Slaan oor na inhoud

ART 137 2020-05-31 Koeberg – sal dit ontplof soos beweer word?

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Ek blaai vanoggend op Elsa Muller se FB blad rond en kom so op die soveelste stelling af dat Koeberg se kernkragstasie gaan ontplof. (Niklaas Siener van Rensburg – Profeet van God https://www.facebook.com/groups/427103870673448/)

Die leser kan seker maar glo wat hy of sy wil, maar hierdie storie is nét so onwaar en vals soos die een oor die geelperskereën, of die een oor die ys wat smelt, die NVDLM, ensovoorts. Ons mense weet dit maar net nie, en baie van hulle wil ook nie, maar hulle is vir ‘n “ride gevat” wat vir niks terugstaan nie!

Maar in elk geval, ek gaan hierdie keer nie name noem nie, maar hier is wat ek raakgesien het vanoggend.

“… Ons sal uit die stad moet kom. Prieska toe; Siener het gese hy sien wit tente van Kaapstad tot in Prieska. My worries is oor Koeberg. En as die krag probleme begin, dan skuif ek. Wil nie hier wees as daai plek ontplof nie. …”

Nou, ek wil nie weer kommentaar lewer oor die mistastings rondom enige (SL) “onttrekkingsplanne” nie, en ook nie oor die spesifieke ligging van die wit tente nie. Dit gaan vir my eerder spesifiek oor die heeltemal onnodige vrese dat Koeberg sal ontplof.

Ek het ‘n baie goeie en dierbare vriend gehad met die naam Beyers van Niekerk (saliger). Hy was ‘n finansiële bemarkingspersoon wat uiteindelik na geologie oorgeslaan het, en wat ook later in sy lewe ‘n meestergraad in hierdie rigting aangepak het. Hy het dit voltooi en het my toe gevra om sy verhandeling na te sien vir taalkundige foute en dit voor te berei om gedruk te kan word.

Hy het egter baie siek geword en is ongelukkig oorlede voor ek hierdie projek kon voltooi en ek weet nie wat verder daarvan geword het nie. Soos dit gebeur het, het sy vriendin die geologiese kaarte waarop hierdie navorsing gebaseer is eenkant gehou en ek moet aanvaar dat sy die saak verder geneem het. Ek het in elk geval verstaan dat sy promoter die navorsing reeds op daardie stadium goedgekeur en aanvaar het.

My eie omstandighede het egter ten tyde van sy afsterwe ook heeltemal deurmekaar geloop en ek het in die proses kontak met die vriendin verloor. Sy het nie net verhuis nie, maar sy was self reeds besig om ernstig siek te word toe ek haar die laaste keer gesien het. Ek wou daarom nog heeltyd by UP gaan uitvind of hulle my kan sê wat hiervan geword het, want dit is vir my belangrik dat my vriend die volle krediet sal ontvang vir sy werk.

Wat vir my baie interessant is hier is dat ‘n boek van die bekende predikant, wyle dr. Willie Marais, duidelik ‘n baie groot rol in Beyers se oortuigings en motivering vir hierdie studie gespeel het. Ek het dikwels gewonder of dit nie selfs die werklike beginpunt van sy navorsing was nie. Hy het hierdie boek letterlik tydig en ontydig aan my voorgehou as die geestelike bewys vir sy fisiese geologiese aannames en bewyse.

Die titel van die boek is, ‘n Man van God Gestuur, en in hoofstuk 89 van die boek het dr. Marais ‘n visoen beskryf waarin hy gesien het dat Kaapstad onder die water verdwyn en Tafelberg ‘n eiland word. Hy het by navraag gesê dat dit as gevolg van ‘n geweldige sterk aardbewing sal gebeur. Die krisis sou egter afgeweer kan word as die mense van Kaapstad tot berou en inkeer kom. Die sleutel tot oorlewing vir ons volk en anderstalige vriende is dus nog steeds opregte verootmoediging voor ons Vader!

Die kern van Beyers se navorsing het spesifiek gehandel oor die voorkoms van interkontinentale breuke in die aardkors rondom Suid-Afrika en hoe dit ons kan raak as daar ‘n groot aardbewing sou kom. En volgens hom sal daar wel ‘n baie sterk aardbewing op die een of ander stadium hier voorkom. Die verwagte sterkte daarvan sal in die omgewing van M8.5 tot M9.0 wees!

Maar so loop daar ‘n baie groot breuk van Groenland af verby Ierland, deur die bog bo in Wes-Afrika en dan al langs die weskus af en uiteindelik draai dit in Koeberg se omgewing ooswaarts tot by DF Malan lughawe. Daar kom ‘n paar breuke op daardie punt bymekaar, waaronder ‘n (tweede) baie groot een van die suidpunt van Argentinië af. As daar ‘n groot genoeg aardbewing kom sal die skiereiland waarskynlik onder die water verdwyn en sal Tafelberg ‘n eiland word.

Beyers het selfs gepraat van ‘n tsunami van tot 200 meter hoog wat Kaapstad vanuit die suide sal tref as die verwagte groot aardbewing toeslaan. Dit skokgolwe langs die breuk vanaf Suid-Amerika af sal dit veroorsaak. ‘n Baie groot deel van die Boland sal dan waarskynlik ook onder die water wegraak. (Hierdie grootte aardbewings kom volgens hom in siklusse van 500 jaar voor, maar omdat ons nie weet wanneer dit laas gebeur het nie kan dit natuurlik enige tyd plaasvind.)

Tot sover dan die agtergrond van hierdie artikel soos dit Koeberg raak.

Die eerste belangrike punt hier is dat die voormalige NP regering besluit het dat die breuk van die noorde af ver genoeg aan die westekant van Koeberg verbyloop om die kernkragstasie veilig daar te kan bou. Die navorsing hieroor was egter baie swak en heeltemal oorhaastig gedoen. Die beplanners het geglo dat die naaste grens van die breuk aan Koeberg ongeveer 8 myl (13 km) wes van Koeberg in die see gelê het. Dit was egter ‘n fout, want ek haal aan wat wyle Beyers hieroor uitgesorteer het:

“… terwyl die heel westelike grens van hierdie seismiese verskuiwing slegs 4 km ter see geleë is. Dié groot skok kom as besef word dat die noordelike asook oostelike grense van hierdie seismiese gebied tot 11 km binnelands geleë is, en nie op see nie! …”

Dit beteken dus dat Koeberg kragsentrale amper in die middel van ‘n uiters onstabiele stuk aarde gebou is! ‘n Mens wonder hoe so iets so maklik verby ministeriële toestemming kon gekom het om gebou te kan word. Of hoef ons regtig te wonder hoe?

Die tweede punt is dat die kragstasie nie sal ontplof nie. Dit kán nie omdat dit nie ‘n kernbom is nie en die ergste wat kan gebeur is dat dit bloot onder die water sal verdwyn. Daar is ‘n baie groot verskil tussen ‘n kernbom en ‘n kernkragstasie en die twee is nie eers naastenby dieselfde ding nie. Die kernbrandstof wat die kragsentrale gebruik is nie naastenby sterk genoeg verryk om ‘n bom daarvan te kán maak nie. Daar is internasionale kernverdrae wat hierdie maatreël baie streng toepas, juis om te keer dat dit vir sulke doeleindes gebruik kan word.

Die derde punt is dat dit wel geweldige kern-besoedeling in die seewater sal veroorsaak, en dit wil ons natuurlik glad nie hê nie. Die stasie sal dus na ‘n veiliger staanplek verskuif moet word.

Moenie dat Snyman se ‘horror-stories‘ oor Siener se visioene u nog steeds bang maak nie! Ek sê weer: u hoef my seker nie te glo nie, maar weet in elk geval dat alles daarvan duimsuigstories is. Wat my wel verskriklik verontrus is dat alles hiervan net té perfek inpas by wat die NWO vir ons beplan om spontaan toevallig te kán wees!

Hou moed, ons sal veilig by Prieska uitkom, ten spyte van die mense en doemprofete wat die idee op allerhande maniere probeer besmet, of selfs vernietig.

Groete,

Frik Pretorius

ART 136 2020-05-12 Hoe werklik is die huidige Sjinese gevaar vir ons in Suid-Afrika?

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Elsa Muller van die FB blad Niklaas Siener van Rensburg – Profeet van God vra: (https://www.facebook.com/groups/427103870673448/)

Iemand het gese die Sjinese gaan ‘n rol speel in dit wat voorlê, ek het gesê nee, nou wil iemand weet wie gaan wel ‘n rol speel.

Ja, hierdie is nogal ‘n tameletjie, want oppervlakkig gesien lyk dit of die mees moontlike antwoord hierop (vanuit die visoenêre opset gesien) glad nie kan rym met die werklikheid rondom ons nie. Dit is daarom baie belangrik om te verstaan dat ons tussen twee tydperke moet onderskei hier, naamlik die een vóór die verhaal begin en dan die deel wat daarna binne die verhaal as sulks afspeel. Ons kan letterlik van twee totaal en al verskillende stelle gebeure praat hier, en die uitstaande kenmerk van die huidige deel is dat dit deur die vrees en angs van onsekerheid gedryf word.

En ja, dit is juis op hierdie punt waar die skade van die valshede en baie duimsuigstories oor Siener se visioene al duideliker na vore begin kom. Ek wil nie ‘n lang storie hiervan maak nie, maar die skrywer A. Snyman moet in hierdie verband vir baie meer pa staan as wat die leser kan dink. Die bedrieglike en gedramatiseerde snert wat hy oor die jare oor Siener se visioene verkondig het, het ‘n angsneurose geskep wat gemaak het dat diep gelowige mense verander het in stukke dryfhout wat willoos op die golwe van die huidige situasie ronddryf. As ons Vader se Genade en Liefde vir hierdie volk nie so groot was nie was almal van hulle verlore! God het uitkoms en vryheid aan ons belowe deur die visoene wat Hy by monde van Siener Niklaas van Rensburg aan ons gegee het, maar waarom kan mense wat sê dat hulle Sy gelowige kinders is dit dan nie glo nie? Dit word deur ‘n verlammende vrees veroorsaak, en wat die visoene van Siener van Rensburg betref lê ek die skuld hiervoor volledig voor die deur van mnr. Snyman en sy medewerkers.

Ek wyk miskien ‘n bietjie af, maar ek sien dat beide Solidariteit (wat sekerlik die De Kerk Stigting sal insluit) en die Suidlanders hulself adverteer as die enigste logiese keuse vir die volgende regering ná die ANC. Mag die Here self ons beskerm en bewaar teen só ‘n katastrofe, want dit sal die ergste ding wees wat ons kan tref sedert genl. Louis Botha deur die (destydse) NWO leiers aan bewind geplaas is in Suid-Afrika! Wil die kiesers nie maar eerder hierdie keer ons Vader begin kans gee om beheer oor hierdie situasie te neem nie?

Maar goed, ons bevind onsself tans nog in die aanloop tot die visioenêre verhaal. Daar is geen visioene wat hierdie tydperk beskryf nie, en om die huidige gebeure te kan interpreteer en te verstaan is ons absoluut afhanklik van die inligting in die aanvangsgedeelte van die verhaal. My argument hiervoor is dat die huidige gebeure ‘n sekere neerslag in minstens die eerste deel van die visioenêre verhaal moet wys. As die Sjinese dan “oorneem” hier vóór die visioenêre verhaal begin sal die blanke groep beslis ‘n teiken word, en dit moet noodwendig wys in die spesifieke manier hoe die verhaal begin. En dit doen net eenvoudig nie. Hulle kan wel ‘n rol speel in die ondergang van die ANC regering wat tot die begin van die verhaal lei, maar daar is geen teken van enige Sjinese daarvandaan verder in die verhaal nie. Nie hier nie, en ook nie in Europa nie.

Wat die huidige betref kan die Sjinese teoreties gesien dus ‘n rol speel, of hulle kan nie so ‘n rol speel nie. Die praktiese werklikheid is egter dat hulle wel ‘n baie groot invloed op huidige wêreldgebeure het, en dat dit Suider-Afrika wel deeglik insluit. Hulle wil die wêreld beheer en het die ekonomiese en militêre mag om baie ver met hierdie ambisie te kan kom. Wat dit erger vir ons maak is dat Suid-Afrika deel is van BRICS, en daarom direk blootgestel is aan hierdie Sjinese invloed. Ons regering is vir hulle bloot ‘n pion in hul poging, en hulle sal ons net eenvoudig plat trap as ons in hul pad kom. Hier diep binne glo en hoop ek dat die huidige krisis rondom COVID-19 en die dreigende konflik tussen Sjina en die VSA in die Sjinese Suidsee die skaal in die vrye wêreld se guns kan swaai. Die punt is dat Amerika, Groot Brittanje en Israel nie kan bekostig dat Sjina as die oorwinnaar daar wegstap nie. Dit is waarom Trump stilweg, en dan ook teen alle verwagtinge in, deur sy twee vennote in sy huidige amp ingehelp is. Hy is uitgesoek en “grootgemaak” om die VSA se mag te gebruik om die (Sjinese) NWO te stop en te verslaan. Daar is ander groepe wat dieselfde strewe najaag, waaronder Engeland self, maar kom ons laat dit eers daar.

Iets wat egter besig is om baie duidelik te word is dat Sjina se invloed in Suid-Afrika al meer ‘n situasie skep en regskaaf waarin die ANC sy regeringsmag gáán verloor. Hierdie lockdown situasie kom direk van Sjina af en dit kan eintlik nie anders as om die ANC-regering finaal tot ‘n val te bring nie. Die gewone swartmense begin miskien nou vir die eerste keer die effek van die ware kleure van die ANC-bewind aan die maag te voel, en ek dink hul geduld is vinnig besig om op te raak. Ramaphosa het verder erge militante teenstand van binne sy kabinet, en ek dink ons is lankal reeds verby ‘n punt waar die saak nog beredder kan word. Daar is natuurlik ander kragte wat ook ‘n rol speel hierin, waarvan die EFF, BLF, COSATU en die Taxi-beweging maar net ‘n paar is. Die belangrike punt wat hier verstaan moet word is dat die dinge wat nou gebeur lankal terug reeds deur die verskillende internasionale rolspelers beplan is, en dit sluit (iets soos) die COVID-19 rookskerm óók in. Dit kan op geen manier meer gestop word nie. Dit is byvoorbeeld jare lank al openbare kennis dat die reëling tussen Engeland en De Klerk in 1994 was dat die ANC uiteindelik tot ‘n val gebring en uitgeskakel sal word, en ons sien dalk een van die eerste openlike aanwysings hiervan in die koerantberig wat ek hieronder aanheg.

Ons kan sommer al in die opskrif daarvan sien dat hier nie net probleme op pad is nie, maar dat daar ook ‘n definitiewe skeiding tussen Ramaphosa as die sittende SP, en die ANC as regerende party gemaak word:

Coup rumours hit SA: Ramaphosa OR the ANC to be removed from power.

Wie gaan dit wees? Een van die twee, of uiteindelik dalk … albei?

Ramaphosa sit vasgekeer tussen BRICS en die grootste rolspeler in Suid-Afrika, naamlik Groot Brittanje. Mense neig om te sê dat die Engelse agter ons land se rykdomme aan is, maar dit kan net eenvoudig nie waar wees nie. Hulle wil ons land om ander redes hê, waaroor ek nie regtig nou kan praat nie, want hulle besit al hierdie rykdomme in elk geval reeds! Hulle besit verreweg die grootste deel van ons minerale rykdomme deur hul aandeelhouding in ons mynbedryf, en dan besit hulle ook nog die beherende aandele in die ander werklike belangrike sektore in ons ekonomie. En hier moet ons veral twee “Britse” rolspelers in Suid-Afrika identifiseeer, naamlik die Oppenheimer en Rupert families. Hulle is ver meer as nét goud, diamante en tabak hóór, en hul geld praat baie hard in die hoogste kringe van Suid-Afrika se regering. Dit is blykbaar juis die Oppenheimer-Ryk se geld en invloed wat Ramaphosa gehelp het om ‘n miljardêr te word!

Die rede waarom ek die internet koerantberig hieronder volledig gee is om die drie grootste struikelblokke voor Ramaphosa aan te toon (volgens die koerant in elk geval). Die leser sal daarin sien dat hierdie twee families spesifiek genoem word, en die manier waarop dit gedoen word suggereer ‘n invloed wat eintlik as ‘n eis gesien moet word. Hierdie is eintlik maar net voorbereiding, letterlik ‘n kennisgewing, dat daar “iets” aan die situasie gedoen sál word. Hierdie staan só skerp uit in die koerantartikel dat ek dit spesiaal wil aantoon:

These claims resurfaced in the past week, after initially being made in December. Sunday Independent reported that stakeholders including the Oppenheimers and Ruperts want to ‘elevate’ Ramaphosa above the ANC, so that if the party lost support, he could emerge as the undisputed leader of a centre-right coalition of opposition parties.
The agreement would, apparently, exclude the EFF.

Hierdie paragrafie sê vir my dat die ooreenkoms tussen Engeland en die ANC, waaroor ek al so baie geskryf het, nagekom sál word, al is dit dan ook eensydiglik van Engeland se kant af. Ek wil só ver gaan om te sê as die geleentheid hiertoe nie vanself opduik nie sal die Engelse dit skep, selfs al moet hulle ‘n regeringsleier of twee laat doodskiet. Hulle sal enigiets doen wat kan verhoed dat die Zuma-Sjinese faksie die inisiatief verkry, en ‘n poging tot ‘n staatsgreep, en selfs ‘n revolusie sal hulle perfek pas, want dan kan hulle ‘n teen-staatsgreep uitvoer om die direkte gesag te bekom. Dié wat oorbly sal daarna almal saam uit die weg geruim word.

