Skip to content

ART 099: 2017-11-06 Wat ‘n vieslike misbruik van Swart Maandag!

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ek het die volgende brief ontvang van mnr. Tobias Lombard.  Ek ken hom nie, ek weet nie waar hy woon nie, ek weet niks van hom af nie, maar ek het baie respek vir mense wat sinvolle vrae vra.

Goeie dag Oupa Baard

Na die geweldige dag wat ons in ons geliefde land Suid-Afrika beleef het gister, het ek vandag tyd geneem om bietjie rond te soek in die kuberruimte oor iets wat ek baie graag duidelikheid oor wil hê. …. Ek het net een vraag en dis as volg: Is die volgende geskrewe regtig dié van Siener van Rensburg?

….en dit sal reën en dit sal droogword (Kaap tans). Spierwit droog. En die parliment is in sitting gaan. En die Kaap sal swart raak en versprei soos ‘n veldbrand.( Gister kleredrag). En die rooi / slang (Kommuniste) sal soos ‘n slang bymekaarkom en sy kop sal gaan lê in Vereeniging waar hy vermorsel sal word – en ‘n nuwe leier sal opstaan uit die WesTransvaal vir die volk- mits ons volk na God uitroep (gister begin).

Met al die onwaar nuus berigte op Facebook in vandag se lewe, en diegene wat net aandag soek op facebook weet ’n mens nie.

Ek sal dit op hoogste prys stel as Oupa Baard my kan help hiermee!?

Groete vir nou

Tobias B. Lombard

—————————————————————————————————————

Hallo Tobias,

Dankie vir die belangstelling, maar die kort antwoord op u vrae is: NEE! en in elk geval baie beslis nie soos dit hier staan nie.  Die visioene verwys na sommige van hierdie dinge, maar dit staan in totaal ander verbande as wat hier voorgegee word.  Wat ons dus hier het is niks meer as ‘n blatante subjektiewe sameflansing van verskillende dinge, wat in terme van tyd en betekenis baie ver van mekaar verwyderd is.  Hierdie is meteens ook ‘n voorbeeld van die ou spreekwoord wat sê dat die beste leuen een is wat genoeg halwe waarhede bevat om dit geloofwaardig te láát klink!

Hierdie is ‘n tipiese poging om Siener te laat buikspreek om ‘n bepaalde misleidende boodskap tuis te bring.  Die skokkende hartseer hiervan is dat Swart Maandag so sinies misbruik word om ‘n pseudo-regse siening te ondersteun.  Dit kan nie anders as om ‘pseudo-regs’ te wees nie, want die manier waarop dit gedoen word spreek van ‘n absolute minagting van alles waarvoor die opregte Boervolk staan.  Dit is nie ‘regse’ mense wat in hierdie skrywe praat nie, maar wel mense wat hulself so voordoen, en die doel hiermee is om te mislei, op te rui en uiteindelik af te breek.

Kyk, ek kan voorsien dat Swart Maandag hiervandaan verder op ‘n jaarlikse grondslag herdenk sal word.  Die twee uitstaande kenmerke van hierdie dag is die rede waarom dit gereël is, asook die spontane wyse waarop die Boervolk op die voorstel gereageer het.  Ons volk het landwyd sonder enige sentrale organisasie verder daarmee gehardloop en ‘n groot sukses gemaak daarvan.  Hierdie is niks anders as ‘n dag van rou en ‘n volk se spontane verootmoediging voor God as deel daarvan nie!

Hierdie dag en geleentheid lê op ‘n geestelike vlak van sy eie, iets wat ons geslag nog nooit gesien het nie, behalwe natuurlik wat ons weet van die gebeure direk voor Bloedrivier.  Soos in 1838 is Swart Maandag in 2017 baie bepaald ‘n volk se spontane gebed tot hul Vader om in te gryp en te help teen die verskriklike vervolging waaraan hulle blootgestel word.  Destyds was dit ‘n massa impi’s onder die invloed van die Britse owerhede, en vandag is dit ‘n massa tsotsi’s wat nog steeds onder die invloed en misleiding van die Britse owerhede teen ons optree.  Ja inderdaad, soos in 1838 omvat Swart Maandag die dood van ‘n groot groep onskuldige blankes aan die hand van ‘n klomp bloeddorstige monsters.

Maar u moet hier darem óók verstaan dat die Here nie sélf wraak gaan neem nie.  Hy hoef ook nie; Hy hoef bloot net  terug te staan en ons (blanke) vyande hul bose gang te laat gaan, want ‘hulle’ het volgens alle aanduidinge reeds die virusse in Oos-Afrika begin plant wat die huidige moordaanslag teen ons meteens gaan stopsit.  Ek sal in die volgende artikel meer oor hierdie spesifieke onderwerp sê, maar ek gaan nie hier, of op enige ander plek, of op enige manier bid of pleit vir weerwraak nie.  Ons tyd om die wapen op te neem kom eers baie later, en dit sal dan ook teen blanke vyande wees.  Ek wil dan ook by die leser pleit om uself nie skuldig te maak hieraan nie.  Kom ons bedink dan eerder planne om mekaar fisies op te pas en te beskerm totdat die huidige gevaar opgelos is.  As hulle weet dat ons wakker geword het en fisies vir hulle sit en wag sal hulle ook nie sommer net instap en links en regs vermoor nie.

En ja, die verskrikking hiervan vir my is dat hulle nie eers hoef te probeer nie.  Hulle stap skynbaar net eenvoudig in en doen soos hulle wil, want daar is niemand wat die slgoffers kan of wil help nie! Ek dink die oorgrote meerderheid van hierdie moorde was voorkombaar gewees…as ons mense maar net hul trots en eiesinnigheid in die sak wou steek en begin saamwerk om hierdie duiwel se kop in te slaan!  Hoeveel maal het ek dit al voorgestel en gevra, en elke keer loop ek my vas teen die wantroue en diskreditering wat van ‘regs’ teen my (werk aan Siener) gevoer word?  Wil die mense wat Swart Maandag begin het dan nie maar eerder ook hierna begin kyk nie?  Hulle sal duidelik meer sukses kan behaal as hierdie skrywer!  Dit maak nie regtig vir my saak nie, kom ons kry dit maar net gedoen!

En asseblief, moenie op Trump staatmaak om ons te help nie.  Vergeet van hierdie petisie aan hom wat tans die rondte doen.  Ek vertrou hom glad nie, want dit word al duideliker dat hy en sy groep hul eie agenda het, en hy sal ons alleenlik help as hulle voordeel kan trek daaruit!  Kan ons nie dan maar eerder ons gewaande verskille eenkant sit en mekaar begin ondersteun en beskerm in plaas van alewig na Egipte of Assirië toe hardloop vir hulp nie?

Wat Swart Maandag betref wil ek laastens nog net die volgende sê.

Die Engelse taal gebruik ‘n woord, vir wat ek wil sê, wat dalk die dieper betekenis van die dag beter oordra as in Afrikaans.  Ons taal gebruik bloot die woord ‘heilig’ vir wat ek hier wil sê, terwyl die Engelse woord ‘sacred’ eintlik die dieper betekenis agter die dag baie mooi laat deurkom.  Ek voel baie sterk daarvoor dat hierdie dag elke jaar herdenk sal word, én dat ons ook mooi aan ons kinders sal verduidelik dat dit gebeur het as gevolg van die agteraf verraad wat ons leiers teenoor ons gepleeg het.  Ons Vader gaan natuurlik ook teen hulle optree as die tyd daarvoor reg is, en Hy gaan hulle totaal en al vernietig en verderf.  En Vereeniging is maar net ‘n kleiner deel daarvan.

Hierdie Swart Maandag is inderdaad ‘sacred’ vir ons, want my aanvoeling is dat dit die inleiding is tot hierdie toekomstige dinge!

‘n Ander persoon, mev Miki Rossouw van Pretoria-Noord, wat dadelik óók ‘n nuwe vriendin geword het, het Swart Maandag soos volg opgesom die Dinsdag daarna.  Ek weet ook nie waar en hoe sy my adres in die hande gekry het nie, ek ken haar ook glad nie, maar ek was nogtans baie dankbaar vir haar briefie.  Dit sê alles wat ek van hierdie dag wil sê!

Goeiedag mnr Pretorius

Ek het trane in my oë gehad om te sien hóé ons Boere kán saamstaan op Swart Maandag.  Ek het soveel meer vertroue dat ons die donker tyd wat ons ingaan, sal oorwin met God en die Boerevolk aan die sy.

Groete

Maar kom ons kyk ten laaste nou weer na Tobias se probleem hierbo.

Die groot vraag wat vir my uit sy vraag ontstaan is: Was Swart Maandag bloot ‘n blanke politieke protesaksie, of was dit eerder ‘n wanhopige praktiese gebed om uitkoms by ons Vader af te pleit uit ‘n uiters donker situasie?

Hier wil ek onmiddellik uitwys dat die mense by wie die gedagte ontstaan het dit vooraf duidelik gestel het dat daar nie politieke uitsprake daarby moet wees nie, geen vertoning van vlae nie, en dat daar ook geen ‘patriotiese’ gesingery sal wees nie.  Maar kyk net wat maak die mense hierbo van hierdie uiters sensitiewe saak.

Ek wil hierdie laaste deel van die artikel begin deur daarop te wys dat die aanhaling in Tobias se brief drie uitstaande kenmerke vertoon.  Dit is ‘n leunstoel-poging, wat duidelik daarop gemik is om vergelding vanuit wraakgedagtes aan te moedig, en wat deur ons komende leier gelei en uitgevoer sal (moet) word.  Die punt is net dat hierdie mense dit in alle opsigte totaal en al heeltemal mis het hier.

Die verwysing na ons komende leier pas byvoorbeeld glad nie in by die algemene trant van Swart Maandag nie.  Siener het van hom gesê dat hy ‘n onbekende man sal wees, dat hy niks met die politiek te doen sal hê nie, en belangrikste van alles, dat hy ‘n Godvresende man sal wees wat bo oor al die kleinlikhede van menswees sal (kan) kyk.  Maar as ek die aanhaling hierbo mooi bekyk kom ek agter dat hier ‘n verskuilde en baie subtiele poging is om die dag te kaap en vir eie voordeel te verpolitiseer. Die verwysing na die leier is dus belangriker as wat ‘n mens onmiddellik mag dink en ek sal hieronder weer hierna verwys.

‘n Droogte verwys in die visioene na ‘n broedertwis, waarvan daar op die geestelike vlak van Swart Maandag natuurlik geen sprake is nie.  Inteendeel…  Die Kaap het ook in alle opsigte niks te doen met die konteks waarin Swart Maandag geloods is nie.  Die komende visoenêre gebeure by Vereeniging handel ook nie oor enige weerwraak teen die swartes as sulks nie.  Die volgende artikel ná hierdie een sal wéér met nuwe inligting hierna kyk, maar daar is in elk geval geen swartes teenwoordig by Vereeniging in die verhaal nie.  Die regeringsboom met sy totale kieserskorps verdwyn heel aan die begin van die verhaal in ‘n graf in.  Die gebeure by Vereeniging speel ook eers heel aan die einde van die visioenêre verhaal as sulks af, en hierdie verhaal het natuurlik nog nie eers begin nie.

Die (geel) slang (vanaf Buluwayo in Rhodesië) wat by Vereeniging op sy herrie kry verwys na die Britse en Indiër soldate  wat teen ons kom optree.  Hulle en die verraaierselement, wat in die gewone (politieke) omgangstaal bekend staan as die Kaapse Afrikaners, oftewel die ‘Cape Dutch’, is ons werklike vyande.  Die visioenêre verhaal, en die optredes daarin, begin ook nie in die Kaap nie, want die gebeure in die visioenêre verhaal is uit en uit ‘n Transvaalse en Vrystaatse saak.

Maar dit bring ook mee dat ons hier ‘n bietjie meer aandag aan die komende leier sal moet gee, want sy persoon is duidelik die sleutel tot die motivering van die opstellers van hierdie stuk nonsens.  Dit lyk so al of hulle voorbrand wil maak vir ‘n persoon van hul keuse.

Ons weet nie wie hierdie man gaan wees nie, behalwe dat ‘n onbekende rebel met die naam Jan Pretorius die visioenêre tipe vir hom is.  Ek het so ‘n naam en persoonlikheid jare terug op die internet kon opspoor, maar kry dit op hierdie stadium nie meer nie.  Ek kan maar net verder van hom sê dat hy Vader se keuse sal wees en nie die een of ander (politieke) groepering sal verteenwoordig nie.

Iets wat nog baie belangrik van hom is, is dat hy ook nie die leier sal word op grond van ‘n (sekulêre) verkiesing by Prieska nie.  Ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar hy gaan daar bloot as leier aangestel word, want daar is geen visioenêre aanwysers van ‘n verkiesing by Prieska nie. Dit sal ook nie nodig wees nie omdat Vader hom reeds gekies en aangestel het.  Dit is iets wat baie duidelik na vore kom in die visioenêre verhaal as sulks, so die gebeure by Prieska sal bloot ‘n formaliteit wees.

