Skip to content

ART 116 2018-07-17: Van AWB en Mangope in 1994 na SL en “Koning” Calvin Cornelius III van die Khoisan in 2018?

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Daar doen op hierdie stadium baie gerugte die rondte oor die “sesessie-aksie” van die Khoisan in die Kaap.  Ek is nie ‘n soort mens wat spoke opjaag nie, en ek wil baie beslis nie ‘n ongegronde riemtelegram hieroor aan die gang sit nie, maar daar kan dalk net meer in hierdie saak steek as wat ons dink.  (http://sovereignstateofgoodhope.org/)

Die Broederbond se nuwe “nasionale uitsaaier”, Pretoria FM (Radio Pretoria), het vanmiddag (2018-07-17) berig dat hierdie “koning” ‘n ultimatum aan die ANC regering uitgereik het om die Kaap binne vyf dae te ontruim.  Dit is dalk ‘n bietjie lagwekkend om te dink dat hy met sy dertig of so manne, wat die nuwe staat se vlag gehys het, die RSA se militêre vermoë kan uitdaag.  Hulle staan normaalweg nie ‘n kans teen so ‘n oormag nie, maar dan ook weer, hoe normaal ís hierdie situasie werklik?

Die joernaliste wou by hom weet wat hy beplan om teen Ramaphosa se regering te doen as hy nie wil saamwerk nie, en al wat Cornelius III blykbaar wou sê is (dat): “…daar planne in plek is om op te tree (as dit nodig mag word)…”  Nou wat op aarde beteken dit?  Die VVO gaan hom beslis nie op diplomatieke vlak bystaan nie, wat nog van militêr, so wat se planne kan hy in die mou voer om dit sélf te doen?  Sy “land” se sogenaamde soewereiniteit sal baie beslis nie op diplomatieke staatsvlak deur die ANC erken word nie, so al opsie wat vir hom oorbly is om militêr teen die RSA op te tree.  En dit is net hier waar hierdie saak sommer baie interessant raak, maar al die lag-in-die-vuis daaroor sommer vinnig verdwyn óók!  Hierdie mense is baie ernstig met wat hulle sê, so waar gaan hierdie weggesteekte militêre vermoë so vinnig vandaan kom, en wie gaan dit wees?

Daar is baie gerugte oor allerhande moontlike VVO militêre bedrywighede in ons land, maar daar is geen manier hoe die VVO op hierdie manier by ons betrokke kan raak nie, en veral nie om Cornelius III ter wille te wees nie.  Ek glo nou meer as ooit dat dit bloot “fake news” is om die aandag weg te lei van wat dalk werklik besig is om te ontwikkel.  Die feit van die saak is dat die VVO op grond van sy mandaat op geen manier direk in enige land se sake kán ingryp nie, tensy dit nie eers deur die VVO se Veiligheidsraad goedgekeur word nie.  Hierdie is ‘n openbare debat en ons sou dus geweet het of so iets vir Suid-Afrika beplan word, en daar is geen teken van so iets nie!

As wat ons hoor waar is, dan het die Khoisan ‘n wettige proses van afskeiding gevolg.  Maar dit kan vir dieselfde prys netsowel wees dat iemand bloot die persepsie geskep het dat hierdie prosedure gevolg is om ‘n sekere punt van “verdere optrede” te kan bewerkstellig. Die vyande van die opregte Boervolk is meesters op hierdie gebied, en iewers in my agterkop leef ‘n gedagte dat dit presies dieselfde is wat in die aanloop tot 1994 gebeur het … en nogal deur dieselfde rolspelers as wat ons toé belieg en bedrieg het.

Nou, op hierdie stadium maak dit seker nie meer saak of die Khoisan die “regte” prosedure gevolg het of nie, die gedagte is nou gevestig dat hulle ‘n wettige rede het om op ‘n eie stuk grond te kan aandring, en om te kan “optree” as dit nie gebeur nie.  En die een ding wat die situasie baie gevaarliker maak is dat die Khoisan baie sterk deur ‘n groot klomp Afrikaanssprekende blankes ondersteun word.  Hierdie blankes wil sáám met die Khoisan van die RSA afskei.  Die teenwoordigheid van hierdie groep blankes verander die situasie egter meteens in ‘n baie moontlike en gevaarlike swart-wit plofpunt!  En ja, al die vingers wys in hierdie opsig baie direk na die Suidlanderbeweging en hul stigters, die Broederbond en die intelligensie agentskappe wat deur hulle beheer word.  Ons praat hier waarskynlik baie bepaald van minstens ‘n onderafdeling van Militêre Intelligensie.

So, wat is dalk besig om hier so stilweg agter die skerms te gebeur?  Is dít die punt waar die finale konflik wat ek verwag tussen wit en swart gaan uitbreek?  In Maart 1994 het daar ‘n baie ernstige vlampunt uitgebars rondom die AWB se para-militêre steun aan pres. Lucas Mangope van Bophuthatswana.  Die Suidlanderbeweging van vandag is maar net ‘n herlewing van die AWB onder ‘n ander naam, so gaan ons ‘n basiese herhaling sien van die gebeure van 1994 óók?  Hierdie keer om die “regering” van Calvin Cornelius III van die Khoisan militêr by te staan en daardeur ‘n reuse groot rassekonflik aan die brand te steek? ‘n Konflik wat volgens alle aanduidinge deel gevorm het van die beplanning wat tot 1994 gelei het?  Ons kan maar net asem ophou terwyl ons wag om te sien wat hier gaan uitbroei.

Ek hoop ek is verkeerd, maar dit kan dalk net so gebeur soos ek hierbo oor wonder, en dan sal die Engelse owerhede waarskynlik genoeg rede vind om die ANC regering “te hulp te snel teen die vreeslike Boere”, en in die proses ‘n bloedlose staatsgreep teen die ANC uit te voer. Ek glo nie ons moet hierdie situasie verder wil onderskat en net maar wil weglag nie!  Ek het ook gelag hieroor, tot laterig vanmiddag toe, maar skielik dink ek nie meer dit is so snaaks nie…

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————–

Advertisements

ART 115 2018-07-06: Alternatiewe Afrikaanse Onderwys – Dringende hulp van opgeleide persone gevra.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Hierdie artikel word gewy aan ‘n baie groot behoefte by ons medeblankes wat weens omstandighede buite hul beheer in die een of ander informele blanke nedersetting ingedwing is.

Ek het vriende wat al jare lank baie nou betrokke is by so ‘n nedersetting naby Hartebeespoortdam.  My een vriend is ‘n advokaat wat hom nou voltyds toespits op die verbetering van kwaliteit onderwys onder kinders by blanke informele nedersettings.

Hierdie artikel poog om hulle te help deur hul plan aan ‘n wyer gehoor bloot te stel.  My punt is net dit: As ons hierdie mense kan help om hul plan aan die werk te kry kan dit net so gedupliseer en oorgedra word na die dosyne ander blanke informele nedersettings.  Ek glo hulle sal bereid wees om ook so ‘n poging aan die gang te sit.  Ek heg in elk geval hul brief aan my oor hierdie onderwerp aan vir die leser se kennisname.

