek handel oor sy plek in die ry van profete wat oor die laaste dae geprofeteer het en waarom ek met soveel sekerheid kan sê dat hy waarskynlik die belangrikste profeet is wat ooit geleef het

U moet asseblief op hierdie punt eers verstaan dat ek glad nie arrogant of vermetel wil klink met wat ek vandag hier oor myself en my werk aan Siener wil sê nie.  Ek is ‘n baie privaat soort mens en ek hou glad nie van die kalklig of enige ophef oor my nie. Maar ek hét ‘n roeping van Bowe ontvang om Siener uit te sorteer en die waarheid in die visioene bekend te maak, en ek beskou dit as ‘n baie groot verantwoordelikheid wat ek nie op ‘n ongeërgde wyse mág benader nie.

Maar weet u, as die oorlewing van ons volk belangrik vir u is het u natuurlik óók ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van die wisselwerking van hierdie visioene met die werklikheid waarin ons vandag leef.  U sien, ons Vader het hierdie visioenêre inligting aan ons gegee om te verstaan wat met ons as volk in hierdie dae sal gebeur, en wat ook nog moet gebeur in die oorlog wat Siener van gepraat het.  Ons het dit nodig om heelhuids anderkant hierdie bedreiginge by Prieska uit te kom.  More se praatjie sal daaroor gaan dat Siener se visioene die Godgegewe bloudruk bevat wat die hele gelowige groep in ‘n sekere sin veilig tot selfs naby Armageddon sal uitbring.

Siener het gesê dat ons volk teen die einde van die oorlog by Prieska bymekaar sal kom om ‘n nuwe republiek uit te roep en ‘n nuwe leier aan te stel.  Vir ons volk begin die sigbare deel van die wêreld se verlossing dus reeds by Prieska, ‘n paar jaar vóór die Ryk van die Antichris oorsee finaal ondergaan. [Nota bygevoeg vir hierdie artikel: En as my tydlyn korrek is sal Armageddon 42 maande later gebeur.]

Dames en here, Prieska is ‘n absolute hoogtepunt in ons volk se bestaan, want op daardie stadium is die oorlog hier vir praktiese doeleindes reeds gewen en is ons volkome vry en onafhanklik.  Ons ontvang die werklike nuwe Suid-Afrika by Prieska.  Die nuwe SA van 1994 was nooit meer as ‘n verraaierspoging om die gedagte van die Godgegewe nuwe Suid-Afrika voortydig te kaap vir die Antichris se eie doeleindes nie.  En Vader se doel hiermee is om ons instaat te stel om plek te berei vir ons medegelowiges wat van oorsee hierheen gaan vlug.  Word nou asseblief rustig oor die vele bedreiginge teen ons, want ek het oorweldigende bewyse hier dat hulle nie gaan wen nie en dat niks volgens hul plan voltooi gaan word nie.  Wees intussen asseblief geduldig met my en hoor eers wat ek sê, en veral hoekom ek dit sê, voordat u besluit wat u met my en my getuienis wil maak.

Ek wil in die eerste plek so vermetel en arrogant wees om te sê dat hierdie boek van my die enigste en mees volledige waarheid oor Siener se visioene bevat wat beskikbaar is.  Alle ander uitlegte of verduidelikings van Siener is blote bespiegeling, duimsuigstories en in sekere gevalle selfs openlike leuens en bedrog.  En as ek hierdie dinge sê moet u asseblief verstaan dat dit nie my opgeblase ego is wat hier praat nie, maar dat die manier waarop ek hierdie visioene ontsluit het my die reg gee om dit te kán sê.  Alles wat ek rondom Siener sê en doen draai in absolute terme om hierdie werksmetode.  Hierdie manier van doen is heeltemal objektief van aard en inslag en maak dit onmoontlik om die visioene volgens eie smaak en raad te kan uitlê.  Ek sal aanstons verduidelik hoe dit werk, maar hierdie werksmetode kom vanuit die sogenaamde Eskatologiese werkswyse.  Dit is dan ook die aansluitingspunt tussen my bydrae en hierdie Eskatologiese konferensie.

Nou goed dan, ek wil begin deur te sê dat my betrokkenheid by Siener se visioene op ‘n roeping berus wat vroeg in 1994 vanuit twee Skrifgedeeltes in die Bybel gekom het. Ek het voor 1994 nog nooit van hom gehoor nie, maar so het ek uiteindelik op 12 November 1994 by die skrywer AWG Raath uitgekom, en het ek ‘n boek by hom gekoop wat al die aangetekende visioene van Siener bevat het.  Die titel hiervan was Die Vierkleur Wapper Weer.  Hy en wyle mev. Nellie van Zyl het al die aangetekende visioene met groot moeite bymekaar gemaak en geverifieer as waar en eg, en in hierdie boek opgeneem.  Let asseblief daarop dat ek nét met hierdie stel visioene werk.  Ek steur my glad nie aan al die ander “voorheen onaangetekende” visioene wat in omloop is nie, want alles daarvan blyk by nadere ondersoek om blote vervalsings en duimsuigstories te wees.

Die werksmetode wat ek gebruik om die visioene uit te sorteer en te verstaan kom so reg uit die eskatologiese kraal uit.  Dit sê in die eerste plek dat die Bybel die volle verklaring van God Almagtig bevat, en dat dit dus verkeerd is om die Bybel vanuit bronne buite die Bybel te probeer verstaan.  Die teologie het ons geleer dat alles wat ons van Vader moet weet in die Bybel aangeteken staan, so waarom gaan soek hulle dan nou skielik inligting en uitklaring oor Hom by bronne BUITE die Bybel?  En dan kom druk hulle sowaar nog die filosofiese beredeneringe wat hulle onder mekaar uitdink in ons kele af ook én dan moet ons deur ons tiendes nogal daarvoor betaal óók!  Die Woord verklaar Homself genoegsaam, wat beteken dat enige onderwerp in die Bybel op ander plekke binne die Bybel verduidelik word, en ons moet dit maar net gaan soek om die geheel daarvan bymekaar te kry en dit ten volle te kan verstaan.  Die belangrike punt hier is dat die Gees u sal help om dit so te doen as u Hom sal vra, en enigiets anders as net dit gee u in werklikheid maar net tweedehandse inligting!  Die praktiese sleutel tot sukses hierin lê in die voorkoms van kruisverwysings, en die oomblik as ek dit sê kom die begrip “konkordansie” dan ook meteens na vore.

Toe ek in November 1994 fisies met hierdie werk begin het, het ek niks van die visioene af geweet nie. Die massas en massas deurmekaar inligting wat my gekonfronteer het, het my probleem ook nie makliker gemaak nie, want ek kon nie dink wat om met soveel chaos te doen nie. Maar meer as dit het ek selfs ook nie eers geweet presies wat van my verwag word nie. Hier is dit belangrik om te verstaan dat niemand, maar niemand my op enige wyse kon help nie. Selfs nie eers prof. AWG Raath kon my hiermee help nie, en die enigste ander bron wat ek oor Siener gehad het, het ek toe reeds verwerp as geestelik en moreel onbetroubaar en ook as polities uiters bedrieglik.  En tog het ek telkens, asof instinktief, die “regte dinge” gedoen om die algemene verhaal binne die relatiewe kort tydperk van ‘n paar jaar oop te breek. Ek het byvoorbeeld reeds aan die einde van 1998 volledig geweet waaroor die verhaal gaan, en die oorwig van my navorsing daarna het daaroor gegaan om ‘n praktiese metode te ontwikkel om die verhaal sinvol op papier voor te stel. Dit moet vergelyk word met die vrugtelose pogings van hoogs ontwikkelde mense die afgelope honderd jaar.  Niemand het nog ooit hond haaraf kon maak met Siener se visioene tot en met die verskyning van my boek op 31 Mei 2004 nie.  Die leerproses het weliswaar sukkel-sukkel plaasgevind, en die nodige insig het maar stukkie vir stukkie gekom, maar dit het uiteindelik gelei tot die publikasie van hierdie boek. En natuurlik hierdie gesprek van vandag.