Ons sal maar net moet wag en sien wie hy regtig is, maar hy sál vanuit die (ou) Transvaal afkomstig wees, want die ‘rebelle’ wat in 1914 kon deurbreek na Suidwes was vir alle praktiese doeleindes álmal Transvalers gewees.  Ek het in my eerste boek gesê dat hy waarskynlik ‘n Vrystater sal wees, maar dit was verkeerd.  Hy en die man met die bruin pak klere (soos in: goudkleurige, glansende bruin fluweel) ontmoet mekaar in die omgewing van vermoedelik die koppie noord van Lichtenburg, en die leier (Jan Pretorius in sy wit klere) kom bloot van die suidekant (Vrystaat se kant) na hom toe.  Die man in die bruin pak is ‘n liberale militêre offisier wat na ons kant toe oorloop en hy word aangestel as die bevelvoerder van die Boeremagte.  Klere verwys na ‘n regering en die kleur van die klere dui die ideologie van daardie regering aan.  Wit is natuurlik God se kleur in die verhaal.

Maar ek wil nog verder gaan met die agtergrond-betekenisse wat hier na vore kom, en ek wil dit prontuit stel dat ons mense ook heeltemal mislei en verwar is oor wat die Bybelverhaal werklik inhou.  Die mense wat die nonsens hierbo saamgestel het maak staat op hierdie gebrek aan praktiese insig in die Bybelverhaal, en gebruik dit tot hul eie voordeel, en uiteindelik hul Brits-CIA hanteerders se strategiese voordeel…want hulle wil die opregte Boervolk heeltemal uitwis omdat hulle ons land wil hê.

Ons is Vader-God se kinders, en net soos niks my eie kinders en kleinkinders van my kan vervreem nie, net so min kan ons ‘sondes’ skeiding tussen ons en Hom bring.  Wie of wat ookal anders vir u sê lieg prontuit in u gesig vir u!  Die Bybel sê egter wel dat ons (as Sy Verbondsvolk) onder die herderstaf sal moet deurgaan tot op die punt waar Hy sal ingryp en ons lot meteens ten goede sal verander.  Die baie belangrike punt hier is ons Vader hét Sy hand oor ons, en Hy gáán ons uitred van alle verdrukking, en nie net dié van die ANC nie, maar ook die moorddadige aanslag wat later van medeblankes af  teen ons in die twee Volkstate sal kom.  En Swart Maandag was die punt van verootmoediging wat hierdie toekomsverhaal kan laat begin!

Maar intussen probeer die ‘regse’ volksvyande om hul ‘leierskap’ stilweg tussen die lyne deur in te smokkel, soos in hierdie skrywe van hulle.  Hulle is duidelik besig om voorbrand te maak vir ‘n leier van hul keuse, en die kanse, na my mening, is 100% dat die ‘man uit Wes-Transvaal’ waarvan hulle hier praat  iemand van hul keuse sal wees.  En as ek hier ‘n raaiskoot mag waag sal hy waarskynlik ook ‘n persoon wees wat op die een of ander prominente wyse met die Suidlanderbeweging koppel…

‘n Verdere feit van die saak hier is dat ons daarop kan staatmaak dat ons Vader ons op die regte tyd op die regte manier uit al hierdie probleme sal uitlei.  Ons moet dit nog net begin glo ook en nie handewringend in allerhande depro’s wil versink oor ons probleme nie!  Ai tog! waar is ons volk se veelgeroemde geloof nou, nou dat ons dit só nodig het?  Hou moed en behou die geloof, want ons is naby aan die einde van hierdie rowwe stuk pad!  Ons Vader het ‘n werkbare plan gemaak en het daardie plan deur Siener bekend gemaak.

Ek hoop hierdie help om die onmiddellike verwarring ‘n bietjie op te klaar.

Groete,

Frik Pretorius

————————————————————————————————————-

Advertisements

ART 098 2017-09-27 Die Bybel se nuwe wêreldleier – die tyd vir asem ophou het gekom.

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Vandag se artikel is eintlik ‘n samestelling van twee opeenvolgende artikels.  Die eerste een is reeds op 31 Augustus 2017 voltooi en handel oor die komende Duitse verkiesing op 24 September 2017.  Ek het egter besluit om dit terug te hou omdat ek eers wou sien wat die uitslag daarvan sal wees en wat moontlik daaruit kan voortspruit.

Dit was lank voor die tyd reeds duidelik dat Merkel baie moontlik weer sou wen, maar dat sy weereens ook ‘n koalisieregering sal moet vorm.  Die spesifieke samestelling van haar nuwe regering is natuurlik van kritieke belang, want dit gaan beslis ‘n verreikende invloed op Europa se politieke en ekonomiese toekoms  hê, en bes moontlik ook die res van die wêreld.  Soos dit is gaan Duitsland en Frankryk beslis ernstige verhoudingsprobleme ontwikkel, want Marcon se sosialistiese idees vir Europa gaan in die slag bly omdat Merkel se mees moontlike hoofvennoot, die FDP niks daarmee te doen wil hê nie.  Dit kan dalk die skeuring tussen die twee lande bring wat Frankryk in Siener se verhaal in Engeland se arms gaan indryf. Dit sou natuurlik die tema van die tweede artikel gevorm het, maar die twee saam vertel ‘n veel beter en afgeronde storie.

Die gemene deler vir albei artikels is dieselfde persoon, wat nie ‘n kandidaat in die verkiesing was nie maar wat tog ‘n baie groot invloed daarop gehad het.  Wat meer is, al die besprekings voor die tyd, wat die professionele ‘boekies’ (oftewel ‘wedders’) ingesluit het, het dit eens gehad dat dit nie regtig saak gaan maak wie die verkiesing wen nie.  Volgens hulle gaan daar uiteindelik net een wenner wees wat na vore sal kom, en dit is Baron KT zu Guttenberg…al was hy nie ‘n kandidaat nie en al het hy ook nie eers ‘n kiesafdeling nie!

Dink net hoe verstommend sterk hierdie man se teenwoordigheid in die Duitse Federale politiek regtig is!  Hy het jare lank al niks meer met die stelsel en/of die proses te doen nie, en tog is hy in die derde posisie geplaas om Kanselier van Duitsland te word! En nou dat die verkiesing verby is word daar openlik gesê dat hy binnekort by Merkel gaan oorneem. Hierdie artikelblad was miskien ‘n paar jaar uit gewees met die tydsberekening, maar as ek reg onthou is presies dit al in 2013 hier gesê.

Ek gaan hier ook vir die eerste keer in dieselfde artikel na sy mees moontlike direkte teenstaander in ‘n komende scenario verwys.  Dit het nou tyd geword hiervoor, want die stryd tussen die groepe wat hierdie twee manne verteenwoordig vorm die stille, maar werklike rede vir Siener se Derde Wêreldoorlog.

Daar was hoofsaaklik twee redes waarom ek die artikel bedoel vir 31-08-2017 terug gehou het.

Ek kon in die eerste plek op daardie stadium nog steeds nie mooi verstaan presies waar Zu Guttenberg by die groter prentjie inpas nie.  Hy het ‘n manier om soos ‘n verkleurmannetjie te kan inskakel waar en hoe dit hom by geleentheid die beste pas.  Dit is iets wat reeds waar was toe Merkel hom aanvanklik in Februarie 2009 as Minister van Ekonomie en Tegnologie in haar kabinet aangestel het.  (Sy het hom ook nie uit haar eie aangestel nie en dit blyk in retrospeksie dat sy dalk ‘aangesê is’ om dit te doen. Dieselfde het gebeur in Oktober 2009 toe hy van sy kant af daarop aangedring het dat hy Minister van Verdediging wil wees…en dit toe geword het!)

Dit is ook moelik om altyd te verstaan hoe die onderskeie rolspelers bymekaar inpas, want hulle het ‘n manier om mekaar soms te weerspreek en dinge te doen wat mekaar selfs probeer uitskakel. Dit is, met ander woorde, soms baie moeilik om te bepaal wie hoort waar in hierdie uitgerekte sage om die beheer van die wêreld.  Op hierdie punt is dit belangrik om te verstaan dat elkeen van hierdie groepe versteekte ‘molle’ by die ander groepe ingesmokkel het, en dit is net nie moontlik om te sê wie is wie nie.

Zu Guttenberg se ware kleure (en rigting) begin egter nou al duideliker na vore kom, want ons kan dit nou eers werklik sinvol begin evalueer teen wat op die politieke front in die res van die wêreld aan die gebeur is.  Op ‘n meer persoonlike noot dink ek dat sy musieksmaak en voorkeure in elk geval alles van hom sê wat ons nodig het om te weet!  Dit is genoeg om enige gebalanseerde mens heeltemal af te stoot, want sy geliefkoosde musiekgroep se manewales het ‘n manier om walging en afgryse op te wek!

Maar hier is dit ook baie belangrik om (op die praktiese vlak) te verstaan dat Zu Guttenberg, as ‘uitstaande lid’ van die Council on Foreign Relations, homself in dieselfde kraal bevind as mense soos Kissinger, Soros, die Clintons, die Bush-familie, en so meer.  Ons kan ook al duideliker begin sien dat Merkel deel van hierdie organsisasie is, en dan is sy en Zu Guttenberg skynbaar nogal goeie vriende ook. (Albei kan Trump skynbaar ook nie verdra nie! )

Ons moet hierdie waarnemings ook begin saamlees met feite wat onlangs in die VSA na vore gekom het wat aandui dat die Amerikaanse protesliggaam Antifa, wat deur Soros beheer word en wat so erg teen Trump gekant is, in werklikheid ‘n uiters fascistiese neo-Nazi beweging is.  Die doel met hierdie organisasie is om in die VSA te doen wat hulle in ‘n land soos die Oekraïne aangerig het, en dit is om ‘n burgeroorlog af te dwing en Trump se regering tot ‘n val te bring.  Dit was dan ook die werklike basis van die sogenaamde ‘Putin-inval’ in daardie land wat Soros en die Clintons geskep, maar ook so erg veroordeel het! En die groter doel agter dit was om Putin te lok om die wettige regering in die Oekraïne te gaan help, sodat Amerika ‘n ‘rede’ kon vind om Rusland aan te val en uit te haal.  Putin is hulle vyand, want hy veg téén Soros en sy globalistiese vriende.  (Sien by: https://www.realclearpolitics.com/2017/08/02/the_039anti-fascist039_fascist_george_soros039s_strange_career_417171.html

en ook ‘n baie interessante een by https://twitter.com/julianassange/status/896777829580517376?lang=en )

Daar is ook ‘n lys van direkteure van die Council on Foreign Relations beskikbaar by: https://en.wikipedia.org/wiki/Members_of_the_Council_on_Foreign_Relations.

Hierdie is sommige ván die mense wat Trump wil uithaal, en die rede hiervoor hoef nie té ver gesoek te word nie.  Trump beheer die vermoëns van Amerika en hy is die globaliste soos Soros se direkte teenstaander.  Ek persoonlik twyfel nie eers daaran dat hy op hierdie stadium die frontfiguur vir die ‘leiersgroep’ in die Brits-Amerikaanse Vrymesselary is nie.  Hierdie groep word volgens sekere aanduidinge skynbaar deur die Israel van vandag beheer, wat ‘n lang ry Amerikaanse presidente se ietwat misplaasde toegeneëntheid teenoor Israel verduidelik!  Die interessante hier is dat baie van die sogenaamde Engelse adel in werklikheid van Askenasiëse afkoms is.

Wat Zu Guttenberg betref begin ek al meer te verstaan dat die plagiaat-skandaal wat hom uit die Duitse politiek gedwing het dalk eerder so beplan was om hom ‘los’ te maak sodat hy van buite die Duitse politieke arena geposisioneer kon word vir ‘n latere terugkeer as aangestelde leier.  (Die motivering hiervoor kom voor in die aanhalings hieronder.)

Die basis vir die tweede rede waarom ek nie die eerste artikel gepubliseer het nie kan ook in die bron van inligting self gevind word.  Ek het al ‘n paar keer op hierdie blad gesê dat die kwaliteit en waarde van The Trumpet se inligting uitstekend goed is, maar dat die morele grondslag waarop hul staan nie net verdag is nie, maar ook heeltemal onaanvaarbaar.  Hulle drup onder andere van ‘n minagtende haat teenoor Duitsland wat hul ‘Christelike belydenis’  heeltemal uitkanselleer. En dit is nog maar net die beginpunt van my redes, né…

Ek wil op hierdie punt ook wéér sê dat ons die begrip ‘Antichris’ in sy korrekte vorm moet sien om te kan verstaan waaroor Siener se komende oorlog sal gaan. Die benaming verwys na ‘n komende menslike wêreldleier wat ons Vader se aardse Koninkryk op ‘n skelm wyse vir sy vaderfiguur sal probeer opeis. Hierdie menslike leier sal, volgens die Bybel, op ‘n bepaalde listige manier in ‘n magsposisie ingewerk word wat as ‘n treeplank sal dien om die Teenstaander as koning van die wêreld te kan vestig.

Die probleem hier is egter dat dit nie nét die Vatikaan is wat ambisies van wêreldoorheersing koester nie.  Hierdie demonies-bose organisasie het, kortweg gestel, teenstand in die vorm van die Britse vorstehuis en aristokrasie wat namens die Brits-Amerikaanse-Israel Vrymesselary optree.  Hulle het óók ambisies om hul eie kandidaat as wêreldleier aan te stel.