U weet, een van die “amptelike” Britse redes vir die aanslag teen die destydse ZAR was die sogenaamde stemreg vir die uitlanders gewees. Daar is gesê dat daar groot ontevredenheid onder hulle geheers het oor hierdie stuk “ongeregtigheid” van Paul Kruger en sy regering. Ek het ‘n ruk gelede ‘n verslag gelees van konserwatiewe Britse joernaliste wat destyds ondersoek ingestel het hierna. Hulle het gevind dat die uitlanders deur die bank nie eers geweet het waarvan gepraat word nie. Die inligting oor die “ontevredenheid” was dus geplant deur ‘n klein groepie invloedryke mense om ‘n sekere persepsie te skep. Is dit wat besig is om weer ‘n keer hier te gebeur?

Ek wil egter ook nóg ‘n uittreksel uit die berig aantoon, want dit spel dalk vir ons uit hoe Ramaphosa tot ‘n val gaan kom. En let wel, in die heersende omstandighede waarborg hierdie eintlik ‘n revolusie na die een of ander kant toe.

Should Ramaphosa feel he is losing control of a runaway faction in his party, a rumoured reshuffle could be the last power move left in his armoury.

Dit sal ‘n baie groot fout wees, maar daar is geen manier (anders as om te vlug) waarop hy dit meer kan ontduik nie. Sy dilemma hier is dat hy probleme gaan kry, wat hy ookal besluit om te doen. As hy nié sy kabinet gaan verander nie gaan die Zuma-faksie hom beslis uithaal. Hulle is dan reeds besig daarmee! En as hy van die Zuma-faksie ontslae raak kan hy beslis ‘n revolusie teen hom verwag, want dan gaan hulle dit net eenvoudig teen hom stook. En ek glo hulle sit al klaar en wag daarmee. Dit, soos ek in die vorige artikel gesê het, kan dalk die werklike rede wees waarom hy die ekstra 73,000 soldate opgeroep het. Die voorbereidings om “baie” veldhospitale gereed te kry gaan dus uiteindelik dalk om ander redes gedoen word as wat gesê word. Die tyd sal maar leer wat gebeur, maar ek verwag dat hier ‘n slagting kan kom soos wat ons nog nooit gesien het nie. Ek kan net nie sê wanneer nie.

Die koerantartikel hierby benader Ramaphosa se probleem van verskillende kante af en baie van ons lesers weet dalk nie hiervan nie. Hierdie is kosbare binne-inligting wat na my mening baie gewig dra, en dan in elk geval ook baie meer as wat in ons eie media verskyn. Die berig is opgestel deur swart joernaliste van Zimbabwe wat sekerlik baie meer weet wat in ons land gebeur as ons self.

Die belangrikste punt wat ek egter in hierdie artikel wil maak is dat die gang van die visioenêre verhaal aandui dat dit Engeland is wat in beheer van Suid-Afrika is as die verhaal begin, en nie Sjina nie. Ek weet nie hoe hierdie Sjina-probleem opgelos gaan word nie, behalwe om te dink dat dit dalk iets met die dreigende konflik in die Sjinese Suidsee te doen kan hê. Ons moet hier ook in gedagte hou dat die hele wêreld besig is om op Sjina toe te sak oor COVID-19, en dat hulle beslis heeltemal geïsoleer gaan word. Soos dit is, is die internasionale vervaardigingssektor besig om met fabrieke en al uit Sjina te stroom. Dit sal waarskynlik die BRICS ooreenkoms ook tot niet laat gaan, want die ander lede daarvan ervaar reeds ook baie druk op hulle. Hierdie ooreenkoms sal in elk geval vir ons verdwyn as die ANC-regering tot ‘n val kom.

Maar ja, daar is geen teken van Sjina, of selfs Amerika in die openingsvisioen nie, en Sjina word, om die waarheid te sê, ook op geen stadium op enige wyse in die hele verhaal aangetoon nie. Die geel mense met die lang hare in die visioene verwys dan ook na iets heel anders as Sjinese. Daardie was maar net ‘n tipiese opportunistiese duimsuigstorie om die impak van die NVDLM te bevorder.

Iets waaroor ek baie wonder hier is waar Rusland inpas by hierdie dinge. Ek wil glo dat hulle ook maar net deel van BRICS is vir die olie en gas wat hulle aan Sjina verkoop. Hulle is deur die VSA gedwing om van die VSA dollar weg te breek en deel van ‘n geslote “BRICS geldstelsel” te word. Clinton en Obama was nogal direk verantwoordelik hiervoor. Die tyd sal leer waar Rusland inpas, maar dan moet ek darem ook uitwys dat hulle in elk geval ‘n baie stil rol in die visioenêre verhaal speel. Hulle tree ook hier op in die oorlog wat kom, maar ons kan nie uitmaak presies aan wie se kant nie. Hulle kan nie neutraal wees nie, want hulle stuur juis soldate met militêre toerusting hierheen. Hulle tree naby Wolmaransstad op naby die einde van die oorlog, net voor ons vrouens en kinders by Prieska begin aankom, maar dit lyk darem nie of hulle ons op enige wyse bedreig nie.
Groete,
Frik Pretorius
—————————————————————————————————————

https://zimbabwevoice.com/2020/05/10/coup-rumours-hit-sa-ramaphosa-or-the-anc-to-be-removed-from-power/amp/?fbclid=IwAR0UuWq25p2b-YVHy8WLaQOWbVk-8WQkBFZhAqsn4-xpV1YJwQFs7Uh0BVQ

Coup rumours hit SA: Ramaphosa or the ANC to be removed from power

The noises coming from inside the ANC camp suggest that all is not well behind closed doors, and the blood has been bad for months.
By Tom Head
Zimbabwevoice

SOUTH Africa’s President Cyril Ramaphosa’s authority has come in for some serious questioning since the beginning of Level 4 restrictions. Political gossip over the past few weeks has been rife, with some media in South Africa claiming that either Cyril Ramaphosa or the ANC itself will be removed from power.

Critics are upset with the amount of power held by the National Command Centre – a group effectively given the authority to establish lockdown laws and how they are governed.

Nkosazana Dlamini-Zuma leads the NCC, and as the person who went head to head with Cyril to replace Jacob Zuma, the struggle for power has seemingly continued.

The noises coming from inside the ANC camp suggest that all is not well behind closed doors, and the blood has been bad for months.

It’s a perfect storm of conspiracy, rumour, and political intrigue. The murmurs of discontent are being heard through cracks in the wall. Never mind keeping the country together during the global health crisis, the ANC – and its leadership – are having all on with keeping themselves in-line.

CLAIM #1: THE PLOT TO UNSEAT RAMAPHOSA
At the heart of this issue is Cyril Ramaphosa and the true extent of the power he holds as head of state. He may have won Nasrec in 2017, but his victory was fraught with compromise.

The so-called ‘Zuma faction’ of the party – which saw RET evangelist Ace Magashule nab the all-important Secretary-General role – occupy key positions within the ANC Top 6.

Since taking charge of the country in February 2018, Ramaphosa has been accused of failing to act on his policy promises. He prioritised job creation, but the unemployment rate worsened. He vowed to kickstart the economy, and we eventually ended up in a recession. But to what extent can these failures be attributed to others?

The whispers from inside the National Executive Committee suggest that the president has been left frustrated by a lack of cooperation from senior colleagues – and, according to one former party MP, the eventual goal is to push Cyril into an early resignation or boot him out of the door completely.

Vytjie Mentor has previously shared evidence with the State Capture Inquiry and posted this to social media on Saturday. This wouldn’t be the first time Ramaphosa has been the alleged target on an inside coup, either.
Don’t say I didn’t tell you. They are busy unseating Ramaphosa, holding virtual meetings to escalate his stepping down. We must pray for Ramaphosa and South Africa, hard and fast.”
Vytjie Mentor

CLAIM #2: COLLAPSE THE ANC
We’re talking ‘big picture’ in the extreme sense here. Select media reports have claimed that President Ramaphosa is trying to consolidate power by completely destroying the ANC – rendering his opponents toothless. Tshwane’s EFF leader shared his views on the matter earlier this week: [op die Twitter platform]

Obakeng Ramabodu@RamaboduObakeng
SOME senior ANC leaders have accused President Cyril Ramaphosa of working with external parties to collapse the governing party and replace it with a centre-right coalition led by him after the 2024 general elections.
12:53 PM – May 7, 2020

These claims resurfaced in the past week, after initially being made in December. Sunday Independent reported that stakeholders including the Oppenheimers and Ruperts want to ‘elevate’ Ramaphosa above the ANC, so that if the party lost support, he could emerge as the undisputed leader of a centre-right coalition of opposition parties.
The agreement would, apparently, exclude the EFF.

CLAIM #3: SHUFFLE THE CABINET
Even at a time like this, the potential of a Cabinet reshuffle is not completely off the table. In a week which has seen Tito Mboweni consider his position as finance minister live on Twitter, the agitators weren’t far behind in suggesting the party stalwart should be dismissed anyway.
Ekurhuleni Mayor Mzwandile Masina said: [op die Twitter platform]

Mzwandile Masina@mzwandileMasina
My imaginary wish is that the NEC should have put Tito on place like they do with us. Or alternatively ask Pres to replace him with Masondo to move the country forward
9:33 PM – May 7, 2020

We’ve already seen Ramaphosa make an enforced change during lockdown. When Stella Ndabeni-Abrahams got herself suspended for breaching Level 5 regulations, Jackson Mthembu was asked to step in as communications minister on a temporary basis.
She wasn’t the only Cabinet member to misbehave over the past six weeks or so. Bheki Cele and Fikile Mbalula have also had legal cases to answer to since the end of March.

Should Ramaphosa feel he is losing control of a runaway faction in his party, a rumoured reshuffle could be the last power move left in his armoury.
——————————————————————————————————

ART 135 2020-05-10 Die Tronkdeure gaan oop … wat beteken dit?

http://www.sienervanrensburg.com
FH Pretorius,
Swartruggens.
Noordwes Provinsie.

Goeiedag,

Elsa Muller het ‘n kort vragie oor Siener se visioene aangestuur wat, soos gewoonlik, ‘n uitgebreide antwoord benodig om regtig reg daaraan te laat geskied. Die probleem is dat daar niks “kort en eenvoudig” aan die visioenêre verhaal is nie. Bo en behalwe die strekking van enige gedeelte daarvan is daar verder ook die kwessie van relatiewe onkunde oor die verhaal. Die verduidelikings wat ek gee probeer dit ondervang om meer en dieper insig te bring. Die een ding wat hier uitstaan is weereens dat daar geen visoene is wat na die huidige gebeure voor die verhaal verwys nie.

Die vraag wat ek ontvang het was:

Mense, was daar nie ‘n gesig van Siener waarin hy gepraat het van die tronk se deure wat oopgemaak word nie ????

My direkte antwoord aan Riekert A Mol is: Ja, en om die waarheid te sê gaan die tronkdeure driemaal namekaar oop!

Die Suid-Afrikaanse deel van die verhaal bestaan uit vier verskillende groepe inligting (verhale) wat saamwerk om ‘n enkele geheel te vorm. Ons gaan hier net op een fokus, een wat ek in die boek as Die Tronkverhaal aangedui het. Ek sal ook geselekteerde aanhalings uit my boek en ook die visoene self gee om die beelde ietwat duideliker te maak.

Hierdie verhaal begin by ‘n gepoogde rebellie teen die pas-verkose regering van (kom ons noem dit dan maar) die nuwe onafhanklike Republiek van Noordwes. Die Sappe, wat in Siener se tyd die volgelinge van genls. Louis Botha en Jan Smuts se Suid-Afrikaanse Party was, vorm die opposisie in hierdie verkiesing, maar as hulle dit verloor loop hul leier oor na die Engelse toe. Die Engelse is op daardie stadium in beheer van ons land. Ek moet hier noem dat dit ‘n voorvereiste is vir Siener se verhaal om te kan begin. Net hulle kan die klousules in die Vredesverdrag van Vereeniging in werking kom stel wat twee Volkstate moontlik maak, soos wat in die verhaal na vore kom.

Die Sappe van Siener se tyd was Royaliste gewees en hulle was in werklikheid verraaiers van die Boervolk se beginselsbasis. Die simboliek in die verhaal gebruik hulle as ‘n tipe vir die verraaiers wat in ons tyd teen ons volk sal optree. Maar so gaan sluit hul leier ‘n wedersydse militêre hulpverdrag met die Engelse (militêre) regering in Pretoria. Dit is op hierdie punt dat die man in die bruin pak klere met sy manskappe oorloop na die nuwe Boereregering se kant toe. Die visoene verwys na hom as Nog Een (saam met Jan Pretorius), en ons vind dat hy in werklikheid aanvanklik ‘n generaal in die regeringsmagte is. Hierdie gebeurtenis maak sy oë oop vir die werklikheid waarin ons verkeer en hy kom terug na ons toe.

Die Sappe se verraad kom aan die lig as hulle onverwags teen die nuwe Boereregering rebelleer. Hierdie aanslag word egter afgeslaan en die Sappe vlug almal na Johannesburg toe. Hul ooreenkoms met die Engelse laat laasgenoemde egter toe om dan op hul beurt betrokke te raak by die poging om die nuwe Boeregering uit te skiet. Hulle slaan toe met kanonne teen ons regering en skiet ‘n klomp mense dood in die proses. Almal vlug nou deurmekaar weg, maar ‘n klomp word gevange geneem en afgevoer na ‘n “tronk” toe. Hierdie is egter nie ‘n gebou nie, maar wel ‘n soort konsentrasiekamp in die omgewing van Johannesburg. Daar is een verwysing wat aandui dat dit moontlik tussen Johannesburg en Krugersdorp kan wees.
[175.01 23/02/16] Hij loop hier Uit. Die kerk toorn Krugersdorp ze Kant

Die uitleg van hierdie gebied korrespondeer met dié van die Fort in Johannesburg, en die volk word in drie opeenvolgende groepe vrygelaat. Maar kom ons kyk eers hoe die mense in die tronk te lande kom, en ek gaan hier bloot die relevante stukke van ‘n uittreksel uit my eerste boek aanhaal.

(5.4.10.) Volk in groepe – Krygsgevangenes (bandiete).
Ek moet op hierdie punt eers verduidelik wat die blomme hieronder beteken. Blomme speel ‘n belangrike rol by die verkryging van ons vryheid. Daar is verskeie pogings om dit te verkry, party deur die wapen en ander langs diplomatieke kanale, maar almal misluk behalwe die laaste poging, wat in elk geval deur ons Vader se ingryping bereik word, want die Duitsers kom doen die werk en gee dit vir ons. (sien [629.03])
Die Boervolk se reaksie op die Engelse se aanval op hulle ná die verkiesing koppel dan ook baie direk aan blomme. In hierdie geval is die blomme geel, wat aandui dat die volk hul vryheid vanuit staatspolitieke organisasie probeer beskerm. Hierdie is per slot van sake ‘n aanval op hul nuwe soewereine staat. Die oormag en vuurkrag is egter te groot, en dan word die volk in groepe uitmekaar gejaag. Een hiervan word gevangene geneem en ‘n ander een, wat as baie “deurmekaar” beskryf word, vlug as (geel) Boerkoring na die weste…..