Ek het in hierdie verband heeltemal instinktief teruggegryp na sekere beginsels wat ons in die eskatologiese manier van doen aantref. Die onderliggende argument hier was: ás die Siener ‘n profeet was, en ás die visioene werklik van God af gekom het, dan behoort hulle mos ook dieselfde kenmerke en eienskappe te vertoon as die visioene in die Bybel. Die mees basiese grondbeginsel van die eskatologiese werkswyse sê dat ons die Bybel alleenlik vanuit die Bybel self mag verklaar, en ons mag nie ons eie verklarings daarvan deur middel van die menslike rede probeer saamstel nie. Dit beteken dat ‘n mens ‘n goeie en betroubare konkordansie met groot vrug kan aanwend om die Bybel te bestudeer. Dit impliseer natuurlik ook dat ons ‘n soortgelyke instrument goed kan gebruik om die visioene sinvol te bestudeer. In hierdie opsig was ek aanvanklik op die woordelys aangewese wat die skrywer AWG Raath met die hand saamgestel het en wat in Die Vierkleur Wapper Weer verskyn. Dit was egter nie heeltemal geskik vir my doeleindes nie, omdat ek so min van die visioene geweet het. My spesifieke behoefte was ‘n indeks wat al die simbole gelyktydig alfabeties kon lys, die visioen waarin dit voorkom kon aantoon, asook ‘n baie kort visioenêre beskrywing van die simbool én die handeling wat dit uitvoer. Die idee was om die naslaanproses te vergemaklik, omdat al die tersaaklike inligting dan gelyktydig oop voor my kon lê.  Die maklikste en mees effektiewe manier om dit te bereik is natuurlik om enige gegewe visioenreël te neem, ‘n toepaslike beskrywende voorvoegsel daaraan te gee en dit as ‘n unieke stukkie inligting in die geheel in te sorteer.  Op daardie manier skuif en verskuif ‘n mens visioenêre inligting soos jy wil.

Hieruit het vier belangrike ontwikkelinge voortgevloei. Dit is belangrik om te weet wie of wat die ander simbool is wat met enige bepaalde simbool saamgaan, waarom die simbool en/of simbole op ‘n bepaalde manier optree, en ook waar en wanneer die optrede plaasvind.  En so kan ons die optrede en bewegings van ‘n bepaalde simbool selfs op ‘n lankaart plot en volg.  Dit het uiteindelik ‘n indeks opgelewer waarmee ek die opeenvolgende optredes van enige enkele simbool in ‘n logiese volgorde agtermekaar kon plaas saam met die ander simbole wat daarmee saamwerk. Dit het weer tot die identifisering van die verskillende verhaaltjies in die visioene gelei, en dit het my uiteindelik gebring waar ek die verhale bymekaar kon begin inpas om ‘n groot samehangende geheel te vorm.  My oorspronklike mikpunt in 1994 was om dit wat Siener vertel het in die visioenêre vorm na te speur en uit te lig, maar ek was baie gou by dit verby gewees.

Maar so het ek die begrip “konkordansie” gebruik om ‘n standvastige en betroubare werksmetode vir my ontleding van die visioene te ontwikkel.  Ek en my twee oudste seuns het al die aangetekende visioene vroeg in 1995 in my rekenaar ingetik, en toe het ek daardie inligting gebruik om ‘n konkordansie op te stel wat my instaat gestel het om die visioenêre verhaal uit te sorteer.  Die resultate hiervan is in my eerste boek opgeneem onder die titel: Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?  Dit wat ek in hierdie boek sê is gebaseer op ‘n werksmetode wat só wetenskaplik-objektief van aard is dat dit heeltemal los van my persoon staan.  Hierdie visioene dra ‘n massiewe groot emosionele impak met hulle saam, maar tog het my werksmetode ‘n absolute skeiding tussen my en die visioene verseker.  Daar is dus geen emosionele koppeling tussen hierdie boek en my persoon nie.  Die enigste rol wat my persoonlikheid hierin gespeel het was om die basiese dryfkrag te verskaf om my opdrag uit te voer en die taak klaar te kry.  Die feit dat alles hiervan op ‘n rekenaar gedoen is waarborg dan ook dat emosie geen rol in my bevindinge kón gespeel het nie, en dat daar dus ook geen sprake van subjektiewe vertolking van my kant af kán wees nie.

Die praktiese aanmekaarsit van ‘n verhaaltjie vereis dat ons letterlik ‘n stukkie inligting van híér en ‘n flentertjie suggestie van dáár bymekaar moet voeg om ‘n klein samehangende deel van die verhaal op te kan bou.  Die proses begin by enige reël van ‘n visioen, waar die inligting in so ‘n reël tipies na inligting in ‘n ander visioenreël verwys.  Ons praat maar kortweg hiervan as kruisverwysings tussen visioene.

Die posisie van die kruisverwysings in die konkordansie kan op hierdie manier na willekeur verskuif word deur bloot ‘n unieke kode (“vlaggie”) daaraan toe te ken. Dit kan dan met behulp van die sorteerfunksie van die rekenaar saam met al die ander kruisverwysings heen en weer geskuif word totdat ‘n mens die basiese feite van ‘n verhaal min of meer agtermekaar geplaas het. Dit lewer ‘n rou verhaal wat dan verder verfyn kan word. Dit word gedoen deur die inligting wat kortkom in die indeks te gaan soek, en hierby in te trek deur weereens vlaggies daarvoor te gebruik. Enige skoolkind wat al ‘n begripstoets moes doen, of ‘n leesboek moes ontleed, sal verstaan hoe dit werk. Die werksmetode verhoed baie bepaald dat ons nie maar net ‘n duimsuigstorie kan saamflans soos ons wil nie. Daar is per slot van sake sekere opeenvolgende feite in enige verhaal, en dit moet minstens met mekaar en die ander inligting rondom dit balanseer.

Ek wil afsluit met ‘n ope uitnodiging aan almal wat belangstel daarin om Siener vir hulself te leer uitsorteer.  Hierdie boek se eerste uitgawe het op 31 Mei 2004 verskyn, en ek vra al van daardie tyd af dat mense nie summier sal glo wat ek sê nie, maar dat hulle eers sal toets dat wát ek sê wel korrek is.  Alles wat u nodig het om dit te doen is bymekaar gesit in hierdie boek.  Al die aangetekende visoene verskyn agter in die boek, my volledige werskmetode is uitgespel in die boek en dan is my bevindinge natuurlik ook nog in die boek aangeteken.  Ek het hierdie uitnodiging onlangs uitgebrei vir die lede van Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, en dit neem die vorm aan van ‘n “tuis-poging” om ‘n eie konkordansie van die visioene op te bou.  Hierdie FB bad van Elsa Muller is ‘n geslote een, maar ek wil vra dat u daar sal gaan aansluit en hierdie dapper dame sal ondersteun met haar poging om die waarheid rondom Siener te laat seëvier.  Sy is ‘n yster in hierdie opsig!  Maar ek het intussen ook begin om die poging wyer te laat uitkring.  Kontak my gerus op my e-posadres by fhpretorius@gmail.com, dan stuur ek alles wat u nodig het gratis aan sodat u ook u eie konkordansie kan begin bou.  Die inligting bestaan uit my volledige werksmetoede en ook al die aangetekende visioene in hul elektroniese formaat sodat u dadelik daarmee kan begin.

————————————————————————————————————————————-

2018-08-09 – Tweede dag  – Ons Siener was die belangrikste profeet van alle tye.