Dit is kritiek-belangrik vir volledige begrip om hier te verstaan dat die Britse Staatskerk, die Episkopaalse Anglikaanse kerk, bloot net die Roomse kerk onder ‘n ander naam is en dat daar groot twispunte tussen hulle lewe: dit is bloot twee teenoorstaande faksies van dieselfde demoniese boosheid.  Albei hierdie kerke het in die verlede nie gehuiwer om mense wat nie by hul ideologie wou inpas nie lewendig te verbrand nie.  Die Boervolk word nou nog deur albei hierdie kerke vervolg, en dan ook deur veral die Anglikaanse ‘kerk’. Die Britse owerhede se moordveldtog teen die blanke Boer in Suid-Afrika word deur hulle ondersteun, en dit word al hoe duideliker dat die Britse SAS besig is met ‘n doelgerigte poging om terroriste op ‘n professionele basis op te lei om die moorde te pleeg (onder beheer van ene Lord Renwick, hy wat so vriendelik met Julius Malema is).  Die SAS staan vir Special Airborne Services (d.i. Soldiers, oftewel valskermsoldate).

Daar is baie bespiegelinge hieroor, maar dit wil al meer voorkom of Prins Charles hierdie kandidaat kan wees. Terloops, daar was onlangs allerhande gerugte gewees dat kweenie besluit het dat haar kleinseun William haar troonopvolger sal wees en nié hy nie.  Dit blyk nou day dit net maar gerugte was, en dat Charles die troonopvolger sal wees.  Hy sal dus die outomatiese keuse wees vir die pos van Wêreldleier as die Engelse dit kan regkry om dit af te dwing.  Oupa Baard kan in hierdie verband onthou dat dieselfde Charles in ongeveer 1974 gesê het: ‘… If ever I become King of Great Britain I will be the last one because the concept has become obsolete…’  (my beklemtoning).

Dit het daardie tyd nie veel aandag getrek nie, want dit het nie baie sin gemaak nie.  ‘n Mens het vandag egter nie baie verbeelding nodig om te verstaan waarop hierdie verwysing gesinspeel het nie.  Die konsep is inderdaad uitgedien, want die wêreld as ‘n koninkryk is inderdaad iets groter as nét Groot Brittanje, nie so nie?  Siener se derde Wêreldoorlog is niks meer as ‘n gepoogde staatsgreep om die Duitse kandidaat vir die pos uit te haal en die posisie van wêreldoorheerser aan Charles van Engeland te besorg nie.

Maar kom ons gaan dan nou terug na die eintlike artikel hier, en ons begin by die eerste een wat op 31-08-2017 sou verskyn het.  Ek self gaan egter niks verder sê nie, want ek hoef dit nie regtig te doen nie. Die inligting hierby vertel die storie op sy eie manier.

Die eerste uiitreksel uit The Trumpet hieronder dui aan dat Zu Guttenberg besluit het om sy gewig tydens die toe nog komende verkiesing agter Frau Merkel in te gooi, terwyl die tweede een na die mees moontlike nagevolge van die verkiesing kyk.  Die laaste opmerking wat ek hier onderstreep het dui dan ook daarop dat Zu Guttenberg klaar voorbrand begin maak het dat Merkel uitgestoot gáán word.

Die vraag is nie óf dit gaan gebeur nie, maar eerder een van wanneer en hoe dit gaan wees.  Gaan sy deur die een of ander skandaal of krisis gedwing word om te bedank?  Sy gaan byvoorbeeld  erg sukkel om ‘n werkbare regering voor Desember 2017 saamgestel te kry omdat die moontlike vennote wat tot haar beskikking is polities so wyd uitmekaar lê.  Niemand wil in elk geval regtig met haar saamwerk nie, want sy het ‘n reputasie opgebou dat sy haar koalisievennote uiteindelik vernietig.  Hierdie probleem is só erg dat ‘n tweede verkiesing dalk gehou sal moet word, en dit gaan sy beslis nie polities oorleef nie.  Gaan sy siek word en uittree? Of gaan sy dalk selfs deur ‘n ‘woedende migrant’ vermoor word? Net die tyd sal kan leer…

Groete,

Frik Pretorius

————————————————————————————————————-

https://www.thetrumpet.com/16213-kt-zu-guttenberg-is-back

KT zu Guttenberg Is Back!

BY BRAD MACDONALD • AUGUST 30

Germany’s rock-star politician is returning to the stage.

After months of anticipation, the return of Karl-Theodor zu Guttenberg to German politics officially begins today!
You probably already know this, but KT zu Guttenberg has long captured our imagination. Trumpet editor in chief Gerald Flurry first identified Guttenberg as a man to watch about 10 years ago, and we’ve had a keen eye on him ever since. …
…But for years, events made it seem (at least to some) that this forecast was wrong. When KT resigned from politics in 2011 and moved to America, it appeared his career as a politician was over. The man, at least as far as German politics were concerned, seemed to vanish. Until this year.
Since January, rumors have swirled of a comeback, and in spring we learned that Guttenberg would return to Germany in August to campaign for the Christian Socialist Union ahead of the September 24 national election. Today there is no doubt about it: Guttenberg is back.
It’s still early, but already there is an unmistakable sense of excitement and hope surrounding KT’s return. The German media has been churning out stories on Guttenberg. The questions now coming into focus are: Is Guttenberg back for good? What role exactly does he want? Will the German people have Guttenberg back? [My beklemtoning, wat koppel met die moontlikheid dat sy uittrede eintlik ‘n vet storie was!]
These questions could be answered, at least partially, over the next seven days. Starting today, Guttenberg will participate in three major political events. Each event will be headline news, which means Guttenberg himself will be headline news. We will know in time, but this could be the turning point of the Guttenberg revival.
First, KT will deliver a major speech this evening in the Bavarian city of Kulmbach. This will be his first major speech, and it will be delivered to a sellout crowd. The speech has been sold as “Straight talk with Karl-Theodor zu Guttenberg—elections in a world in upheaval.”Tobias Guenther is the public relations manager at the city of Kulmbach, and yesterday he told me that he and his team have been inundated with inquiries about Guttenberg’s appearance.
Guenther has fielded inquiries from multiple national media groups, as well as many local outlets. More than 50 journalists and as many as 10 television crews are expected at the event. Süddeutsche Zeitung reported on Monday that Guttenberg’s address in Kulmbach is generating more interest and excitement than a speech Chancellor Angela Merkel is delivering at the same time about an hour away.
On Sunday, Guttenberg will be in Berlin and will be a guest on the Anne Will television show. Guttenberg will join the popular show to commentate on the live television debate between Angela Merkel and Martin Schulz, which will air immediately prior. This will be the first time Guttenberg has spoken live to the German people since his retirement in 2011. The show airs immediately after the live debate and is expected to capture a huge number of viewers.
Being a guest on this show is a massive opportunity for KT zu Guttenberg. Bild says Sunday’s appearance on national television will mark his return to federal politics. Guttenberg is a dashing figure with a captivating, compelling personality, and he will undoubtedly capitalize on the opportunity to connect with his people. He’s a brilliant public speaker. He knows his own mind and what he believes, what is right and wrong, and what he wants to say and the best way to say it. Guttenberg has always communicated with clarity, force and energy. Since his resignation, he has learned to balance strength with graciousness, and confidence with self-deprecating humor.
On Monday, KT will be the keynote speaker at the famous Gillamoos festival in the Bavarian city of Abensberg. This appearance too will garner national attention. Yesterday I spoke with Carolin Wohlgemuth, the public relations manager for the city of Abensberg. “I’ve never seen this level of interest in a speaker,” she told me. “The last time there was this much hype was 2012, when Chancellor Merkel came to Gillamoos.” Munich-based BR24 reported today that Guttenberg’s speech is generating much more interest than the speech of Martin Schulz, the spd candidate who is actually running against Merkel to become chancellor!
———————————————————————————————————————–

Ek het ook vroeg vanoggend, op 27-09-2017, die volgende nuusberig per e-pos vanaf The Trumpet ontvang.

Dear Frik,

I want to follow up on something Richard Palmer wrote about in yesterday’s Trumpet Brief regarding Sunday’s stunning election in Germany. He quoted commentator Martin Rupps, who predicted that Angela Merkel would appoint Karl-Theodor zu Guttenberg as her successor. [My beklemtoning. Sien ook heelonder by **]

Considering what Daniel 8 says about the prophesied strongman to emerge out of Germany, that he comes in peaceably “and obtains the kingdom by flatteries,” Mr. Rupps may be on to something. As my father has noted before, the Daniel 8 prophecy indicates that the strongman will NOT be voted in!
On my radio program this morning, I referred to an article in the Guardian that analyzed the “stunning success” of the Alternative for Germany (AfD). This is the far-right party that won more than 13 percent of the popular vote. It has never before held a seat in Germany’s parliament, the Bundestag. Now it will have more than 90. It will also become the third-largest political party in the German government.
“Does this shocking result mean that AfD is going to be the third force in German politics in the future?” the Guardian asked. “There are many reasons to doubt this. First of all, the poll showed that a stunning 60 percent of AfD voters voted ‘against all other parties’ and only 34 percent voted out of conviction for AfD. This is in sharp contrast to voters of all other parties. More than 70 percent said that it would be good if you could vote for CSU outside Bavaria—CSU is a MUCH MORE CONSERVATIVE and right-wing party than Merkel’s CDU, but only contests election in the southern state …” (emphasis added throughout).
In other words, a large majority of AfD voters indicated they would vote for Guttenberg’s Christian Social Union if it stood for election outside Bavaria! During the campaign leading up to Sunday’s election, Guttenberg and his CSU party campaigned for Angela Merkel’s CDU party.  [My beklemtoning]
Yesterday, Guttenberg acknowledged during a television interview with Bloomberg that Sunday represented a “historic defeat” for the establishment parties in Germany.  He said Chancellor Merkel would have to make concessions to his party, the CSU. Regarding Merkel’s future as Germany’s chancellor, he said German politics can be “RUTHLESS when it comes to the question of who is responsible for a certain result.” [My beklemtoning]

Germany’s two mainstream parties suffered a destructive political earthquake on Sunday. But in the aftermath, one man in Bavaria is standing strong. If anything, he seems to be standing even taller by comparison, after voters knocked other prominent German leaders like four-time chancellor Angela Merkel down a notch.
We are about to see a dramatic transformation in German politics! Soon, there will be a new German ruler who powerfully shakes Germany, Europe and all the world! When it happens, don’t forget that Trumpet editor in chief Gerald Flurry started directing your attention to Karl-Theodor zu Guttenberg in 2009. And the Trumpet has unabashedly prophesied that Germany would dominate Europe since its first issues in 1990!

[**Hier is Martin Rupps se uiters siniese woorde, vir die rekord. ‘n Hochstapler is Duitse volksmond vir iemand wat mense se vertroue wen deur iets voor te gee wat hy nie is nie, en hulle dan uit te buit vir sy eie voordeel.  Die Engelse praat hier van ‘an impostor’ en die Amerikaners van ‘n ‘con artist’.  Dit sê nogal baie, nie so nie?

Ein Hochstapler als Kanzler?

Ich tippe darauf, dass Angela Merkel Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg zum Nachfolger macht. Er ist ein Konservativer, der am rechten Rand fischen kann. Er ist ein Volkstribun wie Christian Lindner. Und er ist deutscher Adel, den lieben wir Deutschen!

Ein Hochstapler, der seine Doktorarbeit abgeschrieben hat, im wichtigsten Amt, das diese Republik zu vergeben hat? Auch darin sähe ich einen Ausdruck, dass die Bundesrepublik Deutschland in der Normalität angekommen ist.

https://www.swr.de/swraktuell/diewahlbeiuns/martin-rupps-kommentiert-erst-merkel-dann-zu-guttenberg/-/id=4869426/did=20344758/nid=4869426/1ikaqpg/index.html]

ART 097 2017-08-05 ‘n Optog kan só maklik vertolk word as ‘n onlus…

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Zuma kan nog net oorleef deur middel van ‘n staatsgreep.  Hierdie oorlewing behels meer as nét sy pos as staatshoof, dit raak ook sy persoonlike vryheid van beweging.  Hy sal baie jare lank tronk toe gestuur word as hy sy mag nou moet verloor!   En dit sál gebeur tensy hy en/of ‘n opvolger van sy keuse op ‘n manier aan die mag kan vasklou.

Ons sien nou dat daar ‘n baie groot protesoptog teen Zuma gereël word vir Dinsdag 8 Augustus 2017.  Dit is die datum waarop die mosie van wantroue teen hom in die nasionale parlement sal dien en die optog word gereël ter ondersteuning hiervan.  Gaan dit dalk die skuiwergat wees wat Zuma nodig het om aan die mag te kan vasklou?  Ek meen, as hy dit kan regkry om hierdie massa-optog op die een of ander manier soos ‘n massa-onlus te laat lyk kan hy ‘noodgedwonge’ ‘n noodtoestand afkondig.  Hou maar die EFF dop, want hulle is die mees logiese keuse om hierdie ou gunsie aan hom te bewys; hulle moet maar net reg hanteer word!