[NOTA: Die Engelse aanslag word soos volg beskryf.]
[411.02] Toe is bij Pretoria jong mielies en hulle verander in Springbokke en gaan in hoge gras.
(Engelse regeringsoldate)
[410.01 01/03/19] Die Engelse loop naar die Weste en hulle dra die roer op die skouder.
[011.01 26/12/14] Sien ‘n vierkantige blok springbokke, een punt beweeg en hardloop oor die bult, die ander punt van die klomp springbokke bars toe weg en toe is die klomp springbokke in twee klompe
[184×01 05/03/16] ‘n Klomp springbokke wat so maal.
[399.02] Toe is hier in die Unie blomme op die geaardheid van een lelie (kleur geel blink)
[002e03] Die mense gaan op na die Noorde. Die vroumense met bande om hul lywe en blomme in die hand.
(Die bande is patroonbande)
[002e04] Die magte trek, die kanon skiet en die bomme bars tussen ons.
[104×01 23/11/15] ‘n Groot klomp mense wat na die Noordekant toe trek, [104×02] hulle vlieg skielik om en kom weer terug mans, vrouens en kinders … deurmekaar. Hulle het swart rouklere aan, met wit baadjies.
[399.03] en toe trek hulle op in die lug in
(Die blomme trek in die lug op as die mense doodgeskiet word en agteroor val)
[399.04] en toe lê een vrouw met bruin klere op haar zij.
(Dit verwys na die toestand van die groen groep na hierdie dinge verby is. ‘n Simbool wat sit is erg beseer, en een wat lê is sterwend of reeds dood. Die vrou lê op hierdie stadium egter redelik ver van die konflikpunt af op ‘n bed in ‘n kampplek, net oorkant die gens met die Noord Kaap. Sy is erg getraumatiseerd, maar darem nog nie regtig sterwend nie.)
[225.07] Die Engelse kom so met ‘n punt.
[002e04] Die magte trek, die kanon skiet en die bomme bars tussen ons.
[017.03] Die geel baadjies lê dood.
[203.03] Die vuur kom so met ‘n punt uit.
[203.04] Dooies word op ‘n draagbaar gedra.
[276.01 30/04/17] In die Ooste kant is ‘n groot lege fort.
[276.02] Toe kom vijf wit amelans vlae met rooi kruis op uit.
(en ook)
[574.01 03/10/22] Slaan kruid rook in ‘n laagte uit van Zuid naar Wes.
[272×03] In die ooste staan grote koppe die rook van die kenonne slaat eers min uit en toe later banje. Ik zien die mense en dit is toen een groot gevecht.
[061.01 20/09/15] Donker. Die mensen maal zoo.
[016.04] Ek sien deurmekaar mense wat veg maar ‘n groot seil kom oor hulle.
[307.01 05/11/17] In die Zuid Oostekant is ‘n ronde huis van plank, bo op die huis is mense
(Die beeld word ontleen aan ‘n stoeiwedstryd, waar die oorwinnaar bo op sy teenstaander lê en ‘n val aanteken om te kan wen. In hierdie geval het die Engelse die ronde gebou “oorwin”)
[574.02] Die mense is deurmekaar en verdwyn na wes.
(Ons kom later by hierdie klomp.)
[203.05] ‘n Swart yster met ‘n pomp en toe raak dit weg.
(Ons kyk ook later hierna, maar die sap-rebel, die man met die bruin pak klere, grawe die pomp hierna uit die Vaalrivier se sand uit waar dit deur die vyand se optrede “vasgetrap” is. Die swart yster waarna hier verwys word is ‘n “bose” trein (soldate op mars) en die beeld verwys na die besetting en “toemaak” van die parlement. Die parlement verander natuurlik in ‘n fort die oomblik as dit as dit deur die Engelse met die gewere op die skouer beleër word. Dit is duidelik soldate wat met ‘n formele opmars besig is hier. Die mense (koring) vlug uit die parlement/fort uit en dan word dit ‘n leë gebou wat in ‘n hospitaal verander. Daar is drie begrippe in die verhaal wat eindelose kopsere veroorsaak, en dit is parlement (of ook huis), fort en tronk. Ons weet nooit regtig presies in watter een ons onsself op ‘n keer bevind nie.)
(en dan)
[121×03] Engelse gewapen met gewere gaan uit ‘n huis, na ‘n ander klomp mense en toe hulle by daardie klomp mense kom, toe steek hulle almal hulle hande op. (hands up).
[184×02] Die Engelse kom terug met die gewere agterstevoor.
[231.01 06/05/16] Ons mense loop voor en die Engelsman loop agter.
[073.01 15/10/15] Die mense wat hier heen kom daar es een wacht by hen.
[172.03] Een poort waar vele mensen en loop net zoo als bandiete.
Hierdie groep trek die geel klere daar en dan uit as die kanonne op hulle begin skiet en vervang dit met swart broeke (teken van rou) en wit baadjies (vereenselwig hulself letterlik met Vader se “ideologie”). Die tronkverhaal begin op hierdie punt en hierdie mense word as “bandiete” afgevoer na ‘n soort konsentrasiekamp. Die uitleg van hierdie kamp is gebaseer op dié van die Fort in Johannesburg, maar dit is skynbaar eerder ‘n ingeslote gebied, soos ‘n kamp, as wat dit ‘n gebou is. Die leier wat later by Prieska aangestel sal word is deel van hierdie groep, en hy is ook die eerste persoon wat by die tronkdeure uitgaan.

Einde van aanhaling.

Op hierdie punt wil ek noem dat die Fort in Johannesburg uit drie “sektore” bestaan het. Die visioene verwys na die aangehoudenes se twee ontspanningsareas as die voorste en die agterste yard. Daar was egter nog ‘n deel agter dit waar die selle as sulks geleë was. Daar was dan ook nog die administratiewe deel aan die voorkant, en dit is van buite af binne gegaan deur ‘n groot dubbeldeur. Die man in die wit klere (Jan Pretorius) is die eerste persoon wat uitgaan, en as hy uit is bly hierdie twee deure oopstaan.

Die tweede groep wat uitgaan bestaan op sigselwers uit twee dele, wat beskryf word as twee bosse kieres, waarvan een bos “gereed” gemaak is en die ander een nie. Dit verwys mees waarskynlik na ‘n sekere nie-opgeleide of nie-ervare groep manne. Visioen 435.01 verwys na hierdie laaste bos kieries, want hulle is nie opgewasse teen die vyand nie en loop swaar deur as gevolg daarvan.
[435.01 08/07/19] Toe staan ek op mij kierrie en onderaan die kierrie spring een bloed aardje oop, en die bloed loop op die grond en op mij veldskoen.
Hulle gaan vanuit die tweede area in die tronk uit, en dit was van die voorste deel afgesluit met “die groot deur”. Hierdie deur bly ook oopstaan as die manne uit is.

Die derde groep bestaan uit die res van die gevangenes, en sluit dus mans, vrouens en kinders in. Hul seldeure gaan ook oop en dan verlaat hulle daardie binneste sektor deur ‘n “traliehek”. Die implikasie is dat hulle deur die leë agterste binnehof by die Groot Hek uitgaan na die leë voorste voorhof en dan deur die Groot Deure na buite toe.

Die visioene stel dit so:
Ons het hierbo gesien dat daar ‘n wag by die gevangenes is wat aangejaag word tronk toe. Hy het ‘n rooi trui aan en ‘n rooi baardjie. Die Engelse rebel (wat ek as Lord Genl. Somebody gedoop het) kom daar aan en hy oorrompel die Engelse wag. Sy optrede laat dan die gevangenes in drie groepe vry.

Groep 1 (Jan Pretorius en Nog Een):
‘n Skottel verwys na ‘n leier, want hy dien as ‘n tussenganger tussen die pot kos waarin beleid of ideologie gaargemaak word, en die volgelinge wat die kos eet. Die vryheid wat kom word beskryf as feesmaal waarby die volk uiteindelik sal aansit. Jan Pretorius en die man in die bruin pak word aanvanklik aan ons voorgestel as twee wit skotteltjies wat gereedstaan om by die tronk uit te gaan.

[073.01 15/10/15] Die mense wat hier heen kom daar es een wacht by hen.
[172.03] Een poort waar vele mensen en loop net zoo als bandiete.
[073.02] Een vaal streep zoo en die donker.
[202.03] Toe kom daar ‘n Engelsman aan wat hardloop.
[100×01 19/11/15] Ek sien ek is by my huis en daarna sien ek twee Engelse wat stoei.
[137.07] Die twe wat stooi, die een met die Rooi Jersie val onder.
[084×05] 28/10/15 (DUPL 084) Die Engelsman met die geweer raak weg
(NOTA: Dit is die wag wat die gevangenes bewaak. Hou in gedagte dat hierdie bloot die enkelvoud is wat ‘n baie groot militêre veldslag naby Johannesburg beskryf.)
[050.01 08/08/15] Die deur is oop, die man met die wit baadjie sit daar maar die man met die rooi baardjies gaan weg.
(Jan Pretorius in sy wit baadjie. Hy gaan hierna uit en loop dan na die parlement toe. Die rooi baardjies is die wag wat die rooi trui aangehad het en deur die Engelse rebel oorwin is.)
[222.01 22/04/16] ‘n Engelsman wat by die deur inkom.
[098×01 17/11/15] ‘n Vriendelike Engelsman kom hier aan.
[087×06] Die groot Engelsman haal sy patroonbande af.
(Sy grootte is nie fisies van aard nie, maar dui eerder op die feit dat hy die stoeigeveg met die rooi trui gewen het.)

Die volgende toneeltjie beskryf wat binne die tronk gebeur terwyl die Engelse mofbul die vyand wat die tronk bewaak verjaag.
[101×01 20/11/15] Ek sien ek was my tronkskotteltjie en lepeltjie uit
(NOTA: Ek vermoed dat hierdie Jan Pretorius op hierdie punt deur die volk as leier aanvaar word.)
[084×04] Die bakkies (tronkbakkies) is skoon gewas. [084×05] 28/10/15 (DUPL 084) Die Engelsman met die geweer raak weg. [084×06] (DUPL 084.06) Ek sien ek is by my huis en ek het my rooi skoene aan.
(NOTA: En daar kom die rooi skoene weer na vore! Daar gebeur egter eers baie dinge tussen 084×05 en 084×06 hierbo. )
[084×04] Die bakkies (tronkbakkies) is skoon gewas.
[133.03] Die wet bakkies staat op een 4 streep – omtrent 6 of 9. Twe word gemerk.
(NOTA: Die “wet” moet as “wit” in moderne Afrikaans gelees word.)
[204.01 28/03/16] Die mense staan in ‘n ry. Die Engelsman staan voor ons en hy lees J. Pretorius en nog een se name af.
(NOTA: Die Engelsman hierbo verwys na die Engelse rebel, oftewel ‘n mofbul (wat later verander in ‘n vaal bul as hy deel word van dei Boervolk se magte. Maar sien ook hoe veral Jan Pretorius op ‘n direkte wyse uitgesonder word.)
[242.04] Twee skottels kom van die tronk, die tronkdeur gaan oop.
(NOTA: Dit is die Groot Deur)
[002d10] Groot skottel met wit pap. Die bord wat hulle mee skep: klein skottel in sy huis.
(NOTA: Die skotteltjie in sy huis verwys na Jan Pretorius wat in sy wit klere by die vredesberaad in die parlement in Rustenburg teenwoordig is.)
[025.02] ‘n Man kom by oom Niklaas, [025.03] by die groot deure (tronk) gaan ‘n man uit en toe bly die deure oop staan.
(NOTA: Die man wat by Siener kom is die Engelse rebel wat die tronkdeur kom oopmaak. Hy speel ‘n pertinente rol in die visioen wat agter in Siener se Bybel aangeteken is.)
[229.01 04/05/16] ‘n Skraal persoon met wit klere gaan uit.
(NOTA: Die skraal beteken dat hy ‘n veldslag verloor het)
[175.01 23/02/16] Hij loop hier Uit. Die kerk toorn Krugersdorp ze Kant
[191.02] Die man met die wit klere die kom hierheen.
(NOTA: Hierheen beteken na die parlementsgebou in Rustenburg.)
[143×01 10/01/16] Jan Pretorius loop met sy wit klere [143×02] en ek sny aan ‘n rooi hout.
[190.01 14/03/16] Jan Pretorius loop so met sy wit klere rond. [190.02] Mense wat so om ‘n tafel sit en een van hulle is Isak Klaasen.
(NOTA: Ek het in ART 132, waarin dit oor Siener se rooi skoene gegaan het, verwys na ‘n rooi vlag wat deur die Engelse en die Sappe in ‘n onverwagse staatsgreep opgetrek word. Dit berus op ‘n agteraf ooreenkoms wat tydens ‘n vredesberaad gesmee word, en dit word beskryf as ‘n rooi hout wat deur een van die Sapleiers (met ‘n messie met ‘n geel hef) “reg” gesny word. Dit kan wees dat die Isak Klaasen hierbo die Sap is wat die rooi hout sny.

Die visioen wat na Jan Pretorius en Nog Een verwys wat saam uitkom lyk so:
[242.04] Twee skottels kom van die tronk, die tronkdeur gaan oop.

Groep 2 (Kieries):
[182×01 03/03/16] (DUPL 180×01) ‘n Bos kieries wat klaar gemaak is en wat uitgaan. [182×02] ‘n Ander bos kieries, wat nog nie klaar is nie maar wat ook uitgaan.

Groep 3 (Die res):
[107×04] Die tronkselle is almal oop
[182×03] Hy sien die mense daar buite.
[182×04] Ek is daar buite en ek het ‘n wit baadjie aan.
[182×05] (DUPL 183) Die pap emmer is leeg, daar lê enkele mieliepitte in.
(NOTA: Dit verwys na die optrede van die man in die bruin pak. Hy is reeds op ‘n ander plek met die vyand besig.)
[182×06] (DUPL 183) Ons is almal wit aangetrek en die mense hier buite is almal rondom my.
[140×01 07/01/16] Die selle is alles oop en ek sien die mense wat so wegloop, maar twee draai af.
[135.01 31/12/15] Die achterste yard es leeg. [135.02] Banks es kaal hij het net zijn hoed op.
[135×01 31/12/15] Ek sien net die es in die agterste yard [135×02] en ek het net my hoed.
[115×01 05/12/15] Ek sien die Engelsman wat die deur oopmaak en toe raak hy weg.
[115×02] Die voorste yard se mense is almal weg.
[123×01 16/12/15] ‘n Vriendelike Engelsman wat my groet.
[123×02] Die yard is leeg.
[191.04] Die Engelsman verander aan ‘n Boer.
(Hy vlug hierna na die Boervolk toe in hul “kamp” waar hy volledig deel word van die Boervolk. Die kamp is ‘n afgeslote gebied iewers in die westelike deel van Noordwes. Dit word toegespan met blink draad.)

Ons kan hier duidelik sien hoe die oorlogsdruk die volk tot inkeer begin dwing. Hulle het aanvanklik bruin klere aangehad as simbool vir die politiek wat hulle bedryf het. Die klere sê dat die volk ‘n regering oor hulle het en die kleur bruin sê dat hulle ‘n konserwatiewe politieke ideologie aanhang. Maar hier kan ons sien dat hulle die bruin klere stuk vir stuk vervang met God se ideologie, dit is ‘n suiwer geloofsuitdrukking vry van aardse politiek.

Ek hoop dit help!

Groete,

Frik Pretorius.

ART 134 2020-05-06 Benodig CR ‘n noodtoestand en die SANW om polities te kan oorleef? (Is dit die skuiwergat vir die Engelse om betrokke te raak in die RSA?)

http://www.sienervanrensburg.com
FH Pretorius,
Swartruggens.
Noordwes Provinsie.

Goeiedag,

Ek het Maandagoggend 3 Mei 2020 vroeg ‘n brief van my internet vriendin Elsa Muller ontvang wat my sommer vinnig regop laat sit het. Sy het hierdie brief reeds die Sondag teen middernag gestuur en dit het aanleiding gegee tot ‘n gesprek oor die onderwerp met haar en twee ander mense wat ek ook goed ken. Die rede hoekom ek dit so doen is omdat die briewe die agtergrond vir hierdie artikel presies opsom. Ek gaan die artikel dus bloot afsluit met wat ek dink mees moontlik hieruit kan voortvloei. Miskien is ek nie heeltemal reg nie, maar as ek reg is weet ons minstens wat om te verwag.

Ek wil ook op hierdie punt noem dat ek hieronder na my vorige artikel verwys wat ek Sondagaand so teen 21h00 op my artikelblad geplaas het [ART 133 2020-05-03 Moord bly moord, maak nie saak wie die slagoffers is nie]. As die inligting in hierdie briefwisseling waar is sluit hierdie artikel baie nou daarby aan. Ons begin dan met haar brief aan my.

Vriende,daar’s molle in die cANCer wat berig dat die NEC verlede week per videolink vergader het..en eenparig van Cyril ontslae geraak het. Daar’s berigte dat hy as VP waarneem totdat die Fase 3 lockdown intree en hulle openlik mag reis na Kaapstad waar die finale reëlings en stand van sake uitgeklaar sal word. Cyril kon nie die nodige steun werf om staande te bly teen N-Z en haar faksie nie..hy’t net vir Gordhan en Mboweni gehad,terwyl sy die hele Ace groep agter haar gehad het. Maroela Media beaam op n manier vandag hierdie mening deur hul berig dat daar groeiende kommer is oor Ramaphosa se sg. Bevelsraad, wat eintlik beteken dat feitlik al die Kommuniste en Sosialiste, maw COSATU en SAKP lede in die raad..hulle agter N-Z geskaar het..en ons dus na n toekomstige Kommunistiese bestel in Suid Afrika kyk!
Einde van die brief.

My antwoord aan haar op daardie stadium was:

Nee, ek weet nie hiervan nie, maar dit verbaas my glad nie. En weet jy, dit verklaar dalk waarom Malema sy deuntjie oor JZ so radikaal verander het ‘n paar dae voor die ‘lockdown’ begin het! Hy is ‘n uitgeslape kalant hê? Ek dink nogal Britse Mil Intel (of Renwick, dan) het hom vooraf gewaarsku om sy deuntjie te verander. Dit is al hoe hy gaan oorleef! Dit bevestig maar net vir my dat die Engelse inderdaad betrokke is hierby en die situasie vir hul eie voordeel gaan uitbuit! Al vraag wat nou nog oorbly is presies hoe hulle betrokke gaan raak, want ek dink die wanneer is tot ‘n groot mate nou ook beantwoord.

Die ANC tak-verteenwoordigers wat R ingestem het as SP sal uit die aard van die saak negatief reageer hierop, en ek kan nie dink dat hulle Sjina skielik bokant Engeland sal kies nie. (Veral nie as die ponde nog deurkom nie). Hulle vorm tegnies gesproke die meerderheid, wat beteken dat die kommuniste ook ‘n nie-geweldadige staatsgreep binne die parlement sal moet uitvoer om van R ontslae te raak. As hierdie inligting korrek is beteken dit daar klaar ‘n stille staatsgreep was (paleisrevolusie), maar dat die staatsgesag minstens in die publieke oog steeds in R se persoon gevestig is. Hulle sal dit in die openbaar moet verander ook, wat beteken hulle moet die meerderheid in die parlement ook agter hulle kry.

Drie van die moontlike maniere hiervoor is:
(a) om net geselekteerde LP’s in ‘n kworum by so ‘n stemming bymekaar te kry (dalk bietjie moeilik, maar kan seker gedoen word?),
(b) om genoeg LP’s op die een of ander manier af te dreig om saam te werk.
(c) en/of om genoeg LP’s om te koop daarvoor.

Daar is ‘n verdere (d) ook hierby, maar ek plaas dit om ooglopende redes ‘n bietjie eenkant, want dit is dalk waar die groot verandering sal inkom.
(d) ‘face the music’ as die poging verkeerd hanteer word of glad nie slaag nie, want dan gáán daar geskiet word! En dan sal die Engelse ingryp, want die “ooreenkoms” met die ANC verplig hulle om dit te doen as R daarvoor sou vra. En ek wil glo dit is reeds gedoen. Baie interessant hierdie diplomatieke voetwerk en prosesse…..