Ek het gister ‘n ongelooflike mooi uitdrukking hier raakgeloop wat my werksmetode perfek opsom vir my.  My werksmetode waarna ons gister gekyk het was in werklikheid my “map of reality” om Siener te kon uitsorteer!  Maar nou ja, dit was die tweede van drie mikpunte wat ek wou bereik, maar die laaste een het ongelukkig agterweë gebly.  Ek wil dit asseblief eers afhandel voor ons verder gaan.  U was gister geduldig met my oor my openbare dankbetuiging teenoor my vrou, nou vra ek dat u ook geduld sal hê met nog so ‘n versoek.  Ek wil graag ‘n geskenk aan u gee en dit kom van ons Vader af.

Ek is ‘n lid van ‘n geslote FB blad met die naam OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD.  Die blad behoort aan ‘n dame met die naam Elsa Muller en ek wil by u aanbeveel om te gaan aansluit daar, want daar vind ‘n baie opbouende gesprek oor Siener plaas.  Hier is ‘n vegter van ‘n Boervrou vir wie ek net respek het, hóór!  Nou, ek het daar met ‘n ding begin wat ek verder wil uitbrei na die algemene publiek ook.  Ek het net al meer begin verstaan dat dit lankal tyd geword het om die ware Siener terug te bring na waar hy hoort, en dit is by die Boervolk. En ek praat nie nou van my boek nie.  Ek wil vandag hierdie geskenk van Bowe aan u oordra ook.

Stuur vir my ‘n e-pos waarin u bevestig dat u belangstel dan stuur ek drie lêers terug aan u.  Een hiervan is ‘n begeleidende brief met ‘n paar praktiese voorstelle in, nog een is my volledige werksmetode met voorbeelde by, en die derde een is die grootste geskenk wat ek maar aan u kán gee, en dit is al die aangetekende visioene in elektroniese formaat, op MS WORD.  U kan dan in u eie tyd begin om u eie konkordansie van die visioene te bou, en die visioenêre verhaal vir uself uit te haal.  Ek kan u nie op ‘n beter manier toerus en bemagtig om Siener te verstaan as dit nie.

En nou kan ons  oorgaan na die boodskap wat die Gees so kunstiglik vir die hele mensdom in hierdie visioene weggesteek het.  U sien, dit gaan ons Vader om meer as nét die Boervolk se oorlewing in die tye wat kom, dit gaan eintlik oor die welsyn van die hele wêreld, want Hy is per slot van sake Koning van die hele wêreld.  Maar hier moet u asseblief ook verstaan dat ek nie ‘n rassis is nie, of selfs een probeer wees nie, maar ek kan in terme van my roeping nie namens of selfs óór ander rasse as net die blanke praat nie.   Ek weet nie wat Vader oor die ander rasse, of individue binne daardie groepe, besluit het nie, dit het niks met my te doen nie, maar my roeping is bloot gemik op die bymekaarmaak van my eie mense, en dit sluit baie bepaald anderstalige medeblankes in, want ons is almal deel van dieselfde Keltiese genetiese basis.  (Terloops mnr. Johan van Rooyen, ek het ‘n druppel of twee Walliese Butler bloed in my are en het na hul geskiedenis gaan kyk.  Het jy geweet dat die oorspronklike Walliese en Ierse tale blykbaar antieke Hebreeus was?)  As ek dan ander rasse kan of moet help sal ek dit doen, en ek het al, maar soos dit is val my fokus op my eie soort.  En hier kan u aanvaar dat ek ook met baie Engelssprekende mense oor Siener gesels….in Engels nogal.  Maar kom ons gaan aan met dit waarvoor ons regtig hier is.

Meeste mense wat iets van Siener weet, weet ook dat hy van ‘n komende oorlog tussen Duitsland en Engeland gepraat het, en dat ons ons vryheid gaan kry as gevolg daarvan.  Maar daardie oorlog moet nog kom, want die Tweede Wêreldoorlog het ons toe nie so vry gemaak as wat die mense destyds verwag het nie.  Ons sal dus moet sien wat kom, maar volgens die visioenêre verhaal gaan ons nie net vry word in die komende oorlog nie, maar gaan die Britse Empaaier ook heeltemal in duie stort en verdwyn.

En op hierdie punt wil ek eers volstaan met die stelling dat die komende visioenêre Derde Wéreldoorlog glad nie ‘n oorlog is soos ons dit verstaan nie.  Dit is eintlik niks meer as ‘n Engelse poging om ‘n onverwagse staatsgreep saam met sy vennote op die Europa Regering uit te voer nie.  Ek sal verduidelik, maar dit is iets heel anders, en alles daarvan het met die finale vestiging van die Ryk van die Antichris te doen.  Die doel daarmee sal uitgelig word sodra ons die regte punt daarvoor bereik het, maar nou moet  ons eers na ‘n paar aanverwante begrippe kyk voor ons kan aangaan tot daar.

Ek wil hier begin deur te vra wat profesie in die algemeen is.  Ek dink ons kan met veiligheid sê dat ‘n profeet oor die algemeen die toekomsbeplanning van ‘n Hoër Wese aan die mens oordra.  Hier is dit belangrik om te onthou dat die Satan óók profete het wat in sy diens staan en sy beplanning propageer.  Die baie belangrike menslike aspek hiervan is natuurlik dat die boodskap binne die verwysingsraamwerk van die profeet én sy gehoor moet val, anders gaan hulle nie die boodskap verstaan nie. Ek het my gister uitgespreek teen die spreek in tale en hier kom dit nou weer.   As ‘n profesie nie verstaan kan word nie is dit nie meer profesie nie, maar ‘n onsamehangende gebrabbel wat niemand kán stig nie.  En die kritiek-belangrike vereiste hier is dat die simboliek daarin uitgelê en verstaan moet kan word, want profesie is oor die algemeen baie allegories van aard.

Hier raak dit nou belangrik vir ons doeleindes rondom Siener om ook te verstaan dat ‘n profetiese boodskap na weerskante toe óf subjektief, óf objektief oorgedra en verstaan kan word.  Ons kry so ‘n geval in Israel tydens die finale wegvoering van Juda na Babel, waar Jeremia die oorblywende deel van die volk waarsku om nie na Egipte te gaan nie.   Die volk verkies egter om hul eie kop te volg en agter die Hemelkoningin aan na Egipte weg te loop.  Ons sien dan later dat juis die Babiloniërs Egipte oorwin en al die Judeërs wat daarheen gegaan het sterf in die gevegte wat daar plaasvind.  Die prys vir eiesinnige subjektiewe sieninge kan partymaal ‘n bietjie hoog word, nie so nie?  En weet u, dit skeur iets hier in my bors uitmekaar om dit te moet sê, maar presies dieselfde gaan met ‘n deel van ons volk gebeur as gevolg van hardkoppige subjektiewe sieninge.  En die valse storie van die nag van die lang messe vorm die kern daarvan, nê!

Een van die vrae wat nou ontstaan is wat die verskil tussen ‘n Jona en ‘n Jeremia was.   Ek dink dit gaan hier oor die feit dat Jeremia ontwikkeld en genoeg deur Vader verlig was om die groot internasionale prentjie raak te sien en te verstaan.  Anders as Jona sou hy dus kon verstaan dat Vader nie ‘n fout gemaak het met sy vreemde boodskap aan sy volk se aartsvyand nie.  Jeremia (soos Jesaja ook) was ‘n kenner van die toenmalige internasionale politieke toneel, en hy sou dadelik verstaan het dat Vader dit so wou doen om die een of ander internasionale staatspolitieke rede.  Die feit van die saak is dat hy, anders as Jona, dit met entoesiasme sou gaan doen het.   Hy sou nie slimmer as Vader wou probeer wees nie.

Die volgende belangrike saak waarna ons moet kyk is die Bybelse leer van die laaste dae.