Wat is die verskil tussen ‘n Zuma-staatsgreep en die afkondiging van ‘n Zuma-noodtoestand?  Die antwoord lê in die feit dat hy nog steeds die mag sal behou, maar dan op ‘n manier waarop die internasionale gemeenskap nie so direk teen hom sal kan kom optree nie.  En die geheim hierin lê in die mate waarin Zuma ‘n optog soos Dinsdag s’n kan verander in ‘n onlus en dan die skuld daarvoor op iemand soos Malema sal kan plaas.  Die moralistiese reëls waarvolgens die internasionale diplomasie bedryf word sal verhoed dat ‘n aanvalsmag gestuur word om Suid- Afrika van hierdie nuwe diktator te kom verlos.  En ja, die leser moet tog geen fout hieroor maak nie, die Britse regering veral sal dit doen, want ons land is baie, baie spesiaal vir hulle en hul planne vir wêreldoorheersing!

Hoekom juis die EFF?  Ons weet dat Malema uit sy pad sal gaan om van Zuma ontslae te raak en stemme op hom te vestig, maar nou is dit óók so dat ene lord Renwick van Brittanje ‘n baie groot invloed op Malema uitoefen.  Hierdie Engelsman is bekend daarvoor dat hy kweenie se agent provocateur is om onmin en verdeling tussen groepe in die Brite Statebond te bewerkstellig.  Die rasionaal agter dit is is nog steeds die Westminster-idee van: Verdeel en heers!

Kom ons kyk maar wat gebeur…

Groete,

Frik Pretorius.

ART 096 2017-07-30 Die boom sal beslis pluiens – hulle praat al self daarvan.

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die boom is amper gereed om te begin pluiens, en soos die betrokke visioen impliseer gebeur dit (vir hulle) onverwags en baie vinnig. Virusse? Die ‘gat in die grond’ verwys op die simboliese vlak na ‘n graf, en kort daarna kry ons twee Volkstate…

Hou moed, en bly veilig!

[J-P(b) 22/10/14] De siener gewaar ‘n groot boom in ons land en die begin somaar van bo af weg te krummel of te ‘pluiens’ so’s hy self dit noem, en te vergaan, sodat daar ‘n gat in die grond blij, waar die boom gestaan het. Daarna siet hij in die Vrijstaat en Transvaal elk ‘n pragtige bloue boom verrijs en die dra pragtige druiwe korrels, ongeveer so groot als ‘n fatsoenlike perske. ‘En wat beteken dit? Vraag die toehoorder, helemaal verbijsterd. ‘Die antwoord is: ‘Wel, dis ons Regering wat tot niet gaat en twee ander Regerings wat opkom in Vrijstaat en Transvaal.

Groete,
Frik Pretorius.
———————————————————————–

16 Julie om 08:21 VM. •
Makhosi Khoza aan Hanlie Retief in Rapport vandag:
“Dit was ’n fout om te dink ’n bevrydingsbeweging word ’n goeie regering. Want as die ou struggle-gom verdwyn, is dit elkeen vir homself. Die ANC kon nie wegbeweeg van sy ondergrondse kultuur en militaristiese voorskrifte nie. Dis hoekom die hele land opstaan teen Zuma, maar die ANC doen en sê niks.” … “Ek dink eerlik Suid-Afrika moet nou ’n legitieme, moderne regering kry. Ek is nou verby bang wees. Ek was. Maar nie meer nie.” (Foto: Conrad Bornman)

ART 095b: 2017-05-16 In aansluiting by: Staan Antichris al nader…?

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek was vir ‘n lang tyd stil gewees en ek weet nou dat sommige lesers al begin dink het dat ek belangstelling verloor het. Dit was egter nie regtig so gewees nie. Ek is nie so seker dat ek persoonlik verantwoordelik was hiervoor nie, maar ek vra nietemin om verskoning vir die stiltes. Weet dan net dat ek dit self nie altyd kan verduidelik nie. Hoe sal ons in elk geval regtig weet wat ons motiveer om te doen wat ons doen? Is dit iets uit die verlede wat ‘n mens dryf, of dalk ‘n droom wat ‘n mens in wording probeer werk? Dit is nie altyd so makllik om te kan sê nie, maar ek skryf in elk geval nie om sommer maar net ‘iets’ te skryf nie. Hierdie artikels, saam met my boeke, is nie ’n soort gewildheidskompetisie vir my nie en ek skryf slegs as ek daardie sekere ‘drang’ daartoe voel. Die leser kan egter aanvaar dat wat ek hier te sê het opreg bedoel word, wáárom ek dit dan ookal doen, of selfs wáárom die stiltes tussen artikels dan ook soms lank word.

Die tye waarin ons leef is baie, baie moeilik vir ons. Ek kwalifiseer ook al om as ‘n oudste van die volk gereken te kan word, en al wat ek maar in daardie hoedanigheid kán sê is: Hou moed en hou uit! Die einde van die gemors rondom ons is al soveel nader as toe ek ‘amptelik’ in 2004 daaroor begin skryf het. Daar is nog ‘n opdraande of twee aan die kom voordat die tyd vir ons vrywording by Prieska gekom het, maar ons het nie meer oneindig ver om te gaan tot dáár nie! AS my vooruitskatting korrek is, en ek erken dat daar geen waarborg is hiervoor nie, behoort ons ons nuwe (en finale) leier so teen middel Maart 2019 by Prieska aan te stel. Op daardie punt sal al die fisieke aanslae op ons, al die swaarkry, en al die vernederings wat op ons afgedwing word, vir altyd verby wees! Die kragte wat ons volk al soveel honderde jare vervolg en probeer uitwis sal dan binne ‘n week of twee daarna finaal vernietig word, en ons sál as ‘n gelowige Verbondsvolk oorleef! Die Bybel het NIE verniet deur Bileam in Num 23, deur Dawid in Ps 22:32 en Ps 102:19 en ook in Jes 43:21 geprofeteer oor die ‘volk wat nog gebore moet word’ NIE, en die Gelofte wat daardie volk uiteindelik in 1838 afgelê het, het ook NIE in isolasie plaasgevind NIE! Ons sal heeltemal vry word: Glo dit gerus en lewe voluit elke dag!

Hou moed, ons is amper daar…en beskerm en ondersteun mekaar asseblief langs hierdie pad. Ons het mekaar nodig in hierdie dae van erge verdrukking en gerugte van uitwissing en die enigste manier om lewend anderkant uit te kom is om mekaar in opregte naasteliefde te ondersteun op die stuk pad wat ons nog tot by Prieska moet loop. Ons kan in elk geval tog nêrens anders gelukkig wees as nét bymekaar binne die intieme omhelsing en beskerming van ons volkwees nie! Ons kan tog ook nêrens anders oorleef nie!

Maar kom ons gaan nou aan met vandag se artikel, want ek glo die inhoud daarvan dui ‘n vêrdere mylpaal aan op ons pad na daardie toekoms. Hierdie kennis sal ons oënskynlik nie juis baat op ‘n onmiddellike basis nie, dit is so, maar verwerkte inligting is altyd die basis van kennis, wat nie net sinvolle vooruitbeplanning moontlik maak nie, maar wat ook insig in die ontwikkelende situasie bring. Al hierdie dinge saam gee die begrip, wysheid en die lydsaamheid waarsonder ons nie sal kan oorleef nie. Vandag se artikel streef dan ook daarna om juis hierdie punt te bereik.

Dit gaan nie help om ons huidige en komende probleme te wil wegpraat nie, want dan gaan die ontnugtering en die chaos vorentoe soveel groter wees. Die saak rondom die Antichris is een van hierdie ‘baie werklike’ komende situasies, en vandag se artikel wil hierdie spesifieke saak nog verder oopmaak. Die verskil tussen hierdie artikelblad en ander mense se bloedstollende idees oor Siener is natuurlik dat hierdie een minstens oplossings vir ons probleme wil voorstel en nie wil vassteek en bly hamer op die bloedlating en doodslag wat ‘enige oomblik op die blanke kan losbars nie’. Ek kan nie eers begin dink hoeveel sulke leidrade ek reeds voor my volk neergelê het nie, en die leser moet weet dat daar nog meer daarvan sal kom soos die tyd daarvoor aanbreek! Geweegde kennis en insig dryf altyd kunsmatig-geskepte vrees uit, en dit is veral waar ten opsigte van die bloedstollende stories wat oor Siener se visioene versprei word!

Nou, ek is op grond van sekere inligting in die Skrif van mening dat die Antichris nie werklik ‘n probleem vir ons volk en ons deel van die wêreld sal inhou nie. Maar sy bestaan en sy openbaarmaking is wel baie belangrik vir enige poging om ‘n tydskaal van gebeure af te lei. En asseblief, moenie die teologiese nonsens glo dat ons nie hierdie inligting mag probeer oopkrap nie. Dit was, en is nog steeds, satanies bose lering en voorskrifte wat aanvanklik by die verloopte bose Farisitiese ‘priesters’ van die Judaïsme begin het, en wat later deur die ewe bose Rooms-Katolieke kerk voortgesit is. Die doel hiermee is nog steeds om die gelowiges te ondergrawe met vals inligting en deur vrees te manipuleer met die uiteindelike doel om hulle uit te wis! Ek glo, inteendeel, dat ons juis hierdie aanwysers vanaf ons Vader ontvang het sodat ons voorbereid kan wees vir wat kom. Siener word byvoorbeeld óf grotendeels verdraai, óf doodgeswyg, maar sy visioenêre verhaal dui baie duidelik aan hoe ons aan die smeltkroes kan ontsnap…as ons mense maar net bereid sal wees om te begin krap daaraan, of dan minstens wil begin hoor wat die uwe daaroor te sê het! Dit kan só baie lewens spaar as dit reg gebruik word! Dit is trouens na my mening juis waarom ons hierdie verhaal ontvang het!

Maar nou goed, daar is ‘n ou spreekwoord wat sê: Praat van die die duiwel dan trap jy op sy stert, en ek dink dit het nogal so gebeur tussen ART 095 van 2017-05-11 en vandag s’n. Die twee koppel vir my direk aanmekaar en daarom het ek vandag se artikel gemerk as Art 095b

Dit gaan nog steeds oor Baron K-T zu Guttenberg. Ek wil nie sê dat hy sónder enige twyfel daardie pylstert is nie, dit kan nog steeds verkeerd wees, maar juis hy het vanoggend onverwags wéér onder my voet beland. En ja, dit begin al meer lyk of hy inderdaad dié man is waarna ons soek. Hy sal, volgens alle aanduidinge minstens baie intiem te doen hê met die organisasie wat die Antichris gaan voortbring. Die video van sy geliefkoosde musiekgroep spreek in hierdie opsig boekdele van die man se karakter, sy belangstellings, sy binnewerke en inderdaad sy volledige geloofstelsel. Besluit maar vir uself wat om daarmee te maak…

Ek het in die vorige artikel gesê dat ek ‘n ‘Google alert’ oor hom aangeskakel het, en toe ek vanoggend my rekenaar aansit was hy skielik weer voor my. Hierdie keer het dit gewys dat hy ook heeltemal stilweg besig was om op ander maniere in te grawe as bloot net op die internasionale politieke terrein. Die gedagte is egter glad nie vreemd nie, want politiek en ekonomie loop tog saam soos twee bene aan dieselfde lyf. Vandag se (blits-) artikel vra onder andere dan ook die vrae óf die inligting in die mediaberig hieronder inpas by die strekking van Art 088 van 2016-05-13, en indien wel, hóé dit inpas. En dan natuurlik ook saam met al die ander artikels wat ek oor hierdie man én die onderwerp gedoen het. Ek dink nie ons moet die twee sake as onafhanklike voorkomste beskou nie en dit lyk nogal of Zu Guttenberg met albei te doen kan hê.

Hier is die betrokke berig oor sy stille doen en late en hoe dit die wêreld ‘tussen die lyne’ kan raak. Die res daarvan sal ons maar moet identifiseer en bespreek soos ons gaan. Ek het, om die waarheid te sê, reeds in my binnekamer begin wonder oor waarheen hy en sy span met die wêreld op pad is met hierdie stille poging. Ek dink ek weet, en dit sal waarskynlik ‘n soort ‘Bill Gates-plan’ wees om die wêreld se monetêre stelsel te kaap. Ek vermoed dit kan dalk dieselfde soort beheer wees wat Gates met sy Microsoft oor die wêreld se rekenaarstelsels verkry het. Ons sal seker maar moet wag om te sien wat uit hierdie basiliskeier gaan uitbroei, maar ek verwag dat dit op die totale beheer van die wêreld se geldstelsel gaan uitloop: ek vermoed hy gaan alle geld en verwante rekenaarstelsels onverwags vervang met iets soos ‘bitcoin’ en dat hy die uitreiking en aanwending daarvan baie streng gaan beheer.

Groete,
Frik Pretorius.
—————————————————————————————————

Met die nodige erkenning aan:
http://www.coindesk.com/meet-the-german-baron-who-thinks-blockchain-will-beat-the-middlemen/

Meet the German Baron Who Thinks Blockchain Will Beat the Middlemen
May 15, 2017 by Michael del Castillo

The former head of Germany’s armed forces is now helping to bring blockchain tech to some of the world’s largest financial institutions.