Dan is daar ook ‘n verdere versoek wat ek hier wil opper.  Een van die groot behoeftes by hierdie nedersettings is rekenaartoerusting om klasse in ‘n netwerkstelsel te kan aanbied. Miskien weet u van ‘n instansie wat hul ou toerusting wil opgradeer en/of vervang met iets meer modern.  Die ou toerusting sal verseker nog baie goed kan werk in so ‘n nedersetiing, so groot asseblief, as u te hore kom hiervan, en as ons ‘n plan kan sien met die prys daarvan sal dit geweldig baie waardeer word.  Inderdaad uit die volk vir die volk, né…!

Help asseblief met hierdie baie verdienstelike saak, want niemand weet beter as juis ons onderwysers dat geestelike verval slegs positief gekeer kan word deur die ontwikkeling van mense. Kom help ons asseblief!  Kom help ons om ‘n hoër standaard van onderwys by hierdie volksgenote te hervestig!  Is dit nie uiteindelik maar in ons eie beste belang nie?

Groete,

Frik Pretorius.

———————————————————————————————————————————-

AANHANGSEL:

ALTERNATIEF VIR AFRIKAANSE ONDERWYS

Geagte Vriend(in)

Ons is ‘n groep ouers, vriende en leerkagte wat bekommerd is oor die toekoms van Afrikaans as medium van onderrig. Ons het geen illusies dat sekere ongewensde elemente nie sal rus voordat ons dierbare taal geheel en al uit alle onderwys instellings verdwyn het nie.

Skrywer koördineer ‘n projek om bekostigbare gehalte tuisonderrig aan Afrikaanse leerders te bied. Ons ideaal is om ‘n matriek sillabus aan te bied wat elke leerder uiteindelik in staat sal stel om in Duits net so vaardig te wees as in Afrikaans of Engels sodat ‘n naskoolse loopbaan of studies in Duits onderneem kan word.

Uiteraard sal so ‘n diens op dieselfde en selfs ‘n hoër standaard moet wees as die standaard van die huidige Departement van Nasionale Onderwys.

Om hierdie doel te verwesenlik benodig ons opvoedkundiges en administrateurs wat hulle by hierdie saak wil skaar.   Ons nooi u daarom uit om u kundigheid as leerkrag of vakkundige aan ‘n verdienstelike saak beskikbaar te stel.

Ons kan op hierdie stadium geen vaste onderneming verskaf wat betref die vergoeding van leerkragte en ander kundiges by hierdie projek nie. Ons kan wel verklaar dat ‘n arbeider sy loon werd is en dat enige inkomste wat deur die projek gegeneer gaan word ten eerste aangewend sal word om kundige persone se volhoubare betrokkendheid te verseker.

Stuur gerus u verkorte resumé aan my as die koördineerder van hierdie projek. U besonderhede sal vertroulik gehou word en slegs mee gehandel word met u vooraf skriftelike kennisgewing.

Indien u bewus is van ‘n afgetrede, rustende of werklose opvoedkundige, deel dan asseblief hierdie versoek met sodanige persoon.

Skrywer as koördineerder benodig slegs u besonderhede in die volgende formaat:

Michael Schmidt
Regspraktisyn Pretoria
Vakrigting Arbeidsreg en Duits
Epos adres: advprodeo@gmail.com]
WhatsApp: 0810134083

Ons vernaam graag van u.

Dienswillig, die uwe

Michael Schmidt

ART 114 2018-06-24: Waarom is dit so moeilik om Siener te verstaan?

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Daar is drie basiese redes waarom dit so is, naamlik tegniese redes, geestelike redes en dan ook die massas en massas inligting wat in die visioene voorkom.

Tegniese redes.

Ek wil kortliks hier sê dat ek minstens 34 sulke direkte voorkomste en probleme geïdentifiseer het, en in my boek verduidelik.  Daar is veral twee van hierdie tegniese probleme wat die leser heeltemal verwar, en dit is vertakking en versnippering.  Die visioenêre verhaal bestaan uit vier hoofverhale wat inmekaar vleg om ‘n geheel te vorm, en elkeen van hierdie hoofverhale bestaan uit sub-hoofverhale wat opgebou is uit kleiner verhale.  Die indruk wat dit skep is dat die verhaal opgebou is uit ‘n baie groot aantal vertakkinge, en dat dit onmoontlik is om ‘n geheelbeeld daarvan bloot op sigwaarde te kan vorm.

Die wortel van hierdie probleem lê in die wyse waarop die inligting in die visioene versnipper is.  Die eenvoudigste voorbeeld wat ek hiervan kan gee is om dit te vergelyk met die bou van ‘n baie groot en gesofistikeerde legkaart met sagte kleure daarop, wat baie na aan mekaar is in voorkoms.  So ‘n legkaart se “prentjie” word gevorm deur verskillende “stukke agtergrond” wat saamwerk om ‘n geheelbeeld te vorm, maar die skeidslyne tussen die stukke is soms baie moeilik om uit te ken, want dit vloei heeltemal onopsigtelik inmekaar in.

Die versnippering in die inligting in die visiene kan insgelyks voorgestel word deur die manier waarop die geheel van die legkaart in klein-klein passtukkies verdeel is.  Hierdie stukkies pas soms op ‘n baie suggestiewe wyse bymekaar in en die “regte een” kan partymaal net by wyse van eliminasie uitgelig word.  Ek kan daarvan getuig dat hierdie visioenêre verhaal die moelikste legkaart is wat ek ooit moes bou, maar dan darem ook die grootste en mooiste woordbou is waarvan ek weet!

Geestelike redes.

Ons het veral met twee probleme te doen hier, maar die leser moet op hierdie punt eers verstaan dat hierdie skrywer ‘n baie diep gelowige mens is.  En ek kán so wees omdat ek deur ons Vader se Gees van genade gelei is om te verstaan waaroor al hierdie dinge en ook ons swaarkry gaan. Ek wil dan onmiddellik hiervan sê dat die kerk in hierdie opsig ongelukkig jammerlik in haar taak gefaal het!  Die rede hiervoor is bloot dat ons totaal en al mislei is deur ‘n klomp verloopte teoloë wat hul eie bose stempel van allerhande godsdienstige vervalsings en bedrog op ons afgedruk het.  Hierdie geestelike gemors kom al baie ver, maar dit het veral in die vroeë 1970’s duidelik en sterk na vore begin tree as skynbaar die teologiese ondersteuning vir John Vorster se detente-poging.  Hierdie lelike woord beteken in die praktyk: doelbewuste gestruktureerde toegewings aan die vyand tot en met volledige oorgawe (en wat uiteindelik deur De Klerk en sy spannetjie doelbewus-verloor-onderhandelaars in 1994 voltooi is.)