Daar word baie dinge hieroor gesê, maar kom ons bly by die algemene beeld en verwagting hiervan, en ek stel dit vir u soos ek dit verstaan en kan plaas binne ons tydsgewrig. Die Bybelverhaal leer dat daar iewers in die toekoms (vir hulle) twee persone na vore sal tree wat die grootste deel van die wêreld aan hul gesag sal onderwerp. Hierdie twee sal namens die Satan optrree, want hulle staan in sy diens, en hulle sal wreed optree. Een is die Antichris, en as ek die Skrif reg verstaan sal hy ‘n erkende staatsman wees en nie die Pous nie.  Die Pous kwailifiseer absoluut om die Valse Profeet te wees. Die Antichris sal deel van Europa se senior royalty wees wat ook baie direk met die staatkunde te doen sal hê.

Wat die moontlikheid van veilige plekke op die aarde betref spel Openbaring 12: 6 dit vir ons uit dat daar wel ‘n plek sal wees buite sig van die slang waar die gelowige vlugtelinge heen sal kan vlug.  Hierdie gebeure speel in Europa af, so logika sê vir my dat die vlugtelinge dus ook vanuit Europa sal kom. Tot die Bybelse taal werk hier saam, want sover ek weet kom die begrip Tyd, Tye en ‘n Halwe Tyd slegs net by Daniël voor ook.  En Daniël weet ons het spesifiek in hierdie terme oor hierdie komende tydperk geprofeteer.  Daar is nie regtig visioene hiervoor nie, maar Siener het blykbaar verduidelik dat daar baie vlugtelinge hier in wit tente sal kom woon.   Die vrou in Openbaring 12:6 is ‘n simbool vir ‘n volk of ‘n groep, en in hierdie geval bes moontlik vir die Keltiese ras van Europa in sy geheel.

Daar word in hierdie opsig baie geargumenteer oor die begrip Jood, en hier is nog een om in die hoed te gooi.

Die Askenaziese skrywer Arthur Koestler sê in sy studiestuk, The Thirteenth Tribe, dat UNESCO op grond van genetiese toetse bevind het dat ‘n Duitse Jood niks meer as ‘n rasegte Duitser is wat die Joodse geloof aangeneem het nie. En dieselfde beginsel geld vir ‘n Engelse Jood, vir ‘n Franse Jood, en, en, en.  Hierdie toetse is tweemaal gedoen op Sephardiese Jode in Europa en die VK, en op die heel minste sê dit dat daardie mense en die blankes van Europa geneties dieselfde is. Die feit van die saak is egter dat Koestler ook die Weste openlik uitlag oor hul idee dat die Jode wat vandag in Israel woon ware Israel is.  Die mense wat vandag daar woon is Askenaziërs, wat ‘n baster Turkse volk is wat in die suidwestelike deel van die huidige Rusland ontstaan het.

[Op hierdie punt wil ek byvoeg dat mnre Bill Meyer en Johan van Rooyen gesê het dat daar intussen verdere toetse gedoen is, en dat Koestler verkeerd bewys is.  Ek het dit op daardie stadium nie bevraagteken nie, maar het by nabetragting by een kritiek-belangrike vraag hieroor vasgesteeek: Wie het hierdie derde stel toetse gedoen? As dit deur lede van die globalisme gedoen is kan ek dit op geen manier aanvaar nie, en die Israeli’s val absoluut binne die grense van hierdie groep. Hulle het hul eie agenda binne hierdie mense se agenda, maar oppervlakkig gesien is hulle deel van die groter groep!  Wie, in alle eerlikheid gevra  kan dus sulke toetse en die uitslae darvan vertrou? ]

Maar nou goed, ek het gister gesê dat Siener die belangrikste profeet was wat ooit geleef het en ek het dit soos volg verduidelik:  Die profete in die Bybel het slegs ‘n raamwerk aan ons nagelaat van hoe hierdie laaste dae gaan lyk.  Dit was heelwat langer as twee duisend jaar gelede en die totale verwysingsraamwerk waarbinne hulle die teokoms verstaan het, het sedertdien heeltemal verander. Siener se visioenêre verhaal het die detail kom verskaf wat daardie raamwerk in iets verander wat ons direk kan herken. Al wat dit vra is om die internasionale politieke toneel te bestudeer en hierdie raamwerk daarop te probeer pas totdat Bybelse bloudruk en fisiese werklikheid foutloos ooreenstem. En dit lyk of ons vinnig besig is om daarby uit te kom.

Nou, hierdie stelling van my word baie gemaklik afgeskiet met die vraag: Is jy mal: hoe kan Siener dan ‘n belangriker profeet as Jesus gewees het? My teenvraag hierop is: Ek is nie besig om Siener bokant Jesus te probeer stel nie, maar luister asseblief eers klaar wat ek wil sê voordat enigiemand my met klippe begin doodgooi.  En sê dan asseblief sommer ook vir my presies hoeveel Jesus ons van die detail van hierdie laaste dae vertel het.

Wat ek hiermee wil uitwys is dat ook Jesus as profeet in terme van tyd bloot in die ry van profete gestaan het en Hyt het eintlik bitter min detail hiervan nagelaat.  [Ek is glad nie belangrik in hierdie saak nie, maar soos dit is het ek…] minstens ses tot agt ure nodig om jou te vertel wat in Siener se visioenêre verhaal oor hierdie laaste dae aan ons oorgedra is. En moenie vir my probeer sê dat Jesus God is en dat alles wat die profete gesê het daarom ook van Hom af kom nie, want hier moet u asseblief twee verdere dinge in gedagte hou.

Die eerste is dat Siener die eer en krediet vir die visioene aan God Almagtig gegee het.  Hy het daardeur vir ons gesê dat hierdie visioene deur Vader aan hom getoon is.  En ek wens so dat mense sal ophou om hierdie diep gelowige ou man se kinderlike geloofsbelydenis in God Almagtig so summier van die tafel te wil vee.  Dit sê vir my dat sulke mense ego probleme het omdat hulle heeltemal onseker is van hul eie geestelike diepte en krag.  Hulle fluit bloot in die donker.

Die tweede ding wat u hier in gedagte moet hou is dat juis my werksmetode bewys dat Siener inderdaad ‘n geloofwaardige profeet van God was.  As ons die feite in die verhaaltjies deur middel van my konkordansie bymekaar gebring het vind ons keer op keer dat die samehangende feite as ‘n reël lang tydperke uitmekaar lê, en dat dit nie noodwendig in opeenvolgende orde voorkom nie, maar dat hulle nogtans perfek bymekaar inpas om die verhaal op ‘n logiese en samehangende wyse te kán vertel.  Wat meer is, hy het geen beheer gehad oor die beelde wat voor hom verkyn het nie.  Hy kon niks meer doen as om net hierdie beelde te beskryf nie.  Dit sê vir my op ‘n feitlike logiese basis dat hy beslis nie ‘n leuenagtige waarsêer was nie.

Maar kom ons kyk nou hoe die werklikheid van die komende Antichris in Siener se visioenêre verhaal beskryf word.  Ek gaan eers die toepaslike dele van die visioenêre verhaal verduidelik en dan kan ons dit vergelyk met die werklikheid.

Siener se verhaal begin fisies met ‘n terroristegroep wat ‘n aanval op Duitsland loods, en hierdie groep staan kortweg bekend as Die Turk.  Daar kruip nog drie sulke terroristegroepe weg in die omgewing, maar hulle is almal Indiërs.  Op daardie stadium is die hele Europa reeds bewus van ‘n dreigende terroriste aanslag iewers in Wes-Europa, want hulle patrolleer Europa op “stofgeryde paaie”.