Maar dan is daar ook nog die massas op voetsoolvlak wat R ondersteun, en ek dink dit sal ‘n fout wees om hierdie getalle te wil onderskat. Minstens ‘n groot deel van hulle sal in opstand kom, veral as hulle opgestook word rondom sake soos voedselsekuriteit, lone en salarisse.

Hier kom ‘sports’ Elsa, en ek voel in my water dat die Groot Virus [kan] kom op die punt net voor die geweld regtig begin uitbars. En ek dink ons almal weet wie dit gaan gooi. Daar is broeders en brothers wat hul eie idee van brandende kole in ‘n kruik het, en ons gaan dit sien gebeur.
Einde van die brief.

Hierdie gesprek is daarna uitgebrei toe ek navraag van ‘n ander vriendin ontvang het, Desere Steenberg. Sy het dit aanvanklik aan Elsa gerig, wat dit aan my gestuur het, en toe het ek sommer altwee saam geantwoord.

Hallo Deseré,

[…] Daar is baie stories en ‘rumours’ wat nou rondhardloop, maar niks daarvan kan op hierdie stadium bewys word nie. Ek ken byvoorbeeld nie die mense wat hierdie dinge gesê het nie, en ek skryf nooit oor iets as ek dit nie eers vanuit my eie bronne bevestig het nie. […] Ons gaan baie verleë staan as ons saampraat, maar dan gebeur dit nie.

Ek is nie so baie gepla oor my reputasie nie, maar Elsa se blad moet ten alle koste beskerm word teen bespotting van buite. Ek dink daar is op hierdie stadium in elk geval genoeg in hierdie algemene rigting op haar FB blad, en ook in my artikels, gesê om te bewys dat ons […] dit verwag het.

Goed dan, die kanse is baie goed dat Ramaphosa gedwing is om te bedank, maar ek dink ons kan aanvaar dat daar wel ‘n uitbarsting kan kom, of hy bedank of nie. Die manier hoe Dlamini-Zuma sy gesag oor die sigarette-storie in die openbaar ondermyn het sê dit alles. Hierdie opmerking staan net so in my laaste artikel (ART133), wat ek Sondagaand gepubliseer het, so niemand kan sê dit is “agterna” vir die effek bygesê nie.

Net vir jul inligting om beter te verstaan hoekom sy dit gedoen het: Die ANC het destyds, voor 1994, ‘n landwye netwerk smokkelroetes oopgemaak vir allerhande “produkte”. Hulle het die inkomste nodig gehad. Hulle beheer die swartmark en voorsien die mark van goedere soos sigarette, drank, verdowingsmiddels, […ensovoorts]. Hierdie is ‘n baie winsgewende besigheid vir die ANC, en Dlamini-Zuma het bloot hul greep op die swartmark beskerm toe sy die SP se gesag omvergewerp het.

Dit klink dus of hy verstaan dat hy hiervandaan verder heeltemal ontman gaan wees, want D-Z en Ace M het nou “in die openbaar” oorgeneem, en selfs die parlement en grondwet kan hom nou nie meer beskerm nie. Streng gesproke moet die parlement hieroor debat voer (die ondermyning van sy gesag), maar as hy bedank is dit seker nie nodig nie. Iemand soos die Sekretaris-Genaraal van die ANC sal waarskynlik dan by hom oorneem totdat die verteenwoodigers ‘n nuwe leier kan aanwys. Dit is natuurlik Ace M, en ek dink ons kan aanvaar dat dit op sigselwers probleme gaan skep. Ek weet nie of hy dit in terme van die grondwet mag doen nie, maar hy kan die gesag dalk (minstens) tydelik aan Jacob Zuma oorhandig, en dit gaan groot, groot ‘sports’ veroorsaak!

Die ander sy hiervan is dat hierdie in werklikheid ‘n paleisrevolusie is, en ek sal baie graag wil sien hoe die Engelse owerhede hierdie saak gaan benader. Die ANC is tegnies nog steeds die regering, maar die belange het hier volledig oorgeskuif na Sjina toe, en hulle is Engeland se vyande! Die Engelse is selfs besig om oorlogskepe saam met Amerika en Australië teen Sjina in die Sjinese Suid-see te ontplooi!
Einde van die brief.

Die laaste stukie van die gesprek met Elsa Muller was op Dinsdag 5 Mei gewees:

Hierdie nuwe verwikkelinge ‘tickle’ my vreeslik. Ons weet nie hoeveel hiervan regtig waar is nie, maar die nuwe artikel (ART 133) wat ek Sondagaand opgelaai het sluit nogal hierby aan. Jy kan dalk selfs sê dat minstens ‘n deel daarvan “inleidend” tot die nuwe dinge in ons politiek kan wees.

Ek het met die vriend gepraat en hy het gesê hy sal ingaan op die saak om te kyk of hy meer inligting kan kry. Hy het intussen (gister) vir my hierdie link gestuur , en dit lyk of die oorspronklike inligting minstens elemente van waarheid bevat. Dit sal beteken dat die parlement kan vergader om óf CR, óf DZ en Ace uit te gooi. Albei hierdie moontlikhede besit die potensiaal om ‘n revolusie te veroorsaak. Soos dit is dink ek die nikotiengeveg gaan in elk geval óók ‘n lelike nasleep vir moontlik DZ hê, want R is en bly die SP in die massas se oë.

Tot sover die privaat agtergrond korrespondensie oor hierdie saak.

Ek sit vandag (Woensdag 6 Mei) nog heeldag en wonder wat uit die jongste gebeure gaan voortvloei. Die mees sinvolle scenario vir my is dat Ramaphosa nie anders kan as om sy minister van gesondheid in die openbaar te dissiplineer nie. Maar, gesien in die lig van die wrywing tussen die verkillende faksies is daar eintlik net een manier om die situasie te kan hanteer, en dit is: Dank hulle af en hanteer die geraas wat daaruit voortvloei met die instrumente wat die grondwet aan hom gee.

Die alternatief hiervoor, dat hy niks teen haar gaan doen en maar gedweë sal voortstrompel, gaan baie beslis later tot ‘n uitbarsting lei. Ek dink hy word erg onderskat en die enigste rede waarom hy mak en gedweë sal optree is omdat dit hom (en die Engelse) op hierdie stadium die beste sal pas. Pasop vir hierdie man, sy hoogs suksesvolle loopbaan by COSATU bewys dat jou onverhoeds gaan betrap!

Die minister word blykbaar deur Ace Magashule en sy mense ondersteun, en hy is op sy beurt ‘n vurige ondersteuner van oud-pres Jacob Zuma. Ek dink dit is billik om te aanvaar dat haar ware kleure dus ook nou na vore gekom het: sy was nog al die tyd daar “ter wille van Zuma” gewees. Kan dit beteken dat selfs die egskeiding destyds ‘n rookskermpie was om haar te kon plant vir presies hierdie situasie? Moenie die fout maak om te dink dat hierdie “sommer maar net toevallig” gebeur het nie! Ek dink daar steek meer hierin as wat ons dink, hierdie dinge is lankal voorsien in hul gebeurlikheidsbeplanning

Maar goed, ons sit nou met die situasie opgeskeep dat ‘n ondergeskikte minister die hoofleier van die land baie grof in die openbaar beledig het, en dat sy sy gesag openlik ondermyn het. Die effek hiervan, minstens op die simboliese vlak, is dat hy geen gesag meer het nie, sy het dit effektief oorgeneem. Ons weet nie hoeveel hiervan waar is nie, maar daar is dan ook inligting wat die rondte doen dat die D-Z en Ace Magashula groep die SP en sy (twee) ondersteuners uitgestem het in ‘n vergadering. Hierdie vergadering koppel direk met die twee teenstrydige toesprake, en dat hulle hom dus probeer dwing (het) om uit sy pos te bedank.

Nou, hierdie storie is baie kompleks van aard, maar tog ook baie eenvoudig om op te los. As dit so is dat daar ‘n poging van die kommunistiese deel van die kabinet is om die huidige SP uit sy pos te dwing verwag ek dat die volgende moontlik kan gebeur.

(a) Niemand raak op hierdie manier van die hoofleier van enige demokratiese land ontslae nie. Dit is iets wat net in ‘n diktatorskap kan werk en dit, dink ek, verduidelik presies waarheen hierdie groepie mik: ‘n diktatorskap vir die RSA geskoei op die Sjinese kommunistiese model. Ramaphosa het moontlik in die verlede met die kommunisme geheul, maar ek twyfel baie sterk of hy regtig een is.

(b) Ek kan nie sien dat die SP hierdie optrede “sommer maar net” kan laat verbygaan nie. Hy MOET hierdie dame en haar vriende dissiplineer, want dit wat hier gebeur het is ver meer as net ‘n belediging in die openbaar. Gesien in die lig van (a) hierbo is dit in werklikheid ‘n sluimerende bedreiging vir ons demokrasie. Die alternatief hiervoor, as hy dan nie die murg in sy pype het om haar af te dank nie, is om self te bedank en te loop. En ek kan nie sien dat dit sommer sal gebeur nie, want ek dink nogal dit verskaf die ideale geleentheid vir Engeland om stilweg betrokke te raak hier. Ek wil hier in alle eerlikheid sê dat hierdie saak só kompleks is dat dit selfs ook kan wees dat Dlamini-Zuma deel is van die Engelse se meesterplan om van hul teenstaanders ontslae te raak en self die beheer oor Suid-Afrika te neem. Enigiets is moontlik hier! Wat dit ookal is, as hy nie dadelik teen haar optree nie dink ek ons gaan sien hoe hy sluk en sluk … tot op ‘n punt, en dan gaan hy onverwags terugslaan.

(c) ‘n Ondergeskikte kabinetsminister kan nie die SP van ‘n land op enige manier afdank nie. Die parlement is sy “baas” en dit is dus ‘n proses wat nét die parlement kan hanteer. Die korrekte roete is die instel van ‘n amptelike mosie van wantroue teen hom in die parlement, wat dit dan daar in die openbaar sal hanteer.

(d) As ons vir ‘n oomblik kan aanvaar dat al hierdie dinge waar is bly sit ons egter met ‘n praktiese probleem opgeskeep. Die parlement kán nie nou vergader nie, want die beperkinge in fase 4 van COVID-19 maak dit onmoontlik vir die lede van die parlement om Kaapstad toe te kan reis. En dit is dalk die rede waarom daar so uit die bloute ook ‘n aankondiging gekom het dat fase 4 “spoedig” afgeskaal gaan word na fase 3 toe. En let asseblief daarop, as ons na die tydsaspek hier kyk, dat hierdie besluit baie waarskynlik reeds op dieselfde dag geneem is wat die onderonsie tussen die twee plaasgevind het. (Wat, he-he-he, op sigselwers beteken dat mense dan weer tabakprodiukte sal kan koop, né!) ‘n Ou Vriend het vir my hierdie inligting aangestuur na aanleiding van die brief wat hy oorspronklik aan Elsa Muller gestuur het.

https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2020-05-01-good-news-sa-could-move-swiftly-to-level-3-restrictions-parliament-told/
Good news – SA could move ‘swiftly’ to level 3 restrictions, parliament told
BY STAFF REPORTER – 01 May 2020 – 15:42

Die vraag ontstaan nou wat CR aan hierdie saak gaan doen. Ek glo nie hy hoef vir enigiets bang te wees nie, want Engeland beskerm sy rug. Toegegee, die ooreenkoms wat Engeland met die regering gesluit het was met die ANC as ‘n party gewees, en nie soseer met die leier van die party nie. Maar nou moet ons in ag begin neem dat CR baie waarskynlik die Engelse se man is, en ons moet verder ook hierdie COVID-19 situasie by die gesprek intrek.

Ek het in die vorige artikel 133 gesê dat hierdie COVID-19 krisis ‘n absolute klug is wat daarop gemik is om Amerika se ekonomiese mag te breek. Dit is in werklikheid ‘n desperate poging om dit te doen, want Trump se suksesse op ekonomiese gebied het al hul planne in die wiele gery. Hierdie is dan ook na my mening weerwraak teen Trump omdat hy dit vir Brittanje moontlik gemaak het om van die EU weg te kan breek. Dit het die vorm aangeneem van ‘n reuse groot handelsooreenkoms wat groot voorspoed vir die Britte sal bring. Maar dit het Trump én Brittanje die vyande van die EU-Sjina-Demokratiese Party gemaak, en dit kom onder andere na vore in die feit dat Engeland ook nou twee oorlogskepe saam met die VSA en Australië teen Sjina ontplooi het in die Sjinese Suid-see. Die dreigende oorlog dáár kan dalk tot ‘n groot mate ‘n bepalende invloed uitoefen op die stryd tussen die twee groepe om wêreldoorheersing.

En dit is net hier waar Siener se visoenêre verhaal die gang van die geskiedenis gaan verander, want Engeland het óók planne om die koning van die wêreld op te lewer. Maar nou weet ons darem ook wat die uitslag hiervan gaan wees. Daar gaan dus, na my mening, ‘n kinkel in al hierdie groepe se kabels kom en die gebeure gaan uitspeel in ons guns, presies soos ons Vader dit beplan en belowe het. Dit is ‘n groot skaakspel hierdie, en Hy sit stilweg en kyk wat die vyand doen, en dan, nes hulle dit nie verwag nie … whammy!

Ek wil ten slotte sê dat die logiese uitvloeisel van hierdie dinge inhou dat daar geweldadige moeilikheid in Suid-Afrika gáán wees, maak nie saak wat CR doen nie. As hy stilbly gaan sy ondersteuners amok begin maak, omdat hy dan effektief op ‘n uiters ondemokratiese wyse uitgedwing word. En as hy teen die D-Z faksie optree en hulle afdank (en dalk vervolg ook), soos wat van hom verwag behoort te word, gaan dit beslis grootskaalse geweld van die kommuniste se kant uitlok. Dit kan hom dalk selfs dwing om ‘n noodtoestand af te kondig. Daar is natuurliik ook nog die verdere moontlikheid dat ‘n versteekte “iets” in hierdie saak ‘n groot rassekonflik kan veroorsaak waar sommige van ons mense na die wapen gaan gryp. Ons weet net eenvoudig nie, en al wat ons regtig het om aan vas te hou is ons geloof in ons Vader en die wil om te oorleef!

Maar ja, geen staatshoof sal ‘n noodtoestand uitroep as hy nie die rugsteun van sy land se nasionale weermag het nie, so is dit dalk die werklike rede waarom die 73,000 bykomende soldate opgeroep is? En weet u, miskien het ek dit gemis, maar daar is nooit enige redes gegee waarom so baie soldate opgeroep is nie! Dit word dan ook skielik meer verstaanbaar waarom daar so baie beddens en veldhospitale so vinnig ingerig is vir ‘n “siekte situasie” wat nie regtig bestaan nie. En sommer ook waarom die klomp Kubaanse dokters ingebring is, want hulle sal beslis nie aan ons wil erken dat hulle baie groot ongevalle verwag in die gevegte wat kan/gaan uitbreek nie. Ek meen, enige blanke mediese dokter sal onmiddellik vir jou kan sê dat die ou in die bed nie siek is nie, maar dat hy wel met ‘n vuurwapen raakgeskiet is. Ek dink hulle verwag ‘n baie groot slagting, en alles in ag genome het dit duidelik niks met COVID-19 te doen nie. (En sal hulle die moeite doen met die dokters en die baie beddens as ons die teiken is? Wat weet hulle wat selfs ons nie weet nie?)

Ek kan, soos altyd, eerlikwaar nie sê dat ek 100% reg is met my afleidings nie, maar waarom dan so geheimsinnig optree? Is hulle bang dat die blanke dokters die blanke groep sal waarsku as die waarheid aan die lig kom? Maar dan weer, hulle weet natuurlik nie wat die heel eerste visioen in die visioenêre verhaal impliseer nie. Ek gaan dit ook nie weer hier verduidelik nie, maar dit is dalk op hierdie punt waar die Groot V sy verskyning gaan maak, wat dan ookal tussen Ramaphosa en D-Z mag gebeur. Die tyd sal maar leer wat dit sal wees, maar ek dink dit gaan baie interessant wees om te sien hoe dit ontwikkel: gevaarlike tye, ja, maar darem ook baie interessant.

Groete,

Frik Pretorius.

NS: Ek het so pas berig ontvang dat die SP groot waardering vir D-Z se “lockdown leadership” uitgespreek het. Is dit nou ‘n voorbeeld van ‘n klou van staal in ‘n fluweelhandskoen? As ek D-Z was sou ek dit glad nie vertrou het nie, want sy gaan tweede kom as sy doen: hy het nie in sy jonger jare die hoof van COSATU geword omdat hy ‘n vriendelike en gedienstige soort onderdaan is nie! Pasop!
——————————————————————————————————————

ART 133 2020-05-03 Moord bly moord, maak nie saak wie die slagoffers is nie.

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Wat die opskrif hierbo betref wil ek begin deur te sê dat die “profete” in die video wat ek hierby aanheg in ongeveer 2015 begin bevestig wat die visioene van Siener van Rensburg reeds in 1996 aan my uitgewys het. Dit is dat daar geen swartmense in die visioenêre verhaal optree nie. Dit het oor tyd deur navorsing en oordenking uitgekristaliseer tot die besef dat swartes deur die een of ander dodelike virus uitgewis gaan word, en dit is wat in onder andere nou hierdie video bevestig word. Maar dit is ook waar die COVID-19 “pandemie” in die prentjie kom, en dan baie bepaald wat die onmiddellike doel daarmee is. Of dan minstens ‘n belangrike deel daarvan.