Die eerste geestelike rede is dat die teologie, wat veronderstel is om die profetiese sy van die Bybel vir ons oop te maak, in werklikheid presies die teenoorgestelde gedoen het.  Die “kerk” het byvoorbeeld die stem van die Bybelse profete reeds teen die einde van die 1800’s heeltemal stilgemaak in Suid-Afrika.  Die leser wat met my wil verskil hieroor moet asseblief eers vir my uitwys watter predikante die afgelope veertig jaar (en meer) één enkele preek gelewer het oor die verwagte gebeure waaróór die profete in die Bybel geprofeteer het.  Die praktiese Bybelverhaal draai in absolute terme om die gebeure van “die laaste dae”, maar die werklikheid en die waarheid hieroor word baie doelbewus van die kansel se kant af doodgeswyg. Die leser moet hier verstaan dat die Bybelse leer van die laaste dae nie meer gehoor word nie omdat die kerk ‘n ander agenda nastreef as wat ons dink.  Ek weet eerlikwaar nie wat ons mense nóg in die kerk soek nie, want selfs die Bybel erken in Openbaring dat die kerk se Hoof buitekant staan en op die deur hamer om binnegelaat te word daar.  (Diegene wat nog daar is sê dat dit nie regtig saakmaak nie, want Jesus leef mos in hul harte sien!  So, hulle sit binne met al hierdie “warmte’ in die hart vir mekaar en Hy staan buite in die koue?  Dit is inderdaad ‘n vreemde soort logika hierdie…en ‘n nóg vreemder soort teologie!)

Maar nietemin, u is baie welkom om my te wil kom aanval hieroor, maar kom dan asseblief met ‘n amptelike en gesertifiseerde afskrif van só ‘n preek in u hand na my toe.  Sonder dit gaan ek u nie ontvang nie en gaan ek nie eers met u praat nie. (Ek kan dalk hier help deur te sê dat u dalk in net twee kerkgemeenskappe gaan regkom hiermee, en dit is (miskien nog) in die Evangelies Gereformeerde kerk, en dan definitief ook die sogenaaamde “Van Rensburg kerk” van Frankfort in die goeie ou Vrystaat.  U kan my op u beurt dalk help deur vir my nóg sulke kerkgemeenskappe uit te wys, ás daar dan nog is.  Maar bring in elk geval u bewyse saam asseblief!)

Die tweede geestelike probleem lê in die verwagtinge van ons mense rondom Siener se visioene.  Mense verwag iets anders as wat werklik daar staan, en dit lei onafwendbaar tot allerhande subjektiewe interpretasie wat die ontleder nie baie lank tevrede kan hou nie. Dit is veral waar van die meer polities-georiënteerde persoon, veral diegene wat ‘n fundamentalistiese siening uitleef.  Ons moet hier óók verstaan dat doodgewone ongelowigheid by die gematigde groep ook ‘n baie groot rol speel in die vraag bo aan hierdie artikel.  As hierdie mense nie eers die profete in die Bybel wil glo nie, hoe moet hulle dan ook nog oortuig word om die belangrikste profeet wat ooit geleef het te glo?

En dit is hoe die oes lyk wat ons kerke vir God Almagtig ingebring het…wonder wat Hy hiervan gaan sê?

Massas inligting.

En dan is daar laastens ook nog die massas en massas inligting in die visioene.  Die leser moet asseblief hier verstaan dat ek nie probeer spog nie, maar dat ek bloot ‘n baie praktiese feit hier wil stel.  Ek is nou al 24 jaar lank feitlik daagliks op ‘n baie intieme en absoluut gefokusde wyse met hierdie visoene deurmekaar, en ek weet self nie eers meer hoeveel ek werklik daarvan weet nie.  Ek kan ure lank vrylik aanmekaar uit die kop praat oor die verhaal, en ek kan op enige punt daarin begin en van daar af aangaan met ‘n volledige en gedetaileerde verduideliking, maar daar dryf tog stukkies inligting in my geheue rond wat nét kan uitkom as iemand my ‘n toepaslike vraag vra.   Die punt wat ek hiermee wil onderstreep is dat ‘n oningewyde persoon, wat onmoontlik nie die geheel sal kán verstaan nie, heeltemal deurmekaar sal raak as hy of sy skielik met hierdie geweldige vloedgolf inligting gekonfronteer word.  En as hulle nie hulp en leiding het nie val die hele poging om te verstaan vir sulke mense plat.

Oplossing van die probleem.

Die vraag ontstaan nou wat om te doen om hierdie probleme te oorkom, en anders as die mense wat byvoorbeeld die NVDLM, met sy uitsiglose negatiwiteit, so ernstig en toegewyd promoveer kan hierdie skrywer wel ‘n plan aan die hand doen.  Ek is minstens al van Mei 2004 af op rekord dat ek bereid is om studiegroepe te help om Siener se visioene intiem te leer ken.  Maar dan moet daar darem ook mense wees wat bereid is om deel te word van sulke studiegroepe, en dit het ongelukkig nooit gebeur nie.  Daarom het ek einde ten laaste op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD die volgende gesê:

Hierdie gespreksgroep is dalk die ideale plek om so iets te begin, want ek kom agter dat die entoesiasme vir Siener se visioene baie positief is hier.  Al wat u nodig het is ‘n rekenaar, ‘n e-posadres, ‘n strewe om die waaragtige Waarheid te soek, en dan ook die wil om te verstaan. En ek dink daar is genoeg hiervan op hierdie FB blad om so ‘n poging te laat werk.  Al wat ek vra, en eintlik vermaan ek ook hier, is dat die leser wat hieraan deel wil hê dit op die regte manier en veral om die regte redes sal wil doen.  En nie een van die “regte redes” het iets met die politiek en/of eie belang te doen nie.

Ons vyande sal uit die aard van die saak ook misbruik van hierdie geleentheid wil maak om verdere verwarring te skep en te saai.  Hulle gaan dalk nou nog wegkom hiermee, maar vir hoe lank nog?  Hulle planne is klaar gemaak en reeds in werking gestel om die opregte gelowige Boervolk te vernietig, maar daar is wel een of twee dinge waarvoor hulle nie voorsiening gemaak het nie.  Die belangrikste een hiervan is dat die ware God, die Een wat nie ‘n bloedsuipende mensemoordenaar is nie, en Wie ook die Boervolk se Borg is, altyd die finale skuif op die skaakbord sal oorhê.  Hy het óók planne gemaak en daar is niks wat die Engelse en hul meelopers, die Boere bekend as die Sappe, teen dit kan vermag nie.

Maar weet u, ons het  twee baie sterk hulpmiddels in ons hand om lewendig by Prieska uit te kom en die land te beërwe.  Die belangrikste een is geloof in ons Vader se beplanning hiervoor, want geloof sal ons laat aanhou totdat die oorwinning ons s’n is.  Die ander een lê opgesluit in die plan wat ek hier wil voorstel.  Kennis is ver meer as mag, dit is ook oorlewing vir ons!  Kom leer uself om hierdie visioenêre verhaal eerstehands te ken sodat u kan verstaan waaroor dit gaan!  Kom neem deel aan die “kursus” wat ons hier aanbied; kom bemagtig uself om vorentoe selfstandig die besluite te kan neem wat dalk net u en u geliefdes se lewens gaan red!