Ons vind verder dat die lande groot konsentrasies militêre personeel op sekere plekke in Europa ontplooi het. Daar is ook ‘n groot groep Amerikaanse soldate teenwoordig in Europa en ons kan aanvaar dat hulle deel is van NAVO se magte in Europa.  Die gesamentlike Westerse magte, wat hoofsaaklik uit Engelse en Amerikaners bestaan, se hoofkwartier is by die VVO in Europa, dit wil sê waarskynlik by Geneve.  Die Amerikaners patroleer skynbaar die strook land tussen Geneve en Duitsland.  Engeland het verder ook ‘n baie groot militêre teenwoordigheid in die suidelike en sentrale deel van Pole.  Hierdie basis is so groot dat dit op drie flanke deur drie Britse generaals en hul gevegsgroepe beskerm word.  Die Duitse leër is in hul eie land gestasioneer.  Wat die Turk betref moet ek dadelik sê dat dit nie ‘n groep Turke is nie, maar ‘n klomp militante Islamitiese terroriste waarvan die leier vir Siener soos ‘n Turk gelyk het en sy manskappe soos Boesmans.

En nou kom die eerste verrassing.

Ons vind dat die drie groepe Indiërterroriste in die direkte omgewing van die drie Britse generaals rondom die Britse hoofmag in Pole wegkruip.  Die verhaal begin as die Turk implisiet ‘n aanval op Duitsland loods, en die gang van die verhaal dui aan dat hulle poog om die Duitse weermag uit die land weg te lok.  Die doel hiermee is duidelik om die Duitse leër in ‘n hinderlaag in Pole in te lok en die Duitse militêre mag daar te breek.  En hier moet u geen fout maak nie, die Turk is groot genoeg om dit reg te kry om die Duitsers weg te lok óók.  Die groot skok hierin is dat die Britse kroonprins, Charles, in beheer is van al vier die terroristegroepe, en dat hulle in werklikheid saamwerk in die komplot teen Duitsland.

Maar dan kom daar nog ‘n groot verrassing.  Ons sien dat ‘n Indiërstaatshoof met sy land se hele militêre mag in Europa aankom om die Duitsers te kom help. Hy bereik een van die Britse generaals in Pole en vertel hom van ‘n Engelse komplot teen Duitsland om daardie land aan te val en oor te neem.  Dit is per slot van sake waarom die Indiër sy land se militêre mag gebring het, want hy wil kom help teen hierdie onheilige ongeregtigheid.  Die Britse generaal en die Indiër smelt hierop hul magte met mekaar saam en rebelleer teen die Britse owerheid.  Die Indiërstaatshoof stel die Duitsers net betyds in kennis van die Britse hinderlaag wat in Pole op hulle wag. Die Duitsers vertel die Amerikaners hiervan en die twee lande vorm dan ‘n koalisie met mekaar en val die Engelse mag in Pole onverwags aan. Die Britte by Geneve stuur nou versterkings na Pole, maar hulle kom te laat daar aan om te kan help.  Hierdie Engelse soldate storm egter deur Duitsland, wie se grense nou oop lê omdat die hoofmag in Pole besig is, en hulle loop die Duitse parlement plat soos hulle verbygaan.  Dit beteken minstens in beginsel dat die Duitse regering tot niet gaan omdat die leierselement van die land almal uitgewis word.  Hierdie is net in beginsel waar, dit is nie noodwendig so in die praktyk ook nie, maar dit beteken wel dat die Duitse staatshoof moontlik doodgemaak kan word tydens die gebeure. Dit kan belangrik wees, want hy is huidiglik een van die twee mees moontlike kandidate om die Antichris te kan wees.

Ons kan nie na die hele storie kyk nie, so ons spring ‘n ent verder daarmee aan, en so sien ons uiteindelik dat die Britse kroonprins in die suidoostelike deel van Europa doodgeskiet word.  Die praktiese probleem wat dit skep is dat Charles die ander kandidaat vir die pos van Antichris kan wees.  Die oorlog verskuif op hierdie stadium vanaf Europa na Kanada en Amerika toe.

So hoe lyk hierdie situasie in die praktyk. Prins Charles is amptelik aangewys as kweenie se opvolger.  Wat vreemd is in hul koninklike huishouding is dat hy self nie meer ‘n opvolger het nie.  Albei sy seuns is met gewone vrouens getroud, die jongste een nogal met ‘n geskeide Amerikaanse kleurling.  Die koninklike reëls sê dat hulle nie meer op die troon sal mag sit nie, nie tensy hulle van hul vrouens skei en met ‘n lid van die adelstand in die huwelik tree nie.  Prins Charles het in ongeveer 1976 die volgende gesê:  As ek ooit koning van Groot Brittanje word sal ek waarskynlik die laaste een wees, want die konsep is uitgedien.  En so sal dit wees, hy sal die laaste een wees, want sy opvolgers het asof vanself uit die prentjie verdwyn.  My afleiding is dat hy sy oog op ‘n hoër pos het, want u weet, om koning van Groot Brittanje te wees is een ding, maar om koning van die hele wêreld te wees met al daardie mag en rykdom moet ‘n baie meer aanloklike proposisie wees.  Daar het in elk geval binne-inligting na vore gekom dat hy inderdaad voorberei word om die pos van Antichris te kan vul.

Wat Duitsland betref sien ons die volgende. Merkel se regering ondervind al meer probleme om aan die gang te bly.  Ek wil ‘n lang storie kort maak deur bloot te sê dat sy dalk baie binnekort sal moet bedank en loop, want die  migranteprobleem, saam met die verswakkende ekonomie is besig om haar uit te druk.  Dit het bekend geword dat die Globaliste, waarvan Merkel deel is, dit ten doel het om die blanke ras uit te wis en dat hulle juis die migrante daarvoor in Europa wil inspan.  [Mense wat vir hulself kan dink sal besef dat daar so stilweg ‘n Islamitiese terroristemag van miljoene mense in Europa opgebou is!  En ja, kan u verstaan dat dieselfde hier by ons gebeur het en dat dit een van die redes is vir Trump se al hoe groter wordende militêre voetspoor in ons deel van die wêreld?   En die enigste manier hoe hierdie probleem by ons kortgeknip kan word is as die een of ander groot konflik uitbars wat die ANC regering genoegsaam bedreig, sodat Engeland kan ingryp soos wat ek dit in die vorige paar artikels gestel het.]

Dit kan uiteindelik die deur oopmaak vir ene Baron KT zu Guttenberg om die nuwe Duitse kanselier te word. Hy is ‘n baie gewilde man en was ‘n paar jaar gelede Duitsland se uiters suksesvolle minister van verdediging gewees.  Hy het die Duitse weermag hervorm en die leierselement daarvan eet letterlik uit sy hand uit.   Hy is ook een van die drie mees betitelde royals in Europa en hy kwalifiseer ook om ‘n kandidaat vir die pos van Antichris te wees. Daar is net eenvoudig niemand anders op die staatspolitieke en ook adelike radar wat dieselfde kwalifikasies as Charles en hierdie Duitser het nie. Ek kan ongelukkig nie nou vir sê waarom ek dit sê nie, die tyd is nog nie reg daarvoor nie, maar die Antichris sal van adelike afkoms wees, en dan ook vanuit die absolute top laag daarvan.

Dames en here, die gang van die visioenêre verhaal dui aan dat die komende oorlog tussen Engeland en Duitsland in werklikheid niks meer as ‘n Britse poging is om ‘n staatsgreep teen die Europa Regering uit te voer nie. Die doel hiermee is om die Duitse kandidaat vir die pos van Antichris uit te haal, want Charles wil die joppie hê.  Maar ons het ook ‘n probleem hier, want ons weet nie wie dit gaan kry nie omdat albei te sterwe gaan kom.  Ons lees nêrens in die verhaal van enige Duitse of Britse politieke leiers nie, so die Duitser sterf waarskynlik ook, maar jhel aan die begin van die verhaal.  Ons gewone mense verstaan uit die Bybelverhaal dat die Antichris na 42 maande te sterwe sal kom, maar dat hy dan uit die dood opgewek sal word. en dan word hy ‘n monster soos die Satan self.