An early advisor to distributed financial technology firm Ripple, not to mention a bonafide German baron, Karl-Theodor zu Guttenberg today plays a key role in enabling the heavily funded startup to make inroads in the banking sector. But as co-founder of consultancy Spitzberg Partners, he is setting his sights beyond finance.
Over the course of his time at both the Ministry of Defense and Minister of Economics & Technology, zu Guttenberg built up an extensive network of global politicians, technologists and bankers.

Long rumored to be a potential candidate to replace his former boss, German Chancellor Angela Merkel, zu Guttenberg last month revealed exclusively to CoinDesk that his firm had partnered with the State of Delaware’s blockchain initiative to help bring a global tech cohort to the tiny US state. Now, he says his firm has taken on a “significant portion” of blockchain companies as clients and is consolidating those resources to focus on a concerted push to bring the technology to the world.

At Spitzberg’s New York City headquarters, zu Guttenberg explained how the work he’s conducting in Delaware, with Ripple and with other blockchain firms, is part of a larger plan.

Zu Guttenberg told CoinDesk:
“I always tell the dreamers in the bitcoin community and the blockchain community, don’t expect that this will happen at one point and everyone is enlightened. It will be a bumpy process.”

Seeking disruptors

Zu Guttenberg founded New York City-based Spitzerg Partners in August 2013 in reaction to requests he said he received from leaders in the US tech sector for advice on navigating complicated geopolitical issues.

After commissioning a study on the leading causes of failed companies, he narrowed the reasons to inadequate geopolitical and cross-cultural knowledge, as well as an inability to properly understand the regulatory implications of both.
“I was interested in the fact that they were burning billions [of dollars] in their attempt to roll out by entirely misunderstanding a few core elements,” he said.

Currently, Spitzerg focuses on revenue generating firms in four main industries – Internet of Things, artificial intelligence, big data analytics and blockchain – with a rapidly growing cohort of blockchain startups, though the co-founder didn’t share the exact number.

Zu Guttenberg defines his typical client as a company that could become the subject of either a “fiercely led political debate, a harsh counter-reaction by old industry or a combination of both.”

He added:
“And there are many.”

The first pebble

Zu Guttenberg first caught the blockchain bug in 2012 at a conference where he met the co-founder of San Francisco-based Ripple, Chris Larsen and New York-based Digital Currency Group founder and CEO, Barry Silbert.
Following a conversation with the two, zu Guttenberg said his interest was piqued, mostly about the idea of a shared ledger with the power to let counterparties do business without a middleman.
He bought about $30 worth of bitcoin and began a dialogue with Larsen that culminated in July 2014 when he formally joined Ripple’s advisory board.

At the time, he had been working on a series of unpublished articles about international capital flows and the history of correspondent banking, and discussed the role that Ripple’s cryptocurrency, XRP, could potentially play in freeing up dormant money in banks around the world.

With XRP in the midst of an explosive growth cycle that has seen it become the second-largest cryptocurrency by market cap, zu Guttenberg and his team have continued to work behind the scenes to help build out Ripple’s network.

Most recently, Ripple has added 10 new financial firms to its network, including MUFG in Japan, BBVA in Spain and SEB in Sweden, and has completed a pilot with 47 global banks.

Though Ripple has set legacy financial technology firm Swift square in its sights, zu Guttenberg said that Ripple’s secret to widespread adoption has been recognizing when to play nice with other legacy platforms.

“Many of these players, although they are sitting on already rotten instruments or structures, will be in place, and in power,” he said. “[They will be] dramatically empowered by political circles for quite a while and they’re still extremely influential.”

Global vision

To help modernize those legacy systems, though, Ripple will require more than just a willingness to play nice with banks. Government support is crucial.

Zu Guttenberg cited smaller nations such as Estonia and Singapore, and jurisdictions including the Zug region of Switzerland and Delaware, as fundamental testing grounds for the types of legislation that might one day underpin a new financial infrastructure.

Specifically, he said the “charm” of Delaware’s increasing openness to blockchain should serve as a template for jurisdictions around the world.

Most recently, Delaware state senators introduced a bill that would explicitly name blockchain as a recognized technology to support the owning and trading of corporate stocks.

“Why don’t we translate the Delaware experience to another state or city in Germany?” zu Guttenberg asked. “Why don’t we try to do the same in the Middle East? Why don’t we try to do the same in Latin America somewhere?”

The ex-minister added that he’s already had conversations with his former boss, German Chancellor Angela Merkel, in which she expressed a “general” interest in the technology.

“The question is, will every department be adopted, or will it just be two or three departments doing it?” he said.

While he said the topic of how blockchain is being adopted by governments comes up organically in his meetings with leaders around the world, zu Guttenberg argued that the push to bring blockchain into widespread adoption will require a more concerted effort.

“People [need to] deliver the experiences from these test runs to other governments, to old industry and back to the blockchain industry.”

He concluded:

“That doesn’t happen by itself and we’re delighted to be at that intersection.”

Disclosure: CoinDesk is a subsidiary of Digital Currency Group.
Karl-Theodore zu Guttenberg image via Wikipedia
RippleDelawareSpitzberg Partners

ART 095: 2017-05-11 Staan Antichris al nader…?

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het in die verlede heelwat geskryf oor die moontlikheid dat baron K-T zu Guttenberg (uiteindelik) die leierskap van Duitsland sal oorneem. Die gedagte wat saam met dit loop is dat hierdie man, wat ‘n toegewyde Rooms Katolieke Christen blyk te wees, dan ook die komende Antichris sal wees. Ek het baie moeite gedoen om te probeer bewys dat die aanklag inderdaad gewig dra. Maar die groot vraag hier is natuurlik nog steeds hoe geregverdig hierdie stelling werklik kán wees, want dit is per slot van sake ‘n baie ernstige klag teen enige man wat homself ‘n Christen noem. Maar meer as dit, die gedagte as sulks lê natuurlik dan ook nog vierkantig ingebed in die teen-aanklag dat hierdie sommer net ‘n storie is wat deel vorm van die sogenaamde ‘conspiracy theory’. Hierdie konsep van ‘n ‘samesweringsteorie’ is, interessant genoeg, oorspronklik geformuleer en uitgedra deur die Illuminati (lees as: Globaliste) as ‘n rookskerm om hul eie bedrywighede mee weg te steek. Vandag word dit natuurlik vrylik teen enige ‘fluitjieblaser’ oor hul bedrywighede gebruik.

Maar so sal ek eers ‘n bietjie agtergrond moet vaslê om vandag se artikel beter te kan plaas en meer verstaanbaar te maak. Die leser sal uiteindelik sien dat Zu Guttenberg self die antwoord op ons vraag verskaf het deur sekere van sy persoonlike voorkeure wat deur almal in die openbaar gesien kan word.

Op hierdie punt moet ek egter eers ‘n wyle stilstaan by die begrip ‘Antichris’ as sulks om een of twee dinge uit te wys wat baie min mense van weet, of selfs van wil weet. Hierdie begrip beteken eintlik iets anders as wat ons geleer is. Die ‘kerklike establishment’ het dit oor tyd aangepas en verdraai om iets baie boos te beteken. Hulle het dit gedoen om ons ‘bang te praat’ met die doel om ons ‘in die Naam van Jesus’ na hul smaak te kan manipuleer en te gebruik.

In hierdie verband wil ek dit ten eerste stel dat daar na my mening nog altyd, van baie kort na Christus af, nog net een kerk in die wêreld was, en nog steeds is, en dit is die Rooms Katolieke kerk. Alle ander kerkverbande en/of organisasies wat die naam van Jesus Christus bely is sedert Martin Luther bloot die Rooms Katolieke Kerk In Protes! Die rede hiervoor is dat Luther absoluut niks wesentlik ‘hervorm’ het nie, behalwe om die aflaat van sondes weg te neem, die beelde uit die kerkgeboue te gooi, en om die aanbidding van sekere ‘buitepersone’ te verander na slegs Vader, Seun en Heilige Gees. Die absolute kern van die ‘hervormde’ Protestantse geloof, die teologiese basis en agtergrond, het dieselfde gebly as dié van die oorspronklike moederkerk.

Nou, of die Protestantse kerk en die Charismatiese groepe dit wil weet of nie, die teologiese basis waarop die Rooms Katolieke kerk gebou was, was die Mithra-godsdiens van die ou Romeinse Ryk. Hulle het bloot bekende name in die geloofservaring van die mense van die tyd oorgeplaas na sekere figure in die Mithra-godsdiens om die ‘nuwe’ teologiese konkoksie algemeen aanvaarbaar te maak. Die geestelike leierselement wat op daardie stadium nie wou saamstem nie, die werklike protesteerders, is die een na die ander gerieflik onverwags oorlede…en die wat later in opstand gekom het teen die idee is bloot as ‘hekse en ketters’ afgemaak en lewendig in die openbaar op houtstapels verbrand. My klagte is dat hierdie teologiese basis net so na ons oorgedra is en dat die ‘kerk’ in sy geheel op afdreiging en vrees gebou is, en nié op Vader se Liefde nie! Almal van hulle, sonder uitsondering, stuur die mense wat nie aan hul mensgemaakte definisies en voorskrifte van daardie Liefde voldoen nie summier hel toe.

Ek spring nou oor baie eeue van ontwikkeling, maar hierdie nuwe teologie van Rome was ‘n verwerking van die Romeinse staatsgeloof, wat afgestem was op die (ou) son-god kultus van Babilon, wat ontstaan het vanuit die aanbidding van Marduk, die oorspronklike god van Babilon. Ons praat in hierdie opsig van ‘n tydvak wat so min of meer 3,000 VC sigbaar na vore begin tree het, en wat ‘n soort ‘amptelike’ beginpunt gehad het in ongeveer 2,200 tot 2,100 VC. Dit is juis om hierdie rede waarom die Goddelike stryd teen Babel (Babilon) die absolute fokuspunt vorm in die profete in die Bybel en ook in laaste boek in die Bybel, die Openbaringe aan Johannes. En dit is ook die rede waarom die kerk van ons tyd die profete én Openbaring heeltemal links laat en nooit daaroor praat nie. Die kerk vorm na my mening dus absoluut en ten volle deel van hierdie ‘samesweringteorie’ teen die gelowiges wat na ons Vader roep om hulp – want Hy is ook die Messias wat die Ou Testament belowe het eendag sal kom om ons te bevry van die koning van die wêreld, oftewel dan die ‘god van hierdie wêreld’, soos wat Jesus hom beskryf het. Ons praat dus nog steeds van ‘n stryd teen Marduk van Babilon in die Bybelse ‘laaste dae’, wat volgens alle aanduidinge besig is om in sy laaste stadiums in te gaan.

Die Bybelverhaal sê dat die Romeinse owerhede ‘n naambord op Jesus se kruis geplaas het wat gelees het: Die Koning van die Jode. Die groep Christusgelowiges besef dit nie altyd nie, want hulle is geleer om nie op hierdie onafhanklike manier te dink nie, maar hierdie naambord het in werklikheid twee betekenisse aan ons oorgedra. Die eerste was dat Hy inderdaad die Koning van die Jode, oftewel Juda was, want Hy was in die bloedlyn van Dawid uit die stam van Juda gewees. Ons verstaan hieruit dat Hy dus die hele Israel se Koning was. (Ek sal in my volgende boek aandui waar die sogenaamde verlore stamme was, want hulle was nie regtig verlore gewees nie. Dit is maar net deel van hierdie ‘Mardukaanse sameswering’ om ons aandag weg te lei van die werklikhede van die geskiedenis, maar ook van ons toekoms af.) Die ander rede vir die naambord, wat dan ook die werklike een was, was dat die benaming ‘n fyn en subtiele stukkie spot was met Israel (én hul God) omdat Rome hul staatsgod Mithra, oftewel die songod van Babilon, as die Koning van die Wêreld beskou het! Rome het Jesus gekruisig suiwer en alleen omdat hulle Hom as ‘n rebel beskou het wat ‘n gevaar vir die staat ingehou het. Dit het absoluut niks te doen gehad met die redes wat die Roomse kerk vir ons in ‘hul weergawe’ van die Nuwe Testament aangeteken het nie.

Hier is dan ook nog iets wat relatief min mense van weet: Die kruisiging van misdadigers was ‘n doodstraf wat destyds uitsluitlik vir hoogverraad en rebellie gereserveer was. (Die Judeërs het sulke mense lewendig begrawe, soos byvoorbeeld Lazarus wat ‘uit die dood opgewek is’.) Koning Jesus wou in opstand kom teen Rome en dit word onder andere bewys deur sy eie verklaring dat Hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar die swaard! Hierdie inligting is baie versigtig en ‘strategies’, maar nog steeds baie doelbewus deur die oorspronklike kerkvaders uit die Bybel weggelaat! Die kerk praat nooit hieroor nie, want dit is van hul kant af gesien beter om nie slapende honde wakker te maak nie.