En dan wil ek laastens nog ‘n geheimpie van Siener se visoene uitwys. Hierdie visioene het ‘n manier om ‘n mens tot voor ons Vader in te bring en die opregte gelowige nederig voor Sy Wysheid te laat kniel.  Dit is Sy storie hierdie en ons moet baie versigtig wees hoe ons daarmee omgaan!  Ons vyande gáán dit probeer bederf, want hulle wil ons onderploeg.  As u die visioenêre verhaal kan leer verstaan sal u ook verstaan waarom hierdie skrywer net minagting en walging vir hierdie NVDLM kan hê, maar dan ook vir die mense wat dit so sterk promoveer!  Hierdie stuk bedrog is iets wat uit die hel uit kom en wat daarop gemik is om die ware God se gelowige kinders in hierdie wêreld te probeer vernietig!  Bly weg hiervan, want dit dra die kiem van selfvernietiging in dit om!

Groete,

Frik Pretorius.

ART 113 2018-06-08: Suidlanders se leier verklaar burgeroorlog.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Iemand stuur gister die onderstaande skrywe aan my.  Dit blyk ‘n omsendbrief te wees wat die leier van die Suidlanderbeweging aan die lede van sy groep op hul webblad gepubliseer het.

Ek kon nie glo wat ek dáár gelees het nie!

Ek het van 11 Mei 2018 tot pas eergister vyf artikels gepubliseer waarin ek die werklike doel met die vals “visioen” van die nag van die lang messe uiteengesit het.  Die strekking hiervan is gebaseer op die gang van die visioenêre verhaal wat ons van Siener van Rensburg ontvang het, saam met gebalanseerde kennisname van wat in die wêreld rondom ons aangaan, plus doodgewone logika waar een plus een altyd twee is, en nie partymaal dalk elf nie.

In hierdie artikels het ek gesê dat die werklike doel met die NVDL uit sekere opeenvolgende hoofpunte bestaan.  Die eerste was dat dit ‘n lokmiddel was om ‘n sekere teikengroep binne die blanke groep in Suid-Afrika as die Suidlanderbeweging te vestig.

Hierdie beweging is een groot raaisel vir alle buitestaanders, want niemand van ons kon nog ooit regtig verstaan waaroor hierdie “onttrekkingsplanne” werklik gaan nie.  Dit maak geen praktiese sin nie, behalwe natuurlik as die lede doelbewus plan om in allerhande dodelike hinderlae in te wil stap.

Ek het dit ook gestel dat die doel daarmee nie regtig iets met die swart gevaar te doen het nie, maar wel om hierdie gevaar uit te lok tot op ‘n punt waar dit die Engelse owerhede kan toelaat om die regeringsfunksie in Suid-Afrika te kom oorneem.  En dat alles rondom hierdie visioene daarop dui dat die Engelse dan moontlik eers die nie-blanke bevolking met biologiese agente gaan uitwis, en die gematigde Boervolk daarna in ‘n aangestigte oorlog.  En in hierdie oorlog sal die Suidlanders die gematigde deel van die Boervolk saam met die Engelse aanval en probeer uitwis!

Die manier waarop die beginpunt van hierdie beplanning geloods gaan word, het ek aanvaar en beskryf, is om ‘n massa-protesaksie deur die SL te loods op ‘n plek (of plekke) waar dit tot ‘n gewapende konflik met die swart groep sal lei.  Die mees logiese tydperk hiervoor lê tussen nou en 30 Augustus as die Grondwet na verwagting gewysig gaan word om grondonteiening sonder vergoeding moontlik te maak.  So ‘n protesaksie kan nét tot gewelddadige konflik lei omdat sekere swart drukgroepe reeds stelling ingeneem het teen die blanke se besware hierteen.  Die tafel is reeds gedek en word by die dag meer en meer gereedgemaak vir ‘n bloedbad om plaas te vind.  En die Suidlanders is duidelik die skakelaar deur wie dit gaan kom.

Dit is presies wat die Engelse hanteerders van die SL wil hê om militêr hier te kan kom ingryp.  Alles is skynbaar reeds aangelê hiervoor, en tot die voertuie waarmee hulle vinnig in Pretoria en Johannesburg kan kom staan reeds gereed daarvoor in Botswana.  Ek praat onder korreksie nou, maar daar is blykbaar ook reeds ‘n Britse lughawe by Lobatse ontwikkel hiervoor.  Die moontlike doel hiermee sal duidelik wees om vinnig per vliegtuig by die ver plekke in Suid-Afrika uit te kom.

Ek het my vermoedens in hierdie opsig met Elsa Muller van die FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD so onlangs soos 6 Junie 2018 gedeel, waarin ek vir haar gesê het die mees moontlike datum vir so ‘n konfrontasie kan dalk die volgende langnaweek wees.  Dit sal SL se lede wat ver moet ry natuurlik beter pas so.  En raai wat? die volgende langnaweek op die kalender is ‘n nuwe een wat tot nou toe nog nooit bestaan het nie, naamlik van 9 tot 14 Augustus 2018!  ‘n Mens kan net wonder wie en wat hierdie langnaweek geskep en op ons kalender geplaas het.

Gaan die finale aanloop tot Siener van Rensburg se visioenêre verhaal op een van die twee middelste dae van die vier in Augustus begin?  Ons weet nie, ons sal maar moet wag en sien wat hier gaan uitbroei, maar as wat ek hieronder verstaan reg is, sal dit waarskynlik so wees.  Soos dit is spook die datum van 31 Augustus juis reeds van 31 Augustus 2008 af by my, en nou wonder ek nogal of dit sowaar dalk kan realiseer…

Die kennisgewing hieronder aan die SL is niks meer as ‘n onbedekte oproep tot pro-aktiewe gewelddadige optrede teen die swart groep nie.  As die gewone soort lid van SL sulke dinge kwytgeraak het sou ‘n mens dalk nog meewarig hieroor kon geglimlag het.  Hierdie oproep tot aksie is egter nie deur ‘n gewone soort lid gedoen nie, maar deur die stigter en hoofleier van die SL self, en dit maak ‘n baie groot verskil aan die saak!  Hou maar dop en ás ek reg is met so ‘n protesaksie moet die leser maar daardie paar dae, en dalk die hele week daarna, liewers by die huis wees.  Dit kan dalk ‘n bietjie rof raak daarbuite.

Groete,

Frik Pretorius.

=========================================

https://www.suidlanders.co.za/het-die-tyd-aangebreek-2/

Het Dié Tyd Aangebreek?

Wanneer die massas uitlatings soos hierdie begin uiter: “We are not apologetic for occupying the land. We believe it belongs to us. It was stolen by the whites…” het dié tyd aangebreek waar Suid-Afrika in anargie, rewolusie, burgeroorlog, volksmoord, en ‘n bloedbad sal verval…!

Het dié tyd aangebreek vir nuwe helde om gebore te word… Het dié tyd aangebreek waar elkeen`n keuse sal moet maak… Het dié tyd aangebreek vir die moderne Dawids, Jeftas, Simsons, Gideons, Benajas om elkeen sy deel vir God aan die Suidpunt van Afrika te doen… Het dié tyd aangebreek waar elkeen sy kant sal moet bring om`n volk teen ‘uitwissing’ te red en as dit Sy Wil is, God se eer en koninkryk te herstel…

Het dié tyd aangebreek vir elke opregte om nou tree vir tree hierdie pad saam met my te loop en, as ek in hierdie stryd ter oorlewing van my volk aan die Suidpunt van Afrika sneuwel (en dit sal wees met `n glimlag op my gesig, want soet is die stryd, vir my God en volk), die stryd voort te sit – die oorwinning IS julle s’n!!!