Ek is oor die jare erg deur sekere van ons eie mense en groepe aangeval en beledig oor my stelling dat die “swart gevaar” gaan verdwyn voor dit ons kan oorweldig en verswelg. Dit het natuurlik direk gebots met veral Snyman se duimsuigstories rondom die sogenaamde nag van die lang messe, want dit het sy poging totaal en al uitgekanselleer. Hierdie mense het hulself, interessant genoeg, almal as “regs” voorgehou om by ‘n sekere deel van die verregse groep te kon aanklank vind. Hul teikengroep was die Israelvisie gewees, want hulle is baie fundamentalisties ingestel en word baie styf aanmekaar verbind deur hul godsdiensverband. (Dit is een van ‘n paar dinge van hulle waarvoor ek baie respek het: hulle staan absoluut bymekaar!)

Hierdie artikelblad het in die verlede ook uitgewys dat “profete” soos dié in die video hierby bloot die beplanning van die NWO moeder-organisasies bekend maak. Daar is in werklikheid ‘n paar van hierdie organisasies, maar die eerste doelwit van almal van hulle was nog altyd om totale beheer oor die wêreld te verkry, en om dan, in die tweede plek, die Derde-Wêreld nasies uit die weg te ruim. Hierdie is die groep mense wat verantwoordelik is vir ons planeet se nommer een probleem, naamlik oorbevolking.

Ek het verder ook uitgewys dat die sogenaamde nag van die lang messe om bepaalde redes in dieselfde klas van “profesie” val. Dit het ek oor die strekwydte van ‘n hele paar artikels verduidelik, maar die idee agter dit is om uiteindelik ‘n situasie te kan skep wat die Engelse instaat sal stel om (onder andere) hierdie etniese suiweringsveldtog van hulle in Suider-Afrika (en verder noord) te kan laat begin. En, soos seker maar verwag kon word, is ek daarna nog erger beledig en agteraf beswadder hieroor. Ek moes op ‘n stadium selfs ‘n hele koor van hierdie agente gelyktydig hanteer op die voormalige http://www.boerevryheid.co.za Daar het gelukkig ‘n paar mense na vore getree wat my teen die agitators begin ondersteun het, mense wat tot vandag toe steeds goeie en gewaardeerde vriende is.

Hierdie agente wat so teen my bevindinge raas en blaas doen hulself nog steeds as “regs” voor, maar die einddoel van wat hulle doen is egter heeltemal “links” van aard. Maar dan is dit natuurlik ook weer so dat as ‘n mens ver genoeg na regs beweeg jy eintlik in ‘n sirkel beweeg tot waar verregs en verlinks agter die horison bymekaar kom. Die gewone lede ondertoe moet dit net nie agterkom nie, né! Al wat nou nóg kortkom is dat ‘n mens sal verstaan dat niks rondom ons regtig is soos dit lyk nie, veral op politieke gebied. En dan besef ‘n mens dat, soos ek vir Elsa Muller in Art 130 gesê het: “ … hier is nie regs of links nie Elsa, hier is nét boosheid, nét uiterste boosheid! …”. Dit is skokkend om te sien hoe maklik mense hul beginsels en geboortereg kan verkoop vir geld en status! En ja, hulle gee nie ‘n duit om om massamoord te pleeg en selfs hele rasse uit te wis in hierdie proses nie.

Maar dit is die basiese agtergrond waarteen ek hierdie artikel wil aanbied. Die video wat ek hierby aanheg verduidelik tot op ‘n sekere punt waar ons tans staan in terme van ons vyande se beplanning vir Afrika. Ek het pas ‘n paar dae gelede in Art 130 gesê dat COVID-19 na my mening bloot ‘n rookskerm is vir ‘n poging om die ganse wêreld onder die gesag van die NWO in te dwing. Ek het vrae hieroor ontvang, en hier is my antwoord daarop.

Die hele gedoente rondom hierdie COVID-19 is na my mening niks meer as ‘n reuse groot klug nie, want dit gaan glad nie oor die gevaar van hierdie virus nie. Ek sien dit as ‘n rookskerm wat ook ‘n geleentheid aan verskillende organisasies bied om hul eie doelwitte te kan bereik. Ek sien dit byvoorbeeld as die ideale geleentheid om ‘n virus in Afrika te versprei wat werklik dodelik vir anderskleuriges gaan wees. Almal is nou op hope vasgekeer in hul blyplekke, so dit sal relatief maklik wees om hele gemeenskappe baie vinnig 100% te besmet.

Hierdie COVID-19 is ‘n gewone, normale griepvirus wat ook nie eers besonder “sterk” is nie, want die normale soort jaarlikse griepepidemis is in werklikheid baie gevaarliker. COVID-19 is nét dodelik vir ‘n baie klein persentasie van die populasie terwyl “gewone griep” jaarliks baie meer lewens oor ‘n breër spektrum van die bevolking eis. Die WGO, wat ‘n EU-gebaseerde liggaaam is en duidelik met Sjina saamwerk, het dit egter doelbewus as ‘n “ernstige pandemie” verklaar wat die hele wêreld bedreig soos met die Spaanse Griep in 1918. Die feit dat die EU deel van hierdie klugspel is het groot stukrag verleen aan die bose plan, en hul voorbeeld het onmiddellik gelei tot ‘n wêreldwye staking van ekonomiese bedrywighede. Dit lyk verder ook of die Wit Huis doelbewus met verkeerde inligting gevoer kon gewees het, en toe Trump ook nog die VSA se ekonomiese bedrywighede begin toemaak het was die knoop oënskynlik vir die EU globaliste deurgehaak.

Die vraag wat hieruit vir my ontstaan het is waaroor hierdie skielike en onverwagse krisis gaan. Ek het uiteindelik tot die slotsom gekom dat COVID-19 bloot ‘n baie desperate plan van die NWO-groep was om hul grootste teenstaanders mee hok te slaan. Ek onderskei minstens twee globale groepe hier wat teen mekaar stryd voer om die absolute beheer van ons planeet. Die eerste groep bestaan uit die EU en die Vatikaan wat saam met Sjina, die WGO en die Demokratiese Party van die VSA werk teen Israel, die Britse royalty (met meelopers) en Trump se administrasie. ‘n Politieke dinkskrum soos ons plaaslike Broederbond staan blykbaar wydsbeen in albei kampe, want, soos ek in ‘n vorige artikel gesê het, weet ons dat minstens ‘n deel van die leierskorps deur die Vatikaan beïnvloed word. Wat ek nie daar bygesê het nie is wie die ander deel is. Die Broederbond is oorspronklik deur ‘n paar Engelse Vrymesselaars en Kaapse Afrikaners gestig, so die “ander deel” van die broeders is beslis Engels georiënteer. Die blote teenwoordigheid van die Cape Dutch in hierdie organisasie definieer hulle onmiddellik as vyande van ons volk, want hulle het in die Tweede Vryheidsoorlog, én in die jare daarna tot vandag toe, saam met kweenie en haar gebroedsel teen ons gewerk. En ons volk spierwit gebloei in die proses.

Die COVID-19 krisis vind sy ontstaan vir my in die nasleep van Groot Brittanje se afskeiding van die EU.

Die visioenêre verhaal bring dit na vore dat die Engelse hul eie NWO-plan het, en alles in die nuus dui vir my daarop dat Trump en Israel moontlik in dieselfde kamp saam met hulle kan wees. Sekerlik werk hulle saam in belangrike opsigte, soos byvoorbeeld Brittanje se suksesvolle Brexit. Trump het reuse groot ekonomiese ooreenkomste met die Engelse begin sluit lank voor Brexit ‘n feit geword het. Hulle het dit, om die waarheid te sê, openlik in hul propagandaveldtog gebruik om die Britse kiesers pro-Brexit te laat stem. Trump het dit dus letterlik moontlik gemaak vir Brittanje om met die EU te kon breek. Die EU wou Brittanje nie laat gaan nie, want hulle is bankrot en kan dit op geen manier bekostig nie. Hulle spook ook nog al die jare om die persepsie te vestig dat hulle die wêreld beheer, en nou kom breek die Engelse skielik weg! Maar nie net dit nie, Brexit het ‘n Pandora-kassie oopgemaak, want skielik het daar ook ander groepe en lande na vore begin kom wat óók nou ernstig wil onttrek en hul nasionalismes wil laat herleef.

Dit was dus ‘n geweldige terugslag vir die EU gewees, want dit is die beginpunt van die EU se ondergang. Dit sluit aan by wat ek onlangs in ‘n artikel gesê het dat die visioenêre verhaal nie ‘n EU ken nie, en dat die EU soos ons dit nou ken ook nie meer kan bestaan aan die einde van die verhaal nie. Dit is ‘n Godlose anti-nasionalistiese organisasie, maar ons sien in die verhaal hoe Duitsland deur vier fases van geestelike ontwikkeling gaan en tot bekering kom. Dit sluit ook in dat die Duitse nasionalisme tot sy volle glorie deur God self herstel word, maar hierdie keer in Sy diens. Daar is nie ‘n manier hoe die EU in so ‘n omgewing sal kan bestaan nie, so die visioenêre verhaal is ook die einde van daardie organisasie.

Die Brits-Israel-Trump groep het dus daardie rondte teen die EU gewen, maar nou het die EU-Sjina-Demokrate op hul beurt met mening teruggeslaan met hierdie COVID-19 krisis. En die idee agter die aanslag is duidelik om Amerika se houvas op die wêreldekonomie ongedaan te maak en Brittanje na die EU se beheer terug te dwing.

Dit is my oortuiging dat die eintlike doel met hierdie wêreldwye lockdown is om die weste se produksievermoëns te vernietig om die wêreld van Sjina afhanklik te maak vir die (noodsaaklike) medisyne en ander goedere wat hulle vervaardig. Die EU se leiers is dan ook die mense wat Europa verraai en aan Sjina se genade uitgelewer het. Ek is ook oortuig daarvan dat die migrante probleem nie net geskep is om die blanke ras in Europa uit te wis nie, maar tot op hierdie stadium veral om die aandag af te trek van hul geheul met Sjina agter die skerms. Hillary Clinton en Obama moet die skuld dra vir die migrante probleem in Europa, want hulle het ISIS geskep en gestig juis om die Midde-Ooste te destabiliseer om die migrante probleem moontlik te kon maak. Interessant hoe hierdie dinge skielik inmekaar begin pas, nie so nie?

Sjina is besig met ‘n poging om homself as die heerser van die wêreld te vestig, en hulle het dekades gelede al begin om invloedryke leiers in die weste te werf hiervoor. Dit kan natuurlik andersom werk ook né, waar die NWO-groep in die Weste Sjina deel gemaak het van hul plan. Maar nou ja, dit is waarom onlangse VSA leiers soos Bush senior én junior, albei die Clintons, Obama en ook tallose ander invloedryke politici in die VSA so ongelooflik baie van die produksievermoë van die VSA se sleutelnywerhede na Sjina oorgeplaas het. Hulle het dit weggesteek agter die idee van desentralisasie om werk aan almal te kan verskaf, maar dit was die uiteindelike doel daarmee gewees. Dit is die krisis wat Trump in die onlangse verlede begin (terug) verander het met sy befaamde “Chinese trade deal”.

Dan is daar natuurlik ook nog die broeiende twis tussen die VSA en Sjina in die Sjinese suid-see. Dáár is nou regtig ‘n baie ernstige internasionale krisis aan die ontwikkel hoor, want hulle dreig mekaar nou al met militêre ingryping. En ja, dit het nou aan die lig gekom dat die basis hiervan die ontdekking is van ongelooflike groot olie- en gasvelde in daardie omgewing! Albei lande kan natuurlik doen met hierdie inkomstebron om hul planne vir wêreldoorheersing deur te kan voer, so, … stryd!

Hier by ons kan die Engelse, of selfs die een of ander plaaslike organisasie, die histerie rondom COVID-19 as ‘n rookskerm gebruik om ‘n meer plaaslike dodelike virus teen die nie-blanke groep(e) vry te stel. Gates se duiwelswerk in Afrika is onder andere die ideale voertuig om hulle op hierdie manier aan te val en uit te wis. Dit vorm eintlik ‘n ideale eenheid met die voorkoms van HIV en allerhande dodelike tropiese siektes. Gates is volgens alle aanduidinge nie deel van Trump se span nie, maar sy moeitevolle arbeid in Afrika kan nogtans baie maklik vir eie doeleindes uitgebuit word. Ons weet natuurlik dat al die ander derde-wêreld gebiede, soos Suid-Amerika, Indië, Pakistan, Sjina, Iran, ensovoorts ook in die Britse Eugenics se visiere is. Maar dit moet dan ook waar wees van die EU-groep teenoor minstens Indië, want Gates was ook baie bedrywig gewees dáár.

En dit is een van die probleme met hierdie saak. Ons kan minstens twee teenoorstaande hoofgroepe onderskei hier, maar is daar dalk onderafdelings in albei die groepe wat stilweg met mekaar saamwerk? Of loop hul doelwitte maar net styf genoeg langsmekaar na dieselfde eindpunt toe dat dit so kan lyk?

Ons deel van die probleem is dat die ANC regering ‘n junior lid is van die BRICS groep van lande en daarom absoluut met Sjina sal saamwerk. Die probleem vir hulle hier is egter die tweespalt tussen die ANC se topleiers wat al hoe duideliker in die openbaar sigbaar begin word. Die onlangse “nikotien-geveg” tussen die SP en ‘n gewone kabinetsminister weerspieël hierdie tweespalt op ‘n dramatiese wyse. Die Staatspresident van die RSA het die beperkinge op die verkoop van nikotienprodukte gelig, maar sy het toe net eenvoudig bo oor hom geloop en sy opdragte in die openbaar omgekeer soos sy dit wil hê. Die (onskuldige en eerlike) vraag is nou: Wie is regtig in beheer van die land, hmmm? En hier wil ek veral daarop wys dat die SP baie waarskynlik die “Engelse se man” is, en waarskynlik deur hul invloed SP geword het, terwyl die dame ‘n lang rekord van kommunistiese radikalisme het.

Rusland is nie meer ‘n kommunistiese staat nie, wat beteken dat hul fokus eintlik net na Sjina kon verskuif het. Net die tyd kan leer of sy en haar gewese eggenoot nog steeds kop in een mus is om ‘n een-party kommunistiese staat hier te vestig, maar die praktiese verskil tussen Stalin en Mao Tse Tung se idees gaan regtig nie enige verskil aan ons maak nie, gaan dit? Maar hierdie onderonsie bewys wel dat die Sjina-faksie op hierdie stadium stewig in beheer van die ANC regering is. Die SP se gedweë stilswye en gebrek aan dissiplinêre optrede teen haar bewys dit. Ek stap baie vir oefening, elke dag so 6 tot 10 km, en toe ek op 25 Maart 2020 hier by die plaasklike SAPD gaan hoor of ek dit aanhou mag doen is ek redelik bars in kennis gestel dat ek liewers nie moet nie. Ek sal bloot gearresteer word op ‘n klag dat ek die gesag van die SP ondermyn. En kyk wat het ons nou hier, ‘n tandelose gesagsfiguur wat homself blykbaar nie eers kan handhaaf teen ‘n vrou wat sy sogenaamde gesag openlik in die openbaar ondermyn nie!

Ek dink dit pas die Engelse dalk baie goed, want nou kan hulle “die res” begin opstook om in opstand te kom. Soos dit is dink ek die SANW is waarskynlik opgeroep om veral die taxi-bedryf in bedwang te hou, want hulle is baie militant en het absoluut geen tyd vir die ANC regering nie. En hulle en hul vriende is tot die tande toe gewapen met AK47’s, die beste aanvalsgewere in die wêreld.

‘n Mens wonder ook hoeveel van die grond wat in die ANC se besit gekom het is nie al aan Sjina verpand nie. ‘n Mens hoef ook nie meer te wonder waarom die ANC regering reeds wetgewing ingevoer het om blanke grond te kan onteien nie, want dit kan net meer Sjinese geld en erkenning inbring vir die vet katte van die ANC. Hul waansinnige en siek grypsug na geld en mag word gefinansier deur die Boervolk se erfgrond! DIT is wat de Klerk en sy broeders ons in laat beland het, en ek glo al meer dit was doelbewus so om dieselfde tafel beplan deur hulle en die Britse owerhede. Ek glo nie hulle was deel van Sjina se planne nie, maar hulle het genoeg daarvan geweet om die situasie wat hulle hier geskep het tot hul eie voordeel te bestuur en uit te buit.

Maar dit lyk ook al meer of die Britte hul geld aan alle moontlike kante van die weddenskap geplaas het, want hulle het baie steun in Solidariteit plus die FW de Klerkstigting, maar ook in die Suidlanders vir hulself gereël. Dit lyk of eersgenoemde groepering se lojaliteite tussen die Vatikaan en die Britse Ryk verdeel kan wees, maar SL behoort skynbaar huidjie en muidjie aan Engeland. Albei hierdie groepe is tans besig om hulself te bemark as die mees aanvaarbare regering vir ons nadat die ANC regering tot ‘n val gekom het. Dit gaan volgens die beginpunt van die visioenêre verhaal egter nie so gebeur nie, en die SL sal miskien moet wag totdat die visioenêre verkiesing in Noordwes verby is voordat hulle by die Engelse kan gaan aansluit. My afleiding is in elk geval dat die Solidariteitgroep “deel van” die regeringstruktuur van die Engelse oorname van die ANC regering sal wees, terwyl die SL later as agent provocateurs gebruik sal word om ‘n rebellie in Noordwes aan die gang te sit nadat die visioenêre verkiesing daar verby is. Die visioenêre verhaal dui baie duidelik aan dat dit die skuiwergat is wat die Engelse sal gebruik om ons nuwe Boereregering oor te neem om ons volk te kan doodwurg.