Die begrip ‘Antichris’ beteken letterlik om ‘in die plek van Christus as Koning’ te wil optree, en dit is presies wat Marduk van Babilon duisende jare voor Christus reeds met ons Vader probeer doen het. En ja, hierdie is ‘n lang storie, maar hy het inderdaad beheer oor die wêreld gekry, want juis Jesus het dit erken! Ek gaan nie nou hieroor uitbrei nie, dit is nie die plek of die tyd om dit te doen nie, maar die Persoon wat ons ‘Vader’ noem is in werklikheid die Persoon wat die Ou Testament ‘die Messias’ noem. Hierdie begrip verwys na ‘n ‘gesalfde Koning’, en dit is presies die persepsie wat die Rooms Katolieke kerk probeer skep met die aanstelling van een van hul eie mense as die sogenaamde ‘Antichris’. Die Britse Vrymesselary het op hul beurt óók ‘n kandidaat vir hierdie aanstelling, en dit sal op hierdie stadium waarskynlik iemand soos Charles van Engeland wees. Dit is myns insiens presies waarom juis Engeland ‘n aanval deur die Turk en drie ander Indiër-terroristegroepe in die visioenêre verhaal juis op Duitsland loods. Dit is niks meer as bloot ‘n Engelse poging tot ‘n staatsgreep op die Europa Regering met die doel om die Vatikaan se keuse vir die nuwe wêreldleier uit te haal nie. Dit is die enigste haalbare manier waarop die Illuminati (deur die Britse Vrymesselary) se keuse as Antichris aan bewind kan kom, want Brexit het ook meegebring dat alle moontlike politieke roetes na so ‘n aanstelling summier afgesny is. Hulle kan dit dus nog net deur ‘n militêre staatsgreep op Duitsland doen.

Ek het in my eerste boek, Wat is die Waarheid?, gesê dat ons hierdie komende stryd ook kan sien as een tussen twee geestelike groepe, naamlik die Lutherse kerk versus die Episkopaalse Anglikaanse kerk, en hoe naby aan reg was dit nie gewees nie! Wat ek toe nie geweet het nie was dat die Vatikaan net die geestelike dryfkrag ager Duitsland sal wees aan die begin van die oorlog. Ek verstaan nou dat die Vatikaan op die stadium waar ek hierdie spesifieke waarneming gemaak het reeds vervang sal wees deur ‘n nuwe ontwikkeling in die geestelike siening in Duitsland. Dit loop saam met die feit dat ‘n vierkantige geel steen (‘n Britse militêre mag) onverwags stamp-stamp deur Duitsland loop en hul parlement platloop (hul regering dus). Die kleursamestelling van die Duitse generaal se kleredrag wat op hierdie punt na vore kom verwys na ‘n geestelike beweging wat ons kan aandui as iets soortgelyk aan die bekende Lutherse kerk. Die Duitsers groei deur vier stadiums van geestelike ontwikkeling en dra uiteindelik die wit klere wat ons Vader-God se staatkundige ideologie aandui, en hierdie generaal kom tydens die tweede stadium in hierdie volgorde na vore. Die belangrike punt hier is dat die oorlog op daardie stadium reeds volledig aan die gang is en dat Duitsland hier vir oorlewing moet veg, en dan natuurlik ook dat die Engelse se bose plan op wêreldoorheersing duidelik openbaar is. Die Duitsers kan op hierdie stadium nie meer stop nie, al is die Roomse invloed weg, want hulle veg op daardie stadium teen ‘n uiters bose vyand vir hul oorlewing!

Frau Merkel se tyd as leier van Duitsland is duidelik verby, maar sal die man wat die leisels by haar oorneem dan werklik so boos wees dat ons hom selfs as ‘Antichris’ kan sien? Ek het in die verlede heelwat beredeneerde stawende argumente hiervoor op die tafel geplaas en vandag se artikel sal daarop voortbou. Ek gaan dit wys aan die einde van hierdie artikel, maar die jongste inligting wat ek hieroor ontvang het maak dit moontlik om relatiewe vaste afleidings te kan maak en ek is maar net eerlik as ek sê dat dit my inderdaad laat gril hierbinne…!

Die basiese gedagte dat Baron zu Guttenberg die komende leier van Duitsland (en daarom ook Europa) sal word kom van ‘n Amerikaanse ‘kerkgenootskap’ met die naam The Worldwide Church of God in Philadelphia. Hulle publiseer hul sieninge onder andere op ‘n internetblad met die naam The Trumpet en ek het daarop ingeteken om gereeld kwaliteit inligting oor Zu Guttenberg te bekom. (Ek het ook ‘n ‘Google alert’ opgestel om alle inligting op die internet oor hom onder oë te kan kry, so ek mis niks van hom nie.)

Nou, ek het geen respek vir The Trumpet se spesifieke idees oor ‘God’ nie, maar dit is ‘n heel ander storie wat dalk later aandag kan kry. Vir die rekord wil ek nou net sê dat hul geestelike sieninge volgens my oortuigings uiters polities-subjektief en heeltemal verdraaid van aard is. Hulle vertoon egter een negatiewe karaktertrek wat in hierdie spesifieke geval baie positief in ons guns tel. Hierdie mense is oënskynlik deel van die sogenaamde Brits-Israel Visie en hulle haat Duitsland en die Vatikaan met ‘n absolute passie. Daar is goeie redes hiervoor, wat almal teruggaan na die vervolging van die ou-Tempeliers, waaruit die moderne Vrymesselary uiteindelik ontwikkel het.

Die belangrike punt hier is dat hulle hulself ook voordoen as die énigste kerkgenootskap in die wêreld wat die volle Waarheid het en daarom ook die alleenreg het om die Woord van Jesus aan die wêreld te kan bring. Hulle moet dus baie seker wees dat enigiets wat hulle van Duitsland of die Vatikaan (en Antichris) sê in alle opsigte korrek moet wees. Hul navorsing is daarom uitstekend, want hulle kan gewoon nie bekostig om veral oor hierdie twee groepe te lieg nie en daarom kan ons hierdie beweringe geredelik aanvaar. Die leser moet egter hier ook verstaan dat die Bybelverhaal heeltemal staatkundig van aard is en eers daarna moontlik as ‘n ‘godsdienshandboek’ vertolk kan word.

Die krities belangrike vraag wat uit hierdie beweringe ontstaan is: Kan ons werklik met gesag wil beweer dat hierdie hoog-gebore edelman, en absoluut toegewyde Katoliek, inderdaad ‘die man van sonde’ kan wees? Ek dink die antwoord kom voor in ‘n e-pos wat ek vanoggend van The Trumpet ontvang het. Ek gaan niks verder hieroor sê nie en gaan bloot hierdie brief publiseer, asook die youtube-adres van ‘n toepaslike video waarna u beslis moet gaan kyk. Hierdie video is ‘n opname van ‘n musiekgroep wat The Trumpet beskryf as zu Guttenberg se mees gewilde musiekgroep. Sy voorkeur word baie duidelik onderstreep deur die feit dat hy in die verlede saam met hulle op een verhoog verskyn het, en dat dit binnekort wéér gaan gebeur. Dit alleen sê vir my dat die baron ‘n baie spesifieke teikengehoor in die oog het, en die soort mens wat in die video aan die voete van hierdie musiekgroep kniel en (saam met) hulle aanbid maak my sidder van walging! Ons kan dit alleenlik oorkom in die Krag van ons Vader, maar pasop nietemin vir die energie wat in hierdie mense opgesluit lê!

Hierdie musiekgroep se naam is AC/DC en hulle is duidelik betrokke by die musiekgenre bekend as ‘Heavy Metal’. Dit is dan ook na my beskeie mening VERY heavy metal hierdie! Die titel van die video is vir die doeleindes van hierdie artikel nogal baie toepaslik ook, in ‘n dubbele sin van die woord, want dit heet: The Way to Hell. Wat se soort mense is dit wat voorkeur gee aan hierdie soort musikale gemors, en u sal ‘n groot massa van hulle op die video sien, want dit kom duidelik reguit uit die hel uit! En DIT is nogal die voorkeur-musiek van ‘n toegewyde Rooms Katolieke Christen wat ‘n plek en rol in die wêreldleierskap vir homself oopgekerf het! U kan hierdie spektakel gaan bekyk by: https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI.

Maar lees asseblief nou eers die verkorte brief wat ek vanoggend ontvang het en gaan kyk dan na die video van die musiekgroep waarna ek hierbo verwys het…en gaan dan asseblief in u binnekamer en vra om ons Vader se beskerming teen die kragte, die magte en die energie wat teen ons losgelaat word! Ek sal later my mening oor Angus Buchan lug, maar u moet nou al duidelik verstaan dat hy ons nie in hierdie saak kan help nie, inteendeel…

Die beklemtoning in swart kursief hieronder is deurgaans myne.

Groete,
Frik Pretorius
=====================================================================================================

May 10, 2017

Dear Frik,

Regular Trumpet readers will be well acquainted with the name Karl-Theodor zu Guttenberg. We’ve closely monitored KT now for more than seven years. He’s the man Trumpet editor in chief Gerald Flurry has repeatedly identified as the likely candidate to become the prophesied strongman of Europe.

We’ve maintained this view despite the fact that Guttenberg resigned as Germany’s defense minister, left German politics, and relocated to America. Six years have passed, and today it is widely reported that KT is planning his political resurrection.

This week it was announced that KT will be the keynote speaker at the Gillamoos Fair in Abensberg on September 4. More than 250,000 people visit Gillamoos each year; it’s one of Germany’s oldest and most popular fairs, where a politician or two traditionally addresses the crowd on the last day. Guttenberg has spoken at Gillamoos before, in 2009, when he was Germany’s most popular politician. Following the address, he took the stage with his favorite band, AC/DC.

The address at Gillamoos is a big deal. It’s a job reserved for star politicians, for individuals capable of exploiting the opportunity. The Gillamoos speech will be a litmus test for KT. If he’s received well in Abensberg, he will be received well across Bavaria.

Already it’s obvious that Guttenberg is likely to be received positively. He is liked and valued by Christian Social Union politicians, and especially Horst Seehofer, Bavaria’s president and the chairman of the party. Most of the CSU’s top leaders have been calling for Guttenberg’s return for months. It seems Germany’s media has already accepted his return.

I was in Austria over the weekend, and a friend mentioned this short sketch, which aired last week on ZDF, one of Germany’s most popular television stations. The skit is satirical, but like most satire it reveals a basic truth. The skit makes fun of the aging Seehofer, depicting him as hauling a heavy cross across the stage. The reporter explains that the burden of leading Bavaria and the Christian Social Union weighs heavily on Seehofer, but there is no one else to do the job. But then, descending from the heavens, his face radiating brightly like a god, and coming to relieve Seehofer of his heavy burdens is Karl-Theodor zu Guttenberg.

It might only be satire, but the message is obvious: Guttenberg will return as a savior to relieve Seehofer, the Christian Social Union, and perhaps even Germany of its burdens.

You can watch the video here. (It’s in German, but you will get the point).

…….

Kind regards,

Brad Macdonald
Managing Editor, theTrumpet.com

————————————————————————————————————————————

ART 094: 2016-11-08 Siener, Trump en Obama…

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.
Ek is haastig om by vandag se artikel as sulks te kom, maar ek moet noodwendig eers die (huidige) agtergrond verduidelik waarteen dit verstaan moet word. Die toneeltjie uit Siener se visioenêre verhaal waarna vandag se artikel wil kyk lê nog iewers in die toekoms en wag, maar die agtergrond daarvan is nóú besig om te ontwikkel en vorm daaraan te gee.
Daar is ‘n vêrdere groot interessantheid wat na vore gekom het hier, en ek kan nie wag om ook dit met die leser te deel nie. Ek het net skielik, en eintlik heeltemal onverwags, iets van die visioenêre verhaal verstaan wat my nog al die jare ontwyk, en dit is waarom die Britse magte aan die einde van die oorlog vanaf die suid-oostelike deel van Europa juis na Pole se kant toe vlug. Hulle word deur ‘n blou steen (Duitse militêre mag) agtervolg, maar die storie loop summier dood daar. Of, eintlik moet ek eerder sê die visioenêre inligting wat ons nodig het om die res hiervan te kan volg stop daar. U moet hier verstaan dat die Britse magte in Suid-Afrika op daardie punt van die verhaal reeds totaal en al verslaan is. Hulle het ook nie meer skepe nie, want dié het hulle gebruik om in Suid-Afrika te kom, en aan die einde van die Suid-Afrikaanse verhaal vlug diegene wat kan wegkom in elk geval daarmee van Durban na Indië se kant toe. Hulle kan dus nog net in Europa oor die land na Pole vlug en daarvandaan deur Rusland na Amerika toe.
Maar nou het hier ook iets anders skielik sinvol vir my geraak, en dit is die plek en manier waarop twee afsonderlike dele van Siener se erflating aan ons bymekaar inpas. Ons het nie visioene hiervoor nie, maar Siener het die kaarte agter in sy Bybel gebruik om aan Boy Mussmann te verduidelik hoe ‘n ander deel van die oorlog sal verloop, maar sonder om ook die visioene te gee wat dit ondersteun. Hy het gesê dat die oorlog ‘oor die Noordpool sal aanrol tot bo in Amerika, en daarvandaan af na die suide toe’. Die basiese rede hiervoor het maar eers onlangs aan die lig gekom en eintlik is dit baie eenvoudig. Die Britse magte vlug op daardie finale punt deur Rusland oor Siberië na Amerika (via Alaska) omdat die Obama regering hul bondgenote is in die stryd om hul eie kandidaat in die ‘pos’ van die Antichris te kry. Hierdie kandidaat is ongetwyfeld prins Charles, want Senator La Rouche het aangedui dat hy effektief die mag agter die Obamaregering is!
Maar nou ja, dit skep vir my ‘n probleem in dié sin dat hierdie artikel baie lank kan word as ek in diepte na die volledige prentjie probeer kyk. Ons sal daarom eers so kort moontlik na die agtergrond kyk, en dan sal ek volstaan met ‘n puntsgewyse opsomming van die visioenêre verhaaltjie as sulks. Die feit van die saak is dat daar geslagte lank ‘n reeks bose idees en beginsels in die wêreldpolitiek ingesmokkel is om die Ryk van die Antichris op te rig, en dat die gevolge daarvan wel deeglik neerslag vind in Siener se visioenêre verhaal. Ek wil daarom vandag begin met ‘n aanhaling uit ART 088 van 13 Mei 2016. Dit het daar gegaan oor Trump se moontlike verkiesing as nuwe president van die VSA. Ek het aan die einde van daardie artikel gesê:

Die enigste manier waarop hierdie bose plan volledig kan slaag, veral in die VSA, sal natuurlik wees as die Demokratiese Party se presidentskandidaat by Obama kan oorneem. Hillary Clinton blyk die aangewese persoon te wees om dit te doen, en alles wat ons van haar weet sê: Slegte nuus! en ons kan verwag dat sy dalk nog vêrder as Obama sal gaan om konserwatiewe Amerika te vernietig. Haar oorwinning by die stembus staan egter nog besien te word, want die Republikeinse kandidaat, Donald Trump, se kanse word skynbaar ook by die dag beter om die presidentskap op homself te vestig.
Ek het my tot en met laat vanmiddag glad nie aan die huidige verkiesing-sirkus in Amerika gesteur nie, maar dit het nou ingrypend verander. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek kan iets baie lelik vir Trump sien aankom hier, want gesien in die lig van die uiters vêrlinkse rigting waarin die Amerikaanse Demokratiese Party reeds beweeg het wonder ‘n mens wat alles met hom kan gebeur tot en met die verkiesing. En hierdie moontlikhede wissel van bloot op ‘n manier moreel gediskrediteer te word tot selfs dat hy vermoor kan word. Ek kan met die beste wil in die wêreld nie (meer) sien dat die mense wat die Nuwe Wêreldorde wil oprig sal toelaat dat hy hul planne dwarsboom nie, en die enigste manier om dit te verhoed is om van hom ontslae te raak. Ek kan na dese maklik glo dat hulle selfs kan probeer om hom permanent uit te haal!

Dit word nou al duideliker vir my dat die bose plan waarna daardie artikel verwys heelwat groter kan wees as wat aanvanklik sigbaar geword het. Daar het intussen ‘n hele paar versteekte dingetjies aan die lig gekom wat neig om ‘n baie donker toekomsprentjie vir die wêreld in sy geheel te skilder.
Een van hierdie teorieë is dat Hillary Clinton Amerika se vryheid in Desember 2015 by die Beraad van Parys aan die VVO weggeteken het[*]. Daar word gesê dat tussen 30 tot 50 ander lande dieselfde fout begaan het. Daar word nog heelwat méér hieroor gesê, maar die weergawes hiervan wissel ongelukkig ook ‘n bietjie. Maar die inligting wat wel al duideliker na vore kom is dat sekere versteekte pogings in hierdie rigting wel die VVO instaat stel om die finale Een-Wêreldregering fisies te kan begin implementeer direk nadat die presidentsverkiesing in die VSA afgehandel is. Hierdie is egter eintlik ‘n ietwat relatiewe begrip omdat die verkiesing, wat op 8 November 2016 plaasvind, eers in Januarie 2017 finaal afgehandel sal wees. Dit maak nie saak watter kandidaat die verkiesing wen nie, die mag en gesag word eers in Januarie amptelik aan hom of haar oorhandig. Die magte van die bose het dus nog speling van ongeveer 90-dae om hul planne in die VSA uit te voer. Hulle kan Trump dus nog blok om amptelik die volgende president te word, selfs al wen hy die verkiesing met ‘n baie groot meerderheid.
[*Ek kan nie vir die waarheid hiervan instaan nie, maar dit versterk minstens my argument dat die Antichris se sewe jaar begin het tussen 24 tot 26 September 2015 (ART 079). Ek het ook in ART 080 verwys na die Beraad van Parys waar dit onder andere gegaan het oor die probleem van oorbevolking en hoe die wêreldleiers dit wil hanteer.]
Hierdie moontlikhede is dus nog steeds afhanklik van die meer ‘plaaslike’ gebeure in die VSA, soos dat die Demokratiese Party wel die presidentsverkiesing sal wen. En ja, ons weet nou dat niks hulle sal stuit om te keer dat Trump die verkiesing wen nie, en dit sluit selfs die moontlikheid in van ‘n sluipmoord op hom. Soos dit is was daar ‘n dag of twee gelede so ‘n poging gewees, wat miskien meer van ‘n intiminerende dreigement was as iets anders, maar darem. Hier is dit egter ook kritiek-belangrik om te verstaan dat die skuldige geblyk het ‘n betaalde agent van die Hillary-kamp te wees: hy is spesifiek gehuur om Trump se vergaderings te ontwrig!
Die beste moontlike oplossing vir die Obama-kamp is in elk geval om ‘n groot genoeg krisis te skep wat hom instaat sal stel om ‘n nasionale noodtoestand te kan uitroep. U kan maar lag hieroor as u wil, maar die mees duidelike rookskerm wat hulle met alle erns en oortuiging hiervoor geskep het is die moontlikheid van ‘n dreigende inval vanuit die buitenste ruimte! Dit is ‘n rookskerm wat deur die Illuminati geskep is en die rasionaal agter dit is dat die wêreld ‘n enkele regering sal nodig hê om hierdie gevaar op ‘n gekoördineerde wyse te kan afweer. Miskien sal al die baie YouTube stories oor die afgelope klompie jare oor Nibiru, ET’s, Reptilians, Contactees, Abductees, UFO’s, Area 51, Atlantis en so meer, sin vir u begin maak. Die oorgrote meerderheid hiervan was oor die jare bedoel as propaganda om mense stadigaan aan hierdie dinge gewoond te maak. (Hier is dit belangrik om te weet dat Eisenhower, en nog twee top amptenare, blykbaar regtig in die middel 1950’s ‘n baie amptelike vergadering met sulke buite-aardse wesens gehad het!)
Maar nietemin, ek het iewers in die verlede hieroor geskryf en daarop gewys dat die sogenaamde wegrapingteorie spesifiek en juis vir so ‘n kunsmatige geleentheid geskep is. Ek glo dit is waarom Koning Jesus gesê het dat ons weg moet bly van die plekke waar ‘hulle’ sal sê dat die wederkoms gaan plaasvind en Hy weer gaan verskyn. Mense wat weens basiese onkunde en ongelooflike naïewe goedgelowigheid na sulke plekke sal stroom gaan eerder nét daar in massas doodgeskiet word as wat hulle die wederkoms gaan sien plaasvind! Nibiru is die uitsondering, want dit is ‘n fisiese werklikheid, en ons sal vinnig gewoond moet raak aan die idee dat ons son deel vorm van ‘n binêre stelel wat Nibiru as ‘n ‘tiende planeet’ insluit. Hierdie stelsel is inderdaad op pad, en dit hou sekere onaangename implikasies vir ons in, maar die belangrike punt hier is dat meeste van die massas stories wat op YouTube oor Nibiru kwytgeraak word bloot misleidende sensasie is en niks meer nie.
Maar so ‘n (kunsmatige) probleem sal Obama wel instaat stel om die verkiesing en/of die uitslag daarvan onbepaald te kan uitstel en om sy termyn as president vir ‘n onbepaalde tydperk te kan verleng. U sien, die Amerikaners glo hierdie dinge vas en hulle sal wel aanvaar wat aan hulle opgedis word. Obama sal dus ook al die magte wat hy nodig mag ag aan homself kan toeken om die noodsituasie te kan bestuur. Dit sal hom as absolute heerser in die VSA vestig en dan sal hy kan maak soos hy wil om ‘n Nuwe Wêreldorde in die VSA in te stel. Dit sal ook die beginpunt wees van die instel van ‘n Een-Wêreld Regering in Europa en om dit dan stelselmatig deur oorlog uit te brei na die res van die wêreld. (Putin van Rusland word natuurlik as ‘n rebel teen die NWO beskou, want hy wil niks hiervan weet nie en is selfs bereid om oorlog te maak teen hulle!)
Daar word baie ontkennend en beledigend gepraat hieroor, maar Amerika IS egter nog steeds die magtigste staat wat die wêreld ooit gesien het! Daar is geen ander land wat ekonomies en/of militêr teen hulle sal kan standhou as hulle regtig WIL optree nie! Duitsland is vinnig besig om op te vang, maar hulle is nie op hierdie stadium so direk in die VSA se visiere nie.
Rusland is in elk geval tans die naaste volgende moondheid wat kán terugveg, met sowat 5% van die Amerikaanse/Europese vermoë, maar dit is ook maar net omdat die Russse so ‘n groot voorraad kernmissiele uit die koue oorlog-tydperk oorgehou het. Die wanbalans in mag word na my mening juis onderstreep deur die feit dat Putin hierdie kernmissiele reeds as ‘n eerste en finale verdedigingslyn ontplooi het om sy land teen ‘enige’ buitelandse aggressie te beskerm. Hierdie wapens is nie speelgoedjies nie en geen gebalanseerde staatshoof sal willens en wetens dreig om sy land met sulke wapens te verdedig nie, en dan veral nie in só ‘n eenmalige en finale hoedanigheid nie. Hillary Clinton het een van die VSA se belangrikste militêre geheime heeltemal onnadenkend tydens ‘n openbare toespraak uitgelap. Sy het gesê dat dit Amerika vier minute neem om ‘n kernmissiel te lanseer vandat die opdrag daarvoor gegee is. Ons weet nie of daar ‘n verband tussen hierdie idiotiese glips en Putin se optrede was nie, toeval speel seker soms ‘n rol in gebeure, maar hy het in hierdie tyd skielik en onverwags ‘n klomp kernmissiele in Siberië na ‘n posisie verskuif direk teenaan Alaska. Hierdie missiele is nou maar net 50 myl (80km) vanaf Amerika se naaste militêre basis in Alaska ontplooi, en wat meer is, Putin het daarna openlik gewaarsku dat hulle die VSA deur Alaska sal binnedring sou daar militêre konflik tussen hulle ontstaan. En ja, al wat sal gebeur as Amerika nou meer troepe in Alaska stasioneer is dat soveel meer Amerikaners daar sal omkom! En teen die tyd wat Amerika se vier minute reaksietyd verstreke is sal omtrent die hele Amerika ook reeds platgeskiet wees!
Putin word as ‘n monster voorgestel deur Amerika se propagandamasjien, maar soos dit is, is hy miskien die heel beste staatshoof in die wêreld vandag. Dit sal byvoorbeeld vir my glad nie eers moeilik wees om myself aan Putin se kant te skaar om wêreldvrede en ook ons nasionale vryheid en volks-individualiteit te help beskerm nie: Putin is alles behalwe die Godloënaar en monster wat Amerika aan ons voorhou!
Met hierdie basiese agtergrond kan ons nou na die visioenêre voorskou in Siener se visioene oorgaan.
Tydlyn vir Siener se verhaal:
Ek wil eerstens herhaal wat ek al ‘n paar keer gesê het: Ek mag dalk verkeerd wees hiermee, maar ek glo nog steeds Siener se oorlog sal in die laaste deel van Maart 2019 uitbreek, en die tydperk tussen nou en dit is meer as genoeg vir die Illuminati om die NWO te probeer vestig. Dit is trouens juis waaroor Siener se derde Wêreldoorlog gaan, want dit is niks minder, of meer, as ‘n gesamentlike poging van Engeland en die leierselement van die VSA om Duitsland en die Vatikaan uit te skakel om die NWO te vestig nie! En, anders as wat ek in my eerste boek gedink het, dat hierdie essensieël ‘n geestelike stryd tussen die Lutherse en die Anglikaanse kerke is, kom dit uiteindelik na vore as ‘n stryd tussen die Roomse kerk en die Episkopaalse Anglikaanse kerk om die geestelike heerskappy van die wêreld. Albei is ongelooflik demonies boos, en dit was waar selfs nog vóór albei gestig is, maar u moet Nibiru verstaan om ook te kan verstaan wat die verskil tussen die twee strydpunte is. Hierdie verskil gaan juis terug na ‘n stryd wat oorspronklik van Nibiru af gekom het. Ek kan ongelukkig nie hier in diepte daarop ingaan nie, want dit is só omvangryk dat dit die onderwerp van ‘n boek in eie reg is. Dit is op hierdie punt goed genoeg om net te verstaan dat elkeen van die twee kerke sy eie kandidaat vir die idee van die Antichris het, en dat elkeen sy kandidaat aan die hoof van ‘n NWO wil aanstel.
Op hierdie punt moet ons egter eers ook vir ‘n oomblik by die rolverdeling in Siener se verhaal stilstaan, maar dan ook by die mees basiese (en geverifeerde huidige) agtergrond wat ‘n rol speel hier.
Die lande en groepe wat deelneem is Engeland, Frankryk en België wat te staan kom teen ‘n koalisie van Duitsland, VSA, Italië, Ierland, die konserwatiewe (eintlik vêrregse) Boervolk en ook ‘n staatshoof van ‘Indië se koers’. Hy bring sy land se leërmag na Europa om aan die kant van Duitsland te kom veg. Daar is vêrder ook vier terroristegroepe bedrywig in die verhaal, wat bestaan uit ‘n groep wat vir Siener soos Boesmans gelyk het met ‘n Turk as leier, en dan ook nog drie ander groepe wat onder die aanvoering van drie Indiërs staan. Die ‘Turk’ staan dus bes moontlik in beheer van ‘n groep Mongole, en ons kan vêrder aflei dat die Turk en die drie Indiërs volgens alle aanduidinge, prakties sowel as visioenêr, militante Moslems sal wees. Dit is glad nie so onmoontlik om selfs te wil sê dat hulle deel van ISIS is nie! En ISIS, soos ons nou weet, is deur Hillary Clinton gestig in samewerking met Saudi-Arabië. Min mense weet dit blykbaar, maar albei die Clintons en ook die Bush familie is direk verwant aan die Briste vorstehuis.
Die gang van die verhaal, gesien teen die agtergrond van die immer teenwoordige wrywing tussen verskillende geestelike groepe, bring aan die lig dat die Indiërstaatshoof wat by die Duitsers kom aansluit na alle waarskynlikheid ‘n Hindu sal wees wat homself teenoor die militante Islam kom stel. Dit is die geestelike kamp waarin die Turk en die drie Indiër terroristegroepe hulself bevind. Ons weet ook uit die geskiedenis dat daar erge wrywing tussen die Roomse, Anglikaanse en Lutherse kerke bestaan.
Daar is egter ook ‘n bykomende stukkie agtergrond wat ‘n kritiek-belangrike rol speel in die huidige en komende (visioenêre) gebeure. Dit is in werklikheid die sleutel wat die visioenêre voorskou vir ons volledig ontsluit. Die leser kan in hierdie verband gerus eers terugblaai na my Art 039: 2009-11-27 Wat sou Hendrik die Agste tog hiervan gesê het?
Daardie artikel bevat ’n paar verwysings wat van toepassing geword het in vandag s’n en ek haal graag ’n stukkie daaruit aan:

‘…Ek het ook al verskeie bronne raakgelees dat prins Charles ‘n sterk ondersteuner van allerhande okkultiese bedrywighede is, asook die Boeddhisme. (Daar is selfs ‘n boek deur ene Tim Cohen geskryf met die titel, ‘Antichrist and a Cup of Tea’, waarin die skrywer beweer dat prins Charles die Antichris is!)
Dit blyk verder ook dat hy veral baie simpatiek teenoor die Islam staan. Die kenners van Nostradamus sê juis dat hy gesê het dat die Islam Europa amper heeltemal gaan oorneem voordat Engeland uiteindelik wakker sal word vir die gevaar. Hulle sal die res van die Europese vasteland eers hierna begin help om die Islam te verdryf. Ek weet nie veel van Nostradamus se kwatryne nie, maar dit maak nogal sin as die Islam een van die huidige Britse troonopvolger se voorkeure is.
Die Britse vorstehuis se invloed strek natuurlik baie wyer as wat ons miskien altyd van weet. Die bekende Amerikaanse senator, Lyndon H. La Rouche, sê baie reguit dat pres. Obama vanuit Londen beheer word, en dat die Britse monargie die toutjies trek! Hierdie La Rouche is al ‘n ou man met baie dekades se ondervinding in die Amerikaanse wetgewer agter hom, en hy weet dus baie goed waarvan hy praat…’

Ek dink dit is belangrik dat ons hierdie sal saamlees met ’n paar baie belangrike ‘nuwe’ feite. Die eerste is dat Obama reeds amptelik erken het dat hy ’n Moslem is, en dat daar dus wel ’n duidelike lyn tussen sy regering en die Britse vorstehuis sigbaar is. Die tweede is dat George W Bush (snr én jnr) se oorloë in Koeweit, Irak en Afghanistan by nabetragting daarop gemik was om die bestaande regerings te vernietig om ’n regeringsvakuum daar te skep. Dit, saam met Bill Clinton se (samewerkende) beleid om eerder af te skaal en Amerika se stabiliserende teenwoordigheid te onttrek, het ’n gaping gelaat vir die Islamietiese terroristegroepe om ’n houvas op daardie lande te verkry. Hillary se betrokkenheid, as Obama se Secretary of State, het gelei tot die stigting van ISIS om die wêreld aan te kan vat met ’n uiters gevaarlike groep terroriste!
Siener se verhaal het aan die lig gebring hoe slu hierdie aanslag werklik is, maar ook hoe gevaarlik naby ons aan hierdie mense se heerskappy gaan kom! Ek dink hierdie verhaal dui inderdaad aan hoe en waar Vader gaan ingryp om ons van ’n afgryslike katastrofe te red!
Die mees moontlike tydlyn van gebeure van hier tot daar lyk soos volg:
(01) Die regeringsboom hier by ons behoort baie binnekort te pluiens. Zuma se diktatorskap staan op sy laaste bene en daardie bene wankel en swig al vinniger en al meer. Die probleem vir die ANC is dat ook hul ondergang by hom sal begin. Hy sal eerste val en dan sal die hele grote ou kolos hom in ‘n gat in die grond in volg. (En dit sluit die swart kryger met die dreigende skaduwee in, wat volgens alle aanduidinge Julius Malema kan wees.)
(02) Die nuwe regering wat in die ANC se plek sal kom sal dadelik besig raak met die toekenning en uitsny van twee Volkstate vir die konserwatiewe groepe in Suid-Afrika. Ons mense verstaan dit nie, of dalk wil hulle dit nie verstaan nie, maar dit is eintlik bedoel as ‘n doodsakker waarin ons gemaklik uitgewis kan word. (Die Britte is nog steeds besig om volksmoord op ons te pleeg, want hulle sit agter die moordveldtog op die Boervolk. En soos dit is kom die Volkstaatgedgte in elk geval oorspronklik van hulle af, want dit vorm deel van die 1902 Vredesooreenkoms van Vereeniging.)
(03) In Europa sal die lede van NAVO bewus word van ‘n dreigende terroriste aanslag op ‘n teiken ‘iewers’ in Wes-Europa. Ons kan in hierdie verband ‘n baie duidelike noord-suid grenslyn onderskei tussen ‘ou-Rusland’ en Wes-Europa. Die komende oorlog speel in alle opsigte in Wes-Europa af, en dit beweeg eers heel aan die einde daarvan oor die Noordpool tot in die VSA.
(04) Die verhaal in Europa begin op ‘n punt waar die lede van NAVO besig is om Europa te patrolleer op soek na so ‘n terroristegroep. Ons sien dit in die feit dat die bewegings van die patrollies op ‘stofgeryde paaie’ plaasvind. Die verkiesing in Noordwes vind min of meer in hierdie tydvak plaas.
(05) Die geallieerde magte, dit is NAVO, se hoofkwartier is volgens alle aanduidinge by die VVO se hoofkwartier in Geneve.
(06) Die Turk kom onverwags na vore en loods skynbaar ‘n (skyn)aanval op Duitsland. Sy doel is dalk eerder om Duitsland se militêre mag uit Duitsland weg te lok na Pole se kant toe. Dit gee natuurlik ook ‘n idee van hoe groot hierdie terroristegroepe werklik sal wees! Dit is te verstane dat die Duitsers alles sal ingooi wat hulle het, dit is hul hele staandemag, want hulle sal die Turk wil verpletter en soos dit is weet hulle nie van die res van die komplot teen hulle nie. Dit is ‘n uiters sekulêre groep mense hierdie en ek kan nie dink dat hulle hul veel aan Goddelike profesieë sal steur nie. Soos dit is hardloop hulle dan ook agter die vlugtende Turk aan na Pole se suid-oostelike deel.
(07) Die Indiërstaatshoof sluit op hierdie stadium by die Duitsers aan en hulle hoor van die komplot teen hulle en dat hulle in ‘n Engelse lokval sal inloop in Pole. Hulle lig die Amerikaanse militêre mag in daardie deel van Europa in hiervan, en dan ontstaan die spesifieke reeks van gebeure waaroor vandag se artikel handel. Ek gaan dit hier bloot verduidelik, sonder die visioenêre verwysings, anders gaan dit ‘n baie lang artikel word.
Die verhaal dui aan dat die Amerikaners en Duitsers iewers naby Pole in die veld bymekaar kom. Ons kan aflei dat die Duitsers op hierdie punt die inligting aan die Amerikaners oordra dat Engeland agter die komplot teen Duitsland sit en dat die Amerikaanse regering inderdaad deel vorm van daardie komplot. Op hierdie punt wil ek ook daarop wys dat daar reeds nou al groot onrustigheid binne die Amerikaanse militêre heers oor wat in Amerika gebeur. Dit is so erg dat hul topgeneraal so onlangs as ‘n week gelede die ongehoorde ding gedoen het om ‘n openbare beroep op die soldate te doen om nie in opstand te kom en te rebelleer as hulle nie van die uitslag van vandag se verkiesing hou nie! Daardie sentiment van onrustigheid is dus nog steeds aan die werk in die visioenêre voorskou, want dit kom daar tot ‘n finale uitbarsting. Dit hou egter sekere implikasies in rondom die uitslag van vandag se verkiesing in Amerika, en een daarvan is dat Trump dalk die verkiesing by die stembus kan wen, maar dat hy nie toegelaat sal word om in die Withuis te kom óók nie. Dit kom baie duidelik na vore in die spesifieke toneeltjie waarna ons nou gaan kyk.
Nou, ons weet aanvanklik nie waarom dit so is nie, want dit is nie regtig wat normaalweg in die praktyk gebeur nie, maar ons sien dat daar ‘n politieke leier by hulle teenwoordig is, en selfs dat hy hulle lei. Vir my is dit ‘n baie duidelike aanduiding dat die Amerikaanse regering van die dag presies weet wat gaan gebeur en dat die politieke leier juis daar is om te keer dat die Turk aangeval word! Die simboliek wat hier gebruik word beskryf die soldate as ‘n span ingespande osse wat deur ‘n touleiertjie gelei word. So ‘n touleiertjie was tradisioneel ‘n klein seuntjie gewees, en nou is dit ook so dat ‘n seuntjie telkens ‘n simbool vir ‘n politieke leier is in die visioenêre opset.
Ons moet uit die gang van die verhaal aflei wat hier gebeur, en dit is dat die Duitsers skynbaar vir die Amerikaners vra om na die Turk om te sien terwyl hulle op hul beurt die Britse militêre mag in Pole sal aanvat. Ons sien dan dat die Amerikaanse politieke leier by hulle dit egter nie wil doen nie, want hy dring daarop aan dat die hele Amerikaaanse mag omdraai en terugkeer na Geneve toe. Die enigste rede hiervoor kan natuurlik net wees dat hy nie wil nie omdat hy aan dieselfde kant is as die Turk, die Engelse en die ander terroristegroepe! En nee! Dit is nie maar net wat ek dink nie, want die gang van die res van die verhaal dui aan dat my afleiding korrek is.
In elk geval, die Amerikaanse beeste ‘draai (dan) in die rondte’, en dan verdeel die Amerikaanse soldate in twee teenoorstaande groepe. Nou, so ‘n ‘stoeiery’ dui telkens op die simboliese vlak na ‘n onderlinge bakleiery. Een van die groepe trek hierna weg na Geneve se kant toe, terwyl die ander een die Turk gaan aanval. Dit word voorgestel as ‘n (Amerikaanse) Mes wat ‘n swart vark oopsny en die nat pensmis aan die brand steek. Dit is hierdie misvuur wat die donker rokerige toestand skep waarin die Derde Wêreldoorlog in Pole begin.
Ons gaan hier stop, want al wat ek eintlik wou sê is dat dit volgens hierdie visioenêre basis lyk of Obama aan bewind gaan bly, maar dat die onderliggende en onderdrukte onrus in die VSA wel later tot volle fisiese uitbarsting gaan kom. Ek kan dalk net op hierdie punt byvoeg dat die Duitsers aanvanklik as ‘n neo-Nazi soort groep begin, maar dat hulle algaande geestelik verander en uiteindelik tot volle bekering kom. Hulle word op daardie punt ‘n werktuig in Vader se Hande en Hy gebruik hulle (en die ander groepe wat saam met hulle is) om die bose Britte en hul meelopers vanaf die suid-ooste van Europa tot in Amerika te agtervolg en daar finaal te vernietig.
Groete,
Frik Pretorius.