Dié stryd is edel, dié stryd is regverdig, dieselfde stryd wat ons voorvaders gestry het. Dié stryd om vryheid, want ons het dit [vryheid] reeds tot `n mate, en is vinnig oppad (met die onteiening van eiendom) om dit in totaliteit te verloor…

Seën vir elke opregte volksgenoot, mag die vreesloosheid van ons hemelse Vader u vergesel in dié toekoms… U vriend, broer, en mede-volksgenoot. Gustav

 

ART 112 2018-06-06: Wie is die Sappe in Siener se visioenêre verhaal?

F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Die opskrif hierbo moes eintlik gelees het: Is die Suidlanderbeweging Suid-Afrika se eie ANTIFAS?  Ek dink die antwoord is ‘n klinkende ja.

Die Sappe in Siener se verhaal is ‘n groep baie goed georganiseerde en opgeleide para-militêre blanke mans wat vanuit politieke oorwegings teen die nuwe konserwatiewe regering in Noordwes sal optree. Hulle is dus in werklikheid rebelle wat ‘n wettig verkose regering met gewapende geweld omver wil werp. Daar is op hierdie stadium net een groep mense wat hiervoor kwalifiseer en dit is die Suidlanders. Die blanke komponent van die DA is nie groot en sterk genoeg hiervoor nie, en die kanse is in elk geval baie skraal om soveel militante militêre aggressie by hulle te kan vind. Op hierdie punt sal dit goed wees as ons dalk ‘n oomblik by sekere visioenêre feite sal stilstaan.

Die verhaal dui aan dat Noordwes Provinsie en die noordelike deel van die Vrystaat as Volkstate aan die Boervolk toegeken gaan word, dit wil sê, die twee gebiede word onafhanklike republieke.  En die aggressors teen albei is weereens Groot Brittanje en die Kaapse Afrikaners (Cape Dutch, oftewel die moderne Broederbond).  Die sigbare betekenis van die visioenêre verhaal spel dit uit dat die komende gebeure in Suid-Afrika bloot ‘n herhaling van die Tweede Vryheidsoorlog sal wees.  En so sien ons in die verhaal dat die stryd teen die nuwe Boereregering in Noordwes deur die Engelse gevoer sal word, maar met die samewerking van ‘n groep manne na wie Siener verwys het as die Sappe (“Joiners”).  Hulle was die Liberaliste van Siener se tyd, en ons sal in ons huidige tydsgewrig van die Globaliste kan praat, die mense wat ‘n EenWêreldregering sal help oprig. Ek weet nie of die Suidlanders mooi verstaan waarmee hulle regtig deurmekaar is nie, maar dit is eintlik waarvoor hulle teen hul gematigde volksgenote gebruik gaan word.

Die vraag is nou wie en wat ANTIFAS is.  Die begrip staan vir Anti Fascisme (anti diktatuur), en dit is deur Sorros geskep om as agitators in die Ukraïne op te tree om die Russe uit daardie gebied te probeer verdryf.  Die diktator in hierdie geval was volgens hulle die Russiese leier Putin gewees, en die doel was om ‘n revolusie te stook wat hom sou dwing om militêr in te gryp in daardie gebied. Die ironie hiervan was dat die Ukraïne se parlement gevra het dat hul land (weer) deel van die Russiese Federasie sal word.  Die drukgroep ANTIFAS was dus niks meer as rebelle gewees nie. Die uiteindelik doel met hul optrede was om Obama toe te laat om in ‘n kernoorlog teen Rusland op te tree.  Putin moes op hierdie manier uitgehaal word omdat hy in die pad van die Globalisme staan om hul Utopia op te rig.  En toe word Trump verkies as die president van die VSA, en toe hy ook ‘n stokkie voor hul planne steek het Sorros en kie hom as die nuwe diktator van liberale vrye regte in die wêreld verklaar. Die leser wat toegang tot YouTube het kan gerus gaan kyk na die skade wat hierdie ANTIFA drukgroep in die VSA teen Trump aangerig het.  Die groep bestaan uit jonger mense vanuit die links-liberale groepering

Die ironie van die saak is dat die Globaliste die bose plan bekend as die NVDLM in Suid-Afrika gebruik het om konserwatiewe (“regse”) mense se koppe en harte teen die gematigde groep te draai.  Ons word verkeerdelik deur hulle verkwalik dat ons die blanke uitverkoop deur “hand om die blaas” met die anderskleuriges in die land om te gaan, en dit het oor ‘n tydperk van meer as dertig jaar die bron van ‘n erge venyn teenoor ons geword…deur mense wat sê dat hulle deel van die Boervolk is!  As ek aan hul leierselement op alle vlakke dink kom die begrippe “Cape Dutch” en Broederbond onwillekeurig by my op.  As hulle dan wel Boere is, is die dwaling natuurlik soveel groter, want dan brandmerk hulle hulself ook as verraaiers en daarvoor betaal ‘n mens uiteindelik ’n baie hoë prys!

‘n Mens wil eintlik wéér vra of die Suidlanders móói verstaan waarmee hulle regtig deurmekaar is…

Groete,

Frik Pretorius.

 

ART 111 2018-05-26: Militêre voertuie in Botswana…en NVDLM.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ek sit Donderdag 24 Mei met ‘n vriend oor die telefoon en gesels, en hy vra iets oor die Suidlandersbeweging en die NVDLM, en toe, net skielik, val al die stukke van die legkaart meteens in hul regte plekke en gaan die hele storie rondom dit vir my oop.  Ons begin hier, vir die doeleindes van hierdie artikel, by Artikel 7 van die Vrede van Vereeniging van 1902. Dit wat ek daarvandaan wil verduidelik eindig vlak voor die visioenêre waarskuwing dat die Engelse, saam met ‘n klomp verraaiers, die Boervolk in die afsienbare toekoms in twee Volkstate wil vaskeer en uitwis.

Die kort “voorskou” hierby is belangrik, want ons het die eerste praktiese poging van die Britte om ons volk te probeer uitwis tydens die Tweede Vryheidsoorlog oorlog tussen 1899 en 1902 beleef.  Nie maar net beset en onderwerp soos vóór dit nie, maar doelgerig fisies probeer uitmoor met die verskroeide aarde beleid, saam met die konsentrasie-moordkampe wat hulle opgerig het.

Hierdie nagmerrie vir die Boervolk het tydelik tot ‘n einde gekom toe die politieke gety in Engeland teen die poging begin draai het.  Maar dit was inderdaad bloot tydelik van aard, want hulle het selfs nog voor die einde van die oorlog reeds begin beplan aan die uiteindelike vernietiging van ons volk.  En verraaiers soos genls. Louis Botha en Jan Smuts het deel gevorm van hierdie beplanning, want dit was onder andere deur hul toegewyde bemiddeling dat die Boere die vernederende Vrede van Vereeniging aanvaar het.  Hierdie “vredesooreenkoms” het ons effektief slawe van die Britse Ryk gemaak, en ek is op rekord op hierdie artikelblad dat ek glo dat ons moontlik in Februarie tot Maart 2019 vrygemaak gaan word van hierdie juk!