Hierdie is die enigste twee organisasies wat tans hiervoor geïdentifiseer kan word. Die Boere Legioen was op ‘n stadium ook vir my verdag gewees, maar dit blyk nou dat SL hulle probeer vernietig. My vriend Dan Bezuidenhout het vir ‘n klankgreep aangestuur waarin BL se leier sê dat daar beskuldigings teen BL gemaak word dat dit ‘n terroriste organisasie sal wees. Hy sê ook hierin dat dit deur organisasie(s) gemaak word wat aandui dat hulle sal onttrek as daar probleme kom. Ek neem aan dit beteken daardie organisasies sal eerder “onttrek” as om fisies vir selfbeskerming en oorlewing te veg as dit daarop aankom. Ek het geluister Dan, en ek dink ons almal verstaan dat hy hier van SL praat. Ek kan minstens daarby voeg dat ek nog nooit enigiets anders as net dit van SL verwag het nie. Hulle is nie ons vriende nie, hoor!

Iets wat natuurlik absoluut in BL se guns tel is dat hulle kospakkies onvoorwaardelik aan blankes uitdeel wat dit nodig het. Dit spreek vanself dat BL se lede hierdie poging uit hul eie sakke finansier. ‘n Mens kan net respek hê hiervoor en jou hoed lig vir hulle! Dit is daarom soveel belangriker om te verstaan dat BL nasionaal sowel as internasionaal as ‘n wettige beskermings en hulporganisasie geregistreer is, en dat die internasionale reg aanvaar dat dit gewapende optrede moontlik maak as die lede (of die minderheidsgroep waaraan hulle behoort) op die een of ander wyse fisies bedreig word. Ons reg tot selfverdediging word dus “iewers” erken.

En dan is daar natuurlik ook nog die EFF en die BLF wat deur Renwick gestig is en opgestook word om die politieke toneel nóg meer om te krap. Dit lyk baie erg, alles lyk so dreigend teen ons, maar hou moed, dit gaan nie noodwendig so gebeur ook nie. Ons moet noodwendig voorbereid wees vir sulke dinge, maar ons ouer groep weet darem ook nou al dat die dinge waarvoor ons soms so bang is nooit regtig gebeur nie. Dit is soveel te meer waar omdat ons Vader reeds op 16 Desember 1838 belowe het dat Hy ons sal onderneem en nie sal toelaat dat ons soos ‘n graspol uit hierdie bodem uitgeruk word nie. Al wat nou nog kortkom is dat ons Hom op sy woord sal begin neem ook!

Maar nou ja, die beginpunt van die visioenêre verhaal sê egter vir my wie hierdie argument gaan wen, want as die boom klaar gepluiens het is dit nie Sjina of die ANC wat in beheer van die RSA is nie. Niemand kan sê presies wat en hoe nie, maar dit is wat vir ons wag.

Ons weet nie presies hoe en waarom die ANC regering sal ondergaan nie, maar dit lyk al meer of die basis daarvan ekonomies van aard sal wees. Die grendeltyd kan nie anders as om die land finansieël tot stilstand te dwing nie. Die staatsdiensamptenare sal nie verder betaal kan word nie en die SASSA uitbetalings sal ook tot ‘n halt kom. Tel dan ook nog die werkers in die privaatsektor by wat nie salarisse en lone sal kan kry nie, en siedaar, skielik het die regering meer probleme as wat hulle kan hanteer. Hierdie situasie kan (en sal beslis) baie maklik, baie vinnig oorkook om oornag in ‘n siedende swart op swart revolusie te ontwikkel, presies soos hierdie artikelblad jare gelede al gesê het.

Die huidige ANC leierselement gaan dus waarskynlik op ‘n stadium gedwing word om te vlug om weg te kom van die woedende gepeupel, want die vrae en die eise word al meer, en niemand kan of wil hulle meer in die oë kyk nie. Dit is ook hoe die idee van takke wat soos vrot klere van ‘n boom afval prakties waar kan word, want die boom se stam sak eers daarná weg in ‘n gat in die grond. Die fisiese aanslag teen die swartes wat ek verwag vind dus eers plaas in die chaos wat dááruit ontstaan.

‘n Verdere moontlikheid is dat die massas die blanke groep sal begin stroop om kos in die hande te kry, en dit kan ‘n organisasie soos BL noop om te begin skiet ook. Ek wil nogal glo dat daar meer van hulle is, maar ons weet dalk net nie van almal nie.

Ag, daar is so baie moontlikhede, en weet u, ons kan absoluut niks doen om dit te keer nie. En ons kon ook nog nooit nie. Ons kan veg vir oorlewing as dit moet, en ons sál ook, maar eintlik is dit net ons Vader wat so ‘n reuse groot aanslag teen ons kan afwend. En weet u, ek glo nie Hy gaan hier uitslaan met ‘n leërmag Engele in ‘n massa UFO’s nie, Hy gaan doen wat reeds in die Woord staan, en dit is dat Hy die vyand gaan verwar en teenmekaar opstel om mekaar uit te wis. Hy hoef niemand dood te maak nie, Hy los hulle maar net dat hulle dit self doen.

Hy het selfs ‘n voorbeeld daarvan gegee in die persoon van Gideon. Hy het met sy klein ou bendetjie veroorsaak dat ‘n magtige groot leërmag in hul verwardheid teen mekaar verdeeld geraak het, en hulself letterlik uitgemoor het. En weet u, sy manne het nie eers swaarde saam met hulle gehad nie, en as hulle dit gehad het sou hulle dit nie kon gebruik nie. Die bergagtige terrein waaruit hulle opgetree het, het die dra van swaarde onmoontlik gemaak, want dit sou teen die klippe gekap het soos hulle beweeg het. Hulle het verder ook albei hande nodig gehad om die kruike met die kole te kon dra. Die vyand het mekaar verpletter in die verwarring wat die paar brandende kole in elke kruik onder hulle geskep het, en so is die gevaar van die volk afgewend sonder dat enigeen ‘n vinger gelig het óf seergekry het. Al wat ons nou nog moet verstaan is dat ons gebede en smekinge om beskerming die enigste kole is wat ons tot ons beskikking het. En ek dink dit kan dalk net die ding vir ons doen. Wees gereed, maar moenie sommer net begin skiet nie! Kyk mooi voor u doen, want dit gaan dalk nie eers nodig wees nie.

Ons land is heeltemal bankrot en dit waarborg eintlik die ANC se komende ondergang, so hou moed, dit is werklik net ‘n kwessie van tyd voor dit gebeur en die huidige juk op ons nekke ‘n bietjie gelig word. Dit word vervang met die Britse juk, maar ook dit sal gou verbreek word en sal ons vir altyd vry wees daarna.

Maar ja, ons het nou ‘n punt in die opbou na die visioenêre verhaal bereik waar die vyandelike booshede al duideliker na vore begin kom. Ek wil nie sinies klink nie, maar iets wat my nogal vinnig regop laat sit het in hierdie video is die feit dat die swartmense sélf nou begin verstaan wat vir hulle beplan word. Ek kan nie aan ‘n beter bewys vir my sieninge van die afgelope sowat 24 jaar dink as juis dit nie. Die tyd sal leer wat verder gaan gebeur, maar dit kan dalk al net te laat in die dag wees vir Afrika om nog iets daaraan te kan doen. Ek dink ons moet maar regmaak vir ‘n verskriklike groot onreg om plaas te vind, want moord is moord, maak nie saak wie die slagoffers is nie.

Dit is sekerlik baie maklik vir ons om te kan sê: Goed so, boontjie kry uiteindelik sy loontjie, maar dan wil ek onmiddellik bysê dat ek dankbaar is dat my volk nie hiervoor verantwoordelik sal wees nie. Ons sal minstens met ‘n skoon en rein gewete kan aanstap na ‘n baie, baie mooi toekoms van vryheid en voorspoed.

Skep moed, ons sal anderkant uitkom!

Groete,

Frik Pretorius.

—————————————————————————————————————
Die video kan gesien word by:

ART 132 2020-05-01 Wat beteken Siener se rooi skoene?

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Elsa Muller van die FB blad Niklaas Siener van Rensburg – Profeet van God stuur vir my die volgende: (https://www.facebook.com/groups/427103870673448/)

Chris vd Merwe vra: Die gesig wat Siener gesien het waar hy sy rooi skoene aantrek wat beteken dit?

Dit is belangrik om te verstaan dat die kleure op die ou Transvaalse Vierkleur die basis vorm van die antwoord op hierdie vraag. Daar is egter baie mense wat niks van hierdie visioene af weet nie, en ek antwoord daarom so volledig moontlik.

Skoene is ‘n simbool vir regering in die visioenêre verhaal, en hy (die volk) dra verskillende skoene op verskillende tye daarin. As hy kaalvoet loop beteken dit dat hy nie ‘n regering oor hom het nie. Klere verrig dieselfde funksie, wat skoene en ‘n hoed insluit, en die kleur daarvan dui die ideologie aan wat daardie regering nastreef.

Bruin is die kleur van konserwatiewe Boerepolitiek, wat ‘n samestelling is van die blou en groen kleure op die Vierkleur. Die bruin verwys baie duidelik na die huidige VF+, waar die blou na die VF verwys en die groen na die KP, wat by die VF aangesluit het na die dood van dr. Ferdi Hartzenberg. Dit is waar die + in die naam vandaan kom. Daar was aanvanklik nog twee sulke groepies gewees, maar hulle het gou onttrek en hul eie pad verder gevolg en het lankal reeds verdwyn. Die VF+ is tans die enigste konserwatiewe politieke party wat op hierdie stadium in die komende visioenêre verkiesing in Noordwes kán staan, en hierdie party wen dan ook daardie verkiesing.

Blou is natuurlik ook Duitsland se kleur, en so ook silwer. Die goud wat hy in die Tabernakel gesien het verwys na die werking van die Heilige Gees en die manier waarop hierdie werking die aardse kruheid van die partypolitiek (bruin) verander na die ekwivalent van God se Ideologie (wit). Dit kom hoofsaaklik na vore in die lewe en loopbaan van die man in die bruin pak klere, wat eintlik ook baie sê van hoe belangrik hy regtig vir ons volk sal wees. Hy is aanvanklik deel van die vyand, maar kom tot inkeer en sluit dan by ons aan. Sy ondergeskiktes dra verweelbroeke, so hy sal uit die aard van die saak ‘n bruin verweelpak dra. Dit word versterk deur die feit dat hy ná sy terugkeer tot die volk op ‘n vosperd ry (wat soos bruin fluweel lyk).

Rooi verwys na die Engelse, maar ook na die verraaierselement in ons volk. Dit koppel met die rooi baan van die Vierkleur.

Wit op die Vierkleur is die kleur van God se “ideologie” in die verhaal. “God se Ideologie” verwys hier na die konkrete betekenis van die visoenêre verhaal, wat inhou dat ons God ons veilig deur hierdie komende aanslag sal bring. Dit is wat hierdie visioenêre verhaal aan ons belowe. Ons leef hierdie ideologie uit deur vas te klou aan die geloof dat Hy dit sal doen, en dat dit inderdaad so gaan gebeur. Dit is hoekom ek so erg gekant is teen die doemprofete wat ons volk voor die tyd wil uitmoor. Dit is niks anders as blote ongehoorsaamheid en ‘n mosie van absolute wantroue in ons God se beloftes nie!

Die ander sy hiervan is egter nóg erger, en dit is die voortdurende pogings om hierdie Godgegewe visioene te wil verander, of “nuwes” (lees as: self-geskepte duimsuig visioene) daaraan toe te voeg om ‘n baie bose agenda te dien. Die uiteindelike doel daarmee is om ons volk onder die gesag van die NWO in te lok en ons te reduseer tot die vlak van slawe. En, soos ek in die vorige artikel gesê het, diegene wat hierdie goue kalf nou so entoesiasties dien gaan ‘n afgryslike duur prys betaal daarvoor. Kom tog betyds tot inkeer en kom terug, asseblief!

Die eerste persoon wat wit klere dra in die verhaal is die simbool vir ons komende leier, naamlik ‘n onbekende rebel met die naam Jan Pretorius (Nie hierdie skrywer nie. Ek is in elk geval reeds verby die rakleeftyd wat Siener in ‘n gesprek aan hom toegeken het! Kom ons hou hom in elk geval maar onbekend, want hy is só belangrik vir ons volk se toekoms dat sy identiteit baie sorgvuldig tot en met Prieska beskerm moet word.)

Ek het hierdie rebel nog in 2007 op die internet kon opspoor, maar hy het intussen net “verdwyn”. Dit lyk dus of sy naam uit die rekords verwyder kon gewees het. In elk geval, aan die einde van die verhaal dra almal wat aan ons kant is wit klere, en dit sluit die Duitse soldate wat ons kom help baie pertinent in.

Die verskil tussen die man met die wit klere en die man in die bruin pak is dat laasgenoemde ‘n militêre bevelvoerder is wat in diens van die staat staan (bruin, politiek), terwyl Jan Pretorius meer van ‘n vrye agent is. Hy staan baie bepaald direk in diens van ons Vader, want hy word later aangestel as leier van die Boervolk.

Daar is drie kleure wat na konserwatisme verwys, naamlik wit-skimmel (Duits), grys (Engelse rebelle) en vaal (Boere). Die vaal koppel baie sterk met die voormalige KP-party.

Swart is ‘n Engelse kleur, maar dit verwys ook na die Statebond as ‘n selfstandige militêre groep, die Indiër terroriste en ook die Turk in die verhaal. Dit verwys ook na enige vorm van boosheid en (politieke) bedreiging. Dit sluit die kleur swartbont in, wat die kleur van (enige) rebelllie in die verhaal is.

Geel koppel met die Engelse, maar dit verwys hoofsaaklik na Siener se “Europa Regering” as ‘n selfstandige groep blanke Europese soldate in die verhaal. Hulle bestaan uit Engelse, Franse en Belgiërs. Ons moet dit dus sien in teenstelling met die kleur swart van die Statebond, want daardie groep bestaan uit ‘n groep blanke Engelse soldate en (swart) Indiër terroriste. (Hul velkleur is baie donker, amper swart, maar hulle verteenwoordig ook boosheid in die verhaal.) Die spesifieke aanwending van hierdie twee kleure bring dus ‘n duidelik skeiding tussen die twee groepe.

En nou kan ons na die betekenis van die rooi skoene begin kyk. Die verhaal kan, in terme van die skoene wat hy van tyd tot tyd dra, opgedeel word in sewe fases.

Fase 1 – Bruin velskoene:
Die Boervolk stel in die eerste fase, aan die begin van die verhaal, ‘n eie regering aan tydens ‘n verkiesing in Noordwes. Hy (die volk) trek dan bruin velskoene aan, want dit is die kleur van die grond en die partypolitieke ideologie wat hy bely.

Fase 2 – Swart skoene:
Die tweede fase begin as die Sappe (verraaiers) se leier die verkiesing verloor en na die Engelse toe oorloop en ‘n ooreenkoms van wedersydse militêre bystand met hulle sluit. Dit alleen sê dat hierdie reëlings NOU reeds bespreek word vir moontlike latere gebruik, want dit gebeur baie gladweg in die verhaal self. Die man in die bruin pak loop op hierdie stadium op sy beurt oor na ons kant toe, want hierdie handeling van sy Sap-leier is in werklikheid hoogverraad. Dit lei egter daartoe dat dik swart onweerswolke by Pretoria teen Noordwes begin opsteek en dat die sonlig verdwyn in ‘n sterk skemerdonker. (sonlig verwys na staatkundige vryheid.) Die nuwe republiek se parlement en hoofstad is by Rustenburg.

Die Sappe se verraad kom nou na vore in dié sin dat hulle dan doelbewus teen die gesag van die pas verkose Boreregering rebelleer. Dit stel die Engelse instaat, in terme van die wedersydse ooreenkoms, om militêr teen die nuwe Boererepubliek op te kan tree. Hierdie oorlogsdruk lei tot die ontstaan en ontwikkeling van ‘n sekere invloed van die kleur wit op die blou, groen en rooi bane van die Vierkleur. Dit bring uiteindelik mee dat die hele volk tot inkeer kom en hul huidige idees heeltemal verander en terugdraai na God toe. (Onthou hier dat die man in die bruin klere aanvanklik deel van die vyand is, maar dat hy baie vroeg in die verhaal reeds tot inkeer kom! In sy geval speel die goue voorwerpe in die Tabernakel in die lug egter die deurslaggewende rol in sy bekering.)

In elk geval, die Boereregering kom tot ‘n val en die Boervolk word gedwing om swart Engelse skoene aan te trek. Die swart versimboliseer in die algemeen die skemerdonker waarin hierdie fase afspeel, en ook die boosheid en die somberheid wat daarmee saamgaan. Dit het absoluut niks met ‘n swart regering te doen nie, en daardie stelling was maar net ‘n tipiese opportunistiese stukkie subjektiewe ontleding gewees wat bedoel was om goedgelowige mense te mislei.

Fase 3 – Kouse in die plek van skoene:
Die derde fase bestaan daaruit dat die eerste twee golwe Duitse hulp (van vier) op hierdie stadium in die land aankom en die vyandelike magte uiteindelik terug dryf tot by Pretoria. Daar word dan twee gelyktydige vredesberade aangelê tussen die strydende partye om tot ‘n vergelyk te probeer kom. Een hiervan vind plaas tussen Duitsland en Engeland in Pretoria, en die ander een by die parlement in Rustenburg tussen vier strydende politieke faksies in die Boervolk. Hulle bestaan uit die blou, groen en rooi groepe, en dan ‘n vierde groep wat skynbaar nie verder saam met die res wil gaan nie. Ons lees op net een ander plek van hierdie groepie, waar hul leier op sy knieë by die VVO gaan inkruip en pleit vir genade. Hulle gooi hom met die minagting wat hy en sy groepie verdien by die vergaderingsaal uit!