So ons sal maar moet wag om te sien wat presies gebeur, maar dit is in hooftrekke wat Siener se visioene ons vertel van die komende laaste dae.  [Maar dit, soos ek dit verstaan is egter nie die volle tydperk van die “laaste dae” nie.  Die visioenêre verhaal stop by Durban sodra ons vyande vanaf Vereeniging daar aankom.  Ons is vry daarna, maar die Antichris se finale tydperk van absolute verskrikking gaan dan nog aan in minstens Noord-Amerika.  En as ek reg is met my tydlyn sal die Antichris se terreurveldtog nog vir ‘n verdere 42 maande aanhou in minstens Noord-Amerika.  Ons weet ook nie wat gebeur in die Oos-Europa, die Midde en ook Verre Ooste nie.  Maar ons sal vry en veilig wees, want die “vrou” in Op 12:6 vlug hierheen buite gesig van die slang (Siener se vlugtelinge van oorsee).  Die slang sal haar agtervolg maar hy sal wel sy rieme op ‘n manier styfloop iewers tussen daar en hier.]

Dankie vir u geduld.

 

ART 116 2018-07-17: Van AWB en Mangope in 1994 na SL en “Koning” Calvin Cornelius III van die Khoisan in 2018?

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Daar doen op hierdie stadium baie gerugte die rondte oor die “sesessie-aksie” van die Khoisan in die Kaap.  Ek is nie ‘n soort mens wat spoke opjaag nie, en ek wil baie beslis nie ‘n ongegronde riemtelegram hieroor aan die gang sit nie, maar daar kan dalk net meer in hierdie saak steek as wat ons dink.  (http://sovereignstateofgoodhope.org/)

Die Broederbond se nuwe “nasionale uitsaaier”, Pretoria FM (Radio Pretoria), het vanmiddag (2018-07-17) berig dat hierdie “koning” ‘n ultimatum aan die ANC regering uitgereik het om die Kaap binne vyf dae te ontruim.  Dit is dalk ‘n bietjie lagwekkend om te dink dat hy met sy dertig of so manne, wat die nuwe staat se vlag gehys het, die RSA se militêre vermoë kan uitdaag.  Hulle staan normaalweg nie ‘n kans teen so ‘n oormag nie, maar dan ook weer, hoe normaal ís hierdie situasie werklik?

Die joernaliste wou by hom weet wat hy beplan om teen Ramaphosa se regering te doen as hy nie wil saamwerk nie, en al wat Cornelius III blykbaar wou sê is (dat): “…daar planne in plek is om op te tree (as dit nodig mag word)…”  Nou wat op aarde beteken dit?  Die VVO gaan hom beslis nie op diplomatieke vlak bystaan nie, wat nog van militêr, so wat se planne kan hy in die mou voer om dit sélf te doen?  Sy “land” se sogenaamde soewereiniteit sal baie beslis nie op diplomatieke staatsvlak deur die ANC erken word nie, so al opsie wat vir hom oorbly is om militêr teen die RSA op te tree.  En dit is net hier waar hierdie saak sommer baie interessant raak, maar al die lag-in-die-vuis daaroor sommer vinnig verdwyn óók!  Hierdie mense is baie ernstig met wat hulle sê, so waar gaan hierdie weggesteekte militêre vermoë so vinnig vandaan kom, en wie gaan dit wees?

Daar is baie gerugte oor allerhande moontlike VVO militêre bedrywighede in ons land, maar daar is geen manier hoe die VVO op hierdie manier by ons betrokke kan raak nie, en veral nie om Cornelius III ter wille te wees nie.  Ek glo nou meer as ooit dat dit bloot “fake news” is om die aandag weg te lei van wat dalk werklik besig is om te ontwikkel.  Die feit van die saak is dat die VVO op grond van sy mandaat op geen manier direk in enige land se sake kán ingryp nie, tensy dit nie eers deur die VVO se Veiligheidsraad goedgekeur word nie.  Hierdie is ‘n openbare debat en ons sou dus geweet het of so iets vir Suid-Afrika beplan word, en daar is geen teken van so iets nie!

As wat ons hoor waar is, dan het die Khoisan ‘n wettige proses van afskeiding gevolg.  Maar dit kan vir dieselfde prys netsowel wees dat iemand bloot die persepsie geskep het dat hierdie prosedure gevolg is om ‘n sekere punt van “verdere optrede” te kan bewerkstellig. Die vyande van die opregte Boervolk is meesters op hierdie gebied, en iewers in my agterkop leef ‘n gedagte dat dit presies dieselfde is wat in die aanloop tot 1994 gebeur het … en nogal deur dieselfde rolspelers as wat ons toé belieg en bedrieg het.

Nou, op hierdie stadium maak dit seker nie meer saak of die Khoisan die “regte” prosedure gevolg het of nie, die gedagte is nou gevestig dat hulle ‘n wettige rede het om op ‘n eie stuk grond te kan aandring, en om te kan “optree” as dit nie gebeur nie.  En die een ding wat die situasie baie gevaarliker maak is dat die Khoisan baie sterk deur ‘n groot klomp Afrikaanssprekende blankes ondersteun word.  Hierdie blankes wil sáám met die Khoisan van die RSA afskei.  Die teenwoordigheid van hierdie groep blankes verander die situasie egter meteens in ‘n baie moontlike en gevaarlike swart-wit plofpunt!  En ja, al die vingers wys in hierdie opsig baie direk na die Suidlanderbeweging en hul stigters, die Broederbond en die intelligensie agentskappe wat deur hulle beheer word.  Ons praat hier waarskynlik baie bepaald van minstens ‘n onderafdeling van Militêre Intelligensie.

So, wat is dalk besig om hier so stilweg agter die skerms te gebeur?  Is dít die punt waar die finale konflik wat ek verwag tussen wit en swart gaan uitbreek?  In Maart 1994 het daar ‘n baie ernstige vlampunt uitgebars rondom die AWB se para-militêre steun aan pres. Lucas Mangope van Bophuthatswana.  Die Suidlanderbeweging van vandag is maar net ‘n herlewing van die AWB onder ‘n ander naam, so gaan ons ‘n basiese herhaling sien van die gebeure van 1994 óók?  Hierdie keer om die “regering” van Calvin Cornelius III van die Khoisan militêr by te staan en daardeur ‘n reuse groot rassekonflik aan die brand te steek? ‘n Konflik wat volgens alle aanduidinge deel gevorm het van die beplanning wat tot 1994 gelei het?  Ons kan maar net asem ophou terwyl ons wag om te sien wat hier gaan uitbroei.

Ek hoop ek is verkeerd, maar dit kan dalk net so gebeur soos ek hierbo oor wonder, en dan sal die Engelse owerhede waarskynlik genoeg rede vind om die ANC regering “te hulp te snel teen die vreeslike Boere”, en in die proses ‘n bloedlose staatsgreep teen die ANC uit te voer. Ek glo nie ons moet hierdie situasie verder wil onderskat en net maar wil weglag nie!  Ek het ook gelag hieroor, tot laterig vanmiddag toe, maar skielik dink ek nie meer dit is so snaaks nie…

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————–

ART 115 2018-07-06: Alternatiewe Afrikaanse Onderwys – Dringende hulp van opgeleide persone gevra.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Hierdie artikel word gewy aan ‘n baie groot behoefte by ons medeblankes wat weens omstandighede buite hul beheer in die een of ander informele blanke nedersetting ingedwing is.