Ek kom later hierby, maar die gees van Botha en Smuts leef vandag nog voort onder ‘n klomp Afrikaanssprekende blankes, en die basis hiervan word gevorm deur die liegstorie van die NVDLM.  Die mense wat hierdie storie so ywerig promoveer is besig om ‘n mes in die Boervolk se rug in te druk!  En die absolute verskrikking hiervan is dat die SL-beweging hulself nogal as die konserwatiewe redders van die blanke beskawing beskou deur as ‘n para-militêre mag rondom hierdie bose stuk valsheid te organiseer.  Hoe gaan die lede van hierdie groep vorentoe met hul gewetens saamleef as hulle begin verstaan dat hulle misbruik is om die dood van honderde duisende medeblankes te veroorsaak?  Dat die jongste Engelse moordpoging op die Boervolk juis by hul idee van konserwatisme begin het?

Die beginpunt vir hierdie komende poging tot ‘n volksmoord op die Boervolk begin in werklikheid by artikel 7 van die Vrede van Vereeeniging, en vind sy finale beslag in die Volkstate in Siener se visioenêre verhaal.  Hierdie artikel 7 het reeds in 1902 voorsiening gemaak vir ‘n “comeback” poging van die Engelse om die Boervolk later in twee Volkstate te kom vaskeer en uit te moor.  Dit word dan ook so in groot detail aangedui in die visioenêre verhaal, en ons ken die kern daarvan as die smeltkroes waarvan Siener gepraat het.

  1. MILITARY ADMINISTRATION in the TRANSVAAL and ORANGE RIVER COLONY will at the earliest possible date be succeeded by CIVIL GOVERNMENT, and, as soon as circumstances permit, Representative Institutions, leading up to Self-Government, will be introduced.

Nou, ek het in ‘n vorige artikel, ART 109 van 13 Mei 2018, verduidelik dat die doel met die NVDLM is om ‘n rassekonflik in Suid-Afrika aan die brand te steek.  Die SL beweging is op grond van hierdie vals visioen gestig en uitgebou, en ek glo die uiteindelike doel daarmee is om die Engelse soldate in Siener se verhaal weer terug na Suid-Afrika te bring.  Ek het in hierdie verband in ‘n vorige artikel daarop gewys dat die ANC regering en die Britse owerhede ‘n amptelike ooreenkoms voor die vorige algemene verkiesing aangegaan het dat die Britse leër die ANC sal kom help in geval daar wel ‘n poging tot ‘n staatsgreep sal plaasvind.  (Sien my ART 089 van 17 Mei 2016 – Siener se Engelse soldate is op pad na Pretoria.)  Hierdie ooreenkoms bestaan nog en is dus steeds van krag.  Die ironie hiervan is egter dat die Engelse nie in die oorlewing van die ANC belangstel nie, maar slegs die regeringsfunksie wil oorneem.

Maar voor ons verder gaan wil ek eers kortliks terugverwys na ander vroeëre artikels waarin ek na die voorkoms van selfvervullende profesieë en ook  “beplande profesieë” verwys het.  Daardie afleidinge van my het net skielik op hierdie stadium van die geskiedenis verskriklik belangrik geword vir ons volk se algemene welsyn.  Die klem hieronder val op die begrip “beplande profesie” en die inligting wat nou na vore gekom het vorm volledig deel daarvan.

Art 011: 2008-04-12 Beginpunte van die visioenêre verhaal.

“…Ek het tydens die skryf van die twee boeke op dinge afgekom wat ek net as ‘verstommend’ kan beskryf. Een hiervan is dat die komende aanslag teen ons sy beslag reeds aan die einde van die Tweede Vryheidsoorlog gekry het. Die Engelse vorstehuis wou ons toe al uitgewis het. Ons kan ongelukkig nie nou daarna kyk nie, maar die redes hiervoor gaan selfs nóg ‘n paar honderd jaar verder terug as 1899. Dit impliseer egter langtermyn beplanning aan die vyand se kant wat die oë soms laat rek. Ons sal later weer hierna kyk, maar die huidige reeks kragonderbrekings is nie so ‘toevallig’ as wat dit lyk nie, want dit vorm wel deeglik deel van hul beplanning. Die skielike verskyning van al die ‘Siener-profesieë’ rondom ‘Koeberg wat gaan ontplof’ is dan ook meer as net ‘n duimsuig storie. Ek wil myself nie vooruitloop nie, maar dit vorm deel van wat ek ‘beplande profesie’ noem. Diegene wat die nuwe boek reeds gelees het sal presies verstaan wat ek hiermee bedoel…”

Art 012: 2008-04-18  Die bose doelwitte agter die liegstorie van die ‘nag van die lang messe’.

“…Die leser moenie die verwysing na ‘suggestie’ hierbo miskyk nie, want dit is die sleutel-aspek waarom hierdie poging teen die Boervolk draai. Dit is dan ook, na my mening, die basis waaruit die formele klag teen die lede van die Boeremag voortgespruit het. Ek glo hulle is deur hierdie soort ‘spekulatiewe oorreding’ in die situasie ingelok waarin hulle vandag sit. Dit het sedertdien vir my duidelik geword dat dit in werklikheid deel vorm van ‘n vooraf uitgewerkte plan om die Boervolk te vernietig. Hoekom is dit so dat ‘n mens al hoe meer die indruk kry dat die verskillende fasette hiervan bloot uittreksels uit ‘n uitgewerkte meesterplan is, en dat dit aan ons opgedis word as ‘Siener se profesieë’?

Die algemene begrip wat ek wil tuisbring is dat ons hier in werklikheid van ‘beplande profesie’ moet praat.  Dit is nie moeilik om ‘verstommend akkuraat te kan voorspel’ wat Siener sou gesê het as die ‘ontleder’ vooraf weet wat vir ons beplan is nie.  Dit is nie meer ‘akkurate uitleg’ nie, maar in werklikheid vooraf-kondisionering van wat ons te wagte kan wees.  Siener se naam word bloot gebruik om hierdie vooraf beplande propaganda geloofwaardig te laat klink!

Siener het gesê dat die oorlog in Europa ver gevorder sal wees voordat ons daarvan hoor.  Hoe is dit prakties moontlik?  Die enigste manier waarop dit hoegenaamd kán gebeur is as ‘n landwye kragonderbreking onverwags vir ‘n paar dae sal voorkom.  Alle rekenaars, selfone en telefoonlyne werk met elektrisiteit en so ‘n groot kragonderbreking sal ook alle kontak met die buiteland vir ‘n paar dae afsny!  Die vyand het nie meer as drie of vier dae nodig om hul verskuilde plan in Europa en in die RSA uit te voer nie, en voor ons ons oë kan uitvee is ons burgers van die Ryk van die Antichris.