Dit is baie belangrik om te verstaan dat die Boervolk op hierdie punt nie meer ‘n eie regering oor hulle het nie, maar dat ons darem ook nie onder ‘n ander regering staan nie. Ons regering het tot niet gegaan, maar die Engelse is ook nie meer ons regering nie, want die Duitsers het daardie situasie kom omkeer. Die simboliek hanteer hierdie situasie op ‘n baie besonderse en aanskoulike manier. Die visoene stel dit so:

[122a05] Toe verdwyn die blare toe gaan ik huis toe, ik was sonder skoene ik het op my kouse geloop.
Die huis verwys na die parlement in Rustenburg. Daar is nie ‘n regering in sy parlement nie, daarom het hy nie skoene aan nie. Die kouse wat hy aan het bevestig dus die tydelikheid van die situasie tydens die vredesberaad.

Fase 4 – Rooi skoene:
Maar dan sien ons dat daar agteraf ‘n sameswering op hierdie vergaderings gesmee word tussen die rooi groep (Sappe) en die Engelse om die mag onverwags met ‘n staatsgreep te gryp. Dit gebeur so en hulle slaag daarin om ‘n rooi vlag oor Noordwes te laat opgaan. Die volk word nou gedwing om rooi Engelse skoene aan te trek. Ek gee ‘n uittreksel hiervan uit my eerste boek.

(5.4.47.) Tweede Engelse staatsgreep – rooi skoene.

Die optrek van die rooi vlag as sulks word maar baie kortliks in die visioene aangetoon.
[007c01 13/09/14] Troepe op perde kom uit.
[628.02] Toe trek ‘n trop paarde ruiters na Noord West met gewere in hul hand.
[446.02] Mense gaan te paard van die Ooste naar Weste met die vierkleur vlaê tussen hulle en is rooi vlaggies ook.
[007b02] Daar kom toe blesperde.
[007b03] Daar kom ook mense met sambrele.
(Die sambrele verwys na Vierkleur vlae wat deur die Sappe vertoon word om die konserwatiewes om die bos te lei.)
[446.02] Mense gaan te paard van die Ooste naar Weste met die vierkleur vlaê tussen hulle en is rooi vlaggies ook.
[007b04] Toe sien hy daar trek hulle die rooi vlag op.
[001a01../10/13] ‘n Rooi vlag wat opgetrek word. ‘n Klomp mense wat so afkyk.
(wat meebring)
[084×06] (DUPL 084.06) Ek sien ek is by my huis en ek het my rooi skoene aan.

Fase 5 – ‘n Enkele bruin velskoen:
Die bruin groep se manne konsolideer onder die leierskap van die man in die bruin pak klere en hulle stel hom aan as militêre leier. Hy staan egter alleen, want die ander skoen wat nodig is om ‘n “(leiers)paar” te kan skep, Jan Pretorius, is op ‘n ander plek besig. Sy leierskap is in elk geval nie regtig nodig op hierdie stadium nie, want die volk het eerder ‘n ervare militêre leier nodig.

Die vyand val geweldig sterk aan en die spykertjies val uit hierdie velskoen se sool uit. Hy staan dan basies daar met ‘n kaal voet op ‘n skoensool sonder spykertjies. Hy is nie heeltemal kaalvoet nie, maar die bruin oorleer raak weg in die proses. Die spykertjies verander tydens hierdie gebeure in gesmelte lood, wat simbolies na die smeltkroes verwys wat ons volk in ‘n soliede eenheid gaan verander. Dit is iets wat ons nog nooit was nie.

Fase 6 – Blou Duitse skoene:
Die aanslag op ons en die Duitse soldate wat reeds hier is, is geweldig, maar dan kom die vierde golf Duitse hulp hier aan. (Hierdie fase loop direk saam met die befaamde drie blou briewe). Die vierde golf Duitse hulp bestaan uit drie dele. Die eerste twee begin by Lüderitzbaai en die derde een iewers langs die Kaapse Weskus. Hierdie laaste een neem die vorm aan van drie blou siwwe (drie groepe wat die vyand tydens drie veldslae verjaag). Die Duitsers slag die Engelse wit vark se vel af in die Kaap en dit verander simbolies na blou oorlere wat op sy ou skoensool gepas en vasgespyker word. Dit beteken dat die Boervolk Duitse heerskappy oor ons aanvaar en hulle effektief ons nuwe regering word.

Die uittreksel uit my boek lyk so:

[564.01 09/08/22] Voor my kom ‘n groot blauw doek uit en gaan oop daar is protrete van mense in en blauw letters, ek het amper gelees maar nie. [564.02] Toe kom ‘n groot papier met zwart letters maar ek kijk na die letters. [564.03] Toe volg die Bijbel en die is oop.
[090.01 06/11/15] Ek sien ek het ‘n blou doek in my hande en toe vlug die mense kaal weg.
[089×02] Ek hang die doek oor die stoel.
(Letterlik ‘n parlementstoel, en dit beteken dat die Boervolk letterlik die magtiging aan Duitsland gee om sy regering te wees.)
[069.02] Die stoel met die blauw doek om.

Hierdie gebeure koppel ten nouste met wat op daardie stadium in die Kaap gebeur. Die Duitse skepe vaar om na die Kaap en laai soldate en toerusting daar af. Daar vind drie veldsale plaas daar en dit val saam met ‘n (Engelse) vark wat daar aan ‘n paal hang en afgeslag word. Kyk nou wat gebeur:
[428.02] In die Kaap is drie ziwwe op mekaar (een eindje bo mekaar)
(Dit is die drie veldslae waarvan ek praat. Dit koppel ook met die blou briewe of kabelgramme waarvan ons lees in (1.2.5.), (1.2.11) , (1.2.13.) en (1.2.28).)
[428.03] en toe die ziwwe weg raak is daar schoon koren in een zak.
[425.02] In die Kaap is een paal en een slachter mes kloof en stuk af.

Dit lei dan tot die karre en die geel wiel wat in [398.01] na Vereeniging vlug. Maar ons sien ook hier dat die Boervolk Duitse heerskappy oor homself aanvaar.
[599×02] Toe lê nieuwe gesnijde oorlere op mekaar wat die vleiskant kort uit gewerk is.
[599×03] Toe is die Duitsers se vrouwens se klere hier blauw.
[562.01 04/08/22] Ek staan en mij veldskoen kom ‘n nieuwe oorleer oor en ek het ‘n baie mooi pak klere aan.
[118.02] Hij heeft zijn nieuwe Deutsche skoenen aan.

Fase 7 – Uiteindelik weer bruin velskoene by Prieska:
Die volk kom hierna by Prieska bymekaar waar ons deur die Duitse regering toegelaat word om af te skei, ‘n nuwe leier te kies en ‘n onafhanklike nuwe republiek uit te roep. Die Duitsers skenk tydens hierdie gebeure ‘n bruidskat aan ons wat sal bestaan uit die twee voormalige Duitse kolonies in Afrika, Duitswes en Duitsoos, plus die hele res van Afrika suid van die Soedan, van die ooskus tot die weskus. Ons kry, met ander woorde, dan weer bruin velskoene om aan te trek, maar hierdie keer is dit egter permanent, want, het Siener volgens ene Oupa Krause gesê:

Oupa Krause sê: “Die groot Afrikaanse Republiek: (Kyk asseblief die omsendbriewe van Advokaat Pirow, maak melding van die “groot Suid-Afrikaanse Republiek” wie se grense strek tot Suid van die Soedan en dan oos en wes). Dit word ‘n baie vername land veral op industriële en ekonomiese gebied.

Ek wil afsluit deur te sê dat hierdie artikel veronderstel was om kortliks oor die rooi skoene te handel, maar dit het uiteindelik so ‘n bietjie gerek. Ek hoop egter dit het in die proses sommer ook ‘n klomp ander vrae beantwoord. Wat veral lekker is, is dat die skryf van hierdie artikel baie verrykend vir my persoonlik was. Hierdie artikels dwing my telkens om diep te kyk voor ek praat, maar hierdie spesifieke een het my sekere fyner dingetjies laat raaksien wat ek vantevore gemis het. Dit is inderdaad ‘n ongelooflike groot, grootse en diep storie hierdie!

Groete,

Frik Pretorius.

ART 131 2020-04-27 Ons het almal nodig om hierdie wa te trek tot waar dit moet wees!

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

My ou internet-vriend van baie jare, Daniél Bezuidenhout, het vir my ‘n kort briefie gestuur en ek wil graag hier daarop reageer.

Hi Frik
Hoop dit gaan goed.
Hierdie ding klink soos die nag vd lang messe?

Hierdie ‘profeet’ praat ook oor so iets en hy sinspeel baie van Siener se visioene

Kom ons hoop dat God die ANC ondersteuners teen die Staat draai voordat hulle kans het om ons by te kom met die weermag.
Ek is besig om betrokke te raak om arm wit families kos pakkies te gee, wat agv die lockdown nie kan werk nie. Dis moeilik om hoopvol te bly terwyl jy sien hoe sleg dit met ons mense gaan.
Groete
Daniel
———–

Hallo Daniél,

Dit is tog interessant hoe baie doemprofete daar skielik in hierdie tyd op Siener van Rensburg se rug begin saamry het. En almal haak die een of ander siek storie van sy eie vas aan óf ‘n duimsuig-visioen wat Siener sou gesien het, óf ‘n egte een wat heeltemal skeefgetrek word om die een of ander liegstorie te ondersteun. As ‘n mens moet glo wat hierdie ouens sê moes ons volk eintlik lankal al totaal en al uitgemoor gewees het.

Ek wil jou mooi vra om dit wat ek nou vir jou wil sê so wyd as wat jy maar kan te gaan versprei. (En dankie vir wat jy reeds in hierdie opsig doen! Ek glo dit word Daarbowe raakgesien.)

Siener het geen negatiewe kant vir ons gesien nie, behalwe die smeltkroes wat laat in die verhaal oor ons sal gaan. Daardie oond gaan ons ook nie “uitwis” nie, dit gaan ons bloot skoonbrand van die ongeloof en dwarstrekkerigheid wat so diep deel van ons ou volkie is. Ek wonder baie hoe ons Vader hieroor moet voel, want dit is ‘n klap in sy gesig en dit kom nogal van die appelvolk van sy oog af! Maar dan weer, dit is dalk juis waarom Hy die smeltkroes aangelê het…

Die res van die slegte nuus wat Siener gebring het, alles daarvan, is vir ons vyande se adres bedoel. En die volk moet hier asseblief veral mooi daarop let dat daar nie swartes in die visioenêre verhaal optree nie. Nie eers ‘n enkele ene nie, en dan beslis ook nie die wat nou in blou aangetrek is nie. Die rede hiervoor is dat hulle op die een of ander manier heeltemal as ‘n “gevaar” verdwyn. En ek gaan nie in hierdie brief weer daaroor skryf nie, my interpretasie van hierdie spesifieke visoenêre inligting is baie goed bekend.

Terloops, dit is die SANW wat opgeroep is en nie die polisie nie, en hulle dra ook nie blou uniforms nie. Selfs die lugmag tree in velddrag (kamoefleerdrag) op tydens aktiewe diens. Daardie “profeet” op die trein lieg openlik vir die volk, en almal is letterlik te verskrik om dit summier te verwerp vir die bangmaak praatjies wat dit regtig is. Hierdie regering is in elk geval nie instaat om die dreigemente teen ons so maklik uit te kán voer nie, want hulle sit met dieselfde basiese probleme opgeskeep wat ook in die vorige bedeling vaardig was. Plus natuurlik dan ook nog ‘n paar bekende probleme van hul eie.

Die land is te groot, en die inwoners (lees as: blankes in hierdie geval) is te wyd versprei om almal gelyk aan te kan val. Die grootste konsentrasie blankes is in die metro-gebiede, maar ook daar lê ‘n lelike mynveld en wag vir enige optrede teen ons. Enige grootskaalse aanval sal ons outomaties in ‘n laer-trek situasie in die binneste dele van die woonbuurte inforseer, net soos wat mens ‘n teleskoop toedruk. Hulle sal hulself dan moet blootstel om daar in te dring, en dan kan die situasie dalk net baie negatief word vir hulle. En weet jy, ek is geen profeet nie, maar die oomblik as ons net maar ‘n paar van hierdie pantservoertuie en kanonne met ammunisie in die hande kan kry sit hulle skielik met ‘n onhanteerbare groot probleem opgeskeep, né!

Hulle kan ons egter ook nie op ‘n selektiewe basis in enige enkele woonbuurt aanval nie, want dit sal die hele blanke groep outomaties landwyd op ‘n algemene gereedstaanbasis plaas, en dit sal hulle glad nie pas nie. Dit sal ons kans gee om te organiseer en selfs aktief te gaan aanval, en dan kan hulle regtig dalk meer probleme ontwikkel as wat hulle kan hanteer. Wil jy vir my sê dat hierdie moontlikhede nie dekades gelede al deur beter toegeruste mense as ek geïdentifiseer is, en dat hulle nie daarvoor beplan het nie? Ons senior militêre mense het toentertyd darem ook nie heeldag gesit en tee drink nie jong!

Ek pleit nie hiermee vir oorlog nie, glad nie, ek verduidelik maar net wat moontlik kan gebeur sou ons aangeval word. Maar ek probeer ook uitwys hoe die krag van negatiewe persepsie teen ons gebruik word: Gogga kan baba nét bang maak as baba gelei en gekondisoneer word om dit te glo en te aanvaar. Maar die oomblik as baba vir homself begin dink, die lig aanskakel en begin sê: Tot hier toe en nie verder nie, dan vlug daardie donker gees ook maar baie vinnig weg. En dan sommer dadelik óók, om die waarheid te sê.

My vraag is in elk geval of hulle dan werklik tien tot twintig pantserkarre en/of tenks vir elke blanke woonbuurt in die land beskikbaar het. Miskien het hulle, maar dan is dit nog steeds ‘n ope vraag hoeveel daarvan funksioneel is. Die antwoord is dus Nee, want selfs die ou weermag het dit waarskynlik nie gehad nie. En wat meer is, daar is ook nie genoeg mannekrag in die huidige SANW wat genoegsaam opgelei is om die wapentuig wat hulle wel het optimaal te kan gebruik nie. Daar is in elk geval nie genoeg mannekrag om die hele land gelyktydig te kán dek nie, selfs al roep hulle alles en almal op wat enige vorm van ‘n uniform dra. En dan praat ek nie eers van paraatheid en dapperheid nie, want ook dit sal ver gesoek moet word daar.

Die ou weermag bestaan nog in ons wat dit gevorm het, en dit kan baie maklik weer bymekaarkom. En anders as die sogenaamde dapper MK veterane het ‘n baie groot deel van ons manne werklike oorlogservaring opgedoen. Ons het nie maar net stilletjies moordbomme in die Wimpies en ‘n paar ander plekke gaan plant nie. Moet dus nie te gou skrik nie, want behalwe dat die dreigende aanslag teen ons nog moet realiseer het ons nog laaaank nie verloor nie! Bly kalm en beredeneerd dan sál ons almal anderkant uitkom. Daar sal verliese wees, ja, maar die volk sal minstens oorleef. As daar dan so ‘n aanslag sal kom.

Wat egter ook baie waar is, is dat mense beslis moeilikheid op ‘n individuele basis gaan kry as hulle daarvoor gaan soek! Bly weg, moet op geen manier uitlokkend optree nie, want sulke mense gáán slae kry en niemand sal hulle kan help nie! Weet jy, niemand is iets vir God óf volk werd as hy of sy in ‘n tronksel sit nie. Nou is eerder die tyd wat ons baie mooi moet begin luister na die raad wat ons Vader deur die profeet Jesaja aan ons gegee het:

JES 30:15 Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag;

Siener het wel die volgende baie belangrike goeie nuus vir ons gehad, en weet jy, ek kan om die dood nie verstaan waarom ons volk maar net nie wil verstaan en glo wat ons Vader ook in hierdie geval vir ons sê nie. Ek haal ‘n stukkie uit my eerste boek aan van wat Boy Mussmann hieroor gesê het, en hier moet almal verstaan dat die dinge wat Siener gesê het deur die Heilige Gees in sy mond gelê is. Dit is dus nog steeds God aan die Woord hier, net soos in die aanhaling uit Jesaja hierbo:

(1.2.4.14.) “…. As die perderuiters van Lichtenburg aftrek na Prieska begin die gras groen skyn. Dit meen ons omstandighede begin floreer en verder aan sien oom Niklaas die gras is pragtig groen. Dit het die nag baie gedou en die Afrikanerson kom op en skyn op die dou dat dit so blink (florerende toestand). Al die hekke sê oom Niklaas lê oop. Daar is vir ons geen hindernis nie. By Prieska sê oom Niklaas kan ek my perd opsaal en ek sal vir dae aaneen daar ry en ek sal nooit kan sê hoeveel Afrikaners kom daar bymekaar nie. Want hy sê hy sien in die gesig hy is op ‘n hoogte, en voor hom word die wêreld gelyk, hol, sodat hy baie ver kan sien. Hy sê sover as wat sy oog kan sien loop vaal donkies (egte Afrikaners). Dit is Suid-Vrystaat, Suid-Transvaal en Kaapland se Afrikaners wat daar bymekaar kom. …”

Nou, wat beteken dit?