Ek het vriende wat al jare lank baie nou betrokke is by so ‘n nedersetting naby Hartebeespoortdam.  My een vriend is ‘n advokaat wat hom nou voltyds toespits op die verbetering van kwaliteit onderwys onder kinders by blanke informele nedersettings.

Hierdie artikel poog om hulle te help deur hul plan aan ‘n wyer gehoor bloot te stel.  My punt is net dit: As ons hierdie mense kan help om hul plan aan die werk te kry kan dit net so gedupliseer en oorgedra word na die dosyne ander blanke informele nedersettings.  Ek glo hulle sal bereid wees om ook so ‘n poging aan die gang te sit.  Ek heg in elk geval hul brief aan my oor hierdie onderwerp aan vir die leser se kennisname.

Dan is daar ook ‘n verdere versoek wat ek hier wil opper.  Een van die groot behoeftes by hierdie nedersettings is rekenaartoerusting om klasse in ‘n netwerkstelsel te kan aanbied. Miskien weet u van ‘n instansie wat hul ou toerusting wil opgradeer en/of vervang met iets meer modern.  Die ou toerusting sal verseker nog baie goed kan werk in so ‘n nedersetiing, so groot asseblief, as u te hore kom hiervan, en as ons ‘n plan kan sien met die prys daarvan sal dit geweldig baie waardeer word.  Inderdaad uit die volk vir die volk, né…!

Help asseblief met hierdie baie verdienstelike saak, want niemand weet beter as juis ons onderwysers dat geestelike verval slegs positief gekeer kan word deur die ontwikkeling van mense. Kom help ons asseblief!  Kom help ons om ‘n hoër standaard van onderwys by hierdie volksgenote te hervestig!  Is dit nie uiteindelik maar in ons eie beste belang nie?

Groete,

Frik Pretorius.

———————————————————————————————————————————-

AANHANGSEL:

ALTERNATIEF VIR AFRIKAANSE ONDERWYS

Geagte Vriend(in)

Ons is ‘n groep ouers, vriende en leerkagte wat bekommerd is oor die toekoms van Afrikaans as medium van onderrig. Ons het geen illusies dat sekere ongewensde elemente nie sal rus voordat ons dierbare taal geheel en al uit alle onderwys instellings verdwyn het nie.

Skrywer koördineer ‘n projek om bekostigbare gehalte tuisonderrig aan Afrikaanse leerders te bied. Ons ideaal is om ‘n matriek sillabus aan te bied wat elke leerder uiteindelik in staat sal stel om in Duits net so vaardig te wees as in Afrikaans of Engels sodat ‘n naskoolse loopbaan of studies in Duits onderneem kan word.

Uiteraard sal so ‘n diens op dieselfde en selfs ‘n hoër standaard moet wees as die standaard van die huidige Departement van Nasionale Onderwys.

Om hierdie doel te verwesenlik benodig ons opvoedkundiges en administrateurs wat hulle by hierdie saak wil skaar.   Ons nooi u daarom uit om u kundigheid as leerkrag of vakkundige aan ‘n verdienstelike saak beskikbaar te stel.

Ons kan op hierdie stadium geen vaste onderneming verskaf wat betref die vergoeding van leerkragte en ander kundiges by hierdie projek nie. Ons kan wel verklaar dat ‘n arbeider sy loon werd is en dat enige inkomste wat deur die projek gegeneer gaan word ten eerste aangewend sal word om kundige persone se volhoubare betrokkendheid te verseker.

Stuur gerus u verkorte resumé aan my as die koördineerder van hierdie projek. U besonderhede sal vertroulik gehou word en slegs mee gehandel word met u vooraf skriftelike kennisgewing.

Indien u bewus is van ‘n afgetrede, rustende of werklose opvoedkundige, deel dan asseblief hierdie versoek met sodanige persoon.

Skrywer as koördineerder benodig slegs u besonderhede in die volgende formaat:

Michael Schmidt
Regspraktisyn Pretoria
Vakrigting Arbeidsreg en Duits
Epos adres: advprodeo@gmail.com]
WhatsApp: 0810134083

Ons vernaam graag van u.

Dienswillig, die uwe

Michael Schmidt

ART 114 2018-06-24: Waarom is dit so moeilik om Siener te verstaan?

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Daar is drie basiese redes waarom dit so is, naamlik tegniese redes, geestelike redes en dan ook die massas en massas inligting wat in die visioene voorkom.

Tegniese redes.

Ek wil kortliks hier sê dat ek minstens 34 sulke direkte voorkomste en probleme geïdentifiseer het, en in my boek verduidelik.  Daar is veral twee van hierdie tegniese probleme wat die leser heeltemal verwar, en dit is vertakking en versnippering.  Die visioenêre verhaal bestaan uit vier hoofverhale wat inmekaar vleg om ‘n geheel te vorm, en elkeen van hierdie hoofverhale bestaan uit sub-hoofverhale wat opgebou is uit kleiner verhale.  Die indruk wat dit skep is dat die verhaal opgebou is uit ‘n baie groot aantal vertakkinge, en dat dit onmoontlik is om ‘n geheelbeeld daarvan bloot op sigwaarde te kan vorm.

Die wortel van hierdie probleem lê in die wyse waarop die inligting in die visioene versnipper is.  Die eenvoudigste voorbeeld wat ek hiervan kan gee is om dit te vergelyk met die bou van ‘n baie groot en gesofistikeerde legkaart met sagte kleure daarop, wat baie na aan mekaar is in voorkoms.  So ‘n legkaart se “prentjie” word gevorm deur verskillende “stukke agtergrond” wat saamwerk om ‘n geheelbeeld te vorm, maar die skeidslyne tussen die stukke is soms baie moeilik om uit te ken, want dit vloei heeltemal onopsigtelik inmekaar in.

Die versnippering in die inligting in die visiene kan insgelyks voorgestel word deur die manier waarop die geheel van die legkaart in klein-klein passtukkies verdeel is.  Hierdie stukkies pas soms op ‘n baie suggestiewe wyse bymekaar in en die “regte een” kan partymaal net by wyse van eliminasie uitgelig word.  Ek kan daarvan getuig dat hierdie visioenêre verhaal die moelikste legkaart is wat ek ooit moes bou, maar dan darem ook die grootste en mooiste woordbou is waarvan ek weet!

Geestelike redes.

Ons het veral met twee probleme te doen hier, maar die leser moet op hierdie punt eers verstaan dat hierdie skrywer ‘n baie diep gelowige mens is.  En ek kán so wees omdat ek deur ons Vader se Gees van genade gelei is om te verstaan waaroor al hierdie dinge en ook ons swaarkry gaan. Ek wil dan onmiddellik hiervan sê dat die kerk in hierdie opsig ongelukkig jammerlik in haar taak gefaal het!  Die rede hiervoor is bloot dat ons totaal en al mislei is deur ‘n klomp verloopte teoloë wat hul eie bose stempel van allerhande godsdienstige vervalsings en bedrog op ons afgedruk het.  Hierdie geestelike gemors kom al baie ver, maar dit het veral in die vroeë 1970’s duidelik en sterk na vore begin tree as skynbaar die teologiese ondersteuning vir John Vorster se detente-poging.  Hierdie lelike woord beteken in die praktyk: doelbewuste gestruktureerde toegewings aan die vyand tot en met volledige oorgawe (en wat uiteindelik deur De Klerk en sy spannetjie doelbewus-verloor-onderhandelaars in 1994 voltooi is.)