Die skielike ‘openbaring’ so twee of drie jaar gelede van visioene wat Siener sou gesien het rondom ‘Koeberg wat ontplof’ vorm na my mening volledig deel van die vyand se beplanning.  Die doel met hierdie ‘visioene’ (wat Siener baie beslis nié gesien het nie) was om ons vooraf te kondisioneer om met toegebinde oë in ‘n beplande situasie in te stap.  Die huidige vlaag van ‘kragonderbrekings’ sluit hierby aan, en die doel daarmee is om ons vooraf te kondisioneer dat daar ‘probleme’ met die kragvoorsiening is.  Die destydse afstel van uitbreidings aan EVKOM se infrastruktuur was dus nie werklik so ‘onbeholpe’ as wat ons gelei word om te glo nie, want dit vorm deel van hierdie langer-termyn beplanning.  Ons word tans bietjie vir bietjie gewoond gemaak aan die idee van ‘n grootskaalse en langdurige kragonderbreking.  Ons sal dus nie weet wat in Europa aangaan tot op die dag wat die Engelse ‘vredestaakmag’ hier aankom nie.  Dit spreek natuurlik ook vanself dat so ‘n langdurige kragonderbreking die perfekte dekmantel vir iets soos die ‘nag van die lang messe ‘ kan wees.  Wees daarom wakker en wees waaksaam!…”  Einde van aanhalings.

Maar so het ons die afgelope paar dae baie gehoor van ‘n groot aantal militêre voertuie wat vanaf Walvisbaai na Botswana vertrek het.  Daar is wyd bespiegel oor die doel met hierdie voertuie, en ‘n persoon wat gesê het dat hy Snyman se boek Boodskapper van God in Engels vertaal het, het in ‘n openbare klankgreep gesê dat ‘n visioen van “oupa Siener” in hierdie boek opgeneem is wat aandui dat “ons nog eendag vanuit Botswana aangeval gaan word”.  Nou, soos die NVDLM is hierdie ook uit en uit ‘n leuen, want Siener het dit nooit gesê nie!  Die persepsie dat Siener dit wel gesê het word dus op ‘n uiters slu manier geskep, en almal glo dit, want niemand weet van beter nie.  Dit is presies hoe Snyman en Kie se liegmasjien te werk gaan: hy/hulle skep vals persepsies en bou dit op tot ‘n illusie wat nie in die openbaar staande kan bly nie.  Ek wil hier as voorbeeld noem dat Elsa Mulller, eienares van die FB blad OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, sekere vrae rondom NVDLM op haar blad aan Snyman persoonlik gestel het.  Sy het gevra dat hy haar voor of op 5 Mei 2018 sal antwoord, maar sover ek weet het sy nou nog nie ‘n antwoord terug ontvang nie. Sy sal ook nie, want hulle kan dit nie in die openbaar doen nie…omdat dit inderdaad ‘n reuse groot stuk bedrog is.

Daar is verder ook op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, berig dat die (Amerikaanse) lugmagbasie in Botswana óf groter gemaak word, óf na Lobatse geskuif word, en dat die voertuie daarmee koppel. Iets wat egter baie vreemd op die oor val hier is dat die voertuie almal Brits van oorsprong is, soos byvoorbeeld Landrovers, en nou is dit so dat die Amerikaners geen buitelandse voertuie in hul militêre opset gebruik nie.  Hulle gebruik nét Amerikaanse voertuie. Daar is ook geen rede waarom hulle ‘n nuwe lugmagbasis by Lobatse hoef te gaan bou nie, hulle kan die bestaande een net eenvoudig groter maak as dit vir hulle nodig word.  Ek self was van mening dat die voertuie bloot vir die Botswana weermag bedoel is, maar ek het Donderdag skielik verstaan waarvoor dit regtig geoormerk is.

Ek het in ‘n paar artikels verwys na die visioenêre feit dat daar ‘n groot klomp Engelse soldate by Pretoria gestasioneer is as die komende oorlog begin.  Ek het ook gesê dat Botswana omtrent die enigste plek in Suider-Afrika is waar hierdie soldate ongesiens kán wegkruip.  Botswana en Engeland is baie goeie vriende, en die Khama familie, wat tradisioneel die leierselement in die Botswanaregering is, is verder ook nog deur die adelike bloedlyn van lady Ruth Williams (Khama) deel van die Britse aristokrasie. Sy was getroud met (Sir) Seretse Khama, in lewe hoofleier van Botswana, en hul kleinseun, genl. Ian Khama, het (eers) verlede jaar uitgetree as president van Botswana. En dit is presies hier waar die “beplande profesieë” van mnr. Snyman en Kie inkom, want, soos ek gesê het is dit maklik om elke keer reg te wees as hulle die beplanning van hul hanteerders in Engeland begin voorhou as “Siener se profesieë”! En die leser moet hier geen fout maak nie, die berugte Sorros is deel van die topleiding van hierdie groep.

Ek verstaan nou dat die voertuie bedoel is om die Engelse soldate binne ‘n kwessie van minder as vier ure tot in Pretoria en Johannesburg aan te ry en die regeringsfunksie daar te gaan oorneem.  Daar loop ‘n pragtige breë snelweg van minstens Zeerust af, deur Rustenburg tot in Pretoria en Johannesburg.  Lobatse lê feitlik op die grens met Suid-Afrika en is ongeveer 320 km van Pretoria af geleë.  Die lughawe, wat al meer na ‘n Engelse sterkpunt begin klink, is weer bedoel om ook die ver plekke, soos Bloemfontein, Durban, Kaapstad en Upington vinnig te gaan beset.  Kaapstad is die verste punt en kan nie meer as 2:30 ure vliegtyd ver van Lobatse af wees nie. Ek weet nie hoeveel tyd ons gaan hê tussen die plofpunt tussen die SL en die massas en hierdie (mees moontlike) Engelse optrede nie, maar die virusse sal saam met die Engelse soldate kom en alles hiervan sal baie onverwags en vinnig gebeur.  Bly maar op die uitkyk vir die datums waarop veral plaasboere en/of die SL opgekommandeer word vir “protesaksies” teen die onteiening van blanke eiendomme.  Dit is die mees moontlike datums vir ‘n groot rassekonflik om in Suid-Afrika los te bars.

Ons kan selfs een van twee moontlike gevolge onderskei hier.  Die eerste is dat die massas op ons sal wil aanval, maar dat die poging juis deur snelle Britse optrede gestop sal word, en die virusse dan baie gou sal volg. Die mees moontlike rede vir so iets kan wees dat die Engelse ons “maklike” steun vir die Volkstate op hierdie manier sal probeer werf.  Die ander moontlikheid is dat die Engelse die massas sal toelaat om eers hul aanval te loods voordat hulle self teen die massas begin optree….met wapens en met virusse. Hierdie laaste moontlikheid maak nie baie sin vanuit ‘n taktiese oogpunt beskou nie, maar dit is tog ‘n moontlikheid.  Ons kan in elk geval nie nou al sê nie, so bly op die uitkyk, loop maar wakker en bly veilig en moenie vlug nie, want dan gaan u verseker uitgehaal word.

Groete,

Frik Pretorius.