Hierdie bymekaarkom van die Boervolk by Prieska gebeur baie naby aan die einde van die visioenêre verhaal, as die ergste oorlogsgevaar basies reeds verby is. Al wat oorbly is om die wapentuig vanaf Lüderitzbaai by Prieska af te laai, in gereedheid te bring, en om dan die vyand by Vereeniging vas te gaan druk en tot by Durban te agtervolg as hulle begin vlug. Maar let op, die baie belangrike punt hier is dat Siener sê dat daar ‘n BAIE groot klomp Boere daar bymekaar gaan kom, en ek glo dit sal uit die aard van ons huidige saamwees ook baie anderstaliges insluit. Die implikasie is in elk geval dat dit basies die hele volk plus vriende sal wees, baie soos ons nou daar uitsien! Al verskil is dat dit daardie “Sappe” sal insluit wat na ons toe sal terugkeer.

Daniél, dit is tog net moontlik as ons ook die huidige “krisis” oorleef, nie so nie? Waaroor gaan die bohaai dan? Niemand kan sê presies hoe die huidige situasie uiteindelik gaan uitspeel nie, maar ons kan aanvaar ons sal volgens wat Siener hier sê almal anderkant uitkom. Die dinge waaroor ons nou so swaarmoedig en negatief spekuleer het nog nie gebeur nie, het dit? En wie sê dit gáán regtig gebeur? Moet ek my dan maar net willoos laat meesleur deur mense wat duidelik negatiewe idees teenoor my volk koester? Jy is wat jy dink, so ek dink ons moet versigtig raak dat ons onsself nie in ‘n imaginêre afgrond begin indink nie, want dit is waarheen ons tans baie subtiel op weg geneem word.

Ek is nie ‘n Bible puncher nie, en jy ken my ook so, maar ek dink nou is juis ‘n tyd waarin ons baie ernstig vir die ANC regering moet begin bid! Dit gaan hulle in die geestelike realm só verwar en omkrap dat hulle al meer foute al vinniger gaan begin maak en vinniger tot ‘n val gaan kom. En val gaan hulle val, hul eie mense gaan dit laat gebeur, want die beeld rondom dit het as ‘n visioen na Siener toe gekom. Dit is dus ‘n besluit wat van Vader af kom en daarom onbeweeglik vas staan! En weet jy, alles in die visoenêre verhaal sê vir my dat die Woord (minstens ook) van ons volk praat waar dit sê: Al gaan ek deur ‘n dal van doodskaduwee…. Daardie Psalm is vir ons in hierdie tye geskryf my maat!

Ek weet ons kan nou dalk baie verloor, niemand kan dit ontken nie. Dit is so dat baie mense hul inkomste kan verloor, want baie besighede sal waarskynlik bankrot gaan, maar weet jy, dit is maar net geld en materiële goed waarvan ons hier praat. En glo my, ek weet presies waarvan ek praat. Ek was in my sewentig jaar driemaal tegnies bankrot gewees, ek het twee ondernemings en drie huise (onderprys) verloor as gevolg van ‘n ekonomie wat maar net nie aan die gang wou kom nie, ek is op ‘n baie sensitiewe tyd in my loopbaan in 2002 afgelê (twee kinders op skool,en universiteit, en nog een wat van ons afhanklik was) maar ek is nog steeds hier. Dit was nie maklik nie, alles daarvan was bitter swaar gewees, maar ek is nog hier. En toe, om alles te kroon het ek sowat ‘n jaar gelede ook nog alles verloor wat ek sedert 2004 weer so moeisaam opgebou het. Máár ek is nog hier Daniél en ek kán nog ‘n positiewe bydrae tot ons volk se toekoms lewer! En sê my, wat is ek beter as die volgende persoon?

En ja, in alle eerlike en nederige opregtheid gesê, ek glo ek is nou ook ‘n beter mens as gevolg van al hierdie dinge, want my ego het ook iewers langs hierdie pad ‘n positiewe verstelling ondergaan. Ek het werklik vry geword, en dit is vir my absoluut kosbaar! Maar ja, dit is verder ook nogal dieselfde regering wat aan my gedoen het wat hulle nou besig is om in ‘n breër verband aan die hele volk te doen. Hou moed my vriend, daar wag onder andere ook groot materiële voorspoed op ons in die toekoms; kom net lewendig tot by Prieska en dra soveel mense met jou saam as wat jy kan. Die res sal asof vanself kom!

Hierdie ding wat nou met ons gebeur is na my mening ‘n NWO oefenlopie om die wêreld onder hul beheer in te dwing. Hulle doen dit uit desperaatheid, want hul ruggaat, die EU, is vinnig besig om inmekaar te val. En dan is Trump veral ook nog besig om hulle plat te slaan in die VSA. Ek kan dink wat hy spesifiek aan Sjina se ekonomie gaan doen as hierdie storie eers verby is. Soos dit is het Sjina blybbaar baie ernstige ekonomiese probleme in elk geval, en as ons korrek tussen die lyne lees is daar ook groot onrus onder daardie bevolking.

Hierdie oefenlopie val vir my egter ook in dieselfde klas as die Groot Uitverkoping van 1994, want daardie verraad was maar net die voorloper van wat nou met ons gebeur. Maar kyk darem ook na die positiewe effek wat dit op ons gehad het. Kyk byvoorbeeld wat dit vir ons taal gebring het, want Afrikaans het absoluut geblom daarna. En kyk sommer ook hoe vinnig ons volk aangepas en skielik as entrepeneurs ontpop het wat vir hulself kon begin sorg.

Die COVID-19 krisis is dalk net die vonk wat nodig is vir ons volkslede om na mekaar toe te draai en mekaar weer te begin waardeer en geniet, maar ook te begin beskerm en te versorg. Niemand anders gaan dit vir ons doen nie en ons sal maar net agter ons (bedenklike) bedenkinge oor ons volksgenote moet uitkruip en dit self begin doen.

Die probleem is ons dink ons is totaal en al magteloos. Ons is nie, want ons het nog murg in ons pype. En Daniél ja, as ons moet veg dan doen ons dit, maar anders as die ongelowige banges gaan ons nie “onttrek” nie. Dit is tog maar net ‘n ander woord vir vlug. Ons gaan dit in ons woonbuurte doen, presies net soos jy van jouself in jou opvolgbrief aan my gesê het, want veg gaan ons veg as dit nodig word! Niemand kan in elk geval nou meer weghardloop en die res van die volk in die steek laat nie. (Niemand weet waar SL nou is nie, maar as hulle nog nie “onttrek” het nie sal hulle nou ‘n pad na buite moet oopskiet. Dan sal die Engelse beslis kom ingryp, en dan is die huidige gevaar natuurlik net skielik opgelos en kan die visioenêre verhaal vorentoe beweeg, nie so nie? En wie weet, miskien vorm so ‘n moontlikheid dalk selfs deel van ‘n Engelse se meesterplan?)

Sien dit so vriend: Ek was nog laas besig om ‘n artikel te skryf oor ons Nederlandse en Duitse herkoms, maar ek kry dit nie klaar en gepubliseer nie omdat daar nou aanmekaar allerhande ander dinge tussenin kom. Ek het ‘n penvriendin van baie jare in die noordelike deel van Nederland wat my aangesteek het om Nederland se geskiedenis vóór Jan van Riebeeck te bekyk, en ek kan nie eers begin om te sê hoeveel respek en liefde ek sedertdien vir hulle ontwikkel het nie! Ek verstaan minstens nou waar die staal in ons murg vandaan kom, weet jy. Kyk, Suid-Afrika is my Vaderland, niks kán of gáán dit verander nie, maar saam met dit sê ek nét so onbeskaamd dat Nederland intussen my geliefde Moederland geword het. Daar is ander meer persoonlike redes óók waarom ek so sê, maar vir die huidige gaan ek net hierdie stukkie uit daardie onvoltooide artikel neem en hier invoeg. Ek sal dit darem seker eendag klaar geskryf kry?

[Dit is verkeerd om te sê dat ons volk hoofsaaklik van Nederlandse of Duitse afkoms is met ‘n bietjie ander Europese (Keltiese) bloed daarby. Ons stam in werklikheid van die Friese af wat in die Nederlande (meervoud) van Wes-Europa woon, en dit is ‘n heel ander storie as wat ons op skool geleer het, hóór! Dit skep ‘n vreemde soort “onstaatkundige staatkundige situasie” waar daar in werklikheid nie geografiese grense is nie, want almal binne daardie aangrensende gebiede is Friese van dieselfde basiese herkoms. Daar is iets soos vier of vyf verskillende groepe Friese langsmekaar daar, met minstens twee verdere geïsoleerde groepe in Denemarke. Nou, die tale wat hulle praat is nie meer onderling so maklik verstaanbaar vir mekaar nie, maar die bloed is wel nog steeds dieselfde.

Die punt wat ek eintlik hier wil maak is dat ons Protestantse Wes- en Noord-Friesiese voorouers In Nederland en Vlaandere vir tagtig jaar lank ‘n heldestryd gevoer het teen Rooms Katolieke Spanje, die supermoondheid van die tyd. In dieselfde tyd het die Protestantse Oos-Friese van Neder-Sakse en Schleswich Holstein vir dertig jaar lank óók teen Spanje geveg. Albei hierdie groepe het uiteindelik oorwin, en in Nederland het dit tot die stigting van die HOIK gelei. Die res is geskiedenis soos die spreekwoord sê. Hierdie mense het oorsprong aan ons volk gegee en hul bloed loop nog steeds in ons are. Die vryheidsdrang wat hulle aangevuur het om terug te stoot teen Spanje leef dus nog net so sterk in ons soos destyds in hul harte! Ons sal dit weer doen as dit nodig word, want ons kán, ons moet dit net weer begin glo ook!]

Moenie jou steur aan die baie stories van die doemprofete wat so gereeld die rondte doen nie. Dit wat jy sien en hoor is niks meer as ons vyande wat ‘n versnelling in hul tydsraamwerk probeer bewerkstellig nie. Die wêreld soos ons dit ken is besig om onherroepbaar te verander, en ons gaan elke treëtjie van daardie verandering met ons vyande saamstap, maar ons hoef nie saam met hulle onder te gaan ook nie. Die eindproduk gaan heelwat anders lyk as wat die vyand wil hê, maar dit is ook alweer ‘n storie van sy eie. Hier is dit belangrik om te verstaan dat Siener se verhaal eers kan begin as die Engelse weer die regeringsmag in ons land oorgeneem het. Hulle gaan dit op die een of ander manier bewerkstellig, en wie weet, hulle gebruik dalk hierdie COVID-19 as ‘n handige verskoning om dit onverwags in te bring. Hulle gaan sekerlik so ‘n “swak oomblik” in die toekoms kies om Duitsland onverwags saam met die Turk aan te val.

Wat ek ook hier wil indruk is om te sê is dat ek twyfel of hierdie virus die een gaan wees wat die “swart gevaar” gaan laat verdwyn, maar ook dit is alweer ‘n ander storie. My skrywes word ook deeglik deur die owerhede gemonitor en hulle moes dus ook jare gelede kennis geneem het van my waarskuwing. Wat hulle verkies om daarmee te maak is natuurlik nie my saak nie, want ek is by dit verby.

Ek wil afsluit deur te sê dat al wat my bang maak van hierdie saak is die manier waarop hierdie “diep gelowige” volk van ons ons Vader in sy gesig vat met hul nóg dieper ongelowigheid. Hy het Siener se visioene met ‘n baie definitiewe doel vir ons gegee, en dit is om aan ons te bevestig dat ons volk grotendeels ongeskonde by Prieska gaan uitkom. Daar is geen ander volk in die geskiedenis wat dit kan sê nie. Ou-Israel het dit óók gehoor, eers by Moses en daarna by Joshua, dit is so, maar dit wat vir ons wag is maar net die eindpunt van wat oorspronklik deur hierdie twee leiers aan ons voorvadere, ou-Israel, belowe is.

Hierdie belofte, soos deur Siener se visoene verwoord, is reeds in sy eie tydvak ywerig teëgewerk deur die leuens, bedrog en vervolging wat teen hom en sy visioene ingebring is. In hierdie opsig het die skrywer Adriaan Snyman en sy Engelse NWO base byvoorbeeld in ons tyd letterlik ‘n goue kalf vir die bang deel van ons volk opgerig met hul dwaalstories oor Siener en sy visioene, en ongelukkig gaan daardie aanbidding ‘n afgryslike lelike prys van almal in dardie groep eis. Jy sien, dit gaan vir hul leierselement glad nie oor die welsyn en oorlewing van ons volk nie, maar wel oor ‘n poging om ‘n absoluut sekulêre regering onder hul leierskap op te rig. SL veral probeer nou presies dieselfde doen as Solidariteit en hul meelopers, en dit is om ‘n regering skelm-skelm deur persepsie te vestig. Die mees sigbare redes waarom hierdie pogings tot mislukking gedoem is, is dat dit nie van God af kom nie,en dan ook dat hulle nóg die finansies, nóg die mannekrag het om so ‘n regering op te kán rig en in stand te kan hou. Die Engelse taal het ‘n baie beskrywende gesegde hiervoor, naamlik BS baffles brains, en ai, het dit nie ‘n sekere deel van ons volk volledig ingesluk nie!

Dieselfde ding het ook maar in ou-Israel gebeur. Moses se Godgegewe gesag is ‘n paar maal uitgedaag en die uitdagers het elke keer tweede beste daarvan afgekom. Selfs Mirjam, Moses se halfsuster en iemand wat van beter moes geweet het (want sy was inderdaad baie hoog ontwikkeld gewees), is tot haar sinne gebring deurdat sy melaats geword het as gevolg van haar opstandigheid teen God se reëlings en verorderinge (Numeri 12:10). Daar was Goddank gelukkig genade vir haar, want sy het ‘n baie, baie belangrike rol in die volksopset vervul, en doen dit nog steeds via die krag van die betekenis van haar naam. Sy was baie belangriker vir God en volk as wat ‘n manlik-georïenteerde priesterklas daarna aan haar wou toeken, maar gelukkig het die (ware) buite-Bybelse geskiedenis haar onthou en dit reggestel. Dit is in elk geval ook nie maar net ‘n naam nie, dit is in werklikheid ‘n titel wat ons tot vandag toe nog beïnvloed. (Mirjam is die ou Hebreeus vir Mary, oftewel Maria in Afrikaans. Haar naam en geestelike teenwoordigheid het baie bepaald voortgeleef in die persoon van Maria Magdalena, en die Roomse kerk was só bang vir haar geweldige kragtige en positiewe vroulike invloed in Juda se geestelike opset dat hulle haar vir baie eeue doelbewus en baie onregverdiglik as ‘n prostituut uitgebeeld het. Dit is maar eers ‘n paar jaar gelede deur die Vatikaan herroep, maar die skade was toe reeds gedoen en sal seker ook nooit regtig heeltemal ongedaan gemaak kan word nie. Sy was in werklikheid ‘n wonderlike vrou gewees wat haar Koninginskap in die Dawidiese bloedlyn oor en oor werd was!)

Die punt is, ons Vader sal die regering van SY keuse aanstel as die regte tyd daarvoor gekom het. En ek praat nie nou uit eie krag of wysheid nie, ek wys maar net daarop dat Israel ‘n voorbeeld was van wat gebeur as ‘n deel van ‘n volk goue kalwers begin oprig en aanbid in plaas van om sy God en Vader op Sy woord te wil neem! (En ek wil hulle nie hier na die Bybel verwys nie, want ek weet hulle weier in elk geval volstrek om te glo wat daar staan. Hulle glo wat hulle wil hê daar moet staan, so laat hulle dan maar bly lê waar hulle val, want dit is regtig nie ons probleem wat verder met hulle gebeur nie.)

Hou moed vriend en kyk die wêreld mooi deur voor jy reageer. Behou die geloof, klou vir jou lewe daaraan vas, en gebruik asseblief die geestelike krag wat dit binne jou opwek om ander mense moed in te praat. As daar ooit ‘n tyd was waarin ons volk suiwer leiding nodig het is dit nou! Ek is dankbaar om te sien dat jy en die groep waarvan jy deel is (Boere Legioen) dit in elk geval nou reeds aan die mense naaste aan julle gee. Ek kry nogal die indruk julle help almal wat dit nodig het voor die voet, en nie net jul eie lede nie, en ek kan nie eers begin om te sê hoeveel respek ek daarvoor het nie. Maar ons kort nog baie hande hiervoor, orals in die land, en ons kort ook nog baie sulke saamwerk en nog meer en meer mededeelsaamheid, want dit is al manier hoe ons almal saam oor hierdie hindernis gaan kom. Ek ken die BL nie, maar ek lei af dat hulle dus nie deel vorm van SL se planne vir ons volk nie, en dit is goed so. Selfs ek sal hulle kan ondersteun as dit regtig so is.

Vir die lesers wil ek vra dat ons vrywilligers nodig het om hoop, vertroue en hulp te versprei. Kom help asseblief, net daar waar u woon, want diegene wat dit wel doen is op hierdie stadium nog maar min op die grond. Miskien is daar meer as wat ons dink en werk hulle bloot maar net stilweg en in isolasie van mekaar. Maar ja, ek sal darem verskriklik bly wees as almal wat belangstel hande sal kom vat om ons volk saam, as ‘n eenheid, op ‘n nasionale grondslag te begin help.
En ja, sommige dinge verander nie né, en een van die eerste dinge wat ek reeds in 2004 oor geskryf het was nogal dat ek duidelike Skrif ontvang het om die volk te vra vir verootmoediging, en daarby te sê dat ons krag by die stille gebede in die binnekamer begin!

Groete,

Frik Pretorius