Die eerste geestelike rede is dat die teologie, wat veronderstel is om die profetiese sy van die Bybel vir ons oop te maak, in werklikheid presies die teenoorgestelde gedoen het.  Die “kerk” het byvoorbeeld die stem van die Bybelse profete reeds teen die einde van die 1800’s heeltemal stilgemaak in Suid-Afrika.  Die leser wat met my wil verskil hieroor moet asseblief eers vir my uitwys watter predikante die afgelope veertig jaar (en meer) één enkele preek gelewer het oor die verwagte gebeure waaróór die profete in die Bybel geprofeteer het.  Die praktiese Bybelverhaal draai in absolute terme om die gebeure van “die laaste dae”, maar die werklikheid en die waarheid hieroor word baie doelbewus van die kansel se kant af doodgeswyg. Die leser moet hier verstaan dat die Bybelse leer van die laaste dae nie meer gehoor word nie omdat die kerk ‘n ander agenda nastreef as wat ons dink.  Ek weet eerlikwaar nie wat ons mense nóg in die kerk soek nie, want selfs die Bybel erken in Openbaring dat die kerk se Hoof buitekant staan en op die deur hamer om binnegelaat te word daar.  (Diegene wat nog daar is sê dat dit nie regtig saakmaak nie, want Jesus leef mos in hul harte sien!  So, hulle sit binne met al hierdie “warmte’ in die hart vir mekaar en Hy staan buite in die koue?  Dit is inderdaad ‘n vreemde soort logika hierdie…en ‘n nóg vreemder soort teologie!)

Maar nietemin, u is baie welkom om my te wil kom aanval hieroor, maar kom dan asseblief met ‘n amptelike en gesertifiseerde afskrif van só ‘n preek in u hand na my toe.  Sonder dit gaan ek u nie ontvang nie en gaan ek nie eers met u praat nie. (Ek kan dalk hier help deur te sê dat u dalk in net twee kerkgemeenskappe gaan regkom hiermee, en dit is (miskien nog) in die Evangelies Gereformeerde kerk, en dan definitief ook die sogenaaamde “Van Rensburg kerk” van Frankfort in die goeie ou Vrystaat.  U kan my op u beurt dalk help deur vir my nóg sulke kerkgemeenskappe uit te wys, ás daar dan nog is.  Maar bring in elk geval u bewyse saam asseblief!)

Die tweede geestelike probleem lê in die verwagtinge van ons mense rondom Siener se visioene.  Mense verwag iets anders as wat werklik daar staan, en dit lei onafwendbaar tot allerhande subjektiewe interpretasie wat die ontleder nie baie lank tevrede kan hou nie. Dit is veral waar van die meer polities-georiënteerde persoon, veral diegene wat ‘n fundamentalistiese siening uitleef.  Ons moet hier óók verstaan dat doodgewone ongelowigheid by die gematigde groep ook ‘n baie groot rol speel in die vraag bo aan hierdie artikel.  As hierdie mense nie eers die profete in die Bybel wil glo nie, hoe moet hulle dan ook nog oortuig word om die belangrikste profeet wat ooit geleef het te glo?

En dit is hoe die oes lyk wat ons kerke vir God Almagtig ingebring het…wonder wat Hy hiervan gaan sê?

Massas inligting.

En dan is daar laastens ook nog die massas en massas inligting in die visioene.  Die leser moet asseblief hier verstaan dat ek nie probeer spog nie, maar dat ek bloot ‘n baie praktiese feit hier wil stel.  Ek is nou al 24 jaar lank feitlik daagliks op ‘n baie intieme en absoluut gefokusde wyse met hierdie visoene deurmekaar, en ek weet self nie eers meer hoeveel ek werklik daarvan weet nie.  Ek kan ure lank vrylik aanmekaar uit die kop praat oor die verhaal, en ek kan op enige punt daarin begin en van daar af aangaan met ‘n volledige en gedetaileerde verduideliking, maar daar dryf tog stukkies inligting in my geheue rond wat nét kan uitkom as iemand my ‘n toepaslike vraag vra.   Die punt wat ek hiermee wil onderstreep is dat ‘n oningewyde persoon, wat onmoontlik nie die geheel sal kán verstaan nie, heeltemal deurmekaar sal raak as hy of sy skielik met hierdie geweldige vloedgolf inligting gekonfronteer word.  En as hulle nie hulp en leiding het nie val die hele poging om te verstaan vir sulke mense plat.

Oplossing van die probleem.

Die vraag ontstaan nou wat om te doen om hierdie probleme te oorkom, en anders as die mense wat byvoorbeeld die NVDLM, met sy uitsiglose negatiwiteit, so ernstig en toegewyd promoveer kan hierdie skrywer wel ‘n plan aan die hand doen.  Ek is minstens al van Mei 2004 af op rekord dat ek bereid is om studiegroepe te help om Siener se visioene intiem te leer ken.  Maar dan moet daar darem ook mense wees wat bereid is om deel te word van sulke studiegroepe, en dit het ongelukkig nooit gebeur nie.  Daarom het ek einde ten laaste op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD die volgende gesê:

Hierdie gespreksgroep is dalk die ideale plek om so iets te begin, want ek kom agter dat die entoesiasme vir Siener se visioene baie positief is hier.  Al wat u nodig het is ‘n rekenaar, ‘n e-posadres, ‘n strewe om die waaragtige Waarheid te soek, en dan ook die wil om te verstaan. En ek dink daar is genoeg hiervan op hierdie FB blad om so ‘n poging te laat werk.  Al wat ek vra, en eintlik vermaan ek ook hier, is dat die leser wat hieraan deel wil hê dit op die regte manier en veral om die regte redes sal wil doen.  En nie een van die “regte redes” het iets met die politiek en/of eie belang te doen nie.

Ons vyande sal uit die aard van die saak ook misbruik van hierdie geleentheid wil maak om verdere verwarring te skep en te saai.  Hulle gaan dalk nou nog wegkom hiermee, maar vir hoe lank nog?  Hulle planne is klaar gemaak en reeds in werking gestel om die opregte gelowige Boervolk te vernietig, maar daar is wel een of twee dinge waarvoor hulle nie voorsiening gemaak het nie.  Die belangrikste een hiervan is dat die ware God, die Een wat nie ‘n bloedsuipende mensemoordenaar is nie, en Wie ook die Boervolk se Borg is, altyd die finale skuif op die skaakbord sal oorhê.  Hy het óók planne gemaak en daar is niks wat die Engelse en hul meelopers, die Boere bekend as die Sappe, teen dit kan vermag nie.

Maar weet u, ons het  twee baie sterk hulpmiddels in ons hand om lewendig by Prieska uit te kom en die land te beërwe.  Die belangrikste een is geloof in ons Vader se beplanning hiervoor, want geloof sal ons laat aanhou totdat die oorwinning ons s’n is.  Die ander een lê opgesluit in die plan wat ek hier wil voorstel.  Kennis is ver meer as mag, dit is ook oorlewing vir ons!  Kom leer uself om hierdie visioenêre verhaal eerstehands te ken sodat u kan verstaan waaroor dit gaan!  Kom neem deel aan die “kursus” wat ons hier aanbied; kom bemagtig uself om vorentoe selfstandig die besluite te kan neem wat dalk net u en u geliefdes se lewens gaan red!

En dan wil ek laastens nog ‘n geheimpie van Siener se visoene uitwys. Hierdie visioene het ‘n manier om ‘n mens tot voor ons Vader in te bring en die opregte gelowige nederig voor Sy Wysheid te laat kniel.  Dit is Sy storie hierdie en ons moet baie versigtig wees hoe ons daarmee omgaan!  Ons vyande gáán dit probeer bederf, want hulle wil ons onderploeg.  As u die visioenêre verhaal kan leer verstaan sal u ook verstaan waarom hierdie skrywer net minagting en walging vir hierdie NVDLM kan hê, maar dan ook vir die mense wat dit so sterk promoveer!  Hierdie stuk bedrog is iets wat uit die hel uit kom en wat daarop gemik is om die ware God se gelowige kinders in hierdie wêreld te probeer vernietig!  Bly weg hiervan, want dit dra die kiem van selfvernietiging in dit om!

Groete,

Frik Pretorius.