ART 110 2018-05-16: VERSIGTIG MET HIERDIE OORLOGSPRAATJIES!

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Na aanleiding van my vorige twee artikels kom die vraag onwillekeurig by my op of die huidige vlaag duimsuigstories wat die rondte doen die sagmaakproses is voor die NVDLM op ons afgedwing word?  Alles wat ek hier sien bevestig dat die “vrees-geloof” van die Suidlanders (soos teenoor ‘n Christus-geloof), waarna ek in die artikel vóór hierdie een verwys het, aanhoudend gevoer moet word met vreesaanjaende stories soos hierdie om dit lewend te hou.  Dit is soos om ‘n pot kos op die agterste stoofplaat aan die prut te hou tot dit tyd geword het vir aandete.  En hierdie bose, bose feesmaal is dalk nader as wat meeste mense dink!

Daar is baie stemboodskappe en allerhande riemtelegramme wat nou loop oor “voorspellings” van Siener dat ‘n aanval vanuit Botswana op ons uitgevoer gaan word.  Of oor pres. Ramaphosa wat swartmense ingevlieg het met ‘n Amerikaanse vragvliegtuig om blanke plase te kom afneem en beset. En ook dat nét 1,000 dapper Afrikanermanne ‘n Amerikaanse leërgroep van duisende manne vernietigend gaan verslaan in Pretoria se strate, en, en…

Hierdie is ‘n sprekende voorbeeld van hoe sekere agent provocateurs Siener laat buikspreek om allerhande oorlogspraatjies aan te hits.  Geagte leser, Siener het NIE hierdie lawwe, maar uiters gevaarlike duimsuigstories gesien NIE.  Dit word duidelik gedoen om ‘n rassekonflik aan die brand te steek, en die Suidlanderbeweging is die logiese instrument om dit te bewerkstellig.

VRAAG: Daar word wyd bespiegel oor hoeveel (duisende!) pantservoertuie vanaf Walvisbaai na Botswana vertrek het.  Die paar foto’s wat ek van hierdie militêre voertuie gesien het vertoon egter gewone sagtevel vragmotors.  Ons kan seker aanvaar dat daar pantservoertuie óók by sal wees, maar die vraag is of Botswana al hierdie baie voertuie nodig het om ons huidige SAW plat te loop?  Hulle sal dalk die eerste en enigste leërmag in die wêreld wees wat meer voertuie as soldate het?  Nee, regtig darem, hulle het nie al hierdie voertuie nodig nie, want die huidige SAW se toerusting is heeltemal verouderd en niks werd nie, en dan hang daar ook nog reuse groot vraagtekens agter die paraatheid en durf van hul mannekrag. Wat wel waar is, is dat Botswana en hul bure, Namibië en Zimbabwe, nie juis die beste vriende in die wêreld is nie, en Botswana is waarskynlik net besig om hul militêre vermoë op te knap om paraat te kan bly. Namibië hou moontlik net ‘n sekere lastigheidswaarde op militêre gebied vir Botswana in, maar Zimbabwe het ‘n uiters gedugte militêre vermoë wat, soos Botswana s’n, strate beter as ons SAW is.

VRAAG:  Daar word baie gepraat oor die reuse Amerikaanse militêre vragvliegtuig wat by Lanseria lughawe geparkeer staan.  Hierdie storie het by ‘n militante swart groep begin wat hul daarvoor beywer dat swartmense alle grond moet gryp, en hul aksie was teen die EFF se Julius Malema se “sagte houding” gemik.  Hierdie storie is intussen deur woordvoerders van die pro-NVDLM oorgeneem en hulle praat nou lustig saam met hierdie militante groep swartmense.  Asof uit een mond nogal, en dan presies ook op dieselfde deuntjie! Hiervolgens het pres. Ramaphosa, in medewerking met die VSA, ‘n klomp swartmense met hierdie vliegtuig ingebring om blankes se grond te kom gryp en in besit te kom neem.

Waarom sou Ramaphosa sullke mense invlieg? Is daar nie genoeg “land hungry” mense in SA om dit sommer self te doen nie? Ek meen, die vliegtuig kan net soveel mense dra en nie meer nie, en dan in elk geval nie genoeg om alle blanke plase in die land vanaf Lanseria te gaan oorneem nie!  En waarom sou die VSA op hierdie manier hier wil ingryp? Daar is geen diplomatieke rede hiervoor nie. Hierdie skrywer is ‘n valskermsoldaat en het by minstens drie geleenthede sedert 1995 waterspronge saam met Britse, Amerikaanse en Italiaanse soldate gedoen. (Een hiervan is weens ‘n geweldige storm by Hartebeespoortdam afgestel, maar ons het nogtans lekker saam gekuier die res van daardie dag.)  Die VSA en die SAW doen ook op ‘n gereelde basis militêre oefeninge saam op ons grondgebied. Wat is dus so vreemd aan ‘n enkele VSA vragvliegtuig by Lanseria?  Een swaeltjie maak darem ook nog lank nie die somer nie!

VRAAG: Daar word ook gesê dat ‘n groep van 1,000 Afrikanermans in skietgevegte in Pretoria se strate met ‘n groot Amerikaanse militêre mag betrokke gaan raak (volgens “Oupa Siener” nogal!) Daar word met groot smaak vertel dat ons manne hierdie Amerikaners op ‘n vernederende wyse gaan terugjaag na Washington.

Nou toe nou!  Oorlog tussen die VSA en ‘n handvol Afrikanermans? Regtig? En een duisend onopgeleide Afrikanermanne met handwapens en jaggewere gaan, volgens die woordvoerder, sowaar baie duisende profesioneel opgeleide soldate met vars oorlogservaring in die Midde-Ooste uitmekaar jaag? He-he-he, moet ons nie dalk liewers hier sê: Sak Sarel, pa skiet ‘n bok, nie?

Pasop maar vir hierdie wilde en onverantwoordelike oorlogspraatjies. My vorige artikel 109 het pas op die 14 Mei verskyn en ek praat daarin oor die mees moontlike doel met die vals storie oor die NVDLM, en hier is ons volk se vyande klaar weer besig om wit en swart openlik teen mekaar op te sweep.  Praat ons dalk hier van “net betyds gewaarsku”?  Kyk, ons kan dit nie stop nie, die bose groep wat hierdie gebeure beplan het is té diep ingegrawe en hul plan het al té ver ontwikkel daarvoor, maar ons kan wel die impak daarvan op ons versag.  Al is dan net om geestelik gereed te maak vir die realiteit hiervan, met die doel om emosioneel op ‘n terugvegpoging ingestel te raak op hierdie moordaanslag wat hulle teen ons beplan het: ons oorlewing hang per slot van sake daarvan af!

Maar weet ook dat daar nog meer sulke gevaarlike en onverantwoordelike stories ingebring gaan word, en dat daar ‘n nóg groter poging gaan kom om stemme soos myne te diskrediteer en stil te maak.  Hierdie monsters is nie ons vriende nie en wil ons namens hul base in Engeland vernietig, en die Boervolk is in hierdie opsig bedoel om ‘n bloederige offerande aan die komende Antichris te wees. Wakker loop!

Groete,

Frik Pretorius.